WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ŁAŃCUCKI JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 106Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/106
Autorzy: H[enryk] Miśkiewicz, R. Gosiewski, J. Gutka, J[an] Łańcucki.
Tytuł: Choroby społeczne.
Tytuł całości: W: Małe vademecum lekarza ogólnego
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1964
Strony: s. 58-77
Uwagi: *
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

2/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Marian Borkowski, Konstanty Jacyna, Przemysław Słomski.
Tytuł: Przypadek kiły układu nerwowego (oponowo-naczyniowej).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1966 : T. 42, nr 2, s. 157-158
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, Zdzisław Burakowski.
Tytuł: Zastosowanie jontoforezy hydroksylowej w leczeniu miejscowym niektórych chorób skóry.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1968 : 55, 5, 681-685
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika.
Tytuł: Jontoforeza hydroksylowa w leczeniu miejscowym niektórcyh chorób skóry. Badania mechanizmu działania.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1969 : 11, 3, 363-368
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika.
Tytuł: Badania nad mechanizmem działania jontoforezy hydroksylowej.
Tytuł równoległy: Studies on the mechanism of hydroxyl iontophoresis.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1969 : 56, 4, 479-483, 3 tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Marian Borkowski, Jolanta Samos, Tadeusz Mika.
Tytuł: Hauttesten nach der okklusiven Anwendung der Synalar-Salate.
Czasopismo: Acta Facultatis Medicae Univ. Brunensis
Szczegóły: 1971 : 41, 229-233
Uwagi: Czechoslovak Dermatological Society J. E. Purkyne, 4-th Sympozium of Dermatology, Brno, 9-12.06.1970.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Marian Borkowski, Jolanta Samos, T. Mika.
Tytuł: Hauttesten nach der okklusiven Onwendung der Synalar-Salte.
Czasopismo: Acta Facultatis Medicae Univ. Brunensis
Szczegóły: 1971, 41, 229-233
Typ publikacji: ZA

8/106
Autorzy: J[an] Łańcucki.
Tytuł: VII Konferencja Szkoleniowa Dermatologów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 7, 768
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, A. Bossowski.
Tytuł: Ocena właściwości bioelektrycznych skóry w zależności od stanu ogólnego, zmian chorobowych i działania niektórych leków.
Tytuł całości: W: Pamiętnik XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego: [Warszawa, 15-17.05.1969] / red. Ludwik Kwazebart.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich ; "Polfa", 1971
Strony: s. 488-491
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Marian Borkowski, Jolanta Samos, Tadeusz Mika.
Tytuł: Ocena testów skórnych w miejscu stosowania szczelnych (zamkniętych) opatrunków z maścią Synalar.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1971 : 58, 5, 575-579
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: O niektórych aspektach zwalczania chorób wenerycznych wśród ludności cywilnej i w wojsku.
Czasopismo: Przegl. Kwater.
Szczegóły: 1971, 3, 44-49
Typ publikacji: PA

12/106
Autorzy: Tadeusz Mika, Jan Łańcucki.
Tytuł: A new method of the treatment of some skin diseases by hydroxyl iontophoresis.
Tytuł całości: W: Dermatology. Proceedings of the XIV International Congress Padua - Venice, May 1972
Adres wydawniczy: Amsterdam, 1972
Strony: s. 175
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Maria Nowik, Jolanta Samos, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Zawartość histaminy we krwi i osoczu w niektórych alergicznych chorobach skóry oraz po środkach przeciwzapalnych, przeciwalergicznych, blokujących zwoje nerwowe i po papierosach.
Tytuł równoległy: Blood and plasma histamine in certain allergic skin diseases and following administration of anti-inflammatory, antiallergic drugs blocking autonomic ganglia or after cigarette smoking.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1972 : 27, 48, 1887-1890, 7 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

14/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, A. Bossowski.
Tytuł: Ocena właściwości bioelektrycznych skóry przy użyciu jednostkowego skoku napięcia.
Tytuł całości: W: Materiały II Krajowego Sympozjum Biocybernetyki, Biomatematyki i Biotechniki, Warszawa-Wólka Zerzeńska, 6-8 kwietnia 1972 r.
Adres wydawniczy: Warszawa : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Cybernetycznego, 1973
Strony: s. 175-184
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: W gabinecie dermatologicznym. Doskonalenie zawodowe.
Czasopismo: Pielęgn. Położna
Szczegóły: 1973, 12, 12-13, il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/106
Autorzy: J[an] Łańcucki, Z. Ruszczak.
Tytuł: Sprawozdanie XXX Zjazd Dermatologów Niemieckich (Graz, 10-14.09.1974 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 2, 142-143
Uwagi: XXX Zjazd Dermatologów Niemieckich (Graz, 10-14.09.1974 r.)
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

17/106
Autorzy: A. Bossowski, Jan Łańcucki, T[adeusz] Mika.
Tytuł: Niektóre aspekty oceny właściwości bioelektrycznych skóry.
Tytuł całości: W: Podstawowe problemy współczesnej techniki
Adres wydawniczy: Warszawa : PAN, 1975
Strony: s. 277-323
Uwagi: (Prace Instytutu Biocebernetyki i Inżynierii Genetycznej PAN ; 18)
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

18/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Marian Borkowski, Andrzej Płoński, Stanisław Zabielski.
Tytuł: Organizacja i wyniki oświaty zdrowotnej z zakresu chorób wenerycznych u żołnierzy służby zasadniczej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 3, 138-142, ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Maria Nowik.
Tytuł: Stężenie histaminy we krwi po zastosowaniu tavegylu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 6, 333-336, ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Maria Nowik, A. Górkiewicz.
Tytuł: Histamina we krwi w niektórych chorobach autoimmunologicznych skóry i po lekach immunosupresyjnych.
Tytuł równoległy: Blood histamine in certain autoimmune skin diseases and after immunosuppressive treatment.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1976 : 31, 11, 425-427, 4 il., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/106
Autorzy: Z. Szynkiewicz, Jan Łańcucki, K. Moskalewska, Julita Bielecka.
Tytuł: Wpływ aerozoli zawierających oksytetracyklinę na oporność flory bakteryjnej nosa i rąk personelu klinik dermatologicznych na ten antybiotyk.
Tytuł równoległy: The influence of the application of sprays containing oxytetracycline upon the resistance of bacterial flora of noses and hands of two dermatological clinics staff.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1976 : 63, 6, 781-790, 4 il., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/106
Autorzy: Z. Szynkiewicz, K. Moskalewska, Jan Łańcucki, Julita Bielecka.
Tytuł: Wpływ aerozoli zawierających tetracyklinę i neomycynę na florę bakteryjną nosa, pachwiny i zmian chorobowych u chorych klinik dermatologicznych.
Tytuł równoległy: The influence of sprays containing tetracycline and neomycin upon bacterial flora of the nose, groin and disease changes in patients of dermatological clinics.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1976 : 63, 5, 591-598, 2 il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/106
Autorzy: Andrzej Płoński, Jan Łańcucki, Marian Borkowski.
Tytuł: Kiła utajona późna u chorych leczonych w Klinice Dermatologicznej CKP WAM w latach 1967-1974.
Tytuł równoległy: Late latent syphilis in patients treated in the department of dermatology, CKP WAM.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 5, 281-284, ryc., tab., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, M[arian] Borkowski, Czesław Wysocki.
Tytuł: Grzybice stóp u młodych mężczyzn i czynniki usposabiające do niej.
Tytuł równoległy: Feet mycosis in young men and factors constributing to its development.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1977 : 32, 25, 965-966, 2 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Maria Nowak-Jurek.
Tytuł: Stężenie histaminy i serotoniny w niektórych chorobach skóry i po leczeniu enkortonem.
Tytuł równoległy: Blood histamine and serotonin concentration in certain skin diseases and after prednisone treatment.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1977 : 32, 51, 2011-2013, 2 il., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Adam Alexandrowicz, Ewa Janaszewska.
Tytuł: Wrzodziejące stwardnienie ciał jamistych żołędzi.
Tytuł równoległy: Ulcerative sclerosis of corpora cavernosa glandis.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1977 : 32, 40, 1569-1570, 2 il., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/106
Autorzy: Z. Szynkiewicz, Jan Łańcucki, K. Moskalewska, Julita Bielecka.
Tytuł: Wpływ stosowania aerozoli zawierających neomycynę na oporność flory bakteryjnej nosa i rak personelu klinik dermatologicznych.
Tytuł równoległy: Effect of aerosols containing neomycin on the resistance of bacterial flora of the nose and hand of the staff at 2 dermatology clinics.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1977 : 64, 1, 23-30
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Andrzej Płoński, Czesław Wysocki, J. Malewicz.
Tytuł: Oświata zdrowotna i dane środowiskowe w zapobieganiu kile i rzeżączce.
Tytuł równoległy: Health education and certain environmental data in prevention of syphilis and gonorrhoea.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 9-10, 560-565, ryc. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Czesław Wysocki, Alfred Bieliński, Roman Kościński, Antoni Zgrzybłowski, Witold Jankowski.
Tytuł: Zapalenia skóry stóp u żołnierzy.
Tytuł równoległy: Feet dermatitisis soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 11-12, 650-655, ryc., tab. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Alicja Biernat, Stanisław Zabielski.
Tytuł: Aerozole 0,1% chloroheksydyny w leczeniu zewnętrznym niektórych chorób skóry.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1978 : 65, 5, 577-582
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Alicja Biernat, Stanisław Zabielski.
Tytuł: Aerozole zawierajace chlorheksydynę w leczeniu zewnętrznym niektórych chorób skóry.
Tytuł równoległy: Aerosols containing chlorhexidine for external treatment of certain skin diseases.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1978 : T. 45, nr 5, s. 577-582, tab., bibliogr. 18 poz.
ISSN: 0033-2526
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, Alicja Biernat.
Tytuł: Profilaktika gnojnych i gribkowych zabolevanii kozy stop u soldat.
Czasopismo: Rocz. WIHE
Szczegóły: 1978 : 17, supl., 64-74
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: RU
Polskie hasła przedmiotowe:

33/106
Autorzy: Tadeusz Mika, Jan Łańcucki, Kazimierz Kućma, Zofia Doroba.
Tytuł: Jonoforeza hydroksylowa w leczeniu niektórych chorób skóry.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 359-361, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, Włodzisław Kuliński, K. Obniska-Wolska.
Tytuł: Kliniczna ocena skojarzonego leczenia łuszczycy kąpielami siarczkowo-siarkowodorowymi oraz naświetleniami promieniami nadfioletowymi.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 355-358, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, Ryszard Nowak, K. Obniska-Wolska.
Tytuł: Przydatność rumienia fotochemicznego w ocenie działania na skórę aerozoli sterydowych.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1979 : 24, 1-2, 363-365, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

36/106
Autorzy: J[an] Łańcucki.
Tytuł: Płk rez. dr med. Alfred Bieliński /11.11.1919-10.08.1978/.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 1-2, 106-107, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

37/106
Autorzy: J[an] Łańcucki.
Tytuł: Sprawozdanie z XIV Szkolenia Dermatologów WP (5-9.06.1978 r. Warszawa).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 1-2, 108-109
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

38/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Alicja Biernat.
Tytuł: Obrzęk trwały rąk w przebiegu ziarnicy złośliwej śródpiersia.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1979 : T. 34, nr 48, s. 1877-1878, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Współczesne ziołolecznictwo.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1979 : T. 34, nr 27, s. 1095-1098, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/106
Autorzy: Jolanta Samos-Zielińska, Jan Łańcucki, Jan Dąbrowski, Hanna Sadowska-Iwańciow.
Tytuł: Przewlekłe toksyczne rumieniowo-plamiste przebarwienie skóry.
Tytuł równoległy: Erythema dyschromicum perstans, ashy dermatosis.
Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
Szczegóły: 1979 : T. 66, nr 4, s. 385-391, bibliogr., rez. sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

41/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Jerzy Malewicz, Andrzej Płoński.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne w zapobieganiu kile i rzeżączce u mężczyzn w wieku 19-22 lat.
Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
Szczegóły: 1979 : T. 66, nr 3, s. 287-292, rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Profilaktyka i leczenie niektórych chorób zakaźnych w wojsku.
Czasopismo: Przegląd Kwatermistrzowski
Szczegóły: 1979 : T. 30, nr 1(164), s. 65-70
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika, Andrzej Szudziński, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Fotochemoterapia w leczeniu niektórych chorób skóry.
Tytuł równoległy: Photochemotherapy (PUVA) in treatment of certain skin diseases.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 26, 1-4, 137-142, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

44/106
Autorzy: Tadeusz Mika, Jan Łańcucki, Kazimierz Kućma, Alicja Biernat.
Tytuł: Wpływ impulsywnego pola elektromagnetycznego na niektóre parametry odczynowości skóry.
Tytuł równoległy: The influence of pulsed high frequency electromagnetic energy on some skin reactivity parameters.
Czasopismo: Balneol. Pol.
Szczegóły: 1980 : 26, 1-4, 143-148, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

45/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Tadeusz Mika.
Tytuł: Działalność Komisji Wychowania Zdrowotnego w profilaktyce chorób cywilizacyjnych i ochronie środowiska naturalnego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, supl. 1, 41-45, ryc.
Uwagi: Profilaktyka zdrowotna w wojsku. Wybrane materiały II Konferencji Naukowej, Warszawa, 7 lipca 1980 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/106
Autorzy: Marian Borkowski, Jan Łańcucki, Barbara Knast.
Tytuł: Epidemiologia i profilaktyka rzęsistkowicy u kobiet hospitalizowanych w Klinice Dermatologicznej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 11-12, 570-573, tab., bibliogr.10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

47/106
Autorzy: J[an] Łańcucki.
Tytuł: Sprawozdanie z XV szkolenia dermatologów WP (Szczecin, 23-28.09.1979 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 5-6, 306
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

48/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne w profilaktyce kiły i rzeżączki w wojsku.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, supl. 1, 50-53, ryc., bibliogr. 3 poz.
Uwagi: Profilaktyka zdrowotna w wojsku. Wybrane materiały II Konferencji Naukowej, Warszawa, 7 lipca 1980 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Zachorowalność i profilaktyka świerzbu w wojsku.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 1-2, 13-20, ryc., bibliogr. 3 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

50/106
Autorzy: J[an] Łańcucki.
Tytuł: Palenie tytoniu - wrogiem skóry.
Czasopismo: Wojsko Ludowe
Szczegóły: 1980 : T. 31, nr 4, s. 60-63
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, Czesław Wysocki.
Tytuł: Profilaktyka stanów zapalnych skóry stóp u żołnierzy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 3-4, 165-168, ryc.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/106
Autorzy: Maria Nowik-Jurek, Jan Łańcucki.
Tytuł: Histamina i serotonina we krwi i skórze po oparzeniu drugiego stopnia u szczurów.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1981 : 36, 18, 631-635, ryc., bibliogr. 30 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

53/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Barbara Ejmont, Marian Borkowski, Stanisław Zabielski.
Tytuł: Zaburzenia czynnościowe wątroby u chorych na łuszczycę.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1981 : 68, 2, 149-154, 2 ryc., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

54/106
Autorzy: Marian Borkowski, Jan Łańcucki, Barbara Knast.
Tytuł: Profilaktyka rzęsistkowicy u kobiet hospitalizowanych w klinice dermatologicznej.
Czasopismo: Wiadomości Parazytologiczne
Szczegóły: 1981 : T. 27, nr 2, s. 265-269, bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne czynnikiem kształtującym kulturę zdrowotną w wojsku.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 288-290
Uwagi: Sesja Naukowa XX-lecia Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 1982.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

56/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Andrzej Szudziński.
Tytuł: Ziarniak naczyniowy w czerniaku złośliwym.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1982 : 37, 3, 93-94, ryc., bibliogr. 1 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

57/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Leczenie rogowiaków kolczystokomórkowych kwasem trójchlorooctowym.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1982 : 69, 5-6, 465-468, 3 ryc., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

58/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Lymphadenosis Benigna Cutis (Lymphocytoma).
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1982 : 69, 1-2, 61-64, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

59/106
Autorzy: Alicja Biernat, Jan Łańcucki.
Tytuł: Niektóre aspekty kliniczne rybiej łuski zwykłej u mężczyzn.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1982 : 69, 1-2, 43-46, ryc. 3, bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

60/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Wiesław Piechota, Alicja Sobolewska, Ewa Murkowska, Elżbieta Wadowska.
Tytuł: Cynk i miedź u chorych na łuszczycę.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 333-336, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

61/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Kmdr Por. w st. spocz. lekarz Zygmunt Krajewski (20.02.1919-2.05.1982 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 3-4, 209
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

62/106
Autorzy: Andrzej Szudziński, Jan Łańcucki, Marian Borkowski.
Tytuł: Przypadek choroby Dariera leczony tigasonem.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 185-187, ryc., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

63/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: XVIII Szkolenie Dermatologów WP.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 216-217
Uwagi: XVIII Szkolenie Dermatologów WP, Warszawa, 30.05.-4.06.1982.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

64/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Mięsak nabłoniakowaty.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1983 : 38, 36, 1109-1110, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

65/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski.
Tytuł: Profilaktyka stanów zapalnych skóry stóp.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1983 : 38, 45, 1389-1392, ryc., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

66/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Poroślinne zapalenie skóry pęcherzowo - barwnikowe (dermatitis bullosa striata pratensis).
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1983 : 70, 2, 201-204, 3 ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

67/106
Autorzy: Marian Borkowski, Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, Barbara Knast, Alicja Sobolewska.
Tytuł: Prophylaxis of trichomonadosis in women hospitalized because od dermatoses.
Czasopismo: Wiad. Parazytol.
Szczegóły: 1983 : 29, 1/2, 195-198, tab., bibliogr., streszcz.
Uwagi: Referat - Międzynarodowe Sympozjum Trichomonadozy, Białystok, 13-15.VII.1981 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

68/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: 20-lecie Kliniki Dermatologicznej Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B. Szareckiego w Warszawie / Twenty years of the Department of Dermatology, Postgraduate Medical Education Centre, B. Szarecki Military Medical Academy in Warsaw.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 9-10, 489-496, ryc.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

69/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Nietypowe kiłowe owrzodzenie pierwotne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 1-2, 104-106, ryc., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

70/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Marek Szczepkowski.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne w wojsku.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 11-12, 624-629
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

71/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Andrzej Szudziński, Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Zanokcica czerniakowa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 11-12, 722-724, ryc., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

72/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Piodermia zgorzelinowa w przebiegu przewlekłego ogniska ropnego, skrajnego wyniszczenia i dysproteinemii.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1984 : 71, 4, 353-357, 3 ryc., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

73/106
Autorzy: Zbigniew Samochocki, Jan Łańcucki.
Tytuł: Włókniakomięsak guzkowy skóry (dermatofibrosarcoma protuberans).
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1984 : 71, 3, 265-267, 2 ryc., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

74/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Zdzisław Ruszczak.
Tytuł: Wybrane problemy dermatologii w wojsku w okresie 40-lecia Polski Ludowej.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1984 : 71, 3, 201-207
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

75/106
Autorzy: Zygmunt Gołucki, Jan Łańcucki.
Tytuł: Farmakoterapia chorób skóry : leki zewnętrzne.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1984
Strony: 248,[1] s. , , 20 s., tab., il., wykr., bibliogr. [przy rozdz.] ; 21 cm
ISBN: 83-200-0816-6
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

76/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Sprawozdanie XX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Dermatologów WP (Poznań 3-7 września 1984 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 142-145, il.
Uwagi: 20 Konferecnja Naukowo-Szkoleniowa Dermatologów WP, Poznań, 3-7.09.1984.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

77/106
Autorzy: A[ndrzej] Szudziński, Zbigniew Samochocki, Jan Łańcucki, W. Soroko, M. Głowacka, B. Dąbrowska-Bernstein, A. Stasiak, S. Szmigielski.
Tytuł: Ocena układu granulocytarnego i limfocytarnego u pacjentów z nawracającą czyracznością w okresie rozwoju choroby i po leczeniu środkami immunomodulującymi.
Tytuł całości: W: Postępy dermatologii : alergologia, immunodermatologia, onkologia : materiały XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Poznaniu 5-7 września 1984 r
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 233-236, sum.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

78/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, Marian Borkowski, J. Malewicz.
Tytuł: Profilaktyka kiły i rzeżączki w wojsku.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1985 : 72, 2, 210-211
Uwagi: Numer pod redakcją Komitetu Organizacyjnego XXII Zjazdu Polskiego Tawarzystwa Deramtologicznego, Poznań, 05-07.09.1984.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

79/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, Marian Borkowski, Mirosława Nowakiewicz.
Tytuł: Profilaktyka rzęsistkowicy u kobiet hospitalizowanych z powodu różnych dermatoz.
Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
Szczegóły: 1985 : T. 72, nr 2, s. 212-213, bibliogr. 7 poz.
Konferencja: , Poznań, 1984.09.05
ISSN: 0033-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

80/106
Autorzy: A[ndrzej] Szudziński, Z[bigniew] Samochocki, J[an] Łańcucki, W. Soroko, S. Szmigielski, M. Głowacka, A. Stasiak, B. Dąbrowska-Bernstein.
Tytuł: Wpływ immunomodulatorów na układ odpornościowy u chorych z nawracającą czyracznością.
Tytuł całości: W: Sympozjum Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków 28-30 listopad 1985 rok : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 61
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

81/106
Autorzy: Jerzy Jabłoński, Maciej Krzakowski, Jan Łańcucki, Andrzej Modrzewski, Władysław Nowakowski.
Tytuł: Zapobieganie chorobom nowotworowym / oprac. zespół lekarzy Centralnego Wojskowego Szpitala Klinicznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Warszawie.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985
Strony: 118, [1] s. , il. ; 17 cm
Uwagi: Wychowanie Zdrowotne LWP i Ochrona Środowiska / Zarząd Kultury i Oświaty Głównego Zarządu Politycznego WP ; Centralna Komisja Wychowania Zdrowotnego.
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

82/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, J. Malewicz, Czesław Wysocki.
Tytuł: Profilaktyka zapaleń skóry stó u mężczyzn w wieku 19 - 23 lat.
Tytuł całości: W: Postępy dermatologii : lecznictwo, kazuistyka, mikologia : / Materiały XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Poznaniu 5-7 września 1984 r
Adres wydawniczy: Poznań, 1986
Strony: s. 179-182, bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

83/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, Alicja Sobolewska.
Tytuł: Test API-20 Candida w diagnostyce zakażeń drożdżakowych.
Tytuł całości: W: Postępy dermatologii : lecznictwo, kazuistyka, mikologia : / Materiały XXII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego w Poznaniu 5-7 września 1984 r
Adres wydawniczy: Poznań, 1986
Strony: s. 267-271, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

84/106
Autorzy: Andrzej Szudziński, Zbigniew Samochocki, Joanna Buchowicz, Jan Łańcucki.
Tytuł: Ocena niektórych modyfikacji fotobiologicznych metod leczenia łuszczycy.
Tytuł całości: W: Postępy w leczeniu łuszczycy ze szczególnym uwzględnieniem metod fotobiologicznych : Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Gdynia, 5-6 Maja 1986
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1986
Strony: 57-65, tab.
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

85/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Jan Lach, Marek Szczepkowski.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne w Wojsku Polskim.
Czasopismo: Przegląd Kwatermistrzowski
Szczegóły: 1986 : T. 37, nr 5(210), s. 68-75
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

86/106
Autorzy: J. Malewicz, Jan Łańcucki, P. Ratka, Stanisław Zabielski.
Tytuł: Etiological and pathogenic factors and prevention of inflammatory foot skin diseases in soldiers.
Czasopismo: Int. Rev. Armed Forces Med. Serv.
Szczegóły: 1987 : 60, 1/2/3, 26-27
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

87/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Dotychczasowe osiągnięcia i stan obecny wychowania zdrowotnego.
Tytuł całości: W: IV Konferencja naukowa : Wychowanie zdrowotne w wojsku
Adres wydawniczy: Warszawa : Wyd. MON, 1987
Strony: s. 11-20
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

88/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, J. Buchowicz.
Tytuł: Profilaktyka rzęsistkowicy pochwy u kobiet hospitalizowanych w Klinice Dermatologicznej.
Tytuł równoległy: Prevention of vaginal trichomonadossis in women treated in a dermatological teaching department.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : T. 63, nr 11-12, s. 696-698, bibliogr. 7 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

89/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Pielęgniarstwo dermatologiczne.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987
Strony: 251, [1] s. , il. , 20 cm , bibliogr. 41 poz.
ISBN: 83-200-1158-2
Seria: Biblioteka Pielęgniarki ; T. 17
ISSN: 0137-2181
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

90/106
Autorzy: Jerzy Bończak, Jan Łańcucki.
Tytuł: Wychowanie zdrowotne w Ludowym Wojsku Polskim : z metodyki wychowania zdrowotnego w wojsku : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Jerzego Bończaka; [aut.] Longin Indisow, Roman Kowalczewski, Jan Lach, Jan Łańcucki, Longin Miałkos, Eugeniusz Motyka, Zbigniew Onisk, Zenon Rożko, Henryk Tchórzewski, Bogumił Tkacz, Władysław Tkaczewski, Barbara Uramowska-Żyto, Stanisław Zdzienicki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo MON, 1987
Strony: 390, [1] s. , il. , 21 cm
Seria: Wychowanie Zdrowotne w Ludowym Wojsku Polskim i Ochrona Środowiska
ISSN: 0860-1038
Typ publikacji: RED
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

91/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Epidemiologia kiły i rzeżączki w wojsku w okresie 20-lecia (1968-1987).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988, 1 jawny, 93-108, 13 il., 6 tab., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

92/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, J. Malewicz.
Tytuł: Profilaktyka grzybicy stóp u żołnierzy.
Tytuł równoległy: Prevention of dermatomycoses in soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 1-2, 57-61, ryc., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

93/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Joanna Kwiatkowska-Buchowicz.
Tytuł: Cystomatosis miliaria et alopecia cutis disseminata.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1988 : 75, 3, 194-198, 5 ryc., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

94/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Uporczywe brodawki rąk po przewlekłym leczeniu wyprysku maściami sterydowymi.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1988 : 75, 3, 190-193, 3 ryc., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

95/106
Autorzy: J[an] Łańcucki.
Tytuł: Wspomnienie pośmiertne o ppłk. w st. spocz. lek. Wacławie Kowaliku (1919-1988).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 7-8, 541-542, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

96/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: 25-lecie Kliniki Dermatologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. B.Szareckiego w Warszawie.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 646-650, ryc., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

97/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Płk w st. spocz. dr med. Matian Zajfen (18.10.1918 - 9.06.1988 r.). Wspomnienie pośmiertne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 3-4, 275-276, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

98/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, Marlena Nowakowska.
Tytuł: Niektóre aspekty dermatologii wojskowej na tle 180 - lecia nauczania akademickiego medycyny w Warszawie.
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1989 : 76, 3, 194-207, 3 ryc., bibliogr. 11 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

99/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Zbigniew Samochocki.
Tytuł: Rozsiana torbielowatość gruczołów łojowych (steatocystoma multiplex, sebocystomatosis).
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1989 : 76, 5-6, 422-425, ryc. 3, bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

100/106
Autorzy: Jan Łańcucki, Czesław Wysocki.
Tytuł: Zespół rogowca olbrzymiego stóp (syndroma cornuum giganteum pedum).
Czasopismo: Przegl. Dermatol.
Szczegóły: 1989 : 76, 3, 241-246, 5 ryc., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

101/106
Autorzy: J[an] Łańcucki.
Tytuł: XXV Szkolenie Dermatologów WP (Wrocław, 11-13.09.1989). Sprawozdanie.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 3-4, 262-264, il.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

102/106
Autorzy: J[an] Łańcucki.
Tytuł: XXIII Zjazd Towarzystwa Dermatologicznego (Wrocław, 14-16.09.1989 r.). Sprawozdanie.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 5/6, 411-412
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

103/106
Autorzy: Zbigniew Samochocki, Jan Łańcucki, Stanisław Zabielski, Mirosława Nowakiewicz, Anna Mroczkowska.
Tytuł: Acyklowir w leczeniu półpaśca i opryszczki nawrotowej.
Tytuł równoległy: acyclovir in the tretment of zoster and recurrent herpes.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : T. 67, nr 3-4, s. 171-176, bibliogr. 3 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

104/106
Autorzy: Mirosława Nowakiewicz, Stanisław Zabielski, Jan Łańcucki.
Tytuł: Niektóre aspekty wychowania zdrowotnego w zapobieganiu kile i rzeżączce u żołnierzy.
Tytuł równoległy: Certain aspects of health education for prevention of syphilis and gonorrhoea in soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 7-8, 419-423, il., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

105/106
Autorzy: Jan Łańcucki.
Tytuł: Choroby skóry i weneryczne.
Tytuł całości: W: Medycyna naturalna
Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
Strony: s. 605-634
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

106/106
Autorzy: Z[ygmunt] Gołucki, Jan Łańcucki.
Tytuł: Farmakoterapia chorób skóry : leki zewnętrzne / Gołucki Zygmunt, Łańcucki Jan.
Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1993
Strony: 301, [1] s. , il., tab. , 21 cm , bibliogr. [przy rozdz.]
Informacje o wydaniu: Wyd. 2 zm.
ISBN: 83-200-1678-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM