WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ŻABICKA MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 110Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/110
Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Marian Cholewa, Witold Tłustochowicz, Magdalena Żabicka.
Tytuł: Pierwotna nadczynność przytarczyc.
Tytuł równoległy: Primary hyperparathyroidism.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 3-4, 189-196, il., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/110
Autorzy: E[wa] Skrobowska, A[ndrzej] Giza, M[agdalena] Żabicka, A[ndrzej] Kadłubowski, B[ożena] Pietrzak.
Tytuł: Peritoneografia tomograficzno-komputerowa i jej wielowymiarowa rekonstrukcja w obrazowaniu otrzewnej dla potrzeb dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 15-19 października 1995 : Streszczenia referatów / Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
Strony: C 18
Uwagi: 34 Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 15-19.10.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/110
Autorzy: A[ndrzej] Kadłubowski, A[ndrzej] Giza, M[ieczysław] Lachowski, J[an] K. Podgórski, E[wa] Skrobowska, M[agdalena] Żabicka.
Tytuł: Wartość TK w ocenie stawów mięzykręgowych dolnego odcinka kręgosłupa lędźwiowego (L4-S1) w przebiegu ostrej i przewlekłej dyskopatii.
Tytuł całości: W: XXXIV Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 15-19 października 1995 : Streszczenia referatów / Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne
Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
Strony: C 73
Uwagi: 34 Zjazd Radiologów Polskich, Łódź, 15-19.10.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/110
Autorzy: Krzysztof Kwiatkowski, Janusz Płomiński, Magdalena Żabicka.
Tytuł: Operacyjne leczenie przerwania więzadła rzepki - ocena kliniczna i radiologiczna.
Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
Szczegóły: 1996, nr 4, s. 43-50, bibliogr. 16 poz.
ISSN: 1230-1043
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/110
Autorzy: K[rzysztof] Kwiatkowski, T[omasz] Sowiński, J[anusz] Płomiński, M[agdalena] Żabicka.
Tytuł: Long-term assessment of the traumatic knee dislocation after own functional treatment.
Tytuł całości: W: 8 Congress European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, April 29, May 2, 1998, Nice, France : Book of Abstracts
Adres wydawniczy: [Nice, 1998]
Strony: s. 291
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/110
Autorzy: J[anusz] Płomiński, K[rzysztof] Kwiatkowski, M[agdalena] Żabicka, T[omasz] Sowiński.
Tytuł: Biomechanical disturbances of knee joint after surgical treatment of patella ligament.
Tytuł całości: W: 8th Congress European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy : Book of Abstracts, April 29, May 2, 1998, Nice, France
Adres wydawniczy: [Nice, 1998]
Strony: s. 396
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/110
Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, P[aweł] Maleszka, R[yszard] Malinowski, E[wa] Skrobowska.
Tytuł: Quantitative evaluation of the extent of pulmonary emphysema in high resolution computed tomography (HRCT) and pulmonary function tests (PFT).
Czasopismo: Eur. Respir. J.
Szczegóły: 1998 : 12, Suppl. 28, 145
Uwagi: ERS Annual Congress, Geneva, Switzerland, September 19-23, 1998.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/110
Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, P[aweł] Maleszka, R[yszard] Malinowski, E[wa] Skrobowska.
Tytuł: Ilościowa ocena stopnia nasilenia rozedmy płuc w tomografii komputerowej i badaniach czynnościowych oddychania.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
Strony: s. [30]
Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/110
Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, A[ndrzej] Chciałowski, A[ndrzej] Kadłubowski, E[wa] Skrobowska.
Tytuł: Wybrane aspekty współczesnej diagnostyki rozstrzeni oskrzeli w tomografii komputerowej i bronchofiberoskopii.
Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
Strony: , s. [14b].
Uwagi: 10 Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/110
Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, E[wa] Skrobowska, E[lżbieta] Łuczak, R[yszard] Malinowski, P[aweł] Maleszka, E[wa] Bielczyńska, A[ndrzej] Kadłubowski.
Tytuł: Ocena nasilenia zmian rozedmowych płuc w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT) i badaniach czynnościowych oddychania.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia
Adres wydawniczy: Katowice, 1998
Strony: A-34
ISBN: 83-86923-67-9
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

11/110
Autorzy: E[wa] Skrobowska, M[agdalena] Żabicka, G. Wojtas, P[aweł] Twarkowski, A[ndrzej] Dąbek, E[wa] Bielczyńska, A[gnieszka] Warczyńska, S. Gruszka.
Tytuł: Płucna postać ziarniniaka kwasochłonnego (Histicytozy X) - Opis przypadku.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia w języku polskim
Adres wydawniczy: Katowice, 1998
Strony: P-7
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

12/110
Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[ndrzej] Chciałowski, E[wa] Skrobowska, E[wa] Bielczyńska, A[ndrzej] Kadłubowski, P[aweł] Twarkowski.
Tytuł: Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości i bronchofiberoskopia jako narzędzia oceny rozstrzeni oskrzeli.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia w języku polskim
Adres wydawniczy: Katowice, 1998
Strony: A-35
ISBN: 83-86923-67-9
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/110
Autorzy: J[anusz] Płomiński, K[rzysztof] Kwiatkowski, M[agdalena] Żabicka, T[omasz] Sowiński.
Tytuł: Biomechanical disturbances of knee joint after surgical treatment of patella ligament.
Tytuł całości: W: 4th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Brussels, June 3-8, 1999 : Abstracts of Posters
Adres wydawniczy: [Brussels, 1999]
Strony: s. 40-41
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

14/110
Autorzy: K[rzysztof] Kwiatkowski, T[omasz] Sowiński, J[anusz] Płomiński, M[agdalena] Żabicka.
Tytuł: Long-term assessment of the traumatic knee dislocation.
Tytuł całości: W: 4th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, Brussels, June 3-8, 1999 : Abstracts of Posters
Adres wydawniczy: [Brussels, 1999]
Strony: s. 63-64
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/110
Autorzy: Magdalena Żabicka, Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Łuczak, Ryszard Malinowski, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Ilościowa ocena stopnia nasilenia rozedmy płuc w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości i badaniach czynnościowych oddychania u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Tytuł całości: W: Aktualia' 98 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Anny Frank-Piskorskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, 1999
Strony: s. 121-134, il., tab., bibliogr. 24 poz.
ISBN: 83-912231-0-8
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/110
Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, E[wa] Skrobowska, E[lżbieta] Łuczak.
Tytuł: Pulmonary emphysema - quantitative evaluation in high resolution computed tomography (HRCT) and pulmonary function tests (PFT).
Czasopismo: Eur. Radiol.
Szczegóły: 1999 : 9, Suppl. 1 : ECR '99 European Congress of Radiology, March 7-12, 1999 Vienna, Austria, 265
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

17/110
Autorzy: Magdalena Żabicka, J. Ryterski, Agnieszka Warczyńska, Ewa Skrobowska, Andrzej Pytlewski, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Kontrastowe badanie MRA tętnic płucnych - doniesienia wstępne.
Tytuł równoległy: Contrast enhanced MRA of pulmonary arteries - preliminary report.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9 październik 1999
Adres wydawniczy: [Lądek Zdrój, 1999]
Strony: 33
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/110
Autorzy: J. Sikorska, Jerzy Walecki, Magdalena Żabicka.
Tytuł: Obraz prawidłowych struktur wewnątrzczaszkowych w sekwencji FLAIR : pułapki diagnostyczne.
Tytuł równoległy: Anatomy of the intracranial structures in FLAIR sequences, diagnostic pitfalls.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9 październik 1999
Adres wydawniczy: [Lądek Zdrój, 1999]
Strony: 3
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/110
Autorzy: A[gnieszka] Warczyńska, M[agdalena] Żabicka, E[wa] Skrobowska.
Tytuł: Program Nawigator Advantage Windows jako narzędzie ułatwiające ocenę naczyń mózgowych i obwodowych.
Tytuł równoległy: Nawigator Advantage Windows - the method that helps to evaluate cerebral and peripheral vessels.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9 październik 1999
Adres wydawniczy: [Lądek Zdrój, 1999]
Strony: 82
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/110
Autorzy: E[wa] Skrobowska, P[aweł] Twarkowski, A[gnieszka] Warczyńska, M[agdalena] Żabicka, J. Ryterski, A[ndrzej] Pytlewski.
Tytuł: Przydatność diagnostyczna sekwencji FLAIR w ocenie guzów i zmian guzopodobnych mózgowia.
Tytuł równoległy: Usefulness of FLAIR sequence in evaluation of tumours and tumour-like brain change.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Lądek Zdrój, 7-9 październik 1999
Adres wydawniczy: [Lądek Zdrój, 1999]
Strony: 79
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

21/110
Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor, Ewa Skrobowska, Magdalena Żabicka.
Tytuł: Ocena porównawcza obrazu endoskopowego oraz tomografii komputerowej w zapaleniu zatok.
Tytuł równoległy: Comparative assessment of endoscopic and CT images in sinusitis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 1-2, s. 43-46, bibliogr. 5 poz., sum.
Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/110
Autorzy: Andrzej Kadłubowski, Ewa Bielczyńska, Magdalena Żabicka.
Tytuł: Zastosowanie tomografii komputerowej, rezonansu elektromagnetycznego i badań izotopowych w rozpoznawaniu schorzeń wątroby i dróg żółciowych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 7
Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/110
Autorzy: Paweł Twarkowski, Ewa Skrobowska, Jacek Matuszak, Magdalena Żabicka, Agnieszka Warczyńska.
Tytuł: 1,5 teslowy aparat do rezonansu magnetycznego, (rok produkcji 1998) z szybką platformą gradientową i nowoczesnym oprogramowaniem w diagnostyce narządowej.
Tytuł równoległy: 1.5 T MRI unit (manufactured in 1998) equipped with fast gradient platform and advanced software used in organ imaging.
Czasopismo: Rezonans Mag. Med.
Szczegóły: 1999 : 7, 1, 64-68, 8 ryc.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/110
Autorzy: Magdalena Żabicka, Anna Frank-Piskorska, Andrzej Chciałowski, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Rola tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT) w ocenie zmian płucnych w przebiegu sarkoidozy - doświadczenie własne.
Tytuł równoległy: Role of High Resolution Computed Tomography (HRCT) in the pulmonary sarcoidosis evaluation - preliminary observations.
Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
Strony: s. 137-146, bibliogr. 9 poz., sum.
ISBN: 83912231-5-9
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

25/110
Autorzy: Magdalena Żabicka, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski, Grzegorz Wojtas, Andrzej Dąbek, Stefan Gruszka.
Tytuł: Izolowana postać płucna ziarniniaka kwasochłonnego.
Tytuł równoległy: Isolated pulmonary eosinophilic granuloma.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 45, s. 146-148, bibliogr. 11 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Magdalena Żabicka
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  26/110
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Metody obrazowania.
  Tytuł całości: W: Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc / pod red. Tadeusza Płusy, Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2001
  Strony: s. 156-159, bibliogr. 5 poz.
  ISBN: 83-910406-8-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/110
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, E[wa] Skrobowska, J. Ryterski.
  Tytuł: MR pulmonary angiography in patients with chronic pulmonary hypertension-preliminary observations.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2001 : 18, Suppl. 33 : Abstracts 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, 2001, 225-226
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/110
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Justyna Mierzejewska-Zawisza, Tadeusz Płusa, Renata Rożyńska-Polańska, Magdalena Żabicka, Andrzej Gomuła, Andrzej Małczyński, Marek Kowański.
  Tytuł: Zwłóknienie zaotrzewnowe współistniejące ze zwłóknieniem w śródpiersiu.
  Tytuł równoległy: Retroperitoneal fibrosis in mediastinum.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 11, 62, 169-172, ryc., bbliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  29/110
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Anna Frank-Piskorska, Ewa Skrobowska, J. Ryterski, Agnieszka Warczyńska, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Angiografia MR (MRA) tętnic płucnych u chorych z wtórnym nadciśnieniem płucnym.
  Tytuł całości: W: XII Spotkanie Polskiej Sekcji European Respiratory Society, Karpacz 19-23.010.2001 : program
  Adres wydawniczy: [Karpacz, 2001]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/110
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska, Janusz Płomiński, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Ewolucja zmian pourazowych kolana w obrazie MR.
  Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
  Strony: s. 279
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/110
  Autorzy: Agnieszka Warczyńska, Grzegorz Zieliński, Ewa Skrobowska, Magdalena Żabicka, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Ocena ekspansji okołosiodłowej guzów przysadki mózgowej w skali Knosp'a u chorych z akromegalią.
  Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
  Strony: s. 100
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/110
  Autorzy: K[rzysztof] Kwiatkowski, J[anusz] Płomiński, M[agdalena] Żabicka, K. Borcz.
  Tytuł: Stłuczenie kości.
  Tytuł całości: W: III Sympozjum Ortopedyczno Radiologiczne nt. "Diagnostyka obrazowa w ortopedii", Wdzydze Kiszewskie, 7-9 listopada 2002
  Adres wydawniczy: Wdzydze Kiszewskie, 2002
  Strony: S - VII - 2
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/110
  Autorzy: K[rzysztof] Kwiatkowski, J[anusz] Płomiński, M[agdalena] Żabicka, G[rzegorz] Nowak.
  Tytuł: Rozbieżności pomiędzy rozpoznaniami radiologicznymi a klinicznymi - prezentacja przypadków.
  Tytuł całości: W: III Sympozjum Ortopedyczno-Radiologiczne nt. "Diagnostyka obrazowa w ortopedii", Wdzydze Kiszewskie, 7-9 listopada 2002
  Adres wydawniczy: Wdzydze Kiszewskie, 2002
  Strony: S- V- 3
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/110
  Autorzy: Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Wartość tomografii komputerowj wysokiej rozdzielczości (HRCT) w rozpoznawaniu rozstrzeni oskrzeli. Praca doktorska / Magdalena Żabicka, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: 108 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 92 poz.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab.n.med. Paweł Twarkowski. - [Obrona : 18.12.2002]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/110
  Autorzy: Grzegorz Aderek, A[ndrzej] Chciałowski, R[obert] Olszewski, M[agdalena] Żabicka, J[oanna] Sielużycka, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Usefulness of transbronchial ultrasound guided biopsy.
  Tytuł całości: W: 15th European Congress of Ultrasound First Joint Scandinavian Meeting, 27-30 April 2003, Copenhagen : Final Programme & Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Copenhagen] : [b.w.], [2003]
  Strony: s. 112, S28.6
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/110
  Autorzy: J[anusz] Płomiński, K[rzysztof] Kwiatkowski, M[agdalena] Żabicka, T[omasz] Sowiński.
  Tytuł: Kinematic and dynamic axial computerized tomography of the patellofemoral joint.
  Tytuł całości: W: Abstract Book - 6th Congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology, June 4-10, 2003, Helsinki, Finland
  Adres wydawniczy: [Helsinki, 2003]
  Strony: s. 283
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/110
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, P[rzemysław] Wierzbicki, B[ernard] Jaroń, M[onika] Prokopiuk, M[irosław] Osiecki, M[agdalena] Żabicka, P[aweł] Twarkowski, M[arek] Maruszyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Advantages of multi-slice computed tomography (MSCT) as a new method of evaluation of arterio-venosus fistula (AVF) for hemodialysis (HD).
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13, Suppl. 1 : ECR 2003, Final Programme / February 2003, C-1017
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/110
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Andrzej Chciałowski, Paweł Twarkowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: High-resolution computed tomography (HRCT) and fiberoptic bronchoscopy - do the results correlate in patients with bronchiectasis?
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2003 : 22, Suppl. 45 : Abstracts 13th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, September 27-October 1, 2003, 246
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/110
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Konrad Borcz, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Stłuczenie kości w obrębie stawu kolanowego.
  Tytuł równoległy: Bone bruises within the knee joint.
  Tytuł całości: W: I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej / 1 st Congress of the Polish Sports Traumatology Society, Warszawa, 23-25.10.2003: Książka abstraktów
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2003]
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/110
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Ocena przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych po protezoplastyce rewizyjnej panewki.
  Tytuł całości: W: Konferencja Jubileuszowa 1963 - 2003 - "Przeszczep w Walce z Kalectwem" - 40 lat bankowania tkanek i sterylizacji radiacyjnej w Polsce, 22-23 maja 2003, Warszawa
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2003]
  Strony: s. 20
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/110
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[agmara] Kenig, D[ariusz] Jurkiewicz, A[ndrzej] Wojdas, M[agdalena] Żabicka, A[nna] Ratyńska.
  Tytuł: Przypadek dysplazji włóknistej kości skroniowej.
  Tytuł równoległy: A case of temporal bone fibroous dysplasia.
  Tytuł całości: W: XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy, "Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu i narządu przedsionkowego: zastosowania kliniczne i eksperymentalne", Spała, 8-10.05.2003 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: Spała, 2003
  Strony: s. 95
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/110
  Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, G[rzegorz] Kamiński, N[orbert] Szaluś, M[agdalena] Żabicka.
  Tytuł: Somatostatin receptor scintigraphy in a patiebt with medullary thyroid carcinoma - diagnostic usefulness of combined SPECT/CT imaging : case report.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon (Portugal), August 31 - September 4, 2004
  Adres wydawniczy: Bologna : Medimond - Monduzzi Ed. Int. Proc. Division, 2004
  Strony: s. 63-66, 3 il., bibliogr. 7 poz.
  ISBN: 88-7587-071-3
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Current Contents


  43/110
  Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, G[rzegorz] Kamiński, N[orbert] Szaluś, M[agdalena] Żabicka.
  Tytuł: Somatostatin receptor scintigraphy in patient with medullary thyroid carcinoma - diagnostic usefulness of combined SPECT/Ct device : a case report.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress of Endocrinology, Lisbon, August 31-September 4, 2004 : Program & Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m., 2004]
  Strony: s. 261
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/110
  Autorzy: J[arosław] Bednarczyk, M[agdalena] Żabicka, M[agda] Zagrodzka, E[dward] Stanowski.
  Tytuł: Clinical application of contrast-enhanced three-dimensional helical computed tomography in diagnosing of bile duct stones - preliminary report.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery, Barcelona, Spain, 9-12 June 2004 : Final programme
  Adres wydawniczy: Barcelona, 2004
  Strony: s. 174
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/110
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Ocena przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych po potezoplastyce rewizyjnej panewki.
  Tytuł całości: W: 40 lat Bankowania i Sterylizacji Radiacyjnej Tkanek w Polsce. Przeszczep w walce z kalectwem / pod red. Anny Dziedzic-Gocławskiej [et. al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: s. 155-160, 3 il., bibliogr. [18] poz.
  ISBN: 83-89517-07-8
  Typ publikacji: PR
  Typ publikacji: PO
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/110
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, E[ugeniusz] Dziuk, Andrzej Chciałowski, M[agdalena] Żabicka, S[ławomir] From.
  Tytuł: 99m Tc-Depreotide scintigraphy and fusion imaging of SPECT and CT in the evaluation of malignant pulmonary nodules and metastases.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2004 : 31, Suppl. 2 : Abstracts Annual Congress of the European Association of EANM, Helsinki, 2004, S215
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/110
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, M. Zarębiński, R[obert] Ryczek, M[irosław] Dziuk, N[orbert] Szaluś, E[ugeniusz] Dziuk, M[arian] Cholewa, M[agdalena] Żabicka, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Multidetector computed tomography low-dose dobutamine test is feasible for detecting viable myocardium.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 14, 10 : European Society of Cardiac Radiology (ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 29-39, 2004, s. R29 (Abstract 106)
  Uwagi: Praca nagrodzona
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/110
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Sławomir From, Eugeniusz Dziuk, Magdalena Żabicka, Wojciech Lubiński, N. Hussain, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Radionuclid 99mTc - Depreotide in the diagnosis of solitary pulmonary nodules.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2004 : 24, Suppl. 48 : Abstracts 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK, September 4-8, 2004, 48s
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/110
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Maciej Zarębiński, Jacek Janczak, Magdalena Żabicka, Paweł Twarkowski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zastosowanie koronarografii metodą wielorzędowej tomografii komputerowej w ocenie drożności pomostu tętniczego u pacjenta z niejednoznacznym wynikiem koronarografii. Opis przypadku.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2004 : T. 3, nr 2, s. 74-78
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/110
  Autorzy: Beata Mamełka, Justyna Mierzejewska, Małgorzata Faber, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Mikobakterioza płucna - trudności diagnostyczne.
  Tytuł równoległy: Pulmonary mycobacteriosis - diagnostic difficulties.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 1, 39-42, 2 il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/110
  Autorzy: Janusz Płomiński, Magdalena Żabicka, Krzysztof Kwiatkowski.
  Tytuł: Czynnościowa ocena niezborności stawu rzepkowo-udowego w badaniu tomografii komputerowej.
  Tytuł równoległy: Functional evaluation of patello-femoral incongruence by computer tomography.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 3, s. 323-330, il., tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1509-3492
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  52/110
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Ocena przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych po protezoplastyce rewizyjnej panewki.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 164
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/110
  Autorzy: K[rzysztof] Kwiatkowski, J[anusz] Płomiński, M[agdalena] Żabicka, G[rzegorz] Nowak.
  Tytuł: Rozbieżności pomiędzy rozpoznaniami radiologicznymi a klinicznymi - prezentacja przypadków.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 177
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/110
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Izabela Toczyska, Wojciech Lubiński, Magdalena Żabicka, N. Qandil, W. Saramak, W. Leja.
  Tytuł: Nabłonkowatokomórkowy śródbłoniak z naczyń krwionośnych płuc.
  Tytuł równoległy: Epithelioid haemangioendothelioma of the lungs.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 72, 11-12, 516-518, 4 il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/110
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, E[ugeniusz] Dziuk, S[ławomir] From, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, M[agdalena] Żabicka, N. Hussain-Qandil.
  Tytuł: Przydatność preparatu depreotyd znakowanego technetem 99m w diagnostyce obwodowych zmian w płucach.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 7-8, s. 308
  Konferencja: , Łodź, 2004.09.22
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/110
  Autorzy: J[anusz] Płomiński, M[agdalena] Żabicka, K[rzysztof] Kwiatkowski, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Ocena przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych zamrożonych i radiacyjnie wyjałowionych po protezoplastyce rewizyjnej panewki stawu biodrowego.
  Tytuł równoległy: Incorporation of frozen, radiation-sterilised bone allografts after cement acetabular revision.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 249
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 249.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/110
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[ndrzej] Chciałowski, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (HRCT) i bronchofiberoskopia u pacjentów z podejrzeniem rozstrzeni oskrzeli - próba oceny korelacji zmian.
  Tytuł równoległy: Bronchofiberoscopy and high-resolution computed tomography in patients with brochiectasis - assessment of results correlation.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 59
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 59
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/110
  Autorzy: B[ernard] Jaroń, M[irosław] Osiecki, M[agda] Zagrodzka, P[aweł] Twarkowski, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, M[agdalena] Żabicka.
  Tytuł: Wartość angiografii metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych.
  Tytuł równoległy: Usefulness of multidetector spiral CT angiography(CTA) in patients with peripheral vascular occlusive disease(PVOD).
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 183
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 183-184.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/110
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, M. Zarębiński, R[obert] Ryczek, M[irosław] Dziuk, M[agdalena] Żabicka, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) w rozpoznawaniu zwężeń tętnic wieńcowych u pacjentów z chorobą wieńcową (CAD).
  Tytuł równoległy: Multisclice computed tomography (MSCT) in detecting significant stenoses in patients with proven coronary artery disease (CAD) - initial report.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 225
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 225.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/110
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, M[aciej] Zarębiński, R[obert] Ryczek, M[irosław] Dziuk, M[agdalena] Żabicka, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Rozbieżności w ocenie PER-VESSEL i PER-SEGMENT zwężeń tętnic wieńcowych w wielorzędowej tomografii komputerowej (TK) w porównaniu z klasyczną koronografią (CA).
  Tytuł równoległy: Discrepancies in segmental and "per vessel" assessment of coronary stenoses - comparison of multislice computed tomography (MSCT) with conventional coronary angiography (CA).
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2004 : Vol. 69, Suppl. 1, s. 224-225
  Uwagi: Tekst w jęz. ang. .
  Konferencja: , Mikołajki, 2004.06.16
  ISSN: 0137-7183
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/110
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Eugeniusz Dziuk, Sławomir From, Tadeusz Płusa, Wojciech Lubiński, Jacek Pietrzykowski, Magdalena Żabicka, N. Hussain.
  Tytuł: Syntetyczny analog somatostatyny (depreotide) znakowany technentem99 w diagnostyce obwodowych zmian płucnych.
  Tytuł równoległy: Technetium99 labelled synthetic somatostatin analogue (depreotide) in the diagnosis of peripheral solitary pulmonary nodules.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2004 : 112, 3, 1031-1038, il., 2 tab., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  62/110
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, A[ndrzej] Chciałowski, M[agdalena] Żabicka, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Przydatność nakładania obrazów scyntygraficznych 99mTc depreotydu na badanie tomografii komputerowej w nieinwazyjnym rozpoznawaniu guzów złośliwych płuc i ich przerzutów.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 34-35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/110
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Andrzej Chciałowski, Magdalena Żabicka, Norbert Szaluś.
  Tytuł: Fusion imaging of 99mTc depreotide scintigraphy and computed tomography in non-invasive diagnosis of malignant pulmonary nodules and metastases.
  Czasopismo: Turk. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 13, nr 1, s. [nlb.]
  Uwagi: 6th International Congress of Nuclear Oncology, 17th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, 1-5 May 2004, Cesme, Turkey
  ISSN: 1300-0004
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/110
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Chciałowski, N[orbert] Szaluś, M[agdalena] Żabicka, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Somatostatin analogue - Tc-99m depreotide fusion imaging of single photon emission tomography (SPET) and computed tomography (CT) in the evaluation of solitary pulmonary nodules (SPN).
  Czasopismo: World J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2004 : Vol. 3, Suppl. 1, s. S27
  Uwagi: IAEA International Symposium on Nuclear Oncology, Porto Alegre, Brasil, 19-23 January 2004.
  ISSN: 1450-1147
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/110
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, S[ławomir] From, M[agdalena] Żabicka, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, E[ugeniusz] Dziuk, N[orbert] Szaluś, N. Quandi, R[omuald] Carewicz.
  Tytuł: Radionuclid 99mTc - depreotide in the diagnosis of solitary pulmonary nodules.
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2005 : Vol. 49, Suppl. 2, s. S209, Abst. [P-354]
  Uwagi: Abstracts of the 11th World Conference on Lung Cancer, 3-6 July 2005, Barcelona, Spain
  ISSN: 0169-5002
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/110
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[ariusz] Jurkiewicz, P[iotr] Rapiejko, J[acek] Usowski, M[agdalena] Żabicka, A[nna] Ratyńska.
  Tytuł: A comparison of the middle ear local diagnosis (with the aid of videootoscopy and spiral computed tomography) with the changes found in the middle ear during the ear surgery.
  Tytuł całości: W: XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June 2005: Abstract Book
  Adres wydawniczy: Rome, 2005.
  Strony: s. [nlb.], Abst. D5.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/110
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[ndrzej] Chciałowski, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Wartość badania bronchoskopowego u pacjentów z roztrzeniami oskrzeli - próba oceny korelacji zmian z wynikami badania tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT).
  Czasopismo: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica
  Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 63
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Zakopane, 2006.03.09
  ISSN: 1506-2759
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/110
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[ndrzej] Chciałowski, P[aweł] Twarkowski, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna poszczególnych objawów roztrzeni oskrzeli stwierdzanych w badaniu tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT).
  Czasopismo: Acta Pneumonologica et Allergologica Pediatrica
  Szczegóły: 2006 : T. 9, nr 1, s. 63
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Zakopane, 2006.03.09
  ISSN: 1506-2750
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/110
  Autorzy: Piotr Borkowski, Tomasz Sowiński, Krzysztof Kwiatkowski, Konstanty Skalski, Magdalena Żabicka, M. Polczyński.
  Tytuł: Geometrical modeling of knee joint including anatomic properties.
  Tytuł całości: W: Biomechanika'06. Miedzynarodowa Konferencja, Zakopane, 06-08.09.2006
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Wojciech Wolański
  Adres wydawniczy: Gliwice : Wydawnictwo Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006
  Strony: s. 41-46, il., bibliogr. 8 poz.
  Konferencja: Politechnika Śląska, Zakopane, 2006.09.06
  Uwagi: Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, zeszyt nr 26.
  ISBN: 83-60102-35-X
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/110
  Autorzy: J. Jaźwiński, M. A. Staniszewska, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Radiation exposure of the patients' eyes during x-ray examinations.
  Tytuł całości: W: European Radiation Research 2006, The 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society and The 4th Annual Meeting of the Ukrainian Society for Radiation Biology, 22nd to 25th August 2006, Kyiv, Ukraine: Programme & Abstracts
  Adres wydawniczy: [Kyiv, 2006]
  Strony: s. 135
  Konferencja: European Radiation Research Society, Kyiv, 2006.05.22
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/110
  Autorzy: M. A. Staniszewska, J. Jaźwiński, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Doses to patients in computed tomography.
  Tytuł całości: W: European Radiation Research 2006; The 35th Annual Meeting of the European Radiation Research Society; The 4th Annual Meeting of the Ukrainian Society for Radiation Biology, 22nd to 25th August 2006, Kyiv, Ukraine: Programme & Abstracts
  Adres wydawniczy: [Kyiv, 2006]
  Strony: s. 130
  Konferencja: European Radiation Research Society, Kyiv, 2006.08.22
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/110
  Autorzy: J[anusz] Płomiński, M[agdalena] Żabicka, Z. Watral, K[rzysztof] Kwiatkowski.
  Tytuł: Incorporation of frozen, radiation-sterilised bone allografts after cement acetabular revision.
  Tytuł całości: W: Fractures 06. The 10th Conference of the ISFR: Program and Abstracts, Adelaide, South Australia, 22 May - 24 May 2006
  Adres wydawniczy: [Adelaide, 2006]
  Strony: Abstr. P10
  Konferencja: , Adelaide, 2006.05.22
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/110
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Monika Zielińska-Krawczyk, Romuald Carewicz, Tadeusz Płusa, Magdalena Żabicka, N. Qandil, T. Wagner.
  Tytuł: Pierwotna amyloidoza tchawiczo-oskrzelowa.
  Tytuł równoległy: Primary tracheobronchial amyloidosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 115, s. 73-76, il., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  74/110
  Autorzy: Janusz Płomiński, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Wykorzystanie tomografii komputerowej do oceny przebudowy allogenicznych przeszczepów kostnych po protezoplastyce rewizyjnej panewki.
  Tytuł równoległy: Computed tomography assessment of incorporation bone grafts after cemented acetabular revision.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 126, s. 540-543, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  75/110
  Autorzy: Sławomir Kroczak, Piotr Piekarczyk, Andrzej Kolbuszewski, Piotr Melon, Bernard Rabaniuk, Magdalena Żabicka, Wojciech Marczyński.
  Tytuł: Zastosowanie płyt LISS w leczeniu złamań wieloodłamowych bliższej nasady kości piszczelowej - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: XXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego,7 Konferencja Koła Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologii w Dessau, 10-12 maja 2006 r., Międzyzdroje
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2006]
  Strony: s. 6
  Konferencja: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Szczecinie
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/110
  Autorzy: M. A. Staniszewska, J. Jaźwiński, A. Kowalska, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Computed tomography procedures - doses to patients.
  Tytuł całości: W: Association for Radiation Research Annual Meeting : Abstract Book, Belfast 2007, 3rd-5th April
  Adres wydawniczy: Belfast, 2007
  Strony: s. 128
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/110
  Autorzy: P.. Jaźwiec, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Podstawy radiologii klatki piersiowej.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: redaktorzy naukowi polskiego wydania : Przemysław Jaźwiec, Magdalena Żabicka
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medipage, 2007
  Strony: [2], 226 s. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. s. 3 okł.
  ISBN: 978-83-897-69-45-
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/110
  Autorzy: L.P. Chmielik, Anna Chmielik, J. Jadczyszyn, Magdalena Żabicka, M. Chmielik.
  Tytuł: Usefulness of intraoperative navigation in sinus operations on children.
  Czasopismo: New Med.
  Szczegóły: 2008 : 12, 3, 77-79, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/110
  Autorzy: Janusz Płomiński, Konrad Borcz, Krzysztof Kwiatkowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Stabilizacja przeszczepu więzadła rzepki w zabiegach rekonstrukcyjnych więzadeł stawu kolanowego. Śruby biowchłanialne czy metalowe - wyniki leczenia.
  Tytuł równoległy: Fixation of patellar tendon bone graft in recontruction of patellar ligaments. Comparison of bioabsorbable and metal interference serews - results of treatment.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2008 : 10, 1, 44-53, 3 il., 5 tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. angielskim.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/110
  Autorzy: L.P. Chmielik, A. Chmielik, J. Jadczyszyn, M[agdalena] Żabicka, M. Chmielik.
  Tytuł: Przydatność nawigacji śródoperacyjnej w operacjach zatok u dzieci.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2008 : 7, supl., 95
  Uwagi: XXXI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Skok k/Bełchatowa, 16-18 października 2008.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/110
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Sławomir Dudko.
  Tytuł: Organizujące się zapalenia płuc z zarostowym zapaleniem oskrzelików (bronchiolitis obliterans oreganising pneumonia - BOOP)
  Tytuł całości: W: Trzecie Jesienne Spotkania Naukowe, "Nienowotworowe choroby płuc", Worliny, 11-13 września 2008
  Strony: s. 26
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/110
  Autorzy: Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Rola badań obrazowych w diagnostyce przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Tytuł całości: W: Trzecie Jesienne Spotkania Naukowe, "Nienowotworowe choroby płuc", Worliny, 11-13 września 2008
  Strony: s. 23-24
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/110
  Autorzy: L.P. Chmielik, Anna Chmielik, Magdalena Żabicka, Romana Bogusławska, M. Chmielik.
  Tytuł: Obrazowanie zatoki klinowej u dzieci w badaniu radiologicznym i klinicznym.
  Tytuł równoległy: Radiological and clinical diagnostics of the sphenoid sinus in children.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 1, s. 33-35, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/110
  Autorzy: Anna Chmielik, L.P. Chmielik, Magdalena Żabicka, M. Chmielik, Romana Bogusławska.
  Tytuł: Radiological diagnostics of the sphenoid sinus in children before paediatric endoscopic sinus surgery.
  Czasopismo: New Med.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 13, nr 4, s. 92-94, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 1427-0994
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/110
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Barbara Miłosz.
  Tytuł: Ocena anatomii i morfologii serca oraz dużych naczyń.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca / Witold Rużyłło, Cezary Kępka, Mariusz Kruk, Jolanta Miśko, Jerzy Pręgowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 140-151, il.
  Uwagi: Rozdział III.4.1; Na okł.: Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET/SPECT.
  ISBN: 978-83-60135-67-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/110
  Autorzy: Barbara Miłosz, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Ocena struktur pozasercowych.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca / Witold Rużyłło, Cezary Kępka, Mariusz Kruk, Jolanta Miśko, Jerzy Pręgowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 193-197, il.
  Uwagi: Rozdział III.4.10; Na okł.: Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET/SPECT.
  ISBN: 978-83-60135-67-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/110
  Autorzy: Barbara Miłosz, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Ocena wad zastawkowych towarzyszących chorobie niedokrwiennej serca.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody obrazowania w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca / Witold Rużyłło, Cezary Kępka, Mariusz Kruk, Jolanta Miśko, Jerzy Pręgowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 180-183, il., tab.
  Uwagi: Rozdział III.4.7; Na okł.: Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, PET/SPECT.
  ISBN: 978-83-60135-67-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/110
  Autorzy: Renata Piusińska-Macoch, Adam Stępień, Jacek Staszewski, Justyna Swarowska-Knap, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Opryszczkowe zapalenie mózgu po leczeniu infliksymabem - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Infliksymab induced herpes simplex encephalitis - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2013 : T. 34, nr 200, s. 105-109, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  89/110
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Krzysztof Rowicki, Artur Bachta, Artur Maliborski.
  Tytuł: MRI changes in patients with lateral epicondylitis treated by platelet-rich plasma or low-level laser therapy-comparative study before and at least 6 months after treatment.
  Czasopismo: Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine
  Szczegóły: 2015 : Vol. 28, Suppl. 1, s. S482, Abst. 624.
  Konferencja: European Spcoety for Magnetic Resonance in Medicine Biology, Edinburgh, 2015.10.01
  ISSN: 0968-5243
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  90/110
  Autorzy: M. Małowidzka-Serwińska, Magdalena Żabicka, A. Witkowski, Z. Chmielak, T. Deptuch.
  Tytuł: Brain perfusion evaluated by perfusion-weighted magnetic resonance imaging before and after stenting internal carotid artery stenosis in asymptomatic and symptomatic patients.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 49, nr 6, s. 412-420, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: 2015 Available online October 24
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.747
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  91/110
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Rafał Sokołowski, Tomasz Targowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Uszkodzenie płuc po narażeniu na działanie świecy dymnej - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Damage of the lungs after exposure to obscurant smoke - a case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 231, s. 146-148, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Praca została zrealizowana w ramach programu naukowego MON 14.Umowa nr 14/WNiI/07(128).
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  92/110
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Krzysztof Rowicki, Artur Maliborski, Artur Bachta, Janusz Płomiński.
  Tytuł: Skuteczność Badania MR w ocenie zmian w przebiegu tendinopatii ścięgna wspólnego prostowników przedramienia przy jego przyczepie do nadkłykcia bocznego kości ramiennej przed i po leczeniu za pomocą wstrzyknięcia preparatu bogatopłytkowego (PRP).
  Tytuł równoległy: The effectiveness of MRI evaluation of changes of common extensor tendon in lateral epicondylitis before and after treatment using platelet-rich plasma injection (PRP) or low-level laser therapy (LLLT).
  Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 2-4 czerwca 2016, Kraków / 41st Congress of the Polish Medical Society of Radiology
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2016]
  Strony: s. 148-149
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/110
  Autorzy: Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, A. Sciuk, Kazimierz Tomczykiewicz, G[rzegorz] Zieliński.
  Tytuł: Comparison of spoiled gradient recalled acquisition and spin echo magnetic resonance images in detection of pituitary ACTH secreting adenoma [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2017 March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-15, ePoster B-1214, bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  94/110
  Autorzy: Rafał Kidziński, Emilia Frankowska, Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, Grzegorz Zieliński, Kazimierz Tomczykiewicz, A. Sciuk.
  Tytuł: Diagnostic value of diffusion tensor imaging in amyotrophic lateral sclerosis patients [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2017 March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-9, ePoster C-0564, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  95/110
  Autorzy: Marta Kania-Pudło, Magdalena Żabicka, Emilia Frankowska, Rafał Kidziński.
  Tytuł: The simple and confusing types of meniscal tear in MRI examination [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2017 March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-26, ePoster C-1176, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  96/110
  Autorzy: Artur Bachta, Krzysztof Rowicki, Bartłomiej Kisiel, Magdalena Żabicka, Sylwia Elert-Kopeć, Janusz Płomiński, Witold Tłustochowicz, Artur Maliborski.
  Tytuł: Ultrasonography versus magnetic resonance imaging in detecting and grading common extensor tendon tear in chronic lateral epicondylitis.
  Czasopismo: PLoS One
  Szczegóły: 2017 : Vol. 12, nr 7, s. e0181828, 1-7, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jul 27 ; Autor korespondencyjny: Artur Bachta
  ISSN: 1932-6203
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.766
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  97/110
  Autorzy: Rafał Kidziński, Magdalena Żabicka, Emilia Frankowska, Marta Kania-Pudło.
  Tytuł: Ropień mózgu. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Brain abscess. A case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 2, s. 153-158, bibliogr 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Rafał Kidziński
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  98/110
  Autorzy: Agata M. Gmachowska, Magdalena Żabicka, Ryszard Pacho, Szymon Pacho, Aleksandra Majek, Beata Feldman.
  Tytuł: Tibial stress injuries - location, severity, and classification in magnetic resonance imaging examination.
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2018 : T. 83, s. e471-e481, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018.11.05 ; Autor korespondencyjuny: Agata Maria Gmachowska
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  99/110
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, Arkadiusz Zegadło, Artur Maliborski, Joanna Sielużycka, Sebastian Czarkowski.
  Tytuł: Łąkotki stawowe w badaniu MR stawu kolanowego - czy proste do oceny?
  Tytuł równoległy: The knee menisci in MRI examination - is it easy to examine?
  Tytuł całości: W: 42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk, 6-8 czerwca 2019 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2019]
  Strony: s. 138-139
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/110
  Autorzy: Artur Maliborski, Marcin Waszczuk, Arkadiusz Zegadło, Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło.
  Tytuł: Ocena narażenia soczewki oka na promieniowanie jonizujące w badaniu dakriocystografii oraz wpływu osłon ołowianych na redukcję dawki równoważnej dla soczewki oka
  Tytuł równoległy: Evaluation of eye lens exposure to ionizing radiation in the dacryocystography and influence of lead shields on the reduction of the equivalent dose for the eye lens.
  Tytuł całości: W: 42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk, 6-8 czerwca 2019 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2019]
  Strony: s. 172-173
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/110
  Autorzy: Arkadiusz Zegadło, Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, Artur Maliborski, Rafał Sokołowski, Witold Sośnicki.
  Tytuł: Ocena wartości badania spektralnego TK w diagnostyce różnicowej litych guzków płuc.
  Tytuł równoległy: Diagnostic value of spectral duel-energy computed tomography in differential diagnosis of solitary pulmonary nodule.
  Tytuł całości: W: 42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk, 6-8 czerwca 2019 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2019]
  Strony: s. 245-246
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/110
  Autorzy: Marta Kania-Pudło, Magdalena Żabicka, Arkadiusz Zegadło, Sebastian Czarkowski, Joanna Sielużycka, Artur Maliborski.
  Tytuł: Uszkodzenia towarzyszące obrażeniom więzadła krzyżowego przedniego w urazie skrętnym piwotującym kolana w badaniu MR kolana.
  Tytuł równoległy: Pivot shift knee injury in MRI examination - findings associated with anterior cruciate ligament tear.
  Tytuł całości: W: 42. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk, 6-8 czerwca 2019 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 2019]
  Strony: s. 284-285
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/110
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, M[arta] Kania-Pudło, K[rzysztof] Rowicki, A[rtur] Maliborski.
  Tytuł: MRI evaluation of common extensor tendon in patients with lateral epicondylitis before and after non-operative treatment including platelet-rich plasma local injection and laser therapy.
  Tytuł całości: W: ECR 2020 European Congress of Radiology, July 15-19, 2020 : on-line
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2020
  Strony: s. [1-4 nlb.], e-Poster Nr: C-05903
  Typ publikacji: ZPZ
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  104/110
  Autorzy: Arkadiusz Zegadło, Magdalena Żabicka, Marta Kania-Pudło, Artur Maliborski, Aleksandra Różyk, Witold Sośnicki.
  Tytuł: Assessment of solitary pulmonary nodules based on virtual monochrome images and iodine-dependent images using a single-source dual-energy CT with fast kVp switching .
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2020 : Vol. 9, nr 8, Art. nr 2514, s. 1-17, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Aug 04 ; Autor korespondencyjny: Arkadiusz Zegadło, Aleksandra Różyk
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  105/110
  Autorzy: Marta Kania-Pudło, Magdalena Żabicka, Bartłomiej Kisiel, Arkadiusz Zegadło, Witold Tłustochowicz, Artur Maliborski.
  Tytuł: Nowe objawy radiologiczne w obrazach HRCT u chorych na śródmiąższową chorobę płuc w przebiegu twardziny układowej oraz RZS.
  Tytuł równoległy: New radiological symptoms in chest HRCT in patients with interstitial lung disease in the course of systemic sclerosis and RA.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2020 : T. 98, nr 2, s. 141-149, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marta Kania-Pudło
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  106/110
  Autorzy: Arkadiusz Zegadło, Magdalena Żabicka, Aleksandra Różyk, Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: A new outlook on the ability to accumulate an iodine contrast agent in solid lung tumors based on virtual monochromatic images in dual energy computed tomography (DECT): Analysis in two phases of contrast enhancement.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2021 : Vol. 10, nr 9, s. e1870, 1-17, bibliogr. 47 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 April 26 ; Autor korespondencyjny: Aleksandra Różyk
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.242
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  107/110
  Autorzy: Elżbieta Rutkowska, Iwona Kwiecień, Magdalena Żabicka, Artur Maliborski, Agata Raniszewska, Krzysztof Kłos, Weronika Urbańska, Izabella Klajnowicz, Piotr Rzepecki, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Cytokines and leukocytes subpopulations profile in SARS-CoV-2 patients depending on the CT score severity.
  Czasopismo: Viruses-Basel
  Szczegóły: 2021 : Vol. 13, nr 5, s. e880, 1-18, bibliogr. 53 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 11 ; Autor korespondencyjny: Elżbieta Rutkowska
  ISSN: 1999-4915
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.048
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  108/110
  Autorzy: Ewa Pietruszka, Renata Rożyńska, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Odma opłucnowa jako powikłanie zapalenia płuc w przebiegu COVID-19.
  Tytuł całości: W: COVID-19 i jego powikłania - przypadki kliniczne.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Andrzej Chciałowski, Jerzy Kruszewski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2022
  Strony: s. 65-73, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: Przypadek 9.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-200-6571-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Adres url:

  109/110
  Autorzy: Weronika Urbańska, Andrzej Chciałowski, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Otyłość ważny czynnik ryzyka przebiegu COVID-19.
  Tytuł całości: W: COVID-19 i jego powikłania - przypadki kliniczne.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Andrzej Chciałowski, Jerzy Kruszewski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2022
  Strony: s. 35-43, bibliogr. 26 poz.
  Uwagi: Przypadek 5.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-200-6571-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Adres url:

  110/110
  Autorzy: Katarzyna Plewka, Izabella Leśniak, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19.
  Tytuł całości: W: COVID-19 i jego powikłania - przypadki kliniczne.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Andrzej Chciałowski, Jerzy Kruszewski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2022
  Strony: s. 15-20, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Przypadek 3.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 978-83-200-6571-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM