WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ŻELICHOWSKI GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 63Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/63
Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Anna Sosnowska, Joanna Tymowicz, Andrzej Tutaj, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ostra porfiria przerywana : problem diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej.
Tytuł równoległy: Acute intermittent porphyria : actual problems of clinical and laboratory diagnosis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 295-297, tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  2/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Marek Kowański, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Zwłóknienie zaotrzewnowe z zespołem antysosfolipidowym - koincydencja czy wspólne podłoże autoimmunologiczne?
  Tytuł równoległy: Retroperitoneal fibrosis with antiphospholipid syndrome - a coincidence or common autoimmunological etiology?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 29, s. 298-300, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  3/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Marek Kowański, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Przypadek zwłóknienia zaotrzewnowego z pozanerkową niewydolnością jednej nerki i zespołu antyfosfolipidowego - koincydencja czy wspólne podłoże immunologiczne?
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1998 : 55, supl. 1, 144
  Uwagi: 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Poznań, 24-26.09.1998. Toż w jęz. ang.: A case of retroperitoneal fibrosis with single kidney failure and antiphospholipid syndrome - coincidence or common autoimmunological ethiology. Tamże s. jw.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/63
  Autorzy: G[rzegorz] Żelichowski, A[nna] Sosnowska, J[oanna] Tymowicz, A[ndrzej] Tutaj, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne ostrej porfirii przerywanej.
  Tytuł całości: W: VII Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Nefrologicznych z udziałem lekarzy nefrologów, 30 kwietnia-3 maja 1998 r., Wrocław, Przesieka : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1998]
  Strony: s. 46
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Postęp diagnostyki i leczenia dyskrazji komórek plazmatycznych o lokalizacji nerkowej.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and therapeutical progress in renal localization of plasma cell dyscrasias.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 639-643, 2 tab., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  6/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Tadeusz Przystasz, Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Przepuklina brzuszna jako zagrożenie dla kontynuacji ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Abdominal hernia as a risk for continuation of continuous ambulatory peritoneal dialysis - case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 615-619, bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  7/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Kazimierz Sułek, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena "ryzyka" nerkowego w świeżo wykrytych przypadkach dyskrazji komórek plazmatycznych w materiale własnym (lata 1994-2000).
  Tytuł równoległy: Evaluation of nephrological "risk" factors in recently recognized plasma cell dyscrasias in own material (1994-2000).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 830-833, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  8/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Jerzy Smoszna, Mirosław Osiecki, Marek Maruszyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Problemy terapii nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w przebiegu choroby Takayasu - na kanwie dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Problems of renovascular hypertension therapy in Takayasu's arteries - on the basic of two cases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 849-854, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Żelichowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  9/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, A. Nowosławski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Biopsja nerki : czy i kiedy w ostrym kłębuszkowym zapaleniu nerek?
  Czasopismo: Valetudinaria Post. Med. Klin. Wojsk.
  Szczegóły: 2000 : 5, supl. 1-2 : XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Bydgoszcz 16-18 czerwca 2000, 47
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/63
  Autorzy: G[rzegorz] Żelichowski, A. Nowosławski, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Cyclosporine a in steroid-resistant nephrotic syndrome (NS) in the course of ME-sangiocapillary glomerulonephritis (MCGN) - case report.
  Tytuł całości: W: 4th Baltic Meeting on Nephrology, 11-13 May 2001, Jurata, Poland : Final Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Jurata, 2001]
  Strony: s. 59
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Filtracja kłębuszkowa (GFR) w dyskrazjach komórek plazmatycznych (DKPL) przebiegających z zajęciem nerek - jaki test w praktyce ambulatoryjnej?
  Tytuł równoległy: Glomerular filtration rate (GFR) in plasma cell dyscrasias (PCD's) with renal involvement (RI) - which test for ambulatory practice?
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2001 : 12, Programs and Abstracts ASN/ISN World Congress of Nephrology, October 10-17, 2001, San Francisco, USA, 131A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Filtracja kłębuszkowa (GFR) w dyskrazjach komórek plazmatycznych (DKPL) przebiegających z zajęciem nerek - jaki test w praktyce ambulatoryjnej?
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 5, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, 109, tab.
  Uwagi: Toż w jęz. ang. Glomerular filtration rate (GFR) in plasma cell dyscrasias (PCD's) with renal involvement (RI) - which test for ambulatory practice?
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena filtracji kłębuszkowej w dyskrazjach komórek plazmatycznych - jaki test w praktyce ambulatoryjnej?
  Tytuł równoległy: Evaluation of glomerular filtration rate in plasma cell dyscrasias - which test for ambulatory practice?
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1049-1053, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  14/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, A. Nowosławski, Z. Wawer, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności cyklosporyny A w leczeniu steroidoopornego zespołu nerczycowego w przebiegu błoniastoproliferacyjnego kłębuszkowego zapalenia nerek - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Evaluation of cyclosporin A efficacy in the treatment of steroid-resistant nephrotic syndrome in the course of membranoproliferative glomerulonephritis - case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1065-1069, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  15/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Współczesne metody oceny filtracji kłębuszkowej.
  Tytuł równoległy: Contemporary methods of estimation of the glomerular filtration rate.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1093-1097, bibliogr. 31 poz.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  16/63
  Autorzy: Anna Olszowska, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Enoksaparyna w hemodializie.
  Tytuł równoległy: Enoxaparin in haemodialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 433, 434, 436, bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/63
  Autorzy: Anna Olszowska, Grzegorz Żelichowski, Bożena Pietrzak.
  Tytuł: Jałowe zapalenie otrzewnej podczas tosowania wymian dializacyjnych płynem zawierającym ikodekstrynę. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Sterile peritonitis associated with icodextrin solution. Case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 407-409, bibiogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Sprawozdanie z XXXVIII Kongresu ERA-EDTA, Wiedeń, czerwiec 2001 r.
  Tytuł równoległy: Report on the XXXVIIII Congress of ERA-EDTA, Vienna, June, 2001.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 443-445, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/63
  Autorzy: Bożena Pietrzak, Anna Olszowska, Monika Prokopiuk, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Uchyłkowatość jelita grubego jako tło "katastrofy brzusznej" w przebiegu dializoterapii otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Diverticulosis as a background of "abdominal catastrophe" in the course of peritoneal dialysis. Case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 77, 408-409, 2 il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Anna Olszowska, Arkadiusz Lubas, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wpływ stężenia parathormonu na dawkę ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł równoległy: Influence of parathormone level on the dosis of human recombinant erythropoietin in haemodialysed patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : Vol. 13, nr 77, s. 373-375, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Arkadiusz Lubas, M. Trzaska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Evaluation of efficacy of intravenous (i.v.) versus subcutaneous (s.c.) administration of epoetin (EPO) alfa in hemodialysis (HD) - preliminary report.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Nephrology
  Szczegóły: 2003 : Vol. 14, Abstracts Issue, s. 498A
  Konferencja: American Society of Nephrology, San Diego, 2003.11.12
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  Pełny tekst  22/63
  Autorzy: G[rzegorz] Żelichowski, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Cystatyna C jako wskaźnik filtracji kłębuszkowej u osób w wieku podeszłym.
  Tytuł całości: W: XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : streszczenia, Opole, 19-20 września 2003
  Adres wydawniczy: [Opole, 2003]
  Strony: s. 8, 2 tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/63
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Relationship between selected hematological parameters and non-invasive indicators of renal function in patients with bening monoclonal gammopathy.
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2004 : 15, American Society of Nephrology Renal Week 2004, October 27- November 1, 2004 - St. Louis, MO, USA, 118A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/63
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Relationship between selected hematological parameters and non-invasive indicators of renal function in patients with multiple myeloma.
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2004 : 15, American Society of Nephrology Renal Week 2004, October 27- November 1, 2004 - St. Louis, MO, USA, 118A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/63
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Arkadiusz Lubas, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Renal resistive index after captopril (RRIC) evaluation - is it a new marker of target organ damage (TOD) in essential hypertension (EH)?
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2004 : 15, American Society of Nephrology Renal Week 2004, October 27- November 1, 2004 - St. Louis, MO, USA, 833A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Arkadiusz Lubas, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności podskórnego i dożylnego podawania erytropoetyny alfa u chorych hemodializowanych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of efficacy of subcutaneous and intravenous epoetin alfa administration in haemodialysed patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 143-147, bibliogr. 23 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  27/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Anna Olszowska, Marek Saracyn, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Sprawozdanie ze Światowego Kongresu Nefrologicznego - Berlin 8-12 czerwca 2003 r.
  Tytuł równoległy: Report of the World Congress of Nephrology - Berlin 8-12 June 2003.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 17, nr 98, s. 195-197, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  28/63
  Autorzy: G[rzegorz] Żelichowski, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena związku wybranych parametrów hematologicznych z nieinwazyjnymi wskaźnikami czynności nerek u chorych z łagodną gammapatią monoklonalną.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : Abstracts Book, Białystok 2-5 czerwiec 2004
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2004]
  Strony: s. 52
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. : Relationship between selected hematological parameters and non-invasive indicators of renal function in patients with bening monoclonal gammopathy. Tamże s. 53.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/63
  Autorzy: A[rkadiusz] Lubas, G[rzegorz] Żelichowski, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Wysycenie tranfserryny (TSAT) a tygodniowa dawka erytropoetyny ALFA (EPOa) u chorych hemodializowanych (HD).
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : Abstracts Book, Białystok 2-5 czerwiec 2004
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2004]
  Strony: s. 176
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. : Transferrin saturation (TSAT) and weekly epoetin ALPHA (EPOa) dose in Hd patients. Tamże s. 177.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Korelacja kliniczno-czynnościowa zajęcia nerek w przebiegu dyskrazji komórek plazmatycznych. Praca doktorska / Grzegorz Żelichowski, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: [1],80 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 131 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: prof. dr hab. n. med. Zofia Wańkowicz. - [Obrona : 15.09.2004]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/63
  Autorzy: A[rkadiusz] Lubas, G[rzegorz] Żelichowski, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Variability of renal vascular resistance in the doppler Captopril test as a marker of vascular lesions in patients with essential hypertension - preliminary report.
  Czasopismo: J. Hypertens.
  Szczegóły: 2005 : 23, Suppl. 2, S194-S195
  Uwagi: Fifteenth European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, June 17/21, 2005; Abstract Book
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/63
  Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, A[nna] Olszowska, G[rzegorz] Żelichowski.
  Tytuł: Going on dialysis what therapy would we recommended and why?
  Tytuł całości: W: 85th ICB Seminars 3rd Korean-Polish Seminar renal replacement therapies, Warsaw, May 25-27, 2006 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed.: Hi Bahl Lee, Zofia Wańkowicz, Andrzej Weryński
  Adres wydawniczy: Warsaw : PAN, 2006
  Strony: s. 11
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/63
  Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, A[nna] Olszowska, G[rzegorz] Żelichowski.
  Tytuł: Going on dialysis what therapy would we recommended and why?
  Tytuł całości: W: Lecture Notes of the ICB Seminars 3rd Korean-Polish Seminar renal replacement therapy, Warsaw, May 2006
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by: Hi Bahl Lee, Zofia Wańkowicz, Andrzej Weryński
  Adres wydawniczy: Warsaw : PAN, 2006
  Strony: s. 17-20, bibliogr. 3 poz., sum.
  Konferencja: Polska Akademia Nauk, Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki, Warsaw, 2006.05
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Arkadiusz Lubas, Anna Olszowska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wpływ chorób infekcyjnych na powikłania nerkowe w warunkach klimatu gorącego.
  Tytuł równoległy: Influence of infectious diseases on renal complications in hot climate conditions.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 2, s. 128-131, tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Konferencja Naukowa Internistów Wojskowej Służby Zdrowia "Stany zagrożenia życia z przyczyn nagłych", Warszawa, 2-3.06.2006 r.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/63
  Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, A[nna] Olszowska, G[rzegorz] Żelichowski.
  Tytuł: Going on dialysis - what therapy would we recommend and why?
  Czasopismo: Peritoneal Dialysis International
  Szczegóły: 2006 : Vol. 26, Suppl. 2, s. S91
  Konferencja: International Society for Peritoneal Dialysi, Hong Kong, 2006.08.25
  ISSN: 0896-8608
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/63
  Autorzy: A[nna] Olszowska, G[rzegorz] Żelichowski, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Patient on peritoneal dialysis (PD) better candidate for kidney transplantation than patient on hemodialysis (HD).
  Czasopismo: Peritoneal Dialysis International
  Szczegóły: 2006 : Vol. 26, Suppl. 2, s. S88
  Konferencja: International Society for Peritoneal Dialysis, Hong Kong, 2006.08.25
  ISSN: 0896-8608
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/63
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Anna Olszowska, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Przyczyny i implikacje kliniczne przewodnienia w dializie otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Causes and clinical implications of hypervolemia in peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 122, s. 177-180, il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Forum Nefrologiczne. Dokonania Polskich Nefrologów w latach 2003-2005 prezentowane na posiedzeniach Komisji Nefrologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w dniu 24.02.2005 r. w Warszawie.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  38/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ograniczenia finansowe w realizacji programu dializy otrzewnowej - możliwości poprawy konkurencyjności w stosunku do hemodializy.
  Czasopismo: Problemy lekarskie
  Szczegóły: 2006 : T. 45, nr 3, s.169, bibliogr. 1 poz.
  Konferencja: Fundacja Amicus Renis, Oddział Nefrologii WSS im. L. Rydygiera w Krakowie, Kraków, 2006.09.08
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/63
  Autorzy: A[rkadiusz] Lubas, G[rzegorz] Żelichowski, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Monitoring of renal resistance index variability in the Doppler Captopril test in patients with secondary hypertension due to chronic glomerulonephritis.
  Tytuł całości: W: Sixteenth European Meeting on Hypertension, Madrid, June 12-15, 2006 : Abstact Book
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. S102
  Konferencja: European Society of Hypertension, Madrid, 2006.06.12
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/63
  Autorzy: A[rkadiusz] Lubas, G[rzegorz] Żelichowski, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Variability of renal resistance index in the Doppler Captopril Test in controlled hypotensive therapy of patients with essential hypertension.
  Tytuł całości: W: Sixteenth European Meeting on Hypertension, Madrid, June 12-15, 2006 : Abstact Book
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. S102
  Konferencja: International Society of Nephrology, Madrid, 2006.06.12
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/63
  Autorzy: Jarosław Les, Joanna Grzesiak, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Zofia Wańkowicz, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Percutaneous translumbar placement of long-term hemodialysis catheter in the inferior vena cava - case report.
  Tytuł całości: W: 5th International Congress of the Vascular Access Society (VAS), 11-13 June 2007, Nice France "Angioaccess for Hemodialysis"
  Adres wydawniczy: Nice, 2007
  Strony: s. P-085
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/63
  Autorzy: Grzegorz Kade, Jarosław Les, Joanna Grzesiak, Grzegorz Żelichowski, Zbigniew Rybicki, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Non standard translumbar access to inferior vena cava for hemodialysis - a case report.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Nephrology
  Szczegóły: 2007 : Vol. 18, Abstracts Issue, s. 898A
  Konferencja: American Society of Nephrology, San Francisco, 2007.10.31
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/63
  Autorzy: Grzegorz Kade, Zbigniew Nowak, Grzegorz Żelichowski, J. Knap, M. Olszyńska-Krowicka, Piotr Zaborowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Plasmodium falciparum - nowe zagrożenie epidemiologiczne.
  Tytuł równoległy: Plasmodium falciparum - a new epidemic threat.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2007 : 83, 1, 71-73, 2 il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/63
  Autorzy: A[rkadiusz] Lubas, G[rzegorz] Żelichowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Evaluation of risk factors for decline in renal vascular autoregulation in patients with essential hypertension - preliminary report.
  Tytuł całości: W: Seventeentch European Meeting on Hypertension, Milan, June 15-19, 2007
  Adres wydawniczy: Milan, 2007
  Strony: S67-S68
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/63
  Autorzy: G[rzegorz] Żelichowski, A[rkadiusz] Lubas, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Evaluation of cystatin C and creatinine-based formulas as markers of glomerular filtration rate (GFR) in the elderly.
  Tytuł całości: W: World Congress of Nephrology, April 21-25, 2007, Rio de Janeiro, Brazil : WCN 2007 Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: Rio de Janeiro, 2007
  Strony: s. 272
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/63
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel B. Wcisło, Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Cystatyna C jako wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek u kobiet chorych na raka jajnika.
  Tytuł równoległy: Cystatin C as a marker of glomerular filtration rate in patients with ovarian cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 142, s. 307-311, bibliogr. 29 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  47/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Arkadiusz Lubas, Marzena Sienkiewicz, Elżbieta Janusz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Leczenie niedokrwistości nerkopochodnej erytropoetyną podawaną dożylnie u chorych w programie ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Treatment of renal anemia with intravenous erythropoietin in patients in the program of continous ambulatory peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 312-315, 2 tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/63
  Autorzy: Anna Olszowska, Agnieszka Borkowska, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Plamica Schonleina-Henocha -opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Schonlein-Henoch purpura - case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 335-337, bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Arkadiusz Lubas, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Postępy diagnostyki i leczenia AL amyloidozy.
  Tytuł równoległy: Advances in diagnosis and treatment of AL amyloidosis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 340-345, 3 tab., bibliogr. 48 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/63
  Autorzy: Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Małgorzata Łabuś, Grzegorz Kade, Grzegorz Żelichowski, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Zofia Wańkowicz, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Przezlędźwiowa kaniulacja żyły głównej dolnej jako alternatywny dostęp naczyniowy do hemodializ.
  Tytuł równoległy: Translumbar cannulation of vena cava inferior as an alternative method of vascular access for hemodialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 331-334, 6 il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/63
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Grzegorz Żelichowski, Iwona Obroniecka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wpływ kontrolowanej terapii hipotensyjnej na sprawność autoregulacji nerkowej w dopplerowskim teście kaptoprylowym u chorych na przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek.
  Tytuł równoległy: Influence of controlled hypotensive therapy on renal autoregulation efficiency in the doppler captopril test in patients with chronic glomerulonephritis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 289-292, 3 il., 3 tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Agnieszka Borkowska, A. Wojtecka, Arkadiusz Lubas, Andrzej Bant, Agnieszka Perkowska-Ptasińska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek Churga-Strauss o nietypowym obrazie klinicznym - opis przypadku.
  Czasopismo: Problemy lekarskie
  Szczegóły: 2008, supl., s. 35
  Konferencja: Fundacja Amicus Renis, Kraków, 2008.09.04
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/63
  Autorzy: Stefan Antosiewicz, Grzegorz Kade, Agnieszka Osman, Grzegorz Żelichowski, Daniel Baczyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Znaczenie hemodializoterapii w zatruciach egzogennych. Analiza kliniczna i organizacyjna.
  Tytuł równoległy: The role of hemodialysis therapy in exogenic intoxications - clinical and organizational analysis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 3, s. 184-188, il., tab., bibliogr. 18, streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/63
  Autorzy: Agnieszka Próchnicka, Grzegorz Żelichowski, Anna Wojtecka, Arkadiusz Lubas, Andrzej Bant, A. Perkowska-Ptasińska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Atypical clinical presentation of Churg-Strauss syndrome with rapidly progressive glomerulonephritis / Gwałtownie postępujące kłębuszkowe zapalenie nerek w przebiegu zespołu Churga i Strauss o nietypowym obrazie klinicznym.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2009 : Vol. 119, nr 12, s. 830-832, bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. Tamże s. 833.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/63
  Autorzy: Anna Olszowska, Grzegorz Żelichowski, J. Waniewski, J. Stachowska-Piętka, A. Weryński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: The kinetics of water transpertoneal transport during long-term peritoneal dialysis performed using icodextrin dialysis fluid / Kinetyka transportu przezotrzewnowego wody podczas długotrwałej dializy otrzewnowej prowadzonej z zastosowaniem płynu dializacyjnego zawierającego ikodekstrynę.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2009 : Vol. 119, nr 5, s. 305-310, il., bibliogr. 29 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: [In memory of Professor Tadeusz Orlowski 1917-2008]
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/63
  Autorzy: Agnieszka Próchnicka, Anna Olszowska, Daniel Baczyński, Grzegorz Żelichowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Peritoneal dialysis as a therapeutic approach in congestive heart failure resistant to pharmacological treatment.
  Tytuł równoległy: Dializa otrzewnowa jako metoda leczenia zastoinowej niewydolności serca opornej na leczenie farmakologiczne.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2009 : T. 119, nr 12, s. 815-818, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Próchnicka
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  57/63
  Autorzy: Agnieszka Próchnicka, Anna Olszowska, Daniel Baczyński, Grzegorz Żelichowski, Arkadiusz Lubas, Magdalena Wiśniewska, Mirosław Dziekiewicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Peritoneal dialysis as a therapeutic approach in congestive heart failure resistant to pharmacological treatment.
  Tytuł równoległy: Dializa otrzewnowa jako metoda leczenia zastoinowej niewydolności serca opornej na leczenie farmakologiczne.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2009 : T. 119, nr 12, s. 834-836, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Próchnicka
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  58/63
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Kalendarz spotkań nefrologicznych 2009 / [oprac. merytoryczne] Zofia Wańkowicz, Grzegorz Żelichowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : JANSSEN-CILAG Polska Sp. zo.o., [2009]
  Strony: 24 s. , s.
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/63
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Grzegorz Żelichowski, Agnieszka Próchnicka, Magdalena Wiśniewska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Renal autoregulation in medical therapy of renovascular hypertension.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2010 : T. 6, nr 6, s. 912-918, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Arkadiusz Lubas
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.199
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  60/63
  Autorzy: Arkadiusz Lubas, Grzegorz Żelichowski, Agnieszka Próchnicka, Magdalena Wiśniewska, Marek Saracyn, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Renal vascular response to angiotensin II inhibition in intensive antihypertensive treatment of essential hypertension.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2010 : T. 6, nr 4, s. 533-538 b, ibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Arkadiusz Lubas
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.199
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  61/63
  Autorzy: Anna Olszowska, Grzegorz Żelichowski, Jolanta Korsak, A. Perkowska-Ptasińska, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Plazmafereza w wybranych kłębuszkowych zapaleniach nerek. Doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Plasmapheresis in selected glomerulopathies. Own experiences.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 1, s. 39-44, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/63
  Autorzy: Anna Olszowska, Agnieszka Próchnicka, Grzegorz Żelichowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ultrafiltracja jako alternatywna metoda leczenia zastoinowej niewydolności serca opornej na diuretyki.
  Tytuł równoległy: Ultrafiltration as an alternative treatment of congestive heart failure resistance to diuretics.
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 14, nr 2, s. 77-80, bibliogr. 43 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/63
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Anna Olszowska, Arkadiusz Lubas, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Współczesna diagnostyka amyloidazy układowej.
  Tytuł całości: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym / pod red. Andrzeja Więcka, Franciszka Kokota.
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 2010
  Strony: s. 71-76, tab., bibliogr. 31 poz.
  Uwagi: [Książka powstała na podstawie wykładów przedstawionych podczas 9. Katowickiego Seminarium, które odbyło się 26-29 listopada 2009 roku]
  ISBN: 978-83-7430-273-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM