WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ŻYGOCKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/53
Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, T[eresa] Czajka, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak, K[atarzyna] Budziszewska.
Tytuł: Obturacyjna choroba płuc u chorego po przeszczepieniu szpiku kostnego.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 167
Uwagi: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 21-22.06.1995. Referaty programowe i streszcz. prac oryginalnych.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/53
Autorzy: Krzysztof Żygocki, Kazimierz Sułek.
Tytuł: Sterydozależna nawracająca wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 145
Uwagi: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa 21-22 czerwca 1995. Referaty programowe i streszcz. prac. oryginalnych.
ISSN: 0001-5814
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/53
Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, T[eresa] Czajka, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak.
Tytuł: Obstructive lung disease after allogeneic bone marrow transplantation.
Czasopismo: Pol. J. Immunol.
Szczegóły: 1995 : 20, 2, 170
Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

4/53
Autorzy: Piotr Rzepecki, E[lwira] Krynicka, Krzysztof Żygocki, Katarzyna Budziszewska.
Tytuł: Sudden circulatory arrest in a young bone marrow donor.
Czasopismo: Pol. J. Immunol.
Szczegóły: 1995 : 20, 2, 169-170
Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

5/53
Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, K[azimierz] Sułek, E[wa] Szulkowska.
Tytuł: Influence of blood transfusion on skin microcirculation and hemorheological parameters.
Tytuł całości: W: 6th World Congress for Microcirculation, Munich, Germany 25-30 August 1996
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by K. Messmer, W. M. Kubler
Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore, 1996
Strony: s. 151-154, bibliogr. 6 poz.
ISBN: 88-323-0825-8
Typ publikacji: PPR
Typ publikacji: PCP
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  6/53
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak.
  Tytuł: Obstructive lung disease after allogenic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 1996 : 17, Suppl. 1, 615
  Uwagi: 22nd Annual Meeting of the EBMT and 12th Meeting of the Nurses Group, Vienna (Austria), 3-7.03.1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/53
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Ewa Wąsak-Szulkowska.
  Tytuł: Metody badania mikrokrążenia.
  Tytuł równoległy: Methods of microcirculation examination.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : 72, 7-8, 428-431, tab., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/53
  Autorzy: Ewa Szulkowska, Krzysztof Żygocki, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Współistnienie choroby Willebranda i czerwienicy prawdziwej u tego samego chorego.
  Tytuł równoległy: Von Willebrand disease and polycytaemia vera in the same patient.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 3-4, s. 213-214, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/53
  Autorzy: M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, K[rzysztof] Żygocki, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Lomir w monoterapii nadciśnienia tętniczego samoistnego (obserwacja 6 miesięczna).
  Czasopismo: Med. Sci. Monit.
  Szczegóły: 1996 : 2, Suppl. 4 : V Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Warszawa, 15-16.11.1996, 35
  Uwagi: *
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/53
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, E[wa] Szulkowska, Grzegorz Kamiński, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Zależność pomiędzy mikrokrążeniem a wskaźnikami echokardiograficznymi określającymi czynność lewej komory serca u osób zdrowych oraz chorych na nadciśnienie tętnicze samoistne.
  Czasopismo: Med. Sci. Monit.
  Szczegóły: 1996 : 2, Suppl. 4 : V Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Warszawa, 15-16.11.1996, 25
  Uwagi: *
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/53
  Autorzy: Ewa Szulkowska, Krzysztof Żygocki, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Włośniczkowa przepływometria laserowa - nowa obiecująca metoda badania mikrokrążenia.
  Tytuł równoległy: Laser Doppler flowmetry : A new, promising technique for the assessment of microcirculation.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 51, 10-13, 179-181, ryc., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  12/53
  Autorzy: E[wa] Szulkowska, K[azimierz] Sułek, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Studies of skin microcirculation and rheology in paraproteinemias.
  Tytuł całości: W: Sixth World Congress for Microcirculation, Munich, Germany 25-30 August 1996
  Adres wydawniczy: [Munich, 1996]
  Strony: s. 137-141, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/53
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Analiza wskaźników hemoreologicznych i mikrokrążenia skórnego po transfuzji krwi.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 291
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26 września 1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/53
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Katarzyna Budziszewska, Krzysztof Żygocki, Janusz Hałka.
  Tytuł: Długotrwała gorączka i limfadenopatia brzuszna symulujące chłoniaka jako wiodące objawy jersiniozy - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Long-lasting fever and abdominal lymphadenopathy suggesting lymphoma as presenting symptoms of yersiniosis - case report.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : T. 28, nr 3, s. 321-323, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/53
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, J[anusz] Hałka, E[wa] Szulkowska, B[arbara] Betiuk.
  Tytuł: Eryblastoza obwodowa w przebiegu niedokrwistości Addisona-Biermera u chorej z asplenią.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : T. 28, supl. 3, s. 287-288
  Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/53
  Autorzy: K[atarzyna] Budziszewska, K[azimierz] Sułek, H[alina] Olechnicka, P[iotr] Rzepecki, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Koagulopatia ze zużycia w przebiegu tętniaka rozwarstwiającego aorty brzusznej.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : T. 28, supl. 3, s. 326-327
  Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26 września 1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/53
  Autorzy: P[iotr] Rzepecki, K[rzysztof] Żygocki, J[arosław] Wajs, K[atarzyna] Budziszewska, W[aldemar] Sawicki.
  Tytuł: Przypadek chłoniaka złośliwego LGL z gammapatią monoklonalną.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : T. 28, supl. 3, s. 258
  Uwagi: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/53
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, K[azimierz] Sułek, P[iotr] Rzepecki, T[eresa] Czajka, K[atarzyna] Budziszewska.
  Tytuł: Wyczerpująca się sterydozależność wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego (PRCA) u chorej z hypogammaglobulinemią.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 283
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/53
  Autorzy: Bożena K. Budziszewska, Kazimierz Sułek, Ewa Wąsak-Szulkowska, Krzysztof Żygocki.
  Tytuł: Wpływ dwuazotanu izosorbidu na zmiany mikrokrążenia skórnego wywołane przez palenie papierosów.
  Tytuł całości: W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / pod red. Macieja Nałęcza. - T. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa : PAN, 1997
  Strony: s. 425-429, 4 tab., bibliogr. 3 poz.
  Uwagi: X Krajowa Konferencja Naukowa. Warszawa, grudzień 1997
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/53
  Autorzy: E[wa] Wąsak-Szulkowska, K[azimierz] Sułek, K[rzysztof] Żygocki, K[atarzyna] Budziszewska.
  Tytuł: Wpływ hemodylucji na mikrokrążenie skórne w szpiczaku mnogim.
  Tytuł całości: W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / pod red. Macieja Nałęcza. T. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa : PAN, 1997
  Strony: s. 402-406, 4 ryc., bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: X Krajowa Konferencja Naukowa. Warszawa, grudzień 1997
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/53
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Kazimierz Sułek, Ewa Wąsak-Szulkowska, Bożena K. Budziszewska.
  Tytuł: Wykorzystanie włośniczkowej przepływometrii laserowej do oceny wpływu transfuzji krwi na mikrokrążenie.
  Tytuł całości: W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / pod red. Macieja Nałęcza. T. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
  Strony: s. 407-411, 5 tab., bibliogr. 3 poz.
  Uwagi: X Krajowa Konferencja Naukowa. Warszawa, grudzień 1997
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/53
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek, E[wa] Szulkowska.
  Tytuł: Influence of blood transfusion on skin microcirculation and hemorheological parameters.
  Czasopismo: Infusionstherapie und Transfusionsmedizin
  Szczegóły: 1997 : Vol. 24, nr 4, s. 301
  Konferencja: , Frankfurt, 1997.10.01
  ISSN: 1019-8466
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/53
  Autorzy: Teresa Borysewicz-Czajka, Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki.
  Tytuł: Pancytopenia u chorej długotrwale leczonej sulfosalazyną.
  Tytuł równoległy: Pancytopenia in a patient on long treatment with sulphosalazine.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 7-8, s. 429-431, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/53
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Ewa Szulkowska, Anna Koula, Krzysztof Żygocki.
  Tytuł: Trzy przypadki białaczki plazmatycznokomórkowej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 5-6, s. 299-303, bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/53
  Autorzy: Krzysztof Żygocki.
  Tytuł: Wpływ transfuzji krwi na wskaźniki hemoreologiczne i mikrokrążenie. Praca doktorska / Krzysztof Żygocki ; Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii z Ośrodkiem Transplantacji IMW CSK WAM
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
  Strony: 93 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 102 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Kazimierz Sułek. - [Obrona : 22.10.1997]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  26/53
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek, E[wa] Szulkowska.
  Tytuł: The effect of blood transfusion on skin microcirculation and hemorheological indices.
  Tytuł całości: W: 5th NATO Blood Conference 98 (civil and military), Lisbon, Portugal, 25-27 May
  Adres wydawniczy: [Lisbon, 1998]
  Strony: s. 170
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/53
  Autorzy: Bożena K. Budziszewska, Kazimierz Sułek, Ewa Szulkowska, Krzysztof Żygocki.
  Tytuł: Badanie krótkotrwałego wpływu palenia papierosów na mikrokrążenie skórne u osób palących i niepalących.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 1998 : T. 4, supl. 1, s. 10
  Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Białystok, 4-6 czerwca 1998: streszczenia.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/53
  Autorzy: E[wa] Wąsak-Szulkowska, K[azimierz] Sułek, B[ożena] K. Budziszewska, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Mikrokrążenie skórne w stanach podwyższonej lepkości krwi.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 1998 : T. 4, supl. 1, s. 42-43
  Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Białystok, 4-6 czerwca 1998: streszczenia.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/53
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Ewa Wąsak-Szulkowska, Bożena K. Budziszewska.
  Tytuł: Ocena mikrokrążenia skórnego u chorych z głęboką niedokrwistością przed i po transfuzji krwi.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 1998 : T. 4, supl. 1, s. 48-49
  Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Białystok, 4-6 czerwca 1998: streszczenia.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/53
  Autorzy: B[arbara] Betiuk, B[ożena] Budziszewska, W[aldemar] Sawicki, K[rzysztof] Żygocki, T[eresa] Czajka.
  Tytuł: Chłoniak złośliwy z pierwotnym zajęciem centralnego układu nerwowego.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, suppl. 2, s. 41
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  31/53
  Autorzy: E[wa] Wąsak-Szulkowska, K. [E.] Szulkowska, K[azimierz] Sułek, K[atarzyna] B. Budziszewska, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Mikrokrążenie skórne w przewlekłej białaczce limfatycznej przebiegającej z hiperleukocytozą - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Skin microcirculation in chronic lymphotic leukemia with hyperleucocytosis - preliminary reports.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, suppl. 1, 114
  Konferencja: , Puławy
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/53
  Autorzy: J[anusz] Hałka, B[arbara] Betiuk, E[wa] Wąsak-Szulkowska, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Nespodziewany zgon pacjenta po przeszczepieniu szpiku kostnego najprawdopodobniej z powodu wznowy chłoniaka złośliwego OUN.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, suppl. 2, s. 32
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologiczne, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Kołobrzeg, 1998.06.04
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  33/53
  Autorzy: Tadeusz Robak, Marek Kasznicki, Euzebiusz Krykowski, Anna Dmoszyńska, Magdalena Kotysz, Stanisław Maj, Aleksander B. Skotnicki, Maria Zawirska, Sabina Kotlarek-Haus, Marek Kielbiński, Ignacy Ukrasiński, Barbara Zdziarska, Marcin Flont, Andrzej Hellmann, Maria Bieniszewska, Krzysztof Żygocki, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Wyniki leczenia dorosłych chorych na niedokrwistość aplastyczną. Wieloośrodkowa analiza retrospektywna.
  Tytuł równoległy: Polish multicenter retrospective analysis of immunosupressive treatment results of adult aplastic anemia patients.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1998 : T. 29, nr 4, s. 435-442, bibliogr. 23 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tadeusz Robak
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  34/53
  Autorzy: Teresa Borysewicz-Czajka, Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki, Andrzej Kudela.
  Tytuł: Limfocytoza i eozynofilia jako pierwszy objaw niewydolności kory nadnerczy.
  Tytuł równoległy: Lymphocytosis and eosinophilia as a first symptoms of primary adrenal failure.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 1-2, s. 89-91, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/53
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Ewa Wąsak-Szulkowska, Andrzej Cwetsch, Leszek Kubik, Marian Cholewa, Kazimierz Sułek, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Ocena wpływu leków hipotensyjnych na mikrokrążenie skórne u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym.
  Tytuł równoległy: Assessment od the effect of hypotensive drugs on cutaneous microcirculation in patients with essential arterial hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 3-4, s. 150-158, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/53
  Autorzy: E[wa] Szulkowska, M. Kraj, K[azimierz] Sułek, K[atarzyna] Budziszewska, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Zmiany w mikrokrążeniu skórnym i właściwościach reologicznych krwi u pacjentów z gammapatią monoklonalną.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1998 : 0000005912, Pol. Arch. Med. Wewn.
  Uwagi: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Internistów
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/53
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki, Kazimierz Sułek, Barbara Betiuk, Teresa Czajka, Ewa Szulkowska.
  Tytuł: Pięć przypadków nabytej wybiórczej aplazji układu czerwonokrwinkowego.
  Tytuł równoległy: Five cases of acquired pure red cell aplasia.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 1998 : T. 51, nr 5-6, s. 298-302, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  38/53
  Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Sawicki, K[rzysztof] Żygocki, J[anusz] Hałka.
  Tytuł: Korzystny efekt leczenia surowicą antylimfocytarną płucnej postaci choroby przeszczep przeciw gospodarzowi.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : t. 30, supl. 2, S. 432-433
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/53
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, K[azimierz] Sułek, E[wa] Wąsak-Szulkowska, B[ożena] K. Budziszewska, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: The effect of blood transfusion on skin microcirculation and hemorheological indices.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 1999 : 94, 10, Suppl. 1 Pt. 2 of 2, 123b
  Uwagi: Abstracts for the 41st Annual Meeting of the American Society of Hematology, New Orleans (USA), December 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/53
  Autorzy: E[wa] Wąsak-Szulkowska, B[ożena] K. Budziszewska, K[rzysztof] Żygocki, K[azimierz] Sułek, P[iotr] Rzepecki.
  Tytuł: Skin microcirculation in chronic lymphocytic leukemia - preliminary study.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 1999 : 94, 10, Suppl. 1 Pt. 2 of 2, 77b
  Uwagi: 41st Annual Meeting of the American Society of Hematology, New Orleans (USA), December 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/53
  Autorzy: K[azimierz] Sułek, P[iotr] Rzepecki, E[lwira] Krynicka, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Triple sudden cardiac arrest in a young, healthy donor during bone marrow harvesting in general anaesthesia.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 1999 : 23, Suppl. 3, S16
  Uwagi: 4th International Stem Cell Workshop "High Dose Therapy andTransplantation of Haemopoietic Stem Cells" April 29-May 1, 1999, Berlin.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/53
  Autorzy: E[wa] Szulkowska, K[azimierz] Sułek, M. Kraj, K[atarzyna] Budziszewska, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Impaired skin microcirculation and blood rheology in patients with monoclonal gammapathy.
  Czasopismo: Clinical hemorheology and microcirculation
  Szczegóły: 1999 : Vol. 21, nr 2, s. 105-112
  ISSN: 1386-0291
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.395
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  43/53
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Andrzej Skrobowski, Ewa Wąsak-Szulkowska, Andrzej Cwetsch, Leszek Kubik, Marian Cholewa, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Wykorzystanie włośniczkowej przepływometrii laserowej do oceny stanu mikrokrążenia skórnego u chorych na nadciśnienie tętnicze samoistne.
  Tytuł równoległy: Examination of skin microcirculation with Laser-Doppler flowmetry in patients with essential hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 32, s. 73-75, il., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  44/53
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek, E[wa] Szulkowska, B[ożena] K. Budziszewska.
  Tytuł: The effect of blood transfusion on skin microcirculation and hemorheological indices.
  Tytuł całości: W: VI Regional European Congress of the International Society of Blood Transfusion, Jerusalem, Israel, May 9-13, 1999 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Jerusalem, 1999]
  Strony: s. 127
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/53
  Autorzy: A[leksander] Zakrzewski, J[erzy] Kruszewski, K[rzysztof] Żygocki, E[wa] Szulkowska.
  Tytuł: Zastosowanie włośniczkowej przepływometrii laserowej (WPL) do oceny punktowych testów skórnych (PTS) z różnymi stężeniami histaminy.
  Tytuł równoległy: Application of laser dopler flowmetry for estimation of skin prick test with different histamine concentrations.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 293
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/53
  Autorzy: Janusz Hałka, Piotr Rzepecki, Jarosław Wajs, Krzysztof Żygocki, Teresa Czajka, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Skuteczne leczenie wymianami osocza zakrzepowej plamicy małopłytkowej po allotransplantacji szpiku kostnego.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 40, P-23.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/53
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Wykorzystanie preparatu Flebogamma w wybranych chorobach krwi.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 38, P-18.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/53
  Autorzy: Janusz Hałka, Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki, Jarosław Wajs, Teresa Czajka, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Wymiana osocza w ciężkiej postaci choroby zimnych aglutynin.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 41, P-25.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/53
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Jarosław Wajs, Krzysztof Żygocki, Waldemar Sawicki, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Wymiana osocza w zapaleniu wielomięśniowym.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 40, P-22.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/53
  Autorzy: Janusz Hałka, Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki, Janusz [Jarosław] Wajs, Waldemar Sawicki, Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Zastosowanie wymiany osocza w przypadku niezgodności grup krwi przed allotransplantacją szpiku kostnego.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 40-41, P-24.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/53
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Piotr Rzepecki, Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek, Janusz Hałka, Jarosław Wajs.
  Tytuł: Zewnątrzustrojowa fototerapia w leczeniu powikłań po allotransplantacji szpiku kostnego.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Transfuzjologio - Quo Vadis wczoraj, dziś, jutro : Program, streszczenia, Zakopane, 5-7 październik 2000
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 42
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/53
  Autorzy: A[leksander] Zakrzewski, K[rzysztof] Kłos, J[erzy] Kruszewski, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Zastosowanie włośniczkowej przepływometrii laserowej (WPL) do oceny punktowych testów skórnych (PTS) z różnymi stężeniami histaminy i wybranymi alergenami przed i po podaniu leków antyleukotrienowych.
  Tytuł równoległy: Application of Laser Doppler Flowmetry for estimation of skin prick test with different histamine concentrations and selectes allergens before and after application antileucotriens drugs.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2001 : T. 6, supl. 1, s. 142
  Uwagi: Alergia Astma Immunologia Kliniczna : III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Łódź 6-9 czerwca 2001 : Materiały naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/53
  Autorzy: A[leksander] Zakrzewski, J[erzy] Kruszewski, K[rzysztof] Kłos, K[rzysztof] Żygocki.
  Tytuł: Laser Doppler flowmetry for estimation of skin prick tests before and after application of antileucotrienes.
  Tytuł równoległy: Włośniczkowa przepływometria laserowa (WPL) jako metoda oceny punktowych testów skórnych (PTS) przed i po podaniu leków przeciwleukotrienowych.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 2003 : T. 9, nr 2, s. 46
  Konferencja: , Warsaw, 2003.06.26
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM