WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ADAMUS JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 298Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/298
Autorzy: Wacław Sitkowski, Jarosław Tubielewicz, Piotr Borkowski, Jerzy Adamus.
Tytuł: Dwa przypadki pozawałowego tętniaka serca z nawracającym częstoskurczem komorowym wyleczone wycięciem tętniaka.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1977 : 20, 1, 77-81, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/298
Autorzy: Kazimierz Sułek, Jerzy Adamus, Alicja Rączka.
Tytuł: Ocena wartości diagnostycznej heparynowo-trombinowego czasu krzepnięcia w zawale serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 7-8, 382-387, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/298
Autorzy: Kazimierz Sułek, Jerzy Adamus, Alicja Rączka.
Tytuł: Zachowanie się poziomu antytrombin w różnych okresach choroby wieńcowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 7-8, 388-392, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/298
Autorzy: Wacława Dżurak, Jerzy Adamus, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Porównawcza ocena wielkości lewego przedsionka na podstawie rutynowego badania radiologicznego i echokardiograficznego.
Tytuł równoległy: Comparative assessment of left atrium size in routine radiological and echocardiographic investigations.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1979 : 43, 6, 367-371, 4 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/298
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena pozawałowego uszkodzenia lewej komory. Rozprawa doktorska / Jerzy Adamus ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1979
Strony: 107 k. , ryc., tab. , 30 cm. , bibliogr. 59 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: prof. dr med. Wanda Aleksandrow
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/298
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena pozawałowego uszkodzenia lewej komory.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 9, 737-744, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/298
Autorzy: Jerzy Adamus.
Tytuł: Badania kontrastowe w echokardiografii dwuwymiarowej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 10, 681-687, ryc., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/298
Autorzy: Jerzy Adamus, Leszek Kubik.
Tytuł: Dwuwymiarowa echokardiografia w rozpoznawaniu samoistnego zerwania nici ścięgnistej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 10, 709--718, ryc., tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/298
Autorzy: Jerzy Adamus, Leszek Kubik.
Tytuł: Przypadek zerwania pojedynczej nici ścięgnistej zastawki trójdzielnej rozpoznany za pomocą dwuwymiarowej echokardiografii.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 10, 719-722, ryc., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/298
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Jerzy Adamus, Janusz Kaczorowski.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w przypadku kardiomiopatii przerostowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : R. 60, nr 5-6, s. 339-342, bibliogr.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

11/298
Autorzy: J. Kuch, Jerzy Adamus, Wojciech Braksator, Edmund Szczepańczyk, Wojciech Łada.
Tytuł: Odległe efekty leczenia dożylnymi wlewami nitrogliceryny i streptokinazy w ostrej fazie zawału serca. Ocena w oparciu o echokardiografię dwuwymiarową i elektrokardiografię wielopunktową.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1984 : 37, 23, 1833-1840, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/298
Autorzy: J[erzy] Adamus, W[ojciech] Marciniak, A[ndrzej] Cwetsch.
Tytuł: Skrzepliny przyścienne w świeżym zawale serca - ocena echokardiograficzna.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19 X 1985 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 36
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/298
Autorzy: T[adeusz] J. Otto, M[ieczysław] Justyna, J[erzy] Adamus, J[acek] Oniszh.
Tytuł: Surgery for concomitant tricuspid valve disease.
Czasopismo: J. Cardiovasc. Surg.
Szczegóły: 1985 : 26, Suppl. 5, s. 80
Uwagi: XVII World Congress of the International Society for Cardiovascular Surgery, August 25-30 1985, Monte Carlo, Monaco /Torino/, 1985
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

14/298
Autorzy: Witold Pokojski, S. Filipecki, Jerzy Adamus, Ewelina Figura-Chojak.
Tytuł: Przerzutowy czerniak serca. Opis przypadku.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 7, 500-508, il., bibliogr. 28 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/298
Autorzy: Jerzy Adamus, Andrzej Cwetsch, Wojciech Marciniak.
Tytuł: Zastosowanie badań kontrastowych w echokardiografii dwuwymiarowej. Cz.1 : Przeciek międzyprzedsionkowy typu otworu drugiego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 6, 357-364, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/298
Autorzy: Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Andrzej Cwetsch.
Tytuł: Zastosowanie badań kontrastowych w echokardiografii dwuwymiarowej. Cz.2 : Niedomykalność zastawki trójdzielnej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 6, 365-372, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/298
Autorzy: Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Andrzej Cwetsch.
Tytuł: Echokardiografia dwuwymiarowa i dopplerowska w diagnostyce wrodzonych wad serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 716-723, ryc.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/298
Autorzy: Jerzy Adamus, Andrzej Cwetsch, Wojciech Marciniak.
Tytuł: Echokardiografia dwuwymiarowa i dopplerowska w diagnostyce nabytych wad serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 724-734, ryc.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/298
Autorzy: W. Braksator, A. Mamcarz, J[erzy] Adamus, J. Kuch.
Tytuł: Ocena funkcji lewej komory po zawale serca - frakcji wyrzutowej i kurczliwości miejscowej mięśnia za pomocą dwuwymiarowej echokardiografii.
Tytuł całości: W: 11 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin : 1986
Strony: 75-76
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

20/298
Autorzy: B[ogna] Ziarkiewicz-Wróblewska, E. Kłodkowska-Porzycka, J. Jachimowicz, L. Kompiel, J[erzy] Adamus, J. Gałecka-Kwinto, Z. Janik-Strobel, K. Ilmurzyńska.
Tytuł: Wydolność fizyczna i możliwość jej zwiększenia u chorych ze wszczepioną zastawką serca.
Tytuł całości: W: 11 Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin : 1986
Strony: 121-122
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

21/298
Autorzy: J[erzy] Adamus.
Tytuł: Postępy w diagnostyce echokardiograficznej chorób serca.
Tytuł całości: W: 31 Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 97
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

22/298
Autorzy: Marian Pieniak, Tomasz Antoniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Kryteria Medrano i de Micheli w rozpoznawaniu bloku przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1986 : 29, 2, 89-95, ryc., tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/298
Autorzy: J[erzy] Adamus, L[eszek] Kubik.
Tytuł: Two-dimensional echocardiography in the diagnosis of ruptured chordae tendineae.
Czasopismo: Cor Vasa
Szczegóły: 1987 : 29, 6, 456-462, tab., bibliogr. 18 poz., res., zsfg.
Uwagi: Toż. w jęz. ros.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  24/298
  Autorzy: Tomasz Antoniak, Marian Pieniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Kryteria Medrano i de Micheli w rozpoznawaniu bloku przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa przy odchyleniu AQRS od 0 stopnia - 45 stopni.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1987 : 30, 8, 502-507, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/298
  Autorzy: E. Panasiuk, Jerzy Adamus, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena kliniczna minoksydylu (Loniten).
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1987 : 42, 26, 809-811, tab., bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/298
  Autorzy: E. Panasiuk, Zofia Wańkowicz, Jerzy Adamus, Jerzy Sulik.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena niektórych wskaźników czynności lewej komory u chorych z nadciśnieniem w przebiegu przewlekłego programu dializacyjnego.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1987 : 78, 6, 319-327, il., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Badanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medycyny / pod red. Jerzego Kucha i Bogdana Pruszyńskiego; [aut.] Jerzy Adamus, Eugeniusz Dziuk, J. Kuch, B. Pruszyński, Jerzy Wójtowicz.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1987
  Strony: 320 (4) s. , il., tab. ; 24 cm.
  ISBN: 83-200-1180-9
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/298
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M. Ostrowski, Z[ofia] Stembrowicz, T[adeusz] Koczorowski.
  Tytuł: Integrated study of right ventricular function with two-dimensional echocardiography (echo-2d) and equilibrium gated radionuclide angiography (egra) in patients with chronic, obstructive pulmonary disease (copd).
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 1988 : ; 1, Suppl. 2, s. 349 S
  Uwagi: - W: Abstracts Book. 7th Congress of the European Society of Pneumonology (sep). Budapest, 5-9th september, 1988. - Copenhagen
  Typ publikacji: ZPZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/298
  Autorzy: Tadeusz J. Otto, Z. Kudelski, W. Pacocha, J[erzy] Adamus, I. Bestry-Fus.
  Tytuł: Late results of aortic valve replacement.
  Czasopismo: J. Cardiovasc. Surg.
  Szczegóły: 1988 : 29, 4 Suppl., s. 2
  Uwagi: 37th Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, August 3-6 1988, Helsinki, Finnland. - Torino, 1988
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/298
  Autorzy: T. J. Otto, I. Bestry-Fus, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Modified surgery for annulo-aortic ectasia.
  Czasopismo: J. Cardiovasc. Surg.
  Szczegóły: 1988 : ; 29, 4, Suppl.)., 94
  Uwagi: 37th Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, August 3-6 1988, Helsinki, Finnland. - Torino, 1988
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/298
  Autorzy: Zbigniew Anusz, J. Knap, Zygmunt Kuleta, Kazimierz Borko, Aleksandra Platt-Samoraj, Alicja Rączka, Jerzy Adamus, Elżbieta Zduńczyk, Cezary Lichtenstein, Jerzy Makiełowski.
  Tytuł: Ognisko gorączki Q w fermie owiec w województwie olsztyńskim.
  Tytuł równoległy: A focus of Q in a sheep farm in the province of Olsztyn.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 609-615, tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/298
  Autorzy: Andrzej Gietka, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena pierścienia aortalnego i średnicy aorty w zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa.
  Czasopismo: Reumatologia
  Szczegóły: 1988 : 26, 3, 242-243
  Uwagi: Streszczenia referatów. 15 Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/298
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M[arek] Ostrowski, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: Porównawcza ocena frakcji wyrzutowej prawej komory (RVEF) metodami echokardiografii dwuwymiarowej (ECHO-2D) i angiokardiografii radioizotopowej (EGRA) u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
  Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: Kraków, 1988
  Strony: s. 1
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Badanie serca.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka ultradźwiękowa / pod red. W. Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
  Strony: s. 211-253
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena wpływu dożylnego wlewu nitrogliceryny na czynność lewej komory w świeżym zawale serca: rozprawa habilitacyjna / Jerzy Adamus ; Instytut Medycyny Wewnętrznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WAM, 1989
  Strony: [2], 129 k. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 119 poz
  Seria: Biuletyn WAM 1989, supl. 2 ; z. 90
  ISSN: 0860-5831
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/298
  Autorzy: T. J. Otto, Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, W. Pacocha.
  Tytuł: Doppler Echocardiography evaluation of various prosthetic vaces in aortic position.
  Czasopismo: Echocardiogr. J. Cardiovasc. Ult.
  Szczegóły: 1990 : 7, 364
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  37/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia.
  Tytuł całości: W: Ultrasonografia / red. J. Jakubowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1990
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL

  38/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Zbigniew Binikowski, Jan Dobek, Jacek Kuźmierek, Maria Krzemińska-Pakuła, Julian Liniecki, Małgorzata Marszal-Marciniak, Anna Płachcińska, Krystyna Rafalska, Waldemar Rogowski, W. Tracz.
  Tytuł: Metody obrazowe w diagnostyce chorób układu krążenia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1991
  Strony: 374 s. , il., tab., bibliogr. ; 24 cm.
  ISBN: 83-200-1547-2
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/298
  Autorzy: Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska, Beata Wojtycha, Jerzy Adamus, Krystyna Ilmurzyńska.
  Tytuł: Wpływ nieprawidłowej czynności implantowanej zastawki na progresję choroby serca - obserwacje odległe.
  Tytuł równoległy: The effect of abnormal functioning of implanted valve on heart disease progression - long-term-follow-up.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1991 : 44, 11-12, 367-372, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/298
  Autorzy: J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia - state of art.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Warszawa, 20 - 22 lutego 1992 roku : Program Zjazdu i Streszczenia Dyskusji Okrągłych Stołów i Warsztatów Ultrasonograficznych
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
  Strony: s. 101
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/298
  Autorzy: J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Kolorowy Doppler - state of art.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Warszawa, 20 - 22 lutego 1992 roku : Program Zjazdu i Streszczenia Dyskusji Okrągłych Stołów i Warsztatów Ultrasonograficznych
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
  Strony: s. 67
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Sprawozdanie z Kursu Atestacyjnego z Echokardiografii w Polanicy Zdroju.
  Czasopismo: Ultrasonografia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 2, nr 4, s. 124
  Uwagi: Kurs atestacyjny z echokardiografii, Polanica Zdrój, 22-24.10.1992.
  ISSN: 0867-3845
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ultrasonografia : echokardiografia.
  Tytuł całości: W: Leksykon radiologii : rentgenodiagnostyka, radiologia zabiegowa, medycyna nuklearna, ultrasonografia, rezonans magnetyczny, termografia / pod red. J.Mastalerskiego [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja im. prof. L. Rydygiera, 1992
  Strony: 547, 17 s. : il., tab. ; 25 cm
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/298
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Wiesław Konieczny, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiografii ilościowej (RAI) w badaniu wpływu szybkiej przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1993 : 7, 1, 19-32, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricle function. Assessment of the degree of left ventricular damage, of the effect of revascularization, and of the treatment with phosphocreatine.
  Czasopismo: Rev. Int. Serv. Sante Forces Armees
  Szczegóły: 1993 : 66, 7/8/9, 189-198, il., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/298
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Andrzej Krupienicz, Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, R. Piotrowicz, Leszek Kubik, I. Wasilewska, Ewa Roszczyk, Piotr Borkowski, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Programed electrical stimulation (PES) in patients with coronary heart disease (CHD) : does reversible left ventricular dysfunction cause torsade des pointes (TdD).
  Tytuł całości: W: IX International Congress Cardiostin 94. Nicea, 15-18 kwiecień 1994: abstracts. .
  Strony: s. 706
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  47/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wpływ leczenia trombolitycznego na funkcję lewej komory serca w świeżym zawale serca.
  Tytuł całości: W: Leczenie trombolityczne w świeżym zawale serca / pod red. Grzegorza Opolskiego
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press : Boehringer Ingelheim, 1994
  Strony: s. 88-106, bibliogr. 58 poz.
  ISBN: 83-86019-08-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/298
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Radioizotopowa ocena wpływu Neotonu na czynność lewej komory serca w trakcie szybkiej przezprzełykowej stymulacji l.przedsionka.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 37
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/298
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: Effect of phosphocreatine on left ventricular function changes studied by gated radioisotope angiocardiography.
  Tytuł całości: W: Radiobiologicka Konference 1994 : Program, Souhrny referato, Hradec Kralowe, 24-26 listopadu 1994
  Adres wydawniczy: [Hradec Kralove, 1994]
  Strony: s. [nlb.] 19
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, D[ariusz] Borkowski, E[ugeniusz] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, M. Zarębiński.
  Tytuł: Left ventricular function after the coronary revascularization assessed by gated radioisotope angiocardiography.
  Czasopismo: Cor Europaeum
  Szczegóły: 1995 : 4, 3, 117-120
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/298
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski.
  Tytuł: Częstoskurcz komorowy Torsades de Pointes w czasie stosowania Sotalolu - opis przypadku.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 155
  Konferencja: , Sopot, 1995.04.27
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/298
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, R[obert] Szczechowicz, K[atarzyna] Jacewicz, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski.
  Tytuł: Powikłania miejscowe przy wprowadzaniu trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 152
  Konferencja: , Sopot, 1995.04.27
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/298
  Autorzy: Artur Telichowski, Waldemar Banasiak, Krzysztof Więch, Jacek Żebrowski, Mirosław Pieróg, Piotr Ponikowski, Jerzy Adamus, Dariusz Kałka, Wiesław Łacheta, Artur Fuglewicz, Jerzy Bobak, Czesław Telichowski.
  Tytuł: Wpływ leczenia chlorowodorkiem amiodaronu na elektrofizjologiczne właściwości przedsionka u chorych z napadowym migotaniem przedsionków w przebiegu choroby niedokrwiennej serca przy wykorzystaniu rejestracji uśrednionego sygnału przedsionkowego.
  Tytuł równoległy: The influence of long-term amiodarone therapy on electrophysiologic parameters of atrial myocardium in patients with paroxysmal atrial fibrillation during ischemic heart disease by using atrial signal-averaged electrocardiogram.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 4, s. 281-291, bibliogr. 26 poz. sum.
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Diagnostyka choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Gazeta Lekarska
  Szczegóły: 1995, nr 4, s. 30-31
  ISSN: 0867-2164
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/298
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Effect of coronary revascularization on left ventricle function studied by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
  Czasopismo: J. Nucl. Cardiol.
  Szczegóły: 1995 : 2, 2 Suppl., S81
  Uwagi: - 2 International Conference of Nuclear Cardiology, Cannes (France), 23-26.04.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ES
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/298
  Autorzy: Katarzyna Olszowska, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Czy możliwa jest kardiowersja elektryczna bezpośrednio po echokardiograficznym badaniu przezprzełykowym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1995 : 43, supl. 1, 152
  Uwagi: - 57 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 31.08-1.09.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/298
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of the diastolic function of the left ventricle in hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 633-640, tab., bibliogr. 27 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Historia Kliniki Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, supl. 3, s. 27-29
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/298
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Effect of coronary artery bypass graft on left ventricle function studies by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
  Czasopismo: Nuclearmedicizin
  Szczegóły: 1995 : Vol. 34, nr 2, s. A179
  Konferencja: , Dresden, 1995.03.29
  ISSN: 0029-5566
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, DE
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/298
  Autorzy: Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena czynności rozkurczowej lewej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of the left ventricular diastolic function in patients with hypertension.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 74
  Konferencja: Towarzystwo Internistów Polskich, Łódż, 1995.09.14
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/298
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Wpływ nadciśnienia tętniczego potwierdzonego 24-godzinnym ABP na funkcję rozkurczową lewej komory.
  Tytuł równoległy: Influence of hypertension confirmed by 24 hour ABP on the left ventricular diastolic function.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 73
  Konferencja: Towarzystwo Internistów Polskich, Łódź, 1995.09.14
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Ambulatoryjne postępowanie lekarskie w chorobie wieńcowej.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 1995, 4, 3-4, 7-8, il., tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/298
  Autorzy: Bogna Foss-Nieradko, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Znaczenie czynników ryzyka w prewencji choroby wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Significance of risk factors in prevention coronary heart disease.
  Czasopismo: Balneol. Pol.
  Szczegóły: 1996 : 38, 3-4, 25-31, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: - Konferencja naukowa nt. choroby wieńcowej i rehabilitacji kardiologicznej, Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku 15.06.1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/298
  Autorzy: A[ndrzej] Nowicki, R[obert] Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Assessment of the wall velocity gradient using test-phantom.
  Czasopismo: EJULE
  Szczegóły: 1996 : 4, Suppl. 1, 57
  Uwagi: Abstracts - EUROSON '96. The 9th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. October 1-4, 1996. Budapest, Hungary.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Left ventrical sponge model for testing Doppler Tissue Imaging.
  Czasopismo: EJULE
  Szczegóły: 1996 : 4, Suppl. 1, 57
  Uwagi: Abstracts - EUROSON '96 : The 9th Congress of the European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. October 1-4, 1996, Budapest, Hungary.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/298
  Autorzy: Grzegorz W. Kamiński, Andrzej Krupienicz, Dariusz Michałkiewicz, Jerzy Adamus, Marian Cholewa.
  Tytuł: Częstoskurcz "niekończącej się pętli".
  Tytuł równoległy: Endless loop tachycardia (ELT).
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 2, s. 178-181, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Andrzej Nowicki, Jerzy Etienne, Paweł Karłowicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Lokalizacja ogniska ektopowego pobudzenia w nowej echokardiograficznej metodzie dopplerowskiego obrazowania ruchu tkanek (badania in vitro i in vivo).
  Tytuł równoległy: Localisation of ectopic focus by the new Doppler method of tissue movement imaging (in vitro in vivi studies).
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 60-63, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/298
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Robert Szczechowicz, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus, Piotr Borkowski.
  Tytuł: Powikłania miejscowe związane z wprowadzeniem trzech elektrod wewnątrzsercowych z jednego nakłucia żyły udowej podczas badania elektrofizjologicznego.
  Tytuł równoległy: Local complications of insertion of three intracardiac leads through a single puncture site of femoral vein during electrophysiologic study.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 3, 296-298, bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PLT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Detectibility improvement of infarct-induced thrombi by means of Doppler tissue imaging.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 1996 : 17, Abstr. Suppl., 151 (P875)
  Uwagi: XVIIIth Congress of the European Society of Cardiology. August 25-29, 1996 Birmingham, United Kingdom.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Andrzej Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Dopplerowska ocena ruchu tkanek (DORT) i jej zastosowanie w diagnostyce skrzeplin u chorych po zawale mięśnia sercowego.
  Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Cieszyn, 19 - 21 września 1996 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Cieszyn, 1996]
  Strony: s. 135
  Uwagi: 3 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Cieszyn, 19-21.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/298
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Robert Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ocena przydatności prędkości ruchu ściany serca - badania in vitro za pomocą modelu lewej komory.
  Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Cieszyn, 19 - 21 września 1996 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: Cieszyn, 1996
  Strony: s. 134
  Uwagi: - 3 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Cieszyn, 19-21.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Analiza gradientu śródściennego modelu lewej komory. Badania in vitro.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 44, supl. 3, P33
  Uwagi: - 58 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polanica Zdrój, 17 maja 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Choroba niedokrwienna serca. Wartość diagnostyczna echokardiografii przy stymulacji przezprzełykowej.
  Tytuł równoległy: Diagnostic value of echocardiography combined with transoesophageal atrial pacing in coronary artery disease / [Aut.] Andrzej Sieńko, Michał Wierzchowiecki, Tadeusz Krzyś, Marek Michalski, koment. Jerzy Adamus.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 44, 2, 98-105, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/298
  Autorzy: T. Zaleska, H. Mularczyk, J[erzy] Adamus, W[ojciech] Kwiatkowski, J. Polkowski, J[erzy] Walecki.
  Tytuł: Metoda magnetycznego rezonansu w ocenie zawału mięśnia serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P218
  Uwagi: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7 września 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/298
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Robert Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Model serca i ocena gradientu prędkości ściany in vitro za pomocą dopplerowskiej metody obrazowania ruchu tkanek.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P073
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/298
  Autorzy: J[acek] Janczak, M. Zarębiński, W[ojciech] Kwiatkowski, J[erzy] Adamus, I[reneusz] Drabek, H[enryk] Kaszyński, P[iotr] Śnigurowicz, J[arosław] Wiśniewski.
  Tytuł: Ocena skuteczności filtru do żyły głównej dolnej typu Bird's Nest (BNF) w prewencji zatorowości płucnej (ZP).
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, 290
  Uwagi: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 5 - 7 września 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/298
  Autorzy: M. Zarębiński, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Janczak, P[iotr] Śnigurowicz, J[arosław] Wiśniewski, J[erzy] Adamus, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Rezerwa przepływu miokardium (MFR) jako metoda oceny hemodynamicznego znaczenia zwężenia naczynia wieńcowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P258
  Uwagi: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 5-7 września 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, B[ogna] Foss-Nieradko, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Różnicowanie sygnałów ultradźwiękowych odbitych od skrzeplin ścian serca w nowej metodzie dopplerowskiego obrazowanie [obrazowania] ruchu tkanek; badania in vitro i in vivo.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, 198
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/298
  Autorzy: A. Lange, P. Pałka, A[ndrzej] Nowicki, R[obert] Olszewski, J[erzy] Adamus, D. Jagielski, K. Wrabee, W. N. McDicken, G. R. Sutherland.
  Tytuł: Validation of the accuracy of 3-dimensional echocardiography : a comparison of grey-scale and doppler myocardial imaging acquisition techniques.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, 099
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/298
  Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, W[ojciech] Marciniak, G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Zależności pomiędzy czynnością skurczową a rozkurczowym wzrostem napływu lewej komory u chorych po przebytym zawale w ocenie echokardiograficznej.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P074
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zastosowanie echokardiografii przezżołądkowej dla oceny maksymalnego gradientu ciśnień w drodze odpływu lewej komory.
  Tytuł równoległy: Usefulness of transgastric Doppler echocardiography in assessment of the maximal pressure gradient in the left ventricular outflow tract / [Aut.] Piotr Michałek. Piotr Hoffman, Wanda Rydlewska-Sadowska, koment. Jerzy Adamus.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 44, 5, 424-438, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/298
  Autorzy: R[obert] Czarnecki, R[obert] Olszewski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Zastosowanie zasobów Internetu dla potrzeb lekarzy kardiologów.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P302
  Uwagi: - 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7.09.1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/298
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Jerzy Adamus, Marian Cholewa, Wojciech Marciniak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Echokardiograficzna analiza dopplerowskiego profilu napływu mitralnego u chorych po przebytym zawale serca.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assesmment of Doppler profile of mitral in flow in patients after myocardial infarction.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 5-6, s. 248-255, tab., bibliogr. 24 poz., sum., rez.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/298
  Autorzy: Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Wpływ nadciśnienia tętniczego potwierdzonego 24-godzinnym ambulatoryjnym pomiarem ciśnienia tętniczego krwi na okres rozkurczu lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Effect of arterial hypertension confirmed by 24-hour arterial blood pressure (ABP) measurements under outpatient conditions on left ventricular diastolic period.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 3-4, s. 133-141, bibliogr. 34 poz., sum., rez.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/298
  Autorzy: Waldemar Banasiak, Jerzy Bobak, Piotr Ponikowski, Jerzy Adamus, Dariusz Kałka, Józef Jagielski, Czesław Telichowski.
  Tytuł: Możliwości klinicznego zastosowania rejestracji uśrednionego sygnału komorowego.
  Tytuł równoległy: Clinical management of signal-averaged electrocardiogram.
  Czasopismo: Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej
  Szczegóły: 1996 : T. 5, nr 3, s. 345-351, bibliogr. 50 poz., sum.
  ISSN: 1230-025X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/298
  Autorzy: Jerzy Bobak, Waldemar Banasiak, Artur Telichowski, Piotr Ponikowski, Jerzy Adamus, Dariusz Kałka, Józef Jagielski, Czesław Telichowski.
  Tytuł: Wpływ doustnie stosowanego chlorowodorku propafenonu na parametry elektrokardiogramu wysokiego wzmocnienia u chorych na chorobę niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: The effects of oral propafenone on the signal-averaged electrocardiogram in patients with ischemic heart disease.
  Czasopismo: Postępy Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej
  Szczegóły: 1996 : T. 5, nr 1, s. 19-28, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 1230-025X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  87/298
  Autorzy: A[ndrzej] Nowicki, R[obert] Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Assessment of wall velocity gradient and thrombi detection usind test-phantom.
  Tytuł całości: W: Ultrasonics Symposium : Proceedings. Vol. 2 of 2
  Adres wydawniczy: New York : Institute of Electrical and Electronic Engineers, 1996
  Strony: s. 1189-1191, ryc., bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: International Symposium, San Antonio (USA), 3-6.11.1996.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/298
  Autorzy: Katarzyna Olszowska, Wojciech Marciniak, Bogna Foss-Nieradko, Robert Olszewski, Ewa Roszczyk, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Czy kardiowersja elektryczna jest bezpieczna u chorych z migotaniem przedsionków trwającym powyżej 48 godzin po wykluczeniu obecności skrzeplin w jamach serca za pomocą przezprzełykowego badania echokardiograficznego?
  Tytuł równoległy: Is electrical cardioversion safe in patients with atrial fibrillation lasting more than 48 hours after exclusion of intracardiac thrombi by transoesophageal echocardiography?
  Czasopismo: Ultrasonogr. Pol.
  Szczegóły: 1996 : 6, 2, 62-69, bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/298
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Robert Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ocena przydatności prędkości ruchu ściany serca - badania in vitro za pomocą modelu lewej komory.
  Tytuł równoległy: Usefulness of left heart wall movement estimation - in vitro test phantom measurements.
  Czasopismo: Ultrasonogr. Pol.
  Szczegóły: 1996 : 6, 4, 40-47, ryc., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/298
  Autorzy: A[ndrzej] Nowicki, R[obert] Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Assessment of wall velocity gradient imaging using a test phantom.
  Czasopismo: Ultrasound Med. Biol.
  Szczegóły: 1996 : Vol. 22, nr 9, s. 1255-1260, ryc., bibliogr.
  ISSN: 0301-5629
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.527
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  91/298
  Autorzy: A[ndrzej] Nowicki, R[obert] Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Dopplerowska ocena ruchu ściany serca - pomiary in vitro na modelu lewej komory.
  Tytuł równoległy: Doppler assesment of heart wall movement - in vitro measurements using left ventricle phantom.
  Tytuł całości: W: XLIII Otwarte Seminarium z Akustyki. Gliwice - Ustroń 17-20.IX.96. Materiały. - T. 2
  Adres wydawniczy: Gliwice, 1996
  Strony: s. 535-540, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: 13 Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice-Ustroń, 17-20.09.1996
  ISBN: 83-903127-3-5
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/298
  Autorzy: K. Mazurek, J[erzy] Adamus, R[obert] Olszewski, S[tanisław] Rudnicki, Z. Ślipko.
  Tytuł: Relation between controlled physica; effort and left ventricle hemodynamic parameters in patients after coronary artery bypass Grafts - 3 years of observation.
  Tytuł całości: W: 1st International Congress on Coronary Artery Disease - "From Prevention to Intervention", Prague, Czech Republic, September 21-24, 1997 : abstract book
  Adres wydawniczy: Prague, [1997]
  Strony: s. 472
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/298
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: QT dispersion magnitude is related to the respiratory phase in healthy subjects.
  Czasopismo: American Journal of Cardiology
  Szczegóły: 1997 : Vol. 80, nr 9, s. 1232-1234, bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Letter ; Autor korespondencyjny: Andrzej Krupienicz
  ISSN: 0002-9149
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.402
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  94/298
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Robert Olszewski, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Różnicowanie kurczliwości segmentów ściany w modelu lewej komory na podstawie pomiarów ultradźwiękowych.
  Tytuł całości: W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna / pod red. Macieja Nałęcza. - T. 1
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
  Strony: s. 107-111, 3 rys., bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: 10 Krajowa Konferencja Naukowa, Warszawa, grudzień 1997.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/298
  Autorzy: T. J. Otto, J[erzy] Adamus, W[ojciech] Marciniak, A. Pietraszak, T. Patryka.
  Tytuł: Aortic prostheses function in long-term follow-up.
  Czasopismo: Cor Europaeum
  Szczegóły: 1997, 6, 105-109, 11 tab., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Echocardiographic test-phantom of the myocardial infart.
  Czasopismo: Echocardiogr. J. Cardiovasc. Ult.
  Szczegóły: 1997 : 14, 6, part 2, 80, ryc.
  Uwagi: - 1 Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC. 4 December 1997 - 7 December 1997, Prague, Czech Republic.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/298
  Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, A[ndrzej] Skrobowski, K[arol] Makowski.
  Tytuł: Lewa komora serca a składowe ciśnienia tętniczego krwi w 24 ABPM u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 81
  Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/298
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Is QT dispersion magnitude related to the anatomical position of the heart within the chest cage in healthy subjects?
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 1997 : 18, Abstr. Suppl., 200
  Uwagi: XIX Congress of the European Society of Cardiology, 32nd Annual General Meeting of the Association of European Paediatric Cardiologists (AEPC), August 24-28, 1997, Stockholm, Sweden
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/298
  Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, L[eszek] Kubik, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, J[erzy] Adamus, G[rzegorz] Kamiński, K[arol] Makowski.
  Tytuł: Restrictive left ventricular filing pattern as predictor of arrhythmogenesis in patients after myocardial infarction and systolic dysfunction.
  Czasopismo: J. Heart Failure
  Szczegóły: 1997 : 4, 1, 182
  Uwagi: 5th World Congress on Heart Failure - Mechanisms and Management, Washington (USA), May 11-14, 1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/298
  Autorzy: M[aciej] Zarębiński, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Janczak, J[erzy] Adamus, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Myocardial flow reserve (MFR) as method of evaluation of significance of coronary artery stenosis.
  Czasopismo: Journal of Invasive Cardiology
  Szczegóły: 1997 : Vol. 9, Suppl. C, s. 43C
  Konferencja: , Jerusalem, 1997.06.30
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzny fantom lewej komory serca i jego zastosowanie kliniczne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-175, [Abstr. P174].
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/298
  Autorzy: M. Zarębiński, J[acek] Janczak, W[ojciech] Kwiatkowski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Evaluation of diastolic function of the left ventricle by direct pressure measurements in patients with syndrome X.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-259, [Abstr. P258]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/298
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Is QT dispersion magnitude related to the respiratory phase in healthy subjects?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-241, [Abstr. 240]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/298
  Autorzy: K. Mazurek, J[erzy] Adamus, S. Rudnicki, R[obert] Olszewski, Z. Ślipko.
  Tytuł: Ocena wpływu wysiłku fizycznego na parametry hemodynamiczne lewej komory (3 lata obserwacji) u chorych po wszczepionych pomostach aortaln-owieńcowych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T 47, supl. 1, s. I-267, [Abstr. P266]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne bWarszawa$, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/298
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, S[tefan] Karczmarewicz, P[iotr] Kułakowski, M. Kozak, K[atarzyna] Jacewicz, J[oanna] Kociszewska, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Porównanie elektrod "J" i prostych, stosowanych w implantacjach przedsionkowych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-377, [Abstr. P376].
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/298
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, B[ożena] Ostrowska-Pomian, E[wa] Roszczyk, R[yszard] Roszczyk, D[ariusz] Osowski, I. Wasilewska, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Programmed ventricular stimulation in 222 patients with ventricular arrhythmia and/or syncopy: long term follow-up.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-208, [Abstr. 207]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/298
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, E[wa] Roszczyk, B[ożena] Ostrowska, D[ariusz] Osowski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: QT dispersion (QTd) and endocardial action potential duration dispersion (APDd): lack of correlation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-367, [Abstr. P366]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/298
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, B[ożena] Ostrowska, E[wa] Roszczyk, R[yszard] Roszczyk, D[ariusz] Osowski, I. Wasilewska, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: QT dispersion does not predict the electrical induction of ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-240, [Abstr. 239]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/298
  Autorzy: R. Kowalczyk, Z. Gawor, A. Goch, R. Drobiński, M. Kośmider, B. Małkowski, Jerzy Adamus, Z. Maziarz, J. H. Goch.
  Tytuł: Znaczenie tomograficznej scyntygrafii perfuzyjnej z użyciem Tc-99m-MIBI oraz echokardiografii i elektrokardiografii skojarzonych z testem stymulacji przezprzełykowej lewego przedsionka w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-275, [Abstr. P274]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Przerost lewej komory serca. Metody wykrywania.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1997 : T. 6, wyd. spec. marzec, s. 2-6, bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/298
  Autorzy: W. Banasiak, Irena Owczarek, E. Metner, A. Fuglewicz, Mirosław Pieróg, Artur Telichowski, P. Ponikowski, Jerzy Adamus, Jolanta Petruk-Kowalczyk.
  Tytuł: The influence of organic damage of atrial myocardium on atrial signal-averaged electrocardiogram in patients with paroxysmal atrial fibrillation.
  Czasopismo: PACE
  Szczegóły: 1997 : 20, 5, Part II : Abstracts and Program, 1488
  Uwagi: EUROPACE '97. :VIIIth Congress of the Working Groups on Cardiac Pacing and Cardiac Arrhytmias of the European Society of Cardiology, June 8-11, 1997, Athens (Greece)
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/298
  Autorzy: Waldemar Banasiak, E. Metner, Artur Fuglewicz, Irena Owczarek, Artur Telichowski, Jolanta Petruk, Piotr Ponikowski, Jacek Zebrowski, Mirosław Pieróg, Jerzy Adamus, Dariusz Kałka.
  Tytuł: Management of transoesophageal pacing and recording of atrial signal-averaged electrocardiogram in diagnosis of atrial flutter.
  Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
  Szczegóły: 1997 : Vol. 20, nr 5 Pt 2, s. 1486
  Konferencja: European Society of Cardiology, Athens, 1997.06.08
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  113/298
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk, Wojciech Kwiatkowski, Waldemar Mielcarek, Grzegorz Olejniczak, Cezary Żelaśkiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiokardiografii ilościowej (RAI) z przezprzełykową stymulacją lewego przedsionka w ocenie wpływu werapamilu o przedużonym uwalnianiu na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Application of quantitative radioisotope angiocardiography (QRA) with transesophageal left atrium pacing for the assessment of the effect of sustained-release verapamil on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 20, 263-276, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Sekrety kardiologii / Olivia Vynn Adair, Havranek Edward P.; tł. Jerzy Adamus, Beata Badowicz, Andrzej P. Białek, Andrzej Krupienicz [et al.]
  Adres wydawniczy: Szczecin : D. W. Publishing Co, 1997
  Strony: XIV, 282 s. , ryc., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 23 cm.
  Uwagi: (Sekrety). - Tyt. oryg. Cardiology secrets
  ISBN: 1-5107-052-4
  Typ publikacji:
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/298
  Autorzy: A[ndrzej] Nowicki, R[obert] Olszewski, A. Lange, P. Pałka, J. Etienne, P. Karłowicz, G. R. Sutherland, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Left ventrical sponge model for assessment of Doppler tissue imaging and 3D dynamic reconstruction.
  Czasopismo: Thoraxcentre J.
  Szczegóły: 1997 : June, 19
  Uwagi: 12 Symposium on Echocardiology and 9 Meeting of the International Cardiac Doppler Society, Rotterdam, 25-27.06.1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: The role of TDI in improved differentiation between fresh trombus and adjacent wall.
  Czasopismo: Thoraxcentre J.
  Szczegóły: 1997 : June, 20
  Uwagi: - 12 Symposium on Echocardiology and 9 Meeting of the International Cardiac Doppler Society, Rotterdam, 25-27.06.1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/298
  Autorzy: M[aciej] Zarębiński, M[irosław] Dziuk, R[obert] Olszewski, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Janczak, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Myocardial flow reserve (MFR) as method of evaluation of viable myocardium.
  Tytuł całości: W: 2nd International Congress on Coronary Artery Disease - from Prevention to Intervention, Florence, Italy, October 18-21, 1998 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Florence, 1998]
  Strony: s. 134
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Katarzyna Olszowska, Wojciech Marciniak.
  Tytuł: Application of echocardiography in the assessment of the myocardial infarction complications.
  Tytuł całości: W: 4th Central European Symposium on Echocardiography, Łódź, Poland, 15-17 October, 1998: Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
  Strony: s. 49
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, M[aciej] Gil, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Improved ventricular function assessment using echogen and harmonic imaging preliminary results.
  Tytuł całości: W: 4th Central European Symposium on Echocardiography, Łódź, Poland, 15-17 October, 1998: Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
  Strony: s. 126
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/298
  Autorzy: A. Lange, P. Pałka, Robert Olszewski, Thomas Anderson, Jerzy Adamus, G. R. Sutherland, K. A. A. Fox.
  Tytuł: Three-dimensional echocardiographic evaluation of left ventricular volume : Comparison of Doppler myocardial imaging and standard gray-scale imaging with cineventriculography-an in vitro and in vivo study.
  Czasopismo: Am. Heart J.
  Szczegóły: 1998 : Vol 135, nr 6 Part 1, s. 970-979, il., bibliogr.
  ISSN: 0002-8703
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.850
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  121/298
  Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, K[arol] Makowski, G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Kade.
  Tytuł: Left ventricular diastolic impairment as a determiner of arrhythmogenic substratum in patients after myocardial infarction.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 3 Part 2, s. S35, tab.
  Uwagi: Abstracts of the 8th International Congress on Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ulm (Germany), May 22-23, 1998.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Image optimalisation of the distal anterior coronary artery in transthoracic echocardiography. In vitro and in vivo study.
  Czasopismo: Echocardiogr.-J. Cardiovasc. Ult.
  Szczegóły: 1998 : 15, 8 Part 2, S37
  Uwagi: The Second Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, Trieste, Italy, 9-12.12.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/298
  Autorzy: A. Lubiński, M. Radomski, Z. Kornacewicz-Jach, A. M. Wnuk-Wojnar, J[erzy] Adamus, M. Kempa, T. Królak, E. Lewicka-Nowak, G. Swiatecka.
  Tytuł: New electrocardiographic risk marker of ventricular tachycardia : prolongation of the terminal portion of T wave.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 1998 : 19, Abstr. Suppl., 433
  Uwagi: XXth Congress of the European Society of Cardiology, August 22-26, 1998, Vienna.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/298
  Autorzy: K. Mazurek, J[erzy] Adamus, R[obert] Olszewski, S. Rudnicki, L. Rausińska-Nocny.
  Tytuł: The influence of controlled effort on the left ventricle contractillity in patients after CABG - 3 years of observation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-67
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, W[ojciech] Marciniak, R[yszard] Piotrowicz, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Wnuk, W. Witczak, T. Żechowicz, H. Tuszyński.
  Tytuł: Leczenie beta-blokerami objawowej kardiomiopatii rozstrzeniowej - roczna obserwacja.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-51
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/298
  Autorzy: A. Lubiński, M. Radomski, S. Weretka, Z. Kornacewicz-Jach, A. M. Wnuk-Wojnar, J[erzy] Adamus, M. Kempa, T. Królak, E. Lewicka-Nowak, G. Świątecka.
  Tytuł: Wydłużenie czasu trwania ramienia zstępującego załamka T - nowy elektrofizjologiczny wskaźnik zagrożenia częstoskurczem komorowym u pacjentów po zawale serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-228
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Postępowanie w świeżym zawale serca : omówienie wytycznych ACC i AHA / [aut.] Thomas J. Ryan ; koment. Jerzy Adamus.
  Tytuł równoległy: Management of acute myocardial infarction.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1998 : 7, 5, 113-129
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Andrzej Nowicki, Maciej Gil, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Poprawa echokardiograficznej oceny lewej komory przy zastosowaniu perflenapentu i obrazowania harmonicznego.
  Tytuł równoległy: Perflenapent and harmonic imaging improve left ventricle echocardiographic function assessment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 27, s. 132-134, ryc., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  129/298
  Autorzy: Robert Kowalczyk, Z. Gawor, Z. Maziarz, A. Goch, R. Drobiński, Bogdan Małkowski, T. Grycewicz, J. H. Goch, M. Kośmider, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Znaczenie scyntygraficznego, echokardiograficznego i elektrokardiograficznego testu stymulacji przezprzełykowej lewego przedsionka w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł równoległy: Scintigraphic, echocardiographic and electrocardiographic left atrial transoesophageal pacing test in ischaemic heart disease diagnostics.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1998 : T. 99, nr 3, s.186-194, ryc., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  130/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Medyczne MAKmed, 1998
  Strony: s. 77-90
  Uwagi: (Ultrasonografia Praktyczna; T. 11).
  ISBN: 83-908553-9-9
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Optymalizacja obrazu dystalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej w przezklatkowym badaniu echokardiograficznym. Badanie in vitro i in vivo.
  Tytuł równoległy: Image optimalization of the distal part of the anterior descending branch in transchest echocardiography. In vitro and in vivi examination.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 1998, supl. 2, 48
  Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24.10.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, M[aciej] Gil, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Poprawa echokardiograficznego obrazowania lewej komory przy zastosowaniu kontrastu Echogen i nowej techniki obrazowania harmonicznego - wyniki wstępne.
  Tytuł równoległy: Improvement of echocardiography left ventricle imaging with the use of ultrasound contrast agent Echogen and new harmonic imaging technique - preliminary results.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 1998, supl. 2, 35
  Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24.10.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/298
  Autorzy: Waldemar Banasiak, Artur Telichowski, Stefan D. Anker, Artur Fuglewicz, Dariusz Kałka, Włodzimierz Molenda, Krzysztof Rzeczuch, Jerzy Adamus, Andrew J. S. Coats, Piotr Ponikowski.
  Tytuł: Effects of Amiodarone on the P-wave triggered signal-averaged electrocardiogram in patients with paroxysmal atrial fibrillation and coronary artery disease.
  Czasopismo: American Journal of Cardiology
  Szczegóły: 1999 : Vol. 83, nr 1, s. 112-114, bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 0002-9149
  Typ publikacji: ZLT
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.361
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  134/298
  Autorzy: John G. F. Cleland, Michal Tendera, Jerzy Adamus, Nick Freemantle, Christopher S. Gray, Michael Lye, Denis O'Mahony, Lech Polonski, Jacqueline Taylor.
  on behalf of the PEP investigators
  Tytuł: Perindopril for elderly people with chronic heart failure: the PEP-CHF study.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 1999 : Vol. 1, nr 3, s. 211-217, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: John G. F. Cleland
  ISSN: 1388-9842
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  135/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, W[ojciech] Kwiatkowski, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Wnuk, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, A. Wiechowicz, G[rzegorz] Olejniczak.
  Tytuł: Isoptic estimation of extension of left ventricle reversible systolic dysfunction in patients with one vesel coronary disease.
  Tytuł całości: W: European Society of Cardiology, August 28 - September 11, 1999 - Barcelona, Spain
  Adres wydawniczy: Barcelona, 1999.
  Strony: s. [b.s.], tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/298
  Autorzy: E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[erzy] Adamus, R[yszard] Roszczyk, J[acek] Janczak, P[iotr] Śnigurowicz, A[nna] Roszczyk, K[atarzyna] Jacewicz, J[olanta] Bejm, R[obert] Czarnecki, B[ogna] Foss-Nieradko.
  Tytuł: Value of noninvasive coronary reperfusion indices in acute myocardial infarction.
  Tytuł całości: W: European Society of Cardiology, August 28 - September 11, 1999 - Barcelona, Spain
  Adres wydawniczy: Barcelona, 1999.
  Strony: s. [bs.], tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/298
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Anna Gniłka, Jadwiga Konopacka, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Implantacja układu stymulującego metodą nakłucia żyły pachowej z umieszczeniem stymulatora pod mięśniem piersiowym większym. Wyniki własne u pierwszych 11 chorych.
  Tytuł równoległy: The benepectoral transaxillary permanent pacemaker implantation. Own results in first 11 case.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 1, s. 50-57, bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, A[ndrzej] Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, W[ojciech] Marciniak, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Optimization of the contrast imaging of the distal anterior coronary artery - in vitro study.
  Tytuł całości: W: International Stress Echo Meeting, 1999
  Strony: s. 50
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/298
  Autorzy: M[aciej] Zarębiński, M[irosław] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Janczak, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: The comparison of myocardial flow reserve (MFR) with TI-201 rest redistribution SPECT in evaluation of viable myocardium.
  Czasopismo: Journal of Nuclear Cardiology
  Szczegóły: 1999 : Vol. 6, nr 1 Suppl. part 2, s. S92, Abst. 43.55
  Konferencja: , Athens, 1999.04.18
  ISSN: 1071-3581
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  140/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Quantitative evaluation of aortic atherosclerosis by dynamic three-dimensional echocardiography / [Aut.] Jarosław Drożdż, Marcin Zwierzak, Jarosław D. Kasprzak, Michał Plewka, Michał Ciesielczyk, Krystyna Rafalska, Maria Krzemińska-Pakuła ; koment. Jerzy Adamus.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1999 : 50, 2, 130-139, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Uwagi: (Tekst równolegle w jęz.polskim : Miażdżyca aorty piersiowej. Ilościowa ocena stopnia zaawansowania metodą dynamicznej echokardiografii trójwymiarowej.)
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/298
  Autorzy: J[erzy] Adamus, M[aciej] Zarębiński.
  Tytuł: Kliniczne zastosowanie pomiaru rezerwy przepływu przez mięsień sercowy.
  Tytuł równoległy: Clinical application of myocardial flow reserve (MFR).
  Czasopismo: Medipress Kardiologia
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 5, s. 25-27, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 1420-4975
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Śnigurowicz, R[yszard] Piotrowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, W[ojciech] Marciniak, R[yszard] Czarnecki.
  Tytuł: Beta-blokery w leczeniu objawowej kardiomiopatii rozstrzeniowej - 5 letnie doświadczenia.
  Tytuł całości: W: Od farmakologii do farmakoterapii : spotkania teorii z praktyką / pod red. Grzegorza Opolskiego, Ewy Widy-Tyszkiewicz
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Radius s.c., 1999
  Strony: s. 36
  Uwagi: [Sympozjum "Warszawski dzień farmakologii i farmakoterapii 1999", Warszawa, 8.06.1999 r.]
  ISBN: 83-912058-0-0
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia przełomu wieków.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1999 : 8, 1, 26-29, ryc.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia przełomu wieków.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1999 : 8, 1, 26-29, 2 il.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/298
  Autorzy: M. Zarębiński, M[aciej] Gil, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Fibrinogen plasma concentration in patients with acute coronary syndromes and its prognostic value.
  Tytuł całości: W: Coronary artery disease : prevention to intervention : Proceedings of the 3rd International Congress on Coronary Artery Disease, Lyon, France, October 2-5, 2000.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. Basil S. Lewis [et al.]
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed. S.p.A, 2000
  Strony: s. 545-548, bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  146/298
  Autorzy: M[aciej] Gil, M. Zarębiński, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Plasma fibrinogen in acute coronary syndrome and stable angina.
  Tytuł całości: W: Coronary artery disease : prevention to intervention : Proceedings of the 3rd International Congress on Coronary Artery Disease, Lyon, France, October 2-5, 2000.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. Basil S. Lewis [et al.]
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed. S.p.A, 2000
  Strony: s. 535-538, bibliogr. 6 poz., sum.
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/298
  Autorzy: M[aciej] Gil, M. Zarębiński, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Positive correlation between plasma fibrinogen and Troponin I in patients with acute coronary syndrome.
  Tytuł całości: W: Coronary artery disease : prevention to intervention : Proceedings of the 3rd International Congress on Coronary Artery Disease, Lyon, France, October 2-5, 2000.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. Basil S. Lewis [et al.]
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed. S.p.A, 2000
  Strony: s. 531-533, bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  148/298
  Autorzy: B. Dahlof, E. Agabiti-Rosei, R. Zaliunas, V. Moisejev, J[erzy] Adamus, L. M. Ruilope, S. Keidar, E. M. Levy.
  Tytuł: Improvement in left ventricular function following treatment of hypertension with omapatrilat versus losartan.
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 21, Abst. Suppl., s. 344
  Konferencja: European Society of Cardiology, Amsterdam, 2000.08.26
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Egurowicz [Śnigurowicz].
  Tytuł: Beta-blockers treatment of patients with symptomatic dilated cardiomyopathy - five year follow-up.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 2000 : Vol. 2, Suppl. 2, s. 59
  Konferencja: European Society of Cardiology, Venice, 2000.06.29
  ISSN: 1388-9842
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/298
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, G[rzegorz] Gielerak, K[atarzyna] Jacewicz, A[nna] Gniłka, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Nieoczekiwane zatrzymanie krążenia u chorej bez organicznej choroby serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2000 : T. 7, supl. B, s. B34
  Uwagi: Wiosenna konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gniezno 01-03.06. 2000.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/298
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[atarzyna] Jacewicz, A[nna] Gniłka, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Krupienicz.
  Tytuł: Wpływ stymulacji prawego przedsionka na dyspresję i czas trwania załamka P u chorych bez i z napadowym migotaniem przedsionków.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2000 : 7, supl. B : Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kadiologicznego, Gniezno 2000, B21
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/298
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Robert Czarnecki, Grzegorz Kamiński, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Dyspersja odstępu QT: brak zależności od płci, wieku oraz obecności choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł równoległy: QT dispersion: no correlation with gender, age, and presence of coronary heart disease.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2000 : T. 7, nr 2, s. 99-104, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Krupienicz
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  153/298
  Autorzy: M[aciej] Gil, M[aciej] Zarębiński, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Poziom fibrynogenu w surowicy u osób z ostrym incydentem wieńcowym i stabilną chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-33
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  oprac zespół red. Barbara Cybulska, Jerzy Adamus, Janusz Bejnarowicz, Marianna Janion, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jerzy Kuch, Andrzej Pająk, Witold Rużyłło, Stefan Rywik, Wiktor B. Szostak.
  Tytuł: Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca. Rekomendacje Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 1, s. 1-48, tab., bibliogr. 104 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  155/298
  Autorzy: J[acek] Lewit, M[arian] Cholewa, W[iesław] Piechota, J[erzy] Adamus, K[onrad] Tkaczewski.
  Tytuł: Prognostyczna wartość Troponiny-I u chorych z bólem zamostkowym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-33
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/298
  Autorzy: M[aciej] Zarębiński, M[aciej] Gil, M[irosław] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Rezerwa przepływu przez miokardium vs. SPECT w ocenie żywotności mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-89
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2000.09.28
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/298
  Autorzy: Robert Olszewski, E. Płońska, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzna ocena żywotności mięśnia sercowego.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of myocardial viability.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 4, s. 193-195, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/298
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Stefan Kaczmarewicz, W[ojciech] Marciniak, A[nna] Gniłka, Piotr Kułakowski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Passive-fixation J-shaped versus straight leads in atrial position: comparison of efficacy and safety.
  Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
  Szczegóły: 2000 : Vol. 23, nr 12, s. 2068-2072, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: First published: 28 June 2006 ; Autor korespondencyjny: Andrzej Krupienicz
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.600
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  159/298
  Autorzy: Andrzej Lubiński, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Anna Maria Wnuk-Wojnar, J[erzy] Adamus, Maciej Kempa, Tomasz Królak, Ewa Lewicka-Nowak, M. Radomski, Grażyna Świątecka.
  Tytuł: The terminal portion of the T wave: a new electrocardiographic marker of risk of ventricular arrhythmias T.
  Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
  Szczegóły: 2000 : Vol. 23, nr 11 Pt 2, s. 1957-1959, bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Proceedings Paper ; First published: 2013 Oct 2013 ; Autor korespondencyjny: Andrzej Lubiński
  Konferencja: , Nice, 2000.06.14
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.600
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  160/298
  Autorzy: Maciej Gil, Maciej Zarębiński, Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Stężenie fibrynogenu w surowicy chorych ze stabilną chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym.
  Tytuł równoległy: Plasma fibrinogen in patients with acute coronary syndrome and stable coronary artery disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 50, s. 531-532, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  161/298
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Dariusz Michałkiewicz, Karol Makowski, Katarzyna Jacewicz, Anna Gniłka, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Stała stymulacja serca w leczeniu postaci kardiodepresyjnej zespołu wazowagalnego (opis przypadku).
  Tytuł równoległy: Permanent pacing in therapy of cardioinhibitory vasovagal syncope (case report).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2000 : T. 53, nr 1-2, s. 73-78, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  162/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P. O. Enigurowicz [Śnigurowicz], A[nna] Roszczyk, M. Sobótka.
  Tytuł: Beta-blokers treatment of patients with symptomatic congestive heart failure - seven years follow-up.
  Czasopismo: Eur. J. Heart Failure
  Szczegóły: 2001 : 3, Suppl.1 : Heart Failure 2001 Meeting, Barcelona, Spain, 9-12 June 2001, S75
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, A[nna] Roszczyk, M. Sobótka.
  Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with one vessel coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Heart Failure
  Szczegóły: 2001 : Vol. 3, Suppl.1, s. 42
  Uwagi: Heart Failure 2001 Meeting, Barcelona, Spain, 9-12 June 2001
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/298
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Katarzyna Jacewicz, Anna Gniłka, Jerzy Adamus, Marian Cholewa, Karol Makowski.
  Tytuł: Czy warto wykonywać zabiegi przezskórnej ablacji u bezobjawowych chorych z zespołem preekscytacji?
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. 25
  Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/298
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Katarzyna Jacewicz, Grzegorz Kamiński, Anna Gniłka, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Stymulacja dwukomorowa u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków po wykonaniu ablacji łącza przedsionkowo komorowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. 43
  Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/298
  Autorzy: M. Zarębiński, M[aciej] Gil, M[irosław] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Comparison of digital angiography with SPECT in detecting the viable myocardium.
  Czasopismo: Int. J. Cardiovasc. Interv.
  Szczegóły: 2001 : 4, Suppl. 1 : 4th International meeting on Interventional Cardiology, London, June 24-27, 2001, 6
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/298
  Autorzy: M[aciej] Gil, M. Zarębiński, J[erzy] Adamus, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: Left ventricular preassures in patient with normal coronary arteries and coronary artery disease.
  Czasopismo: Int. J. Cardiovasc. Interv.
  Szczegóły: 2001 : 4, Suppl. 1 : 4th International meeting on Interventional Cardiology, London, June 24-27, 2001, 30
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/298
  Autorzy: M. Zarębiński, M[aciej] Gil, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Dyspersja odcinka QT u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, supl.1, s. I-102
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/298
  Autorzy: T. Zdrojewski, J. Piwoński, M. Kąkol, E. Semetkowska, R[obert] Olszewski, G. Broda, J[erzy] Adamus, B. Krupa-Wojciechowska, S. Rywik.
  Tytuł: Pomiar czynników ryzyka chorób serca w Parlamencie RP jako czynnik wzmacniający współpracę lekarzy i polityków.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, supl.1, s. I-157
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/298
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Katarzyna Jacewicz, Robert Szczechowicz, Bożenna Ostrowska, Ewa Roszczyk, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Prognostic value of QT dispersion and programmed ventricular stimulation. Long-term results in 222 patients / Dyspersja odstępu QT i programowana stymulacja komór. Porównanie wartości rokowniczej u 222 chorych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, nr 7, s. 11-14, bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. Tamże s. 15-18.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  171/298
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Bożena Ostrowska, Ewa Roszczyk, Ryszard Roszczyk, Robert Czarnecki, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: QT dispersion and inducibility of sustained ventricular tachycardia. Analysis of 245 patients. / Dyspersja odstępu QT a trwały częstoskurcz komorowy wywołany programową stymulacją komór. Analiza wyników u 245 chorych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 54, nr 2, s. 100-103, tab., bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. Tamże s. 104-105.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  172/298
  Autorzy: B. Cybulska, J[erzy] Adamus, J. Bejnarowicz, M. Janion, Z. Kornacewicz-Jach, J. Kuch, A. Pająk, W. Rużyłło, S. Rywik, W. B. Szostak.
  Tytuł: Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca. Rekomendacje Komisji Profilaktyki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2000, 12, 13-28, ryc.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  173/298
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Ewa Roszczyk, Bożenna Ostrowska, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: QT dispesion and endocardial action potential duration dispersion : lack of correlation.
  Czasopismo: MESPE J.
  Szczegóły: 2001 : 3, 77-82, il., 2 tab., bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/298
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Grzegorz Kamiński, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: QT interval duration in individual leads is related to the body position in normal men.
  Czasopismo: MESPE J.
  Szczegóły: 2001 : 3, 5-7, il., 3 tab., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on paceinduced reversible ischemic systolic and diastolic left ventricular dysfunction in patients with coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna : Final Programme
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
  Strony: , S115.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Janczak, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Pace-induced reversible ischemic left ventricular dysfunction in patients with one vessel coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna : Final Programme
  Adres wydawniczy: Vienna, 2002
  Strony: S223
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with syndrome X.
  Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna: Final Programme
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
  Strony: S114
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/298
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, J[erzy] Adamus, R[obert] Olszewski, W[iktor] N. Piechota, Z. Cywińska, A[licja] Rączka.
  Tytuł: High sensitivity CRP and homocysteine in young military conscripts.
  Czasopismo: Clin. Chem.
  Szczegóły: 2002 : 48, 6, Suppl. : 54th Annul Meeting, July 28-August 1, 2002, Orlando, Florida, A72
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on paceinduced reversible ischemic systolic and diastolic left ventricular dysfunction in patients with coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S115
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Janczak, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Pace-induced reversible ischemic left ventricular dysfunction in patients with one vessel coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S223
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with syndrome X.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S115
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/298
  Autorzy: A. Goch, G. Piotrowski, R. Drobiński, R[obert] Olszewski, Z. Gawor, J[erzy] Adamus, J. H. Goch.
  Tytuł: Function of left atrium in patients with interatrial septum aneurysm.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2002 : T. 9, streszcz., s. 39
  Konferencja: , Warsaw, 2002.09.05
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, J[olanta] Korzeniowska, K[atarzyna] Olszowska-Pawluczuk, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Tissue tracting omaging for quick noninvasive risk stratification.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2002 : 9, streszcz. : 12th Congress of the International Cardiac Doppler Society, Warszaw, Poland, September 5-6, 2002, 35
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, J[olanta] Korzeniowska, R[obert] Czarnecki, T[omasz] Makowski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Echocardiographic screening in patienets with essential hypertension in routine medical practice.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2002 : T. 9, streszczenia, s. 34
  Konferencja: Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw; Central Clinical Hospital, Military School of Medicine, Warsaw; National Institute of Cardiology, Warsaw, Warsaw, 2002.09.05
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/298
  Autorzy: Maciej Gil, Maciej Zarębiński, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Plasma fibrinogen and troponin I in acute coronary syndrome and stable angina.
  Czasopismo: International Journal of Cardiology
  Szczegóły: 2002 : Vol. 83, nr 1, s. 43-46, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Maciej Gil
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.632
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  186/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: Stwardnienie zastawki aortalnej jako marker rozwijającej się miażdżycy].
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2002 : T. 1, nr 3, s. 85-86, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: [Tł. art. z czas. Current Cardiology Reports 2002; 4 : 111-117]
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, R[adosław] Grabysa, R[obert] Czarnecki, J[arosław] Wiśniewski, J[acek] Janczak, W[ojciech] Kwiatkowski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji młodych żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 56, supl. II, s. II-28
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Łódź, 2002.05.31
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  188/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, R. Grabysa, J[anusz] Warmiński, T[omasz] Makowski, R[obert] Szczechowicz, W[iktor] Piechota, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: C-reactive protein associations with traditional cardiovascular risk factor among young, healthy polish men.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-156
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/298
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[atarzyna] Jacewicz, K[arol] Makowski, A[nna] Gniłka, G[rzegorz] Gielerak, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Mózgowy Czynnik Natriuretyczny u chorych z niewydolnością krążenia i utrwalonym migotaniem przedsionków leczonych stałą stymulacją serca po ablacji węzła przedsionkowo komorowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-135
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, R[adosław] Grabysa, J[anusz] Warmiński, T[omasz] Makowski, R[obert] Szczechowicz, W[iktor] Piechota, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Plasma homocysteine and traditional risk factors of atherosclerosis among young, healthy Polish men.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 56, supl. II, s. II-27
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Łódź, 2002.05.31
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  191/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, R[adosław] Grabysa, T[omasz] Makowski, J[anusz] Warmiński, R[obert] Szczechowicz, W[iktor] Piechota, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Plasma homocysteine levels and their reduction with folic acid/vitamin B6 in cohort of apparently healthy young men in polish population.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-155
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/298
  Autorzy: Jacek Janczak, Andrzej Krupienicz, Ewa Roszczyk, Wojciech Kwiatkowski, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Primary coronary angioplasty versus thrombolytic therapy. Comparison of mortality in the acute phase of myocardial infarction - a single centre experience.
  Tytuł równoległy: Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne. Porównanie śmiertelności w ostrej fazie zawału serca. Doświadczenie jednego ośrodka.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, nr 12, s. 542-550, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Krupienicz
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  193/298
  Autorzy: T. Zdrojewski, M. Kąkol, Z. Babińska, J. Piwoński, R. Pieńkowski, E. Semetkowska, W. Januszko, R[obert] Olszewski, G. Broda, J[erzy] Adamus, B. Krupa-Wojciechowska, S. Rywik.
  Tytuł: Screening of major cardiovascular risk factors among members of the Polish Parliament as health marketing among Polish decision-makers for efficient cardiovascular prevention.
  Tytuł równoległy: Pomiar głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Parlamencie. Działanie uświadamiające polskim środowiskom opiniotwórczym konieczność zapobiegania chorobom układu krążenia.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 2, s. 207-216, bibliogr. 26 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Zdrojewski
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/298
  Autorzy: Maciej Zarębiński, Maciej Gil, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zwiększona dyspersja odcinka QT w trakcie ostrego niedokrwienia identyfikuje pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-184
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Robert Olszewski, Radosław Grabysa, Jarosław Wiśniewski, Robert Czarnecki, Tomasz Makowski, Jacek Janczak, Wojciech Kwiatkowski.
  Tytuł: Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
  Tytuł równoległy: Analysis of coronary angiographic and electrocardiographic examinations in the population of career soldiers of the Polish Army.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 2, s. 85-88, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/298
  Autorzy: Robert Olszewski, R. Grabysa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Białko c-reaktywne i homocysteina jako nowe markery w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1108-1110, bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  197/298
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus, Piotr Pawluczuk.
  Tytuł: Blokada płytkowych receptorów IIb/IIIa w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia ST.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1134-1140, 3 tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/298
  Autorzy: Tomasz Makowski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Choroba wieńcowa i depresja.
  Tytuł równoległy: Coronary artery disease and depression.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1141-1143, bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Kardiomiopatie.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1164-1167, bibliogr. 25 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/298
  Autorzy: Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Komorowe zaburzenia rytmu - postępowanie w rejonie.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1104-1107, 2 tab., bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  201/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Jarosław Wiśniewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Kwalifikacja pacjentów z chorobami serca do niekardiologicznych zabiegów chirurgicznych.
  Tytuł równoległy: Noncardiac surgery in patients with heart disease.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1175-1180, bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/298
  Autorzy: Maciej Gil, Robert Szczechowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Leczenie ambulatoryjne choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł równoległy: Ambulatory management of ischaemic heart disease.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1116-1120, bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  203/298
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Nieinwazyjna diagnostyka miażdżycy.
  Tytuł równoległy: Non-invasive diagnosis of atherosclerosis.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1168-1174, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/298
  Autorzy: Jolanta Korzeniowska, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ostre Zespoły Wieńcowe.
  Tytuł równoległy: Acute Coronary Syndromes.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1121-1128, 5 il., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/298
  Autorzy: Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Bożena Ostrowska-Pomian, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ostry kardiogenny obrzęk płuc : patofizjologia, diagnostyka i nowe kierunki leczenia.
  Tytuł równoległy: Acute cardiogenic pulmonary edema : pathophysiology, diagnosis and new treatment directiones.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1156-1162, 2 il., 2 tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/298
  Autorzy: Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Standardy postępowania w nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł równoległy: Standards in managing hypertension.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1111-1115, il., 4 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  207/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Janusz Warmiński, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Urazy serca.
  Tytuł równoległy: Cardiac trauma.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1152-1155, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/298
  Autorzy: Piotr Śnigurowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wskazania do diagnostyki i leczenia innowacyjnego w kardiologii - wybrane zagadnienia (selektywna koronarografia, przezskórna interwencja wieńcowa, badanie elektrofizjologiczne, wszczepienie stymulatora, ablacja, biopsja mięśnia sercowego).
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1144-1151, tab., bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wybrane zagadnienia z echokardiografii.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1181-1184, [1], 2 tab., bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/298
  Autorzy: M. Zarębiński, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zawał serca - postępowanie przedszpitalne, szpitalne i poszpitalne.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1129-1133, 2 il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/298
  Autorzy: Robert Olszewski, R. Grabysa, Janusz Warmiński, Tomasz Makowski, Robert Szczechowicz, Wiktor Piechota, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Białko C-reaktywne jako nowy czynnik zagrożenia chorobą niedokrwienną serca w populacji młodych zdrowych Polaków.
  Tytuł równoległy: C-reactive protein as a new risk factor of the coronary heart disease in the population of young Polish males.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 73, 14-17, 3 il., 3 tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Agnieszka Nowak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Znajomość czynników ryzyka choroby wieńcowej wśród studentów wyższych uczelni warszawskich.
  Tytuł równoległy: Knowledge of coronary heart disease risk factors among students of Warsaw universities.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 13, 78, 487-489, 2 tab., bibliogr. 126 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/298
  Autorzy: Leszek Markuszewski, Grzegorz Kamiński, Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Mirosław Pieróg, Jacek Legutko, Anna Kośmider, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia jako podstawowe badanie w diagnostyce choroby wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Echocardiography as a fundamental method in diagnsotics of coronary disease diagnosis.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 9, 35-40, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/298
  Autorzy: L. Markuszewski, Grzegorz Kamiński, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, M. Pieróg, J. Legutko, A. Kośmider, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Postępy w echokardiografii, nowe możliwości obrazowania i oceny czynności mięśnia sercowego.
  Tytuł równoległy: Progress in echocardiography, the new imaging possibilities and myocardial function evaluation.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 9, s. 41-43, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/298
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Środki kontrastujące w echokardiografii.
  Tytuł równoległy: Contrast agents in echocardiography.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2002, nr 9, s. 55-59, bibliogr. 40 poz., sum.
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Effect of sustained-release verapamil treatment on pace-induced reversible ischemic left ventricular systolic dysfunction in patients with sydrome X.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, May 7-10, 2003 - Barcelona, Spain : Final Program
  Adres wydawniczy: [Barcelona, 2003]
  Strony: [s. nlb.], tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on pace-induced reversible ischemic left ventriular dysfunction in patients with coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, May 7-10, 2003 - Barcelona, Spain : Final Program
  Adres wydawniczy: [Barcelona, 2003]
  Strony: , s. [nlb.].
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Diagnostyka usg serca i worka osierdziowego.
  Tytuł całości: W: Diagnostyka ultrasonograficzna w gabinecie lekarza rodzinnego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa - Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 217-233, il., tab.
  ISBN: 83-918591-1-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Effect of sustained-release verapamil treatment on pace-induced reversible ischemic left ventricular systolic dysfunction in patients with sydrome X.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S256
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/298
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Pace- induced reversible ischemic left ventricular systolic dysfunction in patients with nonsignificant one vessel coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S255-256
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/298
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[atarzyna] Jacewicz, K[arol] Makowski, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, A[nna] Gniłka.
  Tytuł: Cardiac resynchronization after atrioventricular nodal ablation in patients with permanent atrial fibrilation.
  Czasopismo: Europace
  Szczegóły: 2003 : 4, Suppl. B : The Meeting of the European Heart Rhythm Association, 14-17 December 2003, Paris, France, B138
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/298
  Autorzy: S. Rywik, G. Broda, W. B. Szostak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Polscreen 2002. Ogólnopolski program prewencji choroby wieńcowej. Założenia projektu.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 58, nr 1, s. 64-65
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  223/298
  Autorzy: D. Osman, M. Stachura, Agnieszka Nowak, B. Pawlina, M. Kordybach, Maciej Zarębiński, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Prediction of increased dyspersion of corrected QT in patients with acute coronary syndrome treated by primary PCI.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 59, supl. 1, s. I-211, Abst. P0704.
  Uwagi: VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Trójmiasto, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 11-13 września 2003 r.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  224/298
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, J[arosław] Kowal, J. Jańczak, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Utrata przytomności pierwszym objawem tętniaka rzekomego serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 58, Supl. 3, s. III-15
  Konferencja: , Katowice, 2003.05.22
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, B. Benendo-Kapuścińska, O. Kapuściński, Robert Olszewski.
  Tytuł: Narządy klatki piersiowej / Red. działu: Bogusława Benendo-Kapuścińska; Aut. Jerzy Adamus [et al.]
  Tytuł całości: W: Leksykon radiologii i diagnostyki obrazowej / pod red. Jerzego Waleckiego, Bogdana Pruszyńskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. ZamKor, 2003
  Strony: s. 99-181
  ISBN: 83-88830-17-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Robert Olszewski.
  Tytuł: Klinika Kardiologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2003, nr 2, s. 3-7, il.
  ISSN: 1731-5823
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, M. Gil, Maciej Zarębiński.
  Tytuł: Severity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation is related to baseline troponin I and ST-segment depression.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2003 : Vol. 9, nr 12, s. CR519-522, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:
  Adres url:

  228/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Statyny w zawale serca, kiedy i u kogo?
  Czasopismo: Ordynator Leków
  Szczegóły: 2003 : 3, 2, 9-12, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne na oddziale intensywnego nadzoru medycznego.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 36-38
  ISBN: 83-918591-0-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 24-28
  ISBN: 83-918591-0-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski.
  Tytuł: Badanie echokardiograficzne u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 19-23, il.
  ISBN: 83-918591-0-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzne badania kontrastowe.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 39-42, .
  ISBN: 83-918591-0-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/298
  Autorzy: Robert Olszewski, E. Płońska, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiograficzny test obciążeniowy.
  Tytuł całości: W: Standardy badań USG Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego / pod red. Wiesława Jakubowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2003
  Strony: s. 29-35, tab.
  ISBN: 83-918591-0-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/298
  Autorzy: Robert Olszewski, R. Grabysa, Tomasz Makowski, Janusz Warmiński, Robert Szczechowicz, Grzegorz Kamiński, J. Rysz, Dariusz Michałkiewicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Evaluation of high-sensitivity c-reactive protein as a risk factor of coronary heart disease in young men population.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. 14 [cz.] 4, 332, s. 252-259, bibliogr., sum.
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  235/298
  Autorzy: Wiesław Piechota, Jerzy Adamus, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Sercowe białko wiążące kwasy tłuszczowe (H-FABP Fatty Acid Binding Protein) - najwcześniejszy marker uszkodzenia mięśnia serca.
  Czasopismo: Bad. i Diag.
  Szczegóły: 2004 : 10, 11, 73-77, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/298
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, W[iktor] N. Piechota, J[erzy] Adamus, E[lżbieta] Józefczak-Bergier, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Wadowska, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Preliminary clinical experience with Abbott AxSYM BNP immunoassay.
  Czasopismo: Clin. Chem.
  Szczegóły: 2004 : 50, 6, Suppl. : 56th Annual Meeting, July 25-29, 2004, Los Angeles Convention Center South Hall : Abstracts of Scientific Posters, A10
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  237/298
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, R[obert] Ryczek, M. Zarębiński, M[irosław] Dziuk, N[orbert] Szaluś, P[aweł] Twarkowski, E[ugeniusz] Dziuk, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Evaluation of left ventricular volumes and ejection fraction by ecg-gated multisliced computed tomography : a comparison with gated single photon emission computed tomography.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 14, 10 : European Society of Cardiac Radiology (ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 29-39, 2004, R1(Abstract 1)
  Uwagi: Streszczenie dostępne również na stronie internetowej: www.escr.org [17.12.2004]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/298
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, M. Zarębiński, R[obert] Ryczek, M[irosław] Dziuk, N[orbert] Szaluś, E[ugeniusz] Dziuk, M[arian] Cholewa, M[agdalena] Żabicka, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Multidetector computed tomography low-dose dobutamine test is feasible for detecting viable myocardium.
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 14, 10 : European Society of Cardiac Radiology (ESCR), Interdisciplinary and Interuniversitary Cardiac CT and MR Meeting, Berlin, DE, October 29-39, 2004, s. R29 (Abstract 106)
  Uwagi: Praca nagrodzona
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/298
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[atarzyna] Jacewicz, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, K[arol] Makowski, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Ablacja dodatkowej drogi przewodzenia u bezobjawowych chorych z zespołem preekscytacji. Czy warto ją wykonywać?
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2004 : 11, streszcz : XIII Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zamość 6-8 maja 2004 roku, 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/298
  Autorzy: Dominik Osman, Michał Stachura, Agnieszka Nowak, Beata Pawlina, Maria Kordybach, Maciej Zarębiński, Robert Olszewski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Analiza czynników wpływających na dyspresję QTc u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej.
  Tytuł równoległy: Prediction of increased dispersion of corrected QT interval in patients with acute coronary syndrome treated by primary coronary intervention.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 7, s. 513-519, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dominik Osman
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  241/298
  Autorzy: Dominik Osman, Elżbieta Deptuła, Robert Olszewski, Maciej Zarębiński, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Przygotowanie merytoryczne pacjentów kierowanych na zabieg koronografii.
  Tytuł równoległy: Analysis of patients' general knowledge about risks and benefits of coronary angiography.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 12, s. 921-927, bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dominik Osman
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  242/298
  Autorzy: G. Broda, A. Cieśliński, S. Rywik, J[erzy] Adamus, W. Szostak, A. Rynkiewicz.
  Tytuł: Hypertension prevalence and its control in a primary care population in Poland 2002-2003 : Polscreen Project.
  Czasopismo: J. Hypertens.
  Szczegóły: 2004 : 22, Suppl. 2, 131
  Uwagi: Fourteenth European Meeting on Hypertension, Paris, France, June 13-17, 2004: abstract book.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/298
  Autorzy: G. Broda, A. Cieśliński, S. Rywik, J[erzy] Adamus, W. Szostak, A. Rynkiewicz.
  Tytuł: Pulse pressure and its determinants in a primary care population in Poland 2002-2003 : Polscreen Project.
  Czasopismo: J. Hypertens.
  Szczegóły: 2004 : 22, Suppl. 2, 264
  Uwagi: Fourteenth European Meeting on Hypertension, Paris, France, June 13-17, 2004: abstract book.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  244/298
  Autorzy: Wiesław Piechota, Jerzy Adamus, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Białko wiążące kwasy tłuszczowe - najwcześniejszy marker uszkodzenia mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2004 : T. 3, nr 6, s. 78-83, bibliogr. 28 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/298
  Autorzy: Wiesław Piechota, M. Dłużniewski, Jerzy Adamus, G. Opolski.
  Tytuł: Rola H-FABP w diagnostyce ostrego zespołu wieńcowego : Dyskusja ekspertów.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2004 : 3, 10, 100-102
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  246/298
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Maciej Zarębiński, Jacek Janczak, Magdalena Żabicka, Paweł Twarkowski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zastosowanie koronarografii metodą wielorzędowej tomografii komputerowej w ocenie drożności pomostu tętniczego u pacjenta z niejednoznacznym wynikiem koronarografii. Opis przypadku.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2004 : T. 3, nr 2, s. 74-78
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  247/298
  Autorzy: M. Stachura, D. Osman, M. Zarębiński, R[obert] Olszewski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Analiza czynników wpływających na wartość dyspersji QTc>60 ms u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych PCI.
  Tytuł równoległy: Assessment of factors that increase QTc dispersion over 60 ms in patients with acute coronary syndrome treated by primary PCI.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-54
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/298
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus, Marian Cholewa, Karol Makowski, Mirosław Dziuk, Grzegorz Kamiński, Artur Zalewski.
  Tytuł: Czy kwalifikować bezobjawoych chorych z cechami preekscytacji do profilaktycznej ablacji dodatkowej drogi przewodzenia?
  Tytuł równoległy: Is radiofrequency ablation indicated in asymptomatic patients with WPW Syndrome?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 8, s. 180-186, bibliogr. 12 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  249/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, T[omasz] Makowski, P[rzemysław] Kwasiborski, R[adosław] Tworus, J[arosław] Wiśniewski, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Pęcak, B[ożena] Ostrowska-Pomian, W[ojciech] Szczawiński, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Czy możliwe jest rozpoznanie depresji przez personel medyczny w czasie hospitalizacji?
  Tytuł równoległy: Is it possible to diagnose depression by medical staff during hospitalization?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-204-205, tab.
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/298
  Autorzy: D[ominik] Osman, E[lżbieta] Deptuła, R[obert] Olszewski, J[arosław] Wiśniewski, T[omasz] Makowski, R[obert] Pęcak, M[aciej] Zarębiński, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Przygotowanie merytoryczne pacjentów kierowanych do zabiegu koronarografii.
  Tytuł równoległy: Analysis of patient general knowledge about pcts risks and procedures.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-147
  Konferencja: , Warszawa, 2004.09.15
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  251/298
  Autorzy: M[aciej] Zarębiński, M[agda] Zagrodzka, R[obert] Ryczek, M[irosław] Dziuk, J[acek] Janczak, B[ernard] Jaroń, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Role of multidetector computed tomography (MDCT) in detecting coronary artery disease and localization of coronary lesions.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-157
  Konferencja: , Warszawa, 2004.09.15
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/298
  Autorzy: M. Stachura, D. Osman, M. Zarębiński, R[obert] Olszewski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Wydłużenie wartości dyspersji QTC>60 ms jest związane z czasem trwania i charakterem bólu u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową.
  Tytuł równoległy: Increase QTC dispersion above 60 ms is associated with incidence of first coronary episode and chest pain duration in patients with acute coronary syndrome treated by PCI.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-56
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, P[rzemysław] J. Kwasiborski, T[omasz] Makowski, R[obert] Pęcak, R[obert] Szczechowicz, B[ożena] Ostrowska-Pomian, A. Nowak, R[adosław] Tworus, W. Maciak, J. Bartnik, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, depresja - niebezpieczne związki.
  Czasopismo: Nadciśnienie Tętnicze
  Szczegóły: 2004 : T. 8, Streszczenia, s. 26
  Konferencja: , Warszawa, 2004.10.21
  ISSN: 1428-5851
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  254/298
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, M. Zarębiński, R[obert] Ryczek, M[irosław] Dziuk, M[agdalena] Żabicka, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Wielorzędowa tomografia komputerowa (TK) w rozpoznawaniu zwężeń tętnic wieńcowych u pacjentów z chorobą wieńcową (CAD).
  Tytuł równoległy: Multisclice computed tomography (MSCT) in detecting significant stenoses in patients with proven coronary artery disease (CAD) - initial report.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 225
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 225.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/298
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, M[aciej] Zarębiński, R[obert] Ryczek, M[irosław] Dziuk, M[agdalena] Żabicka, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Rozbieżności w ocenie PER-VESSEL i PER-SEGMENT zwężeń tętnic wieńcowych w wielorzędowej tomografii komputerowej (TK) w porównaniu z klasyczną koronografią (CA).
  Tytuł równoległy: Discrepancies in segmental and "per vessel" assessment of coronary stenoses - comparison of multislice computed tomography (MSCT) with conventional coronary angiography (CA).
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2004 : Vol. 69, Suppl. 1, s. 224-225
  Uwagi: Tekst w jęz. ang. .
  Konferencja: , Mikołajki, 2004.06.16
  ISSN: 0137-7183
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  256/298
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, R[obert] Ryczek, M[aciej] Zarębiński, J[acek] Janczak, M[irosław] Dziuk, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Discrepancies in segmental and "per vessel" assessment of coronary stenoses - comparison of Multi Detector Computed Tomography (MDCT) with conventional coronary angiography (CA).
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 23rd International Congress of Radiology of the International Society of Radiology
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Brian Lentle [et al.]
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND Publishing Co., 2004
  Strony: s. 675-679, bibliogr. 3 poz.
  Konferencja: Int. Soc. Radiol., Montreal, 2004.06.25
  ISBN: 88-7587-063-2
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  257/298
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, R[obert] Ryczek, M[aciej] Zarębiński, J[acek] Janczak, M[irosław] Dziuk, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Usefulness of Multi Detector Computed Tomography (MDCT) in detecting significant stenoses in patients with proven coronary artery disease (CAD).
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 23rd International Congress of Radiology of the International Society of Radiology
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Brian Lentle [et al.]
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND Publishing Co., 2004
  Strony: s. 681-685, bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Int. Soc. Radiol., Montreal, 2004.06.25
  ISBN: 88-7587-063-2
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  258/298
  Autorzy: Jerzy Adamus.
  Tytuł: Echokardiografia roku 2004.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2004, 15, 21-22
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  259/298
  Autorzy: W. Secomski, A. Nowicki, R[obert] Olszewski, J[erzy] Adamus, P. Fidanzati, P. Tortoli.
  Tytuł: Doppler, multigate measurements of ultrasonic scattering attenuation and hematocrit of blood in the human artery.
  Tytuł całości: W: 2005 IEEE International Ultrasonics Symposium, Rotterdam - The Netherland, September 19-21, 2005: Abstracts
  Adres wydawniczy: Rotterdam, 2005
  Strony: s. 183-184
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  260/298
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, J[erzy] Adamus, W[iktor] N. Piechota, J[olanta] Korzeniowska, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Józefczak-Bergier, A[licja] Rączka, E[lżbieta] Wadowska.
  Tytuł: Troponin I and CRP after elective percutaneous coronary intervention in patients with stable coronary disease.
  Czasopismo: Clin. Chim. Acta
  Szczegóły: 2005 : 355, Suppl., S99-S100
  Uwagi: 16th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2005, 8-12 May 2005, Glasgow.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  261/298
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[arol] Makowski, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Olszewski, G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus, A[nna] Gniłka.
  Tytuł: Biventricular or right ventricular permanent pacing after atrioventricular nodal ablation in patients with advanced heart failure and chronic atrial fibrillation.
  Czasopismo: Europace Supplements
  Szczegóły: 2005 : 7, Suppl. 1 : Abstracts of he Meeting of the European Heart Rhythm Association, 26-29 June 2005, Prague, Czech Republic, 58
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  262/298
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Robert Ryczek, Robert Olszewski, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Czy obniżenie odcinka ST w czasie częstoskurczu nadkomorowego wskazuje na niedokrwienie serca?
  Tytuł równoległy: Does ST depression during supraventricular tachycardia indicate myocardial ischemia?
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2005 : 12, 1, 71-76, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  263/298
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Piotr Hendzel, Katarzyna Jacewicz, Leszek Gryszko, Karol Makowski, Andrzej Cwetsch, Mirosław Dziuk, Anna Gniłka, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Stymulacja resynchronizująca - czy zawsze z dostępu przeżylnego?
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2005 : T. 12, supl. A, s. 27-28
  Konferencja: , Jachranka, 2005.04.21
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  264/298
  Autorzy: J[olanta] Korzeniowska, M. Zarębiński, R[obert] Czarnecki, E[wa] Roszczyk, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: BNP as a prognostic marker of cardiac events in patients with acute coronary syndrome.
  Czasopismo: J. Coronary Artery Disease
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 1, s. 92
  Konferencja: , Istanbul, 2005.10.29
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, T[omasz] Makowski, J[arosław] Wiśniewski, E. Deptuła, K. Hałas, R. Pęcak, R[adosław] Tworus, W. Maciak, R[obert] Szczechowicz, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Does diabetes influence depression in patients with coronary artery disease?
  Czasopismo: J. Coronary Artery Disease
  Szczegóły: 2005 : 6, 1, 50, il.
  Uwagi: 6th International Congress on Coronary Artery Disease from prevention to intervention, Istanbul, Turkey, October 29-November 1, 2005.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  266/298
  Autorzy: R[obert] Olszewski, T[omasz] Makowski, E. Deptuła, K. Hałas, R[adosław] Tworus, W. Maciak, L. Markuszewski, J. Rysz, H. Tuszyński, D[ariusz] Michałkiewicz, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Is depression age dependent? Norms in healthy individuals; preliminary results.
  Czasopismo: J. Coronary Artery Disease
  Szczegóły: 2005 : 6, 1, 102, il.
  Uwagi: 6th International Congress on Coronary Artery Disease from prevention to intervention, Istanbul, Turkey, October 29-November 1, 2005.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  267/298
  Autorzy: M. Zarębiński, J[olanta] Korzeniowska, R[obert] Czarnecki, J[acek] Janczak, B[ożena] Ostrowska, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Protective effect of statin therapy in patients with elevation myocardial infarction treated with primary PCI.
  Czasopismo: J. Coronary Artery Disease
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 1, s. 61-62
  Konferencja: , Istanbul, 2005.10.29
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  268/298
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Jacek Janczak, Bernard Jaroń, M. Zarębiński, Paweł Twarkowski, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Obrazowanie zwężeń wieńcowych i stentów metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej - opis przypadku.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 4, s. 93-99, bibliogr. 12 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  269/298
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Piotr Hendzel, Leszek Gryszko, Katarzyna Jacewicz, Robert Olszewski, Mirosław Dziuk, Karol Makowski, Wojciech Marciniak, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Anna Gniłka, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Kombinowana terapia resynchronizująca w leczeniu niewydolności serca alternatywa czy metoda z wyboru?
  Tytuł równoległy: Cardiac resynchronisation therapy with the use of epicardial lead placement - a case report.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 5, s. 500-503, il., bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  270/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Tomasz Makowski, K. Hałas, E. Deptuła, Jarosław Wiśniewski, Radosław Tworus, W. Maciak, M. Skowronek-Płachta, R. Pęcak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zależność między stabilną chorobą wieńcową, cukrzycą i depresją.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, Supl. 1, s. S128, il.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Kartowice, 2005.09.22
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  271/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Jolanta Korzeniowska, Wiktor Piechota, Robert Olszewski, Wiesław Piechota, Jolanta Bejm.
  Tytuł: Stężenie troponin po niepowikłanych zabiegach planowanej angioplastyki wieńcowej u chorych ze stabilną chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: Troponin I levels after uncomplicated, elective percutaneous coronary intervention in patients with stable coronary heart disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 114, 739-742, 2 il., 3 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  272/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, M. Zarębiński, Maciej Gil.
  Tytuł: Stopień zaawansowania choroby wieńcowej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST.
  Tytuł równoległy: Severity of coronary artery disease in patients with acute coronary syndrome without ST segment elevation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 18, 106, 372-375, 2 tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  273/298
  Autorzy: Robert Ryczek, Mirosław Dziuk, Magdalena Zagrodzka, Bernard Jaroń, Maciej Zarębiński, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski, Paweł Twarkowski, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Związek między wskaźnikiem uwapnienia tętnic wieńcowych w wielorzędowej tomografii komputerowej a danymi klinicznymi i angiograficznymi.
  Tytuł równoległy: Clinical and angiographic correlates of coronary calcium scoring in multislice computed tomography (MSCT).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2005 : T. 113, nr 3, s. 207-212, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Roberrt Ryczek
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  274/298
  Autorzy: L. Markuszewski, T. Grycewicz, R. Pietruszyński, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Prędkość propagacji napływu mitralnego w ocenie zaburzeń funkcji rozkurczowej lewej komory u pacjentów z cukrzycą typu 2 bez istotnych zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych.
  Tytuł równoległy: Mitral flow propagation velocity in left ventricular diastolic function assessment in diabetic patients without significant changes in coronary vessels.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 23, 44-48, il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  275/298
  Autorzy: L. Markuszewski, T. Grycewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus, N. Roszczyk.
  Tytuł: Wpływ hemoglobiny glikowanej na funkcję rozkurczową serca u pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycową typu 2.
  Tytuł równoległy: Influence of glycosylated hemoglobin levels ventricular diastolic function in patients with coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 23, 49-54, 3 il., 2 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  276/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Andrzej Nowicki, J. Etienne, P. Karłowicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zastosowanie nowej metody echokardiograficznej - doplerowskiego obrazowania ruchu tkanek do diagnostyki skrzeplin wewnątrzsercowych. Badania in vitro.
  Tytuł równoległy: Application of the new echocardiographic method - doppler tissue velocity imaging (DT) - for the diagnosis of left ventricular thrombi. In vitro results.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 20, 53-56, 4 il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  277/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, J. Etienne, P. Karłowicz, Andrzej Nowicki.
  Tytuł: Zastosowanie nowej metody echokardiograficznej - doplerowskiego obrazowania ruchu tkanek do diagnostyki skrzeplin u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego. Badania in vivo.
  Tytuł równoległy: Application of the new echocardiographic method - doppler tissue imaging (DT) - for the diagnosis of left ventricular thrombi in patient after myocardial infarction. In vivo results.
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2005, 20, 57-62, 4 il., bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  278/298
  Autorzy: J. G. F. Cleland, M. Tendera, Jerzy Adamus, N. Freemantle, L. Poloński, J. Taylor.
  Tytuł: The perindopril in elderly people with chronic heart failure (PEP-CHF) study..
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 2006 : Vol. 27, nr 19, s. 2338-2345, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.286
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  279/298
  Autorzy: Robert Wierzbowski, Dariusz Michałkiewicz, Anna Gniłka, Katarzyna Jacewicz, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Dodatni wynik badania mikrowoltowej naprzemienności załamka T identyfikuje pacjentów podatnych na wyzwolenie groźnej arytmii komorowej wyzwalanej w trakcie wszczepienia kardiowetera-defibrylatora.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. C :, s. 17
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Szczecin, 2006.06.08
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  280/298
  Autorzy: L. Markuszewski, M. Rosiak, A. Bissinger, W. Grabowicz, T. Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Morfologia zatoki wieńcowej - badania z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej.
  Tytuł równoległy: Coronary sinus morphology - the intracardiac echocardiography study.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 3, s. 218-222, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  281/298
  Autorzy: R. Wilczek, Dariusz Michałkiewicz, A. Lubiński, Karol Makowski, G. Raczak, Jerzy Adamus, Marian Cholewa.
  Tytuł: Podskórna elektroda defibrylująca - skutecznym sposobem na obniżenie wysokiego progu defibrylacji (DFT) podczas implantacji wszczepialanych kardiowerterów-defibrylatorów serca (ICD).
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. C, s. 21
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Szczecin, 2006.06.08
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  282/298
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[arol] Makowski, K[atarzyna] Jacewicz, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: What should we consider as the end point of radiofrequency slow pathway modification in patients with typical AVNRT.
  Czasopismo: Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 4, s. 74
  Konferencja: Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione, Rome, 2006.12.05
  ISSN: 1971-730X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  283/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Jarosław Wiśniewski, M. Skowronek, Jerzy Adamus, W. Maciak, Marek Łyp.
  Tytuł: Perspektywy ustalania poziomu depresji jako badania przesiewowego w przewlekłych schorzeniach narządu ruchu.
  Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Pozastawowych zespołów bólowych. (Etiologia, patogeneza, diagnostyka, leczenie), Warszawa, 27.05.2006
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2006
  Strony: s. 23-24, il.
  Konferencja: Zakład Patofizjologii, Katedry Fizjoterapii, Wydziału Rehabilitacji AWF w Warszawie, Warszawa, 2006.05.27
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  284/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Piotr Śnigurowicz, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Czy oznaczenie troponiny I w 72. godzinie ostrego zespołu wieńcowego może być parametrem prognostycznym wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 474
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  285/298
  Autorzy: Dariusz J. Kałka, Robert Czarnecki, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Efekt hipotensyjny ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w zależności od płci u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. [nlb.]
  Konferencja: Polskie Towarzystw Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  286/298
  Autorzy: M. Zarębiński, Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Leczenie statynami przed ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST zmniejsza martwicę mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 357
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  287/298
  Autorzy: Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Monika Heine, Katarzyna Jacewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Porównanie wartości prognostycznej stężenia troponiny I i BNP w 3. dobie ostrego zespołu wieńcowego leczonego metodą pierwotnej rewaskularyzacji tętnicy odpowiedzialnej za zawał.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8: Supl. 5, s. S 541-S 542
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  288/298
  Autorzy: Dariusz J. Kałka, Robert Czarnecki, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wpływ treningu kardiologicznego na poziom cholesterolu frakcji LDL u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego przewlekle leczonych simwastatyną.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. [nlb.]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  289/298
  Autorzy: Robert Wierzbowski, Dariusz Michałkiewicz, Marian Cholewa, Katarzyna Jacewicz, Anna Gniłka, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Dodatni wynik badania mikrowoltowej naprzemienności załamka T identyfikujący chorych podatnych na wywołanie arytmii komorowej podczas wszczepiania kardiowertera-defibrylatora.
  Tytuł równoległy: Positive microvolt T-wave alternans as a marker of ventricular arrhythmia trigering during cardioverter-defibrillator implantation.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 124, s. 310-313, tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  290/298
  Autorzy: Robert Olszewski, Elżbieta Deptuła, Katarzyna Hałas, Edyta Płońska, Leszek Markuszewski, Jacek Rysz, Dariusz Michałkiewicz, Jarosław Wiśniewski, Wojciech Maciak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ocena wpływu przebytego zawału mięśnia sercowego na nasilenie depresji u chorych na chorobę niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: The influence of myocardial infarction on depression in patients with coronary artery disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 118, s. 382-385, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Robert Olszewski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  291/298
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zależność ciśnienia tętniczego od indeksu masy ciała u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej.
  Tytuł równoległy: Interrelation between arterial hypertension and body mass index in patients with concomitant ischemic heart disease treated with cardiac rehabilitation.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2006 : T. 116, nr 2(8), s. 741-748, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  292/298
  Autorzy: Jerzy Adamus, Dariusz Kałka.
  Tytuł: Aktywność fizyczna w prewencji choroby sercowo-naczyniowej.
  Tytuł równoległy: Physical activity in prevention of cardiovascular disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 127, s. 5-8, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jerzy Adamus
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  293/298
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Arkadiusz Chorębała, Leszek Markuszewski, Elwira Metner, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Efekt hipotensyjny sześciomiesięcznej rehabilitacji kardiologicznej u chorych w podeszłym wieku.
  Tytuł równoległy: Hypotensive effect of 6-months cardiac rehabilitation in elderly patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 95-100, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  294/298
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Arystofanes Bąk, Jolanta Korzeniowska, Lesław Rusiecki, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wiek a efekty długoterminowego treningu kardiologicznego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Age and effects of long-term cardiac training in patients with ischemic heart disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, 90-94, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Sobieszczańka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe: