WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: BŁASZCZYSZYN MACIEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/13
Autorzy: Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski, M[aciej] Błaszczyszyn.
Tytuł: Weryfikacja ambulatoryjnych rozpoznań nadciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego ABP.
Tytuł równoległy: Verification of ambulatory hypertension diagnosis by 24 hour ABP.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1995 : T. 94, nr 3 supl. 9, s. 72
Konferencja: Towarzystwo Internistów Polskich, Łódź, 1995.09.14
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/13
Autorzy: Maciej Błaszczyszyn, Marian Cholewa.
Tytuł: Leczenie antyagregacyjne w chorobach układu krążenia.
Tytuł równoległy: Anti-aggregation treatment in cardiovascular system diseases.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 3-4, s. 178-187, bibliogr. 22 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/13
Autorzy: Maciej Błaszczyszyn, Ewa Skrobowska, Marian Cholewa, Andrzej Skrobowski.
Tytuł: Przypadek choroby Wilsona.
Tytuł równoległy: A case of Wilson disease.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 1-2, s. 99-103, bibliogr. 14 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/13
Autorzy: M[aciej] Błaszczyszyn, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński.
Tytuł: Przerost lewej komory serca a zależność między wartościami ciśnienia skurczowego i rozkurczowego u chorych z nadciśnieniem tętniczym samoistnym.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 58, tab.
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/13
Autorzy: A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, S. Doroszewicz, K[atarzyna] Ulrich, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, M[aciej] Błaszczyszyn.
Tytuł: Minimalna aktywność biologiczna nocna jako podstawa do określenia wartości kryterialnych nadciśnienia tętniczego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-167
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/13
Autorzy: A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, A. Piotrowska, S. Doroszewicz, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Skrobowski, G[rzegorz] Kamiński, M[aciej] Błaszczyszyn.
Tytuł: Porównanie wartości wybranych kryteriów diagnostycznych nadciśnienia tętniczego w oparciu o ocenę morfologii i funkcji lewej komory serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-166
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/13
Autorzy: M[aciej] Błaszczyszyn.
Tytuł: Materiały źródłowe wykorzystywane przez lekarzy armii meksykańskiej w warunkach polowych / Harris M. D. i wsp. : Medical Reference Databases used by Army Primary Care Physicians in Field Environment, Military Medicine, 1998, 1633, 750.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : 75, 1-2, 125
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/13
Autorzy: M[aciej] Błaszczyszyn.
Tytuł: System kształcenia i szkolenia lekarzy w Siłach Samoobrony Japonii / Hakozaki Y. i wsp. : Education and training system for physicians in the Self Defense Force of Japan, International Review of the Armed Forces Medical Services, 1998, 7/8/9, 177).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : 75, 1-2, 124
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/13
Autorzy: M[aciej] Błaszczyszyn.
Tytuł: Urządzenia medyczne o konstrukcji modułowej w Bundeswerze / Stech J., Welsch H. : Modulare Sanitaetseinrichtungen fuer die Bundeswehr, Wehrmedizin und Wehrpharmazie, 1997, 3, 95.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : 75, 1-2, 123
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/13
Autorzy: Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, Maciej Błaszczyszyn.
Tytuł: Wpływ ekstremalnych warunków zewnętrznego środowiska termicznego na wartości ciśnień tętniczych krwi w 24 godzinnym automatycznym pomiarze ciśnienia tętniczego.
Tytuł równoległy: Effect of extreme thermal environmental conditions on arterial ressure values in 24-hour automatic arterial pressure measurement.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 3-4, s. 140-150, bibliogr. 22 poz., sum.
Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/13
Autorzy: M[aciej] Błaszczyszyn.
Tytuł: Zachorowania i urazy niebojowe wśród żołnierzy amerykańskich w Bośni i Hercegowinie w czasie operacji "Joint Guard" w 1997 r. / McKee K. T., Korteoeter M. G., Ljaamo S. K.: Disease and Nonbattle Injury among United States Soldiers Deployed in Bosna-Hercegovina during 1997 : Summary Primary Care Statistics for Operation Joint Guard, Military Medicine, 1998, 163, 733.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : 75, 1-2, 126
Typ publikacji: STR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/13
Autorzy: Andrzej Skrobowski, Maciej Błaszczyszyn.
Tytuł: Uważaj na pogodę.
Czasopismo: Wiadomości Zielarskie
Szczegóły: 2000 : T. 42, nr 2, s. 7-8
ISSN: 0137-3838
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/13
Autorzy: Krzysztof Karwan, Maciej Błaszczyszyn, Piotr Grabski, Dariusz Timler.
Tytuł: Zespołowy model resuscytacji okołourazowej.
Tytuł równoległy: Teamwork in trauma resuscitation.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 3, s. 246-250, bibliogr. 16 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Karwan
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Adres url:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM