WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: BEJM JOLANTA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/33
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Mirosław Kałczak, Jolanta Bejm.
Tytuł: Diagnostyka immunologiczna tocznia rumieniowatego uogólnionego / Immunological diagnosis of systemic lupus arythematosus.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 9-10, 547-551, ryc., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

2/33
Autorzy: T[adeusz] Płusa, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Józefczak, J[erzy] Świerż.
Tytuł: Stężenia antygenu karcinoembrionalnego (CEA) w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na raka płuca.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów płuca", Gdańsk-Sobieszewo, 6-7 maja 1988 : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1988
Strony: s. 21-22
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/33
Autorzy: Tadeusz Płusa, Jolanta Bejm, Elżbieta Józefczak, Jerzy Świerż, Zbigniew Drzewiecki.
Tytuł: Stężenia antygenu karcinoembrionalnego w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na raka płuca.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 57, 5, s. 277-282, tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/33
Autorzy: Tadeusz Płusa, Jolanta Bejm, Elżbieta Józefczak, Wiesław Piechota, Beata Mamełka.
Tytuł: Stężenie alfa-fetoproteiny w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego chorych na raka płuca i inne choroby układu oddechowego.
Tytuł równoległy: Concentration on alpha-fetoprotein in serum and broncho-alveolar lavage fluid in patients with lung cancer and other diseases of the respiratory tract.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 1-2, 15-19, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/33
Autorzy: Beata Mamełka, Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski, Karina Jahnz-Różyk, Jolanta Bejm, Alicja Rączka.
Tytuł: Markery nowotworowe w materiale z BAL u chorych na raka płuca i choroby zapalne układu oddechowego.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, supl.3, 38
Uwagi: Miejsce Płukania Oskrzelowo-Pęcherzykowego we Współczesnej Pneumonologii. Zakopane, 14-15 listopada 1993.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/33
Autorzy: Waldemar Pakszys, Michaela Pakszys, Jolanta Bejm, Jerzy Szarek, Krzysztof Osman, Tadeusz Komorowski.
Tytuł: Chronopatologia i chronoterapia padaczek.
Tytuł równoległy: Chronopathology and chronotherapy of epilepsy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 9-10, 515-521, bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/33
Autorzy: B[eata] Mamełka, A[ndrzej] Chciałowski, P[aweł] Maleszka, T[adeusz] Płusa, K[arina] Jahnz-Różyk, J[olanta] Bejm.
Tytuł: Serum and broncho-alveolar lavage (BAL)levels of squamous cell carcinoma antigen (SCC) in patients with squamous cell carcinoma of lungs - poster.
Tytuł całości: W: 2nd International Congress on Lung Cancer, 9-13 November 1996, Crea - Greece: book of abstracts
Adres wydawniczy: [Crea, 1996]
Strony: s. 76
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/33
Autorzy: M[aria] Różańska, J[an] Peterek, J[olanta] Bejm, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Digoxin like immunoreactive substances (DLIS) as a marker of EPH gestosis (EPH-G).
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1996 : 53, Supl. 2, 55
Uwagi: - 13th Danube Symposium on Nephrology. 18 - 22 September, Cracow.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/33
Autorzy: M[aria] Różańska, J[an] Peterek, W[aldemar] Kurzępa, J[olanta] Bejm.
Tytuł: Incidence of digoxin-like immunoreactive substances (DLIS) in the blood serum of pregnants.
Czasopismo: Acta Obstet. Gynecol. Scand.
Szczegóły: 1997 : 76, suppl. 167:1, 61, P43.26.
Uwagi: XV FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Copenhagen, Denmark, 3-8 August, 1997 : Programme and Abstracts
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/33
Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, J[olanta] Bejm, K[onrad] Tkaczewski.
Tytuł: Analytical performance of the IMx homocysteine assay and determination of reference ranges in young male polish blood donors and patients with and without coronary heart disease.
Tytuł całości: W: European Evaluations, Homocysteine Investigator Meeting, Rome 1998
Adres wydawniczy: Wiesbaden-Delkenheim : Abbott Diagnostics Division, 1998
Strony: s. 72-74, 3 tab., bibliogr. 7 poz.
Uwagi: (Abbott Diagnostics Educational Services)
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/33
Autorzy: Andrzej Chciałowski, Małgorzata Faber, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa, Maria Konieczna, Jolanta Bejm.
Tytuł: Stężenia swoistej enolazy neuronowej, antygenu rakowo-płodowego oraz cyfra 21-1 w surowicy chorych na raka płuca w zależności od typu histologicznego i stopnia zaawansowania klinicznego (doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: Serum concentrations of specific neuronal enolase, carcinofetal antigen and cyfra 21-1 in patients with lung cancer dependong of the histological type and degree of clinical staging (preliminary report).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 5-6, s. 306-313, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/33
Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Jan Peterek, Bronisław Stawarz, Jolanta Bejm, Małgorzata Sulik, Marek Bańcer.
Tytuł: Nowe aspekty etiologii zakażeń prostatitis chronica.
Czasopismo: Urol. Pol.
Szczegóły: 1998 : 51, supl. 1a, 79
Uwagi: 28 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Cieszyn 1998. - Toż w jęz. ang. New aspects of etiology prostatitis chronica. Tamże s. 79.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/33
Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Wadowska, K[onrad] Tkaczewski.
Tytuł: Homocysteine, lipid peroxidation products, and total antioxidant status in patients with coronary heart disease
Czasopismo: Clin. Chem.
Szczegóły: 1999 : 46, 6, Suppl., A14-A15, tab.
Uwagi: 51st Annual Meeting, New Orleans, 25-29 July, 1999.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

14/33
Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Wadowska, E[wa] Roszczyk.
Tytuł: Evaluation of the analytical performance of the AxSym myoglobin assay and determination of myoglobin reference ranges in the normal population, a study performed at the Military Medical University in Poland.
Tytuł całości: W: European Evaluations
Adres wydawniczy: Wiesbaden-Delkenheim : Abbott Diagnostics Educatiobal Services, [1999]
Strony: s. 48-53, 4 ryc., 5 tab., bibliogr. 11 poz.
Uwagi: [Myoglobin Investigator Meeting, Zurich, March 1999]
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

15/33
Autorzy: E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[erzy] Adamus, R[yszard] Roszczyk, J[acek] Janczak, P[iotr] Śnigurowicz, A[nna] Roszczyk, K[atarzyna] Jacewicz, J[olanta] Bejm, R[obert] Czarnecki, B[ogna] Foss-Nieradko.
Tytuł: Value of noninvasive coronary reperfusion indices in acute myocardial infarction.
Tytuł całości: W: European Society of Cardiology, August 28 - September 11, 1999 - Barcelona, Spain
Adres wydawniczy: Barcelona, 1999.
Strony: s. [bs.], tab.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

16/33
Autorzy: Ludwik Grzeniewski, Witold Tłustochowicz, Jadwiga Dowgiałło, Wiesław Kurach, Jolanta Bejm.
Tytuł: Wpływ tibolonu na wartość gęstości mineralnej kości u kobiet z osteopenią i osteoporozą.
Czasopismo: Wiad. Położn.-Ginekol.
Szczegóły: 1999 : wyd. spec. 3, 41-42, 44, ryc., 2 tab., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/33
Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Jan Peterek, Bronisław Stawarz, Jolanta Bejm, Małgorzata Sulik, Marek Bańcer.
Tytuł: Wyniki leczenia prostatitis chronica na tle zakażeń bakteriami beztlenowymi.
Tytuł równoległy: The results of treatment of chronic prostatitis against a background of anaerobic bacterias infections and candidiasis.
Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
Szczegóły: 1999 : T. 52, nr 9-10, s. 456-461, bibliogr. 9 poz., sum.
ISSN: 0043-5147
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  18/33
  Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, E[lżbieta] Wadowska, J[olanta] Bejm, K[onrad] Tkaczewski.
  Tytuł: Homocysteine, folate, and vitamin B12 in patients with coronary heart disease.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 2000 : Vol. 2, Suppl. 2, s.111
  Konferencja: European Society of Cardiology, Venice, 2000.06.29
  ISSN: 1388-9842
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/33
  Autorzy: S[ławomir] Dudko, A[ndrzej] Chciałowski, R[omuald] Carewicz, T[adeusz] Płusa, J[olanta] Bejm.
  Tytuł: Serologic diagnosis of atypical pathogenes in lower respiratory tract infections (LRTI).
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 20s-21s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/33
  Autorzy: L[udwik] Grzeniewski, W[iesław] Kurach, A[ndrzej] Staszewski, J[olanta] Bejm, J[anusz] Patera.
  Tytuł: A case of the feminizing testicles syndrome in an individual of the pseudo-male hermaphroditism.
  Tytuł całości: W: ICE 2000 : 11th International Congress of Endocrinology , 29 October - 2 November 2000, Sydney, Australia : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Sydney, 2000]
  Strony: s. 387, poster P1168.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/33
  Autorzy: Sławomir Dudko, Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski, Jolanta Bejm, Romuald Carewicz.
  Tytuł: Serologiczne badanie przesiewowe atypowych czynników (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae) w zakażeniach układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Serological screening examinations of atopical pathogens (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae) in respiratory tract infection.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 43, s. 23-26, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Sławomir Dudko
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  22/33
  Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Jan Peterek, Bronisław Stawarz, Jolanta Bejm, Małgorzata Sulik, Marek Bańcer.
  Tytuł: The results of treatment of chronic prostatitis against a background of anaerobic bacterias infections and candidiasis.
  Tytuł całości: W: International Conference on Infectious Diseases in Obstetrics, Gynaecology and Urology, October 6 - 13, 2001 Djerba Island, Tunisia : Program & Abstracts
  Adres wydawniczy: [Djerba, 2001]
  Strony: s. 29
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/33
  Autorzy: W[iktor] N. Piechota, E[lżbieta] Józefczak, E[lżbieta] Wadowska, J[olanta] Bejm, Z. Cywińska, E. Potocka.
  Tytuł: Correlation of apolipoproteins B and A-I, CRP, and homocysteine with coronary artery atherosclerosis.
  Czasopismo: Clin. Chem. Laborat. Med.
  Szczegóły: 2003 : 41, Spec. Suppl. : 15th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ; 22nd National Congress of the Spanish Society of Clinical Biochemistry and Molecular Pathology, Barcelona, Spain, 1-5 June 2003, S441
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/33
  Autorzy: Tomasz Ząbkowski, J. Peterek, Bronisław Stawarz, Henryk Zieliński, Jolanta Bejm, Marek Bańcer, Wiktor Piechota.
  Tytuł: New aspects of etiology of chronic prostatitis.
  Czasopismo: Medycyna Wieku Rozwojowego
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 3, supl. 1, s. 67-71, bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Konferencja: , Djerba Island, 2001.10.06
  ISSN: 1428-345X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/33
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, W[iktor] N. Piechota, J[erzy] Adamus, E[lżbieta] Józefczak-Bergier, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Wadowska, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Preliminary clinical experience with Abbott AxSYM BNP immunoassay.
  Czasopismo: Clin. Chem.
  Szczegóły: 2004 : 50, 6, Suppl. : 56th Annual Meeting, July 25-29, 2004, Los Angeles Convention Center South Hall : Abstracts of Scientific Posters, A10
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/33
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, J[erzy] Adamus, W[iktor] N. Piechota, J[olanta] Korzeniowska, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Józefczak-Bergier, A[licja] Rączka, E[lżbieta] Wadowska.
  Tytuł: Troponin I and CRP after elective percutaneous coronary intervention in patients with stable coronary disease.
  Czasopismo: Clin. Chim. Acta
  Szczegóły: 2005 : 355, Suppl., S99-S100
  Uwagi: 16th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2005, 8-12 May 2005, Glasgow.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/33
  Autorzy: Jerzy Adamus, Jolanta Korzeniowska, Wiktor Piechota, Robert Olszewski, Wiesław Piechota, Jolanta Bejm.
  Tytuł: Stężenie troponin po niepowikłanych zabiegach planowanej angioplastyki wieńcowej u chorych ze stabilną chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: Troponin I levels after uncomplicated, elective percutaneous coronary intervention in patients with stable coronary heart disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 114, 739-742, 2 il., 3 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/33
  Autorzy: W[iktor] N. Piechota, W[iesław] T. Piechota, J[olanta] Bejm, R[obert] Wierzbowski, D[ariusz] Michałkiewicz.
  Tytuł: Correlation of B type natriuretic peptides with clinical and echocardiographic parameters in heterogeneous population of patients with symptoms suggestive of heart failure.
  Czasopismo: Advances in Medical Sciences
  Szczegóły: 2006 : Vol. 51, s. 164-167, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 1896-1126
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  29/33
  Autorzy: Wiktor Piechota, Robert Ryczek, Grzegorz Gielerak, Anna Kaźmierczak, Jolanta Bejm, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Advanced troponin I (cTNI ADV) after external cardioversion for atrial fibrillation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 449
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/33
  Autorzy: Wiktor Piechota, Robert Ryczek, Wiesław Piechota, Jolanta Bejm.
  Tytuł: N-końcowy propeptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) in patients with arterial hypertension.
  Czasopismo: Polski Przegląd Kardiologiczny
  Szczegóły: 2006 : T. 8, nr 1, s. 23-26, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  31/33
  Autorzy: Wiktor N. Piechota, Robert Wierzbowski, Wiesław T. Piechota, Jolanta Bejm, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: N-końcowy peptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP) i albumina modyfikowana niedokrwieniem (IMA) w niedokrwieniu wysiłkowym u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) and ischemia modified albumin (IMA) in exercise induced ischemia in patients with stable coronary artery disease.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2006 : T. 116, nr 1(7), s. 640-647, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  32/33
  Autorzy: Wiktor Piechota, Grzegorz Gielerak, Robert Ryczek, Anna Kaźmierczak, Jolanta Bejm, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Cardiac troponin I after external electrical cardioversion for atrial fibrilation as a marker of myocardial injury - a preliminary report.
  Tytuł równoległy: Troponina I oznaczana metodą o wysokiej czułości po zewnętrznej kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 6, s. 664-668, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  33/33
  Autorzy: Marcin Możański, Dariusz Tomaszewski, Zbigniew Rybicki, Jolanta Bejm, Mariusz Bałkota.
  Tytuł: Etomidate, but not thiopental, decreases serum cortisol concentration in morbidly obese patients. A randomized controlled trial.
  Czasopismo: Anaesthesiology Intensive Therapy
  Szczegóły: 2016 : T. 48, nr 1, s. 8-13, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 1642-5758
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM