WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: BIEDERMAN A
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/18
Autorzy: Andrzej Krupienicz, A. Biederman, Franciszek Walczak, Ewa Roszczyk.
Tytuł: Przypadek zespołu WPW powikłanego migotaniem komór - elekrofizjologiczna lokalizacja drogi dodatkowej z następowym leczeniem operacyjnym.
Tytuł równoległy: A case of WPW syndrome complicated with ventricular fibrillation. Electrophysiological localization pathway followed by surgical treatment.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 7-8, 506-512, il., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Polskie hasła przedmiotowe:

2/18
Autorzy: M. Śliwiński, A. Biederman, Piotr Hendzel, M. Missima.
Tytuł: Wyniki leczenia operacyjnego tętniaków aorty wstępującej.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1993 : 65, 10, 1015-1020, 6 tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/18
Autorzy: E. Łastowiecka, A. Biederman, Piotr Hendzel, Krzysztof Duda, W. Rydlewska-Sadowska.
Tytuł: Oderwanie prawej tętnicy wieńcowej w ostrym rozwarstwieniu aorty.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 45, 12, 538- 540, 2 il., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/18
Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, J. Potocka, B. Szumilak, E. Gosiewska, A. Biederman, Z. Juraszyński, P[iotr] Hendzel, L. Chojnowska, S. Konieczna.
Tytuł: Changes in perfusion and in functional capacity in patients after transmyocardial laser (CO2) revascularisation.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 1998 : 25, 8, 997
Uwagi: Joint Congress of the European Association of Nuclear Medicine and the World Federation of Nuclear Medicine and Biology, Berlin, Germany 30 August-4 September 1998
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

5/18
Autorzy: M. Śliwiński, A. Biederman, W. Rużyłło, Zbigniew Juraszyński, L. Chojnowska, Piotr Hendzel, A. Teresińska, Maria Szymańska, Krzysztof Duda, W. Szaroszyk, G. Goryszewski, A. Dębski, B. Szumilak.
Tytuł: Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego (TMLR) : doświadczenia własne.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1999 : 50, 5, 397-401
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/18
Autorzy: A. Biederman, E. Szpakowski, Piotr Hendzel, M. Śliwiński, J. Stępińska.
Tytuł: Częstość występowania i leczenie niedokrwienia narządów w przebiegu ostrego rozwarstwienia aorty piersiowej.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza.
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
Strony: s. 1-5, bibliogr. 12 poz.
Seria: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/18
Autorzy: M. Śliwiński, A. Biederman, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel.
Tytuł: Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego(TMLR) jako chirurgiczna metoda leczenia schyłkowej postaci CHNS.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
Strony: s. 42-48, 4 tab.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/18
Autorzy: A. Biederman, M. Śliwiński, E. Szpakowski, Piotr Hendzel, J. Stępińska.
Tytuł: Ocena skuteczności wstecznej perfuzji mózgu pacjentów operowanych w głębokiej hipotermii z zatrzymaniem krążenia.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
Strony: s. 6-9, il., 4 tab., bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/18
Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, B. Szumilak, J. Potocka, E. Gosiewska, S. Konieczna, A. Biederman, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Maria Szymańska, L. Chojnowska.
Tytuł: Ocena wpływu przezmięśniowej rewaskularyzacji serca (TMLR) na perfuzję mięśnia lewej komory. Obserwacje 12-miesięczne.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
Strony: s. 49-53, 4 il, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/18
Autorzy: E. Szpakowski, J. Różański, P. Hendzel, T. Gawałkiewicz, H. Janaszek, M. Pęczkowska, A. Biederman, M. Śliwiński.
Tytuł: Wyniki chirurgicznego leczenia 173 chorych z ostrym rozwarstwieniem aorty piersiowej typu A.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2000 : T. 53, Supl. 2, s. II-69
Konferencja: , Wrocław, 1000.09.28
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/18
Autorzy: A. Biederman, E. Szpakowski, Piotr Hendzel, M. Giec-Kowalewska, T. Gawałkiewicz, G. Goryszewski, M. Śliwiński.
Tytuł: Ostre rozwarstwienie aorty typu A. Resekcja łuku nie zwiększa ryzyka operacyjnego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2001 : T. 55, nr 12, s. 515- 519, il.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

12/18
Autorzy: Zbigniew Juraszyński, B. Woźniewicz, W. Dyk, Piotr Hendzel, A. Biederman, M. Giec-Kowalewska, M. Śliwiński.
Tytuł: Tętnica żołądkowo-sieciowa prawa jako materiał do pomostowania tętnic wieńcowych.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 2001 : 73, 11, 998-1008, 3 il., tab., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

13/18
Autorzy: Zbigniew Juraszyński, W. Dyk, Piotr Hendzel, Andrzej Wojnowski, J. Wilczyński, A. Biederman, M. Śliwiński.
Tytuł: Tętnica żołądkowo-sieciowa prawa jako pomost aortalno-wieńcowy w tętniczej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 2001 : 73, 11, 990-997, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

14/18
Autorzy: A. Biederman, Piotr Hendzel.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie chorób aorty piersiowej.
Tytuł całości: W: Angiologia / pod red. Tomasza Pasierbskiego [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004
Strony: s. 204-207, tab. ; bibliogr. 9 poz.
ISBN: 83-200-2633-4
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000

15/18
Autorzy: M. Pęczkowska, A. Januszewicz, W. Grzeszczak, D. Moczulski, H. Janaszek-Sitkowska, M. Kabat, A. Biederman, P. Hendzel, A. Prejbisz, I. Cendrowska-Demkow, T. Zieliński, M. Januszewicz.
Tytuł: The coexistence of acute aortic dissection with autosomal dominant polycystic kidney disease - description of two hypertensive patients.
Czasopismo: Blood Pressure
Szczegóły: 2004 : Vol. 13, nr 5, s. 283-286, bibliogr. 14 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Januszewicz
ISSN: 0803-7051
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.027
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  16/18
  Autorzy: G. Goryszewski, J. Różański, M. Szufladowicz, Piotr Hendzel, D. Zieliński, J. Wilczyński, M. Śliwiński, A. Biederman.
  Tytuł: Operacje tętniaka aorty wstępującej. Dobre wyniki leczenia pozwalają rozszerzyć wskazania do resekcji aorty.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 83-84
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/18
  Autorzy: E. Szpakowski, J. Różański, P. Hendzel, W. Dyk, T. Gawałkiewicz, Z. Kotliński, M. Śliwiński, A. Biederman.
  Tytuł: Ostre rozwarstwienie aorty typu A - w dalszym ciagu trudny problem kliniczny i operacyjny. Doświadczenia własne operacji 242 chorych.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 85
  Typ publikacji: PSZ

  18/18
  Autorzy: A. Biederman, J. Różański, P[iotr] Hendzel, M. Szufladowicz, G. Goryszewski, E. Szpakowski, W. Dyk, Z. Kotliński, D. Zieliński, M. Śliwiński.
  Tytuł: Operacje tętniaków aorty wstępującej i łuku. Analiza wyników leczenia 719 chorych.
  Tytuł równoległy: Ascending aortic and arch aneurysm operations. Results of 719 cases.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-76
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM