WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: BODNAR LUBOMIR
Liczba odnalezionych rekordów: 154Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/154
Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik, Magdalena Miedzińska-Maciejewska.
Tytuł: Leczenie nefroprotekcyjne w trakcie chemioterapii analogami platyny u chorych nowotworowych.
Tytuł równoległy: Renal nephroprotection during chemotherapy with platinum compounds in cancer patients.
Czasopismo: Współczesna Onkologia
Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 9, s. 702-709, bibliogr. 59 poz., sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

2/154
Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik, Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Jan Korniluk.
Tytuł: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa topotekanu w leczeniu chorych na nabłonkowego raka jajnika, uprzednio przeleczonych.
Tytuł równoległy: Activity and feasibility of topotecan in the overtreated advanced epithelial ovarian cancer.
Czasopismo: Współczesna Onkologia
Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 7, s. 497-503, bibliogr. 29 poz., sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

3/154
Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Cezary Szczylik.
Tytuł: Zastosowanie czynnika pobudzającego kolonie makrofagów (M-CSF) w prognozowaniu, diagnostyce i leczeniu nabłonkowego raka jajnika.
Tytuł równoległy: The role of macrophage colony-stimulating factor (M-CSF) in prognosis, diagnosis and in the treatment of epithelial ovarian cancer.
Czasopismo: Współczesna Onkologia
Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 6, s. 412-419, bibliogr. 48 poz., sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

4/154
Autorzy: Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło.
Tytuł: Zastosowanie topotekanu w leczeniu chorych na raka janika.
Tytuł równoległy: Topotecan for the treatment of ovarian cancer.
Czasopismo: Współczesna Onkologia
Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 6, s. 420-427, bibliogr. 34 poz., sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

5/154
Autorzy: G[abriel] B. Wcisło, L[ubomir] Bodnar, M[agdalena] Miedzińska-Maciejewska, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Salvage therapy with topotecan (topo) of heavity pretreated ovarian cancer patients (hpocp).
Czasopismo: Jornal Clinal Oncology
Szczegóły: 2004 : Vol. 22, nr 14 Suppl., s. 484s, Meeting Abstract: 5142.
Konferencja: American Society of Clinical Oncology, New Orleans, 2004.06.05
ISSN: 0732-183X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  6/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Nowe odkrycia w biologii, diagnostyce oraz leczeniu raka jajnika. 40. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 5-8.06.2004 r., Nowy Orlean, USA. Sesja Ginekologii Onkologicznej - sprawozdanie.
  Tytuł równoległy: The 2004 achievements in the biology, diagnosis and therapy of ovarian cancer. 40th ASCO Annual Meeting, 5-8 June 2004, New Orleans, USA. Gynecologic cancer session - a report.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2004 : 8, 8, 403-406, bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Docetaksel i paklitaksel: porównanie ich budowy, farmakologii oraz machanizmów oporności.
  Tytuł równoległy: Docetaxel and paclitaxel: comparison of their pharmacology and mechanisms of resistance.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 9, s. 435-446, bibliogr. 85 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/154
  Autorzy: Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Gabriel Wcisło, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Modulacje oporności wielolekowej u chorych na raka jajnika.
  Tytuł równoległy: The modulation of multidrug resistance in ovarian cancer patients.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 9, s. 457-465, bibliogr. 50 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/154
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Lubomir Bodnar, Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Cezary Szczylik.
  Tytuł: The macrophage colony- stimulating factor or colony - stimulating factor-1 (M-CSF or CSF-1) in biology, diagnosis, prognosis, and therapy for ovarian cancer.
  Tytuł całości: W: Treatment of ovarian cancer. Vol. 13
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Editor A.P. Bardo
  Adres wydawniczy: New York : Nova Science Publishers, Inc., 2005
  Strony: s. 43-70, il., tab., bibliogr. 112 poz.
  Uwagi: Chapter III
  ISBN: 1-59454-022-5
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  10/154
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, G[abriel] Wcisło, A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, M[aria] Górnasiowa, J[olanta] Szenajch, J[an] Korniluk, B[eata] Obrocka, W[łodzimierz] Baranowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Regresja markera CA 125 po dwóch kursach neoadjuwantowej chemioterapii u pacjentek z zaawanasowanym rakiem jajnika (AOC) jest czynnikiem predykcyjnym dla odroczonej operacji cytoredukcyjnej.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 77, Supl. 1, s. 125-126
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Poznań, 2006.09.28
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/154
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, K[azimierz] Tomczykiewicz, L[ubomir] Bodnar, A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, W[łodzimierz] Baranowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Magnesium supplementation and peripheral neurotoxicity assessed by electrophysiology after cisplatin and paclitaxel therapy for epithelial ovarian cancer (EOC).
  Czasopismo: International Journal of Gynecological Cancer
  Szczegóły: 2006 : Vol. 16, suppl. 3, s. 704
  Konferencja: International Gynecologic Cancer Society, SAnta Monica, 2006.10.14
  ISSN: 1048-891X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/154
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, L[ubomir] Bodnar, A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, W[łodzimierz] Baranowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Neoadjuvant chemotherapy paclitaxel, pegylated liposomal doxorubicin (PLD), carboplatin in ovarian cancer FIGO stage III C.
  Czasopismo: International Journal of Gynecological Cancer
  Szczegóły: 2006 : Vol. 16, supl. 3, s. 635
  Konferencja: International Gynecologic Cancer Society, SAnta Monica, 2006.10.14
  ISSN: 1048-891X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/154
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, M. Miedzińska, G[abriel] Wcisło, M. Bidziński, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Primary peritoneal serous papillary carcinoma (PSPC) - clinicopathologic characteristics.
  Czasopismo: International Journal of Gynecological Cancer
  Szczegóły: 2006 : Vol. 16, supl. 3, s. 637
  Konferencja: International Gynecologic Cancer Society, SAnta Monica, 2006.10.14
  ISSN: 1048-891X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/154
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, A. Nasilowska, G[abriel] Wcisło, M[aria] Górnaś, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Thrombocythemia during chemotherapy with topotecan in recurrent ovarian cancer patients (ROCP) is a prognostic factor.
  Czasopismo: International Journal of Gynecological Cancer
  Szczegóły: 2006 : Vol. 16, supl. 3, s. 646
  Konferencja: International Gynecologic Cancer Society, SAnta Monica, 2006.10.14
  ISSN: 1048-891X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/154
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, L[ubomir] Bodnar, A. Nasilowska, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Topotecan therapy as salvage in heavily pretreated ovarian cancer patients (hpocp).
  Czasopismo: Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 24, Suppl. 18S, Abstract No 15057
  Konferencja: American Society of Clinical Oncology, Atlanta, 2006.06.01
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  16/154
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, L[ubomir] Bodnar, G[abriel] B. Wcisło, A[dam] Stępień, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Rola magnezu w zapobieganiu neuropatii u chorych z rakiem jajnika leczonych paklitakselem i cisplatyną.
  Tytuł równoległy: The role of magnesium in prevention of neuropathy in patients with ovarian carcinoma treated with paclitaksel and cis-platinum.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 3 (supl. 2), S 225-S 226
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/154
  Autorzy: J[acek] Usowski, I[reneusz] Kantor, P[iotr] Rapiejko, L[ubomir] Bodnar, B. Zielnik-Jurkiewicz, A. Emeryk, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Hearing impairment and balance disorders in patients with anti-cancer chemotherapy.
  Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
  Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 2A, s. 870-873, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1230-1485
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/154
  Autorzy: Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Beata Obrocka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Epidemiologia raka jelita grubego.
  Tytuł równoległy: Epidemiology of colorectal cancer.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 3, s. 136, bibliogr. 3 poz.
  Konferencja: , Wierzba k. Rucianego Nida, 2006.04.20
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Hormonoterapia zastępcza a ryzyko zachorowania na raka jajnika.
  Tytuł równoległy: The role of hormone replacement therapy and the risk of development of ovarian cancer.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 1, s. 28-33, bibliogr. 41 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  20/154
  Autorzy: Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Beata Obrocka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Leczenie uzupełniające raka jelita grubego.
  Tytuł równoległy: Adiuvant therapy of colorectal cancer.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 3, s. 139-140, bibliogr. 14 poz.
  Konferencja: , Wierzba k.Rucianego Nida, 2006.04.20
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/154
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Sylwia Oborska, Lubomir Bodnar, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Nowe możliwości leczenia kwasem zoledronowym przerzutów do kości w przebiegu raka gruczołu krokowego, na tle zdobyczy badań mamograficznych.
  Tytuł równoległy: A novel therapy with zoledronic acid of bone metastasis in advanced prostate cancer reflecting molecular investigations.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 1, s. 34-43, bibliogr. 68 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Gabriel Wcisło
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  22/154
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Jolanta Szenajch, Lubomir Bodnar, Agnieszka Synowiec, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Agata Cieślak, Jan Korniluk.
  Tytuł: Rak jelita grubego w świetle współczenych badań molekularnych.
  Tytuł równoległy: Molecular biology of colorectal cancer.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 3, s. 103-110, bibliogr. 58 poz., sum.
  Konferencja: , Wierzba k.Rucianego Nida, 2006.04.20
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/154
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, M. Miedzińska, M. Charytoniuk, G[abriel] B. Wcisło, M. Bidziński, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Salvage therapy with gemcitabine in heavily pretreated ovarian cancer patients (HPOCP).
  Tytuł całości: W: 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Berlin 2007: Abstracts [CD]
  Adres wydawniczy: [Berlin, 2007]
  Strony: [1]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/154
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, L[ubomir] Bodnar, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Cystatin C, an additional marker of ovarian cancer extent: A pilot study.
  Tytuł całości: W: 2007 ASCO Annual Meeting Proceedings, 43rd Annual Meeting June 1-5, 2007, Chicago.
  Uwagi: [Dokument elektroniczny - Internet 06.11.2007
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/154
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, G[abriel] Wcisło, A[gnieszka] Synowiec, A[gata] Cieślak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: A protective role of magnesium salt supplementation against anaemia induced by paclitaxel and cisplatin in ovarian cancer (OC) patients.
  Czasopismo: EJC Supplements
  Szczegóły: 2007 : 5, 4 : The European Cancer Conference, Barcelona 23-27 September 2007: Abstract Book, 321
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/154
  Autorzy: M. Miedzińska, Lubomir Bodnar, P. Bobkiewicz, M. Bidziński.
  Tytuł: Primary peritoneal serous carcinoma - diagnosis, management and prognosis.
  Tytuł równoległy: Pierwotny surowiczy rak otrzewnej - diagnoza, leczenie i rokowanie.
  Czasopismo: Ginekologia Onkologiczna
  Szczegóły: 2007 : T. 5, nr 1, s. 15-21, bibliogr. 25 poz., rez.
  Uwagi: Tekst równol w jęz. pol.
  ISSN: 1731-5379
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Nefroptotekcyjne działanie soli magnezu u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią zawierającą cisplatynę. Praca doktorska / Lubomir Bodnar, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2007
  Strony: 109 [4] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 115 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Agnieszka Synowiec, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, M. Miedzińska, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Marta Smoter, Cezary Szczylik.
  Tytuł: CA 125 regression during chemotherapy corresponds the ovarian cancer extent but M-CSF not.
  Tytuł całości: W: 1st Ovarian Cancer Action International Conference, March 7-8, 2008, London, United Kingdom
  Adres wydawniczy: London, 2008
  Strony: s. 104
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/154
  Autorzy: Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Lubomir Bodnar, Gabriel B. Wcisło, Małgorzata M. Jerzak, Cezary Szczylik, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: CA125 regression after two cycles of neoadjuvant chemiotherapy as prognostic factor in patients with advanced ovarian cancer and primary peritoneal serous cancer who underwent interval surgical cytoreduction.
  Tytuł całości: W: 1st Ovarian Cancer Action International Conference, March 7-8, 2008, London, United Kingdom
  Adres wydawniczy: London, 2008
  Strony: s. 103
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, A. Nasilowska, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, M. Miedzińska, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Salvage therapy with topotecan in heavily pretreated ovarian cancer patients.
  Tytuł całości: W: 1st Ovarian Cancer Action International Conference, March 7-8, 2008, London, United Kingdom
  Adres wydawniczy: London, 2008
  Strony: , 137.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/154
  Autorzy: G[abriel] Wcisło, L[ubomir] Bodnar, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Early results of imanitib as the active agent in control of aggressive fibromatosis an attempt of metaanalysis.
  Tytuł całości: W: EHRLICH II - 2nd World Conference on Magic Bullets,, Numberg, October 3-5, 2008 : Program: Oral Presentations
  Adres wydawniczy: Numberg, 2008
  Strony: s. A-352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Agnieszka Synowiec, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Renal protection with magnesium subcarbonate and magnesium sulphate in patients with epithelial ovarian cancer after cisplatin and paclitaxel chemotherapy: A randomised phase II study.
  Czasopismo: European Journal of Cancer
  Szczegóły: 2008 : Vol. 44, nr 17, s. 2608-2614, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Sep 14; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 0959-8049
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.475
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  33/154
  Autorzy: Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Lubomir Bodnar, Gabriel B. Wcisło, Małgorzata M. Jerzak, Cezary Szczylik, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Regresja markera CA 125 po dwóch kursach neoadjuwantowej chemioterapii jako czynnik prognostyczny u chorych na raka jajnika i pierwotnego surowiczego raka otrzewnej poddawanych interwałowej operacji cytoredukcyjnej.
  Tytuł równoległy: CA 125 regression after two cycles of neoadjuvant chemiotherapy as prognostic factor in patients with advanced ovarian cancer and primary peritoneal serous cancer who underwent interval surgical cytoreduction.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 79, nr 2, s. 108-114, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Gąsowska-Bodnar
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  34/154
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, G[abriel] Wcisło, A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, A[gnieszka] Synowiec, A. Nasiłowska, M. Charytoniuk, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Cystatyna C jako wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek u kobiet chorych na raka jajnika.
  Tytuł równoległy: Cystatin C as a marker of glomerular filtration rate in patients with ovarian cancer.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowy Kongres "Rak jajnika" , Kraków, 18-21.06.2008
  Adres wydawniczy: Kraków, 2008
  Strony: s. 42-43, wersja CD-ROM.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel B. Wcisło, Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Cystatyna C jako wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek u kobiet chorych na raka jajnika.
  Tytuł równoległy: Cystatin C as a marker of glomerular filtration rate in patients with ovarian cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 142, s. 307-311, bibliogr. 29 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  36/154
  Autorzy: A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, L[ubomir] Bodnar, M[ałgorzata] Jerzak, G[abriel] Wcisło, A. Chrobak, C[ezary] Szczylik, W[łodzimierz] Baranowski.
  Tytuł: Plasma annexim V concentration before and after three cycles of neoadjuvant chemotherapy in patients with advanced epithelial ovarian cancer.
  Tytuł całości: W: 16th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Belgrade, Serbia, October 11-14, 2009 : Final Programme
  Strony: s. [1254]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/154
  Autorzy: A. Stanczak, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, W. Olszewski, M[arzenna] Cichowicz, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik, M. Lamparska-Przybysz, M. Wieczorek.
  Tytuł: Prognostic role of Wnt/beta-catenin pathway in colorectal carcinoma.
  Tytuł całości: W: AACR-NCI-EORTC International Conference Molecular Targets and Cancer Therapeutics, November 15-19, 2009, Boston : Program and Proceedings
  Adres wydawniczy: Boston, 2009
  Strony: s. 176
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/154
  Autorzy: Rafał Stec, Bartłomiej Grala, M. Mączyński, Lubomir Bodnar, Arkadiusz Zegadło, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Combination of monoclonal antibody (Bevacizumab) and chemotherapy (FOLFIRI) in palliative treatment of metastatic adenocarcinoma of the small bowel (SBC): case report and review of the literature.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 4, s. 647-651, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.012
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  39/154
  Autorzy: A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, L[ubomir] Bodnar, A[gnieszka] Synowiec, M[ałgorzata] M. Jerzak, G[abriel] Wcisło, C[ezary] Szczylik, W[łodzimierz] Baranowski.
  Tytuł: Ocena zmiany stężenia TRAIL u chorych na raka jajnika lub pierwotnego raka otrzewnej leczonych chemioterapią neoadjuwantową. Badanie pilotowe.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 2009 : Vol. 80, Supl. 1, s. 115
  Konferencja: , Lublin, 2009.09.16
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Maria Górnaś, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Piotr Wiśniewski, Rafał Stec, Włodzimierz Baranowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Serous peritoneal psammocarcinoma with an aggressive course: a case and review of the literature.
  Tytuł równoległy: Surowiczy piaszczakorak otrzewnej o agresywnym przebiegu: opis przypadku i przegląd literatury.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 2009 : Vol. 80, nr 8, s. 632-636, bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  41/154
  Autorzy: M[arta] Smoter, B[artłomiej] Grala, L[ubomir] Bodnar, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Tau expression as a predictive marker in ovarian cancer patients (pts) treated with platinum/paclitaxel chemotherapy.
  Czasopismo: J. Clin. Oncol.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 27, nr 15S, s. [b.s.], [Abst.] 5529.
  Uwagi: ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition), [May 29 - June 2, 2009, Orlando, Florida, U.S.]
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel Wcisło, Anna Nasiłowska, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Marta Smoter, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Salvage therapy with topotecan in heavily pretreated ovarian cancer patients.
  Czasopismo: Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
  Szczegóły: 2009 : Vol. 135, nr 6, s. 815-821, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Nov 26; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 0171-5216
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.261
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  43/154
  Autorzy: Rafał Stec, Bartłomiej Grala, M. Mączyński, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chromophobe renal cell cancer - review of the literature and potential methods of treating metastatic disease.
  Czasopismo: Journal of Experimental and Clinical Cancer Research
  Szczegóły: 2009 : Vol. 28, nr 1, s. 1-6, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Published: 7 October 2009.
  ISSN: 1756-9966
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.274
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  44/154
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Kapecytabina w chemioterapii paliatywnej raka jelita grubego - skuteczność i toksyczność.
  Tytuł równoległy: Capecitabine in palliative chemotherapy of colorectal cancer - efficacy and toxicity.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2009 : Vol. 13, nr 4, s. 167-176, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.062
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  45/154
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Możliwości leczenia uzupełniającego w raku okrężnicy.
  Tytuł równoległy: Possibilities for adjuvant treatment in colon cancer.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2009 : Vol. 13, nr 2, s. 53-60, bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.062
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  46/154
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Feasibility and efficacy of capecitabine and FOLFIRI in patients aged 65 years and older with advanced colorectal cancer: a retrospective analysis.
  Czasopismo: Journal of Cancer Research and Clinical Oncology
  Szczegóły: 2010 : Vol. 136, nr 2, s. 283-292, bibliogr. [24] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2009 Aug 20 ; Support from the Military Institute of the Health Services, Warsaw, Poland, Grant No. WIM-1231/2004.
  ISSN: 0171-5216
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.485
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  47/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel B. Wcisło, Marta Smoter, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Rafał Stec, Agnieszka Synowiec, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Cystatin C as a parameter of glomerular filtration rate in patients with ovarian cancer.
  Czasopismo: Kidney and Blood Pressure Research
  Szczegóły: 2010 : Vol. 33, nr 5, s. 360-367, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2010 Aug 17; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 1420-4096
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.500
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  48/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Nefrotoksyczne działanie leków przeciwnowotworowych.
  Tytuł całości: W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia / pod red. Cezarego Szczylika i Gabriela Wcisło
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2010
  Strony: s. 131-146, tab., bibliogr. 23 poz.
  ISBN: 978-83-62138-19-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/154
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Marta Smoter, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Bevacizumab plus irinotekan w leczeniu nawrotowych glejaków mózgu.
  Tytuł równoległy: Bevacizumab plus irinotecan in treatment of recurrent brain gliomas.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
  Szczegóły: 2010 : Vol. 14, nr 4, s. 253-258, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.104
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  50/154
  Autorzy: Agnieszka Synowiec, Gabriel Wcisło, Lubomir Bodnar, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Agata Cieślak, Joanna Sielużycka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Status genu BRCA1 a zachorowanie na dziedziczną postać raka jajnika.
  Tytuł równoległy: Status of the BRCA1 gene and incidence of hereditary ovarian cancer.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
  Szczegóły: 2010 : Vol. 14, nr 2, s. 72-78, bibliogr. 67 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.104
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  51/154
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, M[aria] Górnaś, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Sorafenib as a third-line therapy in patients with epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer : a phase II study.
  Tytuł całości: W: 17th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO),Milan, Italy, 11-14 September 2011
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2011
  Strony: s. [b.s.], P44.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/154
  Autorzy: M[arta] Smoter, L[ubomir] Bodnar, B[artłomiej] Grala, R[afał] Stec, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Tau protein as prognostic and predictive marker in epithelial ovarian cancer patients treated with paclitaxel/platinum first line chemotherapy.
  Tytuł całości: W: 17th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO),Milan, Italy, 11-14 September 2011
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2011
  Strony: s. [b.s], P222.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/154
  Autorzy: A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, L[ubomir] Bodnar, B[artłomiej] Grala, M[arzenna] Cichowicz, M[ałgorzata] Jerzak, W[ojciech] Kozłowski, C[ezary] Szczylik, W[łodzimierz] Baranowski.
  Tytuł: Trail receptors as predictive and prognostic factors for neoadjuvant chemotherapy in patients with ovarian cancer : a pilot study.
  Tytuł całości: W: 17th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO), Milan, Italy, 11-14 September 2011
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2011
  Strony: s. [b.s.], P90.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/154
  Autorzy: Marta Smoter, Lubomir Bodnar, Renata Duchnowska, Rafał Stec, Bartłomiej Grala, Cezary Szczylik.
  Tytuł: The role of Tau protein in resistance to paclitaxel.
  Czasopismo: Cancer Chemotherapy and Pharmacology
  Szczegóły: 2011 : Vol. 68, nr 3, s. 553-557, bibliogr. 31 poz., sum.
  ISSN: 0344-5704
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.833
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  55/154
  Autorzy: A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, L[ubomir] Bodnar, A[gnieszka] Synowiec, M[ałgorzata] Jerzak, G[abriel] Wcisło, M[arta] Smoter, C[ezary] Szczylik, W[łodzimierz] Baranowski.
  Tytuł: Serum TRAIL levels in patients with epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer treated with neoadjuvant chemotherapy. A pilot study.
  Czasopismo: European Journal of Gynaecological Oncology
  Szczegóły: 2011 : Vol. 32, nr 6, s. 642-645, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 0392-2936
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.474
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  56/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Maria Górnaś, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Sorafenib as a third line therapy in patients with epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer: a phase II study.
  Czasopismo: Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2011 : Vol. 123, nr 1, s. 33-36, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2011 Jul 1.
  ISSN: 0090-8258
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.888
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  57/154
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Marta Smoter, M. Mączewski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Metastatic colorectal cancer in the elderly: an overview of the systemic treatment modalities (Review).
  Czasopismo: Oncology Letters
  Szczegóły: 2011 : Vol. 2, nr 1, s. 3-11, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2010 Nov 23.
  ISSN: 1792-1074
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.108
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  58/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Marta Smoter.
  Tytuł: Kontrola działań niepożądanych podczas terapii everolimusem - doświadczenia własne ośrodka.
  Tytuł równoległy: Side effects control in the chemotherapy with evorolimus - single-center experience.
  Czasopismo: OncoReview
  Szczegóły: 2011 : T. 1, nr 2, s. 96-101, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 2082-8691
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  59/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Długotrwała stabilizacja choroby u chorej na rozsianego raka piersi z nadmierną ekspresją receptora HER2, z obniżoną sprawnością ogólną po operacji neurochirurgicznej, leczonej lapatynibem z kapecytabiną.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2011 : T. 7, supl. E, s. E22-E24, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Sunitynib i ewerolimus w leczeniu pacjentki z jasnokomórkowym rakiem nerki.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2011 : T. 7, supl. C, s. C7-C8
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  61/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Terapia chorej na raka jasnokomórkowego nerki lekami ukierunkowanymi molekularnie.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2011 : T. 7, supl. C, s. C5-C6
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  62/154
  Autorzy: A. Stanczak, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, W. Olszewski, Marzenna Cichowicz, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik, T. Pietrucha, M. Wieczorek, M. Lamparska-Przybysz.
  Tytuł: Prognostic significance of Wnt-1, beta-catenin and E-cadherin expression in advanced colorectal carcinoma.
  Czasopismo: Pathology & Oncology Research
  Szczegóły: 2011 : Vol. 17, nr 4, s. 955-963, bibliogr. 52 poz., sum.
  Uwagi: W oryginale błędna nazwa 5 aut.: Marzena Cichowicz
  ISSN: 1219-4956
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.366
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  63/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Agnieszka Gąsowska-Bodnar.
  Tytuł: Chemioterapia drugiej linii i ratująca w raku jajnika.
  Tytuł całości: W: Rak jajnika. Patobiologia, diagnostyka i przegląd współczesnych metod leczenia / pod red. Gabriela Wcisło, Cezarego Szczylika.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2011
  Strony: s. 247-259, tab., bibliogr. 23 poz.
  ISBN: 978-83-62138-75-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM

  64/154
  Autorzy: Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Toksyczność ostra i powikłania późne chemioterapii w raku jajnika.
  Tytuł całości: W: Rak jajnika. Patobiologia, diagnostyka i przegląd współczesnych metod leczenia / pod red. Gabriela Wcisło, Cezarego Szczylika.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Medyczne, 2011
  Strony: s. 267-284, tab., bibliogr. 37 poz.
  ISBN: 978-83-62138
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM

  65/154
  Autorzy: Rafał Stec, Michał Mączewski, Marta Smoter, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: M-TOR inhibitors in the treatment of advanced renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 15, nr 6, s. 1-7, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Rafał Stec
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.107
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  66/154
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Marta Smoter, M. Mączewski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Optimal chemotherapy treatment for patients with advanced colorectal cancer.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2011 : Vol. 15, nr 1, s. 31-39, bibliogr.31 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.107
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  67/154
  Autorzy: L. Milewski, Z. Dabrowska, L[ubomir] Bodnar, A[gnieszka] Synowiec, C[ezary] Szczylik, J. Malejczyk.
  Tytuł: Functional -413 A>T polymorphism in HMOX1 gene is associated with the clinical outcome of ovarian cancer patients treated with paclitaxel/platinum analogue.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2012 : Vol. 23, Suppl. 9, s. IX320, Abst. 971PD.
  Uwagi: Abstract book of the 37th ESMO Congress, Vienna, Austria 28 September - 2 October 2012.
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  68/154
  Autorzy: A[gnieszka] Gąsowska-Bodnar, L[ubomir] Bodnar, M[ałgorzata] Jerzak, G[abriel] Wcisło, M[arzenna] Cichowicz, A[ndrzej] Dąbek, W[ojciech] Kozłowski, C[ezary] Szczylik, W[łodzimierz] Baranowski.
  Tytuł: Predictive and prognostic role of survivin and p53 expression in patients with advanced ovarian cancer treated with neoadjuvant chemotherapy.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2012 : Vol. 23, Suppl. 9, s.IX323, Abst. 979P.
  Konferencja: European Society for Medical Oncology, Vienna, 2012.09.28
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  69/154
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, R[afał] Stec, M[arzenna] Cichowicz, Sz[czepan] Cierniak, M[arta] Smoter, W[ojciech] Kozłowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Role of genetic variants in the PI3K/AKT/mTOR pathway in renal cell carcinoma patients treated with everolimus - a pilot study.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2012 : Vol. 23, Suppl. 9, s. IX268, Abst. 821P.
  Uwagi: Abstract book of the 37th ESMO Congress, Vienna, Austria 28 September - 2 October 2012.
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  70/154
  Autorzy: A. Stanczak, A. Brozyna, H. Wisniewska, W. Jozwicki, L[ubomir] Bodnar, M. Lampka-Przybysz, M. Wieczorek.
  Tytuł: WNT-2, but not WNT-1 expression increases during tumorgenesis in breast, prostate, lung cancer and melanoma.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2012 : Vol. 23, Suppl. 9, s. IX544, Abst. 1700.
  Uwagi: Abstract book of the 37th ESMO Congress, Vienna, Austria, 28 September - 2 October 2012.
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  71/154
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, R. Charkiewicz, Jan Korniluk, M. Rokita, Marta Smoter, Marzena Ciechowicz, L. Chyczewski, J. Nikliński, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: K-Ras gene mutation status as a prognostic and predictive factor in patients with colorectal cancer undergoing irinotecan- or oxaliplatin-based chemotherapy.
  Czasopismo: Cancer Biology & Therapy
  Szczegóły: 2012 : Vol. 13, nr 13, s. 1235-1243, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Aug 22 ; Support from the Military Institute of The Health Services, Warsaw, Poland, grant number WIM-50/2008 and WIM-45/2009.
  ISSN: 1538-4047
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.287
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  72/154
  Autorzy: Agnieszka Synowiec, Gabriel Wcisło, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Postępowanie chirurgiczne w profilaktyce raka jajnika u nosicielek mutacji genów BRCA1/BRCA2.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment in ovarian cancer prevention in carriers of the BRCA1/BRCA2 mutation.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 2012 : Vol. 83, nr 1, s. 51-56, bibliogr. 59 poz., sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.786
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  73/154
  Autorzy: A[gnieszka] Synowiec, J[olanta] Szenajch, L[ubomir] Bodnar, G[abriel] Wcisło, J. Lubiński, C[ezary] Szczylik.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Częstość występowania i wpływ mutacji genu BRCA1 na przebieg kliniczny raka.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 159
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/154
  Autorzy: M[arta] Rokita, R[afał] Stec, L[ubomir] Bodnar, R. Charkiewicz, J[an] Korniluk, M[arta] Smoter, M[arzenna] Cichowicz, L. Chyczewski, J. Nikliński, W[ojciech] Kozłowski, C[ezary] Szczylik.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Nadekspresja EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor) wg skali Allreda jako czynnik prognostyczny w raku jelita grubego.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 229-230
  Uwagi: III Kongres Onkologii Polskiej, 10-13 października 2012 roku
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  75/154
  Autorzy: K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, L[ubomir] Bodnar, C[ezary] Szczylik.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Porównawcza ocena przydatności klinicznej regresji r-CA125 oraz regresji r-M-CSF u chorych na raka jajnika.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 225
  Uwagi: III Kongres Onkologii Polskiej, 10-13 października 2012 roku
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/154
  Autorzy: Ł[ukasz] Milewski, Z. Dąbrowska, L[ubomir] Bodnar, A[nna] Nasiłowska, A[gnieszka] Synowiec, C[ezary] Szczylik.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Znaczenie funkcjonalnego polimorfizmu genetycznego w regionie promotorowym genu dla oksygenazy hemowej - 1 (HMOX1) jako czynnika predykcyjnego odpowiedzi na leczenie pegylowaną liposomalną doxorubicyną u pacjentek z rakiem jajnika - wstępne wyniki badania pilotażowego.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 160
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/154
  Autorzy: R[afał] Stec, L[ubomir] Bodnar, J[an] Korniluk, M[arta] Rokita, M[arta] Smoter, M[arta] Ciechowicz, W[ojciech] Kozłowski, J. Nikliński, L. Chyczewski, C[ezary] Szczylik, R. Charkiewicz.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Znaczenie mutacji B-RAF - K-RAS jako czynnika prognostycznego i predykcyjnego u chorych raka jelita grubego.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T.62, Supl.2, s. 229-230
  Uwagi: III Kongres Onkologii Polskiej, 10-13 października 2012 roku
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/154
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, M[arzenna] Cichowicz, R[afał] Stec, Sz[czepan] Cierniak, W[ojciech] Kozłowski, C[ezary] Szczylik.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Znaczenie polimorfizmu genu FRAP 1 jako czynnika predykcyjnego i prognostycznego na leczenie ewerolimusem u chorych na raka nerkowokomórkowego - badanie pilotowe.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 214-215
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/154
  Autorzy: Grzegorz Kade, Arkadiusz Lubas, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Malignant tumors in patients with end stage renal failure undergoing renal replacement therapy.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2012 : Vol. 16, nr 5, s. 382-387, tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Nov 20
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.211
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  80/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Nowe, eksperymentalne metody leczenia raka endometrium.
  Tytuł całości: W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2 / pod red. Janiny Markowskiej i Radosława Mądrego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydaw. Med., 2012
  Strony: s. 137-151, il., tab., bibliogr.
  ISBN: 978-83-62138-93-7 [T.2]
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Nefroprotekcyjne działanie soli magnezu u chorych na raka jajnika leczonych chemioterapią zawierającą cisplatynę.
  Tytuł całości: W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV.
  Adres wydawniczy: Kraków : StatSoft Polska, 2012
  Strony: s. 183-195, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  ISBN: 978-83-88724-64-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/154
  Autorzy: L[ubomir] Bodnar, R[afał] Stec, Sz[czepan] Cierniak, A[gnieszka] Synowiec, M[arzenna] Cichowicz, R[obert] Koktysz, W[ojciech] Kozłowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: PI3K/AKT/mTOR and Wnt/beta-catenin signaling components as a prognostic and predictor factors in patients with renal cell carcinoma treated with everolimus after anti-angiogenic therapy failure
  Czasopismo: European Journal of Cancer
  Szczegóły: 2013 : Vol. 49, Suppl. 2, s. S676-S677, Abst. 2804.
  Konferencja: ECCO - the European Cancer Organisation, ESMO, ESTRO, ESSO, EACR, EONS and SIOPE, Amsterdam, 2013.09.27
  ISSN: 0959-8049
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  83/154
  Autorzy: Ł[ukasz] Milewski, L[ubomir] Bodnar, K. Wojtowicz, Z. Dabrowska, J. Ponińska, C[ezary] Szczylik, J. Malejczyk.
  Tytuł: Gemcitabine in salvage treatment of patients with recurrent ovarian cancer: a single institutional experience.
  Czasopismo: International Journal of Gynecological Cancer
  Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 8 Suppl. 1, s. 460
  Konferencja: European Society of Gynaecological Oncology, Liverpool, 2013.10.19
  ISSN: 1048-891X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  84/154
  Autorzy: A[gata] Kuchar, L[ubomir] Bodnar, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Microsatellite polymorphism in heme oxygenase 1 gene is associated with the therapeutic outcome in patients with ovarian cancer.
  Czasopismo: International Journal of Gynecological Cancer
  Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 8 Suppl. 1, s. 945
  Konferencja: European Society of Gynaecological Oncology, Liverpool, 2013.10.19
  ISSN: 1048-891X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  85/154
  Autorzy: K. Kim, E. Hernlund, Z. Hernadi, J. Revesz, I. Pete, A. Szantho, Lubomir Bodnar, R. Mądry, A. Timorek-Lemieszczuk, T. Bozanovic, S. Vasovic, Z. Tomasevic, M. Zivaljevic, V. Pazin, T. Minarik, H. Garanova, L. Helpianska, N. Justo.
  Tytuł: Treatment patterns, health care utilization, and costs of ovarian cancer in Central and Eastern Europe using a Delphi panel based on a retrospective chart review.
  Czasopismo: International Journal of Gynecological Cancer
  Szczegóły: 2013 : Vol. 23, nr 5, s. 823-832, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 1048-891X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.949
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  86/154
  Autorzy: Marta Smoter, Lubomir Bodnar, Bartłomiej Grala, Rafał Stec, Krystyna Zieniuk, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Tau protein as a potential predictive marker in epithelial ovarian cancer patients treated with paclitaxel/platinum first-line chemotherapy.
  Czasopismo: Journal of Experimental & Clinical Cancer Research
  Szczegóły: 2013 : Vol. 32, nr 1, s. 25[1-8], bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Apr 30.
  ISSN: 0392-9078
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.271
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  87/154
  Autorzy: Renata Duchnowska, B. Miciuk, Lubomir Bodnar, Leszek Waśniewski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Severe neurological symptoms in a patient with advanced renal cell carcinoma treated with sunitinib.
  Czasopismo: Journal of Oncology Pharmacy Practice
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 2, s. 186-189, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Oct 4.
  ISSN: 1078-1552
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  88/154
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Magnesium salts in a cancer patient: pathobiology and protective functions.
  Tytuł całości: W: Magnesium in human health and disease.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Eds]. Ronald R. Watson, Victor R. Preedt, Sherma Zibadi.
  Adres wydawniczy: New York : Humana Press, 2013
  Strony: s. 159-180, bibliogr.
  Uwagi: Chapter 11
  ISBN: 978-1-62703-043-4 (Print), 978-1-62703-044-1 (Online)
  Seria: Nutrition and Health/ Series ed. A. Bendich.
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  89/154
  Autorzy: Marta Rokita, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, R. Charkiewicz, Jan Korniluk, Marta Smoter, Marzenna Cichowicz, L. Chyczewski, J. Nikliński, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Overexpression of epidermal growth factor receptor as a prognostic factor in colorectal cancer on the basis of the Allred scoring system.
  Czasopismo: OncoTargets and Therapy
  Szczegóły: 2013 : Vol. 6, s. 967-976, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Uwagi: W oryginale błędna nazwa 7 aut.: Marzena Cichowicz
  ISSN:
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.342
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  90/154
  Autorzy: Cezary Szczylik, Rafał Stec, J. Żołnierek, Lubomir Bodnar, W. Poborski.
  Tytuł: Attempt to make recommendations in renal cell cancer treatment by panelists.
  Tytuł równoległy: Okrągły stół - zalecenia terapeutyczne w leczeniu systemowego rozsianego raka nerkowo komórkowego.
  Tytuł całości: W: Rozsiany rak nerkowokomórkowy - współczesne wyzwania w terapiach celowanych : książka abstraktów, Serock, 28-30 listopada 2013 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Cezary Szczylik
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2013
  Strony: s. 61
  ISBN: 978-83-938491-0-9
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Szczepan Cierniak, Agnieszka Synowiec, Marzenna Cichowicz, Robert Koktysz, Gabriel Wcisło, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: The role of PI3K/ AKT/mTOR pathway as the potential prognostic and predicitive factors in renal cell cancer patients treated with everolimus in the second and subsequent lines.
  Tytuł równoległy: Ewerolimus - znaczenie prognostyczne i predykcyjne ekspresji wybranych komponentów szlaku PI3K/ AKT/mTOR.
  Tytuł całości: W: Rozsiany rak nerkowokomórkowy - współczesne wyzwania w terapiach celowanych : Książka abstraktów, Serock 28-30 listopada 2013 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. nauk.: Cezary Szczylik
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2013
  Strony: s. 50
  Uwagi: W oryginale błędna nazwa 5 aut.: Marzena Cichowicz
  ISBN: 978-83-938491-0-9
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Znaczenie prognostyczne i predykcyjne ekspresji wybranych komponentów szlaków WNT/BETA-KATENINA i PI3K/AKT/mTOR oraz wybranych parametrów pato-klinicznych u chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego leczonych ewerolimusem: rozprawa habilitacyjna / Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, wspólpr. Zakład Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2013
  Strony: 148 s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 99 poz., sum.
  ISBN: 978-83-932241-9-7
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Ewerolimus jako lek drugiej linii leczenia przerzutowego raka nerki.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2013 : Vol. 17, nr 4 supl., s. 29-34, bibliogr. 21 poz., streszcz.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.215
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/154
  Autorzy: Agnieszka Synowiec, Gabriel Wcisło, Lubomir Bodnar, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Badania przesiewowe w kierunku raka jajnika u nosicielek mutacji genów BRCA1/BRCA2.
  Tytuł równoległy: Screening for ovarian cancer in BRCA1/BRCA2mutations carriers.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 85, nr 5, s. 377-381, tab., bibliogr. 52 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.601
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  95/154
  Autorzy: Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Lubomir Bodnar, Andrzej Dąbek, Marzenna Cichowicz, Małgorzata Jerzak, Szczepan Cierniak, Wojciech Kozłowski, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: Survivin expression as a prognostic factor in patients with epithelial ovarian cancer or primary peritoneal cancer treated with neoadjuvant chemotherapy.
  Czasopismo: International Journal of Gynecological Cancer
  Szczegóły: 2014 : Vol. 24, nr 4, s. 687-696, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: W oryginale błędna nazwa 4 aut.: Marzena Cichowicz
  ISSN: 1048-891X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.958
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Pełny tekst  96/154
  Autorzy: K. D. Steffensen, Marta Smoter, M. Waldstrom, Bartłomiej Grala, Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Cezary Szczylik, A. Jacobsen.
  Tytuł: Resistance to first line platinum paclitaxel chemotherapy in serous epithelial ovarian cancer: the prediction value of ERCC1 and Tau expression.
  Czasopismo: International Journal of Oncology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 44, nr 5, s. 1736-1744, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Feb 27
  ISSN: 1019-6439
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.025
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  97/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, A. Stanczak, Szczepan Cierniak, Marta Smoter, Marzenna Cichowicz, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik, M. Wieczorek, M. Lamparska-Przybysz.
  Tytuł: WNT/beta-catenin pathway as a potential prognostic and predictive marker in patients with advanced ovarian cancer.
  Czasopismo: Journal of Ovarian Research
  Szczegóły: 2014 : Vol. 7, nr 1, s. 1-10, il., tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Uwagi: W oryginale błędna nazwa 5 aut.: Marzena Cichowicz
  ISSN: 1757-2215
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.428
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  98/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Szczepan Cierniak, Agnieszka Synowiec, Marzenna Cichowicz, Robert Koktysz, Gabriel Wcisło, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Expression of selected components of Wnt / beta-catenin pathway as a prognostic and predictor factors in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with everolimus.
  Tytuł równoległy: Ekspresja wybranych komponentów szlaku Wnt/beta katenina jako czynniki prognostyczne i predykcyjne u chorych na przerzutowego raka nerki leczonych ewerolimusem.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Rak nerki. Nowa era w leczeniu raka nerkowokomórkowego"; "Rak prostaty. Chorzy ze złymi czynnikami prognostycznymi. Jak leczyć?" , Serock, 16-18 października 2014 r. : Książka abstraktów
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [red. nauk. Cezary Szczylik]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2014
  Strony: s. 26
  Uwagi: W oryginale błędna nazwa 5 aut.: Marzena Cichowicz
  ISBN: 978-83-938491-1-6
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/154
  Autorzy: Rafał Stec, P. Tomczak, Lubomir Bodnar, Przemysław Langiewicz, J. Żołnierek, W. Poborski, Anna Czarnecka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Okrągły stół 2013: zalecenia terapeutyczne w leczeniu systemowym rozsianego raka nerkowo komórkowego.
  Tytuł równoległy: Suggested recommendations from a series of panelists on the treatment of renal cell cancer.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 5, s. 443-453, il., tab., bibliogr. 50 poz.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:

  100/154
  Autorzy: Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Marta Smoter, Jan Korniluk, Agata Kuchar, Beata Młot, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Mitomycin C and high-dose 5-fluorouracil with folinic acid as a therapeutic option for heavily pretreated patients with metastatic colorectal cancer: prospective phase ii trial.
  Czasopismo: Oncologist
  Szczegóły: 2014 : Vol. 19, nr 4, s. 356-357, il., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Mar 28
  ISSN: 1083-7159
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.865
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  101/154
  Autorzy: Rafał Stec, Cezary Szczylik, Lubomir Bodnar, Marta Smoter.
  Tytuł: Miejsce ewerolimusu w leczeniu chorych na rozsianego raka nerki z przeważającą komponentą jasnokomórkową.
  Czasopismo: OncoReview
  Szczegóły: 2014, supl. 4, s. 3-5, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  ISSN: 2082-8691
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/154
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Agnieszka Synowiec, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Biological activity of resveratrol on an ovarian cancer cell.
  Tytuł całości: W: Polyphenols in human health and disease. Vol. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy, Sherma Zibadi.
  Adres wydawniczy: Amsterdam : Elsevier Inc., 2014
  Strony: s. 1257-1288, tab., bibliogr. 97 poz.
  Uwagi: rozdział 94
  ISBN: 978-0-12-398472-2 [Vol. 2]
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Szczepan Cierniak, Agnieszka Synowiec, Marzenna Cichowicz, Robert Koktysz, Gabriel Wcisło, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Rola prognostyczna i predykcyjna komponentów szlaków PI3K/AKT/mTOR oraz WNT/beta-katenina u chorych na raka nerki leczonych ewerolimusem - wyniki badania II fazy.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia-Contemporary Oncology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 18, Suppl. 3, s. 57
  Uwagi: W oryginale błędna nazwa 5 aut.: Marzena Cichowicz
  Konferencja: , Poznań, 2014.03.27
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN, PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Szczepan Cierniak, Agnieszka Synowiec, Gabriel Wcisło, Marzenna Jesiotr, Robert Koktysz, Wojciech Kozłowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Clinical usefulness of PI3K/Akt/mTOR genotyping in companion with other clinical variables in metastatic renal cell carcinoma patients treated with everolimus in the second and subsequent lines.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 26, nr 7, s. 1385-1389, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: W oryginale błędna nazwa aut.: Marzena Jesiotr. - Epub 2015 May 10. - This study wa supported by the Polish Ministry of Science a. Higher Education grant no. N N402 455139.
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.269
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  105/154
  Autorzy: Agata Kuchar, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Krzysztof Ostaszewski, Jan Korniluk, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Mitomycin C, 5-Fluorouracyl and Doxorubicin combination as a second-line chemotherapy in unresectable and metastatic biliary tract carcinoma: results of the first stage.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 26, Suppl. 4, s. IV45, Meeting Abstract P-157.
  Konferencja: European Society for Medical Oncology, Barcelona, 2015.07.01
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  106/154
  Autorzy: Janina Słodkowska, Lubomir Bodnar, Włodzimierz Baranowski.
  Tytuł: What impact has the synoptic standardized pathology reporting on the ovarian cancer management?
  Tytuł całości: W: BIT's 8th Annual World Congress of Cancer - 2015 " New perspective in cancer research", Busan, Republic of Korea, December 7-9, 2015 : Conference Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Busan, 2015]
  Strony: s. 104
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Konsultacja merytoryczna: dr hab. n. med. Lubomir Bodnar
  Tytuł: Rak jajnika i szyjki macicy - czas obalić mity.
  Czasopismo: Głos Pacjenta Onkologicznego
  Szczegóły: 2015, nr 4(14), s. 7-10
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  108/154
  Autorzy: Rafał Stec, Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, R. Charkiewicz, Lubomir Bodnar, Jan Korniluk, Marta Smoter, L. Chyczewski, J. Nikliński, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Mutation of the PIK3CA gene as a prognostic factor in patients with colorectal cancer.
  Czasopismo: Oncology Letters
  Szczegóły: 2015 : Vol. 10, nr 3, s. 1423-1429, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  ISSN: 1792-1074
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.482
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  109/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : R. Burcombe i wsp. : Trastuzumab (HerceptinŽ) podawany podskórnie: brytyjskie badanie porównujące techniczne aspekty metody z dożylnym leczeniem trastuzumabem u chorych na HER2-dodatniego raka piersi. - Onkol. Prakt. Klin., 2015, T. 11, nr 1, s. 30-39]
  Tytuł równoległy: Comment on: [R. Burcombe et. al. : Subcutaneous trastuzumab (HerceptinŽ): A UK time and motion study in comparison with intravenous formulation for the treatment of patients with HER2-positive early breast cancer. - Adv. Breast cancer Res. 2013, Vol. 2, s. 133-140]
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2015 : T. 11, nr 1, s. 30-40, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/154
  Autorzy: Antoni Basta, Mariusz Bidziński, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Lubomir Bodnar, Robert Jach, Paweł Knapp, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Marcin Misiek, Jacek Sznurkowski, Łukasz Wicherek, Włodzimierz Sawicki, Agnieszka Timorek, Jan Bahyrycz, Radosław Mądry.
  The Board of the Polish Society of Oncological Gynaecology and Working Group on Ovarian Cancer
  Tytuł: Recommendation of the Polish Society of Oncological Gynaecology on the diagnosis and treatment of epithelial ovarian cancer.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2015 : T. 11, nr 5, s. 233-243, bibliogr. 48 poz., sum.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  111/154
  Autorzy: Paweł Chrom, Rafał Stec, Cezary Szczylik, Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Prognostic factors for overall survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with first-line tyrosine kinase inhibitirs.
  Tytuł równoległy: Czynniki prognostyczne dla przeżycia całkowitego u pacjentów z rozsianym rakiem nerkowokomórkowym leczonych w pierwszej linii inhibitorami kinaz tyrozynowych.
  Tytuł całości: W: Rak nerki, rak prostaty 2015 - Nowe wyzwania, Serock, 23-24 października 2015 r. : Książka abstraktów
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2015
  Strony: s. 25
  ISBN: 978-83-938491-2-3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  112/154
  Autorzy: Marta Smoter, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Chemioterapia raka trzonu macicy.
  Tytuł całości: W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red.: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  Strony: s. 127-135, bibliogr. 29 poz.
  Uwagi: rozdział 8
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktual.
  ISBN: 978-83-7988-047-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, J. Markowska, B. Kasprzak, J. J. Sznurkowski.
  Tytuł: Nowe terapie w raku jajnika.
  Tytuł całości: W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red.: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  Strony: s. 411-431, tab., bibliogr. 93 poz.
  Uwagi: rozdział 15
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktual.
  ISBN: 978-83-7988-047-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Marta Smoter, Agnieszka Gąsowska-Bodnar.
  Tytuł: Nowe, eksperymentalne metody leczenia raka trzonu macicy.
  Tytuł całości: W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red.: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego.
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015
  Strony: s. 149-163, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Uwagi: rozdział 10
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktaul.
  ISBN: 978-83-7988-047-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Warto wiedzieć więcej o swojej chorobie, aby z nią walczyć. Kilka ważnych porad dla kobiet chorych na raka piersi.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Konsultacja merytoryczna: Lubomir Bodnar
  Adres wydawniczy: [Warszawa : Roche Polska, b.r.]
  Strony: 15 s. , il. , 24 cm
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/154
  Autorzy: A. Basta, M. Bidziński, A. Bieńkiewicz, P. Blecharz, Lubomir Bodnar, R. Jach, P. Knapp, Z. Kojs, J. Kotarski, J. Markowska, M. Misiek, J. Sznurkowski, Ł. Wicherek, W. Sawicki, A. Timorek, J. Bahyrycz, R. Mądry.
  Tytuł: Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika. Wersja 2015.1.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Zespół aut.: A. Basta, Lubomir Bodnar [et. al.]
  Adres wydawniczy: [Warszawa] : PTGO, 2015
  Strony: 15 s. , tab. , 30 cm , bibliogr. 48 poz.
  Uwagi: Materiał oprac. w ramach prac Polskiej Grupy Raka Jajnika Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  117/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Małgorzata Dzierżanowska, Agnieszka Synowiec, Szczepan Cierniak, Grzegorz Kade, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Cystatin C as a predictor factor in patients with renal cell carcinoma treated by everolimus.
  Czasopismo: Cancer Chemotherapy and Pharmacology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 78, nr 2, s. 295-304, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Jun 20. This study was supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education (grant no. N N402 455139).
  ISSN: 0344-5704
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.737
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  118/154
  Autorzy: Paweł Chrom, Rafał Stec, Aleksandra Semeniuk-Wojtaś, Lubomir Bodnar, N. J. Spencer, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Fuhrman grade and neutrophil-to-lymphocyte ratio influence on survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with first-line tyrosine kinase inhibitors.
  Czasopismo: Clinical Genitourinary Cancer
  Szczegóły: 2016 : Vol. 14, nr 5, s. 457-464, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: ePUB 2016 Feb 21.
  ISSN: 1558-7673
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.535
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  119/154
  Autorzy: Agnieszka Synowiec, Gabriel Wcisło, Lubomir Bodnar, B. Górski, Jolanta Szenajch, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Clinical features and outcomes of germline mutation BRCA1-linked versus sporadic ovarian cancer patients.
  Czasopismo: Hereditary Cancer in Clinical Practice
  Szczegóły: 2016 : Vol. 14, nr 1, s. 1-8, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: The study was approved by the local Ethics Committee Military Institute of Medicine, Warsaw, Poland.
  ISSN: 1731-2302
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.590
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  120/154
  Autorzy: Paweł Chrom, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Red. suplementu: Radzisław Kordek, Jacek Fijuth, Edward Towpik.
  Tytuł: Porównanie modeli prognostycznych dotyczących przeżycia całkowitego pacjentów chorych na rozsianego raka nerkowokomórkowego leczonych w pierwszej linii inhibitorami kinaz tyrozynowych.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016 : T. 66, Supl. 2, s. 113-114
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Łódź, 2016.10.12
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/154
  Autorzy: Łukasz Milewski, Z. Dąbrowska, Agnieszka Synowiec, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik, J. Malejczyk.
  Red. suplementu: Radzisław Kordek, Jacek Fijuth, Edward Towpik.
  Tytuł: Rola oksygenazy hemowej-1 (HMOX1) w skuteczności chemioterapii paklitaksel / karboplatyna u pacjentek z rakiem jajnika.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016 : T. 66, Supl. 2, s. 36
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Łódź, 2016.10.12
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/154
  Autorzy: Krzysztof Ostaszewski, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Red. suplementu: Radzisław Kordek, Jacek Fijuth, Edward Towpik.
  Tytuł: Wpływ zmiany wskaźnika średniej objętości krwinki czerwonej (MCV) jako niezależnego czynnika prognostycznego w leczeniu chorych na zaawansowanego raka nerki lekiem sunitynib.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016 : T. 66, Supl. 2, s. 61
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Łódź, 2016.10.12
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, J. J. Sznurkowski.
  Tytuł: Epidemiologia, profilaktyka, diagnostyka, stopień zaawansowania klinicznego i leczenie nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika.
  Tytuł całości: W: Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa: Ewelina Nojszewska
  Adres wydawniczy: [b.m] : Instytut Innowacyjna Gospodarka, 2016
  Strony: s. 11-26, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Uwagi: rozdział 01
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/154
  Autorzy: Ewelina Nojszewska, Lubomir Bodnar, J. Łyszczarz, J. J. Sznurkowski, A. Śliwczyński.
  Tytuł: Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: redakcja naukowa: Ewelina Nojszewska
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Instytut Innowacyjna Gospodarka, 2016
  Strony: 137 s. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: Raport 2016.
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/154
  Autorzy: Robert Jach, Jacek J. Sznurkowski, Mariusz Bidziński, Marcin Misiek, Paweł Knapp, Lubomir Bodnar, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Radosław Mądry, Włodzimierz Sawicki, Łukasz Wicherek, Antoni Basta.
  Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka szyjki macicy.
  Tytuł równoległy: Recommendations of the Polish Gynecological Oncology Society for the diagnosis and treatment of cervical cancer.
  Czasopismo: Current Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2017 : T. 15, nr 1, s. 24-33, bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: Epub 2017.05.31 ; Autor korespondencyjny: Robert Jach
  ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  126/154
  Autorzy: Jacek J. Sznurkowski, Paweł Knapp, Lubomir Bodnar, Mariusz Bidziński, Robert Jach, Marcin Misiek, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Radosław Mądry, Włodzimierz Sawicki, Łukasz Wicherek, Antoni Basta.
  Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka endometrium.
  Tytuł równoległy: Recommendations of the Polish Gynecological Oncology Society for the diagnosis and treatment of endometrial cancer.
  Czasopismo: Current Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2017 : T. 15, nr 1, s. 34-44, bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Epub 2017.05.31 ; Autor korespondencyjny: Jacek Szurkowski
  ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  127/154
  Autorzy: Jacek J. Sznurkowski, Lubomir Bodnar, Mariusz Bidziński, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Robert Jach, Paweł Knapp, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Radosław Mądry, Marcin Misiek, Włodzimierz Sawicki, Łukasz Wicherek, Antoni Basta.
  Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka sromu.
  Tytuł równoległy: Recommendations of the Polish Gynecological Oncology Society for the diagnosis and treatment of vulvar cancer.
  Czasopismo: Current Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2017 : T. 15, nr 1, s. 45-53, bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: Epub 2017.05.31 ; Autor korespondencyjny: Jacek Sznurkowski
  ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  128/154
  Autorzy: Antoni Basta, Mariusz Bidziński, Andrzej Bieńkiewicz, Paweł Blecharz, Lubomir Bodnar, Robert Jach, Paweł Knapp, Zbigniew Kojs, Jan Kotarski, Janina Markowska, Marcin Misiek, Jacek J. Sznurkowski, Łukasz Wicherek, Włodzimierz Sawicki, Agnieszka Timorek-Lemieszczuk, Jan Bahyrycz, Radosław Mądry.
  Tytuł: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika.
  Tytuł równoległy: Recommendations of the Polish Gynecological Oncology Society for the diagnosis and treatment of ovarian cancer.
  Czasopismo: Current Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2017 : T. 15, nr 1, s. 5-23, bibliogr. 62 poz.
  Uwagi: Epub 2017.05.31 ; Autor korespondencyjny: Radosław Mądry
  ISSN: 2081-1632
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 11.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  129/154
  Autorzy: Paweł Knapp, Lubomir Bodnar, Agnieszka Błachnio- Zabielska, Magdalena Świderska, Adrian Chabowski.
  Tytuł: Plasma and ovarian tissue sphingolipids profiling in patients with advanced ovarian cancer.
  Czasopismo: Gynecologic Oncology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 147, nr 1, s. 139-144, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Aug 8 ; Autor korespondencyjny: Paweł Knapp
  ISSN: 0090-8258
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.540
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  130/154
  Autorzy: Robert Jach, Wojciech Pabian, Robert Spaczyński, Jacek Szamatowicz, Tomasz Zbroch, Paweł Knapp, Roman Smolarczyk, Wojciech Kolawa, Lubomir Bodnar, Rafał Kurzawa, Daria Zawirska, Maciej Krzakowski, Stanisław Radowicki, Jacek Fijuth, Mirosław Wielgoś, Piotr Wysocki, Katarzyna Kozioł, Kamil Zalewski, Krzysztof Warzocha, Kazimierz Hałaburda, Michał Rdwan, Paweł Radwan, Marcin J. Jabłoński, Zbigniew Kojs, Sławomir Wołczyński, Leszek Pawelczyk, Tomasz Kluz, Krzysztof Lukaszuk.
  Tytuł: Recommendations of the Fertility Preservation Working Group in Oncological, Hematological and Other Patients Treated with Gonadotoxic Therapies "ONCOFERTILITY" (GROF) of the Polish Society of Oncological Gynecology.
  Czasopismo: Journal of Adolescent and Young Adult Oncology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 6, nr 3, s. 388-395, bibliogr. 57 poz.
  Uwagi: Epub 2017 Jun 28 ; Autor korespondencyjny: Robert Jach
  ISSN: 2156-5333
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.167
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  131/154
  Autorzy: Paweł Chrom, Lubomir Bodnar, Jan Korniluk.
  Tytuł: Czynniki prognostyczne dla czasu wolnego od progresji oraz przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym rakiem żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie.
  Tytuł równoległy: Prognostic factors for progression-free survival and overall survival in patients with advanced gastrin cancer treated with fluoropyrimidine-based first-line chemotherapy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 1, s. 68-75, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Chrom
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  132/154
  Autorzy: Francesca Mateo, Enrique J. Arenas, Helena Aguilar, Jordi Serra-Musach, Gorka Ruiz de Garibay, Jacopo Boni, Miren Maicas, Shisuo Du, Francesco Iorio, Carmen Herranz-Ors, Abul Islam, X. Prado, Alicia Llorente, Anna Petit, August Vidal, Isabel Katala, Teresa Soler, Griselda Venturas, Alejandro Rojo-Sebastian, Heidi Serra, Daniel Cuadras, Ignacio Blanco, Jose Lozano, Francesc Canals, A. M. Sieuwerts, V. de Weerd, Maxime P. Look, Sara Puertas, Nadia Garcia, Archibald S. Perkins, Nuria Bonifaci, Margaretha Skowron, Laia Gomez-Baldo, Vanessa Hernandez, Antonio Martinez-Aranda, Maria Martínez-Iniesta, Xenia Serrat, Julian Ceron, Joan Brunet, M. P. Barretina, Miguel Gil, Catalina Falo, A. Fernandez, Idoia Morilla, S. Pernas, Maria J. Pla, Xavier Andreu, Miguel A. Segui, Ruiz Maria del Carmen Ballester, E. Castella, Mark Nellist, Serafin Morales, Joan Valls, A. Velasco, Xavier Matias-Guiu, A. Figueras, Jose V. Sanchez-Mut, Montse Sanchez-Cespedes, Alex Cordero, Jorge Gomez-Miragaya, Luis Palomero, A. Gomez, Thomas F. Gajewski, Ezra E. W. Cohen, Marzenna Jesiotr, Lubomir Bodnar, Miguel Quintela-Fandino, Nuria Lopez-Bigas, Rafael Valdes-Mas, Xose S. Puente, Francesc Vinals, Oriol Casanovas, Mariona Graupera, Javier Hernandez-Losa, Santiago Ramon y Cajal, Luz Garcia-Alonso, Julio Saez-Rodriguez, Manel Esteller, Angels Sierra, Natalia Martin-Martin, Ander Matheu, Arkaitz Carracedo, Elisa Gonzalez, Meera Nanjundan, Javier Cortes, Conxi Lazaro, Maria D. Odero, John W. M. Martens, Gema Moreno-Bueno, Mary H. Barcellos-Hoff, Alberto Villanueva, Roger R. Gomis, Miguel A. Pujana.
  Tytuł: Stem cell-like transcriptional reprogramming mediates metastatic resistance to mTOR inhibition.
  Czasopismo: Oncogene
  Szczegóły: 2017 : Vol. 36, nr 19, s. 2737-2749, bibliogr. 60 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Dec 19 ; Autor korespondencyjny: Roger Gomis
  ISSN: 0950-9232
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.854
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  133/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Nefrotoksyczne działanie leków przeciwnowotworowych.
  Tytuł całości: W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Cezarego Szczylika, Bernarda Escudiera, Camillo Porty
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  Strony: s. 181-198, bibliogr. 25 poz.
  Uwagi: Część I. Patologia molekularna. Rozdział 15
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktualnione
  ISBN: 978-83-7988-185-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  134/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Sorafenib - inhibitor kinaz tyrozynowych w leczeniu przerzutowego raka nerki.
  Tytuł całości: W: Rak nerki. Współczesna diagnostyka i terapia.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Cezarego Szczylika, Bernarda Escudiera, Camillo Porty
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2017
  Strony: s. 413-426, bibliogr. 19 poz.
  Uwagi: Część IV. Farmakoterapia. Rozdział 28
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 uaktualnione
  ISBN: 978-83-7988-185-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  135/154
  Autorzy: Joanna Kufel-Grabowska, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Moje leczenie. Aspekty terapii raka piersi. Poradnik dla pacjenta.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Opracowanie naukowe: Joanna Kufel-Grabowska, Lubomir Bodnar
  Adres wydawniczy: [b.m. : b.w., 2017]
  Strony: 79 s. , il. , 21 cm
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/154
  Autorzy: Paweł Chrom, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Prognostic significance of pancreatic metastases from renal cell carcinoma in patients treated with tyrosine kinase inhibitors.
  Czasopismo: Anticancer Research
  Szczegóły: 2018 : Vol. 38, nr 1, s. 359-365, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Dec 25 ; Autor korespondencyjny: Paweł Chrom
  ISSN: 0250-7005
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.935
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  137/154
  Autorzy: Paweł Chrom, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Incorporating neutrophil-to-lymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio in place of neutrophil count and platelet count improves prognostic accuracy of the International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium Model.
  Czasopismo: Cancer Research and Treatment
  Szczegóły: 2018 : Vol. 50, nr 1, s. 103-110, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Mar 3 ; Autor korespondencyjny: Paweł Chrom
  ISSN: 1598-2998
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.363
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  138/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Szczepan Cierniak, Agnieszka Synowiec, Gabriel Wcisło, Marzenna Jesiotr, Robert Koktysz, Paweł Chrom, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Role of WNT/beta-catenin pathway as potential prognostic and predictive factors in renal cell cancer patients treated with everolimus in the second and subsequent lines.
  Czasopismo: Clinical Genitourinary Cancer
  Szczegóły: 2018 : Vol. 16, nr 4, s. 257-265, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Feb 2 ; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 1558-7673
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.450
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  139/154
  Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Piotr Piasecki, Lubomir Bodnar, Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina.
  Tytuł: Treatment of massive bladder hemorrhage of cancerous etiology using selective embolization.
  Czasopismo: Journal of Global Oncology
  Szczegóły: 2018 : Vol. 4, Suppl. 2, s. 69s
  Konferencja: Union For International Cancer Control, Kuala Lumpur, 2018.10.01
  ISSN:
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  140/154
  Autorzy: Marzenna Jesiotr, Monika Supińska, Szczepan Cierniak, Andrzej Mróz, Maciej Wieczorek, Paweł Chrom, Aleksandra Stańczak, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Analiza ekspresji genu FGFR2 u chorych na raka żołądka leczonych chemioterapią pierwszej linii opartą na fluoropirymidynie.
  Tytuł równoległy: FGFR2 gene expression analysis in colon cancer patients treated with first-line chemotherapy based on fluoropyrimidine.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 2, s. 112-119, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marzenna Jesiotr
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  141/154
  Autorzy: Anna Nasiłowska, Gabriel Wcisło, Marzenna Jesiotr, Lubomir Bodnar, Szczepan Cierniak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Ocena polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w pozycji 571 aminokwasu genu TOP2A u pacjentek z rakiem jajnika leczonych liposomalną doksorubicyną.
  Tytuł równoległy: Polymorphism in 571 position of amino acid of TOP2A gene in patients with ovarian cancer treated with PLD.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 1, s. 19-24, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Nasiłowska
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  142/154
  Autorzy: Paweł Chrom, Maciej Kawecki, Rafał Stec, Lubomir Bodnar, Cezary Szczylik, Anna M. Czarnecka.
  Tytuł: Biomarkers defining probability of receiving second-line targeted therapy in metastatic renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Medical Oncology
  Szczegóły: 2018 : Vol. 35, nr 3, s. e91, 1-9, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2018 May 8 ; Autor korespondencyjny: Anna M. Czarnecka
  ISSN: 1357-0560
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.252
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  143/154
  Autorzy: Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Chemioterapia raka trzonu macicy.
  Tytuł całości: W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018
  Strony: s. 165-176, bibliogr. 26 poz.
  Uwagi: Część V. Rozdział 11
  Informacje o wydaniu: Wyd. 3 uzup.
  ISBN: 978-83-7988-253-3 (t. 2) ; eISBN 978-83-7988-271-7 (t. 2)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  144/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Janina Markowska, Jacek Jan Sznurkowski, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Bartosz Kasprzak.
  Tytuł: Nowe terapie w raku jajnika.
  Tytuł całości: W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018
  Strony: s. 457-480, bibliogr. 121 poz.
  Uwagi: Część VIII. Rozdział 14
  Informacje o wydaniu: Wyd. 3 uzup.
  ISBN: 978-83-7988-254-0 (t. 1-2); 978-83-7988-253-3 (t. 2)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  145/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Marta Smoter, Agnieszka Gąsowska-Bodnar.
  Tytuł: Nowe, eksperymentalne metody leczenia raka trzonu macicy.
  Tytuł całości: W: Zarys ginekologii onkologicznej. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Janiny Markowskiej, Radosława Mądrego
  Adres wydawniczy: Poznań : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2018
  Strony: s. 189-206
  Uwagi: Część V. Rozdział 13
  Informacje o wydaniu: Wyd. 3 uzup.
  ISBN: 978-83-7988-254-0 (t. 1-2); 978-83-7988-253-3 (t. 2)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  146/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Anna Kopczyńska, Jakub Żołnierek, Magdalena Wieczorek-Rutkowska, Paweł Chrom, Piotr Tomczak.
  Tytuł: Real-world experience of cabozantinib as second- or subsequent line treatment in patients with metastatic renal cell carcinoma: data from the Polish managed access program.
  Czasopismo: Clinical Genitourinary Cancer
  Szczegóły: 2019 : Vol. 17, nr 3, s. e556-e564, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Feb 20 ; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 1558-7673
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.695
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  147/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Paweł Knapp, Jacek Sznurkowski, Radosław Mądry, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Magdalena Sikorska, Agnieszka Timorek, Aneta Ptak-Chmielewska, Robert Jach.
  Polish Ovarina Cancer Group
  Tytuł: Early initiation of chemotherapy after primary surgery as an adverse prognostic factor in patients with ovarian cancer.
  Czasopismo: European Journal of Gynaecological Oncology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 40, nr 2, s. 236-241, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Apr 10 ; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 0392-2936
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.215
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  148/154
  Autorzy: Szczepan Cierniak, Robert Koktysz, Marzenna Jesiotr, Agnieszka Gąsowska-Bodnar, Lubomir Bodnar.
  Tytuł: Expression of the PI3K/AKT/mTOR pathway as a prognostic factor in patients with advanced high grade serous ovarian carcinoma treated with neoadjuvant chemotherapy.
  Czasopismo: European Journal of Gynaecological Oncology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 40, nr 5, s. 744-751, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Oct 3 ; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 0392-2936
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.215
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  149/154
  Autorzy: Paweł Chrom, Jakub Żołnierek, Lubomir Bodnar, Rafał Stec, Cezary Szczylik.
  Tytuł: External validation of the systemic immune-inflammation index as a prognostic factor in metastatic renal cell carcinoma and its implementation within the international metastatic renal cell carcinoma database consortium model.
  Czasopismo: International Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 24, nr 5, s. 526-532, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Jan 2 ; Autor korespondencyjny: Paweł Chrom
  ISSN: 1341-9625
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.879
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  150/154
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Grzegorz Kade, Sebastian Spaleniak.
  Tytuł: Długotrwała odpowiedź na terapię pazopanibem u hemodializowanej pacjentki z rakiem nerki - opis przypadku.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
  Szczegóły: 2019 : T. 5, nr 5, s. 329-333, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.10.31 ; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar
  ISSN: 2450-1646
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  151/154
  Autorzy: Tomasz Basta, Paweł Knapp, Paweł Blecharz, Lubomir Bodnar, Iwona Gawron, Dorota Babczyk, Magdalena Piróg, Tomasz Kluz, Anna Markowska, Anna Horbaczewska, Robert Jach.
  Tytuł: Current management of cervical cancer in Poland-Analysis of the questionnaire trial for the years 2002-2014 in relation to ASCO 2016 recommendations.
  Czasopismo: PLoS One
  Szczegóły: 2019 : Vol. 14, nr 1, s. e0209901, 1-11, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2019 Jan 31 ; Autor korespondencyjny: Robert Jach
  ISSN: 1932-6203
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.740
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  152/154
  Autorzy: Luis Palomero, Lubomir Bodnar, Francesca Mateo, Carmen Herranz-Ors, Roderic Espin, Mar Garcia-Varelo, Marzenna Jesiotr, Gorka Ruiz de Garibay, Oriol Casanovas, Jose I. Lopez, Miquel Angel Pujana.
  Tytuł: EVI1 as a prognostic and predictive biomarker of clear cell renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Cancers
  Szczegóły: 2020 : Vol. 12, nr 2, s. e300, 1-12, bibliogr. 48 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jan 28 ; Autor korespondencyjny: Lubomir Bodnar; W oryginale błędna nazwa 7 aut.: Marzena Jesiotr
  ISSN: 2072-6694
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.639
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  153/154
  Autorzy: Aleksandra Klemba, Lubomir Bodnar, Halina Waś, Klaudia Brodaczewska, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik, Claudine Kieda.
  Tytuł: Hypoxia-mediated decrease of ovarian cancer cells reaction to treatment: significance for chemo- and immunotherapies.
  Czasopismo: International Journal of Molecular Sciences
  Szczegóły: 2020 : vol. 21, nr 24, s. 9492, 1-31, bibliogr. 131 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020.12.14 ; Autor korespondencyjny: Aleksandra Klemba, Claudine Kieda
  ISSN: 1422-0067
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.923
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  154/154
  Autorzy: Paweł Knapp, Lubomir Bodnar, Agnieszka Błachnio- Zabielska, Joanna Reszeć, Magdalena Świderska, Adrian Chabowski.
  Tytuł: Blood bioactive sphingolipids in patients with advanced serous epithelial ovarian cancer - mass spectrometry analysis.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2021 : Vol. 17, nr 1, s. 53-61, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Jul 10 ; Autor korespondencyjny: Magdalena Świderska
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.318
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM