WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: BRODACKI BOGDAN
Liczba odnalezionych rekordów: 90Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/90
Autorzy: Jerzy Kotowicz, Waldemar Pakszys, Bogdan Brodacki, T. Zieliński, W. Kornacki.
Tytuł: Monitorowanie klinimetryczne choroby Parkinsona.
Tytuł równoległy: Clinimetric monitoring of the Parkinson's disease.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2002 : 36, supl. 2, cz. 1 : XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 4-7 września 2002 : Streszczenia-Abstracts, 265, sum.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/90
Autorzy: Zbigniew Sokołowski, Waldemar Pakszys, Tomasz Zieliński, Joanna Kamińska, Bogdan Brodacki.
Tytuł: Termometria - stanowisko stacjonarne w rozpoznawaniu i leczeniu choroby Parkinsona.
Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

3/90
Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, J[erzy] Kotowicz.
Tytuł: Clinical characteristics of cerebrovascular incidens in patients with chronic and paroxysmal atrial fibrilation.
Czasopismo: Giornale dello Stroke
Szczegóły: 2003 : 2, 3 Suppl. : 3 Congresso Nazionale 4 Perugia Stroke Meeting, Stroke: verso il successo terapeutio, Perugia, 27-29 novembre 2003 : Abstracts, 38-39, 4 il.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/90
Autorzy: Karol Chmielowski, Bogdan Brodacki, Norbert Szaluś, Ewa Skrobowska, Jacek Pietrzykowski, Jerzy Kotowicz.
Tytuł: [123I]FP-CIT (DaTSCAN) i SPET w diagnostyce choroby Parkinsona i zespołów Parkinsonowskich.
Tytuł równoległy: [123I]FP-CIT (DaTSCAN) and SPET in the diagnostics of Parkinson's disease and parkinsonian syndromes.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2003 : T. 17, nr 34, s. 101-109, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

5/90
Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz.
Tytuł: Course of stroke in chronic and paroxysmal atrial fibrilation.
Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
Szczegóły: 2004 : 17, S5, 17
Uwagi: 13th European Stroke Conference, Mannheim-Heidelberg, Germany, May 12-15, 2004.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

6/90
Autorzy: J[erzy] Kotowicz, J[acek] Staszewski, K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, A. Grządka-Kiedrowska, J[arosław] Świstak.
Tytuł: A randomized, open study of strict glycaemia control in acute stroke patients. An ongoing clinical study.
Czasopismo: Eur. J. Neurol.
Szczegóły: 2004 : 11, Suppl. 2 : Abstracts of the 8th Congress of the European Federation of Neurological Societes, Paris, September 4-7, 2004, 201
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/90
Autorzy: K[arol] Chmielowski, B[ogdan] Brodacki, N[orbert] Szaluś, E[wa] Skrobowska, J[acek] Pietrzykowski, J[erzy] Kotowicz.
Tytuł: DaTSCAN and SPET in the diagnostics Parkinson's disease and Parkinsonian syndromes.
Czasopismo: Nuclear Medicine Review
Szczegóły: 2004 : T. 7, nr 1, s. 95
Uwagi: Chosen abstracts of Polish Society of Nuclear Medicine Congress, Bydgoszcz 2004 [26-28.05.2004]
ISSN: 1506-9680
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/90
Autorzy: K[arol] Chmielowski, B[ogdan] Brodacki, N[orbert] Szaluś, E[wa] Skrobowska, J[erzy] Kotowicz, J[acek] Pietrzykowski, W[aldemar] Pakszys.
Tytuł: [123I]FP-CIT (DaTSCAN) i SPET w diagnostyce choroby Parkinsona i innych zespołów Parkinsonowskich.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 89-90
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/90
Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
Tytuł: Effects of chronic anticoagulation therapy on stroke outcome in atrial fibrillation patients.
Czasopismo: J. Neurol.
Szczegóły: 2005 : 252, Suppl. 2 : 15th Meeting of the European Neurological Society, 18-22 June 2005, Vienna, Austria : Symposia and Free Comunications, II/28
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/90
Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień, L[eszek] Waśniewski, A. Nadaj.
Tytuł: Kamptokormia - niezwykla jednostka chorobowa - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Camptocormia - a rare disorder - case report.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 311-S 312, streszcz., sum.
Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/90
Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, G. Szpak.
Tytuł: Sporadyczna choroba Creutzfeldta-Jakoba w materiale Kliniki Neurologii WIM.
Tytuł równoległy: Sporadic form of Creutzfeldt-Jakob disease in the material of Clinic of Neurology, Military Medical University.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 407-408, streszcz., sum.
Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/90
Autorzy: J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia acenokumarolem na przebieg udaru w migotaniu przedsionków.
Tytuł równoległy: Effects of chronic anticoagulation therapy on stroke outcome in atrial fibrillation patients.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 180-S 181, streszcz., sum.
Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

13/90
Autorzy: J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak, B[ogdan] Brodacki, R[afał] Koczorowski, A[licja] Rączka, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
Tytuł: Związek między poziomem leptyny a ryzykiem wystąpienia udaru nawrotowego.
Tytuł równoległy: Relationship between leptin levels and recurrent ischemic strokes.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 224-S 225, streszcz., sum.
Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

14/90
Autorzy: T. Mandat, R[adosław] Manowiec, B[ogusław] Brożyna, B[ogdan] Brodacki.
Tytuł: Tiagabine administration for trigeminal and glossopharyngeal neuralgia preliminary results.
Tytuł całości: W: Abstracts from the 7th European Congress on Epileptology, Helsinki, Finland 2nd-6th July 2006
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Editor Reetta Kalviainen
Adres wydawniczy: Helsinki, 2006
Strony: s. 150
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

15/90
Autorzy: Jacek Staszewski, Marzena Staszewska, Jerzy Kotowicz, Bogdan Brodacki, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień.
Tytuł: Cerebrovascular incidents differ in patients with permanent and paroxysmal atrial fibrillation.
Czasopismo: Cerebrovascular Diseases
Szczegóły: 2006 : Vol. 22, nr 5-6, s. 446-449, bibliogr. 16 poz.
Uwagi: Epub 2006 Aug 22 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
ISSN: 1015-9770
Typ publikacji: ZEM
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.003
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  16/90
  Autorzy: K[azimierz] Tomczykiewicz, B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, K[atarzyna] Macek.
  Tytuł: Wartość EMG w diagnostyce choroby Parkinsona i MSA.
  Tytuł równoległy: Significance of electromyography in diagnostic workup of Parkinson's disease and multisystem atrophy.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 3 (supl. 2), S 200-201
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, Kielce, 2006.06.22
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/90
  Autorzy: T. Mandat, W[ojciech] Kozłowski, R[adosław] Manowiec, B[ogdan] Brodacki, J[anusz] Bolewski, A[ndrzej] Koziarski, A[dam] Stępień, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Biopsje stereotaktyczne śródczaszkowych zmian rozrostowych. Doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 14
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/90
  Autorzy: T. Mandat, B[ogusław] Brożyna, B[ogdan] Brodacki, G[rzegorz] Krzymański, A[dam] Stępień, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Przezskórna termolezja zwoju Gassera u chorych z neuralgią trójdzielną. Doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/90
  Autorzy: A[dam] Stępień, J[acek] Staszewski, J[erzy] Kotowicz, B[ogdan] Brodacki, J[arosław] Świstak, K[atarzyna] Macek.
  Tytuł: Results of stroke treatment with recombinant tisue plasminogen activator - analysis of first 50 patients.
  Czasopismo: J. Neurol.
  Szczegóły: 2007 : 254, Suppl. 3, III/56
  Uwagi: Seventeenth Meeting of the European Neurological Society, 16-20 June 2007, Rhodes, Greece : Symposia and Free Comunications.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/90
  Autorzy: Radosław Manowiec, Bogdan Brodacki, T. Mandat.
  Tytuł: Obustronna stymulacja gałki bladej w leczeniu wtórnej dystonii uogólnionej. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Treatment of generalized, secondary dystonia by bilateral pallidal deep brain stimulation. Case report.
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh : Streszczenia referatów, Szczyrk, 20-23 września 2007 r
  Adres wydawniczy: Szczyrk, 2007
  Strony: s. 99
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/90
  Autorzy: B[ogdan] Brodacki, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Spectacular shrinking deficit in patients with atrial fibrillation related stroke.
  Czasopismo: Int. J. Stroke
  Szczegóły: 2008 : 3, Suppl. 1 : Abstracts of the 6th World Stroke Congress and Xth International Symposium on Thrombolysis ans Acute Stroke Therapy 24-27 September 2008, Vienna, Austria and 21-23 September 2008, Budapest, Hungary, 95
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Course of stroke due to paroxysmal atrial fibrillation is different from that due to permanent atrial fibrillation.
  Czasopismo: J. Neurol.
  Szczegóły: 2008 : 255, Suppl. 2, 25-26
  Uwagi: Eighteenth Meeting of the European Neurological Society, 7-11 June 2008, Nice, France : Symposia and Free Communications.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/90
  Autorzy: S. C. Lewis, P. A. Sandercock, M.S. Dennis, J[erzy] Kotowicz, B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak, S[ylwia] Załoga.
  SCOPE (Stroke Complications and Outcomes Prediction Engine) Collaborations
  Tytuł: Predicting outcome in hyper-acute stroke validation of a prognostic model in the Third International Stroke Trial (IST3).
  Czasopismo: Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry
  Szczegóły: 2008 : Vol. 79, nr 4, s. 397-400, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0022-3050
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  24/90
  Autorzy: T. Mandat, Bogdan Brodacki, P. Nauman, H. Koziara, A. Bogucki, W. Bonicki.
  Tytuł: Głęboka stymulacja gałki bladej w leczeniu wtórnej dystonii uogólnionej.
  Tytuł równoległy: Pallidal stimulation for secondary generalized dystonia.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 509
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  25/90
  Autorzy: T. Mandat, Bogdan Brodacki, P. Nauman, H. Koziara, W. Bonicki, S. Polfi.
  Tytuł: Leczenie choroby Parkinsona metodą głębokiej stymulacji jądra niskowzgórzowego.
  Tytuł równoległy: Treatment of Parkinson disease with deep brain stimulation of subthalamic nucleus.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 350
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  26/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Jarosław Świstak, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Leczenie trombolityczne ciężkich udarów mózgu.
  Tytuł równoległy: Thrombolysis in major ischemic stroke.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 426-S 427
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 427.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/90
  Autorzy: Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski, Leszek Waśniewski, Jan Ratajczak, Adam Stępień.
  Tytuł: Napadowa dysfonia w przebiegu nasilonych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa szyjnego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Paroxysmal dysphonia in the course of chronic cervical degeneration - case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 503
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6 września 2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 504.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Skuteczność leczenia udaru niedokrwiennego mózgu tkankowym aktywatorem plazminogenu w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym w obserwacji krótkoterminowej i 6-miesięcznej.
  Tytuł równoległy: Comparison of rtPA vs aspirin treatment in acute ischemic stroke in short- and long-term observation.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 426
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/90
  Autorzy: Bogdan Brodacki, T. Mandat, Radosław Manowiec, Jacek Staszewski, Jan Podgórski.
  Tytuł: Terapia wtórnej dystonii uogólnionej metodą obustronnej stymulacji gałek bladych. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Secondary generalized dystonia treated with bilateral Pallidal stimulation. Case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 508
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Zróżnicowana etiologia udarów niedokrwiennych mózgu u chorych z migotaniem przedsionków.
  Tytuł równoległy: Coexisting causes of ischemic strokes in patients with atrial fibrillation.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 409
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. S 409 - S 410.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/90
  Autorzy: Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski, B. Toczyłowska, E. Kozłowska, N. Drela, M. Chalimoniuk, Adam Stępień.
  Tytuł: Serum interleukin (IL-2, IL-10, IL-6, IL-4), TNFalfa, and INF-gama concentrations are elevated in patients with atypical and idiopathic parkinsonism.
  Czasopismo: Neuroscience Letters
  Szczegóły: 2008 : Vol. 441, nr 2, s. 158-162, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Jun 19 ; This work was supported by MSHE, Scientific Network 28/E-32/SN-0053/2007.
  ISSN: 0304-3940
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.200
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:

  32/90
  Autorzy: B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, B. Toczyłowska, E. Kozłowska, N. Drela, M. Chalimoniuk, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Serum interleukin (IL-2, IL-10, IL-6, IL-4), TNFalfa, and INF-gama concentrations are elevated in patients with atypical and idiopathic parkinsonism.
  Tytuł całości: W: Research Report 2006-2008, Warsaw, 27-30.10.2008 : Abstracts
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2008
  Strony: s. 13
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, K[azimierz] Tomczykiewicz, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Strokes in paroxysmal atrial fibrillation have more favorable outcome than in permanent atrial fibrillation.
  Czasopismo: Acta neurologica Scandinavica
  Szczegóły: 2009 : Vol. 119, nr 5, s. 325-331, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2008 Oct 22 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0001-6314
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.324
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:

  34/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Efficacy and safety of rtPA treatment in major ischemic strokes.
  Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 27, Suppl. 6, s. 91
  Konferencja: European Stroke Conference, Stockholm, 2009.05.26
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Efficacy and safety of intravenous insulin in the treatment of hyperglycaemia in non-diabetic ischemic stroke patients.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 16, Suppl. 3, s. 130, [Abst.] P1226.
  Uwagi: 13th Congress of the EFNS, Florence, Italy, September 12-15, 2009.
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Severe dysphonia in the course of anterior cervical osteophytes - a case report of Forestier's disease.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 16, Suppl. 3, s. 588, [Abst.] P2729.
  Uwagi: 13th Congress of the EFNS, Florence, Italy, September 12-15, 2009.
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/90
  Autorzy: T. Mandat, H. Koziara, T. Tykocki, Bogdan Brodacki, P. Nauman, W. Bonicki.
  Tytuł: Głęboka stymulacja gałki bladej w leczeniu dystonii uogólnionej.
  Tytuł równoległy: Pallidal deep brain stimulation in the treatment of generalized dystonia.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Bronisławów, 21-24 maja 2009 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: Bronisławów, 2009
  Strony: s. 32
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 33.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/90
  Autorzy: M. Rudzińska, M. Bik-Multanowski, B[ogdan] Brodacki, P. Janik, A. Szczudlik.
  Tytuł: Mutacja w genie epsilon-sarkoglikanu u chorych z zespołami mioklonicznymi.
  Tytuł równoległy: The epsilon-sarcoglycan gene mutation in myoclonic syndrome.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Bronisławów, 21-24 maja 2009 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: Bronisławów, 2009
  Strony: s. 36
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 37.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/90
  Autorzy: M. Rudzińska, M. Bik-Multanowski, B[ogdan] Brodacki, T. Tomaszewski, A. Szczudlik.
  Tytuł: Występowanie mutacji genu epsilon-sarcoglikanu w rodzinnej postaci zespołu dystonia-mioklonia.
  Tytuł równoległy: The occurrence of mutation in the epsilon-sarcoglycan gene in family with myoclonus-dystonia syndrome.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Bronisławów, 21-24 maja 2009 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: Bronisławów, 2009
  Strony: s. 116
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 117.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/90
  Autorzy: M. Chalimoniuk, Bogdan Brodacki, Jowita Wesołowska, Jacek Staszewski, J. Langfort.
  Tytuł: Testosterone level in idiopathic PD patients and idiopathic PD patients with cardiovascular risk factor - a pilot study.
  Tytuł całości: W: Neurochemical Conference 2009 "Genetic and molecular biochemistry of neurological diseases in experiment and clinic. Neuroprotective strategy", November 19-20, 2009 Warszawa, Poland : Program/Abstracts
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Abstracts
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2009
  Strony: s. 36
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/90
  Autorzy: M. Chalimoniuk, B[ogdan] Brodacki, J. Langfort, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Serum human type IIA secretory phospholipase A2 and proinflammatory cytokine concentrations are increased in patients with atypical and idiopathic parkinsonism.
  Czasopismo: Neurodegener. Dis.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 6, Suppl. 1, s. 1642, CD
  Uwagi: 9th International Conference AD/PD "Alzheimer's and Parkinson's Diseases: Advances, Concepts and Challenges", Prague, Czech Republic, March 11-15, 2009.
  ISSN: 1660-2854
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/90
  Autorzy: A. Członkowska, A. Kobayashi, S. Lewis, P. Sandercock, R. Lindley, M. Barańska-Gieruszczak, J[erzy] Kotowicz, B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak.
  Tytuł: The Third International Stroke Trial: Thrombolysis (IST-3) in Poland: are we recruiting the right patients?
  Tytuł równoległy: Badanie kliniczne IST-3 (Third International Stroke Trial: Thrombolysis) : czy włączamy odpowiednich pacjentów?
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 43, nr 3, s. 228-234, tab., bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  43/90
  Autorzy: B[ogdan] Brodacki, H[enryk] Koziara, R[afał] Rola, T[omasz] Tykocki, P[aweł] Nauman, W[iesław] Bonicki, T[omasz] Mandat.
  Tytuł: Generalized dystonia treated with pallidal deep brain stimulation.
  Czasopismo: Parkinsonism & Related Disorders
  Szczegóły: 2009 : Vol. 15, Suppl. 2, s. S45
  Konferencja: Research Group on Parkinsonism and Related Disorders of the World Federation of Neurology, Miami Beach, 2009.12.13
  ISSN: 1353-8020
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  44/90
  Autorzy: Bogdan Brodacki.
  Tytuł: Ocena leczenia udaru niedokrwiennego mózgu w ostrej fazie rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym w obserwacji krótkoterminowej i odległej. Praca doktorska / Bogdan Brodacki , Klinika Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2009
  Strony: 91 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr., streszcz., sum., maszyn.
  Uwagi: Promotor : prof. dr hab. n. med. Adam Stępień. - [Obrona : 16.02.2010 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/90
  Autorzy: Adam Stępień, Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski.
  Tytuł: Zespół czerwonego ucha - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Red ear syndrome - a case report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 4, s. 412-414, bibliogr. 11 poz, sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.451
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  46/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień, B[ogdan] Brodacki, Z[bigniew] Podgajny, P[aweł] Smurzyński.
  Tytuł: High prevalence of right-to-left shunt in patients with chronic hyperventilation syndrome.
  Czasopismo: Cerebrovasc. Dis.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 31, Suppl. 1, s. 68, [Abst.] P110.
  Uwagi: 16th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Munich, Germany, May 20-23. 2011.
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Bogdan Brodacki, Jerzy Kotowicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Intravenous insulin therapy in the maintenance of strict glycemic control in nondiabetic acute stroke patients with mild hyperglycemia.
  Czasopismo: Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 2, s. 150-154, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 1052-3057
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.680
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  48/90
  Autorzy: T. Mandat, T. Tykocki, H. Koziara, D. Koziorowski, Bogdan Brodacki, W. Bonicki, P. Nauman.
  Tytuł: Subthalamic deep brain stimulation for the treatment of Parkinson disease / Głęboka stymulacja jądra niskowzgórzowego w leczeniu choroby Parkinsona.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 45, nr 1, s. 32-36, bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.433
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/90
  Autorzy: Bogdan Brodacki, M. Chalimoniuk, Jowita Wesołowska, Jacek Staszewski, S. J. Chrapusta, Adam Stępień, J. Langfort.
  Tytuł: cGMP level in idiopathic Parkinson's disease patients with and without cardiovascular disease - a pilot study.
  Czasopismo: Parkinsonism & Related Disorders
  Szczegóły: 2011 : Vol. 17, nr 9, s. 689-692, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 1353-8020
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.795
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  50/90
  Autorzy: P[eter] Sandercock, R[ichard] Lindley, J[oanna] Wardlaw, M[artin] Dennis, K[aren] Innes, G[eoff] Cohen, W[ill] Whiteley, D[avid] Perry, V[era] Soosay, D[avid] Buchanan, G[raham] Venables, A[nna] Członkowska, A[dam] Kobayashi, E[invid] Berge, K[arsten] B. Slot, V[eronica] Murray, A[ndre] Peeters, G[raeme] J. Hankey, K[arl] Matz, M[ichael] Brainin, S[tefano] Ricci, G[ordon] Gubitz, S[tephen] J. Philips, A[rauz] Antonio, M[anuel] Correia, P[hillippe] Lyrer, I[ngirid] Kane, E[rik] Lundstrom, Adam Stępień, Bogdan Brodacki, Małgorzata Grotowska, Jerzy Kotowicz, Jacek Staszewski, Jarosław Świstak, S[ylwia] Załoga.
  IST-3 collaborative group
  Tytuł: Update on the third international stroke trial (IST-3) of thrombolysis for acute ischaemic stroke and baseline features of the 3035 patients recruited.
  Czasopismo: Trials
  Szczegóły: 2011 : Vol. 12, s. art. nr 252, 1-9, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2011 Nov 30
  ISSN: 1745-6215
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  51/90
  Autorzy: T[omasz] Mandat, B[ogdan] Brodacki, H[enryk] Koziara, W[iesław] Bonicki, T[omasz] Kmieć, D[ariusz] Koziorowski, P[aweł] Nauman.
  Tytuł: GPi and STN DBS for general dystonia.
  Tytuł całości: W: XIX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders "Old Meets New", Shanghai, China, December 11-14, 2011
  Adres wydawniczy: [b.m., 2011]
  Strony: s. [nlb.], Abstract [122]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/90
  Autorzy: M[onika] Rudzińska, M. Szubiga, M[irosław] Bik-Multanowski, P[iotr] Janik, A[nna] Potulska-Chromik, B[ogdan] Brodacki, D[ariusz] Koziorowski, A[ndrzej] Szczudlik.
  Tytuł: Mutation spectrum of gene encoding epsilon-sarcoglycan in Myoclonus-Dystonia syndrome.
  Tytuł całości: W: XIX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders "Old Meets New", Shanghai, China, December 11-14, 2011
  Adres wydawniczy: [b.m., 2011]
  Strony: s. [nlb.], Abstract [1081].
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  53/90
  Autorzy: T[omasz] Mandat, H[enryk] Koziara, T[omasz] Tykocki, B[artosz] Królicki, B[ogdan] Brodacki, T[omasz] Kmieć, D[ariusz] Koziorowski, P[aweł] Nauman, R[afał] Rola, W[iesław] Bonicki.
  Tytuł: Various targets for deep brain stimulation for various types of dystonia.
  Tytuł całości: W: XIX World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders "Old Meets New", Shanghai, China, December 11-14, 2011
  Adres wydawniczy: [b.m., 2011]
  Strony: s. [nlb.], Abstract [117].
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, E[wa] Skrobowska, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Prognostic significance of hemodynamic and hemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small vessel disease - study rationale and protocol.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 2012 : Vol. 19, Supp. 1, s. 155
  Uwagi: 16th Congress of the EFNS, Stockholm, Sweden, 8-11 September 2012.
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  55/90
  Autorzy: M Cieślik, B[ogdan] Brodacki, J. Langfort, A[dam] Stępień, M. Chalimoniuk.
  Tytuł: Expression and activity of human type IIA secretory phospholipase A2 in serum patients with idiopathic Parkinson's disease.
  Tytuł całości: W: Fourth European Workshop on Lipid Mediators, Paris, 27-28.09.2012 : Book of Abstracts.
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2012
  Strony: s. 67
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  56/90
  Autorzy: P. Sandercock, J. M. Wardlaw, R. I. Lindley, M. Dennis, G. Cohen, G. Murray, K. Innes, G. Venables, A. Członkowska, A. Kobayashi, S. Ricci, V. Murray, E. Berge, K. B. Slot, G. J. Hankey, M. Correia, A. Peeters, K. Matz, P. Lyrer, G. Gubitz, S. J. Philips, A. Arauz, A[dam] Stępień, B[ogdan] Brodacki, M[ałgorzata] Grotowska, J. Kotowicz, J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak, S[ylwia] Załoga.
  The IST-3 collaborative group
  Tytuł: The benefits and harms of intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator within 6 h of acute ischaemic stroke (the third international stroke trial [IST-3]): a randomised controlled trial.
  Czasopismo: Lancet
  Szczegóły: 2012 : Vol. 379, nr 9834, s. 2352-2363, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 May 23.
  ISSN: 0140-6736
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  57/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Kazimierz Tomczykiewicz, Bogdan Brodacki, Renata A. Piusińska-Macoch, Adam Stępień, Z[bigniew] Podgajny, P[aweł] Smurzyński, M. Zarębiński.
  Tytuł: An increased frequency of right-to-left shunt in patients with chronic hyperventilation syndrome.
  Tytuł całości: W: New trends in neurosonology and cerebral hemodynamics - an update. Vol. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed.: Eva Bartels, Susanne Bartels and Holger Poppert.
  Adres wydawniczy: Amsterdam : ELSEVIER Urban & Fischer, 2012
  Strony: s. 241-243, tab., bibliogr., sum.
  ISBN: 978-3-437-41034-5
  Seria: Perspectives in Medicine, 1(2012)
  ISSN: 2211-968X
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/90
  Autorzy: T. Mandat, H. Koziara, B[ogdan] Brodacki, D. Koziorowski, W. Bonicki, P. Nauman, T. Kmiec.
  Tytuł: Dystonia- Various symptoms and targets for deep brain stimulation.
  Czasopismo: Movement disorders
  Szczegóły: 2013 : Vol. 28, Suppl. 1, s. S4, Meeting Abstract: 11.
  Konferencja: International Parkinson and Movement Disorder Society, Sydney, 2013.06.16
  ISSN: 0885-3185
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  59/90
  Autorzy: B[ogdan] Brodacki, H. Koziara, T. Mandat.
  Tytuł: Multiple target DBS for general dystonia treatment.
  Czasopismo: Movement disorders
  Szczegóły: 2013 : Vol. 28, Suppl. 1, s. S3-S4, Meeting Abstract: 10.
  Konferencja: International Parkinson and Movement Disorder Society, Sydney, 2013.06.16
  ISSN: 0885-3185
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  60/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Rafał Pawlik, Tomasz Dutkiewicz, Wiesław Piechota, Alicja Rączka, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Significance of haemodynamic and haemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small vessel disease.The SHEF-CSVD Study - study rationale and protocol.
  Czasopismo: Neuroscience Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 2013, Article ID 424695, s. [1-9], bibliogr. 67 poz., sum.
  ISSN: 2314-4262
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  61/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, E[wa] Skrobowska, R[enata] Piusińska-Macoch, B[ogdan] Brodacki, K[atarzyna] Macek, A[licja] Rączka, W[iesław] Piechota, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Endothelial function is impaired in patients with different clinical manifestations of severe cerebral small vessel disease: preliminary results of SHEF-CSVD study.
  Czasopismo: Austin Journal of Cerebrovascular Disease & Stroke
  Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 4, ID 1019, s.1-4, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN:
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, A[dam] Stępień, E[wa] Skrobowska, B[ogdan] Brodacki.
  Tytuł: Carotid atherosclerosis in cerebral small vessel disease: preliminary results from the SHEF-CSVD study.
  Tytuł całości: W: European Stroke Conference. 23rd Conference, Nice, France, 6-9 May 2014 : Scientific programme, Abstract e-Book
  Adres wydawniczy: [Nice, 2014]
  Strony: s. 635
  ISBN: e-978-3-318-02701-3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  63/90
  Autorzy: B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, N[atalia] Lubina-Dąbrowska, B. Toczyłowska, P[iotr] Szymański, R[yszard] Janda, A[dam] Stępień, M. Chalimoniuk.
  Tytuł: Białka oligoklonalne IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym zwiększają postęp zmian chorobowych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w trzyletnim okresie obserwacji.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 199
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, E[wa] Skrobowska, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Upośledzenie reaktywności naczyń mózgowych i funkcji endotelium w przebiegu choroby małych naczyń mózgowych - wyniki wstępne badania SHEF-CSVD.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 134
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/90
  Autorzy: B[ogdan] Brodacki, J[acek] Staszewski, P. Małczyńska, K. Blugental, K. Orzeł, K. Gozdek, N[atalia] Lubina-Dąbrowska, J. Langfort, A[dam] Stępień, M. Chalimoniuk.
  Tytuł: Zależne od wieku stężenie IGF-1 i BDNF oraz poziom wybranych miRNA zaangażowanych w ich ekspresję w surowicy osób zdrowych i z chorobą Parkinsona.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 184
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/90
  Autorzy: J[acek] Staszewski, R[enata] Piusińska-Macoch, E[wa] Skrobowska, B[ogdan] Brodacki, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Związek między miażdżycą tętnic szyjnych a chorobą małych naczyń mózgowych - wyniki wstępne badania SHEF-CSVD.
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 125
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk factors of unfavorable course of cerebral small vessel disease - preliminary data from SHEF-CSVD Study.
  Tytuł całości: W: 9th International Congress on Vascular Dementia - ICVD 2015
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. F. Amenta
  Adres wydawniczy: Bologna : Editographica - Medimond Publishing Company, 2015
  Strony: s. 19-22, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: ComtecMed, Ljubljana, 2015.10.16
  ISBN: 978-88-7587-734-7
  Seria: MEDIMOND - Monduzi Editore International Proceedings Division
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  68/90
  Autorzy: P. M. Bath, L. Woodhouse, P. Scult, K. Krishnan, J. M. Wardlaw, D. Bereczki, N. Sprigg, E. Berge, M. Beridze, V. Caso, C. Chen, H. Christensen, R. Collins, A. El Etribi, A. C. Laska, K. R. Less, S. Ozturk, S. Phillips, S. Pocock, H. A. de Silva, S. Szatmari, S. Utton, Jerzy Kotowicz, Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski.
  Grupa badawcza: ENOS Trial Investigators. Collaborators (930)
  Tytuł: Efficacy of nitric oxide, with or without continuing antihypertensive treatment, for management of high blood pressure in acute stroke (ENOS): a partial-factorial randomised controlled trial.
  Czasopismo: Lancet
  Szczegóły: 2015 : Vol. 385, nr 9968, s. 617-628, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  ISSN: 0140-6736
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  69/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Rafał Pawlik, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Patogeneza i objawy kliniczne sporadycznej choroby małych naczyń mózgowych.
  Tytuł równoległy: Pathogenesis and clinical manifestations of sporadic cerebral small vessel disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 234, s. 398-404, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Praca finansowana z grantu MNiSW: N N402 473840.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  70/90
  Autorzy: T. Kmiec, H. Koziara, W. Bonicki, Bogdan Brodacki, T. Mandat.
  Tytuł: Multi target treatment of NBIA-related dystonia with subthalamic or pallidal nucleus deep brain stimulation.
  Tytuł całości: W: 3rd International on Treatment of Dystonia; Pre-Conference Satellite Events: 1st International Conference on Dystonia in Sports; 2nd International Conference on Rehabilitation of Dystonia, Hannover, Germany, 4-7 May 2016 : Abstracts
  Adres wydawniczy: Hildesheim : Wecom, Gesellschsft fur Kommunikation mbH & Co, 2016
  Strony: s. 21
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/90
  Autorzy: Bogdan Brodacki, T. Kmiec, H. Koziara, W. Bonicki, T. Mandat.
  Tytuł: Multimodal surgical treatment of generalized dystonia.
  Tytuł całości: W: 3rd International on Treatment of Dystonia; Pre-Conference Satellite Events: 1st International Conference on Dystonia in Sports; 2nd International Conference on Rehabilitation of Dystonia, Hannover, Germany, 4-7 May 2016 : Abstracts
  Adres wydawniczy: Hildesheim : Wecom, Gesellschsft fur Kommunikation mbH & Co, 2016
  Strony: s. 6
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/90
  Autorzy: Rafał Rola, Marcin Tutaj, Henryk Koziara, Dariusz Koziorowski, Bogdan Brodacki, Michał Karliński, Tomasz Tykocki, Bartosz Królicki, Tomasz Mandat.
  Tytuł: Optimizing final electrode placement based on intraoperative neurophysiological evaluation during subthalamic deep brain stimulation for parkinson's disease.
  Czasopismo: Journal of Neurology & Neurophysiology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 7, nr 4, s.1000384 [1-6], bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: Published date: 2016 Jul 11 ; Autor korespondencyjny: Rafał Rola
  ISSN: 2155-9562
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  73/90
  Autorzy: Grant Mair, Rudiger von Kummer, Zoe Morris, Anders von Heijne, Nick Bradey, Lesley Cala, Andre Peeters, Andrew J. Farrall, Alessandro Adami, Gillian Potter, Geoff Cohen, Peter A. G. Sandercock, Richard I. Lindley, Joanna M. Wardlaw, Adam Stępień, Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski, Jarosław Świstak.
  IST-3 Collaborative Group. Collaborators (1275)
  Tytuł: Effect of alteplase on the CT hyperdense artery sign and outcome after ischemic stroke.
  Czasopismo: Neurology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 86, nr 2, s. 118-125, bibliogr. 29 poz., sum.
  ISSN: 0028-3878
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  74/90
  Autorzy: Żanna Pastuszak, Adam Stępień, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w leczeniu chorób psychiatrycznych i neurologicznych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of repetitive transcranial magnetic stimulation effectiveness in treatment of psychiatric and neurologic diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2016 : T. 40, nr 240, s. 388-392, bibliogr. 49. poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  75/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Vascular parkinsonism and vascular dementia are associated with an increased risk of vascular events or death.
  Czasopismo: Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
  Szczegóły: 2017 : T. 2, nr 2, s. e16-e23, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2017 Jun 23 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 2451-0629
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  76/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk of vascular events in different manifestations of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study with a control group.
  Czasopismo: Heliyon
  Szczegóły: 2017 : Vol. 3, nr 11, s. e00455, 1-19, bibliogr. [44] poz., sum
  Uwagi: Published online 2017 Nov 21 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 2405-8440
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  77/90
  Autorzy: B[ogdan] Brodacki, T[omasz] Kmiec, H[enryk] Koziara, W[iesław] Bonicki, M. Tomasz.
  Tytuł: Multifocal neuromodulation in generalized dystonia.
  Czasopismo: Journal of the Neurological Sciences
  Szczegóły: 2018 : Vol. 381, Suppl., s. 579
  Konferencja: Japanese Society of Neurology, Asian, Oceanian Association of Neurology, Kyoto, 2017.09.16
  ISSN: 0022-510X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  78/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Biochemiczne predyktory progresji radiologicznej choroby małych naczyń mózgowych - wyniki badania z 24-miesięcznym okresem obserwacji.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A59, ID: 1960
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  79/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Oporność na aspirynę - czynniki ryzyka oraz znaczenie kliniczne u chorych z chorobą małych naczyń mózgowych.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A58, ID: 1957
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  80/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Wysokie ryzyko incydentów naczyniowych lub zgonu w przebiegu parkinsonizmu i otępienia naczyniowego - badanie z grupą kontrolną i 2-letnim okresem obserwacji.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A58, ID: 1955
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  81/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Katarzyna Macek, Adam Stępień.
  Tytuł: Aspirin resistance: risk factors and prognostic significance in patients with cerebral small vessel disease.
  Czasopismo: Annals of Clinical and Laboratory Science
  Szczegóły: 2018 : Vol. 48, nr 1, s. 43-52, bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0091-7370
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.960
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  82/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: IL-6, PF-4, sCD40 L, and homocysteine are associated with the radiological progression of cerebral small-vessel disease: a 2-year follow-up study.
  Czasopismo: Clinical Interventions in Aging
  Szczegóły: 2018 : Vol. 13, s. 1135-1141, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2018 Jun 19 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1176-9092
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.585
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  83/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Are risk factors of cerebral small vessel disease differ from those in patients with high atherothrombotic risk without cerebrovascular disease?
  Czasopismo: Journal of Medical Science
  Szczegóły: 2018 : Vol. 87, nr 3, s. 145-153, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 2353-9798
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  84/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Ewa Skrobowska, Adam Stępień.
  Tytuł: Association between hemostatic markers, serum lipid fractions and progression of cerebral small vessel disease: A 2-year follow-up study.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 52, nr 1, s. 54-63, bibliogr. 40 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 14 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.006
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  85/90
  Autorzy: T. Kmiec, H. Koziara, W. Bonicki, Bogdan Brodacki, T. Mandat.
  Tytuł: Neuromodulation of NBIA-related dystonia.
  Czasopismo: Parkinsonism & Related Disorders
  Szczegóły: 2018 : Vol. 46, Suppl. 2, s. e36
  Konferencja: International Association Parkinsonism and Related Disorders, Ho Ci Minh City, 2017. 11.12
  ISSN: 1353-8020
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  86/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: IL-1alfa and IL-6 predict vascular events or death in patients with cerebral small vessel disease-Data from the SHEF-CSVD study.
  Czasopismo: Advances in Medical Sciences
  Szczegóły: 2019 : Vol. 64, nr 2, s. 258-266, bibliogr. 68 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Mar 4 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 1896-1126
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.570
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  87/90
  Autorzy: Jacek Staszewski, Ewa Skrobowska, Renata Piusińska-Macoch, Bogdan Brodacki, Adam Stępień.
  Tytuł: Cerebral and extracerebral vasoreactivity in patients with different clinical manifestations of cerebral small-vessel disease: data from the significance of hemodynamic and hemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small-vessel disease study.
  Czasopismo: Journal of Ultrasound in Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 38, nr 4, s. 975-987, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Sep 12 ; Autor korespondencyjny: Jacek Staszewski
  ISSN: 0278-4297
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.759
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  88/90
  Autorzy: Dorota Piekutowska-Abramczuk, Magdalena Kaliszewska, Anna Sułek, Natalia Jurkowska, Mariusz Ołtarzewski, Ewa Jabłońska, Joanna Trubicka, Aleksandra Głowacka, Elżbieta Ciara, Paweł Kowalski, Karolina Langiewicz-Wojciechowska, Marketa Tesarova, Jiri Zeman, Biruta Kierdaszuk, Dariusz Kuczyński, Dariusz Chmielewski, Edyta Szymańska, Agnieszka Bakuła, Anna Łusakowska, Marta Lipowska, Bogdan Brodacki, Joanna Pera, Małgorzata Dorobek, Małgorzata Rydzanicz, Rafał Płoski, Krystyna Halina Chrzanowska, Ewa Bartnik, Grzegorz Placha, Anna Kamińska, Anna Kostera-Pruszczyk, Małgorzata Krajewska-Walasek, Katarzyna Tońska, Ewa Pronicka.
  Tytuł: The frequency of mitochondrial polymerase gamma related disorders in a large Polish population cohort.
  Czasopismo: Mitochondrion
  Szczegóły: 2019 : Vol. 47, s. 179-187, bibliogr. [47] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Nov 10; Autor korespondencyjny: Dorota Piekutowska-Abramczuk
  ISSN: 1567-7249
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.992
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  89/90
  Autorzy: Natan M. Bornstein, Jeffrey L. Saver, Hans-Christoph Diener, Philip B. Gorelick, Ashfaq Shuaib, Yoram Solberg, Thomas Devlin, Thomas Leung, Carlos A. Molina, Bogdan Brodacki, Jacek Staszewski, Jarosław Kosek, Marcin Jadczak, Marta Durka-Kęsy.
  ImpACT-24A Investigators ; ImpACT-24A Investigators include the Site Principal Investigators, DSMB members, and the Site Co-Investigators listed.
  Tytuł: Sphenopalatine ganglion stimulation to augment cerebral blood flow.
  Czasopismo: Stroke
  Szczegóły: 2019 : Vol. 50, nr 8, s. 2108-2117, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 May 23 ; Autor korespondencyjny: Jeffrey Saver
  ISSN: 0039-2499
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  90/90
  Autorzy: Grzegorz Kade, Sebastian K. Spaleniak, Bogdan Brodacki, Agnieszka Pollak, Dariusz Moczulski, Monika Ołdak, Marek Saracyn.
  Tytuł: Maternally inherited diabetes and deafness (MIDD) syndrome with m.3243A > G mutation associated with renal failure - a case report.
  Czasopismo: Clinical Diabetology
  Szczegóły: 2020 : Vol. 9, nr 6, s. 475-478, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020.22.18 ; Autor korespondencyjny: Sebastian K. Spaleniak
  ISSN: 2450-7458
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM