WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: BRZOZOWSKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 130Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/130
Autorzy: Paweł Twarkowski, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski, Janusz Bolewski, Sławomir Spyra, Jacek Matuszak.
Tytuł: Embolizacja śródnaczyniowa tętniaków i naczyniaków mózgu. Analiza wyników leczenia chorych z rocznej działalności pracowni radiologii zachowawczej.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia
Adres wydawniczy: Katowice, 1998
Strony: C-42
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/130
Autorzy: Paweł Twarkowski, Jan Korniluk, Mirosław Osiecki, Gabriel Wcisło, Sławomir Spyra, Justyna Barzał, Krzysztof Brzozowski, Cezary Szczylik, Jacek Matuszak.
Tytuł: Metoda leczenia przerzutów raka jelita grubego do wątroby za pomocą chemioterapii dotętniczej techniką superselektywnego cewnikowania tętnic odżywczych guzów.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia
Adres wydawniczy: Katowice, 1998
Strony: C-30
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/130
Autorzy: J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Hepatic arterial injections (HAIN) with 5-FU in colorectal cancer (CC) patients (pts) with liver metastases.
Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
Szczegóły: 1999 : 18 : Programm/Proceedings Thirty-Fifth Annual Meeting, May 15-18, 1999, Atlanta, 282a
Uwagi: Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

4/130
Autorzy: Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Justyna Barzał, Piotr Kowalski, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
Tytuł: Lokoregionalna przeztętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI-TH) z 5-FU w przebiegu raka jelita grubego. Badanie fazy II.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 39
Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/130
Autorzy: Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Paweł Nurzyński, Piotr Kowalski, Przemysław Langiewicz, Ewa Suchcicka, Krzysztof Brzozowski, Mirosław Osiecki, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
Tytuł: Lokoregionalna przeztętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI-TH) pierwotnych nowotworów wątroby z CIS-PT + FRBC. (Doniesienie wstępne).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 40
Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/130
Autorzy: Paweł Twarkowski, Tomasz Mandat, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Sławomir Spyra, Jan Podgórski.
Tytuł: Przypadek współistnienia tętniaków tętnicy łączącej przedniej i tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej z naczyniakiem tętniczo-żylnym lewego płata czołowego mózgu.
Tytuł równoległy: Concomittance of cerebral anterior communicance artery and left internal carotid artery aneurysms with an arterio-venous angioma of cerebral left frontal lobe.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 530-533, il., bibliogr. 14 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/130
Autorzy: J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Hepatic arterial infusion (HAI) with 5Fu due to liver metastases in patients (PTS) with colorectal cancer (CC).
Tytuł całości: W: Ninth International Congress on Anti-Cancer Treatment, Paris, 2-5 February, 1999 : Abstracts
Adres wydawniczy: [Paris, 1999]
Strony: s. 219
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/130
Autorzy: Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Krzysztof Brzozowski, Mirosław Osiecki, T[omasz] Zwierowicz, Marek Maruszyński, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
Tytuł: Bezpośrednia przeztętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby w przebiegu raka jelita grubego.
Tytuł równoległy: Hepatic arterial infusion with 5-Fu due to liver metastasis in patients with colorectal cancer.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
Strony: s. 336-342, 4 tab., bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/130
Autorzy: B[enedykt] G. Wcisło, J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Hepatic arterial infusion (HAIN) with 5FU due to liver metastases in patients (Pts) with colorectal cancer (CC).
Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
Szczegóły: 2000 : 19, Program/Proceedings Thirty-Sixth Annual Meeting, May 20-23, 2000, New Orleans, 306a
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/130
Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, K[rzysztof] Brzozowski, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą Bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby.
Tytuł całości: W: Międzynarodowy Kongres Nowotwory Wyzwaniem XXI wieku, Poznań, 2-4 czerwca 2000 r. : materiały kongresowe
Adres wydawniczy: [Poznań, 2000]
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/130
Autorzy: J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, B[eata] Obrocka, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Chemioterapia zaawansowanego raka trzustki. Doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: Międzynarodowy Kongres Nowotwory Wyzwaniem XXI wieku, Poznań, 2-4 czerwca 2000 r. : materiały kongresowe
Adres wydawniczy: [Poznań, 2000]
Strony: s. 24-25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/130
Autorzy: Paweł Twarkowski, Mirosław Osiecki, Andrzej Koziarski, Krzysztof Brzozowski, Norbert Madrak.
Tytuł: Embolizacja wewnątrznaczyniowa naczyniaków tętniczo-żylnych wewnątrzczaszkowych.
Tytuł równoległy: Intravascular embolisation of intracranial arteriovenous haemangiomas.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2000 : T. 34(50), nr 4, s. 661-671, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum., streszcz.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  13/130
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, K[rzysztof] Brzozowski, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą Bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, supl. 1, s. 25
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/130
  Autorzy: Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Justyna Barzał, Beata Obrocka, Krzysztof Brzozowski, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia zaawansowanego raka trzustki. Doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Chemotherapy of advanced pancreatic cancer. Own experience.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 41
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/130
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic arterial infusion (HAIN) with 5-FU due to liver metastases in patients (pts) with colorectal cancer (CC).
  Tytuł całości: W: 11th International Congress on Anti-Cancer Treatment, 6-9 fevrier 2001, Paris
  Adres wydawniczy: [Paris, 2001]
  Strony: s. 200
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/130
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Mirosław Osiecki, Sławomir Spyra, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Koziarski, Krzysztof Podgórski.
  Tytuł: Przypadek olbrzymiego, wrzecionowatego tętniaka tętnicy podstawowej i mózgowej tylnej w 7 letniej obserwacji klinicznej.
  Tytuł równoległy: A case of giant, fusiform aneurysm of basilar cerebral artery and right posterior cerebral artery in a 7-year follow-up.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
  Szczegóły: 2001 : 66, 2, 19-21, ryc., bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/130
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Nurzyński, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą "Bolus" z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby.
  Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa, 13-15 grudnia 2001 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2001]
  Strony: B 17
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, S[ławomir] Spyra, P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, W[ojciech] Pawlak, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI) - powikłania i trudności techniczne.
  Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa, 13-15 grudnia 2001 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2001]
  Strony: B 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/130
  Autorzy: P[aweł] Nurzyński, J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, M. Miedzińska-Maciejewska, K[rzysztof] Brzozowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ocena efektywności leczenia zaawansowanego raka jajnika chemioterapią systemową w połączeniu z chemioterapią dootrzewnową.
  Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa, 13-15 grudnia 2001 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2001]
  Strony: s. B15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, S[ławomir] Spyra, P[aweł] Twarkowski, P[aweł] Nurzyński, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza przerzutów raka jelita grubego do wątroby metodą BOLUS z zastosowaniem 5-FU.
  Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
  Strony: s. 157
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/130
  Autorzy: P[aweł] Twarkowski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, J[anusz] Bolewski, J[an] Podgórski.
  Tytuł: Embolizacja wewnątrznaczyniowa naczyniaków tętniczo-żylnych CUN.
  Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
  Strony: s. 121
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/130
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, K[rzysztof] Brzozowski, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, W[ojciech] Z. Pawlak, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Experience in hepatic arterial infusion (HAIN) with 5FU due to liver metastases in patients (pts) with colorectal cancer (CC).
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 432
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/130
  Autorzy: P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, J[an] Korniluk, W[ojciech] Z. Pawlak, K[atarzyna] Wcisło, A[ndrzej] Staszewski, K[rzysztof] Brzozowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Experience in ovarian cancer primary systemic chemotherapy of cyclophosphamide, epirubicin and carboplatin with concomitant intraperitoneal carboplatin.
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 389
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Nurzyński, P[aweł] Twarkowski, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Z. Pawlak, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Zolnierek, P. Żukowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic arterial infusion chemotherapy (HAI) for hepatic metastases - complications and technical difficulties.
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 228
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/130
  Autorzy: Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Krzysztof Brzozowski, Justyna Barzał, Mirosław Osiecki, Paweł Nurzyński, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna przerzutów raka jelita grubego do wątroby z zastosowaniem 5FU.
  Tytuł równoległy: Locoregional chemotherapy of colon cancer metastases to the liver with 5FU application.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 163
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/130
  Autorzy: Jan Korniluk, Krzysztof Brzozowski, Justyna Barzał, Gabriel Wcisło, Mirosław Osiecki, Paweł Nurzyński, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna raka pierwotnego wątroby (doświadczenia własne).
  Tytuł równoległy: Locoregional chemotherapy of the liver cancer - own experience.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 163-164
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/130
  Autorzy: Jan Korniluk, Justyna Barzał, Tomasz Sarosiek, Paweł Nurzyński, Jakub Żołnierek, Gabriel Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, Beata Obrocka, Wojciech Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia zaawansowanego raka trzustki z zastosowaniem gemcytabiny (doświadczenia własne).
  Tytuł równoległy: Chemiotherapy of advanced pancreatic cancer using Gemcytabine - own experience.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 155
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  28/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Jan Korniluk, Mirosław Osiecki, Sławomir Spyra, Paweł Nurzyński, Gabriel Wcisło, Tomasz Sarosiek, Kuba Żołnierek, Wojciech Pawlak, Cezary Szczylik, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI) - powikłania i trudności techniczne.
  Tytuł równoległy: Intra-arterial chemotherapy of metastases to the liver (HAI) - complications and technical difficulties.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 162
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/130
  Autorzy: J[an] Korniluk, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Z. Pawlak, P[aweł] Nurzyński, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Adiuwantowa chemioterapia dotętnicza metodą "bolus" z zastosowaniem 5-Fu u chorych z rakiem jelita grubego. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 4, s. 83
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, W[ojciech] Pawlak, C[ezary] Szczylik, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI) - powikłania i trudności techniczne.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 4, s. 39-40
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  31/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, S[ławomir] Spyra, P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, T[omasz] Sarosiek, K[uba] Żołnierek, W[ojciech] Z. Pawlak, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ocena bezpieczeństwa dotętniczej chemioterapii guzów nowotworowych wątroby (HAI).
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 4, s. 76-77
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/130
  Autorzy: Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Justyna Barzał, Krzysztof Brzozowski, Paweł Twarkowski, Wojciech Z. Pawlak.
  Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna pierwotnych i wtórnych nowotworów złośliwych wątroby - przegląd literatury.
  Tytuł równoległy: Locoregional chemotherapy in primary and secondary neoplasms of the liver - review of the literature.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 4, 234-241, 3 tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  33/130
  Autorzy: Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Krzysztof Brzozowski, Paweł Nurzyński, Wojciech Z. Pawlak, Mirosław Osiecki, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Badanie fazy II.
  Tytuł równoległy: Experience in hepatic arterial infusion (HAI) with 5FU due to liver metastases in patients (Pts) witgh colorectal cancer (CC).
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 250-258, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/130
  Autorzy: M[arek] Maruszyński, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Staroń, M[arcin] Feliga, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu endowaskularnym chorych z tętniakami aorty brzusznej za pomocą rozwidlonych stentgraftów.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2003 : T. 9, Suppl. A:, s. A38
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej "Implanty syntetyczne w chirurgii naczyniowej", Dźwirzyno, 23-25 maja 2003 r.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/130
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, M[arek] Maruszyński, K[rzysztof] Staroń, M[arcin] Feliga, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Żukowski, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu endowaskularnym zwężeń i niedrożności tętnic biodrowych.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2003 : T. 9, Suppl. A :, s. 41
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej "Implanty syntetyczne w chirurgii naczyniowej", Dźwirzyno, 23-25 maja 2003 r.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/130
  Autorzy: Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Bernard Jaroń, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie tętniaków rzekomych tętnic podobojczykowych.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and treatment of subclavian artery pseudoaneurysm.
  Czasopismo: Chir. Pol.
  Szczegóły: 2003 : 5, 2, 103-107, streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  37/130
  Autorzy: Mirosław Osiecki, Paweł Żukowski, Krzysztof Brzozowski, Bernard Jaroń, Marcin Feliga, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Ocena arteriograficzna czynnościowego zwężenia pnia trzewnego - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Angiographic evaluation of celiac trunk functional stenosis - own experiences.
  Czasopismo: Chirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 4, s. 229-234, bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  ISSN: 1507-5524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  38/130
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, M. Nowicki, B[ernard] Jaroń, K[rzysztof] Brzozowski, M[agda] Zagrodzka, J[oanna] Skrzeczkowska, M[arcin] Feliga, P[aweł] Twarkowski, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Complications after endovascular bifurcated stent-grafts (SG) Zenith (COOK) : Half year follow-up in a group of 46 patients with abdominal aorta aneurysm (AAA).
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13, Suppl. 1 : ECR 2003, Final Programme / February 2003, C-0663
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/130
  Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, Grzegorz Nowak, Paweł Żukowski, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa w latach 1993-2002.
  Tytuł równoległy: Surgical outcome in patients with spinal metastases in the period 1993-2002.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2003 : 5, 2, 197-201, 3 il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/130
  Autorzy: Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Bernard Jaroń, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu endowaskularnym zwężeń i niedrożności tętnic biodrowych.
  Tytuł równoległy: Own experiences in endovascular treatment of iliac arteries total occlusions and stenosis.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 68, 4, 62-66, 8 il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  41/130
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Nurzyński, M[irosław] Osiecki, J[ustyna] Barzał, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Badanie fazy II.
  Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
  Szczegóły: 2003 : 8, S2, S263
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Wartość tomografii komputerowej w monitorowaniu dotęczniczej chemioterapii przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Praca doktorska / Krzysztof Brzozowski, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2003
  Strony: 90 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 100 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk dr hab.n.med. Paweł Twarkowski. - [Obrona : 24.03.2004]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Mirosław Osiecki, Jan Korniluk, Paweł Nurzyński, Paweł Twarkowski, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik, Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek, Paweł Żukowski.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia pierwotnych nowotworów i przerzutów do wątroby - trudności techniczne i powikłania zastosowanej metody.
  Tytuł równoległy: Hepatic arterial infusion chemotherapy for hepatic cancer and metastases - complications and technical limitations.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 4, s. 302-306, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/130
  Autorzy: M[arek] Maruszyński, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Staroń, M[arcin] Feliga, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Żukowski.
  Tytuł: Leczenie endowaskularne chorych z pękniętymi tętniakami aorty brzusznej - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 10, Suppl. A, s. A84
  Uwagi: Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, 23-25 kwietnia 2004 roku, Międzyzdroje.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/130
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, M[arek] Maruszyński, K[rzysztof] Staroń, M[arcin] Feliga, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Żukowski.
  Tytuł: Ocena wczesnych powikłań po operacjach endowaskularnych chorych z tętniakami aorty brzusznej.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 10, Suppl. A, s. A86-A87
  Uwagi: Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, 23-25 kwietnia 2004 roku, Międzyzdroje.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/130
  Autorzy: G[abriel] B. Wcisło, J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, W[ojciech] Pawlak, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic arterial infusion (HAIN) with 5FU due to liver metastases in patients (Pts) with colorectal cancer (CC) : a phase II study.
  Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
  Szczegóły: 2002 : 21, Part 2 of 2 : Program/Proceedings Thirty-Eighth Annual Meeting, May 18-21, 2002, Orlando,Fl, 139b
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/130
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, W[ojciech] Pawlak, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic artery injections (HAIN) with 5FU in adjuvant setting for Dukes C stage colorectal cancer : a pilot study.
  Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
  Szczegóły: 2002 : 21, Part 1 of 2 : Program/Proceedings Thirty-Eighth Annual Meeting, May 18-21, 2002, Orlando,Fl, 143b
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/130
  Autorzy: Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Bernard Jaroń, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Tętniaki rzekome tętnic podobojczykowych.
  Tytuł równoległy: Pseudoaneurysms of subclavianarterys.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 1, 63-64, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/130
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Leczenie endowaskularne tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą spiral mechanicznie odczepialnych - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Endovascular embolisation of intracranial aneurysms by means of coils - our own experiences.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 38-39
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 39.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, M[irosław] Osiecki, J[an] Korniluk, P[aweł] Żukowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Nurzyński, P[aweł] Twarkowski, G[abriel] Wcisło, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ocena bezpieczeństwa dotętniczej chemioterapii (HAI) guzów nowotworowych wątroby.
  Tytuł równoległy: Safety assessment of hepatic arterial infusion chemotherapy (HAI) for hepatic cancer end metastases.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 200
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 200
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/130
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Żukowski, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Ocena wczesnych powikłań u chorych z tętniakiem aorty brzusznej leczonych endowaskularnie.
  Tytuł równoległy: The estimation of early complications in patients with abdominal aorta aneurysm after endovascular operations.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 53
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 53
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/130
  Autorzy: P[aweł] Żukowski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń.
  Tytuł: Przezskórna wetebroplastyka - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Percutaneous vertebbroplasty - own experiences.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 42-43
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 43
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/130
  Autorzy: B[ernard] Jaroń, M[irosław] Osiecki, M[agda] Zagrodzka, P[aweł] Twarkowski, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, M[agdalena] Żabicka.
  Tytuł: Wartość angiografii metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych.
  Tytuł równoległy: Usefulness of multidetector spiral CT angiography(CTA) in patients with peripheral vascular occlusive disease(PVOD).
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 183
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 183-184.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/130
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, P[aweł] Żukowski, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Zespół więzadła łukowatego pośrodkowego przepony w ocenie angiograficznej.
  Tytuł równoległy: Median arcuate ligament syndrome - angiographic evaluation.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 174-175
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 175.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/130
  Autorzy: P[aweł] Żukowski, K[rzysztof] Brzozowski, W[ojciech] Cejmer, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Percutaneous verteroplasty in cavernous vertebral hemangiomas and capillary vertebral hemangiomas : Treatment differences.
  Tytuł całości: W: Annual Meeting and Postgraduate Course of the Cardivascular and Interventional Radiological Society of Europe: CIRSE 2005, Nice, France 10-14 Septenber 2005
  Strony: s. 149
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/130
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Jaroszuk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Kowalczyk, Paweł Żukowski, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Embolizacja tętnic tarczowych jako alternatywna metoda leczenia nadczynności tarczycy - wstępne wyniki.
  Tytuł równoległy: Thyroid artery embolization as an alternative treatment of hyperthyroidism - preliminary results.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2005 : Vol. 56, nr 5, s. 801
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25.09.2005 r.. Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 801
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/130
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Jaroszuk, Paweł Żukowski, Jolanta Korsak, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Embolizacja tętnic tarczowych jako nowa metoda leczenia tyreotoksykozy typu I wywołanej amiodaronem - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Thyroid artery embolization a new method of treatment of type I amiodarone - induced thyrotoxicosis - a case report.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2005 : Vol. 56, nr 4, s. 610, tab.
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Kraków, 22-25.09.2005 r.. Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 611.
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/130
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Jaroszuk, Paweł Żukowski, Jolanta Korsak, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Thyroid artery embolization as a new method of treatment of type I amiodarone - induced thyrotoxicosis - a case report.
  Tytuł całości: W: European Congress of Endocrinology, ECE 2005, Goteborg, Sweden, 3-7 September 2005 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: Goteborg, 2005
  Strony: s. 253
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/130
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Jaroszuk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Kowalczyk, Anna Lewandowska, Paweł Żukowski, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Thyroid artery embolization as an alternative treatment of hyperthyroidism - preliminary results.
  Tytuł całości: W: European Congress of Endocrinology, ECE 2005, Goteborg, Sweden, 3-7 September 2005 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: Goteborg, 2005
  Strony: s. 242
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/130
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Kowalczyk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Jaroszuk, Paweł Żukowski, Jolanta Korsak, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Embolizacja tętnic tarczowych jako nowa metoda leczenia tyreotoksykozy typu po leczeniu amiodaronem - opis przypadku.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, Supl. 1, s. S215, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 2005.09.22
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski.
  Tytuł: Radiologia interwencyjna w CSK MON WIM.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 3(11), s. 5-8, il.
  ISSN: 1731-5824
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/130
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Michał Winiarski, Dariusz Jurkiewicz, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Zastosowanie superselektywnej embolizacji tętnicy szczękowej w leczeniu krwotoków w przebiegu choroby Rendu-Oslera-Webera.
  Tytuł równoległy: The use of superselective embolization of the maxillary artery in treatment of bleedings in the Rendu-Osler-Weber syndrome.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 59, 2, 215-217, 2 il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/130
  Autorzy: Marek Maruszyński, Mirosław Osiecki, Krzysztof Staroń, Bernard Jaroń, Krzysztof Brzozowski, Marcin Feliga.
  Tytuł: Leczenie chorych z tętniakiem aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonym stent-graftów aortalnych.
  Tytuł równoległy: Endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in patients with abdominal aortic aneurysms.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 18, 105, 253-256, 2 il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Bernard Jaroń, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Embolizacja naczyń nerkowych jako część strategii kompleksowego leczenia chorych z rakiem nerki.
  Tytuł równoległy: The embolisation of renals vessels like a part of treatment in patients with renal carcinoma.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2005 : 9, 3, 89-91, bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/130
  Autorzy: Monika Sieńkowska-Magoń, Joanna Grzesiak, Jarosław Leś, Paweł Żukowski, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Leczenie bólu u chorych z zaawansowaną postacią raka nerki. Farmakoterapia i techniki inwazyjne.
  Tytuł równoległy: Pain therapy in patients with advance renal cancer. Pharmacology and invasive techniques.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2005 : 9, 3, 110-115, 2 tab., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, M[irosław] Dziekiewicz, M[arek] Maruszyński, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Implantacje stenograftów u chorych z urazami aorty piersiowej.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 12, Suppl. A, s. A258
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Sekcja Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wisła, 2006.04.20
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, D[ariusz] Żak, M[arcin] Feliga, M[irosław] Dziekiewicz, M[arek] Maruszyński, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Powikłania u chorych z tętniakiem aorty leczonych endowaskularnie w materiale własnym.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 12, Suppl. A, s. A260
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Sekcja Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wisła., 2006.04.20
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/130
  Autorzy: Mirosław Dziekiewicz, Krzysztof Brzozowski, Bernard Jaroń, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Variations in the anatomy of the branches of an aortic arch - two cases.
  Tytuł równoległy: Zmienność anatomiczna naczyń odchodzących od łuku aorty - opis przypadków.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 12, nr 2, s. 80-84, il., bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  69/130
  Autorzy: P[aweł] Żukowski, K[rzysztof] Brzozowski.
  Tytuł: Zastosowanie symulacji komputerowej w badaniach właściwości hemodynamicznych tętniaków aorty brzusznej.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 12, Suppl. A, s. A124
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Polskie Towarzystwo Angiologiczne, Sekcja Radiologii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Wisła, 2006.04.20
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/130
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak, K[rzysztof] Brzozowski, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Postprocedural hemodynamic instability after carotid artery stent placement.
  Czasopismo: Cerebrovascular Diseases
  Szczegóły: 2006 : Vol. 21, Suppl. 4, s. 75
  Konferencja: European Stroke Conference, Brussels, 2006.05.16
  ISSN: 1015-9770
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Jaroszuk, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Partial embolisation of the thyroid gland in hyperthyroidism.
  Tytuł całości: W: CIRSE 2006, Rome Italy, September 9-13, 2006 : Abstracts & Index
  Adres wydawniczy: [Rome, 2006]
  Strony: s. 235
  Konferencja: European School of Interventional Radiology, Rome, 2006.09.09
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/130
  Autorzy: G[rzegorz] W. Kamiński, A[ndrzej] Jaroszuk, K[rzysztof] Brzozowski, A[ndrzej] Kowalczyk, P[aweł] Żukowski, Z[bigniew] Podgajny, P[aweł] Twarkowski, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Hyperthyreosis treated with thyroid artery embolization
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2006 : Vol. 1, s. [nlb. 1], Abstr. P780
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Glasgow, 2006.04.01
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/130
  Autorzy: J[aroslaw] J. Les, M[onika] Sieńkowska-Magoń, J[oanna] Grzesiak, A[rtur] Kwiecień, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski.
  Tytuł: Transforaminal injections of steroids as a method of low back pain treatment.
  Czasopismo: European Journal of Pain
  Szczegóły: 2006 : Vol. 10, Suppl.1, s. S209
  Konferencja: The European Pain Federation EFIC, Istanbul, 2006.09.13
  ISSN: 1090-3801
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  74/130
  Autorzy: Henryk Zieliński, B. Pawlicki, M. Gałka, Jacek Anusik, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Wrodzone, nerkowe przetoki tętniczo-żylne leczone metodą embolizacji i nefrektomii - opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Congenital renal arteriovenous fistulas - report of two cases treated by embolisation and nephrectomy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 115, s. 81-83, il., bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  75/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, J[arosław] Świstak, A. Wiechowicz, A[dam] Stępień, P[aweł] Twarkowski, A[ndrzej] Koziarski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Angioplastyka zwężeń tętnic szyjnych wewnętrznych jako część strategii w profilaktyce przeciwudarowej mózgu - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 26-27
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/130
  Autorzy: A[ndrzej] Koziarski, G[rzegorz] Zieliński, K[rzysztof] Brzozowski, A[gnieszka] Warczyńska, N[orbert] Madrak, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Leczenie operacyjne olbrzymich tętniaków powodujących objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 29
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/130
  Autorzy: P[aweł] Żukowski, K[rzysztof] Brzozowski, A. Wiechowicz, G[rzegorz] Zieliński, T[omasz] Mandat, P[iotr] Szymański, P[aweł] Twarkowski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Przezskórna wertebroplastyka - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 17
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, M[aria] Małowidzka-Serwińska, A. Wiechowicz, A[dam] Stępień, P[aweł] Twarkowski, A[ndrzej] Koziarski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 25-26
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/130
  Autorzy: G[rzegorz] Zieliński, A[ndrzej] Koziarski, J[an] K. Podgórski, Z[iemowit] Potakiewicz, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski.
  Tytuł: Uszkodzenie tętnicy szyjnej wewnętrznej w czasie operacji przezklinowej gruczolaka przysadki. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 30
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/130
  Autorzy: Jarosław Les, Joanna Grzesiak, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Zofia Wańkowicz, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Percutaneous translumbar placement of long-term hemodialysis catheter in the inferior vena cava - case report.
  Tytuł całości: W: 5th International Congress of the Vascular Access Society (VAS), 11-13 June 2007, Nice France "Angioaccess for Hemodialysis"
  Adres wydawniczy: Nice, 2007
  Strony: s. P-085
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Romana Bogusławska, Piotr Szymański, Jan Korniluk.
  Tytuł: Przezskórna wertebroplastyka i osteoplastyka w leczeniu przeciwbólowym raka nerki z przerzutami do struktur kostnych.
  Tytuł równoległy: Percutaneous vertebroplasty and osteoplasty in pain relief treatment in bone metastases from kidney carcinoma.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2007 : T. 11, nr 3, s. 157-159, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Ref.z Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Rak nerki - współczesne postępowanie w oparciu o wyniki badań molekularnych", Ruciane-Nida, 10-12 maja 2007.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/130
  Autorzy: Radosław Manowiec, T. Mandat, Krzysztof Brzozowski, A. Wlodek, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Idiopatyczny, nadtwardówkowy krwiak kanału kręgowego. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Idiopathic spinal canal epidural hematoma. Case report.
  Tytuł całości: W: XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh : Streszczenia referatów, Szczyrk, 20-23 września 2007 r
  Adres wydawniczy: Szczyrk, 2007
  Strony: s. 98-99
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/130
  Autorzy: Mirosław Dziekiewicz, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Endovascular treatment of descending aorta gunshot injury.
  Tytuł równoległy: Wewnątrznaczyniowe leczenie postrzału aorty zstępującej.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2008 : T. 14, nr 1, s. 20-24, il., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  84/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, P. Piasecki, P. Zięcina, R[omana] Bogusławska.
  Tytuł: Embolizacja naczyń obwodowych w przypadkach ostrych krwawień.
  Tytuł całości: W: III Jubileuszowy Zjazd Radiologii Zabiegowej, Kazimierz Dolny, 29 maja - 1 czerwca 2008 : Program
  Adres wydawniczy: Kazimierz Dolny, 2008
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, P[iotr] Szymański, J[an] Korniluk, R[omana] Bogusławska.
  Tytuł: Wertebroplastyka i osteoplastyka jako jedna metoda leczenia bólu w przerzutach do struktur kostnych z raka nerki.
  Tytuł całości: W: III Jubileuszowy Zjazd Radiologii Zabiegowej, Kazimierz Dolny, 29 maja - 1 czerwca 2008 : Program
  Adres wydawniczy: Kazimierz Dolny, 2008
  Strony: s. 36
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/130
  Autorzy: P[iotr] Piasecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, P[iotr] Zięcina, K. Głogowska, R[omana] Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: The comparison of modern imaging diagnostic methods used for diagnosis and monitoring the isolated angitis of the central nervous system (CNS).
  Czasopismo: Neuroradiology
  Szczegóły: 2008 : 50, Suppl. 1, S143-S144, poz.8.
  Uwagi: 33rd Congress of European Society of Neuroradiology (ESNR). Conference of the Neuradiological Section of the Polish Medical Radiological Society, Auditorium of Collegium Medicum, Jagiellonian University, Cracow, Poland, 17 September 2008.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/130
  Autorzy: Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Przemysław Wierzbicki, A. Perkowska-Ptasińska, Krzysztof Brzozowski, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Cięźki zespół nerczycowy wymagający obustronnej embolizacji tętnic nerkowych u chorego z nefropatią błonistą nałożoną na nefropatię cukrzycową.
  Tytuł równoległy: Severe nephrotic syndrome requiring bilateral renal arteries embolisation in patient with membranous and diabetic nephropathy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 321-324, 2 il., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/130
  Autorzy: Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Małgorzata Łabuś, Grzegorz Kade, Grzegorz Żelichowski, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Zofia Wańkowicz, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Przezlędźwiowa kaniulacja żyły głównej dolnej jako alternatywny dostęp naczyniowy do hemodializ.
  Tytuł równoległy: Translumbar cannulation of vena cava inferior as an alternative method of vascular access for hemodialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 331-334, 6 il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/130
  Autorzy: M[irosław] Dziekiewicz, K[rzysztof] Brzozowski, A[ndrzej] Obara, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Zaburzenia czynnościowe jelita grubego u chorych po leczeniu wewnątrznaczyniowym tętniaków aorty brzusznej.
  Tytuł całości: W: XII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Jurata 12-14 listopada 2008 : Program, Streszczenia
  Adres wydawniczy: Jurata, 2008
  Strony: s. 13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  90/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Dariusz J. Jurkiewicz, Romana Bogusławska.
  Tytuł: Wykorzystanie metod wewnątrznaczyniowej embolizacji tętnic u chorych z masywnym krwotokiem z nosa - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Useage of endovascular artery embolization methods in patients with intractable epistaxis - personal experience.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2009 : Vol. 5, nr 3, s. 17-21, il., bibliogr.10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/130
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Kornel Szczygielski, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Cewnikowanie endoskopowe zatok - ewolucja czy rewolucja w leczeniu zapaleń zatok przynosowych? Doświadczenia własne i przegląd literatury.
  Tytuł równoległy: Endoscopic sinus balloon catherisation - evolution or revolution in treatment of rhinosinusitis? Our experience and literature review.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2009 : T. 63, nr 2, s. 113-117, il., bibliogr., sum.
  ISSN: 0030-6667
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Romana Bogusławska.
  Tytuł: Endovascular treatment of cerebral false aneurysm caused by arteriovenous malformation-related hemorrhage.
  Czasopismo: Am. J. Case Reports
  Szczegóły: 2010 : 11, 42-45, 3 il., bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 1941-5923
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/130
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, P[iotr] Zięcina, P[iotr] Piasecki, E[milia] Frankowska.
  Tytuł: Doświadczenia własne z zastosowaniem materiału embolizacyjnego ONYX w leczeniu naczyniaków tętniczo-żylnych mózgowi.
  Tytuł równoległy: Endovascular treatment of cerebral arteriovenous malformations using ONYX liquid embolic agent.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 75, suppl. 1, s. 163
  Uwagi: XXXIX Polish Congress of Radiology, Szczecin, May 27-29, 2010.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/130
  Autorzy: P[iotr] Piasecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[iotr] Zięcina, E[milia] Frankowska, R[omana] Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Dotętnicza radioembolizacja guzów wątroby z użyciem mikrosfer zawierających Itr-90 - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Selective internal radiation therapy (SIRT) of liver tumors.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 75, suppl. 1, s. 124-125
  Uwagi: XXXIX Polish Congress of Radiology, Szczecin, May 27-29, 2010.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/130
  Autorzy: Zbigniew Podgajny, Piotr Piasecki, Norbert Szaluś, Piotr Zięcina, Justyna Barzał, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Zastosowanie radioembolizacji z użyciem SIR-SphersŽ (Yttrium-90 microsphers) u pacjentów z przerzutami gruczolakoraka jelita grubego do wątroby - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2010 : T. 24, nr 47, s. 61
  Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Wrocław, 8-11 września 2010
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Emilia Frankowska, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Paweł Żukowski, Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: The use of routine imaging data in diagnosis of cerebral pseudoaneurysm prior to angiography.
  Czasopismo: Eur. J. Radiol.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 80, nr 3, s. e401-e409, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0720-048X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.606
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/130
  Autorzy: Romana Bogusławska, Paweł Żukowski, Jarosław Świstak, Krzysztof Brzozowski, Arkadiusz Zegadło, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina.
  Tytuł: Diagnostyka obrazowa w udarze mózgu przed zastosowaniem leczenia trombolitycznego - doświadczenie własne.
  Tytuł równoległy: Diagnostic algorithm of acute stroke before thrombolytic therapy - own experience.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 2, s. 130-134, il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/130
  Autorzy: Z[bigniew] Podgajny, P[iotr] Piasecki, N[orbert] Szaluś, P[iotr] Zięcina, J[ustyna] Barzał, K[rzysztof] Brzozowski, G[rzegorz] Kamiński.
  Tytuł: Radioembolization of colorectal cancer hepatic metastases using yttrium-90 microspheres - preliminary report.
  Tytuł całości: W: NUTECH-2011 - International Conference on Development and Applications of Nuclear Technologies, 11-14 September 2011, Kraków : Book Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m.] : [b.w.], 2011
  Strony: s. [b.s.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/130
  Autorzy: M. Dąbrowski, A. Witkowski, Krzysztof Brzozowski, M. Konka, M. Śpiewak, L. S. Chojnowska.
  Tytuł: Non-surgical septal reduction by coil embolization in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. An alternative to alcohol ablation / Przezskórna redukcja gradientu w drodze odpływu lewej komory metodą embolizacji tętnicy przegrodowej mikrokoilami u osób z kardiomiopatią przerostową zawężającą.
  Czasopismo: Post. Kardiol. Interw.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 2, s. 122-128, il., bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-9338
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.215
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Emilia Frankowska, Andrzej Jaroszuk, Grzegorz Kamiński, Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Partial thyroid arterial embolization for the treatment of hyperthyroidism.
  Czasopismo: European Journal of Radiology
  Szczegóły: 2012 : Vol. 81, nr 6, s. 1192-1196, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2011 Apr 16.
  ISSN: 0720-048X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.512
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  101/130
  Autorzy: M. Pech, O. Dudeck, M. Seidensticker, A. Zapasnik, Krzysztof Brzozowski, G. Wieners, J. Ricke.
  Tytuł: Prospective, randomized comparison of braided and non-braided microcatheters in abdominal arterial embolization.
  Czasopismo: Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery
  Szczegóły: 2012 : Vol. 19, nr 1, s. 31-36, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 1824-4777
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.043
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science


  102/130
  Autorzy: W. Tarnowski, M. Gregorczyk, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Selektywna embolizacja tętnicy żołądkowo-dwunastniczej w krwawieniu do torbieli rzekomej trzustki.
  Tytuł równoległy: Gastroduodenal artery selective endovascular embolization in pancreatic pseudo-cyst hemorrhage.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 32, nr 191, s. 306-308, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/130
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Jaroszuk, Ariadna Zybek, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Marek Ruchala.
  Tytuł: The calcium-phosphate balance, modulation of thyroid autoimmune processes and other adverse effects connected with thyroid arterial embolization.
  Czasopismo: Endocrine
  Szczegóły: 2014 : Vol. 46, nr 2, s. 292-298, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Oct 22 ; Autor korespondencyjny: Grzegorz Kamiński
  ISSN: 1355-008X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.527
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  104/130
  Autorzy: Emilia Frankowska, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Norbert Kolmaga, Adam Stępień, Romana Bogusławska-Walecka.
  Tytuł: Combined thrombolysis in posterior circulation stroke caused by bilateral vertebral artery dissection in squash player.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 48, nr 4, s. 299-304, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Jul 31 ; Autor korespondencyjny: Emilia Frankowska
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.641
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  105/130
  Autorzy: Romana Bogusławska-Walecka, Krzysztof Brzozowski, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Badania obrazowe w neurologii.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014
  Strony: s. 168-227, il.
  ISBN: 978-83-62597-99-4 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/130
  Autorzy: Anna Bilbin-Bukowska, Adam Stępień, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Ewa Skrobowska.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne i terapeutyczne obustronnej przetoki szyjno-jamistej.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and therapeutic problems of bilateral carotid-cavernous sinus fistula.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2014 : T. 36, nr 215, s. 345-347, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  107/130
  Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Piotr Piasecki, Henryk Zieliński, Andrzej Wieczorek, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina.
  Tytuł: Superselective renal artery embolization in the treatment of iatrogenic bleeding into the urinary tract.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2015 : Vol. 21, s. 333-337, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.405
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  108/130
  Autorzy: Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina, Zbigniew Podgajny, Anna Budzyńska, Jan Korniluk, Grzegorz Kamiński, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: The use of 90Y-PET imaging in evaluation of 90Y-microspheres distribution in the liver-initial results.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2015 : T. 18, nr 2, s. 92-96, bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Piasecki
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  109/130
  Autorzy: Piotr Zięcina, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Artur Maliborski, Przemysław Witek, Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Wartość cewnikowania zatok skalistych dolnych w diagnostyce hiperkortyzolemii ACTH-zależnej.
  Tytuł równoległy: The inferior petrosal sinus sampling for the diagnosis of ACTH-dependent hypercortisolism.
  Tytuł całości: W: 41. Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, 2-4 czerwca 2016, Kraków / 41st Congress of the Polish Medical Society of Radiology
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2016]
  Strony: s. 198
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/130
  Autorzy: Izabela Skrzypiec, Emir Sajjad, Joanna Wierzbowska, Karolina Krix-Jachym, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Koziarski, Marek Rękas.
  Tytuł: Zespół Tersona - opis przypadku.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Jesienne warsztaty okulistyczne", Jachranka, 21-22.10.2016 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [b.m., 2016]
  Strony: s. nlb. [25]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/130
  Autorzy: Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina, Jan Korniluk.
  Tytuł: Terapia lokoregionalna przerzutów raka jelita grubego do wątroby.
  Tytuł całości: W: Rak jelita grubego: Diagnostyka i Leczenie, Standardy - Teraźniejszość i Przyszłość, Serock, 03-05 marca 2016 r. : Książka abstraktów
  Adres wydawniczy: [Warszawa] : Wydaw. Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2016
  Strony: s. 51
  ISBN: 978-83-938491-3-0
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/130
  Autorzy: Piotr Zięcina, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Jerzy Narloch, Przemysław Witek, Andrzej Styk, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: The inferior petrosal sinus sampling for the diagnosis of ACTH-dependent hypercortisolism [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2017 March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-3, ePoster C-0214, bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  113/130
  Autorzy: Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina, Jerzy Narloch, Mirosław Dziuk, Jan Korniluk, Anna Budzyńska, Andrzej Mazurek, Katarzyna Buraczewska.
  Tytuł: The use of 99mTc-MAA SPECT/CT as a valuable method of SIRT treatment evaluation [dokument elektroniczny].
  Tytuł całości: W: ESR Electronic Presentation Online System : ECR 2017 - European Congress of Radiology, Vienna, Austria, March 1st - 5th
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2017]
  Strony: s. 1-10, ePoster No. C-2659, bibliogr. 8 poz.
  Konferencja: European Society of Radiology, Vienna, 2017.03.01
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  114/130
  Autorzy: Ksymena Leśniak, Arkadiusz Lubas, Krzysztof Brzozowski, Jerzy Smoszna, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: Ciężkie powikłanie diagnostycznej biopsji nerki nakładające się na ostrą fazę tocznia rumieniowatego układowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Serious renal biopsy complication overlapping systemic lupus erythematosus flare. Case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 2, s. 168-172, bibliogr. 14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ksymena Leśniak
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  115/130
  Autorzy: Agnieszka Słowik, Marcin Wnuk, Paweł Brzegowy, Joanna Chrzanowska-Waśko, Aleksandra Golenia, Bartłomiej Łasocha, Dorota Włoch-Kopeć, Antoni Ferens, Wojciech Serednicki, Piotr Jarocki, Halina Bartosik-Psujek, Rafał Kaczorowski, Edward Filip, Monika Grzegorzak, Jarosław Homa, Janusz Darocha, Daniel Dudek, Wiesław Guz, Konrad Rejdak, Piotr Luchowski, Joanna Wojczal, Michał Sojka, Michał Górnik, Sylwia Stachowicz, Jacek Jaworski, Kinga Buraczyńska, Remigiusz Ficek, Anna Szczepańska-Szerej, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Anetta Lasek-Bal, Przemysław Puz, Aldona Warsz-Wianecka, Arkadiusz Stęposz, Krzysztof Ziaja, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek, Damian Ziaja, Witold Tomalski, Adam Kobayashi, Przemysław Richter, Andrzej Płoński, Marcin Kotkowski, Wojciech Czepiel, Iwona Kurkowska-Jastrzębska, Halina Sienkiewicz-Jarosz, Anna Członkowska, Beata Błażejewska-Hyżorek, Danuta Ryglewicz, Magdalena Konopko, Edyta Brelak, Jacek Antecki, Igor Szydłowski, Maciej Włosek, Adam Stępień, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Izabela Wołoszyńska, Norbert Kolmaga, Jerzy Narloch, Tomasz Hasiec, Jacek Gawłowicz, Monika Pędracka, Jacek Porębiak, Bogumił Grzechnik, Vadym Matsibora, Michał Frąszczak, Marcin Leus, Maciej Mazgaj, Violetta Palacz-Duda, Grzegorz Meder, Wojciech Skura, Piotr Płeszka, Milena Świtoriska, Krzysztof Słomiński, Józef Kościelniak, Paulina Sobieszak-Skura, Magdalena Konieczna-Brazis, Olgierd Rowiński, Andrzej Opuchlik, Anatol Mickielewicz, Beata Szyluk, Piotr Szczudlik, Anna Kostera-Pruszczyk, Maciej Jaworski, Rafał Maciąg, Jarosław Żyłkowski, Bożena Adamkiewicz, Wojciech Szubert, Jarosław Chrząstek, Marek Raźniewski, Agnieszka Pawelec, Paweł Wilimborek, Ryszard Wagner, Paweł Pilarska, Paweł Gierach, Jan Baron, Wojciech Gruszka, Stanisław Ochudło, Agnieszka Krzak-Kubica, Monika Rudzińska-Bar, Miłosz Zbroszczyk, Kamila Smulska, Michał Arkuszewski, Dorota Różański, Dariusz Koziorowski, Izabela Meisner-Kramarz, Stanisłąw Szlufik, Artur Zaczyński, Krzysztof Kądziołka, Kazimierz Kordecki, Michał Zawadzki, Mirosław Ząbek, Bartosz Kraszewski, Dariusz Gąsecki, Paweł Łowiec, Waldemar Dorniak, Tomasz Gorycki, Edyta Szurowska, Ewa Wierzchowska-Cioch, Tomasz Smyk, Beata Szajnoga, Marcin Bachta, Kajetan Mazurek, Magdalena Piwowarska, Wojciech Kociemba, Artur Drużdż, Adrian Dąbrowski, Michał Glonek, Małgorzata Wawrzyniak, Radosław Kaźmierski, Robert Juszkat, Witold Tomalski, Adam Heliosz, Adam Ryszczyk, Jacek Zwiernik, Grzegorz Wasilewski, Andrzej Tutaj, Grzegorz Dałek, Krzysztof Nosek, Sławomir Bereza, Katarzyna Lubkowska, Jerzy Kamienowski, Piotr Sobolewski, Adam Bielecki, Maciej Miś, Marcin Miś, Maria Krużewska-Orłowska, Jan Kochanowicz, Zenon Mariak, Marta Jakoniuk, Grzegorz Turek, Urszula Łebkowska, Andrzej Lewszuk, Kazimierz Kordecki, Tomasz Dziedzic, Tadeusz Popiela.
  Polish Thrombectomy Initiative
  Tytuł: Mechanical thrombectomy in acute stroke - Five years of experience in Poland.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 51, nr 5, s. 339-346, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Jul 5 ; Autor korespondencyjny: Agnieszka Słowik
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  116/130
  Autorzy: Piotr Zięcina, Jacek Staszewski, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Jerzy Narloch, Marta Sadowska, Izabela Wołoszyńska, Adam Stępień.
  Tytuł: Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem systemów do trombektomii mechanicznej.
  Tytuł równoległy: Treatment of ischemic stroke with mechanical trombectomy systems.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2017 : T. 43, nr 255, s. 104-109, bibliogr. 39 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  117/130
  Autorzy: Piotr Zięcina, Jacek Staszewski, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Jerzy Narloch, Marta Sadowska, Izabela Wołoszyńska, Adam Stępień.
  Tytuł: Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem systemów do trombektomii Mechanicznej - jednoośrodkowa analiza efektywności leczenia u 34 pacjentów.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2017 : T. 13, supl. A, s. A59, ID: 1959
  Uwagi: Plakat
  Konferencja: VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k., Gdańsk, 2017.10.11
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  118/130
  Autorzy: Andrzej Jaroszuk, Krzysztof Brzozowski, Grzegorz Kamiński.
  Tytuł: Embolizacja tętnic tarczowych jako metoda leczenia tyreotoksykozy po leczeniu amiodaronem (AIT1).
  Tytuł równoległy: Thyroid artery embolization as a method of treatment of amiodarone thyrotoxicosis.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego; III Zachodniopomorskie Spotkania z Endokrynologią / 6th Congress of the Polish Thyroid Association; 3rd West Pomeranian Meeting on Endocrinology, Szczecin, 26-28.10.2017 : Streszczenia doniesień zjazdowych
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2017]
  Strony: s. 125-126
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/130
  Autorzy: Piotr Piasecki, Tomasz Ząbkowski, Krzysztof Brzozowski, Jerzy Narloch, Piotr Zięcina, Mirosław Dziuk, Konrad Tkaczewski, Henryk Zieliński.
  Tytuł: The assessment of the risk of acute kidney injury in patients undergoing an urgent endovascular treatment due to severe renal bleeding.
  Czasopismo: Cardiovascular and Interventional Radiology
  Szczegóły: 2018 : Vol. 41, nr 3, s. 398-405, bibliogr. 31 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Oct 16 ; Autor korespondencyjny: Piotr Piasecki
  ISSN: 0174-1551
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.928
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  120/130
  Autorzy: Tomasz Ząbkowski, Piotr Piasecki, Lubomir Bodnar, Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina.
  Tytuł: Treatment of massive bladder hemorrhage of cancerous etiology using selective embolization.
  Czasopismo: Journal of Global Oncology
  Szczegóły: 2018 : Vol. 4, Suppl. 2, s. 69s
  Konferencja: Union For International Cancer Control, Kuala Lumpur, 2018.10.01
  ISSN:
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  121/130
  Autorzy: Piotr Piasecki, Jerzy Narloch, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina, Andrzej Mazurek, Anna Budzyńska, Jan Korniluk, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: The Predictive Value of SPECT/CT imaging in colorectal liver metastases response after 90Y-radioembolization.
  Czasopismo: PLoS One
  Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 7, Art. nr e0200488, s. 1-15, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Jul 10 ; Autor korespondencyjny: Piotr Piasecki
  ISSN: 1932-6203
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.776
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  122/130
  Autorzy: Piotr Piasecki, Jerzy Narloch, Konrad Tkaczewski, Wojciech Wąsek, Piotr Zięcina, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Interventional radiology treatments for iatrogenic severe bleeding during percutaneous coronary interventions.
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2018 : T. 83, s. e319-e325, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018.06.24 ; Autor korespondencyjny: Jerzy Narloch
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  123/130
  Autorzy: Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina, Marek Wierzbicki, Anna Budzyńska, Andrzej Mazurek, Mirosław Dziuk, Maciej Maciak, Edward Iller, Jerzy Narloch.
  Tytuł: Gallbladder radiation protection in SIRT-quantitative anatomical study of hepatic vasculature.
  Czasopismo: Journal of Clinical Medicine
  Szczegóły: 2019 : Vol. 8, nr 10, s. e1531, 1-14, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019 Sep 24 ; Autor korespondencyjny: Jerzy Narloch
  ISSN: 2077-0383
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.303
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  124/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Jerzy Narloch, Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Andrzej Koziarski.
  Tytuł: Are type I dural arteriovenous fistulas safe? Single-centre experience of endovascular treatment of dural arteriovenous fistulas.
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2019 : T. 84, s. e179-e184, bibliogr. 25 poz., sum
  Uwagi: Epub 2019.04.05 ; Autor korespondencyjny: Jerzy Narloch.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  125/130
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Jerzy Narloch, Piotr Zięcina, Andrzej Podgórski, Piotr Piasecki.
  Tytuł: Superior ophthalmic vein and ophthalmic artery in immediate evaluation after endovascular treatment of carotid-cavernous fistulas.
  Czasopismo: Polish Journal of Radiology
  Szczegóły: 2019 : T. 84, s. e32-e40, bibliogr. 20 poz., sum
  Uwagi: Epub 2019 Jan 14 ; Autor korespondencyjny: Jerzy Narloch.
  ISSN: 1733-134X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  126/130
  Autorzy: Andrzej Styk, Piotr Zięcina, Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Przemysław Witek, Jerzy Narloch, Marek Wierzbicki, Grzegorz Zieliński.
  Tytuł: Analysis of the value of bilateral inferior petrosal sinus sampling In the diagnosis and treatment of Cushing's disease in patients with a negative or inconclusive result of magnetic resonance imaging.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2020 : Vol. 70, Abstr. AEP693
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Prague, 2020.09.05
  ISSN: 1479-6848
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:

  127/130
  Autorzy: Piotr Piasecki, Piotr Zięcina, Krzysztof Brzozowski, Marek Wierzbicki, Jerzy Narloch.
  Tytuł: Intra-aneurysmal pressure changes during stent-assisted coiling.
  Czasopismo: PLoS One
  Szczegóły: 2020 : Vol. 15, nr 6, s. e0233981, 1-11, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Jun 4 ; Autor korespondencyjny: Jerzy Narloch
  ISSN: 1932-6203
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.240
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  128/130
  Autorzy: W[ojciech] Szypowski, J[arosław] Świstak, A[leksander] Dębiec, J[acek] Staszewski, A[dam] Stępień, P[iotr] Piasecki, K[rzysztof] Brzozowski.
  Tytuł: Postprocedural hemodynamic instability after carotid artery stent placement.
  Czasopismo: European Journal of Neurology
  Szczegóły: 2021 : Vol. 28, Suppl. 1, s. 812, ePosters EPO-597
  Konferencja: European Academy of Neurology, Vienna, 2021.06.19
  ISSN: 1351-5101
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  129/130
  Autorzy: Jarosław Świstak, Aleksander Dębiec, Wojciech Szypowski, Piotr Piasecki, Krzysztof Brzozowski, Jacek Staszewski, Adam Stępień.
  Tytuł: Risk factors and frequency of postprocedural hemodynamic instability after carotid artery stent placement.
  Tytuł równoległy: Czynniki ryzyka i częstość występowania niestabilności hemodynamicznej po zabiegach implantacji stentu do tętnicy szyjnej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2021 : T. 99, nr 4, s. 162-168, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksander Dębiec
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  130/130
  Autorzy: Piotr Piasecki, Aleksandra Majewska, Jerzy Narloch, Maciej Maciak, Klaudia Brodaczewska, Michał Kuc, Halina Waś, Marek Wierzbicki, Krzysztof Brzozowski, Piotr Zięcina, Andrzej Mazurek, Mirosław Dziuk, Edward Iller, Claudine Kieda.
  Tytuł: A new in vitro model applied 90Y microspheres to study the effects of low dose beta radiation on colorectal cancer cell line in various oxygenation conditions.
  Czasopismo: Scientific Reports
  Szczegóły: 2021 : Vol. 11, nr 1, s. e4472, 1-13, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.02.24 ; Autor korespondencyjny: Jerzy Narloch
  ISSN: 2045-2322
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.379
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM