WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHARAZIŃSKA ZOFIA
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/31
Autorzy: Zofia Charazińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Kazuistyka z zakresu zgryzów otwartych bocznych.
Tytuł równoległy: Casuistics of open lateral occlussion.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 11, 1135-1142, 9 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/31
Autorzy: Zofia Charazińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Zagadnienie zgryzów otwartych bocznych.
Tytuł równoległy: The problem of lateral open bite.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1972 : 25, 10, 965-968, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Obserwacje własne asymetrii twarzy uwarunkowanej zmianami w budowie czaszki i ustawieniu kręgów szyjnych.
Tytuł równoległy: Own observations on facial asymmetry determined by changes in cranial structure and position of cervical vertebrae.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 9, 1019-1026, 7 il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/31
Autorzy: Zofia Charazińska, Maria Nehrebecka.
Tytuł: Połowiczy niedorozwój twarzy związany z wadą wrodzoną narządu słuchu.
Tytuł równoległy: Hypoplasia of one - half of the face associated with a congenital anomaly of the organ of hearing.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 12, 1403-1411, 6 il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Uwagi w przebiegu leczenia ortopedycznego dzieci z wadami zgryzu z równoczesnym występowaniem zębów zagłębionych.
Tytuł równoległy: Problems in orthopaedic treatment of children with malocclusion and with simultaneous presence of depressed teeth.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1973 : 26, 2, 159-165, 6 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu aparatami Stockfischa tyłozgryzów z retruzją.
Tytuł równoległy: Own experiences in treatment of posterocclusion with retrusion with stockfisch's apparatus.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1974 : 27, 2, 195-200, 4 il., 2 tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Wyniki leczenia aparatami Stockfischa wad narządu żucia z grupy tyłozgryzów.
Tytuł równoległy: The results of traetment of masticatory organ disturbances from the group of posterocclusion with the apparatus of Stockfisch.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1974 : 27, 1, 37-46, 4 il., 5 tab., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Ocena wyników leczenia wad narządu żucia z grupy tyłozgryzów z zastosowaniem różnych metod terapeutycznych.
Tytuł równoległy: Evaluation of therapeutic results in cases of posterior occlusion anomalies using various therapeutic methods.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1975 : 28, 11, 1109-1123, 3 il., 9 tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Z zagadnień połowiczego niedorozwoju twarzy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 7, 465-470, ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Dysostosis maxillo nasalis. Zespół Bindera.
Tytuł równoległy: Maxillonasal dysostosis. Binder's syndrome.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 4, 327-330, bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Przypadek zespołu Bindera (dysostosis maxillo - nasalis).
Tytuł równoległy: A case of Binder's syndrome (maxillonasal dysostosis).
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1976 : 29, 5, 443-449, 7 il., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Z problematyki leczenia szczękowo-ortopedycznego pacjentów z dyzostozą czaszkowo-twarzową.
Tytuł równoległy: Problems of maxillo - orthopaedic treatment in patients with craniofacial dysostosis.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 30, 10, 831-840, 11 il., 2 tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Uwagi: 5 Kongres Stomatologów Polskich, Katowice, 12 - 13.06.1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/31
Autorzy: Z[ofia] Charazińska.
Tytuł: Z problematyki leczenia szczękowo-ortopedycznego pacjentów z dyzostozą czaszkowo-twarzową.
Tytuł równoległy: Problems of maxillo-orthodontic treatment of patients with craniofacial dysostoosis.
Czasopismo: Protet. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 27, 2, 147-148
Uwagi: V[Piąty] Kongres Stomatologów Polskich w Katowicach 12-13 czerwca 1977 r,
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

14/31
Autorzy: Z[ofia] Charazińska.
Tytuł: Zmiany w narządzie żucia w przypadku myositis ossificans progressiva.
Tytuł równoległy: Changes of masticatory system in a case of progressive myositis ossificans.
Czasopismo: Protet. Stomatol.
Szczegóły: 1977 : 27, 2, 146-147
Uwagi: V[Piąty] Kongres Stomatologów Polskich w Katowicach 12-13 czerwca 1977 r,
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

15/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Zmiany w narządzie żucia w przypadku myositis ossificans progressiva.
Tytuł równoległy: Changes in the masticatory organ in a case of progressive myositis ossificans.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1978 : 31, 1, 79-85, 4 il., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
Uwagi: 5 Kongres Stomatologów Polskich, Katowice, 12 -13.VI.1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Obserwacje odległych wyników leczenia dzieci w wieku żłobkowym z wadami z grupy przodozgryzów.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1979 : 32, 10, 975-982, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Ocena metod i wyników leczenia pacjentów z przedsionkowym ustawieniem kłów.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 3, 315-327, ryc., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Wybrane przypadki rehabilitacji narządu żucia pacjentów z wadami morfologicznymi.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1981 : 34, 2, 225-232, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Doświadczenia własne w rehabilitacji narządu żucia u dzieci z wybranymi wadami wrodzonymi czaszki twarzowej.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1982 : 35, 5-6, 357-360, rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Ocena przebiegu i wyników leczenia szczękowo-ortopedycznego dzieci z dyzostazą uszno-żuchwową.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1984 : 37, 10, 773-787, ryc., tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Uwagi: Ogólnoposkie Sympozjum Ortodontów, Warszawa, 11-13.06.1983.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Rehabilitacja narządu żucia u pacjentów z dyzostazą szczękowo-nosową.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1984 : 37, 8, 601-609, ryc., tab., bibliogr., rez., sum.
Uwagi: Ogólnopolskie Sympozjum Ortodontów, Warszawa, 11-13.06.1983.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Odległe wyniki zespołowego leczenia pacjentów dorosłych z morfologicznymi wadami narządu żucia.
Czasopismo: Mag. Stomatol.
Szczegóły: 1991 : 1, 4, 20-25, il., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Zespół Rubinsteina.
Tytuł równoległy: Rubinstein syndrome.
Czasopismo: Mag. Stomatol.
Szczegóły: 1991 : 1, 5, 21-24, il., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Odległe wyniki zespołowego leczenia pacjentów dorosłych z morfologicznymi wadami narządu żucia.
Tytuł całości: W: VII Kongres Stomatologów Polskich, Łódź, 23-26 czerwiec 1991: streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Łódź, 1991
Strony: s. 146
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

25/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Zmiany w narządzie żucia i odległe obserwacje rehabilitacji szczękowoortopedycznej u pacjenta z zespołem Noonan.
Tytuł całości: W: 24 Sympopzjum Sesji Ortopedii Szczękowej, Lublin 13.09.1996 : materiały zjazdowe
Adres wydawniczy: [Lublin, 1996]
Strony: s. 37
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Zmiany w narządzie żucia pacjentki leczonej we wczesnym dzieciństwie chemioterapią i radioterapią z powodu RMS nosogardła.
Tytuł równoległy: Changes in mastication organ of a patient treated in erly childhood with chemo- and radiotherapy because of nasopharyngeal RMS.
Czasopismo: Stomatol. Współcz.
Szczegóły: 1997 : 4, 5, 376-380, 15 ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Problem rehabilitacji szczękowo-ortopedycznej pacjentki leczonej we wczesnym dzieciństwie z powodu RMS noso-gardła.
Tytuł całości: W: XXV Sympozjum Sekcji Ortopedii Szczękowej(Ortodoncji) Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 17-19 września 1998 r. : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Szczecin, 1998]
Strony: s. 46
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

28/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Choroba Albers - Schonberga - zmiany w narządzie żucia.
Tytuł całości: W: 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego : streszczenia
Adres wydawniczy: [b.m., b.r.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Zmiany w narządzie żucia u rodzeństwa z zespołem Martina-Bella.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Polanica Zdrój, 1.06.1999
Adres wydawniczy: [Polanica Zdrój, 1999]
Strony: s. 25
Uwagi: Toż w jęz. ang. The changes in the masticatory in siblings with Martin-Bell syndrome. Tamże s. 26.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/31
Autorzy: Z[ofia] Charazińska.
Tytuł: Zespół łamliwego chromosomu X (Fra X Syndrom).
Tytuł całości: W: IX Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa 9.04.1999
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
Strony: s. 57
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/31
Autorzy: Zofia Charazińska.
Tytuł: Zespół Klippel-Feila - zaburzenia w narządzie żucia i rehabilitacja szczękowoortopedyczna.
Tytuł całości: W: 6. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego / 6th Meeting of Polish Orthodontic Scoiety, Kraków, 26-28.09.2002 r. : program naukowy
Adres wydawniczy: [b.m., 2002]
Strony: s. 23
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM