WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: CHMIELIŃSKI ARKADIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 90Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/90
Autorzy: Z[dzisław] Daciewicz, M[arek] Tomczak, A[ndrzej] Lewandowski, L[eszek] Chmieliński.
Tytuł: Nieanatomiczne zespolenia omijające w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych.
Tytuł całości: W: 21 Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich (z udziałem międzynarodowym), Kraków 4-6 wrzesień 1986 : streszczenia prac
Adres wydawniczy: [Kraków, 1986]
Strony: s. 224
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/90
Autorzy: E[dward] Stanowski, J[anusz] Łapiński, B[ogdan] Owczarczyk, M. Łosowski, A[rkadiusz] Chmieliński.
Tytuł: Jejunostomia odbarczająco-odżywcza w operacjach górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Jubileuszowego [54] Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków, 17-20 września 1989 r. - T. 3
Adres wydawniczy: Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989
Strony: s. 119-122
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/90
Autorzy: Edward Stanowski, Paweł Puchta, Andrzej Paczyński, Tomasz Koziarski, Leszek Chmieliński, Zbigniew Zaręba.
Tytuł: Laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego - postępowanie rutynowe czy w wybranych przypadkach.
Tytuł całości: W: 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin, 8-11 wrzesień 1993 : pamiętnik : T. 3 : Chirurgia doświadczalna, zakażenia chiorurgiczne : chirurgia endokrynologiczna : wiscerosynteza : chirurgia dziecięca : POL-ILKO. T. 3
Adres wydawniczy: Lublin, 1993
Strony: s. 1211-1212, bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/90
Autorzy: E[dward] Stanowski, T[omasz] Koziarski, P[aweł] Puchta, A[ndrzej] Paczyński, A[rkadiusz] Chmieliński.
Tytuł: Miejsce videolaparoskopii w chirurgii jamy brzusznej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993, supl., 82-84, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Wiscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa-Rynia, 29-30 kwietnia 1993 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Przypadek olbrzymiego pęcherza rozedmowego płuca leczonego bez powodzenia jako nawracająca odma jamy opłucnej.
Tytuł równoległy: A case of giant emphysematous bulla of lung, treated unsuccessfully as recurrent pneumothorax.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 11-12, 619-622, il., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Przypadek torbieli chłonnej śródpiersia u chorego z samoistną małopłytkowością leczonego operacyjnie.
Tytuł równoległy: A case of mediastinal lymphatic cyst in a patient with idiopathic thrombocytopenia treated surgically.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 7-8, 410-413, il., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/90
Autorzy: Edward Stanowski, Tomasz Koziarski, Paweł Puchta, Andrzej Paczyński, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Trudności i powikłania cholecystektomii laparoskopowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993, supl., 20-24, bibliogr. 8 poz.
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Wiscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa-Rynia, 29-30 kwietnia 1993 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/90
Autorzy: Waldemar Mielcarek, Zbigniew Zaręba, Eugeniusz Dziuk, Edward Stanowski, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Immunoscintigraphy with in-111 labeled Anti-Tag-72 monoclonal antibody in determination the lokalization and extend of colorectal cancer.
Tytuł całości: W: 2nd International Conference Colo-rectal Tumors. Milan, 11-14 październik 1994: abstracts. .
Strony: s. b3
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

9/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Zastosowanie szwu mechanicznego do zaopatrywania dużych naczyń płuca.
Tytuł całości: W: Jubileuszowy XXV Zjazd Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Łódź, 19-21 września 1994. Pamiętnik: torakochirurgia
Adres wydawniczy: [Łódź, 1994]
Strony: s. 171-174
Uwagi: Toż streszczenie. Tamże: s. 310.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Leszek Chmieliński, Jerzy Trawiński.
Tytuł: Przypadek rzadkiego pierwotnego chłoniaka płuca.
Tytuł równoległy: A case of rare primary lung lymphoma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 9-10, 538-541, il., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Leszek Chmieliński, Marek Dudziak.
Tytuł: Przypadek wola śródpiersiowego o bardzo rzadkim umiejscowieniu.
Tytuł równoległy: A case of mediastinal goitre of very rare location.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 7-8, 414-418, il., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/90
Autorzy: Edward Stanowski, Andrzej Paczyński, Janusz Łapiński, Zdzisław Daciewicz, Arkadiusz Chmieliński, Krzysztof Paśnik.
Tytuł: Szew mechaniczny w operacjach górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: 56 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin, 8-11 wrzesień 1993 : pamiętnik : T. 3 : Chirurgia doświadczalna : zakażenia chirurgiczne : chirurgia endokrynologiczna : wiscerosynteza : chirurgia dziecięca
Adres wydawniczy: Lublin, 1993
Strony: s. 1186-1187, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/90
Autorzy: Edward Stanowski, Tadeusz Przystasz, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Resection of esophagus leiomyoma in thoracoscopy.
Tytuł całości: W: Conference on Association of European Young Medical Scientists - Minimal Invasive Surgery. Gdańsk, 14-16 September, 1995: streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1995
Strony: s. 52
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

14/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Torakoskopia w doświadczeniu własnym.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej TChP, Bydgoszcz-Pieczyska, 5-7 października 1995 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1995]
Strony: s. 66
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/90
Autorzy: Edward Stanowski, Tomasz Koziarski, Andrzej Paczyński, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Powikłania po laparoskopowej cholecystektomii w materiale I Kliniki Chirurgicznej CSK WAM.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, supl. 1., s. 3-5
Konferencja: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Kielce, 1994.04.21
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/90
Autorzy: Arkadiusz L. Chmieliński.
Tytuł: Wyniki leczenia torakochirurgicznego żołnierzy służby zasadniczej w aspekcie klinicznym i orzeczniczym. Praca doktorska / Arkadiusz Leszek Chmielński ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: 97 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 101 poz., streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc.dr hab.med. Tadeusz Przystasz. - 13.02.1996
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/90
Autorzy: Edward Stanowski, Tomasz Koziarski, Andrzej Paczyński, Leszek Gburzyński, Leszek Chmieliński, Janusz Łapiński.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa - postępowanie rutynowe, możliwości i ograniczenia.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: s. 86-88, bibliogr. 8 poz., sum.
Uwagi: - 57 Zjazd Chirurgów Polskich, Szczecin (PL), 07-09.09.1995.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/90
Autorzy: Edward Stanowski, Leszek Chmieliński, Andrzej Paczyński, Tomasz Koziarski, Tadeusz Przystasz, Grzegorz Gołębiowski.
Tytuł: Możliwości i ograniczenia chirurgii laparo- i torakoskopowej.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: s. 134-136, bibliogr.
Uwagi: - 57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Szczecin, 6-9.09.1995.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/90
Autorzy: Edward Stanowski, Andrzej Paczyński, Tomasz Koziarski, Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński, Leszek Gburzyński, Grzegorz Gołębiowski.
Tytuł: Możliwości i ograniczenia laparo- i torakochirurgii.
Tytuł równoległy: Possibilities and limitations of laparo- and thoracosurgery.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : 72, 11-12, 643-646, bibiogr. 13 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński.
Tytuł: Klasyfikacja ran wojennych wg Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.
Tytuł całości: W: V Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, 17-19 październik 1996 r. Wrocław: Streszczenia Referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1996]
Strony: s. 19
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Andrzej Kadłubowski, Arkadiusz Chmieliński.
Tytuł: Nienabłonkowe nowotwory przełyku.
Tytuł całości: W: V Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, 17-19 październik 1996 r. Wrocław: Streszczenia Referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1996]
Strony: s. 41
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Zdzisław Daciewicz, Arkadiusz Chmieliński.
Tytuł: Powikłania negatywnych laparotomii w obrażeniach brzucha - komplikacja.
Tytuł całości: W: V Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, 17-19 październik 1996 r. Wrocław : Streszczenia Referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1996]
Strony: s. 21
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Arkadiusz Chmieliński.
Tytuł: Leczenie chirurgiczne olbrzymich pęcherzy rozedmowych płuc.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii klatki piersiowej : 45. lecie Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich / pod red. Tadeusza Orłowskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Fundacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, 1996
Strony: s. 127-130, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: Prace przedstawione na 26. Zjeździe Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich
ISBN: 83-906400-1-5
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/90
Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Penetrating gun-shot injuries (wounds) of the chest.
Tytuł całości: W: 5th International Thoracic Surgery Congress, Bratislava, 1-3 May, 1997
Adres wydawniczy: [Bratislava, 1997]
Strony: s. 150
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

25/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Arkadiusz Chmieliński.
Tytuł: Przenikające postrzały klatki piersiowej w materiale własnym.
Tytuł całości: W: 27 Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin 16-18 września 1998 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Warszawa] : CLEXANE, 1998
Strony: s. T-68
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/90
Autorzy: Arkadiusz Chmieliński, Edward Stanowski, Tadeusz Przystasz.
Tytuł: Videotorakoskopia w doświadczeniu własnym.
Tytuł całości: W: 27 Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin 16-18 września 1998 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Warszawa] : CLEXANE, 1998
Strony: s. T-77
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

27/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński, Edward Stanowski.
Tytuł: Zastosowanie szwu mechanicznego do zaopatrywania dużych naczyń płuca.
Tytuł całości: W: 27 Zjazd Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Lublin 16-18 września 1998 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Warszawa] : CLEXANE, 1998
Strony: s. T-90
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/90
Autorzy: T[adeusz] Przystasz, L[eszek] Chmieliński, E[dward] Stanowski.
Tytuł: Great chest surgery misdiagnosis - examples.
Tytuł całości: W: 6th International Thoracic Surgery Congress "Mistakes and failures in thoracic surgery", Prague, May 14-17, 1998: Final Programme Abstracts
Adres wydawniczy: [Prague, 1998]
Strony: 47
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/90
Autorzy: T[adeusz] Przystasz, L[eszek] Chmieliński, W[ojciech] Kozłowski.
Tytuł: Preoperative microscopical lung cancer misdiagnosis.
Tytuł całości: W: 6th International Thoracic Surgery Congress "Mistakes and failures in thoracic surgery", Prague, May 14-17, 1998: Final Programme Abstracts
Adres wydawniczy: [Prague, 1998]
Strony: 48
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

30/90
Autorzy: Arkadiusz Chmieliński, Tadeusz Przystasz.
Tytuł: Wyniki leczenia wybranych chorób klatki piersiowej u żołnierzy służby zasadniczej w aspekcie klinicznym i orzeczniczym.
Tytuł równoległy: Results of treatment of selected chest diseases in privates in clinical and health expertise aspects.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 11-12, s. 641-651, bibliogr. 25 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/90
Autorzy: E[dward] Stanowski, T[omasz] Koziarski, A[ndrzej] Paczyński, G[rzegorz] Gołębiowski, A[rkadiusz] Chmieliński.
Tytuł: Trudności i powikłania w laparoskopowych operacjach antyrefluksowych - materiał własny.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 1998 : 3, 3, 28
Uwagi: 7 Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 3-5.09.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/90
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Arkadiusz Chmieliński.
Tytuł: Zabiegi videoskopowe w chirurgii klatki piersiowej - doświadczenia własne.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 1998 : 3, 3, 23
Uwagi: 7 Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Łódź, 3-5.09.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/90
Autorzy: T[adeusz] Przystasz, E[dward] Stanowski, A[rkadiusz] Chmieliński, J[arosław] Krupa.
Tytuł: Postrzały klatki piersiowej.
Tytuł całości: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 22-25 września 1999 : program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1999]
Strony: s. 2
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/90
Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, E[dward] Stanowski, J[arosław] Krupa.
Tytuł: Powtórny pierwotny rak płuca.
Tytuł całości: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 22-25 września 1999 : program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1999]
Strony: s. 62
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/90
Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński.
Tytuł: Wyniki leczenia torakochirurgicznego żołnierzy służby zasadniczej.
Tytuł całości: W: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 22-25 września 1999 : program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1999]
Strony: s. 65
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/90
Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński.
Tytuł: Nonepithelial neoplasmas of the esophagus.
Czasopismo: Acta chirurgica Hungarica
Szczegóły: 1999 : Vol. 38, nr 1, s. 111-113, sum.
ISSN: 0231-4614
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  37/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, E[dward] Stanowski, A[rkadiusz] Chmieliński.
  Tytuł: Penetrating thoraco-abdominal gunshot wounds procedure.
  Czasopismo: Acta chirurgica Hungarica
  Szczegóły: 1999 : Vol. 38, nr 1, s. 107-109, bibliogr. 4 poz., sum.
  ISSN: 0231-4614
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  38/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Arkadiusz Chmieliński, Jarosław Krupa.
  Tytuł: Postrzały klatki piersiowej.
  Tytuł równoległy: Penetrating gunshot wounds of the chest.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 1
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja - Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
  Strony: s. 141-143, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: 59 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Bydgoszcz, 1999
  ISBN: 83-906412-9-1
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński.
  Tytuł: Wyniki leczenia torakochirurgicznego żołnierzy służby zasadniczej.
  Tytuł równoległy: Results of thoracosurgical treatment in privates.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
  Strony: s. 97-101, bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, W[ojciech] Kozłowski.
  Tytuł: Nieścisłości i pomyłki w mikroskopowym przedoperacyjnym rozpoznaniu raka płuca.
  Czasopismo: Chir. Pol.
  Szczegóły: 2000 : 2, supl. 2, 46
  Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 13-16 czerwca 2000 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  41/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, E[dward] Stanowski.
  Tytuł: Penetrating gun-shot injuries of the chest in own material.
  Czasopismo: Chir. Pol.
  Szczegóły: 2000 : 2, supl. 1, 23-24, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: 8th International Thoracic Surgery Congress, Wrocław, 12-14 May 2000.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  42/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, E[dward] Stanowski.
  Tytuł: Przenikające postrzały piersiowo-brzuszne.
  Czasopismo: Chir. Pol.
  Szczegóły: 2000 : 2, supl. 2, 59
  Uwagi: 28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów, Kraków 13-16 czerwca 2000 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  43/90
  Autorzy: T[omasz] Koziarski, E[dward] Stanowski, A[rkadiusz] Chmieliński, T[adeusz] Przystasz, J[erzy] Kuśnierz.
  Tytuł: Treatment of oesophageal hiatus hernia with laparoscopic method.
  Czasopismo: Chir. Pol.
  Szczegóły: 2000 : 2, supl. 1, 67-69, bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: 8th International Thoracic Surgery Congress, Wrocław, 12-14 May 2000.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  44/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Arkadiusz Chmieliński.
  Tytuł: Giant pulmonis air cysts in videotoracoscopic treatment.
  Tytuł całości: W: II International Slovak - Czech - Polish Symposium on Videosurgery a III. Sympozium Endoskopickej Chirurgie, 23 - 25. februar / 23 - 25 February 2000, Zilina, Slovak republic
  Adres wydawniczy: [Zilina, 2000]
  Strony: s. 42
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/90
  Autorzy: Krzysztof Paśnik, Marek Najdecki, Jacek Trepto, Tomasz Koziarski, Leszek Chmieliński.
  Tytuł: Rzadkie guzy trzustki.
  Tytuł równoległy: Rare pancreatic tumours.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 40
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/90
  Autorzy: Arkadiusz Chmieliński, Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Jacek Trepto, Katarzyna Kurzawa.
  Tytuł: Wideotorakoskopia - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Videothoracoscopy - our experiences.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2000 : 5, 3-4, 34-36, bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/90
  Autorzy: Elżbieta Płocharska, Joanna Grzesiak, Barbara Magierska, Robert Gadzicki, Remigiusz Wrażeń, Leszek Chmieliński.
  Tytuł: Znieczulenie do zabiegów torakoskopowych.
  Tytuł równoległy: Anesthesia in thoracoscopic procedures.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2000 : 5, 3-4, 29-33, bibliogr. 37 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/90
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Edward Stanowski, Arkadiusz Chmieliński, Jacek Trepto.
  Tytuł: Leczenie videotorakoskopowe olbrzymich torbieli powietrznych płuc.
  Tytuł całości: W: Sympozjum upamiętniające 50 rocznicę Pierwszego Spotkania Torakochirurgów Polskich, Kielce 11-13 maja 2001 r
  Adres wydawniczy: [Kielce, 2001]
  Strony: s. 54
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, M[irosław] Osiecki, A[rkadiusz] Chmieliński.
  Tytuł: Porównanie wyników tomografii komputerowej z obrazem śródoperacyjnym u operowanych z powodu raka płuca.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2001, dod. spec. 5, 62
  Uwagi: International Conference on Non Small Cell Lung Cancer: Standards and New Trends in Diagnosis and Therapy, October 5 - October 7, 2001, Medical Academy of Bialystok, Poland. Program and Abstracts
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, J[acek] Trepto, A[rkadiusz] Chmieliński.
  Tytuł: Clinical, intraoperative and pathological staging in patients operated due to non-small-cell lung cancer.
  Tytuł całości: W: 9th International Thoracic Surgery Congress "On the way to Europe", 23-25 May, 2002 Coswig/Dresden, Germany : Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Coswig, 2002]
  Strony: s. 34
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, E[dward] Stanowski, A[rkadiusz] Chmieliński, J[arosław] Krupa.
  Tytuł: Giant pulmonary air cysts in videothoracoscopic treatment.
  Tytuł całości: W: 9th International Thoracic Surgery Congress "On the way to Europe", 23-25 May, 2002 Coswig/Dresden, Germany : Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Coswig, 2002]
  Strony: s. 33
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/90
  Autorzy: Arkadiusz Chmieliński, Jerzy Trawiński, Tadeusz Przystasz.
  Tytuł: Guz Castelmana - rzadki przypadek nowotworu śródpiersia.
  Tytuł równoległy: Castelman's tumor - the rare case of mediastinal neoplasm.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 4, s. 327-239, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/90
  Autorzy: Arkadiusz Chmieliński, Edward Stanowski, Witold Witczak.
  Tytuł: Odszczepiona torbiel oskrzelopochodna jako guz przestrzeni zaotrzewnowej.
  Tytuł równoległy: A separated bronchogenous cyst as a retroperitoneal space tumour.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 164
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/90
  Autorzy: J[acek] Trepto, A[rkadiusz] Chmieliński, T[adeusz] Przystasz, E[dward] Stanowski.
  Tytuł: Wideotorakoskopia lecznicza i diagnostyczna.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 2(20), s. 48
  Uwagi: IV Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Videochirurgii, X Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, 19-21 września 2002, Dęblin, Polska
  ISSN: 1427-0803
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/90
  Autorzy: Jacek Trepto, Arkadiusz Chmieliński, Tadeusz Przystasz.
  Tytuł: Rzadki przypadek usuniętego wideoskopowo uszypułowanego podopłucnowego tłuszczaka ściany klatki piersiowej.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2003 : 8, 1/2, 66-68, 2 il., bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: Pełne teksty prac wygłoszonych na IV Międzynarodowym Polsko-Czesko-Słowackim Sympozjum Videochirurgii w Dęblinie w 2002 r. - cz. 2.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, J[acek] Trepto.
  Tytuł: Non-epithelial neoplasmas of the oesophagus.
  Tytuł całości: W: 10th International Thoracic Surgery Congress: Abstracts, 6-8 May , 2004, Kecskemet-Hungary
  Adres wydawniczy: Kecskemet, 2004
  Strony: , - s. [62]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, E[dward] Stanowski, A[rkadiusz] Chmieliński, J[acek] Trepto.
  Tytuł: Subdiaphragmal diverticulum of the oesophagus treated by videolaparoscopy - case report.
  Tytuł całości: W: 10th International Thoracic Surgery Congress: Abstracts, 6-8 May , 2004, Kecskemet-Hungary
  Adres wydawniczy: Kecskemet, 2004
  Strony: s. [61]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/90
  Autorzy: J[acek] Trepto, T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński.
  Tytuł: Videotoracoscopic treatment of subpleural lipomas of the chest wall.
  Tytuł całości: W: 10th International Thoracic Surgery Congress: Abstracts, 6-8 May , 2004, Kecskemet-Hungary
  Adres wydawniczy: Kecskemet, 2004
  Strony: s.[40]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/90
  Autorzy: A[rkadiusz] Chmieliński, J[acek] Trepto, T[adeusz] Przystasz.
  Tytuł: Videotoracoscopy - 10 years experiences.
  Tytuł całości: W: 10th International Thoracic Surgery Congress: Abstracts, 6-8 May , 2004, Kecskemet-Hungary
  Adres wydawniczy: Kecskemet, 2004
  Strony: s. [62]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/90
  Autorzy: E[dward] Stanowski, T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, J[arosław] Krupa.
  Tytuł: The choice of operative approach in thoracoscopic thymectomy.
  Tytuł całości: W: 6. cesko-polsko-slovenske mezinarodni sympozium miniinvazivni chirurgie : sbornik abstrakt, Ostrava, Czech Republik, May 26-28, 2004
  Adres wydawniczy: Ostrava, 2004
  Strony: s. 45
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/90
  Autorzy: Elżbieta Płocharska, Joanna Grzesiak, Remigiusz Wrażeń, Robert Gadzicki, Jarosław Rytwiński, Leszek Chmieliński.
  Tytuł: Problemy związane ze znieczuleniem pacjentów poddanych zabiegom w obrębie klatki piersiowej. Analiza przebiegu znieczuleń i okresu okołooperacyjnego w 2003 roku.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 100-102
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  62/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Arkadiusz Chmieliński, Jacek Trepto.
  Tytuł: Videotorakoskopia w leczeniu olbrzymich torbieli powietrznych płuc.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Jacek Trepto, Arkadiusz Chmieliński, Jarosław Krupa.
  Tytuł: Videotorakoskopia w leczeniu podopłucnowych tłuszczaków ściany klatki piersiowej.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/90
  Autorzy: Arkadiusz Chmieliński, Jacek Trepto, Tadeusz Przystasz.
  Tytuł: Videotorakoskopioa - 10 lat doświadczeń.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 15-16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński.
  Tytuł: Dwa rzadkie powikłania złamania żebra.
  Tytuł równoległy: Two rare complications of rib fractures.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2005 : 81, 3, 167-169, 3 il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/90
  Autorzy: Edward Stanowski, Arkadiusz Chmieliński, Jacek Trepto, Tadeusz Przystasz.
  Tytuł: Torakoskopowa tymektomia.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2005 : R. 10, nr 1, s. 32
  Konferencja: Sekcja Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich; WSZ Konin, Konin-Licheń, 2005.04.27
  ISSN: 1427-0803
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  67/90
  Autorzy: Arkadiusz Chmieliński, Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Jacek Trepto.
  Tytuł: Videotorakoskopia w diagnostyce chorób klatki piersiowej - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2005 : R. 10, nr 1, s. 29-30
  Konferencja: Sekcja Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich; WSZ Konin, Konin-Licheń, 2005.04.27
  ISSN: 1427-0803
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  68/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, E[dward] Stanowski, A[rkadiusz] Chmieliński, J[acek] Trepto.
  Tytuł: Wideotorakoskopia w guzach śródpiersia wyrazem postępu w torakochirurgii.
  Tytuł całości: W: 15 lat wideochirurgii w Polsce : XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kielce, 12-14 pażdziernika 2006 r.
  Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Cedro i Synowie, 2006
  Strony: s. 43
  Konferencja: Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Oddział Świętokrzyskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, Fundacjia "Dla Rozwoju Chirurgii" w Kielcach, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, J[acek] Trepto.
  Tytuł: Operacje wideotorakoskopowe guzów śródpiersia.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 3, supl. 1, S17
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów, Wrocław, 2006.05.18
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/90
  Autorzy: A[rkadiusz] Chmieliński, T[adeusz] Przystasz, J[acek] Trepto.
  Tytuł: Wideotorakoskopia w leczeniu pourazowych krwiaków jamy opłucnej.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 3, supl. 1, S 17
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów, Wrocław, 2006.05.18
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, A. Kwiatkowski, E[dward] Stanowski.
  Tytuł: Videothoracoscopy in post - traumatic haemothorax - the progress in thoracosurgery.
  Tytuł całości: W: 9th International Czech-Polish-Slovak Symposium on Videosurgery, Prague, 26-27 April 2007: Abstracts & Special Gif [CD]
  Adres wydawniczy: Prague : [b.w.], 2007
  Strony: Abstract Id: 7
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, A[ndrzej] Kwiatkowski, E[dward] Stanowski.
  Tytuł: Przydatność wideotorakoskopii w pourazowych krwiakach jamy opłucnej.
  Tytuł równoległy: The advantage of the videothoracoscopy in post-traumatic haemotorax.
  Czasopismo: Wideochirur. Tech. Małoinwaz.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 2, supl. 1, S 24
  Uwagi: XIII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii, Słok k. Bełchatowa, 22-24 czerwca 2007 r.; I edycja kursu Podstawy laparoskopii, Słok k. Bełchatowa, 22-24 czerwca 2007 r.
  ISSN: 1895-4588
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński, Robert Brzozowski, Piotr Pawelec.
  Tytuł: Pierwotne nienabłonkowe nowotwory płuca.
  Tytuł równoległy: Primary nonepithelial tumor of the lung.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2008 : 86, 2/3/4, 73-77, 4 tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński, Robert Brzozowski, Piotr Pawelec.
  Tytuł: Porównanie przed- i pooperacyjnych mikroskopowych rozpoznań raka płuca u operowanych.
  Tytuł równoległy: Comparison of the pre- and post-operative microscopical {recognittions}[recognitions] of lung cancer at operated.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2008 : 86, 2/3/4, 78-80, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, A[rkadiusz] Chmieliński, R[obert] Brzozowski.
  Tytuł: Rzadkie późne powikłania obrażeń klatki piersiowej i złamań żeber.
  Tytuł całości: W: XII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Jurata 12-14 listopada 2008 : Program, Streszczenia
  Adres wydawniczy: Jurata, 2008
  Strony: s. 27
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  76/90
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, R[obert] Brzozowski, A[rkadiusz] Chmieliński.
  Tytuł: Zastosowanie wideotorakoskopii (WTS) w leczeniu poszkodowanych z pourazowym krwiakiem jamy opłucnej.
  Tytuł całości: W: XII Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Jurata 12-14 listopada 2008 : Program, Streszczenia
  Adres wydawniczy: Jurata, 2008
  Strony: s. 26
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  77/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński, Robert Brzozowski.
  Tytuł: Przypadek przetoki tętniczo-żylnej płuca leczony chirurgicznie.
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of pulmonary arteriovenous fistula : a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 2, s. 104-107, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/90
  Autorzy: Arkadiusz Chmieliński, Jerzy Trawiński, Przemysław Sroczyński, Tadeusz Przystasz.
  Tytuł: Przypadek uszypułowanego guza włóknistego (solitary fibrous tumor) opłucej.
  Tytuł równoległy: Pedunculated solitary fibrous tumor of the pleura : a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 2, s. 100-103, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/90
  Autorzy: R[obert] Brzozowski, A[rkadiusz] Chmieliński, T[adeusz] Przystasz.
  Tytuł: Ocena skuteczności i niepowodzeń wideotorakoskopii na podstawie 15 lat doświadczeń własnych Kliniki.
  Tytuł równoległy: Efficacy and failures of videothoracoscopy - 15 years own Clinical experience.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 2009 : T. 81, Supl. 1, s. S/66
  Uwagi: 64th Congress of the Association of Polish Surgeons, Wrocław 2009. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/90
  Autorzy: R[obert] Brzozowski, A[rkadiusz] Chmieliński, T[adeusz] Przystasz, E[dward] Stanowski.
  Tytuł: Własne doświadczenia wykonywania zabiegów operacyjnych metodą wideotorakoskopową po tępych urazach klatki piersiowej.
  Tytuł równoległy: Own experience in video-assisted thoracoscopy after blunt chest trauma.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 2009 : T. 81, Supl.1, s. S/69-S/70
  Uwagi: 64th Congress of the Association of Polish Surgeons, Wrocław 2009. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/90
  Autorzy: Piotr Trojanowski, Andrzej Kwiatkowski, Krzysztof Paśnik, Mikołaj Orłowski, Leszek Chmieliński.
  Tytuł: Współczesne metody leczenia przepuklin brzusznych.
  Tytuł równoległy: Current methods of ventral hernias repair.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 569-571, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/90
  Autorzy: Robert Brzozowski, Arkadiusz Chmieliński.
  Tytuł: Powikłania i niepowodzenia operacji wideotorakoskopowych w materiale własnym kliniki.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2010 : 7, supl. 1, S 76-S 77
  Uwagi: V Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Poznań 20-22 maja 2010 roku.
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/90
  Autorzy: Paweł Osemek, Arkadiusz Chmieliński, Krzysztof Staroń.
  Tytuł: Izolowany postrzał odcinka szyjnego tchawicy - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Isolated gunshot injury of the cerviacal tracheal : a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 1, s. 18-23, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/90
  Autorzy: Paweł Osemek, Arkadiusz Chmieliński, Robert Brzozowski, Krzysztof Paśnik, Mikołaj Orłowski.
  Tytuł: Obrażenia postrzałowe klatki piersiowej - metody leczenia chirurgicznego.
  Tytuł równoległy: Gunshot injuries to the chest - a surgical management.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 3, s. 240-249, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Robert Brzozowski, Arkadiusz Chmieliński.
  Tytuł: Przypadek zamkniętego skojarzonego obrażenia piersiowo-brzusznego.
  Tytuł równoległy: Simultaneous thoracoabdominal injury - a case report.
  Czasopismo: Ostry Dyżur
  Szczegóły: 2010 : T. 3, nr 2, s. 44-46, il., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-3316
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/90
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, Arkadiusz Chmieliński, Zbigniew Zaręba, Robert Brzozowski.
  Tytuł: Rzadkie powikłania złamań żeber.
  Tytuł równoległy: Rare complications of ribs fractures.
  Czasopismo: Ostry Dyżur
  Szczegóły: 2010 : T. 3, nr 2, s. 47-51, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-3316
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/90
  Autorzy: Andrzej Mazurek, Norbert Szaluś, Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Janusz Hałka, Arkadiusz Chmieliński.
  Tytuł: Detection of splenic tissue by 99mTc-labelled SN-colloid SPECT/CT scintigraphy.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2011 : T. 14, nr 2, s. 116-117, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/90
  Autorzy: Paweł Osemek, Arkadiusz Chmieliński, Krzysztof Paśnik, Rafał Kidziński.
  Tytuł: Single hydatid cyst of liver managed with laparoscopy - a case study.
  Czasopismo: Videosurgery Miniinv.
  Szczegóły: 2011 : T. 6, nr 4, s. 264-267, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 1895-4588
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.000
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/90
  Autorzy: Piotr Florczuk-Dąbek, Arkadiusz Chmieliński, Wojciech Jasek.
  Tytuł: Wykorzystanie terapii podciśnieniowej VACŽ w leczeniu rozległego urazu przedniej ściany klatki piersiowej. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Use of VACŽ therapy in treatment of massive injury of the chest front wall. A case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2019 : T. 97, nr 2, s. 137-140, bibliogr. 4 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Florczuk-Dąbek
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  90/90
  Autorzy: Justyna Pyrko, Arkadiusz Chmieliński, Andrzej Kwiatkowski, Artur Maliborski, Szczepan Cierniak, Daniel Lisicki, Anita Michnowska-Kluś.
  Tytuł: Rozlany międzybłoniak epitelioidny opłucnej z obecnością zmiany przerzutowej do piersi - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Diffuse malignant epithelioid mesothelioma of the pleura with breast metastasis - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2020 : T. 98, nr 3, s. 181-188, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Justyna Pyrko
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM