WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: DĄBROWSKI M
Liczba odnalezionych rekordów: 84Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/84
Autorzy: J[erzy] Gil, J[anusz] Ziemka, W.J. Brzosko, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein, T. Łoch, S. Szmigielski, J[anusz] Lejlaszewicz, A[leksander] Badowski.
Tytuł: Immunoterapia przewlekłego aktywnego zapalenia wątroby typu B za pomocą propionibacterium granulosum kp-45.
Tytuł całości: W: 52 Posiedzenie Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Poznań 24-26 maja 1984 : streszczenia referatów - Poznań, 1984
Strony: s. 58-59
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/84
Autorzy: J[erzy] Gil, J[anusz] Ziemka, W.J. Brzosko, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein, S. Szmigielski, H. L. Ko, J. Jeljaszewicz, G. Pulverer.
Tytuł: Immunotherapy of chronic active viral hepatitis B with propionibacterium granulosum.
Czasopismo: Hepato-Gastroenterology
Szczegóły: 1984 : 31, 3, 109-118, il., tab., bibliog.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/84
Autorzy: Jerzy Gil, Sławomir Zaboklicki, Witold Brzosko, M. Dąbrowski, Barbara Bernstein-Dąbrowska, J[anusz] Ziemka, S. Szmigielski, Janusz Jeljaszewicz.
Tytuł: Podawanie preparatu propionibacterium granulosum u chorych z aktywnym zapaleniem wątroby HBS (+). (Doniesienie wstępne).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 7-8, 417-428, i., tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/84
Autorzy: B. Norwa-Otto, M. Dąbrowski, J. Jodkowski, A. Witkowski, A. Dębski, Z. Chmielak, M. Woroszylska, M. Demkow, Z. Juraszyński, P[iotr] Hendzel, W. Rużyłło.
Tytuł: Przezskórna angioplastyka wieńcowa u chorego z wysokim ryzykiem leczenia operacyjnego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1992 : 37, 10, 203-207, il, 2 tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/84
Autorzy: W. Stankiewicz-Szymczak, Aleksander Ligęziński, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein.
Tytuł: Ilościowe i czynnościowe zaburzenia limfocytów T u chorych z brodawczakami krtani.
Tytuł równoległy: Quantitative and functional T-cell disturbances in patients with laryngeal papillomas.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 11-12, 572-577, il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/84
Autorzy: Aleksander Ligęziński, W. Stankiewicz-Szymczak, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein.
Tytuł: Ocena stopnia sprawności immunoregulacyjnej u chorych na raka krtani.
Tytuł równoległy: Evaluation of immunoregulatory effectiveness in patientes with laryngeal carcinoma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 9-10, 465-469, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/84
Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński, M. Dąbrowski, Bogusław Nawrocki, B. Kalicki.
Tytuł: Chronic sinusitis - allergic expresion of immunodeficiency.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1994 : 49, Suppl. 19, 418
Uwagi: XV International Congres of Allergology and Clinic Immunology. Stockholm, 26 czerwiec-1 lipiec 1994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/84
Autorzy: M. Dąbrowski, W. Stankiewicz, B. Szelapin, Aleksander Ligęziński.
Tytuł: Immunocorective effects of peat extract TTP in patient with chronic sinusitis.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1994 : 49, Suppl. 19, 229
Uwagi: XV International Congres of Allergology and Clinical Immunology. Stockholm, 26 czerwiec-1 lipiec 1994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/84
Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński, M. Dąbrowski, Lech Gawron.
Tytuł: Immunorestorative therapy of reccurents infections of uppor respiratory tract.
Czasopismo: Int. J. Thymology
Szczegóły: 1994, 4, Int. J. Thymology
Typ publikacji: ZA

10/84
Autorzy: W. Stankiewicz-Szymczak, Aleksander Ligęziński, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein.
Tytuł: Ocena stopnia sprawności immunoregulacyjnej chorych z rakiem krtani.
Tytuł równoległy: Degree of immunoregulatory efficiency estimated in patients with larynx carcinoma.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1994 : 48, supl. 16 : Onkologia w otolaryngologii. Materiały naukowe Sympozjum, 78-81, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Uwagi: Sympozjum naukowe pt. Onkologia w otolaryngologii Poznań 17-19.09. 1993
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/84
Autorzy: W. Stankiewicz, D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński, M. Dąbrowski.
Tytuł: The immunity in patients with head and neck malignant tumors.
Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
Szczegóły: 1996 : 2, 2, 46-48, 1 tab., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/84
Autorzy: Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Termowizyjna metoda określenia przyrostu temperatury w komorze zęba w czasie zabiegów z wykorzystaniem laserów medycznych i lamp do polimeryzacji materiałów dentystycznych.
Tytuł całości: W: Kongres Diagnostyki Technicznej KDT 96, 17 - 20 września 1996: Materiały. - T. 3
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1996
Strony: s. 385-390, bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/84
Autorzy: W. Stankiewicz, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein, D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński, A[nna] Chmurzyńska.
Tytuł: Therapeutic efficacy of peat extract TTP Tołpa reflected by clinical and immunological results in treatment of patients with chronic sinusitis.
Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
Szczegóły: 1997 : 3, 4, 201-208, 2 ryc., 4 tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/84
Autorzy: W. Stankiewicz, Aleksander Ligęziński, M. Dąbrowski, B. Dąbrowska-Bernstein, Grzegorz Adamiak.
Tytuł: Zaburzenia immunokompetencji układu odpornościowego w chorobach nowotworowych.
Tytuł równoległy: Changes in immunocompetention of the immune system in cancer diseases.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 49, supl. 20, 79-80
Uwagi: Materiały naukowe Sympozjum WZW "JAWOR" Solina, 1-4 czerwca 1995 (prace recenzowane przez Komitet Naukowy) / red. Piotr Zalewski, Jurek Olszewski.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/84
Autorzy: Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda, Jan Trykowski, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Termowizyjna metoda określania przyrostu i rozkładu temperatury twardych tkanek zęba w trakcie oddziaływania urządzeń dentystycznych.
Tytuł równoległy: Termovision method of definition of temperature increase and distribution in the hard dental tissues during stomatologic appliances influence.
Czasopismo: Stomatol. Współcz.
Szczegóły: 1997 : 4, 2, 128-132, 6 ryc., bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/84
Autorzy: S[tanisław] Żmuda, P[aweł] Zaborowski, J[an] Trykowski, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Przyrost i rozkład temperatur w twardych tkankach zęba po działaniu lamp polimeryzacyjnych.
Tytuł całości: W: Wielospecjalistyczne Sympozjum pt. "Postępy w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji układu stomatognatycznego", XVI Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki, Sesja Organizacji ILSI EUROPE oraz II Międzynarodowe Targi DENTEXPO' 97, Warszawa, 24-26 kwietnia 1997 : streszczenia
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
Strony: s. 126
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

17/84
Autorzy: Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda, Jan Trykowski, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Wzrost temperatury na powierzchni zęba po naświetlaniu lampami polimeryzacyjnymi w warunkach in vitro i in vivo.
Tytuł równoległy: Temperature rise on the toth surface after irradiation with visible-light cure lamps under conditions in vitro and in vivo.
Czasopismo: Stomatol. Współcz.
Szczegóły: 1998 : 5, 4, 259-264, 16 ryc., 2 tab., bibliogr. [11] poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/84
Autorzy: P[aweł] Zaborowski, S[tanisław] Żmuda, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Wpływ temperatury otoczenia na obraz termiczny powierzchni zębów w badaniach in vivo.
Tytuł całości: W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo '99, Warszawa, 8-10 kwietnia 1999 r
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
Strony: s. 11
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, A. Panas, M[aria] Preiskorn, P[aweł] Zaborowski, S[tanisław] Żmuda.
Tytuł: Termowizyjna weryfikacja modelu transmisji ciepła w tkankach zęba.
Tytuł całości: W: IV Konferencja Krajowa: Termografia i termometria w podczerwieni : TTP 2000, Łódź, 16-18 listopada 2000 r. / [pod red. Bogusława Więcka]
Adres wydawniczy: Łódź : Instytut Elektroniki Politechnika Łódzka, [2000]
Strony: s. 109-113, bibliogr. 10 poz.
ISBN: 83-872026-9-X
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/84
Autorzy: Stanisław Żmuda, Paweł Zaborowski, Jan Trykowski, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Wpływ właściwości emisyjnych materiałów dentystycznych i tkanek twardych zęba na bezkontaktowy pomiar temperatury uzębienia.
Tytuł równoległy: Effect of the emission of properties of dental materials and hard tissues of the teeth on indirect temperature measurement of the teeth.
Czasopismo: Stomatol. Współcz.
Szczegóły: 2000 : 7, supl. 1, 8-12, 10 ryc., tab., bibliogr. [14] poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, S[tanisław] Żmuda, P[aweł] Zaborowski, C[ezary] Pogorzelski.
Tytuł: The use of thermovision camera to represent physiological and pathological conditions of oral cavity mucous membrane.
Tytuł całości: W: 6th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications, Certosa di Pontignano, Sienna, Italy, September 16-19, 2001 : Abstracts
Adres wydawniczy: [Sienna, 2001]
Strony: s. 35, 2 il.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

22/84
Autorzy: Stanisław Żmuda, Paweł Zaborowski, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Wpływ źródła światła lampy na wzrost temperatury materiałów dentystycznych w procesie polimeryzacji.
Czasopismo: Mag. Stomatol.
Szczegóły: 2001 : 11, 4, 71-74, 8 il., bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

23/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, S[tanisław] Żmuda, P[aweł] Zaborowski, C[ezary] Pogorzelski.
Tytuł: The use of termovision camera to observe physiological and pathological conditions of oral cavity mucous membrane.
Czasopismo: Infrared Phys.Techn.
Szczegóły: 2002 : 43, 3-5, 265-2697, il., bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.122
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

24/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, Stanisław Żmuda, Paweł Zaborowski, Elżbieta Ignatowicz.
Tytuł: The use of thermovision technique in diagnostics and evaluation of treatment effects to patients with periodontal diseases.
Tytuł całości: W: International Conference Quantitative InfraRed Thermography 6, Zagreb, Croatia, September 24 - 27, 2002
Adres wydawniczy: [Zagreb, 2002]
Strony: s. 138
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

25/84
Autorzy: Stanisław Żmuda, Paweł Zaborowski, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych tkanek przyzębia w podczerwieni. Część I.
Tytuł równoległy: Differentiation between physiological and pathological states in the periodontal tissues using infrared. Part I.
Czasopismo: Mag. Stomatol.
Szczegóły: 2002 : 12, 10, 54-58, 11 il., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

26/84
Autorzy: Leszek Kubik, M. Gajewski, W. Stankiewicz, A. Płocharski, B. Skolimowska, M. Karpiński, M. Dąbrowski, S. Szmigielski, J. Kosior, R. Pęcak.
Tytuł: Wybrane wskaźniki zapalenia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
Tytuł równoległy: Selected inflammatory markers in patients with acute coronary syndromes.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2002 : 13, 73, 32-35, 6 tab., bibliogr. 28 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

27/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, P[aweł] Zaborowski, S[tanisław] Żmuda.
Tytuł: Kamera termowizyjna w ocenie termicznego oddziaływania lasera Nd : YAG na ścianki kanału zęba w badaniach in vitro.
Tytuł całości: W: V Konferencja Krajowa "Termografia i Termometria w Podczerwieni", Ustroń, 14-16 listopada 2002 r. / pod red. Bogusława Więcka
Adres wydawniczy: Łódź : Inst. Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 2002
Strony: s. 105-109, 6 il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
ISBN: 83-910615-8-2
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, P[aweł] Zaborowski, S[tanisław] Żmuda.
Tytuł: Obrazowanie zmian temperatury błony śluzowej podczas laseroterapii z wykorzystaniem kamery termowizyjnej i oprogramowania do ciągłej rejestracji obrazu.
Tytuł całości: W: V Konferencja Krajowa "Termografia i Termometria w Podczerwieni", Ustroń, 14-16 listopada 2002 r. / pod red. Bogusława Więcka
Adres wydawniczy: Łódź : Inst. Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 2002
Strony: s. 111-114, 5 il., bibliogr. 4 poz.
ISBN: 83-910615-8-2
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/84
Autorzy: H. Madura, M. Dąbrowski, R. Dulski, Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda.
Tytuł: Thermographic method for evaluation of thermal influence of Nd : YAG laser on external surfaces of a tooth root.
Tytuł całości: W: 7th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Applications, September 9 - 11, 2003, Pisa, Italy: Abstracts Book
Adres wydawniczy: [Pisa, 2003]
Strony: s. 64-65, 2 tab., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

30/84
Autorzy: Stanisław Żmuda, Paweł Zaborowski, M. Dąbrowski, R. Dulski, Cezary Pogorzelski.
Tytuł: Thermal evaluation of temperature distribution in oral cavity during dental operations - the process of change in temperature distribution of tooth surface during dental material polymerization.
Tytuł całości: W: A casebook of infrared imaging in clinical medicine / ed. Anna Jung, Janusz Żuber, Francis Ring
Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2003
Strony: s. 28-30, il., streszcz.
ISBN: 83-916116-2-0
Typ publikacji: PR
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

31/84
Autorzy: Stanisław Żmuda, Paweł Zaborowski, M. Dąbrowski, R. Dulski, Cezary Pogorzelski.
Tytuł: Thermal evaluation of the temperature distribution in the oral cavity during dental operations - the operation of vestibule oral cavity deepening using CO2 laser.
Tytuł całości: W: A casebook of infrared imaging in clinical medicine / ed. Anna Jung, Janusz Żuber, Francis Ring
Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2003
Strony: s. 23-27, il., streszcz.
ISBN: 83-916116-2-0
Typ publikacji: PR
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

32/84
Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa, Wojciech Lubiński, Ewa Pirożyńska, W. Stankiewicz, Sławomir Dudko, Romuald Carewicz, M. Dąbrowski.
Tytuł: Adhesion molecules LFA-1(CD11a), Mac-1(CD11b), ICAM-1l(CD54) of T-lymphocytes, IL-1beta, IL-1ra and IL-4 in serum of patients with inflammatory diseases of the lower respiratory tract.
Czasopismo: Eur. Respir. J.
Szczegóły: 2003 : 22, Suppl. 45 : Abstracts 13th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, September 27-October 1, 2003, 85-86
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

33/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, S[tanisław] Żmuda, P[aweł] Zaborowski.
Tytuł: The use of thermovision technique for diagnosis of periodontal diseases and evaluation of treatment effects.
Tytuł całości: W: Quantitative InfraRed Thermography 6 QIRT'02 : Proceedings of International QIRT Conference, Dubrovnik, Croatia, September 24 - 27, 2002 / ed. D. Balageas [et al.]
Adres wydawniczy: Zagreb, 2003
Strony: s. 279-283, 5 il., bibliogr. 4 poz.
ISBN: 953-6313-50-2
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

34/84
Autorzy: Stanisław Żmuda, Elżbieta Ignatowicz, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Thermografic assesment of thermal effects of laser during sterylization of pathological periodontal pocket.
Tytuł całości: W: Thermography and Lasers in Medicine / ed. by Bogusław Więcek
Adres wydawniczy: Łódź, 2003
Strony: s. 51-55, 4 il., bibliogr. 5 poz.
ISBN: 83-89003-82-1
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

35/84
Autorzy: S[tanisław] Żmuda, E[lżbieta] Ignatowicz, M[aria] Preiskorn, M[agdalena] Stolarek, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Thermographic monitoring of temperature changes on the surface of implant during CO2 laser irradiation - in vitro study.
Czasopismo: Thermol. Int.
Szczegóły: 2003 : Vol. 13, nr 2, s. 82
Uwagi: 9th European Congress of Thermology, Kraków, Poland, May 29 - June 1, 2003: Abstracts
ISSN: 1560-604X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

36/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, S[tanisław] Żmuda, P. Zaborowski.
Tytuł: Thermografic assessment of thermal effects during laser sterilisation of pathological periodontal pocket.
Tytuł całości: W: 7th International Conference on Quantitative Infrared Thermography, July 5-8, 2004 Rhode-St-Genese, Belgium
Adres wydawniczy: [Rhode-St-Genese, 2004]
Strony: s. J.9.1-J.9.6, 4 il., tab., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: ZPZ
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

37/84
Autorzy: B. Pawlicki, Henryk Zieliński, M. Dąbrowski.
Tytuł: Znaczenie apoptozy i przewlekłego zapalenia gruczołu krokowego w patogenezie łagodnego rozrostu.
Tytuł równoległy: The role of apoptosis and chronic prostatitis in the pathogenesis of benign prostatic hyperplasia.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2004 : 17, 100, 307-310, bibliogr. 38 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

38/84
Autorzy: S[tanisław] Żmuda, E[lżbieta] Ignatowicz, M[agdalena] Stolarek, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Infrared thermographic analysis of temperature distribution on the surface of human tooth during Nd YAG laser irradiation - in vitro study.
Czasopismo: Thermol. Int.
Szczegóły: 2004 : Vol. 14, nr 4, s. 131-136, il., tab., bibliogr. 19 poz., Zsfg., sum.
ISSN: 1560-604X
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

39/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, P. Zaborowski, S[tanisław] Żmuda.
Tytuł: Zastosowanie termowizji do określania przyrostów temperatury tkanek podczas laserowych zabiegów stomatologicznych.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Krajowa "Termografia i termometria w podczerwieni" pod red. Bogusława Więcka
Adres wydawniczy: Łódź : Inst. Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 2004
Strony: s. 149-154, 6 il., 3 tab., bibliogr. 5 poz.
ISBN: 83-908655-05
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

40/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda.
Tytuł: Emissivity of the popular dental materials.
Tytuł całości: W: 8th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Application : Abstracts Book, Rome, Italy , September 7-9, 2005,
Adres wydawniczy: Rome, 2005
Strony: s. 70-73, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Konferencja: , Rome, 2005.09.07
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

41/84
Autorzy: A. J. Panas, M. Preiskorn, M. Dąbrowski, Stanisław Żmuda.
Tytuł: Validation of hard tooth tissue thermal diffusivity measurements applying an intrared camera.
Tytuł całości: W: 8th International Workshop on Advanced Infrared Technology and Application : Abstracts Book, Rome, Italy, September 7-9, 2005
Adres wydawniczy: [Rome, 2005]
Strony: s. 64-69, il., bibliogr. 5 poz.
Konferencja: , Rome, 2005.09.07
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

42/84
Autorzy: Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda, M. Dąbrowski, R. Dulski.
Tytuł: Zastosowanie termowizji w stomatologii.
Czasopismo: As Stomatologii
Szczegóły: 2005 : T. 3, nr 6, s. 16-17, il.
ISSN: 1731-500X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

43/84
Autorzy: J. Miśko, A. Teresińska, Ewa Skrobowska, C. Kępka, Agnieszka Warczyńska, L. Chojnowska, K. Kukuła, M. Dąbrowski, W. Rużyłło.
Tytuł: Regional myocardial perfusion mapping using new method of processing of CMR images in comparison to SPECT.
Czasopismo: European Radiology
Szczegóły: 2005 : Vol. 15, nr 10, s. E7
Konferencja: , Zurich, 2005.10.21
ISSN: 0938-7994
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

44/84
Autorzy: Stanisław Żmuda, Elżbieta Ignatowicz, Justyna Stankiewicz, M. Dąbrowski.
Tytuł: Termograficzna ocena cieplnego oddziaływania lasera Er : YAG w chirurgii periodontologicznej.
Tytuł równoległy: Thermographic assessment of thermal effects of Er : YAG laser in periodontal surgery.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2005 : 81, 4, 244-246, 5 il., tab., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

45/84
Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, P. Zaborowski, S[tanisław] Żmuda.
Tytuł: Własności emisyjne popularnych materiałów dentystycznych.
Czasopismo: Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
Szczegóły: 2006 : T. 12, nr 3, s. 155
Konferencja: Instytut Elektroniki Politechnika Łódzka, Ustroń-Jaszowiec, 2006.11.16
ISSN: 1234-5563
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/84
Autorzy: Stanisław Żmuda, M. Dąbrowski, Elżbieta Ignatowicz.
Tytuł: Wpływ gęstości mocy lasera Er:YAG na zwiększenie temperatury tkanki w badaniach in vitro.
Tytuł równoległy: Effect of power density of Er:YAG laser on increase of tissue temperature in vitro studies.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 4, s. 257-260, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

47/84
Autorzy: Stanisław Żmuda, Elżbieta Ignatowicz, Justyna Stankiewicz, Magdalena Marczyńska-Stolarek, M. Dąbrowski.
Tytuł: Termograficzna ocena cieplnego oddziaływania lasera Er:YAG w chirurgii periodontologicznej.
Tytuł równoległy: Thermographic assessment of thermal effects of Er:YAG laser in periodontal syrgery.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 116, s. 192-194, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  48/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Badania cieplnego oddziaływania promieniowania laserowego na tkanki w trakcie zabiegów stomatologicznych.
  Tytuł równoległy: Study of laser irradiation thermal effect on oral tissues during procedures of dentistry.
  Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
  Szczegóły: 2006, nr 9, s. 48-51, il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-4110
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, Paweł Zaborowski, Stanisław Żmuda.
  Tytuł: Badania efektów cieplnych w czasie polimeryzacji stomatologicznych materiałów do wypełnień ubytków.
  Tytuł równoległy: Evaluation of thermal effects during polymerization of restorative dental materials.
  Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
  Szczegóły: 2006, nr 9, s.44-47, il., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-4110
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, R. Dulski, P. Zaborowski, S[tanisław] Żmuda.
  Tytuł: Własności emisyjne popularnych materiałów dentystycznych.
  Tytuł całości: W: VII Krajowa Konferencja "Termografia i termometria w podczerwieni", Ustroń-Jaszowiec 16-18 listopada 2006 r.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Bogusława Więcka
  Adres wydawniczy: Łódź : Politechnika Łódzka, 2006
  Strony: s. 151-154, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Konferencja: Instytut Elektroniki Politechnika Łódzka, Ustroń-Jaszowiec, 2006.11.16
  ISBN: 908655-3X
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/84
  Autorzy: A. J. Panas, M. Preiskorn, M. Dąbrowski, S[tanisław] Żmuda.
  Tytuł: Validation of hard tooth tissue thermal diffusivity measurements applying an infrared camera.
  Czasopismo: Infrared Phys.Techn.
  Szczegóły: 2007 : 49, 3, 302-305, 7 il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: 8th AITA Conference 2005
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/84
  Autorzy: Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, M. Dąbrowski, W. Stankiewicz.
  Tytuł: Ocena wpływu embolizacji tętnicy nerkowej na sprawność immunoregulacyjną układu odpornościowego u chorych na raka nerki.
  Tytuł całości: W: XXVII Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych PTU, Ożarów Mazowiecki, 11-13 października 2007 r. : streszczenia prac naukowych.
  Adres wydawniczy: [b.m., 2007]
  Strony: s. 37-38
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/84
  Autorzy: Marcin Feliga, W. Stankiewicz, Wojciech Witkowski, M. Dąbrowski, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Disorders of immunoregulatory activity in patients with abdominal aorta aneurysm.
  Tytuł całości: W: 43rd Congress of the European Society for Surgical Reserach, 21-14 May, 2008 Warsaw, Poland "The World Surgical Forum" : Final Program Abstract Book
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2008
  Strony: s. 19
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/84
  Autorzy: W. Stankiewicz, M. Dąbrowski, Wojciech Witkowski, Paweł Szymański, Marcin Feliga, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Immunoregulatory disorders in patients with burn injury.
  Tytuł całości: W: 43rd Congress of the European Society for Surgical Reserach, 21-14 May, 2008 Warsaw, Poland "The World Surgical Forum" : Final Program Abstract Book
  Adres wydawniczy: Warsaw, 2008
  Strony: s. 49
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/84
  Autorzy: W. Stankiewicz, M. Dąbrowski, Wojciech Witkowski, Paweł Szymański, Marcin Feliga, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Immunoregulatory disorders in patients with burn injury.
  Czasopismo: Br. J. Surg.
  Szczegóły: 2008 : 95, S6, 49
  Uwagi: 43rd Congress of the European Society for Surgical Research "The World Surgical Forum" 21-24 May, 2008 Warszaw, Poland
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/84
  Autorzy: Tomasz Syryło, W. Stankiewicz, Henryk Zieliński, M. Dąbrowski, Marcin Feliga, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Immunotropic influence of embolization of renal artery in patients with renal cancer.
  Czasopismo: Br. J. Surg.
  Szczegóły: 2008 : 95, S6, 51
  Uwagi: 43rd Congress of the European Society for Surgical Research "The World Surgical Forum" 21-24 May, 2008 Warszaw, Poland
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/84
  Autorzy: Wojciech Witkowski, W. Stankiewicz, M. Dąbrowski, Paweł Szymański, Marcin Feliga, Bartłomiej Zoń.
  Tytuł: Ocena i znaczenie kliniczne wybranych wskaźników zaburzeń immunoregulacji u oparzonych.
  Tytuł równoległy: The evaluation and clinical significance of selected indicators of immunoregulatory disorders in burned patients.
  Czasopismo: Lecz. Ran
  Szczegóły: 2008 : 5, 2, 49-52, 4 tab., bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/84
  Autorzy: A. Popielarz-Grygalewicz, G. Snopek, M. Borys, Piotr Hendzel, M. Dąbrowski, Przemysław Szałański, K. Rakowska.
  Tytuł: Tętniak rozwarstwiający aorty wstępującej u 80-letniej kobiety.
  Tytuł równoległy: Aortic aneurysym dissection in 80-year-old women.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 3, s. 295-297, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.568
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/84
  Autorzy: M. Śpiewak, L. Chojnowska, Ł. A. Małek, B. Miłosz, J. Petryka, M. Żabicka, M. Kłopotowski, M. Dąbrowski, J. Misko, W. Rużyłło.
  Tytuł: Comparison between maximal left ventricular wall thickness and left ventricular mass in patients with hypertrophic cardiomyopathy / Porównanie maksymalnej grubości ścian lewej komory z masą lewej komory u pacjentów z kardiomiopatią przerostową.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2010 : T. 68, nr 7, s. 763-768, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.523
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, A. Witkowski, Krzysztof Brzozowski, M. Konka, M. Śpiewak, L. S. Chojnowska.
  Tytuł: Non-surgical septal reduction by coil embolization in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy. An alternative to alcohol ablation / Przezskórna redukcja gradientu w drodze odpływu lewej komory metodą embolizacji tętnicy przegrodowej mikrokoilami u osób z kardiomiopatią przerostową zawężającą.
  Czasopismo: Post. Kardiol. Interw.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 2, s. 122-128, il., bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-9338
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.215
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/84
  Autorzy: P. Pietras, M. Pietras, Małgorzata Bujar-Misztal, M. Kuch, M. Dąbrowski.
  Tytuł: Wpływ różnych modeli rehabilitacji kardiologicznej na parametry uzyskane w teście wysiłkowym przez pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych.
  Tytuł całości: W: Życie bez bólu / pod red. Zbigniewa Śliwińskiego, Grzegorza Śliwińskiego.
  Adres wydawniczy: Zgorzelec : Wydaw.-Poligrafia AD REM, 2012
  Strony: s. 121-129, bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Uwagi: Referat wygłoszony podczas XVIII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidyw Zgorzelcu w 2012 r.
  ISBN: 978-83-62708-87-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, Tomasz Sanak, P. Kluj, A. Dabrowska, M. Sip.
  Tytuł: Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC. Cz. 1 : Przyczyny zgonów oraz odmienności w postępowaniu z poszkodowanym w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC.
  Tytuł równoległy: The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC's standard. Part. 1 : Causes of death and differences in dealing with injured in combat in a tactical environment based on TCCC's standard.
  Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
  Szczegóły: 2013 : T. 7, nr 2, s. 226-232, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/84
  Autorzy: Tomasz Sanak, M. Dąbrowski, P. Kluj, A. Dąbrowska, M. Sip.
  Tytuł: Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC. Cz. 2. Zapewnienie hemostazy miejscowej podczas wykonywania zabiegów ratowniczych w fazie taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym na bazie standardu TCCC.
  Tytuł równoległy: The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC's standard. Part 2. Providing a local hemostasis during tactical field care in a tactical environment based on TCCC's standard.
  Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
  Szczegóły: 2013 : T. 7, nr 3, s. 354-363, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/84
  Autorzy: P. Kluj, M. Dąbrowski, A. Dąbrowska, Tomasz Sanak, M. Sip, T. Gaszyński.
  Tytuł: Specyfika udzielania pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC. Część 3. Przywrócenie drożności dróg oddechowych i wydolnego oddechu podczas wykonywania zabiegów ratowniczych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC.
  Tytuł równoległy: The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC's standard. Part 3. Airway management and maintenance of efficient respiration during rescue procedures in a tactical environment based on TCCC's standard.
  Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
  Szczegóły: 2013 : T. 7, nr 4, s. 456-469, il., bibliogr. 35 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/84
  Autorzy: Mirosław Dziekiewicz, A. Witkowski, Z. Chmielak, M. Dąbrowski, M. Demkow, Andrzej Obara, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Optymalizacja dostępu do procedur wewnątrznaczyniowych.
  Tytuł równoległy: Optimising access in endovascular procedures.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2013 : Vol. 71, nr 5, s. 512-516, il., bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.519
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  66/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, A. Dąbrowska, T. Sanak, P. Kluj, M. Sip.
  Tytuł: Specyfika udzielania pierwszej pomocy medycznej w warunkach bojowych w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC. Część. 5. Wstrząs jako stan zagrożenia życia w środowisku taktycznym - rozpoznanie i postepowanie na bazie standardu TCCC.
  Tytuł równoległy: The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC's standard. Part 5. Shock like a life -threatening problem in a tactical environment - management and assessment based on TCCC's standard.
  Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
  Szczegóły: 2014 : T. 8, nr 2, s. 219-226, tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/84
  Autorzy: P. Kluj, M. Dąbrowski, T. Sanak, A. Dąbrowska, M. Sip, T. Gaszyński.
  Tytuł: Specyfika udzielania pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC. Cz. 4. Zaopatrywanie obrażeń klatki piersiowej podczas wykonywania zabiegów ratowniczych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC.
  Tytuł równoległy: The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC's standard. Part 4. Chest injuries management during rescue procedures in a tactical environment based on TCCC's standard.
  Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
  Szczegóły: 2014 : T. 8, nr 1, s. 106-118, il., tab., bibliogr. 34 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, Tomasz Sanak.
  Tytuł: Aegroto dum anima est, spes est - "Dopóki chory oddycha, jest nadzieja".
  Czasopismo: Frag Out! Magazine
  Szczegóły: 2014, nr 1, s. 94-101
  Uwagi: Publikacja internetowa: data dostępu - 23.09.2014.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  69/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, Tomasz Sanak.
  Tytuł: Ratownictwo bojowe - TC3.
  Czasopismo: Frag Out! Magazine
  Szczegóły: 2014, nr 0, s. 92-99
  Uwagi: Publikacja internetowa: data dostępu - 23.09.2014.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  70/84
  Autorzy: Tomasz Sanak, M. Dąbrowski.
  Tytuł: Rola i zadania ratownika medycznego podczas pełnienia zadań w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych.
  Tytuł całości: W: II Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, 2-4 października 2014 roku : Program, Abstrakty
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Szkoły Aspirantów Państw. Straży Pożarnej, 2014
  Strony: s. 23, Ab. 8.
  ISBN: 978-83-89877-50-5
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/84
  Autorzy: P. Pietras, M. Pietras, Małgorzata Bujar-Misztal, M. Kuch, M. Dąbrowski.
  Tytuł: Effect of different models of cardiac rehabilitation on heart rate recovery.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2014 : Vol. 72, nr 1, s. 8-13, tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.539
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  72/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, Tomasz Sanak, A. Dąbrowska, P. Kluj, M. Sip.
  Tytuł: Badanie poszkodowanego w środowisku taktycznym.
  Tytuł równoległy: Casualty examination in tactical environment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 3, s. 338-344, il., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/84
  Autorzy: M. Zieliński, M. Dąbrowski, A. Dąbrowska, Tomasz Sanak, M. Sip, P. Kluj.
  Tytuł: Farmakologia stanów nagłych wykorzystywana w środowisku taktycznym na bazie standardu TCCC.
  Tytuł równoległy: Pharmacology in emergencies used in tactical environment based on TCCC's standard.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 4, s. 433-439, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/84
  Autorzy: M. Sip, M. Dąbrowski, Tomasz Sanak, A. Dąbrowska, M. Zieliński, P. Kluj.
  Tytuł: Techniki ewakuacji poszkodowanego w poszczególnych fazach prowadzenia działań w środowisku taktycznym.
  Tytuł równoległy: Evacuation techniques in different particular phases of the tactical environment.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 4, s. 440-448, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, Tomasz Sanak.
  Tytuł: Tamowanie krwotoków. Opatrunki, opatrunki hemostatyczne oraz opaski zaciskowe stosowane w ratownictwie taktycznym.
  Tytuł równoległy: Encumbrance haemorrhage. Dressings, hemostatic dressings, and cable ties used in tactical rescue.
  Czasopismo: Na Ratunek
  Szczegóły: 2014, nr 4, s. 20-26, tab., streszcz., sum.
  ISSN: 1896-8546
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, M. Zieliński, T[omasz] J. Sanak, A. Dąbrowska, P. Kluj, M. Sip.
  Tytuł: Using simulation to assess the Special Forces operators at the VI All-Polish Competition and Workshop Paramedic Tactical Medicine 2013.
  Tytuł całości: W: SESAM 2014. 20th Anniversary Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, Poznań, Poland, June 12-14th 2014
  Adres wydawniczy: [Poznań, 2014]
  Strony: s. 123
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/84
  Autorzy: Andrzej Obara, Mirosław A. Dziekiewicz, Marek Maruszyński, M. Dąbrowski, Z. Chmielak.
  Tytuł: Lymphatic complications after vascular interventions.
  Czasopismo: Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques
  Szczegóły: 2014 : Vol. 9, nr 3, s. 420-426, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 May 26.
  ISSN: 1895-4588
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  78/84
  Autorzy: P. Pietras, M. Pietras, M. Konopka, Małgorzata Bujar-Misztal, M. Kuch, M. Dąbrowski.
  Tytuł: Ocena wpływu farmakoterapii na wyniki testu wysiłkowego w grupie chorych po przebytym ostrym zespole wieńcowym biorących udział w II etapie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.
  Tytuł całości: W: XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej I Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nowa Kardiologia-Nowa Rehabilitacja", Ustroń, 12-15.02.2014 r.
  Adres wydawniczy: [Ustroń, 2014]
  Strony: s. [nlb.], [Abst.] P 10
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/84
  Autorzy: P. Pietras, M. Pietras, M. Konopka, Małgorzata Bujar-Misztal, M. Kuch, M. Dąbrowski.
  Tytuł: Ocena wpływu głównych czynników ryzyka rozwoju chorób układu krążenia na wyniki testu wysiłkowego w grupie chorych po przebytym ostrym zespole wieńcowym biorących udział w II etapie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej.
  Tytuł całości: W: XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej I Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Nowa Kardiologia-Nowa Rehabilitacja", Ustroń, 12-15.02.2014 r.
  Adres wydawniczy: [Ustroń, 2014]
  Strony: s. [nlb.], [Abst.] P 09
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/84
  Autorzy: T. Sanak, M. Dąbrowski, A. Dąbrowska, M. Zieliński, P. Kluj, A. Pawlak, M. Sip.
  Tytuł: Specyfika udzielania pomocy medycznej poszkodowanemu w warunkach bojowych w środowisku taktycznym w oparciu o standard TCCC. Część 7. Przygotowanie dokumentacji medycznej w warunkach taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym.
  Tytuł równoległy: The specificity of medical first aid injured in combat in a tactical environment based on TCCC's standard. Part 7. Preparation of medical records under tactical combat casualty care for the injured.
  Czasopismo: Anestezjologia i Ratownictwo
  Szczegóły: 2015 : T. 9, nr 1, s. 102-109, il., tab., bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1898-0732
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/84
  Autorzy: Tomasz Sanak, M. Dąbrowski.
  Tytuł: Kiedy rzeczywistość pokoju staje się polem walki.
  Tytuł całości: W: III Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych, 8-10 października 2015 r., Kraków : Abstrakty
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2015]
  Strony: s. 20, Ab. 5.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/84
  Autorzy: Mohammed I. Khan, K. J. Dębski, M. Dąbrowski, Anna M. Czarnecka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Gene set enrichment analysis and ingenuity pathway analysis of metastatic clear cell renal cell carcinoma cell line.
  Czasopismo: American journal of physiology. Renal physiology.
  Szczegóły: 2016 : Vol. 311, nr 2, s. F424-F436, tab., bibliogr 77 poz.
  Uwagi: Epub 2016 Jun 8. This study was supported by the Foundation for Polish Science TEAM project TEAM/2010-6/8.
  ISSN: 1931-857X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.611
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  83/84
  Autorzy: M. Dąbrowski, P. S. Sharma, Z. Iskierko, K. Noworyta, M. Cieplak, W. Lisowski, Sylwia Oborska, A. Kuhn, W. Kutner.
  Tytuł: Early diagnosis of fungal infections using piezomicrogravimetric and electric chemosensors based on polymers molecularly imprinted with D-arabitol.
  Czasopismo: Biosensors and Bioelectronics
  Szczegóły: 2016 : Vol. 79, May 15, s. 627-635, il., tab., bibliogr. [47] poz., sum.
  Uwagi: The authors acknowledge thePolish National ScienceCentre through Grant Nos.2011/N/ST4/03491 to M.D., 2011/03/D/ST4/02596 to P.S.S., and 2014/15/B/NZ/01011 to W.K.for financial support.
  ISSN: 0956-5663
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.780
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  84/84
  Autorzy: T. Sanak, M. Dąbrowski, Robert Brzozowski, P. Guła.
  Tytuł: Podstawy ratownictwa taktycznego i taktyczno-ratunkowego postępowania z poszkodowanym. : Podstawy ratownictwa taktycznego.
  Tytuł całości: W: Kwalifikowana pierwsza pomoc dla jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Andrzej Kopta, Jakub Mierzejewski, Gabriela Kołodziej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2016
  Strony: s. 327-343, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Uwagi: rozdział 7.1
  ISBN: 978-83-200-5029-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM