WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: DOMŻAŁ TEOFAN
Liczba odnalezionych rekordów: 247Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Niektóre biochemiczne i kliniczne aspekty zwyrodnienia krążka międzykręgowego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1969 : 5, 553
Typ publikacji: PA

2/247
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Doświadczalne badania nad zmianą bioelektrycznej reaktywności mózgu królików na barbiturany pod wpływem urazu głowy.
Tytuł równoległy: Experimental studies on the changes of bioelectrical reactivity of the brain of rabbits to barbiturates upon the influence of head injury.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1970 : 4, 6, 661-665, 2 il., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/247
Autorzy: Teofan Domżał, Marian Merz, Barbara Domżał.
Tytuł: Znaczenie biomikroskopowego badania naczyń spojówkowych dla oceny przebytego urazu głowy i wstrząśnienia mózgu.
Tytuł równoległy: The role of biomicroscopic examination of the conjuctiva vessels for the evaluation of the head injury and cerebral concussion.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1970 : 4, 2, 185-189, 2 il., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/247
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Kliniczne i doświadczalne badania EEG, nad wpływem urazu głowy na barbiturową reakcję wrzecionową (BRW).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 10, 955-958, 6 il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Organiczne choroby układu nerwowego związane z warunkami służby wojskowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 4, 318-322, il.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/247
Autorzy: Teofan Domżał, Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Badania nad wpływem 5,5 - dwufenylohydantoiny na czynność bioelektrycznaą mózgu w padaczce.
Tytuł równoległy: Investigations on the effects of 5,5 - diphenylhydantoin on the bioelectric activity of the brain in epilepsy.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 3, 301-306, 3 il., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/247
Autorzy: Piotr Kozłowski, Teofan Domżał, Mieczysław Lachowski.
Tytuł: O metodyce pneumoencefalografii w przypadkach nieprawidłowości zbiornika móżdżkowo rdzeniowego.
Tytuł równoległy: The method of pneumoencephalography in cases of abnormalities of the cerebellomedullary cistern.
Czasopismo: Pol. Przeg. Rad. Med. Nukl.
Szczegóły: 1971 : 35, 6, 773-778, 5 il., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Znaczenie rokownicze badania elektroencefalograficznego w rehabilitacji po zakrzepach mózgowych.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1971 : 24, 18, 1715-1719
Typ publikacji: PA

9/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Nałóg palenia tytoniu w wojsku.
Czasopismo: Bad. Społ. Wojsku
Szczegóły: 1972, 2, 35-42
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Wpływ dwufenylohydantoiny na obraz kliniczny i wydalanie kwasu 5 - hydroksyindolooctowego w chorobie Parkinsona (doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: The effect of diphenylhydantoin on the clinical manifestations and excretion of 5 - hydroxyindoloacetic acid in Parkinson's disease.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1972 : 6, 3, 357-360, 3 il., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/247
Autorzy: Teofan Domżał, Waldemar Pakszys.
Tytuł: L-DOPA w leczeniu choroby Parkinsona. (Doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: L-DOPA in treatment of Parkinsen's disease.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 15, 1391-1395, 5 il., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Stugeron w leczeniu bólów głowy pochodzenia naczyniowego.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 14, 1295-1296
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/247
Autorzy: Teofan Domżał, Małgorzata Rezmer.
Tytuł: Badania immunoglobulin w surowicy krwi w stwardnieniu rozsianym.
Tytuł równoległy: Investigations of immunoglobulins of blood serum in multiple sclerosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 5, 625-628, 3 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/247
Autorzy: Waldemar Pakszys, Teofan Domżał.
Tytuł: Test stymulacji ceruloplazminy (TSC) w leczeniu padaczki i w rozpoznawaniu choroby Wilsona.
Tytuł równoległy: Coeruloplasmin stimulation test (CST).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 4, 461-466, 6 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/247
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Zmiany elektroencefalograficzne w odprowadzeniach skroniowych i korelacje kliniczne.
Tytuł równoległy: Electroencephalographic changes in temporal leads and clinical correlations.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 1, 5-9, 4 il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/247
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska, Kazimierz Gajkowski.
Tytuł: Zmiany czynności biolektrycznej mózgu zdrowego i uszkodzonego w ostrej chorobie popromiennej oraz próby leczenia ACTH i hydrokortyzonem.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1974, 21) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 476-483, il., bibliogr. 13 poz.
Uwagi: Materiały Sesji Naukowej XV-lecia Wojskowej Akademii Medycznej
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/247
Autorzy: Teofan Domżał, Kazimierz Gajkowski, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Badania wpływu kortykoidów na doświadczalne ognisko padaczkowe.
Tytuł równoległy: Investigations on the effects of corticosteroids on experimental epileptogenic foci.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1974 : 8, 3, 397-401, 3 il., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Uwagi: VIII Narada Naukowa nt. I. Padaczka pourazowa II. Wpływ leków przeciwpadaczkowych na uczenie się, Warszawa, 22 - 23.05.1973 .
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/247
Autorzy: Teofan Domżał, Stanisław Ilnicki.
Tytuł: Próby leczenia stwardnienia zanikowego bocznego / Attempted treatment of amyotrophic lateral sclerosis.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1974 : 27, 11, 955-957, tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Obrzęk mózgu w neurologii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 11, 709-713
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/247
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Ligęzińska, D. Zajkowska-Jurasek.
Tytuł: Adynamia napadowa dziedziczna - choroba Gamstorp.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 5, 667-670, 2 il., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/247
Autorzy: Teofan Domżał, Henryk Chmielewski.
Tytuł: Badania elektromiograficzne odruchu podeszwowo-bródkowego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 1, 37-39, ryc., tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Uwagi: IX Krajowy Zjazd PTN, Lublin
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Badanie elektroencefalograficzne w migrenie.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1975 : 9, 3, 337-341, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Wpływ pozbawienia snu na układ nerwowy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 8, 507-510, tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/247
Autorzy: Waldemar Pakszys, Teofan Domżał.
Tytuł: L-dopa z inhibitorem pozamózgowej dopadekarboksylazy (MK - 486) w leczeniu choroby Parkinsona - ocena wyników wstępnych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 3, 345-352, 2 il., 3 tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Próba nowego sposobu leczenia pląsawicy Huntingtona.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 1, 45-48, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/247
Autorzy: Teofan Domżał, Waldemar Pakszys, Barbara Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Wyniki krótko- i długotrwałego leczenia choroby Parkinsona przy użyciu L- dopa.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 5, 637-643, 2 il., 5 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Uwagi: Zjazd Neurologów Polskich, Lublin, czerwiec 1974.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/247
Autorzy: Teofan Domżał, Henryk Szymański.
Tytuł: Dyskinezy twarzowo-językowe.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 6, 673-675, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Ból w neurologii i jego leczenie (wybrane zagadnienia).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 5, 621-626, bibliogr. 30 poz.
Uwagi: X Zjazd PTN, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Cholinergizujące leczenie w hiperkinezach.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 257-261, 2 ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Uwagi: X Zjazd Neurologów Polskich, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/247
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, J. Kwasucki.
Tytuł: Dyskopatia szyjna, migrena szyjna i niewydolność podstawo-kręgowa - korelacje kliniczne.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 4, 403-407, 4 ryc., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/247
Autorzy: Teofan Domżał, Maria Żebrowska-Szymusik, Maria Strugalska.
Tytuł: Przypadek porażenia mięśni zewnętrznych oczu ze zmianami typu "regged - red" fibers w mięśniach.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 5, 649-653, 3 ryc., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/247
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, J. Kwasucki, Agnieszka Foss, Jolanta Gierczak.
Tytuł: Rodzaj bólu, cechy osobowości a efektywność igłoterapii.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 235-242, 3 ryc., 3 tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

33/247
Autorzy: Teofan Domżał, Eugeniusz Marks, Jan Miszczak.
Tytuł: Wywołany korowy potencjał somatosensoryczny w bólach korzeniowych w zespołach szyjno-barkowych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 243-249, 4 ryc., 3 tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Uwagi: Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Neurologów Wojskowych, Kraków, 1976.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Ból i neurofizjologiczne mechanizmy przeciwbólowe.
Tytuł całości: W: Człowiek, jego ból, cierpienie i prawo do szczęścia : II Krajowa Konferencja Lekarzy i Humanistów, Gdańsk, 11-12 grudnia 1978 / [kol. red. Bogusław Cygler et al.] .
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej
Adres wydawniczy: Gdańsk : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980
Strony: s. 116-121
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Ból i jego leczenie. Skrypt pod red. Bogdana Kamińskiego i Macieja Borzęckiego. Warszawa 1980 / rec. Teofan Domżał.
Czasopismo: Med. Dydakt. Wychow.
Szczegóły: 1980 : 12, 4, 399-401
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

36/247
Autorzy: Teofan Domżał, J. Kwasucki, Bożena Zaleska.
Tytuł: Akupunktura w bólach głowy i zespołach korzeniowych.
Tytuł równoległy: Acupuncture in headaches and radicular syndromes.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 259-262, tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Uwagi: VIII Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich, III Międzynarodowy Kongres Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 18.06.1979 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/247
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, J. Kwasucki, Jolanta Gierczak-Walichnowska.
Tytuł: Dobowy rytm bólu w rwie kulszowej - doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Circadian rhythm of pain in ischalgia.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 253-258, ryc. 4, bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Uwagi: Konferencja Neurologów Wojskowych, Wrocław 1978 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/247
Autorzy: Teofan Domżał, Danuta Jurasek-Zajkowska.
Tytuł: Elektromiograficzne badanie reakcji na ból w mięśniach bródkowych.
Tytuł równoległy: Electromyographic investigations of mentalis muscle reaction.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 3, 263-267, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

39/247
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Ból.
Adres wydawniczy: Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980
Strony: 248 s. , ryc., ; 18 cm
Uwagi: Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega ; 356
Typ publikacji: PM
Polskie hasła przedmiotowe:

40/247
Autorzy: Teofan M. Domżał.
Tytuł: Dwustronny postępujący niedowład połowiczy : zespół czy choroba - rozważania kliniczne.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 2, 238-240
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 31, 116-117
Uwagi: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Bydgoszcz, 19-20.06.1980 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

42/247
Autorzy: Teofan M. Domżał, Stanisław Horski-Horończyk.
Tytuł: Korowa ślepota po zamknięciu tętnicy kręgowej.
Tytuł równoległy: Cortical blindness following vertebral artery occlusion.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 5-6, 351-356, 5 ryc., 3 tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

43/247
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Migrena skojarzona z porażeniem nerwu podjęzykowego?.
Tytuł równoległy: Migraine associated with hypoglossal nerve paralysis?
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 1-3, 105-106, bibliogr. 2 poz. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

44/247
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Maciej Gontarewicz.
Tytuł: Plazmafereza w leczeniu zespołu Guillaina - Barre'go.
Tytuł równoległy: Plasmapheresis in the treatment of Guillain - Barre' syndrome.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 5-6, 404-407, bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

45/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: O możliwościach mierzenia bólu.
Tytuł równoległy: On the possibilities of pain measurement.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 5, 529-533, bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

46/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z I Konferencji Założycielskiej Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 3, 403-404
Uwagi: I Konferencja Założycielska Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN, Baranów Sandomierski, 9 - 10.10.1981 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

47/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z II Konferencji Naukowo- Szkoleniowej Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1983 : 17, 4, 522
Uwagi: II Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Sekcji Badania i Zwalczania Bólu PTN, Radziejowice, 8 - 9.10.1982 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

48/247
Autorzy: Teofan Domżał, Barbara Radzikowska.
Tytuł: Ceruloplazmina i miedź w surowicy chorych na stwardnienie zanikowe boczne(SZB).
Tytuł równoległy: Serum ceruloplasmin and copper in patients with amyotrophic lateral sclerosis.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1983 : T. 17, nr 3, s. 343-346, bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z I Roboczej Konferencji Komisji Patofizjologii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk odbytej w dniach 19-20 października 1984 r w Radziejowicach.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 2, 181-182
Uwagi: I Robocza Konferencja Komisji Patofizjologii Bólu Komiteteu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, Radziejowice, 19 - 20 października 1984 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

50/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1984 : 18, 5, 414, 440.
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13 -15 września 1984.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

51/247
Autorzy: Teofan Domżał, Andrzej Szczudlik, J. Kwasucki, Bożena Zaleska, Andrzej Łypka.
Tytuł: Plasma cortisol concentrations in patoents with different circadian pain rhythm.
Czasopismo: Pain
Szczegóły: 1983 : 17, 1, 67-70, il., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

52/247
Autorzy: Teofan Domżał, Piotr Kozłowski, Bożena Zaleska.
Tytuł: Dynamika zmian klinicznych w korelacji z tomografią komputerową w niedokrwiennych udarach mózgu.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-15 września 1984: streszczenia
Adres wydawniczy: Szczecin, 1984
Strony: s. 76-77
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

53/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP (Gdynia 18-19 maja 1984 r.)
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 142
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

54/247
Autorzy: T[eofan] Domżał.
Tytuł: Płk dr med. Stefan Bogusławski (2.03.1895-15.10.1980). (W piątą rocznicę śmierci).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 9-10, 685, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

55/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Uwagi na temat leczenia dyskopatii w wojskowym szpitalu uzdrowiskowym w Lądku-Zdroju.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 9-10, 646-651, ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

56/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: X Spotkanie Informacyjne Sekcji Terapii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 4, 363
Uwagi: X Spotkanie Informacyjne Sekcji Terapii Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk pt. Nowe leki w neurologii, Warszawa, 30 listopada 1984 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

57/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z polsko-włoskiego spotkania neurologów.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 6, 529
Uwagi: Polsko-włoskie spotkanie neurologów, Rzym, 21.04.1985 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

58/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z XIII Światowego Kongresu Neurologów.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 6, 531
Uwagi: XIII Światowy Kongres Neurologów, Hamburg, 1-6 września 1985 r.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

59/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Orzecznictwo inwalidzkie w zespołach bólowych dolnego odcinka kręgosłupa z punktu widzenia neurologa.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1985 : 38, 16, 1157-1162, 2 ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

60/247
Autorzy: Teofan Domżał, Mirosława Hołyst, Eugeniusz Jaszczuk.
Tytuł: Wpływ udaru mózgowego na przebieg cukrzycy.
Tytuł równoległy: Stroke effect on the course of diabetes.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1985 : 38, 20, 1433-1436, tab. 3, bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Uwagi: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-15.09.1984
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

61/247
Autorzy: Teofan Domżał, Piotr Kozłowski, Bożena Zaleska.
Tytuł: Cavinton w leczeniu niedokrwiennych udarów mózgu. Ocena kliniczna i komputerowo-tomograficzna (CT).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1986 : 20, 3, 234-240, il., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

62/247
Autorzy: Teofan Domżał, Henryk Szymański, Bożena Zaleska.
Tytuł: Morfinowe blokady nadtwardówkowe w bólu lędźwiowo-krzyżowym.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1986 : 20, 3, 214-217, tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

63/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Kliniczne aspekty bólu.
Czasopismo: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej
Szczegóły: 1986 : T. 40, nr 4, s. 448-453, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

64/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Orzecznictwo neurologiczne w późnych następstwach urazów głowy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 5-6, 261-264
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów Wojskowych, Żary, 19-20.09.1986.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

65/247
Autorzy: T[eofan] Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z XVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Neurologów (Wojska Polskiego), Rynia 18-20 września 1986 r.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 3-4, 255-256
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Rynia, 18-20.09.1986.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

66/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie z XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Gdańsk, 28-30 maja 1987 r.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1987 : 21, 6, 560-561
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

67/247
Autorzy: T[eofan] Domżał.
Tytuł: Sprawozdanie. XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP (Bydgoszcz, 10-11.06.1988 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 672
Uwagi: 18 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Bydgoszcz, 10-11.06.1988.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

68/247
Autorzy: Teofan Domżał, Maria Małowidzka-Serwińska, Krystyna Mróz.
Tytuł: Przydatność 24-godzinnego zapisu EEG w rozpoznawaniu padaczki.
Tytuł równoległy: Usefulness of 24-hour EEG recording in epilepsy diagnosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1988 : 22, 4, 293-298, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

69/247
Autorzy: Teofan Domżał, Jerzy Walecki, Bożena Zaleska.
Tytuł: Niedokrwienie kręgowo-podstawne - korelacja kliniczno-radiologiczna.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1989 : 23, 3, 177-181, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

70/247
Autorzy: Teofan Domżał.
Tytuł: Postępy w neurologii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 3-4, 202-205
Uwagi: Ref. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów Wojskowych, Bydgoszcz, 1988 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

71/247
Autorzy: Teofan Domżał, Elżbieta Orłowska.
Tytuł: Stwardnienie rozsiane z objawami guza mózgu.
Tytuł równoległy: Multiple sclerosis with manifestations of brain tumour.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1990 : 24, 1-2, 98-103, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  72/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Zaburzenia snu w otępieniu wielozawałowym i próba leczenia kofeiną.
  Tytuł równoległy: Sleep disturbances in multi-infarction dementia and trials od treatment with caffeine.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1990 : 24, 3-4, 133-138, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  73/247
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Jerzy Kotowicz, Elżbieta Orłowska.
  Tytuł: Steroid pulse therapy in MS.
  Tytuł całości: W: Conference on Multiple Sclerosis, Poznań, 26-28 czerwca 1991: materiały zjazdowe
  Adres wydawniczy: [Poznań, 1991]
  Strony: s. 3
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/247
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, Teofan Domżał, Elżbieta Orłowska, Bożena Zaleska, Barbara Radzikowska.
  Tytuł: Immunoglobuline abnormalities and evoked potentials study in multiple sclerosis.
  Tytuł całości: W: Conference on Multiple Sclerosis. Poznań, 26-28 czerwiec 1991: abstracts. .
  Strony: s. 11
  Typ publikacji: ZSZ

  75/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Mózg a jego jaźń / aut. Jan Trąbka. - Kraków, 1991. rec. Teofan Domżał.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 4, 531
  Typ publikacji: REC
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Parlodel w napadowym bólu głowy - przypadek czy nowe możliwości lecznicze?
  Tytuł równoległy: Parlodel in paroxysmall headache - accidental effect or a new therapeutic possibility?
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 4, 523-524
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  77/247
  Autorzy: Tadeusz Chruściel, Kornel Gibiński, Teofan Domżał.
  Tytuł: Leksykon leków / pod red. Tadeusza Chruściela i Kornela Gibińskiego ; [oprac. i red. Beata Bogdanikowa, (...). Teofan Domżał, et al.].
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1991
  Strony: LXII, 599 s. , tab, , 24 cm , bibliogr. 82 poz.
  ISBN: 83-200-1500-6
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Historia neurologii wojskowej / History of military neurology.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1992 : 68, 11-12, 615-620
  Uwagi: [Zjazd Neurologów Wojska Polskiego, Rynia, 09-10.10.1992]
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Botulina w leczeniu miejscowych dystonii.
  Tytuł równoległy: Botulin in the treatment of local dystonia.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 6, 783-789, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/247
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Długotrwała "pulsacyjna" terapia steroidowa w stwardnieniu rozsianym.
  Tytuł równoległy: Long-term steroid therapy in multiple sclerosis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 5, 621-625, tab., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Migrena - rozważania na temat osiągnięć medycyny.
  Tytuł równoległy: Migraine - considerations on the achievements in medicine.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, supl. 2, 5-13, bibliogr. 22 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Sprawozdanie z posiedzenia delegatów do Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych. Wiedeń 7-12 XII 1991.
  Tytuł równoległy: Report on the meetings of the Delegates of the European Federation of Neurological Societies in Vienna.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 2, 273-274
  Uwagi: - Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych, Wiedeń (AT), 7-12.12.1991
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Wspomnienia z XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk 27-29 maja 1987 r.
  Tytuł równoległy: Some reminiscences connected with the XIII-th Congress of Polish Neurological Society in Gdańsk, May 1987.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 26, 4, 573-574
  Uwagi: - 13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Gdańsk, 27-29.05.1987.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/247
  Autorzy: Teofan Domżał, Stanisław Zapalski.
  Tytuł: Komentarz [do artykułu: P. Andziak et al., Leczenie chirurgiczne zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej. Pol. Przegl. Chir. 1992, 64, 12, 1061-1067].
  Tytuł równoległy: Surgical treatment of internal carotid artery stenosis.
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Szczegóły: 1992 : T. 64, nr 12, s. 1067-1068
  ISSN: 0032-5432
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Zaburzenia seksualne w neurologii.
  Tytuł całości: W: Problemy seksualne w różnych specjalnościach lekarskich / pod red. Zenona L. Starowicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Lek., 1992
  Strony: s. 162-188
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/247
  Autorzy: Elżbieta Orłowska, Bożena Zaleska, Teofan Domżał, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Steroid Pulse Therapy in multiple sclerosis.
  Tytuł całości: W: Proceedings of Conference on Multiple Sclerosis and Relates Subjects. Poznań 1992. .
  Strony: s. 65-68
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  87/247
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Jerzy Walecki.
  Tytuł: W sprawie tak zwanego udarowego bólu głowy.
  Tytuł równoległy: On the so called stroke headache.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1992 : 45, 7-8, 281-283, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Jaki to ból głowy : przewodnik diagnostyki i postępowania w bólach głowy / Domżał Teofan (tł.), Kozubski Wojciech (tł.), Prusiński Antoni (tł.).
  Adres wydawniczy: [Warszawa : Glaxo, 1992]
  Strony: 32 s. , il., 21 cm.
  Typ publikacji:
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Niedojrzałość korowa jako podłoże niektórych zaburzeń neurologicznych w młodym wieku.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychiatrów, Psychologówi Neurologów WP. Rynia, grudzień 1993. .
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL

  90/247
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Multimodalne potencjały wywołane w postępującym spastycznym niedowładzie kończyn dolnych.
  Tytuł równoległy: Multimodal evoked potentials in progressive spastic inferior paraparesis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 7-8, 369-374, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/247
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Jerzy Kotowicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Somatosensoryczny potencjał wywołany nerwu trójdzielnego w połowiczym bólu głowy.
  Tytuł równoległy: Trigeminal somatosensory evoked potential in hemicrania.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 1-2, 25-30, tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Ból - przyjaciel czy wróg.
  Czasopismo: Mag. Med.
  Szczegóły: 1993 : 4, 2, 12-13, 15, 26, il.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/247
  Autorzy: Bożena Zaleska, Teofan Domżał, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Plasmapheresis in neurology.
  Tytuł całości: W: Meeting of the European Federation of Neurological Sociaties. Berlin, grudzień 1993. .
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  94/247
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, Andrzej Tutaj, Teofan Domżał.
  Tytuł: Trigeminal Somatosensory Evoked Potential in the Evaluation of Facial Pain and Hemicrania.
  Tytuł całości: W: Meeting of the European Federation of Neurological Sociaties. Berlin,8-11 grudzień 1993: abstracts. .
  Strony: s. M 28
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  95/247
  Autorzy: Teofan Domżał, W. Kozubski, A. Prusiński, Andrzej Szczudlik, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Klasyfikacja i kryteria diagnostyczne bólów głowy, nerwobólów czaszkowych i bólu twarzy.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 27, supl. 1, 127 s., bibliogr. s. 97-123
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Niesterydowe leki przeciwzapalne w praktyce neurologicznej.
  Tytuł równoległy: Non-steroidal anti-inflammatory drugs in neurological practice.
  Czasopismo: Post. Psych. Neurol.
  Szczegóły: 1993 : 2, 2, 73-79, sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/247
  Autorzy: Halina Wasilewska, Jerzy Kotowicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Dermatomalne somatosensoryczne potencjały wywołane w diagnostyce zespołu bólowego lędźwiowo-krzyżowego.
  Tytuł całości: W: XV Zjazd PTN, Kraków, wrzesień 1993: materiały zjazdowe
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1993]
  Strony: s. 198
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/247
  Autorzy: Jerzy Kotowicz, Teofan Domżał, Andrzej Tutaj.
  Tytuł: Mielografia i potencjały wywołane w ogniskowym uszkodzeniu rdzenia.
  Tytuł całości: W: XV Zjazd PTN. Kraków, 22-25 wrzesień 1993. .
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL

  99/247
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, P. Jagustyn, Jerzy Walecki.
  Tytuł: Problemy diagnostyczne w ostrym bólu głowy.
  Tytuł całości: W: 1 Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Kraków 15-17.09. 1994
  Adres wydawniczy: Kraków, 1994
  Typ publikacji: PSZ

  100/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Reakcja na ból - mechanizmy, postacie kliniczne i znaczenie diagnostyczne.
  Tytuł całości: W: 1 Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Kraków 15-17.09. 1994
  Adres wydawniczy: Kraków, 1994
  Typ publikacji: ZSZ

  101/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Niedojrzałość korowa jako podłoże niektórych zaburzeń neurologicznych w młodym wieku.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, supl. 1, 8-11
  Uwagi: 2 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychiatrów , Psychologów i Neurologów Wojska Polskiego, Rynia k. Warszawy, 02-04.12.1993.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Współczesne problemy neurologii w "Dekadzie Mózgu".
  Tytuł równoległy: Modern problems of neurology in the brain decade.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 283-287
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Bóle krzyża.
  Czasopismo: Med. na Świecie
  Szczegóły: 1994, 12, 37-38, 40-41, il.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/247
  Autorzy: Teofan Domżał, Maria Małowidzka-Serwińska, Krystyna Mróz.
  Tytuł: Elektrofizjologia snu po udarach mózgowych.
  Tytuł równoległy: Electrophysiological pattern of sleep after stroke.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 1, s. 27-34, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Konferencja: , Międzyzdroje, 1993.06.03
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  105/247
  Autorzy: Bożena Zaleska, Teofan Domżał, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Plazmafereza w neurologii - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Plasmapheresis in neurology - own experiences.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 2, s. 167-174, bibliogr. 14 poz., sum.
  Konferencja: , Kraków, 1993.09.24
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  106/247
  Autorzy: Halina Wasilewska, Jerzy Kotowicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Zawroty głowy - badania kliniczne i elektrofizjologiczne.
  Tytuł równoległy: Vertigo - its clinical and electrophysiological correlations.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 4, s. 465-470, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  107/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Stan padaczkowy : klinika, przyczyny i postępowanie.
  Tytuł równoległy: Status epilepticus : clinical features, causes, and management.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1994 : 49, 4-5, 108-109, bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/247
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Jerzy Kotowicz, Jerzy Walecki.
  Tytuł: On the socalled stroke or thunderclap headache.
  Tytuł całości: W: The 2nd International Conference European Headache Federation. Liege, Belgium, 15-18 czerwca 1994: abstract 159. .
  Typ publikacji: ZSZ

  109/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Stan neurologii w "Dekadzie Mózgu".
  Tytuł całości: W: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Spała, 8-10 września 1994
  Adres wydawniczy: [Spała, 1994]
  Strony: s. 418
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Neurologia - stan obecny i przyszłość.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1995, z. 30 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 9-11
  Uwagi: 21 Konferencja Neurologów Wojska Polskiego nt. postępów w neurologii i problemów neurologii wojskowej, Spała k/Łodzi 08-10.09. 1994.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/247
  Autorzy: Elżbieta Orłowska, Teofan Domżał.
  Tytuł: Stwardnienie rozsiane u żołnierzy.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1995, z. 30 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 83-85, tab., bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: 21 Konferencja Neurologów WP nt. Postępy w neurologii i problemy neurologii wojskowej, Spała k/Łodzi, 8-10 września 1994.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał, K[azimierz] Tomczykiewicz.
  Tytuł: Ischemic stroke with piracetam.
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 1995 : 2, Suppl. 2, 34
  Uwagi: 3 International Conference on Stroke, Praga, 18-21.10.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/247
  Autorzy: M[aria] Małowidzka-Serwińska, T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Wpływ jednorazowej dawki 2 mg Klonazepamu na napadowe wyładowania w ambulatoryjnym, kasetowym EEG.
  Tytuł całości: W: II Kongres Epileptologii / Polska Liga Przeciwpadaczkowa, Warszawa, 17-20.05.1995 : streszczenia komunikatów
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1995]
  Strony: s. 84
  Uwagi: 2 Kongres Epileptologii, Warszawa, 17-20.05.1995.. Toż w jęz. ang.: The influence of a single dose of 2 mg Clonazepam on paroxysmal discharges in ambulatory, cassette EEG. Tamże s. 85.
  ISBN: 83-85787-12-7
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Neuropeptydy, regulacja łaknienia i otyłości u ludzi.
  Tytuł równoległy: Neuropeptides, appetite regulation and human obesity. [Aut.] John F. Wilber ; tł. T. Domżał.
  Czasopismo: J. Am. Med. Assoc. (Warszawa)
  Szczegóły: 1992 : 2, 1, 27-29, il.
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Historia Kliniki Neurologicznej w okresie 50-lecia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, supl. 3, s. 98-99
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Pourazowe bóle głowy.
  Tytuł równoległy: Posttraumatic headache.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 7-8, s. 56-460, bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/247
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Cerebrolizyna w leczeniu niedokrwiennych udarów mózgowych.
  Tytuł równoległy: Cerebrolysin in treatment of acute ischaemic stroke.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 3, s. 325-331, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  118/247
  Autorzy: A. Prusiński, Teofan Domżał, C. Fryze, A. Szczudlik, J. Barliński.
  Tytuł: Ocena skuteczności i tolerancji sumatryptanu w doraźnym leczeniu napadów migrenowych (otwarte badania wieloośrodkowe).
  Tytuł równoległy: Evaluation of the effectiveness and tolerance of sumatriptan in abortive treatment of migraine attacks (open multicentre trial).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 6, s. 835-844, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  119/247
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Teofan Domżał, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ropniak podtwardówkowy jako powikłanie przewlekłego zapalenia zatoki klinowej.
  Tytuł równoległy: Subdural empyema in the setting of sphenoid sinusitis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 1, s. 103-109, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  120/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu dystonii botuliną.
  Tytuł równoległy: Own experiences with botulinum treatment of dystonia.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 4, s. 481-488, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  121/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Anatomia i fizjologia bólu.
  Tytuł całości: W: Ból : podstawowy objaw w medycynie / pod red. Teofana M. Domżała
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1995
  Strony: s. 20-28
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Ból nowotworowy.
  Tytuł całości: W: Ból : podstawowy objaw w medycynie / pod red. Teofana M. Domżała
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 143-146, bibliogr.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Ból pooperacyjny.
  Tytuł całości: W: Ból : podstawowy objaw w medycynie / pod red. Teofana M. Domżała
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996
  Strony: s. 147-149
  ISBN: 83-200-1908-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Definicja bólu i terminologia.
  Tytuł całości: W: Ból : podstawowy objaw w medycynie / pod red. Teofana M. Domżała
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 16-19
  ISBN: 83-20019087
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Klasyfikacja bólu.
  Tytuł całości: W: Ból : podstawowy objaw w medycynie / pod red. Teofana M. Domżała
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996
  Strony: s. 52-58
  ISBN: 83-20019087
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Kliniczne cechy bólu.
  Tytuł całości: W: Ból : podstawowy objaw w medycynie / pod red. Teofana M. Domżała
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996
  Strony: s. 59-65, bibliogr.
  ISBN: 83-20019087
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Leczenie bólu.
  Tytuł całości: W: Ból : podstawowy objaw w medycynie / pod red. Teofana M. Domżała
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1996
  Strony: s. 150-167, bibliogr.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Organizacja leczenia i badania bólu w Polsce.
  Tytuł całości: W: Ból : podstawowy objaw w medycynie / pod red. Teofana M. Domżała
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996
  Strony: s. 168-169
  ISBN: 83-20019087
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Reakcja na ból.
  Tytuł całości: W: Ból : podstawowy objaw w medycynie / pod red. Teofana M. Domżała
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996
  Strony: s. 29-38
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Bóle głowy związane z chorobami naczyniowymi.
  Tytuł całości: W: Bóle głowy : dla lekarzy praktyków / pod red. Antoniego Prusińskiego
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press ; Glaxo Wellcome, 1996
  Strony: s. 90-103, bibliogr.
  ISBN: 83-86019-19-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Migrena.
  Tytuł całości: W: Bóle głowy : dla lekarzy praktyków / pod red. Antoniego Prusińskiego
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press ; Glaxo Wellcome, 1996
  Strony: s. 22-39, bibliogr.
  ISBN: 83-86019-19-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Pourazowe bóle głowy.
  Tytuł całości: W: Bóle głowy : dla lekarzy praktyków / pod red. Antoniego Prusińskiego
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press ; Glaxo Wellcome, 1996
  Strony: s. 83-89, bibliogr.
  ISBN: 83-86019-19-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/247
  Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Agnieszka Foss, L. Klimczak, P. Zaleski, S. Kotapka-Minc, E. Matyjek.
  Tytuł: Ocena skuteczności wyciągu z Ginkgo Biloba (Tanakan) w leczeniu zespołu psychoorganicznego naczyniowego pochodzenia.
  Tytuł równoległy: Assessment of the effectiveness of Ginkgo Biloba extract (tanakan) in the treatment of psychoorganic syndrome of vascular origin.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 5-6, s. 274-279, tab., bibliogr. 11 poz., sum., rez.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Pojęcie encefalopatii - artykuł dyskusyjny.
  Tytuł równoległy: The concept of encephalopathies - paper for discussion.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, nr 2, s. 301-305, sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  135/247
  Autorzy: A[ndrzej] Tutaj, K[azimierz] Tomczykiewicz, T[eofan] Domżał, H[enryk] Płachta, M[aciej] Kott, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Wczesne wyniki tymektomii w miastenii.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 309
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  136/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał, B[ożena] Zaleska.
  Tytuł: Hemicrania with trigeminal neuralgia.
  Tytuł całości: W: The Eleventh Migraine Trust International Symposium : Recent advances in Migraine Research and Therapy, 9-12 September 1996
  Adres wydawniczy: London, 1996
  Strony: s. 33
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał, Antoni Prusiński, Andrzej Szczudlik, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Ból : podstawowy objaw w medycynie / pod. red. Teofana M. Domżała.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Autorzy: Teofan M. Domżał, Antoni Prusiński, Andrzej Szczudlik, Bożena Zaleska
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996
  Strony: 175, [1] s. , il., tab. , 20 cm
  ISBN: 83-200-1908-7
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/247
  Autorzy: Bożena Zaleska, Teofan Domżał.
  Tytuł: Neuralgia trójdzielna z hemikranią - podobieństwo kliniczne i patologiczne.
  Czasopismo: Biuletyn WAM
  Szczegóły: 1997 : T. 40, z. 31, supl. 4 Zjazdy i konferencje, s. 6-8, bibliogr. 8 poz.
  Konferencja: Oddział Neurologiczny 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Wrocław, 1996.10.10
  ISSN: 0860-6293
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Ból nowotworowy - mechanizmy, postacie kliniczne i leczenie.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 24-27, bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny; Teofan Domżał
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  140/247
  Autorzy: Teofan Domżał, M[aria] Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Padaczka w nowotworach przerzutowych do mózgu.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 76-78, bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Teofan Domżał
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  141/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał, A[ndrzej] Tutaj.
  Tytuł: Somatosensory evoked potential and blink reflex in hemicranias.
  Czasopismo: Cephalalgia
  Szczegóły: 1997 : 17, 3, 339
  Uwagi: 8 Congress of the International Headache Society.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/247
  Autorzy: M[aria] Małowidzka-Serwińska, T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Padaczka w nowotworach przerzutowych do mózgu.
  Czasopismo: Epileptologia
  Szczegóły: 1997 : 5, supl. 1, 75
  Uwagi: 12 Konferencja Naukowa na Temat Padaczki, Warszawa, 21-24.05.1997. - Toż w jęz. ang.: Epilepsy in brain metastates. Tamże s. 76.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/247
  Autorzy: Andrzej Tutaj, Kazimierz Tomczykiewicz, Teofan Domżał, Henryk Płachta, Maciej Kott, Andrzej Obara, Paweł Twarkowski, Andrzej Kadłubowski.
  Tytuł: Wczesne wyniki tymektomii w miastenii (doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Early results of thymectomy in myasthenia (preliminary report).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : R. 73, nr 9-10, s. 488-494, il., bibliogr. 12 poz. sum., rez.
  Uwagi: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Katowice 26-29.09. 1996.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/247
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Teofan Domżał.
  Tytuł: Leczenie piracetamem niedokrwiennego udaru mózgowego.
  Tytuł równoległy: Piracetam treatment in ischaemic stroke.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 31, nr 6, s. 1101-1109, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  145/247
  Autorzy: H[alina] Wasilewska, T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Treatment of vertigo with betahistine : clinical and electrophysiological evaluation, using brain auditory evoked potentials (BAEP).
  Czasopismo: Eur. J. Neurol.
  Szczegóły: 1998 : 5, Suppl. 3, S218
  Uwagi: - Meeting of the European Federation of Neurological Societies, Seville, Spain, 19-25 September 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/247
  Autorzy: Joanna Cyperling-Kamińska, Bożena Zaleska, Teofan Domżał.
  Tytuł: Ból głowy u chorych z przerzutami nowotworowymi do mózgu.
  Tytuł równoległy: Headaches in patients with malignant metastases to the brain.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 1-2, s. 47-52, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Ostre zaburzenia psychiczne w chorobach neurologicznych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998, supl. 1, s. 5-8
  Konferencja: , Solina, 1997.05.29
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  148/247
  Autorzy: Teofan M. Doniżał [Domżał].
  Tytuł: Ból - czucie czy cierpienie.
  Tytuł całości: W: Medycyna u progu XXI wieku : humanitarne aspekty medycyny / pod red. Kazimierza Imielińskiego ; Polska Akademia Medycyny.
  Adres wydawniczy: Warszawa ; [Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów], 1998
  Strony: s. 63-67
  Konferencja: , Warszawa, 1998.05.29
  ISBN: 83-86744-98-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ocena książki pt. "Neuropatologia kliniczna" wydanej pod redakcją Jerzego Dymeckiego i Jerzego Kulczyckiego.
  Tytuł równoległy: "Clinical Neuropathology" edited by Jerzy Dymecki and Jerzy Kulczycki.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 32, 4, 1007-1009
  Typ publikacji: REC
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Leczenie dystonii ogniskowych toksyną botulinową A.
  Tytuł równoległy: Botulinum toxin A in the treatment of focal dystonias.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, Supl. 1, s. 35-44, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Materiały z kursu szkoleniowego na temat: Toksyna botulinowa A w leczeniu neurologicznym..
  Konferencja: Sekcja Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Firma Beaufour Ipsen Int. Speywood, Gösling, 1997.02.17
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  151/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Toksyna botulinowa w leczeniu bólu.
  Tytuł równoległy: Botulinum toxin in pain treatment.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, Supl. 1, s. 57-60, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Materiały z kursu szkoleniowego na temat: Toksyna botulinowa A w leczeniu neurologicznym.
  Konferencja: Sekcja Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Firma Beaufour Ipsen Int. Speywood, Gösling, 1997.02.17
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  152/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Toksyna botulinowa w leczeniu drżenia.
  Tytuł równoległy: Botulin toxin in tremor treatment.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 32, Supl. 1, s. 51-54, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Materiały z kursu szkoleniowego na temat: Toksyna botulinowa A w leczeniu neurologicznym.
  Konferencja: Sekcja Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Firma Beaufour Ipsen Int. Speywood, Gösling, 1997.02.17
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  153/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Toksyna botulinowa w leczeniu niektórych chorób neurologicznych.
  Tytuł równoległy: Botulinym toxin in the management of neurological diseases.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 1998 : T. 6, nr 1, s. 25-27, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Niedokrwienne udary mózgu / Antoni Prusiński, Teofan M. Domżał, Wojciech Kozubski, Andrzej Szczudlik.
  Adres wydawniczy: Bielsko Biała : alpha-medica press, 1999
  Strony: 212 s. , il., tab., bibliogr. [przy rozdz.] ; 21 cm.
  ISBN: 83-86019-58-1
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Akupunktura - jej miejsce we współczesnej medycynie.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1999 : 8, 1, 17-21, bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: Posiedzenie Komitetu Terapii Polskiej Akademii Nauk nt. akupunktury, 05.11.1998
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Nowe metody leczenia spastyczności kończyn / [Aut.] S. Hesse, K.-H. Mauritz, [oprac.] Aneta Undas. - Current Opinion in Neurology, 1997, 10 : 498-501; koment. Teofan M. Domżał.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 1999, 1-2, 153-154
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/247
  Autorzy: Bożena Zaleska, Teofan Domżał.
  Tytuł: Apomorfina w leczeniu choroby Parkinsona z fluktacjami. Doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Apomorphine in treatment of Parkinson's disease with fluctuations.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 6, s. 1297-1303, tab., bibliogr. 16 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  158/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Dobre i złe obyczaje wygłaszania referatów. Uwagi i rady przewodniczącego.
  Tytuł równoległy: Good and bad habits of presentations of papers. Advice and comments of the chairman.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 3, s. 703-706
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PLT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  159/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Dystonie - klinika i leczenie.
  Tytuł równoległy: Dystonias - clinical features and treatment.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), supl. 3 T.1, s. 299-289
  Uwagi: Streszczenia wykładów, referatów i doniesień XVII-go Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Lublin 1-4 września 1999. Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Kręcz karku. 5 lat doświadczenia w leczeniu toksyną botulinową A1.
  Tytuł równoległy: Spasmodic torticollis: experience of 5 years with botulinum toxin treatment.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 2, s. 351-357, bibliogr. 14 poz., sum., streszcz.
  Uwagi: [Pracę wykonano w latach 1991-1997].
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  161/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Wspomnienie o płk dr n. med. Stanisławie Ryszardzie Zalejskim 1922-1998.
  Tytuł równoległy: Col. Stanisław Ryszard Zalejski, M.D.Ph.D. (1922-1998).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 1, s. 243-244, il.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  162/247
  Autorzy: Halina Wasilewska, Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Zawroty głowy - leczenie betahistyną z oceną kliniczną i elektrofizjologiczną (słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu).
  Tytuł równoległy: Treatment of vertigo with betahistine with clinical and electrophysiological evaluation (BAEP).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 33(49), nr 1, s. 63-69, tab., bibliogr. 13 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  163/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból - fizjologia czy objaw medyczny.
  Tytuł równoległy: Pain - physiological or medical phenomenon.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 33, supl. 6, s. 15-18, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: , Łódź, 1998.09.10
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  164/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Osiągnięcia, rozczarowania i nadzieje w leczeniu neurologicznym XX wieku.
  Tytuł równoległy: Achievements, disappointments and hopes in neurological therapy at the end of the 20th century.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 33, supl. 6, s. 9-13, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: , Łódź, 1998.09.10
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  165/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Stwardnienie rozsiane - niektóre problemy kliniczne i diagnostyczne.
  Tytuł równoległy: Multiple sclerosis - certain clinical and diagnostic problems from the section of therapy.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1999 : T. 33, supl. 6, nr 61-64, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: , Łódź, 1998.09.10
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  166/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból podstawowy objaw w medycynie.
  Tytuł całości: W: VI Krajowa Konferencja Akupunktury Ex Oriente Lux
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Akupunktury, 1999
  Strony: s. 7-11, bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 83-912730-1-6
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  167/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Wymuszona normalizacja.
  Tytuł równoległy: Forced normalization.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2000 : T. 34(50), nr 4, s. 719-724, bibliogr. 12 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  168/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Steroidy w neurologii.
  Czasopismo: Nowości Farmakoterapii
  Szczegóły: 2000 : 11, 1, 8, 10-11, bibliogr. 17 poz.
  Uwagi: Referat wygłoszony na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał, Andrzej Tutaj.
  Tytuł: Elektromiografia w monitorowaniu leczenia kręczu karku toksyną botulinową.
  Tytuł równoległy: Electromyography monitoring in the treatment of torticollis with botulinum toxin.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 49, s. 474-475, bibliogr.14 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Teofan M. Domżał
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  170/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał, Małgorzata Kaca-Odyńska, P. Zaleski.
  Tytuł: Melatonina w zaburzeniach rytmu snu i czuwania po udarze mózgu.
  Tytuł równoległy: Melatonine in sleep, and sleep rhythm disorders after cerebral stroke.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 48, s. 411-412, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Teofan M. Domżał
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  171/247
  Autorzy: T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Bóle twarzy.
  Tytuł równoległy: Facial pain.
  Czasopismo: Ból
  Szczegóły: 2001 : T. 2, nr spec., s. 20
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Gdańsk, 2001.05.30
  ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  172/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Wspomnienie o MacDonaldzie Critchley'u (1900-1997).
  Tytuł równoległy: MacDonald Critchley (1900-1997).
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2001 : T. 35, nr 3, s. 519-520
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  173/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Myelitis transversa acuta.
  Tytuł równoległy: Acute transverse myelitis.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 35, Supl. 4, s. 67-78, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Zbiór referatów wygłoszonych podczas III Konferencji naukowo-szkoleniowej nt: Postępy neuroimmunologii klinicznej
  Konferencja: Zakład Neuroimmunologii Klinicznej Katedry Neurologii AM, Komisja Neurologii Dziecięej oraz Neurochemii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Poznań, 2001.11.08
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  174/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał, Bożena Zaleska.
  Tytuł: Kurcz powiek i zespół Meige'a - przyczynek do patogenezy.
  Tytuł równoległy: Blepharospasm and Meige syndrome - remarks to pathogenesis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2001 : 10, 56, 98-100, ryc., bibliogr. 11 poz., sum..
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  175/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból głowy - najczęstszy objaw chorobowy (referat).
  Tytuł równoległy: Headache - the most often symptom of illness.
  Czasopismo: Aktualności Neurol.
  Szczegóły: 2002 : 2, 2, 158, 160-163, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Warsztaty nt. bólów głowy, Pułtusk 2001
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  176/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Na tle nerwowym / Teofan Maria Domżał.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Czelej, 2002
  Strony: 229 s. , s.
  ISBN: 83-88063-73-1
  Typ publikacji: PM
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Toksyna botulinowa w praktyce lekarskiej / Teofan M. Domżał.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Czelej, 2002
  Strony: 128 s. , il., tab. ; 24 cm
  ISBN: 83-88063-82-0
  Typ publikacji: PM
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał, Kazimierz Tomczykiewicz.
  Tytuł: Dystonia krtaniowa - własne doświadczenia w leczeniu toksyną botuliową.
  Tytuł równoległy: Laryngeal dystonia - own experience with botulin toxin treatment.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 36, nr 1, s. 173-179, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  179/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Neurologia wczoraj, dziś i jutro.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 2002 : 11, 5, 18-20
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Co nowego w neurologii.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 5
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  181/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Nerwobóle / Teofan M. Domżał.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Czelej, 2003
  Strony: 128 s. , il., tab., bibliogr. 72 poz. ; 20 cm
  Uwagi: (Biblioteka Neurologii Praktycznej)
  ISBN: 83-90309-14-9
  Typ publikacji: PM
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: O profesorze Antonim Prusińskim - refleksje własne z okazji Jubileuszu.
  Czasopismo: Migrena
  Szczegóły: 2003, 2, 11-14
  Typ publikacji: PB
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból ośrodkowy.
  Tytuł równoległy: Central pain.
  Czasopismo: Ból
  Szczegóły: 2004 : T 5, nr 2, s. 7-10, bibliogr. [22] poz., sum.
  Uwagi: Konferencja naukowa Komisji Patofizjologii i Terapii Bólu Komitetu Nauk Neurologicznych PAN Radziejowice 2003
  ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/247
  Autorzy: T[eofan] M. Domżał.
  Tytuł: Bóle głowy i stwardnienie rozsiane.
  Czasopismo: Migrena
  Szczegóły: 2004 : 6, 1 : III Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy, 21-23 maja 2004, Pułtusk, 18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/247
  Autorzy: T[eofan] M. Domżał.
  Tytuł: Trójdzielno-autonomiczne bóle głowy.
  Czasopismo: Migrena
  Szczegóły: 2004 : 6, 1 : III Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólu Głowy, 21-23 maja 2004, Pułtusk, 14
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Bóle krzyża w wieku podeszłym.
  Tytuł całości: W: Neurogeriatria. Praktyczne problemy neurologii w wieku podeszłym / pod red. Antoniego Prusińskiego
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Czelej, 2004
  Strony: s. 381-402, 2 il., 6 tab., bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Zespoły bólowe wieku podeszłego.
  Tytuł całości: W: Neurogeriatria. Praktyczne problemy neurologii w wieku podeszłym / pod red. Antoniego Prusińskiego
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Czelej, 2004
  Strony: s. 351-361, il., 3 tab., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Kliniczne warianty zakażenia wirusem półpaśca.
  Czasopismo: Neurol. Prakt.
  Szczegóły: 2004 : 4, 5, 384-388, bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Kliniczne warianty zakażenia wirusem półpaśca.
  Czasopismo: Neurol. Prakt.
  Szczegóły: 2004 : 5 : Konferencja Dydaktyczno-Naukowa II Dzień Neurologii Praktycznej, Warszawa 1 października 2004, 14
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Pół wieku doświadczenia i refleksje na temat leczenia padaczki.
  Czasopismo: Neurol. Prakt.
  Szczegóły: 2004 : 4, 6, 463-468, 2 il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Polszczyzna w neurologii.
  Tytuł równoległy: Use of the Polish lannguage in neurology.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 38, nr 1, s. 65-67
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PLT
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Ból neuralgiczny i neuropatyczny w praktyce lekarza.
  Tytuł równoległy: Neuralgia and neuropathic pain in clinical practice.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2004 : 12, 10, 28-35, 3 tab., bibliogr. 43 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: 40 lat Kliniki Neurologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Tytuł równoległy: 40th Anniversary of the Department of Neurology in the Military Medical Institute.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2005 : 81, 2, 127-130, 6 il.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/247
  Autorzy: T[eofan] M. Domżał.
  Tytuł: Neurologia w anegdocie. Anegdota w neurologii.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 123-124, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/247
  Autorzy: J[acek] Staszewski, M. Rzeski, T[eofan] M. Domżał, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Rodzinna narkolepsja - objawy kliniczne i związek z chorobami autoimmunologicznymi.
  Tytuł równoległy: Familial narcolepsy - clinical manifestation and association with autoimmunological disorders.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 305, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Komentarz [do artukułu: Wiarygodność rozpoznań podawanych przez pacjentów z objawami niewyjaśnionymi neurologicznie. Neurol. Prakt. 2005, 5, 3, 35-40]
  Tytuł równoległy: Reliability of self-reported diagnoses in patients with neurologically unexplained symptoms.
  Czasopismo: Neurologia Praktyczna
  Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 3, s.40-41
  Uwagi: [Tł. artyk. z J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry 2004; 75 : 608-611]
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Postępowanie w bólach krzyża.
  Czasopismo: Neurologia Praktyczna
  Szczegóły: 2005 : T. 5, Supl. 1/3, s. 9, 10-14, 17-19, bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: Relacja z Konferencji "III Dzień Neurologii Praktycznej", 9.04.2005 r.
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  198/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ostre poprzeczne uszkodzenie rdzenia kręgowego (myelopathia transversa acuta). Oddzielna choroba czy stwardnienie rozsiane?
  Czasopismo: Scheringówka specjalistyczna
  Szczegóły: 2005 : 13, 8-13, tab.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Medycyna a ból.
  Tytuł całości: W: Uniwersalizm i medycyna / pod red. Kazimierza Imielińskiego.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski - Centrum Uniwersalizmu, 1992
  Strony: s. 71-73
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/247
  Autorzy: T[eofan] M. Domżał.
  Tytuł: Ból barku - aspekty neurologiczne (nerwobóle i zespoły bólowe kończyny górnej).
  Tytuł całości: W: IV Konferencja Dydaktyczno-Naukowa z cyklu Dzień Neurologii Praktycznej, Jachranka, 2-3 czerwca 2006 r
  Adres wydawniczy: Jachranka, 2006
  Strony: s. 12
  Uwagi: Jubileusz 5 lecia czasopisma Neurologia Praktyczna
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Bóle krzyża.
  Czasopismo: Lekarz Rodzinny
  Szczegóły: 2006 : T. 11, nr 9, s. 930, 932-936, 938, 940-941, bibliogr. 28 poz.
  ISSN: 1426-2088
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: 40 lat Kliniki Neurologicznej WIM.
  Czasopismo: Magazyn WIM
  Szczegóły: 2006 : R. 4, nr 1(9), s. 15-18, il.
  ISSN: 1731-5824
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Z kartek historii neurologii. Część 5. Warszawska i łódzka szkoła neurologiczna.
  Czasopismo: Neurologia Praktyczna
  Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 5, s. 90-92, il.
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Z kartek historii neurologii. Część 6. Łódzka szkoła neurologiczna.
  Czasopismo: Neurologia Praktyczna
  Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 6, s. 88-91, il., bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból i zespoły bólowe wieku podeszłego.
  Tytuł równoległy: Pain and pain syndromes in the elderly.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2006 : T. 14, nr 11, s. 27-34, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Nerwobóle pochodzenia kręgosłupowego.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z praktyki lekarza rodzinnego T.8: Kardiologia, gastroenterologia, alergologia, neurologia, psychiatria.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Andrzeja Steciwko
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Continuo, 2006
  Strony: s. 147-163, il., bibliogr. 21 poz.
  ISBN: 83-89629-58-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Zasady postępowania w bólach kręgosłupa / Teofan M. Domżał.
  Adres wydawniczy: [b.m. : b.w., 2006]
  Strony: 34 s. , 21 cm
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/247
  Autorzy: Adam Stępień, Jacek Staszewski, Teofan M. Domżał, M. Rzeski, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Familial narcolepsy.
  Tytuł równoległy: Narkolepsja rodzinna.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 41, nr 2, s. 134-140, bibliogr. 51 poz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  209/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Kliniczne podstawy badania i oceny bólu - wprowadzenie do tematu.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Neurol.
  Szczegóły: 2007 : 3, 4, 211-215, 2 tab., bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Problemy diagnostyczne u chorego z bólem neuropatycznym.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Neurol.
  Szczegóły: 2007 : 3, 4, 279-280
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Przewlekłe nieswoiste bóle krzyża - stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna?
  Czasopismo: Pol. Przegl. Neurol.
  Szczegóły: 2007 : 3, 4, 216-227, bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Zawroty głowy w praktyce neurologicznej.
  Tytuł równoległy: Vertigo and dizziness in neurological practice.
  Czasopismo: Vertigoprofil
  Szczegóły: 2007 : T. 1, nr 1, s. 3-11, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1898-0554
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Przewlekłe nieswoiste bóle krzyża - stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna.
  Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
  Szczegóły: 2008 : 2, 2, 146-161
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Przewlekłe nieswoiste bóle krzyża - stara dolegliwość czy nowa choroba neurologiczna?
  Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
  Szczegóły: 2008 : 2, 2, 146-181, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Uwagi: [Przedruk z Polskiego Przeglądu Neurologicznego, 2007, 3(4) : 216-227].
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Migrena - pierwotny czy wtórny ból głowy?
  Czasopismo: Migrena
  Szczegóły: 2008, 1, 8-10, bibiliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Neurologia - zawód czy sztuka?
  Tytuł równoległy: Neurology - profession or art?
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 387
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 388
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  217/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Profesor Edward Flatau (1868-1932).
  Tytuł równoległy: Professor Edward Flatau (1868-1932).
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 42, nr 4, s. 366-371, bibliogr. 8 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból przewlekły - problemy kliniczne i terapeutyczne.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Neurol.
  Szczegóły: 2008 : 4, 1, 1-8, il., 3 tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Uwagi: 2 Konferencja Edukacyjna - Neurologia 2007, Warszawa 07-08.12.2007
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Nerw trójdzielny a bóle głowy.
  Tytuł równoległy: Trigeminal nerve and migraine.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy, Łódź, 29-30 maja 2009 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: Łódź, 2009
  Strony: s. 6
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 6.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Neurotoksyna botulinowa w praktyce lekarskiej : dystonie, spastyczność, ból i inne wskazania do leczenia / Teofan M. Domżał.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Czelej, 2009
  Strony: 133 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. 50 poz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 popr.
  ISBN: 978-83-7563-061-9
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Samuel Goldflam.
  Tytuł równoległy: Samuel Goldflam.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 1, s. 96-98, il., bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 99-101
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból neurogenny w praktyce lekarskiej.
  Czasopismo: Neurol. Prakt.
  Szczegóły: 2010 : T. 10, nr 2, s. 9-16, tab., bibliogr. 25 poz., streszcz.
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/247
  Autorzy: Adam Stępień, Jacek Staszewski, Teofan M. Domżał, Kazimierz Tomczykiewicz, Ewa Skrobowska, Marta Durka-Kęsy.
  Tytuł: Degenerative pontine lesions in patients with familial nacrolepsy.
  Tytuł równoległy: Zmiany zwyrodnieniowe w moście u chorych na narkolepsje rodzinną.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 1, s. 21-27, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: This work was supported by MSHE, Scientific Network no. 22/E-32/SN-0053/2007.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.451
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus


  224/247
  Autorzy: Adam Stępień, Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Nowe wytyczne dotyczące leczenia bólu neuropatycznego.
  Tytuł równoległy: New guidelines for the treatment of neuropathic pain.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2010 : Vol. 44, nr 5, 437-442, bibliogr. 36 poz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.451
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Badanie neurologiczne w świetle nowoczesnej diagnostyki.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Neurol.
  Szczegóły: 2010 : T. 6, Supl. A, s. 72-73
  Uwagi: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-16 maja 2010 r.
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból neurogenny w praktyce klinicznej.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Neurol.
  Szczegóły: 2010 : T. 6, Supl. A, s. 125-127, tab.
  Uwagi: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin, 13-16 maja 2010 r.
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Neurologiczne postępowanie w bólach krzyża - standardy i zalecenia.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Neurol.
  Szczegóły: 2010 : T. 6, nr 2, s. 59-69, tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  228/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Zawroty układowe czy nieukładowe?
  Tytuł równoległy: Vertigo systemic or not-systemic?
  Czasopismo: Vertigoprofil
  Szczegóły: 2010 : T. 4, nr 3, s. 7-13, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 1898-0554
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Kliniczne możliwości badania i oceny bólu.
  Tytuł równoległy: Clinical possibilities in pain research and assessment.
  Czasopismo: Ból
  Szczegóły: 2011 : T. 12, nr spec., s. 12
  Uwagi: V Międzynarodowe Sympozjum "Postępy w leczeniu bólu" / 5th International Symposium "Progress in pain treatment", Zakopane 13-15 październik 2011
  ISSN: 1640-324X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Ból neuropatyczny i nerwoból.
  Tytuł całości: W: II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Neurologia Medforum 2011 "Optymalizacja leczenia w neurologii: od kazuistyki do EBM", Wisła, 24-26 marca 2011. Pamiętnik konferencyjny / red. Maciej Matuszczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Maciej Matuszczyk
  Adres wydawniczy: Katowice : Medfroum, 2011
  Strony: s. 6-7
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Bóle krzyża - rozpoznawanie i leczenie.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 12, s. 34, 34-45, tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból neuropatyczny, neurologiczny i neurogenny - miejsce w neurologii.
  Tytuł równoległy: Neuropathic, neuralgic and neurogenic pain - the place in neurology.
  Czasopismo: Neurosci. Fakty
  Szczegóły: 2012 : Vol. 3, nr 1, s. 6-13, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 2081-8513
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Pamięć w neurologii: zaburzenia, diagnostyka i leczenie.
  Tytuł równoległy: Memory in neurology: problems, diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
  Szczegóły: 2013 : T. 7, nr 4, s. 155-164, bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1897-3590
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/247
  Autorzy: Teofan Domżał.
  Tytuł: Gruźlica układu nerwowego.
  Tytuł równoległy: Tuberculosis of nervous system.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 1, s. 67-71, bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  235/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Badanie neurologiczne.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014
  Strony: s. 137-157, il., tab.
  ISBN: 978-83-62597-99-4 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Historia neurologii w zarysie.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014
  Strony: s. 3-14, il.
  ISBN: 978-83-62597-99-4 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  237/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Leczenie toksyną botulinową w neurologii.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2014
  Strony: s. 551-562, tab.
  ISBN: 978-83-64153-00-6 (T. 2)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/247
  Autorzy: T[eofan] M. Domżał.
  Tytuł: Jak badać chorego z bólem?
  Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Szczecin , 3-6 września 2014 r. : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 2014]
  Strony: s. 44
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/247
  Autorzy: Adam Stępień, Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Ból neurogenny.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 556-564, il., tab.
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/247
  Autorzy: Adam Stępień, Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Bóle krzyża i mięśni.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 544-550, tab.
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  241/247
  Autorzy: Adam Stępień, Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Wprowadzenie do diagnostyki i leczenia bólu.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Adama Stępnia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2015
  Strony: s. 539-543, tab.
  ISBN: 978-83-64153-01-3 (T. 3)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  242/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: O neurologii - w historii, esejach i wykładach / Teofan M. Domżał
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2017
  Strony: 263 s. , il. , 24 cm , bibliogr. 41 poz.
  Uwagi: [dedykacja Autora dla Biblioteki]
  ISBN: 978-83-7563-237-8
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Antoni Prusiński (1925-2017). Wspomnienie pośmiertne.
  Czasopismo: Neurologia Praktyczna
  Szczegóły: 2017 : T. 17, nr 5, s. 7-9, zdj.
  ISSN: 1642-316X
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  244/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Badanie neurologiczne.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Adama Stępnia
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: s. 141-162
  Informacje o wydaniu: Wydanie 2
  ISBN: 978-83-955446-1-3 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  245/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Historia neurologii w zarysie.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Adama Stępnia
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019
  Strony: s. 3-17
  Informacje o wydaniu: Wydanie 2
  ISBN: 978-83-955446-1-3 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  246/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Leczenie toksyną botulinową w neurologii.
  Tytuł całości: W: Neurologia. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: redakcja naukowa Adam Stępień
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, 2020
  Strony: s. 572-584
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2
  ISBN: 978-83-958389-0-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  247/247
  Autorzy: Teofan M. Domżał.
  Tytuł: Krótka historia powstania neurologii i kronika polskich zjazdów neurologicznych.
  Czasopismo: Polski Przegląd Neurologiczny
  Szczegóły: 2021 : T. 17, nr 3, s. 128-130, bibliogr. 4 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Teofan M. Domżał
  ISSN: 1734-5251
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM