WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: DOMAŃSKI WOJCIECH
Liczba odnalezionych rekordów: 75Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/75
Autorzy: Wojciech Domański, Anna Elgas.
Tytuł: Zębopochodne zapalenia okołoszczękowe.
Tytuł równoległy: Odontogenic perimaxillary inflamations in the statistics of the department of maxillofacial surgery, Institute of Stomatology, Postgraduate Medical Education Centre, Military Medical Academy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 8, 509-513, tab., bibliogr. 8 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/75
Autorzy: Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański, Stanisław Starościak.
Tytuł: Choroby nowotworowe szczęk i jamy ustnej u żołnierzy.
Tytuł równoległy: Neoplasm of jaws and oral cavity in soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 9-10, 572-577, ryc., tab. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/75
Autorzy: W[ojciech] Domański, J[ózef] Kraszewski, G[rażyna] Skórczyńska, J[anusz] Brydak, Z[ygmunt] Kiszkurno, G[rzegorz] Łomżyński.
Tytuł: Zastosowanie kleju GRF w chirurgii stomatologicznej (doniesienie wstępne).
Tytuł całości: W: Materiały z III Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Chirurgów Stomatologów i Chirurgów Szczękowo-Twarzowych Wojska Polskiego, Łódź, 6-7 czerwca 1980
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1980
Strony: s. 35-38
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/75
Autorzy: Józef Kraszewski, Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Odległe wyniki operacyjnego leczenia prognacji żuchwy.
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 2, 15-19, il., tab., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/75
Autorzy: Józef Kraszewski, Grzegorz Krzymański, Wiesława Andrzejewska, Wojciech Domański.
Tytuł: Szczękościsk histeryczny (opis 3 przypadków).
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 2, 53-57, il., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/75
Autorzy: Józef Kraszewski, Krystian Mróz, Grzegorz Łomżyński, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Stanisław Starościak.
Tytuł: Wstępna ocena wartości metalowych wszczepów bródkowo-gałęziowych jako nośników protez zębowych dolnych.
Czasopismo: Chir. Szczęk. Twarz. Stom.
Szczegóły: 1985 : 1, 1, 59-64, il., tab., bibliogr., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/75
Autorzy: Krystian Mróz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Jan Trykowski.
Tytuł: Odległe wyniki chirurgiczno-protetycznej rehabilitacji bezzębia żuchwy z wykorzystaniem wszczepu bródkowo-gałęziowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 640-645, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Barbara Biernacka, Wojciech Domański, Waldemar Roszkiewicz.
Tytuł: Chemioterapia indukcyjna w skojarzonym leczeniu chorych z rakami jamy ustnej.
Tytuł równoległy: Induction chemotherapy in combined treatment of oral cancer.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1993 : 46, 2-3, 104-108, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Barbara Biernacka, Wojciech Domański, Waldemar Roszkiewicz.
Tytuł: Nowotwory gruczołów ślinowych w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowej IS CSK WAM.
Tytuł równoległy: Salivary gland neoplasms in the material of the department of maxillofacial surgery, Central Clinical Hospital, WAM.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1993 : 46, 2-3, 119-123, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Paweł Białożyk, Waldemar Roszkiewicz, Barbara Biernacka.
Tytuł: Wstępna ocena złożonych przeszczepów autogennego szpiku i hydroksyapatytu użytych do odbudowy zanikłych wyrostków zębodołowych szczęk.
Tytuł równoległy: An initial assessment of implants of hydroxyapatite and autogenous bone marrow used in the reconstruction of the alveolar process.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1994 : 47, 12, 848-855, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/75
Autorzy: Waldemar Roszkiewicz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Sławomir Mazur.
Tytuł: Allogenna chrząstka konserwowana w zabiegach rekonstrukcyjnych czaszki twarzowej.
Tytuł równoległy: Allogenous preserved cartilage in reconstructive operations of facial skeleton.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 1-2, 37-43, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/75
Autorzy: B[arbara] Biernacka, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Marczyński, W[ojciech] Domański, W[aldemar] Roszkiewicz.
Tytuł: Próba obiektywizacji konwencjonalnych obrazów radiologicznych i scyntygraficznych badaniem dentysometrycznym.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 47, Supl., 52-53
Uwagi: 8 Kongres Stomatologów Polskich, Warszawa, 28.04.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/75
Autorzy: Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański, Sławomir Posmyk, Waldemar Roszkiewicz.
Tytuł: Przerost mięśni żwaczy.
Tytuł równoległy: Hypertrophy of masseters.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 690-695, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/75
Autorzy: B[arbara] Biernacka, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Marczyński, W[ojciech] Domański, W[aldemar] Roszkiewicz.
Tytuł: Próba obiektywizacji konwencjonalnych obrazów radiologicznych i scyntygraficznych badaniem dentysometrycznym.
Tytuł całości: W: VIII Kongres Stomatologów Polskich / Polskie Towarzystwo Stomatologiczne
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1995]
Strony: s. 125
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Jan Majkowski, Sławomir Posmyk, Waldemar Roszkiewicz.
Tytuł: Lymphocystic tumor - rzadka postać choroby Mikulicza. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Lymphocystic tumor - a rare form of Mikulicz syndrome. Case report.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1995 : 48, 12, 800-803, ul., bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Sławomir Posmyk, Wojciech Domański, Waldemar Roszkiewicz, Barbara Biernacka.
Tytuł: Wskazania do chirurgicznego leczenia złamań żuchwy.
Tytuł równoległy: Indications for surgical treatment of mandibular fractures.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1996 : 49, 11, 764-770, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/75
Autorzy: Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański, Waldemar Roszkiewicz, Sławomir Posmyk, Barbara Biernacka.
Tytuł: Metody leczenia złamań środkowego piętra części twarzowej czaszki.
Tytuł równoległy: Methods of treatment of fractures of the midportion of the facial skeleton.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : R. 73, nr 7-8, s. 389-397, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., sum., rez.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Jan Trykowski, Waldemar Roszkiewicz.
Tytuł: Wszczepy bródkowo - gałęziowe - wieloletnie obserwacje kliniczne.
Tytuł równoległy: Ramus frame implants - many years of clinical observation.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 11-12, s. 607-616, bibliogr. 16 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Sławomir Posmyk, Barbara Biernacka.
Tytuł: Rekonstrukcja wyrostka kłykciowego żuchwy. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Reconstruction of the mandibular condyle - a case report.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1998 : 51, 9, 584-588, 7 ryc., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Jerzy Strużyna, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Sławomir Posmyk.
Tytuł: Zabiegi rekonstrukcyjne w leczeniu ubytków tkanek miękkich okolicy szczękowo-twarzowej.
Tytuł równoległy: Reconstructive procedures in treatment of soft tissue defects in the maxillofacial region.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1998 : 51, 5, 332-337, il., tab., bibliogr. 14 poz.
Uwagi: Praca wygłoszona na I Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej, Warszawa, 24-25.10.1997 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Sławomir Posmyk.
Tytuł: Zastosowanie płata z mięśnia skroniowego do rekonstrukcji tkanek po resekcji szczęki. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: An application of temporalis muscle flap in the reconstruction after maxillectomy. A case report.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 1999 : 52, 1, 33-37, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/75
Autorzy: W[ojciech] Domański, G[rzegorz] Krzymański, S[ławomir] Posmyk, B[arbara] Biernacka.
Tytuł: Nasze doświadczenia w leczeniu nowotworów ślinianek.
Tytuł całości: W: IX Kongres Stomatologów Polskich oraz III Międzynarodowe Targi Dentexpo '99, Warszawa, 8-10 kwietnia 1999 r
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
Strony: s. 117
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Jerzy Trawiński, Wojciech Domański, Wojciech Kozłowski, Sławomir Posmyk, Barbara Biernacka.
Tytuł: Doświadczenia własne w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów ślinianek.
Tytuł równoległy: Own experience in the diagnosis and treatment of salivary gland tumors.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2000 : T. 53, nr 2, s. 103-108, bibliogr. 16 poz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Jan Przybysz, Bogusław Brożyna.
Tytuł: Leczenie zniekształceń szczękowo-twarzowych w akromegalii.
Tytuł równoległy: Treatment of maxillofacial deformities in acromegaly.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2001 : 54, 8, 526-531, 7 il., bibliogr. 8 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

25/75
Autorzy: W[ojciech] Domański, G[rzegorz] Krzymański, B[arbara] Biernacka, J[an] Przybysz.
Tytuł: Nasze doświadczenia w chirurgicznym leczeniu wad morfologicznych żuchwy.
Tytuł całości: W: III Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Szczecin 17-19 maja 2001
Adres wydawniczy: [Szczecin, 2001]
Strony: s. 185
Uwagi: Toż w jęz. ang. Our experience in surgical treatment of morphological malformations of the mandible. Tamże s. j.w.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/75
Autorzy: Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Bogusław Brożyna, Barbara Biernacka, Aldona Chloupek, Tomasz Piętka.
Tytuł: Objaw Vincenta - jego znaczenie diagnostyczne.
Tytuł równoległy: Vincent Symptom - diagnostic significance.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2002 : T. 55, nr 12, s. 802-807, il., bibliogr. 23 poz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

27/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Bogusław Brożyna, Wojciech Domański, Jan Przybysz, Barbara Biernacka.
Tytuł: Własne doświadczenia w rozpoznawaniu i leczeniu złamań jarzmowo-szczękowych.
Tytuł równoległy: Our own experiences of the diagnosis and treatment of zygomaticonmaxillary fractures.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2002 : T. 55, nr 4, s. 222-228, il., bibliogr. 18 poz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

28/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Jan Przybysz, Bogusław Brożyna.
Tytuł: Nasze doświadczenia w chirurgicznym leczeniu wad morfologicznych żuchwy.
Tytuł równoległy: Our experience in the surgical treatment of morphological malformations of the mandible.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2002 : T. 55, nr 9, s. 569-578, bibliogr. 24 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjy: Grzegorz Krzymański
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Adres url:

29/75
Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, G[rzegorz] Krzymański, A[ndrzej] Wojdas, W[ojciech] Domański, M[aciej] Hermanowski, A. [Jan] Przybysz.
Tytuł: Guzy zatok przynosowych.
Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki; Konferencja "Anatomia i Techniki Operacyjne w Chirurgii Podstawy Czaszki", Warszawa - Falenty, 21-24.11.2002
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 82
Uwagi: - Toż w jęz. ang. : Tumors of the paranasal sinuses. Tamże: s. 83
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

30/75
Autorzy: W[ojciech] Domański, J[an] Przybysz, B[ogusław] Brożyna, J[anusz] Bolewski, A[dam] Wejroch, A[ndrzej] Wojdas.
Tytuł: Nasze doświadczenia w chirurgicznym leczeniu złamań czołowo-oczodołowo-nosowych i czaszkowo-oczodołowych.
Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki. Konferencja "Anatomia i Techniki Operacyjne w Chirurgii Podstawy Czaszki", Warszawa-Falenty, 21-24.11.2002
Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
Strony: s. 92-93
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

31/75
Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, B[arbara] Biernacka, J[an] Przybysz, B[ogusław] Brożyna.
Tytuł: Treatment of mandibular macrognathia in acromegalic patients.
Czasopismo: J. Cranio. Maxill. Surg.
Szczegóły: 2002 : 30, Suppl. 1 : XVIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, 3-7 September 2002, Munster, Germany, s. 258
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

32/75
Autorzy: J[an] Przybysz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, A[ldona] Chloupek, T[omasz] Piętka.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie wad morfologicznych żuchwy.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of mandibular skeletal problems.
Tytuł całości: W: 7. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. "Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami - nowe wyzwania i perspektywy", Lublin, 25-28.09.2003
Adres wydawniczy: Lublin, 2003
Strony: s. 59-60
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

33/75
Autorzy: J[an] Przybysz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, B[arbara] Biernacka, B[ogusław] Brożyna, A[ldona] Chloupek.
Tytuł: Porównanie chirurgicznych metod leczenia prognacji żuchwy w materiale własnym.
Tytuł równoległy: The comparison of surgical procedures in mandibular prognatism treatment.
Tytuł całości: W: 7. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. "Więź ortodoncji z innymi dyscyplinami - nowe wyzwania i perspektywy", Lublin, 25-28.09.2003
Adres wydawniczy: Lublin, 2003
Strony: s. 53-54
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/75
Autorzy: J[an] Przybysz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, B[arbara] Biernacka, B[ogusław] Brożyna, A[ldona] Chloupek.
Tytuł: Porównanie chirurgicznych metod leczenia prognacji żuchwy w materiale własnym.
Tytuł równoległy: Comparative estimation of mandibular prognathism surgical correction methods - the material of own.
Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, Warszawa 6-8 listopada 2003 r
Adres wydawniczy: [Warszawa, 2003]
Strony: s. 25-26
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/75
Autorzy: Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Bogusław Brożyna, Jan Przybysz, Aldona Chloupek.
Tytuł: Historyczny przegląd metod leczenia złamań kości szczęk.
Tytuł równoległy: A historical review of methods of treating fractures of the maxilla and jaw.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 1, s. 55-64, il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

36/75
Autorzy: Bogusław Brożyna, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Jan Przybysz, Tomasz Piętka.
Tytuł: Raki gruczołowo-torbielowate gruczołów ślinowych - charakterystyka i leczenie.
Tytuł równoległy: Adenoid cystic carcinomas of the salivary glands - characteristics and treatment.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2004 : T. 57, nr 5, s. 341-346, il., bibliogr. 17 poz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

37/75
Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, J[an] Przybysz, B[arbara] Biernacka, B[ogusław] Broyna [Brożyna], A[ldona] Chloupek, T[omasz] Piętka.
Tytuł: Our experience in surgical treatment of mandibular malformations.
Czasopismo: J. Cranio. Maxill. Surg.
Szczegóły: 2004 : 32, Suppl. 1 : Abstracts from the XVIIth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, 14-18 September 2004, Tours, France, 150
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

38/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Andrzej Koziarski, Jan Przybysz, Bogusław Brożyna.
Tytuł: Złamania czołowo-oczodołowo-nosowe i czaszkowo-oczodołowe.
Tytuł równoległy: Fronto-orbito-nasal and cranio-orbital fractures.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2004 : 80, 1, 30-33, 8 il., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

39/75
Autorzy: J[an] Przybysz, A. Wierusz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański.
Tytuł: Współpraca ortodontyczno-chirurgiczna w leczeniu patologii szczękowo-twarzowo-zgryzowych.
Tytuł całości: W: 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Łodź, 12-15 maja 2005
Adres wydawniczy: Łódź, 2005
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/75
Autorzy: Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Bogusław Brożyna, Janusz Przybysz, Aldona Chloupek.
Tytuł: Historyczny przegląd metod i narzędzi do usuwania zębów.
Tytuł równoległy: A historical review of the methods and instruments used for the extraction of teeth.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2005 : T. 58, nr 2, s. 135-144, il., bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

41/75
Autorzy: Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Bogusław Brożyna, Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Unieruchomienie szczękowo-żuchwowe z zastosowaniem przezwyrostkowych śrub bikortykalnych.
Tytuł równoległy: Maxillomandibular transalveolar fixation using bicortical serews.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2005 : T. 58, nr 12, s. 906-910, il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

42/75
Autorzy: Jan Przybysz, Wojciech Domański, Bogusław Brożyna, Barbara Biernacka, Tomasz Piętka.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie wad morfologicznych żuchwy.
Czasopismo: Mag. WIM
Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 1(9), s. 1-4, il., fot.
ISSN: 1731-5824
Typ publikacji: POP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Jan Przybysz, Bogusław Brożyna, Tomasz Piętka, Barbara Biernacka.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie łagodnych nowotworów ślinianek przyusznych.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of the benign parotid tumours.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2006 : T. 59, nr 3, s. 197-202, bibliogr. 32 poz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

44/75
Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, J[an] Przybysz, T[omasz] Piętka, B[ogusław] Brożyna, B[arbara] Biernacka.
Tytuł: Surgical treatment of non-malignant parotid tumours - Clinical analysis.
Czasopismo: Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery
Szczegóły: 2006 : Vol. 34, Suppl. 1, s. 192
Konferencja: European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery, Barcelona, 2006.09.12
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

45/75
Autorzy: Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Bogusław Brożyna, Janusz Przybysz, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Szybkie unieruchomienie żuchwy przy użyciu śrub bikortykalnych i wiązania szczękowo-żuchwowego.
Tytuł równoległy: Quick mandible immoblization using bicortical serews and maxillomandibular fixatin.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 3, s. 174-177, il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

46/75
Autorzy: J[an] Przybysz, W[ojciech] Witkowski, W[ojciech] Domański, K[rzysztof] Szymański, B[ogusław] Brożyna, A[ldona] Chloupek, G[rzegorz] Krzymański.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie raków dna jamy ustnej w materiale własnym.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Poznań, 2006]
Strony: s. 141
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/75
Autorzy: J[an] Przybysz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Witkowski, W[ojciech] Domański, K[rzysztof] Szymański, R[adosław] Różycki, B[ogusław] Brożyna, T[omasz] Piętka, A[ldona] Chloupek.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie zaawansowanych raków masywu nosowo-sitowo-oczodołowego.
Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Poznań, 2006]
Strony: s. 137
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/75
Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, J[an] Przybysz, T[omasz] Piętka, B[ogusław] Brożyna, B[arbara] Biernacka, A[ldona] Chloupek.
Tytuł: Surgical treatment of non-malignant parotid tumours - clinical analysis.
Tytuł całości: W: XVIII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo Facial Surgery, Barcelona (Spain), September 12-15, 2006.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Eds.: G. Raspall, J.G. Lagunas
Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND, 2006
Strony: s. 369-372, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Konferencja: European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery, Barcelona, 2006.09.12
ISBN: 88-7587-281-3
Seria: International Proceedings
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

49/75
Autorzy: Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański, Janusz Przybysz, Wojciech Domański.
Tytuł: Oparzenia jamy ustnej stężonym ługiem sodowym - opis dwóch przypadków.
Tytuł równoległy: Caustic burns of the oral mucosa - two case reports.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2007 : T. 60, nr 4, s. 257-262, il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

50/75
Autorzy: Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Janusz Przybysz.
Tytuł: Przeszczepy allogennej kości mrożonej i autogennego szpiku w leczeniu rozległych ubytków kości szczęk.
Tytuł równoległy: Allogenic frozen bone and autogenic bone marrow grafts in the treatment of extensive jawbone defects.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2007 : T. 60, nr 5, s. 312-320, il., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

51/75
Autorzy: Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Krzysztof Szymański, Tomasz Piętka, Aldona Chloupek.
Tytuł: Raki płaskonabłonkowe skóry twarzy naciekające masyw nosow-sitowo-oczodołowy.
Tytuł równoległy: Face cancer infiltrating of ethmoid-orbito-nasal complex.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 2007 : 61, 4, 562-566, 5 il., bibliogr. 16 poz., sum.
Uwagi: Prace wygłoszone na Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych w Dębe w 2007 r. zakwalifikowane do druku przez Komitet Naukowy pod red. prof. dr.n. med. Dariusza Jurkiewicza.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

52/75
Autorzy: Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański, Radosław Różycki, Wojciech Domański, Tomasz Piętka, Aldona Chloupek.
Tytuł: Rak woreczka łzowego : opis dwóch przypadków.
Tytuł równoległy: Carcinoma of lacrimal sac, 2 cases raport.
Tytuł całości: W: XII Sympozjum w Otolaryngologii, 7-9 czerwca 2007,Lublin: Program, Streszczenia
Adres wydawniczy: Lublin, 2007
Strony: s. 128
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/75
Autorzy: Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Witkowski, Wojciech Domański, Krzysztof Szymański, Tomasz Piętka, Aldona Chloupek.
Tytuł: Rotacyjny płat ze skalpu i uszypułowany płat z mięśnia skroniowego w rekonstrukcji tkanek po usunięciu guzów masywu nosowo sitowo oczodołowego.
Tytuł równoległy: Advancement rotation scalp flap and temporalis muscule flap in reconstruction tissues after removing naso ethmoido-orbital complex.
Tytuł całości: W: XII Sympozjum w Otolaryngologii, 7-9 czerwca 2007,Lublin: Program, Streszczenia
Adres wydawniczy: Lublin, 2007
Strony: s. 129
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

54/75
Autorzy: Jan Przybysz, Wojciech Domański, Piotr Kasprzak, Tomasz Piętka, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Zastosowanie śrub typu IMF jako kostnego zakotwiczenia w leczeniu ortodontycznym - doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: The use of IMF screws for orthodontic anchorage - a preliminary raport.
Czasopismo: Chir. Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowa Ortop. Szczękowa
Szczegóły: 2008 : 2, 3-4, 117-120, 4 il., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

55/75
Autorzy: T[omasz] Piętka, W[ojciech] Domański, J[an] Przybysz, B[arbara] Biernacka, J[arosław] Dąbrowski, G[rzegorz] Krzymański.
Tytuł: Composite grafts in treatment of postcystic jaw bones lesion.
Czasopismo: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery
Szczegóły: 2008 : Vol. 36, Suppl. 1, s. S271
Konferencja: , Bologna, 2008.09.09
ISSN: 1010-5182
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

56/75
Autorzy: J[an] Przybysz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, T[omasz] Piętka, J[arosław] Dąbrowski.
Tytuł: Lacrimal sac carcinoma: report of 2 cases.
Czasopismo: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery
Szczegóły: 2008 : Vol. 36, Suppl. 1, s. S249
Konferencja: , Bologna, 2008.09.09
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

57/75
Autorzy: J[an] Przybysz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, T[omasz] Piętka, J[arosław] Dąbrowski, A. Chloupek.
Tytuł: The pharyngeal dimension after treatment of the prognathism.
Czasopismo: Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery
Szczegóły: 2008 : Vol. 36, Suppl. 1, s. S234
Uwagi: XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, September 9th - 12th 2008, Bologna, Italy.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

58/75
Autorzy: T[omasz] Piętka, J[an] Przybysz, W[ojciech] Domański, J. Dąbrowski, G[rzegorz] Krzymański.
Tytuł: Nasze doświadczenia w leczeniu raków języka.
Tytuł równoległy: Our experience in the treatment tongue cancer.
Tytuł całości: W: XLIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi, 4-7 czerwca 2008, Łódź : Streszczenia.
Strony: s. 49
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

59/75
Autorzy: Jan Przybysz, Jarosław Dąbrowski, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie guza Warthina.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of Whartin's tumour.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2009 : T. 62, z. 11, s. 905-911, il., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

60/75
Autorzy: Janusz Przybysz, Jarosław Dąbrowski, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie nowotworów złośliwych wargi dolnej metodą Karapandzica - doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: Surgical treatment of lower lip carcinoma with Karapandzić method - own observations.
Czasopismo: Czas. Stomatol.
Szczegóły: 2009 : T. 62, z. 2, s. 119-126, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

61/75
Autorzy: J[anusz] Przybysz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, T[omasz] Piętka, J[arosław] Dąbrowski, A[ldona] Chloupek.
Tytuł: Ocena wskazań do chirurgicznego leczenia wad morfologicznych szczęki i żuchwy w materiale własnym.
Tytuł równoległy: The evaluation of indications for orthognatic surgery.
Tytuł całości: W: 14. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego / 14th Meeting of the Polish Orthodontic Society, Warszawa 30.09 - 03.10.2010
Adres wydawniczy: [Warszawa, 2010]
Strony: s. [b.s.], P 2.1.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

62/75
Autorzy: J[anusz] Przybysz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, T[omasz] Piętka, J[arosław] Dąbrowski, A[ldona] Chloupek.
Tytuł: Wyniki chirurgicznego leczenia wad szczękowo-twarzowych w ocenie własnej chorych.
Tytuł równoległy: Patients perception of improvement after orthognatic surgery.
Tytuł całości: W: 14. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego / 14th Meeting of the Polish Orthodontic Society, Warszawa 30.09 - 03.10.2010
Adres wydawniczy: [Warszawa, 2010]
Strony: s. [b.s.], R 2.3.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

63/75
Autorzy: Jarosław Dąbrowski, Jan Przybysz, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Aldona Chloupek, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Tytanowe płyty rekonstrukcyjne w odtwarzaniu ciągłości żuchwy.
Tytuł równoległy: Use of reconstruction plates in maintaining mandibular continuity.
Czasopismo: Czasopismo Stomatologiczne
Szczegóły: 2010 : T. 63, nr 11, s. 663-671, bibliogr.25 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Jarosław Dąbrowski
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

64/75
Autorzy: Aldona Chloupek, Barbara Biernacka, Tomasz Piętka, Jan Przybysz, Wojciech Domański, Jarosław Dąbrowski, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Multiple primary malignancies of the head and neck in own material - case reports of five patients / Mnogie pierwotne nowotwory głowy i szyi w materiale własnym - opis 5 przypadków.
Czasopismo: J. Stomatol.
Szczegóły: 2011 : Vol. 64, nr 1-2, s. 106-119, il., bibliogr., streszcz., sum.
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol.
ISSN: 0011-4553
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

65/75
Autorzy: Jan Przybysz, Tomasz Piętka, Jarosław Dąbrowski, Wojciech Domański, W. Bekiesz, B. Brożyna.
Tytuł: Leczenie pourazowych ubytków dolnej ściany oczodołu.
Tytuł równoległy: Orbital floor reconstruction after midface trauma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 4, s. 332-338, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

66/75
Autorzy: Jan Przybysz, Grzegorz Krzymański, Wojciech Domański, Tomasz Piętka, Aldona Chloupek.
Tytuł: Współpraca chirurgiczno ortodontyczna w zespołowym leczeniu wad szczękowo-twarzowych - czyli czego chirurg oczekuje od ortodonty.
Tytuł równoległy: The surgical-orthodontical cooperation in the team treatment of the maxillo-facial disorders- what a surgeon expects from an orthodontist.
Tytuł całości: W: 16. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Poznań 27-30.09.2012.
Adres wydawniczy: [b.m.], 2012
Strony: s. 36-37
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN

67/75
Autorzy: Aldona Chloupek, Grzegorz Krzymański, Jarosław Dąbrowski, Jan Przybysz, Tomasz Piętka, Wojciech Domański.
Tytuł: Free flaps reconstruction after surgery in oncologic head and neck - own experiences.
Tytuł całości: W: 21st Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery : Abstract Book, 11 - 15 September 2012, Dubrovnik, Croatia
Adres wydawniczy: [b.m.], [2012]
Strony: s. 277
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Praca afiliowana przez WIM

68/75
Autorzy: Grzegorz Krzymański, Jarosław Dąbrowski, Jan Przybysz, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Tomasz Piętka.
Tytuł: Temporal muscle flap in reconstruction of maxillo-facial tissues.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2012 : Vol. 16, nr 3, s. 244-249, il., tab., bibliogr., sum.
Uwagi: [Epub 2012 Jul 6]
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.211
Punktacja Min. Nauki: 15.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:

69/75
Autorzy: J[anusz] Przybysz, G[rzegorz] Krzymański, W[ojciech] Domański, J[arosław] Dąbrowski, T[omasz] Piętka, A[ldona] Chloupek.
Tytuł: Osteotomie szczęki - chirurgiczne przygotowanie do ortodontycznej dystrakcji osteogennej w materiale własnym.
Tytuł równoległy: Maxillary osteotomies - study of surgically assisted rapid maxillary expansion in own material.
Tytuł całości: W: 17. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego = 17th Meeting of the Polish Orthodontic Society, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 15-18 września 2013 r. : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Kazimierz Dolny, 2013]
Strony: s. 10-11
Uwagi: Tekst równolegle w jęz. pol. i ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

70/75
Autorzy: Wojciech Leśniak, Aldona Chloupek, Barbara Biernacka, Jan Przybysz, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Jarosław Dąbrowski, Grzegorz Krzymański.
Tytuł: Martwica kości szczęk związana ze stosowaniem bifosfonianów. Opis przypadków.
Tytuł równoległy: Osteonecrosis of the jaws related to bisphosphonate therapy. Cases' report.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2013 : Vol. 9, nr 2, s. 197-200, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1734-1531
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  71/75
  Autorzy: Wojciech Leśniak, Aldona Chloupek, Jarosław Dąbrowski, Grzegorz Krzymański, Barbara Biernacka, Wojciech Domański, Janusz Przybysz, Tomasz Piętka.
  Tytuł: Ropień oczodołu imitujący guz - opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Orbital abscess imitating tumor - two cases report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 4, s. 425-427, il., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/75
  Autorzy: Michał Korba, Aldona Chloupek, Jarosław Dąbrowski, Tomasz Piętka, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Wojciech Leśniak.
  Tytuł: Gruczolak wielopostaciowy - wyniki retrospektywnej analizy leczenia 104 pacjentów Klinicznego Oddziału Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WIM
  Tytuł równoległy: Pleomorphic adenoma - the results of a retrospective analysis of 104 patients treated at the Clinical Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Clinic of Otolaryngology and Laryngologic Oncology of the Military Institute of Medicine
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 71, nr 4, s. 34-36, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2017-08-31 ; Autor korespondencyjny: Michał Korba
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  73/75
  Autorzy: Aldona Chloupek, Krzysztof Zarzycki, Jarosław Dąbrowski, Wojciech Domański.
  Tytuł: Nowotwory ślinianek przyusznych. Wyniki retrospektywnej analizy leczenia 149 pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Oddziale Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w latach 2006-2016.
  Tytuł równoległy: Parotid gland tumors. Results of retrospective analysis of 149 patients treated at the Clinical Department of Cranio-Maxillofacial Surgery, Clinic of Otolaryngology and Oncologic Laryngology of Military Institute of Medicine in Warsaw in years 2006-2016.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2017 : T. 71, nr 3, s. 42-47, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aldona Chloupek
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  74/75
  Autorzy: Aldona Chloupek, Jarosław Dąbrowski, Katarzyna Rzentała, Krzysztof Zarzycki, Karol Chodkowski, Kinga Kozioł-Wójcik, J. Komarnicki, Wojciech Domański, Barbara Biernacka, Mateusz Celej.
  Tytuł: Płaty uszypułowane vs płaty na mikrozespoleniach naczyniowych.
  Tytuł równoległy: Pedicle flaps vs. free flaps.
  Tytuł całości: W: IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii; XIV Czesko-Słowacko-Polskie Sympozjum Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Poznań, 24-26 maja 2018 r. : streszczenia, sesje ustne
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. 23
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  75/75
  Autorzy: Jacek Rożko, Piotr Martiszek, Aldona Chloupek, Wojciech Domański, Janusz Patera.
  Tytuł: Rozległa torbiel korzeniowa żuchwy - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Extensive radicular cyst in mandible - a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 1, s. 42-47, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Rożko
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM