WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: DUCHNOWSKA RENATA
Liczba odnalezionych rekordów: 146Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/146
Autorzy: W[ojciech] Pawlak, G[abriel] Wcisło, M. Lisik, T[omasz] Sarosiek, K[atarzyna] Wcisło, R[enata] Duchnowska, J[akub] Żołnierek, E. Krzęcio, P[iotr] Kowalski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Całkowita remisja przerzutów czerniaka złośliwego do skóry po podaniu chemioimmunoterapii CVD-BIO.
Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa, 13-15 grudnia 2001 : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Warszawa, 2001]
Strony: s. B 18
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/146
Autorzy: R[enata] Duchnowska, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Z. Pawlak, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Local therapy with rHuGM-CSF in malignant cutaneous metastases.
Czasopismo: Int. J. Cancer
Szczegóły: 2002 : Vol. 100, Suppl. 13, s.197, [Abst.] P176.
Uwagi: 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book
ISSN: 0020-7136
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

3/146
Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka-Langiewicz, R[enata] Duchnowska, E. Krzęcio, P[iotr] Kowalski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Przypadek długotrwałej remisji raka żołądka po zabiegu operacyjnym i uzupełniającej chemioterapii.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 89
Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/146
Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, G[abriel] Wcisło, P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka-Langiewicz, J. Surowińska, R[enata] Duchnowska, J[an] Korniluk, P[aweł] Nurzyński, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Wyniki leczenia przerzutowego czerniaka złośliwego skóry chemioimmunoterapią CVD-BIO.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 89
Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/146
Autorzy: Beata Obrocka, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Jan Korniluk, Wojciech Z. Pawlak, Renata Duchnowska, Katarzyna Szarlej-Wcisło.
Tytuł: Celowana terapia antyangiogenna raka nerki.
Tytuł równoległy: Targeted terapy against angiogenesis in renal cell carcinoma.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 242-248, tab., bibliogr. 49 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

6/146
Autorzy: Gabriel Wcisło, Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Wojciech Z. Pawlak, Paweł Nurzyński, Renata Duchnowska.
Tytuł: Leczenie chorób nowotworowych czynnikiem martwicy nowotworów - alfa (TNF-alfa).
Tytuł równoległy: The role of tumor necrosis factor (TNF-alpha) in therapy of malignant diseases.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 222-227, tab., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

7/146
Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, R[enata] Duchnowska, A. Jagiełło-Gruszfeld, M. Sikorska, G[abriel] Wcisło, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Leczenie miejscowe przerzutów nowotworowych do skóry z zastosowaniem rekombinowanego czynnika wzrostu kolonii granulocytarno-makrofagowych (rHuGM-CSF).
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2003 : 53, supl. 1, 57
Uwagi: III Ogólnopolska Konferencja "Diagnostyka i leczenie raka piersi"
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/146
Autorzy: Renata Duchnowska, Cezary Szczylik.
Tytuł: Pozahematologiczna rola erytropoetyny.
Tytuł równoległy: Non-hematological role of erytropoietin.
Czasopismo: Onkologia Polska
Szczegóły: 2003 : T. 6, nr 3, s. 109-112, bibliogr. 31 poz., sum.
ISSN: 1505-6732
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

9/146
Autorzy: R. Pawlak, R[enata] Duchnowska, G[abriel] Wcisło, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Local therapy of malignant cutaneous metastases (MCM) with recombinant human granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (rHuGM-CSF).
Czasopismo: Proc. ASCO
Szczegóły: 2003 : Vol. 22, s. [nlb.], [Abst.] 750.
Konferencja: American Society of Clinical Oncology, Chicago, 2003.05.31
ISSN: 1548-8748
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/146
Autorzy: Renata Duchnowska.
Tytuł: Sprawozdanie z kursu "Anaemia and cancer therapy".
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 2004 : T. 54, nr 4, s. 419-421
ISSN: 0029-540X
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/146
Autorzy: Renata Duchnowska.
Tytuł: Główne zagadnienia z zakresu nowotworów płuca i klatki piersiowej. 40. Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 5-8.06.2004 r., Nowy Orlean, USA. Sprawozdanie.
Tytuł równoległy: Major issues in the area of lung and chest cancer. 40th ASCO Annual Meeting, 5-8 June 2004, New Orleans, USA. A report.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 2004 : T. 8, nr 8, s. 407-410
ISSN: 1428-2526
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/146
Autorzy: Renata Duchnowska, Cezary Szczylik.
Tytuł: Central nervous system metastases in breast cancer patients administered trastuzumab.
Czasopismo: Cancer Treatment Reviews
Szczegóły: 2005 : Vol. 31, nr 4, s. 312-318, bibliogr. 84 poz., sum.
ISSN: 0305-7372
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.549
Punktacja Min. Nauki: 20.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:


  13/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, M[agdalena] Miedzińska-Maciejewska, C[ezary] Szczylik, M[aria] Konieczna, I. Pietrzak.
  Tytuł: Low value of serum CA 15-3 and CEA in monitoring trastuzumab-based therapy of advanced breast cancer.
  Czasopismo: European Journal of Cancer Supplements
  Szczegóły: 2005 : Vol. 3, nr 2, s. 128
  Konferencja: European Cancer Conference, Paris, 2005.10.30
  ISSN: 1359-6349
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, M[agdalena] Miedzińska-Maciejewska, M[aria] Konieczna, I. Pietrzak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Clinical utility of serum Ca 15-3 and monitoring advanced breast cancer patients undergoing trastuzumab-based therapy.
  Czasopismo: Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2005 : Vol. 23, nr 16, Part. 1 Suppl., s. 69
  Konferencja: American Society of Clinical Oncology, Orlando, 2005.05.13
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  15/146
  Autorzy: B. Leyland-Jones, V. Semiglazov, M. Pawlicki, T. Pieńkowski, S. Tjulandin, G. Manikhas, A. Makhson, A. Roth, D. Dodwell, M. Biakhov, K. Valuckas, E. Voznyi, X. Liu, E. Vercammen, C[ezary] Szczylik, R[enata] Duchnowska, G[abriel] Wcisło.
  Breast Cancer Erythropoietin Survival Trial (BEST) Investigators ( Appendix)
  Tytuł: Maintaining normal hemoglobin levels with epoetin alfa in mainly nonanemic patients with metastatic breast cancer receiving first-line chemotherapy: a survival study.
  Czasopismo: Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2005 : Vol. 23, nr 25, s. 5960-5972, bibliogr. 40 poz., sum.
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZPW
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  16/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, M[agdalena] Miedzińska-Maciejewska, C[ezary] Szczylik, M[aria] Konieczna, I. Pietrzak.
  Tytuł: Clinical utility of serum Ca 15-3 and CEA in monitoring advanced breast cancer patients undergoing transtuzumab-based therapy.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2005 : 55, Suppl. 2, 38
  Uwagi: IV Ogólnopolska Konferencja "Diagnostyka i leczenie raka piersi", Warszawa-Falenty, 14-16 kwietnia 2005 roku.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, T. Żarnowski.
  Tytuł: Rzekomy guz oczodołu u chorej na raka piersi w trakcie leczenia kapecytabiną. Opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł równoległy: Orbital pseudotumour in breast cancer patient administered capecitabine therapy. Case report and literature review.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 3, s. 165-168, bibliogr. 42 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  18/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Novus ordo seclorum: nowe zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w raku piersi.
  Tytuł równoległy: "Novus ordo seclorum": new applications of monoclonal antibodies in breast cancer.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 10, s. 424-428, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, B. Czartoryska-Arlukowicz, B. Radecka, B. Szostakiewicz, K. Sosinska, A. Karpińska, R. Dziadziuszko, T. Kubiatowski, E. Staroslawska, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Predictors of brain relapse in HER-2 positive metastatic breast cancer (MBC) patients (pts).
  Czasopismo: Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 24, Suppl. 18S, Abstract No 10508
  Konferencja: American Society of Clinical Oncology, Atlanta, 2006.06.01
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  20/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska.
  Tytuł: Przerzuty raka piersi do ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2006 : T. 56, Supl. 4, s. 45-46
  Konferencja: Wielkopolskie Centrum Onkologii i Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań, 2006.10.25
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego u chorych na rozsianego raka piersi leczonych trastuzumabem.
  Tytuł równoległy: Central nervous system metastases in advanced breast cancer patients treated with trastuzumab.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 2, s. 51-56, bibliogr. 75 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  22/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Leczenie celowane - nowe nadzieje w leczeniu raka piersi.
  Tytuł równoległy: Targeted therapy - the new hopes in breast cancer treatment.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 3, s. 128-134, tab., bibliogr. 70 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  23/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, J. Jassem, C[ezary] Szczylik, G. W. Sledge, L. Li,Jr., B. Czartoryska-Arlukowicz, B. Radecka, K. Sosinska, P. Steeg, S. Badve.
  Tytuł: Prediction of brain relapse by gene expression analysis in HER2-positive metastatic breast cancer patients.
  Czasopismo: Eur. J. Cancer Supplements
  Szczegóły: 2008 : Vol. 6, nr 7, s. 193
  Konferencja: , Berlin, 2008.04.15
  ISSN: 1359-6349
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  24/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, J. Jassem, M. A. Thorat, A. Morimiya, G. W. Sledge, L. Li, W. Biernat, C[ezary] Szczylik, P. S. Steeg, S.S. Badve.
  Tytuł: Gene expression analysis for prediction of early brain metastasis (BM) in HER2-positive (HER+) breast cancer patients (pts).
  Czasopismo: Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2008 : Vol. 26, nr 15 Suppl., Part. 1 of 2, s. 45s, Meeting abst. 1019.
  Konferencja: American Society of Clinical Oncology, Chicago, 2008.05.30
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  25/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Sebastian Szmit, Cezary Szczylik, G. Opolski.
  Tytuł: Trudności w monitorowaniu echokardiograficznym leczenia trastuzumabem chorych na raka piersi - opis przypadku i przegląd zaleceń.
  Tytuł równoległy: Difficulties in echocardiographic monitoring of trastuzumab therapy in breast cancer patients: case report and review of recommendations.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 66, nr 8, s. 895-898, bibliogr. 11 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  26/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, A. Siemiątkowska, B[artłomiej] Grala, M[arta] Smoter, J. Tujakowski.
  Tytuł: Kwalifikacja chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) do leczenia erlotynibem na podstawie kryteriów klinicznych i molekularnych: analiza przypadków i wnioski.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2008 : T. 4, supl. B, s. B30-B31, Abst. O 4.
  Uwagi: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Rak płuca" 2008, Gdańsk, 2-4 października 2008. Warsztaty Pneumonologiczne pod patronatem "Pneumonologii i Alergologii Polskiej".
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  27/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Spotkanie po ASCO 2008, 27-28 czerwca 2008 r, Gdynia.
  Tytuł równoległy: Meeting after ASCO 2008, 27-28 June, 2008, Gdynia.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2008 : T. 4, nr 3, s. 114-124
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  28/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, A. Siemiątkowska, Bartłomiej Grala, Marta Smoter.
  Tytuł: Długotrwała remisja po leczeniu erlotynibem u chorej na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca w podeszłym wieku. Opis przypadku i wnioski dla praktyki klinicznej.
  Tytuł równoległy: Long-term remission after erlotinib therapy in an elderly patient with advanced non-small-cell lung cancer. Case report and conclusions for clinical practice.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2008 : T. 76, nr 6, s. 451-455, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, J. Jassem, C. Shen, M. Thorat, L. Li, A. Morimiya, Q. Zhao, W. Biernat, T. Mandat, R. Staszkiewicz, W. Och, W. Szostak, K. Gugała, T. Trojanowski, B. Czartoryska-Arlukowicz, C[ezary] Szczylik, H. Nakshatri, P. S. Steeg, G. W. Sledge, S.S. Badve.
  Tytuł: Molecular characteristics of matched brain metastasis (BM) versus the primary breast cancer (PBC).
  Tytuł całości: W: 6th Central European Oncology Conference, Opatija, Croatia, June 24-27,2009 : final program and abstract book.
  Adres wydawniczy: [b.m., 2009]
  Strony: s. 93
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, R. Dziadziuszko, B. Czartoryska-Arlukowicz, B. Radecka, B. Szostakiewicz, K. Sosińska-Mielcarek, A. Karpińska, E. Starosławska, T. Kubiatowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Risk factors for brain relapse in HER2-positive metastatic breast cancer patients.
  Czasopismo: Breast Cancer Research and Treatment
  Szczegóły: 2009 : Vol. 117, nr 2, s. 297-303, bibliogr. 46 poz., sum.
  Konferencja: , Barcelona, 2007.09.23
  ISSN: 0167-6806
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.696
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  31/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, J. Jassem, C. Shen, M. Thorat, L. Li, A. Morimiya, Q. Zhao, W. Biernat, T. Mandat, R. Staszkiewicz, W. Och, W. Szostak, K. Gugała, T. Trojanowski, B. Czartoryska-Arlukowicz, C[ezary] Szczylik, H. Nakshatri, P. Steeg, G. Sledge, S. Badve.
  Tytuł: Molecular characteristics of material brain metastasis (BM) versus the primary breast cancer (PBC).
  Czasopismo: Cancer Research
  Szczegóły: 2009 : Vol. 69, nr 2 suppl., s. 164S, Abst. 2028.
  Konferencja: , San Antonio, 2008.12.10
  ISSN: 0008-5472
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  32/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Komentarz [do pracy: C. Oakman et al., Nowe biologiczne czynniki rokownicze niezaawansowanego raka piersi. Med. Prakt. Onkol. 2009, 6, 11-26].
  Tytuł równoległy: Comment on: C. Oakman et al., New diagnostics and biological predictors of outcome in early breast cancer. Breast Cancer Res. 2009; 11(2): 205.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna Onkologia
  Szczegóły: 2009, nr 6, s. 26-28, bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 1896-4214
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR w leczeniu przerzutów do mózgu w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł równoległy: EGFR tyrosine kinase inhibitors in the treatment of brain metastases in non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2009 : T. 5, nr 3, s. 92-98, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  34/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Podpis genowy jako czynnik rokowniczy w uzupełniającym leczeniu raka piersi.
  Tytuł równoległy: Gene signature as a prognostic factor in breast cancer.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2009 : T. 5, nr 6, s. 237-243, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  35/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Spotkanie po ASCO 2009, 3-4 lipca 2009 r., Gdynia.
  Tytuł równoległy: Meeting after ASCO 2009, 3-4 July 2009, Gdynia.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2009 : T. 5, nr 4, s. 163-179, tab., bibliogr. 49 poz.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/146
  Autorzy: A. Łacko, A. Niwińska, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Wybrane doniesienia z Konferencji Raka Piersi, San Antonio, Stany Zjednoczone, 9-13 grudnia 2009.
  Tytuł równoległy: Selected reports from San Antonio Breast Cancer Symposium, December 9-13, 2009.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2009 : T. 5, nr 6, s. 263-272, il., tab., bibliogr.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  37/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Surowicze markery nowotworowe i krążące komórki nowotworowe.
  Tytuł całości: W: Rak piersi : praktyczny przewodnik dla lekarzy.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Jacka Jassema, Macieja Krzakowskiego
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2009
  Strony: s. 96-104, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  ISBN: 978-83-7555-161-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, B. Szostakiewicz, T. Jankowski, B. Arlukowicz-Czartoryska, P. J. Wysocki, W. Huang, M.P. Bates, J. Weidler, M. Haddad, J. Jassem.
  Tytuł: Correlation between quantitative HER2 protein level and the risk of brain metastasis (BM) in patients (pts) with metastatic breast cancer (MBC) treated with trastuzumab-containing therapy.
  Czasopismo: Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2010 : Vol. 28, nr 15S, Part 1 of 2, s. 121s, [Abst.1030].
  Konferencja: , Chicago, 2010.06.04
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  39/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego w trakcie terapii anty-HER2 u chorych na raka piersi.
  Tytuł równoległy: Central nervous system metastases during anti-HER2 therapy in breast cancer patients.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2010 : T. 6, nr 5, s. 272-277, tab., bibliogr. 55 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  40/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Spotkanie po "ASCO 2010", 2-3 lipca 2010 r., Gdańsk.
  Tytuł równoległy: Meeting after "ASCO 2010", 2-3 July 2010, Gdańsk.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2010 : T. 6, nr 4, s. 202-215, bibliogr. 26 poz.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  41/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Konsolidujące leczenie systemowe w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca.
  Tytuł równoległy: Consolidation therapy in advanced non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2010 : T. 78, nr 6, s. 439-444, tab., bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  42/146
  Autorzy: Guenther G. Steger, Jitka Abrahamova, Florin Bacanu, Stephen Brincat, Arija Brize, Alvydas Cesas, Tanja Cufer, Magdolna Dank, Renata Duchnowska, Alexandru Eniu, Jacek Jassem, Zsuzsanna Kahan, Erika Matos, Peeter Padrik, Signe Plate, Helis Pokker, Gunta Purkalne, Constanta Timcheva, Valentina Tzekova, Rostislav Vyzula, Christoph C. Zieliński.
  Tytuł: Current standards in the treatment of metastatic breast cancer with focus on Lapatinib: a review by a Central European Consensus Panel.
  Czasopismo: Wiener klinische Wochenschrif
  Szczegóły: 2010 : Vol. 122, nr 11-12, s. 368-379, bibliogr. 69 poz., sum., Zsfg.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Guenther G. Steger
  ISSN: 0043-5325
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.747
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:

  43/146
  Autorzy: Marta Smoter, Lubomir Bodnar, Renata Duchnowska, Rafał Stec, Bartłomiej Grala, Cezary Szczylik.
  Tytuł: The role of Tau protein in resistance to paclitaxel.
  Czasopismo: Cancer Chemotherapy and Pharmacology
  Szczegóły: 2011 : Vol. 68, nr 3, s. 553-557, bibliogr. 31 poz., sum.
  ISSN: 0344-5704
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.833
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  44/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, W. Biernat, B. Szostakiewicz, J. Sperinde, F. Piette, M. Haddad, A. Paquet, Y. Lie, B. Czartoryska-Arlukowicz, P. Wysocki, T. Jankowski, B. Radecka, M. Foszczynska-Kloda, M. Litwiniuk, S. Debska, J. Weidler, W. Huang, M. Buyse, M. Bates, J. Jassem.
  Tytuł: Correlation between quantitative HER2 protein expression and risk of brain metastases in HER2-positive advanced breast cancer patients receiving trastuzumab-containing therapy.
  Czasopismo: Cancer Research
  Szczegóły: 2011 : Vol. 71, nr 24 Suppl., s. Meeting Abstract: P2-12-05
  Konferencja: , San Antonio, 2011.12.06
  ISSN: 0008-5472
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  45/146
  Autorzy: R. M. Audet, S. Changyu, R[enata] Duchnowska, K. Adamowicz, J. Zok, W. Rogowski, M. Litwiniuk, S. Debska, M. Jaworska, M. Foszczynska-Kloda, M. Kulma-Kreft, K. Zabkowska, J. Jassem, S. Edgerton, N. K. Vang, A. Thor, J. Chang, K. Miller, G. W. Sledge, B. Leyland-Jones.
  Tytuł: Gene copy number and expression of TYMP and TYMS are predictive of outcome in breast cancer patients treated with capecitabine.
  Czasopismo: Cancer Research
  Szczegóły: 2011 : Vol. 71, 24 Suppl., s. [b.s.]
  Uwagi: Thirty-Fourth Annual CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium, December 6-10, 2011; San Antonio, TX
  ISSN: 0008-5472
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/146
  Autorzy: G. Minuti, R[enata] Duchnowska, J. Jassem, M. Roncalli, T. O'Brien, A. Fabi, L. Landi, R. Di Marisco, W. Biernat, B. Czartoryska-Arlukowicz, T. Jankowski, D. Zuziak, J. Zok, B. Szostakiewicz, M. Foszczynska-Kloda, A. Tempinska-Szalach, E. Rossi, M. Varella-Garcia, F. Cappuzzo.
  Tytuł: MET and hepatocyte growth factor (HGF) increased gene copy number is associated to trastuzumab failure in HER2 positive metastatic breast cancer (MBC).
  Czasopismo: Cancer Research
  Szczegóły: 2011 : Vol. 71, nr 24 Suppl., s. [Meeting Abstract: P5-13-07]
  Konferencja: , San Antonio, 2011.12.06
  ISSN: 0008-5472
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  47/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, J. Jassem, E. Szutowicz, W. Biernat, T. Jankowski, W. Och, R. Staszkiewicz, M. Chudzik, W. Rogowski, N. Flores, S. Woditschka, L. Li, C. Goswami, M. A. Thorat, Y. Gokmen-Polar, G. W. Sledge, D. Palmieri, S. S. Badve.
  Tytuł: RAD51 and brain metastases (BM) in patients (pts) with HER2+ breast cancer.
  Czasopismo: Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2011 : Vol. 29, nr 15 Suppl., s. [Abstr. 634]
  Konferencja: American Society of Clinical Oncology, Chicago, 2011.06.03
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  48/146
  Autorzy: R. Audet, R[enata] Duchnowska, K. Adamowicz, J. Zok, W. Rogowski, M. M. Litwiniuk, S. Debska, M. Jaworska, M. Foszczynska-Kloda, M. Kulma-Kreft, K. Zabkowska, C. Shen, S. Edgerton, K. V. Nielsen, A. D. Thor, J. C. N. Chang, K. Miller, J. Jassem, G. W. Sledge, B. Leyland-Jones.
  Tytuł: Thymidilate synthase gene copy number as predictive marker of capecitabine efficacy in patients with breast cancer.
  Czasopismo: Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2011 : Vol. 29, nr 15 Suppl., s. [Abstr. 10629]
  Konferencja: American Society of Clinical Oncology, Chicago, 2011.06.03
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  49/146
  Autorzy: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Barbara Bobek-Billewicz, Renata Duchnowska, Arkadiusz Jeziorski, W. Olszewski, Elżbieta Senkus-Konefka, Hanna Tchórzewska.
  Tytuł: Rak piersi.
  Tytuł całości: W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2011 rok : praca zbiorowa. T. 1
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red.: Maciej Krzakowski [et. al.]
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictywo Via Medica, 2011
  Strony: s. 195-246, bibliogr.
  ISBN: 978-83-7599-343-1(Cz. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Zaburzenia układu krwiotwórczego. Małopłytkowość.
  Tytuł całości: W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2011 rok : praca zbiorowa. T. 1
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red.: Maciej Krzakowski [et al.]
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Via Medica, 2011
  Strony: s. 506-511, bibliogr. [9] poz.
  ISBN: 978-83-7599-343-1 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/146
  Autorzy: Piotr Potemski, Renata Duchnowska, Dariusz M. Kowalski, Aleksandra Łacko.
  Tytuł: Zaburzenia układu krwiotwórczego. Neutropenia.
  Tytuł całości: W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2011 rok : praca zbiorowa. T. 1
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. Maciej Krzakowski [et al.]
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Via Medica, 2011
  Strony: s. 495-505, bibliogr. [14] poz.
  ISBN: 978-83-7599-343-1 (T. 1)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, R. Dziadziuszko, T. Trojanowski, T. Mandat, W. Och, B. Czartoryska-Arlukowicz, B. Radecka, W. Olszewski, F. Szubstarski, Wojciech Kozłowski, B. Jarosz, W. Rogowski, A. Kowalczyk, J. Limon, W. Biernat, E. Jassem.
  and the Polish Brain Metastasis Consortium.
  Tytuł: Conversion of epidermal growth factor receptor 2 and hormone receptor expression in breast cancer metastases to the brain.
  Czasopismo: Breast Cancer Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 14, nr 4, R119, s. [1-11], bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Aug 16.
  ISSN: 1465-5411
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.872
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  53/146
  Autorzy: G. Minuti, F. Cappuzzo, R[enata] Duchnowska, J. Jassem, A. Fabi, T. O'Brien, A. D. Mendoza, L. Landi, W. Biernat, B. Czartoryska-Arlukowicz, T. Jankowski, D. Zuziak, J. Zok, B. Szostakiewicz, M. Foszczyńska-Kłoda, A. Tempińska-Szałach, E. Rossi, M. Varella-Garcia.
  The Central and East European Oncology Group (CEEOG).
  Tytuł: Increased MET and HGF gene copy numbers are associated with trastuzumab failure in HER2-positive metastatic breast cancer.
  Czasopismo: British Journal of Cancer
  Szczegóły: 2012 : Vol. 107, nr 5, s. 793-799, bibliogr. [39] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Jul 31 ;This work was supported by the Italian Association for Cancer Research (AIRC) (IG9425 to FC and LL), Associazione Oncologia Traslazionale (AOT) (to FC) and the National Cancer Institute (P30-CA46934).
  ISSN: 0007-0920
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.082
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  54/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, J. Sperinde, K. Leitzel, B. Szostakiewicz, A. Paquet, S.M. Ali, T. Jankowski, M. Haddad, E-M. Fuchs, B. Arlukowicz-Czartoryska, J. Winslow, C. Singer, P. J. Wysocki, Y. Lie, R. Horvat, M. Foszczyńska-Kłoda, C. Petropoulos, B. Radecka, M. Litwiniuk, S. Debska, J. Weidler, W. Huang, W. Biernat, W. J. Kostler, J. Jassem, A. Lipton.
  Tytuł: Correlation of quantitative p95HER2 and total HER2 levels with clinical outcomes in a combined analysis of two cohorts of trastuzumab-treated metastatic breast cancer patients.
  Czasopismo: Cancer Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 72, 24 Suppl., s. [ Meeting Abstract: P2-10-31]
  Konferencja: , San Antonio, 2012.12.04
  ISSN: 0008-5472
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  55/146
  Autorzy: P. Winczura, K. Sosińska-Mielcarek, R[enata] Duchnowska, A. Badzio, J. Lakomy, H. Majewska, R. Peksa, B. Pieczynska, B. Radecka, S. Debska, J. Zok, W. Rogowski, M. Strzelecka, M. Kulma-Kreft, P. Blaszczyk, M. Litwiniuk, E. Jesien-Lewandowicz, T. Rutkowski, M. Jaworska-Jankowska, K. Adamowicz, M. Foszczynska-Kloda, W. Biernat, J. Jassem.
  Tytuł: Molecular factors associated with bone metastases in breast cancer patients.
  Czasopismo: Cancer Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 72, nr 24 Suppl., s. Meeting Abstract: P3-13-03
  Konferencja: , San Antonio, 2012.12.04
  ISSN: 0008-5472
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  56/146
  Autorzy: S. Woditschka, D. Palmieri, Renata Duchnowska, J. Jassem, S. Badve, G. W. Siedge, P. S. Steeg.
  Tytuł: Overexpression of RAD51 promotes brain metastases from breast cancer.
  Czasopismo: Cancer Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 72, nr 8, Suppl. 1, [b.s.], Abst. 5306.
  Uwagi: Proceedings: AACR 103rd Annual Meeting 2012, Mar 31 - Apr 4, 2012; Chicago, IL.
  ISSN: 0008-5472
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/146
  Autorzy: K. Sosińska-Mielcarek, P. Winczura, R[enata] Duchnowska, A. Badzio, H. Majewska, J. Lakomy, R. Peksa, B. Pieczynska, B. Radecka, S. Debska, J. Zok, W. Rogowski, M. Strzelecka, M. Kulma-Kreft, P. Blaszczyk, M. Litwiniuk, E. Jesien-Lewandowicz, T. Rutkowski, M. Jaworska-Jankowska, K. Adamowicz, M. Foszczynska-Kloda, W. Biernat, J. Jassem.
  Tytuł: The risk of brain metastases according to expression of selected immunohistochemical markers in primary breast cancers.
  Czasopismo: Cancer Research
  Szczegóły: 2012 : Vol. 72, nr 24 Suppl., s. Meeting Abstract: P3-12-09
  Uwagi: Thirty-fifth Annual CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium, December 4-8, 2012, San Antonio, TX.
  ISSN: 0008-5472
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  58/146
  Autorzy: M. Preusser, F. Winkler, L. Collette, S. Haller, S. Marreud, R. Soffietti, M. Klein, J. C. Reijneveld, J. Ch. Tonn, B.G. Baumert, P. Mulvenna, D. Schadendorf, Renata Duchnowska, A.S. Berghoff, N. Lin, D.A. Cameron, Y. Belkancemi, J. Jassem, D. C. Weber.
  Tytuł: Trial design on prophylaxis and treatment of brain metastases: Lessons learned from the EORTC Brain Metastases Strategic Meeting 2012.
  Czasopismo: European Journal of Cancer
  Szczegóły: 2012 : Vol. 48, nr 18, s. 3439-3447, bibliogr.56 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Aug 8.
  ISSN: 0959-8049
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.061
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  59/146
  Autorzy: P. Winczura, K. Sosińska-Mielcarek, R[enata] Duchnowska, A. Badzio, J. Lakomy, H. Majewska, R. Pęksa, B. Pieczyńska, B. Radecka, S. Dębska, J. Żok, W. Rogowski, M. Strzelecka, M. Kulma-Kreft, P. Błaszczyk, M. Litwiniuk, E. Jesień-Lewandowicz, T. Rutkowski, M. Jaworska-Jankowska, K. Adamowicz, M. Foszczyńska-Kłoda, W. Biernat, J. Jassem.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Analiza molekularnych czynników związanych z ryzykiem przerzutów do kości u chorych na raka piersi.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 238-239
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Biologia przerzutów do mózgu.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 69-70
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, J. Jassem, C. Goswami, Y. Gokmen--Polar, L. Li, M. Thorat, A. Marimiya, N. Flores, E. Hua, S. Woditschka, D. Palmieri, S. M. Steinberg, W. Biernat, K. Sosińska-Mielcarek, B. Szostakiewicz, B. Czartoryska-Arlukowicz, B. Radecka, E. Starosławska, Z. Tomasevic, G. Sledge, P. S. Steeg, S. Badve.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: 13-genowy profil a ryzyko wczesnych przerzutów do mózgu u chorych na rozsianego HER2-dodatniego (HER2) (+) raka piersi.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 128-129
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, W. Biernat, T. Trojanowski, T. Mandat, A. Kowalczyk, B. Czartoryska-Arlukowicz, B. Radecka, B. Jarosz, R. Staszkiewicz, E. Kalinka-Warzocha, M. Chudzik, J. Sperinde, M. Haddad, A. Paquet, Y. Lie, J. Winslow, J. Weidler, W. Huang, C. Petropoulos, J. Jassem.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Ilościowa ocena ekspresji białka HER2 oraz steroidowych receptorów w guzie pierwotnym i odpowiadających im przerzutach do mózgu u chorych na raka piersi.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 235-236
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/146
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, T. Trojanowski, T. Mandat, W. Och, B. Czartoryska-Arlukowicz, B. Radecka, W. P. Olszewski, F. Szubstarski, W[ojciech] Kozłowski, B. Jarosz, W. Rogowski, A. Kowalczyk, J. Limon, W. Biernat, J. Jassem.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Konwersja receptorów hormonalnych i HER2 w przerzutach do mózgu u chorych na raka piersi.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 235
  Uwagi: III Kongres Onkologii Polskiej, 10-13 października 2012 roku
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/146
  Autorzy: K. Sosińska-Mielcarek, P. Winczura, R[enata] Duchnowska, A. Badzio, H. Majewska, J. Lakomy, R. Pęksa, B. Pieczyńska, B. Radecka, S. Dębska, J. Zok, W. Rogowski, M. Strzelecka, M. Kulma-Kreft, P. Błaszczyk, M. Litwiniuk, E. Jesień-Lewandowicz, T. Rutkowski, M. Jaworska-Jankowska, K. Adamowicz, M. Foszczyńska-Kłoda, W. Biernat, J. Jassem.
  red. supl. Jacek Jassem, Edward Towpik
  Tytuł: Związek pomiędzy ekspresją wybranych białek w guzie pierwotnym a ryzykiem przerzutów do mózgu u chorych na raka piersi.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2012 : T. 62, Supl. 2, s. 129-130
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Wrocław, 2012.10.10
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, W. Biernat, B. Szostakiewicz, J. Speronde, F. Piette, M. Haddad, A. Paquet, Y. Lie, B. Czartoryska-Arlukowicz, P. Wysocki, T. Jankowski, B. Radecka, M. Foszczyńska-Kłoda, M. Litwiniuk, S. Dębska, J. Weidler, W. Huang, M. Buyse, M. Bates, J. Jassem.
  Tytuł: Correlation between quantitative HER-2 protein expression and risk for brain metastases in HER-2+ advanced breast cancer patients receiving trastuzumab-containing therapy.
  Czasopismo: Oncologist
  Szczegóły: 2012 : Vol. 17, nr 1, s. 26-35, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Jan 10 ;[Erratum in Oncologist, 2013;18(6):775]
  ISSN: 1083-7159
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.095
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  66/146
  Autorzy: A. Łacko, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Miejsce eksemestanu w leczeniu rozsianego raka piersi u chorych po menopauzie.
  Tytuł równoległy: The place of exemestane in the treatment of advanced breast cancer in postmenopausal patients.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2012 : T. 8, nr 6, s. 246-251, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-3652
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  67/146
  Autorzy: K. Sosińska-Mielcarek, Renata Duchnowska, P. Winczura, A. Badzio, H. Majewska, J. Lakomy, R. Pęksa, B. Pieczyńska, B. Radecka, S. Dębska, W. Biernat, J. Jassem.
  Tytuł: Immunohistochemical prediction of brain metastases in patients with advanced breast cancer: the role of Rad51.
  Czasopismo: Breast
  Szczegóły: 2013 : Vol. 22, nr 6, s. 1178-1183, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Sep 20 ; This work was supported by a research grant from the Polish Ministry of Science and Higher Education ( N402 287 336 ).
  ISSN: 0960-9776
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.581
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • BIOSIS
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  68/146
  Autorzy: Mohammed I. Khan, Anna M. Czarnecka, Renata Duchnowska, W. Kukwa, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Metastasis-initiating cells in renal cancer.
  Czasopismo: Current Signal Transduction Therapy
  Szczegóły: 2013 : Vol. 8, nr 3, s. 240-246, il., tab., bibliogr. 64 poz., sum.
  Uwagi: This research was supported by the Military Institute of Medicine statutory founding 1/1744 (101), CS, AMC was supported by the NSC UMO-2011/01/B/NZ5/02822 and 2011.01/NZ4/01602 projects. CS, AMC, IMK were supported by the Foundation for Polish Science TEAM project TEAM/2010-6/8. AMC was supported by the Ministry of Science and Higher Education "Juventus" grant.
  ISSN: 1574-3624
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.452
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  69/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, J. Sperinde, M. Haddad, A. Chenna, A. Paquet, Y. Lie, J. Weidler, W. Huang, J. W. Winslow, T. Jankowski, B. Czartoryska-Arlukowicz, P. J. Wysocki, M. Foszczyńska-Kłoda, B. Radecka, M. M. Litwiniuk, J. Zok, M. Wiśniewski, D. Zuziak, W. Biernat, J. Jassem.
  Tytuł: Quantitative measurements of p95HER2 (p95) protein expression in tumors from patients with metastatic breast cancer (MBC) treated with trastuzumab: Independent confirmation of the p95 clinical cutoff.
  Czasopismo: Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 31, nr 15, Suppl. S, Meeting Abstract: 604.
  Konferencja: American Society of Clinical Oncology, Chicago, 2013.05.31
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  70/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, B. Miciuk, Lubomir Bodnar, Leszek Waśniewski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Severe neurological symptoms in a patient with advanced renal cell carcinoma treated with sunitinib.
  Czasopismo: Journal of Oncology Pharmacy Practice
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 2, s. 186-189, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Oct 4.
  ISSN: 1078-1552
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  71/146
  Autorzy: W. Jurczak, E. Kalinka-Warzocha, E. Chmielewska, Renata Duchnowska, E. Wojciechowska-Lampka, K. Wieruszewska.
  Tytuł: Multicentre, prospective observational study of pegfilgrastim primary prophylaxis (PP) in patients at high risk of febrile neutropenia (FN) in Poland.
  Czasopismo: Supportive Care in Cancer
  Szczegóły: 2013 : Vol. 21, Suppl. 1, s. S232, Abstr. MASCC-0658
  Konferencja: Multinational Association of Supportive Care in Cancer, Berlin, 2013.06.27
  ISSN: 0941-4355
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/146
  Autorzy: R. Audet, Renata Duchnowska, C. Shen, S. Willis, G. W. Sledge, B. Leyland-Jones.
  Tytuł: Chemotherapy as targeted therapy.
  Tytuł całości: W: Targeted therapies in breast cancer.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by: George W. Sledge,Jr., Jose Baselga.
  Adres wydawniczy: Oxford : Clinical Publishing, 2013
  Strony: s. 69-86, il., tab., bibliogr. 68 poz.
  Uwagi: Chapter 5
  ISBN: 978-1-84692-066-0
  Seria: Therapeutic Strategies
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Małopłytkowość.
  Tytuł całości: W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok : praca zbiorowa. T. 1
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. Maciej Krzakowski, Krzysztof Warzocha.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k., 2013
  Strony: s. 548-553, bibliogr. [9] poz.
  ISBN: 978-83-7599-594-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/146
  Autorzy: B. Bobek-Billewicz, Renata Duchnowska, A. Jeziorski, W. Olszewski, E. Senkus-Konefka, H. Tchórzewska.
  Tytuł: Rak piersi / red. Jacek Jassem, Maciej Krzakowski
  Tytuł całości: W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok : praca zbiorowa. T. 1
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red.: Maciej Krzakowski, Krzysztof Warzocha.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k., 2013
  Strony: s. 212-263, bibliogr. [120] poz.
  ISBN: 978-83-7599-594-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/146
  Autorzy: S. Kłęk, M. Misiak, Renata Duchnowska, J. Jarosz, A. Kapała, A. Łacko.
  Tytuł: Zaburzenia odżywienia.
  Tytuł całości: W: Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych 2013 rok : praca zbiorowa. T. 1
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red.: Maciej Krzakowski, Krzysztof Warzocha.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : VM Media sp. z o.o. VM Group sp. k., 2013
  Strony: s. 606-619, tab., bibliogr. [15] poz.
  ISBN: 978-83-7599-594-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/146
  Autorzy: D. Palmieri, Renata Duchnowska, S. Woditschka, E. Hua, Y. Qian, W. Biernat, K. Sosińska-Mielcarek, B. Gril, A. Stark, S. Hewitt, D. J. Liewehr, S. M. Steinberg, J. Jassem, P. S. Steeg.
  Tytuł: Profound prevention of experimental brain metastases of breast cancer by temozolomide in an MGMT-dependent manner.
  Czasopismo: Clinical Cancer Research
  Szczegóły: 2014 : Vol. 20, nr 10, s. 2727-2739, bibliogr. 51 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Mar 14. This work was supported by the Intramural program of the National Cancer Institute and U.S. Department of Defense Breast Cancer Research Program, grant number: W81 XWH-062-0033, and an Intramural grant of the Medical University of Gdansk (Gdansk, Poland), grant number ST-51.
  ISSN: 1078-0432
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 8.722
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  77/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, J. Sperinde, A. Chenna, M. Haddad, A. Paquet, Y. Lee, J. M. Weidler, W. Huang, J. Winslow, T. Jankowski, B. Czartoryska-Arłukowicz, P. J. Wysocki, M. Foszczyńska-Kłoda, B. Radecka, M. M. Litwiniuk, J. Żok, M. Wisniewski, D. Zuziak, W. Biernat, J. Jassem.
  Tytuł: Quantitative measurements of tumoral p95HER2 protein expression in metastatic breast cancer patients treated with trastuzumab: independent validation of the p95HER2 clinical cutoff.
  Czasopismo: Clinical Cancer Research
  Szczegóły: 2014 : Vol. 20, nr 10, s. 2805-2813, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Mar 25.
  ISSN: 1078-0432
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 8.722
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  78/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Ewa Ziajka, Agnieszka Góralska, Bartłomiej Grala.
  Tytuł: Recurrent pyoderma gangrenosum precipitated by breast cancer: a case report and review of the literature.
  Czasopismo: Journal of Medical Case Reports
  Szczegóły: 2014 : Vol. 8, nr 1, Article nr 226 [s. 1-3], bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Jun 25.
  ISSN: 1752-1947
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  79/146
  Autorzy: S. Woditschka, L. Evans, Renata Duchnowska, L.T. Reed, D. Palmieri, Y. Qian, S. Badve, G. Sledge, Jr, B. Gril, M.I. Aladjem, H. Fu, N.M. Flores, Y. Gokmen-Polar, W. Biernat, E. Szutowicz-Zielińska, T. Mandat, T. Trojanowski, W. Och, B. Czartoryska-Arlukowicz, J. Jassem, J.B. Mitchell, P.S. Steeg.
  Tytuł: DNA double-strand break repair genes and oxidative damage in brain metastasis of breast cancer.
  Czasopismo: Journal of the National Cancer Institute
  Szczegóły: 2014 : Vol. 106, nr 7, Article nr dju 145, s. 1-13, bibliogr. 56 poz., sum.
  ISSN: 0027-8874
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 12.583
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  80/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: The role of bisphosphonates and denosumab in the treatment of bone metastasis in prostate cancer patients.
  Tytuł równoległy: Rola bisfosfonianów i denosumabu w leczeniu przerzutów do kości u chorych na raka gruczołu krokowego.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Rak nerki. Nowa era w leczeniu raka nerkowokomórkowego"; "Rak prostaty. Chorzy ze złymi czynnikami prognostycznymi. Jak leczyć?", Serock, 16-18 października 2014 r. : Książka abstraktów
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [red. nauk. Cezary Szczylik]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Fundacja Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej, 2014
  Strony: s. 61
  ISBN: 978-83-938491-1-6
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/146
  Autorzy: Jacek Jassem, Renata Duchnowska, Andrzej Kawecki, Romuald Krajewski, Maciej Krzakowski, Radosław Mądry, Piotr Potemski, Piotr Rutkowski, Janusz Siebert, Adam Windak, Piotr Wysocki.
  Tytuł: Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych.
  Tytuł równoległy: Post-treatment surveillance in most common solid malignancies in adults.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2014 : T. 64, nr 5, s. 415-435, bibliogr. 138 poz., sum.
  Uwagi: Published online: 2014-11-06 ; Autor korespondencyjny: Jacek Jassem
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  82/146
  Autorzy: Beata Hryciuk, Ewa Salt, Renata Duchnowska, Bartłomiej Grala, B. Wasąg, Cezary Szczylik.
  Komentarz eksperta: Ewa Kalinka-Warzocha, s. D.22.
  Tytuł: Ostra niewydolność wątroby jako przyczyna zgonu u chorych leczonych schematem gemcytabina z cisplatyną. Opis dwóch przypadków z zaplanowaną oceną polimorfizmów deaminazy cytydyny.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2014 : T. 10, supl. D, s. D21-D22, bibliogr. 2 poz.
  Konferencja: , Gdańsk, 2014.08.28
  ISSN: 1734-3652
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  83/146
  Autorzy: J. Jassem, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Brain metastases phenotype heterogeneity.
  Tytuł całości: W: 5th Annual Brain Metastases Research and Emerging Therapy Conference, October 2-3 2015, Marseille, France
  Adres wydawniczy: [Marseille, 2015]
  Strony: s. 20-21, bibliogr. 12 poz.
  Konferencja: European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Marseille, 2015.10.02
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, R. Peksa, B. Radecka, T. Mandat, T. Trojanowski, B. Jarosz, B. Czartoryska-Arlukowicz, W. Olszewski, W. Och, E. Kalinka-Warzocha, Wojciech Kozłowski, A. Kowalczyk, S. Loi, W. Biernat, J. Jassem.
  Tytuł: Immune response in breast cancer brain metastases and their microenvironment.
  Tytuł całości: W: 5th Annual Brain Metastases Research and Emerging Therapy Conference, October 2-3 2015, Marseille, France
  Adres wydawniczy: [Marseille, 2015]
  Strony: s. 68-69
  Konferencja: European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Marseille, 2015.10.02
  Uwagi: Polish Brain Metastasis Consortium, a Working Party of Central and East European Oncology Group. The study was founded by the scientific grant from the Polish Oncological Society, Poland.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, J. Jassem, C. P. Goswami, M. Dundar, Y. Gokmen-Polar, L. Li, S. Woditschka, W. Biernat, K. Sosińska-Mielcarek, B. Czartoryska-Arłukowicz, B. Radecka, Z. Tomasevic, P. Stępniak, K. Wojdan, G. W. Sledge, P. S. Steeg, S. Badve.
  Tytuł: Predicting early brain metastases based on clinicopathological factors and gene expression analysis in advanced HER2-positive breast cancer patients.
  Czasopismo: Journal of Neuro-oncology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 122, nr 1, s. 205-216, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: This work was supported by the US Department odf Defense Breast Cancer Research Program, Grant No. W81XWH-062-0033. Additional support was from the Intramural Research Programs of the National Cancer Institute in Bethesda, USA and Medical University of Gdańsk, Poland.
  ISSN: 0167-594X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.754
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  86/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, J. Sperinde, A. Chenna, W. Huang, J. M. Weidler, J. Winslow, M. Haddad, A. Paquet, Y. Lie, T. Trojanowski, T. Mandat, A. Kowalczyk, B. Czartoryska-Arłukowicz, B. Radecka, B. Jarosz, R. Staszkiewicz, E. Kalinka-Warzocha, M. Chudzik, W. Biernat, J. Jassem.
  Tytuł: Quantitative HER2 and p95HER2 levels in primary breast cancers and matched brain metastases.
  Czasopismo: Neuro-Oncology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 17, nr 9, s. 1241-1249, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Feb 13. pii: nov012.
  ISSN: 1522-8517
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.371
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  87/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Czy u chorych na HER2-dodatniego raka piersi z przerzutem do mózgu rozpoznanym w trakcie leczenia trastuzumabem należy zmienić lek? Głos na TAK.
  Tytuł równoległy: We should change the current treatment in HER2-positive breast cancer patients with brain metastases developed during trastuzumab administration.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2015 : T. 65, nr 2, s. 144-147, bibliogr. 43 poz.
  Uwagi: Wystąpienie podczas II Konferncji Naukowej czasopisma Nowotwory "Debaty onkologiczne", 11-12 kwietnia 2014 r.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  88/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, M. Rucińska, B. Radecka.
  Tytuł: Rola radioterapii i leczenia systemowego u chorych na lite nowotwory złośliwe z przerzutami do mózgu.
  Czasopismo: Onkologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2015 : T. 12, nr 4, s. 24-32, tab., bibliogr. 65 poz., streszcz.
  ISSN: 1732-0658
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Komentarz [do streszcz. : K. Pogoda i wsp.: Potrójnie ujemny rak piersi - wyzwania paliatywnej terapii. - Onkol. Prakt. Klin., 2015, T. 11, supl. D, s. D43-D44, P11].
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2015 : T. 11, supl. D, s. D44, bibliogr. 2 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Gdańsk, 2015.08.27
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  90/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Komentarz [do streszcz.: K. Pogoda i wsp. : Hormonoterapia w przerzutowym raku piersi - niedoceniane korzyści. - Onkol. Prakt. Klin., 2015, T. 11, supl. D, s. D45, P12].
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2015 : T. 11, supl. D, s. D45, bibliogr. 3 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Gdańsk, 2015.08.27
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  91/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Rak piersi.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2015 : T. 11, wyd. spec., s. 7-10, bibliogr. 43 poz.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  92/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Zalecenia konferencji St. Gallen 2015 dotyczące leczenia chorych na wczesnego raka piersi.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2015 : T. 11, wyd. spec., s. 30-32, bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  93/146
  Autorzy: P. Winczura, K. Sosińska-Mielcarek, Renata Duchnowska, A. Badzio, J. Lakomy, H. Majewska, R. Pęksa, B. Pieczyńska, B. Radecka, S. Dębska-Szmich, K. Adamowicz, W. Biernat, J. Jassem.
  Tytuł: Immunohistochemical predictors of bone metastases in breast cancer patients.
  Czasopismo: Pathology & Oncology Research
  Szczegóły: 2015 : Vol. 21, nr 4, s. 1229-1236, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jun 11. This work was supported by a research grant from the Polish Ministry of Science and Higher Education 2881/B/P01/2009/36.
  ISSN: 1219-4956
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.940
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  94/146
  Autorzy: W. Jurczak, E. Kalinka-Warzocha, E. Chmielowska, Renata Duchnowska, E. Wojciechowska-Lampka, K. Wieruszewska.
  Tytuł: Multicentre, prospective observational study of pegfilgrastim primary prophylaxis in patients at high risk of febrile neutropenia in Poland: PROFIL Study.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2015 : T. 19, nr 3, s. 214-219, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jul 8.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  95/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, J. Jassem.
  Tytuł: Brain metastases from breast cancer in patients receiving trastuzumab.
  Tytuł całości: W: Brain metastases from primary tumors. Epidemiology, biology and therapy of melanoma and other cancers. Vol. 3.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: ed. by M. A. Hayat
  Adres wydawniczy: Oxford : Academic Press, 2016
  Strony: s. 225-236, tab., bibliogr. [64] poz.
  Uwagi: Chapter 16
  ISBN: 978-0-12-803508-5
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  96/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, R. Pęksa, B. Radecka, T. Mandat, T. Trojanowski, B. Jarosz, B. Czartoryska-Arłukowicz, W. P. Olszewski, W. Och, E. Kalinka-Warzocha, Wojciech Kozłowski, A. Kowalczyk, S. Loi, W. Biernat, J. Jassem.
  Tytuł: Immune response in breast cancer brain metastases and their microenvironment: the role of the PD-1/PD-L axis.
  Czasopismo: Breast Cancer Research
  Szczegóły: 2016 : Vol. 18, Article nr 43, s. 1-11, il., tab., bibliogr. 53 poz., sum.
  Uwagi: This work was supported by a scientific grant from the Polish Society of Oncology.
  ISSN: 1465-542X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.345
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  97/146
  Autorzy: L. T. Lyle, P. R. Lockman, Ch. E. Adkins, A. S. Mohammmad, E. Sechrest, E. Hua, D. Palmieri, D. J. Liewehr, S. M. Steinberg, W. Kloc, E. Izycka-Swieszewska, Renata Duchnowska, N. Nayyar, P. K. Brastianos, P. S. Steeg, B. Gril.
  Tytuł: Alterations in pericyte subpopulations are associated with elevated blood-tumor barrier permeability in experimental brain metastasis of breast cancer.
  Czasopismo: Clinical Cancer Research
  Szczegóły: 2016 : Vol. 22, nr 21, s. 5287-5299, il., bibliogr. 42 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 May 31. This work was supported by the Intramural Program of the NCI, U.S. Department of Defense Breast Cancer Research Program, grant number: W81 XWH-062-0033, and a research grant from the Inflammatory Breast Cancer Research Foundation.
  ISSN: 1078-0432
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.619
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  98/146
  Autorzy: J. Jeong, R. Audet, J. Chang, H. Wong, S. Willis, B. Young, S. Edgerton, A. Thor, G. Sledge, Renata Duchnowska, J. Jassem, K. Adamowicz, B. Leyland-Jones, C. Shen.
  Tytuł: A comparison between DASL and Affymetrix on probing the whole-transcriptome.
  Czasopismo: Journal of the Korean Statistical Society
  Szczegóły: 2016 : Vol. 45, nr 1, s. 149-155, il., tab., bibliogr. [17] poz., sum.
  Uwagi: This study was supported by the Department of Defence Award through the Breast Research Program W81XWH-04-1- 0468 ''Center of Excellence for Individualization of Therapy for Breast Cancer''.
  ISSN: 1226-3192
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.579
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  99/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Michał Jarząb, Jadwiga Żebracka, Rafał Matkowski, Anna Kowalczyk, Barbara Radecka, Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, Antonio Musolino, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Maria M. Litwiniuk, Sylwia Szabłowska-Siwik, Bożenna Karczmarek-Borowska, Katarzyna Sosińska-Mielcarek, Ewa Chmielewska, Wojciech P. Olszewski, Janusz Patera, Antoni Zawrocki, Dagmara Rusinek, Jacek Jassem, Wojciech Biernat.
  On behalf of the Polish Brain Metastasis Consortium
  Tytuł: Brain metastasis (BM) prediction by transcriptomic profiling in triple-negative breast cancer (TNBC).
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016, wyd. spec., s.13
  Uwagi: Polacy na ASCO 2016 : opracowania doniesień z kongresu ASCO 2016 [Annual Meeting, Chicago, U.S.A., June 03-07, 2016], których pierwszymi autorami są Polacy.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  100/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Red. suplementu: Radzisław Kordek, Jacek Fijuth, Edward Towpik.
  Tytuł: Czynniki prognostyczne i predykcyjne w praktyce klinicznej.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016 : T. 66, Supl. 2, s. 4
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Łódź, 2016.10.12
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Ćwiczenia fizyczne jako czynnik zapobiegający nowotworom i poprawiający rokowanie: dobrze udokumentowana metoda.
  Tytuł równoległy: Physical activity is a well documented factor in prevention of the most common cancers.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016 : T. 66, nr 3, s. 251-253, bibliogr 19 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  102/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Red. suplementu: Radzisław Kordek, Jacek Fijuth, Edward Towpik.
  Tytuł: Postawa lekarza w sytuacji niedostępności nowych terapii onkologicznych.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016 : T. 66, Supl. 2, s. 15
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Łódź, 2016.10.12
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: W zaawansowanym raku piersi należy kontynuować chemioterapię do czasu progresji.
  Tytuł równoległy: Option for continuation of chemotherapy until disease progression in advanced breast cancer patients.
  Czasopismo: Nowotwory Journal of Oncology
  Szczegóły: 2016 : T. 66, nr 1, s. 61-63, bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: Na podst. ref. z III Konferencji Naukowej czasopisma Nowotwory "Debaty onkologiczne", 10-11 kwietnia 2015 r.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  104/146
  Autorzy: Bartosz Szymanowski, Renata Duchnowska, Marek Bilski, G. Łapińska, Beata Hryciuk, Grzegorz Kamiński, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Problems of diagnostic assessment in advanced pancreatic neuroendocrine neoplasm and treatment implications: a case report and literature review.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2016 : T. 19, nr 1, s. 54-57, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  105/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Piotr J. Wysocki, Konstanty Korski, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Anna Niwińska, Marlena Orlikowska, Barbara Radecka, Maciej Studziński, Regina Demlova, Barbara Ziółkowska, Monika Merdalska, Łukasz Hajac, Paulina Myśliwiec, Dorota Zuziak, Sylwia Dębska-Szmich, Istvan Lang, Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, Bożenna Kaczmarek-Borowska, Anton Żawrocki, Anna Kowalczyk, Wojciech Biernat, Jacek Jassem.
  Grupa badawcza: Central and East European Oncology Group (CEEOG), (26).
  Tytuł: Immunohistochemical prediction of lapatinib efficacy in advanced HER2-positive breast cancer patients.
  Czasopismo: Oncotarget
  Szczegóły: 2016 : Vol. 7, nr 1, s. 550-564, bibliogr. 61 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Nov 24 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 1949-2553
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.168
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  106/146
  Autorzy: J. Żok, B. Radecka, K. Adamowicz, Jan Korniluk, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Carcinoembryonic antigen assessment during the perioperative period in patients with colorectal cancer in Poland.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2016 : T. 12, nr 6, s. 201-204, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  107/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, E. Chmielewska, J. Streb, M. Chudzik, B. Czartoryska-Arłukowicz, M. Litwiniuk, W. P. Olszewski, T. Pieńkowski, E. Kalinka-Warzocha, I. Głogowska.
  Tytuł: The role of anthracyclines and dose dense therapy in an adjuvant setting, in HER2-positive early breast cancer, in clinical practice.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej
  Szczegóły: 2016 : T. 12, nr 1, s.8-11, bibliogr. 35 poz., sum.
  ISSN: 1734-3542
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  108/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Michał Jarząb, Jadwiga Żebracka-Gala, Rafał Matkowski, Anna Kowalczyk, Barbara Radecka, Małgorzata Kowalska, Aleksandra Pfeifer, Małgorzata Foszczyńska-Kłoda, Antonino Musolino, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Maria Litwiniuk, Anna Surus-Hyla, Sylwia Szabłowska-Siwik, Bożenna Karczmarek-Borowska, Sylwia Dębska-Szmich, Beata Głodek-Sutek, Katarzyna Sosińska-Mielcarek, Ewa Chmielowska, Ewa Kalinka-Warzocha, Wojciech P. Olszewski, Janusz Patera, Anton Żawrocki, Agnieszka Pliszka, Tomasz Tyszkiewicz, Dagmara Rusinek, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Jacek Jassem, Wojciech Biernat.
  On behalf of the Polish Brain Metastasis Consortium
  Tytuł: Brain metastasis prediction by transcriptomic profiling in triple-negative breast cancer.
  Czasopismo: Clinical Breast Cancer
  Szczegóły: 2017 : Vol. 17, nr 2, s. e65-e75, bibliogr. 51 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Sep 8; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 1526-8209
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.703
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  109/146
  Autorzy: Brunilde Gril, Anurag N. Paranjape, Stephan Woditschka, Jeffrey Hanson, Xiaolin Wu, Renata Duchnowska, Priscilla K. Brastianos, Cody Peer, William D. Figg, Gary T. Pauly, Joel P. Schneider, Patricia Steeg.
  Tytuł: Astrocytic S1P3 signaling modulates blood-tumor barrier permeability in brain metastases.
  Czasopismo: Neuro-Oncology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 19, Suppl. 6, s. vi247, Meeting Abstract: TMIC-19.
  Konferencja: Society for Neuro-Oncology ; Soc CNS Interstitial Delivery Therapeut, San Francisco, 2017.11.16
  ISSN: 1522-8517
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  110/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Sentinel lymph node biopsy in breast cancer patients treated with induction chemotherapy should be performed after the completion of chemotherapy.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2017 : T. 67, nr 4, s. 270-272, bibliogr. 21 poz., sum.
  Konferencja: , Warsaw, 2017.04.07
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  111/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Pseudoprogression during immunotherapy of cancers.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 2, s. 57-60, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.08.25 ; [poprz. tyt. : Onkol. Prakt. Klin.; ISSN 1734-3542; e-ISSN 1734-6460]
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  112/146
  Autorzy: Ewa Szutowicz-Zielińska, Krzysztof Konopa, Anna Kowalczyk, Małgorzata Suszko-Każarnowicz, Renata Duchnowska, Aleksandra Szczęsna, Magdalena Ratajska, Aleksander Sowa, Janusz Limon, Wojciech Biernat, Tomasz Burzykowski, Jacek Jassem, Rafał Dziadziuszko.
  Tytuł: An open label phase II study evaluating first-line EGFR tyrosine kinase inhibitor erlotinib in non-small cell lung cancer patients with tumors showing high EGFR gene copy number.
  Czasopismo: Oncotarget
  Szczegóły: 2017 : Vol. 8, nr 10, s. 17270-17278, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Dec 4 ; Autor korespondencyjny: Ewa Szutowicz-Zielinska
  ISSN: 1949-2553
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  113/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Jeff Sperinde, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Paulina Myśliwiec, John Winslow, Barbara Radecka, Christos Petropoulos, Regina Demlova, Marlena Orlikowska, Anna Kowalczyk, Istvan Lang, Barbara Ziółkowska, Sylwia Dębska-Szmich, Monika Merdalska, Aleksandra Grela-Wojewoda, Anton Żawrocki, Wojciech Biernat, Weidong Huang, Jacek Jassem.
  Tytuł: Predictive value of quantitative HER2, HER3 and p95HER2 levels in HER2-positive advanced breast cancer patients treated with lapatinib following progression on trastuzumab.
  Czasopismo: Oncotarget
  Szczegóły: 2017 : Vol. 8, nr 61, s. 104149-104159, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Oct 24 ; Autor korespondencyjny: Jacek Jassem
  ISSN: 1949-2553
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  114/146
  Autorzy: Bartosz Szymanowski, Beata Hryciuk, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Czy salpingektomia zastąpi salpingo-ooforektomię w profilaktyce pierwotnej raka jajnika?
  Czasopismo: Onkologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2017 : Vol. 14, nr 4, s. 15-18, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 1732-0658
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  115/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Komentarz Eksperta [do plakatu: K. Karpowicz et al., Czy istnieje sposób, aby ocalić wzrok u pacjentki z przerzutem raka piersi do gałki ocznej? Onkol. Prakt. Edukacja 2017, 3, supl. B, B29-B31].
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
  Szczegóły: 2017 : T. 3, supl. B, s. B31, bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: Wydawnictwo Via Medica Media sp. z o.o., Gdańsk, Kraków, 2017.09.14
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/146
  Autorzy: Anurag N. Paranjape, Brunilde Gril, Stephan Woditschka, Emily Hua, Jeffrey C. Hanson, Xiaolin Wu, Renata Duchnowska, Priscilla K. Brastianos, David J. Liewehr, Seth M. Steinberg, Cody Peer, William D. Figg, Gary T. nPauly, Christina Robinson, Joel P. Schneider, Patricia Steeg.
  Tytuł: Astrocytic S1P3 regulates blood-brain/tumor barrier permeability.
  Czasopismo: Proceedings of the American Association for Cancer Research
  Szczegóły: 2017 : Vol. 58, s. 1107
  Konferencja: American Association for Cancer Research, Washington, 2017.04.01
  ISSN: 0197-016X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  117/146
  Autorzy: Brunilde Gril, L. Tiffany Lyle, Paul R. Lockman, Chris E. Adkins, Afroz Shareef Mohammad, Emily Sechrest, Emily Hua, Diane Palmieri, David J. Liewehr, Seth M. Steinberg, Wojciech Kloc, Ewa Izycka-Swieszewska, Renata Duchnowska, Nayyar Naema, Priscilla K. Brastianos, Patricia S. Steeg.
  Tytuł: Desmin plus pericyte subpopulations correlated with blood-tumor barrier permeability in brain metastases of breast cancer.
  Czasopismo: Proceedings of the American Association for Cancer Research
  Szczegóły: 2017 : Vol. 58, s. 1262-1263
  Konferencja: American Association for Cancer Research, Washington, 2017.04.01
  ISSN: 0197-016X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  118/146
  Autorzy: Beata Młot, Bartek Szymanowski, Krzysztof Gawroński, Agata Kuchar, Piotr Rzepecki, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Acute myeloid leukemia preceded by a diagnosis of breast cancer: cytogenetics analysis and clinical outcome.
  Tytuł całości: W: 14th Meet the Professor. Advanced International Breast Cancer Course (AIBCC), Padua (Italy), September 20th-22nd, 2018 : programme
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. [nlb. 1], Poster
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/146
  Autorzy: Bartek Szymanowski, Agata Kuchar, Karol Warda, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Concomitant use of trastuzumab and antivirals (dazabuvir, ombitasivir / paritaprevir / ritonavir) in Hepatitis C virus infected breast cancer patient.
  Tytuł całości: W: 14th Meet the Professor. Advanced International Breast Cancer Course (AIBCC), Padua (Italy), September 20th-22nd, 2018 : programme
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. [nlb. 1], Poster
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, W. Huang, J. Sperinde, G. Wallweber, T. Trojanowski, T. Mandat, A. Kowalczyk, B. Czartoryska-Arlukowicz, B. Radecka, B. Jarosz, W. Biernat, J. Jassem.
  Tytuł: Clinical relevance of HER2-HER3 heterodimer (H23D) expression in HER2-positive and HER2-negative breast cancer.
  Czasopismo: Archives of Pathology and Laboratory Medicine
  Szczegóły: 2018 : Vol. 142, nr 9, s. e41, (Poster No. 131)
  Konferencja: College of American Pathologists, Chicago, 2018.10.20
  ISSN: 0003-9985
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  121/146
  Autorzy: Nathalie C. Wu, Wendy Wong, Kenneth E. Ho, Victor C. Chu, Annalisa Rizo, Simon Davenport, Devon Kelly, Rosemary Makar, Jacek Jassem, Renata Duchnowska, Wojciech Biernat, Barbara Radecka, Tomoyuki Fujita, Jonathan L. Klein, Marc Stonecypher, Shoichiro Ohta, Hartmut Juhl, Jodi M. Weidler, Michael Bates, Michael F. Press.
  Tytuł: Comparison of central laboratory assessments of ER, PR, HER2, and Ki67 by IHC/FISH and the corresponding mRNAs (ESR1, PGR, ERBB2, and MKi67) by RT-qPCR on an automated, broadly deployed diagnostic platform.
  Czasopismo: Breast Cancer Research and Treatment
  Szczegóły: 2018 : Vol. 172, nr 2, s. 327-338, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Aug 17 ; Autor korespondencyjny: Michael F. Press
  ISSN: 0167-6806
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.471
  Punktacja Min. Nauki: 35.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  122/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Sibylle Loibl, Jacek Jassem.
  Tytuł: Tyrosine kinase inhibitors for brain metastases in HER2-positive breast cancer.
  Czasopismo: Cancer Treatment Reviews
  Szczegóły: 2018 : Vol. 67, s. 71-77, bibliogr. 63 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 May 9 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 0305-7372
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 8.332
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  123/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Leczenie onkologiczne. Forma ma znaczenie. Z prof. nadzw. dr hab. Renatą Duchnowską, kierownikiem Kliniki Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie [rozmawia Katarzyna Pinkosz].
  Czasopismo: Do Rzeczy Tygodnik Lisickiego
  Szczegóły: 2018, nr 37/289, s. 90-91
  ISSN: 2299-8500
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/146
  Autorzy: Paweł Krawczyk, Renata Duchnowska, Marcin Nicoś, Dariusz Kowalski, Kamila Wojas-Krawczyk.
  Tytuł: Preventing central nervous system metastases in non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Expert Review of Anticancer Therapy
  Szczegóły: 2018 : Vol. 18, nr 11, s. 1077-1083, bibliogr. 52 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Sep 21 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krawczyk
  ISSN: 1473-7140
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.571
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  125/146
  Autorzy: Brunilde Gril, Anurag N. Paranjape, Stephan Woditschka, Emily Hua, Emma L. Dolan, Jeffrey Hanson, Xiaolin Wu, Wojciech Kloc, Ewa Izycka-Swieszewska, Renata Duchnowska, Rafał Pęksa, Wojciech Biernat, Jacek Jassem, Naema Nayyar, Priscilla K. Brastianos, O. Morgan Hall, Cody J. Peer, William D. Figg, Gary T. Pauly, Christina Robinson, Simone Difilippantonio, Emilie Bialecki, Philippe Metellus, Joel P. Schneider, Patricia S. Steeg.
  Tytuł: Reactive astrocytic S1P3 signaling modulates the blood-tumor barrier in brain metastases.
  Czasopismo: Nature Communications
  Szczegóły: 2018 : Vol. 9, nr 1, s. e2705, 1-18, bibliogr. 69 poz., sum.
  Uwagi: Published online 2018 Jul 13 ; Autor korespondencyjny: Brunilde Gril
  ISSN: 2041-1723
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 11.878
  Punktacja Min. Nauki: 45.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  126/146
  Autorzy: J. Żok, B. Radecka, K. Adamowicz, Jan Korniluk, Renata Duchnowska, E. M. Wysokińska.
  Tytuł: Cumulative dose of oxaliplatin in adjuvant therapy for stage III colon cancer patients: Impact on survival.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2018, wyd. spec., s. 26-27
  Uwagi: Polacy na ASCO 2018. Opracowania doniesień z kongresu ASCO 2018, których pierwszymi autorami są Polacy.
  Konferencja: American Society of Clinical Oncology, Chicago, 2018.06.01
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: EN, PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Postępy w hormonoterapii raka piersi.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Innowacyjne terapie w onkologii, Warszawa, 11 maja 2018r : Streszczenia wykładów.
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2018]
  Strony: s. [nlb. 1], bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Dual HER2 blockade in adjuvant and neoadjuvant treatment of HER2-positive breast cancer: the role of pertuzumab.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2018 : T. 14, nr 1, s. 43-47, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018.02.28 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  129/146
  Autorzy: Beata Hryciuk, Bartosz Szymanowski, Anna Romanowska, Ewa Salt, Bartosz Wasąg, Bartłomiej Grala, Jacek Jassem, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Severe acute toxicity following gemcitabine administration: A report of four cases with cytidine deaminase polymorphisms evaluation.
  Czasopismo: Oncology Letters
  Szczegóły: 2018 : Vol. 15, nr 2, s. 1912-1916, bibliogr. 41 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Nov 22 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 1792-1074
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.871
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  130/146
  Autorzy: B[eata] Hryciuk, R[afał] Peksa, M[ichał] Bienkowski, B[artosz] Szymanowski, B[arbara] Radecka, A[drian] Perdyan, K[amil] Winnik, J[olanta] Zok, N[atalia] Cichowska, M[ariola] Iliszko, R[enata] Duchnowska.
  Tytuł: Expression of female sex hormone receptors, connective tissue growth factor, and HER2 in gallbladder cancer and adjacent normal tissue.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 30, Suppl. 4, s. iv35
  Konferencja: European Society for Medical Oncology, Barcelona, 2019.07.03
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  131/146
  Autorzy: J[olanta] Zok, B[arbara] Radecka, K[rzysztof] Adamowicz, J[an] Korniluk, M[ichał] Bienkowski, R[enata] Duchnowska.
  Tytuł: Multidisciplinary approach associated with improved overall survival in metastatic colorectal cancer.
  Czasopismo: Annals of Oncology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 30, Suppl. 4, s. iv10
  Konferencja: European Society for Medical Oncology, Barcelona, 2019.07.03
  ISSN: 0923-7534
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  132/146
  Autorzy: B[runilde] Gril, A[nurag] N. Paranjape, S[tephan] Woditschka, J[ohannes] Hanson, X[iangyao] Wu, W[ojciech] Kloc, E[wa] Izycka-Swieszewska, R[enata] Duchnowska, R[afał] Pęksa, W[ojciech] Biernat, J[acek] Jassem, N[ikita] Nayyar, P[riscilla] K. Brastianos, C[ody] J. Peer, W[illiam] D. Figg, G[ary] T Pauly, C[olin] Robinson, S[imone] Difilippantonio, E[milie] Bialecki, P[hilippe] Metellus, J[ens] P. Schneider, P[atricia] S. Steeg.
  Tytuł: Reactive astrocytic S1P3 signaling modulates blood-tumor barrier permeability in brain metastases.
  Czasopismo: Clinical and Experimental Metastasis
  Szczegóły: 2019 : Vol. 36, nr 2, s. 141
  Konferencja: Metastasis Research Society (MRS), Princeton, 2019.08.01
  ISSN: 0262-0898
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  133/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Anna M. Supernat, Rafał Peksa, Marta Lukasiewicz, Tomasz Stokowy, Monika Uminska, Ewa Izycka-Swieszewska, Anna Kowalczyk, Waldemar Och, Monika Rucińska, Wojciech P. Olszewski, Tomasz Mandat, Bożena Jarosz, Michał Bienkowski, Wojciech Biernat, Jacek Jassem.
  Tytuł: Genomic characterization of brain metastases (BM) in high-grade serous ovarian cancer (HGSOC).
  Czasopismo: Journal of Clinical Oncology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 37, nr 15 Suppl.S, s. [nlb.] 1, Meeting Abstract: e13580
  Konferencja: Amer Soc Clin Oncol, Chicago, 2019.05.31
  ISSN: 0732-183X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  134/146
  Autorzy: M[arcin] Nicoś, S[ilvano] Garnerone, L[uuk] Harbers, A[nna] Kowalczyk, A[leksandra] Bożyk, R[afał] Peksa, B[ożena] Jarosz, A[drian] Perdyan, M[arek] Sawicki, R[enata] Duchnowska, J[ustyna] Szumiło, W[ojciech] Biernat, T[omasz] Trojanowski, J[anusz] Milanowski, P[aweł] Krawczyk, J[acek] Jassem, N[icola] Crosetto.
  Tytuł: Genomic landscapes of DNA copy number alterations in primary lung cancers and matched brain metastases.
  Czasopismo: Journal of Thoracic Oncology
  Szczegóły: 2019 : Vol. 14, nr 10, Suppl., s. S665-S666
  Konferencja: IASLC, Barcelona, 2019.09.07
  ISSN: 1556-0864
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  135/146
  Autorzy: Renata Duchnowska.
  Tytuł: Przedoperacyjne leczenie systemowe u chorych na raka piersi.
  Tytuł całości: W: Ocena ekonomiczno-społecznych skutków zwiększenia dostępności innowacyjnych terapii na wczesnych etapach leczenia na przykładzie nowotworów piersi oraz wprowadzenia skoordynowanej opieki medycznej (BU).
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa Ewelina Nojszewska
  Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Innowacyjna Gospodarka, 2019
  Strony: s. 11-20, bibliogr. 23 poz.
  Uwagi: Raport [książka bez recenzji]
  ISBN: 978-83-951058-2-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/146
  Autorzy: Beata Hryciuk, Bartosz Szymanowski, Michał Bieńkowski, Adrian Perdyan, Aleksandra Korwat, Kamil Winnik, Barbara Radecka, Jolanta Żok, Natalia Cichowska, Katarzyna Sosińska-Mielcarek, Rafał Pęksa, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Consistency in biomarkers expression between matched tissue microarray cores from primary gallblader and ovarian cancers.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2019 : Vol. 15, nr 2, s. 85-88, bibliogr. 19 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.05.17 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  137/146
  Autorzy: Enriqueta Felip, Andrea Ardizzoni, Tudor Ciuleanu, Manuel Cobo, Konstatin Laktinov, Maria Szilasi, Raffaele Califano, Enric Carcereny, Richard Griffiths, Luis Paz-Ares, Renata Duchnowska, Miriam A. Garcia, Dolores Isla, Jacek Jassem, Wiebke Appel, Janusz Milanowski, Jan P. Van Meerbeeck, Jurgen Wolf, Ang Li, Angelic Acevedo, Sanjay Popat.
  Tytuł: CheckMate 171: A phase 2 trial of nivolumab in patients with previously treated advanced squamous non-small cell lung cancer, including ECOG PS 2 and elderly populations.
  Czasopismo: European Journal of Cancer
  Szczegóły: 2020 : Vol. 127, s. 160-172, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Feb 3 ; Autor korespondencyjny: Enriqueta Felip
  ISSN: 0959-8049
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.162
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  138/146
  Autorzy: Jacek Jassem, Maciej Krzakowski, Barbara Bobek-Billewicz, Renata Duchnowska, Arkadiusz Jeziorski, Wojciech Olszewski, Elżbieta Senkus-Konefka, Hanna Tchórzewska-Korba, Piotr Wysocki.
  Tytuł: Breast cancer.
  Czasopismo: Oncology in Clinical Practice
  Szczegóły: 2020 : Vol. 16, nr 5, s. 207-260, bibliogr. 173 poz.
  Uwagi: Epub 2020.10.29
  ISSN: 2450-1654
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  139/146
  Autorzy: Klaudia Walczak, Karol Warda, Jacek Jassem, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Szczepienia przeciw grypie u chorych na nowotwory lite.
  Tytuł równoległy: Influenza vaccinations in patients with solid malignancies.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
  Szczegóły: 2020 : T. 6, nr 5, s. 399-405, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020.10.14 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 2450-1646
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  140/146
  Autorzy: Beata Hryciuk, Rafał Pęksa, Michał Bieńkowski, Bartosz Szymanowski, Barbara Radecka, Kamil Winnik, Jolanta Żok, Natalia Cichowska, Mariola Iliszko, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Expression of female sex hormone receptors, connective tissue growth factor and HER2 in gallbladder cancer.
  Czasopismo: Scientific Reports
  Szczegóły: 2020 : Vol. 10, Article nr: 1871, s. 1-7, bibliogr. 55 poz., sum
  Uwagi: Epub 2020 Feb 5 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 2045-2322
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.379
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  141/146
  Autorzy: Jolanta Żok, Michał Bieńkowski, Barbara Radecka, Jan Korniluk, Krzysztof Adamowicz, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Impact of relative dose intensity of oxaliplatin in adjuvant therapy among stage III colon cancer patients on early recurrence: a retrospective cohort study.
  Czasopismo: BMC Cancer
  Szczegóły: 2021 : Vol. 21, nr 1, s. e529, 1-10, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 10 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 1471-2407
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.430
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  142/146
  Autorzy: Rafał Pęksa, Michał Kunc, Marta Popęda, Michał Piątek, Michał Bieńkowski, Jolanta Żok, Anna Starzyńska, Adrian Perdyan, Marek Sowa, Renata Duchnowska, Wojciech Biernat.
  Tytuł: Combined assessment of immune checkpoint regulator VISTA on tumor-associated immune cells and platelet-to-lymphocyte ratio identifies advanced germ cell tumors with higher risk of unfavorable outcomes.
  Czasopismo: Cancers
  Szczegóły: 2021 : Vol. 13, Nr 8, s. e1750, 1-21, bibliogr. 68 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 April 7 ; Autor korespondencyjny: Rafał Pęksa
  ISSN: 2072-6694
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.639
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  143/146
  Autorzy: Shan Ali, Zuzanna Górska, Renata Duchnowska, Jacek Jassem.
  Tytuł: Molecular profiles of brain metastases: a focus on heterogeneity.
  Czasopismo: Cancers
  Szczegóły: 2021 : Vol. 13, Nr 11, s. e2645, 1-12, bibliogr. 92 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 May 28 ; Autor korespondencyjny: Jacek Jassem
  ISSN: 2072-6694
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.639
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  144/146
  Autorzy: Renata Duchnowska, Everardo D. Saad, Małgorzata Banaszek, Ewa Pawłowska, Hanna Liberek, Natalia Cichowska-Cwalińska, Jacek Jassem.
  Tytuł: Patient eligibility and results for brain metastasis in phase 3 trials of advanced breast cancer: a scoping review.
  Czasopismo: Cancers
  Szczegóły: 2021 : Vol. 13, nr 21, s. e5306, 1-9, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Oct 22 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 2072-6694
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 6.639
  Punktacja Min. Nauki: 140.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  145/146
  Autorzy: Klaudia Walczak, Kamila Luczynska, Jolanta Kupryjanczyk, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Long-term response to hormone therapy in a young woman with aggressive pelvic angiomyxoma.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 92, nr 1, s. 82-83, bibliogr. 17 poz.
  Uwagi: Epub 2021 Jan 15 ; Autor korespondencyjny: Renata Duchnowska
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.232
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  146/146
  Autorzy: Barbara Radecka, Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, Małgorzata Talerczyk, Monika Cieszyńska, Joanna Kufel-Grabowska, Rodryg Ramlau, Michał Chojnicki, Michał Bieńkowski, Małgorzata Chudzik, Bartosz Szymanowski, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Przebieg kliniczny zakażenia wirusem SARC-CoV2 u chorych na raka piersi.
  Czasopismo: Onkologia w Praktyce Klinicznej - Edukacja
  Szczegóły: 2021 : T. 7, Suppl. A, s. A16
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Kraków, 2021.09.09
  ISSN: 2450-1646
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM