WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: FRANK-PISKORSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 224Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/224
Autorzy: Edward Dąbrowski, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Dwa przypadki częstoskurczu napadowego u osób z obecnością tzw. fali delta w obrazie EKG.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1967 : T. 43, nr 3, s. 248-251, bibliogr. 8 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Rybacki.
Tytuł: Trudności rozpoznawcze "postaci brzusznej" choroby reumatycznej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1967 : T. 43, nr 2, s. 149-157, bibliogr. 15 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/224
Autorzy: Dorota Kuźmińska, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Próba oceny prostych wskaźników spirograficznych u chorych z nadczynnością tarczycy i nerwicą wegetatywną.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1967 : 22, 27, 1022-1024, il., bibliogr. 15 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Próba porównania krzywych kapnograficznych u zdrowych i osób z obturacyjnym i mieszanym typem upośledzenia wentylacji.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1967 : 20, 11, 1029-1034, 3 il., bibliogr. 6 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/224
Autorzy: Konstanty Jacyna, Anna Frank, W[acława] Dżurak, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Zespół płata środkowego.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1967 : 20, 14, 1321-1325
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Próba oceny krzywych kapnograficznych w zależnoścoi od stopnia upośledzenia wentylacji typu obturacyjnego.
Czasopismo: Gruźlica Choroby Płuc
Szczegóły: 1968 : 36,, 10, 966-970, 3 il., bibliogr. 11 poz., res., sum.
Uwagi: 16 Zjazd Przeciwgruźliczy, Poznań, 6-9.12.1967 : Referaty i dyskusja. Część pozjazdowa.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/224
Autorzy: Konstanty Jacyna, Anna Frank-Piskorska, Izabella Sawaszyńska-Ignatiew.
Tytuł: Zaburzenia wentylacji płuc u osób młodych z wysiękowych zapaleniem opłucnej.
Czasopismo: Gruźlica
Szczegóły: 1969 : 37, 5, 425-430, 3 il., 4 tab., bibliogr. res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/224
Autorzy: Edward Dąbrowski, Anna Frank-Piskorska, Izabella Sawaszyńska-Ignatiew.
Tytuł: Przypadek samoistnej odmy opłucnej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1969 : 45, 8, 722-725, 5 il., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Ocena wpływu pozycji ciała, wysiłku fizycznego i różnych typów upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc w przebiegu krzywych kapnograficznych. Praca doktorska / Anna Frank-Piskorska.
Adres wydawniczy: Łódź, 1969
Uwagi: Promotor: prof. dr med. Dymitr Aleksandrow *
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/224
Autorzy: Tadeusz Rybacki, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Trudności rozpoznawcze tocznia rumieniowatego trzewnego przebiegającego pod postacią małopłytkowości.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1970, 9, 845-847, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Ocena wpływu pozycji ciała, wysiłku fizycznego i różnych typów upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc na przebieg krzywych kapnograficznych.
Czasopismo: Gruźlica
Szczegóły: 1971 : 39, 11, 1073-1082
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, J. Kowalski, J. Zajączkowska.
Tytuł: Sprawozdanie z Wojewódzkiego Dnia Ftyzjopulmonologicznego, 21.02.1970.
Czasopismo: Gruźlica
Szczegóły: 1971 : 39, 1, 69-74
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

13/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Barbara Bogdańska-Czarnyszewicz, Tadeusz Koczorowski.
Tytuł: Porównawcza ocena pomiarów ciśnienia dwutlenku węgla we krwi tętniczej wykonywanych mikrometodą Astrupa i metodą wielokrotnego oddychania.
Tytuł równoległy: Comparative evaluation of determinations of carbon diooxide in arterial blood using the micromethod of Astrup and by the rebreathing method.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1971 : 26, 21, 786-788, 4 il., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Krzysztof Hoszowski, Barbara Bogdańska-Czarnyszewicz.
Tytuł: Ocena zastosowania powtarzanych, krótkich seansów oddychania wspomaganego w leczeniu przewlekłej niewydolności oddechowej.
Tytuł równoległy: Evaluation of the use of repeated short periods of assisted respiration in treatment of chronic respiratory failure.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1971 : 24, 6, 513-518, 2 il., bibliogr. 12 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/224
Autorzy: H[anna] Barańska, A[nna] Frank-Piskorska, T[adeusz] Koczorowski.
Tytuł: Trudności diagnostyczne nadczynności tarczycy w przypadkach poprzednio istniejących zaburzeń układu krążenia.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1972 : 48, 4, 397-401, 4 il., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Koczorowski, Barbara Bogdańska-Czarnyszewicz.
Tytuł: Zastosowanie badania kapnograficznego dla oceny reakcji ustroju na obciążenie wysiłkiem fizycznym.
Tytuł równoległy: Use of capnography in the evaluation of the response of the organism to exercise.
Czasopismo: Medycyna Pracy
Szczegóły: 1972, 1, 29-33, 3 il., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Krystyna Donicowa, Ludwik Iwanowski.
Tytuł: Trudności rozpoznawcze we wstępnym okresie siatkowiaka plazmocytowego.
Tytuł równoległy: Diagnostic difficulties in initial stage of plasmocytoma.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 8, 703-709, 5 il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.,
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Jerzy Kotowicz, Krzysztof Hoszowski.
Tytuł: Ocena wentylacji płuc i stanu równowagi kwasowo-zasadowej u osób ze wzmożoną pobudliwością nerwowo-mięśniową (tężyczką utajoną).
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1973 : 26, 15, 1393-1396, il., 2 tab., bibliogr., 15 poz. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Próba oceny leczenia preparatem Validol nerwicowych zaburzeń oddychania.
Czasopismo: Ter. Leki
Szczegóły: 1974 : 24, 8, 343-345, bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/224
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Maria Napiórkowska.
Tytuł: Próba zastosowania metod radioizotopowych w rozpoznawaniu nadciśnienia płucnego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1975 : 18, 4, 347-354, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/224
Autorzy: Janina Iwańska, Hanna Barańska, Helena Najmowicz-Dąbrowa, Hanna Barańska, Anna Frank-Piskorska, Romuald Dąbrowa.
Tytuł: Cmparison of the diagnostic value of determining the effective thyroxine ratio in the blood and of hydroxyproline excreted with urine in patients with thyroid diseases.
Czasopismo: Pol. Med. Sci. Hist. Bull.
Szczegóły: 1975 : 15/3, 3, 303-306, ryc., tab., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/224
Autorzy: Janina Iwańska, Hanna Barańska, Helena Najmowicz-Dąbrowa, Hanna Baranowska, Anna Frank-Piskorska, Romuald Dąbrowa.
Tytuł: Badania porównawcze wartości diagnostycznej oznaczania współczynnika efektywnej tyroksyny we krwi i hydroksyproliny wydalanej w moczu u osób ze schorzeniem tarczycy.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1975 : 30, 10, 413-415, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/224
Autorzy: Ludwik Iwanowski, Anna Frank-Piskorska, Hanna Barańska.
Tytuł: Przydatność kliniczna badań radiologicznych klatki piersiowej dla oceny ucisku wola na tchawicę.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1975 : 30, 15, 627-628
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/224
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Tadeusz Mika, Krystyna Górska, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Model rehabilitacji ambulatoryjnej chorych po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 10, 613-616, bibliogr. 29 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

25/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Hanna Barańska, Tadeusz Koczorowski, Barbara Bogdańska-Czarnyszewicz.
Tytuł: Zdolność do pracy fizycznej u żołnierzy służby zasadnicznej z wolem obojętnym znacznych rozmiarów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 4, 221-226, ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

26/224
Autorzy: Kazimierz Sułek, Wiesław W. Jędrzejczak, Anna Frank-Piskorska, Alicja Piotrowska.
Tytuł: Praktyczna wartość testu NBT w przebiegu zapalenia płuc.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1976 : 29, 10, 891-895, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Eugeniusz Dziuk, Maria Napiórkowska.
Tytuł: Ocena przydatności badań pojemności życiowej oraz regionalnej wentylacji i przepływu krwi przez płuca dla wczesnego wykrywania zastoinowej niewydolności krążenia u chorych po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1978 : 21, 5, 407-413, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Maria Jung, Elżbieta Bartnikowska.
Tytuł: Stężenia mleczanów we krwi żylnej w przebiegu choroby wieńcowej.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1978 : 33, 25, 985-987, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Zofia Bogoniowska, Hanna Barańska, Krystyna Donicowa.
Tytuł: Wydzielanie insuliny u otyłych leczonych dwufenylohydantoiną (DPH).
Tytuł równoległy: Insulin secretion in obese patients treated with diphenylhydantion (DPH).
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1978 : 33, 2, 41-43, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Bartnikowska.
Tytuł: Badania wymiany gazowej w płucach w przebiegu hipertrójglicerydemii u chorych po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1980 : 35, 29, 1089-1090, bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

31/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Hanna Barańska, Maria Jung, Elżbieta Bartnikowska.
Tytuł: Zagrożenie kwasicą mleczanów u chorych na cukrzycę leczonych fenforminą.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1980 : 35, 28, 1055-1057, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/224
Autorzy: Marek Ostrowski, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Technika pierwszego przejścia radioizotopowej angiokardiografii : I. Czynność lewej komory serca w różnym czasie od dokonania się zawału.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 195-202, tab., ryc., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

33/224
Autorzy: Marek Ostrowski, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Technika pierwszego przejścia radioizotopowej angiokardiografii : II. Wielkość frakcji wyrzutowej, zaburzenia ruchomości ścian i czas krążenia płucnego w zależności od stopnia uszkodzenia lewej komory oraz lokalizacji zawału.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 203-212, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski, Marek Ostrowski.
Tytuł: Ocena badania wentylacji i mechaniki oddychania u chorych z przewlekłą pozawałową niewydolnością krążenia.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 11-12, 797-804, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Izabella Sawaszyńska-Ignatiew, Marek Ostrowski, Barbara Węgrzyn.
Tytuł: Zastosowanie równoczesnych radiologicznych i scyntygraficznych badań płuc w ocenie krążenia u chorych po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 4, 305-314, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

36/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Próba czynnościowej oceny oddychania u chorych po zawale serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 343-350, il., tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/224
Autorzy: Tadeusz Płusa, Anna Frank-Piskorska, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Ropień płuca w przebiegu polekowej agranulocytozy.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 51, 10, 525-530, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Evaluation of cardiac function by radionuclide ventriculography in patients with bronchial asthma.
Tytuł całości: W: Annual Meeting Interasma' 85: Abstracts, September 1985, Warsaw Warszawa, The Centre for Progress in Technology N.O.T. Warsaw, 1985.
Strony: s. 38
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

39/224
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, R. Malinowski, A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Influence of calcium channel blockers on pulmonary function tests in patients with bronchial asthma.
Tytuł całości: W: Annual Meeting Interasma' 85: Abstracts, September 1985, Warsaw Warszawa, The Centre for Progress in Technology N.O.T. Warsaw, 1985.
Strony: s. 93
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

40/224
Autorzy: E[lżbieta] Bartnikowska, A[nna] Frank-Piskorska, Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski.
Tytuł: Preliminary, own studies on blood lipids in patients with bronchial asthma.
Tytuł całości: W: Annual Meeting Interasma' 85: Abstracts, September 1985, Warsaw Warszawa, The Centre for Progress in Technology N.O.T. Warsaw, 1985
Strony: s. 12
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

41/224
Autorzy: Hanna Barańska, Anna Frank-Piskorska, Maria Konieczna.
Tytuł: Czynność tarczycy w raku płuc.
Tytuł równoległy: Thyroid fynction in pulmonary carcinoma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 1-2, 45-49, tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

42/224
Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Maciej Krzakowski, Henryk Kaszyński, Jerzy Walecki.
Tytuł: Zespół Pancoasta - kliniczna ocena 5 przypadków.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 7-8, 477-481, tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

43/224
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski.
Tytuł: Wpływ jednorazowej dawki nifedypiny i werapamilu na drożność oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1985 : 53, 8-9, s. 437-442, ryc., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/224
Autorzy: Ryszard Malinowski, Zbigniew Wąsek, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Wpływ jednorazowej dawki nitratów i nifedypiny na reaktywność oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1985 : 53, 8-9, s. 432-436, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/224
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Ryszard Malinowski, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Wpływ zaditenu na stan kliniczny i parametry wentylacji u chorych z różnymi postaciami astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1985 : 53, 7, 362-367, ryc., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

46/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, E. Panasiuk, Ryszard Malinowski.
Tytuł: Próba czynnościowej oceny oddychania przed i po dializie u chorych na przewlekłą mocznicę.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1985 : 40, 21, 600-603, tab., ryc., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

47/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski, R[yszard] Piotrowicz.
Tytuł: Salbutamol prolongatum - wpływ na wybrane wskaźniki czynnościowe oddychania i krążenia u chorych z astmą.
Tytuł całości: W: Sympozjum: Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków, 28-30 listopad 1985 rok: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 85
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

48/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski, Z[bigniew] Wąsek, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Evaluation of right ventricular function by radionuclide ventriculo graphy in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Tytuł całości: W: VIth Czechoslovak Congress of Pneumology and Phisiology with International Participation, May 29 - 31, 1985, Vysne Hagy
Adres wydawniczy: [Vysne Hagy], 1985
Strony: abstr. 1
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

49/224
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski, A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Dilatatory effect and protective influence calcium channel blockers in patients of different types of bronchial constriction.
Czasopismo: Bull. Europ. Physiopathol. Resp.
Szczegóły: 1986 : 22, suppl. 8, s. 166S
Uwagi: Joint Meeting (Societas Europaea Physiologiae Clinicae Respiratoriae and Societas Europaea Pneumologiaca), Paris, 3-6 September 1986, Oxford, 1986
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

50/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Evaluation of right ventricular function by radionuclide ventriculography in patients with chronic obstructive ventilatory impairment.
Czasopismo: Bull. Europ. Physiopathol. Resp.
Szczegóły: 1986 : 22, suppl. 8, s. 149S
Uwagi: Joint Meeting (Societas Europaea Physiologiae Clinicae Respiratoriae and Societas Europaea Pneumologiaca), Paris, 3-6 September 1986, Oxford, 1986
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

51/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Karina Jahnz-Różyk, Józef Knapp, J[anusz] Ziemka, Zbigniew Rybicki, Janusz Szepietowski.
Tytuł: Dwa przypadki ostrej porfirii wątrobowej - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : R. 62, nr 7-8, s. 489-492, tab., bibliogr. 6 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Barbara Grankowska, Wacław Szostek, Henryk Kaszyński, Janusz Przedlacki.
Tytuł: Trudności rozpoznawcze w przypadku raka nerki.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 1-2, 94-96
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

53/224
Autorzy: Tadeusz Koczorowski, Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek, Ryszard Malinowski.
Tytuł: Wpływ jednorazowej dawki halidoru na mechanikę oddychania u chorych z astmą.
Tytuł równoległy: Assessment of Halidor effect on respiratory mechanics in asthma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 3-4, 167-172, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

54/224
Autorzy: Ryszard Malinowski, Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek, Tadeusz Koczorowski.
Tytuł: Wpływ Atroventu (bromek ipratrooium) na mechanikę oddychania u chorych z przewlekłym obturacyjnym upośledzeniem wentylacji.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1986 : 54, 3, 91-95, ryc., tab., bibliogr. 34 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

55/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski.
Tytuł: Berodual - wpływ na mechanikę oddychania u chorych z przewlekłym nikotynizmem.
Tytuł równoległy: Bronchial impact on respiration mechanics in patients with chronic nicotinism.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego: Referaty (streszczenia), Lublin, 19-21 czerwca 1986 roku
Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
Strony: s. 186-187, tab.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

56/224
Autorzy: T[adeusz] Płusa, E[lżbieta] Zaraś, A[licja] Rączka, J[erzy] Kruszewski, A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Enzymy lizosomalne i ich naturalne inhibi-tory w surowicy i popłuczynach oskrzelowo - pęcherzykowych w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc.
Tytuł równoległy: Lysosomal enzymes and their natural inhibitors in serum and bronchoalvesoral lavage fluidin chronic bronchitis and pneumonia.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego: Referaty (streszczenia), Lublin, 19-21 czerwca 1986 roku
Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
Strony: s. 151-152
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/224
Autorzy: A[ndrzej] Szyszkowski, Z[bigniew] Wąsek, A[nna] Frank-Piskorska, T[adeusz] Płusa.
Tytuł: Wczesny okres roztrzeni oskrzeli u osób młodych z przewlekłym nikotynizmem.
Tytuł równoległy: Initial stage of bronchiectases in young persons with chronic nicotinism.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego: Referaty (streszczenia), Lublin,19-21 czerwca 1986 roku
Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
Strony: s. 177-178
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

58/224
Autorzy: R[yszard] Malinowski, Z[bigniew] Wąsek, A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Ocena rozkurczowego efektu blokerów kanału wapniowego u chorych z przewlekłym spastycznym zapaleniem oskrzeli.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s.75
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

59/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Wentrikulografia radioizotopowa w ocenie układu krążenia u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s.106-107
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

60/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Choroby naczyń płucnych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 9-10, 543-549, ryc., tab., bibliogr. 7 poz.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Internistów i Pneumonologów Wojskowych, Warszawa, 3-4.12.1987.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

61/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Nieinwazyjna diagnostyka wtórnego nadciśnienia płucnego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 9-10, 584-589, ryc., tab., bibliogr. 6 poz.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Internistów i Pneumonologów Wojskowych, Warszawa, 3-4.12.1987.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

62/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Wybrane zagadnienia kortykoterapii w chorobach układu oddechowego przebiegających ze stanem kurczowym oskrzeli.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 9-10, 623-627, ryc., tab., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

63/224
Autorzy: Hanna Barańska, Anna Frank-Piskorska, Maria Konieczna.
Tytuł: Wpływ krótkotrwałego podawania fenytoiny na stężenie hormonów tarczycy w surowicy krwi.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1987 : 42, 8, 222-224, ryc., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

64/224
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, A[nna] Frank-Piskorska, T[adeusz] Płusa.
Tytuł: Evaluation of short-time therapy with budesonide in nonatopic asthma patients.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1988 : 43, suppl. 7, 105
Uwagi: Abstracts from Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Copenhagen, Denmark, june 18-22, 1988
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

65/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M. Ostrowski, Z[ofia] Stembrowicz, T[adeusz] Koczorowski.
Tytuł: Integrated study of right ventricular function with two-dimensional echocardiography (echo-2d) and equilibrium gated radionuclide angiography (egra) in patients with chronic, obstructive pulmonary disease (copd).
Czasopismo: Eur. Respir. J.
Szczegóły: 1988 : ; 1, Suppl. 2, s. 349 S
Uwagi: - W: Abstracts Book. 7th Congress of the European Society of Pneumonology (sep). Budapest, 5-9th september, 1988. - Copenhagen
Typ publikacji: ZPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

66/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Sprawozdanie - II Międzynarodowy Mityng Alergologów układu oddechowego (Sorrento 21-23.04.1988).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 671-672
Uwagi: 2 Międzynarodowy Mityng Alergologów Układu Oddechowego, Sorrento, 21-23.04.1988.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

67/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Józefczak, Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Badania poziomu Teofiliny w surowicy chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli leczonych preparatem Teodor.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1988 : 56, 10, 472-476, ryc., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Uwagi: Zjazd nt. Postępy w leczeniu astmy oskrzelowej, Jachranka, 24-26.09.1987.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

68/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek, Ryszard Malinowski, Andrzej Łypka.
Tytuł: Długoterminowa terapia preparatami Beklometazonu - doświadczenia własne.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1988 : 56, 11, 518-522, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Uwagi: Zjazd nt. Postępy w leczeniu astmy oskrzelowej, Jachranka, 24-26.09.1987.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

69/224
Autorzy: Tadeusz Płusa, Elżbieta Zaraś, Alicja Rączka, Henryk Tchórzewski, Jerzy Kruszewski, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Enzymy lizosonalne i ich naturalne inhibitory w surowicy i popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1988 : 56, 3, 94-99, tab., bibliogr. 27 poz., rez., sum.
Uwagi: 22 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Lublin, 1986 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

70/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Ocena rozkurczowego działania Berodualu u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli palących i niepalących tytoniu.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1988 : 56, 8, 356-360, tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

71/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Bartnikowska, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Badanie lipidów w surowicy chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 42-43, s. 1352-1354, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum., rez.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

72/224
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski.
Tytuł: Porównawcze badania wpływu nifedypiny, werapamilu i diltiazemu na mechanikę oddychania u chorych na astmę atopową i nieatopową.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 42-43, s. 1358-1360, tab., bibliogr. 15 poz., sum., rez.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

73/224
Autorzy: Zbigniew Wąsek, Ryszard Malinowski, Anna Frank, Jerzy Kruszewski.
Tytuł: Przydatność urządzenia Bronchoscreen w rozpoznawaniu nadreaktywności oskrzeli za pomocą próby prowokacyjnej z histaminą.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 42-43, s. 1366-1368, il., tab., bibliogr. 13 poz.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

74/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M[arek] Ostrowski, J[acek] Wnuk.
Tytuł: Porównawcza ocena frakcji wyrzutowej prawej komory (RVEF) metodami echokardiografii dwuwymiarowej (ECHO-2D) i angiokardiografii radioizotopowej (EGRA) u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1988
Strony: s. 1
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

75/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Wartość angiokardiografii radioizotopowej w ocenie czynności prawej komory u chorych z wtórnym nadciśnieniem płucnym.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1988
Strony: s. 1-3
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

76/224
Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, A[nna] Frank-Piskorska, Z[bigniew] Wąsek.
Tytuł: Evaluation of non specific bronchial reactivity during Beclomethasone Dipropionate inhalative therapy (BOPIT) in asthma patients.
Tytuł całości: W: The Congress of Allergology and Clinical Immunology of the Socialist Countries : Abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw-Jachranka, 30 september - 3 October 1988
Strony: s. 105
Typ publikacji: ZSZ

77/224
Autorzy: R[yszard] Malinowski, A[nna] Frank-Piskorska, Z[bigniew] Wąsek.
Tytuł: Is a new calcium blocker - Fendilin useful in asthma patients treatment.
Tytuł całości: W: The Congress of Allergology and Clinical Immunology of the Socialist Countries : Abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw-Jachranka, 30 september - 3 October 1988
Strony: s. 106
Typ publikacji: ZSZ

78/224
Autorzy: B[arbara] Grankowska, W. Stembrowicz, A[nna] Frank-Piskorska, J[anusz] Przedlacki, I[zabella] Sawaszyńska-Ignatiew.
Tytuł: Preliminary investigations radioisitopic bone systm evaluation methods in syteroid-dependent asthma patients.
Tytuł całości: W: The Congress of Allergology and Clinical Immunology of the Socialist Countries : Abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1988
Strony: s. 72
Typ publikacji: ZSZ

79/224
Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Osteoporoza u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 763-767, ryc., bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

80/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Marek Ostrowski.
Tytuł: Zachowanie się frakcji wyrzutowej prawej komory u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i astmą oskrzelową.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 564-568, tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

81/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Marek Ostrowski.
Tytuł: Ocena czynności prawej komory metodą angiokardiografii radioizotopowej u chorych z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 57, 6, 340-345, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

82/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek, Ryszard Malinowski.
Tytuł: Badania wpływu antagonistów wapnia na mechanikę oddychania u chorych z obturacyjnym upośledzeniem wentylacji.
Tytuł równoległy: Study of the effects of Calcium antagonists on respiration mechanics in patients with obturatory ventilation impairment.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1989 : 42, 5, 278-283, ryc., tab.,bibliogr. 12 poz.,rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

83/224
Autorzy: Ryszard Malinowski, Zbigniew Wąsek, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Ocena ochronnego działania nifedypiny i verapamilu u chorych z nadreaktywnością oskrzeli.
Tytuł równoległy: Evaluation of protective effects of nifedipine and verapamil in patients with bronchial hyperreactivity.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1989 : 42, 3, 129-133, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

84/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Andrzej Łypka, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Circadian variations of plasma cortisol in atopic asthma patients.
Tytuł całości: W: Annual Meeting of EAACI. Glasgow 1990. .
Adres wydawniczy: [Glasgow, 1990]
Strony: s. [nlb.], Abst. P139.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

85/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: XIV Europejski Kongres Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (Berlin, 17-22.09.1989 r.). Sprawozdanie.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 5/6, 412-414
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

86/224
Autorzy: J. Potocki, Karina Jahnz-Różyk, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Trudności rozpoznawcze gruczolakoraka płuc we wczesnym stadium choroby.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : R. 66, nr 3-4, s. 241-245, il., bibliogr. 11 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

87/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Zbigniew Wąsek, Karina Jahnz-Różyk, Ryszard Malinowski, Andrzej Łypka, Dariusz Jurkiewicz, Dorota Witman, Paweł Twarkowski.
Tytuł: Trzymiesięczne leczenie budezonidem chorych na steroidozależną dychawicę oskrzelową - doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: A three-month treatment of corticoiddependent bronchial asthma with budesonide. Own experience.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1990 : T. 45, nr 29-31, s. 620-624, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

88/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Evaluation of serum parathormone level (PTH) in steroid dependent asthma patients : streszczenia referatów.
Tytuł całości: W: VIIth International Congress INTERASMA. Maebashi City, Japan, 21-25 październik 1990. .
Strony: s. abstr.P178
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

89/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Kozak, Karina Jahnz-Różyk, Dariusz Jurkiewicz, Dorota Witman.
Tytuł: Ocena miejscowych objawów ubocznych podczas leczenia wziewnego budesonidem u chorych ze steroidozależną.
Tytuł równoległy: Assessment of local side effects during treatment with budesonide inhalation in patients with steroid-dependent asthma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : R. 67, nr 3-4, s. 155-160, tab., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

90/224
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, E[lżbieta] Dobrowolska, Z[ofia] Stembrowicz-Nowakowska, I[zabela] Sawaszyńska, B[arbara] Grankowska, M[ałgorzata] Faber.
Tytuł: Próba oceny klinicznej leczenia kalcytoniną (Miacallic f-my Sandoz) osteoporozy wtórnej u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
Czasopismo: Medycyna 2000
Szczegóły: 1991 : T. 2, nr 17-18, s. 55-59, bibliogr. 14 poz.
ISSN: 1230-4565
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

91/224
Autorzy: Barbara Grankowska, Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Założenia metodyczne i wyniki pomiarów 24-godzinnej retencji znacznika 99mTcMDP u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
Czasopismo: Medycyna 2000
Szczegóły: 1991 : T. 2, nr 17-18, s. 36-39, bibliogr. 16 poz.
ISSN: 1230-4565
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

92/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Jacek Wnuk, Elżbieta Kozak.
Tytuł: Ocena wpływu doustnej jednorazowej dawki nifedypiny na wielkość frakcji wyrzutowej prawej komory u chorych z przewlekłą chorobą płuc.
Tytuł równoległy: The effect of a single oral dose of nifedipine (NF) on the right ventricular ejectiom fraction (RVEF) in patients with chronic obstructive lung disease.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 5-6, 197-203, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

93/224
Autorzy: Elżbieta Kozak, Barbara Maniecka-Aleksandrowicz, Anna Frank-Piskorska, Dorota Witman.
Tytuł: Ocena wpływu przewlekłej steroidoterapii wziewnej na stan górnych dróg oddechowych u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Tytuł równoległy: Effect of chronic steroid inhalatory therapy on the state of the upper airway in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 9-10, 33-37, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

94/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Andrzej Łypka, Maria Konieczna.
Tytuł: Surowicza aktywność enzymu konwerującego angiotensynę (SACE) u chorych z atopową astmą oskrzelową.
Tytuł równoległy: Serum ACE activity in atopic bronchial asthma.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1991 : 59, 7-8, 13-16, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

95/224
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Kozak.
Tytuł: Wpływ wziewnego leczenia dwupropionianem beklometazonu na nieswoistą nadreaktywność oskrzeli u chorych na dychawicę.
Tytuł równoległy: An effect of beclomethasone dipropionate inhalations on the unspecific bronchial hyperreactivity in patients with bronchial asthma.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1991 : T. 46, nr 22-23, s. 403-405, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

96/224
Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Jerzy Walecki.
Tytuł: Osteoporoza - współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i profilaktykę.
Tytuł równoległy: Osteoporosis - modern views on the pathogenesis, diagnosis and prevention.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1991 : 44, 9-10, 321-326, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

97/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Kozak, Barbara Maniecka.
Tytuł: Influence of long-term budesonide therapy on upper airways function in asthma patients.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1992 : 47, suppl.12, Allergy
Uwagi: XV Congress EAACI. Paryż, 10-15 maj 1992
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL

98/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Elżbieta Józefczak.
Tytuł: Circadian rhytm of Theophylline in patients with exacerbated nonatopic bronchial asthma treated with oflaxacine.
Źródło ogółem lub miejsce: Allergy, 1992, 47(suppl. 12)
Strony: *
Uwagi: XV Congress EAACI. Paryż, 10-15 maj 1992
Język publikacji: EN

99/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Steroidoterapia wziewna - wybrane aspekty, doświadczenia własne i perspektywy.
Tytuł całości: W: Leczenie wybranych chorób układu oddechowego / pod red. Tadeusza Płusy
Adres wydawniczy: Warszawa, 1992
Strony: s. 29-36, 2 tabl.
Uwagi: - 2 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia, Zakopane (PL), 08-10.11.1992.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

100/224
Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Zofia Stembrowicz, Janusz Przedlacki, Izabela Sawaszyńska.
Tytuł: Ocena osteoporozy u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
Tytuł równoległy: Evaluation of osteoporosis in patients with steroid-dependent bronchial asthma.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 3-4, 150-156, il., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

101/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Steroidoterapia wziewna - wybrane aspekty, doświadczenia własne i perspektywy.
Czasopismo: Mag. Med.
Szczegóły: 1992 : 3, 10, 18-21, il., tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

102/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Sprawozdanie z Kongresu "Intersma '90".
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 1-2, 71-73
Uwagi: - 13 Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Astmologów INTERSMA '90, Maebashi (JP), 22-24.10.1990
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

103/224
Autorzy: Elżbieta Kozak, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Czy przewlekła steroidoterapia wziewna wywiera działanie ochronne na przebieg kliniczny steroidozależnej astmy endogennej.
Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
Szczegóły: 1992 : T. 60, supl. 3, s. 80
Uwagi: Sympozjum Naukowe nt. Postępy w diagnostyce i leczeniu astmy oskrzelowej. Jachranka, 3-6 IX 1992 r.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

104/224
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Kozak, Ryszard Malinowski, Paweł Maleszka, Anna Filipczuk.
Tytuł: Ochronny wpływ preparatu Ditec na pohistaminową nadreaktywnść oskrzeli.
Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
Szczegóły: 1992 : T. 60, supl. 3, s. 72
Uwagi: Symposium naukowe nt. Postępy w diagnostyce i leczeniu astmy oskrzelowej. Jachranka, 3-6 IX 1992 r.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

105/224
Autorzy: Anna Filipczuk, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Próba oceny nieswoistej nadreaktywności oskrzeli na mgłę wodną u chorych na atopową astmę oskrzelową.
Tytuł równoległy: Evaluation of non-specific bronchial hyperreactivity to water mist in atopic bronchial asthma.
Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
Szczegóły: 1992 : T. 60, nr 9-10, s. 76-80, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
ISSN: 0867-7077
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  106/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski.
  Tytuł: Rytm dobowy drożności oskrzeli u chorych na astmę w okresie bezobjawowym.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 60, supl. 3, s. 41
  Uwagi: Sympozjum Naukowe nt. Postępy w diagnostyce i leczeniu astmy oskrzelowej. Jachranka, 3-6 IX 1992 r.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/224
  Autorzy: Ireneusz Drabek, Anna Frank-Piskorska, Jacek Wnuk, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Scyntygrafia aerosolowa (SA) w ocenie wpływu fenoterolu (Berodual F. Boehringer) na wentylację u chorych z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc (POChP).
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1992 : 6, 1, 19
  Uwagi: 3 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Cieszyn-Ustroń, 20-23.09. 1992
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ostre powikłania po lekach stosowanych w pneumonologii.
  Czasopismo: Mag. Med.
  Szczegóły: 1993 : 4, 12, 28-29
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Elżbieta Józefczak, Mirosław Kałczak.
  Tytuł: Ocena kliniczna ofloksacyny w leczeniu pozakaźnych zaostrzeń endogennej astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Clinical analysis of ofloxacine in treatment of postinfectious exarcebations of endogenous bronchial asthma.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 394-399, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ostre powikłania po lekach stosowanych w pneumonologii.
  Tytuł całości: W: Stany zagrożenia życia w pneumonologii i alergologii / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : SANMEDIA, 1993
  Strony: s. 199-202
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Osteoporoza posteroidowa u chorych na astmę oskrzelową : rozpoznawanie i leczenie - (doświadczenia własne).
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1994, nr 5, s. 25-28, il., bibliogr. 21 poz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Rola reaktywnych pochodnych tlenowych (RPT) w patogenezie chorób układu oddechowego. I. Dane ogólne.
  Tytuł równoległy: Role of free oxygen radicals in pathogenesis of respiratory system diseases. I. General data.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 62, supl. 1, 3-12, il., bibliogr. 36 poz.
  Uwagi: Sympozjum nt. Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie i klinice chorób układu oddechowego, Katowice (PL), 20.11.1991
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Rola reaktywnych pochodnych tlenowych (RPT) w patogenezie chorób układu oddechowego. II. Część kliniczna.
  Tytuł równoległy: Role of reactive free oxygen radicals (RPT) in pathogenesis of respiratory tract diseases. II. Clinical part.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 62, supl. 1, 12-19, il., bibliogr. 66 poz.
  Uwagi: Sympozjum nt. Rola wolnych rodników tlenowych w patogenezie i klinice chorób układu oddechowego Katowice 20.11. 1991
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Maria Konieczna, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Eozynofilowe białko kationowe (ECP) jako miernik nasilenia procesu zapalnego u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Eosinophil cationic protein (ECP) as a indicator inflammatory process degree in asthmatic patients.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 78
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/224
  Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ocena stężenia magnezu w surowicy u chorych ze steroidozależną astmą oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Magnesium concentration in serum in steroid-dependent asthma patients.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 225
  Konferencja: Polskie Towarzystw Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Witold Tłustochowicz, Katarzyna Wrotek.
  Tytuł: Ocena wpływu 6-miesięcznego leczenia kalcytoniną wziewną u chorych na astmę powikłaną osteoporozą posteroidową.
  Tytuł równoległy: Evaluation of 6 month treatment with inhaled calcitonine on patients with bronchial asthma complicated by steroid-induced osteoporosis.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 228
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski.
  Tytuł: Wpływ kalcytoniny podawanej donosowo na wentylację płuc u chorych na astmę.
  Tytuł równoległy: Influence of nasal applied calcitonine on pulmonary ventilation in asthmatic patients.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 259, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/224
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa, Romuald Carewicz, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Wskaźnik zapalenia oskrzeli w ocenie działania antybiotyków i fluorochinolonów u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Index bronchitis in evaluation of antibiotics and fluoroquinolons action in asthmatic patients.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 62, supl. 3, s. 241
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Warszawa, 1994.10.13
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Współczesne poglądy na patogenezę osteoporozy posteroidowej oraz doświadczenia własne dotyczące jej rozpoznawania i leczenia.
  Tytuł całości: W: Postępy w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy; [Aut.] Piotr Boros [et al.].
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1994
  Strony: s. 272-277
  ISBN: 83-902383-0-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Zaburzenia oddychania w czasie snu w wybranych schorzeniach endokrynologicznych.
  Tytuł całości: W: Postępy w pneumonologii / pod red. Tadeusza Płusy; [Aut.] Andrzej Chciałowski [et al.].
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1994
  Strony: s. 111-116, bibliogr. 30 poz.
  ISBN: 83-902383-1-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Kalcytonina wziewna (Miacalcin Nasal Spray) w profilaktyce osteoporozy posteroidowej u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł całości: W: Pamiętnik XLV Dni Klinicznych Buska i II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Reumatologów i Rehabilitantów Wojska Polskiego, Busko Zdrój, 29-20 kwietnia 1995
  Adres wydawniczy: [Busko Zdrój, 1995]
  Strony: s. 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Ocena mineralizacji kości u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną, wymagającą długotrwałej steroidoterapii.
  Tytuł równoległy: Bone mineralization in men with chronic obstructive pulmonary disease requiring long-term steroids administration.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 255
  Uwagi: Streszczenia prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Ocena mineralizacji kości u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną wymagającą przewlekłej steroidoterapii.
  Tytuł równoległy: Evaluation of bone mineralisation in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) after long-term corticosteroid therapy.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 63, supl. 1, 236
  Uwagi: Streszczenia prac wygłaszanych na XXV Jubileuszowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Zakopane 5-8.11.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, T[adeusz] Płusa, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Results of pulmonary function tests in young men from different regions of Poland.
  Tytuł całości: W: 1st Mediterranean Congress on Interventional Diagnosis for Thorax Diseases, Rhodes (Greece) May 25-29, 1996
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by: G. Antypas
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore S.p.A., 1996
  Strony: s. 531-535, bibliogr. 7 poz.
  ISBN: 88-323-0525-9
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  125/224
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, H. [Anna] Frank-Piskorska, P[aweł] Maleszka, B[eata] Mamełka, M[aria] Konieczna, A. Kolakowska.
  Tytuł: Serum and broncho-alveolar lavage (BAL) levels of cytokeratin fragment antigen 21-1 (Cyfra 21-1) in patients with squamous cell carcinoma (SCC) and adenocarcinoma (ACL) of lung - poster.
  Tytuł całości: W: 2nd International Congress on Lung Cancer, 9-13 November 1996, Crea - Greece: book of abstracts
  Adres wydawniczy: [Crea, 1996]
  Strony: s. 70
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/224
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, P[aweł] Maleszka, T[adeusz] Płusa, A[nna] Frank-Piskorska, K[arina] Jahnz-Różyk, M[aria] Konieczna.
  Tytuł: Serum levels of neoplasmatic markers in patients with primary lung cancer.
  Tytuł całości: W: 4th Central European Lung Cancer Conference, Gdańsk, Poland 26-29 September 1996: Programme and abstracts
  Adres wydawniczy: [Gdańsk, 1996]
  Strony: A96
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[oanna] Weyde, E[lżbieta] Józefczak, M[aria] Konieczna.
  Tytuł: Evaluation of oral therapy with methylprednisolone in steroid-dependent asthma patients.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1996 : 51, Suppl. 32, 60 (P36)
  Uwagi: XIX Nordic Congress on Allergy. Helsinki, Finland, August 10-13, 1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/224
  Autorzy: K[atarzyna] Wrotek, A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Wpływ przewlekłej steroidoterapii na gęstość masy kostnej kobiet z astmą oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Effect of long-term corticosteroid therapy on bone density in women with bronchial asthma.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1996 : 2, Suppl. 2, 16
  Uwagi: V Konferencja naukowo-szkoleniowa: Postępy w patogenezie i leczeniu astmy. Jachranka 29.08-1.09.1996 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Wyniki badania mechaniki oddychania u młodych mężczyzn z różnych regionów Polski.
  Tytuł równoległy: Results of the studies of breathing mechanics in young men from various regions of Poland.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : T. 72, nr 9-10, s. 485-490, bibliogr. 11 poz., sum., rez.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Secondary osteoporosis in steroid - dependent asthma patients.
  Tytuł całości: W: Management of asthma. Proceedings of the Annual Meeting of INTERASMA `95
  Adres wydawniczy: [b.m] : Wydaw. PPH POLINTER, 1996
  Strony: s. 119-128, bibliogr. 62 poz.
  Uwagi: Doroczne spotkanie INTERSMA '95, Poznań, 30.08.-02.09.1995.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/224
  Autorzy: K[atarzyna] Wrotek, A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ocena mineralizacji kości u kobiet z astmą steroidozależną leczonych kalcytoniną donosową.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1996 : wyd. spec./listopad, 57
  Uwagi: VI Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 23.11.1996 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, M[aria] Konieczna, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Ocena zależności BMD od przewlekłej steroidoterapii u mężczyzn z przewlekłą nieswoistą chorobą oskrzelowo-płucną.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 1996 : wyd. spec./listopad, 57
  Uwagi: VI Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne, 23.11.1996 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/224
  Autorzy: K[atarzyna] Wrotek, A[nna] Frank-Piskorska, E[lżbieta] Łuczak.
  Tytuł: Evaluation of bone mass density (BMD) in steroid-dependent asthma women after therapy with calcitonin nasal spray (SCt).
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 273
  Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis. 18 - 23 May Amsterdam.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz, K[atarzyna] Wrotek, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Evaluation of bone mineralization in men with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) treated with corticosteroids.
  Czasopismo: Osteoporosis Int.
  Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 273
  Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis. 18 - 23 May Amsterdam.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Kalcytonina wziewna w leczeniu osteoporozy posteroidowej u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł całości: W: Postępy w aerozoloterapii : [praca zbiorowa] / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1996
  Strony: s. 144-150, bibliogr. 25 poz.
  Konferencja: , Warszawa, 1996
  ISBN: 83-902383-2-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Patofizjologia, profilaktyka i leczenie osteoporozy posteroidalnej.
  Tytuł całości: W: Postępy w pneumonologii i alergologii dziecięcej.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja: Ryszrad Kurzawa, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Agama s.c., 1996
  Strony: s. 109-119, bibliogr. 33 poz.
  Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. postępów w pneumonologii i alergologii dziecięcej, Warszawa 1996.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 83-903972-8-1
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/224
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Anna Jung, Jacek Rutka, Barbara Szlasa, Anna Frank-Piskorska, Ewa Dadas.
  Tytuł: Zespół bezdechu sennego u dzieci z nawracającymi zakażeniami górnych dróg oddechowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w pneumonologii i alergologii dziecięcej.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Reakcja:. Ryszard Kurzawa, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Agama s.c., 1996
  Strony: s. 77-81, bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. postępów w pneumonologii i alergologii dziecięcej, Warszawa 1996.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 83-903972-1-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, K[atarzyna] Wrotek.
  Tytuł: The serum level of 25-hydroxyvitamin D in men with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) chronically treated with corticosteroids.
  Tytuł całości: W: 25th European Symposium on Calcified Tissues Harrogatte International Centre, UK 25-29 April 1997
  Strony: [b. s.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, K[atarzyna] Wrotek.
  Tytuł: The serum level of 25-hydroxyvitamin D in men with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) chronically treated with corticosteroids.
  Tytuł całości: W: 3rd Polish-German Working Group Meeting on Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), April 17-18, 1997, Katowice, Poland : Posters
  Adres wydawniczy: [Katowice, 1997]
  Strony: s. [13], tab.
  Konferencja: COPD Working Group ERS, Katowice, 1997.04.17
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Clodronate oral therapy in steroid-dependent asthma patients with osteoporosis.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1997 : 52, 37 Suppl., 191, tab.
  Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI'97, Rhodes, Hellas June 1-5, 1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[oanna] Weyde, E[lżbieta] Józefczak, M[aria] Konieczna, E[lżbieta] Łuczak.
  Tytuł: Oral therapy with methylprednisolone in steroid-dependent asthma patients.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1997 : 52, 37 Suppl., 190
  Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI'97, Rhodes, Hellas June 1-5, 1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, A. Konieczna.
  Tytuł: Surowicze markery tworzenia kości u chorych na steroidozależną astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Serum markers of bone generation in patients with steroid-dependent bronchial asthma.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 1997 : T. 3, Suppl. 2, s. 80
  Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katowice, Polska, 20-23.11.1997
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, A. Konieczna.
  Tytuł: Surowicze markery tworzenia kości w steroidozależnej astmie oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: Serum markers of bone generation in steroid-dependent bronchial asthma.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 1997 : T. 3, Suppl. 2, s. 98
  Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Katowice, Polska, 20-23.11.1997
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, M[aria] Konieczna.
  Tytuł: Ocena poziomu osteokalcyny w surowicy mężczyzn z P.O.Ch.P przewlekle leczonych glikokortykosteroidami.
  Tytuł całości: W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Sekcji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporozy, Kraków, 2-4 października 1997 : Streszczenia prac - Abstracts
  Adres wydawniczy: Kraków, 1997
  Strony: s. 97
  Uwagi: Toż w j. ang.: Evaluation of osteocalcin serum level in men with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) on systemic corticosteroid therapy. Tamże s. 98.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Zapalenia płuc wywołane przez patogeny wewnątrzkomórkowe (ze szczególnym uwzględnieniem riketsjoz).
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 1997 : 4, 3, 166-168, ryc., tab., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ocena jakości życia i jej udział w rehabilitacji chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Assesment of quality of life (QOL) and its role in rehabilitation in patients with chronic respiratory diseases.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 65, 7-8, 563-566, ryc., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  147/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Wojciech Lubiński, Zenobia Lityńska, Bogumił Koiss, Jerzy Bruszewski, Krzysztof Piskorski.
  Tytuł: Ocena mechaniki oddychania w populacji młodych mężczyzn z różnych rejonów Polski.
  Tytuł równoległy: Evaluation of pulmonary function test in young men population living in different regions of Poland.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 16, s. 174-176, ryc., tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  148/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Zmiana jakości życia w chorobach alergicznych układu oddechowego u dorosłych.
  Tytuł całości: W: Postępy w alergologii - II / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
  Strony: s. 85-97, 5 ryc., tab., bibliogr. 71 poz.
  ISBN: 83-902383-4-9
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/224
  Autorzy: H[anna] Konop, A[nna] Frank-Piskorska, J[an] Podgórski.
  Tytuł: Ocena zaburzeń oddychania podczas snu u chorych na akromegalię.
  Tytuł całości: W: Sen w fizjologii, klinice i sporcie : III Kongres Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Bydgoszcz 28-30 września 1997 r
  Adres wydawniczy: Bydgoszcz, 1997
  Strony: s. 6
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/224
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, P[aweł] Maleszka, R[yszard] Malinowski, E[wa] Skrobowska.
  Tytuł: Quantitative evaluation of the extent of pulmonary emphysema in high resolution computed tomography (HRCT) and pulmonary function tests (PFT).
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 1998 : 12, Suppl. 28, 145
  Uwagi: ERS Annual Congress, Geneva, Switzerland, September 19-23, 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Jerzy Kruszewski, Tadeusz Płusa, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zasady rozpoznawania i leczenia astmy oskrzelowej : stanowisko Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego / [Aut. opracowania] Jerzy Alkiewicz, Ryszarda Chazan, Danuta Chmielewska-Szewczyk [et al.] ; ostateczna redakcja Tadeusz Płusa [et al.].
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1998 : 4, suppl. 1, 7-43, 20 tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/224
  Autorzy: A. Misztela, Włodzisław Kuliński, Anna Frank-Piskorska, Witold Tłustochowicz, Elżbieta Łuczak, Józef Mróz.
  Tytuł: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w profilaktyce osteoporozy u chorych leczonych przewlekle kortykosteroidami.
  Tytuł równoległy: The use of low-frequency alternating magnetic field in prophylaxis of osteoporosis in patients chronically treated with corticosteroids.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 7-8, s. 406-411, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/224
  Autorzy: Hanna Konop, Anna Frank-Piskorska, Jan K. Podgórski, Leszek Delimat.
  Tytuł: Zespół bezdechu podczas snu u chorych z akromegalią.
  Tytuł równoległy: The sleep apnea syndrome in acromegalic patients.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 32, 2, 351-358, 5 tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  154/224
  Autorzy: A[nna] Sosnowska, A[nna] Frank-Piskorska, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Wstępna ocena występowania bezdechu sennego u chorych z niewydolnością nerek leczonych powtarzanymi hemodializami w Stacji Dializ CSK WAM.
  Tytuł równoległy: Preliminary evaluation of sleep-apea patients with renal insufficiency on repated haemodialysis.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 66, supl. 2, 204
  Uwagi: Streszczenia prac przedstawionych na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego, Poznań, 4-10.10.98.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Alergologia / Niels Mygind [et al.]
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Jerzego Kruszewskiego i Wojciecha Silnego; [z ang. tł.. Sabina Chyrek-Borowska, (...), Anna Frank-Piskorska, Jerzy Kruszewski et al.].
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 1998
  Strony: VIII, 440 s. , il., tab. , 29 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: Rozdział 12 ; Rozdział 4, 13.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 1 pol.
  ISBN: 83-85842-98-5
  Typ publikacji:
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/224
  Autorzy: R[yszard] Malinowski, E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, P. Gutkowski.
  Tytuł: Drożność drzewa oskrzelowego u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP) przewlekle leczonych glikokortykosteroidami.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [13], tab.
  Uwagi: 10 Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/224
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, P[aweł] Maleszka, R[yszard] Malinowski, E[wa] Skrobowska.
  Tytuł: Ilościowa ocena stopnia nasilenia rozedmy płuc w tomografii komputerowej i badaniach czynnościowych oddychania.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [30]
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/224
  Autorzy: M[aria] Konieczna, E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Markery tworzenia i resorbcji tkanki kostnej - aspekty metodyczne i kliniczne w osteoporozie posteroidowej.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [24]
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/224
  Autorzy: W. Lubański, A[nna] Frank-Piskorska, E[lżbieta] Kozak.
  Tytuł: Ocena próby rozkurczowej z salmeterolem w 20 i 60 minut po inhalacji.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [57]
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/224
  Autorzy: M[aria] Konieczna, E. Konkolewska, A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Oznaczanie i przydatność komórkowych markerów zapalenia.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [43]
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, I[reneusz] Drabek, T[adeusz] Koczorowski, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Przydatność scyntygrafii wentylacyjnej w ocenie leków rozkurczowych i upłynniających wydzielinę oskrzelową.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [15]
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  162/224
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, A[ndrzej] Chciałowski, A[ndrzej] Kadłubowski, E[wa] Skrobowska.
  Tytuł: Wybrane aspekty współczesnej diagnostyki rozstrzeni oskrzeli w tomografii komputerowej i bronchofiberoskopii.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: , s. [14b].
  Uwagi: 10 Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Zaburzenia czynności tarczycy u mężczyzn z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POCHP) przewlekle leczonych steroidami.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [18], tab.
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/224
  Autorzy: H[anna] Konop, B[arbara] Grankowska, A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Zespół bezdechów podczas snu u chorych na wyrównaną cukrzycę typu II-go.
  Tytuł całości: W: X Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS w Tatrach Polskich
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: s. [20], tab.
  Uwagi: 10 Jubileszowe Sympozjum Polskiej Grupy ERS, Zgorzelisko, 12-14.01.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/224
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, E[wa] Skrobowska, E[lżbieta] Łuczak, R[yszard] Malinowski, P[aweł] Maleszka, E[wa] Bielczyńska, A[ndrzej] Kadłubowski.
  Tytuł: Ocena nasilenia zmian rozedmowych płuc w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT) i badaniach czynnościowych oddychania.
  Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia
  Adres wydawniczy: Katowice, 1998
  Strony: A-34
  ISBN: 83-86923-67-9
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Polekowe zapalenia płuc.
  Tytuł całości: W: Zapalenie płuc : aktualne problemy kliniczne / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1998
  Strony: s. 164-168, ryc., tab., bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/224
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Łuczak, Ryszard Malinowski, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Ilościowa ocena stopnia nasilenia rozedmy płuc w tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości i badaniach czynnościowych oddychania u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł całości: W: Aktualia' 98 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, 1999
  Strony: s. 121-134, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  ISBN: 83-912231-0-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Niektóre ekonomiczne aspekty leczenia przewlekłej, steroidozależnej astmy oskrzelowej u chorych po 50 roku życia.
  Tytuł całości: W: Aktualia' 98 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, 1999
  Strony: s. 147-154, il., tab., bibliogr. 3 poz.
  ISBN: 83-912231-0-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, K. Piskorski, Wojciech Lubiński.
  Tytuł: Wpływ ozonu (O3) troposferycznego na układ oddechowy.
  Tytuł całości: W: Aktualia' 98 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, 1999
  Strony: s. 47-56, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  ISBN: 83-912231-0-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/224
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, E[wa] Skrobowska, E[lżbieta] Łuczak.
  Tytuł: Pulmonary emphysema - quantitative evaluation in high resolution computed tomography (HRCT) and pulmonary function tests (PFT).
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 1999 : 9, Suppl. 1 : ECR '99 European Congress of Radiology, March 7-12, 1999 Vienna, Austria, 265
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Relationship between impairment of ventilation and bone mineralisation in men with COPD.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 1999 : 14, Suppl. : Congress of European Respiratory Society, Madrit, Spain, 8-12.10.1999 r., 517, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Osteoporoza posteroidowa w chorobach układu oddechowego.
  Czasopismo: Lekarz
  Szczegóły: 1999, nr 5, s. 17-18, 20, 22-25, 27, biliogr. 18 poz.
  ISSN: 1429-0693
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Infrared thermovision as a non-invasive method for the evaluation of upper airways (UA) in patients with obstructive sleep apnoea syndrome (OSA).
  Czasopismo: Thermol. Int.
  Szczegóły: 1999 : Vol. 9, nr 4, s. 163-164
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Aktualia' 98 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 1999
  Strony: 171 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: Tekst częśc. ang.
  ISBN: 83-912231-0-8
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/224
  Autorzy: Renata Andrysiak, Anna Frank-Piskorska, Justyna Mianowicz, Mateusz Krasuń, Leszek Królicki.
  Tytuł: Górne drogi oddechowe u chorych na zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu (OBS) w badaniu tomografii rezonansu magnetycznego (MR).
  Tytuł równoległy: Upper airways images (obtained with MRN tomography) in patients with Obstructive Sleep Apnoea Syndrome (OSAS).
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 67-78, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/224
  Autorzy: Targowski Targowski, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ilościowa ocena mineralizacji układu kostnego u chorych na sarkoidozę przy pomocy absorpcji o materii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii fotonu (DEXA).
  Tytuł równoległy: Quantitative analysis of bone mineralisation in sarcoid patients with the use of DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry).
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 147-155, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/224
  Autorzy: Ryszard Malinowski, Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Kozak, Małgorzata Farnik-Brodzińska, Teresa Hoffman.
  Tytuł: Jakość życia zależna od stanu zdrowia (Health Rrelated Qquality of Life - HRQoL) chorych na przewlekłą astmą oskrzelową, żyjących w Polsce na przełomie wieków.
  Tytuł równoległy: Health Related Quality (HRQoL) of Life of chronic, moderate asthma patients living in Poland at the turn of centuries.
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 215-225, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/224
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Propozycje współczesnych polskich norm spirometrycznych dla mężczyzn w wieku 18-23 lat.
  Tytuł równoległy: New range of pulmonary function test predicted values for healthy, young (18-23 years) male population in Poland.
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 39-51, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Raport na temat sarkoidozy (wybór z porozumienia 3 międzynarodowych towarzystw naukowych ATS, ERS i WASOG wygłoszonego w roku 1999).
  Tytuł równoległy: American Thoracic Society (ATS), European Respiratory Society (ERS), World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders (WASOG) Statements on Sarcoidosis (in short).
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank_Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 129-136, bibliogr. 2 poz., sum.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/224
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Anna Frank-Piskorska, Andrzej Chciałowski, Ewa Skrobowska, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Rola tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości (HRCT) w ocenie zmian płucnych w przebiegu sarkoidozy - doświadczenie własne.
  Tytuł równoległy: Role of High Resolution Computed Tomography (HRCT) in the pulmonary sarcoidosis evaluation - preliminary observations.
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 137-146, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISBN: 83912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Rozpoznawanie, profilaktyka i leczenie osteoporozy posteroidowej (OS) u chorych na przewlekłe schorzenia układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Diagnosis, prophylaxis and therapy of secondary steroid - induced osteoporosis (SiO) in patients with chronic pulmonary diseases.
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 183-201, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Skojarzone leczenie przeciwzapalne (glukosteroidy z lekiem przeciwleukotrienowym) u chorych na astmę oskrzelową - obserwacje własne i uzasadnienie teoretyczne.
  Tytuł równoległy: Combined anti-inflammatory therapy (glicocrticosteroids with leukotriene receptors antagonists) - theory and clinical observations in asthma patients.
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 202-214, bibliogr. 33 poz., sum.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Hanna Konop.
  Tytuł: Zaburzenia oddychania podczas snu u chorych na cukrzycę insulinozależną typu 2-go.
  Tytuł równoległy: Sleep respiratory disorders, (SRD) in patients with noninsulin dependent diabetes mellitus (NIDDM).
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 89-95, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISBN: 83912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/224
  Autorzy: Hanna Konop, Anna Frank-Piskorska, Jan Krzysztof Podgórski.
  Tytuł: Zespół bezdechów podczas snu u chorych na akromegalię.
  Tytuł równoległy: Sleep Apnoea Syndroma (SAS) in patients with acromegaly.
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 79-88, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu (ZOBS).
  Tytuł równoległy: Obstructive Sleep Apnea Syndrome (OSAS) - diagnosis and contemporary therapeutic options.
  Tytuł całości: W: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa / pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: s. 52-66, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, T. Targowski.
  Tytuł: Analiza składu ciała u kobiet chorych na przewlekłą astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Analysis of body composition in asthmatic, postmenopausal women.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 256-257
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Kompozycja masy ciała - metody rozpoznawania, znaczenie kliniczne i korekta u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Body composition - diagnosis, clinical features and correction's methods in asthma patients.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 277
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Oszczędzający wpływ leczenia montelukastem sodu na dobową dawkę steroidów u chorych na steroidozależną astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Montelucast's therapy and possibility for steroids dose reduction in steroid-dependent asthma patients.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 263, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Problem starzenia się płuc a astma oskrzelowa.
  Tytuł równoległy: Aging lung and the problem of bronchial asthma.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 203-207, bibliogr. 25 poz.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Starzenie się płuc u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Ageing lungs in asthma patients.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 277
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/224
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Frank-Piskorska, L. Królicki, K. Marach, M. Krasuń, A. Mianowicz.
  Tytuł: Adverse effects of obstructive sleep apnea (OSA) on cerebral blood flow.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
  Szczegóły: 2000 : Vol. 27, nr 8, s. 1110
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Paris, 2000.09.02
  ISSN: 0340-6997
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/224
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Frank-Piskorska, A. Mianowicz, K. Marach, M. Krasuń.
  Tytuł: The role of MR and SPECT imaging in evaluation of causes and effects of obstructive sleep.
  Czasopismo: European Journal of Nuclear Medicine
  Szczegóły: 2000 : Vol. 27, nr 8, s. 227
  Konferencja: European Association of Nuclear Medicine, Paris, 2000.09.02
  ISSN: 0340-6997
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/224
  Autorzy: E[lżbieta] Łuczak, A[nna] Frank-Piskorska, T[omasz] Targowski, W[itold] Tłustochowicz.
  Tytuł: Body composition analysis in men with COPD treated and untreated with corticosteroids.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 55s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/224
  Autorzy: T[omasz] Targowski, A[nna] Frank-Piskorska, W[ojciech] Lubiński.
  Tytuł: Comparative analysis of body composition in asthmatic and healthy, postmenopausal women.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 234s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/224
  Autorzy: W[ojciech] Lubiński, A[nna] Frank-Piskorska, T[omasz] Targowski.
  Tytuł: Evaluation values of basic pulmonary function tests (PFT) in young male population from Poland.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 367s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, R[yszard] Malinowski, E[lżbieta] Kozak, M. Farnik-Brodzinska, T. Hoffman.
  Tytuł: Quality of life (QoL) of chronic, moderate asthma patients in Poland during 1999.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 473s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, A[nna] Konop.
  Tytuł: Sleep respiratory disorders in patients with NIDDM (Noninsulin Dependent Diabetes Mellitus).
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2000 : Vol. 16, Suppl. 31, s. 452s
  Konferencja: European Respiratory Society, Florence, 2000.08.30
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/224
  Autorzy: R. Andrysiak, Anna Frank-Piskorska, L. Królicki, M. Krasuń, K. Marach, Anna Konop.
  Tytuł: Ocena górnych dróg oddechowych za pomocą tomografii rezonansu magnetycznego u chorych z zaburzeniami oddychania podczas snu.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Warszawa 13.05.2000 : streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2000]
  Strony: s. 2
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Anna Konop.
  Tytuł: Zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS) u chorych na cukrzycę insulinoniezależną (typ II).
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Warszawa 13.05.2000 : streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2000]
  Strony: s. 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/224
  Autorzy: R. Andrysiak, Anna Frank-Piskorska, L. Królicki, M. Krasuń, K. Marach, Anna Konop.
  Tytuł: Zmiany przepływu krwi w mózgu w badaniu SPECT u chorych z zespołem obturacyjnym bezdechów podczas snu.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, Warszawa 13.05.2000 : streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2000]
  Strony: s. 3
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/224
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Ocena wpływu palenia tytoniu na czynność układu oddechowego u młodych mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Evaluation of influence of tobacco smoking on pulmonary function in young men.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 68, nr 5/6, s. 226-231, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 2450-1409
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  202/224
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Przydatność przyrządu Flutter VRP1 w rehabilitacji chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego.
  Tytuł równoległy: Efficacy of the flutter VRP1 device for physiotherapy in patients with chronic pulmonary diseases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, nr 43, s. 37, 39-40, ryc., tab., bibliogr.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Lubiński
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  203/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Aktualia 2000 w fizjopatologii i klinice oddychania : praca zbiorowa.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Anny Frank-Piskorskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa : Anna Frank-Piskorska, cop., 2000
  Strony: 248 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 83-912231-5-9
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Astma nocna i zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu - współistnienie, różnicowanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Nocturnal asthma and Obstructive Sleep Apnea Syndrome - coexistence, differentiation
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2001 : 6, supl. 1 : Alergia Astma Immunologia Kliniczna : III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Łódź 6-9 czerwca 2001 : Materiały naukowe, 117
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Corticosteroid-sparing effect during 6 months montelucast s therapy, in steroid-dependent asthma patients.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2001 : 56, Suppl. 68 : XXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Berlin, Germany May 9-13, 2001, 24
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Circadian rhytm of systemic blood pressure in men with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2001 : 18, Suppl. 33 : Abstracts 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, 2001, 89, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, R[yszard] Malinowski, T. Hoffman.
  Tytuł: Evaluation of quality of life (QoL) in asthma patients during 6 months formoterol therapy.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2001 : 18, Suppl. 33 : Abstracts 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, 2001, 44
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/224
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Frank-Piskorska, L. Królicki, J. Mianowicz, M. Krasuń.
  Tytuł: The MR imaging the upper airways and its role in patients with obstructive sleep apnea.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2001 : 18, Suppl. 33 : Abstracts 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, 2001, 227
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/224
  Autorzy: M[agdalena] Żabicka, A[nna] Frank-Piskorska, E[wa] Skrobowska, J. Ryterski.
  Tytuł: MR pulmonary angiography in patients with chronic pulmonary hypertension-preliminary observations.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2001 : 18, Suppl. 33 : Abstracts 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, 2001, 225-226
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/224
  Autorzy: A[ndrzej] Wojdas, A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: The place of anterior rhinomanometry in therapy of patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2001 : 18, Suppl. 33 : Abstracts 11th ERS Annual Congress, Berlin, Germany, September 22-26, 2001, 419, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Combined anti-inflammatory therapy (glycosteroid and montelukast sodium) of asthma patients.
  Czasopismo: Int. J. Immunorehab.
  Szczegóły: 2001 : 3, 2, 48, tab.
  Uwagi: VII International Congress on Immunorehabilitation "Allergy, Immunology and Global Network: Insight into the New Milennium", New York, USA, April 14-17, 2001.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Starzenie się płuc a regulacja oddychania.
  Tytuł całości: W: Klinicze aspekty regulacji oddychania.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Red. Mieczysław Pokorski
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press, 2001
  Strony: s. 156-168, bibliogr. [19] poz.
  ISBN: 83-88778-01-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Analiza składu ciała - metody rozpoznawania, znaczenie kliniczne i możliwości korekty u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 337
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, R. Malinowski, T. Hofman.
  Tytuł: Ocena jakości życia (QOL) chorych na przewlekłą umiarkowaną, steroido-zależną astmę oskrzelową - po 6 miesiącach wziewnego leczenia Formoterolem.
  Tytuł równoległy: Quality of life of patients with chronic, moderate steroid-dependent asthma after 6 months - therapy with inhaled Formoterol.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 338
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, A. Andrysiak, H[anna] Konop.
  Tytuł: Rola tomografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce przyczynowej zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu u chorych na cukrzycę typu 2.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 428
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/224
  Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Rytm dobowy systemowego ciśnienia krwi u chorych na zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu (ZOBS).
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 59, 7-8, 434
  Uwagi: XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Zabrze, 5 - 8 września 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/224
  Autorzy: Magdalena Żabicka, Anna Frank-Piskorska, Ewa Skrobowska, J. Ryterski, Agnieszka Warczyńska, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Angiografia MR (MRA) tętnic płucnych u chorych z wtórnym nadciśnieniem płucnym.
  Tytuł całości: W: XII Spotkanie Polskiej Sekcji European Respiratory Society, Karpacz 19-23.010.2001 : program
  Adres wydawniczy: [Karpacz, 2001]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/224
  Autorzy: Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Zaburzenia mineralizacji tkanki kostnej u osób chorych na sarkoidozę.
  Tytuł całości: W: XII Spotkanie Polskiej Sekcji European Respiratory Society, Karpacz 19-23.010.2001 : program
  Adres wydawniczy: [Karpacz, 2001]
  Strony: abstr. 12
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/224
  Autorzy: W[łodzisław] Kuliński, A. Misztela, A[nna] Frank-Piskorska.
  Tytuł: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w profilaktyce osteoporozy u chorych leczonych przewlekle kortykosteroidami.
  Tytuł całości: W: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. - T. 9 : Fizyka medyczna / pod red. Macieja Nałęcza, red. tomu Grzegorz Pawlicki [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2000
  Strony: s. 465-471, 2 tab., bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/224
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Frank-Piskorska, L. Królicki, M. Ruszczyńska, M. Krasuń, J. Mianowicz.
  Tytuł: Ocena przepływu mózgowego oraz drożności naczyń szyjnych i mózgowych u chorych z zespołem obturacyjnych bezdechów podczas snu.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 31, s. 82-83
  Uwagi: VIII Zjazd Naukowy PTMN, Poznań, 12-15 czerwca 2002
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/224
  Autorzy: Anna Frank-Piskorska.
  Tytuł: Zaburzenia oddychania podczas snu w praktyce alergologicznej.
  Tytuł równoległy: Sleep related breathing disorders in allergology practice.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2002 : 59, 6, 457-461, tabl., 20 poz., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  222/224
  Autorzy: R. Andrysiak, A[nna] Frank-Piskorska, L. Królicki, M. Krasuń, M. Ruszczyńska, J. Mianowicz.
  Tytuł: Badanie rezonansu magnetycznego górnych dróg oddechowych u chorych z zespołem bezdechów podczas snu oraz korelacja z Body Mass Index.
  Czasopismo: Valetudinaria Post. Med. Klin. Wojsk.
  Szczegóły: 2002 : 7, 1-2, 73, tab.
  Uwagi: Materiały naukowe IV Zjazdu Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego, Bydgoszcz, 6-8 czerwca 2002 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/224
  Autorzy: Tomasz Targowski, Anna Frank-Piskorska, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ przewlekłego leczenia glikokortykosteroidami na beztłuszczową masę ciała u kobiet na ciężką astmę oskrzelową.
  Tytuł równoległy: Influence of chronic glicocorticosteroid therapy on fat free mase in women with severe bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 17, 102, 567-570, 3 tab., bibliogr. 32 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  224/224
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Anna Frank-Piskorska, Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na czynność układu oddechowego u młodych mężczyzn w różnych rejonach Polski.
  Tytuł równoległy: The influence of air pollution on pulmonary function in young male population from different regions of Poland.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 92, s. 128-132, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM