WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: FROM SŁAWOMIR
Liczba odnalezionych rekordów: 66Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/66
Autorzy: Iwona Bajera, Paweł Maleszka, Sławomir From.
Tytuł: Analiza wskaźników wentylacyjnych przed i po badaniu bronchofibroskopowym u chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Tytuł równoległy: Analysis of ventilation parameters before and after bronchofiberoscopy in patients with atopic bronchial asthma and COPD.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 16, s. 171-173, ryc., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  2/66
  Autorzy: W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, R[enata] Rożyńska, S[ławomir] From, T[omasz] Targowski, S[ławomir] Dudko, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Early detection of COPD in mass spirometry.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2002 : 20, Suppl. 38 : Abstracts 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, 2002, 123s
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  3/66
  Autorzy: Sławomir From, Tomasz Targowski, Tadeusz Płusa, Renata Rozynska, Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, Wojciech Lubiński.
  Tytuł: The influence of chronic concomitant diseases and age on the risk of death in patients with community-aquired pneumonia.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2002 : 20, Suppl. 38 : Abstracts 12th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 14-18, 2002, 354
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/66
  Autorzy: W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, R[enata] Rożyńska, S[ławomir] From, T[omasz] Targowski, S[ławomir] Dudko, A[ndrzej] Chciałowski.
  Tytuł: Early detection of COPD in mass spirometry.
  Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 53, Suppl. 2, s. 40
  Uwagi: Eight Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumology, 9-11 May 2002 Warszaw, Poland / ed. Mieczysław Pokorski, Magdalena Marczak
  ISSN: 0867-5910
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/66
  Autorzy: Sławomir From, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Czynniki zagrożenia zgonem w przebiegu pozaszpitalnego zapalenia płuc.
  Tytuł równoległy: The risk factors of death in case of community-acquired pneumonia.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2002 : 12, 72, 455-457, il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/66
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Marzena J. Mierzejewska-Zawisza, Sławomir From.
  Tytuł: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - rozpoznawanie i leczenie.
  Tytuł równoległy: Chronic Obstructive pulmonary Disease (COPD) - diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Twój Mag. Med.
  Szczegóły: 2002 : 7, 7-8, 12-18, 5 il., bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  7/66
  Autorzy: Sławomir From.
  Tytuł: Wpływ wieku i współistniejących przewlekłych chorób na obraz kliniczny pozaszpitalnego zapalenia płuc. Praca doktorska / Sławomir From, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2002
  Strony: 144 k. , ryc., tab. , 30 cm , bibliogr. 107 poz
  Uwagi: Promotor: płk prof.dr hab.n.med. Tadeusz Płusa. - [Obrona : 16.10.2002]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/66
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, I[reneusz] Drabek, S[ławomir] From, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, E[ugeniusz] Dziuk, W[ojciech] Kozłowski.
  Tytuł: Przydatność Tc99m analogu somatostatyny w diagnostyce obwodowych zmian płucnych (badania wstępne).
  Czasopismo: Acta Pneumonol. Allergol. Ped.
  Szczegóły: 2003 : 6, supl.1 : XIV Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society, Zakopane, 2-5 marca 2003 r., 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/66
  Autorzy: Ireneusz Drabek, Andrzej Chciałowski, Sławomir From, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa, Eugeniusz Dziuk, Sławomir Dudko, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Radionuclid 99mTc-depreotide in the diagnosis of solitary pulmonary nodules.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2003 : 22, Suppl. 45 : Abstracts 13th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, September 27-October 1, 2003, 251
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/66
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Ireneusz Drabek, Sławomir From, Wojciech Lubiński, Tadeusz Płusa, Eugeniusz Dziuk, Sławomir Dudko.
  Tytuł: Radionuclid 99mTc - Depreotide in the diagnosis of solitary pulmonary nodules.
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2003 : 41, Suppl. 2 : Abstracts of the 10th World Conference on Lung Cancer, 10-14 August, Vancouver, Canada, S202
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/66
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, T. Dębowski.
  Tytuł: Farmakoekonomika astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Pharmacoeconomics of asthma and chronic obstructive lung disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 14, nr 84, s. 676-678, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  12/66
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Ireneusz Drabek, Sławomir From, Tadeusz Płusa, Eugeniusz Dziuk, N. Hussein.
  Tytuł: Przydatność depreotydu w diagnostyce obwodowych zmian płucnych - badanie wstępne.
  Tytuł równoległy: The advantages of depreotide in diagnosis of spherical solitary pulmonary nodules (SPN) - preliminary study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 81, 185-188, 2 il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  13/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sławomir From.
  Tytuł: Znaczenie przeciwciał monoklonalnych anty-IgE w leczeniu alergicznej astmy oskrzelowej.
  Tytuł równoległy: The role of monoclonal anti-IgE antibodies (rhu-MAb) in treatment of allergic bronchial asthma.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : 14, 79, 65-68, 2 il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/66
  Autorzy: N[orbert] Szaluś, E[ugeniusz] Dziuk, Andrzej Chciałowski, M[agdalena] Żabicka, S[ławomir] From.
  Tytuł: 99m Tc-Depreotide scintigraphy and fusion imaging of SPECT and CT in the evaluation of malignant pulmonary nodules and metastases.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2004 : 31, Suppl. 2 : Abstracts Annual Congress of the European Association of EANM, Helsinki, 2004, S215
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/66
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From.
  Tytuł: Evaluation of costs of inhospital treatment of COPD exacerbations.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2004 : 24, Suppl. 48 : Abstracts 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK, September 4-8, 2004, 64s
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/66
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Sławomir From, Eugeniusz Dziuk, Magdalena Żabicka, Wojciech Lubiński, N. Hussain, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Radionuclid 99mTc - Depreotide in the diagnosis of solitary pulmonary nodules.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2004 : 24, Suppl. 48 : Abstracts 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK, September 4-8, 2004, 48s
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/66
  Autorzy: Justyna Mierzejewska, Sławomir From, Renata Rożyńska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Perspektywy stosowania leków przeciwleukotrienowych.
  Tytuł równoległy: Perspectives of the antileukotrienes administration.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 1, 59-62, 2 il., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/66
  Autorzy: Sławomir From, Tomasz Targowski, Renata Rożyńska, Romuald Carewicz.
  Tytuł: Wpływ wieku, płci i współistniejących chorób przewlekłych na obraz kliniczny i czas stosowanej antybiotykoterapii u chorych na pozaszpitalne zapalenie płuc.
  Tytuł równoległy: The influence of age, sex and concomitant chronic diseases on clinical picture and time of antibiotic therapy in patients with community acquired pneumonia.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 4, 230-233, il., 4 tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sławomir From, Renata Rożyńska, Justyna Mierzejewska.
  Tytuł: Wpływ niektórych czynników demograficznych i socjalnych na stopień uzależnienia od nikotyny oraz motywację do rzucenia palenia tytoniu u zdrowych.
  Tytuł równoległy: Influence of sone demographical and social factors on degree of nicotine addiction and motivation to quit smoking in healthy people.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : 72, 5-6, 198-200, 2 tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/66
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, E[ugeniusz] Dziuk, S[ławomir] From, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, M[agdalena] Żabicka, N. Hussain-Qandil.
  Tytuł: Przydatność preparatu depreotyd znakowanego technetem 99m w diagnostyce obwodowych zmian w płucach.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 7-8, s. 308
  Konferencja: , Łodź, 2004.09.22
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/66
  Autorzy: Małgorzata Faber, Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Beata Mamełka.
  Tytuł: Ocena klinicznej skuteczności oraz porównanie bezpośrednich kosztów leczenia azytromycyną chorych z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc leczonych ambulatoryjnie lub w warunkach szpitalnych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of clinical and direct costs of azithromycin treatment for exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in hospitalized and outpatients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, supl. 1 : XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia "Skuteczność i koszty leczenia astmy i POChP", Warszawa, 7-9 maja 2004 r., 96-99, 4 tab., bibluiogr. 22 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  22/66
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Retrospektywna analiza bezpośrednich kosztów szpitalnego leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł równoległy: Retrospective analysis of direct costs of hospital treatment of chronic obturative pulmonary disease exacerbations.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, supl. 1 : XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia "Skuteczność i koszty leczenia astmy i POChP", Warszawa, 7-9 maja 2004 r., 91-94, 2 il., 3 tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  23/66
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Eugeniusz Dziuk, Sławomir From, Tadeusz Płusa, Wojciech Lubiński, Jacek Pietrzykowski, Magdalena Żabicka, N. Hussain.
  Tytuł: Syntetyczny analog somatostatyny (depreotide) znakowany technentem99 w diagnostyce obwodowych zmian płucnych.
  Tytuł równoległy: Technetium99 labelled synthetic somatostatin analogue (depreotide) in the diagnosis of peripheral solitary pulmonary nodules.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2004 : 112, 3, 1031-1038, il., 2 tab., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  24/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Aktywne palenie tytoniu jako czynnik determinujący wysokość kosztów leczenia szpitalnego zaostrzeń POChP.
  Tytuł równoległy: Active tobacco smoking as determinant of costs of inhospital treatment of COPD exacerbations.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 10, s. 1049-1051, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  Konferencja: , Poznań, 2004.11.18
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  25/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Patrycja Grabowska, Renata Rożyńska, Sławomir From, Justyna Mierzejewska, Piotr Niedziałkowski.
  Tytuł: Analiza porównawcza uzależnienia od nikotyny i motywacji do rzucenia palenia tytoniu u chorych na astmę oskrzelową lub POChP.
  Tytuł równoległy: Comparative analysis of nicotine dependence and motivation to quit smoking in patients with bronchial asthma or COPD.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 10, s. 1046-1048, bibliogr. 21 poz., sum.
  Konferencja: , Poznań, 2004.11.18
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  26/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Renata Rożyńska, Sławomir From, Justyna Mierzejewska, Patrycja Grabowska, W. Przekora.
  Tytuł: Stosowanie zasad minimalnej interwencji przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ocenie pacjentów uzależnionych od nikotyny.
  Tytuł równoległy: Application of the principles of minimum intervension by basic health care doctors - evaluation by patients addicted to nicotine.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 61, nr 10, s. 1177-1179, bibliogr. 14 poz., sum.
  Konferencja: , Poznań, 2004.11.18
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  27/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Szkoda, Sławomir From, Renata Rożyńska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Diagnostic value of telomerase activity measurement in transthoracic fine needle biopsy (FNB) specimens of non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2005 : Vol. 26, Suppl. 49, s. 330s
  Konferencja: European Respiratory Society, Copenhagen, 2005.09.17
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  28/66
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Lekarz prowadzący a bezpośrednie koszty hospitalizacji z powodu zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Warszawa, 24 października 2005 r
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne; Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, 2005
  Strony: s. 13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  29/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Palenie tytoniu a bezpośrednie koszty leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w szpitalu.
  Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Warszawa, 24 października 2005 r.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne ; Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, 2005
  Strony: s. 20
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  30/66
  Autorzy: Wojciech Lubiński, Sławomir From.
  Tytuł: Sprawozdanie z II Polsko-Chińskiej Konferencji Medycznej "Choroby XXI wieku".
  Tytuł równoległy: Report from the II Polish-Chinese Medical Meeting "Disease of the XXIst century".
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2005 : 81, 1, 62-63, 2 fot.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/66
  Autorzy: A[ndrzej] Chciałowski, S[ławomir] From, M[agdalena] Żabicka, W[ojciech] Lubiński, T[adeusz] Płusa, E[ugeniusz] Dziuk, N[orbert] Szaluś, N. Quandi, R[omuald] Carewicz.
  Tytuł: Radionuclid 99mTc - depreotide in the diagnosis of solitary pulmonary nodules.
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2005 : Vol. 49, Suppl. 2, s. S209, Abst. [P-354]
  Uwagi: Abstracts of the 11th World Conference on Lung Cancer, 3-6 July 2005, Barcelona, Spain
  ISSN: 0169-5002
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/66
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, M. T. Szkoda, S[ławomir] From, R[enata] Rożyńska.
  Tytuł: Relative telomerase activity (RTA) in specimens from transthoracic fine biopsy of lung tumours as a marker of clinical advancement of non small cell lung cancer (NSCLC).
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2005 : 49, Suppl. 2, S271
  Uwagi: 11th World Conference on Lung Cancer, 3-6 July 2005, Barcelona, Spain.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/66
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, M. T. Szkoda, S[ławomir] From, R[enata] Rożyńska.
  Tytuł: Usefulness of telomerase activity measurements in fine needle biopsy specimens in diagnosis of peripheral non small cell lung cancer.
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2005 : 49, Suppl. 2, S187
  Uwagi: 11th World Conference on Lung Cancer, 3-6 July 2005, Barcelona, Spain.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Zależność pomiędzy stopniem ciężkości choroby, wskaźnikiem palenia tytoniu i wiekiem chorych a bezpośrednimi kosztami leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w szpitalu.
  Tytuł równoległy: Relationship beteen disease severity, smoking index age and direct costs of hospital treatment of COPD exacerbation.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 73, 1, 32-35, 3 tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/66
  Autorzy: Romuald Carewicz, Andrzej Chciałowski, Sławomir From.
  Tytuł: Metapneumowirusy - "najmłodsze" patogeny zakażenia dróg oddechowych u ludzi.
  Tytuł równoległy: Metapneumoviruses - the "youngest" pathogens of respiratory tract infections in human.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 113, 701-703, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/66
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski, Renata Rożyńska, Justyna Mierzejewska, Sławomir From.
  Tytuł: Aleksytymia i depresja : związek z paleniem papierosów, uzależnieniem od nikotyny i motywacją do rzucenia palenia.
  Tytuł równoległy: Alexithymia and depression : relationship to cigarette smoking, nicotine dependence and motivation to quit smoking.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2005 : 62, 10, 1004-1009, 2 il., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tytoń a Zdrowie. Odwieczny Problem - Nowe Wyzwania, 17-18.11.2005 roku, Poznań
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, T. Szkoda, Sławomir From, Renata Rożyńska, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Wpływ nikotynizmu na aktywności telomerazy w niedrobnokomórkowych guzach złośliwych płuc.
  Tytuł równoległy: Influence of nicotine addiction on telomerase activity in malignat non-small cell tumors.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2005 : 62, 10, 1043-1046, il., 2 tab., streszcz., sum.
  Uwagi: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tytoń a Zdrowie. Odwieczny Problem - Nowe Wyzwania, 17-18.11.2005 roku, Poznań
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/66
  Autorzy: Renata Rożyńska, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Patrycja Grabowska, Sławomir From.
  Tytuł: Wpływ palenia tytoniu na stężenie metaloproteinazy 1 (MMP-1) w surowicy u osób chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł równoległy: The influence of smoking on the metalloproteinase 1 (MMP-1) concentration in serum in the group of patients with chronic obstructive pulmonary disease.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 2005 : 62, 10, 1047-1050, il., 2 tab., bibliogr. 33 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Tytoń a Zdrowie. Odwieczny Problem - Nowe Wyzwania, 17-18.11.2005 roku, Poznań
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Sławomir From, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Farmakoekonomika chorób alergicznych.
  Tytuł całości: W: Alergologia współczesna
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2006
  Strony: s. 232-240, il., bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 83-916116-8-X
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Szkoda, Tadeusz Płusa, Justyna Mierzejewska, N. Qandil, Cezary Jochymski, Sławomir From, Patrycja Grabowska, Paweł Janda.
  Tytuł: Telomerase activity in transthoracic fine needle biopsy specimens as a prognostic factor of survival in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) treated surgically or nonsurgically.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2006 : Vol. 28, Suppl. 50, s. 387s
  Konferencja: European Respiratory Society, Munich, 2006.09.02
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/66
  Autorzy: P[atrycja] Grabowska, T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, S[ławomir] From.
  Tytuł: Depresja a jakość życia u chorych na astmę oskrzelową.
  Czasopismo: Farmakoekonomika
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 4, s. 6
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Warszawa, 2006.12.06
  ISSN: 1428-9318
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/66
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Koszty leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Polsce (badanie pilotażowe).
  Czasopismo: Farmakoekonomika
  Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 4, s. 8
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne, Warszawa, 2006.12.06
  ISSN: 1428-9318
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/66
  Autorzy: Patrycja Grabowska, Tomasz Targowski, Sławomir From, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Poziom wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu u chorych hospitalizowanych.
  Tytuł równoległy: Knowledge about tobacco smoking toxicity among hospitalized patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 4, s. 251-253, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/66
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Koszty leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w Polsce (badanie pilotażowe).
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 269
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/66
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Wpływ sposobu sprawowania opieki przez lekarza na bezpośrednie koszty hospitalizacji z powodu zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 269
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne, Opole, 2006.09.14
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/66
  Autorzy: K[arina] M. Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From.
  Tytuł: Costs of COPD exacerbations in Poland (results of the pilot study).
  Czasopismo: Value in Health
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 6, s. A261
  Konferencja: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Copenhagen, 2006.10.28
  ISSN: 1098-3015
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/66
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Tobacco smoking and direct costs of treatment of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations.
  Czasopismo: Value in Health
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 3, s. A94
  Konferencja: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Philadelphia, 2006.05.20
  ISSN: 1098-3015
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  48/66
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Treating doctor and direct costs of hospitalization due to chronic obstructive pulmonary disease exacerbations.
  Czasopismo: Value in Health
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 3, s. A94
  Konferencja: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, Philadelphia, 2006.05.20
  ISSN: 1098-3015
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  49/66
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Active tobacco smoking and costs of COPD exacerbations in secondary medical care in Poland.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 30, Suppl. 51, s. 194s
  Uwagi: Abstracts 17th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, 2007
  ISSN: 0904-1850
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/66
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From.
  Tytuł: Direct and indirect costs of COPD treatment in primary and secondary care in Poland.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 30, Suppl. 51, s. 195s
  Uwagi: Abstracts 17th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, 2007
  ISSN: 0904-1850
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/66
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Manner of treatment and costs of COPD exacerbations in secondary medical care in Poland.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2007 : Vol. 30, Suppl. 51, s. 194s
  Uwagi: Abstracts 17th ERS Annual Congress, Stockholm, Sweden, September 15-19, 2007
  ISSN: 0904-1850
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/66
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, T. Szkoda, N. Qandil, Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Prognostic value of telomerase activity in transthoracic fine-needle biopsy aspirates from non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: J. Thorac. Oncology
  Szczegóły: 2007 : 2, 8, S550
  Uwagi: 12th World Conference on Lung Cancer, Seoul, Korea, September 2-6, 2007.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  53/66
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, S[ławomir] From.
  Tytuł: Relationship between time of duration of COPD and frequency of disease exacerbations.
  Czasopismo: Value Health
  Szczegóły: 2007 : 10, 6, A307
  Uwagi: ISPOR Tenth Annual European Congress. 20-23 October 2007, Dublin, Ireland, Contributed Presentation Abstracts
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/66
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, M[arzena] J. Mierzejewska, S[ławomir] From.
  Tytuł: Comparison of outpatient and inpatient costs of moderate and severe exacerbations of COPD in Poland in 2007.
  Czasopismo: Farmakoekonomika
  Szczegóły: 2008 : 12, 3, 8
  Uwagi: VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Warszawa, 2-3 grudnia 2008.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/66
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Szkoda, T[adeusz] Płusa, S[ławomir] From.
  Tytuł: Telomerase activity in transthoracic fine-needle biopsy aspirates from non-small cell lung cancer as prognostic factor of patients' survival.
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2008 : Vol. 61, nr 1, s. 97-103, bibliogr. 30 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 0169-5002
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.970
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  56/66
  Autorzy: Norbert Szaluś, Andrzej Chciałowski, Sławomir From, Magdalena Zagrodzka, Jacek Pietrzykowski, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Scyntygrafia płuc z 99mTc-depreotydem i nakładanie obrazów tomografii komputerowej w rozpoznawaniu pojedynczego guza płuca.
  Tytuł równoległy: Fusion of pulmonary scintigraphy with Tc99m-depreotide imaging with CT scan in recognizing solitary pulmonary nodule.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 25, nr 148, s. 330-334, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Norbert Szaluś
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  57/66
  Autorzy: T[omasz] Targowski, K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Szkoda, S[ławomir] From, N. Quandi, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Telomerase activity in transthoracic fine-needle biopsy aspirates as a marker of peripheral lung cancer.
  Czasopismo: Thorax
  Szczegóły: 2008 : Vol. 63, nr 4, s. 342-344, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 0040-6376
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 7.069
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  58/66
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From.
  Tytuł: Koszty leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych w 2007 roku - wyniki wieloośrodkowego badania polskiego.
  Tytuł równoległy: Costs of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease in primary and secondary care in 2007 - results of multicenter Polish study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 153, s. 208-214, il., tab., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/66
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Tomasz Faluta, Łukasz Borowiec.
  Tytuł: Koszty przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych w ramach specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w Polsce.
  Tytuł równoległy: Costs of chronic obstructive pulmonary disease in patients treated in ambulatory care in Poland.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 2011 : T. 79, nr 5, s. 337-342, tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/66
  Autorzy: Marta Pacholska-Pytlakowska, Tadeusz Płusa, Sławomir From.
  Tytuł: Współczesne uwarunkowania etiopatogenetyczne sarkoidozy.
  Tytuł równoległy: Contemporary determinations of sarcoidosis ethiopathogenesis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 185, s. 288-291, tab., bibliogr. 26 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/66
  Autorzy: Sławomir From, Krzysztof Lewandowski, Marta Pacholska-Pytlakowska.
  Tytuł: Współczesne wskazania do domowego leczenia tlenem.
  Tytuł równoległy: Recent indications for home oxygen therapy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 186, s. 368-371, bibliogr.14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/66
  Autorzy: Marta Pacholska-Pytlakowska, Tadeusz Płusa, Sławomir From.
  Tytuł: Definicja i epidemiologia sarkoidozy.
  Tytuł równoległy: Definition and epidemiology of sarcoidosis.
  Czasopismo: Wiadomości Lekarskie
  Szczegóły: 2011 : T. 64, nr 4, s. 301-305, bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0043-5147
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/66
  Autorzy: Sławomir From.
  Tytuł: Wewnątrzszpitalne zapalenie płuc wywołane przez patogeny biologiczne.
  Tytuł równoległy: Hospital-acquired pneumonia caused by biological pathogens.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2012 : T. 133, nr 197, s. 252-254, tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Publikacja powstała w ramach realizacji programu badawczego nr 128/WSZ/2007 (14/WNil/2007)
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/66
  Autorzy: Sławomir From, Adam Wesołowski.
  Tytuł: Racjonalna antybiotykoterapia w zapaleniach płuc.
  Tytuł równoległy: Rational antibiotic therapy in pneumonia.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 1, s. 42-47, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  65/66
  Autorzy: Marta Pacholska-Pytlakowska, Sławomir From.
  Tytuł: Sarkoidoza - kryteria włączenia, farmakoterapia, monitorowanie.
  Tytuł równoległy: Sarcoidosis - the inclusion criteria of treatment, pharmacotherapy, monitoring.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 4, s. 262-267, tab., bibliogr. 23 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  66/66
  Autorzy: Sławomir From, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Współczesne zagrożenie toksyną rycynową.
  Tytuł równoległy: Today's threat of ricin toxin.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 231, s. 146-148, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Praca została zrealizowana w ramach programu naukowego MON 14. Umowa nr 14/WNiI/07(128).
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM