WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: GIELERAK GRZEGORZ
Liczba odnalezionych rekordów: 316Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/316
Autorzy: Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Technika wykonywania testu pochyleniowego - doświadczenia własne.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 2, s. 125-128, bibliogr. 13 poz.
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/316
Autorzy: Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Ocena czynności rozkurczowej lewej komory w rozpoznawaniu chorób serca.
Tytuł równoległy: Assessment of left ventricular diastolic function in the diagnosis of heart diseases.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1996 : R. 72, nr 1-2, s. 55-64, bibliogr. 15 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/316
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Jacek Chwiałkowski.
Tytuł: Gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego i utrata przytomności - niecodzienne rozwiązanie.
Tytuł równoległy: Dramatic rise of arterial pressure and loss of consciousness.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 7-8, s. 425-428, bibliogr. 14 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/316
Autorzy: Grzegorz Gielerak.
Tytuł: Utrata przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Sekwencyjna diagnostyka kliniczna.
Tytuł równoległy: Loss of consciousness of unexplained origin - sequential clinical diagnosis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 7-8, s. 407-415, bibliogr. 39 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/316
Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Cwetsch, P[rzemysław] Wierzbicki.
Tytuł: Przydatność testu pionizacyjnego w diagnostyce chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 61, tab.
Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/316
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Przemysław Wierzbicki.
Tytuł: Zespół wazowagalny - współczesne leczenie.
Tytuł równoległy: Vasovagal syndrome - current therapy.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1, s. 1-8
ISSN: 1232-941X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/316
Autorzy: Piotr Kucharczyk, Witold Tłustochowicz, Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa.
Tytuł: Choroba Stilla dorosłych.
Tytuł równoległy: Still disease in adults.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 5-6, s. 336-340, bibliogr. 12 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/316
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa, Andrzej Cwetsch, Piotr Słomski, Przemysław Wierzbicki.
Tytuł: Pęknięcie tętniaka aorty wstępującej u chorego z zespołem Marfana. Czy obraz kliniczny warunkuje przeżycie?
Tytuł równoległy: Rupture of ascending aorta aneurysm in a patient with Marfan syndrome. Does the clinical pattern determine survival?
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 1-2, s. 82-88, bibliogr. 15 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/316
Autorzy: Grzegorz Gielerak, Przemysław Wierzbicki.
Tytuł: Zespół Marfana - diagnostyka i leczenie.
Tytuł równoległy: Marfan's syndrom - diagnosis and therapeutics.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 26, s. 98-100, tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  10/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Przydatność testu pionizacyjnego w rozpoznawaniu utrat przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Praca doktorska.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Strony: 87, [1] k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 188 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Promotor: płk prof. dr hab. med. Marian Cholewa. - [Obrona : 21.10.1998 r.]
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Metodyka testu pochyleniowego : zagadnienia metodyczne i znaczenie kliniczne : referaty wygłoszone w czasie sesji poświęconej zagadnieniom testu pochyleniowego podczas IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : T. 6, nr 1 supl. 2, s. 12-15, bibliogr. 23 poz.
  Konferencja: , Zakopane Kościelisko, 1998.04.02
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Marian Cholewa, Przemysław Wierzbicki.
  Tytuł: Przedłużona asystolia podczas testu pochyleniowego - znaczenie prognostyczne i leczenie. Opis trzech przypadków.
  Tytuł równoległy: The prolonget asystole during head up tilt test - prognostic significance and therapy. Description of three cases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 1999 : T. 7, nr 42, s. 267-268, 270, bibliogr., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  13/316
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, G[rzegorz] Gielerak, K[atarzyna] Jacewicz, A[nna] Gniłka, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Nieoczekiwane zatrzymanie krążenia u chorej bez organicznej choroby serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2000 : T. 7, supl. B, s. B34
  Uwagi: Wiosenna konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Gniezno 01-03.06. 2000.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Beta-blokery w leczeniu omdleń wazowagalnych - terapia z wyboru?
  Tytuł równoległy: Beta-blocers in the treatment of vasovagal suncope - a therapy of choice?
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 1, s. 61-64, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  15/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Dariusz Michałkiewicz, Karol Makowski, Katarzyna Jacewicz, Anna Gniłka, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Stała stymulacja serca w leczeniu postaci kardiodepresyjnej zespołu wazowagalnego (opis przypadku).
  Tytuł równoległy: Permanent pacing in therapy of cardioinhibitory vasovagal syncope (case report).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2000 : T. 53, nr 1-2, s. 73-78, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  16/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, D[ariusz] Michałkiewicz, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Autonomic nervous system activity in the context of the left ventricular hypertrophy in human hypertension.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2001 : Vol. 22, Abst. Suppl., s. 107, Abst. P623.
  Uwagi: XXIII Congress of the European Society of Cardiology, together with the 36th Annual General Meeting of the Association for European Paediatric Cardiology (AEPC), September 1-5,2001, Stockholm, Sweden.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, G[rzegorz] Kamiński, E[lżbieta] Kramarz, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Heart rate variability among other factors modulating left ventricular diastolic function in sustained hypertension.
  Czasopismo: Eur. J. Echocardiography
  Szczegóły: 2001 : Vol. 2, Suppl. A, s. S94
  Uwagi: Fifth Annual and Plenary Meeting of the Working Group on Echocardiography of the ESC, Nice, France 5-8 December 2001.
  ISSN: 1525-2167
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/316
  Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Przydatność testu pochyleniowego z nitrogliceryną w rozpoznawaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia - nowe spojrzenie na znany problem.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. A26
  Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Skuteczność podawanego dożylnie beta-blokera w zapobieganiu nawrotom omdleń wazowagalnych - charakterystyka kliniczna populacji.
  Tytuł równoległy: The efficacy of intravenus beta-bloker administration in prevention of reccurent vasovagal syncopes - the clinical characteristic of the population.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : T. 8, nr 6, s. 625-632, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  20/316
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Katarzyna Jacewicz, Grzegorz Kamiński, Anna Gniłka, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Stymulacja dwukomorowa u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków po wykonaniu ablacji łącza przedsionkowo komorowego.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. 43
  Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/316
  Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Wpływ wieku i płci na ryzyko wystąpienia dodatniego wyniku testu pochyleniowego w grupie chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. A25
  Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Związek pomiędzy wskaźnikami funkcji rozkurczowej lewej komory a czynnością układu wegetatywnego oraz wartościami ciśnień tętniczych u osób zdrowych i u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2001 : T. 8, streszcz., s. A44
  Uwagi: III Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiografii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 29-31 marca 2001.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, G[rzegorz] Kamiński, D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Cwetsch, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Czynność autonomicznego układu nerwowego w zależności od obecności przerostu lewej komory serca w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, supl.1, s. I-138
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 27-29 września 2001.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Dożylne podanie beta-blokera w prewencji omdleń wazowagalnych - charakterystyka kliniczna.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 105, supl., s. 101
  Uwagi: Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań,19-22.09.2001 r.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/316
  Autorzy: Karol Makowski, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Kamiński, Elżbieta Kramarz, G[rzegorz] Gielerak, J[acek] Lewit.
  Tytuł: Does the autonomic nervous system influence left ventricular diastolic function indices?
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 5th World Congress of Echocardiography and Vascular Ultrasound, Seoul (Korea), May 19-22, 2001 / ed. Jong-Hoa Bae, Navin C. Nanda
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed., 2001
  Strony: s. 3-7, fig., bibliogr. 3 poz.
  ISBN: 978-88-3231-621-6
  Seria: International Proceedings Division
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/316
  Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, R[yszard] Roszczyk, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Ocena przydatności testu pochyleniowego w rozpoznawaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Czy stać nas na lepsze wyniki?
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2002 : T. 9, streszcz., s. 37
  Uwagi: IV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko. 7-9 marca 2002.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa.
  Tytuł: Wartość rokownicza badania podmiotowego w przewidywaniu dodatniego wyniku testu pochyleniowego u chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
  Tytuł równoległy: Prognostic value of anamnesis in positive titl test result prediction in patients with syncope of unknown origin.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2002 : T. 9, nr 3, s. 227-233, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  28/316
  Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, E[wa] Dłużniewska, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Wartość rokownicza badania podmiotowego w szacowaniu ryzyka dodatniego wyniku testu pochyleniowego w grupie chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2002 : T. 9, streszcz., s. 37
  Uwagi: IV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 7-9 marca 2002.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: AGE and gender-related differences in tilt testing results in patients with syncope of unknown origin.
  Tytuł równoległy: Wiek i płeć a wynik testu pochyleniowego u chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 3, s. 272-279, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Gielerak
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  30/316
  Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa, Elżbieta Kramarz, Dariusz Michałkiewicz, Grzegorz Kamiński, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Autonomic nervous system and left ventricular hypertrophy in essential hypertension.
  Tytuł równoległy: Autonomiczny układ nerwowy a przerost lewej komory serca w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, nr 12, s. 520-531, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Praca była prezentowana na 23 Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Sztokholmie w 2001 roku; Autor korespondencyjny: Karol Makowski
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  31/316
  Autorzy: Karol Makowski, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa, Grzegorz Kamiński, Andrzej Skrobowski, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Heart rate variability determines left ventricular diastolic function in essential hypertension.
  Tytuł równoległy: Funkcja rozkurczowa lewej komory w samoistnym nadciśnieniu tętniczym. Zmienność rytmu serca jako czynnik determinujący.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 56, nr 6, s. 601-608, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Karol Makowski
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  32/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Elżbieta Kramarz, Marian Cholewa, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, A. Bogaj.
  Tytuł: Heart rate variability during head-up tilt test in patients with syncope of unknown origin.
  Tytuł równoległy: Omdlenia niewyjaśnionego pochodzenia. Zmienność rytmu serca podczas testu pochyleniowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, nr 11, s. 399-406, bibliogr. 15 poz. sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Gielerak
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  33/316
  Autorzy: D[ariusz] Michałkiewicz, K[atarzyna] Jacewicz, K[arol] Makowski, A[nna] Gniłka, G[rzegorz] Gielerak, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Mózgowy Czynnik Natriuretyczny u chorych z niewydolnością krążenia i utrwalonym migotaniem przedsionków leczonych stałą stymulacją serca po ablacji węzła przedsionkowo komorowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-135
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/316
  Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, E[lżbieta] Kramarz, D[ariusz] Michałkiewicz, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Ocena napięcia układu autonomicznego u chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia - pułapki z zakresu klinicznej interpretacji wyników analizy zmienności rytmu serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II-84
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/316
  Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa, Elżbieta Kramarz, Grzegorz Kamiński, Dariusz Michałkiewicz, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Związek pomiędzy przerostem lewej komory serca a neurowegetatywną regulacją układu sercowo-naczyniowego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, supl. 2, s. II42-II43
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Poznań, 2002.09.19
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Marian Cholewa.
  Tytuł: Ocena przydatności testu pochyleniowego w rozpoznawaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Czy stać nas na lepsze wyniki?
  Tytuł równoległy: Estimation of head-up tilt test in diagnosis of syncope of unknown origin. Do we reach better results?
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2002 : T. 108, nr 1(7), s. 639-646, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.. streszcz.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, D. Kozłowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Test pochyleniowy z nitrogliceryną. Jaki jest optymalny czas jego trwania?
  Tytuł równoległy: Head-up tilt test with nitroglycerin. What is the optimal duration?
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 1, s. 71-76, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  38/316
  Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa, Elżbieta Kramarz, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Kamiński, Dariusz Michałkiewicz.
  Tytuł: Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a dobowym profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Tytuł równoległy: The relationship between left ventricular hypertrophy, neurovegetative activity, and circadian blood pressure variation in essential hypertension.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2003 : T. 10, nr 6, s. 775-784, il., tab., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  39/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Rozpoznawanie i leczenie chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
  Czasopismo: Gab. Pryw.
  Szczegóły: 2003, nr 5, s. 56-69, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  ISSN: 1230-4719
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Ewa Dłużniewska, Alicja Stec, Marian Cholewa.
  Tytuł: The usefulness of tilt testing with an intravenous beta-blocker in assessing the efficacy of long-term therapy in patients with vasovagal syncope / Omdlenia wazowagalne. Przydatność testu pochyleniowego z dożylnym podaniem beta-blokera w ocenie skuteczności długoterminowej terapii.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 59, nr 8, s. 93-97, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Tekst równoplegle. w jęz. pol. Tamże s. 98-102.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  41/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, D. Kozłowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Value of propranolol-induced heart rate and blood pressure changes in predicting results of tilt testing / Zmiany ciśnienia tętniczego i rytmu serca spowodowane działaniem propranololu sugerują wynik testu pochyleniowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 58, nr 2, s. 98-103, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Tekst równolegl. w jęz. pol. Tamże s. 104-108
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  42/316
  Autorzy: Leszek Kubik, A. Płocharski, Grzegorz Gielerak, B. Skolimowska, M. Gajewski, M. Karpiński, J. Kosior, R. Pęcak.
  Tytuł: Powtarzalność odległa testu pionizacyjnego.
  Tytuł równoległy: Remote repeatability of tilt test.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 85, s. 14-19, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  43/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Przydatność testu pochyleniowego po podaniu nitrogliceryny w diagnozowaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia - nowe spojrzenie na znany problem.
  Tytuł równoległy: Usefulness of the tilt test with nitroglycerine application in diagnosing patients with unexplained syncope - new aspect of the well-known problem.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2003 : T. 15, nr 85, s. 9-13, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  44/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Cwetsch, G[rzegorz] Kamiński, D[ariusz] Michałkiewicz.
  Tytuł: Left ventricular hypertrophy blunting automatic nervous system activity propels further left ventricular remodelling.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure Supplements
  Szczegóły: 2004 : Vol. 3, Supl. S1, s. 15
  Konferencja: Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology, Wrocław, 2004.06.12
  ISSN: 1520-765X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa, E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Cwetsch.
  Tytuł: Związek pomiędzy przerostem serca, aktywnością wegetatywną a profilem ciśnienia tętniczego w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2004 : 11, streszcz. : VI Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter abd Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 19-21 lutego 2004 roku, 20, [abstr. 76]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Sebastian Szmit, Andrzej Skrobowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Prognozowanie skuteczności leczenia chorych z omdleniami wazowagalnymi za pomocą 24-godzinnego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM).
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 11, streszczenia, s. 7, Abst. 25
  Konferencja: , Zakopane Kościelisko, 2004.02.19
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Sebastian Szmit, Przemysław Guzik, Jacek Gajek, Dariusz Kozłowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie beta-blokera - czy pomiary hemodynamiczne prognozują skuteczność terapii?
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 11, streszczenia, s. 7, Abst. 27
  Konferencja: , Zakopane Kościelisko, 2004.02.19
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Przemysław Guzik, Karol Makowski, Sebastian Szmit, Dariusz Kozłowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie beta-blokera. Mechanizmy patofizjologiczne determinujące efektywność terapii.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 11, streszczenia, s. 7, Abst. 26
  Konferencja: , Zakopane Kościelisko, 2004.02.19
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Przemysław Guzik, Karol Makowski, Dariusz Kozłowski, Jacek Gajek, Marian Cholewa.
  Tytuł: Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie beta-blokera. Mechanizmy patofizjologiczne determinujące efektywność terapii.
  Tytuł równoległy: Prevention of vasovagal syncope recurrences by intravenous beta-blocker administration. Pathophysiological mechanisms determining efficacy of the therapy.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 7, s. 489-498, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korrspondencyjny: Grzegorz Gielerak
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  50/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Sebastian Szmit, Przemysław Guzik, Jacek Gajek, Dariusz Kozłowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie beta-blokera - czy pomiary hemodynamiczne prognozują skuteczność terapii?
  Tytuł równoległy: Prevention of vasovagal syncope recurrences by intravenous beta-blocker administration - do hemodynamic indices prognosticate treatment efficacy?
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 2, s. 121-130, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Gielerak
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  51/316
  Autorzy: J. Gajek, D. Zyśko, Grzegorz Gielerak, M. Wawrzynek, W. Mazurek.
  Tytuł: Test pochyleniowy u osób w wieku podeszłym: zastosowanie, wyniki, bezpiczeństwo metody i implikacje tearapeutyczne.
  Tytuł równoległy: Tilt testing in the elderly: usefulness, results, safety and therapeutic implications.
  Czasopismo: Folia Cardiologica Experta
  Szczegóły: 2004 : T. 11, nr 8, s. 591-598, bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Gajek
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  52/316
  Autorzy: S[ebastian] Szmit, E[wa] Dłużniewska, G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, A[ndrzej] Skrobowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Przydatność odchyleń standardowych średnich wartości ciśnienia tętniczego w ABPM w ocenie ryzyka wystąpienia powikłań narządowych u osób z samoistnym nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: The measurement of the standard deviations of the mean arterial blood pressure values in ABPM in predicting a risk of cardiovascular dysfunction in patients with essential hypertension.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-18
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Ewa Dłużniewska, Anna Roszczyk, Marian Cholewa.
  Tytuł: Ocena napięcia układu autonomicznego u chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia - pułapki klinicznej interpretacji wyników analizy zmienności rytmu serca.
  Tytuł równoległy: Estimation of autonomic nervous system tension in patients with syncope of unknown origin - traps in clinical interpretation results of heart rate variability.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : T. 16, nr 95, s. 425-429, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wpływ wyniku testu pochyleniowego na odległe losy chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia : studium diagnostyczno-terapeutyczne : rozprawa habilitacyjna / Grzegorz Gielerak ; Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2004
  Strony: [2], 107 s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 172 poz., sum.
  ISBN: 83-87823-20-1
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Prognostic value of head-up tilt test with intravenous beta-blocker administration in assessing the efficacy of therapy in patients with vasovagal syncope.
  Czasopismo: Annals Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 2005 : Vol. 10, nr 1, s. 65-72, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Gielerak
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.790
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:


  56/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Monika Grzęda.
  Tytuł: Odruchowe utraty przytomności - kogo, kiedy i jak leczyć?
  Tytuł równoległy: Neurally mediated syncope - who, when and how should be treated?
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2005 : 12, 9, 602-612, 4 il., tab., bibliogr. 63 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/316
  Autorzy: P. Guzik, B. Bychowiec, Grzegorz Gielerak, K. Greberski, Z. Goncerzewicz, A. Wykrętowicz, H. Wysocki.
  Tytuł: Wpływ norepinefryny na zmiany hemodynamiczne rejestrowane w warunkach stresu ortostatycznego.
  Tytuł równoległy: Norepinephrine and hemodynamic changes during orthostatic challenge.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2005 : 12, 2, 117-123, il., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/316
  Autorzy: S[ebastian] Szmit, E[wa] Dłużniewska, A[ndrzej] Skrobowski, G[rzegorz] Gielerak, K[arol] Makowski, R[obert] Wierzbowski, E. Kot, A[nna] Roszczyk, W[iktor] Piechota, R[obert] Ryczek, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Zmienność ciśnienia tętniczego krwi określana w ABPM a strukturalny remodeling mięśnia lewej komory u mężczyzn w średnim wieku.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2005 : T. 12, supl. C, s. 85, [Abst.] 0255
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdańsk, 2005.06.02
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Przemysław Mitkowski.
  Tytuł: Komentarze [do artykułu: Kołatanie serca: właściwa ocena i skuteczne leczenie zachowawcze].
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 5, nr 2, s. 38, 40-42, bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: [Tł. art. z czas. Current Cardiology Reports 2005; 7 : 362-367]
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, P. Guzik, Elżbieta Kramarz, Jarosław Kowal, Marian Cholewa.
  Tytuł: Effects of therapy based on tilt testing results on the long-term outcome in patients with syncope.
  Tytuł równoległy: Wpływ terapii opartej na wyniku testu pochyleniowego na odległe rokowanie u chorych z omdleniami.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, nr 1, s. 1-8, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  61/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, P. Guzik, Karol Makowski, Jarosław Kowal, Marian Cholewa.
  Tytuł: Haemodynamic indices of the early phase of the tilt test does measurement predict outcome?
  Tytuł równoległy: Wskaźniki hemodynamiczne wczesnej fazy testu pochyleniowego: czy pomiar prognozuje wynik?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, nr 3, s. 244-250, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Streszcz. w jęz. pol. Tamże s. 251.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  62/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Monika Grzęda, Karol Makowski, Jarosław Kowal, Marian Cholewa.
  Tytuł: Prognozowanie skuteczności leczenia chorych z omdleniami wazowagalnymi - kompilacja testów farmakologicznych i pomiarów hemodynamicznych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 63, Supl. 1, s. S169
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 2005.09.22
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Możliwości rozpoznawania i leczenia omdleń.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2005 : R. 3, nr 3(11), s. 14-15, il.
  ISSN: 1731-5824
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/316
  Autorzy: P. Guzik, K. Greberski, B. Bychowiec, Grzegorz Gielerak, K. Rzetecka, P. Kałmucki, A. Wykrętowicz, H. Wysocki.
  Tytuł: Wpływ pionizacji ciała na zmianę wybranych parametrów hemodynamicznych.
  Tytuł równoległy: The influence of head-up tilting on selected hemodynamic variables.
  Czasopismo: Nowiny Lek.
  Szczegóły: 2005 : 74, 5, 556-563, 7 tab., 6 wykr., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/316
  Autorzy: Jarosław Kowal, Grzegorz Gielerak, Monika Grzęda.
  Tytuł: Inhibitory konwertazy angiotensyny - mechanizmy korzyści klinicznych.
  Tytuł równoległy: Mechanism for the clinical benefits of converting angiotensin inhibitors.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 4, s. 250-254, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: Rola statyn w prewencji pierwotnej i wtórnej miażdżycy tętnic.
  Tytuł równoległy: The role of statins in primary and secondary prevention of atherosclerotic disease.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2005 : 1, 1, 38-43, 3 tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum. res.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: The role of beta-blockers in cardiology.
  Tytuł równoległy: Rola leków beta-adrenolitycznych w kardiologii.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 2, s. 105-114, bibliogr. 25 poz., rez. - Tekst równolegle w jęz. pol.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/316
  Autorzy: P. Guzik, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Nowe nieinwazyjne metody oceny funkcji układu krążenia.
  Tytuł równoległy: New noninvasive methods of cardiovascular system function assessment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 113, 681-685, 5 il., bibliogr. 60 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/316
  Autorzy: P. Guzik, B. Bychowiec, Grzegorz Gielerak, K. Greberski, K. Rzetecka, A. Wykrętowicz, H. Wysocki.
  Tytuł: Ocena podatności i elastancji tętniczej w czasie stopniowanej pionizacji zdrowych.
  Tytuł równoległy: The assessment of arterial complicance and elastance during graded head-up tilt in healthy people.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 18, 103, 36-40, il., 3 tab., bibliogr. 18 poz., strszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Odruchowe utraty przytomności : bieżące poglądy na efektywne leczenie.
  Tytuł całości: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek, 4-5 czerwca 2004/ pod red. Stanisława Sterkowicza
  Adres wydawniczy: Włocławek : Oficyna Wydaw. Włocławskie Tow. Naukowe, 2005
  Strony: s. 124-131, 4 il.
  ISBN: 83-88115-82-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Monika Grzęda, T. Ługowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Hemodynamiczne efekty krótkoterminowej terapii omdleń wazowagalnych prowadzonej przy użyciu midodryny.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. A, s.7
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2006.03.16
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Monika Grzęda, Jarosław Kowal, Karol Makowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Hemodynamika a klinika reakcji wazowagalnej.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. A, s. 7
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2006.03.16
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Monika Grzęda, Paweł Krzesiński, Jarosław Kowal, Marian Cholewa.
  Tytuł: Wpływ pionizacji na czułość baroreceptoróww w grupie chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2006 : T. 13, supl. A, s. 7
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2006.03.16
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, E[lżbieta] Kramarz, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Radiofrequency ablation in the treatment of atrial fibrilation- who should be considered for the neural ablation?
  Czasopismo: Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione
  Szczegóły: 2006 : Vol. 9, nr 4, s. 36
  Konferencja: Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione, Rome, 2006.12.05
  ISSN: 1971-730X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, E[lżbieta] Kramarz, G[rzegorz] Kamiński, M[arian] Cholewa, A[ndrzej] Skrobowski, A[ndrzej] Cwetsch.
  Tytuł: The possible detrimental role of sympatho-symphathetic reflexes in human essential arterial hypertension complicated by left ventricular hypertrophy.
  Czasopismo: Journal of Hypertension
  Szczegóły: 2006 : Vol. 24, Supl. 4, s. S382-S383
  Konferencja: European Society of Hypertension, Madrid, 2006.06.12
  ISSN: 0263-6352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/316
  Autorzy: Wiktor Piechota, Robert Ryczek, Grzegorz Gielerak, Anna Kaźmierczak, Jolanta Bejm, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Advanced troponin I (cTNI ADV) after external cardioversion for atrial fibrillation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 449
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, K. Szyfner.
  Tytuł: Trening fizyczny zwiększa tolerancję ortostatyczną. Formy aktywności przydatne w zapobieganiu nawrotom omdleń wazowagalnych.
  Tytuł równoległy: Physical training improves orthostatic tolerance. Patterns of physical activity that are useful in prevention of vasovagal syncope.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 3, s. 316-321, bibliogr. 22 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  78/316
  Autorzy: Jarosław Kowal, Grzegorz Gielerak, Monika Grzęda.
  Tytuł: Blokery receptorów angiotensyny - rola i zanczenie w terapii internistycznej.
  Tytuł równoległy: Angiotensin receptor blockers - therapeutic role and significance in internal medicine.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 3, s. 183-187, tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  79/316
  Autorzy: Monika Grzęda, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: Odruchowe utraty przytomności - od etiologii do leczenia.
  Tytuł równoległy: Neurally mediated syncope - from etiology to management.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2006 : T. 2, nr 1, s. 21-29, il., tab., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  80/316
  Autorzy: Wiktor N. Piechota, Robert Wierzbowski, Wiesław T. Piechota, Jolanta Bejm, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: N-końcowy peptyd natriuretyczny typu B (NT-proBNP) i albumina modyfikowana niedokrwieniem (IMA) w niedokrwieniu wysiłkowym u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.
  Tytuł równoległy: N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) and ischemia modified albumin (IMA) in exercise induced ischemia in patients with stable coronary artery disease.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2006 : T. 116, nr 1(7), s. 640-647, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  81/316
  Autorzy: Wiktor Piechota, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Rola zapalenia w przewlekłej niewydolności serca.
  Tytuł równoległy: Role of inflammation in chronic heart failure.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2006 : T. 14, nr 5, s. 60-65, bibliogr. 48 poz.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/316
  Autorzy: Wiktor Piechota, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: The prognostic value of stress tests in chronic heart failure.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2007 : 14, 4, 340-346, 2 tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/316
  Autorzy: J. J. Żebrowski, K. Grudziński, T. Buchner, P. Kuklik, J. Gac, G[rzegorz] Gielerak, P. Sanders, R. Baranowski.
  Tytuł: Nonlinear oscillator model reproducing various phenomena in the dynamics of the conduction system of the heart.
  Czasopismo: Chaos
  Szczegóły: 2007 : 17, 1, 015121-11, 17 il., bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.188
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  84/316
  Autorzy: Wiktor Piechota, Grzegorz Gielerak, Robert Ryczek, Anna Kaźmierczak, Jolanta Bejm, Wiesław Piechota.
  Tytuł: Cardiac troponin I after external electrical cardioversion for atrial fibrilation as a marker of myocardial injury - a preliminary report.
  Tytuł równoległy: Troponina I oznaczana metodą o wysokiej czułości po zewnętrznej kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 6, s. 664-668, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  85/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Neurokardiologia - współczesna dziedzina zaawansowanych badań nad podłożem arytmii i nagłego zgonu sercowego.
  Tytuł równoległy: Neurocardiology - contemporary advanced research concerning arrhythmia mechanisms and sudden cardiar death.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 6, s. 709-714, bibliogr. 28 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  86/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Jarosław Kowal, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Leczenie stabilnej choroby wieńcowej - komu, co i kiedy proponować?
  Tytuł równoległy: The treatment of stable coronary disease - for whom, what and when to propose?
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2007 : T. 3, nr 4, s. 248-256, bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  87/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, E[lżbieta] Kramarz, J[arosław] Kowal, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Parasympathetic activity indices in essential hypertension - what kind of message do they carry?
  Tytuł całości: W: Seventeenth European Meeting on Hypertension, Milan, June 15-19, 2007 : Abstract Book
  Strony: s. S244
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/316
  Autorzy: W. Banasiak, Grzegorz Gielerak, P. Ponikowski.
  Tytuł: Migotanie przedsionków u chorych na chorobę niedokrwienną serca - dlaczego stanowi narastający problem kliniczny?
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z kardiologii, diabetologii i nadciśnienia tętniczego / pod red. Witolda Rużyłło, Jacka Sieradzkiegio, Włodzimierza Januszewicza, Andrzeja Januszewicza
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2007
  Strony: s. 167-179, bibliogr. [20] poz.
  ISBN: 978-83-7430-128-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/316
  Autorzy: T. Buchner, J. J. Żebrowski, G[rzegorz] Gielerak, M[onika] Grzęda.
  Tytuł: Dynamics of breathing-related blood pressure and heart rate variability during head up tilt test: analysis of experimental data and a "kicked Windkessel" model.
  Tytuł całości: W: 5th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations: ESGCO : April 7-9, 2008, Parma, Italy : Proceedings
  Adres wydawniczy: Parma, 2008
  Strony: s. [nlb.] 1-4
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/316
  Autorzy: T. Buchner, J. J. Żebrowski, G[rzegorz] Gielerak, M[onika] Grzęda.
  Tytuł: Direction of information flow between heart rate, blood pressure and breathing.
  Tytuł całości: W: Complex dynamics in physiological systems: from heart to brain / pod red. S.K. Dana, [et.al.]
  Adres wydawniczy: [b.m.] : Springer Verlag, 2008
  Strony: s. 33-47, 7 il., bibliogr. 33 poz., sum.
  ISBN: 978-1-4020-9142-1
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, E[wa] Skrobowska, K. Stołowski, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Left ventricular (LV) diastolic dysfunction in the terms of autonomic activity in patients with essential hypertension and left ventricular hypertrophy (LVH). 24-month follow-up study.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2008 : 29, Suppl. 1 : ESC Congress 2008, Munich, Germany, 30 August - 3 September 2008, 431
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, E. Piotrowicz, Jarosław Kowal, Monika Grzęda, Paweł Krzesiński, R. Piotrowicz.
  Tytuł: Ocena efektów leczenia rehabilitacyjnego metodą kardiografii impedancyjnej u chorych z niewydolnością serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2008 : 3, supl. A, 2
  Uwagi: X Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko 5-8 marca 2008 roku.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, M. Lelonek, P. Kułakowski, J. Gajek, J. Orski, T. Grodzicki, Monika Grzęda.
  Tytuł: Omdlenia - standardy postępowania w wybranych stanach klinicznych. Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego za lata 2006-2008 "POLKARD 2006-2008". Pracownia Diagnostyki Omdleń / Opracowanie Grupy Roboczej ds. Omdleń pod redakcją Grzegorza Gieleraka.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2008 : 3, 3, 102-125, bibliogr. 110 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/316
  Autorzy: K[arol] Makowski, G[rzegorz] Gielerak, E[wa] Skrobowska, M[arian] Cholewa, K. Stołowski, J[arosław] Kowal, L[eszek] Kubik.
  Tytuł: Telmisartan-based therapy improves left ventricular (LV) diastolic function in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy (LVH). One year follow-up study.
  Czasopismo: J. Hypertens.
  Szczegóły: 2008 : 28, suppl. 1, S278
  Uwagi: 18th Scientific Meeting European Society of Hypertension, 22nd Scientific Meeting International Society of Hypertension.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/316
  Autorzy: Waldemar Banasiak, Grzegorz Gielerak, Piotr Ponikowski.
  Tytuł: Stabilna choroba wieńcowa : trudne pytania i wątpliwości kliniczne.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: 386 s. , il. kolor. , 25 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Żołnierz nie może czekać. Rozmowa z generałem brygady Grzegorzem Gielerakiem dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Czasopismo: Pol. Zbrojna
  Szczegóły: 2008, nr 44, s. 16-18
  ISSN: 0867-4523
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/316
  Autorzy: Stefan Antosiewicz, Grzegorz Gielerak, Andrzej Chciałowski.
  Tytuł: Wybrane problemy kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr wojskowej slużby zdrowia.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 2008 : 17, 1, 18-19, il., tab., bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/316
  Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, W. Banasiak.
  Tytuł: Angiografia tętnic wieńcowych metodą tomografii komputerowej.
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 113-121, bibliogr. 26 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/316
  Autorzy: Monika Grzęda, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: Beta-blokery. Czy stosować u wszystkich chorych, czy tylko u niektórych?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 123-130, bibliogr. 18 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Blokery kanału wapniowego w stabilnej chorobie wieńcowej. Komu podawać i kiedy, a może w ogóle nie stosować?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / Pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 131-137, bibliogr. 19 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/316
  Autorzy: Jarosław Kowal, Grzegorz Gielerak, W. Banasiak.
  Tytuł: Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę. Stosować u wszystkich, czy tylko w niektórych grupach ze stabilną chorobą wieńcową?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 177-187, bibliogr. 35 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Leki metaboliczne i inhibitory węzła zatokowego. Czy rzeczywiście krok naprzód?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 145-155, bibliogr. 36 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/316
  Autorzy: Wiktor Piechota, Grzegorz Gielerak, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Markery biochemiczne. Na ile są i będą pomocne w leczeniu chorych ze stabilną chorobą wieńcową?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 41-52, bibliogr. 31 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/316
  Autorzy: Monika Grzęda, Grzegorz Gielerak, W. Banasiak.
  Tytuł: Oporność na leki przeciwpłytkowe. Czy to rzeczywisty problem kliniczny?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 157-164, bibliogr. 16 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/316
  Autorzy: Jarosław Kowal, Grzegorz Gielerak, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Statyny a regresja miażdżycy. Czy rzeczywiście jesteśmy bliscy pokonania miażdżycy?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 165-176, tab., bibliogr. 25 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Stenty powlekane. Z czego wynika problem z ich stosowaniem?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / Pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 197-203, bibliogr. 16 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Zabiegi pomostowania aortalno-wieńcowego. Dlaczego mniej się ich wykonuje?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / Pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 211-218, bibliogr. 13 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Zabiegi przezskórnej rewaskularyzacji. Dobra metoda terapeutyczna, ale dla kogo?
  Tytuł całości: W: Stabilna choroba wieńcowa: trudne pytania i wątpliwości kliniczne / Pod redakcją Waldemara Banasiaka, Grzegorza Gieleraka, Piotra Ponikowskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2008
  Strony: s. 189-195, bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 978-83-7430-163-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Leszek Kubik.
  Tytuł: Charakterystyka funkcji lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym w ocenie metodą kardiografii impedancyjnej.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. C, s. 11
  Uwagi: XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny : XI Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 4-7 marca 2009 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Leszek Kubik.
  Tytuł: Kardiografia impedancyjna w ocenie chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2009 : 4, supl. C, 10
  Uwagi: XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny ; XI Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 4-7 marca 2009 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, E. Piotrowicz, Paweł Krzesiński, Jarosław Kowal, Monika Grzęda, R. Piotrowicz.
  Tytuł: Monitorowanie efektów treningu fizycznego u chorych z niewydolnością serca metodą kardiografii impedancyjnej.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2009 : T. 4, supl. C, s. 11
  Uwagi: XV Jubileuszowa Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny : XI Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko 4-7 marca 2009 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/316
  Autorzy: T. Buchner, J. Żebrowski, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Monika Grzęda.
  Tytuł: Buforowanie fluktuacji oddechowych ciśnienia tętniczego - model matematyczny.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 10 supl. 6, s. 396
  Uwagi: XIV Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Dobieszków, 15-17 Październik 2009.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: Kardiografia impedancyjna - nowoczesne narzędzie terapii monitorowanej chorób układu krążenia.
  Tytuł równoległy: Impedance cardiography - a modern tool for monitoring therapy of cardiovascular diseases.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 1, s. 65-71, bibliogr. 33 poz.
  Uwagi: Epub 2009 Jan 26 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.568
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  114/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński.
  Tytuł: Odruchowe mechanizmy regulacji układu krążenia u chorych z omdleniami wazowagalnymi. Potencjał terapii przyczynowo-skutkowej.
  Tytuł równoległy: Reflex mechanisms of cardiovascular regulation in patients with vasovagal syncope. Potiential of casual therapy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 3, s. 166-172, bibliogr. 43 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/316
  Autorzy: Adam Stańczyk, I. Cygankiewicz, J. K. Wranicz, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wpływ wieku i płci na przebieg pionizacji w teście pochyleniowym u chorych z izolowanymi omdleniami.
  Tytuł równoległy: The effect of age and sex on tilting response during the head-up tilt test in patients suffering from isolated syncope.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 4, s. 216-223, il., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Postępowanie w omdleniach - nowe wytyczne ESC.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2009 : Vol. 18, nr 11, s. 28-31
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: To kwestia czasu. : Komentarz [do pracy : W. Kaleta : Chirurgiczne cięcie. Zrobienie specjalizacji przez lekarza z jednostki jest trudne, jeśli nie niemożliwe dlatego medycy odchodzą do cywila. - Pol. Zbrojna, 2009, nr 16 : s. 8-13]
  Czasopismo: Pol. Zbrojna
  Szczegóły: 2009, nr 16, s. 13
  ISSN: 0867-4523
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/316
  Autorzy: Emilia Sopolińska, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Anatagoniści receptora angiotensyny.
  Tytuł całości: W: Przewlekła niewydolność serca / pod red. Piotra Podolca [et.al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2009
  Strony: s. 345-356, 7 tab., bibliogr. 22 poz.
  ISBN: 978-83-7430-127-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, W. Banasiak.
  Tytuł: Glikozydy nasercowe.
  Tytuł całości: W: Przewlekła niewydolność serca / pod red. Piotra Podolca [et.al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2009
  Strony: s. 387-395, il., 5 tab., bibliogr. 18 poz.
  ISBN: 978-83-7430-127-5
  Typ publikacji: PR
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/316
  Autorzy: Jarosław Kowal, Grzegorz Gielerak, Monika Grzęda, W. Banasiak.
  Tytuł: Inhibitory konwertazy angiotensyny.
  Tytuł całości: W: Przewlekła niewydolność serca / pod red. Piotra Podolca [et.al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2009
  Strony: s. 337-343, 3 tab., bibliogr. 41 poz.
  ISBN: 978-83-7430-127-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/316
  Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Waldemar Banasiak.
  Tytuł: Leczenie niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową.
  Tytuł całości: W: Przewlekła niewydolność serca / pod red. Piotra Podolca [et.al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Medycyna Praktyczna, 2009
  Strony: s. 447-456, bibliogr. 44 poz.
  ISBN: 978-83-7430-127-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Grzegorz Gielerak, Janusz Hałka, Oxana Matysiak, Paweł Smurzyński.
  Tytuł: Impedance cardiography in the diagnosis of capillary leak syndrome caused by doxorubicin therapy in a patient with myeloma multiplex.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2010 : Vol. 17, nr 1, s. 88-91, bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: Published online: 2010-01-26 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  123/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: The efficacy of antihypertensive therapy based on hemodynamic monitoring with use of impedance cardiography.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 4
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/316
  Autorzy: Elżbieta Kramarz, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk.
  Tytuł: Kliniczne znaczenie dziennych epizodów zatokowo-przedsionkowych bloku Wenckebacha.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 25
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  125/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Krystian Krzyżanowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ocena hemodynamiczna efektu defibrylacji elektrycznej u chorych z niewydolnością serca po implantacji kardiowertera-defobrylatora - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 2
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Robert Ryczek, Grzegorz Gielerak, Paweł Smurzyński, Karol Makowski.
  Tytuł: Przydatność kardiografii impedancyjnej w prognozowaniu ryzyka zaburzeń funkcji rozkurczowej lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 17
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Narcyz Sadłoń, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk.
  Tytuł: Zastosowanie kardiografii impedancyjnej w ocenie ryzyka wystąpienia ostrej choroby wysokościowej - doniesienie wstepne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2010 : T. 5, Supl. B, s. 17
  Uwagi: XVI Konferencja Szkoleniowa; XII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Zakopane Kościelisko, 3-6 marca 2010 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Narcyz Sadłoń, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ocena ryzyka wystąpienia ostrej choroby wysokościowej z zastosowaniem kardiografii impedancyjnej - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Impedance cardiography as a useful ecquipment for the estimation of risk of acute mountain sickness - preliminary study.
  Tytuł całości: W: I Konferencja Medycyny Górskiej Komisji Medycznej PZA, Katowice, 23.10.2010
  Adres wydawniczy: Katowice, 2010
  Strony: s. [b.s.]
  Uwagi: Tekst rownolegle w jęz. ang.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Narcyz Sadłoń, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Zastosowanie kardiografii impedancyjnej w ocenie ryzyka wystąpienia ostrej choroby wysokościowej - doniesienie wstepne.
  Tytuł całości: W: IV Konferencja Naukowa "Człowiek w ekstremalnych warunkach środowiskowych : ziemia-woda-powietrze", 21-22 października 2010 r., Warszawa : Streszczenia
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2010
  Strony: , 65
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/316
  Autorzy: Stefan Antosiewicz, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Zarys historii i perspektywy kształcenia lekarzy wojskowych.
  Czasopismo: Krytyka Lek.
  Szczegóły: 2010 : R. 3, nr 4-5, 67-74
  ISSN: 2080-1106
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ryzyko sercowo-naczyniowe u żołnierzy z nadciśnieniem tętniczym. Zakres dopuszczalnej ekstrapolacji zagrożeń występujących w populacji ogólnej.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk in soldiers with hypertension. Range of acceptable extrapolation of risk in the general population.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 3, s. 227-234, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/316
  Autorzy: Elżbieta Deptuła-Krawczyk, Stanisław Wojtuń, Katarzyna Hałas, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: Profilaktyka krwawień z przewodu pokarmowego u chorych leczonych lekami hamującymi układ krzepnięcia z przyczyn kardiologicznych.
  Tytuł równoległy: Prophylaxis of gastrointestinal bleedings in cardiac patients receiving coagulation-inhibiting agents.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 2, s. 106-111, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/316
  Autorzy: Elżbieta Deptuła-Krawczyk, Stanisław Wojtuń, Katarzyna Hałas, Jarosław Kowal, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Przygotowanie chorych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego do zabiegów endoskopowych.
  Tytuł równoległy: Preparation of cardiac patients undergoing endoscopic procedures.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 2, s. 112-117, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/316
  Autorzy: A[dam] Stańczyk, P[aweł] Krzesiński, G[rzegorz] G. Gielerak.
  Tytuł: Presence of benign electrocardiographical disturbances as a risk factor of false positive head-up tilt test in young healthy men.
  Tytuł całości: W: 14th Congress of the International Society for Holter and Nonionvasive Electrocardiology (ISHNE2011); 12th Congress of Russian Society for Holter monitoring and Noninvasive Electrophysiology (ROHMINE), 26-28 April, Moscow, Russia : Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: [Moscow], 2011
  Strony: s. 111-112, P-2-029, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  135/316
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Dariusz Michałkiewicz, Karol Makowski, Zbigniew Podgajny, Norbert Szaluś, Marek Ruchala, Ewelina Szczepanek, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Prospective echocardiographic evaluation of patients with endogenous subclinical hyperthyroidism and after restoring euthyroidism.
  Czasopismo: Clinical Endocrinology
  Szczegóły: 2011 : Vol. 74, nr 4, s. 501-507, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Kamiński
  ISSN: 0300-0664
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.168
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  136/316
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, G[rzegorz] Gielerak, J[arosław] J. Kowal.
  Tytuł: Effective hemodynamically guided antihypertensive therapy with use of impedance cardiography - a randomized, controlled trial.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 32, Suppl., s. 644-645, [Abst.] 3732.
  Uwagi: ESC Congress 2011, Paris, France, 27-31 August 2011
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/316
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, D[ariusz] Michałkiewicz, Z[bigniew] Orski, K[rystian] Krzyżanowski, K[arol] Makowski, G[rzegorz] G. Gielerak.
  Tytuł: The noninvasive assessment of the effect of fibrillation on cardiac index in patients with heart failure and implanted cardioverter-defibrillator.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2011 : Vol. 32, Suppl., s. 923, [Abst.] P5069.
  Uwagi: ESC Congress 2011, Paris, France, 27-31 August 2011
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/316
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Paweł Krzesiński, Zbigniew Orski, Krystian Krzyżanowski, Karol Makowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Czy kardiografia impedancyjna może pomóc w przewidywaniu wysokiego zapotrzebowania na energię defibrylacji?
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. B, s. 21, il.
  Uwagi: XXII Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2011, Białystok, 31 maja - 3 czerwca 2011 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  139/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal.
  Tytuł: Dobowy profil hemodynamiczny chorych z nadciśnieniem tętniczym - implikacje diagnostyczne i terapeutyczne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. A, s. 1
  Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa; XIII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Second Winter ISHNE Young Investigator Meeting; Second ISHNE Workshop - Cardiology Meets Physics and Mathematics, Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/316
  Autorzy: Adam Stańczyk, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Fałszywie dodatni wynik testu pochyleniowego u młodych mężczyzn z wysoką aktywnością fizyczną - czy można go przewidzieć?
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. A, s. 3, tab.
  Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa; XIII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Second Winter ISHNE Young Investigator Meeting; Second ISHNE Workshop - Cardiology Meets Physics and Mathematics, Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wiek a profil hemodynamiczny i metaboliczny chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2011 : T. 6, Supl. A, s. 1
  Uwagi: XVII Konferencja Szkoleniowa; XIII Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Second Winter ISHNE Young Investigator Meeting; Second ISHNE Workshop - Cardiology Meets Physics and Mathematics, Zakopane Kościelisko, 23-26 marca 2011 roku
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Effective antihypertensive therapy with use of impedance cardiography in patients with metabolic syndrome - a randomized, controlled trial.
  Tytuł całości: W: Joint Meeting The Third International Symposium on Neurocardiology NEUROCARD 2011; The Second International Symposium on Noninvasive Electrocardiology, October 6-8, 2011, Belgrade, Serbia
  Adres wydawniczy: Belgrade, 2011.
  Strony: s. 86
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Ewa Piotrowicz, Paweł Krzesiński, Jarosław Kowal, Monika Grzęda, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: The effects of cardiac rehabilitation on haemodynamic parameters measured by impedance cardiography in patients with heart failure.
  Tytuł równoległy: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na określone metodą kardiografii impedancyjnej parametry hemodynamiczne u osób z niewydolnością serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 69, nr 4, s. 309-317, bibliogr. 34 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub 2011 April 26 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  144/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Krystian Krzyżanowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Is haemodynamic evaluation with impedance cardiography in patients with heart failure undergoing testing of the implanted cardioverter-defibrillator of clinical importance?
  Tytuł równoległy: Czy ocena hemodynamiczna metodą kardiografii impedancyjnej u chorych z niewydolnością serca poddawanych testowaniu wszczepionego kardiowertera-defibrylatora ma znaczenie kliniczne?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 69, nr 6, s. 548-566, bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub 2011 Jun 15 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  145/316
  Autorzy: Anna Kazimierczak, Krystian Krzyżanowski, Robert Wierzbowski, Robert Ryczek, Paweł Smurzyński, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Resolution of exercise oscillatory ventilation with adaptive servoventilation in patients with chronic heart failure and Cheyne-Stokes respiration preliminary study.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 69, nr 12, s. 1266-1271, bibliogr., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/316
  Autorzy: Anna Kazimierczak, Leszek Bąk, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Nowe trendy w leczeniu antykoagulacyjnym - czy samokontrola jest skuteczna i bezpieczna?
  Tytuł równoległy: New trends in anticoagulant therapy - is self-monitoring effective and safe?
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 3, s. 268-273, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/316
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Mirosław Dziuk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Przyczyny i prewencja nagłych zgonów sercowych u młodych żołnierzy.
  Tytuł równoległy: Causes and prevention of sudden cardiac death in young soldiers.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2011 : T. 89, nr 3, s. 225-231, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/316
  Autorzy: Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Omdlenia u pacjentów w wieku podeszłym.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2011 : Vol. 20, nr 9, s. 109-115, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/316
  Autorzy: Anna Kaźmierczak-Dziuk, Monika Grzęda, Jarosław Kowal, Kalina Niedolaz, Adam Kłos, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ból w klatce piersiowej - podobne objawy, a różne rozpoznania i przebieg kliniczny - opisy przypadków.
  Tytuł równoległy: Chest pain - similar symtoms but different diagnosis and clinical outcomes - case reports.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 4, s. 401-408, bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Kążmierczak-Dziuk
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  150/316
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Robert Wierzbowski, Grzegorz Gielerak, R. Baranowski.
  Tytuł: Czy to jest blok przedsionkowo-komorowy II stopnia, a jeśli tak to jaki?
  Tytuł równoległy: Is this a second degree atrioventricular block and if so, which one?
  Czasopismo: Choroby Serca i Naczyń
  Szczegóły: 2012 : T. 9, nr 4, s. 219-224, il., bibliogr. 1 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1733-2346
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/316
  Autorzy: M[irosław] Dziuk, P[aweł] Krzesiński, M. Bilski, R[adosław] Tworus, D[orota] Wiechetek, G[rzegorz] Kamiński, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: FDG avid brown fat in healthy subjects after virtual reality mental stress - correlation with the degree of acute stress reaction and sympathetic nervous system (SNS) activation.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging
  Szczegóły: 2012 : Vol. 39, Suppl. 2, s. S278
  Uwagi: Abstracts Annual Congress of the EANM 2012, Milan, Italy
  ISSN: 1619-7070
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  152/316
  Autorzy: Adam Stańczyk, Paweł Krzesiński, Agata Galas, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Czy fałszywie dodatni wynik testu pochyleniowego jest rzeczywiście fałszywy? Analiza aktywności osi renina-aldosteron w odpowiedzi na przedłużoną pionizację.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 6
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Paweł Smurzyński, Beata Uziębło-Życzkowska, Robert Ryczek, Karol Makowski.
  Tytuł: Istotny wpływ płci na profil hemodynamiczny chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 8
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Robert Ryczek, Paweł Smurzyński, Karol Makowski, Beata Uziębło-Życzkowska, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Kardiografia impedancyjna w ocenie chorych z nadciśnieniem tętniczym i upośledzeniem funkcji rozkurczowej lewej komory - implikacje kliniczne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 8
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Dorota Wiechetek, Ana Petrović, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Radosław Tworus, Katarzyna Piotrowicz, T. Buchner, D. Tassy, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Ocena wpływu stresu mentalnego w warunkach wirtualnej rzeczywistości oraz następczego relaksu z oddechem kontrolowanym na zmienność rytmu serca.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 1
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Dorota Wiechetek, Ana Petrović, Sylwia Szymańska, Maciej Zbyszewski, Radosław Tworus, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz, Mirosław Dziuk.
  Tytuł: Ocena wpływu stresu mentalnego w warunkach wirtualnej rzeczywistości oraz następczego relaksu z oddechem kontrolowanym na parametry hemodynamiczne oceniane metodą kardiografii impedancyjnej.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s.9
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/316
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Dariusz Michałkiewicz.
  Tytuł: Utajona postać zespołu Brugadów - dylematy terapeutyczne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, nr 3, s. 159-163, il., tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/316
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wartość elektrokardiograficznych markerów repolaryzacji w przewidywaniu wyniku testu z ajmaliną u osób z podejrzeniem zespołu Brugadów.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 12
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/316
  Autorzy: Robert Wierzbowski, Krystian Krzyżanowski, Dariusz Michałkiewicz, Paweł Smurzyński, Karol Makowski, Zbigniew Orski, Andrzej Cwetsch, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wartość rokownicza mikrowoltowej naprzemienności załamka T oraz periodycznego oddychania w czasie wysiłku i innych parametrów badania spiroergometrycznego w przewidywaniu adekwatnego wyładowania kardiowertera-defibrylatora w długookresowej obserwacji.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 11-12, tab.
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/316
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Wpływ pionizacji na wybrane parametry hemodynamiczne oceniane metodą kardiografii impedancyjnej - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol. Excerpta
  Szczegóły: 2012 : T. 7, Supl. A, s. 7-8, tab.
  Uwagi: XVIII Konferencja Szkoleniowa; XIV Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Third Winter International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology Meeting, Zakopane - Kościelisko, 29 lutego - 3 marca 2012 roku.
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/316
  Autorzy: Emilia Sopolińska, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Współczesne metody oceny czułości baroreceptorów tętniczych w praktyce klinicznej.
  Tytuł równoległy: Contemporary methods of baroreflex sensitivity assessment in clinical practice.
  Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
  Szczegóły: 2012 : T. 6, nr 2, s. 55-67, bibliogr. 42 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Emilia Sopolińska
  ISSN: 1897-3590
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  162/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Narcyz Michał Sadłoń, K. T. Grudzień, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk.
  Tytuł: Impedance cardiography as a tool for haemodynamic monitoring at high altitude: a preliminary study minary study.
  Tytuł równoległy: Kardiografia impedancyjna w monitorowaniu zaburzeń hemodynamicznych związanych z przebywaniem na dużych wysokościach: wyniki wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 9, s. 911-917, bibliogr.15 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  163/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Jarosław Kowal, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Usefulness of impedance cardiography in optimisation of antihypertensive treatment in patients with metabolic syndrome: a randomised prospective clinical trial.
  Tytuł równoległy: Przydatność kardiografii impedancyjnej w optymalizacji leczenia hipotensyjnego chorych z zespołem metabolicznym randomizowane, prospektywne badanie kliniczne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 6, s. 599-607, bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub 2012 Jun 20 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  164/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Kardiodepresyjna reakcja neurokardiogenna w odpowiedzi na iniekcję dożylną u młodych zdrowych mężczyzn bez wcześniejszego wywiadu omdleniowego - opis dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Cardiodepressive neurocardiogenic reaction in response to intravenous injection in healthy young men without a prior history of syncope - report of two cases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 4, s. 361-366, bibliogr.15 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Menedżer Roku 2012 w Ochronie Zdrowia SPZOZ. Wojna i pokój. : Rozmowa z Grzegorzem Gielerakiem dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego, zwycięzcą w kategorii Menedżer Roku 2012 w Ochronie Zdrowia - SPZOZ.[Rozmawiała Kamila Gębska].
  Czasopismo: Menedżer Zdr.
  Szczegóły: 2012, nr 10, s. 8-10, zdj.
  ISSN: 1730-2935
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  166/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Agnieszka Jaguś-Jamioła, Grzegorz Gielerak, Stanisław Piszczek, Mirosław Dziuk, Andrzej Mazurek, Robert Ryczek, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Bezobjawowa dławica piersiowa u chorego z zespołem metabolicznym - nowoczesne badania nieinwazyjne w diagnostyce i ocenie efektu leczenia.
  Tytuł równoległy: Asymptomatic angina pectoris in patient with metabolic syndrome - a modern non-invasive tests for the diagnosis and evaluation of treatment effect.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2012 : Vol. 8, nr 2, s. 158-164, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  167/316
  Autorzy: Adam Stańczyk, Piotr Hendzel, Grzegorz G. Gielerak.
  Tytuł: Isolated myocardial bridge required by-pass grafting in 26-year-old syncopal woman / Puente miocardico aislado con necesidad de cirugia coronaria en una enferma de 26 anos con sincopes.
  Czasopismo: Revista Espanola de Cardiología (English Edition)
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 8, s. 775-776, il., bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Epub 2012 Feb 16
  ISSN: 0300-8932
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN, ES
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.204
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  168/316
  Autorzy: Grzegorz Kamiński, Karol Makowski, Dariusz Michałkiewicz, Jarosław Kowal, M. Ruchala, E. Szczepanek, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: The influence of subclinical hyperthyroidism on blood pressure, heart rate variability, and prevalence of arrhythmias.
  Czasopismo: Thyroid
  Szczegóły: 2012 : Vol. 22, nr 5, s. 454-460, il., tab., bibliogr.25 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Apr 17
  ISSN: 1050-7256
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.544
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  169/316
  Autorzy: J[olanta] Perkowska, J[erzy] Kruszewski, Pi[otr] Gutkowski, G[rzegorz] Gielerak, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Zaburzenia oddychania podczas snu u chorych z przewlekłą pokrzywką.
  Tytuł równoległy: Sleep breath disorders at patients with chronic urticaria.
  Tytuł całości: W: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Ossa, 12-15 września 2012 roku.
  Adres wydawniczy: [b.m.], [2012]
  Strony: s. [b.s.], [Abst.] P3.9
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  170/316
  Autorzy: Anna Kazimierczak, Paweł Krzesiński, Krystian Krzyżanowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Sleep-disordered breathing in patients with heart failure: new trends in therapy.
  Czasopismo: BioMed Research International
  Szczegóły: 2013 : Vol. 2013, Article ID 459613, s. 1-10, bibliogr. 80 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Jul 28 ; Autor korespondencyjny: Anna Kazimierczak
  ISSN: 2314-6133
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  171/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Ewa Piotrowicz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: The usefulness of impedance cardiography for predicting beneficial effects of cardiac rehabilitation in patients with heart failure.
  Czasopismo: BioMed Research International
  Szczegóły: 2013 : Vol. 2013, Article ID 595369, s. 1-8, bibliogr. 45 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Aug 26 ; Autor korespondencyjny: Grzegorz Gielerak
  ISSN: 2314-6133
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  172/316
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Dariusz Michałkiewicz, Anna Jackun-Podleśna, Grzegorz Gielerak, A. Zieniciuk-Krajka.
  Tytuł: Congenital long QT syndrome of particularly malignant course connected with so far unknown mutation in the sodium channel SCN5A gene.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 1, s. 78-82, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.215
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  173/316
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, Grzegorz G. Gielerak, E. Piotrowicz, J[arosław] J. Kowal, R. Piotrowicz.
  Tytuł: Usefulness of impedance cardiography in predicting beneficial effects of cardiac rehabilitation in patients with heart failure.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 2013 : Vol. 15, Suppl. 1, s. S321
  Konferencja: Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, Lisbon, 2013.05.25
  ISSN: 1388-9842
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  174/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Czy profil hemodynamiczny chorych z nadciśnieniem tętniczym wiąże się z upośledzeniem filtracji kłębuszkowej?
  Czasopismo: Folia Cardiologica Excerpta
  Szczegóły: 2013 : T. 8, Supl. A, s. 6
  Uwagi: .
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane - Kościelisko, 2013.02.27
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/316
  Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Elżbieta Kramarz, Jarosław Kowal, Paweł Krzesiński, Monika Grzęda.
  Tytuł: Left ventricular filling pressure determines the baroreflex response to orthostatic stress in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy.
  Czasopismo: Folia Cardiologica Excerpta
  Szczegóły: 2013 : T. 8, Supl. A, s. 16, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane - Kościelisko, 2013.02.27
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/316
  Autorzy: Karol Makowski, Grzegorz Gielerak, Elżbieta Kramarz, S. Wierzchoń, Grzegorz Kamiński, Jarosław Kowal, Paweł Krzesiński, Arkadiusz Zegadło, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Left ventricular diastolic dysfunction is associated with impaired baroreflex at rest and during orthostatic stress in hypertensive patients with left ventricular hypertrophy.
  Czasopismo: Journal of Human Hypertension
  Szczegóły: 2013 : Vol. 27, nr 8, s. 465-473, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Feb 21 ; Autor korespondencyjny: Karol Makowski
  ISSN: 0950-9240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.692
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  177/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Agata Galas, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u żołnierzy kandydatów do służby poza granicami kraju. Nowa perspektywa badań epidemiologicznych i zachowań prozdrowotnych w populacji generalnej Sił Zbrojnych.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk factors among soldiers-candidates for service abroad. The new perspective of epidemiological studies and pro-health behaviors in general population of the Armed Forces.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 91, nr 4, s.387-394, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/316
  Autorzy: T. M. Zielonka, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Dum spiro, spero - III Konferencja naukowa im. Wojciecha Lubińskiego.
  Tytuł równoległy: Dum spiro, spero - 3th Scientific Conference in memory of doctor Wojciech Lubinski.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 91, nr 4, s. 469-471, il., bibliogre. 2 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Nowy rezonans magnetyczny 3T w Wojskowym Instytucie Medycznym.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 91, nr 4, s. [473-474]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Zabezpieczenie medyczne zdarzeń krytycznych jako element strategii bezpieczeństwa narodowego.
  Tytuł równoległy: Medical coverage of critical events - underrated element of the state security system.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2013 : T. 92, nr 3, s. 254-255
  Konferencja: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa, 2013.01.18
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz G. Gielerak, Jarosław J. Kowal.
  Tytuł: A "patient-tailored" treatment of hypertension with use of impedance cardiography: a randomized, prospective and controlled trial.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, s. 242-250, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Apr 5 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.216
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  182/316
  Autorzy: K[atarzyna] Piotrowicz, Ewelina Pałkowska, P[aweł] Krzesiński, A[dam] Stańczyk, A[ndrzej] Skrobowski, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Zachowania zdrowotne i nawyki żywieniowe u chorych z zespołem metabolicznym.
  Tytuł całości: W: VI Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2013 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy", Kraków, 15-16 listopada 2013 r. : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. 46
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/316
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Dariusz Michałkiewicz.
  Tytuł: Usefulness of patient's history and non-invasive electrocardiographic parameters in prediction of ajmaline test results in patients with suspected Brugada syndrome.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2014 : Vol. 10, nr 5, s. 899-912, il, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.030
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  184/316
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Paweł Siedlecki, Beata Pająk.
  Tytuł: Genetic diversity of SCN5A gene and its possible association with the concealed form of Brugada Syndrome development in polish group of patients.
  Czasopismo: BioMed Research International
  Szczegóły: 2014 : Vol. 2014, Article ID 462609, s. 1-13, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 2314-6133
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.579
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  185/316
  Autorzy: A[dam] Stańczyk, G[rzegorz] Gielerak, P[aweł] Krzesiński, K[atarzyna] Piotrowicz, A[gata] Galas, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Renin aldosterone system reactivity in response to modulation of autonomic system in young healthy men without previous syncopal history.
  Tytuł całości: W: CARDIOSTIM 2014. EHRA EUROPACE 2014 June 18-21, Nice, France : Advance Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2014]
  Strony: s. [nlb.], Abst. 96/P/9.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/316
  Autorzy: Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Agata Galas, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Aktywność układu renina-aldosteron w odpowiedzi na manewry modulujące aktywność układu autonomicznego w zależności od wyniku testu pochyleniowego u zdrowych osób bez wywiadu omdleniowego.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2014 : T. 9, Suppl. A, s. 12-13, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2014.03.05
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Charakterystyka przepływu obwodowego ocenianego metodą pletyzmografii i impedancyjnej - siła i zakres korelacyjnej natury metody pomiaru
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2014 : T. 9, Suppl. A, s. 8-9
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2014.03.05
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/316
  Autorzy: Małgorzata Wojdat, Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Elektrokardiografczne i echokardiografczne cechy przerostu mięśnia lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2014 : T. 9, Suppl. A, s. 1, tab.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Zakopane Kościelisko, 2014.03.05
  ISSN: 1896-2475
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Kalina Niedolaz, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Przydatność oceny wskaźnika kostka-ramię w praktyce klinicznej.
  Tytuł równoległy: Ankle-brachial index in clinical practice.
  Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej
  Szczegóły: 2014 : T. 8, nr 3, s. 117-128, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014-08-21 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1897-3590
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  190/316
  Autorzy: Kamil Fijorek, Felix C. Tanner, Barbara Stahli, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Adam Stańczyk, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Kalina Kawecka-Jaszcz, Marek Jastrzębski, Mateusz Podolec, Grzegorz Kopec, Barbara Stanula, Maryla Kocowska, Zofia Tylutki, Sebastian Polak.
  Tytuł: Model of the distribution of diastolic left ventricular posterior wall thickness in healthy adults and its impact on the behavior of a string of virtual cardiomyocytes.
  Czasopismo: Journal of Cardiovascular Translational Research
  Szczegóły: 2014 : Vol. 7, nr 5, s. 507-517, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Mar 28 ; Autor korespondencyjny: Sebastian Polak
  ISSN: 1937-5387
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.017
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  191/316
  Autorzy: Katarzyna Hałas, Krystian Krzyżanowski, E. Krzyżanowska, Paweł Smurzyński, Robert Ryczek, Dariusz Michałkiewicz, Zbigniew Orski, Karol Makowski, Robert Wierzbowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Cognitive impairment after appropriate implantable cardioverter-defibrillator therapy for ventricular fibrillation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2014 : T. 72, nr 2, s. 134-139, tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Aug 30.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.539
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  192/316
  Autorzy: T. M. Zielonka, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Dum vivimus, vivamum - IV Konferencja naukowa im. gen. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego.
  Tytuł równoległy: Dum vivimus, vivamum - 4th Scientific Conference in memory of general Wojciech Lubiński, PhD.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 2, s. 230-233, il.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/316
  Autorzy: Małgorzata Wojdat, Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Elektrokardiograficzne i echokardiograficzne cechy przerostu mięśnia lewej komory u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Electrocardiographic and echocardiographic features of left ventricular hypertrophy in patients with hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2014 : T. 92, nr 3, s. 323-328, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Narcyz Sadłoń, Ewa Szarska.
  Tytuł: Sprawni jak żołnierze? O problemach zdrowotnych i kondycji polskich żołnierzy rozmawiają Grzegorz Gielerak, Narcyz Sadłoń i Ewa Szarska. [Oprac.] PB, PG.
  Czasopismo: Polska Zbrojna
  Szczegóły: 2014, nr 6, s. 12-20, zdj.
  ISSN: 0867-8686
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/316
  Autorzy: E[welina] Pałkowska, K[atarzyna] Piotrowicz, P[aweł] Krzesiński, A[dam] Stańczyk, A[ndrzej] Skrobowski, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Crosstalk between dietary pattern, anthropometric parameters and adiponectin concentration in obese patients.
  Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2014 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy", Kraków, 21.11. - 22.11.2014
  Adres wydawniczy: [b.m., 2014]
  Strony: s. 84, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/316
  Autorzy: K[alina] Niedolaz, P[aweł] Krzesiński, E[welina] Pałkowska, K[atarzyna] Piotrowicz, A[dam] Stańczyk, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Czynniki ryzyka wzrostu stężenia kwasu moczowego związanego z leczeniem hipotensyjnym - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2014 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy", Kraków, 21.11. - 22.11.2014
  Adres wydawniczy: [b.m., 2014]
  Strony: s. 45
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/316
  Autorzy: E[welina] Pałkowska, K[atarzyna] Piotrowicz, P[aweł] Krzesiński, A[dam] Stańczyk, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Kwas moczowy a zaburzenia metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Kardiologia Prewencyjna 2014 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy", Kraków, 21.11. - 22.11.2014
  Adres wydawniczy: [b.m., 2014]
  Strony: s. 85, tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/316
  Autorzy: Anna Kazimierczak, Paweł Krzesiński, Krystian Krzyżanowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Corrigendum to "Sleep-disordered breathing in patients with heart failure: new trends in therapy".
  Czasopismo: BioMed Research International
  Szczegóły: 2015 : Vol. 2015, Article ID 375921, s. 1, bibliogr. 1 poz.
  Uwagi: ISSN-MNiSW: 1110-7243
  ISSN: 2314-6133
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  199/316
  Autorzy: Katarzyna Piotrowicz, Ewelina Pałkowska, Ewa Bartnikowska, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Przemysław Biecek, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Self-reported health-related behaviors and dietary habits in patients with metabolic syndrome.
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2015 : Vol. 22, nr 4, s. 413-420, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015-08-28 ; Autor korespondencyjny: Katarzyna Piotrowicz
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.130
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  200/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Wiesław Piechota, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Association of N-terminal pro-brain natriuretic peptide and hemodynamic parameters measured by impedance cardiography in patients with essential hypertension.
  Czasopismo: Clinical and Experimental Hypertension
  Szczegóły: 2015 : Vol. 37, nr 2, s. 148-154, bibliogr. 34 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Apr 30 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1064-1963
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.307
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  201/316
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, B[eata] Uziębło-Życzkowska, G[rzegorz] Gielerak, A[dam] Stańczyk, M. Malgorzta, K[atarzyna] Piotrowicz.
  Tytuł: Global longitudinal two-dimensional systolic strain is associated with hemodynamic alterations in arterial hypertension.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 2015 : Vol. 17, Suppl. 1 SI, s. 207, Meeting Abstract: P955.
  Konferencja: European Society of Cardiology jointly with Heart Failure Association of the ESC, Seville, 2015.05.23
  ISSN: 1388-9842
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  202/316
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, A[dam] Stańczyk, G[rzegorz] Gielerak, B[eata] Uziębło-Życzkowska, K[atarzyna] Piotrowicz.
  Tytuł: Impedance diastolic to systolic wave (O/C) ratio is associated with diastolic left ventricular-atrial interaction in patients with essential hypertension.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 2015 : Vol. 17, Suppl. 1 SI, s. 207, Meeting Abstract: P957.
  Konferencja: European Society of Cardiology jointly with Heart Failure Association of the ESC, Seville, 2015.05.23
  ISSN: 1388-9842
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  203/316
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, A[nna] Kazimierczak, G[rzegorz] Gielerak, P[aweł] Smurzyński.
  Tytuł: Thoracic fluid content is related with echocardiographic abnormalities and N-terminal pro-brain natriuretic peptide concentration in stable chronic heart failure.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 2015 : Vol. 17, Suppl. 1, s. 207, Meeting Abstract: P956.
  Konferencja: European Society of Cardiology jointly with Heart Failure Association of the ESC, Seville, 2015.05.23
  ISSN: 1388-9842
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  204/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: The complex nature of arterial stiffness in patients with arterial hypertension.
  Tytuł równoległy: Złożona natura sztywności naczyniowej u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2015 : T. 10, nr 1, s. 1-8, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  205/316
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Magdalena Potapowicz-Krysztofiak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Kliniczne i hemodynamiczne uwarunkowania wydolności fizycznej chorych z nadciśnieniem tętniczym ocenianej w 6-MWT.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2015 : T. 10, Suppl. A, s. 9
  Konferencja: , Zakopane, 2015.03.04
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Kurpaska, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Sex determines cardiovascular hemodynamics in hypertension.
  Czasopismo: Journal of Human Hypertension
  Szczegóły: 2015 : Vol. 29, nr 10, s. 610-617, bibliogr. 35 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jan 29 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0950-9240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.833
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  207/316
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, G[rzegorz] Gielerak, A[dam] Stańczyk, K[atarzyna] Piotrowicz, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: The benefit from hemodynamically guided antihypertensive therapy depends on baseline blood pressure.
  Czasopismo: Journal of Hypertension
  Szczegóły: 2015 : Vol. 33, e-Suppl. 1, s. e123-e124, [Abst.] 9C.03.
  Konferencja: European Society of Hypertension, Milan, 2015.06.12
  ISSN: 0263-6352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  208/316
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, A[dam] Stańczyk, G[rzegorz] Gielerak, M[ałgorzata] Kurpaska.
  Tytuł: In young and middle-aged hypertensives the augmentation index depends more on left ventricular performance than reflected wave.
  Czasopismo: Journal of Hypertension
  Szczegóły: 2015 : Vol. 33, e-Suppl. 1, s. e207, [Abstr.] PP.08.22
  Konferencja: European Society of Hypertension, Milan, 2015.06.12
  ISSN: 0263-6352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  209/316
  Autorzy: P[aweł] Krzesiński, A[dam] Stańczyk, K[atarzyna] Piotrowicz, G[rzegorz] Gielerak, B[eata] Uziębło-Życzkowska, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Left ventricular hemodynamic function is associated with abdominal obesity in patients with arterial hypertension.
  Czasopismo: Journal of Hypertension
  Szczegóły: 2015 : Vol. 33, e-Suppl. 1, s. e207, [Abst.] PP.08.23
  Konferencja: European Society of Hypertension, Milan, 2015.06.12
  ISSN: 0263-6352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  210/316
  Autorzy: Ewelina Pałkowska, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Wiesław Piechota, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Uric acid in hypertension - a marker of cardiovascular risk related to body composition.
  Czasopismo: Journal of Pre-Clinical and Clinical Research
  Szczegóły: 2015 : T. 9, nr 2, s. 124-128, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ewelina Pałkowska
  ISSN: 1898-2395
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • AGRO

  Adres url:

  211/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Małgorzata Kurpaska, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Global longitudinal two-dimensional systolic strain is associated with hemodynamic alterations in arterial hypertension.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Hypertension
  Szczegóły: 2015 : Vol. 9, nr 9, s. 680-689, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Jun 29 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1933-1711
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.656
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  212/316
  Autorzy: Anna Kazimierczak, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Centralny bezdech senny u pacjentów z niewydolnością serca jest istotnie pozwiązany ze strukturalnymi i hemodynamicznymi zaburzenia funkcji układu sercowo-naczyniowego.
  Tytuł równoległy: Central sleep apnea in patients with heart failure is strongly related to cardiovascular structural and hemodynamic alterations.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 73, Supl. 4, s. 328-329
  Uwagi: Realizacja projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (nr projektu: N N 402 489 840).
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Wrocław, 2015.10.01
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  213/316
  Autorzy: Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Agnieszka Wójcik, Małgorzata Banak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Parametry hemodynamiczne a układ renina- aldosteron w odpowiedzi na zmiany aktywności układu autonomicznego u zdrowych mężczyzn w zależności od wyniku testu pochylniowego.
  Tytuł równoległy: Hemodynamic parameters and renin - aldosterone system reactivity in response to modulation of autonomic system in young healthy men with positive and negative head-up tilt test.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 73, Supl. 4, s. 73-74
  Konferencja: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny; Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław, 2015.10.01
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  214/316
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Magdalena Potapowicz-Krysztofiak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Hemodynamiczne uwarunkowania wydolności fizycznej chorych na nadciśnienie tętnicze - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Hemodynamical conditions of exercise capacity in patients with arterial hypertension - preliminary report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 3, s. 244-252, bibliogr. 40 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Impedance diastolic to systolic wave ratio (O/C ratio) as a marker of left ventricular diastolic function in arterial hypertension.
  Tytuł równoległy: Impedancyjny wskaźnik stosunku fali rozkurczowej do skurczowej (O/C ratio) jako marker funkcji rozkurczowej lewej komory w nadciśnieniu tętniczym.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2015 : T. 93, nr 4, s. 293-300, bibliogr. 18 poz., streszcz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Katarzyna Hałas, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz, Adam Stańczyk, Wiesław Piechota, Iwona Jannasz, Kalina Niedolaz, Małgorzata Wojdat, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Ryzyko sercowo-naczyniowe a markery zapalne u chorych na nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł równoległy: Cardiovascular risk and inflammatory markers in patients with hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 38, nr 224, s. 70-76, bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  217/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: What does impedance cardiography add more to the assessment of left ventricular diastolic function in essential hypertension?
  Tytuł równoległy: Co nowego wnosi kardiografia impedancyjna w ocenie funkcji rozkurczowej lewej komory w nadciśnieniu tętniczym?
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 234, s. 352-359, bibliogr. 41 poz., streszcz.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  218/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Instrukcja: Zasady postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-leczniczego u żołnierzy z zaburzoną adaptacją układu krążenia do obciążeń związanych ze służbą wojskową.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2015
  Strony: 17 k. , tab. , 30 cm , [Maszyn.]
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Instrukcja: Zasady systemu oceny przydatności kandydatów na żołnierzy odbywających służbę w warunkach szczególnego narażenia na stres psychiczny w oparciu o pomiary wydolności fizycznej oraz układu krążenia.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2015
  Strony: 18 k. , tab. , 30 cm , [Maszyn.]
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wytyczne: Kryteria oceny wydolności fizycznej, układu krążenia oraz układu hormonalnego u żołnierzy narażonych na znaczne obciążenie związane ze służbą wojskową.
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM, 2015
  Strony: 24 k. , il. , 30 cm , [Maszyn.]
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz, Małgorzata Banak, Agnieszka Wójcik.
  Tytuł: The diagnostic value of supine blood pressure in hypertension.
  Czasopismo: Archives of Medical Science
  Szczegóły: 2016 : T. 12, nr 2, s. 310-318, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Apr 12 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1734-1922
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.969
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  222/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Kurpaska, Łukasz Michalczyk, Agnieszka Jurek, Kalina Wolszczak, Agata Galas, Agnieszka Wójcik, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: The effect of hemodynamically-guided hypotensive therapy in one-year observation: randomized, prospective and controlled trial (FINEPATH study).
  Czasopismo: Cardiology Journal
  Szczegóły: 2016 : T. 23, nr 2, s. 132-140, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Feb 15 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1897-5593
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.256
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  223/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Przemysław Witek, Agnieszka Jurek, Grzegorz Zieliński, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Choroba Cushinga - znaczenie nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej w identyfikacji subklinicznych powikłań sercowo-naczyniowych.
  Czasopismo: Endokrynologia Polska
  Szczegóły: 2016 : T. 67, Suppl. A, s. A89
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Katowice, 2016.09.15
  ISSN: 0423-104X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  224/316
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Robert Ryczek, Grzegorz G. Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Relationship between clinical and hemodynamic presentation of heart failure deterioration and left ventricular ejection fraction - preliminary report.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 2016 : Vol. 18, Suppl. 1, s. 326
  Konferencja: European Society of Cardiology, Florence, 2016.05.21
  ISSN: 1388-9842
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  225/316
  Autorzy: Katarzyna Piotrowicz, Paweł Krzesiński, Urszula Ziętalewicz, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Negative emotions and hemodynamic status of patients with essential arterial hypertension.
  Czasopismo: European Journal of Preventive Cardiology
  Szczegóły: 2016 : Vol. 23, nr 1 suppl., s. S21
  Konferencja: The European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation Congress, Istanbul, 2016.06.05
  ISSN: 2047-4873
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Abdominal obesity and hypertension: a double burden to the heart.
  Czasopismo: Hypertension Research
  Szczegóły: 2016 : Vol. 39, nr 5, s. 349-355, bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Jan 21 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0916-9636
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.581
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Science Citation Index

  DOI:

  227/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: The hemodynamic patterns in hypertensive men and women of different age.
  Czasopismo: Journal of Human Hypertension
  Szczegóły: 2016 : Vol. 30, nr 3, s. 175-188, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 July 2 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0950-9240
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.797
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  228/316
  Autorzy: Adam Stańczyk, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Katarzyna B. Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Impedance cardiography better characterizes hemodynamic alterations related with left ventricular diastolic function in hypertensive men than women.
  Czasopismo: Journal of Hypertension
  Szczegóły: 2016 : Vol. 34, e-Suppl. 2, s. e243, tab.
  Konferencja: European Society of Hypertension, Paris, 2016.06.10
  ISSN: 0263-6352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  229/316
  Autorzy: Adam Stańczyk, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Małgorzata Kurpaska, Beata Uziębło-Życzkowska, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: "REVERSE" vascular reaction after brachial artery occlusion (FMD) is related to the impaired hemodynamics in hypertensives.
  Czasopismo: Journal of Hypertension
  Szczegóły: 2016 : Vol. 34, e-Suppl. 2, s. e338-e339
  Konferencja: European Society of Hypertension, Paris, 2016.06.10
  ISSN: 0263-6352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  230/316
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Robert Wierzbowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ergospirometria w ocenie wydolności fizycznej chorych z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową.
  Tytuł równoległy: Cardiopulmonary exercise test in estimation of exercise capacity in heart failure with preserved ejection fraction patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 2, s. 165-173, bibliogr. 70 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/316
  Autorzy: Agnieszka Wójcik, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Małgorzata Maciorowska.
  Tytuł: Heart rate variability and exercise training - a review.
  Tytuł równoległy: Wpływ wysiłku fizycznego na zmienność rytmu serca - przegląd aktualnego stanu wiedzy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 3, s. 298-303, bibliogr. 36 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/316
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Kardiografia impedancyjna w diagnostyce duszności - opis serii przypadków.
  Tytuł równoległy: Impedance cardiography in the diagnosis of dyspnea - a case series.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 4, s. 393-400, bibliogr. 31 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/316
  Autorzy: Urszula Ziętalewicz, Katarzyna Piotrowicz, Paweł Krzesiński, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Specyfika zachowań zdrowotnych i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u żołnierzy zawodowych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Specificity of health behaviors and health-related quality of life in professional soldiers suffering from hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 2, s. 134-138, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/316
  Autorzy: Małgorzata Wojdat, Adam Stańczyk, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Zanieczyszczenie powietrza a choroby układu sercowo-naczyniowego - niedoceniany problem
  Tytuł równoległy: Air pollution and cardiovascular diseases - an underestimated problem.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2016 : T. 94, nr 1, s. 10-16, bibliogr. 81 poz., sum.
  Konferencja: Wojskowy Instytut Medyczny; Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc; Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Warszawa, 2015.04.24
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  235/316
  Autorzy: Anna Kazimierczak, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Smurzyński, Robert Ryczek, Andrzej Cwetsch, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Association of central sleep apnea with impaired heart structure and cardiovascular hemodynamics in patients with chronic heart failure.
  Czasopismo: Medical Science Monitor
  Szczegóły: 2016 : Vol. 22, s. 2989-2998, bibliogr. 37 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2016 Aug 25 : Autor korespondencyjny: Anna Kazimierczak
  ISSN: 1234-1010
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.585
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Science Citation Index

  DOI:
  Adres url:

  236/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Who benefits more from hemodynamically guided hypotensive therapy? The experience from two randomized, prospective and controlled trials.
  Czasopismo: Therapeutic Advances in Cardiovascular Disease
  Szczegóły: 2016 : Vol. 10, nr 1, s. 1-9, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2015 Dec 2 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1753-9447
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  237/316
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Przydatność echokardiograficznej metody śledzenia markerów akustycznych w wykrywaniu subklinicznych zaburzeń funkcji skurczowej lewej komory, ich związku z funkcją rozkurczową oraz odwracalności pod wpływem leczenia hipotensyjnego.
  Tytuł równoległy: Usefulness of speckle tracking echocardiography for detection of subclinical left ventricular systolic dysfunction, its relations to diastolic function and reversibility under hypotensive treatment.
  Tytuł całości: W: XVIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Katowice, 3-4 czerwca 2016 r.
  Adres wydawniczy: [Katowice, 2016]
  Strony: s. [nlb. 1]
  Konferencja: Sekcja Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Katedra i Klinika Kardiologii WNoZ SUM / II Oddział Kardiologii GCM w Katowicach-Ochojcu., Katowice, 2016.06.03
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Beata Uziębło-Życzkowska, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Wiesław Piechota, Paweł Smurzyński, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Echocardiographic assessment and N-terminal pro-brain natriuretic peptide in hypertensives with metabolic syndrome.
  Czasopismo: Advances in Clinical and Experimental Medicine
  Szczegóły: 2017 : Vol. 26, nr 2, s. 295-301, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 1899-5276
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.262
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  239/316
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Aktualne spojrzenie na parametry czerwonokrwinkowe w niewydolności serca.
  Tytuł równoległy: Current approach to red blood cell parameters in heart failure.
  Czasopismo: Choroby Serca i Naczyń
  Szczegóły: 2017 : T. 14, nr 4, s. 201-206, bibliogr. 47 poz.
  Uwagi: Epub 2017-12-06 ; Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 1733-2346
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  240/316
  Autorzy: Przemysław Witek, Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Grzegorz Zieliński, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Subclinical cardiovascular system dysfunction in the patients with Cushing's disease.
  Czasopismo: Endocrine Abstracts
  Szczegóły: 2017 : Vol. 49, s. [nlb. 1]
  Konferencja: European Society of Endocrinology, Lisbon, 2017.05.20
  ISSN: 1470-3947
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

  241/316
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Przemysław Witek, Grzegorz Zieliński, Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Cushing's disease: subclinical left ventricular systolic and diastolic dysfunction revealed by speckle tracking echocardiography and tissue Doppler imaging.
  Czasopismo: Frontiers in Endocrinology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 8, Article Number: 222, s. 1-8, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1664-2392
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.519
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  242/316
  Autorzy: Beata Uziębło-Życzkowska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Speckle tracking echocardiography and tissue Doppler imaging reveal beneficial effect of pharmacotherapy in hypertensives with asymptomatic left ventricular dysfunction.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Hypertension
  Szczegóły: 2017 : Vol. 11, nr 6, s. 334-342, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 May 8 ; Autor korespondencyjny: Beata Uziębło-Życzkowska
  ISSN: 1933-1711
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.615
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  243/316
  Autorzy: Katarzyna Kolaszyńska-Tutka, Paweł Krzesiński, Aleksandra Cebula, Paulina Karolczak, Natalia Karolczak, Andrzej Skrobowski, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ocena wpływu zmiany pozycji ciała na profil hemodynamiczny oceniany metodą kardiografii impedancyjnej.
  Tytuł równoległy: Impact of changes in body position on hemodynamic profile assessed by impedance cardiography.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 1, s. 76-81, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Katarzyna Kolaszyńska-Tutka
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  244/316
  Autorzy: Paweł Rozbicki, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Wiesław Piechota, Alicja Rączka, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Parametry płytkowe a zaburzenia metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Platelet parameters and metabolic disorders in patients with arterial hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 3, s. 264-268, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Rozbicki
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  245/316
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Przewlekła choroba wieńcowa w wieku podeszłym.
  Tytuł równoległy: Chronic coronary artery disease in elderly.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 2, s. 195-199, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  246/316
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Diuretyki - zasady stosowania w niewydolności serca.
  Tytuł równoległy: Diuretics in heart failure - rationale for use in heart failure.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 4, s. 450-459, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.12.27 ; Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  247/316
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wysiłkowa kardiografia impedancyjna - nowa technologia, nowe możliwości.
  Tytuł równoległy: Impedance cardiography during exercise - new technology, new possibilities.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2017 : T. 13, nr 3, s. 303-310, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017.09.27 ; Autor korespondencyjny: Małgorzata Kurpaska
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  248/316
  Autorzy: Tomasz Sobiech, Teodor Buchner, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Cardiorespiratory coupling in the young healthy subjects.
  Czasopismo: Physiological Measurement
  Szczegóły: 2017 : Vol. 38, nr 12, s. 2186-2202, bibliogr. 63 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 Oct 27 ; Autor korespondencyjny: Tomasz Sobiech
  ISSN: 0967-3334
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.006
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  249/316
  Autorzy: Andrzej Chciałowski, Grzegorz Gielerak, Jerzy Małachowski.
  Tytuł: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED).
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Redakcja naukowa: Andrzej Chciałowski, Grzegorz Gielerak, Jerzy Małachowski
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, 2017
  Strony: 249 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz., streszcz., sum.
  ISBN: 978-83-948477-0-8
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  250/316
  Autorzy: M[ałgorzata] Kurpaska, P[aweł] Krzesiński, G[rzegorz] Gielerak, A[dam] Stańczyk, K[atarzyna] Piotrowicz, B[eata] Uziębło-Życzkowska, A[ndrzej] Skrobowski.
  Tytuł: Wpływ leczenia hipotensyjnego na spoczynkowy profil hemodynamiczny warunkujący wydolność fizyczną u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł całości: W: X Konferencja Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK "Kardiologia Prewencyjna 2017 - wytyczne, wątpliwości, gorące tematy", Kraków, 17-18 listopada 2017 r.
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2017]
  Strony: s. 57
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  251/316
  Autorzy: K. Osińska, J. Żebrowski, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Effect of age on information flow between heart rate variability and breathing volume Turing HUTT.
  Tytuł całości: W: XXIII Konferencja Szkoleniowa i XIX Międzynarodowa Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology; Eighth Winter ISHNE Meeting; Eighth Cardiology Meets Physics and Mathematics Workshop - Kasprowisko 2017, Zakopane, 1-4 marca 2017 : Program i Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2017]
  Strony: s. 94, Abts. C3.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/316
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak, Małgorzata Maciorowska, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz.
  Tytuł: Zróżnicowanie wydolności fizycznej chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł całości: W: 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Jachranka, 15-17 marca 2018 : Program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2018]
  Strony: s. [nlb. 1]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/316
  Autorzy: Małgorzata Kurpaska, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Adam Stańczyk, Katarzyna Piotrowicz, Beata Uziębło-Życzkowska, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Beneficial effect of antihypertensive therapy on exercise capacity assessed by a 6-minute walk test at one year follow-up.
  Tytuł równoległy: Korzystny wpływ terapii hipotensyjnej na zdolność do wykonania wysiłku ocenianą w 6-minutowym teście marszowym w obserwacji rocznej.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 2, s. 128-136, bibliogr. 28 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Kurpaska
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  254/316
  Autorzy: M[ałgorzata] Kurpaska, P[aweł] Krzesiński, G[rzegorz] Gielerak, B[eata] Uziębło-Życzkowska, M[ałgorzata] Banak, A[dam] Stańczyk, K[atarzyna] Piotrowicz.
  Tytuł: Exercise impedance cardiography reveals impaired hemodynamic response to exercise in hypertensives with dyspnea.
  Czasopismo: Journal of Hypertension
  Szczegóły: 2018 : Vol. 36, Suppl. 1, s. e211-e212
  Konferencja: European Society of Hypertension, Barcelona, 2018.06.08
  ISSN: 0263-6352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  255/316
  Autorzy: A[dam] Stańczyk, P[aweł] Krzesiński, K[atarzyna] Piotrowicz, M[ałgorzata] Banak, A[ndrzej] Chciałowski, P[aweł] Rozbicki, P[iotr] Dąbrowiecki, A. Badyda, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: The result of flow mediated dilation test is not a dichotomous - the initial study.
  Czasopismo: Journal of Hypertension
  Szczegóły: 2018 : Vol. 36, Suppl. 1, s. e223
  Konferencja: European Society of Hypertension, Barcelona, 2018.06.08
  ISSN: 0263-6352
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  256/316
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Stężenie wysokoczułej troponiny T u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca.
  Tytuł równoległy: Concentration of high-sensitivity troponin T in patients hospitalized due to decompensation of heart failure.
  Czasopismo: Kardiologia Inwazyjna
  Szczegóły: 2018 : T. 13, nr 5, s. 27-33, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Galas
  ISSN: 1507-1502
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  257/316
  Autorzy: Jadwiga Nessler, Adam Kozierkiewicz, Andrzej Gackowski, Piotr Ponikowski, Ewa Straburzyńska-Migaj, Izabela Uchmanowicz, Piotr Hoffman, Krzysztof Chlebus, Grzegorz Gielerak, Mariusz Gąsior, Tomasz Grodzicki, Jakub Gierczyński, Piotr Jankowski, Jarosław Kaźmierczak, Jacek Legutko, Przemysław Leszek, Maciej Miłkowski, Grzegorz Opolski, Piotr Rozentryt, Adam Windak, Adam Witkowski, Mirosław J. Wysocki, Andrzej Zapaśnik, Tomasz Zdrojewski.
  Tytuł: Kompleksowa opieka nad chorymi z niewydolnością serca w Polsce: propozycje rozwiązań organizacyjnych.
  Tytuł równoległy: Coordinated heart failure care in Poland: towards optimal organisation of the health care system.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 76, nr 2, s. 479-487, bibliogr. 32 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018.02.16 ; Autor korespondencyjny: Jadwiga Nessler
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.674
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  258/316
  Autorzy: Paweł Krzesiński, Agnieszka Jurek, Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Ambulatoryjna opieka kardiologiczna w ocenie chorych z zaostrzeniem niewydolności serca - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Outpatient cardiac care In the assessment of patients with decompensated heart failure - own experience.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 2, s. 120-125, bibliogr 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  259/316
  Autorzy: Agnieszka Wójcik, Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Robert Wierzbowski, Adam Stańczyk, Małgorzata Kurpaska, Katarzyna Piotrowicz, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Increased vagal tone in soldiers with above average physical fitness serving in military special forces.
  Tytuł równoległy: Cechy hiperwagotonii wśród żołnierzy o ponadprzeciętnej wydolności fizycznej służących w jednostkach specjalnych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 2, s. 133-137, bibliogr 12 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Wójcik
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  260/316
  Autorzy: Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak, Beata Uziębło-Życzkowska, Małgorzata Banak.
  Tytuł: Clinical presentations and hemodynamic parameters in patients hospitalized due to acute heart failure stratified by the left-ventricular ejection fraction.
  Czasopismo: Medical Research Journal
  Szczegóły: 2018 : T. 3, nr 4, s. 195-203, bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: [poprzedni tytuł : Folia Medica Copernicana] ; Autor korespondencyjny: Agata Galas
  ISSN: 2451-2591
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  261/316
  Autorzy: Sławomir Jaworski, Mateusz Wierzbicki, Ewa Sawosz, Anna Jung, Grzegorz Gielerak, Joanna Biernat, Henryk Jaremek, Witold Łojkowski, Bartosz Woźniak, Jacek Wojnarowicz, Leszek Stobiński, Artur Małolepszy, Marta Mazurkiewicz-Pawlicka, Maciej Łojkowski, Natalia Kurnatowicz, Andre Chwalibog.
  Tytuł: Graphene oxide-based nanocomposites decorated with silver nanoparticles as an antibacterial agent.
  Czasopismo: Nanoscale Research Letters
  Szczegóły: 2018 : Vol. 13, nr 1, s. 116, 1-17, bibliogr. 57 poz., sum.
  Uwagi: Published: 2018 Apr 23 ; Autor korespondencyjny: Andre Chwalibog
  ISSN: 1556-276X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.159
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  262/316
  Autorzy: Grzegorz Gielerak.
  Tytuł: Wzór na terapię. Z Grzegorzem Gielerakiem o nowych metodach leczenie TBI i braku tego schorzenia w międzynarodowej klasyfikacji chorób rozmawia Anna Dąbrowska.
  Czasopismo: Polska Zbrojna
  Szczegóły: 2018, nr 5, s. 19-21
  ISSN: 0867-8686
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  263/316
  Autorzy: A[nna] Jung, M. Trzyna, J. Biernat, M. Biernat, H. Jaremek, G[rzegorz] Gielerak, A. Szczesniak, M. Polak.
  Tytuł: Infrared investigation of skin temperature range for thermos-optic layer to polyurethane foll with nanocomposites.
  Czasopismo: Thermology International
  Szczegóły: 2018 : Vol. 28, nr 2, s. 119-120, il., bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: National Physical Laboratory, London, London, 2018.07.04
  ISSN: 1560-604X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  264/316
  Autorzy: B[eata] Uziębło-Życzkowska, A[gnieszka] Jurek, P[aweł] Krzesiński, P[rzemysław] Witek, G[rzegorz] Zieliński, A[nna] Kazimierczak, R[obert] Wierzbowski, M[ałgorzata] Banak, G[rzegorz] Gielerak.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna chorych z rzadkimi chorobami przysadki.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic evaluation of patients with rare pituitary diseases.
  Tytuł całości: W: XX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PolEcho 2018, Katowice, 11.05.2018 - 12.05.2018
  Adres wydawniczy: [Katowice, 2018]
  Strony: s. 18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe: