WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: GRZESIAK JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/23
Autorzy: R[yszard] Bialic, A[ndrzej] Kański, J[oanna] Grzesiak.
Tytuł: Spirometryczna ocena wpływu blokady śródpłucnowej na mechanikę oddychania u chorych po laparoskopowym wycięciu pęcherzyka żółciowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993, supl., 68
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Wiscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa-Rynia, 29-30 kwietnia 1993 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/23
Autorzy: Joanna Grzesiak, Wojciech Marciniak, Andrzej Kański.
Tytuł: Pojawianie się pecherzyków gazu w żyle głównej dolnej podczas cholecystektomii laparoskopowej.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : Aktualne problemy anestezjologii i intensywnej terapii, Katowice, 12-15 września 1996 : streszczenia
Adres wydawniczy: [Katowice, 1996]
Strony: s. 61
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/23
Autorzy: Andrzej Kański, Edward Stanowski, Joanna Grzesiak, Piotr Ulatowski, Elżbieta Płocharska, Janusz Łapiński, Norbert Madrak.
Tytuł: Ocena czynników decydujących o wyborze anestezji ogólnej z zewnątrzoponową u chorych poddawanych operacjom w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej.
Tytuł równoległy: Criteria for combined anaesthesia in patients undergoing thoracic and abdominal surgery.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1997 : 29, 3, 133-137, 4 ryc., 2 tab., bibliogr. 22 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/23
Autorzy: Andrzej Kański, Wojciech Marciniak, Joanna Grzesiak, Edward Stanowski.
Tytuł: Pojawienie się pęcherzyków gazu w żyle głównej dolnej podczas cholecystektomii laparoskopowej (doniesienie wstępne).
Tytuł całości: W: Postępy znieczulenia w "chirurgii jednego dnia" : II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Szczyrk, 13-16.03.1997
Adres wydawniczy: Bielsko Biała : Wydaw. alfa-medica press, 1997
Strony: s. 61-66, bibliogr. 24 poz.
ISBN: 83-86019-32-8
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/23
Autorzy: Andrzej Kański, Elżbieta Płocharska, Joanna Grzesiak.
Tytuł: Mechanizmy wywołujące porażenie strun głosowych z szczególnym uwzględnieniem okresu okołooperacyjnego.
Tytuł równoległy: Perioperative vocal cord palsy.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1999 : 31, 4, 265-269, 3 ryc., bibliogr. 63 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

6/23
Autorzy: Elżbieta Płocharska, Joanna Grzesiak, Barbara Magierska, Robert Gadzicki, Remigiusz Wrażeń, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Znieczulenie do zabiegów torakoskopowych.
Tytuł równoległy: Anesthesia in thoracoscopic procedures.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 2000 : 5, 3-4, 29-33, bibliogr. 37 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/23
Autorzy: Elżbieta Płocharska, Barbara Magierska, Joanna Grzesiak, Robert Gadzicki, Remigiusz Wrażeń, Jarosław Krupa.
Tytuł: Zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego w odcinku piersiowym u chorych z patologią trzustki.
Tytuł równoległy: Thoracic epidural analgesia and pancreas pathologies.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 145
Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

8/23
Autorzy: E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, T[omasz] Koziarski, W[ojciech] Jasek, E[lżbieta] Płocharska, J[oanna] Grzesiak, R[emigiusz] Wrażeń.
Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa u chorych z obciążeniem układu krążenia i oddychania.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 2(2), s. 59
Uwagi: IV Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Videochirurgii, X Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, 19-21 września 2002, Dęblin, Polska
ISSN: 1428-0803
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/23
Autorzy: Elżbieta Płocharska, Joanna Grzesiak, Remigiusz Wrażeń, Robert Gadzicki, Jarosław Rytwiński, Leszek Chmieliński.
Tytuł: Problemy związane ze znieczuleniem pacjentów poddanych zabiegom w obrębie klatki piersiowej. Analiza przebiegu znieczuleń i okresu okołooperacyjnego w 2003 roku.
Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 100-102
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

10/23
Autorzy: Elżbieta Płocharska, Krzysztof Paśnik, Joanna Grzesiak.
Tytuł: Ocena przedoperacyjna, przygotowanie i znieczulenie chorych poddanych operacji chirurgicznego leczenia otyłości.
Tytuł równoległy: Preoperative assessment and anesthesia in patients qualified to morbid obesity operations.
Czasopismo: Videochirurgia
Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 1/2, s. 4-9, il., bibliogr. 35 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1427-0803
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

11/23
Autorzy: J[oanna] Grzesiak, A. Kański, E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, K[rzysztof] Paśnik, E[lżbieta] Płocharska, Z[bigniew] Rybicki.
Tytuł: Ocena zależności pomiędzy ciśnieniem mierzonym w pęcherzu moczowym a ciśnieniem w jamie otrzewnej wytworzonym podczas operacji laparoskopowych.
Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
Szczegóły: 2005 : T. 37, supl., s. 27
Konferencja: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań, 2005.09.14
ISSN: 0209-1712
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/23
Autorzy: Dariusz Tomaszewski, Wojciech Kowalczyk, Joanna Grzsiak [Grzesiak].
Tytuł: Wczesne powikłania towarzyszące kaniulacji żył centralnych.
Tytuł równoległy: Early complications of central veins cannulation.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2005 : 81, 3, 189-192, 3 tab., bibliogr. 35 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

13/23
Autorzy: Krzysztof Paśnik, Jarosław Krupa, Edward Stanowski, Joanna Grzesiak, Marek Najdecki.
Tytuł: Successful treatment of gastric fistula following rhabdomyolysis after vertical banded gastroplasty.
Czasopismo: Obesity Surgery
Szczegóły: 2005 : Vol. 15, br 3, s. 428-430, bibliogr. 12 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Krzysztof Paśnik
ISSN: 0960-8923
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.759
Punktacja Min. Nauki: 24.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  14/23
  Autorzy: Monika Sieńkowska-Magoń, Joanna Grzesiak, Jarosław Leś, Paweł Żukowski, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Leczenie bólu u chorych z zaawansowaną postacią raka nerki. Farmakoterapia i techniki inwazyjne.
  Tytuł równoległy: Pain therapy in patients with advance renal cancer. Pharmacology and invasive techniques.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2005 : 9, 3, 110-115, 2 tab., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rak nerki", Wierzba, 21-23 kwietnia 2005 r.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/23
  Autorzy: J[aroslaw] J. Les, M[onika] Sieńkowska-Magoń, J[oanna] Grzesiak, A[rtur] Kwiecień, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski.
  Tytuł: Transforaminal injections of steroids as a method of low back pain treatment.
  Czasopismo: European Journal of Pain
  Szczegóły: 2006 : Vol. 10, Suppl.1, s. S209
  Konferencja: The European Pain Federation EFIC, Istanbul, 2006.09.13
  ISSN: 1090-3801
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  16/23
  Autorzy: Jarosław Les, Joanna Grzesiak, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Zofia Wańkowicz, Grzegorz Żelichowski.
  Tytuł: Percutaneous translumbar placement of long-term hemodialysis catheter in the inferior vena cava - case report.
  Tytuł całości: W: 5th International Congress of the Vascular Access Society (VAS), 11-13 June 2007, Nice France "Angioaccess for Hemodialysis"
  Adres wydawniczy: Nice, 2007
  Strony: s. P-085
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/23
  Autorzy: Grzegorz Kade, Jarosław Les, Joanna Grzesiak, Grzegorz Żelichowski, Zbigniew Rybicki, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Non standard translumbar access to inferior vena cava for hemodialysis - a case report.
  Czasopismo: Journal of the American Society of Nephrology
  Szczegóły: 2007 : Vol. 18, Abstracts Issue, s. 898A
  Konferencja: American Society of Nephrology, San Francisco, 2007.10.31
  ISSN: 1046-6673
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/23
  Autorzy: J[oanna] Grzesiak, J[arosław] Leś, M[ariusz] Barański, W[ojciech] Gdowski, R. Bak, M. Labus.
  Tytuł: Lumbar ganglion chemical sympathectomy in phantom limb pain - case report.
  Czasopismo: Regional Anest. Pain Med.
  Szczegóły: 2007 : 32, 5, supl.1, 61
  Uwagi: XXVI Annual ESRA Congres, Valencia, Spain, 2007.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/23
  Autorzy: Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Elżbieta Sokół-Kobielska.
  Tytuł: Leczenie bólu. Część IV. Blokady nerwów.
  Tytuł równoległy: Pain Therapy. Part IV. Nerve blocks.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2008 : 4, 3, 169-177, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/23
  Autorzy: Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Małgorzata Łabuś, Grzegorz Kade, Grzegorz Żelichowski, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Zofia Wańkowicz, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Przezlędźwiowa kaniulacja żyły głównej dolnej jako alternatywny dostęp naczyniowy do hemodializ.
  Tytuł równoległy: Translumbar cannulation of vena cava inferior as an alternative method of vascular access for hemodialysis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, 142, 331-334, 6 il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/23
  Autorzy: Grzegorz Kade, Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Zofia Wańkowicz, Zbigniew Rybicki.
  Tytuł: Przezlędźwiowa kaniulacja żyły głównej dolnej - opis przypadku.
  Czasopismo: Problemy lekarskie
  Szczegóły: 2008, supl., s. 33
  Konferencja: Fundacja Amicus Renis, Kraków, 2008.09.04
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/23
  Autorzy: Grzegorz Kade, Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, A. Sokalski, J. Buczyńska-Chyl, Zbigniew Rybicki, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Przezlędźwiowe cewnikowanie żyły głównej dolnej.
  Tytuł równoległy: Translumbar inferior vena cava cannulation.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 2010 : T. 42, nr 4, s. 210-212, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/23
  Autorzy: Jarosław Leś, Joanna Grzesiak, Elżbieta Sokół-Kobielska.
  Tytuł: Leczenie bólu. : Część 5. Ból nowotworowy.
  Tytuł równoległy: Pain therapy. : Part V. Cancer pain.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 1, s. 27-32, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM