WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: HENDZEL PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 90Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/90
Autorzy: M. Śliwiński, Franciszek Walczak, Piotr Hendzel, M. Luboińska-Kędra.
Tytuł: Indications for pacemaker implantation after cardiac extracorporeal surgery - personal experience.
Czasopismo: PACE
Szczegóły: 1987 : 10, 3, Part II : Abstracts VIIIth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Jerusalem, Israel June 7-11 1987, 744
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

2/90
Autorzy: Halina Pracka, Janina Stępińska, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka, Maciej Kuczborski, Małgorzata Radzikowska-Wasiak, Teresa Łysoń, Marek Maciejewski, Ryszard Moczak, Włodzimierz Szaroszyk, Piotr Hendzel.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia bakteryjnego zapalenia wsierdzia penicyliną lub mandolem oraz ustalenie wskazań do leczenia operacyjnego - doniesienie wstępne.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1988 : T. 31, supl. 2, s. 63-71, bibliogr. 16 poz., res., sum.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/90
Autorzy: H. Tubbax, Piotr Hendzel, P. Sergeant.
Tytuł: Cardiac perforation after Kirschner wire migration.
Czasopismo: Acta Chirurgica Belgica
Szczegóły: 1989 : Vol. 89, nr 6, s. 309-311, bibliogr. 14 poz., res.
ISSN: 0001-5458
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.259
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  4/90
  Autorzy: B. Norwa-Otto, M. Dąbrowski, J. Jodkowski, A. Witkowski, A. Dębski, Z. Chmielak, M. Woroszylska, M. Demkow, Z. Juraszyński, P[iotr] Hendzel, W. Rużyłło.
  Tytuł: Przezskórna angioplastyka wieńcowa u chorego z wysokim ryzykiem leczenia operacyjnego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1992 : 37, 10, 203-207, il, 2 tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/90
  Autorzy: M. Śliwiński, A. Biederman, Piotr Hendzel, M. Missima.
  Tytuł: Wyniki leczenia operacyjnego tętniaków aorty wstępującej.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 1993 : 65, 10, 1015-1020, 6 tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/90
  Autorzy: E. Łastowiecka, A. Biederman, Piotr Hendzel, Krzysztof Duda, W. Rydlewska-Sadowska.
  Tytuł: Oderwanie prawej tętnicy wieńcowej w ostrym rozwarstwieniu aorty.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, 12, 538- 540, 2 il., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/90
  Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, J. Potocka, B. Szumilak, E. Gosiewska, A. Biederman, Z. Juraszyński, P[iotr] Hendzel, L. Chojnowska, S. Konieczna.
  Tytuł: Changes in perfusion and in functional capacity in patients after transmyocardial laser (CO2) revascularisation.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 1998 : 25, 8, 997
  Uwagi: Joint Congress of the European Association of Nuclear Medicine and the World Federation of Nuclear Medicine and Biology, Berlin, Germany 30 August-4 September 1998
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/90
  Autorzy: M. Śliwiński, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Med. Sci. Rev. Kardiol.
  Szczegóły: 1998, wyd. 1, 28-34, il, 6 tab., bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/90
  Autorzy: E. Koźluk, Z. Kotliński, Z. Jedynak, P[iotr] Hendzel, E. Szufladowicz, A. Piątkowska, R. Kępski, F. Walczak.
  Tytuł: Right auricle dissection after cardiopulmonary bypass circuit do not decrease the atrial sensing in VDD pacemaker : preliminary report.
  Tytuł całości: W: XIII World Congress of Cardiology Rio de Janeiro, April 26-30,1998
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed., 1998
  Strony: s. 373-376, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/90
  Autorzy: M. Śliwiński, A. Biederman, W. Rużyłło, Zbigniew Juraszyński, L. Chojnowska, Piotr Hendzel, A. Teresińska, Maria Szymańska, Krzysztof Duda, W. Szaroszyk, G. Goryszewski, A. Dębski, B. Szumilak.
  Tytuł: Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego (TMLR) : doświadczenia własne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1999 : 50, 5, 397-401
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/90
  Autorzy: M. Śliwiński, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Przezmięśniowa laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego TMLR.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1999 : 50, 5, 452-455, bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/90
  Autorzy: M. Śliwiński, Piotr Hendzel, Zbigniew Juraszyński.
  Tytuł: Współczesne metody chirurgicznego leczenia choroby wieńcowej.
  Czasopismo: Med. Sci. Rev. Kardiol.
  Szczegóły: 1999, wyd. 2, 44-52, il., 6 tab., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/90
  Autorzy: A. Biederman, E. Szpakowski, Piotr Hendzel, M. Śliwiński, J. Stępińska.
  Tytuł: Częstość występowania i leczenie niedokrwienia narządów w przebiegu ostrego rozwarstwienia aorty piersiowej.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
  Strony: s. 1-5, bibliogr. 12 poz.
  Seria: Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/90
  Autorzy: M. Śliwiński, A. Biederman, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Laserowa rewaskularyzacja mięśnia sercowego(TMLR) jako chirurgiczna metoda leczenia schyłkowej postaci CHNS.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
  Strony: s. 42-48, 4 tab.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/90
  Autorzy: Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, W. Dyk, J. Wilczyński, Andrzej Wojnowski, M. Śliwiński.
  Tytuł: Małoinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
  Strony: s. 19-23, 2 tab.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/90
  Autorzy: A. Biederman, M. Śliwiński, E. Szpakowski, Piotr Hendzel, J. Stępińska.
  Tytuł: Ocena skuteczności wstecznej perfuzji mózgu pacjentów operowanych w głębokiej hipotermii z zatrzymaniem krążenia.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
  Strony: s. 6-9, il., 4 tab., bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/90
  Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, B. Szumilak, J. Potocka, E. Gosiewska, S. Konieczna, A. Biederman, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Maria Szymańska, L. Chojnowska.
  Tytuł: Ocena wpływu przezmięśniowej rewaskularyzacji serca (TMLR) na perfuzję mięśnia lewej komory. Obserwacje 12-miesięczne.
  Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
  Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
  Strony: s. 49-53, 4 il, bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/90
  Autorzy: E. Koźluk, Z. Kotliński, P. Lodziński, M. Kościelska, Agata Kubaszek, Z. Jedynak, Piotr Hendzel, Franciszek Walczak, H. Masiak, R. Kępski, E. Szufladowicz, E. Michalak, A. Piątkowska, R. Baranowski, Ł. Szumowski, W. Rydlewska-Sadowska.
  Tytuł: Kliniczna charakterystyka pacjentów z dyslokacją elektrody stymulatora - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2000 : 7, 2, 111-117, 2 il., 2 tab., bibliogr. 26 poz.,
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/90
  Autorzy: Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Wojciech Dyk, Janusz Wilczyński, Andrzej Wojnowski, Marian Śliwiński.
  Tytuł: Wstępne wyniki 325 operacji rewaskularyzacji mięśnia sercowego bez użycia krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł równoległy: Early results of 325 coronary artery bypass grafting operations without extracorporal circulation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 52, Supl. 2, s. II-12 - II-15, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Małoinwazyjna chirurgia naczyń wieńcowych / red. nauk. Mirosława Narkiewicz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  20/90
  Autorzy: Aleksander Czepiel, Piotr Hendzel, Wojciech Dyk, Piotr Szymański, Tomasz Szajewski, Aleksander Górecki, Michał Ciszewski, Janina Stępińska, Andrzej Budaj.
  Tytuł: Zawał serca powikłany pęknięciem przegrody międzykomorowej, wolnej ściany lewej komory i tamponadą serca.
  Tytuł równoległy: Acute myocardial infarction complicated by interventricular septum and free wall rupture and cardiac tamponade - a case report.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 52, nr 3, s. 201-205, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksander Czepiel
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  21/90
  Autorzy: Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, W. Dyk, J. Wilczyński, Andrzej Wojnowski, M. Śliwiński.
  Tytuł: Małoinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 54, supl. 1, s. I-10-I-13, il, tab. bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: Małoinwazyjna chirurgia serca/ red. nauk. Mirosława Narkiewicz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/90
  Autorzy: W. Dyk, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Andrzej Wojnowski.
  Tytuł: Mostek mięśniowy w chorobie niedokrwiennej serca. Doświadczenia własne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 54, supl. 1, s. I-14-I-18, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Małoinwazyjna chirurgia serca/ red. nauk. Mirosława Narkiewicz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/90
  Autorzy: A. Biederman, E. Szpakowski, Piotr Hendzel, M. Giec-Kowalewska, T. Gawałkiewicz, G. Goryszewski, M. Śliwiński.
  Tytuł: Ostre rozwarstwienie aorty typu A. Resekcja łuku nie zwiększa ryzyka operacyjnego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, nr 12, s. 515- 519, il.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/90
  Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, B. Szumilak, S. Konieczna, E. Gosiewska-Marcinkowska, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Maria Szymańska.
  Tytuł: Assesment of myocardial perfusion and vialiby with stress Tc-99m-MIBI SPECT before surgical revascularisation. Correlation with postoperative perfusion improvment.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2001 : Vol. 4, nr 1, s. 19-26, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/90
  Autorzy: Zbigniew Juraszyński, B. Woźniewicz, W. Dyk, Piotr Hendzel, A. Biederman, M. Giec-Kowalewska, M. Śliwiński.
  Tytuł: Tętnica żołądkowo-sieciowa prawa jako materiał do pomostowania tętnic wieńcowych.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 2001 : 73, 11, 998-1008, 3 il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/90
  Autorzy: Zbigniew Juraszyński, W. Dyk, Piotr Hendzel, Andrzej Wojnowski, J. Wilczyński, A. Biederman, M. Śliwiński.
  Tytuł: Tętnica żołądkowo-sieciowa prawa jako pomost aortalno-wieńcowy w tętniczej rewaskularyzacji mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
  Szczegóły: 2001 : 73, 11, 990-997, bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/90
  Autorzy: Anna Teresińska, Marian Śliwiński, Bożenna Szumilak, Stefania Konieczna, Elżbieta Gosiewska-Marcinkowska, Zbigniew Juraszyński, Piotr Hendzel, Maria Szymańska.
  Tytuł: Przedoperacyjna wysiłkowa scyntygrafia perfuzyjna (Tc-99m-MIBI SPECT) w przewidywaniu poprawy ukrwienia mięśnia lewej komory wcześnie po chirurgicznej rewaskularyzacji serca.
  Tytuł równoległy: Preoperative stress myocardial perfusion scintigraphy (Tc-99m-MIBI SPECT) in predicting the myocardial perfusion improvement early after coronary artery bypass surgery.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 2001 : T. 15, nr 29, s. 49-61, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/90
  Autorzy: Piotr Hendzel, M. Śliwiński.
  Tytuł: Zastosowanie lasera w rewaskularyzacji serca.
  Tytuł całości: W: Chirurgia naczyń wieńcowych / pod red. Mariana Zembali
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 2002
  Strony: s. 253-258, 3 il; bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/90
  Autorzy: Zbigniew Juraszyński, Dariusz Zakrzewski, Ewa Orłowska-Baranowska, Piotr Hendzel, Wojciech Dyk, Irena Rawczyńska-Englert, Andrzej Biederman, Marian Śliwiński.
  Tytuł: Coronary artery bypass grafting due to iatrogenic left main coronary artery stenosis after aortic valve replacement early and late follow-up.
  Tytuł równoległy: Jatrogenne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej po wymianie zastawki aortalnej. Wczesna i odległa obserwacja po pomostowaniu naczyń wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 57, nr 7, s. 24-29, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Zbigniew Juraszyński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN, PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/90
  Autorzy: M. Śliwiński, Piotr Hendzel, Zbigniew Juraszyński.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej - zastosowanie lasera w rewaskularyzacji mięśnia serca.
  Tytuł całości: W: Ostre zespoły wieńcowe / pod red. G. Opolskiego, K. J. Filipiaka, L. Polońskiego
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Medyczne Urban & Partner, 2002
  Strony: s. 379-383, tab. ; bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/90
  Autorzy: Wojciech Dyk, Piotr Hendzel, Anna Klisiewicz, Krzysztof Kotliński, Maria Giec-Kowalewska.
  Tytuł: Siedem przypadków nietypowej lokalizacji śluzaka serca.
  Czasopismo: Polski Przegląd Kardiologiczny
  Szczegóły: 2002 : T. 4, nr 3, s. 289-293, bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/90
  Autorzy: P[iotr] Hendzel, M. Śliwiński, Z. Juraszyński, A. Teresińska, M. Szymańska, K. Duda.
  Tytuł: Transmyocardial CO2 laser revascularization (TMR) in patients with "End Stage" coronary heart disease - early and midterm results.
  Tytuł całości: W: Frontiers in Coronary Artery Disease
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Ed., 2003
  Strony: s. 715-721, 4 il., 2 tab., bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/90
  Autorzy: P[iotr] Hendzel, M[arian] Śliwiński, Z[bigniew] Juraszyński, A[nna] Teresińska, M[aria] Szymańska, K[rzysztof] Duda.
  Tytuł: Transmyocardial laser revascularization (TMR) in patients with "End Stage" coronary heart disease - early and midterm results.
  Tytuł całości: W: Frontiers in coronary artery disease
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Basil S. Lewis, David A. Halon, Moshe Y. Flugelman, Gian F. Gensini
  Strony: s. 715-721
  Konferencja: , Florence, 2003.10.19
  ISBN: 88-323-3161-6
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  34/90
  Autorzy: W. Dyk, Piotr Hendzel, Z. Chmielak, Zbigniew Juraszyński, Z. Kotliński, M. Giec-Kowalewska.
  Tytuł: Intraoperative assessment of mitral valve and peri-operative results of surgical treatment of mitral valve disease in patients who previously underwent closed surgical and percutaneous transluminal mitral commissurotomy / Leczenie operacyjne wad zastawki dwudzielnej po uprzednio wykonanej chirurgicznej i przezskórnej komisurotomii mitralnej.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 59, nr 7, s. 38-46, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Uwagi: Tekst również w jęz. pol.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000

  35/90
  Autorzy: W. Dyk, Piotr Hendzel, Z. Chmielak, Zbigniew Juraszyński, Z. Kotliński, M. Giec-Kowalewska.
  Tytuł: Leczenie operacyjne wad zastawki dwudzielnej po uprzednio wykonanej chirurgicznej i przezskórnej komisurotomii mitralnej.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 59, nr 7, s. 43-46, il., tab., bibliogr.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/90
  Autorzy: A. Biederman, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie chorób aorty piersiowej.
  Tytuł całości: W: Angiologia / pod red. Tomasza Pasierbskiego [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2004
  Strony: s. 204-207, tab. ; bibliogr. 9 poz.
  ISBN: 83-200-2633-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000

  37/90
  Autorzy: G. Goryszewski, J. Różański, M. Szufladowicz, Piotr Hendzel, D. Zieliński, J. Wilczyński, M. Śliwiński, A. Biederman.
  Tytuł: Operacje tętniaka aorty wstępującej. Dobre wyniki leczenia pozwalają rozszerzyć wskazania do resekcji aorty.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 83-84
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/90
  Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, S. Konieczna, Piotr Hendzel, Zbigniew Juraszyński, A. Dębski, Maria Szymańska, B. Szumilak.
  Tytuł: Zmiany w unerwieniu serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego (TMLR) - radioizotopowa ocena za pomocą I-123-MIBG spect.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 73
  Typ publikacji: PSZ

  39/90
  Autorzy: A. Teresińska, M. Śliwiński, S. Konieczna, B. Szumilak, Maria Szymańska, A. Dębski, Piotr Hendzel, Zbigniew Juraszyński.
  Tytuł: Changes in cardiac adrenergic nervous system after transmyocardial laser revascularisation assessed by I-123 MIBG SPECT. A preliminary report / Zmiany w adrenergicznym unerwieniu serca po przezmięśniowej laserowej rewaskularyzacji serca. Ocena za pomocą I-123 MIBG SPECT. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 60, nr 1, s. 15-26, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Praca równolegle w jęz. pol.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/90
  Autorzy: G[rzegorz] Goryszewski, J[acek] Różański, M[arek] Szufladowicz, P[iotr] Hendzel, D[ariusz] Zieliński, J[anusz] Wilczyński, M[aria] Giec-Kowalewska, M[arian] Śliwiński, A[ndrzej] Biederman.
  Tytuł: Dobre wyniki operacyjnego leczenia tętniaka aorty wstępującej pozwalają rozszerzyć wskazania do resekcji aorty.
  Tytuł równoległy: Good results of ascending aortic aneurysm operations allow to widen surgical indications for aortic resection.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-76
  Konferencja: , Warszawa, 2004.09.15
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/90
  Autorzy: A. Biederman, J. Różański, P[iotr] Hendzel, M. Szufladowicz, G. Goryszewski, E. Szpakowski, W. Dyk, Z. Kotliński, D. Zieliński, M. Śliwiński.
  Tytuł: Operacje tętniaków aorty wstępującej i łuku. Analiza wyników leczenia 719 chorych.
  Tytuł równoległy: Ascending aortic and arch aneurysm operations. Results of 719 cases.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-76
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/90
  Autorzy: E[ugeniusz] Szpakowski, J[acek] Różański, P[iotr] Hendzel, W[ojciech] Dyk, T[omasz] Gawałkiewicz, Z. Kotliński, H[anna] Janaszek-Sitkowska, M[arian] Śliwiński, A[ndrzej] Biederman.
  Tytuł: Ostre rozwarstwienie aorty typu A; w dalszym ciągu trudny problem kliniczny i operacyjny. Doświadczenia własne operacji 242 chorych.
  Tytuł równoległy: Acute type A aorttic dissection - still difficult clinical and surgical problem. Experience of 242 surgically treated patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-12
  Konferencja: , Warszawa, 2004.09.15
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/90
  Autorzy: G. J. Goryszewski, Zbigniew Juraszyński, W. Dyk, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie pozawałowego tętniaka lewej komory serca bez użycia krążenia pozaustrojowego.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Kardiol.
  Szczegóły: 2004 : T. 6, nr 4, s. 465-468, il., bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 1507-5540
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/90
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Piotr Hendzel, Katarzyna Jacewicz, Leszek Gryszko, Karol Makowski, Andrzej Cwetsch, Mirosław Dziuk, Anna Gniłka, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Stymulacja resynchronizująca - czy zawsze z dostępu przeżylnego?
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 2005 : T. 12, supl. A, s. 27-28
  Konferencja: , Jachranka, 2005.04.21
  ISSN: 1507-4145
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/90
  Autorzy: Dariusz Michałkiewicz, Piotr Hendzel, Leszek Gryszko, Katarzyna Jacewicz, Robert Olszewski, Mirosław Dziuk, Karol Makowski, Wojciech Marciniak, Marian Cholewa, Jerzy Adamus, Anna Gniłka, Wiktor Piechota.
  Tytuł: Kombinowana terapia resynchronizująca w leczeniu niewydolności serca alternatywa czy metoda z wyboru?
  Tytuł równoległy: Cardiac resynchronisation therapy with the use of epicardial lead placement - a case report.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2005 : T. 62, nr 5, s. 500-503, il., bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  46/90
  Autorzy: Piotr Hendzel, Leszek Gryszko, Wojciech Szczawiński, Artur Rymsza, Agnieszka Gajewska.
  Tytuł: Skojarzona operacja pomostowania tętnic wieńcowych oraz resekcja tętniaka lewej komory bez użycia krążenia pozaustrojowego - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Off-pump coronary artery bypass grafting and left ventricular aneurysm resection - a case report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 110, 188-190, 2 il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/90
  Autorzy: Piotr Hendzel.
  Tytuł: Leczenie schyłkowej postaci choroby wieńcowej metodą laserowej przezmięśniowej rewaskularyzacji mięśnia serca: ocena wyników klinicznych wczesnych, średnioodległych i po 48 miesiącach od operacji: rozprawa habilitacyjna / Piotr Hendzel ; Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Kardiologii, Kliniczny Oddział Kardiochirurgii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa : WIM CSK MON, 2005
  Strony: [7], 88 s. , il. , 24 cm , bibliogr. 87 poz., sum.
  Miejsce druku: Warszawa : Wydaw. Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o.
  ISBN: 83-88839-87-X
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/90
  Autorzy: M[agdalena] Zagrodzka, P. Szalanski, S[ebastian] Szmit, B[ernard] Jaroń, J. Brzeziński, P[iotr] Hendzel.
  Tytuł: Effectiveness of stem cell implants with CABG on myocardial contractility assessed with 16 and 64 slice MDCT.
  Czasopismo: European Radiology
  Szczegóły: 2006 : Vol. 16, Suppl. 6, s. L4
  Konferencja: European Society of Radiology, Athens, 2006.10.20
  ISSN: 0938-7994
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/90
  Autorzy: Grzegorz Zieliński, Piotr Hendzel, Przemysław Szałański, Jarosław Gołowicz, Leszek Gryszko, Jan K. Podgórski.
  Tytuł: Ciężkie powikłania sercowo-naczyniowe w przebiegu guza przysadki powodującego akromegalię. Propozycja równoczesnego wielospecjalistycznego leczenia. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Severe cardiovascular complications due to the pituitary adenoma with acromegaly. An interdisciplinary approach to the treatment. A case report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 40, nr 4, s. 354-360, il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  50/90
  Autorzy: Piotr Hendzel, Przemysław Szałański, Jolanta Korsak, Katarzyna Budziszewska, Magdalena Zagrodzka, Leszek Gryszko.
  Tytuł: Leczenie przewlekłej pozawałowej niewydolności mięśnia serca poprzez implantację własnych jednojądrowych komórek szpikowych w region akinezy miokardium.
  Tytuł równoległy: Treatment of postinfarcted heart failure by autologous bone marrow cell transplantation in akinetic regions of myocardium.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 4, nr 2, s. 181-188, il., tab., bibliogr. 18 poz. + bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: 8 Gdańskie Spotkanie Kardiochirurgiczne, Gdańsk 20-21.01. 2006.
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/90
  Autorzy: Łukasz Chojecki, Piotr Hendzel, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Wojciech Szczawiński, Artur Rymsza, Grzegorz Kostyra, Tomasz Hendzel.
  Tytuł: Pomostowanie aortalno-wieńcowe bez użycia krążenia pozaustrojowego.
  Tytuł równoległy: Off-pump coronary artery bypass.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : 22, 132, 560-565, il., tab., bibliogr. 39 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/90
  Autorzy: Piotr Hendzel, Leszek Bęc.
  Tytuł: Postępowanie inwazyjne w ostrych stanach w kardiologii.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 24, Supl. 2, s. 22
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępowanie w stanach zagrożenia w pneumonologii i kardiologii", Warszawa, 10-12.04.2008 r.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/90
  Autorzy: P. Suwalski, Grzegorz Suwalski, Anna Witkowska, Piotr Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: The risk of major adverse cardiac and cerebrovascular event and hospitalization after surgical ablation of atrial fibrillation-results from prospective registry.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, nr 3, s. 176
  Uwagi: 2009 ISMICS Annual Scientific Meeting, San Francisco, 3-6 June 2009
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, P. Suwalski, J. M. Kalisnik, Anna Witkowska, Piotr Hendzel, K. Suwalski.
  Tytuł: Sympathetic and vagal heart innervation dynamic profile in long-term follow-up after surgical ablation of atrial fibrillation.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2009 : Vol. 4, nr 3, s. 155
  Uwagi: ISMICS 2009 Annual Scientific Meeting, San Francisco, 3-6 June 2009.
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/90
  Autorzy: G[rzegorz] Suwalski, P. Suwalski, A[nna] Witkowska, P[iotr] Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: Cardiac natriuretic peptides secretion in long-term follow-up in patients after surgical treatment of atrial fibrillation - prospective study.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S105, Abst. C13-8.
  Uwagi: 58th ESCVS[European Society for Cardio-Vascular Surgery] International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009.
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  56/90
  Autorzy: G[rzegorz] Suwalski, R. Smoczyński, P. Suwalski, P[iotr] Hendzel, K. Suwalski.
  Tytuł: Off-pump coronary artery surgery activates platelets via adenosine receptor in patients on aspirin.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S40, Abst. C5-6.
  Uwagi: 58th ESCVS[European Society for Cardio-Vascular Surgery] International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009.
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  57/90
  Autorzy: G[rzegorz] Suwalski, P. Suwalski, J. M. Kalisnik, A[nna] Witkowska, P[iotr] Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: Reversal heart autonomic innervation after surgical ablation of atrial fibrillation? Asymmetry of vagal and adrenergic tone.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S79, Abst. CP-78.
  Uwagi: 58th ESCVS[European Society for Cardio-Vascular Surgery] International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009.
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  58/90
  Autorzy: P. Suwalski, G[rzegorz] Suwalski, A[nna] Witkowska, P[iotr] Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: The risk of macce after surgical ablation of atrial fibrillation 4-year data from prospective registry.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S79, Abst. CP-77.
  Uwagi: 58th ESCVS[European Society for Cardio-Vascular Surgery] International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009.
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  59/90
  Autorzy: G[rzegorz] Suwalski, J. Kołodziej, P. Suwalski, P[iotr] Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: Risk profile and early outcomes of patients after percutaneous coronary intervention referred to surgical revascularization.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S32, Abst. CP-10.
  Uwagi: 58th ESCVS[European Society for Cardio-Vascular Surgery] International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009.
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  60/90
  Autorzy: P. Suwalski, G[rzegorz] Suwalski, A[nna] Witkowska, P[iotr] Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: Successful surgical ablation of atrial fibrilation reduces risk of late major adverse cardiac and cerebrovascular event.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2009 : Vol. 8, Suppl. 1, s. S105, Abst. C13-10.
  Uwagi: 58th ESCVS[European Society for Cardio-Vascular Surgery] International Congress, Warsaw, Poland, April 30 - May 2, 2009.
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  61/90
  Autorzy: A. Popielarz-Grygalewicz, G. Snopek, M. Borys, Piotr Hendzel, M. Dąbrowski, Przemysław Szałański, K. Rakowska.
  Tytuł: Tętniak rozwarstwiający aorty wstępującej u 80-letniej kobiety.
  Tytuł równoległy: Aortic aneurysym dissection in 80-year-old women.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2009 : T. 67, nr 3, s. 295-297, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.568
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Andrzej Wojnowski, Anna Witkowska, Tomasz Hendzel, Ewa Gierek, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Odległe zmiany autonomicznego unerwienia serca po chirurgicznej ablacji migotania przedsionków.
  Tytuł równoległy: Long-term changes of autonomic heart modulation after surgical ablation of atrial fibrilation.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 1, s. 32-35, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, P. Suwalski, Piotr Hendzel, K. B. Suwalski.
  Tytuł: Ostre rozwarstwienie aorty.
  Tytuł całości: W: Nagła śmierć sercowa : co lekarz praktyk wiedzieć powinien : opracowanie zbiorowe. T. 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją Mirosława Dłużniewskiego, Marka Kucha, Iwonny Grzywanowskiej-Łaniewskiej, Witolda Pikto-Pietkiewicza i Joanny Syskiej-Sumińskiej.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2009
  Strony: s. 449-454
  Uwagi: Rozdział 42
  ISBN: 978-83-7563-093-0 (t. 2)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, P. Suwalski, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Tomasz Hendzel, K. B. Suwalski, R. Cichoń, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Dynamics of atrial fibrillation burden within sinus rhythm in long-term follow-up after surgical ablation of atrial fibrillation.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, nr 3, s. 231, [Abst.] D74.
  Uwagi: Annual Scientific Meeting : ISMICS 2010, Berlin 16-19 June 2010
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, P. Suwalski, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Tomasz Hendzel, K. B. Suwalski, R. Cichoń, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Saturation of long and short atrial fibrillation episodes within sinus rhythm in long-term follow-up after surgical ablation of atrial fibrillation.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2010 : Vol. 5, nr 3, s. 234-235
  Uwagi: Annual Scientific Meeting : ISMICS 2010, Berlin 16-19 June 2010
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/90
  Autorzy: G[rzegorz] Suwalski, P[iotr] Suwalski, J[urij] Kalisnik, L[eszek] Gryszko, P[rzemysław] Szałański, K[azimierz] Suwalski, R[omuald] Cichoń, P[iotr] Hendzel.
  Tytuł: Correlation of vagal and sympathetic activity with atrial fibrillation recurrence after surgical ablation of atrial fibrillation.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2010 : Vol. 10, Supp. 1, s. S78, Abst. C21-5
  Konferencja: The European Society for CardioVascular Surgery, Izmir, 2010.04.15
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  67/90
  Autorzy: G[rzegorz] Suwalski, P[iotr] Suwalski, L[eszek] Gryszko, P[rzemysław] Szałański, E[wa] Gierak, K[azimierz] Suwalski, R[omuald] Cichoń, P[iotr] Hendzel.
  Tytuł: Transient postoperative heart rate variability depression after surgical ablation of atrial fibrillation has no negative impact on long-term sinus node function.
  Czasopismo: Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery
  Szczegóły: 2010 : Vol.. 10, Supp. 1, s. S106, Abst. C29-1
  Konferencja: The European Society for CardioVascular Surgery, Izmir, 2010.04.15
  ISSN: 1569-9293
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  68/90
  Autorzy: Piotr Hendzel, Grzegorz Suwalski.
  Tytuł: Urazy układu krążenia.
  Tytuł całości: W: Kardiologia : cz. 2 z elementami angiologii / pod red. Piotra Pruszczyka, Tomasza Hryniewskiego, Jarosława Drożdża
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medical Tribune Polska, [2010]
  Strony: s. 620-625, il.
  ISBN: 978-83-60135-82-2 (Kardiologia cz. 2)
  Seria: Wielka Interna / pod red. Adama Antczaka, Michała Myśliwca, Piotra Pruszczyka. ISBN 978-83-60135-61-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/90
  Autorzy: A[gata] Stępniak, M. Wróblewska, P[iotr] Hendzel.
  Tytuł: Czynniki ryzyka VAP u pacjentów kardiochirurgicznych.
  Tytuł równoległy: Risk factors for VAP in cardiosurgical patients.
  Czasopismo: Sepsis
  Szczegóły: 2010 : Vol. 3, nr 1, s. 43
  Konferencja: , Ryn, 2010.04.15
  ISSN: 1898-6307
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/90
  Autorzy: A[gata] Stępniak, M. Wróblewska, A[neta] Guzek, P[iotr] Hendzel.
  Tytuł: Etiologia wczesnych i późnych szpitalnych zapaleń płuc u pacjentów kardiochirurgicznych.
  Tytuł równoległy: Etiology of early - onset and late - onset ventilator - associated pneumonia (VAP) in cardiosurgical patients.
  Czasopismo: Sepsis
  Szczegóły: 2010 : Vol. 3, nr 1, s. 43
  Konferencja: , Ryn, 2010.04.15
  ISSN: 1898-6307
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/90
  Autorzy: R. S. Smoczyński, M.B. Banach, G[rzegorz] S. Suwalski, P[iotr] H. Hendzel.
  Tytuł: Higher risk of perioperative arrhythmia and early readmission among aspirin resistant patients after off-pump coronary artery bypass grafting.
  Tytuł całości: W: 18th International Student Congress of (bio)Medical Sciences "Science Beyond Borders" : Book of Abstracts, 7-10 June 2011,Groningen, Netherlands
  Adres wydawniczy: [Groningen] : [b.w.], 2011
  Strony: s. 320
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/90
  Autorzy: Karol Krawczyk, Zbigniew Burnos, Ewa Gierak, Jarosław Gołowicz, Leszek Gryszko, Grzegorz Suwalski, Przemysław Szałański, Zbigniew Rybicki, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Remote ischemic preconditioning is cardioprotective in patients undergoing off-pump coronary bypass grafting: a prospective randomized controlled study.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2011 : Vol. 6, nr 3, s. 146, [Abst.] CMP14.
  Uwagi: ISMICS 2011 Annual Scientific Meeting, 8-11 June, 2011, Washington
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Leszek Gryszko, R. Smoczyński, M. Banach, Przemysław Szałański, Andrzej Wojnowski, Karol Krawczyk, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Aspirin resistance increases risk of perioperative arrhythmia and early readmission after off-pump coronary revascularization.
  Tytuł całości: W: ISMICS 2011 Annual Scientific Meeting, 8-11 June, 2011, Washington : Program book
  Adres wydawniczy: [b.m.], 2011
  Strony: s.102, EP106[e-Poster]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Karol Krawczyk, P. Suwalski, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Failure of surgical ablation of atrial fibrillation correlates with cardiac autonomic nervous system activity in long-term observation.
  Tytuł całości: W: Joint Meeting The Third International Symposium on Neurocardiology NEUROCARD 2011; The Second International Symposium on Noninvasive Electrocardiology, October 6-8, 2011, Belgrade, Serbia
  Adres wydawniczy: Belgrade, 2011.
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  75/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Karol Krawczyk, P. Suwalski, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Long-term dynamics of autonomic heart innervation after surgical ablation of paroxysmal and persistent atrial fibrillation.
  Tytuł całości: W: Joint Meeting The Third International Symposium on Neurocardiology NEUROCARD 2011; The Second International Symposium on Noninvasive Electrocardiology, October 6-8, 2011, Belgrade, Serbia
  Adres wydawniczy: [Belgrade] : [b.w.], 2011
  Strony: s. 134, P38.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Mirosław Dziekiewicz, Karol Krawczyk, R. Smoczyński, M Sachajko, I. Jannasz, M. Guziewska, J. Mróz, A. Fil, R. Gryszkiewicz, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Motivation for Hearts 2011. Zaproszenie do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Inwazyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń dla Studentów i Lekarzy.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 2, s. 308
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, Mirosław Dziekiewicz, Piotr Hendzel, Marek Maruszyński, Karol Krawczyk, R. Smoczyński, M. Guziewska, M Sachajko, M. Banach, J. Mróz, A. Fil, R. Gryszkiewicz.
  Tytuł: III Ogólnopolska Konferencja Inwazyjnego Leczenia Chorób Serca i Naczyń dla Studentów i Lekarzy - MOTIVATION for HEARTS 2011.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 8, nr 4, s. 565-566, il.
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/90
  Autorzy: Radosław Smoczyński, Magdalena Banach, Grzegorz Suwalski, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Aspirynooporność zwiększa ryzyko okołooperacyjnych zaburzeń rytmu serca i wczesnej powtórnej hospitalizacji po operacjacj pomostowania tętnic wieńcowych.
  Czasopismo: Przegląd Lekarski
  Szczegóły: 2011 : Vol. 68, Supl. 1, s. 39
  Konferencja: Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum, Cracow, 2011.04.28
  ISSN: 0033-2240
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  79/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, R. Smoczyński, M. Banach, Leszek Gryszko, P[rzemysław] Szałański, Karol Krawczyk, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Aspirin versus clopidogrel after off-pump coronary artery bypass grafting: prospective, randomized head-to-head trial.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, nr 7, s. 138
  Uwagi: 12 ISMICS Annual Scientific Meeting, 30 May-2 June 2012, Los Angeles.
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  80/90
  Autorzy: Karol Krawczyk, Grzegorz Suwalski, Leszek Gryszko, Jarosław Gołowicz, Zbigniew Burnos, Przemysław Szałański, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Routine remote ischemic preconditioning in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting improves results in controlled randomized prospective study.
  Czasopismo: Innovations
  Szczegóły: 2012 : Vol. 7, nr 2, s. 137
  Uwagi: 12 ISMICS Annual Scientific Meeting, 30 May-2 June 2012, Los Angeles.
  ISSN: 1556-9845
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM

  81/90
  Autorzy: Karol Krawczyk, Zbigniew Burnos, Jarosław Gołowicz, Grzegorz Suwalski, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Hartowanie mięśnia sercowego poprzez niedokrwienie tkanek odległych w trakcie pomostowania tętnic wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 9, Supl. 1, s. S53-S54
  Uwagi: VI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Kraków, 25 - 26 maja 2012 r.
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, M. Banach, R. Smoczyński, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Karol Krawczyk, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Kwas acetylosalicylowy vs klopidogrel u pacjentów po chirurgicznej rewaskularyzacji serca - badanie prospektywne z randomizacją.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 9, Supl. 1, s. S52
  Uwagi: VI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Kraków, 25 - 26 maja 2012 r.
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/90
  Autorzy: Przemysław Szałański, Leszek Gryszko, Grzegorz Suwalski, Karol Krawczyk, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Protekcja mózgu poprzez pomiar regionalnej saturacji mózgu podczas pomostowania gałęzi okalającej lewej tętnicy wieńcowej bez krążenia pozaustrojowego.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 9, Supl. 1, s. S95
  Uwagi: VI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Kraków, 25 - 26 maja 2012 r.
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, M. Guziewska, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Karol Krawczyk, M. Piekarz, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Rejestr chirurgicznej rewaskularyzacji serca po uprzednio wykonanej przezskórnej angioplastyce tętnic wieńcowych.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 9, Supl. 1, s. S95
  Uwagi: VI Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Kraków, 25 - 26 maja 2012 r.
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/90
  Autorzy: Piotr Hendzel, Grzegorz Suwalski, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Jarosław Gołowicz, Ewa Gierak.
  Tytuł: Ocena angiograficzna i obciążeniowa echokardiograficzna po chirurgicznym leczeniu zespołu Bland-White-Garlanda oraz wady zastawki mitralnej.
  Tytuł równoległy: Angiographic and stress echocardiographic evaluation after surgical treatment of Bland-White-Garland syndrome and mitral valve insufficiency.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2012 : T. 70, nr 10, s. 1038-1040, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.536
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  86/90
  Autorzy: Adam Stańczyk, Piotr Hendzel, Grzegorz G. Gielerak.
  Tytuł: Isolated myocardial bridge required by-pass grafting in 26-year-old syncopal woman / Puente miocardico aislado con necesidad de cirugia coronaria en una enferma de 26 anos con sincopes.
  Czasopismo: Revista Espanola de Cardiología (English Edition)
  Szczegóły: 2012 : Vol. 65, nr 8, s. 775-776, il., bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Epub 2012 Feb 16
  ISSN: 0300-8932
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN, ES
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.204
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  87/90
  Autorzy: Grzegorz Suwalski, M. Banach, R. Smoczyński, J. Mróz, Leszek Gryszko, Przemysław Szałański, Karol Krawczyk, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Aspirin versus clopidogrel after surgical off-pump coronary revascularization - a prospective, randomized, head-to-head pilot trial.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2013 : T. 10, nr 1, s. 8-13, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Konferencja: Polish Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Cracow, 2012.05.24
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  88/90
  Autorzy: Marta Wróblewska, Agata Stępniak, Zbigniew Burnos, Marta Kania-Pudło, Piotr Leszczyński, Piotr Hendzel.
  Tytuł: Possibilities of modification of risk factors for ventilator-associated pneumonia in cardiac surgery patients.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2013 : T. 10, nr 4, s. 389-396, bibliogr. 44 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Marta Wróblewska
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  89/90
  Autorzy: Piotr Hendzel, Grzegorz Suwalski.
  Tytuł: Obrażenia serca.
  Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
  Szczegóły: 2013, Supl. 1, s. S/35
  Konferencja: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Warszawa, 2013.09.18
  ISSN: 0032-373X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/90
  Autorzy: Katarzyna Betkier-Lipińska, Grzegorz Suwalski, Sebastian Czarkowski, Piotr Hendzel, Andrzej Cwetsch.
  Tytuł: Pulmonary artery aneurysm in an adult patient with idiopathic dilatation of the pulmonary artery.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 12, nr 4, s. 341-344, il., bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1731-5530
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 14.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM