WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: JĘDRZEJCZAK WIESŁAW W
Liczba odnalezionych rekordów: 326Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/326
Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, K[azimierz] Sułek, E[ugeniusz] Dziuk, C[zesław] Czarnecki.
Tytuł: Monitorovanie vielicziny tiesta NBT dla ranniego obnaruzenija bakterialnych infekcii u bolnych lecionych radio- i /ili chemioterapiej.
Tytuł całości: W: Sbornik Materialov : Piervaja Radiologiceskaja Konferencija Socialisticeskich Stran, Bedrichov (CSRS), 7-11.10.1970
Adres wydawniczy: [Bedrichov, 1970]
Strony: s. 115
Typ publikacji: ZSZ

2/326
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Przydatność diagnostyczna chromosomu Philadelphia.
Tytuł równoległy: Diagnostic usefulness of Philadelphia chromosome.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 20, 1865-1867, rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

3/326
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Rozważania nad możliwą rolą układu cyklazy adenylowej i cyklicznego adenozynomonofosforanu w procesie karcynogenezy.
Tytuł równoległy: Statement of the possible role of adenyl cyclase system and cyclic adenosine monophosphate in the carcinogenesis process.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1973 : 30, 3, 316-320, 2 il., bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: PA

4/326
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Androgeny w leczeniu nabytych aplazji szpiku.
Tytuł równoległy: Androgenes in treatment of acquired bone-marrow aplasia.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1973 : 26, 6, 535-539, 2 tab., rez., sum
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

5/326
Autorzy: Władysław Nowakowski, Barbara Wesołowska, Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Paliatywne leczenie raka płuc.
Tytuł równoległy: Palliative treatment of lung carcinoma.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1973 : 26, 12, 1099-1103, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Polskie hasła przedmiotowe:

6/326
Autorzy: Kazimierz Sułek, Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Wpływ palenia papierosów na liczbę i obraz krwinek białych.
Tytuł równoległy: The effect of cigarette smoking on the count and pattern of white blood cells.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1973 : 26, 8, 725-728, 2 tab., rez., sum., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/326
Autorzy: Maksymilian Siekierzyński, P. Czerski, Halina Milczarek, A[ndrzej] Gidyński, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Health surveillance of personnel occupationally exposed to microwaves. II : functional disturbances.
Czasopismo: Aerosp. Med.
Szczegóły: 1974 : 45, 10, 1143-1145
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/326
Autorzy: Maksymilian Siekierzyński, P. Czerski, Stanisław Żydecki, A[ndrzej] Gidyński, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Jędrzejczak.
Tytuł: Health surveillance of personnel occupationally exposed to microwaves. III : Lens translucency.
Czasopismo: Aerosp. Med.
Szczegóły: 1974 : 45, 10, 1146-1148
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/326
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Letter: Nitroblue tetrazolium test in lymphoma.
Czasopismo: American Journal of Clinical Pathology
Szczegóły: 1974 : Vol. 62, nr 4, s. 576-578
ISSN: 0002-9173
Typ publikacji: ZLT
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  10/326
  Autorzy: Wiesław Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Władysław Nowakowski.
  Tytuł: Chemioterapia nowotworów w oparciu o zasadę częściowej synchronizacji proliferacji komórek. Wyniki wstępne.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1974 : 52, 5, 473-483, il., 3 ta., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/326
  Autorzy: Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Badania nad przydatnością testu prednisonowego w różnicowaniu neutropenii. Praca doktorska / Wiesław Jędrzejczak ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1974
  Strony: 33,[14] k. , il., tab. , streszcz., sum,. bibliogr. 45 poz.
  Uwagi: Promotor: płk doc. dr hab. n. med. Sylwester Czaplicki. - 28.05.1974
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Assessment of the value of prednisone test in differential diagnosis of neutropenic states.
  Czasopismo: Blut Zeitschrift fur die Gesamte Blutforschung
  Szczegóły: 1975 : Vol. 31, nr 2, s. 69-76, bibliogr. 37 poz., sum., Zsfg.
  ISSN: 0006-5242
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  13/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Letter : Serum muramidase activity in untreated cancer.
  Czasopismo: Br. Med. J.
  Szczegóły: 1975 : 22, 3, 735-736
  Typ publikacji: ZLT
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/326
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński, Andrzej Gidyński, Marian Bielec, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Jędrzejczak, Janina Szady.
  Tytuł: Analiza przyczyn niezdolności do pracy w zasięgu promieniowania mikrofalowego osób eksponowanych zawodowo.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1975 : 51, 8, 494-500, ryc., tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/326
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński, Andrzej Gidyński, Stanisław Żydecki, Andrzej Fryczkowski, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Jędrzejczak, Janina Szady.
  Tytuł: Wpływ promieniowania mikrofalowego na przezroczystość soczewek osób eksponowanych zawodowo.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1975 : 51, 12, 754-760, il., 4 tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Evaluation of the usefulness of nitroblue tetrazolium reduction test (NBT test) for detection of bacterial infection in cancer patients.
  Czasopismo: Neoplasma
  Szczegóły: 1975 : Vol. 22, nr 3, s. 323-328, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 0028-2685
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  17/326
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Wacława Dżurak, Maksymilian Siekierzyński, Wiesław W. Jędrzejczak, Czesław Czarnecki.
  Tytuł: Lung scanning using microscopheres labelled with radioactive isotopes in the diagnosis and evaluation of therapeutic results in pulmonary malignant neoplasms.
  Czasopismo: Pol. Med. Sci. Hist. Bull.
  Szczegóły: 1975 : 15, 2, 213-221
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/326
  Autorzy: Janina Szady, Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Wpływ uderzeniowej dawki cyklofosfamidu (CFM) na wydalanie 17-hydroksykortykosterydów i 17-ketosterydów z moczem.
  Tytuł równoległy: The effect of a high single dose of cyclophosphamide (CY) on 17-hydroxycorticosteroids and 17-ketosteroids excretion with urine.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1975 : 30, 39, 1601-1603, 2 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/326
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, W. Dzurak, Maksymilian Siekierzyński, Wiesław W. Jędrzejczak, Czesław Czarnecki.
  Tytuł: Scyntygrafia za pomocą mikrosfer znakowanych izotopami promieniotwórczymi w diagnostyce i ocenie wyników leczenia nowotworów złośliwych płuc.
  Tytuł równoległy: Lung scanning using microscopheres labelled with radioactive isotopes in the diagnosis and evaluation of therapeutic results in pulmonary malignant neoplasms.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1975 : T. 53, nr 3, s. 241-253, il., tab., bibliogr., 17 poz., rez., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  20/326
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński, Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Badania metodą izotopową przepływu płynu w czasie ciągłej dializy otrzewnowej u królika.
  Czasopismo: Post. Fiz. Med.
  Szczegóły: 1975 : 10, 3, 219-225
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Value of the NBT test in the diagnosis of bacterial infection in untreated cancer patients and in those on radio- and/or chemotherapy.
  Czasopismo: Tumori
  Szczegóły: 1975 : 61, 6, 517-523, 3 il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Działanie glikokortykosterydów na układ limfocytów.
  Tytuł równoległy: The action of glycocorticosteroids on the lymphocyte system.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1975 : 28, 6, 475-478, il., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Karol Chmielowski, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Neurotoksyczność winkrystyny a półpasiec. Możliwe działanie potęgujace.
  Tytuł równoległy: Vincristine neurotxicity and zoster - possible potentiating effect.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1975 : 28, 7, 585-588, bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, E[ugeniusz] Dziuk, C[zesław] Czarnecki, M[arian] Bielec.
  Tytuł: Combination of ametopterine (MTX) and cyclophosphamide (CPM) based on the principle of partial synchronization of cell proliferation in lung cancer. Phase II study.
  Czasopismo: Arch. Geschwulstforsch.
  Szczegóły: 1976 : 46, 6, 471-477
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Nitroblue tetrazolium (NBT) test : criteria for false positivity and its use in practice.
  Czasopismo: Folia Haematol. Int. Mag. Klin. Morphol. Blutforsch.
  Szczegóły: 1976 : 103, 1, 63-67, il., tab., bibliogr. 17 poz., res., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Phytohaemagglutinin (PHA) skin test in predicting prognosis in cancer patients.
  Czasopismo: International Archives of Allergy and Applied Immunology
  Szczegóły: 1976 : Vol. 51, nr 5, s. 574-582, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wiesław W. Jędrzejczak
  ISSN: 1018-2438
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  27/326
  Autorzy: Janina Szady, Maksymilian Siekierzyński, Eugeniusz Dziuk, Wiesław W. Jędrzejczak, Czesław Czarnecki.
  Tytuł: Proceedings: Effects of microwaves on the twenty-four-hour rhythm and twenty-four-hour urinary excretion of seventeen hydroxycorticoids and seventeen ketosteroids.
  Czasopismo: Journal of Microwave Power
  Szczegóły: 1976 : Vol. 11, nr 2, s. 139-140
  ISSN: 0022-2739
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  28/326
  Autorzy: M[aksymilian] Siekierzyński, C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Proceedings: Microwave radiation and other harmful factors of working environment in radiolocation: method of determination of microwave effects.
  Czasopismo: Journal of Microwave Power
  Szczegóły: 1976 : Vol. 11, nr 2, s. 144-145
  ISSN: 0022-2739
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/326
  Autorzy: Maksymilian Siekierzyński, Andrzej Gidyński, Halina Milczarek, Karol Chmielowski, Czesław Czarnecki, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Jędrzejczak, Janina Szady.
  Tytuł: Częstość zaburzeń czynnościowych u osób zatrudnionych w zasięgu promieniowania mikrofalowego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1976 : 52, 1, 21-26, 4 tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/326
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński, Czesław Czarnecki, Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Medyczne aspekty wybuchu jądrowego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1976 : 52, 9, 529-534
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/326
  Autorzy: Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Proste metody w diagnostyce popromiennych uszkodzeń układu krwiotwórczego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1976 : 52, 11, 673-677, ryc.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Patterns of changes in peripheral blood composition in the course of combination chemotherapy of cancer.
  Czasopismo: Strahlentherapie
  Szczegóły: 1976 : 152, 5, 469-476, 4 il., bibliogr. 29 poz., [sum.]
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/326
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Wiesław W. Jędrzejczak, Anna Frank-Piskorska, Alicja Piotrowska.
  Tytuł: Praktyczna wartość testu NBT w przebiegu zapalenia płuc.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1976 : 29, 10, 891-895, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Aftab Ahmed, K. W. Sell, P. Czerski, W. M. Leach.
  Tytuł: Microwaves induce an increase in the frequency of complement receptor-bearing lymphoid spleen cells in mice.
  Czasopismo: J. Immunol.
  Szczegóły: 1977 : 118, 4, 1499-1502, il., 2 tab., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński, Eugeniusz Dziuk, Czesław Czarnecki.
  Tytuł: Ostra choroba popromienna - wybór modelu do badań klinicznych.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1977 : 53, 1, 37-40, bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, W[iesław] Piechota.
  Tytuł: Hyperuricaemia as an index of the response to chemotherapy in solid tumors.
  Czasopismo: Neoplasma
  Szczegóły: 1977 : Vol. 24, nr 4, s. 457-460, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0028-2685
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  37/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Aftab Ahmed, P. Czerski, W. M. Leach, K. W. Sell.
  Tytuł: Immune response of mice to 2450-MHz microwave radiation : overview of immunology and empirical studies of lymphoid splenic cells.
  Czasopismo: Radio Science
  Szczegóły: 1977 : 12, 6S, 209-219, 3 il., 9 tab., bibliogr. [34] poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, S. Sharkis, Aftab Ahmed, K. W. Sell.
  Tytuł: Theta-sensitive cell and erythropoiesis : identification of a defect in W/Wv anemic mice.
  Czasopismo: Science
  Szczegóły: 1977 : 196, 313-315, 3 tab., bibliogr. 20 poz., [sum.]
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/326
  Autorzy: Janusz Przedlacki, Zenon Bałtrukiewicz, Juliusz Derecki, Leszek Hahn, Wiesław W. Jędrzejczak, Sławomir Lipski.
  Tytuł: Radioizotopowa diagnostyka w nefrologii / aut. Janusz Przedlacki ; współaut. Zenon Bałtrukiewicz, Juliusz Derecki, Leszek Hahn, Wiesław W. Jędrzejczak, Sławomir Lipski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL, 1977
  Strony: 190 s. , 19 il., 20 tab., bibliogr. ; 24 cm
  Typ publikacji: PM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/326
  Autorzy: K[azimierz] Sułek, M[aciej] Krzakowski, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Megathrombocytic Index in Estimating Platelet Production.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1978 : 105, 4, 530-538, ryc., tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum., zusam.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/326
  Autorzy: Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Skutki uboczne chemioterapii nowotworów jako kliniczny model ostrej choroby popromiennej. Diagnostyka uszkodzeń układów krwiotwórczego i odpornościowego ze szczególnym uwzględnieniem neutropenii.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1978 : 54, 3-4, 169-174, tab.
  Typ publikacji: STR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, A. Ahmed, C[ezary] Szczylik, S. J. Sharkis, K. W. Sell, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Immune system of the W/Wv mice : functional studies.
  Czasopismo: Bull. Acad. Pol. Sci. Biol.
  Szczegóły: 1979 : 27, 11, 895-901, 4 tab., bibliogr. 22 poz., res.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/326
  Autorzy: Cezary Szczylik, Jerzy Kruszewski, E. Szewczyk, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Metody oznaczania subpopulacji limfocytów. 1: Ocena metod izolacji limfocytów z krwi obwodowej. 2 : Ocena testów rozetowych.
  Czasopismo: Diagn. Lab.
  Szczegóły: 1979 : 15, 5, 211-220, il., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/326
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Cezary Szczylik, E. Szewczyk, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Metody oznaczania subpopulacji limfocytów. Cz. 1 : Ocena metod izolacji limfocytów z krwi obwodowej.
  Czasopismo: Diagn. Lab.
  Szczegóły: 1979 : 15, 5, 211-220, ryc., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, P[aweł] Górnaś, S. J. Sharkis, A. Ahmed.
  Tytuł: Different marrow cell number requirements for the haemopoietic colony formation and the cure of the w/wv anemia.
  Czasopismo: Experientia
  Szczegóły: 1979 : 35, 4, 546-547, bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Kazimierz Sułek, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Mobilization of the marginal pool of neutrophilis with epinephrine. Results in healthy persons, patients with neutropenias, patients with neutrophilias, and patients with changes in neutrophil count induced by cancer chemotherapy.
  Czasopismo: Haematologica
  Szczegóły: 1979 : 64, 5, 586-596, 2 il., 3 tab., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/326
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, K. Markiewicz, Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: The spontaneus reduction of nitroblue tetrazolium as a test of sensitivity to antibiotics in patients with bacterial pneumonia.
  Czasopismo: Med. Int.
  Szczegóły: 1979 : 17, 3, 279-283, il., bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/326
  Autorzy: Leszek Bergier, Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Szybka metoda określania liczby retikulocytów - wyniki wstępne.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1980 : 56, 11-12, 578-580, ryc., tab., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/326
  Autorzy: Kazimierz Sułek, C. J. Schlagel, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, H.S. Ho, W. M. Leach, A. Ahmed, J.N. Woody.
  Tytuł: Biologic effects of microwave exposure. I. Threshold conditions for the induction of the increase in complement receptor positive (CR+) mouse spleen cells following exposure to 2450-MHz microwaves.
  Czasopismo: Radiat. Res.
  Szczegóły: 1980 : 83, 1, 127-137
  Typ publikacji: ZA

  50/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Przestrojenie immunologiczne jako następstwo skutecznej chemioterapii nowotworów.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1980 : 33, 7, 547-553, ryc., tab.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/326
  Autorzy: Cezary Szczylik, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: PHA skin test - correlation with migration inhibition but not with peripheral blood lymphocytes (PBL) subpopulations.
  Czasopismo: Allerg. Immunol.
  Szczegóły: 1981 : 27, 3, 162-167, il., bibliogr. 19 poz., Zsfg.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, P[aweł] Górnaś, S. J. Sharkis, A. Ahmed.
  Tytuł: Haematopoiesis in mice heterozygous for the W trait : defective formation of transient endogenous spleen colonies.
  Czasopismo: Cell Tissue Kinet.
  Szczegóły: 1981 : 14, 2, 211-217, il., tab., bibliogr. [13] poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Paweł Górnaś, Aftab Ahmed, S. J. Sharkis, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Antitheta immunization affects hemopoietic colony growth in a theta-incompatible mouse system.
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1981 : 9, 1, 22-31, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Aftab Ahmed, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Conditions of adherent cell growth from murine bone marrow in liquid cultures, and partial characterization of function.
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1981 : 9, 8, 835-848, ryc., tab., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/326
  Autorzy: Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: The effects of X-irradiation in vitro on subpopulations of human lymhocytes.
  Czasopismo: Int. J. Radiat. Biol.
  Szczegóły: 1981 : 39, 3, 253-263, il., tab., bibliogr. [14] poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/326
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Andrzej Szyszkowski, Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Test adrenalinowy - praktyczne zastosowanie.
  Tytuł równoległy: Adrenaline test - practical application.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1981 : 34, 20/24, 1669-1673, il., bibliogr., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, M[aksymilian] Siekierzyński, E. Rychowiecka.
  Tytuł: Critical evaluation of the usefullness of different reticulocyte parameters in monitoring the erythropoiesis reaction to cancer chemotherapy.
  Czasopismo: Arch. Geschwulstforsch.
  Szczegóły: 1982 : 52, 4, 303-306, il., bibliogr., Zsfg.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, P[aweł] Górnaś, A. Ahmed, S. J. Sharkis, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Treatment with antitheta serum affects hemopoietic stem cell HSC proliferation in an in vivo culture system.
  Czasopismo: Biomed. Pharmacotherapy
  Szczegóły: 1982 : 36, 5, 236-239
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Aftab Ahmed, Cezary Szczylik, R. R. Skelly.
  Tytuł: Hematological characterization of congenital osteopetrosis in op/op mouse. Possible mechanism for abnormal macrophage differentiation.
  Czasopismo: J. Exp. Med.
  Szczegóły: 1982 : 156, 5, 1516-1527, il., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/326
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Cezary Szczylik, Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Reaction of the human granulocyte system in successfully treated bacterial bronchopneumonia.
  Czasopismo: Journal of Clinical Pathology
  Szczegóły: 1982 : Vol. 35, nr 1, s. 77-81, bibliogr. 22 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wieslaw Wiktor-Jedrzejczak
  ISSN: 0021-9746
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  61/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Klinika zespołu hematologicznego ostrej choroby popromiennej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1982 : T. 58, nr 9-10, s. 496-501, bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, E. Rychowiecka, A. Rysińska.
  Tytuł: Modified megathrombocyte index in the diagnosis of thrombopoiesis injury produced by cancer chemotherapy.
  Czasopismo: Neoplasma
  Szczegóły: 1982 : 29, 4, 493-496, il., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/326
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Ocena zachowania się układu granulocytów w przebiegu bakteryjnego zapalenia płuc u młodych osób. I. Zachowanie się tkankowego rozpadu granulocytów, puli tkankowej i rezerwy szpikowej granulocytów.
  Czasopismo: Pneumonol. Pol.
  Szczegóły: 1982 : 50, 7-8, 367-374, tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
  Uwagi: 21 Zjazd polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego. Referaty tematów głównych, Katowice, 11-13.09.1982.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, E. Rychowiecka, B. Bukowska, C[zesław] Czarnecki.
  Tytuł: Changes in peripheral blood composition following single and repeated courses of intermittent cancer chemotherapy.
  Czasopismo: Revue Roumaine de Medecine-Medecine Interne
  Szczegóły: 1982 : Vol. 20, nr 4, s. 289-294, bibliogr.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wiesław Wiktor Jędrzejczak
  ISSN: 0377-1202
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  65/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, C[ezary] Szczylik, P[aweł] Górnaś, T. Dryjański.
  Tytuł: Aplastic anaemia with marrow defective in formation of fibroblastoid cell colonies in vitro.
  Czasopismo: Scand. J. Haemat.
  Szczegóły: 1982 : 28, 1, 82-90, il., bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/326
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Tadeusz Płusa, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Reaction to intradermally applied phytohaemagglutinin in asthma patients in relation to corticosteroid therapy.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1983 : 38, 3, 201-205, il., bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Andrzej Ptasznik, Aftab Ahmed, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Adherent cell growth from murine bone marrow in liquid cultures. Inbred strain variability and effects of mutations affecting hemopoiesis.
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1983 : 11, 1, 63-72, il., tab., bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, A. Ahmed, J[erzy] Kruszewski, Z. Pojda.
  Tytuł: Charakterystyka układu krwiotwórczego u myszy z genetycznie uwarunkowaną osteoporozą i zanikiem grasicy.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 8, 3, s. 306-307
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, L. Kaczmarek, A. Ptasznik, J. Grzybowski.
  Tytuł: Płynne hodowle komórek nielimfoidalnych grasicy jako metoda oceny naturalnej aktywności tych komórek.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 8, 3, s. 307-308
  Uwagi: Materiały IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Bydgoszcz, 18-20 września 1983 r. Tematyka: Immunoregulacja, Autoimmunizacja, Atopia, Tematy wolne
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/326
  Autorzy: Z. Pojda, C[ezary] Szczylik, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Porównanie kinetyki zmian liczby limfocytów krwi obwodowej i szpiku człowieka, hodowanych w komorach dyfuzyjnych wszczepianych dotrzewnowo myszom.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 8, 3, s. 320
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL

  71/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, A. Ahmed, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Wstępne badanie odpowiedzi immunologicznej u myszy z genetycznie uwarunkowaną osteopetrozą i zanikiem grasicy.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 8, 3, 307
  Uwagi: (Streszczenia referat˘w IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Bydgoszcz, 18-20.IX.1983 r.)
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, A. Ahmed, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Wstępne odpowiedzi immunologicznej u myszy z genetycznie uwarunkowaną osteoporozą i zanikiem grasicy.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 8, 3, s. 307
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/326
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Ocena zachowania się układu granulocytów w przebiegu bakteryjnego zapalenia płuc u młodych osób. Cz.II .
  Czasopismo: Pneumonol. Pol.
  Szczegóły: 1983 : 51, 4, s. 217-224, ryc., tab., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Z. Pojda.
  Tytuł: Wiotwórczy w leczeniu uszkodzeń szpiku.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1984 : 60, 5-6, 317-322, il., bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Hematologiczne skutki uboczne chemioterapii nowotworów, ogólna charakterystyka i zasady postępowania.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1984 : 71, 2, 65-70, ryc., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/326
  Autorzy: J[erzy] Kruszewski, C[ezary] Szczylik, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: The effect of thymus cells on bone marrow transplants into sublethally irradiated mice. Lack of correlation between spleen colony formation and competitive repopulation of granulocytic system.
  Czasopismo: Strahlentherapie
  Szczegóły: 1984 : 160, 1, 45-51, il., tab., bibliogr., Zsfg., res.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/326
  Autorzy: Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Formation of hemopoietic-fibroblastoid "Flower" colonies by human marrow cells in vitro. Preliminary report.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 1985 : 33, 3, 465-469, il., bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Warunki wdrażania przeszczepiania szpiku w Polsce.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1985 : 10, 4, s. 281-286, bibliogr
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Uszkodzenie układu krwiotwórczego przez cytostatyki jako kliniczny model ostrej choroby popromiennej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 112-116, ryc., bibliogr. 22 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/326
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Wykorzystanie krwiotwórczych komórek wątroby płodowej do przeszczepów.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1985 : 40, 33, 917-920, ryc., bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/326
  Autorzy: Cezary Szczylik, Elżbieta Urbanowska, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Wstępna charakterystyka typów wzrostu kolonii przylegających ze szpiku ludzkiego in vitro.
  Tytuł równoległy: Preliminary charakteristics of growth of adherent colonies from human bone marrow in vitro.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1985 : 74, 2, 113-118, ryc. 3, tab. 1, bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, E[lżbieta] Urbanowska, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński.
  Tytuł: Hemopoiesis in mouse heterozygous for the W trait. Difference in postirradiation recovery related to the defect in formation of transient endogenous spleen colonies.
  Czasopismo: Strahlentherapie
  Szczegóły: 1985 : 161, 7, 437-441, il., tab., bibliogr., sum., Zsfg.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/326
  Autorzy: Z. Pojda, C[ezary] Szczylik, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Multiple lineage colony growth from human fetal liver, cord blood and adult bone marrow in plasma clot diffusion chambers.
  Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
  Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
  Strony: s. 133
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik, M[aksymilian] Siekierzyński, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, A[ndrzej] Krupienicz, M. Ratajczak, D. Jaskulski, P[aweł] Górnaś.
  Tytuł: Phase I study of fetal liver and fetal liver combined with autologous marrow transplantation for congenital disorders of hemopoietic system. Premilinary results.
  Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
  Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
  Strony: s. 226
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Ratajczak, A[ndrzej] Krupienicz, D. Jaskulski.
  Tytuł: Practical aspects of fetal liver procurement from immature deliveries.
  Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
  Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
  Strony: s. 226
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, J. Pejcz, D. Jaskulski, M[ariusz] Ratajczak, P[aweł] Górnaś, A[ndrzej] Krupienicz.
  Tytuł: Success of bone marrow transplantation in congenital Diamond-Blackfan anemia-evidence for a stem cell origin of disease.
  Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
  Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
  Strony: s. 222
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/326
  Autorzy: C[ezary] Szczylik, E[lżbieta] Urbanowska, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Types of in vitro colony formation by putative human hemopoietic stromal stem cells (MF-CFU).
  Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
  Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
  Strony: s. 141
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/326
  Autorzy: R. Gajdosz, Maria Szymańska-Kowalska, Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Wpływ analgezji zewnątrzoponowej lidokainą na układ granulocytów.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 1986 : 18, 4, 249-257, 6 tab., bibliogr. 35 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak, Aftab Ahmed.
  Tytuł: Congenital murine osteopetrosis inherited with osteosclerotic (OC) gene : hematological characterization.
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1986 : 14, 9, 819-826, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/326
  Autorzy: M. Z. Ratajczak, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Aspekty doświadczalne przeszczepiania krwiotwórczych komórek wątroby płodowej.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1986 : 11, 3-4, s. 337
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/326
  Autorzy: E. Pronicka, Joanna Litwin, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Mariusz Ratajczak, Danuta Pieniążek, E. Wieczorek, A. Tylki-Szymańska.
  Tytuł: Neutropenia u dzieci z glikogenozą typu IB.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1986 : 11, 2, s. 208
  Uwagi: Sympozjum nt. niedobory odpornościowe, Warszawa, 13 kwietnia 1985 r
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/326
  Autorzy: M. Z. Ratajczak, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Użycie płynu do izolacji limfocytów produkcji "Polfa" - Kutno w preparatyce szpiku przed przeszczepem.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1986 : 11, 3-4, s. 338
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/326
  Autorzy: M. Z. Ratajczak, J. A. Kruszewski, Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Wstrząs anafilaktyczny u myszy z genetycznie uwarunkowanym niedoborem mastocytów.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1986 : 11, 3-4, 336-337
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/326
  Autorzy: D. Jaskulski, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Lack of correlation between formation of spleen colonies in vivo and formation of granulocyte-makrophage colonies in vitro during postirradiation recovery of haemopoiesis in mice heterozygous at the steel locus.
  Czasopismo: Int. J. Radiat. Biol.
  Szczegóły: 1986 : 49, 4, 722
  Uwagi: (Streszczenie referatów 19 Doroczne Spotkanie Europejskiego Towarzystwa Radiobiologii, Praga, 26-30 sierpnia 1985 r.).
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/326
  Autorzy: Wiesław Jędrzejczak, R. Rokicka-Milewska, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Danuta Derulska, Mariusz Ratajczak, Mirosław Kłos, Jerzy Kansy, Władysław Nowakowski, Anna Skrobowska-Woźniak.
  Tytuł: Autologiczny przeszczep szpiku jako próba podtrzymania całkowitej remisji u dziecka chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
  Tytuł równoległy: Autologous bone marrow transplantation as a trial of maintenance of complete remission in a child with acute lymphoblastic leukaemia.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1986 : 61, 3, 177-180, il., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/326
  Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
  Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
  Adres wydawniczy: Łódź, 1986
  Strony: s. 66
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/326
  Autorzy: M[ariusz] Ratajczak, W[iesław] Jędrzejczak.
  Tytuł: Optymalizacja techniki przygotowania komórek ludzkiej wątroby płodowej do przeszczepów krwiotwórczych.
  Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
  Adres wydawniczy: Łódź, 1986
  Strony: s. 67
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/326
  Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie szpiku jako metoda lecznicza w schorzeniach układu krwiotwórczego.
  Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
  Adres wydawniczy: Łódź, 1986
  Strony: s. 7
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
  Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
  Strony: s. 66
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/326
  Autorzy: Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przygotowanie dawcy i biorcy do przeszczepu szpiku.
  Tytuł równoległy: Preparation of donors and recipients of bone marrow transplantats.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1987 : 18, 3-4, 203-207, il., bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Dbałość o stan ogólny i odżywienie chorego po przeszczepie szpiku.
  Tytuł równoległy: Care of the general condition and nutrition of patients after bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 237-139, bibliogr. 1 poz.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  102/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
  Basic problems of intensive medical care after bone marrow transplantation.
  Tytuł: Podstawowe problemy intensywnej opieki medycznej po przeszczepie szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 228-232, il., bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: [Search: Wiktor Jedrzejczak, W.]
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  103/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński.
  Basic steps in the procedure of bone marrow transplantation.
  Tytuł: Podstawowe składowe zabiegu przeszczepiania szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 225-227, il., bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: [Search: Wiktor Jedrzejczak, W.]
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  104/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Profilaktyka i zwalczanie zakażeń u chorych poddawanych przeszczepom szpiku.
  Tytuł równoległy: Prevention and treatment of infection in patients after bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1987 : T. 18, nr 3-4, s. 233-236, bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: [Search: Wikotr Jedrzejczak, W.]
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  105/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Mariusz Z. Ratajczak, J. Pejcz, D. Jaskulski, Paweł Górnaś.
  Tytuł: Success of bone marrow transplantation in congenital diamond-blackfan anaemia : a case report.
  Czasopismo: Eur. J. Haematol.
  Szczegóły: 1987 : 38, 2, 204-206, il., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/326
  Autorzy: Z[ygmunt] Pojda, C[ezary] Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Multiple lineage growth from human marrow in plasma clot diffusion chambers.
  Czasopismo: Experimental Hematology
  Szczegóły: 1987 : Vol. 15, nr 9, s. 922-927, bibliogr. 24 poz.
  ISSN: 0301-472X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  107/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, D. Jaskulski, J. Pejcz, Elżbieta Urbanowska, Paweł Górnaś.
  Tytuł: Praktyczne problemy przeszczepiania szpiku na podstawie własnych doświadczeń.
  Tytuł równoległy: Practical problems of bone marrow transplantation in the light of our experiences.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1987 : 42, 24, 753-756, 2 il., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/326
  Autorzy: Mariusz Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Usuwanie krwinek czerwonych ze szpiku przed niezgodnym grupowo przeszczepem krwiotwórczym za pomocą wirowania na gradiencie stężeń mieszaniny wielocukrów i ditrizoatu.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1987 : 42, 30, 907-910, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/326
  Autorzy: C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Z. Ratajczak, E[lżbieta] Urbanowska, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Hemopoietic reconstitution after Busulfan / Cyclophosphamide conditioning and allogeneic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Blut
  Szczegóły: 1988 : 57, 4, 235
  Uwagi: Doroczny Kongres Austriackiego i Niemieckiego Towarzystw Hematologii i Onkologii, Salzburg, 2-5 paŤdziernika 1988 r.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/326
  Autorzy: C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Z. Ratajczak, T. Skórski, E[lżbieta] Urbanowska, J. Kysik, W. Stec, W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: The influence of recombinant human tumor necrosis factor on murine hemopoiesis in vivo.
  Czasopismo: Blut
  Szczegóły: 1988 : 57, 4, 224
  Uwagi: Doroczny Kongres Austriackiego i Niemieckiego Towarzystw Hematologii i Onkologii, Salzburg, 2-5 paŤdziernika 1988 r.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/326
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Adoptywna immunoterapia nowotworów.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 154-156, il., bibliogr. 14 poz.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  112/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, H. Matej, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, E. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, Jacek Nowak.
  Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku identycznego w układzie HLA. Pierwsze wyniki.
  Tytuł równoległy: Allogenic bone marrow transplantations, identical in HLA system. Preliminary results.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 125-130, tab., bibliogr. 21 poz., sum., rez.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  113/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Inżynieria komórkowa - nowy kierunek medycyny klinicznej.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 123-124, bibliogr. 8 poz.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie naskórka namnożonego in vitro.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 157-160, il.., biblioghr. 15 poz.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  115/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zwalczanie hematologicznych skutków działań niepożądanych leków przeciwnowotworowych.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 33, s. 1043-1046, il., bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/326
  Autorzy: Cezary Szczylik, Mariusz Ratajczak, Zbigniew Dumański, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Zbigniew Rybicki, Mirosław Kłos, Sławomir Zaboklicki, Piotr Zaborowski, B. Nowakowska, Henryk Matej, Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Odrzucenie allogenicznego przeszczepu szpiku. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Rejection of allogenic marrow transplant. Case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1988 : 79, 1, 30-37, ryc., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/326
  Autorzy: R. Gajdosz, Maria Szymańska-Kowalska, Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Wpływ analgezji zewnątrzoponowej markainą na aktywność fagocytarną granulocytów w teście NBT.
  Tytuł równoległy: Effect of extradural analgesia with marcaine on the phagocytic activity of granulocytes in the NBT test.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1988 : 41, 15, 1005-1009, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/326
  Autorzy: R. Gajdosz, Maria Szymańska-Kowalska, Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Wpływ analgezji zewnątrzoponowej markainą na aktywność fagocytarną granulocytów w teście NBT.
  Tytuł równoległy: Effect of extradural analgesia with marcaine on the phagocytic activity of granulocytes in the NBT test.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1988 : 41, 15, 1005-1009, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/326
  Autorzy: C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Z. Ratajczak, E[lżbieta] Urbanowska, W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Kinetics of destruction and regeneration of the haemopoietic system after administration of busulphan and cyclophosphamide followed by bone marrow transplantation. Peripheral blood parameters.
  Czasopismo: Acta Medica Polona
  Szczegóły: 1989 : Vol. 30, nr 3-4, s. 93-109
  ISSN: 0001-608X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  120/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Mariusz Ratajczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Bone marrow transplantation in polish conditions. Method for removal of red cells from the transplant in the case of major blood group incompatibility.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther.
  Szczegóły: 1989 : 37, 3-4, 261-267, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Matej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, Ewa Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation for HLA-identical siblings following conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide. First results.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1989 : 116, 3-4, 403-408, 3 tab., bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum nt. transplantacji szpiku kostnego, w kooperacji z Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologii Krwi NRD, Lipsk, 29-30.07.1987.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/326
  Autorzy: M[ariusz] Z. Ratajczak, C[ezary] Szczylik, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Elimination of red blood cells from marrow suspension pror to transplantation using polysaccharide-ditrizoate gradient centrifugation. Experimental studies.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1989 : 116, 3-4, 469-473, il., bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum nt. transplantacji szpiku kostnego, w kooperacji z Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologii Krwi NRD, Lipsk, 29-30.07.1987.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/326
  Autorzy: Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Mikrośrodowisko krwiotwórcze.
  Tytuł całości: W: Ultrastruktura i funkcja komórki / pod red. Jerzego Kawiaka [et al.]. - T. 4 : Komórki układu krwiotwórczego, cz. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1989
  Strony: s.9-33, bibliogr. [111] poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/326
  Autorzy: Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Mikrośrodowisko krwiotwórcze.
  Tytuł całości: W: Ultrastruktura i funkcja komórki. T. 4 : Komórki układu krwiotwórczego. Cz. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
  Strony: s. 9-33, bibliogr. [121] poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/326
  Autorzy: Z. L. Olkowski, W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Responses of immune system to hyperthermia.
  Czasopismo: Advances in Experimental Medicine and Biology
  Szczegóły: 1990 : Vol. 267, s. 507-509, bibliogr. 3 poz.
  Uwagi: Consensus on Hyperthermia for the 1990s. Clinical Practice in Cancer Treatment / Eds. H.I. Bicher, J.R. McLaren, G.M. Pigulicci.
  ISSN: 0065-2598
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  126/326
  Autorzy: M. Podolak-Dawidziak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Serum megakaryocytopoietic activity after allogeneic bone marrow transplantation (BMT).
  Czasopismo: Folia Haematologica (Leipzig)
  Szczegóły: 1990 : Vol. 117, nr 3, s. 453-456, tab., bibliogr. 14 poz., Zsfg.
  Uwagi: Folia haematologica : internationales Magazin für klinische und morphologische Blutforschung.
  ISSN: 0323-4347
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  127/326
  Autorzy: Henryk Tchórzewski, Zbigniew Baj, Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Wykłady z patofizjologii : podręcznik dla studentów medycyny
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Henryka Tchórzewskiego ; [aut. Zbigniew Baj, (...), Wiesław W. Jędrzejczak et al.].
  Adres wydawniczy: Łódź : Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. prof. dr. hab. med. Bolesława Szareckiego, 1990
  Strony: 570, [1] s. , il., tab. , 24 cm
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Upór i odwaga.
  Czasopismo: Medycyna 2000
  Szczegóły: 1990 : T. 1, nr 6, s. 45-46, Nagroda Nobla 1990 w dziedzinie medycyny.
  ISSN: 1230-4565
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: CR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/326
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Zmiany stężeń białek surowicy u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Serum proteins in allogenic bone marrow-transplants.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 51-52, 1051-1055, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Anna Bartocci, Anthony W. Ferrante, Aftab Ahmed-Ansari, Kenneth W. Sell, Jeffrey W. Pollard, E. Richard Stanley.
  Tytuł: Total absence of colony stimulating factor-1 in the macrophage-deficient osteopetrotic (op/op) mouse.
  Czasopismo: Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA
  Szczegóły: 1990 : Vol. 87, nr 12, s. 4828-4832, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Erratum in: Proc Natl Acad Sci U S A 1991 Jul 1;88(13):5937.
  ISSN: 0027-8424
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.943
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  131/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Nemocni s cytopenii vyvolanou masivni chemoterapii jako model akutni nemoci z ozareni.
  Tytuł równoległy: The patients with cytopenia induced by massive chemotherapy as a model of acute radiation injury.
  Czasopismo: Vojenské zdravotnické listy
  Szczegóły: 1990 : R. 59, z. 2, s. 54-56, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0372-7025
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: CS
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Tworzenie krwi.
  Tytuł całości: W: Wykłady z patofizjologii: podręcznik dla studentów medycyny / red. H. Tchórzewski
  Adres wydawniczy: Łódź : WAM, 1990
  Strony: s. 453-459
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Madej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, B. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation from HLA-identical siblings following conditioning with busulphan and cyclophosphamide.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 4, s. 441-447, tab., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/326
  Autorzy: J. W. Pollard, J. S. Hunt, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, E. R. Stanley.
  Tytuł: A pregnancy defect in the osteopetrotic (op/op) mouse demonstrates the requirement for CSF-1 in female fertility.
  Czasopismo: Developmental Biology
  Szczegóły: 1991 : Vol. 148, nr 1, s. 273-283, il., tab., bibliogr. [49] poz.
  Uwagi: This research was supported by NIH Grants HD25074 (J.W.P.), HD24212, HD26429 (J.H.), and CA32551 (E.R.S.), the Albert Einstein Core Cancer Grant P30-CA13330 (J.W.P. and E.R.S.), The Lucille P. Markey Charitable Trust award (E.R.S.), and the Wesley Foundation (Wichita, KS) (J.H.).
  ISSN: 0012-1606
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.017
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  135/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Urbanowska, Sh. L. Aukerman, J. W. Pollard, E. R. Stanley, P. Ralph, Aftab A. Ansari, K. W. Sell, Małgorzata Szperl.
  Tytuł: Correction by CSF-1 of defects in the osteopetrotic op/op mouse suggests local, developmental, and humoral requirements for this growth factor.
  Czasopismo: Experimental Hematology
  Szczegóły: 1991 : Vol. 19, nr 10, s. 1049-1054, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Funding: NCI NIH HHS - Grant No. CA26504 and CA32551 ; Funding: NICHD NIH HHS - Grant No. HD25074.
  ISSN: 0301-472X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.127
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  136/326
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany stężeń elektrolitów w surowicy u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes in serum electrolytes concentratiopn in patients with allogenic bone marrow transplants.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1991 : 46, 43-44, 829-833., il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/326
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany niektórych parametrów oceniających czynność nerek u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes in selected parameters of renal function in allogenic bone marrow recipients.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1991 : T. 46, nr 40-42, s. 764-769, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  138/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Colony stimulating factor 1 (CSF-1) and its in vivo role as delineated using osteopetrotic po/po mice.
  Czasopismo: Post. Bioch.
  Szczegóły: 1991 : 37, 2, 54-57, bibliogr. 30 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie szpiku - stan obecny.
  Tytuł równoległy: Bone marrow transplantation - current status.
  Czasopismo: Post. Nauk Med.
  Szczegóły: 1991 : 4, 5, 188-193, bibiogr. 49 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Przeszczepianie szpiku jako metoda lecznicza.
  Tytuł całości: W: Ultrastruktura i funkcja komórki. - T. 5 : Wybrane zagadnienia z immunologii nowotworów
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1991
  Strony: s. 204-239
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/326
  Autorzy: SC. Marks, A. Wojtowicz, M[ałgorzata] Szperl, E[lżbieta] Urbanowska, C. A. Mackay, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, E. R. Stanley, S.L. Aukerman.
  Tytuł: Administration of colony stimulating factor-1 corrects some macrophage, dental, and skeletal defects in an osteopetrotic mutation (toothless,tl) in the rat.
  Czasopismo: Bone
  Szczegóły: 1992 : 13, 1, 89-93
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.051
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Aftab A. Ansari, Małgorzata Szperl, Elżbieta Urbanowska.
  Tytuł: Distinct in vivo functions of two macrophage subpopulations as evidenced by studies macrophage-deficient op/op mouse.
  Czasopismo: Eur. J. Immunol.
  Szczegóły: 1992 : 22, 7, 1951-1954, il., bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.664
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Mariusz Z. Ratajczak, Andrzej Ptasznik, K. W. Sell.
  Tytuł: CSF-1 deficiency in the op/op mouse has differential effects on macrophage populations and differentiation stages.
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1992 : 20, 8, 1004-1010, tab., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.059
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Regulacja komórek jamy otrzewnej.
  Tytuł równoległy: Regulation of peritoneal cells bu colony-stimulation factors.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 17, 2, 85-89, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Krwiotwórcze czynniki wzrostowe w bioterapii chorób.
  Czasopismo: Medycyna 2000
  Szczegóły: 1992 : T. 3, nr 21-22, s. 16-20, bibliogr. 15 poz.
  ISSN: 1230-4565
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Urbanowska, M[ałgorzata] Szperl.
  Tytuł: Czynnik pobudzający kolonie granulocytów i makrofagów (GM-CSF) koryguje niedobory makrofagów, ale nie osteopetrozę u myszy op/op pozbawionych czynnika pobudzającego kolonie makrofagów (CSF-1).
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1992 : 17, 3 : 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Solina 11. 1992, s. 305
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Obecne wyniki przeszczepiania szpiku na podstawie danych międzynarodowego rejestru przeszczepiania szpiku.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1992 : 3, 17, 163
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, A.A. Ansari, M[ałgorzata] Szperl, Elżbieta Urbanowska.
  Tytuł: Różne funkcje in vivo dwóch subpopulacji makrofagów na podstawie badań myszy op/op posiadających niedobór makrofagów.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1992 : 17, 3 : 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Solina 11. 1992, s. 306
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/326
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Grażyna Ostrowska, A. Wojtowicz, K. Wojtowicz, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Ograniczona rola makrofagów w zwalczaniu nowotworów. Badania z wykorzystaniem myszy op/op posiadających niedobór makrofagów.
  Tytuł całości: W: 56 Kongres Chirurgów Polskich. Lublin, 8-11 wrzesień 1993. .
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL

  150/326
  Autorzy: S. Kotlarek-Haus, Maria Podolak-Dawidziak, Sławomir Pawelski, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Allan Jacobs (1929-1993). Wspomnienie pośmiertne.
  Tytuł równoległy: Allan Jacobs (1929-1993). In memoriam.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 24, 2, 195-197, il.
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Problemy zdrowotne rekonwalescentów po przeszczepieniu szpiku kostnego i sposoby ich zwalczania.
  Tytuł równoległy: Health problems in convalescents post bone marrow transplantation and possibilities for their management.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 24, 2, 87-93, bibliogr. 27 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/326
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Mirosław Kałczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Wpływ komórek podścieliska szpiku namnażanych in vitro na gojenie ubytków żuchwy królika.
  Tytuł równoległy: The effect of in vitro grown autologous bone marrow stromal cells on the healing of rabbit jaws lesions.
  Czasopismo: Czas. Stomatol.
  Szczegóły: 1993 : 46, 2-3, 170-177, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Cure of osteopetrosis in op/op mice by bone grinding and good food?
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1993 : 21, 10, 1314-1315
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.059
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Why are some references more equal than others?
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1993 : 21, 10, 1312-1313
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.059
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak, Z. Pojda, Grażyna Ostrowska.
  Tytuł: Ocena odległych skutków przeszczepiania allogenicznego szpiku.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 6-9 czerwiec 1993. .
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL

  156/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Eosinophil development.
  Czasopismo: Immunol. Today
  Szczegóły: 1993 : 14, 5, 238
  Uwagi: Comment On: Immunol. Today, 1992, 13(10) : 384-7
  Typ publikacji: ZK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Cytokiny w regulacji zachowania się komórek układu odpornościowego.
  Tytuł równoległy: Cytokines in the regulation of cell behaviour in the immune system.
  Czasopismo: Kosmos
  Szczegóły: 1992 : 41, 4, 451-461, il., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: In vivo role of macrophage growth factors as delineated using CSF-1-deficient op/op mouse.
  Czasopismo: Leukemia
  Szczegóły: 1993 : 7, Suppl. 2, 117-121
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.941
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Bone marrow transplantation in the treatment of primary immunodeficiencies.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1993 : 18, 4, 363-368, bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Uwagi: 4 Sympozjum pt. Pierwotne i wtórne niedobory odporności Warszawa 04-05.06. 1993
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Stan zdrowia rekonwalescentów po przeszczepieniu allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Health status of the allogenic bone marrow transplants recipients.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1993 : 48, 25-26, 543-545, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/326
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany niektórych parametrów biochemicznych czynności wątroby u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes of certain biochemical parameters of liver function in patients after allogenic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1993 : T. 48, nr 11-13, s. 276-281, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  162/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Immunoterapia nowotworów.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1993 : 3, 2, 7-12
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/326
  Autorzy: Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Trzy życia netto.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1993 : T. 3, nr 6, s. 19-21, bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Przemysław Szwech.
  Tytuł: CSF-1 - od odkrycia do kliniki.
  Tytuł równoległy: CSF-1 - from discovery to the clinic.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 25, supl. 1, 66-70
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/326
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Grażyna Ostrowska, Sh. L. Aukerman, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Effect of macrophage-modulating agents on in vivo growth of transplantable lewis cancer in mice.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 1994 : 42, 4, 313-317
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/326
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: High serum levels of allergen specific IgG-4 (asIgG-4) for common food allergens in healthy blood donors.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 1994 : 42, 4, 259-261, tab., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/326
  Autorzy: Grzegorz Krzymański, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Badania nad możliwością użycia namnożonych in vitro autogennych komórek podścieliska szpiku do pobudzania gojenia ubytków tkanki.
  Tytuł równoległy: Studies of in vitro grown bone marrow derived osteogenic fibroblastoid cells in the treatment of bone lesions in the jaws.
  Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 59, 5, 401-411, il., bibliogr. 48 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Urbanowska, M[ałgorzata] Szperl.
  Tytuł: Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor corrects macrophage deficiencies, but not osteopetrosis, in the colony-stimulating factor-1-deficient op/op mouse.
  Czasopismo: Endocrinology
  Szczegóły: 1994 : Vol. 134, nr 4, s. 1932-1935, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 0013-7227
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.413
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  169/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Podstawowe zasady immunoterapii.
  Tytuł równoległy: Basic principles of immunotherapy.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 7-8, 391-396, tab.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/326
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Przemysław Szwech, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Lipopolisacharyd Escherichia coli Kroeger 08 w leczeniu zaawansowanych nowotworów złośliwych u człowieka. Badanie fazy II.
  Tytuł równoległy: Lypopolysaccharide E. coli Kroeger 08 in the reatment of advenced cancer in man. Phase II study.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 1994 : 44, 3, 192-199, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/326
  Autorzy: Andrzej Nowicki, Grażyna Ostrowska, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Lipopolisacharydy bakteryjne (Pyrogen-Standard) w zastosowaniu do nieswoistego pobudzania układu odpornościowego u chorych z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi. Badanie I fazy.
  Tytuł równoległy: Bacterial lipopolysacharides (Pyrogen-Standard) for non-specific activation of immune system in advanced cancer. Phase I study.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 1994 : 44, 1, 1-5, bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/326
  Autorzy: Krzysztof Ilnicki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej u człowieka - alternatywa dla przeszczepień szpiku kostnego.
  Tytuł równoległy: Transplantation of human umbilical cord hematopoietic cells - an alternative to bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Post. Biol. Komórki
  Szczegóły: 1994 : 21, 4, 461-478, il., bibliogr. 84 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Natowskie Białe Noce Terapii Genowej i Przeszczepiana Szpiku.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1994 : 4, 4, 66-68
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Skalpelem przez medycynę.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1994 : 4, 1, 57-60
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Skalpelem przez medycynę.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1994 : 4, 2/3, 78-81
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Terapia genowa chorób krwi.
  Tytuł równoległy: Gene therapy of blood disorders.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 25-33, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa 21-22 czerwca 1995
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  177/326
  Autorzy: Małgorzata Szperl, A. A. Ansari, Elżbieta Urbanowska, Przemysław Szwech, Paweł Kaliński, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Increased resistance of CSF-1-deficient, macrophage-deficient, TNF alpha-deficient, and IL-1 alpha-deficient op/op mice to endotoxin.
  Czasopismo: Annals of the New York Academy of Sciences
  Szczegóły: 1995 : Vol. 762, nr 1, s. 499-501, tab., bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Proceedings Paper; This work was supported by grant No. 413179101 from Polish Committee for Scientific Research to W. W-J.
  Konferencja: New York Academy of Sciences; State Committee for Scientific Research,Warsaw, Poland; Academy of Medicine, Poznań, Poland; Maria Sklodowska-Curie Joint Fund I1 of the U.S.-Polish Joint Commission et al., Poznań, 1994.06.19
  ISSN: 0077-8923
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.868
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  178/326
  Autorzy: Witold Lasek, Anna Wańkowicz, Katarzyna Kuc, Wojciech Feleszko, Jakub Gołąb, Adam Giermasz, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Marek Jakóbisiak.
  Tytuł: Potentiation of antitumor effects of tumor necrosis factor alpha and interferon gamma by macrophage-colony-stimulating factor in a MmB16 melanoma model in mice.
  Czasopismo: Cancer Immunology and Immunotherapy
  Szczegóły: 1995 : Vol. 40, nr 5, s. 315-321, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Witold Lasek
  ISSN: 0340-7004
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.702
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  179/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie szpiku w chorobach krwi.
  Tytuł całości: W: Choroby wewnętrzne / pod red. Andrzeja Wojtczaka
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
  Strony: s. 755-775
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, R. Rokicka-Milewska.
  Tytuł: Long term treatment strategy for diamond-blackfan anaemia.
  Tytuł całości: W: Correction of genetic diseases by transplantation III / ed. Colin G. Steward, John R. Hobbs
  Adres wydawniczy: Dormywood : Middlesex, 1995
  Strony: s. 90-96, bibliogr. 24 poz.
  ISBN: 0-9515421-2-5
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, K. W. Sell, Przemysław Szwech, Aftab Ahmed-Ansari.
  Tytuł: Absence of CSF-1 in macrophage-deficient op/op mice has differential effects on macrophage-colony stimulating activity (M-CSA) relased by various organs and cells.
  Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
  Szczegóły: 1995 : 33, 4, 259-265, ryc., bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  182/326
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Paweł Maleszka.
  Tytuł: Allergen specific IgG-4 (aslgG-4) for common food allergens in patients with food allergy, food intolerance and/or suspected food allergy, and in healthy people, and it's dependence on diet.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 1, 2, 24-32, tabl., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/326
  Autorzy: Jolanta Szenajch, Agnieszka Kozak, Adam A. Kruszewski, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Detection of melanoma cells in peripheral blood by RT/PCR.
  Tytuł całości: W: International Conference on "New Frontiers in Cell and Molecular Biology", Warsaw, October 2-7, 1995
  Adres wydawniczy: [Warsaw], [1995]
  Strony: s. 113
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Abstracts of conference - Bone marrow transplantation in Poland.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 157
  Uwagi: - Konferencja nt. przeszczepu szpiku kostnego w Polsce, Warszawa, 28-29.11.1994
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak, Z. Pojda, Przemysław Szwech.
  Tytuł: Evaluation of long term results of allogeneic bone marrow transplantation (BMT).
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 171-172
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  186/326
  Autorzy: W. Lasek, A. Wańkowicz, K. Kuc, W. Feleszko, J. Gołąb, A. Giermasz, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, M. Jakóbisiak.
  Tytuł: Potęgowanie przeciwnowotworowego działania czynnika martwicy nowotworu alfa (TNFalfa) i interferonu Y (IFN-Y) przez czynniki stymulujące tworzenie kolonii makrofagów (M-CSF) na modelu czerniaka MmB16 u myszy.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 3, 256
  Uwagi: 8 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Wrocław 28-30.09. 1995
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: What cells and molecules are critical to the formation of bone marrow? Answers from studies using genetically-determined osteopetroses.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 166-167
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/326
  Autorzy: J[olanta] Szenajch, A[gnieszka] Kozak, A[dam] Kruszewski, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Wykrywanie komórek czerniaka złośliwego we krwi obwodowej metodą RT/PCR.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 3, 308
  Uwagi: 8 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Wrocław 28-30.09. 1995
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Skalpelem przez medycynę /oprac. W. W. Jędrzejczak.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1994 : 4, 4, 64-65
  Uwagi: (na podstawie "Science")
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, B[ożena] Dźwigała, M[ałgorzata] Szperl, M[arek] Maruszyński, E[lżbieta] Urbanowska, P[rzemysław] Szwech.
  Tytuł: The effect of CSF-1 deficiency on response to bacterial infection.
  Tytuł całości: W: Symposium on Colony Stimulating Factor-1; Molecular Mechanisms in Development and Disease, Iowa, September 21-24, 1995
  Adres wydawniczy: [Iowa, 1995]
  Strony: s. 24
  Uwagi: Symposium on Colony Stimulating Factor-1, Iowa (USA), 21-24.09.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/326
  Autorzy: R. Rokicka-Milewska, H. Gazda, J. Armata, T. Depowska, J. Domagała, B. Filiks-Litwin, J. Jaworska, M. Karwacki, J. Kowalczyk, K. Makowska, I. Olejnik, J. Pisarek, D. Sońta-Jakimczyk, B. Szrajda-Ordyńska, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Diamond-blackfan anaemia (BDA) in polish children.
  Tytuł całości: W: VIII Congress Asian Pacific Division International Society of Haematology, Brisbane, 15-18 October 1995: Programme and Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Brisbane, 1995]
  Strony: s. 115
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: History of bone marrow transplantation in Poland.
  Czasopismo: Ann. Transplant.
  Szczegóły: 1996 : 1, 1, 15-17, 3 fig., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  193/326
  Autorzy: R. Rokicka-Milewska, H. Gazda, J. Armata, E. Daszkiewicz, T. Depowska, J. Domagała, Z. Domicz, B. Filiks-Litwin, J. Jaworska, M. Karwacki, L. Korniszewski, J. Kowalczyk, K. Makowska, M. Matysiak, I. Melanowska, I. Olejnik, J. Pisarek, A. Skotnicki, D. Sońta-Jakimczyk, B. Szrajda-Ordyńska, D. Węglarska, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, B. Zawilińska, I. Zagórniak-Nowosielska.
  Tytuł: Polish register of diamond-blacktan anaemia (DBA); the possibility of IL-3 treatment.
  Czasopismo: Br. J. Haematol.
  Szczegóły: 1996 : 93, Suppl. 2, 197
  Uwagi: Second Meeting of the European Haematology Association, Paris (France), 29.05-1.06.1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Przemysław Szwech.
  Tytuł: Zaburzenia odporności komórkowej spowodowane przez leki.
  Tytuł równoległy: Disturbances of cellular immunity induced by drugs.
  Czasopismo: Central European Journal of Immunology
  Szczegóły: 1996 : 21, suppl. 1, 43-48, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Anna Jung.
  Tytuł: Types of osteopetrosis and their potential treatments.
  Tytuł całości: W: Correction of genetic diseases by transplantation III / ed. Colin G. Steward, John R. Hobbs
  Adres wydawniczy: Dormywood : Middlesex, 1995
  Strony: s. 71-79, bibliogr.
  ISBN: 0-9515421-2-5
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, B[ożena] Dźwigała, M[ałgorzata] Szperl, M[arek] Maruszyński, E[lżbieta] Urbanowska, P[rzemysław] Szwech.
  Tytuł: Colony stimulating factor-1-(CSF-1) dependent resident macrophages play regulatory role in fighting Escherichia coli fecal peritonitis as determined using CSF-1 dedicient op/op mouse.
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1996 : 24, 1076
  Uwagi: 25th Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology, New York, 23-27.08.1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Andrzej Nowicki.
  Tytuł: Spontaneous knockout of CSF-1 gene in the mouse as a model study the organization of the macrophage system.
  Tytuł całości: W: Gene technology: stem cell and leukemia research / ed. by Axel R. Zander [et al.]
  Adres wydawniczy: Berlin : Springer, 1996
  Strony: s. 332-350, bibliogr.
  Konferencja: , Wilsede, 1994.06.19, St. Petersburg, 1994.06.19
  ISBN: 978-3-642-64704-8
  Seria: NATO ASI series : Series H. Cell biology ; Vol. 94
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  198/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Bożena Dźwigała, Małgorzata Szperl, Marek Maruszyński, Elżbieta Urbanowska, Przemysław Szwech.
  Tytuł: Colony-stimulating factor 1-dependent resident macrophages play a regulatory role in fighting Escherichia coli fecal peritonitis.
  Czasopismo: Infection and Immunity
  Szczegóły: 1996 : Vol. 64, nr 5, s. 1577-1581, bibliogr. 26 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wiesław Wiktor Jędrzejczak
  ISSN: 0019-9567
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.928
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  199/326
  Autorzy: A[ndrzej] Nowicki, J[olanta] Szenajch, G[rażyna] Ostrowska, Andrzej Wojtowicz, Katarzyna Wojtowicz, A[dam] A. Kruszewski, M[arek] Maruszyński, Sharon L. Aukerman, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Impaired tumor growth in colony-stimulating factor 1 (CSF-1)-deficient, macrophage-deficient op/op mouse: Evidence for a role of CSF-1-dependent macrophages in formation of tumor stroma.
  Czasopismo: International Journal Cancer
  Szczegóły: 1996 : Vol. 65, nr 1, s. 112-119, bibliogr. 27 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Nowicki
  ISSN: 0020-7136
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.534
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:


  200/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Kompendium immunologii / Haansa-Wolfa Baenklera w tłumaczeniu Doroty Brzostek, rec. Wiesław Wiktor Jędrzejczak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 1996.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 1996 : 46, 4, 829-830
  Typ publikacji: REC
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Problem niedokrwistości u chorych na nowotwory: zasady postępowania.
  Tytuł równoległy: Problem of anemia in cancer patients: principles of management.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 1996 : T. 46, nr 4, s. 691-698, bibliogr. 17 poz.
  ISSN: 0029-540X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Colony stimulating factor 1 (CSF-1) : prototype cytokine regulator acting through receptors with intrinsic tyrosine kinase activity.
  Tytuł całości: W: Parnas Conference Ukrainian - Polish Bochemical Conference, September 9-11, 1996, Lviv, Ukraine: Program, Abstracts
  Adres wydawniczy: [Lviv, 1996]
  Strony: s. 21
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Pozyskiwanie komórek krwiotwórczych dla potrzeb transplantacji.
  Tytuł całości: W: Przeszczepianie komórek hematopoetycznych
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. PANOPTIKOS, 1996
  Strony: s. 17-18
  Uwagi: 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Poznań 13-14 czerwca 1996.
  ISBN: 83-904573-3-4
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/326
  Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Autologous bone marrow-derived stromal fibroblastoid cells grown in vitro for the treatment of defects of mandibular bones.
  Czasopismo: Transplantation Proceedings
  Szczegóły: 1996 : Vol. 28, nr 6, s. 3528-3530, bibliogr. 16 poz.
  Konferencja: , Warsaw, 1996.01.25
  ISSN: 0041-1345
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.885
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  205/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Możliwości wykorzystania biologii molekularnej w diagnostyce raka płuc.
  Tytuł całości: W: Wczesne rozpoznawanie raka płuca : autoryzowany zapis IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pneumonologów Wojskowej Służby Zdrowia, Wrocław, 14-15 listopada 1994 r. / pod red. E. Szklarz
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1994]
  Strony: s. 13-25, 3 ryc., bibliogr. 4 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Terapia genowa w chorobach krwi.
  Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, 28-30.11.1996 Rynia k/Warszawy: Program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1996]
  Strony: s. 9
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  207/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, P[rzemysław] Szwech, A[dam] Kruszewski, E[lżbieta] Urbanowska, P[iotr] Zaborowski, L[udwik] Grzeniewski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Analiza stanu zdrowia rekonwalescentów w więcej niż 10 lat po przeszczepieniu allogenicznego szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 191-192
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  208/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Banking of cord and placental blood and its use as the source of hematopoietic cells for transplantation.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 2 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów: referaty programowe i streszczenia prac oryginalnych, 175
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków (PL), 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  209/326
  Autorzy: A[dam] A. Kruszewski, H. Gazda, W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Indukcja erytropoezy płodowej w ciężkiej, opornej na leczenie anemii Diamonda-Blackfana za pomocą izobutyramidu. Wyniki wstępne.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 283
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/326
  Autorzy: P[rzemysław] Szwech, E[lżbieta] Urbanowska, W[iesław] Jędrzejczak.
  Tytuł: Ocena puli tkankowej granulocytów za pomocą określenia liczby tych komórek w popłuczynach jamy ustnej i jej znaczenie w diagnostyce neuropenii.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 361
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, J. Śpiewankiewicz, E[lżbieta] Urbanowska, W. Raszewski, A[ndrzej] Staszewski, J[an] Peterek, R[yszard] Cesarz, B. Krawczyk, P[rzemysław] Szwech.
  Tytuł: Pobieranie krwi pępowinowo-łożyskowej do celów jej przechowania i przeszczepienia.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 219-220
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/326
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, E[lżbieta] Urbanowska, J. Śpiewankiewicz, B. Krawczyk, A[dam] A. Kruszewski, K[rzysztof] Ilnicki, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Preparatyka i testowanie krwi pępowinowo-łożyskowej do celów jej przechowania i ewentualnego przeszczepienia.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 220
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.10.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/326
  Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak.
  Tytuł: Bioetyka : polskie standardy bioetyczne.
  Tytuł całości: W: Analiza porównawcza z przepisami międzynarodowymi stanu uregulowań prawnych w obszarze zastosowań genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO). Ocena zagrożeń wynikających z rozwoju biotechnologii oraz dostosowanie polskiego prawa do nałożonych na RP zobowiązań / Zleceniodawca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Adm
  Strony: 99-103 s., bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  214/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Immunologia kliniczna / [Aut.] Tom Erik Mollnes, Motren Harboe ; koment. Wiesław Wiktor-Jędrzejczak.
  Czasopismo: Br. Med. J., Wyd. pol.
  Szczegóły: 1997, 1, 48-53
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  215/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Cytokiny jako leki.
  Tytuł całości: W: Cytokiny : zastosowanie kliniczne / pod red. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka i Marii Podolak-Dawidziak
  Adres wydawniczy: Wrocław : Volumed, 1997
  Strony: s. 17-31, bibliogr. 10 poz.
  ISBN: 83-85564-66-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  216/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Elżbieta Urbanowska.
  Tytuł: G-CSF czynnik pobudzający tworzenie kolonii granulocytów.
  Tytuł całości: W: Cytokiny : zastosowanie kliniczne / pod red. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka, Marii Podolak-Dawidziak
  Adres wydawniczy: Wrocław : Volumed, 1997
  Strony: s. 75-82, bibliogr. 6 poz.
  ISBN: 83-85564-66-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  217/326
  Autorzy: Maria Podolak-Dawidziak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Kierunki rozwoju leczenia cytokinami - zamiast podsumowania.
  Tytuł całości: W: Cytokiny : zastosowanie kliniczne / pod red. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka, Marii Podolak-Dawidziak
  Adres wydawniczy: Wrocław : Volumed, 1007
  Strony: s. 243-246, bibliogr. 4 poz.
  ISBN: 83-85564-66-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  218/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Komórki, cytokiny, receptory i choroby.
  Tytuł całości: W: Cytokiny : zastosowanie kliniczne / pod red. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka i Marii Podolak-Dawidziak
  Adres wydawniczy: Wrocław : Volumed, 1007
  Strony: s. 33-51, bibliogr. 14 poz.
  ISBN: 83-85564-66-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Medycyna a techniki irracjonalne (paramedycyna) w postępowaniu z chorym na nowotwór.
  Tytuł całości: W: Człowiek nieuleczalnie chory / pod red. Bogusława Blocka i Wojciecha Otrębskiego.
  Adres wydawniczy: Lublin : WNS KUL, 1997
  Strony: s. 133-146, bibliogr. 5 poz.
  Konferencja: Katolicki Unwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych, Lublin, 1997.05.16
  ISBN: 83-90577-92-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/326
  Autorzy: M[ałgorzata] Szperl, A. Wojtowicz, E[lżbieta] Urbanowska, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: TNF-ŕ stimulates bone resorption through mechanism independent of CSF-1.
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1997 : 25, 8, 761
  Uwagi: 26th Annual Meeting of the International Hematology, Cannes (France), 24-28.10.1997.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Regulation of formation of bone marrow.
  Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
  Szczegóły: 1997 : 35, suppl. 2, 46
  Uwagi: Abstracts of the 2nd Symposium of Tissue Culturers of Central European Countries, June 25-28, 1997, Kraków, Poland.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/326
  Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, M[irosław] Kałczak, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: The use of bone-marrow-derived fibroblastoid cells and fresh bone marrow in the treatment of bone defects: an experimental study.
  Czasopismo: International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
  Szczegóły: 1997 : Vol. 26, nr 1, s. 55-60, bibliogr. 29 poz.
  ISSN: 0901-5027
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.721
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index
 • Scopus

  DOI:


  223/326
  Autorzy: A. Wojtowicz, A. Goclawska, W[iesław] Jędrzejczak, J. Michalik, M. Yamauchi.
  Tytuł: Bone alterations in mib/mib osteopetrotic rat mutants.
  Czasopismo: J. Dent. Res.
  Szczegóły: 1997 : 76, Spec. Iss., 1631
  Uwagi: 75th General Session and Exhibition of the International Association for Dental Research, March 19-23, 1997, Orlando, FL.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  224/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Onkogeneza - kluczowe zagadnienia.
  Tytuł równoległy: Oncogenesis - key issues.
  Czasopismo: Medipress Gastroenterol.
  Szczegóły: 1997 : 2, 4, 2-8, 3 ryc., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Cytokine regulation of the macrophage (M phi) system studied using the colony stimulating factor-1-deficient op/op mouse.
  Czasopismo: Physiol. Rev.
  Szczegóły: 1996 : 76, 4, 927-947
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 19.259
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  226/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Przemysław Szwech, Adam A. Kruszewski, Alicja Rączka, Aleksander Zakrzewski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Podskórne infuzje immunoglobulin w substancji niedoboru przeciwciał u chorej uczulonej na immunoglobuliny dożylne. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Subcutaneous immunoglobulin substitution in a patient with antibody deficiency sensitized to intravenous immunoglobulins. Case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1997 : T. 97, nr 4, s. 359-363, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  227/326
  Autorzy: Jolanta Szenajch, Agnieszka Kozak, Adam A. Kruszewski, Małgorzata Chomicka, Jerzy Strużyna, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Wstępna ocena metody wykrywania pojedynczych komórek czerniaka złośliwego we krwi obwodowej w monitorowaniu przebiegu choroby nowotworowej i jej leczenia.
  Tytuł równoległy: A method for detection of individual malignant malanoma cells in peripheral blood of affected patients in monitoring of disease progress and therapy. Preliminary evaluation.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1997 : T. 97, nr 1, s. 30-36, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  228/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Adam Kruszewski.
  Tytuł: Receptory cytokin.
  Tytuł całości: W: Receptory: struktura, charakterystyka, funkcja / pod red. Jerzego Z. Nowaka, Jolanty B. Zawilskiej
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
  Strony: s. 255-273, 10 ryc., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Future trends in the transplantation of hematopoietic cells.
  Czasopismo: Transpl. Proc.
  Szczegóły: 1996 : 28, 6, 3423-3425, bibliogr.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.885
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  230/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Szpik jako lek.
  Czasopismo: Wiedza i Życie
  Szczegóły: 1997 : 6, 17-
  Typ publikacji: POP
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Maria Podolak-Dawidziak.
  Tytuł: Cytokiny : zastosowanie kliniczne.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka i Marii Podolak-Dawidziak
  Adres wydawniczy: Wrocław : Volumed, 1997
  Strony: XI, [1], 245, [1] s. , il., wykr. , 21 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 83-85564-66-7
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Komórki macierzyste nowotworów a normalne komórki macierzyste.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 1997 : 1, 1, 22-23, ryc., bibliogr. 3 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/326
  Autorzy: K[rzysztof] Staroń, W[iesław] W. Jędrzejczak, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Uraz brzucha, a nieswoista odporność komórkowa.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów Wojska Polskiego, Kościelisko - Zakopane 03-05.12.1997 r.
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
  Strony: s. [nlb.] 1
  Uwagi: [Maszyn. powiel.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  234/326
  Autorzy: E[lżbieta] Urbanowska, J. Śpiewankiewicz, E[lżbieta] Graczyk, M[irosław] Kłos, P[rzemysław] Szwech, J[an] Peterek, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Absence of difference between cord blood and mother's peripheral blood with respect to the presence of antiviral and antiparasitic antibodies in a group of Polish donors.
  Tytuł całości: W: 3rd Eurocord Transplant Concerted Action Workshop, May 18-20, 1998, Annecy - France: Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Annecy, 1998]
  Strony: s.[nlb]
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  235/326
  Autorzy: Jolanta Szenajch, Agnieszka Kozak, Adam A. Kruszewski, Ewa Babiej, Małgorzata Chomicka, Jerzy Strużyna, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: The effect of chemo- and chemoimmunotherapy on the presence of circulting melanoma cells in peripheral blood. Preliminary results.
  Czasopismo: Acta Biochimica Polonica
  Szczegóły: 1998 : Vol. 45, nr 1, s. 95-102, il., tab., bibliogr. [18] poz.
  Uwagi: Supported by the State Committee for Scientific Research (KBN grant No. 4 P05B 059 09) ; presented at the 6th International Symposium on Molecular aspects of chemotherapy,July, 1997, Gdansk, Poland.
  ISSN: 0001-527X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.477
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  Adres url:

  236/326
  Autorzy: E[lżbieta] Urbanowska, P[rzemysław] Szwech, J. Śpiewankiewicz, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Changes of the levels of interleukin-6, -10, -13 and interferon gamma in peripheral blood of normal and CSF-1-less op/op mice after intraperitoneal injection of lipopolysacharide (LPS).
  Czasopismo: Eur. J. Clin. Invest.
  Szczegóły: 1998 : 28, Suppl. 1, A19
  Uwagi: 32 ESCI Meeting, Cracow, Poland, 16-19.04.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  237/326
  Autorzy: E[lżbieta] Urbanowska, P[rzemysław] Szwech, J. Śpiewankiewicz, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Reciprocal alterations in the levels of IL-10 and IL-13 in CSF-1 less, macrophage-deficient op/op mice.
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1998 : 26, 8, 802
  Uwagi: KLA-TA-WA 27th Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology, Vancouver, August 1-5.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przeszczepianie szpiku kostnego.
  Tytuł całości: W: Fizjologia krwi : wybrane zagadnienia / pod red. Zbigniewa Dąbrowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998
  Strony: s. 352-369, 4 ryc., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/326
  Autorzy: E[lżbieta] Urbanowska, P[rzemysław] Szwech, J. Śpiewankiewicz, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Kinetyka zmian stężeń interleukiny-10, -13, -16 i interferonu gamma we krwi obwodowej myszy z genetycznie uwarunkowanym niedoborem makrofagów po dootrzewnym podaniu lipopolisacharydu.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa, 16-18 września 1998
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1998]
  Strony: s. 157
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, J. Śpiewankiewicz, E[lżbieta] Urbanowska, P[rzemysław] Szwech, W. Raszewski, A[ndrzej] Staszewski, J[an] Peterek, K[rzysztof] Ilnicki.
  Tytuł: Nowa metoda pobierania komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowo-łożyskowej do celów jej przechowania i ewentualnego przeszczepienia.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa, 16-18 września 1998
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998]
  Strony: s. 275
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  241/326
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, E[lżbieta] Urbanowska, J. Śpiewankiewicz, P[rzemysław] Szwech, K[rzysztof] Ilnicki, E[lżbieta] Graczyk, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Opracowanie metody preparowania i zamrażania komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowo-łożyskowej do celów jej przechowania i ewentualnego przeszczepienia.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa, 16-18 września 1998
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998]
  Strony: s. 276
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  242/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Przewartościowanie poglądów na strukturę i funkcję układu makrofagów.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa, 16-18 września 1998
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1998]
  Strony: s. 195
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/326
  Autorzy: Jolanta Szenajch, Agnieszka Kozak, Małgorzata Chomicka, Jerzy Strużyna, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Wykrywanie komórek czerniaka złośliwego we krwi obwodowej w monitorowaniu leczenia tej choroby nowotworowej.
  Tytuł równoległy: Detection of malignant melanoma cells in peripheral blood in monitoring of the therapy of this disease.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa, 16-18 września 1998
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1998]
  Strony: s. 101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  244/326
  Autorzy: E[lżbieta] Urbanowska, P[rzemysław] Szwech, J. Śpiewankiewicz, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Odwrotne zmiany w stężeniach IL-10 i IL-13 u myszy OP/OP z knockoutem genu dla CSF-1 i niedoborem makrofagów.
  Tytuł całości: W: Konferencja nt. Czynniki wzrostowe i cytokiny w proliferacji i różnicowaniu komórek, Szczecin, 25-26 września 1998: Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 1998]
  Strony: s. 19
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Czerniak złośliwy : leczenie drogą modulacji układu odpornościowego.
  Czasopismo: Med. Wieku Rozw.
  Szczegóły: 1998 : 2, 1, 49-67, bibliogr. 35 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  246/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Komentarz do artykułu Jana Walewskiego "Pierwotne chłoniaki przewodu pokarmowego - problemy diagnostyki i leczenia".
  Czasopismo: Medipress Gastroenterol.
  Szczegóły: 1998 : 3, 1, 10
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  247/326
  Autorzy: P[iotr] Zaborowski, W[iesław] Jędrzejczak.
  Komentarz: Wiesław Jędrzejczak
  Tytuł: Granice leczenia w chorobach nowotworowych układu trawiennego.
  Tytuł równoległy: The limits of treatment in digestive tract neoplasms.
  Czasopismo: Medipress Gastroenterologia
  Szczegóły: 1998 : T. 3, nr 3, s. 16-22, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 1420-6587
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/326
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Chemioterapia czerniaka złośliwego.
  Tytuł równoległy: Chemotherapy of malignant melanoma.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1998 : T. 100, nr 4, s. 294-299, bibliogr. 28 poz.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  249/326
  Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak.
  Tytuł: Polskie standardy bioetyczne.
  Tytuł całości: W: Rozwój biotechnologii : projekt rozwiązań prawnych dotyczących stosowania genetycznie modyfikowanych organizmów / red. nauk. Tomasz Twardowski
  Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, 1998
  Strony: s. 101-105, bibliogr. 2 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/326
  Autorzy: A. Świeboda, J. Michalik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zarostowe zapalenie żył wątrobowych - wzrastający problem kliniczny.
  Tytuł równoległy: Hepatic veno-occlusive disease - a growing clinical problem.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1998 : 100, 4, 365-372, tab., bibliogr. 17 poz.
  Uwagi: *
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  251/326
  Autorzy: G[rzegorz] Krzymański, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Utilization of in vitro grown autologous bone marrow-derived stromal fibroblastoid cells (MSFCs) for the treatment of defects of mandibular bones.
  Tytuł całości: W: International Conference on Haemopoietic Stem Cell Biology and Transplantation, Paris, France 26-29 April 2000
  Adres wydawniczy: [Paris, 2000]
  Strony: s. [nlb. 1] poster 30
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/326
  Autorzy: J. Hołowiecki, T. Robak, S. Krzemień, S. Grosicki, A. Hellmann, A. Skotnicki, W[iesław] Jędrzejczak, L. Konopka, K. Kuliczkowski, B. Zdziarska, K. Zawilska, S. Maj, M. Komarnicki, A. Pluta, A. Dmoszyńska, J. Kłoczko, O. Haus, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Ocena tolerancji DAC-7 (Ara-C0, DNR i 2-CDA) u dorosłych pacjentów z ostrą białaczką szpikową AML- badanie fazy drugiej.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 32, supl. 1, Acta Haematol. Pol.
  Uwagi: V Konerencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów nt."Choroby limfoproliferacyjne', Lublin, 17-19 maja 2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/326
  Autorzy: J. Czyż, R. Szydlo, W. Knopinska-Posluszny, A. Hellmann, J. Hansz, J. Gozdzik, T. Robak, P. Smolewski, E. Lampka, J. Meder, J. Walewski, M. Pawlicki, T. Zemelka, M. Wojtukiewicz, J. Sawicki, J. Hołowiecki, B. Stella-Holowiecka, L. Kachel, W[iesław] Jędrzejczak, G. Charliński, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Sawicki, A. Lange, K. Forgacz, A. Dmoszynska, M. Wach, A. Skotnicki, P. Mensah, W. Jurczak, H. Mlodkowska-Karnicka, M. Piotrowska, W. Homenda, K. Kuliczkowski, T. Wrobel, G. Mazur, A. Pluzanska, E. Malecka, M. Kukulska.
  Tytuł: Treatment for primary refractory Hodgkin's disease; a comparison of high-dose chemotherapy followed by ASCT with conventional therapy.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2002 : 29, Suppl. 2, S90
  Uwagi: 28th Meeting for Physicians, 18th Meeting of the Nurses Group and 1th Meeting of Data Management Group, Montreux, Switzerland, March 24-27, 2002.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  254/326
  Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, A[gnieszka] Kozak, J[olanta] Szenajch, W[iesław] W. Jędrzejczak, M. Paluszewska, M. Krol, G[abriel] Wcisło, M. Wawrocka-Pawlak, E. Urbanowska, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: The myb family expression in human leukemic cell lines.
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 326-327
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/326
  Autorzy: J[olanta] Szenajch, B. Jasiński, A[gnieszka] Kozak, J. Kulik, M[ałgorzata] Chomicka, J[erzy] Strużyna, Z. Nowecki, Piotr Rutkowski, W[łodzimierz] Ruka, M. Kupść, Janusz Siedlecki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Multiple RT-PCR tyrosinase testing reveals that melanoma cells circulate in the blood of melanoma patients at the frequency more than 10 times below the detection threshold.
  Czasopismo: Melanoma Research
  Szczegóły: 2002 : Vol. 12, nr 4, s. 399-401, bibliogr. 2 poz.
  Uwagi: Letter ; Autor korespondencyjny: Jolanta Szenajch
  ISSN: 0960-8931
  Typ publikacji: ZLT
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.773
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  256/326
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Giebel, M. Krawczyk-Kuliś, J. Wojnar, B. Stella-Hołowiecka, J. Walewski, J. Romejko, A. Hellmann, J. Czyż, A. Skotnicki, W. Jurczak, A. Dmoszyńska, M. Wach, C[ezary] Szczylik, K[azimierz] Sułek, W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Non-cryopreserved bone marrow vs peripheral blood for autologous transplantation in malignant lymphomas : a matched - pair comparison.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : 34, supl. 1: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Lublin, 16-17 maja 2003 r. : referaty i streszczenia sesji plenarnych, prace oryginalne i streszczenia sesji plakatowych, 302
  Uwagi: *
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  257/326
  Autorzy: T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, P[rzemysław] Langiewicz, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, C[ezary] Szczylik, P[iotr] Rzepecki, W. Jędrzejczak.
  Tytuł: High-dose chemotherapy and autologous hemopoietic stem cell transplantation in patients with poor-prognosis germ cell tumors - single center experience.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2003 : 31, Suppl. 1, S192
  Uwagi: 29th Annual Meeting and 19th Meeting of the Nurses Group and 2th Meeting of the EBMT Management Group, Istanbul, Turkey, March 23-26, 2003.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  258/326
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Giebel, M. Krawczyk, J. Wojnar, J. Walewski, J. Romejko, A. Hellmann, J. Czyż, A. Skotnicki, A. Dmoszyńska, K[azimierz] Sułek, A. Szczylik, W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Non-cryopreserved bone marrow vs peripheral blood for autologous transplantation in malignant lymphomas : a matched - pair comparison.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2003 : 31, Suppl. 1 : 29th Annual Meeting and 19th Meeting of the Nurses Group and 2th Meeting of the EBMT Management Group, Istanbul, Turkey, March 23-26, 2003 : Abstract Book, S252
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  259/326
  Autorzy: Jolanta Szenajch, Bogdan Jasiński, Agnieszka Synowiec, Jadwiga Kulik, Małgorzata Chomicka, Jerzy Strużyna, Zbigniew Nowecki, Piotr Rutkowski, Włodzimierz Ruka, Witold Kupść, Janusz A. Siedlecki, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Prognostic value of multiple reverse transcription-PCR tyrosinase testing for circulating neoplastic cells in malignant melanoma.
  Czasopismo: Clinical Chemistry
  Szczegóły: 2003 : Vol. 49, nr 9, s. 1450-1457, biliogr. 48 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jolanta Szenajch
  ISSN: 0009-9147
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.788
  Punktacja Min. Nauki: 16.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  260/326
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Giebel, M. Krawczyk-Kuliś, J. Walewski, J. Romejko, B. Stella-Holowiecka, J. Wojnar, A. Hellmann, J. Czyż, A. Skotnicki, W. Jurczak, A. Dmoszyńska, M. Wach, K[azimierz] Sułek, W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, T. Robak, K. Warzocha, B. Mariańska, M. Wojciechowska.
  Tytuł: Autologous haematopoietic stem cell transplantation for the treatment of aggressive non-Hodgkin's lymphoma .
  Czasopismo: Hematol. J.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 4, Suppl. 2, s. 102
  Uwagi: The 8th Annual Congress of the European Hematology Association, Lyon, France, 12-15 June 2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  261/326
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Giebel, J. Walewski, M. Krawczyk-Kuliś, A. Hellmann, A. Skotnicki, A. Dmoszyńska, J. Romejko, A. Czyż, W. Jurczak, Łucja Kachel, J. Wojnar, B. Stella-Holowiecka, M. Saduś-Wojciechowska, Kazimierz Sułek, Wiesław Jędrzejczak, T. Robak, B. Mariańska, Cezary Szczylik, K. Warzocha.
  Tytuł: Autologiczna transplantacja komórek hematopoetycznych w leczeniu agresywnych chłoniaków nieziarniczych. Doświadczenie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG).
  Tytuł równoległy: Autologus haematopoietic stem cell transplantation for the treatment of aggressive non-Hodgkin's lymphoma. The experience of Polish Lymphoma Research Group (PLRG).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2003 : 110, 2, 863-868, 3 il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  262/326
  Autorzy: T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, P[rzemysław] Langiewicz, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, P[iotr] Rzepecki, W[ojciech] Z. Pawlak, W. W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: High-dose chemotherapy autologus hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of poor-prognosis germ cell tumors. Warsaw experience.
  Czasopismo: Proc. ASCO
  Szczegóły: 2003 : Vol. 22, s. 842, [Abst.] 3385.
  Uwagi: Meeting / Proceedings American Society of Clinical Oncology, Thirty-Ninth Annual Meeting, May 31 - June 3, 2003, Chciago, Illinois.
  ISSN: 1548-8748
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  263/326
  Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, Jolanta Szenajch.
  Tytuł: Wielokrotnie powtarzana reakcja PCR wsparta reakcją odwrotnej transkrypcji (MR-RT-PCR) jako nowa metoda wykrywania nowotworowej choroby resztkowej w czerniaku złośliwym oraz potencjalnie w innych nowotworach.
  Tytuł równoległy: Multiply repeated reverse transcriptase PCR (MR-RT-PCR) as a new method to diagnose residual neoplastic disease in malignant melanoma and potentially in other tumors.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 594-600, bibliogr. 50 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wiesław W. Jędrzejczak
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  264/326
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Giebel, J. Walewski, M. Krawczyk-Kuliś, A. Hellmann, A. Skotnicki, A. Dmoszyńska, J. Romejko, J. Czyż, W. Jurczak, Ł. Kachel, J. Wojnar, B. Stella-Holowiecka, M. Saduś-Wojciechowska, K[azimierz] Sułek, W. Jędrzejczak, T. Robak, B. Mariańska, C[ezary] Szczylik, K. Warzocha.
  Tytuł: Autologiczna transplantacja komórek hematopoetycznych w leczeniu agresywnych chłoniaków nieziarniczych. Doświadczenie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG).
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : 34, supl. 2 : XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Gdańsk, 11-13 września 2003 r. : streszczenia referatów, 288
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Gdańsk 11-13 września 2003 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/326
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Grosicki, T. Robak, S. Krzemień, S. Giebel, A. Hellmann, A. Skotnicki, W. W. Jędrzejczak, L. Konopka, K. Kuliczkowski, B. Zdziarska, A. Dmoszyńska, B. Mariańska, A. Pluta, K. Zawilska, M. Komarnicki, J. Kłoczko, K[azimierz] Sułek, O. Haus, B. Stella-Holowiecka, A. Wierzbowska, W. Baran, B. Piątkowska-Jakubas, M. Paluszewska, M. Kiełbiński.
  Tytuł: Dodanie 2-CdA do standardowego leczenia indukującego Daunorubicyna+ Ara-C podnosi poziom całkowitych remisji po jednym cyklu w ostrej białaczce szpikowej i poprawia odległe wyniki u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka : wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : 34, supl. 2 : XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Gdańsk, 11-13 września 2003 r. : streszczenia referatów, 205
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Gdańsk 11-13 września 2003 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  266/326
  Autorzy: Ewa E. Kalinka, Jarosław J. Wajs, Kazimierz Sułek, T. Robak, M. Blasinska-Morawiec, J. Hołowiecki, J. Sawczuk-Chabin, B. Ceglarek, L. Konopka, G. Mazur, Irena Federowicz, Wiesław Jędrzejczak, M. Watek, E. Kisiel, J. Meder, P. Centkowski, I. Seferyńska, J. Czyż, K. Warzocha.
  Tytuł: Randomized multicenter trial of cladribine alone (C) or in combination with cyclophosphamide (CC), and COP in previously untreated low grade B-cell non-Hodgkin lymphoma patients: the first interim analysis.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2004 : Vol. 104, nr 11 part 1, s. 903A, Meeting Abstract: 3305.
  Konferencja: American Society of Hematology, San Diego, 2004.12.04
  ISSN: 0006-4971
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  267/326
  Autorzy: Jolanta Szenajch, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Detection of circulating tumor cells in minimal neoplastic residual disease. Challenges and prospects.
  Czasopismo: LabMedica J.
  Szczegóły: 2004 : 21, 3-4, 6-8, 3 il., 2 tab., bibliog. 49 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  268/326
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Grosicki, T. Robak, S. Kyrcz-Krzemien, S. Giebel, A. Hellmann, A. Skotnicki, W. W. Jędrzejczak, L. Konopka, K. Kuliczkowski, B. Zdziarska, A. Dmoszynska, B. Mariańska, A. Pluta, K. Zawilska, M. Komarnicki, J. Kloczko, K[azimierz] Sułek, O. Haus, B. Stella-Holowiecka, W. Baran, B. Jakubas, M. Paluszewska, A. Wierzbowska, M. Kielbiński, K. Jagoda.
  Polish Adult Leukemia Group (PALG).
  Tytuł: Addition of cladribine to daunorubicin and cytarabine increases complete remission rate after a single course of induction treatment in acute myeloid leukemia. Multicenter, phase III study.
  Czasopismo: Leukemia
  Szczegóły: 2004 : Vol. 18, nr 5, s. 989-997, bibliogr. 43 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: J. Hołowiecki
  ISSN: 0887-6924
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 5.810
  Punktacja Min. Nauki: 18.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:


  269/326
  Autorzy: E. Kalinka, J[arosław] Wajs, K[azimierz] Sułek, T. Robak, M. Błasińska-Morawiec, J. Hołowiecki, J. Sawczuk-Chabin, L. Konopka, W. Jędrzejczak, P. Centkowski, K. Warzocha.
  Tytuł: Cladribine alone or in combination with cyclophosphamide, and COP in previously untreated low grade non-Hodgkin lymphoma patients.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 152
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  270/326
  Autorzy: I. Seferyńska, E. Orłowska, S. Krzemień, J. Hołowiecki, M. Komarnicki, K. Kuliczkowski, K[azimierz] Sułek, A. Hellmann, A. Skotnicki, M. Paluszewska, W. W. Jędrzejczak, T. Robak, A. Dmoszyńska, J. Kłoczko, L. Konopka, B. Zdziarska, L. Domagała, L. Zduńczyk, A. Lange, G. Gadomska, J. Starzak-Gwóźdź, M. Całbecka, K. Zawilska, T. Szpila, A. Ejduk, S. Maj, K. Warzocha.
  Tytuł: Rejestr zachorowań na ostre białaczki u osób dorosłych w Polsce w 2004 roku.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2005 : T. 36, Supl. 2, s. 265
  Konferencja: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląska Akademia Medyczna, Wisła, 2005.09.08
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  271/326
  Autorzy: A. Walter-Croneck, A. Dmoszyńska, A. Skotnicki, M. Soroka-Wojtaszko, K. Słoma-Madej, Wiesław Jędrzejczak, J. Hołowiecki, A. Hellmann, K. Warzocha, J. Walewski, K. Kuliczkowski, T. Robak, Kazimierz Sułek, M. Komarnicki.
  Tytuł: Skuteczność i bezpieczeństwo bortezomibu w leczeniu opornego/nawrotowego szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia Polskiej Grupy Szpiczakowej.
  Tytuł równoległy: Efficacy and safety of bortezomib in treatment of refractory/relapsed multiple myeloma - Polish Myeloma Group experience.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2006 : T. 37, supl. 1, s. 125-134, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Kazimierz Dolny, 2006.05.20
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  272/326
  Autorzy: E. Kalinka, J[arosław] Wajs, K[azimierz] Sułek, M. Błasińska-Morawiec, P. Centkowski, B. Ceglarek, T. Robak, J. Hołowiecki, G. Mazur, I. Fedorowicz, W. Jędrzejczak, M. Watek, K. Warzocha.
  Tytuł: Randomized comparison of cladribine single (C) or in combination with cyclophosphamide (CC), and COP in previously untreated low grade B-Cell non-hodgkin lymphoma patients.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 11 :, s. 703a
  Konferencja: American Society of Hematology, Orlando, 2006.12.09
  ISSN: 0006-4971
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  273/326
  Autorzy: B[arbara] Nasilowska-Adamska, P[iotr] Rzepecki, J[oanna] Manko, A[nna] Czyż, M[irosław] Markiewicz, I. Fedorowicz, A[gnieszka] Tomaszewska, B. Piątkowska-Jakubas, A. Wrzesień-Kus, M. Bieniszewska, D. Duda, K[azimierz] Halaburda, A. Szczepiński, A. Lange, A[ndrzej] Hellmann, T[adeusz] Robak, A[leksander] Skotnicki, W[iesław] W. Jędrzejczak, J. Walewski, J. Hołowiecki, M. Komarnicki, A[nna] Dmoszyńska, K[rzysztof] Warzocha, B. Mariańska.
  Tytuł: The significance of palifermin (kepivance) in reduction of oral mucositis (OM) incidence and acute graft versus host disease (aGvHD) in patients with hematological diseases undergoing HSCT.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2006 : Vol. 108, nr 11, s. 840A-841A Part 1, Meeting Abstract: 2965
  Konferencja: American Society of Hematology, Orlando, 2006.12.09
  ISSN: 0006-4971
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  274/326
  Autorzy: W. Jędrzejczak, W. Jakubowski, E. Białek, K. Szopiński, M. Serafin-Król, K. Mlosek, J[oanna] Sielużycka, M. Postolski.
  Tytuł: Polish Experience with 2nd generation of ultrasound contrast agent (SK-12).
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2006, Suppl.1, s. 125
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  275/326
  Autorzy: M. Postolski, K. Mlosek, J[oanna] Sielużycka, W. Jędrzejczak, W. Jakubowski.
  Tytuł: Zastosowanie ultrasonograficznego środka kontrastującego 2. generacji w diagnostyce zmian ogniskowych sutka (SP-2).
  Czasopismo: Ultrasonografia
  Szczegóły: 2006, Suppl.1, s. 23
  Uwagi: Praca zrealizowana w ramach grantu KBN nr 2 PB05075 28.
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, Zamość, 2006.05.25
  ISSN: 1429-7930
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  276/326
  Autorzy: E. Lech-Marańda, M. Seweryn, J. Hołowiecki, Beata Piątkowska-Jakubas, J. Węgrzyn, A. Skotnicki, M. Kiełbiński, K. Kuliczkowski, M. Paluszewska, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Magdalena Dutka, Andrzej Hellmann, M. Flont, B. Zdziarska, G. Palynyczko, Lech Konopka, T. Szpila, Krzysztof Warzocha, K[rzysztof] Gawroński, K[azimierz] Sułek, J. Sokołowski, Janusz Kłoczko, Joanna Gora-Tybor, Tadeusz Robak.
  Tytuł: Addition of cladribine to daunorubicin and cytarabine has no impact on infectious complications in patients with acute myeloid leukemia. A multicenter, retrospective study by the Polish adult leukemia group.
  Tytuł całości: W: 12th Congress of the European Hematology Association, Vienna, Austria, June 7-10, 2007 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: Vienna, 2007
  Strony: s. 230
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  277/326
  Autorzy: J. Hołowiecki, S. Grosicki, S. Krycz-Krzemień, K. Kuliczkowski, T. Robak, A. Skotnicki, J. Kłoczko, A. Hellmann, K[azimierz] Sułek, A. Dmoszyńska, K. Warzocha, B. Stella-Holowiecka, B. Zdziarska, W. W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Prospektywne, randomizowane, wieloośrodkowe badanie III fazy Polskiej Grupy Białaczkowej (PALG) porównujące leczenie indukujące DAF (DNR+AracC+Fludarabina), DAC (DNR, AracC, Kladrybina) i standardowe DA w leczeniu chorych z noworozpoznaną ostrą białaczką szpikową (AML) - wstępne wyniki.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 128-129
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  278/326
  Autorzy: I. Seferyńska, E. Orłowska, A. Ejduk, S. Maj, J. Hołowiecki, S. Krycz-Krzemień, T. Robak, K[azimierz] Sułek, M. Paluszewska, W. W. Jędrzejczak, A. Skotnicki, K. Kuliczkowski, A. Dmoszyńska, A. Hellmann, J. Kłoczko, L. Konopka, M. Komarnicki, B. Zdziarska, M. Nowakowska-Domagała, A. Zduńczyk, A. Lange, G. Gadomska, J. Starzak-Gwóźdź, M. Całbecka, K. Zawilska, K. Warzocha.
  Tytuł: Rejestr zachorowań na ostre białaczki u osób dorosłych w Polsce.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 172-173
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  279/326
  Autorzy: W. Knopińska-Posłuszny, A. Hellmann, M. Taszner, A. Mital, A. Walter-Croneck, T. Torosian, B. Stella-Holowiecka, J. Romejko-Jarońska, B. Nasiłowska-Adamska, T. Wolska-Smoleń, D. Duda, L. Usnarska-Zubkiewicz, W[aldemar] Sawicki, D. Dytfeld, A. Pluta, A. Dmoszyńska, W.W. Jędrzejczak, J. Hołowiecki, J. Walewski, K. Warzocha, A. Skotnicki, A. Lange, K. Kuliczkowski, K[azimierz] Sułek, M. Komarnicki, T. Robak.
  Tytuł: Results of high-dose therapy followed by autologus HSCT in patients with multiple myeloma. A retrospective multicenter analysis conducted by the Polish Myeloma Group.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 1, s. 24-25
  Konferencja: Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Lwów, 2007.05.18
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  280/326
  Autorzy: W. Knopińska-Posłuszny, M. Taszner, A. Hellmann, A. Mital, A. Walter-Croneck, A. Dmoszyńska, T. Torosian, W. Jędrzejczak, B. Stella-Holowiecka, J. Hołowiecki, J. Romejko-Jarońska, J. Walewski, B. Nasiłowska-Adamska, K. Warzocha, T. Wolska-Smoleń, A. Skotnicki, D. Duda, A. Lange, L. Usnarska-Zubkiewicz, K. Kuliczkowski, W[aldemar] Sawicki, K[azimierz] Sułek, D. Dytfeld, M. Komarnicki, A. Pluta, T. Robak.
  Tytuł: Retrospektywna, wieloośrodkowa analiza wyników autotransplantacji komórek progenitorowych (autoSCT) zastosowanej u pacjentów ze szpiczakiem mózgu.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 73-74
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  281/326
  Autorzy: J. Czyż, W. Knopińska-Posłuszny, A. Hellmann, R. Dziadziuszko, R. Szydło, Ł. Kachel, S. Hołowiecka, J. Hołowiecki, J. Goździk, A. Czyż, J. Hansz, M. Komarnicki, A. Avigdor, A. Nagler, M. Osowiecki, J. Walewski, P. Mensah, W. Jurczak, A. Skotnicki, M. Sędzimirska, A. Lange, W[aldemar] Sawicki, K[azimierz] Sułek, A. Kuś, P. Smolewski, T. Robak, K. Warzocha, Z. Sawicki, M. Wojtukiewicz, G. Charliński, W. W. Jędrzejczak, T. Wróbel, G. Mazur, K. Kuliczkowski, T. Zemełka, M. Pawlicki.
  Tytuł: Rola chemioterapii w wysokich dawkach połączonej z autologicznym przeszczepem komórek hematopoetycznych w leczeniu chłoniaka Hodgkina.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 75-77
  Uwagi: Zjazd pod patronatem Ministra Zdrowia
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.0-9.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  282/326
  Autorzy: B. Nasiłowska-Adamska, P[iotr] Rzepecki, J. Mańko, A. Czyż, M. Markiewicz, I. Federowicz, A. Tomaszewska, B. Piątkowska-Jakubas, A. Wrzesień-Kus, M. Bieniaszewska, D. Duda, K. Hałaburda, A. Szczepiński, A[ndrzej] Lange, A[ndrzej] Hellmann, T[adeusz] Robak, A. Skotnicki, W[iesław] W. Jędrzejczak, J. Walewski, J[erzy] Hołowiecki, M[ieczysław] Komarnicki, A. Dmoszyńska, K[rzysztof] Warzocha, B. Mariańska.
  Tytuł: Znaczenie paliferminy (KEPIVANCE) w zapobieganiu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u chorych po transpalntacjach komórek krwiotwórczych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T.38, Supl. 2, s. 119-120
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  283/326
  Autorzy: B. Nasilowska, P[iotr] Rzepecki, J. Manko, A. Czyż, M. Markiewicz, I. Fedorowicz, A. Tomaszewska, B. Piątkowska-Jakubas, A. Wrzesień-Kus, M. Bieniaszewska, D. Duda, K. Halaburda, A. Szczepiński, A. Lange, A. Hellmann, T. Robak, A. Skotnicki, W.W. Jędrzejczak, J. Walewski, J. Hołowiecki, M. Komarnicki, A. Dmoszyńska, K. Warzocha, B. Mariańska.
  Tytuł: The significance of palifermin (Kepivance?) in reduction of oral mucositis (OM) incidence and acute graft versus host disease in patients with hematologic malignancies undergoing hematopoietic stem cell transplantation (HSCT).
  Czasopismo: Biol. Blood Marrow Transplant.
  Szczegóły: 2007 : 13, 2, Supl.1 : Abstracts from the 2007 BMT Tandem Meetings, 77-78
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  284/326
  Autorzy: W. M. Knopińska-Posłuszny, A. Hellmann, M. Taszner, A. Dmoszyńska, Wiktor Jędrzejczak, J. Hołowiecki, J. Walewski, K. Warzocha, A. Skotnicki, A. Lange, K. Kuliczkowski, Kazimierz Sułek, M. Komarnicki, T. Robak.
  Tytuł: High-dose therapy followed by autologous HSCT in patients with multiple myeloma. Results of a retrospective multicenter analysis conducted by the Poilish Myeloma Group.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2007 : 110, 11 part 2 of part 2 : Forty-ninth Annual Meeting program and abstracts, December 8-11, 2007, Atlanta, Georgia, 358B
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  285/326
  Autorzy: B. Nasiłowska-Adamska, P[iotr] Rzepecki, J. Manko, A. Czyż, M. Markiewicz, I. Federowicz, A. Tomaszewska, B. Piątkowska-Jakubas, A. Wrzesień-Kus, M. Bieniaszewska, D. Duda, R. Szydlo, K. Halaburda, A. Szczepiński, A. Lange, A. Hellmann, T. Robak, A. Skotnicki, W. W. Jędrzejczak, J. Walewski, J. Hołowiecki, M. Komarnicki, A. Dmoszyńska, K. Warzocha, B. Mariańska.
  Tytuł: The influence of palifermin (Kepivance) on oral mucositis and acute graft versus host disease in patients with hematological diseases undergoing hematopoietic stem cell transplant.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2007 : 40, 10, 983-988, 4 tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.000
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  286/326
  Autorzy: B. Nasilowska-Adamska, P[iotr] Rzepecki, A. Tomaszewska, M. Bieniaszewska, A. Czyż, M. Markiewicz, J. Manko, K. Halaburda, A. Szczepiński, A. Dmoszyńska, J. Hołowiecki, M. Komarnicki, A. Hellmann, W. Jędrzejczak, K. Warzocha, B. Mariańska.
  Tytuł: Palifermin (Kepivance) in prevention of oral mucositis in patients with haematological diseases undergoing allogeneic stem cell transplantation.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 2007 : 39, Suppl. 1, S201
  Uwagi: 33rd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplant