WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: JÓZEFCZAK ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/21
Autorzy: J[erzy] Tomaszewski, M[irosław] Kłos, J[adwiga] Majchrzak, E[lżbieta] Józefczak.
Tytuł: The activity of certain enzymes in the serum of HBS antigen carriers.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1979 : 16, 67-71
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/21
Autorzy: T[adeusz] Płusa, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Józefczak, J[erzy] Świerż.
Tytuł: Stężenia antygenu karcinoembrionalnego (CEA) w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) u chorych na raka płuca.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów płuca", Gdańsk-Sobieszewo, 6-7 maja 1988 : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1988
Strony: s. 21-22
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/21
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Elżbieta Józefczak, Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Badania poziomu Teofiliny w surowicy chorych na przewlekłe zapalenie oskrzeli leczonych preparatem Teodor.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1988 : 56, 10, 472-476, ryc., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Uwagi: Zjazd nt. Postępy w leczeniu astmy oskrzelowej, Jachranka, 24-26.09.1987.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/21
Autorzy: Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek, Jerzy Kruszewski, Elżbieta Józefczak, Alicja Rączka.
Tytuł: Teofilina w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (Bal) u chorych ze stanami bronchospastycznymi.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1988 : 56, 11, s. 523-527, tab., bibliogr. 31 poz., rez., sum.
Uwagi: Zjazd nt. Postępy w leczeniu astmy oskrzelowej, Jachranka, 24-26.09.1987.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/21
Autorzy: Tadeusz Płusa, Jolanta Bejm, Elżbieta Józefczak, Jerzy Świerż, Zbigniew Drzewiecki.
Tytuł: Stężenia antygenu karcinoembrionalnego w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego u chorych na raka płuca.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 57, 5, s. 277-282, tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/21
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Elżbieta Józefczak.
Tytuł: Circadian rhytm of Theophylline in patients with exacerbated nonatopic bronchial asthma treated with oflaxacine.
Źródło ogółem lub miejsce: Allergy, 1992, 47(suppl. 12)
Strony: *
Uwagi: XV Congress EAACI. Paryż, 10-15 maj 1992
Język publikacji: EN

7/21
Autorzy: Tadeusz Płusa, Jolanta Bejm, Elżbieta Józefczak, Wiesław Piechota, Beata Mamełka.
Tytuł: Stężenie alfa-fetoproteiny w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego chorych na raka płuca i inne choroby układu oddechowego.
Tytuł równoległy: Concentration on alpha-fetoprotein in serum and broncho-alveolar lavage fluid in patients with lung cancer and other diseases of the respiratory tract.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1992 : 60, 1-2, 15-19, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/21
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Tadeusz Płusa, Elżbieta Józefczak, Mirosław Kałczak.
Tytuł: Ocena kliniczna ofloksacyny w leczeniu pozakaźnych zaostrzeń endogennej astmy oskrzelowej.
Tytuł równoległy: Clinical analysis of ofloxacine in treatment of postinfectious exarcebations of endogenous bronchial asthma.
Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
Szczegóły: 1993 : 61, 7-8, 394-399, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/21
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[oanna] Weyde, E[lżbieta] Józefczak, M[aria] Konieczna.
Tytuł: Evaluation of oral therapy with methylprednisolone in steroid-dependent asthma patients.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1996 : 51, Suppl. 32, 60 (P36)
Uwagi: XIX Nordic Congress on Allergy. Helsinki, Finland, August 10-13, 1996.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

10/21
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[oanna] Weyde, E[lżbieta] Józefczak, M[aria] Konieczna, E[lżbieta] Łuczak.
Tytuł: Oral therapy with methylprednisolone in steroid-dependent asthma patients.
Czasopismo: Allergy
Szczegóły: 1997 : 52, 37 Suppl., 190
Uwagi: The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology EAACI'97, Rhodes, Hellas June 1-5, 1997.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/21
Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, J[olanta] Bejm, K[onrad] Tkaczewski.
Tytuł: Analytical performance of the IMx homocysteine assay and determination of reference ranges in young male polish blood donors and patients with and without coronary heart disease.
Tytuł całości: W: European Evaluations, Homocysteine Investigator Meeting, Rome 1998
Adres wydawniczy: Wiesbaden-Delkenheim : Abbott Diagnostics Division, 1998
Strony: s. 72-74, 3 tab., bibliogr. 7 poz.
Uwagi: (Abbott Diagnostics Educational Services)
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/21
Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Wadowska, K[onrad] Tkaczewski.
Tytuł: Homocysteine, lipid peroxidation products, and total antioxidant status in patients with coronary heart disease
Czasopismo: Clin. Chem.
Szczegóły: 1999 : 46, 6, Suppl., A14-A15, tab.
Uwagi: 51st Annual Meeting, New Orleans, 25-29 July, 1999.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

13/21
Autorzy: W[iesław] Piechota, D. Bobilewicz, E[lżbieta] Józefczak.
Tytuł: Serum homocysteine and folate in Polish Clinical Chemists.
Czasopismo: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Szczegóły: 1999 : Vol. 37, nr 1 Suppl., s. S272
Konferencja: , Firenze, 1999.06.06
ISSN: 1434-6621
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

14/21
Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, E[lżbieta] Wadowska.
Tytuł: Lipid peroxidation and total antioxidant status in patients with type 2 diabetes.
Czasopismo: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
Szczegóły: 1999 : Vol. 37, nr 1 Suppl., s. S271
Konferencja: , Firenze, 1999.06.06
ISSN: 1434-6621
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

15/21
Autorzy: Wiesław Piechota, Dagna Bobilewicz, Marzena Iwanowska, Elżbieta Józefczak.
Tytuł: Ocena poziomu homocysteiny w odniesieniu do stężeń folianów, i cholesterolou w populacji pracowników laboratoriów medycznych - uczestników XIII Zjazdu PTDL.
Tytuł równoległy: Assessment of blood homocysteine level in reference to folate and cholesterol levels in the population of medical laboratory employees- participants of the 13th Symposium of PTDL.
Czasopismo: Diagn. Lab.
Szczegóły: 1999 : 35, 553-558, 4 tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/21
Autorzy: Dagna Bobilewicz, Elżbieta Józefczak.
Tytuł: Układ czerwonokrwinkowy oraz laboratoryjne parametry ryzyka miażdżycy w zbiorowości pracowników laboratoriów medycznych w Polsce.
Czasopismo: Diagn. Lab.
Szczegóły: 1999 : 35, 559-560
Typ publikacji: PLT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/21
Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Wadowska, E[wa] Roszczyk.
Tytuł: Evaluation of the analytical performance of the AxSym myoglobin assay and determination of myoglobin reference ranges in the normal population, a study performed at the Military Medical University in Poland.
Tytuł całości: W: European Evaluations
Adres wydawniczy: Wiesbaden-Delkenheim : Abbott Diagnostics Educatiobal Services, [1999]
Strony: s. 48-53, 4 ryc., 5 tab., bibliogr. 11 poz.
Uwagi: [Myoglobin Investigator Meeting, Zurich, March 1999]
Typ publikacji: ZPZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

18/21
Autorzy: W[iesław] Piechota, E[lżbieta] Józefczak, E[lżbieta] Wadowska, J[olanta] Bejm, K[onrad] Tkaczewski.
Tytuł: Homocysteine, folate, and vitamin B12 in patients with coronary heart disease.
Czasopismo: European Journal of Heart Failure
Szczegóły: 2000 : Vol. 2, Suppl. 2, s.111
Konferencja: European Society of Cardiology, Venice, 2000.06.29
ISSN: 1388-9842
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

19/21
Autorzy: W[iesław] T. Piechota, W[iktor] N. Piechota, Z. Cywińska, E[lżbieta] Józefczak, E[lżbieta] Wadowska.
Tytuł: Lipid peroxidation, total antidoxidant status, and glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus.
Czasopismo: Clin. Chem. Lab. Med.
Szczegóły: 2002 : 40, Spec. Suppl., S 101
Uwagi: The 18th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine; The 50th Anniversary of International Federation and Clinical Chemistry, Kyoto, Japan, 20-25 October 2002.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

20/21
Autorzy: W[iesław] T. Piechota, W[iktor] N. Piechota, E[lżbieta] Józefczak, E[lżbieta] Wadowska, Z. Cywińska, K. Potocka.
Tytuł: Homocysteine, folate, and vitamin B12 in males with symptoms of coronary heart disease.
Czasopismo: Clin. Chem.
Szczegóły: 2003 : 49, 6, Suppl. : 55th Annual Meeting, July 20-24, 2003, Philadelphia, A61
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

21/21
Autorzy: W[iktor] N. Piechota, E[lżbieta] Józefczak, E[lżbieta] Wadowska, J[olanta] Bejm, Z. Cywińska, E. Potocka.
Tytuł: Correlation of apolipoproteins B and A-I, CRP, and homocysteine with coronary artery atherosclerosis.
Czasopismo: Clin. Chem. Laborat. Med.
Szczegóły: 2003 : 41, Spec. Suppl. : 15th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine ; 22nd National Congress of the Spanish Society of Clinical Biochemistry and Molecular Pathology, Barcelona, Spain, 1-5 June 2003, S441
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM