WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: JAŁOCHA ŁUKASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/46
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Dariusz Jaklewicz, Łukasz Jałocha.
Tytuł: Uwarunkowania etiopatogenetyczne i objawy kliniczne schorzeń trzustki.
Tytuł równoległy: Basic pathogenetic and clinical indices of pancreatic diseases.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 174-177, bibliogr. 15 poz., sum.
Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

2/46
Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, J[erzy] Gil, W[ojciech] Gietka, Ł[ukasz] Jałocha.
Tytuł: Endoscopic dilation of esophageal strictures.
Tytuł całości: W: 1st European Endoscopic Surgery Week, Glasgow, 15-18 June 2003
Adres wydawniczy: Glasgow, 2003
Strony: s. 29
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

3/46
Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, J[erzy] Gil, Ł[ukasz] Jałocha.
Tytuł: The application of endoscopic panreatic sphincterotomy in patients with chronic pancreatitis.
Tytuł całości: W: 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 9-12 June 2004, Barcelona, Spain
Adres wydawniczy: Barcelona, 2004
Strony: s. 189
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

4/46
Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, Ł[ukasz] Jałocha.
Tytuł: The results of extrahepatic cholestasis treatment in chronic pancreatitis.
Tytuł całości: W: 12th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 9-12 June 2004, Barcelona, Spain
Adres wydawniczy: Barcelona, 2004
Strony: s. 189
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

5/46
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Paweł Wichan, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, C. Chojnacki.
Tytuł: Terapia fotodynamiczna i koagulacja argonowa w leczeniu przełyku Barretta.
Tytuł równoległy: Photodynamic therapy (PDT) and argon plasma coagulation (APC) in the treatment of Barrett's oesophagus.
Czasopismo: Ann. Univ. Med. Lodz.
Szczegóły: 2004 : 45, 1, 49-52, bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

6/46
Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
Tytuł: Powikłania procedur endoskopowych.
Tytuł równoległy: Complications of endoscopic procedures.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2004 : T. 17, Supl. 1, s. 87-89, bibliogr. 10 poz., sum.
Konferencja: Pełnomocnik MON ds. Resortowej Służby Zdrowia; Wojskowy Instytut Medyczny; Konsultant Krajowy w dziedzinie Gastroenterologii, Rynia, 2004.09.09
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

7/46
Autorzy: K[rzysztof] Kłos, J. Bertrandt, Ł[ukasz] Jałocha, T. Matuszewski, M[ichał] Abramowicz.
Tytuł: Energetyczna i odżywcza wartość diet stosowanych w żywieniu i ich ocena przez pacjentów wybranego oddziału klinicznego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
Tytuł całości: W: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. II Konferencja Naukowa. Warszawa, listopad 2006 r.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, [2006]
Strony: s. 34
Konferencja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauki o Żywieniu Człowieka i Konsumcji Katedra Dietetyki, Warszawa, 2006.11
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/46
Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, Ł[ukasz] Jałocha, J[erzy] Gil.
Tytuł: Częstość współwystępowania ostrego zapalenia trzustki i chorób zapalnych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Prevalence of acute pancreatitis and inflamatory diseases of upper gastrointestinal tract. Preliminary communication.
Czasopismo: Gastroenterologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 13, Supl.1, s. 103
Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 2006.06.09
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/46
Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, Ł[ukasz] Jałocha, A[gnieszka] Warczyńska, J[erzy] Gil.
Tytuł: Porównanie metod obrazowych w postaci USG dróg żółciowych i MRCP z ECPW w ocenie szerokości dróg żółciowych i obecności złogów w przewodach żółciowych. Doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: Comparison of sensitivity and specificity of imaging procedures USG, MRCP to ERCP in CBD dilation and choledocholithiasis. Preliminary communication.
Czasopismo: Gastroenterologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 13, Supl.1, s. 41
Konferencja: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 2006.06.09
ISSN: 1232-9886
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Polskie hasła przedmiotowe:

10/46
Autorzy: Krzysztof Kłos, J. Bertrandt, Michał Abramowicz, Łukasz Jałocha, R. Łakomy.
Tytuł: Smoking - the addiction we fight - preliminary examinations.
Tytuł równoległy: Palenie papierosów uzależnienie z którym walczymy.
Tytuł całości: W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe "Środowiskowe Źródło Zagrożeń Zdrowotnych", Nałęczów, 25-27 maja 2006.
Adres wydawniczy: Lublin : Akademia Medyczna w Lublinie, 2006
Strony: s. 178
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/46
Autorzy: Krzysztof Kłos, J. Bertrandt, Michał Abramowicz, Łukasz Jałocha, R. Łakomy.
Tytuł: Smoking - the addiction we fight - preliminary examinations.
Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 2B Part 4, s. 1238-1240, il., tab., bibliogr., sum.
ISSN: 1230-1485
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
Punktacja Min. Nauki: 10.000
Polskie hasła przedmiotowe:

12/46
Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
Tytuł: Nieswoiste choroby zapalne jelit - podstawy rozpoznania i leczenia.
Tytuł równoległy: Inflammatory bowel diseases - diagnostics and treatment guidelines.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2007 : 3, 4, 269-276, 4 tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

13/46
Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
Tytuł: Częstość występowania i metody zapobiegania powikłaniom zabiegów endoskopowych przewodu pokarmowego.
Tytuł równoległy: Incidence and prevention methods of complications of gastrointestinal endoscopy procedures.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2007 : 22, 131, 495-498, bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

14/46
Autorzy: Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń.
Tytuł: Metody obrazowania w nieswoistych chorobach zapalnych jelit.
Tytuł równoległy: Imaging methods in inflammatory bowel disease.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2007 : 22, 131, 442-445, bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

15/46
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha.
Tytuł: Rozwój systemów prognozowania przebiegu ostrego zapalenia trzustki.
Tytuł równoległy: Development of prognostic system in acute pancreatitis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2007 : 22, 131, 460-464, 4 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

16/46
Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
Tytuł: Trudności techniczne endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej wynikające ze skali trudności jej wykonania oraz techniki zabiegu.
Tytuł równoległy: Technical difficulties in endoscopic retrograde cholangiopancreatography depending on scale of difficulty and types of procedures.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2007 : 22, 131, 492-494, 2 tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
Uwagi: 17 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gastroenterologii Klinicznej WP Rynia 10-11.05. 2007
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

17/46
Autorzy: Krzysztof Kłos, J. Bertrandt, Łukasz Jałocha, T. Matuszewski, Michał Abramowicz.
Tytuł: Energy and nutritional value of diets used in patients alimentation and their assessment by patients of selected clinical department in the Military Medical Institute in Warsaw / Wartość energetyczna i odżywcza diet stosowanych w żywieniu i ich ocena przez pacjentów wybranego oddziału klinicznego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
Czasopismo: Rocz. PZH
Szczegóły: 2007 : 58, 1, 267-271, 2 il., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 9.000
Polskie hasła przedmiotowe:

18/46
Autorzy: S[tanisław] Wojtuń, Ł[ukasz] Jałocha, J[erzy] Gil, A[gnieszka] Warczyńska.
Tytuł: Zastosowanie metod obrazowych w kwalifikacji pacjentów do zabiegu endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej.
Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
Szczegóły: 2008 : 15, Supl. 1, 61
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/46
Autorzy: Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Marek Wojtkowiak, Antoni Błaszak.
Tytuł: Choroba Bourneville'a-Pringle'a - opis przypadku.
Tytuł równoległy: Morbus Bourneville-Pringle - case report.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2008 : 4, 3, 189-194, il., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

20/46
Autorzy: Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha.
Tytuł: Zastosowanie ultrasonografii endoskopowej w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia schorzeń przełyku.
Tytuł równoległy: Endoscopic ultrasonography application in esophageal lesions diagnostics and treatment follow-up assessment.
Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
Szczegóły: 2008 : 4, 1, 8-11, il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:

21/46
Autorzy: Tomasz Stelmaszuk, Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
Tytuł: Chemoprewencja raka jelita grubego.
Tytuł równoległy: Chemoprevention of colorectal cancer.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 565-568, bibliogr., streszcz., sum.
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

22/46
Autorzy: Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak.
Tytuł: Choroba refluksowa przełyku - rozpoznawanie i leczenie.
Tytuł równoległy: Gastroesophageal reflux disease - diagnosis and management.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 512-516, bibliogr. 17 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Stanisław Wojtuń
ISSN: 1426-9686
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  23/46
  Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Przemysław Dyrla, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Bogusław Zyśko, Jerzy Gil.
  Tytuł: Gojenie śluzówkowe w chorobie Leśniowskiego-Crohna.
  Tytuł równoległy: Mucosal healing in Crohn disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 554-555, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/46
  Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Marek Wojtkowiak, Przemysław Dyrla, Łukasz Jałocha.
  Tytuł: Nienadżerkowa choroba refluksowa przełyku.
  Tytuł równoległy: Non-erosive gastroesophageal reflux disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 521-523, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  25/46
  Autorzy: Antoni Błaszak, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Marek Wojtkowiak, Przemysław Dyrla, Łukasz Jałocha, Andrzej Dąbek, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Nienadżerkowa choroba refluksowa przełyku w obrazie endoskopowym i histopatologicznym.
  Tytuł równoległy: Non-erosive reflux disease in endoscopy and histopathology.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 399-402, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/46
  Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Przemysław Dyrla, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak, Bogusław Zyśko, Tomasz Stelmaszuk, Jerzy Gil.
  Tytuł: Perspektywy leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit.
  Tytuł równoległy: Perspectives in inflammatory bowel diseases treatment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 556-558, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/46
  Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Marek Wojtkowiak, Antoni Błaszak, Przemysław Dyrla, Jerzy Gil.
  Tytuł: Skąpoobjawowa perforacja przewodu pokarmowego u pacjentki z chorobą Leśniowskiego-Crohna leczoną przeciwciałem anty-TNF alfa.
  Tytuł równoległy: Oligosymptomatic alimentary tract perforation in course of Crohn's disease in patient treated with anti-TNF alfa antibodies.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 491-492, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/46
  Autorzy: Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Krzysztof Kosik, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak.
  Tytuł: Warunki i ograniczenia badań radiologicznych przewodu pokarmowego.
  Tytuł równoległy: Conditions and limits of radiological examinations of the digestive tract.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 532-535, bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/46
  Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Przemysław Dyrla, Jerzy Gil, Jolanta Korsak, Agnieszka Rzeszotarska, Ewa Fiedorowicz.
  Tytuł: Wpływ polimorfizmu TNF alfa na przebieg wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Tytuł równoległy: TNF alfa polymorphism and course of ulcerative colitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 444-445, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/46
  Autorzy: Marek Wojtkowiak, Stanisław Wojtuń, Antoni Błaszak, Jerzy Gil, Przemysław Dyrla, Łukasz Jałocha.
  Tytuł: Znaczenie badań czynnościowych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i leczeniu choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł równoległy: The importance of functional tests in gastroesophageal reflux disease diagnosing, monitoring and treatment.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 517-520, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  31/46
  Autorzy: Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Łukasz Jałocha, Krzysztof Kosik, Antoni Błaszak, Marek Wojtkowiak.
  Tytuł: Znaczenie elastografii ultrasonograficznej w rozpoznawaniu patologii przewodu pokarmowego.
  Tytuł równoległy: Ultrasonographic elastography in alimentary tract lesions diagnostics.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 155, s. 536-538, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/46
  Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
  Tytuł: Gojenie zmian śluzówkowych u pacjentki z chorobą Leśniewskiego-Crohna leczonej przeciwciałem monoklonalnym anty-TNF-alfa.
  Tytuł równoległy: Mucosal healing in a patient suffering from Crohn's disease treated with monoclonal anti-TNF-alfa.
  Czasopismo: Przegl. Gastroenterol.
  Szczegóły: 2009 : T.4, nr 2, s. 108-110, il., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1895-5770
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.103
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/46
  Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Przemysław Dyrla.
  Tytuł: Skuteczność leków anty-TNF-alfa w gojeniu śluzówkowym u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
  Tytuł równoległy: Efficacy of anti-TNF-alfa agents in mucosal healing in Crohn disease.
  Czasopismo: Przegl. Gastroenterol.
  Szczegóły: 2009 : T. 4, nr 4, s. 184-187, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1895-5770
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.103
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/46
  Autorzy: Ł[ukasz] Jałocha, S[tanisław] Wojtuń, J[erzy] Gil.
  Tytuł: Wpływ polimorfizmu interleukiny 6, 10, TGF-beta oraz interferonu gamma na przebieg kliniczny choroby Leśniowskigo-Crohna.
  Tytuł równoległy: Association between cytokines gene polymorphism of IL-6, IL-10, TGF-beta, IFN-gamma and clinical course of Crohn's disease.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 17, supl. 1, nr 48, [Abst.] S10-7.
  Uwagi: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 48
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/46
  Autorzy: Ł[ukasz] Jałocha, S[tanisław] Wojtuń, J[erzy] Gil, J[olanta] Korsak, A[gnieszka] Rzeszotarska, E[wa] Fiedorowicz.
  Tytuł: Wpływ polimorfizmu TNF-alfa na przebieg kliniczny i skuteczność leczenia antycytokinowego wrzodziejącego zapalenie jelita grubego.
  Tytuł równoległy: Association between anti-TNF-afa polymorphism and clinical course of and antycytokine treatment of ulcerative colitis.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 17, supl. 1, s. 47, [Abst.] S10-6.
  Uwagi: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 47
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/46
  Autorzy: Ł[ukasz] Jałocha, S[tanisław] Wojtuń, J[erzy] Gil.
  Tytuł: Zdarzenia niepożądane podczas leczenia anty-TNF-alfa nieswoistych chorób zapalnych jelit.
  Tytuł równoległy: Serious adverse events in course of anti-TNF-alfa non-specific ileitis treatment.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2010 : T. 17, supl. 1, s. 49, [Abst.] S10-9.
  Uwagi: XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 11-13 czerwca 2010, Szczecin. - Tekst równolegle w jęz. ang. Tamże s. 49
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/46
  Autorzy: Przemysław Dyrla, Stanisław Wojtuń, Łukasz Jałocha, Marek Wojtkowiak, Jerzy Gil.
  Tytuł: Fitobezoar żołądka - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Fitobezoar stomach - case report.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2011 : Vol. 7, nr 2, s. 164-167, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/46
  Autorzy: Przemysław Dyrla, Łukasz Jałocha, Anna Mackiewicz, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
  Tytuł: Zastosowanie ultrasonografii endoskopowej w rozpoznawaniu i kwalifikacji do leczenia patologii przełyku.
  Tytuł równoległy: Endoscopic ultrasonography application in esophagus lesions diagnostics and therapy qualification.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2011 : T. 7, nr 4, s. 350-355, il., tab., bibliogr. 21 poz., streeszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/46
  Autorzy: P[iotr] Gietka, Ł[ukasz] Jałocha, E[wa] Kasińska, J[erzy] Gil, S[tanisław] Wojtuń, P[rzemysław] Dyrla.
  Tytuł: Guz jelita cienkiego powikłany krwawieniem rozpoznany za pomocą enteroskopii jednogalonowej.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : T. 19, supl. 1, s. 22
  Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 r., Kraków
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  40/46
  Autorzy: P[rzemysław] Dyrla, J[erzy] Gil, S[tanisław] Wojtuń, Ł[ukasz] Jałocha, A[nna] Mackiewicz, E[wa] Kasińska, P[iotr] Gietka, M[arek] Wojtkowiak.
  Tytuł: Ultrasonografia endoskopowa w wykrywaniu zmian patologicznych w obrębie ściany górnego odcinka przewodu pokarmowego.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : T. 19, supl. 1, s. 19
  Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 r., Kraków
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  41/46
  Autorzy: Ł[ukasz] Jałocha, P[iotr] Gietka, E[wa] Kasińska, L. Szwed, J[erzy] Gil, S[tanisław] Wojtuń, P[rzemysław] Dyrla.
  Tytuł: Wpływ polimorfizmu promotora interleukiny 10 na obecność przetok u pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : T. 19, supl. 1, s. 25
  Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 r., Kraków
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  42/46
  Autorzy: Ł[ukasz] Jałocha, J[erzy] Gil, S[tanisław] Wojtuń, P[iotr] Gietka, P[rzemysław] Dyrla, K[arolina] Korszun.
  Tytuł: Wpływ polimorfizmu transformującego czynnika wzrostu B na aktywność białka C-reaktywnego u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2012 : T. 19, supl. 1, s. 23
  Uwagi: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, 4-6 października 2012 r., Kraków
  ISSN: 1232-9886
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM

  43/46
  Autorzy: Anna Mackiewicz, Ryszard Zoń, Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil.
  Tytuł: Ropień wewnątrzbrzuszny - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Intra-abdominal abscess : a case report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 2, s. 173-176, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/46
  Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Przemysław Dyrla, Piotr Gietka, Anna Mackiewicz, Łukasz Szwed, Jolanta Korsak, Agnieszka Rzeszotarska, Ewa Fiedorowicz.
  Tytuł: Wpływ polimorfizmu interleukiny 10 na wystąpienie objawów pozajelitowych u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
  Tytuł równoległy: Interleukin 10 polymorphism and extraintestinal manifestations in ulcerative colitis patients.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 2, s. 156-158, tab., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/46
  Autorzy: Łukasz Jałocha, Stanisław Wojtuń, Jerzy Gil, Przemysław Dyrla.
  Tytuł: Wystąpienie łuszczycy u pacjentki z chorobą Leśniowskiego i Crohna leczonej przeciwciałem anty-TNF-alfa.
  Tytuł równoległy: Psoriasis in patient with Crohn's disease treated with anti-TNF-alfa antibody.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2012 : T. 90, nr 2, s. 190-192, il., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/46
  Autorzy: Piotr Gietka, Stanisław Wojtuń, Łukasz Jałocha, Jerzy Gil.
  Tytuł: Wzdęcia - epidemiologia, patofizjologia, leczenie.
  Tytuł równoległy: Flatulence - epidemiology, pathophysiology, treatment.
  Czasopismo: Med. Życie
  Szczegóły: 2012 : T. 5, nr 1/2, s. 36-45, streszcz., sum.
  ISSN: 1899-2447
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM