WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: JANCZAK JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/33
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, R. Piotrowicz, Bożena Ostrowska, Jacek Janczak.
Tytuł: Wartość badania holterowskiego i elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w diagnostyce bezbólowego niedokrwienia po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1989 : 32, 10-12, 427-433, tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/33
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Jacek Janczak, Ewa Roszczyk, Bożena Ostrowska.
Tytuł: Przezskórne usuwanie elektrod stałych metodą przeciwtrakcji i modyfikacji własnej. Doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: A modified countertraction method of percutaneous chronic pacemaker lesd extraction : Preliminary report.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1994 : 40, 4, 295-298, tab., bibliogr. 4 poz. + 4 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PT
Polskie hasła przedmiotowe:

3/33
Autorzy: J[acek] Janczak, M. Zarębiński, W[ojciech] Kwiatkowski, J[erzy] Adamus, I[reneusz] Drabek, H[enryk] Kaszyński, P[iotr] Śnigurowicz, J[arosław] Wiśniewski.
Tytuł: Ocena skuteczności filtru do żyły głównej dolnej typu Bird's Nest (BNF) w prewencji zatorowości płucnej (ZP).
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, 290
Uwagi: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 5 - 7 września 1996.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/33
Autorzy: M. Zarębiński, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Janczak, P[iotr] Śnigurowicz, J[arosław] Wiśniewski, J[erzy] Adamus, R[obert] Czarnecki.
Tytuł: Rezerwa przepływu miokardium (MFR) jako metoda oceny hemodynamicznego znaczenia zwężenia naczynia wieńcowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P258
Uwagi: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 5-7 września 1996.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/33
Autorzy: M[aciej] Zarębiński, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Janczak, J[erzy] Adamus, R[obert] Czarnecki.
Tytuł: Myocardial flow reserve (MFR) as method of evaluation of significance of coronary artery stenosis.
Czasopismo: Journal of Invasive Cardiology
Szczegóły: 1997 : Vol. 9, Suppl. C, s. 43C
Konferencja: , Jerusalem, 1997.06.30
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

6/33
Autorzy: M. Zarębiński, J[acek] Janczak, W[ojciech] Kwiatkowski, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Evaluation of diastolic function of the left ventricle by direct pressure measurements in patients with syndrome X.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-259, [Abstr. P258]
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/33
Autorzy: M[aciej] Zarębiński, M[irosław] Dziuk, R[obert] Olszewski, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Janczak, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Myocardial flow reserve (MFR) as method of evaluation of viable myocardium.
Tytuł całości: W: 2nd International Congress on Coronary Artery Disease - from Prevention to Intervention, Florence, Italy, October 18-21, 1998 : Abstract Book
Adres wydawniczy: [Florence, 1998]
Strony: s. 134
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

8/33
Autorzy: E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[erzy] Adamus, R[yszard] Roszczyk, J[acek] Janczak, P[iotr] Śnigurowicz, A[nna] Roszczyk, K[atarzyna] Jacewicz, J[olanta] Bejm, R[obert] Czarnecki, B[ogna] Foss-Nieradko.
Tytuł: Value of noninvasive coronary reperfusion indices in acute myocardial infarction.
Tytuł całości: W: European Society of Cardiology, August 28 - September 11, 1999 - Barcelona, Spain
Adres wydawniczy: Barcelona, 1999.
Strony: s. [bs.], tab.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

9/33
Autorzy: M[aciej] Zarębiński, M[irosław] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Janczak, M[arian] Cholewa, J[erzy] Adamus.
Tytuł: The comparison of myocardial flow reserve (MFR) with TI-201 rest redistribution SPECT in evaluation of viable myocardium.
Czasopismo: Journal of Nuclear Cardiology
Szczegóły: 1999 : Vol. 6, nr 1 Suppl. part 2, s. S92, Abst. 43.55
Konferencja: , Athens, 1999.04.18
ISSN: 1071-3581
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
DOI:

10/33
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, A[nna] Roszczyk, M. Sobótka.
Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with one vessel coronary artery disease.
Czasopismo: Eur. J. Heart Failure
Szczegóły: 2001 : Vol. 3, Suppl.1, s. 42
Uwagi: Heart Failure 2001 Meeting, Barcelona, Spain, 9-12 June 2001
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

11/33
Autorzy: Jacek Janczak.
Tytuł: Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne: porównanie śmiertelności w ostrej fazie zawału serca. Praca doktorska / Jacek Janczak, Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej
Adres wydawniczy: Warszawa, 2001
Strony: 60 k. , ryc., tab. , 30 cm , bibliogr. 70 poz.
Uwagi: Promotor: dr hab. n. med. Andrzej Krupienicz. - [Obrona : 3.07.2002]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/33
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, R[obert] Czarnecki.
Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on paceinduced reversible ischemic systolic and diastolic left ventricular dysfunction in patients with coronary artery disease.
Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna : Final Programme
Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
Strony: , S115.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

13/33
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Janczak, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, R[obert] Czarnecki.
Tytuł: Pace-induced reversible ischemic left ventricular dysfunction in patients with one vessel coronary artery disease.
Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna : Final Programme
Adres wydawniczy: Vienna, 2002
Strony: S223
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

14/33
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, R[obert] Czarnecki.
Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on paceinduced reversible ischemic systolic and diastolic left ventricular dysfunction in patients with coronary artery disease.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S115
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

15/33
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Janczak, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, R[obert] Czarnecki.
Tytuł: Pace-induced reversible ischemic left ventricular dysfunction in patients with one vessel coronary artery disease.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S223
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

16/33
Autorzy: R[obert] Olszewski, R[adosław] Grabysa, R[obert] Czarnecki, J[arosław] Wiśniewski, J[acek] Janczak, W[ojciech] Kwiatkowski, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji młodych żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 56, supl. II, s. II-28
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Łódź, 2002.05.31
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

17/33
Autorzy: Jacek Janczak, Andrzej Krupienicz, Ewa Roszczyk, Wojciech Kwiatkowski, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
Tytuł: Primary coronary angioplasty versus thrombolytic therapy. Comparison of mortality in the acute phase of myocardial infarction - a single centre experience.
Tytuł równoległy: Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne. Porównanie śmiertelności w ostrej fazie zawału serca. Doświadczenie jednego ośrodka.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2002 : T. 57, nr 12, s. 542-550, bibliogr. 16 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Krupienicz
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN, PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

18/33
Autorzy: Jerzy Adamus, Robert Olszewski, Radosław Grabysa, Jarosław Wiśniewski, Robert Czarnecki, Tomasz Makowski, Jacek Janczak, Wojciech Kwiatkowski.
Tytuł: Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
Tytuł równoległy: Analysis of coronary angiographic and electrocardiographic examinations in the population of career soldiers of the Polish Army.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 2, s. 85-88, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

19/33
Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Maciej Zarębiński, Jacek Janczak, Magdalena Żabicka, Paweł Twarkowski, Jerzy Adamus.
Tytuł: Zastosowanie koronarografii metodą wielorzędowej tomografii komputerowej w ocenie drożności pomostu tętniczego u pacjenta z niejednoznacznym wynikiem koronarografii. Opis przypadku.
Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
Szczegóły: 2004 : T. 3, nr 2, s. 74-78
ISSN: 1643-7713
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

20/33
Autorzy: M[aciej] Zarębiński, M[agda] Zagrodzka, R[obert] Ryczek, M[irosław] Dziuk, J[acek] Janczak, B[ernard] Jaroń, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Role of multidetector computed tomography (MDCT) in detecting coronary artery disease and localization of coronary lesions.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-157
Konferencja: , Warszawa, 2004.09.15
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

21/33
Autorzy: M[agda] Zagrodzka, R[obert] Ryczek, M[aciej] Zarębiński, J[acek] Janczak, M[irosław] Dziuk, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski.
Tytuł: Discrepancies in segmental and "per vessel" assessment of coronary stenoses - comparison of Multi Detector Computed Tomography (MDCT) with conventional coronary angiography (CA).
Tytuł całości: W: Proceedings of the 23rd International Congress of Radiology of the International Society of Radiology
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Brian Lentle [et al.]
Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND Publishing Co., 2004
Strony: s. 675-679, bibliogr. 3 poz.
Konferencja: Int. Soc. Radiol., Montreal, 2004.06.25
ISBN: 88-7587-063-2
Typ publikacji: PPR
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 6.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  22/33
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, R[obert] Ryczek, M[aciej] Zarębiński, J[acek] Janczak, M[irosław] Dziuk, J[erzy] Adamus, M[arian] Cholewa, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Usefulness of Multi Detector Computed Tomography (MDCT) in detecting significant stenoses in patients with proven coronary artery disease (CAD).
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 23rd International Congress of Radiology of the International Society of Radiology
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Brian Lentle [et al.]
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND Publishing Co., 2004
  Strony: s. 681-685, bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Int. Soc. Radiol., Montreal, 2004.06.25
  ISBN: 88-7587-063-2
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  23/33
  Autorzy: M. Zarębiński, J[olanta] Korzeniowska, R[obert] Czarnecki, J[acek] Janczak, B[ożena] Ostrowska, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Protective effect of statin therapy in patients with elevation myocardial infarction treated with primary PCI.
  Czasopismo: J. Coronary Artery Disease
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 1, s. 61-62
  Konferencja: , Istanbul, 2005.10.29
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/33
  Autorzy: Magdalena Zagrodzka, Sebastian Szmit, Jacek Janczak, Bernard Jaroń, M. Zarębiński, Paweł Twarkowski, Marian Cholewa, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Obrazowanie zwężeń wieńcowych i stentów metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej - opis przypadku.
  Czasopismo: Kardiologia po Dyplomie
  Szczegóły: 2005 : T. 4, nr 4, s. 93-99, bibliogr. 12 poz.
  ISSN: 1643-7713
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/33
  Autorzy: Dariusz J. Kałka, Robert Czarnecki, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Efekt hipotensyjny ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w zależności od płci u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. [nlb.]
  Konferencja: Polskie Towarzystw Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/33
  Autorzy: M. Zarębiński, Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Leczenie statynami przed ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST zmniejsza martwicę mięśnia sercowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 357
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/33
  Autorzy: Dariusz J. Kałka, Robert Czarnecki, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wpływ treningu kardiologicznego na poziom cholesterolu frakcji LDL u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego przewlekle leczonych simwastatyną.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. [nlb.]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/33
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Zależność ciśnienia tętniczego od indeksu masy ciała u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej.
  Tytuł równoległy: Interrelation between arterial hypertension and body mass index in patients with concomitant ischemic heart disease treated with cardiac rehabilitation.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2006 : T. 116, nr 2(8), s. 741-748, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  29/33
  Autorzy: Anna Kaźmierczak, Mirosław Dziuk, Jacek Janczak, Jacek Pietrzykowski, Marian Cholewa.
  Tytuł: Wartość prognostyczna scyntygrafii perfuzyjnej serca i koronorografii u kobiet z dodatnim wynikiem próby wysiłkowej.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2007 : T. 65, nr 8 Supl. 3, s. S 316
  Uwagi: XI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław, 20-22 września 2007.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/33
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Arkadiusz Chorębała, Leszek Markuszewski, Elwira Metner, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Efekt hipotensyjny sześciomiesięcznej rehabilitacji kardiologicznej u chorych w podeszłym wieku.
  Tytuł równoległy: Hypotensive effect of 6-months cardiac rehabilitation in elderly patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 95-100, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  31/33
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Arystofanes Bąk, Jolanta Korzeniowska, Lesław Rusiecki, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wiek a efekty długoterminowego treningu kardiologicznego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Age and effects of long-term cardiac training in patients with ischemic heart disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, 90-94, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Sobieszczańka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  32/33
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Leszek Markuszewski, Arkadiusz Chorębała, Joanna Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wpływ ambulatoryjnego kontrolowanego treningu kardiologicznego na ciśnienie tętnicze u chorych na chorobę niedokrwienną serca i nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł równoległy: Effect of ambulatory supervised cardiac training on arterial hypertension in patients with coronary artery disease and arterial hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 127, s. 9-14, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dariusz Kałka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  33/33
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Lech Kopka, Wojciech Marciniak, Eliza Zawadzka-Bartczak, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wpływ długotrwałego treningu kardiologicznego na stężenie lipidów u chorych z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca leczonych simwastatyną.
  Tytuł równoległy: Effect of long-term cardiac training on lipids concentration in patients with chronic heart ischemic disease treated with simvastatin.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 101-106, bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM