WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KŁOS MIROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 355Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/355
Autorzy: Mirosław Kłos.
Tytuł: Rola ATP i 2,3-DPG w przemianach biochemicznych konserwowanych krwinek czerwonych.
Tytuł równoległy: The role of ATP i 2,3-DPG in the biochemical transformations occurring in conserved erythrocytes.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1973 : 10, 37-44, 3 il., bibliogr. 73 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Jerzy Tomaszewski, T. Świtalski.
Tytuł: Badania krwinek czerwonych zamrożonych przy pomocy niektórych związków ochronnych.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1974, 21) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 609 - 618, tab., il., bibliogr., 22 poz.
Uwagi: Materiały Sesji Naukowej XV-lecia Wojskowej Akademii Medycznej
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Jerzy Tomaszewski, Alicja Kaliszan.
Tytuł: Biochemiczna ocena krwi pobranej ze zwłok.
Tytuł równoległy: Biochemical assessment of blood obtained from cadaver.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1974 : 29, 45, 1913-1916, 2 il., bibliogr. 22 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/355
Autorzy: M[irosław] Kłos, W[iesław] Piechota.
Tytuł: Sprawozdanie : IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów POW (Toruń 29-30.11.1974 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 4, 279-280
Uwagi: IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów POW (Toruń 29-30.11.1974 r.)
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Wiesław Piechota.
Tytuł: Badania porównawcze nad zastosowaniem adeniny i kwasu askorbibnowego w konserwowaniu krwi w temp. +4 st. C.
Tytuł równoległy: Investigations on adenin and ascorbic acid application in blood conservation.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1975 : 12, 56-62, 3 il., tab., bibliogr. 24 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/355
Autorzy: M[irosław] Kłos.
Tytuł: Application of some chemical compounds for prolonged preservation of blood.
Czasopismo: Transfuze
Szczegóły: 1975 : 8, 1, 25-27
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos.
Tytuł: Przedłużone konserwowanie krwinek czerwonych.
Tytuł równoległy: Prolonged storage of erythrocytes.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1976 : 7, 4, 293-302, 3 il., 2 tab., bibliogr. 23 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/355
Autorzy: M[irosław] Kłos, P[aweł] Nowicki, L[eopold] Osowski, J[erzy] Tomaszewski.
Tytuł: Sprawozdanie : XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego (Gdańsk 28-29 września 1975 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 1, 66-67
Uwagi: XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologicznego (Gdańsk 28-29 września 1975 r.)
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

9/355
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Sympozjum hematologiczne CSRS - NRD - PRL (Krużberk 13-15.10. 1976 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 4, 253
Uwagi: Sympozjum hematologiczne CSRS - NRD - PRL (Krużberk 13-15.10. 1976 r.)
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

10/355
Autorzy: Leopold Osowski, Mirosław Kłos.
Tytuł: Autotranfuzja i hemodylucja.
Tytuł równoległy: Autotransfusion and haemodilution.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1976 : /77, 13-14, 74-80, bibliogr. 32 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Leopold Osowski.
Tytuł: Przenoszenie tlenu i przeżywalność konserwowanych krwinek czerwonych.
Tytuł równoległy: Oxygen transport and survival of conserved erythrocytes.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1976 : /77, 13-14, 51-57, il., 2 tab., bibliogr. 40 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/355
Autorzy: Leopold Osowski, Mirosław Kłos.
Tytuł: Aktualne zagadnienia leczenia krwią.
Tytuł równoległy: Present problems of haematotherapy.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1976 : 29, 18, 1635-1640, tab., bibliogr. 26 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/355
Autorzy: Leopold Osowski, Mirosław Kłos, M. Sobczyk.
Tytuł: Niektóre aspekty leczenia krwią niedokrwistości aplastycznych.
Tytuł równoległy: Certain aspects of blood treatment of aplastic anaemias.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1976 : 29, 23, 2139-2143, 2 il., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/355
Autorzy: Alicja Kaliszan, M[irosław] Kłos, L[eopold] Osowski.
Tytuł: Międzynarodowe Sympozjum "Konserwowanie i przechowywanie organów i tkanek do przeszczepów" (Warszawa, 8-10 września 1977 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 11, 757-758
Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum "Konserwowanie i przechowywanie organów i tkanek do przeszczepów" (Warszawa, 8-10 września 1977 r.)
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

15/355
Autorzy: Wiesław Piechota, Mirosław Kłos.
Tytuł: Aktywność niektórych enzymów w surowicy żołnierzy służby zasadniczej.
Tytuł równoległy: Certain enzymes activity in the blood of active duty soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 1-2, 49-52, ryc., tab. bibliogr. 5 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/355
Autorzy: Leopold Osowski, Mirosław Kłos, Jerzy Tomaszewski.
Tytuł: Analiza zużycia masy czerwonokrwinkowej w CKP WAM w latach 1974-1976.
Tytuł równoległy: Analysis of use of erythrocyte mass at the Postgraduate Medical Education Centre, Military Medical Academy in the period 1972-1976.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 11-12, 656-661, ryc., tab. bibliogr. 11 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Leopold Osowski.
Tytuł: Organizacja zaopatrzenia i leczenia krwią, płynami krwiopochodnymi i osoczozastępczymi rannych w czasie wojny wietnamskiej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 1-2, 10-15, bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/355
Autorzy: L[eopold] Osowski, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Kliniczne problemy zwiazane z masywnymi przetoczeniami krwi konserwowanej.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1978 : 31, 8, 527-531
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/355
Autorzy: Leopold Osowski, Mirosław Kłos.
Tytuł: Zagadnienie transfuzjologiczne związane z masywnymi przetoczeniami krwi konserwowanej.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1978 : 31, 11, 747-751
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/355
Autorzy: Norbert Symonowicz, Wiesław Piechota, Mirosław Kłos.
Tytuł: Optymalizacja wyznaczania zakresów wartości prawidłowych.
Tytuł równoległy: Optimalization of determination of normal range values.
Czasopismo: Diagn. Lab.
Szczegóły: 1979 : 15, 4, 157-163, 2 il., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Leopold Osowski.
Tytuł: Perspektywy zastosowania roztworu wolnej hemoglobiny w leczeniu ostrej utraty krwi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 1-2, 74-79, bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/355
Autorzy: Norbert Symonowicz, Mirosław Kłos, Wiesław Piechota, Jadwiga Majchrzak.
Tytuł: Przydatność deklarowanych prawidłowych wartości do oceny profili biochemicznych, wykonywanych za pomocą analizatorów SMA Technicon u żołnierzy służby zasadniczej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 11-12, 618-622, 2 tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/355
Autorzy: J[erzy] Tomaszewski, M[irosław] Kłos, J[adwiga] Majchrzak, E[lżbieta] Józefczak.
Tytuł: The activity of certain enzymes in the serum of HBS antigen carriers.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1979 : 16, 67-71
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

24/355
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos, A[licja] Kaliszan.
Tytuł: Studies on metabolism of human corpse blood erythrocytes.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1979 : 16, 20-24
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/355
Autorzy: M[irosław] Kłos, P[aweł] Nowicki, B[ożena] Sobecka.
Tytuł: Gospodarka żelazowo-miedziowa u krwiodawców wojskowych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [5]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/355
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos, W[ojciech] Minta, W[aldemar] Styś.
Tytuł: Koncepcja zastosowania systemu informatycznego wspomagania w wojskowej służbie zdrowia.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [1]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/355
Autorzy: M[irosław] Kłos.
Tytuł: Leczenie preparatami leukocytarnymi.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [10]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/355
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, W[itold] Witczak, P[aweł] Nowicki, A[leksander] Badowski, M[irosław] Kłos, J[erzy] Strużyna.
Tytuł: Możliwość wykorzystania lekko rannych jako źródła krwi w warunkach pola walki.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [4]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/355
Autorzy: B[ożena] Sobecka, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Ocena niektórych środowisk do wykrywania przeciwciał.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [6]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/355
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Oddziaływanie na krew niektórych składników zawartych w pojemnikach z tworzyw sztucznych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [3]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/355
Autorzy: J[erzy] Strużyna, A[leksander] Badowski, W[ojciech] Witkowski, M[irosław] Kłos, A[ntoni] Kuntze.
Tytuł: Zastosowanie krwi i płynów krwiopochodnych w leczeniu ciężkich obrażeń termicznych.
Tytuł całości: W: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych : Streszczenia referatów, Poznań, 18-19 maj 1979
Adres wydawniczy: Poznań, 1979
Strony: s. [13]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/355
Autorzy: T. Diamantstein, D. Trissl, M[irosław] Kłos, D. Gold, H. Hahn.
Tytuł: Mitogenicity of Entamoeba histolytica extracts for murine lymphocytes.
Czasopismo: Immunology
Szczegóły: 1980 : 41, 2, 347-352, il., 3 tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

33/355
Autorzy: Mirosław Kłos, Andrzej Kucharski.
Tytuł: Badania nad zachowaniem się protoporfiryny u wielokrotnych wojskowych dawców krwi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 9-10, 468-471, bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

34/355
Autorzy: Wojciech Minta, Paweł Nowicki, Waldemar Styś, Mirosław Kłos.
Tytuł: Koncepcja technologiczna realizacji komputerowego systemu wspomagania wojskowej służbie krwi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 7-8, 378-381, ryc., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

35/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Wojciech Minta, Waldemar Styś.
Tytuł: Koncepcja zastosowania systemu informacyjnego wspomagania w wojskowej służbie krwi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 5-6, 203-208, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

36/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos.
Tytuł: Certain problems of toxicity assessment of plastic materials used for blood preservation and preparation.
Czasopismo: Pol. J. Pharmacol.
Szczegóły: 1980 : 32, 1, 77-84, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

37/355
Autorzy: Mirosław Kłos, Paweł Nowicki, Bożena Sobecka.
Tytuł: The effect of plasticizers of plasticmaterial bags on biochemical and morphological changes of morphotic blood elements.
Czasopismo: Pol. J. Pharmacol.
Szczegóły: 1980 : 32, 1, 103-107, tab., bibliogr. 16 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/355
Autorzy: Mirosław Kłos, Paweł Nowicki.
Tytuł: Koncentraty erytrocytarne ubogie w leukocyty.
Tytuł równoległy: Leucocyte-poor erythrocyte concentrates.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1980 : 17, 85-89, 3 tab., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

39/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos.
Tytuł: Przetaczanie krwinek czerwonych o wydłużonym okresie przechowywania.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1980 : 17, 109-112, rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

40/355
Autorzy: T. Diamantstein, M[irosław] Kłos, J. Reimann.
Tytuł: Studies on T-lymphocyte activation. I. Is competence inductions in thymocytes by phorbol myristate acetate, an accessory cell-independent event?
Czasopismo: Immunology
Szczegóły: 1981 : 43, 1, 183-189, 4 il., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

41/355
Autorzy: M[irosław] Kłos, Z[bigniew] Rybicki, P[aweł] Nowicki, N[orbert] Symonowicz, W[iesław] Piechota, B[ożena] Sobecka.
Tytuł: The influence of methylprednisolonum on erythrocyte glycerate - 2,3 - bisphosphale, ATP, ADP and AMP during shock treatment.
Czasopismo: J. Clin. Chem. Clin. Biochem.
Szczegóły: 1981 : 19, 8, 733
Uwagi: Abstracts of XI Interantional Congress of Clinical Chemistry, Wiedeń 1981
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

42/355
Autorzy: T. Diamantstein, M[irosław] Kłos, H. Hahn, S. H. Kaufmann.
Tytuł: Direct in vitro evidence for different susceptibilities to 4-hydroperoxycyclophosphamide of antigen-primed T cells regulating humoral and cell-mediated immune responses to sheep erythrocytes : a possible explanation for the inverse action of cyclophosphamide on humoral and cell-mediated immune responses.
Czasopismo: J. Immunol.
Szczegóły: 1981 : 126, 5, 1717-1719, il., 2 tab., bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

43/355
Autorzy: T. Diamantstein, M[irosław] Kłos, D. Gold, H. Hahn.
Tytuł: Interaction between Entamoeba histolytica and the immune system. I. Mitogenicity of Entamoeba histolytica extracts for human peripheral T lymphocytes.
Czasopismo: J. Immunol.
Szczegóły: 1981 : 126, 6, 2084-2086, 3 il., tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

44/355
Autorzy: J[erzy] Strużyna, W[ojciech] Witkowski, W[itold] Goller, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Zastosowanie krwi i preparatów krwiopochodnych w leczeniu ciężkich oparzeń.
Tytuł całości: W: Oparzenia / red. Wiesław Nasiłowski, Jerzy Sikorski : Materiały X Sympozjum Doraźnej Pomocy z 3-6 grudnia 1981 w Poznaniu
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. AM w Poznaniu, 1984
Strony: s. 55-59, tab.
Typ publikacji: PPN
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/355
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Cryopreservation of lymphocytes.
Czasopismo: Probl. Haematol. Trans. Transplant.
Szczegóły: 1981 : 8, 213-220, 7 il., 4 tab., bibliogr. 23 poz.
Uwagi: 4 Symposion uber Probleme der Tieftemperatur-konservierung von Zelle, Geweben und Organen, Berlin, 20-23 Mai 1981
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

46/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Bronisław Jażdżewski, Leopold Osowski.
Tytuł: Zmiany morfologiczne erytrocytów w czasie przedłużonego konserwowania.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 231-234, bibliogr. 5 poz.
Uwagi: Materiały Sesji Naukowej XX-lecia Wojskowej Akademii Medycznej
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

47/355
Autorzy: T. Diamantstein, M[irosław] Kłos, H. Osawa, Z.C. Chen.
Tytuł: Chitin : an immunological adjuvant and a polyclonal B-lymphocyte activator.
Czasopismo: Int. Arch. Allergy Appl. Immunol.
Szczegóły: 1982 : 68, 4, 377-381, il., 4 tab., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

48/355
Autorzy: M[irosław] Kłos, M[arian] Błaszczyszyn, B[ożena] Sobecka.
Tytuł: The metabolizm of purine nucleosides i erythrocytes during storage in various liquid conservants.
Czasopismo: J. Clin. Chem. Clin. Biochem.
Szczegóły: 1982 : 20, 6, s. 385
Uwagi: - Streszcz. Ref. 4 Międzynarodowe Sympozjum nt. Metabolizmu puryn i pirymidyn u człowieka, Holandia, Maastricht 13-18 czerwca 1982.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

49/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Tadeusz Orłowski, Mirosław Kłos, Witold Witczak, Aleksander Badowski, Jerzy Strużyna.
Tytuł: Ocena wartości leczniczej preparatu osocza zagęszczonego własnej produkcji.
Tytuł równoległy: Therapeutic values of a preparation of concentrated plasma of own production.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 3-4, 131-137, 5 tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/355
Autorzy: Mirosław Kłos.
Tytuł: Środki krwiozastępcze przenoszące tlen.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1982 : 58, 3-4, 171-177, il.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

51/355
Autorzy: Alicja Ilnicka, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Antygeny układu HLA u małżeństw z predyspozycją do poronień samoistnych.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1988 : 13, 13, s. 98-99, sum
Uwagi: Materiały konferencji nt. Postępy Immunogenetyki, Wrocław, 23-24 kwietnia 1987 r - 69 -
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/355
Autorzy: Witold Witczak, Mirosław Kłos, Aleksander Badowski.
Tytuł: Przypadek wielokrotnego przetoczenia preparatu osocza zagęszczonego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 180-181, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

53/355
Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Alicja Rączka.
Tytuł: Zastosowanie plazmaferezy w leczeniu krioglobulinemii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 182-184, tab., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

54/355
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Kliniczne aspekty kontroli jakości polimerow syntetycznych użytkowanych w służbie krwi.
Czasopismo: Polimery Med.
Szczegóły: 1983 : 13, 3-4, 125-142
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

55/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Zbigniew Kozuba, Mirosław Kłos, Norbert Symonowicz.
Tytuł: Badania metabolizmu i funkcji krwinek płytkowych w koncentratach w płynach ACD i CPD zawierających zwiększoną ilość glukozy.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 85-86
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

56/355
Autorzy: Kazimierz Sułek, Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Anna Grzybowska.
Tytuł: Ocena odkształcalności krwinek czerwonych przechowywanych przez różny okres w temp. 4 st. C. i poddawanych odmładzaniu.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 55
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

57/355
Autorzy: Mirosław Kłos.
Tytuł: Otrzymywanie czynnika wzrostowego limfocytów T z kożuszka białokrwinkowego.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 83-84
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

58/355
Autorzy: Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek, Bożena Sobecka.
Tytuł: Poziom nukleotydów adeninowych i 2,3-DPG krwinek czerwonych w różnego rodzaju niedokrwistościach.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 64-65
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

59/355
Autorzy: Bożena Sobecka, Mirosław Kłos.
Tytuł: Wpływ czasu inkubacji zmiany morfotyczne krwinek czerwonych.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 55-56
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

60/355
Autorzy: Kazimierz Sułek, Alicja Rączka, Mirosław Kłos.
Tytuł: Zachowanie się chemotaksji i fagocytozy granulocytów w niepowikłanym bakteryjnym zapaleniu płuc.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 77
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

61/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Bożena Sobecka.
Tytuł: Zmiany biochemiczne krwinek czerwonych w koncentratach czerwonokrwinkowych resuspendowanych różnymi płynami i przechowywanych do 35 dni.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 54
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

62/355
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, W[itold] Witczak, M[irosław] Kłos, A[leksander] Badowski.
Tytuł: Terapevticheskaja prigodnost, koncentrirovannojj plazmy sobstvennogo proizvodstva.
Czasopismo: Voen. Med. Zurn.
Szczegóły: 1983, 3, 61-63, tab.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: RU
Polskie hasła przedmiotowe:

63/355
Autorzy: M[arian] Błaszczyszyn, M[irosław] Kłos.
Tytuł: The activity of adenosine desaminase in serum and leukocytes of leukemic patients.
Czasopismo: Adv. Exp. Med. Biol.
Szczegóły: 1984 : 165 Pt B, 285-288
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

64/355
Autorzy: Alicja Rączka, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos.
Tytuł: Dynamika odpowiedzi chemotaktycznej granulocytów w przebiegu niepowikłanego odoskrzelowego zapalenia płuc.
Czasopismo: Diagn. Lab.
Szczegóły: 1984 : 20, 4, 225-230, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

65/355
Autorzy: Zbigniew Kozuba, Mirosław Kłos, Witold Witczak, Paweł Nowicki, Norbert Symonowicz, Tadeusz Orłowski.
Tytuł: Ocena układu krzepnięcia i fibrynolizy u chorych leczonych preparatami osocza zagęszczonego.
Tytuł równoległy: Assessment of the blood clotting system and fibrinolysis in patients treated with plasma concentrate preparations.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1984 : 21, 69-73, 7 il., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

66/355
Autorzy: Mirosław Kłos, Witold Witczak, Paweł Nowicki, Tadeusz Orłowski, Aleksander Badowski.
Tytuł: Wielokrotne transfuzje krwinek czerwonych "regenerowanych" w leczeniu ostrych niedokrwistości pokrwotocznych.
Tytuł równoległy: Multiple transfusions of "regenerated" erythrocytes in treatment of acute posthaemorrhagic anaemia
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1984 : 21, 81-86, 3 tab., bibliogr. 8 poz., res., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

67/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Tadeusz Orłowski, Mirosław Kłos, Witold Witczak, Aleksander Badowski.
Tytuł: Wpływ transfuzji preparatu osocza zagęszczonego na poziom białka i jego frakcji.
Tytuł równoległy: Effect of transfusion of a plasma concentrate preparation on protein and protein ftaction levels.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1984 : R. 21, s. 63-67, tab., rez., sum.
ISSN: 0239-054X
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

68/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos, Wojciech Minta, Waldemar Styś, Sławomir Matusiak.
Tytuł: Wstępna ocena zastosowania systemu informatycznego w usprawnieniu leczenia krwią i jej preparatami.
Tytuł równoległy: Preliminary evaluation of an information system for improving the effectiveness of tratment with blood and its preparations.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1984 : 21, 13-19, 7 tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

69/355
Autorzy: M[irosław] Kłos, P[aweł] Nowicki, K[azimierz] Sułek.
Tytuł: Deformability and biochemical comparative study of various red cells populations stored in different preservation solutions.
Czasopismo: Folia Haematol.
Szczegóły: 1985 : 112, 1, 34-37, 4 il., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

70/355
Autorzy: P[aweł] Nowicki, M[irosław] Kłos, B[ożena] Sobecka.
Tytuł: Morphological and biochemical changes of red cells after rejuvenation.
Czasopismo: Folia Haematol.
Szczegóły: 1985 : 112, 1, 30-33, 4 il., bibliogr. 5 poz., sum.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

71/355
Autorzy: Mirosław Kłos.
Tytuł: Otrzymywanie czynnika wzrostowego limfocytów T i ocena jego znaczenia w procesie aktywacji limfocytów.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 3-4, 221-227, ryc., tab., rez., sum.
Uwagi: Streszczenie rozprawy habilitacyjnej.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

72/355
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, M[irosław] Kłos, W[itold] Witczak.
Tytuł: Leczenie chorych po zabiegach operacyjnych preparatami immunoglobulin.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe LII Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 19-21 IX 1985 r
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1987]
Strony: , 273-278, il., tab.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

73/355
Autorzy: W[itold] Witczak, M[irosław] Kłos, T[adeusz] Orłowski, J[acek] Nowak.
Tytuł: Zastosowanie fibronektyny u chorych po zabiegach operacyjnych.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe LII Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 19-21 IX 1985 r
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1987]
Strony: , 281-285, tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

74/355
Autorzy: Kazimierz Sułek, Alicja Rączka, Mirosław Kłos.
Tytuł: Dynamika odpowiedzi fagocytarnej granulocytów w przebiegu odoskrzelowego zapalenia płuc.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1985 : 53, 2, s. 73-79, tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

75/355
Autorzy: K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, I[rena] Weiss, M. Jarczewska.
Tytuł: Collection of stem cells by means lymphoferesis for autotransplantation.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the Internatiolal Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September 8-13th, 1985: Abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 225
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

76/355
Autorzy: I[rena] Weiss, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Effect of various methods of short-term storage stem cells on their proliferative potential.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the Internatiolal Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September 8-13th, 1985: Abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 205
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

77/355
Autorzy: M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek, J[acek] Nowak.
Tytuł: Preparation and clinical evaluation of leukocyte pure red cell concentrates.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the Internatiolal Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September 8-13th, 1985: Abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 124
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

78/355
Autorzy: R[omuald] Carewicz, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Studies on blood rheology in leukaemia.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the Internatiolal Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September 8-13th, 1985: Abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 163
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

79/355
Autorzy: P[aweł] Nowicki, W[itold] Witczak, Z[bigniew] Kozuba, T[adeusz] Orłowski, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Fibronectin in treatment of severe postoperative conditions.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 131
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

80/355
Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik, M[aksymilian] Siekierzyński, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, A[ndrzej] Krupienicz, M. Ratajczak, D. Jaskulski, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Phase I study of fetal liver and fetal liver combined with autologous marrow transplantation for congenital disorders of hemopoietic system. Premilinary results.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 226
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

81/355
Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, J. Pejcz, D. Jaskulski, M[ariusz] Ratajczak, P[aweł] Górnaś, A[ndrzej] Krupienicz.
Tytuł: Success of bone marrow transplantation in congenital Diamond-Blackfan anemia-evidence for a stem cell origin of disease.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 222
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

82/355
Autorzy: Paweł Nowicki, Mirosław Kłos.
Tytuł: Autotransfuzja - jej rola w leczeniu krwią.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1986 : 17, 3-4, 147-153, bibliogr. 35 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

83/355
Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos.
Tytuł: Oczyszczanie in vitro autologicznego szpiku z komórek białaczkowych i nowotworowych.
Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
Szczegóły: 1986 : 17, 3-4, 154-169, bibliogr. 64 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

84/355
Autorzy: A. Członkowska, M[irosław] Kłos, B. Iwinska.
Tytuł: Lack of relationship between the HLA system and subacute sclerosing panencephalitis.
Czasopismo: Acta Neurol. Scand.
Szczegóły: 1986 : 73, 3, 304-305, tab., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

85/355
Autorzy: Mirosław Kłos, Witold Witczak, Bożena Sobecka.
Tytuł: Immunologiczne i nieimmunologiczne powikłania po przetaczaniu krwi i preparatów krwiopochodnych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 11-12, 755-764, ryc., bibliogr. 18 poz.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Zastosowanie autotransfuzji w praktyce klinicznej, CKP WAM Warszawa, 26.03.1986.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

86/355
Autorzy: Mirosław Kłos, Jacek Nowak.
Tytuł: Metody konserwacji krwi do celów autotransfuzji.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 11-12, 765-774, ryc., tab., bibliogr. 36 poz.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Zastosowanie autotransfuzji w praktyce klinicznej, CKP WAM Warszawa, 26.03.1986.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

87/355
Autorzy: Witold Witczak, Aleksander Badowski, Mirosław Kłos.
Tytuł: Zastosowanie autotransfuzji w chirurgii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 11-12, 775-779, bibliogr. 33 poz.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Zastosowanie autotransfuzji w praktyce klinicznej, CKP WAM Warszawa, 26.03.1986.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

88/355
Autorzy: K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak, I[rena] Weiss, M. Jarczewska.
Tytuł: Collection of circulating stem cells for autografting.
Czasopismo: Leuk. Res.
Szczegóły: 1986 : 10, 1, s. 118
Uwagi: Streszcz. Ref. 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. Wykrywania i leczenia minimalnych pozostałości ostrej białaczki, Rotterdam, 6-8 Listopada 1985.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

89/355
Autorzy: J. Meder, Zofia Dańczak-Ginalska, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Maria Jarczewska, Paweł Kukołowicz, Maria Czermińska, Romuald Gajewski, Marzena Morawska.
Tytuł: Przeszczepianie szpiku po przygotowaniu chemioterapią i napromienieniu całego ciała. 1 : Podstawy kliniczno-radiobiologiczne.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1986 : 36, 4, s. 257-268, il., tab., bibliogr. 40 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

90/355
Autorzy: Paweł Kukołowicz, Maria Czermińska, Romuald Gajewski, Marzena Morawska, J. Meder, Zofia Dańczak-Ginalska, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Maria Jarczewska.
Tytuł: Przeszczepianie szpiku po przygotowaniu chemioterapią i napromienieniu całego ciała. 2 : Technika i dozymetria napromieniania całego ciała.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1986 : 36, 4, s. 269-279, il., bibliogr. 11 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

91/355
Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Maria Jarczewska, Irena Federowicz, Jacek Nowak, Romuald Carewicz, Zofia Dańczak-Ginalska, J. Meder, Paweł Kukołowicz, Maria Czermińska, Romuald Gajewski, Marzena Morawska.
Tytuł: Przeszczepianie szpiku po przygotowaniu chemioterapią i napromienieniu całego ciała. 3 : Opis przypadku.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1986 : 36, 4, s. 280-287, il., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

92/355
Autorzy: Ś. Ziemlański, M. Wartanowicz, A. Kłos, A[licja] Rączka, M[irosław] Kłos.
Tytuł: The effects of ascorbic acid and alpha-tocopherol supplementation on serum proteins and immunoglobulin concentrations in the elderly.
Czasopismo: Nutrit. Int.
Szczegóły: 1986 : 2, 4, 245-249, tab., bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

93/355
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak, R. Rokicka-Milewska, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Danuta Derulska, Mariusz Ratajczak, Mirosław Kłos, Jerzy Kansy, Władysław Nowakowski, Anna Skrobowska-Woźniak.
Tytuł: Autologiczny przeszczep szpiku jako próba podtrzymania całkowitej remisji u dziecka chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Tytuł równoległy: Autologous bone marrow transplantation as a trial of maintenance of complete remission in a child with acute lymphoblastic leukaemia.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1986 : 61, 3, 177-180, il., bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

94/355
Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 66
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

95/355
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, E. Panasiuk, B[ożena] Pietrzak, C[ezary] Szczylik, A[licja] Rączka, A[nna] Fuksiewicz, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów /Towarzystwo Internistów Polskich
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 49-50
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

96/355
Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s. 66
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

97/355
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, E. Panasiuk, B[ożena] Pietrzak, C[ezary] Szczylik, A[licja] Rączka, A[nna] Fuksiewicz, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s. 49-50
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

98/355
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Mariusz Z. Ratajczak, J. Pejcz, D. Jaskulski, Paweł Górnaś.
Tytuł: Success of bone marrow transplantation in congenital diamond-blackfan anaemia : a case report.
Czasopismo: Eur. J. Haematol.
Szczegóły: 1987 : 38, 2, 204-206, il., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

99/355
Autorzy: Mirosław Kłos, Aleksander Badowski, Władysław Markowski, Witold Witczak.
Tytuł: Terapia infuzyjna na polu walki.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 11-12, 649-654, bibliogr. 37 poz.
Uwagi: 2 Konferencja Farmaceutów Wojskowych, Łódź, 26.09.1986.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

100/355
Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos.
Tytuł: Plazmafereza lecznicza - obecne możliwości i ich perspektywy.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1987 : 42, 39, 1211-1214, bibliogr. 65 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

101/355
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, D. Jaskulski, J. Pejcz, Elżbieta Urbanowska, Paweł Górnaś.
Tytuł: Praktyczne problemy przeszczepiania szpiku na podstawie własnych doświadczeń.
Tytuł równoległy: Practical problems of bone marrow transplantation in the light of our experiences.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1987 : 42, 24, 753-756, 2 il., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

102/355
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Elżbieta Zaraś, Zbigniew Wąsek, Janina Borkowska, Aleksander Ligęziński, Karina Jahnz-Różyk, Mirosław Kłos.
Tytuł: Subpopulacja limfocytów t OKT-4 i OKT-8 u chorych na astmę oskrzelową.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1987 : R. 42, nr 29, s. 877-879, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum., rez.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

103/355
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Zbigniew Wąsek, Elżbieta Zaraś, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos.
Tytuł: Wstępne badania nad zastosowaniem plazmaferezy w leczeniu ciężkich stanów astmatycznych w przebiegu atopowej astmy oskrzelowej.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1987 : 42, 39, 1226-1229, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

104/355
Autorzy: Mirosław Kłos, Aleksander Badowski, Witold Witczak.
Tytuł: Możliwości leczenia krwią i płynami krwiozastępczymi w masowych stratach sanitarnych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 1-2, 1-6, bibliogr. 21 poz.
Uwagi: Referat wygłoszony na II Konferencji Farmaceutów Wojskowych, Łódź, 26.09.1986.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

105/355
Autorzy: J[anusz] Ziemka, Mirosław Kłos, J. Knap.
Tytuł: Próba szczepienia śródskórnego małymi dawkami szczepionki H-B-VAX MSD personelu Kliniki Chorób Zakaźnych.
Tytuł równoległy: A trial of intradermal vaccination with small doses of H-B-Vax MSD Vaccine in the personnel of an Infecious Diseases Department.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 645-647, bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

106/355
Autorzy: Aleksander Badowski, Mirosław Kłos, J. Lorek.
Tytuł: Zagadnienia współczesnej transfuzjologii / Problems of modern transfusiology.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 11-12, 744-751, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

107/355
Autorzy: Janusz Ziemka, Mirosław Kłos, J. Knap.
Tytuł: Próba szczepienia śródskórnego szczepionką H-B-Vax personelu kliniki chorób zakaźnych CSK WAM.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz. 2
Adres wydawniczy: Puławy, 1988
Strony: s. 581-583, bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

108/355
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Jerzy Sulik, Mirosław Kłos.
Tytuł: Szczepienia ochronne przeciwko WZWB wśród personelu i pacjentów stacji dializ. Doświadczenia wstępne.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Puławy, 16-18 wrzesień 1988. Cz. 2
Adres wydawniczy: Puławy, 1988
Strony: s. 584-587, tab.
Typ publikacji: PPZ
Polskie hasła przedmiotowe:

109/355
Autorzy: M. Matysiak, M[irosław] Kłos, M. Ochocka.
Tytuł: Fibronectin as a supportive therapy in acute leukemia.
Czasopismo: Med. Pediat. Oncol.
Szczegóły: 1988 : 16, 6, s. 446
Uwagi: Streszcz. ref. 20 Spotkanie Międzynarodowego Stowarzyszenia Onkologii Pediatrycznej, Trondheim, 22-26 Sierpnia 1988
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

110/355
Autorzy: Michał Matysiak, Mirosław Kłos, M. Ochocka.
Tytuł: Fibronektyna - nowy środek w leczeniu powikłań chemioterapii u dzieci z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego.
Tytuł równoległy: Fibronectin - a new agent in the treatment of the complications of chemotherapy in children with neoplasia of hematopoietic system.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1988 : 63, 11, 728-732, tab., bibliogr. 29 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

111/355
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, H. Matej, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, E. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, Jacek Nowak.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku identycznego w układzie HLA. Pierwsze wyniki.
Tytuł równoległy: Allogenic bone marrow transplantations, identical in HLA system. Preliminary results.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 125-130, tab., bibliogr. 21 poz., sum., rez.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  112/355
  Autorzy: Cezary Szczylik, Mariusz Ratajczak, Zbigniew Dumański, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Zbigniew Rybicki, Mirosław Kłos, Sławomir Zaboklicki, Piotr Zaborowski, B. Nowakowska, Henryk Matej, Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Odrzucenie allogenicznego przeszczepu szpiku. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Rejection of allogenic marrow transplant. Case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1988 : 79, 1, 30-37, ryc., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/355
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Irena Federowicz, Maria Jarczewska, Jacek Nowak, Romuald Carewicz, Jarosław Nowosielski.
  Tytuł: Udana autotransplantacja krążących komórek macierzystych w ostrej białaczce mieloblastycznej.
  Tytuł równoległy: A successful autotransplantation of circulating stem cells in acute myeloblastic leukemia.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1988 : 79, 4, 207-212, il., tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/355
  Autorzy: J[erzy] Kruszewski, M[irosław] Kłos, J. Nowak, Z[bigniew] Wąsek.
  Tytuł: Frequency oh HLA A1, A3, B7 and B8 antigens apperance in atopics population in Poland.
  Tytuł całości: W: The Congress of Allergology and Clinical Immunology of the Socialist Countries : Abstracts
  Adres wydawniczy: Warsaw, 1988
  Strony: s. 93
  Typ publikacji: ZSZ

  115/355
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Matej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, Ewa Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation for HLA-identical siblings following conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide. First results.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1989 : 116, 3-4, 403-408, 3 tab., bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum nt. transplantacji szpiku kostnego, w kooperacji z Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologii Krwi NRD, Lipsk, 29-30.07.1987.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/355
  Autorzy: Aleksander Badowski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Zachowanie się wybranych wskaźników odporności immunologicznej u chorych po dużych zabiegach operacyjnych.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1989 : 14, 3-4, 207
  Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Gdańsk 27-30.09. 1989
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  117/355
  Autorzy: J. Grzybowski, E. A. Trafny, J. Wrembel-Wargocka, J. Patzer, D. Dierżanowska, I. Zawitowska-Marciniak, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Amount, avidity, and specificity of antibodies to Pseudomonas aeruginosa in normal human sera.
  Czasopismo: J. Clin. Microbiol.
  Szczegóły: 1989 : 27, 6, 1367-1371
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Aleksander Badowski.
  Tytuł: Kierunki rozwoju transfuzjologii.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 5-6, 366-369
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/355
  Autorzy: K. Madaliński, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Post-transfusion hepatitis.
  Tytuł całości: W: Transfusion in Europe : Proceedings of the First ISBT Regional Congress European Region, Lugano, 7-10 May, 1989
  Adres wydawniczy: [b.m.] : ISBT, [1989]
  Strony: s. 169-175, il., 2 tab., bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/355
  Autorzy: J. Heil, G. Reifferscheid, E. Pischtschan, M[irosław] Kłos, H. D. Jungblut, R. K. Zahn.
  Tytuł: A microplate version of the DNA-synthesis inhibition test for rapid detection of DNA-alteration potentials.
  Czasopismo: Analytical biochemistry
  Szczegóły: 1990 : Vol. 187, nr 2, s. 314-317, bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 0003-2697
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.189
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  121/355
  Autorzy: M. Matysiak, M. Ochocka, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Fibronectin in stomatitis therapy of leukemic children.
  Czasopismo: Haematology and Blood Transfusion
  Szczegóły: 1990 : Vol. 33, s. 587-589, bibliogr. 20 poz.
  Uwagi: Büchner T., Schellong G., Hiddemann W., Ritter J. (eds) Acute Leukemias II. Berlin, ISBN 978-3-540-50984-4; Proceedings Paper ;Hamatologie und Bluttransfusion ISSN 0440-0607.
  ISSN: 0171-7111
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  122/355
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Hemafereza lecznicza.
  Czasopismo: Medycyna 2000
  Szczegóły: 1990 : T. 1, nr 6, s. 14-15, streszcz.
  ISSN: 1230-4565
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/355
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Zbigniew Wąsek.
  Tytuł: Częstość występowania antygenów HLA antigens A,B,C u chorych z chorobami atopowymi w Polsce.
  Tytuł równoległy: HLA antigens frequencies in the population of the Polish atopies.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 42-44, 851-854, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/355
  Autorzy: K. Jarek, Mirosław Kłos, Zbigniew Dumański.
  Tytuł: Badania doświadczalne nad wytrzymałością komórek mielinowych w ludzkich nerwach obwodowych, pobranych przeżyciowo i pośmiertnie, poddanych konserwacji.
  Tytuł równoległy: Experimental investigations of the viability of myelin cells of human nerves obtained during life or after death and preserved.
  Czasopismo: Probl. Lek.
  Szczegóły: 1990 : T. 29, nr 3-4, s. 443-448, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
  ISSN: 0478-3824
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/355
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Maria Jarczewska, Irena Federowicz, Grażyna Ostrowska, Jarosław Nowosielski, Romuald Carewicz, Dorota Witman, Andrzej Kański, Alicja Rączka, Ewa Szulkowska.
  Tytuł: Pierwsze własne doświadczenia z allo- i autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych.
  Tytuł równoległy: The first experiences with allotransplantation and autotransplantation of haematopoietic stem cells.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 43, 23-24, 1155-1163, 3 tab., bibliogr. 11 poz., res., sum.
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/355
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Madej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, B. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation from HLA-identical siblings following conditioning with busulphan and cyclophosphamide.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 4, s. 441-447, tab., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/355
  Autorzy: W. Fryze, R. Obiedziński, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Współistnienie stwardnienia rozsianego i miastenii.
  Tytuł równoległy: Coexistence of multiple sclerosis and myasthenia gravis.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 25, 2, 259-262, bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/355
  Autorzy: E. Panasiuk, Cezary Szczylik, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena niektórych parametrów immunologicznych u chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową(CADO).
  Tytuł równoległy: Evaluation of the some immunologic parameters in patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1991 : 86, 2, 88-93, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Przeciwciała anty-HCV u wielokrotnych biorców krwi i preparatów krwiopochodnych.
  Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 20-22 czerwiec 1991: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Poznań : Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, 1991
  Strony: s. 93
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Włodzimierz Szczepański.
  Tytuł: Występowanie przeciwciał anty-CMV u krwiodawców.
  Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 20-22 czerwiec 1991: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Poznań : Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, 1991
  Strony: s. 93
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zastosowanie aparatu Ultralite do plazmaferez preparatywnych.
  Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 20-22 czerwiec 1991: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Poznań : Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, 1991
  Strony: s. 22
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/355
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Romuald Carewicz, Irena Federowicz.
  Tytuł: GVHD or toxic epidermal necrolysis or both?
  Tytuł całości: W: 18th Annual Meeting of the Europea Group for Bone Marrow Translantation, Stocholm, Sweden, 1992
  Adres wydawniczy: [Stockholm, 1992]
  Strony: abst. 17
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, A. Piotrowska, J. Pachecka.
  Tytuł: Poziom ferrytyny w surowicy wieloletnich dawców krwi.
  Tytuł całości: W: Materiały XI Naukowego Zjazdu PTDL. Łódź, 29.06-1.07.1992: streszczenia referatów. .
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  134/355
  Autorzy: W. Fryze, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Katarzyna Bieganowska, Walentyna Szirkowiec.
  Tytuł: The association of HLA histocompatibility antigens with multiple sclerosis.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1992 : 17, 2, 91-100, tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/355
  Autorzy: W. Fryze, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Katarzyna Bieganowska, Walentyna Szirkowiec.
  Tytuł: Związek antygenów zgodności tkankowej ze stwardnieniem rozsianym w Polsce.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1992 : 17, 3, 194
  Uwagi: - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/355
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk-Jarzyło, Bożena Pietrzak, Cezary Szczylik, Alicja Rączka, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Wpływ dootrzewnowego podawania sandoglobuliny na zawartość IgG - 165 - płynu otrzewnowego u chorych leczonych standardową dializą otrzewnową (SDO).
  Tytuł równoległy: Influence of intraperitoneal sandoglobulin infusion (SI) on IgG peritoneal effluent (PE) concentration in patients treated with standard peritoneal dialysis (SPD).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1992 : 87, 1, 14-20, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/355
  Autorzy: J. Juszczyk, Mirosław Kłos, J. Flieger, P. Migdalski, W. Szczepaniak, H. Skalisz.
  Tytuł: Anty-HCV przeciwko antygenom strukturalnym i niestrukturalnym.
  Tytuł równoległy: Anti-HCV against structural and non-structural antigens.
  Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
  Szczegóły: 1993 : T. 29, nr 1, s. 13-18, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/355
  Autorzy: Aleksander Badowski, Mirosław Kłos, J. Lorek.
  Tytuł: Następstwa hemodynamiczne i narządowe utraty krwi.
  Tytuł równoległy: Haemodynamic and organ-related consequences of blood loss.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 3-4, 176-180, il.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/355
  Autorzy: Aleksander Badowski, Mirosław Kłos, J. Lorek.
  Tytuł: Wybrane zagadnienia z fizjopatologii krwi i hematologiczne następstwa jej utraty.
  Tytuł równoległy: Selected problems from the physiopathology of blood and haematological consequences of its loss.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 1-2, 61-66
  Uwagi: - 14 Konferenccja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów W.P. "Wybrane zagadnienia z fizjopatologii krwotoku i wstrząsu krwotocznego, Wrocław (PL), 03-04.10.1990.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/355
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, J. Bogacka, Jolanta Korsak, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zespół hiperklacemiczny u chorego na raka płuca - próba leczenia plazmaferezą.
  Tytuł równoległy: Hipercalcemia in a lung cancer patients - a trial of plasmopheresis.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 1993 : T. 61, nr 9-10, s. 525-527, bibliogr. 9 poz.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/355
  Autorzy: J. Przybyłowski, Mirosław Kłos, E. Kisiel, H. Mierzwa-Ślefarska.
  Tytuł: Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu krwinek czerwonych e świetle obserwowanych dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency in erythrocytes observed in two clinical cases.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1993 : T. 90, nr 1, s. 72-77, bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Postępy w leczeniu krwią i preparatami krwiopochodnymi.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1993 : 3, wyd. spec., 7-10
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/355
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: High serum levels of allergen specific IgG-4 (asIgG-4) for common food allergens in healthy blood donors.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 1994 : 42, 4, 259-261, tab., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/355
  Autorzy: M. Przygoda, M[irosław] Kłos, J[olanta] Korsak, J. Kijewski, W[łodzimierz] Szczepański.
  Tytuł: Aktualny stan badań nad patofizjologią hemostazy.
  Tytuł całości: W: III Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kościelisko, 17-19 listopada 1994 r. : Program, Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1994]
  Strony: s. 66-68, Abstr. 40
  Uwagi: [Maszyn. powiel.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  145/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Juliusz Reiss, Irena Zawitowska-Marciniak, Zbigniew Banaszkiewicz.
  Tytuł: Badanie stężenia przeciwciał tężcowych u krwiodawców wojskowych.
  Tytuł równoległy: Determination of tetanus antibody concentration in soldiers donating blood.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 243-248, tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Włodzimierz Szczepański, Jolanta Gawęda, Marek Maruszyński.
  Tytuł: Częstość występowania przeciwciał anty-HCV u dawców krwi i osocza oraz chorych. Ocena przydatności stosowanych testów w wykrywaniu anty-HCV.
  Tytuł całości: W: Materiały Sympozjum: Postępy badań nad wirusowym zapaleniem wątroby typu C, Zeszyty Hepatologiczne 7, Warszawa, 24 lutego 1994 roku / red. Jacek Juszczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1994
  Strony: s. 30-34, 7 tab., bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/355
  Autorzy: W[łodzimierz] Szczepański, W. Halota, J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Badania własne nad zakażeniami HTLV I/II w Polsce.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów WP, Rynia k/Warszawy, 8-10.12.1994r. : program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1994]
  Strony: s. 27
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Epidemiologiczne aspekty zakażeń HIV i AIDS w świecie.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, Rynia k/Warszawy, 8-10.12.1994 r. : program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1994]
  Strony: s. 9
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/355
  Autorzy: Edward Stanowski, Mirosław Kłos, Witold Witczak, Jolanta Korsak, Zdzisław Daciewicz.
  Tytuł: Możliwości i własne doświadczenia w stosowaniu różnych metod autotransfuzji.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, Rynia k/Warszawy, 8-10.12.1994 r. : program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1994]
  Strony: s. 23
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/355
  Autorzy: J[olanta] Gawęda, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Nosicielstwo HBV i HCV wśród wojskowych honorowych dawców krwi i osocza.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, Rynia k/Warszawy, 8-10.12.1994 r. : program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1994]
  Strony: s. 2
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/355
  Autorzy: Jolanta Korsak, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Transfuzje krwi i preparatów krwiopochodnych w transplantacjach wątroby.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, Rynia k/Warszawy, 8-10.12.1994 r. : program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1994]
  Strony: s. 10
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Wojskowe Służby krwi w integrującej się Europie.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, Rynia k/Warszawy, 8-10.12.1994 r. : program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1994]
  Strony: s. 8
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/355
  Autorzy: Włodzimierz Szczepański, J[olanta] Gawęda, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zakażenia HIV wśród żołnierzy i chorych leczonych w WZL.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, Rynia k/Warszawy, 8-10.12.1994 r. : program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1994]
  Strony: s. 26
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Witold Witczak.
  Tytuł: Blood transfusion therapy and infusion therapy in the field - our retrospective view.
  Tytuł całości: W: 6th Seminar on the Management of War Wounds. Geneve, 21-23 April 1995: abstract
  Adres wydawniczy: [Geneve, 1995]
  Strony: s. 59
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/355
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, T[eresa] Czajka, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak, K[atarzyna] Budziszewska.
  Tytuł: Obturacyjna choroba płuc u chorego po przeszczepieniu szpiku kostnego.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 167
  Uwagi: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 21-22.06.1995. Referaty programowe i streszcz. prac oryginalnych.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/355
  Autorzy: Jacek Nowak, Stanisław Zabielski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Asocjacje antygenów HLA z łuszczycą.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 198
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  157/355
  Autorzy: Jacek Nowak, Elżbieta Graczyk, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Badania własne nad resuspendowaniem koncentratów krwinek czerwonych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 212-213
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/355
  Autorzy: W[łodzimierz] Szczepański, W[aldemar] Halota, J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Badania własne nad zakażeniami HTLV I/II w Polsce.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 214
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Nosicielstwo HBV i HCV wśród dawców krwi i osocza.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 218
  Konferencja: , Warszawa, 1996.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  160/355
  Autorzy: Włodzimierz Szczepański, Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zakażenia HIV wśród żołnierzy i chorych leczonych w WZL.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 219
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/355
  Autorzy: Zygmunt Jazurek, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Możliwości wykorzystania komputerowego programu CADS do masowych badań klinicznych oraz do kwalifikacji dawców.
  Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
  Szczegóły: 1995 : T. 31, supl., s. 102, Poster
  Konferencja: , Warszawa, 1995.09.21
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  162/355
  Autorzy: Jacek Nowak, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Właściwości immunomodulacyjne preparatów krwiopochodnych.
  Tytuł równoległy: Immunomodulatory properties of blood products.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1995 : 51, 22, 974-980, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  163/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Włodzimierz Szczepański, Jolanta Gawęda.
  Tytuł: Sytuacja epidemiologiczna zakażeń HIV/AIDS w wojsku.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Wrocław 29-30 września 1995 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1995]
  Strony: s. 34
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, W[aldemar] Halota, W[łodzimierz] Szczepański, E[wa] Topczewska-Staubach, J[olanta] Gawęda, A[rkadiusz] Kuziemski, A[nita] Olczak.
  Tytuł: Zakażenia HTLV I/II oraz innymi wirusami w wybranych środowiskach narkomanów.
  Tytuł całości: W: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, Wrocław 29-30 września 1995 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1995]
  Strony: s. 64
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  165/355
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Paweł Maleszka.
  Tytuł: Allergen specific IgG-4 (aslgG-4) for common food allergens in patients with food allergy, food intolerance and/or suspected food allergy, and in healthy people, and it's dependence on diet.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 1, 2, 24-32, tabl., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zakład Transfuzjologii i Transplantologii.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, supl. 3, s. 108-110
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PH
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  167/355
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, A. Łyczek, Barbara Betiuk, Ewa Szulkowska, Jacek Nowak.
  Tytuł: Double allogeneic bone marrow transplantation in aplastic anemia.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 169
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  168/355
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, T[eresa] Czajka, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak.
  Tytuł: Obstructive lung disease after allogeneic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 170
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  169/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Twoja krew ratuje życie.
  Czasopismo: Skalpel
  Szczegóły: 1995 : 5, 6, 39-41
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  170/355
  Autorzy: J[acek] Nowak, J[arosław] Malczyński, M[irosław] Kłos, B[ronisław] Stawarz.
  Tytuł: Badanie wpływu ESWL na stan krążących krwinek czerwonych.
  Tytuł równoległy: ESWL influence on circulating erythrocytes.
  Czasopismo: Urologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 48, nr 4, s. 277-283, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0500-7208
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  171/355
  Autorzy: Jacek Nowak, Elżbieta Graczyk, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Own experiences with resuspended red blood cells concentrates.
  Tytuł całości: W: V Regional (IV European) Congress of International Society of Blood Transfusion (ISBT), Venezia, 2-5 July 1995: Abstracts
  Adres wydawniczy: [Venezia, 1995]
  Strony: s. 277
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  172/355
  Autorzy: W[łodzimierz] Szczepański, W[aldemar] Halota, J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Own studies on HTLV I/II infection in Poland.
  Tytuł całości: W: V Regional (IV European) Congress of International Society of Blood Transfusion (ISBT), Venezia, 2-5 July, 1995: Abstracts
  Adres wydawniczy: [Venezia, 1995]
  Strony: s. 153
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  173/355
  Autorzy: J[acek] Nowak, S[tanisław] Zabielski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: The genetical and immunological markers at psoriasis in young men.
  Tytuł całości: W: V Regional (IV European) Congress of ISBT. Venezia, 2-5 July 1995: Abstracts
  Adres wydawniczy: [Venezia, 1995]
  Strony: s. 277
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  174/355
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak.
  Tytuł: Obstructive lung disease after allogenic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 1996 : 17, Suppl. 1, 615
  Uwagi: 22nd Annual Meeting of the EBMT and 12th Meeting of the Nurses Group, Vienna (Austria), 3-7.03.1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  175/355
  Autorzy: Jacek Nowak, Stanisław Zabielski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: The associations of HLA with psoriasis / Asocjacja antygenów zgodności tkankowej z łuszczycą.
  Czasopismo: Central European Journal of Immunology
  Szczegóły: 1996 : T. 21, nr 3, s. 226-229, tab, bibliogr. 18 poz., streszcz.
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  176/355
  Autorzy: Jacek Nowak, Jarosław Malczyński, Mirosław Kłos, Bronisław Stawarz.
  Tytuł: Zastosowanie indeksu wrażliwości osmotycznej do oceny oporności osmotycznej erytrocyów.
  Tytuł równoległy: Usefulness of osmotic fragility index in erythrocyte osmotic resistance evaluation.
  Czasopismo: Diagn. Lab.
  Szczegóły: 1996 : 32, 4, 673-680, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  177/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Jolanta Gawęda.
  Tytuł: Program zapobiegania zakażeniom HIV w wojsku.
  Tytuł całości: W: I International Symposium on AIDS, 20-22 November 1996 Bydgoszcz: streszczenia, summary
  Adres wydawniczy: [Bydgoszcz, 1996]
  Strony: 42
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Program of prevention of HIV infection in military service. Tamże s. 43.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  178/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, W[itold] Witczak, J. Szklennik.
  Tytuł: Masywne przetaczanie krwi.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Wybrane zagadnienia współczesnej transfuzjologii w ortopedii i chirurgii urazowej", Kudowa Zdrój 26.09 - 28.09.1996 r.: streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Kudowa Zdrój, 1996]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  179/355
  Autorzy: J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Ryzyko zakażeń wirusowych i bakteryjnych po przetoczeniu krwi i preparatów krwiopochodnych.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Wybrane zagadnienia współczesnej transfuzjologii w ortopedii i chirurgii urazowej", Kudowa Zdrój 26.09 - 28.09.1996 r.: streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Kudowa Zdrój, 1996]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  180/355
  Autorzy: J[olanta] Korsak, J[arosław] Malczyński, B[ronisław] Stawarz, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Własne doświadczenia z zastosowaniem autotransfuzji planowej.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Wybrane zagadnienia współczesnej transfuzjologii w ortopedii i chirurgii urazowej", Kudowa Zdrój 26.09 - 28.09.1996 r.: streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Kudowa Zdrój, 1996]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  181/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, W[itold] Witczak, J. Szklennik, W[łodzimierz] Szczepański.
  Tytuł: Zastosowanie preparatów krwiopochodnych w chirurgii.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Wybrane zagadnienia współczesnej transfuzjologii w ortopedii i chirurgii urazowej", Kudowa Zdrój 26.09 - 28.09.1996 r.: streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Kudowa Zdrój, 1996]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  182/355
  Autorzy: W[łodzimierz] Szczepański, J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Ocena stanu epidemiologicznego zakażeń HCV wśród honorowych dawców krwi i osocza, żołnierzy służby zasadniczej w wieku 19-23 lat.
  Tytuł całości: W: Materiały I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego "Postępy w diagnostyce chorób wątroby", 30 maja 1996, Szczecin
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 1996]
  Strony: s. 60
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  183/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Gawęda, W[łodzimierz] Szczepański, W[aldemar] Halota, E[wa] Topczewska-Staubach.
  Tytuł: Występowanie przeciwciał anty-HEV u krwiodawców, chorych dializowanych i osób z grup ryzyka.
  Tytuł całości: W: Materiały I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego "Postępy w diagnostyce chorób wątroby", 30 maja 1996, Szczecin
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 1996]
  Strony: s. 51
  Uwagi: Plakat
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  184/355
  Autorzy: J[olanta] Gawęda, W[łodzimierz] Szczepański, M[irosław] Kłos, W[aldemar] Halota, E[wa] Topczewska-Staubach.
  Tytuł: Zakażenia wirusami hepatropowymi (HBV, HCV, HEV) w grupie zakażonych HIV.
  Tytuł całości: W: Materiały I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego "Postępy w diagnostyce chorób wątroby", 30 maja 1996, Szczecin
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 1996]
  Strony: s. 58
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  185/355
  Autorzy: Paweł Migdalski, Jacek Juszczyk, Jan Flieger, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos, Waldemar Halota.
  Tytuł: Odpowiedź humoralna w zakażeniach wirusem C zapalenia wątroby; rodzaje anty-HCV i typy reaktywności oceniane wskaźnikiem BLOT-indeks.
  Tytuł równoległy: Humoral response in hepatitis C infections; types of anti-HCV and reactivity evaluated using BLOT-index.
  Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
  Szczegóły: 1996 : T. 50, nr 1-2, s. 15-22, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  186/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Aktualna sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS na świecie i zadania dla wojskowej służby zdrowia.
  Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, 28-30.11.1996 Rynia k/Warszawy: Program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1996]
  Strony: s. 10
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  187/355
  Autorzy: Jolanta Korsak, Jarosław Malczyński, Mirosław Kłos, Bronisław Stawarz.
  Tytuł: Autotransfuzja planowa - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, 28-30.11.1996 Rynia k/Warszawy: Program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1996]
  Strony: s. 14
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  188/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Częstość występowania przeciwciał anty-B19 u dawców krwi i w wybranych grupach chorych.
  Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, 28-30.11.1996 Rynia k/Warszawy: Program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1996]
  Strony: s. 6
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  189/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych a zakażenia pooperacyjne.
  Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, 28-30.11.1996 Rynia k/Warszawy: Program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1996]
  Strony: s. 13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  190/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: "Sztuczna krew" - aktualny stan badań nad zastosowaniem klinicznym.
  Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, Rynia k. Warszawy, 28-30.11.1996 : streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1996]
  Strony: , s. 11.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  191/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos, Włodzimierz Szczepański, Eugeniusz Dziuk, Maria Konieczna.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna oznaczania stężenia neopteryny.
  Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego. 28-30.11.1996 Rynia k/Warszawy: Program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1996]
  Strony: s. 7
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  192/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Jolanta Gawęda, Włodzimierz Szczepański.
  Tytuł: Zakażenia HTLV/II - problem epidemiologiczny, diagnostyczny i kliniczny.
  Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, 28-30.11.1996 Rynia k/Warszawy: Program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1996]
  Strony: s. 12
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  193/355
  Autorzy: Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zastosowanie preparatów immunoglobulin.
  Tytuł całości: W: XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, 28-30.11.1996 Rynia k/Warszawy: Program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1996]
  Strony: s. 29
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  194/355
  Autorzy: J[erzy] Strużyna, J. Lisiewicz, Z. Pojda, K. Machaj, J. Grzybowski, M[irosław] Kłos, F. Korczyk.
  Tytuł: Improved method of wound healing using granulocyte-macrophage colony-stimulating factor.
  Tytuł całości: W: XXXI International Congress on Military Medicine, Oct. 11-17, 1996, Beijing, China
  Adres wydawniczy: [Beijing, 1996]
  Strony: s. 121
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  195/355
  Autorzy: A. Kaliwoszka, M[irosław] Kłos, J. Malewica [Malewicz].
  Tytuł: Program of prevention of HIV infections in Polish Aremed Forces.
  Tytuł całości: W: XXXI International Congress on Military Medicine, Oct. 11-17, 1996, Beijing, China
  Adres wydawniczy: [Beijing, 1996]
  Strony: s. 118
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  196/355
  Autorzy: A. Kaliwoszka, M[irosław] Kłos, J. Malewicz.
  Tytuł: Supplying of blood and blood products and infusion fluids in Polish Armed Forces in case of catastrophe.
  Tytuł całości: W: XXXI International Congress on Military Medicine, Oct. 11-17, 1996, Beijing, China
  Adres wydawniczy: [Beijing, 1996]
  Strony: s. 119
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  197/355
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, P[rzemysław] Szwech, A[dam] Kruszewski, E[lżbieta] Urbanowska, P[iotr] Zaborowski, L[udwik] Grzeniewski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Analiza stanu zdrowia rekonwalescentów w więcej niż 10 lat po przeszczepieniu allogenicznego szpiku.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 191-192
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.09.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  198/355
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Analiza wskaźników hemoreologicznych i mikrokrążenia skórnego po transfuzji krwi.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 291
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26 września 1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  199/355
  Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, E[lżbieta] Urbanowska, J. Śpiewankiewicz, B. Krawczyk, A[dam] A. Kruszewski, K[rzysztof] Ilnicki, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Preparatyka i testowanie krwi pępowinowo-łożyskowej do celów jej przechowania i ewentualnego przeszczepienia.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, supl. 3 : XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, 220
  Uwagi: 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Kraków, 25-26.10.1997.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  200/355
  Autorzy: W[aldemar] Halota, M[ałgorzata] Pawłowska, M[irosław] Kłos, E[wa] Smukalska, S. Kohan, M[ariusz] Wysocki.
  Tytuł: HCV serotypes among polish children and adolescens.
  Tytuł całości: W: Belorussian-Polish-Ukrainian Falk Symposium "New trends in diagnosis and treatment of liver and colonic diseases", October 25, 1997, Lviv (Ukraine)
  Adres wydawniczy: [Lviv, 1997]
  Strony: s. 32
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  201/355
  Autorzy: Sylwia J. Lewandowska, A. Piotrowska, Krystyna Stępień, Mirosław Kłos, Jan Pachecka.
  Tytuł: Ocena metabolizmu żelaza u chorych przewlekle dializowanych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of ferrum metabolism in chronic dialyzed patients.
  Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
  Szczegóły: 1997 : T. 33, nr 3, s. 347-351, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0867-4043
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  202/355
  Autorzy: Z. Pojda, E. Machaj, M[irosław] Kłos, T. Ołdak, E. Krawczyk, J. Kuczyńska-Sicińska, R. Dębski, B. Strumiłowska-Braun.
  Tytuł: Preliminary results of the cord blood bank activities in Warsaw, Poland.
  Tytuł całości: W: Fourth International Cord Blood Congress: Proceeding / Banking, Biology & Transplants, September 6-9, 1997, Rapallo, Portofino Italy
  Adres wydawniczy: [Rapallo, 1997]
  Strony: s. [nlb.]
  Uwagi: *
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  203/355
  Autorzy: Paweł Migdalski, Jan Flieger, Jacek Juszczyk, Katarzyna Świętek, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Objawowe wirusowe zapalenie wątroby typu C - obserwacje odległe.
  Tytuł równoległy: Symptomatic viral hepatitis C - long-term follow-up.
  Czasopismo: Hepatol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 4, 3, 119-125, 2 ryc., 3 tab., bibliogr. 30 poz. sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  204/355
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek, E[wa] Szulkowska.
  Tytuł: Influence of blood transfusion on skin microcirculation and hemorheological parameters.
  Czasopismo: Infusionstherapie und Transfusionsmedizin
  Szczegóły: 1997 : Vol. 24, nr 4, s. 301
  Konferencja: , Frankfurt, 1997.10.01
  ISSN: 1019-8466
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  205/355
  Autorzy: Włodzimierz Rogowiec, Jerzy Kruszewski, Mirosław Kłos, Włodzimierz Szczepański.
  Tytuł: Występowanie przeciwciał anty-HAV u chorych i personelu medycznego.
  Tytuł równoległy: Incidence of ati-HAV antibodies in patients and hospital staff.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : 73, 9-10, 469-474, ryc., tab., bibliogr. 8 poz. sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  206/355
  Autorzy: W. Fryze, A. Członkowska, Katarzyna Bieganowska, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, R. Obiedziński, Walentyna Szirkowiec.
  Tytuł: Antygeny HLA II klasy u chorych na stwardnienie rozsiane z regionu Warszawy i Gdańska.
  Tytuł równoległy: Class II HLA antigens in patients with multiple sclerosis from Warsaw and Gdańsk regions.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 31, 2, 229-236, 2 tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  207/355
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Przemysław Szwech, Adam A. Kruszewski, Alicja Rączka, Aleksander Zakrzewski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Podskórne infuzje immunoglobulin w substancji niedoboru przeciwciał u chorej uczulonej na immunoglobuliny dożylne. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Subcutaneous immunoglobulin substitution in a patient with antibody deficiency sensitized to intravenous immunoglobulins. Case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1997 : T. 97, nr 4, s. 359-363, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  208/355
  Autorzy: Anna Muszyńska, Jerzy Kruszewski, Mirosław Kłos, Waldemar Halota, Janusz Ślusarczyk.
  Tytuł: Czy atopia może mieć wpływ na ryzyko zakażenia HIV?
  Tytuł równoległy: Does atopy influence the risk of HIV infection?
  Czasopismo: Problemy HIV i AIDS
  Szczegóły: 1997 : T. 3, nr 2, s. 91-95, bibliogr. 24 poz., sum.
  ISSN: 1234-9496
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  209/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos, Eugeniusz Dziuk, Maria Konieczna.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna oznaczania stężenia neopteryny w diagnostyce wybranych chorób zakaźnych.
  Tytuł całości: W: Rola laboratorium klinicznego w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń szpitalnych : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków WP, WZW "Jawor" Solina, 14-16.05.1997
  Adres wydawniczy: Solina, 1997
  Strony: Ref. 17
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  210/355
  Autorzy: W[łodzimierz] Szczepański, W[łodzimierz] Rogowiec, J[erzy] Kruszewski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Zakażenia wirusami hepatotropowymi jako problem zakażeń wewnątrzszpitalnych.
  Tytuł całości: W: Rola laboratorium klinicznego w zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń szpitalnych : XVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Analityków WP, WZW "Jawor" Solina, 14-16.05.1997
  Adres wydawniczy: Solina, 1997
  Strony: Ref. 11
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  211/355
  Autorzy: Anna Muszyńska, Jerzy Kruszewski, Mirosław Kłos, Waldemar Halota, Janusz Ślusarczyk.
  Tytuł: Czy atopia może mieć wpływ na ryzyko zakażenia HIV?
  Tytuł całości: W: XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Gdańsk, 19-21 września 1997: Materiały Naukowe
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 1997
  Strony: s. 148-150
  Typ publikacji: PPN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  212/355
  Autorzy: J[olanta] Korsak, D[ariusz] Blinowski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Autotransfuzje - wskazania, przeciwskazania i powikłania.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów Wojska Polskiego, Kościelisko - Zakopane 03-05.12.1997
  Adres wydawniczy: [b.m., 1997]
  Strony: s. [nlb.], [Maszyn. powiel.]
  Konferencja: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Kliniczny Oddział Chirurgiczny
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  213/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Gawęda.
  Tytuł: Choroby infekcyjne związane z transfuzjami.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów Wojska Polskiego, Kościelisko - Zakopane 03-05.12.1997.
  Adres wydawniczy: [b.m., 1997]
  Strony: s. [1 nlb.], [Maszyn. powiel.]
  Konferencja: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Kliniczny Oddział Chirurgiczny
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  214/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, W[łodzimierz] Szczepański, W[itold] Witczak.
  Tytuł: Masywne transfuzje.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów Wojska Polskiego, Kościelisko - Zakopane 03-05.12.1997 r.
  Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
  Strony: s. [nlb.] 1
  Uwagi: [Maszyn. powiel.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  215/355
  Autorzy: B[ożena] Sobecka, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Powikłania poprzetoczeniowe związane z przetoczeniami krwi i preparatów krwiopochodnych.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów Wojska Polskiego, Kościelisko - Zakopane 03-05.12.1997 r.
  Adres wydawniczy: [b.m., 1997]
  Strony: s. [1 nlb.], [Maszyn. powiel.]
  Konferencja: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Kliniczny Oddział Chirurgiczny
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  216/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Terapia składnikami krwi.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów Wojska Polskiego, Kościelisko - Zakopane, 03-05.12.1997 r.
  Adres wydawniczy: [b.m., 1997]
  Strony: s. [1 nlb.], [Maszyn. powiel.]
  Konferencja: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie, Kliniczny Oddział Chirurgiczny
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  217/355
  Autorzy: Z. Pojda, E. K. Machaj, J. Kuczyńska-Sicińska, T. Ołdak, M[irosław] Kłos, R. Szczecina, B. Strumiłowska-Braun.
  Tytuł: Collection, isolation and banking of the cord blood hematopoietic stem cells for transplantation purposes.
  Tytuł całości: W: 17th International Cancer Congress, Vol. 1 and 2.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by: M. Moraes, R. Brentani, R. Bevilacqua
  Adres wydawniczy: Bologna : MEDIMOND S R L, 1998
  Strony: s. 1397-1401, bibliogr. 4 poz.
  Konferencja: Int Union Against Canc; FAF; INCA, Rio de Janeiro, 1998.08.24
  Uwagi: Proceedings paper
  ISBN: 88-323-0824-X
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  218/355
  Autorzy: E[lżbieta] Urbanowska, J. Śpiewankiewicz, E[lżbieta] Graczyk, M[irosław] Kłos, P[rzemysław] Szwech, J[an] Peterek, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Absence of difference between cord blood and mother's peripheral blood with respect to the presence of antiviral and antiparasitic antibodies in a group of Polish donors.
  Tytuł całości: W: 3rd Eurocord Transplant Concerted Action Workshop, May 18-20, 1998, Annecy - France: Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Annecy, 1998]
  Strony: s.[nlb]
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  219/355
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek, E[wa] Szulkowska.
  Tytuł: The effect of blood transfusion on skin microcirculation and hemorheological indices.
  Tytuł całości: W: 5th NATO Blood Conference 98 (civil and military), Lisbon, Portugal, 25-27 May
  Adres wydawniczy: [Lisbon, 1998]
  Strony: s. 170
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  220/355
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Ewa Wąsak-Szulkowska, Bożena K. Budziszewska.
  Tytuł: Ocena mikrokrążenia skórnego u chorych z głęboką niedokrwistością przed i po transfuzji krwi.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 1998 : T. 4, supl. 1, s. 48-49
  Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Białystok, 4-6 czerwca 1998: streszczenia.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  221/355
  Autorzy: Jadwiga Daniluk, Cezary T. Łozowski, Beata Kasztelan, A. Dmoszyńska, Jacek Roliński, Dariusz Jawnik, Mirosław Kłos, Jan Pokora.
  Tytuł: Zmiany immunofenotypu limfocytów krwi obwodowej u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B leczonych interferonem-alfa 1n.
  Tytuł równoległy: Changes in peripheral lymphocyte subsets in patients with chronic viral hepatitis B treated with interferon-alpha 1n.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 5, 1, 27-32, 3 il., 2 tab., bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  222/355
  Autorzy: Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska, Franciszek Bulik, Mirosław Kłos, Sylwia Kołtan, Mariusz Wysocki.
  Tytuł: Serotypy HCV w populacji polskiej.
  Tytuł równoległy: HCV - serotypes in Polish population.
  Czasopismo: Hepatol. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 5, 1, 3-7, 3 tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  223/355
  Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, E[lżbieta] Urbanowska, J. Śpiewankiewicz, P[rzemysław] Szwech, K[rzysztof] Ilnicki, E[lżbieta] Graczyk, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Opracowanie metody preparowania i zamrażania komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowo-łożyskowej do celów jej przechowania i ewentualnego przeszczepienia.
  Tytuł całości: W: IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawa, 16-18 września 1998
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998]
  Strony: s. 276
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  224/355
  Autorzy: Włodzimierz Rogowiec, Janina Borkowska, Jerzy Kruszewski, Włodzimierz Szczepański, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Ocena przydatności klinicznej dwóch szybkich testów do wykrywania antygenu HBs.
  Tytuł równoległy: Assessment of clinical usefulness of two rapid tests for HBS antigen detection..
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 9-10, s. 525-530, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  225/355
  Autorzy: Ryszard Piotrowski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Military blood Donation Service in Polish armed forces during peace and special situation.
  Tytuł całości: W: Pharmacy World Congress '98 : 58th International Congress of FIP, "Building bridges for the benefit of the patient", The Hague, The Netherlands, 30 August-4 September 1998 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Hague, 1998]
  Strony: s. 70
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  226/355
  Autorzy: E. Pol, J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos, J[erzy] Kruszewski, S[ławomir] Tarka, J[anina] Borkowska, M[algorzata] Pawłowska, W[aldemar] Halota.
  Tytuł: Ocena skuteczności szczepienia przeciw Hepatitis B personelu medycznego szczepionką Engerix B.
  Tytuł równoległy: Estimation of effectivness of vaccination against Hepatitis B among medical staff with Engerix B.
  Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
  Szczegóły: 1998 : T. 52, supl., s. 50
  Konferencja: , Bydgoszcz, 1998.09.16
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  227/355
  Autorzy: Małgorzata Pawłowska, Waldemar Halota, Ewa Topczewska, M[irosław] Kłos, Arkadiusz Kuziemski, A[nita] Olczak, Barbara Jaruga.
  Tytuł: Poszczepienne stężenie anty-HBS u studentów medycyny w 5-tym roku obserwacji.
  Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
  Szczegóły: 1998 : T. 52, supl., s. 55
  Konferencja: , Bydgoszcz, 1998.09.16
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  228/355
  Autorzy: W[łodzimierz] Rogowiec, J[anina] Borkowska, J[erzy] Kruszewski, M[irosław] Kłos, S[ławomir] Tarka.
  Tytuł: Wstępne wyniki szczepień przeciwko WZW typu A przy użyciu szczepionki Havrix.
  Tytuł równoległy: Preliminary results of the Havrix vaccination.
  Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
  Szczegóły: 1998 : T. 52, supl., s. 38
  Konferencja: , Bydgoszcz, 1998.09.16
  ISSN: 0033-2100
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  229/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, W[itold] Witczak, J[olanta] Korsak, M. Brocki.
  Tytuł: Kliniczne problemy związane z masywnymi transfuzjami krwi, preparatów krwiopochodnych.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich nt. Katastrofa masowa, Łódź - Bełchatów, 28-30 maja 1998 : referaty programowe i streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
  Strony: s. 200
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  230/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Krew i preparaty krwiopochodne w świetle standardów NATO.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich nt. Katastrofa masowa, Łódź - Bełchatów, 28-30 maja 1998: Referaty programowe i streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
  Strony: s. 206
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  231/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, M. Brocki.
  Tytuł: Perspektywy zastosowania "sztucznej krwi" w stanach nagłych.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich nt. Katastrofa masowa, Łódź - Bełchatów, 28-30 maja 1998: Referaty programowe i streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
  Strony: s. 180
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  232/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, M. Brocki, J[olanta] Korsak.
  Tytuł: Terapia infuzyjna w miejscu katastrofy.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich nt. Katastrofa masowa, Łódź - Bełchatów, 28-30 maja 1998: Referaty programowe i streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
  Strony: s. 157
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  233/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Terapia krwią i preparatami krwiopochodnymi w katastrofach.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich nt. Katastrofa masowa, Łódź - Bełchatów, 28-30 maja 1998: Referaty programowe i streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
  Strony: s. 160
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  234/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Szybkie metody badań przed oddaniem krwi / aut. Jolanta Gawęda, konsultant nauk. Mirosław Kłos; film zrealizowany w technice video na zlecenie Zarządu Służby Zdrowia Szt. Gen. WP i Dowództwa Wojsk Lądowych WP.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
  Typ publikacji: FLM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  235/355
  Autorzy: Wacław Górnicki, Dariusz Blinkowski [Blinowski], Mirosław Kłos.
  Tytuł: Analiza dyskwalifikacji krwiodawców w latach 1993-1997 na materiale własnym.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 65
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  236/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Dariusz Blinowski, A. Kłos, E. Klausa, Jolanta Korsak, Wacław Górnicki, Dariusz Banachowicz, Piotr Fabijański, Dorota Kornacka, Jolanta Skolimowska.
  Tytuł: Aspekty motywacyjne oddawania krwi w wojsku - badania ankietowe.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 67
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  237/355
  Autorzy: Jolanta Korsak, Dariusz Blinowski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Autologiczni dawcy krwi jako dawcy homologiczni - badanie ankietowe.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 43
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  238/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Dariusz Blinowski, E. Klausa.
  Tytuł: Badania ankietowe pierwszorazowych krwiodawców wojskowych na temat znajomości zagadnień związanych z HIV/AIDS.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 69
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  239/355
  Autorzy: Waldemar Halota, Małgorzata Pawłowska, Łukasz Korybalski, Ewa Topczewska, Mirosław Kłos, Ewa Smukalska, Franciszek Bulik.
  Tytuł: Charaktyerystyka zakażeń HCV.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 55
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  240/355
  Autorzy: Z. Pojda, Mirosław Kłos, E. Machaj, B. Strumiłowska-Braun, T. Ołdak, Agnieszka Preś.
  Tytuł: Organizacja banku krwi pępowinowej przez Centrum Onkologii-Instytut, Zakład Transfuzjologii i Transplantologii Centralny Bank Krwi CSK WAM i Zakład Hematologii Radiacyjnej WIHIE w Warszawie.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 39
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  241/355
  Autorzy: Elżbieta Sokół-Kobielska, Mirosław Kłos, Jolanta Korsak, Witold Witczak, Tadeusz Przystasz.
  Tytuł: Preparaty krwiopochodne i płyny krwiozastępcze. Zastosowanie w stanach nagłych.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 17
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  242/355
  Autorzy: Z. Pojda, E. Machaj, B. Strumiłowska-Braun, T. Ołdak, Agnieszka Preś, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Przeszczepianie komórek krwi pępowinowej.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 37
  Uwagi: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  243/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Wojciech Marczyński, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Rola banków krwi w pobieraniu i przechowywaniu komórek, tkanek i narządów.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 27
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  244/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Janina Borkowska, Włodzimierz Rogowiec, Mirosław Kłos, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Szybkie testy w diagnostyce zakażeń HBV i HIV.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 59
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  245/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Jolanta Korsak, Jerzy Gil.
  Tytuł: Transfuzje krwi i preparatów krwiopochodnych w chorobach nowotworowych.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 25
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  246/355
  Autorzy: Jolanta Korsak, Jolanta Gawęda, Maria Konieczna, Eugeniusz Dziuk, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna oznaczania stężenia receptorów transferów u dawców krwi i pacjentów poddawanych zabiegom autotransfuzji.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 45
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  247/355
  Autorzy: Marek Przygoda, Mirosław Kłos, Andrzej Markiewicz, Janina Staniaszek, A. Olszewski.
  Tytuł: Wybrane aspekty kliniczne terapii immunoglobulinami.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  248/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, E. Klausa, Sławomir Gwozdowicz.
  Tytuł: Zakażenia bakteryjne krwi i preparatów krwiopochodnych.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 61
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  249/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zakażenia wirusami hepatotropowymi oraz innymi wirusami żołnierzy służby zasadniczej - honorowych dawców krwi.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 3
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  250/355
  Autorzy: Jolanta Korsak, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zastosowanie wybranych cytokin w terapii.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  251/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Znaczenie cytokin w transplantacjach komórek krwiotwórczych.
  Tytuł całości: W: XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego na temat "Współczesne problemy transfuzjologii i transplantologii", Wrocław, 5-6.VI.1998
  Adres wydawniczy: Wrocław : Firma Poligraficzno-Wydawnicza s.c., 1998
  Strony: s. [nlb.] 33
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  252/355
  Autorzy: J[olanta] Korsak, D[ariusz] Blinowski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Autologiczni dawcy krwi jako dawcy homologiczni - badania ankietowe.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 371
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  253/355
  Autorzy: E. Machaj, T. Ołdak, M[irosław] Kłos, B. Strumiłowska-Braun, J. Kuczyńska-Sicińska, R. Szczecina, M. Litmanowicz, M. Kruszewski, A. Gajkowska, Z. Pojda.
  Tytuł: Ilościowa i jakościowa ocena składu porcji krwi pępowinowej pozyskiwanych dla celów transplantacyjnych.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 434
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  254/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Gawęda, W. Halota.
  Tytuł: Nosicielstwo HBV, HCV i CMV wśród pierwszorazowych dawców krwi w wieku 19- 23 lat.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 371
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  255/355
  Autorzy: E. Machaj, T. Ołdak, M[irosław] Kłos, B. Strumiłowska-Braun, J. Kuczyńska-Sicińska, R. Szczecina, M. Litmanowicz, M. Kruszewski, A. Gajkowska, Z. Pojda.
  Tytuł: Optymalizacja metody przechowywania i zamrażania komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 435
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  256/355
  Autorzy: J[olanta] Gawęda, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Parwowirus B19 jako problem transfuzjologiczny.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 266
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  257/355
  Autorzy: E. Machaj, T. Ołdak, M[irosław] Kłos, M. Kruszewski, J. Kuczyńska-Sicińska, R. Szczecina, M. Litmanowicz, A. Gajkowska, Z. Pojda.
  Tytuł: Porównanie wybranych metod redukcji objętości zawiesiny bankowych komórek krwi pępowinowej.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 435-436, tab.
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  258/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Gawęda, J[olanta] Korsak, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Stężenie interleukin w przechowywanych koncentratach płytkowych.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 262-263
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  259/355
  Autorzy: J[olanta] Gawęda, J[olanta] Korsak, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna oznaczania stężenia receptorów transferyny u dawców krwi i pacjentów poddawanych zabiegom autotransfuzji.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1999 : T. 30, supl. 2, s. 372
  Uwagi: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Łódź 24-26 czerwca 1999 r. Streszczenia referatów.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  260/355
  Autorzy: Anna Muszyńska, Jerzy Kruszewski, Waldemar Halota, Janusz Ślusarczyk, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Indywidualna dynamika surowiczych stężeń IgE u zakażonych HIV.
  Tytuł równoległy: Indyvidual dynamics of serum IgE levels in HIV-infected persons.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 1999 : 4, 3, 173-177, ryc., bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  261/355
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, K[azimierz] Sułek, E[wa] Wąsak-Szulkowska, B[ożena] K. Budziszewska, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: The effect of blood transfusion on skin microcirculation and hemorheological indices.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 1999 : 94, 10, Suppl. 1 Pt. 2 of 2, 123b
  Uwagi: Abstracts for the 41st Annual Meeting of the American Society of Hematology, New Orleans (USA), December 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  262/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Korsak, J[olanta] Gawęda, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Concentration of soluble transferrin receptors in first time blood donors and autological donors.
  Czasopismo: Haematologica
  Szczegóły: 1999 : 84, Fourth Congress of the European Haematology Association, Barcelona, Spain, June 9-12, 1999 : Abstract Book, 54
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  263/355
  Autorzy: J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek, W[aldemar] Halota.
  Tytuł: Parvovirus B19 - transfusiological aspects.
  Czasopismo: Haematologica
  Szczegóły: 1999 : Vol. 84, s. 215
  Konferencja: , Barcelona, 1999.06.09
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  264/355
  Autorzy: B[arbara] Betiuk, M[aria] Konieczna, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Serum erythropoetin level during the treatment of defiviency anemias.
  Czasopismo: Haematologica
  Szczegóły: 1999 : 84, Fourth Congress of the European Haematology Association, Barcelona, Spain, June 9-12, 1999 : Abstract Book, 54
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  265/355
  Autorzy: W[aldemar] Halota, M[ałgorzata] Pawłowska, K[rzysztof] Kłos, M. Czerniawska-Ankiersztein, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Problemy związane z żywieniem zakażonych HIV i chorych na AIDS.
  Tytuł całości: W: Krajowa Konferencja Naukowa nt. "Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia", Szklarska Poręba, 22-24 wrzesień 1999 r. : Materiały
  Adres wydawniczy: [Szklarska Poręba, 1999]
  Strony: s. 131
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  266/355
  Autorzy: B[ożena] K. Budziszewska, P[iotr] Rzepecki, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Problemy żywienia w przebiegu transplantacji szpiku kostnego.
  Tytuł całości: W: Krajowa Konferencja Naukowa nt. "Higiena żywności i żywienia podstawą zdrowia" : Materiały, Szklarska Poręba, 22-24 wrzesień 1999 roku
  Adres wydawniczy: [Szklarska Poręba, 1999]
  Strony: s. 132-133
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  267/355
  Autorzy: Jolanta Korsak, Dariusz Blinowski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Autotransfuzja - wskazania, przeciwskazania, powikłania.
  Tytuł równoległy: Autotransfusion - indications, contrandications, side effects.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 505-508, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  268/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Ludzki parwowirus B19 jako problem transfuzjologiczny.
  Tytuł równoległy: Human parvovirus B 19 as a transfusiological problem.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 497-501, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  269/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Mirosław Kłos, Jerzy Kruszewski.
  Tytuł: Ocena stanu epidemiologicznego zakażeń HBV, HIV{HCV] i CMV wśród honorowych dawców krwi - żołnierzy służby zasadniczej.
  Tytuł równoległy: Epidemiological staus od HBV, HCV, and CMV infection among blood donors - soldiers.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 484-496, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  270/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Płk prof. dr hab. med. Mirosław Kłos.
  Tytuł równoległy: Col. prof. Mirosław Kłos.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 475-476, Tekst równoległy w jęz. ang.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  271/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Janina Borkowska, Mirosław Kłos, Jerzy Kruszewski, J. Chojnacki.
  Tytuł: Szybkie metody diagnostyczne w wykrywaniu zakażeń wirusowych wątroby.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 23
  Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  272/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Janina Borkowska, Mirosław Kłos, Jerzy Kruszewski, Waldemar Halota.
  Tytuł: Szybkie testy w diagnostyce zakażeń HBV i HIV.
  Tytuł równoległy: Rapid tests in the diagnosis of HBV and HIV.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 502-504, bibliogr. 4 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  273/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Transfuzjologia - wczoraj, dziś i jutro.
  Tytuł równoległy: Transfusion - yesterday, today and tomorrow.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 477-480, sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  274/355
  Autorzy: Włodzimierz Rogowiec, Janina Borkowska, Jerzy Kruszewski, Mirosław Kłos, Sławomir Tarka, Krzysztof Kłos.
  Tytuł: Wstępne wyniki szczepień przeciwko WZW typu A przy zastosowaniu szczepionki Havrix.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 53
  Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  275/355
  Autorzy: Waldemar Halota, Ewa Topczewska-Staubach, Mirosław Kłos, Małgorzata Pawłowska, Łukasz Korybalski, Franciszek Bulik.
  Tytuł: Wybrane aspekty zakażeń HCV w Polsce.
  Tytuł równoległy: Selected aspects of HCV infections in Poland.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 5-6, s. 264-268, bibliogr. 15 poz., sum.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  276/355
  Autorzy: Mirosław Kłos, Waldemar Halota, J. Chojnacki, Jerzy Kruszewski, Jerzy Gil.
  Tytuł: Zakażenia HAV, HCV, HEV, HGV jako problem epidemiologiczny i kliniczny.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 24
  Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  277/355
  Autorzy: Stanisław Zabielski, Magdalena Malinowska, Jolanta Korsak, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zastosowanie preparatu Sandoglobulin P w leczeniu chorób dermatologicznych.
  Tytuł równoległy: Sandoglobulin P treatment in some dermatological disease.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 534-537, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  278/355
  Autorzy: J[olanta] Gawęda, M[irosław] Kłos, J[erzy] Kruszewski.
  Tytuł: Aktualna sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w wojsku.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Młodzież a AIDS, Warszawa, 26-28 listopada 1999 : streszczenie
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
  Strony: s. 60
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  279/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, D[ariusz] Blinowski, J[olanta] Korsak, K[rzysztof] Kłos.
  Tytuł: Ocena znajomości problematyki HIV/AIDS wśród żołnierzy służby zasadniczej (badania ankietowe).
  Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Młodzież a AIDS, Warszawa, 26-28 listopada 1999 : streszczenie
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
  Strony: s. 60-61
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  280/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Gawęda, M. Czerniawska-Ankiersztejn.
  Tytuł: System edukacji dla żołnierzy i kadry w Wojsku Polskim w zapobieganiu zakażeniom HIV/AIDS.
  Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Młodzież a AIDS, Warszawa, 26-28 listopada 1999 : streszczenie
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1999]
  Strony: s. 61
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  281/355
  Autorzy: Ryszard Piotrowski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Military blood Donation Service in Polish armed forces during peace and special situation.
  Tytuł całości: W: Review of the presentations from the International Conference of the Military Pharmacists, Kosice on 10-14.May 1998
  Adres wydawniczy: [Kosice, 1998]
  Strony: s. 153-184
  Uwagi: International Conference of the Military Pharmacists, Kosice, 10-14 May 1998.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  282/355
  Autorzy: A. Kłos, J. Bertrandt, M[irosław] Kłos, K. Chac.
  Tytuł: Changes of selected haemotological parameters in blood of rats limited fed the diet enriched with vitamin B2, B4 and folic acid.
  Czasopismo: Scand. J. Nutr.
  Szczegóły: 1999 : 2, Suppl. 34, 67S
  Uwagi: The 8th European Nutrition Conference, Lillehammer, Norway 17-19 June 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  283/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Korsak.
  Tytuł: Immunomodulacyjny wpływ allogenicznych transfuzji krwi.
  Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XIX Konferencji Urologów Wojska Polskiego, Książ, 13 - 15 maja 1999 r
  Adres wydawniczy: [Książ, 1999]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  284/355
  Autorzy: J[olanta] Korsak, B[ronisław] Stawarz, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Własne doświadczenia w stosowaniu autotransfuzji planowanej w zabiegach urologicznych.
  Tytuł całości: W: Streszczenia referatów XIX Konferencji Urologów Wojska Polskiego, Książ, 13 - 15 maja 1999 r
  Adres wydawniczy: [Książ, 1999]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  285/355
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek, E[wa] Szulkowska, B[ożena] K. Budziszewska.
  Tytuł: The effect of blood transfusion on skin microcirculation and hemorheological indices.
  Tytuł całości: W: VI Regional European Congress of the International Society of Blood Transfusion, Jerusalem, Israel, May 9-13, 1999 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [Jerusalem, 1999]
  Strony: s. 127
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  286/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, K[rzysztof] Kłos, K. Rudnik.
  Tytuł: Roztwory hemoglobiny jako przenośniki tlenu w ostrej utracie krwi.
  Tytuł całości: W: XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Chirurgów Wojska Polskiego, Jurata 22.04-24.04.1999 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Jurata, 1999]
  Strony: s. 28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  287/355
  Autorzy: A[nna] Muszyńska, J[erzy] Kruszewski, W[aldemar] Halota, J[anusz] Ślusarczyk, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Problemy alergologiczne z uwzględnieniem indywidualnej dynamiki surowiczych stężeń IgE u zakażonych HIV.
  Tytuł równoległy: Allergic problems with regard to individual dynamics of serum IgE levels in HIV-infected patients.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 312
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  288/355
  Autorzy: K[rzysztof] Kłos, J[erzy] Kruszewski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Terapia wysokimi dawkami immunoglobulin (IVIG) ludzkich chorych z ciężką steroidozależną astmą oskrzelową.
  Tytuł równoległy: High-dose intravenous immunoglobulin therapy in patients with severe asthma.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2000 : T. 5, supl. 2, s. 249
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Łódź, 2000.08.27
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  289/355
  Autorzy: A[nna] Muszyńska, J[erzy] Kruszewski, W[aldemar] Halota, J[anusz] Ślusarczyk, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Serum IgE levels in HIV - infected patients in Poland.
  Czasopismo: Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology
  Szczegóły: 2000 : Vol. 55, nr 9, s. 894-895, bibliogr. 6 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Anna Muszyńska
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZEM
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.385
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  290/355
  Autorzy: J[olanta] Korsak, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Miejsce płynów infuzyjnych i krwiopochodnych w okresie okołooperacyjnym.
  Tytuł całości: W: Anestezjologia i intensywna terapia w medycynie okołooperacyjnej : Międzynarodowy Kongres, 10-13.05.2000 Kraków : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2000]
  Strony: s. 39
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  291/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos.
  Tytuł: "Sztuczna krew" - aktualny stan terapii w ostrej utracie krwi.
  Tytuł całości: W: Anestezjologia i intensywna terapia w medycynie okołooperacyjnej : Międzynarodowy Kongres, 10-13.05.2000 Kraków : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2000]
  Strony: s. 39
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  292/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Gawęda.
  Tytuł: Zagrożenia związane z transfuzjami preparatów krwiopochodnych.
  Tytuł całości: W: Anestezjologia i intensywna terapia w medycynie okołooperacyjnej : Międzynarodowy Kongres, 10-13.05.2000 Kraków : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Kraków, 2000]
  Strony: s. 39
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  293/355
  Autorzy: E. Machaj, T. Ołdak, K. Czajkowski, R. Szczecina, J. Kuczyńska-Sicińska, A. Gajkowska, M. Kruszewski, M[irosław] Kłos, Z. Pojda.
  Tytuł: Evaluation of the effectivity of methods adopted for routine use in the Jose Carreras Cord Blood Bank, Warsaw.
  Tytuł całości: W: Annual Meeting of International Society of Hematotherapy and Graft Engineering, San Diego, USA, 15-18.06.2000
  Adres wydawniczy: [San Diego, 2000]
  Strony: s. 27
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  294/355
  Autorzy: Janusz Hałka, Kazimierz Sułek, Dorota Danilowicz, Krzysztof Żegocki, Piotr Rzepecki, Mirosław Kłos.
  Tytuł: AgNOR characteristics in exfoliative cytology of buccal musosa during first course of chemotherapy.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2000 : 96, 11 Part 2 of 2 : Abstracts for the 42nd Annual Meeting od the American Society of Hematology, December 1-5, 2000, San Francisco, 202b
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  295/355
  Autorzy: E. Machaj, T. Ołdak, A. Gajkowska, M[irosław] Kłos, J. Kuczyńska-Sicińska, K. Czajkowski, R. Szczecina, M. Kruszewski, Z. Pojda.
  Tytuł: Effects of the storage of cord blood samples in various temperatures on the quality and quantity of hematopoietic cell subpopulations.
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 2000 : 28, 7 Suppl. 1 : ISEH'00 Tampa, Florida, July 8-11, 2000, 29th Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology : Program and Abstracts, 116
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  296/355
  Autorzy: Eugeniusz Machaj, Agnieszka Gajkowska, Tomasz Ołdak, Mirosław Kłos, Roman Szczecina, Marcin Kruszewski, Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, Krzysztof Czajkowski, Ryszard Cesarz, Zygmunt Pojda.
  Tytuł: Podsumowanie działalności Banku Krwi Pępowinowej im. Jose Carrerasa w Warszawie.
  Tytuł równoległy: Results of the activity of Jose Carreras Memorial Cord Blood Bank in Warsaw.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 71, nr 9, s. 1231-1234, bibliogr. 11 poz., sum.
  Konferencja: , Szczecin, 2000.09.13
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  297/355
  Autorzy: Tomasz Ołdak, Eugeniusz Machaj, Agnieszka Gajkowska, Marcin Kruszewski, Mirosław Kłos, Roman Szczecina, Krzysztof Czajkowski, Jadwiga Kuczyńska-Sicińska, Zygmunt Pojda.
  Tytuł: Porównanie wybranych metod preparatyki krwi pępowinowej przeznaczonej dla celów transplantacyjnych.
  Tytuł równoległy: Comparison of the selected methods of cord blood processing for transplantation purposes.
  Czasopismo: Ginekologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 71, nr 9, s. 1240-1243, bibliogr. 11 poz., sum.
  Konferencja: , Szczecin, 2000.09.13
  ISSN: 0017-0011
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  298/355
  Autorzy: J[anusz] Hałka, P[iotr] Rzepecki, J[arosław] Wajs, A[ndrzej] Kudela, M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Skuteczne zastosowanie plazmaferezy i metyloprednisolonu w leczeniu zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP) we wczesnym okresie po allotransplantacji szpiku.
  Tytuł całości: W: Hematologia 2000 : Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 13 - 15 września 2000 : Materiały konferencyjne
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2000]
  Strony: s. 36-37
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  299/355
  Autorzy: J[olanta] Korsak, J[adwiga] Smogorzewska, D[orota] Kornacka, A. Wojtak, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Rola pielęgniarki w rozwoju transfuzjologii i transplantologii.
  Tytuł całości: W: I Podlaska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarstwo we Współczesnej Medycynie, Białystok 19-20 maj 2000 : program-streszczenia
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2000]
  Strony: s. 99
  Uwagi: Toż w jęz. ang. The role of the nurse in the development of the transfusiology and transplantology. Tamże s. jw.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  300/355
  Autorzy: J[olanta] Korsak, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: Rola pielęgniarki we współczesnym krwiolecznictwie.
  Tytuł całości: W: I Podlaska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Pielęgniarstwo we Współczesnej Medycynie, Białystok 19-20 maj 2000 : program-streszczenia
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2000]
  Strony: s. 62
  Uwagi: Toż w jęz. ang. The role of the nurse in the contemporary blood therapy. Tamże s. jw.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  301/355
  Autorzy: Z. Pojda, E. Machaj, M[irosław] Kłos, T. Ołdak, J. Kuczyńska-Sicińska, R. Szczecina, K. Czajkowski, M. Kruszewski, A. Gajkowska.
  Tytuł: Activities of the Jose Carrera Cord Blood Bank in Warszaw, Poland - an update.
  Tytuł całości: W: International Conference on Haemopoietic Stem Cell Biology and Transplantation, Paris - France, 26-29 April 2000
  Adres wydawniczy: [Paris, 2000]
  Strony: poster 36
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  302/355
  Autorzy: Witold Witczak, Jolanta Korsak, Edward Stanowski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Próba oceny leczenia wymianami osocza ciężkich postaci ostrego zapalenia trzustki.
  Tytuł równoległy: Attempt at evaluation of treatment with plasmapheresis of severe form of acute pancreatitis.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, Supl. 1, s. 19
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  303/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Zakażenia w krwiolecznictwie.
  Czasopismo: Przegląd Epidemiologiczny
  Szczegóły: 2000 : T. 54, supl. 3, s. 312-316
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Bydgoszcz, 2000.09.21
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  304/355
  Autorzy: M[irosław] Kłos, J[olanta] Korsak, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi w urazach wielonarządowych (oparzeniach).
  Tytuł całości: W: Streszczenia VII Zjazdu Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Dęblin 21-23.09.2000
  Adres wydawniczy: [Dęblin, 2000]
  Strony: s. [12]
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  305/355
  Autorzy: J[olanta] Korsak, M[irosław] Kłos, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Rola cytokin we wstrząsie septycznym jako powikłanie po urazie oparzeniowym.
  Tytuł całości: W: Streszczenia VII Zjazdu Sekcji Chirurgii Wojskowej Towarzystwa Chirurgów Polskich, Dęblin 21-23.09.2000
  Adres wydawniczy: [Dęblin, 2000]
  Strony: s. [11]
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  306/355
  Autorzy: J[olanta] Korsak, A[ndrzej] Truszczyński, B[arbara] Maciejewska, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: A case of paraneoplastic pemphigus treated with therapeutic plasmaphereses.
  Tytuł całości: W: World Apheresis Association Haematology Society of Australia & New Zealand Australasian Society of Blood Transfusion, 25 - 28 July 2000 Congress Perth, Western Australia
  Adres wydawniczy: [Perth, 2000]
  Strony: CD*
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  307/355
  Autorzy: S. Trawczyńska, Jolanta Gawęda, E. Skarżyńska, Mirosław Kłos, J. Pachecka.
  Tytuł: Gospodarka żelazowa u dawców krwi.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 33, P-5.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  308/355
  Autorzy: E. Machaj, T. Ołdak, Mirosław Kłos, A. Gajkowska, M. Kruszewski, Z. Pojda.
  Tytuł: Ilościowa i jakościowa analiza porcji krwi pępowinowej pozyskanych dla przeszczepień krwiotwórczych.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 44, P-32.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  309/355
  Autorzy: A. Olszewski, M. Przygoda, Mirosław Kłos, M. Galikowski.
  Tytuł: Metody monitorowania gospodarki krwią w szpitalu, rola szpitalnej służby krwi.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 31-32, P-2.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  310/355
  Autorzy: M. Przygoda, Mirosław Kłos, A. Olszewski.
  Tytuł: Niektóre aspekty biologiczne i kliniczne procesu trombocytopoezy.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 47, P-37.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  311/355
  Autorzy: Witold Witczak, Jolanta Korsak, Edward Stanowski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Ostre zapalenie trzustki - próba leczenia wymianami osocza.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 47, P-38.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  312/355
  Autorzy: Jolanta Korsak, Andrzej Truszczyński, Barbara Maciejewska, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Przypadek paraneoplastycznej pęcherzycy leczony terapeutycznymi wymianami osocza.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 41, P-26.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  313/355
  Autorzy: Jolanta Gawęda, Jolanta Korsak, Maria Konieczna, Mirosław Kłos, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Stężenie rozpuszczalnych receptorów transferyny u dawców krwi allo- i autologicznych.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 33, P-6.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  314/355
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Janusz Hałka, Jarosław Wajs, Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Transfuzje koncentratów granulocytów w leczeniu zagrażających życiu infekcji u chorych w kryzach aplastycznych szpiku po chemioterapii.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 39-40, P-21.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  315/355
  Autorzy: Mirosław Kłos.
  Tytuł: Transfuzjologia u progu trzeciego tysiąclecia.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia wystąpień plenarnych
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  316/355
  Autorzy: Jakub Zawadzki, Jolanta Gawęda, S. Lewandowska, Mirosław Kłos, J. Pachecka.
  Tytuł: Wpływ przechowywania koncentratów krwinek płytkowych na stężenie wybranych cytokin.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 35, P-10.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  317/355
  Autorzy: T. Ołdak, E. Machaj, Mirosław Kłos, A. Gajkowska, M. Kruszewski, Z. Pojda.
  Tytuł: Wstępna preparatyka porcji krwi pępowinowej dla celów klinicznych.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 43, P-31.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  318/355
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek, Piotr Rzepecki.
  Tytuł: Wykorzystanie preparatu Flebogamma w wybranych chorobach krwi.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 38, P-18.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  319/355
  Autorzy: Piotr Rzepecki, Jarosław Wajs, Krzysztof Żygocki, Waldemar Sawicki, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Wymiana osocza w zapaleniu wielomięśniowym.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 40, P-22.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  320/355
  Autorzy: Stanisław Zabielski, Mirosław Kłos, Zdzisława Kurowska-Madejska, Jerzy Malewicz, M. Kwaśny, Magdalena Bacz-Malinowska.
  Tytuł: Zastosowanie metody fotodynamicznej w leczeniu wybranych chorób skórnych.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 45-46, P-34.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  321/355
  Autorzy: Stanisław Zabielski, Mirosław Kłos, Magdalena Bacz-Malinowska, Jolanta Korsak.
  Tytuł: Zastosowanie Sandoglobuliny w wybranych przewlekłych chorobach skórnych.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 38, P-17.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  322/355
  Autorzy: Janusz Hałka, Piotr Rzepecki, Krzysztof Żygocki, Janusz [Jarosław] Wajs, Waldemar Sawicki, Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Zastosowanie wymiany osocza w przypadku niezgodności grup krwi przed allotransplantacją szpiku kostnego.
  Tytuł całości: W: XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojskowych "Transfuzjologio - Quo Vadis: wczoraj, dziś, jutro", Zakopane, 5-7 październik 2000 : Program, streszczenia plakatów
  Adres wydawniczy: [Zakopane, 2000]
  Strony: s. 40-41, P-24.
  Uwagi: Poster
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  323/355
  Autorzy: Krzysztof Żygocki, Piotr Rzepecki, Mirosław Kłos, Kazimierz Sułek, Janusz Hałka, Jarosław