WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KANTOR IRENEUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 154Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/154
Autorzy: Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Operacyjne leczenie niedrożnych przewodów słuchowych zewnętrznych.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1988, 28) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 122-127, 6 ryc.
Uwagi: VII Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowych, Ciechocinek, 07-09.10.1988.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/154
Autorzy: Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Operacyjne leczenie niedrożnych przewodów słuchowych zewnętrznych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 7-8, 496-499, ryc., bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/154
Autorzy: Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Własne doświadczenia w operacyjnym odtwarzaniu niedrożnych przewodów słuchowych zewnętrznych / Own experiences with surgical reconstruction of obliterated meatus acoustics externus.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 3-4, 246-249, ryc., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/154
Autorzy: Wojciech Wąsala, Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Propozycja komputerowego systemu badań profilaktycznych słuchu żołnierzy zawodowych wojsk lądowych.
Tytuł równoległy: A proposed computerized system for prophylactic screening of hearting acuity in career soldiers of the land armed forces.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 802-803
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/154
Autorzy: Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor, Maciej Hermanowski.
Tytuł: Organizacja ochrony narządu słuchu żołnierzy zawodowych wojsk lądowych.
Tytuł całości: W: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Duszniki-Zdrój, 11-12.10.1991 r. : materiały naukowe / red. P. Zalewski, J. Olszewski
Adres wydawniczy: Łódź : WAM, [1992]
Strony: s. 71-74
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/154
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Zastosowanie obiektywnych metod badania słuchu.
Tytuł całości: W: VIII konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Wrocław - Duszniki Zdrój, 11-12.10.1991 r. : materiały naukowe : [pamiętnik] / pod red. Piotra Zalewskiego, Jurka Olszewskiego.
Adres wydawniczy: Łódź : Wojskowa Akademia Medyczna, 1991
Strony: s. 144-148
Uwagi: Na okł. podtyt.: pamiętnik.
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

7/154
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Zastosowanie audiometrii impedancyjnej w ocenie stanu narządu słuchu.
Tytuł równoległy: Use of impedance audiometry in the assessment of hearing organ's condition.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 1-2, 63-68, il., bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/154
Autorzy: Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor, Maciej Hermanowski, Grzegorz Adamiak.
Tytuł: Rak części szyjnej przełyku wzbudzony napromienianiem.
Tytuł równoległy: Cancer of the cervical part of the oesophagus induced by irradiation.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 11-12, 630-632, tab., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/154
Autorzy: Aleksander Ligęziński, W. Stankiewicz-Szymczak, Ireneusz Kantor, Anna Chmurzyńska.
Tytuł: Krioterapia w leczeniu choroby Rendu i Oslera.
Tytuł równoległy: Kryotherapy in the treatment of Rendu-Osler disease.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 1-2, 92-94, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/154
Autorzy: Wojciech Wąsala, Bogusław Nawrocki, Ireneusz Kantor, Mirosław Wojtkowski.
Tytuł: Audiometria przesiewowa u dzieci w wieku szkolnym.
Tytuł równoległy: Screening audiometry in children at school age.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 48, supl. 18, s. 171-174, bibliogr. 6 poz., sum.
Uwagi: 10 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Augustów, 11-13.06.1993.
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/154
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Anna Chmurzyńska, Ireneusz Kantor.
Tytuł: Postępy w rozpoznawaniu nowotworów złośliwych nosa i zatok przynosowych.
Tytuł równoległy: Advances in the diagnosis of neoplasms of the nose and nasal sinuses.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 5-6, s. 341-344, bibliogr. 15 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/154
Autorzy: Ireneusz Kantor, Wojciech Wąsala, Andrzej Wojdas, Mirosław Wojtkowski.
Tytuł: Kryteria zawodowego uszkodzenia słuchu w świetle obowiązujących przepisów.
Tytuł równoległy: Diagnostic criteria of occupational hearing damage according to current regulations.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 96-98, bibliogr. 10 poz., sum.
Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/154
Autorzy: Ireneusz Kantor.
Tytuł: Przydatność komputerowego systemu wspomagania badań narządu słuchu w orzecznictwie wojskowo-lekarskim.
Tytuł równoległy: The usefulness of computer aided hearing examination system for medical expertising in the army.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 99-101, sum.
Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/154
Autorzy: Ireneusz Kantor, Wojciech Wąsala, Mirosław Wojtkowski.
Tytuł: Przypadek krwotocznego zapalenia przewodów słuchowych zewnętrznych.
Tytuł równoległy: A case haemorrhagic inflammation of an external acoustic duct.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 23, s. 219-220, sum.
Konferencja: , Solina, 1995.06.07
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/154
Autorzy: Ireneusz Kantor, Andrzej Wojdas.
Tytuł: Przypadek postrzału szyi.
Tytuł równoległy: A case of the perforating buller wound of the neck.
Czasopismo: Otolaryngologia Polska
Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 23, s. 144-145, bibliogr. 4 poz., sum.
Konferencja: , Solina, 1995.06.07
ISSN: 0030-6657
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/154
Autorzy: Ireneusz Kantor.
Tytuł: System komputerowego wspomagania badań słuchu żołnierzy służby czynnej. Praca doktorska / Ireneusz Kantor ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: 109 k. , tab. , 30 cm , streszcz., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk doc.dr hab.n.med. Wojciech Wąsala.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/154
Autorzy: Ireneusz Kantor.
Tytuł: Obiektywne metody badania narządu słuchu.
Tytuł równoległy: The objective methods in the diagnosis of deafness.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 572-576, il., streszcz., sum.
ISSN: 1231-3025
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/154
Autorzy: Ireneusz Kantor.
Tytuł: Zawodowe uszkodzenie słuchu.
Tytuł równoległy: The occupational hearing loss.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 11, s. 581-583, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
ISSN: 1231-3025
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/154
Autorzy: A. Misztela, Włodzisław Kuliński, Ireneusz Kantor, Robert Szamborski.
Tytuł: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w terapii zapaleń zatok przynosowych.
Tytuł równoległy: Application of low frequency variable magnetic field in paranasal sinusitis therapy.
Czasopismo: Balneologia Polska
Szczegóły: 1997 : T. 39, nr 3-4, s. 18-23, bibliogr. 16 poz., sum.
Uwagi: 3.09. 1997
Konferencja: , Kołobrzeg, 1997.09.12
ISSN: 0005-4402
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/154
Autorzy: Mirosław Wojtkowski, Ireneusz Kantor, Andrzej Wojdas.
Tytuł: Badanie tympanometryczne u dzieci ze szkoły dla niedosłyszących.
Tytuł równoległy: Tympanometry in children attending school for hearing impaired.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1997 : 51, supl. 22, 277-279, tab., sum.
Uwagi: - Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: 11 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Wisła 5-9 czerwiec 1996
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/154
Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor, Grzegorz Adamiak.
Tytuł: Chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych - doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: Endoscopic simus surgery - own experiences.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 149-154, 3 tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Uwagi: - II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  22/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Maciej Hermanowski, Beata Mamełka, Andrzej Chciałowski, Czesława Maryniak.
  Tytuł: Chłoniak z limfocytów T obwodowych - problemy diagnostyczne.
  Tytuł równoległy: Non-Hodgink's lymphoma - problems of diagnosis.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 78-81, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  23/154
  Autorzy: Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor, Jan Kiciak, Mirosław Wojtkowski.
  Tytuł: Diagnostyka narządu słuchu w Pracowni Audiologicznej CSK WAM.
  Tytuł równoległy: Audiology diagnosis in Military Academy in Warsow.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 271-273, sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  24/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, W[ojciech] Witkowski, A[leksander] Ligęziński, J[erzy] Strużyna.
  Tytuł: Etapowe, specjalistyczne odtwarzanie przewodu słuchowego zewnętrznego oraz małżowiny usznej.
  Tytuł równoległy: Multistage, special reconstructions of external auditory meatus and ear concha.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 22, 159-192, sum.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: 11 Dni Otolaryngologii Dziecięcej. Wisła 5-9 czerwiec 1996
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/154
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor, Anna Chmurzyńska.
  Tytuł: Mikrochirurgia krtani w materiale Kliniki Otolaryngologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM.
  Tytuł równoległy: Microsurgery of larynx in own material in Clinic Otolaryngology Central Clinical Hospital Military School of Medicine.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 121-124, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/154
  Autorzy: Wojciech Wąsala, Grzegorz Adamiak, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Rzadki przypadek urazu przewodu słuchowego zewnętrznego.
  Tytuł równoległy: The rare case of the external auditory meatus injury.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : 49, supl. 23, 217-218, sum.
  Uwagi: I Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. X Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Solina WZW "JAWOR" 7-10.06.1995 (Prace recenzowane przez Komitet Naukowy)
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, A[leksander] Ligęziński, E. Kątska, G. Kott.
  Tytuł: System komputerowego wspomagania badań słuchu u dzieci.
  Tytuł równoległy: Computer system supporting the examination of hearing in children.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 22, 268-274, ryc., sum.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: 11 Dni Otolaryngologii Dziecięcej, Wisła 5-9 czerwiec 1996
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Uraz krtani i sposób leczenia (przypadek własny).
  Tytuł równoległy: Trauma to the larynx and method of treatment (case report).
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 331-334, bibliogr. 4 poz., sum.
  Uwagi: II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  29/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Robert Szamborski, A. Misztela.
  Tytuł: Zastosowanie kliniczne pulsującego pola magnetycznego w leczeniu stanów zapalnych zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Clinical advantages of pulsating magnetic fields in paranasal sinusitis treatment.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 51, supl. 25, 299-302, tab., sum.
  Uwagi: - II Zjazd Otolaryngologów Wojskowych. XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Władysławowo-Cetniewo, 5-7.06.1997.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/154
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor, Grzegorz Adamiak.
  Tytuł: Rola zabiegów endoskopowych w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Role of endoscopic procedures in th diagnosis and treatment of nose and nasal sinus diseases.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 5-6, s. 287-292, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/154
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Wojciech Wąsala, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne w zawrotach głowy u chorej z zaburzeniami endokrynologicznymi.
  Tytuł równoległy: Diagnostic difficulties in vertigo in a female patient with endocrine disturbances.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 11-12, s. 719-721, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/154
  Autorzy: Wanda Stankiewicz, Aleksander Ligęziński, Ireneusz Kantor, Ewa Orkan-Łęcka.
  Tytuł: Sarkoidoza nosa i zatok szczękowych.
  Tytuł równoległy: Sarkoidosis of the paranasal sinuses.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 52, nr6, s. 727-730, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  33/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Diagnostyka endoskopowa jam nosa i zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób nosa i zatok przynosowych / pod red. Aleksandra Ligęzińskiego
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Medycyna Praktyczna, 1998
  Strony: s. 75-82, 6 rys.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/154
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor, Ewa Skrobowska, Magdalena Żabicka.
  Tytuł: Ocena porównawcza obrazu endoskopowego oraz tomografii komputerowej w zapaleniu zatok.
  Tytuł równoległy: Comparative assessment of endoscopic and CT images in sinusitis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 1-2, s. 43-46, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/154
  Autorzy: Anna Chmurzyńska, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Urazy kości skroniowych.
  Tytuł równoległy: Temporal bone trauma.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 3-4, s. 173-176, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Zmiany immunologiczne w zapaleniach uszu.
  Tytuł całości: W: Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu chorób górnych dróg oddechowych o podłożu immunologicznym.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Pod redakcją: Aleksandra Ligęzińskiego, Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban and Partner, 1999
  Strony: s. 197-211, bibliogr. 33 poz.
  ISBN: 83-87944-00-9
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/154
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, A[leksander] Ligęziński, G[rzegorz] Adamiak, I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Application of functional endoscopic sinus surgery in own material.
  Czasopismo: Laryngo-Rhino-Otologie
  Szczegóły: 2000 : Vol. 79, Suppl. 1, s. 133
  Konferencja: , Berlin, 2000.05.13
  ISSN: 1615-0007
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Uszkodzenie słuchu - rozpoznawanie i postępowanie.
  Tytuł równoległy: Hearing loss - examinations and treatment.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2001 : 8, 5-6, 620-625, ryc., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  39/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Zaburzenia układu równowagi w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł równoległy: Imbalance in GP medical practice.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2001 : T. 8, nr 5-6, s. 626-630, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  40/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, B. Zielnik-Jurkiewicz.
  Tytuł: Zapalenie ucha w praktyce lekarza rodzinnego.
  Tytuł równoległy: Otitis in GP medical practice.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2001 : 8, 5-6, 609-613, bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  41/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Jacek Usowski, Dariusz Jurkiewicz, Dagmara Kenig.
  Tytuł: Badania elektronystagmograficzne (ENG) i badanie wideonystagmograficzne (VNG) - interpretacja porównawcza wyników przeprowadzonych badań.
  Tytuł równoległy: Comparing the results in electronystagmographic and videonystagmographic examinations.
  Czasopismo: Przegl. Wojsk. Med.
  Szczegóły: 2001 : 43, Supl.1, 79
  Uwagi: IV Zjazd Otolaryngologów Wojskowych i XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Wałcz 20-22.09.2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Problemy związane z aparatowaniem narządu słuchu na podstawie doświadczeń własnych.
  Tytuł równoległy: Problems with prosthesis of acoustic organ on the base of own experiences.
  Czasopismo: Przegl. Wojsk. Med.
  Szczegóły: 2001 : 43, Supl.1, 41
  Uwagi: IV Zjazd Otolaryngologów Wojskowych i XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Wałcz 20-22.09.2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Jacek Usowski, Dariusz Jurkiewicz, Dagmara Kenig.
  Tytuł: Trudności w diagnostyce audiologicznej na podstawie wybranych przypadków.
  Tytuł równoległy: Difficulties in audiological diagnostic on the base of chosen cases.
  Czasopismo: Przegl. Wojsk. Med.
  Szczegóły: 2001 : 43, Supl.1, 67
  Uwagi: IV Zjazd Otolaryngologów Wojskowych i XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Wałcz 20-22.09.2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Jacek Usowski, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Zdiagnozowane przypadki konfliktu naczyniowo-nerwowego u pacjentów z zawrotami głowy potwierdzone w przeprowadzonych badaniach VNG i MRI głowy.
  Tytuł równoległy: Diagnosed cases of vaso-neural conflict on patients with vertigo confirmed in VNG and MRI examination.
  Czasopismo: Przegl. Wojsk. Med.
  Szczegóły: 2001 : 43, Supl.1, 77
  Uwagi: IV Zjazd Otolaryngologów Wojskowych i XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Wałcz 20-22.09.2001
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/154
  Autorzy: A[ndrzej] Wojdas, D[ariusz] Jurkiewicz, I[reneusz] Kantor, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Próba prowokacyjna donosowa w praktyce klinicznej.
  Tytuł równoległy: Provocation test intranasal in clinical practice.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2002 : T. 7, supl. 2, s. 174
  Konferencja: Oficyna Wydawnicza MEDITON, Łódź, 2002.06.12
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/154
  Autorzy: W[łodzisław] Kuliński, A. Misztela, I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Zastosowanie zmiennego pola magnetycznego niskiej częstotliwości w terapii zapaleń zatok przynosowych.
  Tytuł całości: W: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000. - T. 9 : Fizyka medyczna / pod red. Macieja Nałęcza, red. tomu Grzegorz Pawlicki [et al.]
  Adres wydawniczy: Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2000
  Strony: s. 591-596, tab., bibliogr. 16 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/154
  Autorzy: A[leksander] Ligęziński, W[anda] Stankiewicz, [Ireneusz] Kantori [Kantor].
  Tytuł: Immunological aspect of the sensori-neural hearing loss.
  Tytuł całości: W: The XVIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Cairo, Egypt 28th Sept. - 3rd Oct., 2002 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Cairo, 2002]
  Strony: s. 241
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, A[leksander] Ligęziński.
  Tytuł: Analiza wieku i płci oraz wyników badań audiometrycznych osób zakwalifikowanych do protezowania narządu słuchu w latach 1999-2001.
  Tytuł całości: W: XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Białystok-Mikołajki, 13-16 czerwca 2002
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2002]
  Strony: s. 68
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/154
  Autorzy: J[acek] Usowski, I[reneusz] Kantor, D[ariusz] Jurkiewicz, W[ojciech] Pawlak.
  Tytuł: The influence of cisplatyna on the damages equallibrium system and hearing organ.
  Tytuł całości: W: Abstract Book of 6th EFAS Congres European Federation of Audiology Societes, 28-31 May 2003, Crete, Greece
  Adres wydawniczy: Crete, 2003
  Strony: s. 69
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, E. Weryszko-Chmielewska, M. Modrzyński, K. Chłopek, M. Puc, M. Malkiewicz, Ewa Kalinowska, A. Lipiec, Andrzej Wojdas, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Ocena stężenia pyłku leszczyny i olchy w wybranych miastach Polski w latach 2002-2003.
  Tytuł równoległy: The analysis of alder and hazel pollen counts in different Polish cities in years 2002-2003.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2003, 1, 35-36, bibliogr. 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Andrzej Wojdas, Ireneusz Kantor, B. Zielnik-Jurkiewicz, A. Lipiec.
  Tytuł: Progowe stężenie pyłku traw niezbędne do wywołania objawów uczuleniowych.
  Tytuł równoległy: Threshold grass pollen concentration necessary to evoke allergic symptoms.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2003, 2, 60-62, 2 tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Alergiczny nieżyt nosa - lato.
  Czasopismo: Alergia Astma
  Szczegóły: 2003 : 15, 11
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/154
  Autorzy: P[iotr] Rapiejko, A[ndrzej] Wojdas, I[reneusz] Kantor, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Leki antyhistaminowe wydłużają czas reakcji i upośledzają wyniki testów pamięciowych.
  Tytuł równoległy: Second generation antihistamines prolong reaction time and impair memory processes.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2003 : T. 8, Suppl., s. 170
  Uwagi: Alergia Astma Immunologia Kliniczna. V Konferencja Środkowo-Europejska, Łódź, 24-27 września 2003 : Materiały Naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/154
  Autorzy: P[iotr] Rapiejko, A[ndrzej] Wojdas, I[reneusz] Kantor, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Redukcja małżowin nosowych wspomaga leczenie alergicznego nieżytu nosa.
  Tytuł równoległy: Nasal conchae reduction supports treatment of allergic rhinitis.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2003 : T. 8, Suppl., s. 172-173
  Uwagi: Alergia Astma Immunologia Kliniczna. V Konferencja Środkowo-Europejska, Łódź, 24-27 września 2003 : Materiały Naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/154
  Autorzy: A[ndrzej] Wojdas, P[iotr] Rapiejko, B. Zielnik-Jurkiewicz, I[reneusz] Kantor, D[agmara] Kenig.
  Tytuł: Zastosowanie donosowej próby prowokacyjnej w ocenie współwystępowania uczulenia na roztocza kurzu domowego w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Application of the nasal provocative test in the evaluation cooccurrence of sensitization house dust mite in chronic paranasal sinuses.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 2003 : T. 8, Suppl., s. 176-177
  Uwagi: Alergia Astma Immunologia Kliniczna. V Konferencja Środkowo-Europejska, Łódź, 24-27 września 2003 : Materiały Naukowe
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, A. Lipiec, Andrzej Wojdas, Ireneusz Kantor, Ewa Kalinowska.
  Tytuł: Stężenie pyłku roślin w przestrzeniach zamkniętych.
  Tytuł równoległy: Pollen Count in Clodes Spaces.
  Czasopismo: Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska Sec. EEE Horticultura
  Szczegóły: 2003 : 13, 365-370, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, A. Lipiec, Andrzej Wojdas, Ireneusz Kantor, S. Konarska, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Zależność obrazu klinicznego choroby alergicznej od rodzaju aeroalergenu.
  Tytuł równoległy: The Dependence of Clinical Picture of Allergic Disease on Exposure to Different Aeroallergens.
  Czasopismo: Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska Sec. EEE Horticultura
  Szczegóły: 2003 : 13, 383-388, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/154
  Autorzy: Jacek Usowski, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Ucho.
  Tytuł całości: W: Badanie otolaryngologiczne [dokument elektroniczny] / pod red. Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny. Klinika Otolaryngologii CSK MON, 2003
  Strony: s. [4-20]
  ISBN: 83-919495-0-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Układ równowagi.
  Tytuł całości: W: Badanie otolaryngologiczne [dokument elektroniczny] / pod red. Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny. Klinika Otolaryngologii CSK MON, 2003
  Strony: s. 21-35, bibliogr. 11 poz.
  ISBN: 83-919495-0-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, A. A. Lipiec, Andrzej Wojdas, Ireneusz Kantor, B. Zielnik-Jurkiewicz.
  Tytuł: Rhinitis symptoms caused by rubber gloves components.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2003 : 22, Suppl. 45, P787
  Uwagi: 13th ERS Annual Congress, Vienna, Austria, September 27 - October 1, 2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/154
  Autorzy: A[ndrzej] Wojdas, P[iotr] Rapiejko, B. Zielnik-Jurkiewicz, I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Nasal provocative test in patients allergic to pollen.
  Tytuł całości: W: I International Scientific - Training Congress: Organic Dust Induced Pulmonary Diseases, 10-12 October 2003, Kazimierz Dolny : Final Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m., 2003]
  Strony: s. 33
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/154
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, B. Zielnik-Jurkiewicz, I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Evaluation of selected immunological factors in patients with chronic otitis media.
  Tytuł równoległy: Ocena wybranych czynników immunologicznych u chorych na przewlekłe zapalenie ucha środkowego.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 2003 : T. 9, nr 1, s. 22-25, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/154
  Autorzy: P[iotr] Rapiejko, A[nna] Jung, B[olesław] Kalicki, J[anusz] Żuber, A[ndrzej] Wojdas, I[reneusz] Kantor, A. Lipiec.
  Tytuł: Influence of phenylephrine hydrochloride and carbinoxamine maleate on nasal blockade, sinusal opening patency and rustachian tube function.
  Tytuł równoległy: Wpływ preparatu chlorowodorku fenylefryny i maleinianu karboksaminy na niedrożność nosa, kompleksów ujściowo-przewodowych i trąbek słuchowych.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 2003 : T. 9, nr 2, s.110
  Konferencja: , Warsaw, 2003.06.26
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/154
  Autorzy: Jan Ratajczak, P[iotr] Rapiejko, A[ndrzej] Wojdas, I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Prevalence of allergic diseases in draftees.
  Tytuł równoległy: Występowanie chorób alergicznych u poborowych.
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology
  Szczegóły: 2003 : T. 9, nr 2, s. 99
  Konferencja: , Warsaw, 2003.06.26
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/154
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Piotr Rapiejko, B. Zielnik-Jurkiewicz, Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor, Dagmara Kenig.
  Tytuł: Alergeny pyłku roślin a donosowa próba prowokacyjna.
  Tytuł całości: W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe, Lublin, 13-14 listopada 2003 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2003]
  Strony: s. 104
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, A. Lipiec, Andrzej Wojdas, Ireneusz Kantor, Ewa Kalinowska, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Stężenie pyłku roślin w przestrzeniach zamkniętych.
  Tytuł całości: W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biologia kwitnienia roślin i alergie pyłkowe", Lublin, 13-14 listopada 2003 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2003]
  Strony: s. 35
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dagmara Kenig, Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas, Michał Winiarski, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska.
  Tytuł: Evaluation of otolaryngological and radiological diagnostic in vascular compression syndrom of vestibulocochlear nerve.
  Czasopismo: Neurootol. Newsletter
  Szczegóły: 2003 : 7, 1, 77-80, 3 tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Jacek Usowski, Piotr Rapiejko, Dagmara Kenig.
  Tytuł: Impact of impulsive noise on selected audiological parameters in soldiers exposed to impulsive noise.
  Czasopismo: Neurootol. Newsletter
  Szczegóły: 2003 : 7, 1, 73-76, 4 il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/154
  Autorzy: Jacek Usowski, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko, Wojciech Pawlak.
  Tytuł: The influence of cisplatin on the equilibrium system - a primary report.
  Czasopismo: Neurootol. Newsletter
  Szczegóły: 2003 : 7, 1, 84-85, bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/154
  Autorzy: P[iotr] Rapiejko, P[iotr] Ilnicki, A. Lipiec, A[ndrzej] Wojdas, I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Leki antyhistaminowe - wpływ na czas reakcji i pamięć.
  Tytuł równoległy: Effect of antihistamines on reaction time and memory process.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2003 : T. 2, supl. 1, s. 105
  Konferencja: , Łódź, 2003.06.04
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/154
  Autorzy: D[agmara] Kenig, A[ndrzej] Wojdas, D[ariusz] Jurkiewicz, I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Ziarniniak Wegenera z lokalizacja w obrębie nosa, zatok przynosowych i uszu.
  Tytuł równoległy: The case of Wegener's granulomatosis of the nose, paranasal sinuses and ears.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2003 : T. 2, supl. 1, s. 115
  Konferencja: , Łódź, 2003.06.04
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/154
  Autorzy: P[iotr] Rapiejko, M[aciej] Hermanowski, A[ndrzej] Wojdas, I[reneusz] Kantor, A. Lipiec.
  Tytuł: Zmniejszanie małżowin nosowych z użyciem argonowej koagulacji plazmowej.
  Tytuł równoległy: Reduction of the hyperplastic nasal concha using argon plasma coagulation.
  Czasopismo: Otorynolaryngologia
  Szczegóły: 2003 : T. 2, supl. 1, s. 108
  Konferencja: , Łódź, 2003.06.04
  ISSN: 1643-658X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/154
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Piotr Rapiejko, Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Cementoblastoma zatoki czołowej i oczodołu.
  Tytuł równoległy: Cementoblastoma of the frontal sinus and orbit.
  Tytuł całości: W: V Zjazd Otolarynolaryngologów Wojskowych ; XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Kościelisko-Zakopane 10-13.09.2003 : supl. /red. Jurek Olszewski
  Adres wydawniczy: [Kościelisko, 2003]
  Strony: s. 131
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/154
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Ireneusz Kantor, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Chordektomia laserowa w raku krtani.
  Tytuł równoległy: Laser chordectomy in cancer of the larynx.
  Tytuł całości: W: V Zjazd Otolarynolaryngologów Wojskowych ; XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Kościelisko-Zakopane 10-13.09.2003 : supl. /red. Jurek Olszewski
  Adres wydawniczy: [Kościelisko, 2003]
  Strony: s. 122
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/154
  Autorzy: Dagmara Kenig, Andrzej Wojdas, Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Choroba Wegenera o nietypowym przebiegu.
  Tytuł równoległy: Atypical course of Wegener disease.
  Tytuł całości: W: V Zjazd Otolarynolaryngologów Wojskowych ; XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Kościelisko-Zakopane 10-13.09.2003 : supl. /red. Jurek Olszewski
  Adres wydawniczy: [Kościelisko, 2003]
  Strony: s. 88
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/154
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Piotr Rapiejko, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Flora bakteryjna w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych.
  Tytuł równoległy: Bacterial flora in paranasal sinuses of the chronic inflammation.
  Tytuł całości: W: V Zjazd Otolarynolaryngologów Wojskowych ; XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Otolaryngologów Wojskowej Służby Zdrowia, Kościelisko-Zakopane 10-13.09.2003 : supl. /red. Jurek Olszewski
  Adres wydawniczy: [Kościelisko, 2003]
  Strony: s. 130
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[agmara] Kenig, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Kompleksowa ocena stanu miejscowego u dzieci kwalifikowanych do adenotomii, tonsillotomii i drenażu uszu środkowych.
  Tytuł równoległy: Complex evaluation of local state with children qualified for adenotomy, tonsillotomy and middle ear drainage.
  Tytuł całości: W: XIII Dni Otolaryngologii Dziecięcej w Lublinie, 18-20 wrzesień 2003 : Program
  Adres wydawniczy: Lublin, 2003
  Strony: s. 24
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[ariusz] Jurkiewicz, J[acek] Usowski, P[iotr] Rapiejko.
  Tytuł: Otoskopia - nowoczesna metoda oceny stanu ucha środkowego jako uzupełnienie diagnostyki przed- i pooperacyjnej uszu.
  Tytuł równoległy: Otoscopy - a modern method for the assessmment of middle ear condition to suplement pre- and postoperative ear diagnostics.
  Tytuł całości: W: XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy, "Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu i narządu przedsionkowego: zastosowania kliniczne i eksperymentalne", Spała, 8-10.05.2003 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: Spała, 2003
  Strony: s. 94
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[agmara] Kenig, D[ariusz] Jurkiewicz, A[ndrzej] Wojdas, M[agdalena] Żabicka, A[nna] Ratyńska.
  Tytuł: Przypadek dysplazji włóknistej kości skroniowej.
  Tytuł równoległy: A case of temporal bone fibroous dysplasia.
  Tytuł całości: W: XIV Krajowe Sympozjum Audiologiczne z udziałem uczestników z zagranicy, "Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu i narządu przedsionkowego: zastosowania kliniczne i eksperymentalne", Spała, 8-10.05.2003 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: Spała, 2003
  Strony: s. 95
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/154
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Wanda Stankiewicz, Piotr Rapiejko, Jacek Usowski, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Czynniki ryzyka a występowanie raka krtani i gardła dolnego.
  Tytuł równoległy: Risk factors and emergence larynx and laryngeal pharynx cancer.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 559, s. 409-412, bibliogr. 10 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Wojdas
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  81/154
  Autorzy: Jacek Usowski, Ireneusz Kantor, Piotr Rapiejko, Andrzej Wojdas, Beata Zielnik-Jurkiewicz.
  Tytuł: Ilościowa ocena objawów laryngologicznych u chorych onkologicznych leczonych lekami przeciwnowotworowymi na ich funkcjonowanie w rodzinie.
  Tytuł równoległy: Quantitative assessment of laryngologic symtoms in oncological patients patients treated with antineoplastic drugs and the influence on their functioning in families.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 385, s. 407-410, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jacek Usowski
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  82/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Andrzej Wojdas, Marek Modrzyński, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Jakość życia u chorych z alergicznym nieżytem nosa - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Quality of life in patients with allergic rhinitis.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 382, s. 1-5, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Rapiejko
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  83/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Andrzej Wojdas, Marek Modrzyński, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Komunikaty o stężeniu pyłku roślin w powietrzu jako ważny element profilaktyki chorób alergicznych.
  Tytuł równoległy: Pollen count information as a very important element of prophylaxis of allergic disease.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 383, s. 7-11, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Rapiejko
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  84/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[ariusz] Jurkiewicz, P[iotr] Rapiejko, D[agmara] Kenig.
  Tytuł: Rodzina, a podjęcie decyzji o protezowaniu narządu słuchu.
  Tytuł równoległy: The familly influence as an imprtant factor of a decision making in hearing aid application.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 176, s. 440-444, bibliogr. 6 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ireneusz Kantor
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  85/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[ariusz] Jurkiewicz, P[iotr] Rapiejko, M[ichał] Winiarski.
  Tytuł: Zaburzenia równowagi u osób starszych.
  Tytuł równoległy: Imbalance in the elderly (presbyastasis).
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 177, s. 445-448, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjy: Ireneusz Kantor
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  86/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, A. A. Lipiec, Andrzej Wojdas, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, M. Modrzyński.
  Tytuł: Exposure to different aeroallergens and clinical picture of allergic disease.
  Czasopismo: Eur. Respir. J.
  Szczegóły: 2004 : 24, Suppl. 48 : Abstracts 14th ERS Annual Congress, Glasgow, UK, September 4-8, 2004, 370s
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Jacek Usowski.
  Tytuł: Chirurgiczne leczenie przewlekłych stanów zapalnych ucha środkowego.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2004 : R. 2, nr 2(7), s. 10-11, il.
  ISSN: 1731-5823
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Dagmara Kenig, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Diagnostyka zaburzeń narządu słuchu i równowagi.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2004 : R. 2, nr 3(7), s. 2-3
  ISSN: 1731-5823
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Michał Winiarski, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Wykorzystanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu chorób laryngologicznych.
  Czasopismo: Mag. WIM
  Szczegóły: 2004 : R. 2, nr 3(7), s. 13-14, il.
  ISSN: 1731-5823
  Typ publikacji: POP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/154
  Autorzy: Dagmara Kenig, Andrzej Wojdas, Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Przypadek choroby Wegenera z lokalizacją w obrębie nosa, zatok przynosowych i uszu.
  Tytuł równoległy: The case of Wegener's disease of the nose, paranasal sinusses and ears.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2004 : T. 58, nr 5, s. 1013-1017, il., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/154
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas, Piotr Rapiejko, Ireneusz Kantor, Maciej Hermanowski, Jacek Usowski, Dagmara Kenig, Ewa Grochulska.
  Tytuł: Zastosowanie fusafunginy w okresie pooperacyjnym u chorych po tonsillektomii.
  Tytuł równoległy: Application of the fusafungine in perioperative period in patients after tonsillectomy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, 94, 358-361, 7 il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/154
  Autorzy: Ewa Grochulska, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Nagła głuchota idiopatyczna - choroba immunologiczna?
  Tytuł równoległy: Sudden idiopathic deafness - the autoimmunnologic disease?
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2004 : 12, 4, 48-50, 2 tab., bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  93/154
  Autorzy: P[iotr] Rapiejko, A. Lipiec, A[ndrzej] Wojdas, I[reneusz] Kantor, J[acek] Usowski, D[agmara] Kenig, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: The dependence of clinical picture of allergic disease on exposure to different aeroallergens.
  Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress : Abstract Book, Amsterdam, 12-16 June 2004.
  Adres wydawniczy: [Amsterdam, 2004]
  Strony: s. 179-180
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/154
  Autorzy: A[ndrzej] Wojdas, D[ariusz] Jurkiewicz, W. Stankiewicz, G[rzegorz] Kamiński, P[iotr] Rapiejko, I[reneusz] Kantor, D[agmara] Kenig.
  Tytuł: Fluticasone vs. levocabastine in the treatment of drug-induced rhinitis.
  Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress : Abstract Book, Amsterdam, 12-16 June 2004.
  Adres wydawniczy: [Amsterdam, 2004]
  Strony: s. 81
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/154
  Autorzy: P[iotr] Rapiejko, D[ariusz] Jurkiewicz, A. Lipiec, A[ndrzej] Wojdas, I[reneusz] Kantor, E. Kalinowska, B. Samoliński.
  Tytuł: Pollen concentration in closed spaces.
  Tytuł całości: W: XXIII EAACI Congress : Abstract Book, Amsterdam, 12-16 June 2004.
  Adres wydawniczy: [Amsterdam, 2004]
  Strony: s. 180, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/154
  Autorzy: Ewa Kalinowska, Małgorzata Malkiewicz, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Krystyna Piotrowska, Dorota Myszkowska, Marek Modrzyński, Agnieszka Lipiec, Ireneusz Kantor, Alicja Tarasewicz.
  Tytuł: Analiza stężenia pyłku traw w wybranych miastach polski w 2005 r. - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: The analysis of grass pollen count in selected Polish cities in 2005.
  Czasopismo: Alergoprofil
  Szczegóły: 2005 : T. 1, nr 1, s. 59-63, bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ewa Kalinowska
  ISSN: 1734-7572
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  97/154
  Autorzy: A[ndrzej] Wojdas, P[iotr] Rapiejko, I[reneusz] Kantor, D[agmara] Kenig, A[gnieszka] Syryło, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: The influence of fluticasone and budesonide on skin prick test results.
  Czasopismo: Allergy Clin. Immunol. Int.
  Szczegóły: 2005, Suppl. 1, 202
  Uwagi: XIX World Allergy Organization Congress, XXIV Congres EAACI, Munich, Germany June 26 - July 1, 2005.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/154
  Autorzy: Jacek Usowski, Ireneusz Kantor, Piotr Rapiejko, Andrzej Wojdas, Jan Ratajczak, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Wpływ cywilizacji XX wieku na upośledzenia słuchu i jego leczenie w materiale Kliniki Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
  Tytuł równoległy: Sudden Hearing loss is one of the commonest acute condition that ENT Military Officer may encounter in his practice.
  Czasopismo: Ann. Univ. Marie Curie-Skłodowska Sec. D Med.
  Szczegóły: 2005 : 60, Suppl. XVI, 6, 123-126, bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Jacek Usowski, Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas, Jan Kiciak.
  Tytuł: Hałas w życiu codziennym jako czynnik zagrożenia dla człowieka.
  Tytuł równoległy: Noise in everyday life as a harmful factor for human health.
  Czasopismo: Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sec. D Medicina
  Szczegóły: 2005 : Vol. 60, Suppl. XVI, s. 339-341, bibliogr. 8 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ireneusz Kantor
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  100/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Agnieszka Lipiec, Marek Modrzyński, Grzegorz Kamiński, Andrzej Wojdas, Jacek Usowski, Ireneusz Kantor, Jan Ratajczak, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Technika stosowania leków donosowych.
  Tytuł równoległy: Techniques of drug use.
  Czasopismo: Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sec. D Medicina
  Szczegóły: 2005 : Vol. 60, Suppl.XVI, nr 4, s. 442-446, bibliogr. 3 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Piotr Rapiejko
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  101/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko, Michał Winiarski.
  Tytuł: Zastosowanie videonystagmografii w diagnostyce różnicowej zawrotów głowy.
  Tytuł równoległy: The use of videonystagmography (VNG) in differential diagnosis of balance disorders.
  Czasopismo: Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sec. D Medicina
  Szczegóły: 2005 : Vol. 60, Suppl. XVI, s. 342-345, bibliogr. 7 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ireneusz Kantor
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  102/154
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Piotr Rapiejko, B. Zielnik-Jurkiewicz, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Nasal provocative test in patients allergic to pollen.
  Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
  Szczegóły: 2005 : Vol. 12, nr 2, s. 173-176, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Wojdas
  Konferencja: , Kazimierz Dolny, 2003.10.10
  ISSN: 1232-1966
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.051
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  103/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Diagnostyka audiologiczna.
  Tytuł całości: W: Leczenie farmakologiczne w otolaryngologii [CD] / pod red. Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Otolaryngologii CSK MON, 2005
  Strony: s. D159-D165, 7 il.
  ISBN: 83-919495-4-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Leczenie zaburzeń słuchu.
  Tytuł całości: W: Leczenie farmakologiczne w otolaryngologii [CD] / pod red. Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Otolaryngologii CSK MON, 2005
  Strony: s.12-26, 4 il., bibliogr. 14 poz. [przy rozd.]
  ISBN: 83-919495-4-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, M[ichał] Winiarski, A[ndrzej] Wojdas.
  Tytuł: Leczenie zaburzeń układu równowagi.
  Tytuł całości: W: Leczenie farmakologiczne w otolaryngologii [CD] / pod red. Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Otolaryngologii CSK MON, 2005
  Strony: s. 27-40, 5 tab., bibliogr. 11 poz. [przy rozd.]
  ISBN: 83-919495-4-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/154
  Autorzy: J[acek] Usowski, I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Leczenie zapaleń ucha.
  Tytuł całości: W: Leczenie farmakologiczne w otolaryngologii [CD] / pod red. Dariusza Jurkiewicza
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Otolaryngologii CSK MON, 2005
  Strony: s. 4-11, tab., bibliogr. 5 poz. [przy rozdz.]
  ISBN: 83-919495-4-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/154
  Autorzy: Jacek Usowski, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Stany zapalne uszu.
  Tytuł równoległy: Inflammation conditions of the ear.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2005 : T. 12, nr 13 Zjazdowy, s. 13021-13025, bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: [8. Szkoła Interny "Kliniki Nowej", Miedzeszyn k. Warszawy, 30.09-2.10.2005 r.]
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Michał Winiarski, Dariusz Jurkiewicz, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Zastosowanie superselektywnej embolizacji tętnicy szczękowej w leczeniu krwotoków w przebiegu choroby Rendu-Oslera-Webera.
  Tytuł równoległy: The use of superselective embolization of the maxillary artery in treatment of bleedings in the Rendu-Osler-Weber syndrome.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 59, 2, 215-217, 2 il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/154
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Hałas a służba wojskowa - problem nadal aktualny.
  Tytuł równoległy: Noise in military service - current problem.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 111, 261-264, 3 il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/154
  Autorzy: Andrzej Wojdas, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Ocena rynomanometryczna leczenia niedrożności nosa.
  Tytuł równoległy: The treatment of the nasal obstruction in evaluation of rhinomanometric examination.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 18, 106, 404-406, il., 2 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/154
  Autorzy: Michał Winiarski, Ireneusz Kantor, J. Smereka, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności leczenia farmakologicznego skojarzonego z tlenem hiperbarycznym w terapii niedosłuchu czuciowo-nerwowego wywołanego ostrym urazem akustycznym (doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Evaluation of effectiveness of pharmacological treatment combined with the hyperbaric oxygen in the treatment of sensorineural hearing loss following acute acoustic trauma. Preliminary report.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 111, 348-350, tab., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/154
  Autorzy: Dagmara Kenig, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena układu równowagi u chorych na stwardnienie rozsiane na podstawie jakościowej oceny badania wideonystagmograficznego.
  Tytuł równoległy: The evaluation of equilibrium system in patients with multiple sclerosis based on qualitative estimation of videonystagmography examination.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 19, 111, 301-303, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/154
  Autorzy: Jacek Usowski, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Nagła głuchota.
  Tytuł równoległy: Sudden hearing loss.
  Czasopismo: Twój Mag. Med. Otolaryngol.
  Szczegóły: 2005 : 10, 7, 43-46, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Zaburzenia równowagi w praktyyce lekarskiej.
  Tytuł równoległy: Imabalance in medical practice.
  Czasopismo: Twój Mag. Med. Otolaryngol.
  Szczegóły: 2005 : 10, 7, 6-14, il., bibliogr. 18 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  115/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[ariusz] Jurkiewicz, P[iotr] Rapiejko, J[acek] Usowski, M[agdalena] Żabicka, A[nna] Ratyńska.
  Tytuł: A comparison of the middle ear local diagnosis (with the aid of videootoscopy and spiral computed tomography) with the changes found in the middle ear during the ear surgery.
  Tytuł całości: W: XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June 2005: Abstract Book
  Adres wydawniczy: Rome, 2005.
  Strony: s. [nlb.], Abst. D5.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, D[agmara] Kenig, D[ariusz] Jurkiewicz, A[ndrzej] Wojdas, M[ichał] Winiarski, E[wa] Skrobowska, A[gnieszka] Warczyńska.
  Tytuł: The use of magnetic resonance imaging extended by vascular option (magnetic resonance angiography), in otoneurological diagnosis with special regard to vascular compression syndrome of vestibulocochlear nerve.
  Tytuł całości: W: XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June 2005: Abstract Book
  Adres wydawniczy: Rome, 2005.
  Strony: s. [nlb.], Abst. A3.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Jacek Usowski, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Evaluation of the efficacy of A-cerumen earwax remowal product.
  Tytuł równoległy: Ocena skuteczności preparatu A-cerumen w usuwaniu woszczyny.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2006 : T. 60, Suppl. XVI, 637, s. 263-266, bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, B. Zielnik-Jurkiewicz, Andrzej Wojdas, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Hałas w życiu codziennym dzieci.
  Tytuł równoległy: Noise in children everyday life.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2006 : T. 60, Suppl. XVI, 271, s. 175-178, il., tab., bibliogr. 4 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas, Piotr Rapiejko.
  Tytuł: Ocena doboru ochronników słuchu u osób narażonych na działanie hałasu impulsowego.
  Tytuł równoległy: Assessment of a proper choice of hearing protectors in individuals exposed to an impulsive noise.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2006 : T. 60, Suppl. 16, nr 272, s. 179-181, tab., bibliogr. 7 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko, Jacek Usowski.
  Tytuł: Przydatność ankiety do oceny intensywności dolegliwości oraz skuteczności leczenia związanych z zaburzeniami układu równowagi.
  Tytuł równoległy: Usefulness of a questionnaire assessing intensity of symtoms and effectiveness of vertigo treatment.
  Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
  Szczegóły: 2006 : T. 60, Suppl. XVI, 273, s. 182-186, tab., bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Hałas w życiu człowieka.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 13 Zjazdowy, s. 13050-13051, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Uwagi: 9. Szkoła Interny, Warszawa, 6-8.10.2006
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/154
  Autorzy: Jacek Usowski, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Zapalenia uszu w praktyce lekarza rodzinnego.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 1/2, s. 47-51, bibliogr. 13 poz., streszcz.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/154
  Autorzy: Jacek Usowski, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Zawroty głowy - problem laryngologiczny.
  Tytuł równoległy: Vertigo.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 1/2, s. 61-63, bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dagmara Kenig, Dariusz Jurkiewicz, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Przypadek zwyrodnienia włóknistego kości skroniowej prawej.
  Tytuł równoległy: A case report of fibrous dysplasia in right temporal bone.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 60, nr 1, s. 89-91, bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  125/154
  Autorzy: M[arcin] Jadczak, M[ichał] Winiarski, I[reneusz] Kantor, P[iotr] Rapiejko, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Evaluation of hyperbaric oxygen therapy on hearing function in patients with sudden sensorineural hearing loss.
  Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
  Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 2B, s. 257-259, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1230-1485
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  126/154
  Autorzy: J[acek] Usowski, I[reneusz] Kantor, P[iotr] Rapiejko, L[ubomir] Bodnar, B. Zielnik-Jurkiewicz, A. Emeryk, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Hearing impairment and balance disorders in patients with anti-cancer chemotherapy.
  Czasopismo: Polish Journal of Environmental Studies
  Szczegóły: 2006 : Vol. 15, nr 2A, s. 870-873, tab., bibliogr., sum.
  ISSN: 1230-1485
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.353
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/154
  Autorzy: Jacek Usowski, Grzegorz Kade, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Krwotok z wrzodu żołądka u chorego przewlekle hemodializowanego po planowej tonsillektomii.
  Tytuł równoległy: Hemorrhage from stomach ulceration in chronically hemodialysed patient after planned tonsillectomy.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 124, s. 354-355, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  128/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena zastosowania dichlorowodorku betahistyny w leczeniu zawrotów głowy o różnej etiologii na podstawie badań wideonystagmograficznego.
  Tytuł równoległy: Assessment of betahistine dihydrochloride effectiveness in the treatment of vertigo of a different aetiology based on videonystagmography test results.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 117, s. 318-321, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  129/154
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor, Jacek Usowski.
  Tytuł: Ocena zastosowania dichlowodorku betahistyny w leczeniu zaburzeń układu równowagi na podstawie analizy ankiet wypełnionych przez lekarzy i chorych.
  Tytuł równoległy: Assessment of betahistine dihydrochloride effectiveness in the treatment of disturbance of balance system, based on analysis of doctors and patients questionnaires results.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, Suppl.1, s. 3-12, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  130/154
  Autorzy: D[ariusz] Jurkiewicz, I[reneusz] Kantor, J[acek] Usowski.
  Tytuł: Efficacy and safety of treatment disturbance of balance system with betahistine dihydrochloride.
  Tytuł całości: W: Proceedings of the 11th Danube Symposium 2006 International Otorhinolaryngological Congress, Bled, Slovenia, September 27-30, 2006
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Editor Miha Zargi
  Adres wydawniczy: Bologna : Medimond S.r.L., 2006
  Strony: s. 53-56, bibliogr. 10 poz., sum.
  Konferencja: Slovenian Slovenian Otorhinolaryngological Association, Bled, 2006.09.27
  Informacje o wydaniu: Reprinted
  ISBN: 978-88-5587-296-1
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  131/154
  Autorzy: I[reneusz] Kantor, B[eata] Zielnik-Jurkiewicz, A[ndrzej] Wojdas, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Hałas w życiu codziennym - problem nadal aktualny.
  Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Poznań, 2006]
  Strony: s. 117-118
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Klinka Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu, Stowarzyszenie Rozwoju Nowych Metod Leczenia Zaburzeń Słuchu "Lepiej słyszeć - Better hearing", Klinika Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/154
  Autorzy: M[arcin] Jadczak, M[ichał] Winiarski, I[reneusz] Kantor, J[acek] Smereka, D[ariusz] Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena skuteczności leczenia tlenem hiperbarycznym w połączeniu z terapią farmakologiczną u chorych z nagłym niedosłuchem czuciowo-nerwowym - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: XLII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Poznań, 7-10 czerwca 2006 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Poznań, 2006]
  Strony: s. 114-115
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Otolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi, Klinka Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej AM w Poznaniu, Stowarzyszenie Rozwoju Nowych Metod Leczenia Zaburzeń Słuchu "Lepiej słyszeć - Better hearing", Klinika Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/154
  Autorzy: Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Karolina Dżaman, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Usage of hyperbaric oxygen therapy in sensorineural hearing loss caused by acute acoustic trauma. [Preliminary report] / Wykorzystanie terapii tlenem hiperbarycznym w leczeniu ostrego urazu akustycznego - [doniesienie wstępne].
  Tytuł całości: W: II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych" 26-28 kwietnia 2007, Kazimierz Dolny. Tom II
  Adres wydawniczy: Kazimierz Dolny, 2007
  Strony: s. 330
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  134/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Jan Ratajczak, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko, Andrzej Wojdas.
  Tytuł: Ocena narządu słuchu mężczyzn na podstawie orzeczeń komisji poborowych w latach 2001-2003.
  Tytuł równoległy: The hearing organ men assessment on basis of judgments of committee recrutis in 2001-2003 years.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2007 : 61, 5, 880-883, 3 tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Uwagi: Prace wygłoszone na Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych w Dębe w 2007 r. zakwalifikowane do druku przez Komitet Naukowy pod red. prof. dr.n. med. Dariusza Jurkiewicza.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/154
  Autorzy: Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Ireneusz Kantor, Kornel Szczygielski, Jacek Usowski, J. Piechocki, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena wyników leczenia nagłej głuchoty idiopatycznej z zastosowaniem terapii tlenem hiperbarycznym.
  Tytuł równoległy: Evaluation of hyperbaric oxygen and pharmacological therapy in sudden hearing loss.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2007 : 61, 5, 887-891, 4 il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Prace wygłoszone na Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych w Dębe w 2007 r. zakwalifikowane do druku przez Komitet Naukowy pod red. prof. dr.n. med. Dariusza Jurkiewicza.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Paulina Antonik, Dariusz Jurkiewicz, Kornel Szczygielski.
  Tytuł: Rozległa odma jako powikłanie punkcji zatoki szczękowej.
  Tytuł równoległy: A large emphysema as complication of sinus puncture.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2007 : 61, 4, 633-636, 2 il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Prace wygłoszone na Zjeździe Otolaryngologów Wojskowych w Dębe w 2007 r. zakwalifikowane do druku przez Komitet Naukowy pod red. prof. dr.n. med. Dariusza Jurkiewicza.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  137/154
  Autorzy: Kornel Szczygielski, Ireneusz Kantor, Karolina Dżaman, Marcin Jadczak, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Dissolvable sinu-knit in endoscopy sinus surgery.
  Tytuł całości: W: 1st Lithuanian - Polish ENT and Skull Base Surgery Congress, May 8-10, 2008 Druskininkai, Lithuania : Programme and Abstract Book
  Adres wydawniczy: Druskininkai, 2008
  Strony: s. 44
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/154
  Autorzy: Dominik Bień, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie niedosłuchu.
  Tytuł równoległy: Hearing loss diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2008 : T. 15, nr 3/4, s. 408-416, il., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Układ równowagi - zaburzenia i leczenie.
  Tytuł równoległy: Balance system - disorder and treatment.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2008 : T. 15, nr 3/4, s. 388-397, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1231-3025
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/154
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, K. Niemczyk, Andrzej Wojdas, Ireneusz Kantor, Bernard Jaroń, Jarosław Kosek.
  Tytuł: Przypadek kłębczaka o pierwotnie mnogim umiejscowieniu u 24-letniego mężczyzny.
  Tytuł równoległy: Case of paraganglioma of the originally numerous location in the 24 year old male.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2008 : T. 62, nr 2, s. 212-215, il., bibliogr., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 9.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Wpływ hałasu impulsowego na narząd słuchu - wybór optymalnych metod oceny i profilaktyki w warunkach służby wojskowej: [rozprawa habilitacyjna] / Ireneusz Kantor
  Adres wydawniczy: [Warszawa] : Wojskowy Instytut Medyczny Klinika Otolaryngologii, [2008]
  Strony: 196, [72] s. , il., tab. , 25 cm , bibliogr. 194 poz., sum.
  ISBN: 83-919-4957-5
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Dominik Bień, Jacek Usowski, Dariusz Jurkiewicz, Ewa Skrobowska, Agnieszka Warczyńska, Joanna Sielużycka.
  Tytuł: Konflikt naczyniowo-nerwowy nerwu przedsionkowo-ślimakowego jako ewentualna przyczyna zaburzeń słuchu i równowagi u chorych leczonych w Klinice Otolaryngologicznej CSK MON WIM w latach 2000-2008.
  Tytuł równoległy: Vacsular compression syndrome of the vestibulocochlear nerve as a potential cause of hearing and inner-ear balance disorders in patients treated in the Department of Otolaryngology at the Military Medical Institute in Warsaw from 2000 to 2008.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2009 : T. 87, nr 4, s. 211-215, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/154
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Porównanie skuteczności betahistyny podawanej dwa i trzy razy dziennie w leczeniu zaburzeń układu równowagi.
  Tytuł równoległy: Comparable efficacy between twice and three times daily for treatment of balance system disturbances.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2009 : T. 26, nr 151, s. 29-34, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/154
  Autorzy: R[obert] Anielski, M. Tomaszewski, J[anusz] Płomiński, P[aulina] Antonik, I[reneusz] Kantor.
  Tytuł: Przydatność badań stabilności posturalnej w ocenie postępów procesu usprawnienia u osób po przebytej alloplastyce - doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Post. Rehab.
  Szczegóły: 2009 : T. 23, nr 2, s. 153
  Uwagi: I Mięzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabiliotacji i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii "Rehabilitacja Polska".
  ISSN: 0860-6161
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  145/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Współczesne metody diagnostyki układu równowagi.
  Tytuł równoległy: Contemporary methods of diagnosing the vestibular system.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2009 : R. 17, nr 9, z. 1 Medycyna rodzinna, s. 21-24, il., bibliogr., sum.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  146/154
  Autorzy: J. Zera, R. Młyński, E. Kozłowski, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Sound levels of gunfire noise during military exercises and the effectiveness of hearing protectors.
  Tytuł całości: W: Inter-Noise 2010 : Noise and Sustainability, 15-16 June 2010, Lisbon, Portugal
  Adres wydawniczy: Lisbon, 2010
  Strony: s. 1-9, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: This work was supported by the Polish Ministry of Labour and Social Policy, grants No. 3.S.02 and by the Polish Ministry of Science and Higher Education, grant No 3.R.01.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  147/154
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Ireneusz Kantor, Krzysztof Korzeniewski, Piotr Rapiejko, Ewa Jędrzejczak.
  Tytuł: Gen. bryg. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński - in memoriam.
  Tytuł równoległy: In memory of Brigadier General Wojciech Lubiński, MD, PhD.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 3, s. 225-226, il.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor, J. Żera, R. Młyński, E. Kozłowski, Andrzej Wojdas, Dariusz Jurkiewicz.
  Tytuł: Ocena narażenia na hałas impulsowy w trakcie służby wojskowej - problem nadal aktualny.
  Tytuł równoległy: Exposure to noise during military service still a challenge.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2010 : T. 88, nr 2, s. 97-102, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Grant Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej nr 3.S.02 i 3.S.03 oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 3.R.01.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Systemy wspomagające słyszenie zakotwiczone w kości.
  Czasopismo: Otoskop
  Szczegóły: 2010, 59,60, 4-9, 5 il., bibliogr. 7 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Kliniczna ocena narządu przedsionkowego.
  Tytuł całości: W: Standardy rozpoznawania i leczenia zawrotów głowy / pod red. Andrzeja Obrębowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Ośr. Inf. Naukowej ONIPHARMA Sp. z o.o., 2010
  Strony: s. 28-58, il., tab.
  ISBN: 978-83-61364-07-8
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/154
  Autorzy: Robert Anielski, Maciej Tomaszewski, Janusz Płomiński, Piotr Antonik, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Przydatność badań stabilności posturalnej w ocenie postępów procesu usprawniania u osób po przebytej alloplastyce - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: Streszczenia opracowań naukowych XXVII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, Bielsko-Biała - Szczyrk, 13-15 maja 2010 roku
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała - Szczyrk : Wyższa Szkoła Administracji, 2010
  Strony: s. 119-120
  ISBN: 978-83-60430-48-9
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/154
  Autorzy: Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Leczenie farmakologiczne zaburzeń układu równowagi.
  Tytuł równoległy: Pharmacological treatment of vertigo.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2011 : R. 19, nr 11-12 Laryngologia, s. 41-49, il., tab., bibliogr.7 poz., sum.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM

  153/154
  Autorzy: Dariusz Jurkiewicz, Dominik Bień, Kornel Szczygielski, Ireneusz Kantor.
  Tytuł: Clinical evaluation of balloon dilation Eustachian tuboplasty in the Eustachian tube dysfunction.
  Czasopismo: European Archives of Oto-Rhino-Laryngology
  Szczegóły: 2013 : Vol. 270, nr 3, s. 1157-1160, il., tab., bibliogr.9 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2012 Nov 8
  ISSN: 0937-4477
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.608
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  154/154
  Autorzy: Piotr Rapiejko, Ireneusz Kantor, Jan Ratajczak.
  Tytuł: Atlas laryngologiczny / Piotr Rapiejko, Ireneusz Kantor, Jan Ratajczak.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo AsteriaMed, 2019
  Strony: 220 s. , il., fot. , 24 cm
  ISBN: 978-83-65515-16-2
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM