WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KASZYŃSKI HENRYK
Liczba odnalezionych rekordów: 47Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/47
Autorzy: Wacława Dżurak, Jerzy Adamus, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Porównawcza ocena wielkości lewego przedsionka na podstawie rutynowego badania radiologicznego i echokardiograficznego.
Tytuł równoległy: Comparative assessment of left atrium size in routine radiological and echocardiographic investigations.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1979 : 43, 6, 367-371, 4 il., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/47
Autorzy: Jerzy Gil, Piotr Zaborowski, Aleksander Badowski, Henryk Płachta, Marek Maruszyński, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Ocena zgodności badań radiologicznych, endoskopowych i śródoperacyjnych jako problem kwalifikacji chorych z chorobą wrzodową do leczenia operacyjnego.
Tytuł równoległy: Evaluation of agreement between radiological examinations, endoscopy and intraoperative examination for qualification of patients with peptic ulcer for surgical treatment.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 11-12, 559-563, 2 tab., bibliogr. 20 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/47
Autorzy: Wacława Dżurak, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Radiologiczne objawy niewydolności lewokomorowej w ostrym zawale serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 1-2, 74-79, ryc., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/47
Autorzy: Tadeusz Płusa, Anna Frank-Piskorska, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Ropień płuca w przebiegu polekowej agranulocytozy.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 51, 10, 525-530, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/47
Autorzy: Jerzy Walecki, Henryk Kaszyński, Elżbieta Dobrowolska, Andrzej Modrzewski.
Tytuł: Tomografia komputerowa w diagnostyce ropnych procesów okołonerkowych.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1983 : 47, 2, 143-147, ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/47
Autorzy: Henryk Kaszyński, Piotr Kozłowski, Wacława Dżurak, Andrzej Giza.
Tytuł: Zastosowanie systemu ultradźwiękowego Aloka (model SSD-256) w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 5-6, 311-313, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/47
Autorzy: Jerzy Walecki, Henryk Kaszyński, Zbigniew Szymanik, Elżbieta Dobrowolska.
Tytuł: Zastosowanie tomografii komputerowej w diagnostyce guzów klatki piersiowej.
Tytuł równoległy: Computer tomography in the diagnosis of chest tumours.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1984 : 37, 17, 1313-1319, 6 ryc., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/47
Autorzy: Barbara Grankowska, Anna Frank-Piskorska, Maciej Krzakowski, Henryk Kaszyński, Jerzy Walecki.
Tytuł: Zespół Pancoasta - kliniczna ocena 5 przypadków.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 7-8, 477-481, tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/47
Autorzy: T. Kryst, Henryk Kaszyński, Piotr Kozłowski, M. Barańska, Tomasz Jędrzejczak.
Tytuł: Zastosowanie głowicy typu UST-554-5 w zestawieniu z aparatem USG model SS-D Aloka do oceny tętnicy szyjnej wspólnej i jej rozwidlenia.
Tytuł równoległy: The use of a UST-554-5 head connected to a SS-D Aloka ultrasonograph for evaluation of the common carotid artery and its bifurcation.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1985 : 19, 4, 333-337, 6 ryc., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/47
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Ropień śledziony rozpoznany badaniem ultradźwiękowym.
Tytuł równoległy: Splenic abscess diagnosed by ultrasonography.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1985 : 57, 9, 777-780, 2 ryc., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/47
Autorzy: Aleksander Badowski, Witold Sośnicki, Zbigniew Dumański, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Prawdziwa torbiel śledziony.
Tytuł równoległy: True splenic cyst.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1985 : 38, 12, 869-875, 7 ryc., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/47
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Barbara Grankowska, Wacław Szostek, Henryk Kaszyński, Janusz Przedlacki.
Tytuł: Trudności rozpoznawcze w przypadku raka nerki.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 1-2, 94-96
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/47
Autorzy: Aleksander Badowski, Zbigniew Dumański, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Rakowiak przewodu żółciowego wspólnego.
Tytuł równoległy: Carcinoid of the common bile duct.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1986 : 39, 10, 694-699, 3 ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/47
Autorzy: Elżbieta Dąbrowska, Piotr Kozłowski, Edward Stanowski, Andrzej Giza, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Współczesna diagnostyka radiologiczna urazów jamy brzusznej.
Tytuł całości: W: XXXI Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Kraków, 12-14 czerwca 1986 roku : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1986
Strony: s. 210
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

15/47
Autorzy: Mirosław Kałczak, Henryk Kaszyński, Edward Stanowski, Wanda Barańska, T. Modrzewski.
Tytuł: Ultrasonografia w sterowaniu biopsją cienkoigłową zmian w tarczycy.
Tytuł całości: W: IV Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej "Chirurgia Tarczycy, Przytarczyc i Nadnerczy", Kozubnik k/Bielska, 29 i 30 maja 1987 roku
Adres wydawniczy: Katowice, 1989
Strony: , s. 21-23, il., tab., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

16/47
Autorzy: Piotr Feliks Koniuszewski, Ludwik Grzeniewski, Andrzej Staszewski, Krzysztof Głowacki, Mirosław Kałczak, Henryk Kaszyński, Jerzy Świerż.
Tytuł: Próba oceny przydatności metod diagnostycznych w nowotworach łagodnych sutka, w oparciu o materiał własny i piśmiennictwo.
Czasopismo: Ginekologia Polska
Szczegóły: 1988 : 59, sup., 168-171, il., tab., bibliogr., 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/47
Autorzy: Henryk Kaszyński, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Badania ultrasonograficzne w neurologii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 668-670, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/47
Autorzy: Teresa Kryst, Piotr Kozłowski, Arleta Kuczyńska-Zardzewiały, Anna Członkowska, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Badania radiologiczne i ultrasonograficzne w chorobie Wilsona.
Tytuł równoległy: Radiological and ultrasonographic examinations in Wilson's disease.
Czasopismo: Polski Przegląd Radiologii
Szczegóły: 1988 : T. 52, nr 6, s. 249-252, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
ISSN: 0860-1089
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/47
Autorzy: Henryk Kaszyński, Alicja Sarosiek.
Tytuł: Rozpoznawanie ultrasonograficzne przerostowego zwężenia odźwiernika.
Tytuł równoległy: Ultrasonographic diagnosis of hypertrophic pyloric stenosis.
Czasopismo: Polski Przegląd Radiologii
Szczegóły: 1988 : T. 52, nr 6, s. 296-298, bibliogr. 9 poz., rez., sum.
ISSN: 0860-1089
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/47
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Henryk Kaszyński, Ryszard Zoń.
Tytuł: Torbiel podkolanowa Bakera w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1988 : 26, 3, 226-227
Uwagi: [Piętnasty] XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Białystok, 7-9 września 1988 r: Streszczenia referatów. - Białystok, 1988
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

21/47
Autorzy: Henryk Kaszyński, Wojciech Skawina.
Tytuł: Diagnostyka ultrasonograficzna kamicy i zapalenia pęcherzyka żółciowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 738-742, ryc., tab., bibliogr. 9 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/47
Autorzy: Janusza Kubiczkowa, Henryk Kaszyński, Mirosław Kałczak, Roman Stablewski, Wojciech Skawina.
Tytuł: USG w diagnostyce guzów szyi.
Tytuł równoległy: USG in diagnosis of neck tumours.
Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
Szczegóły: 1989, supl., 338-342, tab., ryc., bibliogr. 5 poz., sum.
Uwagi: 34 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego, Gdańsk, 26-29.04.1989.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL

23/47
Autorzy: E. Panasiuk, Bożena Pietrzak, Henryk Kaszyński, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ultrasonograficzny obraz zmian narządowych w przebiegu zatrucia grzybami.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1989 : 44, 9, 234-237, 3 il., tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/47
Autorzy: W[ojciech] Skawina, H[enryk] Kaszyński.
Tytuł: Analiza wartości kątów wg Grafa w ocenie stawów biodrowych u niemowląt, nowa propozycja.
Tytuł równoległy: Amalysis od angles value according to Graf in diagnostics of hip joint in infants; new proposition.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Sekcji Ultradźwiękowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Warszawa, 13-16 września 1990 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa 1990
Strony: s. 104
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/47
Autorzy: Henryk Kaszyński, Stanisław Rudnicki, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Intraoperative ultrasonography of the brain tumours.
Tytuł całości: W: Joint Meeting of the British and Polish Neurological Surgeon. Warszawa, 23-26 wrzesień 1990: streszczenia referatów. .
Strony: s. 17
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL

26/47
Autorzy: Henryk Kaszyński, Stanisław Z. Rudnicki, Jan K. Podgórski, Piotr Kozłowski.
Tytuł: Śródoperacyjne badanie ultrasonograficzne guzów mózgu.
Tytuł równoległy: Intraoperative ultrasonographic examination of brain tumours.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 697-703, il., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

27/47
Autorzy: Wojciech Marczyński, Karol Chmielowski, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Choroba Pageta w materiale klinicznm.
Tytuł równoległy: Paget's disease in clinical material.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1991 : 5, 2, 153-159, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

28/47
Autorzy: Wojciech Perdzyński, Bolesław Kalicki, K. Zatorska, Andrzej Kadłubowski, Henryk Kaszyński, Anna Jung.
Tytuł: Rozległy ropień pozaotrzewny u 2-miesięcznego niemowlęcia.
Tytuł równoległy: Extensive extraperitoneal abscess in a 2-month-oldinfant.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : T. 68, nr 11-12, s. 612-614, bibliogr. 4 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/47
Autorzy: Henryk Kaszyński, Michał Elwertowski.
Tytuł: Podstawy diagnostyki dopplerowskiej.
Czasopismo: Mag. Med.
Szczegóły: 1992 : 3, 9, 12, 14-15, 54-55, tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/47
Autorzy: Zygmunt H. Kaliciński, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, A. Krupa, Zofia Osiecka, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Tętniak tętnicy podobojczykowej u 2 miesięcznego niemowlęcia.
Tytuł równoległy: A subclavian artery aneurysm in a 2 month old infant.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1992 : 64, 5, 451-452, il., bibliogr. 3 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/47
Autorzy: Bolesław Kalicki, Zygmunt H. Kaliciński, Alicja Sarosiek, Włodzimierz Joszt, Henryk Kaszyński, Tadeusz Bokwa, Jacek Z. Krasnopolski.
Tytuł: Pęknięcie nerki i wyciek moczu do otrzewnej wywołane przeszkodą w dolnych drogach moczowych u dzieci.
Tytuł równoległy: Renal rupture and urinary discharge into the peritoneal cavity resulting from an obstruction of the lower urinary tract in children.
Czasopismo: Polski Przegląd Chirurgiczny
Szczegóły: 1992 : T. 64, nr 6, s. 563-567, bibliogr. 3 poz., sum.
ISSN: 0032-373X
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/47
Autorzy: Tadeusz Bokwa, B. Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński, Jacek Z. Krasnopolski, Bogdan Stodulski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Jerzy Kansy, Zygmunt H. Kaliciński, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Odległe wyniki operacji niedrożności dróg żółciowych u niemowląt.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Naukowy PTChD. Warszawa, 21-24 październik 1992: streszczenia referatów, poz.84. .
Strony: s. 95
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

33/47
Autorzy: Tadeusz Bokwa, B. Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński, Jacek Z. Krasnopolski, Bogdan Stodulski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Jerzy Kansy, Zygmunt H. Kaliciński, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Odległe wyniki operacji niedrożności dróg żółciowych u niemowląt.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Naukowy PTChD. Warszawa, 21-24 październik 1992: streszczenia referatów, poz.84. .
Strony: s. 95
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

34/47
Autorzy: Henryk Kaszyński.
Tytuł: Radiologia : przełyk i jelito cienkie.
Tytuł całości: W: Leksykon radiologii : rentgenodiagnostyka, radiologia zabiegowa, medycyna nuklearna, ultrasonografia, rezonans magnetyczny, termografia / pod red. J.Mastalerskiego [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja im. prof. L. Rydygiera, 1992
Strony: 547, 17 s. : il., tab. ; 25 cm
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/47
Autorzy: Tadeusz Bokwa, Beata Jurkiewicz, Wojciech Perdzyński, Jacek Z. Krasnopolski, Bogdan Stodulski, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Zygmunt H. Kaliciński, Henryk Kaszyński, Jerzy Kansy, Zofia Osiecka.
Tytuł: Odległe wyniki operacji niedrożności dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych u niemowląt.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Warszawa, 21-24 października 1992 : suplement problemów chirurgii dziecięcej / pod red. Zygmunta H. Kalicińskiego i Wojciecha Kamińskiego ; Polskie Towarzystwo Chirurgów Dziecięcych.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993
Strony: s. 365-368, bibliogr. 9 poz., sum.
ISBN: 83-200-1794-7
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/47
Autorzy: Jacek Rutka, Anna Jung, Anna Kamińska, Sławomir Olszewski, Wojciech Perdzyński, Jarosław Malczyński, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Rola USG w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia kamicy układu moczowego u dzieci.
Tytuł równoległy: Role of USG in the diagnosis and monitoring of treatment of nephroli thiasis in children.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 11-12, 596-599, tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

37/47
Autorzy: Henryk Kaszyński.
Tytuł: Znaczenie badań radiologicznych we wstępnej diagnostyce raka płuc.
Tytuł całości: W: Wczesne rozpoznawanie raka płuca : autoryzowany zapis IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pneumonologów Wojskowej Służby Zdrowia, Wrocław, 14-15 listopada 1994 r. / pod red. E. Szklarz
Adres wydawniczy: [Wrocław, 1994]
Strony: s. 141-143
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

38/47
Autorzy: Mirosław Kałczak, Marek Kowański, Anna Koula, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Biopsja cienkoigłowa w diagnostyce wczesnych postaci raka sutka.
Tytuł równoległy: Thin-needle biopsy in the diagnosis of early breast cancer.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 661-665, ryc., tabl., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

39/47
Autorzy: Jacek Rutka, Anna Jung, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Color Doppler w ocenie przepływu miąższowego w nerkach po zabiegach ESWL.
Tytuł całości: W: Profilaktyka i leczenie układu moczowego u dzieci / pod red. Anny Jung
Adres wydawniczy: Warszawa, 1995
Strony: s. 100-104, il.
Uwagi: - 9 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pediatrów WP, Rynia k. Warszawy (PL), 02-04.06.1995.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/47
Autorzy: Jacek Rutka, Anna Jung, Anna Kamińska, Sławomir Olszewski, Wojciech Perdzyński, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Urolithiasis in children : the role of ultrasonography in diagnosis and monitoring of ESWL.
Czasopismo: Surg. Childh. Int.
Szczegóły: 1995 : 3, 1, 12-14, il., tab., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

41/47
Autorzy: J[acek] Rutka, A[nna] Jung, H[enryk] Kaszyński, A[nna] Kamińska.
Tytuł: Color Doppler energy in evaluating kidney parenchymal flow after ESWL treatment.
Tytuł całości: W: Abstracts of 33rd European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association Annual. Congress, Amsterdam [Netherlands], June 18-21, 1996
Adres wydawniczy: [Amsterdam, 1996]
Strony: s. 65
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

42/47
Autorzy: J[acek] Janczak, M. Zarębiński, W[ojciech] Kwiatkowski, J[erzy] Adamus, I[reneusz] Drabek, H[enryk] Kaszyński, P[iotr] Śnigurowicz, J[arosław] Wiśniewski.
Tytuł: Ocena skuteczności filtru do żyły głównej dolnej typu Bird's Nest (BNF) w prewencji zatorowości płucnej (ZP).
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, 290
Uwagi: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 5 - 7 września 1996.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/47
Autorzy: Bolesław Kalicki, Jacek Rutka, Henryk Kaszyński, Iwona Ambroziak, Anna Jung.
Tytuł: Przydatność ultrasonografii do oceny zmian zapalnych płuc u dzieci.
Tytuł całości: W: Postępy w pneumonologii i alergologii dziecięcej.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja: Ryszard Kurzawa, Anna Jung, Janusz Żuber.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Agama s.c., 1996
Strony: s. 64-67, bibliogr. 10 poz.
Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Pediatrów WSZ nt. postępów w pneumonologii i alergologii dziecięcej, Warsawa 1996.
Informacje o wydaniu: Wydanie 1
ISBN: 83-903972-1-8
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/47
Autorzy: Bolesław Kalicki, Henryk Kaszyński, Iwona Ambroziak, Wojciech Skawina, Jacek Rutka, Anna Jung.
Tytuł: Zastosowanie badania USG w ocenie wyników leczenia zapalenia płuc u dzieci.
Tytuł równoległy: Us examination in estimation of the results of pneumonia treatment in children.
Czasopismo: Ultrasonografia Polska
Szczegóły: 1996 : T. 6, nr 2, s. 20-24, bibliogr. 10 poz., sum.
ISSN: 0867-3845
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/47
Autorzy: Henryk Kaszyński.
Tytuł: Badania obrazowe.
Tytuł całości: W: Urazy brzucha / pod red. Henryka Płachty
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1996
Strony: s. 15-20
Informacje o wydaniu: Wyd. 1
ISBN: 83-200-2029-8
Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa; 37
ISSN: 0137-4974
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/47
Autorzy: H[enryk] Kaszyński, P[iotr] Kozłowski.
Tytuł: Kolorowy Doppler w diagnostyce naczyń obwodowych.
Tytuł równoległy: Color Doppler in diagnostics of peripheral vessels.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Sekcji Ultradźwiękowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Warszawa, 13-16 września 1990 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa 1990
Strony: s. 116
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

47/47
Autorzy: Marek Klewar, Renata Zakrzewska, Joanna Sielużycka, Henryk Kaszyński.
Tytuł: Wgłobienie krętniczo-kątnicze jelita grubego u dorosłego.
Tytuł równoległy: Ileocaecal invagination in an adult.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 9-10, s. 593-596, bibliogr. 7 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM