WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KOŁODZIEJ PIOTR
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/39
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Ostre powstrząsowe owrzodzenie żołądka i dwunastnicy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1975 : 51, 8, 536-539
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/39
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Powikłania zakrzepowo-zatorowe w zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1976 : 19, 3, 207-213, tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/39
Autorzy: Arkadiusz Biernacki, Zdzisław Gałecki, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Badanie możliwości regenerowania w warunkach polowych przyrządów jednorazowego użytku do przetaczania krwi, plazmy, płynów infuzyjnych i krwiozastępczych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 12, 721-726, tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/39
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Wpływ przebytego zawału serca na dalszy przebieg Zawodowej Służby Wojskowej.
Tytuł równoległy: Effect of past myocardial infraction on the further course of Career Military Service.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 12, 771-777, tab., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Poekstrasystoliczne wydłużenie odstępu PQ jako elektrokardiograficzny objaw bloku pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1981 : 24, 5, 381-385, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Piotr Borkowski.
Tytuł: Wartość diagnostyczna elektrokardiograficznych objawów utajonej preekscytacji.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1981 : 24, 8, 529-535, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Zmiany amplitudy potencjału pęczka Hisa podczas diagnostycznej stymulacji przedsionkowej.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1981 : 24, 2, 141-148, ryc., tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego serca u zdrowych osób z krótkim odstępem PQ i prawidłowymi zespołami QRS : Część I. Rejestracja potencjałów pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 1, 17-24, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Badania elektrofizjologiczne układu przewodzącego serca u zdrowych osób z krótkim odstępem PQ i prawidłowymi zespołami QRS : Część II. Diagnostyczna stymulacja przedsionkowa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 1, 25-32, ryc., tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Piotr Borkowski.
Tytuł: Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego przy prawidłowym czasie trwania odstępu PQ.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 9, 697-701, tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Piotr Borkowski.
Tytuł: Wpływ dodatkowej drogi przewodzenia na częstość rytmu komór w napadowym migotaniu przedsionków.
Tytuł równoległy: Effect of accessory conduction pathway on ventricular rythm rate in paroxysmal atrial fibrillation.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1982 : 68, 3, 109-115, ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Blok I stopnia na poziomie pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 3, 221-226, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/39
Autorzy: Piotr Borkowski, Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Ocena porównawcza dwóch pośrednich metod oznaczania czasu przewodzenia zatokowo-przedsionkowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 11-12, 753-760, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/39
Autorzy: Piotr Kołodziej, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Rejestracja elektrogramu węzła zatokowego dla oceny czasu przewodzenia zatokowo-przedsionkowego.
Tytuł równoległy: Sinus node electrogram in the assessment of sino-atrial conduction time.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 9-10, 495-503, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Wpływ periodyki Wenckebacha na wielkość amplitudy potencjałów pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1984 : 27, 3, 191-197, il., tab., bibliogr. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/39
Autorzy: Piotr Kołodziej, Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski.
Tytuł: Porównanie bezpośredniej i pośrednich metod oznaczania czasu przewodzenia zatokowo - przedsionkowego.
Tytuł całości: W: XXXIX Posiedzenia Naukowe: streszczenia referatów, 24 - 25.XI.1984, Kraków / Jerzy P. Dubiel, Kalina Kawecka-Jaszcz, Józef Kocemba, Ewa Kowalczyk Kraków, 1984.
Strony: s. 166
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

17/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Naprzemienność czasu trwania odstępu PQ u osoby z podwójnym torem przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 8-9, 600-603, ryc., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/39
Autorzy: Piotr Kołodziej, Piotr Borkowski.
Tytuł: Zastosowanie badań elektrofizjologicznych w diagnostyce zaburzeń rytmu.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 754-760, ryc., bibliogr. 16 poz.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/39
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Angioskopia / Angioscopy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 11-12, 752-754, bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

20/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Programowana stymulacja prawej komory u osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca.
Tytuł równoległy: Programmed right ventricular pacing in patients with ventricular arrhythmias.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 563-571, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/39
Autorzy: Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Andrzej Skrobowski.
Tytuł: Programowana stymulacja prawej komory jako metoda oceny skuteczności leczenia amiodaronem.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 1-2, 87-90, ryc., bibliogr. 7 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, J. Drzewiecki, L. Giec, M. Trusz-Gluza, A. Wojnar-Wnuk, P. Kopeć, B. Średniawa.
Tytuł: Ocena porównawcza wyników badania holterowskiego i programowanej stymulacji komór u osób z chorobą niedokrwienną serca.
Tytuł równoległy: Comparative evaluation of the results of Holter monitoring and programmed ventricular stimulation in patients with ischemic heart disease.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 1, 34-39, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, Elżbieta Ponikwicka.
Tytuł: Późne potencjały komorowe a samoistny i wywołany stymulacją częstoskurcz komorowy.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 7, 12-16, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/39
Autorzy: A. Wnuk-Wojnar, J. Drzewiecki, Z. Gąsior, A. Jaklik, P. Buszman, A[ndrzej] Dąbrowski, P[iotr] Kołodziej, P. Kopeć, W[ojciech] Marciniak, S. Pasyk.
Tytuł: Programowa stymulacja elektryczna serca a kurczliwość lewej komory serca w chorobie niedokrwiennej.
Tytuł równoległy: Comparative analysis of the results of programmed electrical stimulation of the heart in relation to left ventricular contractility. Polish Multicenter Study.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1990 : 33, 9-10, 4-9, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/39
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Programowana stymulacja elektryczna serca jako metoda doboru leków przeciwarytmicznych / Programmed pacing of hearst as a method of choice of antiarrhythmic drugs.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 1-2, 37-40, bibliogr. 58 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/39
Autorzy: Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Przypadek sekwencyjnej stymulacji serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 11-12, 810-815, il., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/39
Autorzy: Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Transplantacja serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 3-4, 193-198, bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Relationshiop between QT-interval and electrial induction of ventricular tachycardia.
Źródło ogółem lub miejsce: RBM, 1990, 12()
Strony: s. 130
Uwagi: 7th International Congress on Cardiac Pacing and electrophysiology, Nicea, 1990
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

29/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz.
Tytuł: Relationship between QT interval duration and electrial induction of ventricular tachycardia.
Czasopismo: PACE
Szczegóły: 1991 : 14, 2 Pt 2, 366-369
Typ publikacji: ZA
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.414
Polskie hasła przedmiotowe:

30/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Ambulatory ECG monitoring versus electrophysiological testing in the evaluation of syncope.
Tytuł całości: W: 10th European Conference of the International Society of Noninvasive Cardiology, Rotterdam, 1992.- [Rotterdam, 1992]
Strony: s. 55
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

31/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Effect of atrial and ventricular stimulation on QT interval duration with ventricular tachycardia.
Tytuł całości: W: XIV Interamerican Congress of Cardiology, Orlando. , 1992.
Strony: s. 78
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL

32/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Utility of signal-averaged electrocardiogram in selecting elderly patients with unexplained syncope for programmed ventricular stimulation.
Źródło ogółem lub miejsce: Cardiol. Elderly, 1993, 1()
Strony: s. 311-317
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN

33/39
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Role of signal-averaged electrocardiogram in selecting patients with unexplained syncope for programmed ventricular stimulation.
Tytuł całości: W: EURO-PACE 93.
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by : A. E. Aubert, H. Ector, R. Stroobandt
Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore, 1993
Strony: s. 131-135, bibliogr. 6 poz.
Konferencja: European Society of Cardiology; European Working Group on Cardiac Pacing Arrhythmias, Oostende, 1993.06.06.
Typ publikacji: PPR
Typ publikacji: PCP
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  34/39
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Napadowa utrata przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Prawdopodobieństwo wywołania trwałego częstoskurczu komorowego w badaniu elektrofizjologicznym.
  Tytuł równoległy: Predicing of inducible sustained ventricular tachycardia in patients with unexplained syncope with noninvasive methods.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1993 : 39, 10, 273-278, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/39
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Napadowa utrata przytomności. Porównanie wynikow badania elektrofizjologicznego i monitorowania holterowskiego.
  Tytuł równoległy: Electrophysiological testing performed after holter monitoring considerably increases the accuracy of diagnosis of unexplained syncope.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1993 : 39, 7, 4-9, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/39
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Krupienicz, P[iotr] Kołodziej, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Role of signal-averaged electrocardiogram in selecting patients with unexplained syncope for programmed ventricular stimulation.
  Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
  Szczegóły: 1993 : Vol. 16, nr 5 Pt 2, s. 1206
  Konferencja: European Working Group on Cardiac Pacing, European Society of Cardiology, Ostend, 1993.06.06
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/39
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej, Ewa Roszczyk, Bożena Ostrowska, Ryszard Roszczyk.
  Tytuł: Powikłania inwazyjnych badań bodźców elektrofizjologicznych. Analiza 690 zabiegów u 663 chorych.
  Tytuł równoległy: Complications of invasive electrophysiological studies (EPS) : analysis of 690 investigations in 663 patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1994 : 40, 6, 466-4714, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/39
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz, Wojciech Marciniak.
  Tytuł: Chorzy z arytmią komorową i omdleniami. Znaczenie prognostyczne stymulacji komór. Porównanie dwóch modeli postępowania.
  Tytuł równoległy: Programmed ventricular stimulation as a prognostic test in patients with syncope and complex ventricular arrhythmias. Comparison of two strategies used for identification of high-risk patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 44, 5, 390-395, ryc., tab. bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/39
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, A[ndrzej] Krupienicz, L[eszek] Kubik, Ryszard Piotrowicz, P[iotr] Kołodziej, W[ojciech] Marciniak.
  Tytuł: Utility of programmed ventricular stimulation in predicting cardiac events in patients with unexplained syncope and complex ventricular arrythmias.
  Czasopismo: New Trends Arrhythm.
  Szczegóły: 1995 : 11, 1-4, 123-124, il., tab., bibliogr.
  Uwagi: 12 International Congress "The New Frontiers of Arrhythmias", Marilleva (Italy), 27.01-03.02.1996.
  ISSN: 0393-5302
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM