WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KONIECZNY WIESŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/35
Autorzy: Jan Turowski, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Elektrogustometr.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 5, 502-503, 2 il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/35
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Arkadiusz Biernacki, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Urządzenie do produkcji płynów infuzyjnych łącznie z automatycznym dozownikiem płynu dializacyjnego. Doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: [Apparatus for production of sterile infusion fluids with an automatic dosimeter for dialysing fluid. Preliminary report].
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1974 : T. 51, nr 1, s. 67-75, bibliogr. 14 poz., rez., sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  3/35
  Autorzy: S. Wrzesień, Wiesław Konieczny, Zofia Wańkowicz, A. Gierczyński, J. Zeuschner.
  Tytuł: Urządzenie do automatycznego prowadzenia dializy otrzewnowej - DIALIPER - 76.
  Tytuł równoległy: Equipment for automatic peritoneal dialysis (Polish).
  Czasopismo: Problemy Techniki w Medycynie
  Szczegóły: 1977 : T. 8, nr 2, s. 113-119, bibliogr., rez., sum., Zsfg.
  ISSN: 0370-2219
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PTT
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  4/35
  Autorzy: Wiesław Konieczny, Mirosława Wróblewska, Eugeniusz Dziuk, Piotr Borkowski.
  Tytuł: "Technika bramkowa" w ocenie ruchomości lewej komory serca w badaniach za pomocą gammakamery i komputera.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
  Szczegóły: 1979 : 43, 5, 291-293, ryc.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/35
  Autorzy: S[ylwester] Czaplicki, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny, Z. Bałtrukiewicz.
  Tytuł: Cardiac studies using red blood cells labeled with Tc-99m in vivo with single intravenous injections - first pass technique, gating and blood pool scanning.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 1980 : 5, 1, 85-88, ryc., tab., bibliogr. 10 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/35
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Piotr Borkowski, Wiesław Konieczny, Marek Ostrowski.
  Tytuł: Ilościowa angiokardiografia radioizotopowa w ocenie pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian lewej komory serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1980 : 23, 2, 175-181, ryc., tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/35
  Autorzy: M[irosława] Wróblewska, S[ylwester] Czaplicki, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Ilościowa ocena zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego za pomocą talu - 201.
  Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
  Strony: s. 51
  Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/35
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Antoni Marciniak, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Radioizotopowa angiokardiografia ilościowa w rozpoznawaniu chorób układu krążenia.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1982, 22) supl. IV : Zjazdy i Konferencje, 359-362, 2 ryc.
  Uwagi: Sesja Naukowa XX-lecia Wojskowej Akademii Medycznej, Łódź, 1982.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/35
  Autorzy: Mirosława Wróblewska, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Piotr Borkowski, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Ocena pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian i frakcji wyrzutowej lewej komory techniką bramkową radioizotopowej angiokardiografii.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1982 : 25, 3, 213-222, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/35
  Autorzy: Marek Ostrowski, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Technika pierwszego przejścia radioizotopowej angiokardiografii : I. Czynność lewej komory serca w różnym czasie od dokonania się zawału.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1982 : 25, 3, 195-202, tab., ryc., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/35
  Autorzy: Marek Ostrowski, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Technika pierwszego przejścia radioizotopowej angiokardiografii : II. Wielkość frakcji wyrzutowej, zaburzenia ruchomości ścian i czas krążenia płucnego w zależności od stopnia uszkodzenia lewej komory oraz lokalizacji zawału.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1982 : 25, 3, 203-212, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/35
  Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, S[ylwester] Czaplicki, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Wartość rokownicza frakcji wyrzutowej oznaczanej metodą angiokardiografii radioizotopowej.
  Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia : III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek, 3 czerwiec 1983
  Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
  Strony: s. 262-267, bibliogr.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/35
  Autorzy: Władysław Jasiński, Wiesław Konieczny, Marek Ostrowski, Mirosława Wróblewska.
  Tytuł: Metody i aparatura kardiologicznej medycyny nuklearnej.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 5-20, bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/35
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Ocena przecieków w sercu.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 67-78, il, bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/35
  Autorzy: Mirosława Wróblewska, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Ocena rozmiarów jam serca i przegrody międzykomorowej.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 56-66, il, bibliogr. 5 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/35
  Autorzy: Marek Ostrowski, Mirosława Wróblewska, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Scyntygrafia zbioru krwi serca.
  Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
  Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
  Strony: s. 20-46, 19 il., bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/35
  Autorzy: M[arek] Ostrowski, M. Jodko, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Zastosowanie scyntygrafii parametrycznej w ocenie zaburzeń czynności lewej i prawej komory po przebytym zawale serca.
  Tytuł całości: W: XXX Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk 22-24 września 1983 roku : streszczenia referatów
  Strony: s. 162
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/35
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, M[irosława] Wróblewska, W[iesław] Konieczny, M[arek] Ostrowski.
  Tytuł: Profiles and perfusion homogenity analysis of 201Tl - myocardial scintigraphy.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 1984 : 9, 7, A102
  Uwagi: European Nuclear Medicine Congress, Helsinki, August 14-17, 1984
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/35
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, M[irosława] Wróblewska, W[iesław] Konieczny, S[ylwester] Czaaplicki [Czaplicki].
  Tytuł: Quantitative assessment of Thallium-201 myocardial scintigraphy profile and perfusion homogeneity analysis.
  Czasopismo: Radiobiol. Radiother.
  Szczegóły: 1984 : 25, 3, 437-451, 8 il., bibliogr. 13 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/35
  Autorzy: Marek Ostrowski, Mariusz Jodko, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Scyntygrafia parametryczna radioizotopowej angiokardiografii w ocenie czynności lewej komory po przebytym zawale serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1985 : 28, 3-4, 183-191, ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/35
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Zastosowanie minikomputerów produkcji polskiej serii SM/CAMC w medycynie nuklearnej.
  Tytuł całości: W: IV Ogólnopolskie Sympozjum nt. medycyny nuklearnej : streszczenia referatów, Warszawa - Międzylesie 22-24 maja 1986 r
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1986]
  Strony: s. 120
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/35
  Autorzy: W[iesław] Konieczny, E[ugeniusz] Dziuk.
  Tytuł: Use of SM-4 Camac computer for data analysis in nuclear medicine.
  Tytuł całości: W: Nuclear Medicine and Related Radionuclide Applications in Developing Countries : Proceedings in International Symposium on Nuclear Medicine and Related Medical Applications of Nuklear Techniques in Developing Countries, Vienna, 26-30 August 1985
  Adres wydawniczy: Vienna : Int. Atomic Energy Agency, 1986
  Strony: s. 221-222
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/35
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Łypka, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Primenenije mini-kompujutera CM-4 polskogo npoizvodctva dla radioimmunologiceskich opredelenij.
  Tytuł całości: W: Tezisi dokladov IC Miezdunarodnogo Simpoziuma Stran - Clenov SEV po Radiofarrmacevticeckim Preparatam i Naboram dla Radioimmunologiceckogo Analiza, Obninsk, 16-18 dekabrja 1986
  Adres wydawniczy: Obninsk, 1986
  Strony: s. 136-137
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/35
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Zastosowanie minikomputera produkcji polskiej SM-4A/CAMAC w badaniach radioizotopowych.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1987 : 1, 1, 9-17, il., bibliogr. 2 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/35
  Autorzy: I[reneusz] Drabek, W. Wierzbiańska, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Scyntygrafia aerozolowa w rozpoznawaniu chorób układu oddechowego.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej : Streszczenia referatów, Szczecin-Międzyzdroje, 24-25.05.1988
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 1988]
  Strony: s. 14
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/35
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Wiesław Konieczny, Zofia Stembrowicz.
  Tytuł: Scyntygrafia refluksu żołądkowo-przełykowego.
  Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
  Szczegóły: 1990 : T. 4, nr 1(7), s. 34
  Konferencja: , Poznań-Konin, 1990.09.23
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  27/35
  Autorzy: Bolesław Kalicki, Wiesław Konieczny, Zofia Stembrowicz.
  Tytuł: Przydatność scyntygrafii w diagnostyce refluksu żołądkowo-przełykowego u dzieci.
  Czasopismo: Pediatria Polska
  Szczegóły: 1991, supl. do nr 1-2, s. 265-268, bibliogr., rez., sum.
  Konferencja: , Rzeszów, 1991.09.19
  ISSN: 0031-3939
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/35
  Autorzy: A. Teresińska, M[aria] Konieczna, W[iesław] Konieczny, J[anusz] Przedlacki, J. Towiański, E. Gosiewska-Marcinkowska, L. M. Brodzki, B. Szumilak, I[reneusz] Drabek, K[arol] Chmielowski, Z. Bałtrukiewicz.
  Tytuł: Encyklopedia medycyny nuklearnej. Technika, statystyka, serce, nerki, kości, wątroba, płuca, mózgowie, ochrona radiologiczna.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1992 : T. 6, nr 1, s. 87-116, tab.
  ISSN: 0860-3405
  Typ publikacji: OPR
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/35
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny, Jolanta Krakowiak, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Waldemar Mielcarek, Marek Ostrowski, H. Tuszyński.
  Tytuł: Wpływ rewaskularyzacji na czynność lewej komory serca u chorych z chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1992 : 6, 1, 10
  Uwagi: 3 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Cieszyn-Ustroń, 20-23.09. 1992
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/35
  Autorzy: Waldemar Mielcarek, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Użyteczność badania techniką spect w ocenie stopnia uszkodzenia miąższu wątroby.
  Źródło ogółem lub miejsce: Probl. Med. Nukl., 1992, 8(15)
  Strony: s. 60
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  31/35
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Wiesław Konieczny, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiografii ilościowej (RAI) w badaniu wpływu szybkiej przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1993 : 7, 1, 19-32, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/35
  Autorzy: Cezary Żelaśkiewicz, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Lokalna sieć komputerowa w Zakładzie Medycyny Nuklearnej zbudowana w oparciu o komputery klasy IBM/PC.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, [1], 195-202, il., bibliogr.4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/35
  Autorzy: Z. Maziarz, Bogdan Małkowski, Wiesław Konieczny, Wiesław Tryniszewski.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna dynamicznej angioscyntygrafii wątroby.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 111-118, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/35
  Autorzy: Waldemar Mielcarek, Wiesław Konieczny.
  Tytuł: Analiza porównawcza wykonywanych metodą planarną i za pomocą metody SPECT badań izotopowych wątroby i śledziony.
  Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Szklarska Poręba, 05-07 października 1995 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Wrocław, 1995]
  Strony: s. 26
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/35
  Autorzy: C[ezary] Żelaśkiewicz, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
  Tytuł: Lokalna sieć komputerowa w Zakładzie Medycyny Nuklearnej.
  Tytuł całości: W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia "Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej". Szklarska Poręba, 5-7 października 1995: streszczenia referatów [1995]
  Strony: s. 35
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM