WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KORZENIOWSKA JOLANTA
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/17
Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, J[olanta] Korzeniowska, K[atarzyna] Olszowska-Pawluczuk, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Tissue tracting omaging for quick noninvasive risk stratification.
Czasopismo: Folia Cardiol.
Szczegóły: 2002 : 9, streszcz. : 12th Congress of the International Cardiac Doppler Society, Warszaw, Poland, September 5-6, 2002, 35
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

2/17
Autorzy: R[obert] Olszewski, W[ojciech] Marciniak, J[olanta] Korzeniowska, R[obert] Czarnecki, T[omasz] Makowski, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Echocardiographic screening in patienets with essential hypertension in routine medical practice.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2002 : T. 9, streszczenia, s. 34
Konferencja: Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw; Central Clinical Hospital, Military School of Medicine, Warsaw; National Institute of Cardiology, Warsaw, Warsaw, 2002.09.05
ISSN: 1507-4145
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

3/17
Autorzy: Jolanta Korzeniowska, Jerzy Adamus.
Tytuł: Ostre Zespoły Wieńcowe.
Tytuł równoległy: Acute Coronary Syndromes.
Czasopismo: Nowa Klinika
Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1121-1128, 5 il., bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

4/17
Autorzy: W[iesław] T. Piechota, J[erzy] Adamus, W[iktor] N. Piechota, J[olanta] Korzeniowska, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Józefczak-Bergier, A[licja] Rączka, E[lżbieta] Wadowska.
Tytuł: Troponin I and CRP after elective percutaneous coronary intervention in patients with stable coronary disease.
Czasopismo: Clin. Chim. Acta
Szczegóły: 2005 : 355, Suppl., S99-S100
Uwagi: 16th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2005, 8-12 May 2005, Glasgow.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

5/17
Autorzy: J[olanta] Korzeniowska, M. Zarębiński, R[obert] Czarnecki, E[wa] Roszczyk, J[erzy] Adamus.
Tytuł: BNP as a prognostic marker of cardiac events in patients with acute coronary syndrome.
Czasopismo: J. Coronary Artery Disease
Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 1, s. 92
Konferencja: , Istanbul, 2005.10.29
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

6/17
Autorzy: M. Zarębiński, J[olanta] Korzeniowska, R[obert] Czarnecki, J[acek] Janczak, B[ożena] Ostrowska, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Protective effect of statin therapy in patients with elevation myocardial infarction treated with primary PCI.
Czasopismo: J. Coronary Artery Disease
Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 1, s. 61-62
Konferencja: , Istanbul, 2005.10.29
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/17
Autorzy: Jerzy Adamus, Jolanta Korzeniowska, Wiktor Piechota, Robert Olszewski, Wiesław Piechota, Jolanta Bejm.
Tytuł: Stężenie troponin po niepowikłanych zabiegach planowanej angioplastyki wieńcowej u chorych ze stabilną chorobą wieńcową.
Tytuł równoległy: Troponin I levels after uncomplicated, elective percutaneous coronary intervention in patients with stable coronary heart disease.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 19, 114, 739-742, 2 il., 3 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

8/17
Autorzy: Jerzy Adamus, Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Piotr Śnigurowicz, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Bożena Ostrowska.
Tytuł: Czy oznaczenie troponiny I w 72. godzinie ostrego zespołu wieńcowego może być parametrem prognostycznym wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 474
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/17
Autorzy: Dariusz J. Kałka, Robert Czarnecki, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Efekt hipotensyjny ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej w zależności od płci u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. [nlb.]
Konferencja: Polskie Towarzystw Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/17
Autorzy: M. Zarębiński, Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Leczenie statynami przed ostrym zespołem wieńcowym z uniesieniem odcinka ST zmniejsza martwicę mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 357
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/17
Autorzy: Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Monika Heine, Katarzyna Jacewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Porównanie wartości prognostycznej stężenia troponiny I i BNP w 3. dobie ostrego zespołu wieńcowego leczonego metodą pierwotnej rewaskularyzacji tętnicy odpowiedzialnej za zawał.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8: Supl. 5, s. S 541-S 542
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/17
Autorzy: Dariusz J. Kałka, Robert Czarnecki, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Wpływ treningu kardiologicznego na poziom cholesterolu frakcji LDL u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego przewlekle leczonych simwastatyną.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. [nlb.]
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

13/17
Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Zależność ciśnienia tętniczego od indeksu masy ciała u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca poddanych rehabilitacji kardiologicznej.
Tytuł równoległy: Interrelation between arterial hypertension and body mass index in patients with concomitant ischemic heart disease treated with cardiac rehabilitation.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 2006 : T. 116, nr 2(8), s. 741-748, bibliogr. 26 poz., sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  14/17
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Arkadiusz Chorębała, Leszek Markuszewski, Elwira Metner, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Efekt hipotensyjny sześciomiesięcznej rehabilitacji kardiologicznej u chorych w podeszłym wieku.
  Tytuł równoległy: Hypotensive effect of 6-months cardiac rehabilitation in elderly patients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 95-100, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  15/17
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Leszek Markuszewski, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Arystofanes Bąk, Jolanta Korzeniowska, Lesław Rusiecki, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wiek a efekty długoterminowego treningu kardiologicznego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Age and effects of long-term cardiac training in patients with ischemic heart disease.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, 90-94, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Sobieszczańka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  16/17
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Wojciech Marciniak, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Leszek Markuszewski, Arkadiusz Chorębała, Joanna Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wpływ ambulatoryjnego kontrolowanego treningu kardiologicznego na ciśnienie tętnicze u chorych na chorobę niedokrwienną serca i nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł równoległy: Effect of ambulatory supervised cardiac training on arterial hypertension in patients with coronary artery disease and arterial hypertension.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 127, s. 9-14, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Dariusz Kałka
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  17/17
  Autorzy: Dariusz Kałka, Małgorzata Sobieszczańska, Lech Kopka, Wojciech Marciniak, Eliza Zawadzka-Bartczak, Arystofanes Bąk, Aleksandra Popielewicz-Kautz, Jolanta Korzeniowska, Jacek Janczak, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Wpływ długotrwałego treningu kardiologicznego na stężenie lipidów u chorych z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca leczonych simwastatyną.
  Tytuł równoległy: Effect of long-term cardiac training on lipids concentration in patients with chronic heart ischemic disease treated with simvastatin.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2007 : T. 22, nr 128, s. 101-106, bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM