WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: KUCHARCZYK ALEKSANDRA
Liczba odnalezionych rekordów: 112Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/112
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Aleksandra Kucharczyk.
Tytuł: Leki przeciwleukotrienowe w zapaleniu astmatycznym.
Tytuł całości: W: Postępy w leczeniu chorych na astmę oskrzelową / pod red. Tadeusza Płusy
Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1999
Strony: s. 53-60, 2 ryc., bibliogr. 26 poz.
ISBN: 83-910406-2-3
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/112
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa, Aleksandra Kucharczyk.
Tytuł: Leukotrieny w patomechanizmie astmy oskrzelowej.
Tytuł całości: W: Postępy w leczeniu chorych na astmę oskrzelową / pod red. Tadeusza Płusy
Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 1999
Strony: s. 47-52, ryc., tab., bibliogr. 23 poz.
ISBN: 83-910406-2-3
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/112
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk, Małgorzata Faber.
Tytuł: Analiza porównawcza skuteczności leczenia i miejscowych działań ubocznych wziewnych preparatów acetonidu triamcinolonu i budezonidu u dorosłych chorych na umiarkowaną astmę oskrzelową.
Tytuł równoległy: Comparative study of the clinical efficacy and the oropharyngeal topical safety of inhaled triamcinolone acetonide and budesonide in inhaled steroid dependent adult asthmatics.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2001 : T. 77, nr 3, s. 150-154, bibliogr. 16 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

4/112
Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk, Andrzej Chciałowski, Tadeusz Płusa.
Tytuł: Wpływ leczenia wziewną postacią ambroksolu na objawy kliniczne i wybrane parametry wentylacji u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
Tytuł równoległy: The effect of inhaled ambroxol treatment of clinical symptoms and closen parameters of ventilation in patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease patients.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2001 : 11, 63, 239-243, tab., bibliogr. 18 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  5/112
  Autorzy: Małgorzata Faber, Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk, Tomasz Targowski, Sławomir From, Beata Mamełka.
  Tytuł: Ocena klinicznej skuteczności oraz porównanie bezpośrednich kosztów leczenia azytromycyną chorych z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc leczonych ambulatoryjnie lub w warunkach szpitalnych.
  Tytuł równoległy: Evaluation of clinical and direct costs of azithromycin treatment for exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease in hospitalized and outpatients.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2004 : 16, supl. 1 : XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pneumonologów i Alergologów Wojskowej Służby Zdrowia "Skuteczność i koszty leczenia astmy i POChP", Warszawa, 7-9 maja 2004 r., 96-99, 4 tab., bibluiogr. 22 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  6/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Małgorzata Faber, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Alergeny rekombinowane: nowe spojrzenie na rozpoznawanie i leczenie chorób alergicznych.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2005, nr 1(15), s. 25-40, bibliogr. 42 poz.
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/112
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, E[lwira] Paluchowska, W[itold] Owczarek, A[leksandra] Kucharczyk.
  Tytuł: Serum thymus and activation-regulated chemokine, macrophage-derived chemokine and eotaxin as markers of severity of atopic dermatitis.
  Czasopismo: Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology
  Szczegóły: 2005 : Vol. 60, nr 5, s. 685-688, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Karina Jahnz-Różyk
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.120
  Punktacja Min. Nauki: 24.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  8/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : Standardy praktycznej alergenowo-swoistej immunoterapii w alergii na alergeny wziewne. Alergologia Współczesna, 2006, nr 2(18), s. 6-11].
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2006, nr 2(18), s. 11-12
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Perspektywy i kliniczne zastosowania białkowej techniki mikrooznaczeń (protein microarray) ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki alergologicznej.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2006, nr 1(17), s. 27-33, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Alergeny rekombinowane - od laboratorium do kliniki.
  Tytuł równoległy: Recombinant allergens - from the laboratory to the clinic.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 4, s. 279-283, tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Zastosowanie alergenów rekombinowanych w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2006, Supl. 6, wyd. spec., s. 28-32, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Uwagi: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w alergologii / pod red. Tadeusza Płusy.
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/112
  Autorzy: Piotr Kucharczyk, Dariusz Michałkiewicz, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Leki wpływające na czynność tarczycy - cz.II.
  Tytuł równoległy: Drugs affecting thyroid - part II.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 124, s. 367-371, bibliogr. 29 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  13/112
  Autorzy: Piotr Kucharczyk, Dariusz Michałkiewicz, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Wpływ amiodaronu na czynność tarczycy.
  Tytuł równoległy: The effects of amiodaron on the thyroid function.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 121, s. 86-89, tab., bibliogr. 28 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  14/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk, Marzena J. Mierzejewska, Tomasz Targowski.
  Tytuł: Ocena bezpieczeństwa skróconego schematu wstępnej fazy immunoterapii mieszanką alergenów traw i żyta u dorosłych z alergią pyłkową.
  Tytuł równoległy: Safety evaluation monitoring study of a short bulid up schedule of immunotherapy with intact mixture of grass and rye pollen extracts in adults.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2007 : 12, 3, 155-159, 3 tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/112
  Autorzy: Marek Jutel, P. Kuna, M. Bocheńska-Marciniak, E. Cichocka-Jarosz, M. Bartkowiak-Emeryk, B. Rogala, Jerzy Kruszewski, Edward Zawisza, B. Samoliński, A. Bręborowicz, A. Bodzenta-Łukaszyk, E. Jassem, M. Chełmińska, H. Mazurek, E. Czarnobilska, J. Jurczyk, D. Jenerowicz, M. Czarnecka-Operacz, R. Chazan, W. Droszcz, Krzysztof Kłos, Aleksander Zakrzewski, Monika Antczak-Monczak, D. Bojko, Andrzej Dąbrowski, A. Lipiec, Piotr Rapiejko, R. Gawlik, G. Sławeta, U. Samolińska-Zawisza, T. Malaczyńska, R. Kurzawa, P. Brewczyński, Aleksandra Kucharczyk, Marzena J. Mierzejewska, J. Nizio-Mąsior, M. Wrzyszcz, K. Gretkiewicz, E. Wiliak-Janc, G. Mincewicz, Z. Sergiejko, E. Świębocka.
  Tytuł: Stanowisko ekspertów PTA nt. immunoterapii podjęzykowej.
  Tytuł równoległy: Statement of the PSA experts on sublingual immunotherapy.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2007 : 12, 4, 181-183, bibliogr. 18 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/112
  Autorzy: P[iotr] Niedziałkowski, T[omasz] Targowski, A[leksandra] Kucharczyk, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Assessment of menstrual cycles and serum eotaxin levels in healthy females.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2007 : Vol. 62, Suppl. 83, s. 203
  Uwagi: XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Goteborg, Sweden 9-13 June 2007: Abstract Book.
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/112
  Autorzy: A[leksandra] Kucharczyk, T[omasz] Targowski, P[iotr] Niedziałkowski, K[arina] Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Changes in macrophage-derived chemokine (MDC) associated with specific allergen immunotherapy (SIT) in patients with seasonal allergic rhinoconjunctives.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2007 : Vol. 62, Suppl. 83, s. 254-255
  Uwagi: XXVI Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology, Goteborg, Sweden 9-13 June 2007: Abstract Book.
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Piotr Niedziałkowski, Marzena J. Mierzejewska.
  Tytuł: Clinical applications of recombinant allergens / Kliniczne zastosowanie alergenów rekombinowanych.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2007 : 13, 1, 18-23, il., tab., bibliogr. 29 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Piotr Niedziałkowski, Piotr Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Standarization of allergen extracts from a perspective of CREATE project (Development of Certified Reference Materials for Allergenic Products and Validation of Methods for their Quantification) / Standaryzacja wyciągów alegenowych w świetle programu CREATE.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2007 : 13, 4, 85-88, bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Immunoterapia swoista w astmie - przegląd standardów.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2008, nr 2(22), s. 4-8, tab., bibliogr. 22 poz.
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Nowe aspekty standaryzacji alergenów. Przedstawienie wyników badania "Follow-up to CREATE" : sprawozdanie z 12-ego Międzynarodowego Seminarium Paula Ehrlicha.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2008, 2, 29-31, tab.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Nowo poznane mechanizmy alergii krzyżowej pyłki-pokarmy. Implikacje kliniczne / W oparciu o artykuł : B Bohle : The impact of pollen-related food allergens on pollen alergy. Alergy 2007 : 62 3-10
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2008, 2, 12-14
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Piotr Niedziałkowski, Piotr Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: The standarization of allergen extracts from a perspective of CREATE project (Development of Certified Reference Materials for Allergenic Products and Validation of Methods for their Quantification) / Standaryzacja wyciągów alergenowych w świetle programu CREATE.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 2008 : 14, 1-2, 50-53, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Marzena J. Mierzejewska, Piotr Kucharczyk, Piotr Niedziałkowski.
  Tytuł: Immunoterapia swoista na alergeny Alternaria alternata - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Specific immunotherapy with Alternaria alternata extracts - practical experiences.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, Supl. 1, 28-29, streszcz., sum.
  Uwagi: Trudności w diagnostyce i terapii alergii na pleśnie, II Sympozjum Naukowe, Warszawa, 27.10.2007 r.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk, M. Justyna Mierzejewska, Piotr Kucharczyk.
  Tytuł: Standaryzacja ekstraktów alergenowych ze szczególnym uwzględnieniem grzybów pleśniowych.
  Tytuł równoległy: Standardization of allergen extraxts with molds as a key issues.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : 24, Supl. 1, 17-19, bibliogr., streszcz., sum.
  Uwagi: Trudności w diagnostyce i terapii alergii na pleśnie, II Sympozjum Naukowe, Warszawa, 27.10.2007 r.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Ocena stężenia chemokin: thymus and activation-regulated chemokine (TARC) u chorych uczulonych na pyłki traw poddanych swoistej immunoterapii. Praca doktorska / Aleksandra Kucharczyk, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2008
  Strony: 80 k. , il., tab. , bibliogr. 106 poz., streszcz., sum
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Immunoterapia swoista w astmie.
  Tytuł całości: W: Współczesne leczenie astmy / pod red. Tadeusza Płusy
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2008
  Strony: s. 158-168, bibliogr. 35 poz.
  ISBN: 978-83-924924-3-6
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/112
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Reakcje nadwrażliwości na leki. Antybiotyki betalaktamowe. Cz. 2.
  Tytuł równoległy: Drug hypersensitivity reactions. Betalactams.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2009, nr 2, s. 45-46, il., bibliogr., sum., streszcz.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/112
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Reakcje nadwrażliwości na leki. Glikokortykosteroidy i leki przeciwhistaminowe.
  Tytuł równoległy: Drug hypersensitivity reactions. Glucocorticostereoids and antihistaminics.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2009, nr 1, s. 43-46, il., bibliogr., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/112
  Autorzy: Tomasz Targowski, Piotr Przekora, Witold Owczarek, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Koszty bezpośrednie leczenia objawowego i immunoterapii swoistej alergicznego nieżytu nosa u dzieci.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2009, nr 1(23), s. 26-27, bibliogr. 6 poz.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/112
  Autorzy: Marzena J. Mierzejewska, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Nadwrażliwość na leki - sięganie do źródeł informacji. Przygotowano na podstawie tłumaczenia z jęz. ang. "position paper", opublikowanego na łamach "Allergy" (Allergy 2009: 64: 194-293). Komentarz.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2009, nr 1(23), s. 7-12
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Piotr Kucharczyk.
  Tytuł: Profilaktyczna szczepionka przeciwalergiczna.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2009, nr 2, s. 25-30, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/112
  Autorzy: Piotr Kucharczyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Przewlekłe obrzęki naczynioruchowe - nowoczesna diagnostyka i leczenie.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2009, nr 2(24), s. 4-13, bibliogr. 49 poz., sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/112
  Autorzy: Piotr Kucharczyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Eozynofilowe zapalenie przełyku - opis przypadku w świetle standardów AGA Institute (1) i najnowszych badań klinicznych.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2010, nr 1, s. 15-25, ryc.,tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/112
  Autorzy: K[arina] Jahnz-Różyk, T[omasz] Targowski, P[iotr] Przekora, W[itold] Owczarek, A[leksandra] Kucharczyk, T[adeusz] Płusa.
  Tytuł: Analysis of clinical efficacy and direct costs of the specific immunotherapy in Poland - a three year retrospective study.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2010 : Vol. 65, Suppl. 92, s. 580
  Konferencja: , London, 2010.06.05
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/112
  Autorzy: Witold Owczarek, Magdalena Paplińska, Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Elwira Paluchowska, Aleksandra Kucharczyk, Beata Kasztalewicz.
  Tytuł: Analysis of eotaxin 1/CCL11, eotaxin 2/CCL24 and eotaxin 3/CCL26 expression in lesional and non-lesional skin of patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Cytokine
  Szczegóły: 2010 : Vol. 50, nr 2, s. 181-185, bibliogr. 46 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2010 Mar 16 ; Autor korespondencyjny: Witold Owczarek
  ISSN: 1043-4666
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.537
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:

  37/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Piotr Kucharczyk, Witold Owczarek, Patrycja Grabowska-Krawiec.
  Tytuł: Evaluation of CCL22 and CCL17 concentrations in patients sensitized to grass pollen grains during specific immunotherapy.
  Tytuł równoległy: Ocena stężeń CCL22 i CCL17 u chorych uczulonych na pyłki traw w czasie swoistej immunoterapii.
  Czasopismo: International Review od Allergology and Clinical Immunology
  Szczegóły: 2010 : T. 16, nr 3-4, s. 63-70, bibliogr. 34 poz., streszcz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus


  38/112
  Autorzy: K. Pancer, Justyna Mierzejewska, Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Retrospective distinction of Legionella pneumonia cases during pseudo-outbreak caused by L.pneumophila.
  Tytuł całości: W: 26th Meeting of the European Working Group for Legionella Infections (EWGLI), Vienna - Austria, 25th-27th May 2011.
  Adres wydawniczy: [Vienna] : [b.w.], 2011
  Strony: s. 72, P15.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, A. Przybyła, K. Bokszczanin, J. Witkowski.
  Tytuł: Clinical assessment of allergenic properties of the contemporary and historical Polish apple cultivars.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 2011 : Vol. 66, Suppl. 94, s. 231
  Uwagi: Abstracts of the XXX Congress of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Istanbul, Turkey 11-15 June 2011.
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/112
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Piotr Przekora, Aleksandra Kucharczyk, Witold Owczarek.
  Tytuł: Skuteczność i koszty trzyletniej immunoterapii alergenowo-swoistej - badanie retrospektywne.
  Tytuł równoległy: Clinical efficacy and costs of the three-year specific allergen immunotherapy - retrospective study.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2011 : T. 31, nr 182, s. 106-110, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 7.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  41/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Tomasz Targowski, Witold Owczarek, Piotr Przekora, Aleksandra Kucharczyk, Adam Wesołowski.
  Tytuł: Effects of allergic diseases, concomitant with allergic rhinitis, on the clinical efficacy and costs of allergen-specific immunotherapy in Poland.
  Czasopismo: Postępy Dermatologii i Alergologii
  Szczegóły: 2011 : T. 28, nr 5, s. 378-381, bibliogr 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Karina Jahnz-Różyk
  ISSN: 1642-395X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.357
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science
 • Scopus


  42/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Czy stosowanie szczepionek alergenowych bezpośrednio do obwodowych węzłów chłonnych będzie postępem w swoistej immunoterapii?
  Tytuł całości: W: Problemy w alergologii: od teorii do praktyki. Wydanie jubileuszowe Alergologii Współczesnej / pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Alergopharma - Nexter, 2011
  Strony: s. 16-18
  ISBN: 978-83-933391-0-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Piotr Kucharczyk.
  Tytuł: Eozynofilowe zapalenie przełyku - opis przypadku w świetle standardów AGA Institute i najnowszych badań klinicznych.
  Tytuł całości: W: Problemy w alergologii: od teorii do praktyki. Wydanie jubileuszowe Alergologii Współczesnej / pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Alergopharma - Nexter, 2011
  Strony: s. 47-65
  ISBN: 978-83-933391-0-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Piotr Kucharczyk.
  Tytuł: Przewlekłe obrzęki naczynioruchowe - nowoczesna diagnostyka i leczenie.
  Tytuł całości: W: Problemy w alergologii: od teorii do praktyki. Wydanie jubileuszowe Alergologii Współczesnej / pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Alergopharma - Nexter, 2011
  Strony: 29-45
  ISBN: 978-83-933391-0-5
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/112
  Autorzy: K. Kapeluszna, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Rola witaminy D w astmie oskrzelowej.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2012, nr 1, s. 20-29, il., tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Testy śródskórne w praktyce - wskazania i standardy wykonywania.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2012, nr 1, s. 10-18, il., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, R. Korzebska-Gawryluk.
  Tytuł: Znaczenie diagnostyki alergii i nietolerancji pokarmowych w oparciu o wyniki swoistych dla pokarmów immunoglobulin klasy IgG. Stanowisko Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2012, nr 29, s. 5-10, il., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1507-6898
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/112
  Autorzy: K. Pancer, Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk, W. Gut, Piotr Kucharczyk, P. L. Elverdal, B. Litwińska.
  Tytuł: Sequence based typing and pre-absorption test in retrospective analysis of a pseudo-outbreak of Legionella infections differentiates true cases of legionellosis.
  Czasopismo: Annals of Agricultural and Environmental Medicine
  Szczegóły: 2012 : Vol. 19, nr 3, s. 437-434, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: The study was supported by grants from the Polish Ministry of Science and Education: NN404 165534 (2008- 2011) and NN404 099536 (2009-2011).
  ISSN: 1232-1966
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.060
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  49/112
  Autorzy: P. Kucharczyk, K[arina] Jahnz-Różyk, A[leksandra] Kucharczyk, K. Pancer.
  Tytuł: Queuing statistical model - a new tool for preliminary costeffectiveness assessments.
  Czasopismo: Value Health
  Szczegóły: 2012 : Vol. 15, nr 7, s. A564
  Uwagi: ISPOR 15th Annual European Congress, 3-7 November 2012, Berlin, Germany; ISPOR 5th Asia-Pacific Conference, 2-4 September 2012, Taipei, Taiwan
  ISSN: 1098-3015
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Piotr Kucharczyk.
  Tytuł: Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy (ASA) i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Mechanizmy i objawy (fenotypy) nadwrażliwości na ASA/NLPZ. Co powinien wiedzieć pacjent? (cz. 1).
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2013, nr 31, s. 13-30, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Nadwrażliwość na środki kontrastujące - jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych?
  Tytuł równoległy: Hypersensitivity to contrast media - how to decrease the risk of adverse-reactions?
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2013 : Vol. 19, nr 2, s. 127-135, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Scopus

  Adres url:

  52/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Marta Warchoł, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Astma ciężka - analiza kliniczno-kosztowa terapii omalizumabem w Polsce.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja "Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce", [Poznań], 22 listopada 2013 r. : program
  Adres wydawniczy: [b.m., 2013]
  Strony: s. 8
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/112
  Autorzy: T. Bochenek, K. Urban, W. Giermaziak, Aleksandra Kucharczyk, M. Brzozowska, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Zasady refundacji leków w polskim systemie ochrony zdrowia - zarys zmian po wdrożeniu ustawy refundacyjnej i analiza ich wpływu na relacje pomiędzy lekarzem a pacjentem.
  Tytuł równoległy: The principles of pharmaceutical reimbursement in the Polish health care system - overview of changes after implementation of the pharmaceutical reimbursement law and analysis of their impact on the physician-patient relationships.
  Czasopismo: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
  Szczegóły: 2013 : T. 11, nr 1, s. 1-15, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  ISSN: 1731-7398
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 8.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  54/112
  Autorzy: Piotr Kucharczyk, Aleksandra Kucharczyk, Patrycja Grabowska-Krawiec.
  Tytuł: Nowe spojrzenie na alergię pokarmową: epidemiologię, patogenezę, diagnostykę i leczenie. Znaczenie edukacji w ciężkich pokarmowych reakcjach alergicznych. Co pacjent wiedzieć powinien?
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2014, nr 32, s. 48-68, sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/112
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk, Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Obrzęk naczynioruchowy w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2014, nr 32, s. 43-47, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Piotr Kucharczyk.
  Tytuł: Różne aspekty astmy u kobiet w ciąży.
  Czasopismo: Alergologia Współczesna
  Szczegóły: 2014, nr 32, s. 7-24, bibliogr. 38 poz., sum.
  ISSN: 1507-6989
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/112
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk, Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Sarkoidoza a leczenie inhibitorami czynnika martwicy nowotworów - czy jest uzasadnione?
  Tytuł równoległy: Anti-tumor necrosis factor therapy in patients with sarcoidosis - are there the evidences?
  Czasopismo: International Review of Allergology & Clinical Immunology in Family Medicine
  Szczegóły: 2014 : T. 20, nr 3, s. 111-116, tab., bibliogr. 66 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: ISSN 2300-7877; Editorial
  ISSN: 1232-9142
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  58/112
  Autorzy: E[wa] Więsik-Szewczyk, A[leksandra] Kucharczyk, K[arina] Jahnz-Różyk, E. Bernatowska.
  Tytuł: Lymphoma in adult patient with Nijmegen breakage syndrom (NBS) - the diagnostic challenges.
  Czasopismo: Journal of Clinical Immunology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 34, suppl. 2, s. S380
  Konferencja: European Society for Immunodeficiencies, Prague, 2014.10.29
  ISSN: 0271-9142
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/112
  Autorzy: E[wa] Więsik-Szewczyk, A[leksandra] Kucharczyk, K[arina] Jahnz-Różyk, E. Bernatowska.
  Tytuł: Primary immunodeficiency care for adults - first experiences from a new center.
  Czasopismo: Journal of Clinical Immunology
  Szczegóły: 2014 : Vol. 34, suppl. 2, s. S380-S381
  Konferencja: European Society for Immunodeficiencies, Prague, 2014.10.29
  ISSN: 0271-9142
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/112
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk, Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Current treatment options with immunoglobulin G for adult patients with primary immunodeficiency disease in Poland.
  Czasopismo: Journal of Health Policy & Outcomes Research
  Szczegóły: 2014, nr 2, s. 42-49, bibliogr. 30 poz.
  ISSN:
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  61/112
  Autorzy: E. Bernatowska, M. Pac, Karina Jahnz-Różyk, Ewa Więsik-Szewczyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Polska Grupa Robocza ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności - działania na rzecz wzrostu wykrywalności pierwotnych niedoborów odporności oraz dostępności leczenia substytucyjnego preparatami gammaglobulin dla pacjentów z niedoborami przeciwciał - raport z września 2013 roku.
  Tytuł równoległy: The Polish Working Group for Primary Immunodeficiency - activities to increase recognition of primary immunodeficiency and to access to replacement therapy with intravenous or subcutaneus immunoglobulins - report from September, 2014.
  Czasopismo: Standardy Medyczne Pediatria
  Szczegóły: 2014 : T. 12, nr 2, s. 197-204, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/112
  Autorzy: B. Mikołuć, R. Motkowski, E. Zagórecka, J. Piotrowska-Jastrzębska, T. Jackowska, A. Lewandowicz-Uszyńska, M. Pac, B. Pietrucha, B. Wolska-Kuśnierz, E. Heropolitańska-Pliszka, M. J. Piotrowska-Depta, E. Bernatowska, Karina Jahnz-Różyk, Ewa Więsik-Szewczyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Proponowany standard zapobiegania zakażeniom bakteriami otoczkowymi u dzieci i osób dorosłych z brakiem i dysfunkcją śledziony.
  Tytuł równoległy: Prevention of an encapsulated bacterial infection In children and adults with asplenia or dysfunctional spleen - proposal recommendation.
  Czasopismo: Standardy Medyczne Pediatria
  Szczegóły: 2014 : T. 12, nr 2, s. 207-215, il., tab., bibliogr. 44 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 2080-5438
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/112
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk, Karina Jahnz-Różyk, B. Wolska, D. Rowczenio, Aleksandra Kucharczyk, M. Swacha.
  Tytuł: Zespół autozapalny uwarunkowany mutacją genu dla kriopiryny w wieku dorosłym - prezentacja przypadku.
  Tytuł całości: W: XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Katowice, 3-5 września 2014 r.: streszczenia
  Adres wydawniczy: [Katowice, 2014]
  Strony: s. [nlb.]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, A. Radziwilska-Muc, Marta Warchoł, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Finansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu alergologii w Polsce w latach 2012-2015.
  Tytuł równoległy: Financing health benefits of allergology in Poland in 2015-2015.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2015, nr 4, s. 4-6, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: Nowe kryteria rozpoznawania towarzyszącej astmie alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej (AAOP).
  Tytuł równoległy: New diagnostic criteria foe allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA).
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2015, nr 4, s. 29-33, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/112
  Autorzy: Patrycja Grabowska-Krawiec, Ewa Więsik-Szewczyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Krztusiec - i co dalej?
  Tytuł równoległy: Whooping cough - what next?
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2015, nr 35, s. 7-17, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: [poprzedni tytuł: Alergologia Wspólczesna]
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  67/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Ewa Więsik-Szewczyk, Joanna Mazurek.
  Tytuł: Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy (ASA) i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Cz. 2. Choroba dróg oddechowych ulegająca zaostrzeniu pod wpływem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NERD) - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł równoległy: Allergy to ASA (NSAD). Part II. Exacerbated respiratory disease (NERD) - diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2015, nr 35, s. 28-49, il., tab., bibliogr. 59 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: [poprzedni tytuł: Alergologia Wspólczesna]
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  68/112
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk, Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: The use of registries in primary immunodeficiencies: an example of rare diseases.
  Czasopismo: Journal of Health Policy & Outcomes Research
  Szczegóły: 2015 : brak, nr 1, s. 109-114, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN:
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  69/112
  Autorzy: A. Śliwczyński, M. Brzozowska, P. Iltchew, T. Czeleko, Aleksandra Kucharczyk, T. Jędrzejczyk, Karina Jahnz-Różyk, M. Marczak.
  Tytuł: Epidemiology of asthma in Poland in urban and rural areas, based on provided health care services.
  Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska
  Szczegóły: 2015 : T. 83, nr 3, s. 178-187, il., tab., bibliogr. 21 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 0867-7077
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 13.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  70/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk, Marta Warchoł, A. Radziwilska-Muc, M. Władysiuk, R. Plisko, Tadeusz Płusa, Renata Rożyńska.
  Grupa badaczy (30): Z. Bartuzi [et al.], T[adeusz Płusa, R[enata] Rożyńska
  Tytuł: Koszty astmy w Polsce w 2012 roku.
  Tytuł równoległy: The costs of asthma in Poland in 2012.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2015 : T. 39, nr 230, s. 91-95, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  Adres url:

  71/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Prodromal symptoms of hereditary angioedema attacks.
  Tytuł równoległy: Objawy prodromalne napadów wrodzonego obrzęku naczynioruchowego.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia
  Szczegóły: 2016 : T. 13, nr 3-4, s. 5-9, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1731-9404
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/112
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk, Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Wybrane monogenowe zespoły autozapalne: patogeneza, obraz kliniczny i zasady leczenia.
  Tytuł równoległy: Selected monogenic autoinflammatory syndromes: pathogenesis, clinical symptoms and rule of treatment.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2016, nr 36, s. 7-17, il., tab., bibliogr. 62 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Ewa Więsik-Szewczyk ; [poprzedni tytuł: Alergologia Wspólczesna]
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  73/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Alergiczna aspergiloza oskrzelowo-płucna towarzysząca astmie.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 377-411, il., tab., bibliogr. [8] poz.
  Uwagi: rozdział 11.4
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Astma oporna na leczenie.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 289-322, il., tab., bibliogr. [7] poz.
  Uwagi: rozdział 11.1
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Astma u kobiet w ciąży.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 445-476, il., tab., bibliogr. [12] poz.
  Uwagi: rozdział 11.7
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: Astma z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 323-367, il., tab., bibliogr. [14] poz.
  Uwagi: rozdział 11.2
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Farmakogenomika astmy.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 49-74, il., tab., bibliogr. [9] poz.
  Uwagi: rozdział 4
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Fenotypy i endotypy astmy.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 75-112, il., tab., bibliogr. [10] poz.
  Uwagi: rozdział 5
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Leczenie farmakologiczne astmy ciężkiej.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 151-185, tab., bibliogr. [10] poz.
  Uwagi: rozdział 9.1
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  80/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Objawy oraz przebieg kliniczny astmy ciężkiej.
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 113-125, tab., bibliogr. [7] poz.
  Uwagi: rozdział 6
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Wybrane leki biologiczne stosowane w astmie
  Tytuł całości: W: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod red. Kariny Jahnz-Różyk.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: s. 187-247, tab., bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: rozdział 9.2
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Severe allergic asthma treatment in Poland.
  Czasopismo: Journal of Health Policy & Outcomes Research
  Szczegóły: 2016 : brak, nr 2, s. 57-62, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN:
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  83/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: Astma ciężka i trudna / Karina Jahnz-Różyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Bolesław Kalicki, Aleksandra Kucharczyk, Joanna Mazurek, Anna Radziwilska-Muc, Ewa Więsik-Szewczyk
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: pod red. Kariny Jahnz-Różyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Pro Medicina Aleksandra Różyk, 2016
  Strony: 557 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. [przy rozdz.]
  Miejsce druku: Oficyna Wydawnicza Rem Script sp. z o.o. : Warszawa
  ISBN: 978-83-944220-0-4 (wersja drukowana)978-83-944220-1-1 (wersja online)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Ewa Więsik-Szewczyk, Joanna Mazurek.
  Problemy alergologii stosowanej i immunologii / pod redakcją Kariny Jahnz-Różyk
  Tytuł: Nadwrażliwoość na kwas acetylosalicylowy (ASA) i niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Część 1. Mechanizmy i objawy (fenotypy) nadwrażliwości na ASA/NLPZ. Co powinien wiedzieć pacjent?
  Tytuł równoległy: Hypersensitivity to aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Part 1. Mechanism and phenotypes.What should the patient know?
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2017, nr 38-39 Wyd. spec., s. 271-310, bibliogr. 22 poz., sum.
  Uwagi: Praca była publikowana [Al. Wsp. 2013; 31: 13].
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  85/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Ewa Więsik-Szewczyk, Joanna Mazurek.
  Problemy alergologii stosowanej i immunologii / pod redakcją Kariny Jahnz-Różyk
  Tytuł: Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy (ASA) i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Cz. 2. Choroba dróg oddechowych ulegająca zaostrzeniu pod wpływem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NERD) - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł równoległy: Hypersensitivity to aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Part 2. Exacerbated respiratory disease (NERD) - diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2017, nr 38-39 Wyd. spec., s. 311-354, bibliogr. 59 poz., sum.
  Uwagi: Praca była publikowana [Al. Wsp. 2015; 35: 28].
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  86/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Patrycja Grabowska-Krawiec, Piotr Kucharczyk.
  Problemy alergologii stosowanej i immunologii / pod redakcją Kariny Jahnz-Różyk
  Tytuł: Różne aspekty astmy u kobiet w ciąży.
  Tytuł równoległy: Different aspects of asthma in pregnant women.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2017, nr 38-39 Wyd. spec., s. 233-270, bibliogr. 38 poz., sum.
  Uwagi: Praca była publikowana [Al. Wsp. 2014; 32: 7].
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  87/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Problemy alergologii stosowanej i immunologii/ pod redakcją Kariny Jahnz-Różyk
  Tytuł: Testy śródskórne w praktyce - wskazania i standardy wykonywania.
  Tytuł równoległy: Intradermal testing in practice - recommendation and standard of procedure.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2017, nr 38-39 wyd. spec., s. 121-132, bibliogr. 4 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjy: Aleksandra Kucharczyk
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  88/112
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk, Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Problemy alergologii stosowanej i immunologii/ pod redakcją Kariny Jahnz-Różyk
  Tytuł: Wybrane monogenowe zespoły autozapalne: patogeneza, obraz kliniczny i zasady leczenia.
  Tytuł równoległy: Selected monogenic autoinflammatory syndromes: pathogenesis, clinical symptoms and rule of treatment.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2017, nr 38-39 Wyd. spec., s. 355-378, bibliogr. 62 poz., sum.
  Uwagi: Praca była publikowana [Al. Wsp. 2016; 36: 7].
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  89/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Renata Korzepska-Gawryluk.
  Problemy alergologii stosowanej i immunologii/ pod redakcją Kariny Jahnz-Różyk
  Tytuł: Znaczenie diagnostyki alergii i nietolerancji pokarmowych na podstawie wyników oznaczania swoistych dla pokarmów immunoglobulin klasy IgG. Stanowisko Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej.
  Tytuł równoległy: The significance of food specific serum IgG antibodies in the diagnosis of food allergy or intolerance. ESSCI Position Paper.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2017, nr 38-39 Wyd. spec., s. 133-146, bibliogr. 30 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk ; Praca była publikowana [Al. Wsp. 2012; 29: 5].
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  90/112
  Autorzy: Ewa Więsik-Szewczyk, Aleksandra Kucharczyk, Katarzyna Świerkocka, Elżbieta Rutkowska, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Recurrent infections in a patient with psoriatic arthritis and hypogammaglobulinemia, treated with conventional and biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs-a primary or secondary entity?
  Czasopismo: Clinical Rheumatology
  Szczegóły: 2017 : Vol. 36, nr 7, s. 1677-1681, bibliogr. 23 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2017 May 9 ; Autor korespondencyjny: Ewa Więsik-Szewczyk
  ISSN: 0770-3198
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.141
  Punktacja Min. Nauki: 20.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  91/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Leczenie astmy zgodnie z fenotypem zapalenia.
  Tytuł równoległy: Astma treatment according to the phenotype of inflammation.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2017 : T. 25, nr 7, s. 22-34, bibliogr. 32 poz., sum.
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  92/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk, Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: Mechanizmy powstawania alergii i tolerancji immunologicznej u osób uczulonych na sierść kota.
  Tytuł równoległy: Mechanisms of allergy and immunologic tolerance in cat allergy.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2018, nr 41, s. 11-18, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  93/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk, Ewa Więsik-Szewczyk.
  Tytuł: Opis przypadku 32-letniej kobiety uczulonej na sierść kota a nowe zalecenia dotyczące postępowania z chorymi uczulonymi na sierść zwierząt.
  Tytuł równoległy: Case report of a 32-year-old woman with cat allergy, and current recommendations for the treatment of furry animals sensitization.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2018, nr 41, s. 19-28, bibliogr. 18 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  94/112
  Autorzy: Grzegorz Porębski, Jacek Gocki, Aldona Juchacz, Aleksandra Kucharczyk, Tomasz Matuszewski, Katarzyna Olejniczak, Małgorzata Sokołowska, Marcin Stobiecki, Ewa Trębas-Pietraś, Krystyna Obtułowicz.
  Rada konsultacyjna: Zbigniew Bartuzi, Anna Bręborowicz, Ewa Czarnobilska, Karina Janz-Różyk, Krzysztof Kowal, Marek L. Kowalski, Jerzy Kruszewski, Marek Kulus, Barbara Rogala, Maciej Siedlar.
  Tytuł: Postępowanie we wrodzonym obrzęku naczynioruchowym z niedoboru inhibitora C1- stanowisko Sekcji HAE Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Część I: klasyfikacja, patofizjologia, objawy kliniczne i rozpoznanie.
  Tytuł równoległy: Management of hereditary angioedema with C1 inhibitor-deficiency - consensus statement of the HAE Section of the Polish Society of Allergology. Part I: classification, pathophysiology, clinical symptoms, and diagnosis
  Czasopismo: Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
  Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 2, s. 98-108, bibliogr. 60 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018.06.27
  ISSN: 2353-3854
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  95/112
  Autorzy: Grzegorz Porębski, Jacek Gocki, Aldona Juchacz, Aleksandra Kucharczyk, Tomasz Matuszewski, Katarzyna Olejniczak, Małgorzata Sokołowska, Marcin Stobiecki, Ewa Trębas-Pietraś, Krystyna Obtułowicz.
  Rada konsultacyjna: Zbigniew Bartuzi, Anna Bręborowicz, Ewa Czarnobilska, Karina Janz-Różyk, Krzysztof Kowal, Marek L. Kowalski, Jerzy Kruszewski, Marek Kulus, Barbara Rogala, Maciej Siedlar.
  Tytuł: Postępowanie we wrodzonym obrzęku naczynioruchowym z niedoboru inhibitora C1- stanowisko Sekcji HAE Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Część II: leczenie i zapobieganie napadom, monitorowanie choroby i postępowanie w sytuacjach szczególnych.
  Tytuł równoległy: Management of hereditary angioedema with C1 inhibitor-deficiency - consensus statement of the HAE Section of the Polish Society of Allergology. Part II: treatment, follow-up and special situations.
  Czasopismo: Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
  Szczegóły: 2018 : T. 5, nr 2, s. 109-120, bibliogr. 80 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018.06.27 ; Autor korespondencyjny: Grzegorz Porębski
  ISSN: 2353-3854
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  96/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Joanna Lis, Marta Warchoł, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Clinical and economic impact of a one-year treatment with omalizumab in patients with severe allergic asthma within a drug programme in Poland.
  Czasopismo: BMC pulmonary medicine
  Szczegóły: 2018 : Vol. 18, nr 1, s. e48, 1-9, bibliogr. 28. poz., sum.
  Uwagi: Epub 2018 Mar 16 ; Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk
  ISSN: 1471-2466
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.184
  Punktacja Min. Nauki: 25.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  97/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Witold Tłustochowicz.
  Tytuł: Jak witamina D wpływa na układ odpornościowy?
  Tytuł równoległy: How vitamin D affects immunity?
  Czasopismo: Medycyna Faktów
  Szczegóły: 2018, nr 1(38), s. 76-80, bibliogr. 28 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk
  ISSN: 1899-8666
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:
  Adres url:

  98/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Z. eduk.: Leki biologiczne w chorobach przewlekłych / pod redakcja naukową Adama Stępnia
  Tytuł: Leki biologiczne w leczeniu astmy.
  Tytuł równoległy: Biopharmaceuticals in asthma treatment.
  Czasopismo: Medycyna po Dyplomie
  Szczegóły: 2018, nr 3 z. eduk., s. 43-60, bibliogr. 29 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk
  ISSN: 1231-1812
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  99/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Ewa Więsik-Szewczyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Leki biologiczne - aktualne problemy.
  Tytuł równoległy: Biologicals - current problems.
  Czasopismo: Alergologia i Immunologia Współczesna
  Szczegóły: 2019, nr 42, s. 5-8, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2019.11.12 ; Autor korespondencyjny: Karina Jahnz-Różyk
  ISSN: 2392-1420
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  100/112
  Autorzy: Maciej Kupczyk, Wojciech Barg, Grażyna Bochenek, Grzegorz Brożek, Dorota Brzostek, Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Dąbrowski, Rafał Dobek, Radosław Gawlik, Aleksandra Kucharczyk, Izabela Kopryś-Lipińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Edyta Zagrajek, Marek L. Kowalski.
  Tytuł: Overprescription of short-acting beta2-agonists in asthma management? Pharmacy reports from 91,673 patients in Poland.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2019 : Vol. 54, Supl. 63, Abstr. OA2107
  Konferencja: European Respiratory Society, Madrid, 2019.09.28
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:

  101/112
  Autorzy: Rafał Dobek, Wojciech Barg, Grażyna Bochenek, Grzegorz Brożek, Dorota Brzostek, Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Dąbrowski, Radosław Gawlik, Aleksandra Kucharczyk, Maciej Kupczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Edyta Zagrajek, Marek L. Kowalski.
  Tytuł: Patterns of inhaled corticosteroid-formoterol prescriptions in Poland.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2019 : Vol. 54, Supl. 63, Abstr. PA4260
  Konferencja: European Respiratory Society, Madrid, 2019.09.28
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:

  102/112
  Autorzy: Rafał Dobek, Wojciech Barg, Grażyna Bochenek, Grzegorz Brożek, Dorota Brzostek, Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Dąbrowski, Radosław Gawlik, Aleksandra Kucharczyk, Izabela Kuprys-Lipińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Edyta Zagrajek, Marek L. Kowalski.
  Tytuł: Effect of combined inhaled corticosteroid-formoterol therapy on short-acting beta2-agonist use in Poland: a retrospective analysis of pharmacy reports.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2020 : Vol. 56, suppl. 64, s. [nlb.] 1-2, [Abst.] 1411
  Konferencja: European Respiratory Society, Vienna, 2020.09.06
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  103/112
  Autorzy: Radosław Gawlik, Grażyna Bochenek, Dorota Brzostek, Wojciech Barg, Grzegorz Brożek, Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Dąbrowski, Rafał Dobek, Aleksandra Kucharczyk, Maciej Kupczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Marek L. Kowalski.
  Tytuł: Overestimation of asthma control and misperception of short-acting ß2-agonists (SABA) use among physicians in Poland.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2020 : Vol. 56, suppl. 64, s. [nlb.] 1-2, [Abst.] 958
  Konferencja: European Respiratory Society, Vienna, 2020.09.06
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  104/112
  Autorzy: Maciej Kupczyk, Wojciech Barg, Grażyna Bochenek, Grzegorz Brożek, Dorota Brzostek, Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Dąbrowski, Rafał Dobek, Radosław Gawlik, Aleksandra Kucharczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Agnieszka Mastalerz-Migas, Edyta Zagrajek, Marek L. Kowalski.
  Tytuł: Predictors of excessive short-acting beta2-agonist use and asthma exacerbations: a retrospective analysis of a Polish prescription database.
  Czasopismo: European Respiratory Journal
  Szczegóły: 2020 : Vol. 56, suppl. 64, s. [nlb.] 1-2, [Abst.] 2638
  Konferencja: European Respiratory Society, Vienna, 2020.09.06
  ISSN: 0903-1936
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science

  DOI:

  105/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Ewa Więsik-Szewczyk, Anna Poznańska, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Clinical determinants of successful omalizumab therapy in severe allergic asthma patients: 4-year-long, real-life observation.
  Czasopismo: Journal of Asthma and Allergy
  Szczegóły: 2020 : Vol. 13, s. 659-668, bibliogr. 33 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2020 Dec 14 ; Autor korespondencyjny: Ewa Więsik-Szewczyk
  ISSN: 1178-6965
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.258
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  106/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk, Karina Jahnz-Różyk.
  Tytuł: Blaski i cienie leczenia biologicznego astmy ciężkiej.
  Tytuł równoległy: Pros and cons of biologicals in severe asthma.
  Czasopismo: Terapia
  Szczegóły: 2020, nr 1, s. 14-24, bibliogr. 65 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Aleksandra Kucharczyk
  ISSN: 1230-3917
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  107/112
  Autorzy: Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Dąbrowski, Radosław Gawlik, Wojciech Barg, Grażyna Bochenek, Grzegorz Brożek, Rafał Dobek, Marek L. Kowalski, Aleksandra Kucharczyk, Maciej Kupczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Agnieszka Mastalerz-Migas.
  Tytuł: Jakie błędy występują w leczeniu astmy w Polsce?
  Czasopismo: Lekarz POZ
  Szczegóły: 2021 : Vol. 7, nr 2, s. 127-133, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.05.22 ; Autor korespondencyjny: Piotr Dąbrowiecki
  ISSN: 2450-3517
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  108/112
  Autorzy: Radosław Gawlik, Grażyna Bochenek, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Barg, Grzegorz Brożek, Piotr Dąbrowiecki, Rafał Dobek, Marek L. Kowalski, Aleksandra Kucharczyk, Maciej Kupczyk, Izabela Kupryś-Lipińska, Agnieszka Mastalerz-Migas.
  Tytuł: Ocena kontroli astmy w praktyce lekarza POZ - dlaczego należy monitorować zużycie SABA?
  Czasopismo: Lekarz POZ
  Szczegóły: 2021 : Vol. 7, nr 2, s. 134-139, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.05.22 ; Autor korespondencyjny: Radosław Gawlik
  ISSN: 2450-3517
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  109/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Ewa Czarnobilska, Marek Jutel, Aleksandra Kucharczyk, Piotr Kuna, Maciej Kupczyk, Marek Niedoszytko, Marita Nittner-Marszalska.
  Tytuł: Rekomendacje Zespołu Ekspertów pod kierunkiem Konsultanta Krajowego w dziedzinie alergologii dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką mRNA (Comirnaty) dla lekarzy kwalifikujących do szczepienia i dla konsultantów alergologów.
  Czasopismo: Medycyna Praktyczna
  Szczegóły: 2021, nr 1, s. 58-60, bibliogr. 3 poz.
  ISSN: 0867-499X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 40.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  110/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Diagnostyka molekularna w alergii wziewnej i pokarmowej.
  Tytuł całości: W: Nowoczesne terapie w alergologii i pneumonologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021
  Strony: s. 45-75, bibliogr. 8 poz.
  ISBN: 978-83-200-6425-4
  Seria: W gabinecie lekarza specjalisty. Alergologia i pulmonologia
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  111/112
  Autorzy: Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Jak kwalifikować chorych na astmę ciężką do leczenia biologicznego.
  Tytuł całości: W: Nowoczesne terapie w alergologii i pneumonologii.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja naukowa: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021
  Strony: s. 23-44, bibliogr. 8 poz.
  ISBN: 978-83-200-6425-4
  Seria: W gabinecie lekarza specjalisty. Alergologia i pulmonologia
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  112/112
  Autorzy: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk.
  Tytuł: Nowoczesne terapie w alergologii i pneumonologii.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Redakcja naukowa: Karina Jahnz-Różyk, Aleksandra Kucharczyk
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021
  Strony: 123 s. , il., tab. , 23 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 978-83-200-6425-4
  Seria: W gabinecie lekarza specjalisty. Alergologia i pulmonologia
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 80.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM