WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: LEWANDOWSKA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/30
Autorzy: Iwon Grys, Władysław Kociak, Piotr Zaborowski, Ewa Trzpil, Anna Lewandowska.
Tytuł: Ocena kliniczna dostępności biologicznej kwasu salicylowego z preparatów "Sachol" i "Polopiryna S".
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 7-8, 445-450, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/30
Autorzy: Anna Lewandowska, Mirosława Adamczyk-Szymańska.
Tytuł: Zespół nabytego niedoboru odporności - rozwiązana zagadka.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 1-2, 60-62, bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/30
Autorzy: H[enryk] Płachta, M[aksymilian] Siekierzyński, E[dward] Stanowski, M[irosław] Kałczak, A[nna] Lewandowska, J[anusz] Łapiński, M[aciej] Kott, J[erzy] Trawiński.
Tytuł: Algorytm postępowania rozpoznawczego i leczniczego u chorych z wolem guzkowym obojętnym.
Tytuł całości: W: VII Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej. Łódź 7-9 czerwca 1995: streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Łódź, 1995]
Strony: s. 87
Uwagi: - 7 Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej, Łódź, 7-9.06.1995.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/30
Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[nna] Lewandowska.
Tytuł: Bone mineral density in women treated with L-Thyroxine for hypothyroidism.
Czasopismo: Osteoporosis Int.
Szczegóły: 1996 : 6, Suppl. 1, 136
Uwagi: 1996 World Congress on Osteoporosis, 18-23 May, Amsterdam.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/30
Autorzy: Anna Lewandowska, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Gęstość mineralna kości u kobiet leczonych przewlekle L-Tyroksyną z powodu niedoczynności tarczycy.
Tytuł całości: W: IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, III Krakowskie Sympozjum Osteoporoz, Kraków, 2-4 października 1997 : Streszczenia prac - Abstracts
Adres wydawniczy: [Kraków, 1997]
Strony: s. 192
Uwagi: Toż w jęz. ang.: Bone mineral density in women treated wiyh L-Thyroxine for hypothyroidism. Tamże s. 193.
ISBN: 83-904008-2-0
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/30
Autorzy: Anna Lewandowska, Marek Ostrowski, Jan K. Podgórski.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia operacyjnego guzów przysadki mózgowej.
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej, Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Warszawa, 15-18 czerwca 1997 : Streszczenia prac
Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
Strony: s. 006, tab.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/30
Autorzy: Anna Lewandowska.
Tytuł: Osteopenia i osteoporoza u chorych leczonych przewlekle substytucyjnymi dawkami lewotyroksyny. Praca doktorska / Anna Lewandowska, Klinika Terapii Izotopowej z Poradnią Chorób Tarczycy Ośrodka Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej; Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Medycyny Wewnętrznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej
Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: .
Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
Strony: 41 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 112 poz., streszcz., sum
Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. Witold Tłustochowicz. - [Obrona : 17.06.1998 r.]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/30
Autorzy: Anna Lewandowska, Witold Tłustochowicz.
Tytuł: Choroby tarczycy jako czynnik zagrożenia osteoporozą.
Tytuł równoległy: Thyroid diseases as the risk factor for osteoporosis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 5-6, s. 324-330, bibliogr. 20 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/30
Autorzy: M. Mróz-Zawistowska, Iwon Grys, A. Lipko, Anna Lewandowska.
Tytuł: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu niedoczynności tarczycy.
Tytuł równoległy: Diagnostic difficulties in hypothyroidism.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 7-8, s. 457-461, bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/30
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, K[arol] Chmielowski, C[zesław] Czarnecki, I[reneusz] Drabek, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aria] Konieczna, A[nna] Lewandowska, W[aldemar] Mielcarek, M[arek] Ostrowski, J[acek] Pietrzykowski, M[aksymilian] Siekierzyński, Z[ofia] Stembrowicz, J[acek] Wnuk.
Tytuł: 25 lat leczniczego stosowania radiojodu w Ośrodku Medycyny Nuklearnej CSK WAM.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 23, s. 25
Konferencja: , Łódź, 1998.09.23
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/30
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Doskonalenie leczenia nadczynności tarczycy jodem promieniotwórczym. Cz. 2 : leczenie wola miąższowego toksycznego.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 256
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wspólnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/30
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Doskonalenie skuteczności leczenia nadczynności tarczycy jodem promieniotwórczym. Cz. 1 : leczenie autonomii tarczycowej.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 255
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wsp˘lnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/30
Autorzy: M[arek] Jurczyk, A[ndrzej] Kowalczyk, A[nna] Lewandowska, M[arek] Ostrowski, R[yszard] Issakiewicz, M[aria] Konieczna, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Przydatność kojarzenia tyreostatyku i lewotyroksyny w leczeniu najcięższch postaci wola miąższowego toksycznego.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 91
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wsp˘lnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/30
Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, A[nna] Lewandowska, M[arek] Ostrowski, A[ndrzej] Kowalczyk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Wczesne wyniki leczenia steroidami oftalmopatii naciekowo-obrzękowej w chorobie Gravesa-Basedowa.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 379
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wsp˘lnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/30
Autorzy: M[arek] Jurczyk, A[ndrzej] Kowalczyk, A[nna] Lewandowska, R[yszard] Issakiewicz, M[aria] Konieczna, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: The usefulness of combination of a thyrostatic and levothoroxine in the treatment of most severe forms of diffuse toxic goitre (Graves' disease).
Czasopismo: J. Endocrinol. Invest.
Szczegóły: 1999 : 22, Suppl. to no. 7, 53
Uwagi: 16th Congress of the Polish Society of Endocrinology a Joint Meeting with the European Federation of Endocrine Societies, Bialystok/Mikołajki, Poland, September 10-14, 1999.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

16/30
Autorzy: Witold Tłustochowicz, Anna Lewandowska.
Tytuł: Osteoporoza u chorych leczonych przewlekle tyroksyną.
Tytuł równoległy: Osteoporosis in patients chronicly treated with thyroxine.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1999 : T. 37, nr 3, s. 223-232, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0034-6233
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/30
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aria] Konieczna, A[nna] Lewandowska, W[aldemar] Mielcarek, M[arek] Ostrowski, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Leczenie raka tarczycy w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Rak Tarczycy 2000", 11-13 grudnia 2000, Szczyrk
Adres wydawniczy: [Szczyrk, 2000]
Strony: s. 137
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/30
Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, M[aksymilian] Siekierzyński, A[ndrzej] Stankiewicz.
Tytuł: Ophthalmopathy of Graves' disease and iodine - 131 therapy - outcome of systemic prednisone therapy alone and combined with orbital linear accelerator irradiation.
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Endocrinology, Turin, Italy, 9-13 June 2001 : Abstracts / Editrice Kurtis
Adres wydawniczy: [Turin, 2001]
Strony: P-802
ISBN: 88-85030-51-3
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

19/30
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Ostrowski, E[ugeniusz] Dziuk, A[nna] Lewandowska, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Prognostic values in the Graves disease with radioiodine.
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Endocrinology, Turin, Italy, 9-13 June 2001 : Abstracts / Editrice Kurtis
Adres wydawniczy: [Turin, 2001]
Strony: P-758
ISBN: 88-85030-51-3
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

20/30
Autorzy: M[arek] Ostrowski, M[aksymilian] Siekierzyński, A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Jurczyk, A[nna] Lewandowska.
Tytuł: J-131 w redukcji wola obojętnego, uciskającego - własne doświadczenia.
Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
Strony: s. 11
Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/30
Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, M[aksymilian] Siekierzyński, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, A[ndrzej] Kowalczyk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, A[ndrzej] Stankiewicz.
Tytuł: Zastosowanie glikokortykoidów lub nikotynamidu w zapobieganiu progresji oftalmopatii Gravesa po leczeniu jodem promieniotwórczym.
Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
Strony: s. 13
Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/30
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Jurczyk, A[nna] Lewandowska, M[arek] Ostrowski, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Leczenie radiojodem chorych z oftalmopatią Gravesa.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 4 : Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa", Poznań, 14-15 grudnia 2001 r., 102
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

23/30
Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, A[nna] Lewandowska, M[arek] Ostrowski, A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Jurczyk, R. Karczmarzyk, A[ndrzej] Stankiewicz, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Skuteczność sterydoterapii w zapobieganiu progresji oftalmopatii Gravesa po leczeniu radiojodem.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 4 : Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa", Poznań, 14-15 grudnia 2001 r., 101
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

24/30
Autorzy: Andrzej Kowalczyk, Marek Jurczyk, Marek Ostrowski, Ryszard Issakiewicz, Anna Lewandowska, Zofia Stembrowicz, Waldemar Mielcarek, Jacek Pietrzykowski, Joanna Wierzbowska, Aldona Mater, Grzegorz Kamiński, Halina Czarnowska, Ireneusz Drabek, Maria Konieczna, Regina Kaczmarczyk, Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Tytuł równoległy: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 32, s. 241-247, bibliogr. 14 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

25/30
Autorzy: Andrzej Kowalczyk, Halina Czarnowska, Ireneusz Drabek, Eugeniusz Dziuk, Ryszard Issakiewicz, Marek Jurczyk, Grzegorz Kamiński, Maria Konieczna, Anna Lewandowska, Aldona Mater, Waldemar Mielcarek, Marek Ostrowski, Jacek Pietrzykowski, Maksymilian Siekierzyński, Joanna Wierzbowska.
Tytuł: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie.
Tytuł całości: W: V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Leczenie radiojodem łagodnych chorób tarczycy", Jarnołtówek 20-22 września 2002 r
Adres wydawniczy: [Jarnołtówek, 2002]
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

26/30
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Jaroszuk, Andrzej Kowalczyk, Anna Lewandowska, Maria Konieczna, Jacek Pietrzykowski, Robert Olszewski.
Tytuł: Częstość występowania zaburzeń czynności tarczycy u mężczyzn - doniesienie wstępne.
Tytuł równoległy: The screening for thyroid function in Polish males - preliminary results.
Czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio D. Medicina
Szczegóły: 2004 : Vol. 59, Suppl. XIV, 174, s. 431-434, bibliogr. 10 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Kamiński
ISSN: 0066-2240
Typ publikacji: PAS
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

27/30
Autorzy: Grzegorz Kamiński, Andrzej Jaroszuk, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Kowalczyk, Anna Lewandowska, Paweł Żukowski, Paweł Twarkowski, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Thyroid artery embolization as an alternative treatment of hyperthyroidism - preliminary results.
Tytuł całości: W: European Congress of Endocrinology, ECE 2005, Goteborg, Sweden, 3-7 September 2005 : Abstract Book
Adres wydawniczy: Goteborg, 2005
Strony: s. 242
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

28/30
Autorzy: Anna Lewandowska, Grzegorz Kamiński, Halina Czarnowska.
Tytuł: Przełom nadnerczowy.
Tytuł równoległy: Adrenal crisis.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2006 : T. 82, nr 2, s. 141-142, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Konferencja Naukowa Internistów Wojskowej Służby Zdrowia "Stany zagrożenia życia z przyczyn nagłych", Warszawa, 2-3.06.2006 r.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

29/30
Autorzy: G[rzegorz] Kamiński, Z[bigniew] Podgajny, N[orbert] Szaluś, A[ndrzej] Jaroszuk, A[ndrzej] Kowalczyk, E[wa] Kiryłów, A[nna] Lewandowska, K[rzysztof] Giejda, M[aria] Konieczna.
Tytuł: Wpływ wyleczenia subklinicznej nadczynności tarczycy na rytm serca i autonomiczny układ nerwowy.
Tytuł równoległy: The influence of cure of subclinical hyperthyreosis on heart rate and autonomous nervous system.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2009 : T. 60, Supl. A, s. 22-23
Uwagi: I Zjazd Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego, Szczecin, 26-28 marca 2009 roku. - Tekst rówonolegle w jęz. ang. Tamże s. 23.
ISSN: 0423-104X
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL, EN
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

30/30
Autorzy: Halina Modkowska-Czarnowska, Anna Lewandowska, Grzegorz Kamiński.
Tytuł: Wpływ leczenia lewotyroksyną ciężarnych z chorobą Hashimoto na czas trwania ciąży.
Tytuł równoległy: Impact of levothyroxine treatment during pregnancy on women with Hashimoto's disease.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowa "Tarczyca a ciąża", Kraków, 22 - 23 października 2010 : Streszczenia wykładów
Adres wydawniczy: Kraków, 2010
Strony: s. 55-57, Tekst równolegle w jęz. ang.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Praca afiliowana przez WIM
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM