WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MAŁOWIDZKA-SERWIŃSKA MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/22
Autorzy: Karol Chmielowski, Maria Małowidzka, Wiesław Forgalski.
Tytuł: Scyntygrafia i elektroencefalografia w wykrywaniu lokalizacji guzów śródczaszkowych.
Tytuł równoległy: Scintigraphy and electroencephalography in the detection and localization of intracranial tumours.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : T. 62, nr 9-10, s. 569-576, bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/22
Autorzy: Teofan Domżał, Maria Małowidzka-Serwińska, Krystyna Mróz.
Tytuł: Przydatność 24-godzinnego zapisu EEG w rozpoznawaniu padaczki.
Tytuł równoległy: Usefulness of 24-hour EEG recording in epilepsy diagnosis.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1988 : 22, 4, 293-298, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/22
Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
Tytuł: 24-godzinne kasetowe monitorowanie EEG w diagnostyce padaczki. Praca doktorska / Maria Małowidzka-Serwińska ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
Strony: 120 k. , ryc., tabl. , 30 cm. , maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: płk prof. Teofan Domżał. - 29.09.1990
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/22
Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
Tytuł: 24-godzinne, kasetowe monitorowanie EEG.
Tytuł całości: W: Postępy neurologii : postępy neurofizjologii : postępy neuropatologii / red. Kulczycki Jerzy, Niedzielska Krystyna, Wieczorkiewicz Maria
Adres wydawniczy: Warszawa : CMKP, 1991
Strony: s. 57-73
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

5/22
Autorzy: Teofan Domżał, Maria Małowidzka-Serwińska, Krystyna Mróz.
Tytuł: Elektrofizjologia snu po udarach mózgowych.
Tytuł równoległy: Electrophysiological pattern of sleep after stroke.
Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
Szczegóły: 1994 : T. 28, nr 1, s. 27-34, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Konferencja: , Międzyzdroje, 1993.06.03
ISSN: 0028-3819
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  6/22
  Autorzy: Eugeniusz Jaszczuk, Andrzej Tutaj, Maria Małowidzka-Serwińska, Elżbieta Orłowska.
  Tytuł: Naczyniopochodne uszkodzenia mostu i śródmózgowia.
  Czasopismo: Biul. WAM
  Szczegóły: 1995, z. 30 supl. 4 Zjazdy i Konferencje, s. 51-56, il., bibliogr. 5 poz.
  Uwagi: 21 Konferencja Neurologów WP nt. Postępy w neurologii i problemy neurologii wojskowej, Spała k/Łodzi, 8-10 września 1994.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/22
  Autorzy: M[aria] Małowidzka-Serwińska, T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Wpływ jednorazowej dawki 2 mg Klonazepamu na napadowe wyładowania w ambulatoryjnym, kasetowym EEG.
  Tytuł całości: W: II Kongres Epileptologii / Polska Liga Przeciwpadaczkowa, Warszawa, 17-20.05.1995 : streszczenia komunikatów
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 1995]
  Strony: s. 84
  Uwagi: 2 Kongres Epileptologii, Warszawa, 17-20.05.1995.. Toż w jęz. ang.: The influence of a single dose of 2 mg Clonazepam on paroxysmal discharges in ambulatory, cassette EEG. Tamże s. 85.
  ISBN: 83-85787-12-7
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/22
  Autorzy: Jan Furtak, Karol Chmielowski, Jan K. Podgórski, Sławomir Skrzyński, Andrzej Kadłubowski, Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Zmiany w mózgowym przepływie krwi w lekkich urazach głowy obrazowane techniką SPECT z użyciem 99MTC-HM-PAO - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Cerebral blood flow changes after mild head trauma (MHT0 imaging with SPECT HM-PAO. Preliminary report.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 29, nr 3, s. 401-407, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  9/22
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: How long should egg be monitored in order to diagnose epilepsy: 24 or 48 hours?
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : Vol. 30, supl. 3, s. 37-48, bibliogr. 19 poz.
  Konferencja: , Warsaw, 1996.05.15
  ISSN: 0028-3819
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/22
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Ocena skuteczności Lamictalu u pacjentów z padaczką lekooporną.
  Czasopismo: Neurologia i Neurochirurgia Polska
  Szczegóły: 1996 : T. 30, supl. 3, s. 179
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Katowice, 1996.09.26
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  11/22
  Autorzy: M[aria] Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Badanie korelacji między poziomem leków a obrazem czynności bioelektrycznej w 24-godzinnym zapisie EEG w niekontrolowanych napadach padaczkowych.
  Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowa na temat Padaczki, Gdańsk, May 23-25, 1996 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: Gdańsk, 1996
  Strony: 68
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Correlation between the drug blood - level and picture of bioelectrical activity in 24 hour EEG in uncontrolled epileptic seizures. Tamże s. 69.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/22
  Autorzy: Teofan Domżał, M[aria] Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Padaczka w nowotworach przerzutowych do mózgu.
  Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
  Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 76-78, bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Teofan Domżał
  ISSN: 1428-9180
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  13/22
  Autorzy: M[aria] Małowidzka-Serwińska, T[eofan] Domżał.
  Tytuł: Padaczka w nowotworach przerzutowych do mózgu.
  Czasopismo: Epileptologia
  Szczegóły: 1997 : 5, supl. 1, 75
  Uwagi: 12 Konferencja Naukowa na Temat Padaczki, Warszawa, 21-24.05.1997. - Toż w jęz. ang.: Epilepsy in brain metastates. Tamże s. 76.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/22
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Influence of a single 300-mg dose of VPA on Epileptiform Discharges in Ambulatory Cassette EEG.
  Czasopismo: Epilepsia
  Szczegóły: 1998 : 39, Suppl. 2, 109-110
  Uwagi: Third European Congress of Epileptology, Warsaw, May 24-28.1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/22
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Ocena skuteczności lamotryginy u pacjentów z lekooporną padaczką.
  Tytuł równoległy: Assessment of lamotrigin effectiveness in patients with drug-resistant epilepsy.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1998 : 32, 2, 285-293, 32 ryc., 3 tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Uwagi: Praca przedstawiona na XVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Katowice, 26-29 wrzesień 1996.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/22
  Autorzy: M[aria] Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Lamotrygina w lekoopornej padaczce - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja "Postępy w neurologii klinicznej" : materiały, Łódź, 10-12.09.1998
  Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
  Strony: s. 166
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/22
  Autorzy: Katarzyna Macek, Maria Małowidzka-Serwińska, Jerzy Kotowicz.
  Tytuł: Poprzeczne zapalenie rdzenia - problemy diagnostyczne.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
  Strony: s. 28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  18/22
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska.
  Tytuł: Zapis EEG w ilościowych zaburzeniach świadomości-przytomności.
  Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
  Adres wydawniczy: [[Lublin, 2002]
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  19/22
  Autorzy: Kazimierz Tomczykiewicz, Beata Majewska, Katarzyna Macek, Jacek Staszewski, Maria Małowidzka.
  Tytuł: Retrospective assessment of survival in stroke patients with acute respiratory failure requiring mechanical ventilation.
  Tytuł równoległy: Retropsektywna ocena przeżycia chorych po udarach mózgu powikłanym ostrą niewydolnością oddechową wymagającą użycia respiratora.
  Czasopismo: Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Sectio D Medicina
  Szczegóły: 2005 : T. 60, Suppl. 16 nr 5, s. 505-507, bibliogr. 10 poz., streszcz.
  ISSN: 0066-2240
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/22
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, M[aria] Małowidzka-Serwińska, A. Wiechowicz, A[dam] Stępień, P[aweł] Twarkowski, A[ndrzej] Koziarski, J[an] K. Podgórski.
  Tytuł: Trudności diagnostyczne tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów i Neurochirurgów Wojska Polskiego, Bydgoszcz, 19-21 maja 2006 r
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: s. 25-26
  Konferencja: Klinika Neurologii 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Głowy 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2006.05.19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/22
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska, Katarzyna Kajdana, Marta Sadowska.
  Tytuł: Czynniki ryzyka w rozległym zawale w rejonie unaczynienia tętnicy środkowej mózgu.
  Tytuł równoległy: Risk factors for large infarct in the middle cerebral artery territory.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 463
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN

  22/22
  Autorzy: Maria Małowidzka-Serwińska, Piotr Szymański, Ryszard Janda.
  Tytuł: Jednostronna polimikrogyria z tożstronnym jednostronnym zanikiem mózgu - opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Unilateral polymicrogyria with ipsilateral hemiatrophy - case report.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2008 : Vol. 42, nr 4 (supl. 4), S 570
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 3-6.09.2008 r. - Tekst równolegle w jęz. ang.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM