WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MARKOWSKI WŁADYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 89Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Lista farmaceutów odznaczonych za udział w obronie Warszawy we wrześniu 1939 roku.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1971 : 27, 4, 369-373
Typ publikacji: PA

2/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Niektóre dane dotyczące radzieckiej pomocy materiałowej w latach 1944-1945.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 10, 1013-1015
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Uwagi dotyczące zaopatrzenia wojskowj służby zdrowia w okresie międzywojennym.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1971 : 47, 4, 393-396, 2 il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Mgr Piotr Lach-Łocki. [Nekrolog].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1972 : 28, 7, 754
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

5/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Mgr Tadeusz Milczek. [Nekrolog].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1972 : 28, 2, 220, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Mobilizacja, formowanie i przemieszczanie Polowej Składnicy Sanitarnej Nr 6 oraz decyzja o zniszczeniu jej zapasów. (Przyczynek do historii wojskowej służby zdrowia w kampanii jesiennej - 1939).
Czasopismo: Probl. Sanit.
Szczegóły: 1972, 4(27, 300-305, 2 aneksy.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Charakterystyka cywilnego pionu zaopatrzenia sanitarnego w obronie Warszawy we wrześniu 1939 r.
Czasopismo: Arch. Hist. Med.
Szczegóły: 1973 : 36, 1/2, 5-14, il
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Mgr Julian Maniecki [Nekr.].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1973 : 29, 2, 194, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

9/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Ppłk mgr Roman Zaremba. [Nekr.].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1973 : 29, 4, 377, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

10/89
Autorzy: Władysław Markowski, Stanisław Rosół, Władysław Kociak.
Tytuł: Gospodarka środkami odurzającymi w świetle podstawowych przepisow obowiązujących w wojskowej i cywilnej służbie zdrowia.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 11, 669-672, tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/89
Autorzy: Jerzy Łazowski, Władysław Markowski.
Tytuł: Zagadnienie niezgodności mieszanin infuzyjnych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1976 : 52, 9, 557, 2 ryc., 3 tab.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/89
Autorzy: Jerzy Łazowski, Władysław Markowski, Włodzimierz Towiański.
Tytuł: Wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem i stosowaniem mieszanin infuzyjnych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 4, 230-233
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/89
Autorzy: Władysław Markowski, Leon Mosiejczuk, Stanisław Szewko, Władysław Walewski.
Tytuł: Polska farmacja wojskowa do roku 1939.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1978 : 54, 1-2, 110-114, ryc.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Polskie hasła przedmiotowe:

14/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Uwagi dotyczące zaopatrzenia medyczno-sanitarnego Wojska Polskiego nad Bzurą w 1939 r.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1979 : 22, 4, 405-413, 2 ryc., 3 tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/89
Autorzy: Roman Dzierżanowski, Mieczysław Jesionowski, Stefan Karliński, Władysław Markowski, Tadeusz Swinarski.
Tytuł: Dziesięć lat działalności Koła Historii Wojskowej Służby Zdrowia (1968-1978).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : R. 55, nr 9-10, s. 564-569, bibliogr.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/89
Autorzy: Władysław Markowski, Stanisław Szewko.
Tytuł: Sylwetki lekarzy i farmaceutów obrońców Modlina w 1939 r.
Czasopismo: Arch. Hist. Med.
Szczegóły: 1980 : 43, 3, 243-263, il., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Nowe leki w neurologii.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1981 : 37, 9, 544
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: XII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny (Łódź 14-16.09.1979 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1980 : 56, 3-4, 187-188
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

19/89
Autorzy: Władysław Markowski, Grzegorz Zychowicz.
Tytuł: Materiały archiwalne dotyczące służby zdrowia w twierdzy Modlin z okresu Powstania Listopadowego.
Czasopismo: Arch. Hist. Med.
Szczegóły: 1981 : 44, 2, 217-223
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/89
Autorzy: Jerzy Łangowoj, Władysław Markowski, Stanisław Szewko.
Tytuł: "Lekarz Wojskowy" w latach 1936-1937 w świetle materiałów archiwalnych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 3-4, 198-204, ryc.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/89
Autorzy: Jerzy Łangowoj, Władysław Markowski, Stanisław Szewko.
Tytuł: Lekarze wojskowi w latach 1936-1937 w świetle materialow archiwalnych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 3-4, 198-204, il.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Sprawozdanie z IV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów (Bielsko-Biała, 22-23 maja 1981 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 7-8, 428
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Sukcesy filmów naukowych płk dr Stefana Karlińskiego.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1982 : 38, 7-8, s. 311, il.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Posiedzenie naukowo - szkoleniowe.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1983 : 39, 8, 511
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/89
Autorzy: Władysław Markowski, Teodor Kikta.
Tytuł: Sprawozdanie z działalności Sekcji Historycznej Oddziału Warszawskiego PTFarm. w okresie od 9.V.1979 do 4.V.1982 r.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1983 : 39, 2, 112-114
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

26/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: XIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 217-218
Uwagi: XIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, Katowice, 17-18.09.1982.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

27/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: Ppłk st. spocz. prof. dr hab. med. Stanisław Józef Konopka (24.05.1896-8.09.1982 r.)
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 3-4, 210-211, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

28/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Nagrody Ministra Obrony Narodowej.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1984 : 40, 2, 134
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Posiedzenie naukowe na temat zastosowania preparatu Cavinton.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1984 : 40, 4, 255
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

30/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Sprawozdanie. Konferencja naukowo-Szkoleniowa Zespołu Sekcji Aptek Szpitalnych Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFARM.). Supraśł, 27-29 maja 1983 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 3-4, 240
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

31/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa ZSFS.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1986 : 42, 12, 704
Uwagi: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Zespołu Sekcji Farmacji Szpitalnej PTFarm, Augustów, 22-25.05.1986.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

32/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Leczenie farmakologiczne w neurologii.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1986 : 42, 7, 395
Uwagi: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. Leczenie farmakologiczne w neurologii, 29.11.1985.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

33/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Płk mgr farm Włodzimierz Towiański.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1986 : 42, 8, 460-461
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

34/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Płk mgr farm. Zygmunt Klimczak.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1986 : 42, 8, 458-459
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

35/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Pożegnanie z bronią.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1986 : 42, 9, 506
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Ppłk dr hab. Mirosław Kłos.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1986 : 42, 5, 252-254
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

37/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Przegląd problematyki farmaceutycznej zamieszczonej w czasopiśmie "Lekarz Wojskowy" w latach 1945-1983.
Tytuł równoległy: Review of pharmaceutical problems published in the periodical "Lekarz Wojskowy" in the period 1945-1983.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1986 : 42, 10, 549-553
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

38/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: Mgr farm. Tadeusz Szymański (24.08.1920-7.03.1986). Wspomnienie pośmiertne.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 7-8, 523, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

39/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: II Konferencja Farmaceutów Wojskowych.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1987 : 43, 5, 296-297
Uwagi: II Konferencja Farmaceutów Wojskowych, Łódź, 26.09.1986.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

40/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Konferencje i sympozja.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1987 : 43, 5, 298
Uwagi: XII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. "Leczenie farmakologiczne w neurologii", Warszawa, 21.11.1986.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

41/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: Płk dypl. dr med. Jan Kawiński (1889-1986). (Wspomnienie pośmiertne).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 11-12, 774-775, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

42/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: Płk. dypl. dr med. Jan Kawiński (26.01.1889 - 20.09.1986 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 11-12, 774-775, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

43/89
Autorzy: Mirosław Kłos, Aleksander Badowski, Władysław Markowski, Witold Witczak.
Tytuł: Terapia infuzyjna na polu walki.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1987 : 63, 11-12, 649-654, bibliogr. 37 poz.
Uwagi: 2 Konferencja Farmaceutów Wojskowych, Łódź, 26.09.1986.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

44/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Płk dr farm. Stanisław Rosół.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1988 : 44, 8, 487-488
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

45/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Ppłk mgr farm. Stanisław Madejski.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1988 : 44, 1, 58-59
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

46/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Płk prof. farm. Hipolit Antoni Żurakowski (28.02.1907 - 13.10.1987).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 11-12, 808, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

47/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Organizacja i źródła zaopatrzenia sanitarnego w Okręgu Korpusu Nr IV Łódź w przededniu wybuchu II wojny światowej.
Czasopismo: Biul. WAM
Szczegóły: 1989 : 32, 1, 92-97, ryc., tab., bibliogr. 26 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

48/89
Autorzy: Władysław Markowski, Andrzej Gąsiewski.
Tytuł: Ocena stanu wyposażenia w materiał i sprzęt sanitarny polskiej wojskowej służby zdrowia na wypadek wojny (1918-1939).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 780-785, ryc., tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

49/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: XIV Konferencja Neurologiczna.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1990 : 46, 5-6, 221
Uwagi: 14 Konferencja Neurologiczna nt. leczenia farmakologicznego w neurologii, Warszawa, 14.04.1989.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

50/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Kpt. mgr Zbigniew Witold Maszner [1913-1988].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1990 : 46, 1-2, 65, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Mgr Jadwiga Turowska-Małkowicz [1904-1989].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1990 : 46, 1-2, 71
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Pożegnanie z bronią [dra Tadeusza Jana Kucharczyka].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1990 : 46, 5-6, 221, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Zaszczytne wyróżnienie ppłka mgra Jana Kalbarczyka.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1990 : 46, 5-6, 220, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

54/89
Autorzy: Władysław Markowski, Zygmunt Oliński, Andrzej Gąsiewski.
Tytuł: Ciekawy zbiór dokumentów dotyczących strajków robotników w Centralnej Składnicy Farmaceutycznej Wojska Polskiego w r. 1920.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 11-12, 829-833, il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

55/89
Autorzy: Władysław Markowski, Andrzej Gąsiewski, Andrzej Sułko.
Tytuł: Ocena stanu zaopatrzenia w materiał i sprzęt sanitarny Wojskowej Służby Zdrowia II Rzeczypospolitej w okresie pokoju.
Tytuł równoległy: The supplies of medical materials and equipment of the military medical service in the II Republic at peace time.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 9-10, 691-694, tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

56/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: Płk w st. spocz. mgr farm. Aleksander Augspach (21.03.1921 r. - 31.03.1989 r.)
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 7-8, 356, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

57/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. dyw. prof. dr. med. Bolesława Szareckiego w Warszawie (1958-1988).
Adres wydawniczy: Warszawa : CSK WAM, 1990
Strony: 191 s. , , bibliogr. s. 184-191. ; 21 cm.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

58/89
Autorzy: Władysław Markowski, Zygmunt Oliński, Andrzej Sułko.
Tytuł: Krajowe żródła i możliwości zaopatrzenia w środki lecznicze wojskowej służby zdrowia w okresie II Rzeczypospolitej.
Tytuł równoległy: Local sources and possibiluties of supply the military health service in pharmaceutical materials in the period of the IInd Polish Respublic.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1991 : 47, 1, 30-34, il., tab., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

59/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Mgr Stanisław Chojnowski. [Wspomnienie pośmiertne. 1911-1989].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1991 : 47, 5-6, 379, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

60/89
Autorzy: Władysław Markowski, Zygmunt Oliński, Andrzej Sułko.
Tytuł: Nieco danych o zagranicznych źródłach zaopatrzenia farmaceutycznego wojskowej służby zdrowia w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej.
Tytuł równoległy: Some data on foreign sources of pharmaceutical supply of the military health service in the period previous to the second world war.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1991 : 47, 3, 185-190, il., tab., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

61/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Płk mgr Ryszard Szutkowski [1927-1991].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1991 : 47, 11, 725, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

62/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: IX Sympozjum Farmacji Klinicznej.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1991 : 47, 4, 251
Uwagi: - 9 Sympozjum Farmacji Klinicznej, Rynia k. Warszawy, 03-05.1990.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

63/89
Autorzy: Władysław Markowski, S. Mosiejczuk.
Tytuł: Projekt jednolitej technologii przygotowania roztworów dekstranu w warunkach polowych.
Tytuł równoległy: The project of uniform technology for preparation of dextran solutions under field conditions.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 7-8, 545-546
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

64/89
Autorzy: Władysław Markowski, Andrzej Gąsiewski.
Tytuł: Struktura organizacyjna władz wojskowej służby zaopatrzenia sanitarnego (1918-1939).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 3-4, 260-263, il., tab.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

65/89
Autorzy: Władysław Markowski, Andrzej Gąsiewski, Maria K. Petulska.
Tytuł: Struktura organizacyjna wojskowej służby zaopatrzenia sanitarnego w l. 1918-1939.
Tytuł równoległy: Organizational structure of armed forces sanitary supply in 1918-1939.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 5-6, 379-382, il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

66/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: System zaopatrzenia sanitarnego w wojsku polskim (1918-1939).
Tytuł równoległy: Sanitary supply system in the Polish Armed Forces (1918-1939).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 1-2, 106-111
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

67/89
Autorzy: Stanisław Szewko, Władysław Markowski.
Tytuł: Komitet Propagandy Medycyny Lotniczej w Polsce [1928-1939].
Tytuł równoległy: Medical Propaganda Committee in Poland [1928-1939].
Czasopismo: Med. Lot.
Szczegóły: 1991, 2, 45-50, il.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

68/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Konferencja naukowo-szkoleniowa.
Tytuł równoległy: Scientific-schooling conference.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1992 : 48, 7, 455
Uwagi: - 16 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Terapii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Warszawa, 24.04.1992.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

69/89
Autorzy: Władysław Markowski, Andrzej Gąsiewski.
Tytuł: Kpt. mgr farm. Aleksander Hirszfeld jako autor i wydawca.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1992 : 48, 2, 145-148
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

70/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Płk dr Zenon Lisowski [1912-1991].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1992 : 48, 5-6, 418-419, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

71/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Rubinowy jubileusz.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1992 : 48, 5-6, 416-417, il., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

72/89
Autorzy: Mieczysław Jesionowski, Władysław Markowski, Grzegorz Zychowicz, Andrzej Gąsiewski.
Tytuł: Dziesięć kolejnych lat działalności Koła Historii Wojskowej Służby Zdrowia (1979-1988) / Ten consecutive years of activities of the Society of Armed Forces Medical Service History (1979-1988).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 11-12, 631-637, il., tab.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

73/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Zarys struktury organizacyjnej oraz obsady osobowej stołecznych szpitali wojskowych w przededniu wybuchu II wojny światowej.
Czasopismo: Biul. Gł. Bibl. Lek.
Szczegóły: 1993 : 347, 151-153
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

74/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa w Lublinie.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1993 : 49, 10, 21-22
Uwagi: - 2 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt.: "Zastosowanie metod chromatograficznych w badaniach fitochemicznych i biomedycznych". Lublin, 24.06.1993.
Typ publikacji: SPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

75/89
Autorzy: Władysław Markowski, Andrzej Gąsiewski.
Tytuł: Farmaceuci Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w latach drugiej wojny światowej.
Tytuł równoległy: Pharmacists of the Sanitary Education Center during the second world war.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1993 : 49, 7-8, 32-35
Uwagi: Sesja naukowa w ramach obchodów jubileuszu 730-lecia Jazdowa i 200-lecia szpitala wojskowego stolicy, Warszawa, 23-24.06.1992.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

76/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Karol Nóżka, mgr farm., ppłk w st. spocz. [1913-1991].
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1993 : 49, 7-8, 59
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

77/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Leon Józef Mosiejczuk, mgr farm., płk w st. spocz., zmarł w Warszawie w dniu 6 marca 1992 r.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1993 : 49, 10, 28
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

78/89
Autorzy: Władysław Markowski.
Tytuł: Płk w st. spocz. dr n. farm. Ziemowit Kowalczyk (8.05.1918-29.03.1992 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 7-8, 423-424, il.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

79/89
Autorzy: Władysław Markowski, Andrzej Gąsiewski, Mariusz Chomicki.
Tytuł: Zadania i rola Polskiego Czerwonego Krzyża w dziedzinie przygotowań materiałowych Wojskowej Służby Zdrowia (1918-1939).
Tytuł równoległy: Tasks and role of the Polish Red Cross in preparation of the materials of military medical service (1918-1939).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993 : 69, 11-12, 641-644, il., bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

80/89
Autorzy: Władysław Markowski, Andrzej Gąsiewski, Krystyna Pajnowska.
Tytuł: Zabezpieczenie materiałowe wojskowej służby zdrowia II Korpusu w bitwach o Monte Cassino i Ankonę.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1994 : 50, 5, 209-211
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

81/89
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Władysław Markowski.
Tytuł: Historyczne uchwały w sprawie organizacji służby neurologiczno - psychiatrycznej w Wojsku Polskim.
Tytuł równoległy: Historical decisions concerning the organisation of neurological-psychiatric service in the Polish Army.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 3-4, 212-218, il., bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

82/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: Płk w st. spocz. dr med. Adam Henryk Kaczurba (27.07.1907-16.06.1992 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 7-8, 451-452, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

83/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: Płk w st. spocz. lek. Stanisław Stefan Bogusławski (20.09.1923-11.07.1992 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 7-8, 453, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

84/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: Płk w st. spocz. mgr farm. Marian Jan Krawczyk (10.08.1923 - 3.06.1992 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 1-2, 116, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

85/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: Płk. w st. spocz. mgr farm. Józef Gawrych (28.01.1925 - 14.07.1992 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 3-4, 227, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

86/89
Autorzy: W[ładysław] Markowski.
Tytuł: Płk. w st. spocz. mgr farm. Ludwik Maciaszek (12.10.1933 - 06.10.1992 r.).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 3-4, 228, il.
Typ publikacji: PB
Polskie hasła przedmiotowe:

87/89
Autorzy: Władysław Markowski, Andrzej Gąsiewski, Mariusz Chomicki.
Tytuł: Zarys struktury organizacyjnej oraz obsady osobowej stołecznych szpitali wojskowych w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej.
Tytuł równoległy: Outline of organizational structure and staff of capital military hospitals before the outbreak of world war two.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 330-333, il., iliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

88/89
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Władysław Markowski.
Tytuł: Przyczynek do historii służby neurologiczno-psychiatrycznej Wojska Polskiego w okresie wojny 1920 roku.
Tytuł równoległy: A contribution to the history of the neurological-psychiatric service of the Polish Army during 1920 war.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 5-6, s.355-362, il., bibliogr. 8 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

89/89
Autorzy: Stanisław Ilnicki, Władysław Markowski.
Tytuł: Sprawa rzekomej choroby psychicznej generała Bolesława Roji.
Tytuł równoległy: Old Testament criteria of draft and psychological selection of soldiers.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 1-2, s. 108-114, il., bibliogr. 12 poz.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PH
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM