WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: MARKUSZEWSKI L
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/27
Autorzy: L. Markuszewski, Grzegorz Kamiński, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, M. Pieróg, J. Legutko, A. Kośmider, Jerzy Adamus.
Tytuł: Postępy w echokardiografii, nowe możliwości obrazowania i oceny czynności mięśnia sercowego.
Tytuł równoległy: Progress in echocardiography, the new imaging possibilities and myocardial function evaluation.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2002, nr 9, s. 41-43, bibliogr. 15 poz., sum.
ISSN: 1429-7930
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/27
Autorzy: R[obert] Olszewski, T[omasz] Makowski, E. Deptuła, K. Hałas, R[adosław] Tworus, W. Maciak, L. Markuszewski, J. Rysz, H. Tuszyński, D[ariusz] Michałkiewicz, J[erzy] Adamus.
Tytuł: Is depression age dependent? Norms in healthy individuals; preliminary results.
Czasopismo: J. Coronary Artery Disease
Szczegóły: 2005 : 6, 1, 102, il.
Uwagi: 6th International Congress on Coronary Artery Disease from prevention to intervention, Istanbul, Turkey, October 29-November 1, 2005.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

3/27
Autorzy: W. Grabowicz, R. Pietruszyński, Robert Olszewski, Wojciech Marciniak, L. Markuszewski.
Tytuł: Wpływ cukrzycy na przebudowę pozawałową lewej komory serca u chorych z zawałem serca (STEMI) leczonym pierwotną angioplastyką wieńcową.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 2005 : T. 63, Supl. 1, s. S5-S6
Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Kartowice, 2005.09.22
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/27
Autorzy: M. Majewski, K. Żołyński, Zbigniew Dudkiewicz, L. Markuszewski, R. Rokicki, A. Żołyński, M. Waszczykowski.
Tytuł: Badania nad okolicznościami powstania, charakterem i lokalizacją anatomiczną ostrych obrażeń ręki.
Tytuł równoległy: Studies on the circumstances of the development, nature and anatomical location of acute hand injury.
Czasopismo: Kwartalnik Ortopedyczny
Szczegóły: 2005, 2, 132-146, 2 il., 15 tab., bibliogr. 62 poz., strszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

5/27
Autorzy: R. Błaszczak, K. Kujawski, K. Kędziora-Kornatowska, T. Kornatowski, J. Kędziora, L. Szadujkis-Szadurski, L. Markuszewski, A. Rysz, D. Ertel, Robert Olszewski.
Tytuł: Całkowita zdolność antyoksydacyjna oraz stężenie antyoksydantów drobnocząsteczkowych w osoczu u chorych na cukrzycę typu 2. w różnym okresie wyrównania metabolicznego oraz z towarzyszącą nefropatią cukrzycową.
Tytuł równoległy: The total antioxidant capacity and low-molecular antioxidants concentration in plasma in diabetes type 2 patients in different stage of metabolic compensation and concomitant diabetic nephropathy.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 18, 103, 29-32, 3 tab., bibliogr. 27 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

6/27
Autorzy: R. Błaszczak, K. Kędziora-Kornatowska, T. Kornatowski, J. Kędziora, K. Kujawski, J. Rysz, L. Markuszewski, D. Stachura, Robert Olszewski.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na cukrzycę typu 2 wyrównaną i niewyrównaną metabolicznie.
Tytuł równoległy: Evaluation of oxidative stress parameters in diabetes 2 patients in different stage of metabolic compensation.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 18, 104, 196-199, 3 il., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

7/27
Autorzy: K. Kujawski, K. Kędziora-Kornatowska, M. Koter, P. Duchnowicz, J. Rysz, L. Markuszewski, R. Błaszczak, T. Kornatowski, G. Grześk, J. Kędziora, R[obert] Olszewski.
Tytuł: Ocena wybranych parametrów strukturalnych i czynnościowych krwinek czerwonych jako markerów stresu oksydacyjnego u osób w wieku podeszłym.
Tytuł równoległy: Evaluation of some selected structural and functional parameters of red blood cells as oxidative stress markers in elderly people.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 19, 114, 774-778, 6 il., tab., bibliogr. 29 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

8/27
Autorzy: J. Rysz, A. Pędzik, L. Markuszewski, K. Kujawski, R. Błaszczak, Robert Olszewski.
Tytuł: Rola metaloproteinaz w patofizjologii nerek.
Tytuł równoległy: The role of metalloproteinases in kidney pathophysiology.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 19, 114, 812-815, bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

9/27
Autorzy: J. Rysz, P. Guga, A. Ciałkowska-Rysz, T. Grycewicz, L. Markuszewski, K. Kujawski, R. Błaszczak, Robert Olszewski, M. Luciak, M. Banach.
Tytuł: Stężenie aminokwasów w osoczu i granulocytach obojętnochłonnych u pacjentów przewlekle dializowanych.
Tytuł równoległy: Blood serum and neutrophil amino acid concentrations during hemodialysis.
Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
Szczegóły: 2005 : 19, 114, 769-773, 3 il., 3 tab., bibliogr. 30 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

10/27
Autorzy: L. Markuszewski, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, R. Drobiński.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena rozkurczowej niewydolności lewej komory serca.
Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of diastolic heart failure.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 20, 71-75, tab., 7 il., bibliogr. 15 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

11/27
Autorzy: L. Markuszewski, T. Grycewicz, R. Pietruszyński, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Prędkość propagacji napływu mitralnego w ocenie zaburzeń funkcji rozkurczowej lewej komory u pacjentów z cukrzycą typu 2 bez istotnych zmian w nasierdziowych tętnicach wieńcowych.
Tytuł równoległy: Mitral flow propagation velocity in left ventricular diastolic function assessment in diabetic patients without significant changes in coronary vessels.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 44-48, il., 2 tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

12/27
Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, Wojciech Marciniak, A. Kośmider.
Tytuł: Rola badania echokardiograficznego w rozpoznawaniu zatorowości płucnej.
Tytuł równoległy: The role of echocardiography in pulmonary embolism diagnostics.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 20, 89-91, 3 il., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

13/27
Autorzy: L. Markuszewski, T. Grycewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus, N. Roszczyk.
Tytuł: Wpływ hemoglobiny glikowanej na funkcję rozkurczową serca u pacjentów z chorobą wieńcową i cukrzycową typu 2.
Tytuł równoległy: Influence of glycosylated hemoglobin levels ventricular diastolic function in patients with coronary artery disease and type 2 diabetes mellitus.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 49-54, 3 il., 2 tab., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

14/27
Autorzy: L. Markuszewski, P. Miczek, Wojciech Marciniak, A. Kośmider, R. Pietruszyński.
Tytuł: Wyrównywanie glikemii a przerost lewej komory serca.
Tytuł równoległy: Compensation of glycaemia in association with left ventricular hypertrophy.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 39-43, 2 tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

15/27
Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, M. Rosiak, Dariusz Michałkiewicz, E. Koźluk, T. Grycewicz.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu ablacjii żył ołucnych. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Intracardiac echocardiography monitoring during pulmonary vein ablation. Case report.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 97-99, 6 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

16/27
Autorzy: L. Markuszewski, W. Grabowicz, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, T. Grycewicz.
Tytuł: Zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w monitorowaniu nakłucia transseptalnego. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: Intracardiac echocardiography monitoring during transseptal puncture. Case report.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 100-103, 5 il., bibliogr. 5 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

17/27
Autorzy: L. Markuszewski, R. Pietruszyński, Wojciech Marciniak, Andrzej Cwetsch, T. Grycewicz.
Tytuł: Znaczenie wskaźnika TEI w ocenie funkcji serca u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym.
Tytuł równoległy: Index tei in left ventricular function assessment in patients with acute coronary syndromes.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 2005, 23, 35-38, il., 2 tab., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

18/27
Autorzy: L. Markuszewski, R. Pietruszyński, Grzegorz Kamiński, Dariusz Michałkiewicz, M. Kośmider, M. Kuberska-Kędzierska.
Tytuł: Extent of coronary atherosclerosis in patients with stable angina in relation to diabetic status and HbA1c level.
Czasopismo: Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna
Szczegóły: 2006 : T. 6, nr 3, s.163-166, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 2450-7458
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

19/27
Autorzy: L. Markuszewski, Dariusz Michałkiewicz, A. Bissinger, M. Głowaty.
Tytuł: Dobowe trendy zmienności rytmu serca u chorych na cukrzycę typu 1.
Tytuł równoległy: Circadian trends of heart rate variability in type 1 diabetic patients.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 1, s. 82-88, il., tab., bibliogr. 37 poz., streszcz., sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

20/27
Autorzy: L. Markuszewski, M. Rosiak, Dariusz Michałkiewicz.
Tytuł: Lokalizacja elektrody defibrylującej wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów w drodze odpływu prawej komory.
Tytuł równoległy: Right ventricular outflow tract placement of defibrillation leads.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 3, s. 184-188, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

21/27
Autorzy: L. Markuszewski, M. Rosiak, A. Bissinger, W. Grabowicz, T. Grycewicz, Dariusz Michałkiewicz, Wojciech Marciniak, Jerzy Adamus.
Tytuł: Morfologia zatoki wieńcowej - badania z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej.
Tytuł równoległy: Coronary sinus morphology - the intracardiac echocardiography study.
Czasopismo: Folia Cardiologica
Szczegóły: 2006 : T. 13, nr 3, s. 218-222, il., tab., bibliogr. 8 poz., streszcz., sum.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:

22/27
Autorzy: L. Markuszewski, R. Pietruszyński, Grzegorz Kamiński, W. Grabowicz.
Tytuł: Echokardiograficzne zmiany u chorych na cukrzycę typu 2 po przebytym zawale serca z uniesieniem odcinka ST, leczonych pierwotną przezskórną angioplastyką wieńcową.
Czasopismo: Folia Cardiologica Excerpta
Szczegóły: 2006 : T. 1, nr 2, s. 110-115, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
ISSN: 2353-7752
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

23/27
Autorzy: L. Markuszewski, Dariusz Michałkiewicz, A. Bissinger.
Tytuł: Zaburzenia ciśnienia tętniczego i parametrów spektralnej analizy zmienności rytmu serca w odpowiedzi na pionizację u chorych na cukrzycę typu 1.
Czasopismo: Folia Cardiologica Excerpta
Szczegóły: 2006 : T. 1, nr 6, s. 305-311, il., tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
ISSN: 1896-2475
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 0.500
Polskie hasła przedmiotowe:

24/27
Autorzy: L. Markuszewski, Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, N. Roszczyk, P. Tyślerowicz.
Tytuł: Badanie echokardiograficzne u dorosłych.
Tytuł całości: W: Standardy badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 3 - Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2008
Strony: s. 219-224
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

25/27
Autorzy: L. Markuszewski, Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, N. Roszczyk, P. Tyślerowicz.
Tytuł: Echokardiografia kontrastowa.
Tytuł całości: W: Standardy badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 3 - Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2008
Strony: s. 238-243
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

26/27
Autorzy: L. Markuszewski, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, N. Roszczyk, P. Tyślerowicz.
Tytuł: Echokardiografia przezprzełykowa.
Tytuł całości: W: Standardy badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 3 - Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2008
Strony: s. 225-229, : tab.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

27/27
Autorzy: L. Markuszewski, Wojciech Marciniak, Robert Olszewski, R. Pietruszyński, N. Roszczyk, P. Tyślerowicz.
Tytuł: Echokardiograficzny test obciążeniowy.
Tytuł całości: W: Standardy badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Wyd. 3 - Warszawa-Zamość : Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, 2008
Strony: s. 230-237, tab.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 3.000
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM