WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: NOWAK JACEK
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/36
Autorzy: W[itold] Witczak, M[irosław] Kłos, T[adeusz] Orłowski, J[acek] Nowak.
Tytuł: Zastosowanie fibronektyny u chorych po zabiegach operacyjnych.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe LII Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 19-21 IX 1985 r
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1987]
Strony: , 281-285, tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/36
Autorzy: M[irosław] Kłos, K[azimierz] Sułek, J[acek] Nowak.
Tytuł: Preparation and clinical evaluation of leukocyte pure red cell concentrates.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the Internatiolal Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September 8-13th, 1985: Abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 124
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/36
Autorzy: Mirosław Kłos, Jacek Nowak.
Tytuł: Metody konserwacji krwi do celów autotransfuzji.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1986 : 62, 11-12, 765-774, ryc., tab., bibliogr. 36 poz.
Uwagi: Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Zastosowanie autotransfuzji w praktyce klinicznej, CKP WAM Warszawa, 26.03.1986.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/36
Autorzy: K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak, I[rena] Weiss, M. Jarczewska.
Tytuł: Collection of circulating stem cells for autografting.
Czasopismo: Leuk. Res.
Szczegóły: 1986 : 10, 1, s. 118
Uwagi: Streszcz. Ref. 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. Wykrywania i leczenia minimalnych pozostałości ostrej białaczki, Rotterdam, 6-8 Listopada 1985.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/36
Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Maria Jarczewska, Irena Federowicz, Jacek Nowak, Romuald Carewicz, Zofia Dańczak-Ginalska, J. Meder, Paweł Kukołowicz, Maria Czermińska, Romuald Gajewski, Marzena Morawska.
Tytuł: Przeszczepianie szpiku po przygotowaniu chemioterapią i napromienieniu całego ciała. 3 : Opis przypadku.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1986 : 36, 4, s. 280-287, il., tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/36
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, H. Matej, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, E. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, Jacek Nowak.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku identycznego w układzie HLA. Pierwsze wyniki.
Tytuł równoległy: Allogenic bone marrow transplantations, identical in HLA system. Preliminary results.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 125-130, tab., bibliogr. 21 poz., sum., rez.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  7/36
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Irena Federowicz, Maria Jarczewska, Jacek Nowak, Romuald Carewicz, Jarosław Nowosielski.
  Tytuł: Udana autotransplantacja krążących komórek macierzystych w ostrej białaczce mieloblastycznej.
  Tytuł równoległy: A successful autotransplantation of circulating stem cells in acute myeloblastic leukemia.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1988 : 79, 4, 207-212, il., tab., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/36
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Zbigniew Wąsek.
  Tytuł: Częstość występowania antygenów HLA antigens A,B,C u chorych z chorobami atopowymi w Polsce.
  Tytuł równoległy: HLA antigens frequencies in the population of the Polish atopies.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 42-44, 851-854, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/36
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Maria Jarczewska, Irena Federowicz, Grażyna Ostrowska, Jarosław Nowosielski, Romuald Carewicz, Dorota Witman, Andrzej Kański, Alicja Rączka, Ewa Szulkowska.
  Tytuł: Pierwsze własne doświadczenia z allo- i autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych.
  Tytuł równoległy: The first experiences with allotransplantation and autotransplantation of haematopoietic stem cells.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 43, 23-24, 1155-1163, 3 tab., bibliogr. 11 poz., res., sum.
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/36
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Czynniki reologicznych zmian krwinek czerwonych przechowywanych w różnych płynach konserwujących. Praca doktorska / Jacek Nowak ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1991
  Strony: 91 k. , il., tab., , bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn. powiel.
  Uwagi: Promotor: płk doc. Mirosław Kłos.
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/36
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Badania nad serologicznymi właściwościami krwinek czerwonych przechowywanych w różnych płynach konserwujących.
  Tytuł całości: W: XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Poznań, 20-22 czerwiec 1991: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Poznań : Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, 1991
  Strony: s. 125
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/36
  Autorzy: W. Fryze, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Katarzyna Bieganowska, Walentyna Szirkowiec.
  Tytuł: The association of HLA histocompatibility antigens with multiple sclerosis.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1992 : 17, 2, 91-100, tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/36
  Autorzy: W. Fryze, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Katarzyna Bieganowska, Walentyna Szirkowiec.
  Tytuł: Związek antygenów zgodności tkankowej ze stwardnieniem rozsianym w Polsce.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1992 : 17, 3, 194
  Uwagi: - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/36
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, R. Piotrowicz, Andrzej Cwetsch, Alicja Rączka, Elżbieta Kramarz, Jacek Nowak.
  Tytuł: Dwudziestoczterogodzinne monitorowanie elektrokardiogramu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: A 24-hour ECG monitoring in patients with rheumatoidal arthritis.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1992 : 47, 40-41, 910-912, tab., bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/36
  Autorzy: Jacek Nowak, Elżbieta Graczyk.
  Tytuł: Badania własne nad resuspendowaniem koncentratów krwinek czerwonych.
  Tytuł całości: W: XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Transfuzjologów Wojska Polskiego, Rynia k/Warszawy, 8-10.12.1994 r. : program, streszczenia prac
  Adres wydawniczy: [Rynia, 1994]
  Strony: s. 15
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/36
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, T[eresa] Czajka, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak, K[atarzyna] Budziszewska.
  Tytuł: Obturacyjna choroba płuc u chorego po przeszczepieniu szpiku kostnego.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 167
  Uwagi: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 21-22.06.1995. Referaty programowe i streszcz. prac oryginalnych.
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/36
  Autorzy: Jacek Nowak, Stanisław Zabielski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Asocjacje antygenów HLA z łuszczycą.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 198
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/36
  Autorzy: Jacek Nowak, Elżbieta Graczyk, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Badania własne nad resuspendowaniem koncentratów krwinek czerwonych.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 212-213
  Konferencja: , Warszawa, 1995.06.21
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/36
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Cwetsch, A[licja] Rączka, E[lżbieta] Kramarz, J[acek] Nowak.
  Tytuł: 24-h ECG monitoring in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 1995 : Vol. 16, nr 6, s. 848-851, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.682
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  20/36
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Terapia genowa.
  Tytuł równoległy: Gene therapy.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1995 : 51, 10, 415-422, bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/36
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Transplantacje szpiku.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1995 : 51, 15, 645-652, bibliogr. 40 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/36
  Autorzy: Jacek Nowak, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Właściwości immunomodulacyjne preparatów krwiopochodnych.
  Tytuł równoległy: Immunomodulatory properties of blood products.
  Czasopismo: Farmacja Polska
  Szczegóły: 1995 : 51, 22, 974-980, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/36
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, A. Łyczek, Barbara Betiuk, Ewa Szulkowska, Jacek Nowak.
  Tytuł: Double allogeneic bone marrow transplantation in aplastic anemia.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 169
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/36
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, T[eresa] Czajka, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak.
  Tytuł: Obstructive lung disease after allogeneic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 170
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/36
  Autorzy: J[acek] Nowak, J[arosław] Malczyński, M[irosław] Kłos, B[ronisław] Stawarz.
  Tytuł: Badanie wpływu ESWL na stan krążących krwinek czerwonych.
  Tytuł równoległy: ESWL influence on circulating erythrocytes.
  Czasopismo: Urologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 48, nr 4, s. 277-283, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 0500-7208
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/36
  Autorzy: Jacek Nowak, Elżbieta Graczyk, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Own experiences with resuspended red blood cells concentrates.
  Tytuł całości: W: V Regional (IV European) Congress of International Society of Blood Transfusion (ISBT), Venezia, 2-5 July 1995: Abstracts
  Adres wydawniczy: [Venezia, 1995]
  Strony: s. 277
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/36
  Autorzy: J[acek] Nowak, S[tanisław] Zabielski, M[irosław] Kłos.
  Tytuł: The genetical and immunological markers at psoriasis in young men.
  Tytuł całości: W: V Regional (IV European) Congress of ISBT. Venezia, 2-5 July 1995: Abstracts
  Adres wydawniczy: [Venezia, 1995]
  Strony: s. 277
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/36
  Autorzy: K[rzysztof] Żygocki, P[iotr] Rzepecki, K[atarzyna] Budziszewska, K[azimierz] Sułek, M[irosław] Kłos, J[acek] Nowak.
  Tytuł: Obstructive lung disease after allogenic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Bone Marrow Transpl.
  Szczegóły: 1996 : 17, Suppl. 1, 615
  Uwagi: 22nd Annual Meeting of the EBMT and 12th Meeting of the Nurses Group, Vienna (Austria), 3-7.03.1996.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/36
  Autorzy: Jacek Nowak, Stanisław Zabielski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: The associations of HLA with psoriasis / Asocjacja antygenów zgodności tkankowej z łuszczycą.
  Czasopismo: Central European Journal of Immunology
  Szczegóły: 1996 : T. 21, nr 3, s. 226-229, tab, bibliogr. 18 poz., streszcz.
  ISSN: 1426-3912
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/36
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Rekrutacja honorowych dawców krwi.
  Czasopismo: Dar Krwi : biuletyn Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża
  Szczegóły: 1996, nr 10, s. 4-6
  ISSN: 1233-1953
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PT
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/36
  Autorzy: Jacek Nowak, Jarosław Malczyński, Mirosław Kłos, Bronisław Stawarz.
  Tytuł: Zastosowanie indeksu wrażliwości osmotycznej do oceny oporności osmotycznej erytrocyów.
  Tytuł równoległy: Usefulness of osmotic fragility index in erythrocyte osmotic resistance evaluation.
  Czasopismo: Diagn. Lab.
  Szczegóły: 1996 : 32, 4, 673-680, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/36
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Sprawozdanie. Europejska Szkoła Transfuzjologii (Belgirate, 21.09 - 26.09.1995 r.)
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1996 : 72, 7-8, 467-469
  Uwagi: - Europejska Szkoła Transfuzjologii, Belgirate k. Mediolanu (IT), 21-26.09.1995.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/36
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, Z. Piela, P. Rebandel, Alicja Rączka, D. Dynowska, Jacek Nowak.
  Tytuł: Atopic diseases in a pair of monozygotic twins.
  Czasopismo: Materia medica Polona
  Szczegóły: 1996 : T. 28, nr 1, s. 13-16, bibliogr. 25 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edward Rudzki
  ISSN: 0025-5246
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  34/36
  Autorzy: Jacek Nowak.
  Tytuł: Aktualne problemy doboru niespokrewnionych dawców szpiku. Sprawozdanie z udziału w zajęciach Europejskiej Szkoły Transfuzjologii (ESTM).
  Tytuł równoległy: Current problems in recruting unrelated marrow donors. Report of the Eurpean School of Transfusion Medicine (ESTM) workshops.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 28, 3, 331-335, bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/36
  Autorzy: W. Fryze, A. Członkowska, Katarzyna Bieganowska, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, R. Obiedziński, Walentyna Szirkowiec.
  Tytuł: Antygeny HLA II klasy u chorych na stwardnienie rozsiane z regionu Warszawy i Gdańska.
  Tytuł równoległy: Class II HLA antigens in patients with multiple sclerosis from Warsaw and Gdańsk regions.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 1997 : 31, 2, 229-236, 2 tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  36/36
  Autorzy: Jolanta Antoniewicz-Papis, Ewa Brojer, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Agnieszka Gierszon, Piotr Grabarczyk, Katarzyna Guz, Aleksandra Kalińska, Aneta Kopacz, Jolanta Korsak, Elżbieta Lachert, Magdalena Łętowska, Patrycja Łopacz, Bogumiła Michalewska, Agata Mikołowska, Jacek Nowak, Adam Olszewski, Agnieszka Orzińska, Monika Pelc-Kłopotowska, Ryszard Pogłód, Piotr Radziwon, Aleksandra Rosiek, Anna Stachurska-Skrodzka, Ewa Sulkowska, Zbigniew M. Szczepiorkowski, Małgorzata Uhrynowska, Beata Uszyńska-Kałuża, Beata Wojciechowska.
  Tytuł: Current status and achievements of Polish transfusion medicine.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2021 : Vol. 52, nr 3, s. 147-162, bibliogr. 90 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021.06.28 ; Autor korespondencyjny: Jolanta Antoniewicz-Papis
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM