WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: OSIECKI MIROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 75Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/75
Autorzy: P[aweł] Twarkowski, A[ndrzej] Pawełczak, M[irosław] Osiecki, G[abriel] Wcisło, S[ławomir] Spyra, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, J[an] Podgórski, M[aria] Górnaś, E[wa] Suchcicka, A[ndrzej] Giza, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Dotętnicza chemioterapia BCNU u chorych z nieoperacyjnymi guzami centralnego układu nerwowego.
Czasopismo: Biuletyn Wojskowego Szpitala Klinicznego
Szczegóły: 1997 : T. 2, nr 3, s. 109
Konferencja: , Pieczyska, 1997.09.26
ISSN: 1428-9180
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

2/75
Autorzy: K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, J[an] Korniluk, A[ndrzej] Pawełczak, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, P[aweł] Twarkowski, M[irosław] Osiecki, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Lekoregionalna przeztętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby w przebiegu raka jelita grubego.
Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
Szczegóły: 1998 : 3, 1, 36
Uwagi: Konferencja pt. "Postępy w onkologii", Poznań 08-10.10.1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

3/75
Autorzy: M[arek] Klewar, W[ojciech] Skawina, M[irosław] Osiecki, J[oanna] Sielużycka.
Tytuł: Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej - prezentacja przypadków.
Tytuł równoległy: Subclavian steal syndrome - case presentation.
Czasopismo: Ultrasonografia
Szczegóły: 1998 : 2, supl., 43
Uwagi: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Lublin, 22-24 października 1998.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/75
Autorzy: Paweł Twarkowski, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Koziarski, Jan K. Podgórski, Janusz Bolewski, Sławomir Spyra, Jacek Matuszak.
Tytuł: Embolizacja śródnaczyniowa tętniaków i naczyniaków mózgu. Analiza wyników leczenia chorych z rocznej działalności pracowni radiologii zachowawczej.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia
Adres wydawniczy: Katowice, 1998
Strony: C-42
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/75
Autorzy: Paweł Twarkowski, Jan Korniluk, Mirosław Osiecki, Gabriel Wcisło, Sławomir Spyra, Justyna Barzał, Krzysztof Brzozowski, Cezary Szczylik, Jacek Matuszak.
Tytuł: Metoda leczenia przerzutów raka jelita grubego do wątroby za pomocą chemioterapii dotętniczej techniką superselektywnego cewnikowania tętnic odżywczych guzów.
Tytuł całości: W: XXXV Zjazd Radiologów Polskich, 10-13 czerwiec 1998, Katowice : streszczenia
Adres wydawniczy: Katowice, 1998
Strony: C-30
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/75
Autorzy: J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Hepatic arterial injections (HAIN) with 5-FU in colorectal cancer (CC) patients (pts) with liver metastases.
Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
Szczegóły: 1999 : 18 : Programm/Proceedings Thirty-Fifth Annual Meeting, May 15-18, 1999, Atlanta, 282a
Uwagi: Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

7/75
Autorzy: Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Justyna Barzał, Piotr Kowalski, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
Tytuł: Lokoregionalna przeztętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI-TH) z 5-FU w przebiegu raka jelita grubego. Badanie fazy II.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 39
Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/75
Autorzy: Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Paweł Nurzyński, Piotr Kowalski, Przemysław Langiewicz, Ewa Suchcicka, Krzysztof Brzozowski, Mirosław Osiecki, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
Tytuł: Lokoregionalna przeztętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI-TH) pierwotnych nowotworów wątroby z CIS-PT + FRBC. (Doniesienie wstępne).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999, supl. 1, s. 40
Konferencja: , Rynia, 1999.04.15
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/75
Autorzy: Paweł Twarkowski, Tomasz Mandat, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Sławomir Spyra, Jan Podgórski.
Tytuł: Przypadek współistnienia tętniaków tętnicy łączącej przedniej i tętnicy szyjnej wewnętrznej lewej z naczyniakiem tętniczo-żylnym lewego płata czołowego mózgu.
Tytuł równoległy: Concomittance of cerebral anterior communicance artery and left internal carotid artery aneurysms with an arterio-venous angioma of cerebral left frontal lobe.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 9-12, s. 530-533, il., bibliogr. 14 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/75
Autorzy: Mirosław Osiecki, Paweł Twarkowski, Sławomir Spyra.
Tytuł: Wada naczyniowa jako cień okrągły płuca.
Tytuł równoległy: Vascular anomaly as a round shadow of the lung.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1999 : T. 75, nr 7-8, s. 443-447, bibliogr. 12 poz.
Uwagi: [Błędny ISSN 0024-0755 na okładce]
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/75
Autorzy: J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Hepatic arterial infusion (HAI) with 5Fu due to liver metastases in patients (PTS) with colorectal cancer (CC).
Tytuł całości: W: Ninth International Congress on Anti-Cancer Treatment, Paris, 2-5 February, 1999 : Abstracts
Adres wydawniczy: [Paris, 1999]
Strony: s. 219
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

12/75
Autorzy: Mirosław Osiecki.
Tytuł: Porównanie wyników tomografii komputerowej z obrazem śródoperacyjnym u operowanych z powodu raka płuca. Rozprawa doktorska / Mirosław Osiecki ; Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1999
Strony: [4], 89 k. , il., tab. , bibliogr. 119 poz., streszcz., sum., maszyn.
Uwagi: Promotor: płk dr hab. n. med. Tadeusz Przystasz prof. CSK WAM. - 20.10.1999
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/75
Autorzy: Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Krzysztof Brzozowski, Mirosław Osiecki, T[omasz] Zwierowicz, Marek Maruszyński, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
Tytuł: Bezpośrednia przeztętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby w przebiegu raka jelita grubego.
Tytuł równoległy: Hepatic arterial infusion with 5-Fu due to liver metastasis in patients with colorectal cancer.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii 1999 / pod red. Zygmunta Mackiewicza. - T. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Polski Przegląd Chirurgiczny, 1999
Strony: s. 336-342, 4 tab., bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/75
Autorzy: B[enedykt] G. Wcisło, J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Hepatic arterial infusion (HAIN) with 5FU due to liver metastases in patients (Pts) with colorectal cancer (CC).
Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
Szczegóły: 2000 : 19, Program/Proceedings Thirty-Sixth Annual Meeting, May 20-23, 2000, New Orleans, 306a
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

15/75
Autorzy: Andrzej Pawełczak, Gabriel Wcisło, Paweł Twarkowski, Mirosław Osiecki, Jan Podgórski, Cezary Szczylik.
Tytuł: Chemioterapia przeztętnicza chorych z pierwotnymi nowotworami złośliwymi ośrodkowego układu nerwowego.
Tytuł równoległy: Intraarterial chemotherapy (IACH) in patients with advanced primary central nervous malignancies (APCNM).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 3, s. 138-140, bibliogr. 15 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/75
Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, K[rzysztof] Brzozowski, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą Bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby.
Tytuł całości: W: Międzynarodowy Kongres Nowotwory Wyzwaniem XXI wieku, Poznań, 2-4 czerwca 2000 r. : materiały kongresowe
Adres wydawniczy: [Poznań, 2000]
Strony: s. 25
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/75
Autorzy: Paweł Twarkowski, Mirosław Osiecki, Andrzej Koziarski, Krzysztof Brzozowski, Norbert Madrak.
Tytuł: Embolizacja wewnątrznaczyniowa naczyniaków tętniczo-żylnych wewnątrzczaszkowych.
Tytuł równoległy: Intravascular embolisation of intracranial arteriovenous haemangiomas.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2000 : T. 34(50), nr 4, s. 661-671, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum., streszcz.
ISSN: 0028-3843
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  18/75
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, K[rzysztof] Brzozowski, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą Bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 8, supl. 1, s. 25
  Konferencja: BYK Roland Polska, Rynia, 2000.04.13
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/75
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Jerzy Smoszna, Mirosław Osiecki, Marek Maruszyński, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Problemy terapii nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego w przebiegu choroby Takayasu - na kanwie dwóch przypadków.
  Tytuł równoległy: Problems of renovascular hypertension therapy in Takayasu's arteries - on the basic of two cases.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 849-854, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Grzegorz Żelichowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  20/75
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic arterial infusion (HAIN) with 5-FU due to liver metastases in patients (pts) with colorectal cancer (CC).
  Tytuł całości: W: 11th International Congress on Anti-Cancer Treatment, 6-9 fevrier 2001, Paris
  Adres wydawniczy: [Paris, 2001]
  Strony: s. 200
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/75
  Autorzy: A[ndrzej] Pawełczak, P[aweł] Twarkowski, G[abriel] Wcisło, M[irosław] Osiecki, J[an] Podgórski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Intraarterial chemotherapy (IACH) in patients with advanced primary central nervous system malignancies (APCNM).
  Tytuł całości: W: 11th International Congress on Anti-Cancer Treatment, 6-9 fevrier 2001, Paris
  Adres wydawniczy: [Paris, 2001]
  Strony: s. 184
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/75
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Mirosław Osiecki, Andrzej Koziarski, Sławomir Spyra, Jan Siwik.
  Tytuł: Embolizacja wewnątrznaczyniowa tętniaków wewnątrzczaszkowych.
  Tytuł równoległy: Intravascular embolisation of intracranial aneurysms.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2001 : T. 35(51), nr 2, 233-243, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum., streszcz.
  ISSN: 0028-3843
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  Adres url:

  23/75
  Autorzy: Paweł Twarkowski, Mirosław Osiecki, Sławomir Spyra, Krzysztof Brzozowski, Andrzej Koziarski, Krzysztof Podgórski.
  Tytuł: Przypadek olbrzymiego, wrzecionowatego tętniaka tętnicy podstawowej i mózgowej tylnej w 7 letniej obserwacji klinicznej.
  Tytuł równoległy: A case of giant, fusiform aneurysm of basilar cerebral artery and right posterior cerebral artery in a 7-year follow-up.
  Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
  Szczegóły: 2001 : 66, 2, 19-21, ryc., bibliogr. 3 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/75
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Nurzyński, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą "Bolus" z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby.
  Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa, 13-15 grudnia 2001 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2001]
  Strony: B 17
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/75
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, S[ławomir] Spyra, P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, W[ojciech] Pawlak, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI) - powikłania i trudności techniczne.
  Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa, 13-15 grudnia 2001 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2001]
  Strony: B 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/75
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, M[irosław] Osiecki, A[rkadiusz] Chmieliński.
  Tytuł: Porównanie wyników tomografii komputerowej z obrazem śródoperacyjnym u operowanych z powodu raka płuca.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2001, dod. spec. 5, 62
  Uwagi: International Conference on Non Small Cell Lung Cancer: Standards and New Trends in Diagnosis and Therapy, October 5 - October 7, 2001, Medical Academy of Bialystok, Poland. Program and Abstracts
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/75
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, S[ławomir] Spyra, P[aweł] Twarkowski, P[aweł] Nurzyński, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza przerzutów raka jelita grubego do wątroby metodą BOLUS z zastosowaniem 5-FU.
  Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
  Strony: s. 157
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/75
  Autorzy: P[aweł] Twarkowski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, J[anusz] Bolewski, J[an] Podgórski.
  Tytuł: Embolizacja wewnątrznaczyniowa naczyniaków tętniczo-żylnych CUN.
  Tytuł całości: W: XXXVI Zjazd Radiologów Polskich, Lublin 6-9 czerwca 2001 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Lublin, 2001]
  Strony: s. 121
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/75
  Autorzy: Tadeusz Przystasz, M[irosław] Osiecki, J[acek] Trepto.
  Tytuł: Confrontation of CT scan imaging with intraoperative estimation in patients with lung cancer.
  Tytuł całości: W: 9th International Thoracic Surgery Congress "On the way to Europe", 23-25 May, 2002 Coswig/Dresden, Germany : Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Coswig, 2002]
  Strony: s. 32
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/75
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, K[rzysztof] Brzozowski, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, W[ojciech] Z. Pawlak, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Experience in hepatic arterial infusion (HAIN) with 5FU due to liver metastases in patients (pts) with colorectal cancer (CC).
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 432
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/75
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Nurzyński, P[aweł] Twarkowski, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Z. Pawlak, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Zolnierek, P. Żukowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic arterial infusion chemotherapy (HAI) for hepatic metastases - complications and technical difficulties.
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 228
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/75
  Autorzy: Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Krzysztof Brzozowski, Justyna Barzał, Mirosław Osiecki, Paweł Nurzyński, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna przerzutów raka jelita grubego do wątroby z zastosowaniem 5FU.
  Tytuł równoległy: Locoregional chemotherapy of colon cancer metastases to the liver with 5FU application.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 163
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/75
  Autorzy: Jan Korniluk, Krzysztof Brzozowski, Justyna Barzał, Gabriel Wcisło, Mirosław Osiecki, Paweł Nurzyński, Paweł Twarkowski, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna raka pierwotnego wątroby (doświadczenia własne).
  Tytuł równoległy: Locoregional chemotherapy of the liver cancer - own experience.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 163-164
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/75
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Jan Korniluk, Mirosław Osiecki, Sławomir Spyra, Paweł Nurzyński, Gabriel Wcisło, Tomasz Sarosiek, Kuba Żołnierek, Wojciech Pawlak, Cezary Szczylik, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI) - powikłania i trudności techniczne.
  Tytuł równoległy: Intra-arterial chemotherapy of metastases to the liver (HAI) - complications and technical difficulties.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 162
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/75
  Autorzy: T[adeusz] Przystasz, M[irosław] Osiecki, J[arosław] Krupa.
  Tytuł: Comparison of CT scan imaging with intraoperative estimation in patients operated due to lung cancer.
  Czasopismo: Lung Cancer
  Szczegóły: 2002 : 37, Suppl. 1 : 8th Central European Lung Cancer Conference, September 1-4, 2002, Vienna, Austria, S15
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/75
  Autorzy: J[an] Korniluk, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Z. Pawlak, P[aweł] Nurzyński, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Adiuwantowa chemioterapia dotętnicza metodą "bolus" z zastosowaniem 5-Fu u chorych z rakiem jelita grubego. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 4, s. 83
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/75
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, W[ojciech] Pawlak, C[ezary] Szczylik, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI) - powikłania i trudności techniczne.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 4, s. 39-40
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  38/75
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, S[ławomir] Spyra, P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, T[omasz] Sarosiek, K[uba] Żołnierek, W[ojciech] Z. Pawlak, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ocena bezpieczeństwa dotętniczej chemioterapii guzów nowotworowych wątroby (HAI).
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 4, s. 76-77
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/75
  Autorzy: Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Krzysztof Brzozowski, Paweł Nurzyński, Wojciech Z. Pawlak, Mirosław Osiecki, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Badanie fazy II.
  Tytuł równoległy: Experience in hepatic arterial infusion (HAI) with 5FU due to liver metastases in patients (Pts) witgh colorectal cancer (CC).
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 250-258, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/75
  Autorzy: Joanna Sielużycka, M[aria] Górnaś, M[irosław] Osiecki, S. Pieńkowska, K[atarzyna] Ząbkowska, A[nna] Ratyńska, P[iotr] Wiśniewski, A[nna] Ciechomska, G[rzegorz] Aderek.
  Tytuł: Correlation between ultrasound examination and biological characteristic of breast cancer.
  Tytuł całości: W: 15th European Congress of Ultrasound First Joint Scandinavian Meeting: Final Programme & Abstract Book, 27-30 April 2003, Copenhagen
  Adres wydawniczy: [Copenhagen, 2003]
  Strony: s. 160
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/75
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Bolesław Kalicki, Marek Stańczyk, Mirosław Osiecki, Paweł Twarkowski, Piotr Murawski.
  Tytuł: Infrared thermographic imaging of critical leg ischaemia.
  Tytuł całości: W: A casebook of infrared imaging in clinical medicine / ed. Anna Jung, Janusz Żuber, Francis Ring
  Adres wydawniczy: Warszawa : Medpress, 2003
  Strony: s. 68-72, il., streszcz.
  ISBN: 83-916116-2-0
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/75
  Autorzy: M[arek] Maruszyński, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Staroń, M[arcin] Feliga, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu endowaskularnym chorych z tętniakami aorty brzusznej za pomocą rozwidlonych stentgraftów.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2003 : T. 9, Suppl. A:, s. A38
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej "Implanty syntetyczne w chirurgii naczyniowej", Dźwirzyno, 23-25 maja 2003 r.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/75
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, M[arek] Maruszyński, K[rzysztof] Staroń, M[arcin] Feliga, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Żukowski, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu endowaskularnym zwężeń i niedrożności tętnic biodrowych.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2003 : T. 9, Suppl. A :, s. 41
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej "Implanty syntetyczne w chirurgii naczyniowej", Dźwirzyno, 23-25 maja 2003 r.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/75
  Autorzy: Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Bernard Jaroń, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Diagnostyka i leczenie tętniaków rzekomych tętnic podobojczykowych.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and treatment of subclavian artery pseudoaneurysm.
  Czasopismo: Chir. Pol.
  Szczegóły: 2003 : 5, 2, 103-107, streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  45/75
  Autorzy: Mirosław Osiecki, Paweł Żukowski, Krzysztof Brzozowski, Bernard Jaroń, Marcin Feliga, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Ocena arteriograficzna czynnościowego zwężenia pnia trzewnego - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Angiographic evaluation of celiac trunk functional stenosis - own experiences.
  Czasopismo: Chirurgia Polska
  Szczegóły: 2003 : T. 5, nr 4, s. 229-234, bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  ISSN: 1507-5524
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL, EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  46/75
  Autorzy: M[agda] Zagrodzka, P[rzemysław] Wierzbicki, B[ernard] Jaroń, M[onika] Prokopiuk, M[irosław] Osiecki, M[agdalena] Żabicka, P[aweł] Twarkowski, M[arek] Maruszyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Advantages of multi-slice computed tomography (MSCT) as a new method of evaluation of arterio-venosus fistula (AVF) for hemodialysis (HD).
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13, Suppl. 1 : ECR 2003, Final Programme / February 2003, C-1017
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/75
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, M. Nowicki, B[ernard] Jaroń, K[rzysztof] Brzozowski, M[agda] Zagrodzka, J[oanna] Skrzeczkowska, M[arcin] Feliga, P[aweł] Twarkowski, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Complications after endovascular bifurcated stent-grafts (SG) Zenith (COOK) : Half year follow-up in a group of 46 patients with abdominal aorta aneurysm (AAA).
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13, Suppl. 1 : ECR 2003, Final Programme / February 2003, C-0663
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/75
  Autorzy: B[ernard] Jaroń, M[agda] Zagrodzka, M[irosław] Osiecki, M[arcin] Feliga, P[aweł] Twarkowski, M[arek] Maruszyński.
  Tytuł: Diagnostic value of CT angiography (CTA) in comparison to digital subtraction angiography (DSA) in evaluation of peripheral vascular occlusive disease (PVOD).
  Czasopismo: Eur. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 13, Suppl. 1 : ECR 2003, Final Programme / February 2003, C-1021
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/75
  Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, Grzegorz Nowak, Paweł Żukowski, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych z przerzutami nowotworowymi do kręgosłupa w latach 1993-2002.
  Tytuł równoległy: Surgical outcome in patients with spinal metastases in the period 1993-2002.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2003 : 5, 2, 197-201, 3 il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/75
  Autorzy: Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Bernard Jaroń, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Własne doświadczenia w leczeniu endowaskularnym zwężeń i niedrożności tętnic biodrowych.
  Tytuł równoległy: Own experiences in endovascular treatment of iliac arteries total occlusions and stenosis.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2003 : 68, 4, 62-66, 8 il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  51/75
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Nurzyński, M[irosław] Osiecki, J[ustyna] Barzał, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Badanie fazy II.
  Czasopismo: Rep. Pract. Oncol. Radiother.
  Szczegóły: 2003 : 8, S2, S263
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/75
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Mirosław Osiecki, Jan Korniluk, Paweł Nurzyński, Paweł Twarkowski, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik, Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek, Paweł Żukowski.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia pierwotnych nowotworów i przerzutów do wątroby - trudności techniczne i powikłania zastosowanej metody.
  Tytuł równoległy: Hepatic arterial infusion chemotherapy for hepatic cancer and metastases - complications and technical limitations.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 4, s. 302-306, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/75
  Autorzy: M[arek] Maruszyński, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Staroń, M[arcin] Feliga, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Żukowski.
  Tytuł: Leczenie endowaskularne chorych z pękniętymi tętniakami aorty brzusznej - doświadczenia własne.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 10, Suppl. A, s. A84
  Uwagi: Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, 23-25 kwietnia 2004 roku, Międzyzdroje.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/75
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, M[arek] Maruszyński, K[rzysztof] Staroń, M[arcin] Feliga, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Żukowski.
  Tytuł: Ocena wczesnych powikłań po operacjach endowaskularnych chorych z tętniakami aorty brzusznej.
  Czasopismo: Acta Angiologica
  Szczegóły: 2004 : T. 10, Suppl. A, s. A86-A87
  Uwagi: Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych, 23-25 kwietnia 2004 roku, Międzyzdroje.
  ISSN: 1234-950X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/75
  Autorzy: G[abriel] B. Wcisło, J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, W[ojciech] Pawlak, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic arterial infusion (HAIN) with 5FU due to liver metastases in patients (Pts) with colorectal cancer (CC) : a phase II study.
  Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
  Szczegóły: 2002 : 21, Part 2 of 2 : Program/Proceedings Thirty-Eighth Annual Meeting, May 18-21, 2002, Orlando,Fl, 139b
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/75
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, W[ojciech] Pawlak, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic artery injections (HAIN) with 5FU in adjuvant setting for Dukes C stage colorectal cancer : a pilot study.
  Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
  Szczegóły: 2002 : 21, Part 1 of 2 : Program/Proceedings Thirty-Eighth Annual Meeting, May 18-21, 2002, Orlando,Fl, 143b
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/75
  Autorzy: Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski, Paweł Żukowski, Bernard Jaroń, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Tętniaki rzekome tętnic podobojczykowych.
  Tytuł równoległy: Pseudoaneurysms of subclavianarterys.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 1, 63-64, bibliogr. 11 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/75
  Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, Paweł Żukowski, Mirosław Osiecki.
  Tytuł: Wyniki leczenia naczyniaków trzonów kręgowych metodą wertebroplastyki przezskórnej.
  Tytuł równoległy: Results of treatment of vertebral hemangiomas by percutaneous vertebroplasty.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2004 : 80, 3, 174-177, 7 il., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/75
  Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, P[aweł] Żukowski, M[irosław] Osiecki.
  Tytuł: Jakości życia u chorych ze zmianami patologicznymi trzonów kręgowych leczonych metodą vertebroplastyki przezskórnej.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 125
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/75
  Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, P[aweł] Żukowski, M[irosław] Osiecki, J. Skoworodko, K. Skalski.
  Tytuł: Metodyka oceny skuteczności zabiegu vertebroplastyki przezskórnej u chorych ze zmianami patologicznymi trzonów kręgowych.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 126
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/75
  Autorzy: Wojciech Cejmer, Krzysztof Kwiatkowski, P[aweł] Żukowski, M[irosław] Osiecki.
  Tytuł: Wyniki leczenia naczyniaków trzonów kręgowych metodą vertebroplastyki przezskórnej.
  Czasopismo: Ortop. Traumatol. Rehab.
  Szczegóły: 2004 : 6, Supl. 1 : XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - Streszczenia, 125
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/75
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Leczenie endowaskularne tętniaków wewnątrzczaszkowych za pomocą spiral mechanicznie odczepialnych - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Endovascular embolisation of intracranial aneurysms by means of coils - our own experiences.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 38-39
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 39.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/75
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, M[irosław] Osiecki, J[an] Korniluk, P[aweł] Żukowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Nurzyński, P[aweł] Twarkowski, G[abriel] Wcisło, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ocena bezpieczeństwa dotętniczej chemioterapii (HAI) guzów nowotworowych wątroby.
  Tytuł równoległy: Safety assessment of hepatic arterial infusion chemotherapy (HAI) for hepatic cancer end metastases.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 200
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 200
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  64/75
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Żukowski, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Ocena wczesnych powikłań u chorych z tętniakiem aorty brzusznej leczonych endowaskularnie.
  Tytuł równoległy: The estimation of early complications in patients with abdominal aorta aneurysm after endovascular operations.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 53
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 53
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/75
  Autorzy: P[aweł] Żukowski, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń.
  Tytuł: Przezskórna wetebroplastyka - doświadczenia własne.
  Tytuł równoległy: Percutaneous vertebbroplasty - own experiences.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 42-43
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 43
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/75
  Autorzy: B[ernard] Jaroń, M[irosław] Osiecki, M[agda] Zagrodzka, P[aweł] Twarkowski, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Żukowski, M[agdalena] Żabicka.
  Tytuł: Wartość angiografii metodą wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej w chorobie niedokrwiennej kończyn dolnych.
  Tytuł równoległy: Usefulness of multidetector spiral CT angiography(CTA) in patients with peripheral vascular occlusive disease(PVOD).
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 183
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 183-184.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/75
  Autorzy: M[irosław] Osiecki, P[aweł] Żukowski, K[rzysztof] Brzozowski, B[ernard] Jaroń, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Zespół więzadła łukowatego pośrodkowego przepony w ocenie angiograficznej.
  Tytuł równoległy: Median arcuate ligament syndrome - angiographic evaluation.
  Czasopismo: Pol. J. Radiol.
  Szczegóły: 2004 : 69, Suppl. 1 : XXXVII Polish Congress of Radiology, Mikołajki, June 16-19, 2004, 174-175
  Uwagi: Tekst również w jęz. ang. Tamże s. 175.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/75
  Autorzy: W[ojciech] Cejmer, K[rzysztof] Kwiatkowski, P[aweł] Żukowski, M[irosław] Osiecki.
  Tytuł: Leczenie chorych ze zmianami patologicznymi trzonów kręgowych metodą vertebroplastyki przezskórnej.
  Tytuł całości: W: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego : Program Konferencji, 20-22 maja 2004
  Adres wydawniczy: [Ełk], 2004
  Strony: s. 28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/75
  Autorzy: W[ojciech] Cejmer, K[rzysztof] Kwiatkowski, P[aweł] Żukowski, M[irosław] Osiecki.
  Tytuł: Wyniki leczenia naczyniaków trzonów kręgowych metodą vertebroplastyki przezskórnej.
  Tytuł całości: W: XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego : Program Konferencji, 20-22 maja 2004
  Adres wydawniczy: [Ełk], 2004
  Strony: s. 25
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/75
  Autorzy: Ireneusz Kantor, Michał Winiarski, Dariusz Jurkiewicz, Mirosław Osiecki, Krzysztof Brzozowski.
  Tytuł: Zastosowanie superselektywnej embolizacji tętnicy szczękowej w leczeniu krwotoków w przebiegu choroby Rendu-Oslera-Webera.
  Tytuł równoległy: The use of superselective embolization of the maxillary artery in treatment of bleedings in the Rendu-Osler-Weber syndrome.
  Czasopismo: Otolaryngol. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 59, 2, 215-217, 2 il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/75
  Autorzy: Marek Maruszyński, Mirosław Osiecki, Krzysztof Staroń, Bernard Jaroń, Krzysztof Brzozowski, Marcin Feliga.
  Tytuł: Leczenie chorych z tętniakiem aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonym stent-graftów aortalnych.
  Tytuł równoległy: Endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in patients with abdominal aortic aneurysms.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 18, 105, 253-256, 2 il., bibliogr. 20 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/75
  Autorzy: Marek Maruszyński, Mirosław Osiecki, Krzysztof Staroń.
  Tytuł: Ocena wczesnych powikłań u chorych z tętniakiem aorty brzusznej leczonych endowaskularnie.
  Tytuł równoległy: The estimation of early complications in patients with abdominal aorta aneurysm after endovascular operations.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2005 : 18, 105, 257-260, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/75
  Autorzy: S[tanisław] Piszczek, M[irosław] Osiecki, A[ndrzej] Mazurek, A[nna] Budzyńska, M[irosław] Dziuk.
  Tytuł: Czy dodatkowe akwizycje w położeniu na brzuchu w ocenie zaburzeń perfuzji ściany dolnej mięśnia sercowego za pomocą skanera CZT zmieniają postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne?
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2014 : T. 17, Suppl. A, s. A25
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej, Lublin, 2014.05.28
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  74/75
  Autorzy: Anna Jung, Janusz Żuber, Bolesław Kalicki, M. Stańczyk, Mirosław Osiecki, Paweł Twarkowski, Piotr Murawski.
  Tytuł: Infrared thermal imaging of critical leg ischaemia.
  Tytuł całości: W: Infrared imaging. A casebook in clinical medicine.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: [Edited by]: Francis Ring, Anna Jung, Janusz Żuber.
  Adres wydawniczy: Bristol : IOP Publishing, 2015
  Strony: s. 30-1-30-3, il.
  Uwagi: Chapter 30
  ISBN: 978-7503-2243-4 (ebook)
  Seria: IOP Expanding Physics
  ISSN: 2054-7315
  Typ publikacji: ZRM
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  75/75
  Autorzy: Agnieszka Giżewska, Ewa Witkowska-Patena, Zofia Stembrowicz-Nowakowska, Andrzej Mazurek, Mirosław Osiecki, Łukasz Kowalski, Mirosław Dziuk, Marta Słomka.
  Tytuł: Long bone metastases as predictors of survival in patients with metastatic renal cancer.
  Czasopismo: Nuclear Medicine Review
  Szczegóły: 2015 : T. 18, nr 2, s. 89-91, bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Agnieszka Giżewska
  ISSN: 1506-9680
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 12.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM