WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: OSTROWSKA BOŻENA
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/36
Autorzy: Bożena Ostrowska, A. Olender.
Tytuł: Ostra niedomykalność zastawek aorty spowodowana bakteryjnym zapaleniem wsierdzia.
Tytuł równoległy: [Acute aortic valve failure caused by bacterial endocarditis].
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1978 : T. 21, nr 1, s. 67-70, tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science


  2/36
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Bożena Ostrowska, Andrzej Dąbrowski.
  Tytuł: Czynniki opóźniające hospitalizację w świeżym zawale serca.
  Tytuł równoległy: Factors delaying hospitalization in acute myocardial infarction.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1978 : 54, 9-10, 491-495, tab., bibliogr. 3 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  3/36
  Autorzy: Sylwester Czaplicki, Bożena Ostrowska, Kazimierz Sułek.
  Tytuł: Wpływ prodektyny (Prodectin) na wydolność wieńcową i niektóre wskaźniki krzepnięcia krwi.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1978 : 33, 39, 1541-1544, tab., bibliogr. 24 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/36
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Andrzej Dąbrowski, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Opóźnienie hospitalizacji w świeżym zawale serca w 1977 r.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1979 : 34, 1, 9-12, il., tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/36
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska, Michał Kapuza, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Rozpoznawanie powikłań po kardiowersji i reanimacji za pomocą scyntygrafii mięśnia sercowego z użyciem pirofosforanu znakowanego technetem-99m.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1982 : 25, 3, 241-246, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/36
  Autorzy: Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej jako przyczyna dolegliwości rzekomo nerwicowych u młodych mężczyzn.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1983 : 26, 7, 559-564, tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/36
  Autorzy: Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Zespół wypadania płatka zastawki dwudzielnej u żołnierzy służby zasadniczej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 258-263, tab., bibliogr., rez. sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/36
  Autorzy: Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej jako przyczyna dolegliwości rzekomo nerwicowych u młodych mężczyzn. Praca doktorska / Bożena Ostrowska; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1983
  Strony: 78 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 60 poz., streszcz., maszyn.
  Uwagi: Promotor - prof. dr hab. med. Wanda Wysznacka-Aleksandrow - 26.10.1982
  Typ publikacji: PD
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/36
  Autorzy: K. Dyduszyńska, E[ugeniusz] Dziuk, B[ożena] Ostrowska.
  Tytuł: Postępy w leczeniu zawału serca.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19.10.1985 : streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Poznań, 1985
  Strony: s. 85
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/36
  Autorzy: Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Rozpoznawanie zawału prawej komory serca - doświadczenia własne.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19 X 1985 : Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Poznań, 1985
  Strony: s. 35
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/36
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, B[ożena] Ostrowska.
  Tytuł: Zaburzenia rytmu w późnej fazie szpitalnej świeżego zawału serca.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19 X 1985 : Streszcz. ref
  Adres wydawniczy: Poznań, 1985
  Strony: s. 19-29
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/36
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Piotr Borkowski, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Dożylne podawanie nitrogliceryny we wczesnej fazie zawału serca.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 691-693, bibliogr. 8 poz.
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/36
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Zaburzenia rytmu u chorych po zawale serca.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 774-781, tab., ryc., bibliogr. 27 poz., rez., sum.
  Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/36
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Bożena Ostrowska, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Przetrwałe uniesienie odcinka ST a zaburzenia rytmu po przebytym zawale serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1987 : 30, 10-11, 638-643, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/36
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Piotr Borkowski, Ludwik Iwanowski, Wojciech Kwiatkowski, Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Dożylne leczenie streptokinazą świeżego zawału serca. Cz. 1 : Wpływ leczenia na przebieg zawału i drożność tętnicy zaopatrującej obszar zawałowy.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1989 : 32, 4, 194-201, tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  16/36
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, R. Piotrowicz, Bożena Ostrowska, Jacek Janczak.
  Tytuł: Wartość badania holterowskiego i elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w diagnostyce bezbólowego niedokrwienia po przebytym zawale serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1989 : 32, 10-12, 427-433, tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/36
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Piotr Borkowski, Ludwik Iwanowski, Wojciech Kwiatkowski, Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Wpływ dożylnego podania streptokinazy na drożność tętnic wieńcowych i czynność lewej komory w świeżym zawale serca.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Białystok, 28-30. 09. 1989 : Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Białystok, 1989
  Strony: s. 50
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/36
  Autorzy: Jerzy Wodniecki, Jerzy Foremny, Bogumiła Bacior, Wojciech Braksator, Paweł Kopeć, Wojciech Kreis, Leszek Kubik, Jadwiga Nessler, Bożena Bożenna Ostrowska, Witold Pikto-Pietkiewicz, Jan Ruta, Zygmunt Sadowski, Roman Sitarz, Andrzej Szulc, Hanna Szwed, Irena Wiernek, Jerzy K. Wranicz.
  Tytuł: Arytmie komorowe, a wskaźnik QT/QS2 u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Ventricular arrhythmias and QT/QS2 index in patients with ischaemic heart disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : T. 33, nr 5, s. 303-307, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Jerzy Wodniecki
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  19/36
  Autorzy: W[anda] Aleksandrow, P[iotr] Borkowski, L[udwik] Iwanowski, W[ojciech] Kwiatkowski, R[yszard] Roszczyk, B[ożenna] Ostrowska.
  Tytuł: Dożylne leczenie streptokinazą świeżego zawału serca. II. Wpływ drożności tętnicy zaopatrującej obszar zawału na masę zawału i pozawałowy ubytek czynności lewej komory.
  Tytuł równoległy: [Intravenous treatment with streptokinase of acute myocardial infarction. II. Effect of patency of the artery supplying the infarction area on the infarction size and post-infarction impairement of left-ventricular function].
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : T. 33, nr 1, s. 3-7, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  20/36
  Autorzy: Jerzy Foremny, Ewa Nowalany-Kozielska, P. Buszman, Andrzej Cwetsch, L. Giec, Andrzej Jaklik, Janusz Kawiański, Alicja Kraska, Wojciech Łada, Danuta Mroczek-Czernecka, Bożena Ostrowska, S. Pasyk, Danuta Polak, Maria Śnieżek-Maciejewska, Olga Schaniecka, Hanna Szwed, Ewa Szymkowiak-Rzechorzek.
  Tytuł: Komorowe zaburzenia rytmu serca a wskaźnik QTc u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Ventricular arrhythmias and QTc index in ischaemic heart disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 5, 308-312, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/36
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Bożena Ostrowska, B. Bacior.
  Tytuł: Wpływ amiodaronu i dizopiramidu na wyniki elektrokardiograficznej próby wysiłkowej.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 3, 165-172, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/36
  Autorzy: J. Kuch, J. Król, A. Kmita, D. Mroczek-Czernecka, M. Wantrych, E. Nowalany-Kozielska, Andrzej Cwetsch, Bożena Ostrowska, Z. Gąsior, J[anusz] Krauze, A. Szulc, H. Szwed, A. Biernacka, W. Zaręba, S. Ceranka.
  Tytuł: Wpływ leków przeciwarytmicznych na niektóre echokardiograficzne wskaźniki czynności lewej komory u chorych z chorobą niedokrwienną serca.
  Tytuł równoległy: Effects of antiarrhythmic drugs on some echocardiographic parameters of left ventricular function in patients with ischaemic heart disease.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : 33, 9-10, 9-14, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/36
  Autorzy: Michał Wawreszuk, Wanda Wysznacka-Aleksandrow, Bożena Ostrowska, Ryszard Roszczyk, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Przypadek bakteryjnego zapalenia wsierdzia leczonego operacyjnie.
  Tytuł równoległy: A case of bacterial endocarditis treated surgically.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 768-771, bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/36
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej, Ewa Roszczyk, Bożena Ostrowska, Ryszard Roszczyk.
  Tytuł: Powikłania inwazyjnych badań bodźców elektrofizjologicznych. Analiza 690 zabiegów u 663 chorych.
  Tytuł równoległy: Complications of invasive electrophysiological studies (EPS) : analysis of 690 investigations in 663 patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1994 : 40, 6, 466-4714, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/36
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Jacek Janczak, Ewa Roszczyk, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Przezskórne usuwanie elektrod stałych metodą przeciwtrakcji i modyfikacji własnej. Doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: A modified countertraction method of percutaneous chronic pacemaker lesd extraction : Preliminary report.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1994 : 40, 4, 295-298, tab., bibliogr. 4 poz. + 4 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PT
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/36
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, B[ożena] Ostrowska-Pomian, E[wa] Roszczyk, R[yszard] Roszczyk, D[ariusz] Osowski, I. Wasilewska, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Programmed ventricular stimulation in 222 patients with ventricular arrhythmia and/or syncopy: long term follow-up.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-208, [Abstr. 207]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/36
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, E[wa] Roszczyk, B[ożena] Ostrowska, D[ariusz] Osowski, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: QT dispersion (QTd) and endocardial action potential duration dispersion (APDd): lack of correlation.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-367, [Abstr. P366]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/36
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, B[ożena] Ostrowska, E[wa] Roszczyk, R[yszard] Roszczyk, D[ariusz] Osowski, I. Wasilewska, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: QT dispersion does not predict the electrical induction of ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-240, [Abstr. 239]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/36
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Katarzyna Jacewicz, Robert Szczechowicz, Bożenna Ostrowska, Ewa Roszczyk, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Prognostic value of QT dispersion and programmed ventricular stimulation. Long-term results in 222 patients / Dyspersja odstępu QT i programowana stymulacja komór. Porównanie wartości rokowniczej u 222 chorych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 55, nr 7, s. 11-14, bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. Tamże s. 15-18.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  30/36
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Bożena Ostrowska, Ewa Roszczyk, Ryszard Roszczyk, Robert Czarnecki, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: QT dispersion and inducibility of sustained ventricular tachycardia. Analysis of 245 patients. / Dyspersja odstępu QT a trwały częstoskurcz komorowy wywołany programową stymulacją komór. Analiza wyników u 245 chorych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 54, nr 2, s. 100-103, tab., bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. Tamże s. 104-105.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  31/36
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Ewa Roszczyk, Bożenna Ostrowska, Robert Czarnecki, Jerzy Adamus.
  Tytuł: QT dispesion and endocardial action potential duration dispersion : lack of correlation.
  Czasopismo: MESPE J.
  Szczegóły: 2001 : 3, 77-82, il., 2 tab., bibliogr. 31 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/36
  Autorzy: Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Bożena Ostrowska-Pomian, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ostry kardiogenny obrzęk płuc : patofizjologia, diagnostyka i nowe kierunki leczenia.
  Tytuł równoległy: Acute cardiogenic pulmonary edema : pathophysiology, diagnosis and new treatment directiones.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1156-1162, 2 il., 2 tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/36
  Autorzy: R[obert] Olszewski, T[omasz] Makowski, P[rzemysław] Kwasiborski, R[adosław] Tworus, J[arosław] Wiśniewski, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Pęcak, B[ożena] Ostrowska-Pomian, W[ojciech] Szczawiński, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Czy możliwe jest rozpoznanie depresji przez personel medyczny w czasie hospitalizacji?
  Tytuł równoległy: Is it possible to diagnose depression by medical staff during hospitalization?
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2004 : T. 61, Supl. 3, s. III-204-205, tab.
  Uwagi: VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego , 15-18 września 2004, Warszawa .
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/36
  Autorzy: R[obert] Olszewski, P[rzemysław] J. Kwasiborski, T[omasz] Makowski, R[obert] Pęcak, R[obert] Szczechowicz, B[ożena] Ostrowska-Pomian, A. Nowak, R[adosław] Tworus, W. Maciak, J. Bartnik, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, depresja - niebezpieczne związki.
  Czasopismo: Nadciśnienie Tętnicze
  Szczegóły: 2004 : T. 8, Streszczenia, s. 26
  Konferencja: , Warszawa, 2004.10.21
  ISSN: 1428-5851
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/36
  Autorzy: M. Zarębiński, J[olanta] Korzeniowska, R[obert] Czarnecki, J[acek] Janczak, B[ożena] Ostrowska, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Protective effect of statin therapy in patients with elevation myocardial infarction treated with primary PCI.
  Czasopismo: J. Coronary Artery Disease
  Szczegóły: 2005 : Vol. 6, nr 1, s. 61-62
  Konferencja: , Istanbul, 2005.10.29
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/36
  Autorzy: Jerzy Adamus, Robert Czarnecki, Jolanta Korzeniowska, Piotr Śnigurowicz, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Czy oznaczenie troponiny I w 72. godzinie ostrego zespołu wieńcowego może być parametrem prognostycznym wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2006 : T. 64, nr 8 Supl. 5, s. S 474
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia-Sopot-Gdańsk, 2006.09.21
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM