WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: OSTROWSKI MAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 60Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/60
Autorzy: Marek Ostrowski.
Tytuł: Rozpoznawanie pooperacyjnych powikłań zatorowo-zakrzepowych metodami radioizotopowymi.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1979 : 51, 7, 697-701, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/60
Autorzy: Marek Ostrowski.
Tytuł: Rozpoznawanie pooperacyjnych powikłań zatorowo-zakrzepowych metodami radioizotopowymi.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1979 : 51, 7, 697-701, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/60
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Marek Ostrowski, Piotr Borkowski.
Tytuł: Ocena frakcji wyrzutowej i ruchomości ścian lewej komory serca za pomocą radioizotopowej angiokardiografii ilościowej.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol.
Szczegóły: 1979 : 43, 5, 288-290, ryc., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/60
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Sylwester Czaplicki, Piotr Borkowski, Wiesław Konieczny, Marek Ostrowski.
Tytuł: Ilościowa angiokardiografia radioizotopowa w ocenie pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian lewej komory serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 2, 175-181, ryc., tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/60
Autorzy: Mirosława Wróblewska, Marek Ostrowski, J. Stępińska, Piotr Borkowski.
Tytuł: Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego Talem 201.
Czasopismo: Pol. Przegl. Radiol. Med. Nukl.
Szczegóły: 1980 : 44, 1, 29-32, ryc., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/60
Autorzy: M[arek] Ostrowski, J[anusz] Ziemka, J[ózef] Knapp.
Tytuł: Wychwyt pozawątrobowy koloidu siarkowego znakowanego 99MTC u nosicieli antygenu HBs.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 32-33
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/60
Autorzy: M[arek] Ostrowski, E[ugeniusz] Dziuk, B[ronisław] Stawarz, W[ojciech] Klepko, S. Iwanowski, M[irosława] Wróblewska.
Tytuł: Zastosowanie znakowanych in vivo 99MTC krwinek czerwonych do rozpoznawania niedrożności i tętniaków naczyń krwionośnych.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Radiologicznego, Szczecin 26-28.09.1980 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Szczecin, 1980
Strony: s. 22-23
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

8/60
Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, M[irosława] Wróblewska, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Porównanie wyników angiokardiografii radioizotopowej z scyntygrafią mięśnia sercowego z użyciem 99mTc-Sn-Pirofosforanu u chorych w późnym okresie po zawale serca.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 52
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

9/60
Autorzy: Marek Ostrowski, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Technika pierwszego przejścia radioizotopowej angiokardiografii : I. Czynność lewej komory serca w różnym czasie od dokonania się zawału.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 195-202, tab., ryc., bibliogr. 15 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/60
Autorzy: Marek Ostrowski, Sylwester Czaplicki, Eugeniusz Dziuk, Anna Frank-Piskorska, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Technika pierwszego przejścia radioizotopowej angiokardiografii : II. Wielkość frakcji wyrzutowej, zaburzenia ruchomości ścian i czas krążenia płucnego w zależności od stopnia uszkodzenia lewej komory oraz lokalizacji zawału.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 203-212, ryc., tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/60
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Ryszard Malinowski, Marek Ostrowski.
Tytuł: Ocena badania wentylacji i mechaniki oddychania u chorych z przewlekłą pozawałową niewydolnością krążenia.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 11-12, 797-804, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/60
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Izabella Sawaszyńska-Ignatiew, Marek Ostrowski, Barbara Węgrzyn.
Tytuł: Zastosowanie równoczesnych radiologicznych i scyntygraficznych badań płuc w ocenie krążenia u chorych po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 4, 305-314, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/60
Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, S[ylwester] Czaplicki, W[iesław] Konieczny.
Tytuł: Wartość rokownicza frakcji wyrzutowej oznaczanej metodą angiokardiografii radioizotopowej.
Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia : III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek, 3 czerwiec 1983
Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
Strony: s. 262-267, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/60
Autorzy: M[irosława] Wróblewska, S[ylwester] Czaplicki, E[ugeniusz] Dziuk, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Angiokardiografia radioizotopowa w ocenie pozawałowych zaburzeń ruchomości ścian lewej komory serca.
Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia. III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek 3 czerwiec 1983
Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
Strony: s. 268-274, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/60
Autorzy: Władysław Jasiński, Wiesław Konieczny, Marek Ostrowski, Mirosława Wróblewska.
Tytuł: Metody i aparatura kardiologicznej medycyny nuklearnej.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 5-20, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

16/60
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Ocena przecieków w sercu.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 67-78, il, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

17/60
Autorzy: Marek Ostrowski, Mirosława Wróblewska, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Scyntygrafia zbioru krwi serca.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 20-46, 19 il., bibliogr. 24 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

18/60
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, Bronisław Stawarz.
Tytuł: Wykrywanie tętniaków i zaburzeń drożności naczyń krwionośnych.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 123-136, il, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

19/60
Autorzy: M[arek] Ostrowski, M. Jodko, E[ugeniusz] Dziuk, W[iesław] Konieczny.
Tytuł: Zastosowanie scyntygrafii parametrycznej w ocenie zaburzeń czynności lewej i prawej komory po przebytym zawale serca.
Tytuł całości: W: XXX Naukowy Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Gdańsk 22-24 września 1983 roku : streszczenia referatów
Strony: s. 162
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

20/60
Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, M[irosława] Wróblewska, W[iesław] Konieczny, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Profiles and perfusion homogenity analysis of 201Tl - myocardial scintigraphy.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 1984 : 9, 7, A102
Uwagi: European Nuclear Medicine Congress, Helsinki, August 14-17, 1984
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

21/60
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Evaluation of cardiac function by radionuclide ventriculography in patients with bronchial asthma.
Tytuł całości: W: Annual Meeting Interasma' 85: Abstracts, September 1985, Warsaw Warszawa, The Centre for Progress in Technology N.O.T. Warsaw, 1985.
Strony: s. 38
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

22/60
Autorzy: Marek Ostrowski, Mariusz Jodko, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny.
Tytuł: Scyntygrafia parametryczna radioizotopowej angiokardiografii w ocenie czynności lewej komory po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 3-4, 183-191, ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/60
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski, Z[bigniew] Wąsek, E[ugeniusz] Dziuk.
Tytuł: Evaluation of right ventricular function by radionuclide ventriculo graphy in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
Tytuł całości: W: VIth Czechoslovak Congress of Pneumology and Phisiology with International Participation, May 29 - 31, 1985, Vysne Hagy
Adres wydawniczy: [Vysne Hagy], 1985
Strony: abstr. 1
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

24/60
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Evaluation of right ventricular function by radionuclide ventriculography in patients with chronic obstructive ventilatory impairment.
Czasopismo: Bull. Europ. Physiopathol. Resp.
Szczegóły: 1986 : 22, suppl. 8, s. 149S
Uwagi: Joint Meeting (Societas Europaea Physiologiae Clinicae Respiratoriae and Societas Europaea Pneumologiaca), Paris, 3-6 September 1986, Oxford, 1986
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

25/60
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Wentrikulografia radioizotopowa w ocenie układu krążenia u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s.106-107
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

26/60
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, J[erzy] Adamus, M[arek] Ostrowski, J[acek] Wnuk.
Tytuł: Porównawcza ocena frakcji wyrzutowej prawej komory (RVEF) metodami echokardiografii dwuwymiarowej (ECHO-2D) i angiokardiografii radioizotopowej (EGRA) u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Tytuł całości: W: Sympozjum "Krążenie płucne", Katowice, 23 listopada 1988 roku : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: Kraków, 1988
Strony: s. 1
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

27/60
Autorzy: Leszek Kubik, Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, R. Piotrowicz.
Tytuł: Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa i wysiłkowa scyntygrafia talowa u osób z niecharakterystycznymi bólami w klatce piersiowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 11-12, 683-690, ryc., tab., bibliogr. 19 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/60
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Marek Ostrowski.
Tytuł: Zachowanie się frakcji wyrzutowej prawej komory u chorych z przewlekłym zapaleniem oskrzeli i astmą oskrzelową.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1989 : 65, 9-10, 564-568, tab., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/60
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, Marek Ostrowski.
Tytuł: Ocena czynności prawej komory metodą angiokardiografii radioizotopowej u chorych z przewlekłą, obturacyjną chorobą płuc.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 57, 6, 340-345, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/60
Autorzy: Marek Ostrowski, Leszek Kubik, Ryszard Roszczyk, Wanda Koziarska, Jacek Wnuk.
Tytuł: Scyntygrafia serca za pomocą 99mTc-MIBI w ocenie zaburzeń perfuzji w niestabilnej chorobie wieńcowej.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1992 : 6, 11, 2-3
Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/60
Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny, Jolanta Krakowiak, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Waldemar Mielcarek, Marek Ostrowski, H. Tuszyński.
Tytuł: Wpływ rewaskularyzacji na czynność lewej komory serca u chorych z chorobą wieńcową.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 1992 : 6, 1, 10
Uwagi: 3 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Cieszyn-Ustroń, 20-23.09. 1992
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

32/60
Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Marek Ostrowski, Leszek Kubik.
Tytuł: Plenar imaging for the evaluation of sensificity of myocardial perfusion scintigraphy with Technetium-99m sestamibi in coronary artery disease.
Tytuł całości: W: I International Congress of Nuclear Cardiology, Cannes, 28-28 kwiecień 1993
Adres wydawniczy: [Cannes, 1993]
Strony: [abstr.] 6527
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

33/60
Autorzy: M. Zarębiński, Andrzej Krupienicz, Wojciech Marciniak, Marek Ostrowski.
Tytuł: Współistnienie zespołu WPW, choroby wieńcowej i odcinkowych zaburzeń kurczliwości mięśnia serca. Trudności diagnostyczne. Opis przypadku.
Tytuł równoległy: A patient with WPW syndrome and coronary artery disease.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1993 : 38, 3, 217-219, il., bibliogr. 3 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

34/60
Autorzy: L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Dąbrowski, M[arian] Cholewa, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Wpływ niedokrwienia na wyniki elektrogramu wysokiego wzmocnienia.
Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 2, s. 131
Konferencja: , Zakopane, 1995.04.06
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

35/60
Autorzy: Marek Ostrowski, Eugeniusz Dziuk, Wojciech Kwiatkowski, Leszek Kubik, Jarosław Wiśniewski.
Tytuł: Tc-99m sestamibi stress/selt SPECT in patients with stress provacated chest pain - correlation with angiographic findings.
Czasopismo: J. Nucl. Cardiol.
Szczegóły: 1995 : 2, 2 Suppl., S9
Uwagi: - 2 International Conference on Nuclear Cardiology, Cannes (France), 23-26.04.1995.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

36/60
Autorzy: Leszek Kubik, Andrzej Dąbrowski, Marian Cholewa, Marek Ostrowski.
Tytuł: Effect of dipyridamole test and exercise test on ventricular late potentials incidence in postinfarction patients.
Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
Szczegóły: 1996 : Vol. 1, nr 2 Part 2, s. 236
Uwagi: 7th International Congress on Ambulatory Monitoring, Maihama, Chiba [Japan] 8-10.05.1996, abstracts.
ISSN: 1082-720X
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

37/60
Autorzy: L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Dąbrowski, M[arian] Cholewa, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Effect of ischaemia on ventricular late potentials in postinfarction patients with and without ventricular tachycardia.
Czasopismo: Eur. J. Cardiac Pacing Electrophys.
Szczegóły: 1996 : 6, 1 Suppl. 5, 89, tab.
Uwagi: Cardiostim 96 : 10 International Congress, Nice Acropolis (French Riviera), 19-22.07.1996.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

38/60
Autorzy: L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Darowski [Dąbrowski], M[arian] Cholewa, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Effect of ischaemia on ventricular late potentials in postinfarction patients with and without ventricular tachycardia.
Czasopismo: HeartWeb
Szczegóły: 1996 : 2, 1, 1-7, fig., tab., bibliogr.
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

39/60
Autorzy: Leszek Kubik, Marian Cholewa, Marek Ostrowski.
Tytuł: Wpływ niedokrwienia na wyniki elektrokardiogramu wysokiego wzmocnienia.
Tytuł równoległy: The effects of ischaemia on the signal-averaged electrocardiogram.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1996 : T. 44, nr 4, s. 314-321, bibliogr. 30 poz., sum.
ISSN: 0022-9032
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

40/60
Autorzy: Anna Lewandowska, Marek Ostrowski, Jan K. Podgórski.
Tytuł: Odległe wyniki leczenia operacyjnego guzów przysadki mózgowej.
Tytuł całości: W: VIII Sympozjum Chirurgii Endokrynologicznej, Sekcja Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Warszawa, 15-18 czerwca 1997 : Streszczenia prac
Adres wydawniczy: Warszawa, 1997
Strony: s. 006, tab.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

41/60
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, K[arol] Chmielowski, C[zesław] Czarnecki, I[reneusz] Drabek, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aria] Konieczna, A[nna] Lewandowska, W[aldemar] Mielcarek, M[arek] Ostrowski, J[acek] Pietrzykowski, M[aksymilian] Siekierzyński, Z[ofia] Stembrowicz, J[acek] Wnuk.
Tytuł: 25 lat leczniczego stosowania radiojodu w Ośrodku Medycyny Nuklearnej CSK WAM.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 1998 : T. 12, nr 23, s. 25
Konferencja: , Łódź, 1998.09.23
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

42/60
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Doskonalenie leczenia nadczynności tarczycy jodem promieniotwórczym. Cz. 2 : leczenie wola miąższowego toksycznego.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 256
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wspólnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

43/60
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, C[zesław] Czarnecki, E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Doskonalenie skuteczności leczenia nadczynności tarczycy jodem promieniotwórczym. Cz. 1 : leczenie autonomii tarczycowej.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 255
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wsp˘lnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

44/60
Autorzy: M[arek] Jurczyk, A[ndrzej] Kowalczyk, A[nna] Lewandowska, M[arek] Ostrowski, R[yszard] Issakiewicz, M[aria] Konieczna, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Przydatność kojarzenia tyreostatyku i lewotyroksyny w leczeniu najcięższch postaci wola miąższowego toksycznego.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 91
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wsp˘lnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

45/60
Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, A[nna] Lewandowska, M[arek] Ostrowski, A[ndrzej] Kowalczyk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Wczesne wyniki leczenia steroidami oftalmopatii naciekowo-obrzękowej w chorobie Gravesa-Basedowa.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 1999 : T. 50, supl. 1 do z. 3, s. 379
Uwagi: XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego organizowany wsp˘lnie z Europejską Federacją Towarzystw Endokrynologicznych, Białystok-Mikołajki, 10-14 września 1999 / pod red. A. Lewińskiego [et al.]
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

46/60
Autorzy: W[aldemar] Mielcarek, K[arol] Chmielowski, I[reneusz] Drabek, E[ugeniusz] Dziuk, A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Ostrowski, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: The role of radioiodine therapy and imaging in patients with differentlated thyroid cancer - our experiences.
Tytuł całości: W: International Atomic Energy Agency. Regional Training Course on Application of Radionuclide Techniques in Oncology, Ljubljana, Slovenia (5-16 July 1999)
Adres wydawniczy: [Ljubljana, 1999]
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

47/60
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, M[aria] Konieczna, A[nna] Lewandowska, W[aldemar] Mielcarek, M[arek] Ostrowski, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Leczenie raka tarczycy w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie.
Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa "Rak Tarczycy 2000", 11-13 grudnia 2000, Szczyrk
Adres wydawniczy: [Szczyrk, 2000]
Strony: s. 137
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

48/60
Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, M[aksymilian] Siekierzyński, A[ndrzej] Stankiewicz.
Tytuł: Ophthalmopathy of Graves' disease and iodine - 131 therapy - outcome of systemic prednisone therapy alone and combined with orbital linear accelerator irradiation.
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Endocrinology, Turin, Italy, 9-13 June 2001 : Abstracts / Editrice Kurtis
Adres wydawniczy: [Turin, 2001]
Strony: P-802
ISBN: 88-85030-51-3
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

49/60
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Ostrowski, E[ugeniusz] Dziuk, A[nna] Lewandowska, M[arek] Jurczyk, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Prognostic values in the Graves disease with radioiodine.
Tytuł całości: W: 5th European Congress of Endocrinology, Turin, Italy, 9-13 June 2001 : Abstracts / Editrice Kurtis
Adres wydawniczy: [Turin, 2001]
Strony: P-758
ISBN: 88-85030-51-3
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

50/60
Autorzy: M[arek] Ostrowski, M[aksymilian] Siekierzyński, A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Jurczyk, A[nna] Lewandowska.
Tytuł: J-131 w redukcji wola obojętnego, uciskającego - własne doświadczenia.
Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
Strony: s. 11
Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

51/60
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[aksymilian] Siekierzyński, E[ugeniusz] Dziuk, M[arek] Jurczyk, M[arek] Ostrowski.
Tytuł: Uproszczona procedura indywidualnego naliczania dawki leczniczej J131 w terapii guzów autonomicznych nadczynnych.
Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
Strony: s. 10
Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

52/60
Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, M[aksymilian] Siekierzyński, M[arek] Ostrowski, A[nna] Lewandowska, A[ndrzej] Kowalczyk, R[yszard] Issakiewicz, M[arek] Jurczyk, A[ndrzej] Stankiewicz.
Tytuł: Zastosowanie glikokortykoidów lub nikotynamidu w zapobieganiu progresji oftalmopatii Gravesa po leczeniu jodem promieniotwórczym.
Tytuł całości: W: Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: [Wrocław, 2001]
Strony: s. 13
Uwagi: VII Otwarta Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia, Borowice k/Karpacza 20-22.09.2001 r.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

53/60
Autorzy: M[arek] Ostrowski, A[ndrzej] Kowalczyk, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia chorych z akromegalią długodziałającym preparatem oktreotydu (Sandoostatnin).
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 2: Materiały naukowe XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Warszawa, 26-29 maja 2002, 312
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

54/60
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Jurczyk, A[nna] Lewandowska, M[arek] Ostrowski, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Leczenie radiojodem chorych z oftalmopatią Gravesa.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 4 : Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa", Poznań, 14-15 grudnia 2001 r., 102
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

55/60
Autorzy: J[oanna] Wierzbowska, A[ldona] Mater, A[nna] Lewandowska, M[arek] Ostrowski, A[ndrzej] Kowalczyk, M[arek] Jurczyk, R. Karczmarzyk, A[ndrzej] Stankiewicz, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Skuteczność sterydoterapii w zapobieganiu progresji oftalmopatii Gravesa po leczeniu radiojodem.
Czasopismo: Endokrynologia Polska
Szczegóły: 2002 : 53, supl. 1 do z. 4 : Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa", Poznań, 14-15 grudnia 2001 r., 101
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

56/60
Autorzy: M[arek] Ostrowski, A[ndrzej] Kowalczyk, G[rzegorz] Zieliński, J[an] K. Podgórski, M[aksymilian] Siekierzyński.
Tytuł: Efficacy of treatment in acromegalic patients with long acting octreotide analog (Sandostatine LAR).
Tytuł całości: W: ENEA 2002. 10th Meeting of the European Neuroendocrine Association ; 6th Annual Meeting of the Neuroendocrinology Section of the German Society of Endocrinology, Munich, September 12-14, 2002
Adres wydawniczy: [Munich, 2002]
Strony: s. 146
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

57/60
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, J. Chaś, M[arek] Ostrowski, M[aksymilian] Siekierzyński, M. K. Janiak.
Tytuł: Estimation of the effective half life of radioiodine used in therapy of Graves' disease by means of the 72- to 24-hour uptake ratio.
Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
Szczegóły: 2002 : 29, Suppl. 1, S305
Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

58/60
Autorzy: Andrzej Kowalczyk, Marek Jurczyk, Marek Ostrowski, Ryszard Issakiewicz, Anna Lewandowska, Zofia Stembrowicz, Waldemar Mielcarek, Jacek Pietrzykowski, Joanna Wierzbowska, Aldona Mater, Grzegorz Kamiński, Halina Czarnowska, Ireneusz Drabek, Maria Konieczna, Regina Kaczmarczyk, Eugeniusz Dziuk, Maksymilian Siekierzyński.
Tytuł: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
Tytuł równoległy: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2002 : T. 16, nr 32, s. 241-247, bibliogr. 14 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

59/60
Autorzy: Andrzej Kowalczyk, Halina Czarnowska, Ireneusz Drabek, Eugeniusz Dziuk, Ryszard Issakiewicz, Marek Jurczyk, Grzegorz Kamiński, Maria Konieczna, Anna Lewandowska, Aldona Mater, Waldemar Mielcarek, Marek Ostrowski, Jacek Pietrzykowski, Maksymilian Siekierzyński, Joanna Wierzbowska.
Tytuł: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym WAM w Warszawie.
Tytuł całości: W: V Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Leczenie radiojodem łagodnych chorób tarczycy", Jarnołtówek 20-22 września 2002 r
Adres wydawniczy: [Jarnołtówek, 2002]
Strony: s. [nlb.]
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

60/60
Autorzy: A[ndrzej] Kowalczyk, Z[bigniew] Nowak, M[arek] Ostrowski, W[aldemar] Mielcarek, M[aksymilian] Siekierzyński, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: False positive whole body scintigraphy in patient with high differentiated thyroid cancer and secondary hyperparathyroidism.
Tytuł całości: W: 6th European Congress of Endocrinology, Lyon, France 26-30 April, 2003 : Abstract Book
Adres wydawniczy: [Lyon, 2003]
Strony: PO509
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM