WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: OWCZARCZYK BOGDAN
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/31
Autorzy: S. Rostkowski, T. Śliwiński, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Postępowanie lekarza jednostki wojskowej z nowowcielonymi oraz analiza ich stany zdrowotności.
Czasopismo: Probl. Sanit.
Szczegóły: 1972, 3(26, 153-158, 3 tab.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/31
Autorzy: T. Śliwiński, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Uwagi nad organizacją i funkcjonowaniem nowoczesnej izby chorych jednostki wojskowej.
Czasopismo: Probl. Sanit.
Szczegóły: 1972, 2(25, 138-141, 2 il.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/31
Autorzy: T. Śliwiński, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Uwagi o sprawie nadzoru lekarskiego nad pracownikami bloku żywnościowego.
Czasopismo: Probl. Sanit.
Szczegóły: 1972, 2(25, 136-137
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/31
Autorzy: Aleksander Badowski, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: A. A. Wiszniewskij, M. J. Szrajber : Wojenno polewaja chirurgija - rukowodstwo dla wracziej i studentów. Moskwa 1975 / [rec.] A. Badowski, B. Owczarczyk
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 1, 61-62
Typ publikacji: REC
Polskie hasła przedmiotowe:

5/31
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Abasow B. H.: Probliemy giemodinamiki pri plastikie briusznoj aorty w eksperimientie i klinikie. Baku 1976 : ocena ksiąki.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 3, 191-192
Typ publikacji: REC
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/31
Autorzy: Tadeusz Orłowski, Bogdan Owczarczyk, Aleksander Badowski.
Tytuł: Organizacja pomocy chirurgicznej w armiach głównych państw NATO.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 4, 197-202
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

7/31
Autorzy: Bogdan Owczarczyk, Aleksander Badowski, Tadeusz Zaraś.
Tytuł: Transport sanitarny w siłach zbrojnych RFN.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1977 : 53, 6, 355-357
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/31
Autorzy: Marek Tomczak, Zdzisław Daciewicz, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Przypadek skrętu olbrzymiego uchyłka Meckela.
Tytuł równoległy: A case of torsion of a giant Meckel's diverticulum.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1980 : 33, 7, 571-573, ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/31
Autorzy: Bogdan Owczarczyk, Aleksander Badowski.
Tytuł: Niektóre powikłania po długotrwałym stosowaniu cymetydyny (tagametu).
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 9-10, 508-510, ryc., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/31
Autorzy: Andrzej Paczyński, Bogdan Owczarczyk, Zbigniew Zaręba.
Tytuł: Przypadek zespołu Hoigne'a po podaniu peniciliny prokainowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 5-6, 302-303, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/31
Autorzy: Zdzisław Daciewicz, Andrzej Lewandowski, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Powikłania leczenia nadciśnienia wrotnego zespoleniem śledzionowo-nerkowym.
Tytuł równoległy: Complications of splenorenal anastomosis in the treatment of portal hypertension.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1981 : 34, 18, 1549-1551, bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/31
Autorzy: Bogdan Owczarczyk, Tadeusz Przystasz, Marek Tomczak.
Tytuł: Przypadek trzustki dodatkowej w ścianie żołądka naśladującej jego nowotwór.
Tytuł równoległy: A case of accessory pancreas in the stomach wall simulating gastric neoplasm.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1984 : 37, 17, 1363-1366, ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/31
Autorzy: Zdzisław Daciewicz, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Gruczolak nerki imitujący guz nadnercza.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 5-6, 404-406, ryc., bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/31
Autorzy: Jerzy Strużyna, Bogdan Owczarczyk, Witold Goller.
Tytuł: Podstawowe zasady segregacji medycznej oparzonych w masowych stratach sanitarnych podczas wojny.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985, 1 jawny, 104-107, tab., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/31
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Bogdan Owczarczyk, Witold Witczak.
Tytuł: Przyczynek do postępowania chirurgicznego w obrażeniach postrzałowych klatki piersiowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 1-2, 124-126, bibliogr. 8 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/31
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, T[adeusz] Przystasz, B[ogdan] Owczarczyk, A[leksander] Badowski.
Tytuł: Przenikające postrzałowe obrażenia tułowia - analiza 90 przypadków.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe LII Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk, 19-21 IX 1985 r
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1987]
Strony: s. 201-203
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

17/31
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Trzustki dodatkowe w praktyce chirurgicznej.
Tytuł równoległy: Accessory pancreases in surgical practice.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1985 : 57, 6, 472-475, tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/31
Autorzy: Zdzisław Daciewicz, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Martwica niedokrwienna kończyny dolnej jako powikłanie ostrego tętniaka rozwarstwiającego aorty piersiowo-brzusznej.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1985 : 38, 24, 1733-1737, il., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/31
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Bogdan Owczarczyk, Zbigniew Zaręba.
Tytuł: Zewnętrzne przetoki przewodu pokarmowego jako powikłanie leczenia chirurgicznego.
Tytuł równoległy: External digestive tract fistulae as complications of surgical treatment.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1985 : 38, 16, 1131-1137, bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/31
Autorzy: Bogdan Owczarczyk, Tadeusz Przystasz, Janusz Tatarzyński.
Tytuł: Możliwość wykorzystania śmigłowców do nagłej pomocy medycznej w celu zmniejszenia śmiertelności wśród ofiar wypadków.
Czasopismo: Pol. Przegl. Chir.
Szczegóły: 1986 : 58, 10, 900-909, 4 ryc., bibliogr. 13 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/31
Autorzy: T[adeusz] Orłowski, P[iotr] Kozłowski, E[lżbieta] Dobrowolska, E[dward] Stanowski, J[anusz] Walecki, B[ogdan] Owczarczyk.
Tytuł: Przydatność nowych metod diagnostycznych (tomografia komputerowa) w rozpoznawaniu obrażeń jamy brzusznej.
Tytuł całości: W: Materiały Naukowe LII Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Gdańsk 19-21 IX 1985
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1987]
Strony: 189-191
Typ publikacji: PPR
Polskie hasła przedmiotowe:

22/31
Autorzy: E[dward] Stanowski, T[adeusz] Orłowski, J[anusz] Łapiński, B[ogdan] Owczarczyk.
Tytuł: Jejunostomia odbarczająco-odżywcza w materiale własnym.
Tytuł całości: W: Streszczenia : 53 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich ; 2 Posiedzenie Naukowe Sesji Polskiej Collegium Internationale Chirurgiae Digestivae (CICD), Poznań, 2-5 września 1987
Adres wydawniczy: Poznań, 1987
Strony: s. 168
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

23/31
Autorzy: Bogdan Owczarczyk, Edward Stanowski.
Tytuł: Metody badań uszkodzeń wywołanych przez pociski o dużej prędkości początkowej / Methods of examination of injuries caused by high initial velocity missiles.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 11-12, 742-743, bibliogr. 10 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

24/31
Autorzy: Andrzej Paczyński, Zbigniew Dumański, Tadeusz Przystasz, Aleksander Badowski, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Rakowiaki przewodu pokarmowego i układu oddechowego.
Tytuł równoległy: Carcinoids of the digestive tract and respiratory system.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 659-667, 4 ryc., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/31
Autorzy: E[dward] Stanowski, J[anusz] Łapiński, B[ogdan] Owczarczyk.
Tytuł: Jejunostomia odbarczająco-odżywcza w operacjach górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: Materiały Sympozjum X Lat Polskiej Diety Przemysłowej "Terapin", Łódź, 29 października 1988
Adres wydawniczy: Łódź, 1989
Strony: s. 71-72
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/31
Autorzy: E[dward] Stanowski, J[anusz] Łapiński, B[ogdan] Owczarczyk, M. Łosowski, A[rkadiusz] Chmieliński.
Tytuł: Jejunostomia odbarczająco-odżywcza w operacjach górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Tytuł całości: W: Pamiętnik Jubileuszowego [54] Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich, Kraków, 17-20 września 1989 r. - T. 3
Adres wydawniczy: Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989
Strony: s. 119-122
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/31
Autorzy: Z[dzisław] Daciewicz, E[dward] Stanowski, M[arek] Tomczak, K[rzysztof] Paśnik, B[ogdan] Owczarczyk.
Tytuł: Chirurgiczne leczenie wczesnych i odległych powikłań obrażeń naczyń.
Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z chirurgii klatki piersiowej, serca i naczyń : materiały XXII Zjazdu Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, Katowice, 8-10 września 1988 r. - T. 2 - Katowice, 1989
Strony: s. 284-285, bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PPR
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/31
Autorzy: Bogdan Owczarczyk, Edward Stanowski, Tadeusz Przystasz.
Tytuł: Rodzaje obrażeń po wybuchach w zamachach terrorystycznych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1990 : 66, 3-4, 211-215, tab., bibliogr. 6 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/31
Autorzy: Bogdan Owczarczyk, Tadeusz Przystasz, Janusz Tatarzyński.
Tytuł: Nowy polski śmigłowiec W-3 "Sokół" w wersji reanimacyjnej.
Tytuł równoległy: The new Polish helicopter sokół - medel for resuscitation application.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1991 : 67, 1-2, 76-80, il., bibliogr. 2 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PTT
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/31
Autorzy: Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Możliwości wykorzystania śmigłowców w nagłej pomocy medycznej rannym w katastrofach drogowych na terytorium Polski.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1993, supl., 143-165, 16 ryc., bibliogr. 74 poz.
Uwagi: II Sympozjum Sekcji Wiscerosyntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich, Warszawa-Rynia, 29-30 kwietnia 1993 r.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/31
Autorzy: Tadeusz Przystasz, Edward Stanowski, Bogdan Owczarczyk.
Tytuł: Leczenie ropniaka po wycięciu płuca metodą fenestracji wg Clagetta.
Tytuł całości: W: Jubileuszowy XXV Zjazd Sekcji Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Łódź, 19-21 września 1994. Pamiętnik: torakochirurgia
Adres wydawniczy: [Łódź, 1994]
Strony: s. 74-77
Uwagi: Toż streszcz. Tamże s. 247
Typ publikacji: PPZ
Język publikacji: PL

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM