WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PŁOCHARSKA ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/18
Autorzy: Andrzej Kański, Ryszard Bialic, Wiesława Felka, Elżbieta Płocharska.
Tytuł: Blokada śródopłucnowa.
Tytuł równoległy: Intrapleural blocade.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 3-4, 183-186, bibliogr. 21 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/18
Autorzy: Janusz Tatarzyński, Zbigniew Żmijewski, Wiesława Felka, Elżbieta Płocharska.
Tytuł: Podstawowe metody znieczulenia przewodowego u dzieci.
Tytuł równoległy: Basic methods of conduction anaesthesia in children.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1992 : 68, 7-8, 408-409, bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/18
Autorzy: Elżbieta Płocharska, Andrzej Kański.
Tytuł: Wpływ znieczulenia dootrzewnowego na przebieg okresu pooperacyjnego u chorych po laparoskopowym wycięciu pęcherzyka żółciowego.
Tytuł całości: W: XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : Aktualne problemy anestezjologii i intensywnej terapii, Katowice, 12-15 września 1996 : streszczenia
Adres wydawniczy: [Katowice] : [b.w.], [1996]
Strony: s. 60
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/18
Autorzy: Andrzej Kański, Edward Stanowski, Joanna Grzesiak, Piotr Ulatowski, Elżbieta Płocharska, Janusz Łapiński, Norbert Madrak.
Tytuł: Ocena czynników decydujących o wyborze anestezji ogólnej z zewnątrzoponową u chorych poddawanych operacjom w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej.
Tytuł równoległy: Criteria for combined anaesthesia in patients undergoing thoracic and abdominal surgery.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1997 : 29, 3, 133-137, 4 ryc., 2 tab., bibliogr. 22 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/18
Autorzy: Elżbieta Płocharska.
Tytuł: Wpływ znieczulenia dootrzewnowego na przebieg okresu pooperacyjnego u chorych po laparoskopowym wycięciu pęcherzyka żółciowego. Praca doktorska / Elżbieta Płocharska, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. : .
Adres wydawniczy: Warszawa, 1998
Strony: 131 k. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. 195 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Promotor: płk dr hab. med. prof. nadzw. Andrzej Kański. - [Obrona : 20.05.1998 r.]
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/18
Autorzy: Andrzej Kański, Elżbieta Płocharska, Joanna Grzesiak.
Tytuł: Mechanizmy wywołujące porażenie strun głosowych z szczególnym uwzględnieniem okresu okołooperacyjnego.
Tytuł równoległy: Perioperative vocal cord palsy.
Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
Szczegóły: 1999 : 31, 4, 265-269, 3 ryc., bibliogr. 63 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 4.000
Polskie hasła przedmiotowe:

7/18
Autorzy: A[ndrzej] Kański, E[lżbieta] Płocharska, E[dward] Stanowski, T[omasz] Koziarski, A[nna] Chmurzyńska.
Tytuł: Transient left vocal paralysis during laparoscopic surgery for an oesophageal hiatus hernia.
Czasopismo: European Journal of Anaesthesiology
Szczegóły: 1999 : Vol. 16, nr 7, s. 495-499, bibliogr. 28 poz., sum.
ISSN: 0265-0215
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.849
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  8/18
  Autorzy: Elżbieta Płocharska, Joanna Grzesiak, Barbara Magierska, Robert Gadzicki, Remigiusz Wrażeń, Leszek Chmieliński.
  Tytuł: Znieczulenie do zabiegów torakoskopowych.
  Tytuł równoległy: Anesthesia in thoracoscopic procedures.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2000 : 5, 3-4, 29-33, bibliogr. 37 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/18
  Autorzy: E[lżbieta] Płocharska, A[ndrzej] Truszczyński, W[ojciech] Kowalczyk, R[emigiusz] Wrażeń.
  Tytuł: Przedłużona wentylacja w warunkach domowych u chorych ze stwardnieniem zanikowym bocznym.
  Czasopismo: Anest. Inten. Terapia
  Szczegóły: 2002 : supl. 1 : XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Lublin, 11-14 września 2002 r. : wykłady i streszczenia, 143-144
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/18
  Autorzy: Elżbieta Płocharska, Barbara Magierska, Joanna Grzesiak, Robert Gadzicki, Remigiusz Wrażeń, Jarosław Krupa.
  Tytuł: Zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego w odcinku piersiowym u chorych z patologią trzustki.
  Tytuł równoległy: Thoracic epidural analgesia and pancreas pathologies.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 145
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  11/18
  Autorzy: E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, T[omasz] Koziarski, W[ojciech] Jasek, E[lżbieta] Płocharska, J[oanna] Grzesiak, R[emigiusz] Wrażeń.
  Tytuł: Cholecystektomia laparoskopowa u chorych z obciążeniem układu krążenia i oddychania.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2002 : R. 7, nr 2(2), s. 59
  Uwagi: IV Międzynarodowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Videochirurgii, X Sympozjum Sekcji Videochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, 19-21 września 2002, Dęblin, Polska
  ISSN: 1428-0803
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/18
  Autorzy: Zbigniew Rybicki, Andrzej Truszczyński, Jarosław Bogdański, Wojciech Kowalczyk, Elżbieta Płocharska.
  Tytuł: Drotrekogina alfa (aktywowana) w leczeniu ciężkiego wstrząsu septycznego.
  Tytuł równoległy: Drotrecogin alpha (activated) in the treatment of severe septic shock.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2003 : 79, 4, 218-220, tab., bibliogr. 4 poz., streszcz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/18
  Autorzy: Maria Szymańska-Kowalska, Elżbieta Płocharska, Remigiusz Wrażeń.
  Tytuł: Powikłania znieczulenia w postępowaniu krótkoterminowym.
  Tytuł całości: W: V Konferencja - Postępy Znieczulania w "Chirurgii Jednego Dnia", Szczyrk 5-8.03.2003
  Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : alfa-medica press, 2003
  Strony: s. 85-92, bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/18
  Autorzy: Elżbieta Płocharska.
  Tytuł: Zaburzenia metaboliczne i neuroendokrynologiczne w odpowiedzi na znieczulenie i uraz operacyjny.
  Tytuł całości: W: Wykłady z Kursu Doskonalącego Nr 3 organizowanego przez FEEA Ośrodek Regionalny w Krakowie. Temat: Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i przetaczanie krwi / pod red. Janusza Andresa i Ryszarda Gajdosza, Kraków, 23-26 kwietnia 2003
  Adres wydawniczy: Kraków, 2003
  Strony: s. 71-87, bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/18
  Autorzy: Elżbieta Płocharska, Joanna Grzesiak, Remigiusz Wrażeń, Robert Gadzicki, Jarosław Rytwiński, Leszek Chmieliński.
  Tytuł: Problemy związane ze znieczuleniem pacjentów poddanych zabiegom w obrębie klatki piersiowej. Analiza przebiegu znieczuleń i okresu okołooperacyjnego w 2003 roku.
  Czasopismo: Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
  Szczegóły: 2004 : 1, supl. 1 : Streszczenia prac przyjętych na II Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, 13-15 maja, 2004, Katowice, Polska, 100-102
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  16/18
  Autorzy: Małgorzata Figurska, Elżbieta Płocharska, Andrzej Stankiewicz, Zbigniew Rybicki, Marek Rękas.
  Tytuł: Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi podczas fakotrabekulektomii.
  Tytuł równoległy: Monitoring of blood pressure during phacotrabeculectomy.
  Czasopismo: Klinika Oczna
  Szczegóły: 2004 : T. 106, nr 1-2 supl., s. 247-251, bibliogr. 11 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Małgorzata Figurska
  ISSN: 0023-2157
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  17/18
  Autorzy: Elżbieta Płocharska, Krzysztof Paśnik, Joanna Grzesiak.
  Tytuł: Ocena przedoperacyjna, przygotowanie i znieczulenie chorych poddanych operacji chirurgicznego leczenia otyłości.
  Tytuł równoległy: Preoperative assessment and anesthesia in patients qualified to morbid obesity operations.
  Czasopismo: Videochirurgia
  Szczegóły: 2004 : R. 9, nr 1/2, s. 4-9, il., bibliogr. 35 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1427-0803
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/18
  Autorzy: J[oanna] Grzesiak, A. Kański, E[dward] Stanowski, A[ndrzej] Paczyński, K[rzysztof] Paśnik, E[lżbieta] Płocharska, Z[bigniew] Rybicki.
  Tytuł: Ocena zależności pomiędzy ciśnieniem mierzonym w pęcherzu moczowym a ciśnieniem w jamie otrzewnej wytworzonym podczas operacji laparoskopowych.
  Czasopismo: Anestezjologia Intensywna Terapia
  Szczegóły: 2005 : T. 37, supl., s. 27
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Poznań, 2005.09.14
  ISSN: 0209-1712
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM