WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PAKSZYS WALDEMAR
Liczba odnalezionych rekordów: 53Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Biochemiczne mediatory naczyniowych bólów głowy.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1968 : 23, 51, 1986-1988, bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Badania wpływu dwufenylohydantoiny i odmy czaszkowej na aktywność oksydazowąceruloplzminy, poziom miedzi w surowicy krwi i wydalanie kwasu 5-hydroksyindolooctowego u chorych z padaczką. Praca doktorska / Waldemar Pakszys.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1970
Strony: 88 k. , il., wykr. , 30 cm , bibliogr. 182 poz., maszyn. powiel.
Uwagi: Promotor: ppłk doc.dr hab.n.med. Teofan Domżał.
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Sposób wykorzystania kimografu do badania niektórych zaburzeń ruchowych.
Tytuł równoległy: The use of kymograph for investigations of certain motor disorders.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 6, 837-841, 7 il., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Wpływ 5,5 - dwufenylohydantoiny i odmy czaszkowej na wydalanie z moczem metabolitu serotoniny kwasu 5 - hydroksyindolooctowego i aktywność ceruloplazminy w surowicy krwi u chorych na padaczkę.
Tytuł równoległy: The effect of 5,5 - diphenylhydantoin and pneumoencephalography on urinary excretion of 5 - hydroxyindoloacetic acid, a serotonin metabolite, and serum coeruloplasmin activity in epileptics.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1971 : 5, 3, 311-316, 3 tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Współczesne poglądy na patomechanizm i leczenie farmakologiczne choroby Parkinsona.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1971 : 26, 25, 965-967, bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Niektóre problemy interakcji 5,5 1-dwufenylolohydantoiny (Hydantoinal) z innymi lekami.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1972 : 27, 50, 1990-1993, 3 il., bibliogr. 25 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Polskie hasła przedmiotowe:

7/53
Autorzy: Teofan Domżał, Waldemar Pakszys.
Tytuł: L-DOPA w leczeniu choroby Parkinsona. (Doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: L-DOPA in treatment of Parkinsen's disease.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1972 : 25, 15, 1391-1395, 5 il., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: 5,5 - dwufenylohydantoina (Hydantoinal - Polfa).
Tytuł równoległy: 5,5 - diphenylhydantoin (Hydantoinalum - Polfa).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 1, 79-84, il., bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Teofan Domżał.
Tytuł: Test stymulacji ceruloplazminy (TSC) w leczeniu padaczki i w rozpoznawaniu choroby Wilsona.
Tytuł równoległy: Coeruloplasmin stimulation test (CST).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 4, 461-466, 6 tab., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Wykrywanie bezobjawowych i przedklinicznych postaci choroby Wilsona za pomocą próby z użyciem 5,5' - dwufenylohydantoiny (Hydantoinal Polfa).
Tytuł równoległy: Detection of asymptomatic and preclinical forms of Wilson's disease by a test with 5,5' - diphenylhydantoin (Hydantoinal Polfa).
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1973 : 7, 2, 237-241, 2 il., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Szybka metoda cytologicznego badania płynu mózgowo-rdzeniowego i innych ubogokomórkowych płynów ustrojowych.
Tytuł równoległy: A rapid method of cytological investigation of cere brospinal fluid and other digocelular systemic fluids.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1973 : 28, 17, 607-609, 5 il., bibliogr. 5 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Teofan Domżał.
Tytuł: L-dopa z inhibitorem pozamózgowej dopadekarboksylazy (MK - 486) w leczeniu choroby Parkinsona - ocena wyników wstępnych.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 3, 345-352, 2 il., 3 tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/53
Autorzy: Teofan Domżał, Waldemar Pakszys, Barbara Domżał, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: Wyniki krótko- i długotrwałego leczenia choroby Parkinsona przy użyciu L- dopa.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1976 : 10, 5, 637-643, 2 il., 5 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Uwagi: Zjazd Neurologów Polskich, Lublin, czerwiec 1974.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Interakcja L-Dopa z innymi lekami.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1976 : 31, 47, 2031-2034, 3 il., bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/53
Autorzy: Barbara Radzikowska, Ewa Zadrożyńska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Oznaczenie poziomu dwufenylohydantoiny (DPH) w surowicy krwi u chorych na padaczkę.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1977 : 11, 5, 551-554, ryc., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

16/53
Autorzy: Jerzy Łazowski, Andrzej Łypka, Ewa Zadrożyńska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Ocena dostępności biologicznej tabletek Phenytoin "Polfa"
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 3, 251-255, ryc., 2 tab., bibliogr.13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/53
Autorzy: Elżbieta Orłowska, Waldemar Pakszys, Jerzy Kotowicz, Tadeusz Mika, Kazimierz Kućma.
Tytuł: Próba leczenia stwardnienia rozsianego przy pomocy stymulacji ultradźwiękami układu limfatycznego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1978 : 12, 5, 587-593, 2 ryc., 2 tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Uwagi: X Jubileuszowy Zjazd PTN, Białystok, 1977.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

18/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Barbara Ligęzińska.
Tytuł: L-Dopa w leczeniu skojarzonym - uwagi kliniczne.
Tytuł równoległy: L-dopa in combined treatment - clinical considerations.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1978 : 33, 2, 49-52, 3 tab., bibliogr. 28 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/53
Autorzy: Stanisław Zalejski, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Wpływ dwufenylhydantoiny (DPH) na zapis EEG u chorych na padaczkę.
Tytuł równoległy: Diphenylhydantoin effect on EEG curves in epileptics.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1980 : 14, 6, 617-620, ryc. 2, bibliogr. 17 poz., rez., sum.
Uwagi: Posiedzenie Towarzystwa Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Sprawozdanie z XII Międzynarodowego Sympozjum Padaczkowego.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1981 : 15, 31, Neurol. Neurochir. Pol.
Uwagi: XII Międzynarodowe Sympozjum Padaczkowe 6-10 września 1980 r., Kopenhaga, Dania.
Typ publikacji: SPR
Polskie hasła przedmiotowe:

21/53
Autorzy: Teofan Domżał, Bożena Zaleska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Migrena skojarzona z porażeniem nerwu podjęzykowego?.
Tytuł równoległy: Migraine associated with hypoglossal nerve paralysis?
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 1982 : 16, 1-3, 105-106, bibliogr. 2 poz. rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Barbara Ligęzińska, Henryk Szymański.
Tytuł: Test stymulacji aktywności ceruloplazminy i stężenia miedzi pod wpływem difenylohydantoiny (fenytoina, TSC) w rozpoznawaniu zwyrodnienia wątrobowo-mózgowego.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1982 : 37, 45, 1353-1357, ryc., tab., bibliogr. 11 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Problemy kliniczne i farmakologiczne monitorowanego leczenia padaczki fenytoliną.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1983 : 38, 24, 729-734, ryc., tab.
Typ publikacji: STR
Polskie hasła przedmiotowe:

24/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Diagnostyczna wartość tomografii komputerowej mózgu w padaczce.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1985 : 40, 44, 1251-1254, bibliogr. 36 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

25/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Barbara Ligęzińska, Jerzy Walecki, Michaela Pakszys, Maria Żebrowska.
Tytuł: Tomografia komputerowa głowy u chorych na padaczkę.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1989 : 44, 5, 124-127, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

26/53
Autorzy: Waldemar Pakszys.
Tytuł: Chronopharmacology in therapy of the epilepsies / ed. F. E. Dreifuss, ed. H. Meinardi, ed. H. Stefan.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1991 : 46, 4/5, 99-100
Typ publikacji: REC
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

27/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Michaela Pakszys, Jolanta Bejm, Jerzy Szarek, Krzysztof Osman, Tadeusz Komorowski.
Tytuł: Chronopatologia i chronoterapia padaczek.
Tytuł równoległy: Chronopathology and chronotherapy of epilepsy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1994 : 70, 9-10, 515-521, bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Irena Niebrój-Dobosz.
Tytuł: Badania cytomorfologiczne płynu mózgowo-rdzeniowego przy użyciu polskiej wirówki laboratoryjnej MPW-341 z zestawem Cytoset.
Tytuł równoległy: Cytomorphological examinations of cerebrospinal fluid using the Polish laboratory centrifuge MPW-341 with the Cytoset kit.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1994 : 49, 20-22, 499-502, il., tab., bibliogr. 17 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

29/53
Autorzy: Michaela Pakszys, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Padaczki - przebieg i zasady postępowania leczniczego.
Tytuł równoległy: Epilepsy - its characteristics and principles of treatment.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1996 : 52, 22, 1059-1074, tab., bibliogr.28 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Michaela Pakszys, Jerzy Łazowski, Wojciech Pasierbski, Piotr Jagustyn, Elżbieta Janas.
Tytuł: Parkinsonizm i inne choroby pozapiramidowe - powstawanie i leczenie.
Tytuł równoległy: Parkinsonism and other extrapyramidal diseases - etiology and treatment.
Czasopismo: Farmacja Polska
Szczegóły: 1997 : T. 53, nr 19, s. 867-880, bibliogr. 23 poz.
ISSN: 0014-8261
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, J. Kwasucki, Marek Kulej, P. Jagustyn, Wojciech Pasierbski.
Tytuł: Podstawy powstawania i rodzaje drżeń fizjologicznych i chorobowych - wartość diagnostyczna i lecznicza.
Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Warszawa, 25-27 września 1997 : Program i streszczenia
Adres wydawniczy: [Warszawa, 1997]
Strony: W3
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

32/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Michaela Pakszys, Jerzy Kotowicz, Wojciech Pasierbski, Krzysztof Kocoń.
Tytuł: Periodical examination card of epilepsy for Clinimetrics and QOL.
Czasopismo: Epilepsia
Szczegóły: 1998 : 39, Suppl. 2, 96
Uwagi: Third European Congress of Epileptology Warsaw, May 24-28.1998.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

33/53
Autorzy: W[aldemar] Pakszys, M. Pakszys, M[arek] Kulej, W. Pasierbski, A. Chwaleba, K. Kwiatos.
Tytuł: Tremorometria - neurofizjologiczna metoda pomiaru drżeń i jej znaczenie w diagnostyce i terapii chorób neurologicznych.
Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja "Postępy w neurologii klinicznej" : materiały, Łódź, 10-12.09.1998
Adres wydawniczy: [Łódź, 1998]
Strony: s. 170
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

34/53
Autorzy: W[aldemar] Pakszys, J[erzy] Kotowicz, W[łodzisław] Kuliński.
Tytuł: Quantitative tremometry in assessment of progress in rehabilitation of motor and cognitive functions in patients with Parkinsons's disease and parkinsonism.
Tytuł całości: W: 3rd Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation and 5th Panhellenic Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, September 4 - 7, 2000 Athens, Hellas : final program & abstract book
Adres wydawniczy: [Athens, 2000]
Strony: s. [nlb. 1], Abst. P23.
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

35/53
Autorzy: W[aldemar] Pakszys, J[erzy] Kotowicz, Z. Sokołowski, A. Chwaleba, K. Kwiatos, T. Zieliński, J[oanna] Kamińska, B. Brodacki, B. Majewska, A. Obrzydowska, G. Predel.
Tytuł: Tremorometria badania drżeń fizjologicznych i chorobowych, zastosowanie kliniczne.
Czasopismo: Łódzki Biul. Neurol.
Szczegóły: 2001, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Łódź, 27-29 września 2001 : Program, Streszczenia, 37
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

36/53
Autorzy: D. Włodarek, Waldemar Pakszys, B. Rutkowska, Wojciech Kozłowski, Katarzyna Macek, T. Zieliński.
Tytuł: Helicobacter pylori, choroba wrzodowa a choroba Parkinsona.
Tytuł równoległy: Helicobacter pylori, chronic peptic ulcer disease and Parkinson's disease.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2002 : 78, 2, 119-122, 2 il., bibliogr. 25 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Adres url:

37/53
Autorzy: Jerzy Kotowicz, Waldemar Pakszys, Bogdan Brodacki, T. Zieliński, W. Kornacki.
Tytuł: Monitorowanie klinimetryczne choroby Parkinsona.
Tytuł równoległy: Clinimetric monitoring of the Parkinson's disease.
Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
Szczegóły: 2002 : 36, supl. 2, cz. 1 : XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Poznań, 4-7 września 2002 : Streszczenia-Abstracts, 265, sum.
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

38/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, T. Zieliński, J. Młodzianowska, T. Kasak.
Tytuł: Karta Badań Okresowych parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego - wersja elektroniczna.
Tytuł całości: W: Postępy w neurologii : XXV Konferencja Naukowow-Szkoleniowa Beurologów WP, Lublin 16.05-18.05.2002 r
Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
Strony: s. 29
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

39/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Jerzy Kotowicz, Włodzisław Kuliński, Danuta Kędzielawa, Eugeniusz Dziuk, Karol Chmielowski.
Tytuł: Postępy w monitorowaniu rozpoznawania i leczenia choroby Parkinsona.
Tytuł całości: W: Postępy w neurologii : XXV Konferencja Naukowow-Szkoleniowa Beurologów WP, Lublin 16.05-18.05.2002 r
Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
Strony: s. 28
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

40/53
Autorzy: Anna Obrzydowska, Włodzisław Kuliński, Waldemar Pakszys, Rafał Koczorowski.
Tytuł: Postępowanie fizykalno-usprawniające w chorobie Parkinsona.
Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
Strony: s. 27
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

41/53
Autorzy: Waldemar Pakszys, Jerzy Kotowicz, Włodzisław Kuliński, Danuta Kądzielawa, Eugeniusz Dziuk, Karol Chmielowski.
Tytuł: Postępy w monitorowaniu rozpoznawania i leczenia choroby Parkinsona.
Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Lublina, 2002]
Strony: s. 28
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

42/53
Autorzy: Zbigniew Sokołowski, Waldemar Pakszys, Tomasz Zieliński, Joanna Kamińska, Bogdan Brodacki.
Tytuł: Termometria - stanowisko stacjonarne w rozpoznawaniu i leczeniu choroby Parkinsona.
Tytuł całości: W: XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Neurologów WP, Lublin, 16-18 maja 2002 : Streszczenia
Adres wydawniczy: [Lublin, 2002]
Strony: s. 35
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Medical Subject Headings:

43/53
Autorzy: W[łodzisław] Kuliński, M. Pakszys, W[aldemar] Pakszys, A. Obrzydowska, T. Zieliński, M. Lewińska, W. Kornacki.
Tytuł: Clinimetrics and monitoring in neurorehabilitations of Parkinson's disease.
Tytuł całości: W: 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine - ISPRM "Reflection on Advances in Rehabilitation - Future Challenges", Prague, Czech Republik, May 18-22, 2003
Adres wydawniczy: [Prague, 2003]
Strony: s. 160
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

44/53
Autorzy: A. Obrzydowska, Włodzisław Kuliński, Waldemar Pakszys, Rafał Koczorowski.
Tytuł: Kinezyterapia w leczeniu choroby Parkinsona.
Tytuł równoległy: Kinesitherapy in the treatment of Parkinson disease.
Czasopismo: Aktualności Neurol.
Szczegóły: 2003 : 3, 1 : Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i monitorowanym klinimetrycznie leczeniu choroby Parkinsona i parkinsonizmu", 28 marca 2003, 74-75
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

45/53
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Waldemar Pakszys, A. Obrzydowska, Rafał Koczorowski.
Tytuł: Monitorowane klinimetrycznie postępowanie fizykalne w leczeniu choroby Parkinsona.
Tytuł równoległy: Clinimetric monitoring of physical therapy in Parkinson disease.
Czasopismo: Aktualności Neurol.
Szczegóły: 2003 : 3, 1 : Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Postępy w rozpoznawaniu i monitorowanym klinimetrycznie leczeniu choroby Parkinsona i parkinsonizmu", 28 marca 2003, 1-3, bibliogr. 10 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Punktacja Min. Nauki: 1.000
Polskie hasła przedmiotowe:

46/53
Autorzy: M. Rzadkiewicz, E. Łojek, Waldemar Pakszys, Włodzimierz [Włodzisław] Kuliński, G. Predel, W. Pyziewicz, Jerzy Kotowicz, A. Obrzydowska, T. Zieliński.
Tytuł: Osobowość w procesie adaptacji do sytuacji choroby na przykładzie parkinsonizmu samoistnego.
Tytuł równoległy: Personality in the process of adaption to the situation of illness, on the example of Parkinson's disease.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 2003 : T.79, nr 2, s. 113-116, bibliogr. 27 poz., sum.
ISSN: 0024-0745
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

47/53
Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Pakszys, Norbert Szaluś, Włodzisław Kuliński, Ewa Skrobowska.
Tytuł: [123I]DaTSCAN i obrazowanie SPET nośnika dopaminy w chorobie Parkinsona (doniesienie wstępne).
Tytuł równoległy: [123I]DaTSCAN and SPET imaging of dopamine carrier in Parkinson's disease (preliminary report).
Czasopismo: Problemy Medycyny Nuklearnej
Szczegóły: 2003 : T. 17, nr 33, s. 25-32, il., bibliogr. 11 poz., sum.
ISSN: 0860-3405
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

48/53
Autorzy: Karol Chmielowski, Waldemar Pakszys, Ewa Skrobowska, Eugeniusz Dziuk, Norbert Szaluś, Włodzisław Kuliński.
Tytuł: Analogi kokainy znakowane 123I i 99mTc w obrazowaniu nośnika dopaminy w chorobie Parkinsona i zespołach Parkinsonowskich.
Tytuł równoległy: I123-and Tc99m-labeled cocain analogs in the imaging of dopamine carrier in Parkinson's disease and Parkinsonian syndromes.
Czasopismo: Aktualności Neurol.
Szczegóły: 2004, wyd. spec. "Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu" / pod red. Waldemara Pakszysa, Włodzisława Kulińskiego [et al.], 63-71, 3 il. bibliogr. 19 poz.
Uwagi: Materuały zebrane Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Postępów w Rozpoznawaniu i Monitorowanym Klinimetrycznie Leczeniu Choroby Parkinsona i Parkinsonizmu", 28 marca 2003, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

49/53
Autorzy: Włodzisław Kuliński, Waldemar Pakszys, A. Obrzydowska, Rafał Koczorowski.
Tytuł: Monitorowane klinimetrycznie postępowanie fizykalne w leczeniu choroby Parkinsona.
Tytuł równoległy: Clinimetric monitoring of physical therapy in Parkinson's disease.
Czasopismo: Aktualności Neurol.
Szczegóły: 2004, wyd. spec. "Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu" / pod red. Waldemara Pakszysa, Włodzisława Kulińskiego [et al.], 285-287, bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Materiały zebrane Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Postępów w Rozpoznawaniu i Monitorowanym Klinimetrycznie Leczeniu Choroby Parkinsona i Parkinsonizmu", 28 marca 2003, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

50/53
Autorzy: Z. Dunajski, Paweł Twarkowski, Ewa Skrobowska, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Protonowa spektroskopia rezonansu magnetycznego.
Tytuł równoległy: Magnetic resonance proton spectroscopy.
Czasopismo: Aktualności Neurol.
Szczegóły: 2004, wyd. spec. "Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu" / pod red. Waldemara Pakszysa, Włodzisława Kulińskiego [et al.], 47-54, 8 il., bibliogr. 6 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Materiały zebrane Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Postępów w Rozpoznawaniu i Monitorowanym Klinimetrycznie Leczeniu Choroby Parkinsona i Parkinsonizmu", 28 marca 2003, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

51/53
Autorzy: Andrzej Gomuła, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Rola hormonalnej terapii zastępczej w poprawie jakości życia w chorobie Parkinsona.
Tytuł równoległy: Role of hormone replacement therapy in improvement of quality of life in Parkinson's disease.
Czasopismo: Aktualności Neurol.
Szczegóły: 2004, wyd. spec. "Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu" / pod red. Waldemara Pakszysa, Włodzisława Kulińskiego [et al.], 265-273, il., bibliogr. 46 poz., streszcz., sum.
Uwagi: Materiały zebrane Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Postępów w Rozpoznawaniu i Monitorowanym Klinimetrycznie Leczeniu Choroby Parkinsona i Parkinsonizmu", 28 marca 2003, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

52/53
Autorzy: E. Łojek, M. Rzadkiewicz, Włodzisław Kuliński, G. Predel, A. Krob-Esterhazy, Grzegorz Ortyński, Waldemar Pakszys.
Tytuł: Zaburzenia emocjonalne u osób z chorobą Parkinsona.
Tytuł równoległy: Emotional disturbances in patients with Parkinson's disease.
Czasopismo: Aktualności Neurol.
Szczegóły: 2004, wyd. spec. "Choroba Parkinsona - postępy w monitorowanym klinimetrycznie rozpoznawaniu i leczeniu" / pod red. Waldemara Pakszysa, Włodzisława Kulińskiego [et al.], 141-146, bibliogr. 51 poz.streszcz., sum.
Uwagi: Materiały zebrane Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Postępów w Rozpoznawaniu i Monitorowanym Klinimetrycznie Leczeniu Choroby Parkinsona i Parkinsonizmu", 28 marca 2003, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 2.000
Polskie hasła przedmiotowe:

53/53
Autorzy: K[arol] Chmielowski, B[ogdan] Brodacki, N[orbert] Szaluś, E[wa] Skrobowska, J[erzy] Kotowicz, J[acek] Pietrzykowski, W[aldemar] Pakszys.
Tytuł: [123I]FP-CIT (DaTSCAN) i SPET w diagnostyce choroby Parkinsona i innych zespołów Parkinsonowskich.
Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
Szczegóły: 2004 : 18, 35) : IX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Bydgoszcz, 26-28 maja 2004 r., 89-90
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

  Wyświetl ponownie stosując format:
Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM