WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PANASIUK E
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/33
Autorzy: Wiesław Piechota, Zofia Wańkowicz, Ewa Murkowska, E. Panasiuk, Elżbieta Wadowska.
Tytuł: Wpływ hemodializy na poziom cynku, miedzi i żelaza u chorych z nieodwracalną niewydolnością nerek.
Tytuł równoległy: Haemodialysis effect on zinc, copper and iron levels in patients with irreversible renal failure.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1984 : 60, 11-12, 651-657, il., 2 tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/33
Autorzy: E. Panasiuk.
Tytuł: Leczenie dietetyczne ostrej niewydolności nerek.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1984 : 39, 8, 273-276, tab., bibliogr. 12 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/33
Autorzy: Anna Frank-Piskorska, E. Panasiuk, Ryszard Malinowski.
Tytuł: Próba czynnościowej oceny oddychania przed i po dializie u chorych na przewlekłą mocznicę.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1985 : 40, 21, 600-603, tab., ryc., bibliogr. 22 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/33
Autorzy: E. Panasiuk.
Tytuł: Wybrane problemy transportu otrzewnowego i możliwości zwiększenia wydajności standardowej dializy otrzewnowej.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1986 : 75, 3, 219-224, bibliogr. 31 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

5/33
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, E. Panasiuk, B[ożena] Pietrzak, C[ezary] Szczylik, A[licja] Rączka, A[nna] Fuksiewicz, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów /Towarzystwo Internistów Polskich
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 49-50
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/33
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, E. Panasiuk, B[ożena] Pietrzak, C[ezary] Szczylik, A[licja] Rączka, A[nna] Fuksiewicz, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s. 49-50
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/33
Autorzy: E. Panasiuk, Jerzy Adamus, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ocena kliniczna minoksydylu (Loniten).
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1987 : 42, 26, 809-811, tab., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/33
Autorzy: E. Panasiuk, Zofia Wańkowicz, Jerzy Adamus, Jerzy Sulik.
Tytuł: Echokardiograficzna ocena niektórych wskaźników czynności lewej komory u chorych z nadciśnieniem w przebiegu przewlekłego programu dializacyjnego.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1987 : 78, 6, 319-327, il., tab., bibliogr. 20 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/33
Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk, Bożena Pietrzak, Alicja Rączka, Cezary Szczylik, Anna Fuksiewicz.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1987 : 44, 4, 386-389, tab.
Uwagi: (Referaty Sympozjum o dializie otrzewnowej, Warszawa, 12 grudnia 1985 r.).
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/33
Autorzy: E. Panasiuk, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Przypadek ostrej niewydolności nerek w przebiegu powysiłkowej rabdomiolizy.
Tytuł równoległy: A case of acute renal failure during postexercise rhabdomyolysis.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1988 : 41, 15, 1033-1036, tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/33
Autorzy: E. Panasiuk, P[aweł] Syzdół, M. Morzycka-Michalik, M[irosław] Kałczak, Z[ofia] Wańkowicz.
Tytuł: Zespół nerczycowy w materiale CSK WAM.
Tytuł całości: W: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Gdańsk, 27-29.10.1989 R. : Streszczenia
Adres wydawniczy: Gdańsk, 1989
Strony: s. P.27
Uwagi: Toż. tekst w jęz. ang. Tamże s. j.w.
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

12/33
Autorzy: M Nowaczyk, M. Durlik, Maria Morzycka-Michalik, J. Wyzgał, M. Modlińska, E. Panasiuk, A. Górski, M. Lao.
Tytuł: Ekspresja antygenów zgodności tkankowej klasy II i receptora dla interleukiny II (R-IL-2) na limfocytach T biorców alloprzeszczepów nerkowych.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1989 : 14, 3-4, 284-285
Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Gdańsk 27-30.09. 1989
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL

13/33
Autorzy: E. Panasiuk, Bożena Pietrzak, Henryk Kaszyński, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ultrasonograficzny obraz zmian narządowych w przebiegu zatrucia grzybami.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1989 : 44, 9, 234-237, 3 il., tab., bibliogr. 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PPK
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/33
Autorzy: Cezary Szczylik, E. Panasiuk, Elżbieta Urbanowska, Mariusz Z. Ratajczak, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Wpływ płynów dializacyjnych o różnych wartościach pH i rodzajach buforów stosowanych w dializie otrzewnowej na układ fagocytów jamy otrzewnowej.
Tytuł równoległy: Effect of hemodialysis fluids with different pH values and buffer types used in peritoneal dialysis on the phagocyte system in the peritoneal cavity. Ehe experimental part.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1990 : 84, 3, 138-143
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/33
Autorzy: E. Panasiuk, Bożena Pietrzak, Iwona Obroniecka, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Wpływ verapamilu na wydajność dializy otrzewnowej w warunkach klinicznych.
Tytuł równoległy: Influence of verapamil on peritoneal dialysis efficiency clinical study.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1990 : 84, 5, 296-301, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/33
Autorzy: E. Panasiuk, Cezary Szczylik, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Ocena niektórych parametrów immunologicznych u chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową(CADO).
Tytuł równoległy: Evaluation of the some immunologic parameters in patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1991 : 86, 2, 88-93, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

17/33
Autorzy: E. Panasiuk, Paweł Syzdół, Iwona Obroniecka.
Tytuł: Nefropatia IgA w materiale własnym : korelacja morfologiczno-kliniczna.
Tytuł całości: W: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, 7-8 września 1991 r., Wrocław : materiały naukowe : streszczenia
Adres wydawniczy: Wrocław : PTN, 1991
Strony: ref. 1.16
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/33
Autorzy: Bożena Pietrzak, E. Panasiuk, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Wartość peritonescyntygrafii w ocenie przyczyn utraty zdolności ultrafiltracyjnych otrzewnej podczas dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Katowice, 6-8 wrzesień 1992. .
Strony: s. 137
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL

19/33
Autorzy: Bożena Pietrzak, E. Panasiuk, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Wartość powtarzanych seryjnie peritonescyntygrafii (PSG) i testu equlibracji glukozy (PET) w d otrzewnowej.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Katowice, 6-8 wrzesień 1992. .
Strony: s. 138
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: PL

20/33
Autorzy: Bożena Pietrzak, E. Panasiuk, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: The value of repeated peritoneoscintigraphy (PSG) and PET in Estimation of long term peritoneal dialysis outcome.
Czasopismo: Perit. Dial. Int.
Szczegóły: 1992 : 12, suppl.2, S21
Uwagi: VIth Congress of the ISPD. Thessaloniki, 1-4 września 1992
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

21/33
Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk, Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Wojciech Załoga.
Tytuł: Doświadczenia własne w leczeniu zapalenia otrzewnej wikłającego przewlekły program dializ otrzewnowych.
Tytuł równoległy: Own experiences in the treatment of peritonitis complicated chronic peritoneal dialysis programme.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1992 : 88, 6, 441-450, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

22/33
Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk-Jarzyło, Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Dorota Witman.
Tytuł: Doświadczenia własne w rozpoznawaniu zapalenia otrzewnej wikłającego przewlekły program dializ otrzewnowych.
Tytuł równoległy: Own experience in diagnosis of peritonitis complicating chronic peritoneal dialysis programme.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1992 : 87, 1, 61-67, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/33
Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk-Jarzyło, Bożena Pietrzak, Jerzy Smoszna, Dorota Witman.
Tytuł: Doświadczenia własne w rozpoznawaniu zapalenia otrzewnej wikłającego przewlekły program dializ otrzewnowych.
Tytuł równoległy: Own experience in diagnosis of peritonitis complicating chronic peritoneal dialysis programme.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1992 : 87, 6, 386-392
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/33
Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk-Jarzyło, Bożena Pietrzak, Cezary Szczylik, Alicja Rączka, Mirosław Kłos.
Tytuł: Wpływ dootrzewnowego podawania sandoglobuliny na zawartość IgG - 165 - płynu otrzewnowego u chorych leczonych standardową dializą otrzewnową (SDO).
Tytuł równoległy: Influence of intraperitoneal sandoglobulin infusion (SI) on IgG peritoneal effluent (PE) concentration in patients treated with standard peritoneal dialysis (SPD).
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1992 : 87, 1, 14-20, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/33
Autorzy: Bożena Pietrzak, E. Panasiuk, Janusz Przedlacki, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: The value of peritoneoscintigraphy in the investigation of ultrfiltration loss during peritoneal dialysis.
Czasopismo: Perit. Dial. Int.
Szczegóły: 1993 : 13, Suppl. 2, S70-73
Uwagi: VIth Congress of the ISPD, Thessaloniki, 1-4 września 1992
Typ publikacji: ZA
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.177
Polskie hasła przedmiotowe:

26/33
Autorzy: E. Panasiuk-Jarzyło, Wojciech Załoga, Dariusz Żak, Bożena Pietrzak, Zofia Wańkowicz.
Tytuł: Techniczne powikłania dializy otrzewnowej związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem cewnika otrzewnowego. Doświadczenia własne.
Tytuł równoległy: Technical complications of peritoneal dialysis due to the catheter dysfuncion.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1993 : T. 89, nr 2, s. 159-170, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/33
Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk-Jarzyło, Iwona Obroniecka, Paweł Syzdół.
Tytuł: Effectiveness of standard immunosupression (I-S) in nephrotic syndrome (NS complicated IGA-nephropathy (IgAn).
Tytuł całości: W: XIIth International Congress of Nephrology. Jerusalem, 13-18 czerwca 1993: abstracts. .
Strony: s. 46
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

28/33
Autorzy: E. Panasiuk-Jarzyło, Iwona Obroniecka, Paweł Syzdół, M. Morzycka-Michalik.
Tytuł: IgA-nephropathy : clinical and morphological correlations in long-tern observations in adults.
Tytuł całości: W: XIIth International Congress of Nephrology. Jerusalem, 13-18 cerwca 1993: abstracts. .
Strony: s. 41
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

29/33
Autorzy: Zofia Wańkowicz, Bożena Pietrzak, E. Panasiuk, Zofia Stembrowicz, Wojciech Skawina, Daniel Baczyński.
Tytuł: Estimation of secondary hyperparathyroidismus (S-HPTH) treatment efficacy in chronic haemodialysis (HD) patients (PTS) during 10 years observation.
Tytuł całości: W: XXX Kongres EDTA. Glasgow, 1993: Abstract's-Book no 30898. .
Typ publikacji: ZSZ
Język publikacji: EN

30/33
Autorzy: E. Panasiuk-Jarzyło.
Tytuł: Wybrane problemy nawrotowej kamicy układu moczowego. Cz. 1 : Ocena wartości diagnostycznej i rokowniczej wybranych badań biochemicznych moczu.
Tytuł równoległy: Some problems of the recurrent urolithiasis. Part 1 : The diagnostic value of the urine composition.
Czasopismo: Urol. Pol.
Szczegóły: 1996 : 49, 2, 200-209, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

31/33
Autorzy: E. Panasiuk-Jarzyło.
Tytuł: Wybrane problemy nawrotowej kamicy układu moczowego. Część III. Leczenie.
Tytuł równoległy: Some problems of the recurrent urolithiasis. Part III : the management.
Czasopismo: Urol. Pol.
Szczegóły: 1997 : 50, 3, 267-275, 2 tab., bibliogr. 18 poz. sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

32/33
Autorzy: S. Niemczyk, E. Panasiuk-Jarzyło, J. Matuszkiewicz-Rowińska, L. Niemczyk.
Tytuł: Ocena przydatności obecności przeciwciał przeciw tyreoperoksydazie (TPOAb) u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (SNN) leczonych hemodializami (HD).
Tytuł równoległy: Evaluation of usefulness of antithyroid peroxidase antibodies (TPOAb) existence in patients with end stage renal failure treated with hemodialysis.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 2004 : T. 111, 6, s. 687-691, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz., sum.
ISSN: 0032-3772
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Punktacja Min. Nauki: 5.000
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  33/33
  Autorzy: E. Panasiuk-Jarzyło, S. Niemczyk, J. Matuszkiewicz-Rowińska, M. Gomółka, P. Kulicki, Z. Sitkowska-Kurzec, A. Zalewska-Waśniewska, A. Skorupińska, L. Niemczyk, M. Pyrża, M. Niemczyk.
  Tytuł: Hemodiafiltracja (HDF) w terapii hiperfosfatemii (HF) u chorych leczonych hemodializami (HD).
  Tytuł równoległy: Hemodiafiltration (HDF) in the treatment of hyperphosphataemia (HF) in patients treated with haemodialysis (HD).
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2005 : T. 9, nr 2, s. 71-73, bibliogr. 24 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1429-1029
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM