WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PAWLAK WOJCIECH Z
Liczba odnalezionych rekordów: 62Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/62
Autorzy: Wojciech Pawlak, Cezary Szczylik.
Tytuł: Rodzina protoonkogenów myb.
Tytuł równoległy: The myb proto-oncogenes family.
Czasopismo: Współcz. Onkol.
Szczegóły: 1999 : 3, 6, 239-240, bibliogr. 23 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

2/62
Autorzy: W[ojciech] Pawlak, J[akub] Zolnierek, T[omasz] Sarosiek, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Antisense therapy in cancer.
Czasopismo: Cancer Treatment Reviews
Szczegóły: 2000 : Vol. 26, nr 5, s. 333-350, bibliogr. 131 poz., sum.
Uwagi: Autor korespondencyjny: brak
ISSN: 0305-7372
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PP
Język publikacji: EN
Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.053
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:


  3/62
  Autorzy: D[orota] Daniłowicz, W[ojciech] Pawlak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Badanie aktywności oligonukleotydów antysensownych skierowanych przeciwko genom oporności wielolekowej w diagnostyce molekularnej chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2001 : T. 32, supl. 2, s. 348
  Uwagi: XIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Białystok, 12-15 września 2001 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  4/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, Gabriel Wcisło, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Przerzut do kości jako źródło pierwszych klinicznych objawów raka.
  Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowa Schering AG :"Nowe perspektywy w leczeniu onkohematologicznym", 9 - 10 listopad 2001, Falenty k/Warszawy
  Adres wydawniczy: [Falenty, 2001]
  Strony: s. 23
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  5/62
  Autorzy: Cezary Szczylik, Wojciech Pawlak.
  Tytuł: Perspektywy terapii genowej w onkologii.
  Tytuł całości: W: Onkologia kliniczna. T. 1 / red. Maciej Krzakowski.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Medyczne Borgis, 2001
  Strony: s. 246-257, bibliogr. 29 poz.
  ISBN: 83-85284-35-4
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  6/62
  Autorzy: W[ojciech] Pawlak, G[abriel] Wcisło, M. Lisik, T[omasz] Sarosiek, K[atarzyna] Wcisło, R[enata] Duchnowska, J[akub] Żołnierek, E. Krzęcio, P[iotr] Kowalski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Całkowita remisja przerzutów czerniaka złośliwego do skóry po podaniu chemioimmunoterapii CVD-BIO.
  Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa, 13-15 grudnia 2001 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2001]
  Strony: s. B 18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  7/62
  Autorzy: T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, P[rzemysław] Langiewicz, W[ojciech] Pawlak, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia wysokodawkowa z przeszczepem autologicznych komórek macierzystych hemopoezy pozyskanych z krwi obwodowej u chorych z guzami litymi układu chłonnego - ocena tolerancji i wczesne wyniki leczenia.
  Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa, 13-15 grudnia 2001 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2001]
  Strony: B 5
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  8/62
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, S[ławomir] Spyra, P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, W[ojciech] Pawlak, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI) - powikłania i trudności techniczne.
  Tytuł całości: W: V Kongres Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Warszawa, 13-15 grudnia 2001 : Program i streszczenia
  Adres wydawniczy: [Warszawa, 2001]
  Strony: B 16
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  9/62
  Autorzy: W[ojciech] Pawlak, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Kozłowski, P[iotr] Wiśniewski, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Przerzuty do kości jako źródło pierwszych objawów klinicznych w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca - opis przypadku.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2001, dod. spec. 5, 57 [abstr. 61]
  Uwagi: International Conference on Non Small Cell Lung Cancer: Standards and New Trends in Diagnosis and Therapy, October 5 - October 7, 2001, Medical Academy of Bialystok, Poland. Program and Abstracts
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  10/62
  Autorzy: W[ojciech] Pawlak, G[abriel] Wcisło, M. Lisik, G. Pardej, W. Leja, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Przypadek całkowitej remisji niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu zaawansowania klinicznego IIIB leczonego chemioterapią wg schematu gemcytabina+vinorelbina+cisplatyna.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2001, dod. spec. 5, 58
  Uwagi: International Conference on Non Small Cell Lung Cancer: Standards and New Trends in Diagnosis and Therapy, October 5 - October 7, 2001, Medical Academy of Bialystok, Poland. Program and Abstracts
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  11/62
  Autorzy: Agnieszka Kozak, Wojciech Pawlak, Katarzyna Ząbkowska, Sylwia Oborska, Maria Górnasiowa, Joanna Sielużycka, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Genetic testing in women with familial history of breast and ovarian cancer - our results.
  Tytuł całości: W: European Project on Development of Cancer Family Syndrome Registries, V th Framework Programme Project Number QLRI CT 1999 00063. Hereditary cancers - prophylactics, diagnostics, treatment. Nowotwory dziedziczne - profilaktyka, diagnostyka, leczenie. Międzyzdroje, 23-24 maja 2002
  Adres wydawniczy: Międzyzdroje, 2002
  Strony: s. 22
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  12/62
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, K[atarzyna] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, K[rzysztof] Brzozowski, J[ustyna] Barzał, P[iotr] Kowalski, W[ojciech] Z. Pawlak, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Experience in hepatic arterial infusion (HAIN) with 5FU due to liver metastases in patients (pts) with colorectal cancer (CC).
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 432
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  13/62
  Autorzy: P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, J[an] Korniluk, W[ojciech] Z. Pawlak, K[atarzyna] Wcisło, A[ndrzej] Staszewski, K[rzysztof] Brzozowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Experience in ovarian cancer primary systemic chemotherapy of cyclophosphamide, epirubicin and carboplatin with concomitant intraperitoneal carboplatin.
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 389
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  14/62
  Autorzy: J[olanta] Szenajch, A[gnieszka] Kozak, A. Borysiuk, P[iotr] Wiśniewski, J[acek] Anusik, J[acek] Doniec, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Z. Pawlak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Expression of leptin and its receptors in human cancers : cell lines and solid tumors - preliminary results.
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 150, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/62
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Nurzyński, P[aweł] Twarkowski, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Z. Pawlak, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Zolnierek, P. Żukowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic arterial infusion chemotherapy (HAI) for hepatic metastases - complications and technical difficulties.
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 228
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  16/62
  Autorzy: R[enata] Duchnowska, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Z. Pawlak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Local therapy with rHuGM-CSF in malignant cutaneous metastases.
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Vol. 100, Suppl. 13, s.197, [Abst.] P176.
  Uwagi: 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book
  ISSN: 0020-7136
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  17/62
  Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, A[gnieszka] Kozak, J[olanta] Szenajch, W[iesław] W. Jędrzejczak, M. Paluszewska, M. Krol, G[abriel] Wcisło, M. Wawrocka-Pawlak, E. Urbanowska, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: The myb family expression in human leukemic cell lines.
  Czasopismo: Int. J. Cancer
  Szczegóły: 2002 : Suppl. 13 : 18th UICC International Cancer Congress, 30 June - 5 July 2002, Oslo - Norway, Abstract Book, 326-327
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Terapia genowa jako potencjalna strategia leczenia pierwotnego nadciśnienia tętniczego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2002 : T. 56, supl. 1, s. I-5-I-11, bibliogr. 32 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wojciech Z. Pawlak
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Konstancin, 2000.12
  ISSN: 0032-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  19/62
  Autorzy: Paweł Nurzyński, Kuba Żołnierek, Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Beata Obrocka, Piotr Kowalski, Wojciech Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioimmunoterapia raka nerki (doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Chemioimmunotherapy of renal cancer. A preliminary report.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 163
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/62
  Autorzy: Jan Korniluk, Justyna Barzał, Tomasz Sarosiek, Paweł Nurzyński, Jakub Żołnierek, Gabriel Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, Beata Obrocka, Wojciech Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia zaawansowanego raka trzustki z zastosowaniem gemcytabiny (doświadczenia własne).
  Tytuł równoległy: Chemiotherapy of advanced pancreatic cancer using Gemcytabine - own experience.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 155
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  21/62
  Autorzy: Krzysztof Brzozowski, Jan Korniluk, Mirosław Osiecki, Sławomir Spyra, Paweł Nurzyński, Gabriel Wcisło, Tomasz Sarosiek, Kuba Żołnierek, Wojciech Pawlak, Cezary Szczylik, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI) - powikłania i trudności techniczne.
  Tytuł równoległy: Intra-arterial chemotherapy of metastases to the liver (HAI) - complications and technical difficulties.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 162
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/62
  Autorzy: J[an] Korniluk, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, G[abriel] Wcisło, W[ojciech] Z. Pawlak, P[aweł] Nurzyński, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Adiuwantowa chemioterapia dotętnicza metodą "bolus" z zastosowaniem 5-Fu u chorych z rakiem jelita grubego. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 4, s. 83
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  23/62
  Autorzy: P[aweł] Nurzyński, J[an] Korniluk, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, W[ojciech] Z. Pawlak, B[eata] Obrocka, J[akub] Żołnierek, H[enryk] Zieliński, B[ronisław] Stawarz, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Chemioimmunoterapia przerzutowego raka jasnokomórkowego nerki.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 87
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/62
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, W[ojciech] Pawlak, C[ezary] Szczylik, P[aweł] Twarkowski.
  Tytuł: Dotętnicza chemioterapia przerzutów do wątroby (HAI) - powikłania i trudności techniczne.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 4, s. 39-40
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  25/62
  Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, J[olanta] Szenajch, A[gnieszka] Kozak, E. Nowosielska, M. Wawrocka-Pawlak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ekspresja genów myb w komórkach linii Jurkat i K562.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 117-118
  Uwagi: Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/62
  Autorzy: J[olanta] Szenajch, W[ojciech] Z. Pawlak, A[gnieszka] Kozak, A. Borysiuk, E. Nowosielska, P[iotr] Wiśniewski, J[acek] Anusik, J[acek] Doniec, A[ndrzej] Micuła, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ekspresja leptyny i jej receptora w wybranych ludzkich nowotworach. Wyniki wstępne.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 4, s. 124
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/62
  Autorzy: K[rzysztof] Brzozowski, J[an] Korniluk, M[irosław] Osiecki, S[ławomir] Spyra, P[aweł] Nurzyński, G[abriel] Wcisło, T[omasz] Sarosiek, K[uba] Żołnierek, W[ojciech] Z. Pawlak, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Ocena bezpieczeństwa dotętniczej chemioterapii guzów nowotworowych wątroby (HAI).
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 53, supl. 4, s. 76-77
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Oligonukleotydy antysensowne w onkologii.
  Tytuł równoległy: Antisense oligonucleotides in oncology.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : 52, supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001, 151-158, tab., bibliogr. 56 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  29/62
  Autorzy: J[akub] Żołnierek, T[omasz] Sarosiek, P[rzemysław] Langiewicz, W[ojciech] Pawlak, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Przypadek całkowitej długotrwałej remisji przerzutowego rak kosmówkowego po leczeniu chemioterapią wysokodawkową (HDC) z następowym autologicznym przeszczepem komórek macierzystych hemopoezy (auto-PBSCT).
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 97
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/62
  Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka-Langiewicz, R[enata] Duchnowska, E. Krzęcio, P[iotr] Kowalski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Przypadek długotrwałej remisji raka żołądka po zabiegu operacyjnym i uzupełniającej chemioterapii.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 89
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/62
  Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Rodzina onkogenów myb jako cel terapii przeciwnowotworowej.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 117
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/62
  Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, G[abriel] Wcisło, P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka-Langiewicz, J. Surowińska, R[enata] Duchnowska, J[an] Korniluk, P[aweł] Nurzyński, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Wyniki leczenia przerzutowego czerniaka złośliwego skóry chemioimmunoterapią CVD-BIO.
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2002 : T. 78, supl. 4, s. 89
  Uwagi: I Kongres Onkologii Polskiej, Katowice, 11-14 września 2002
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/62
  Autorzy: Wojciech Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Zasady rozpoznawania i leczenia przerzutów nowotworowych do kości.
  Tytuł równoległy: Diagnosis and treatment of bone metasteses.
  Czasopismo: Standardy Med. Med. Rodzinna
  Szczegóły: 2002 : 3, 10, 544-553, 8 tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/62
  Autorzy: Beata Obrocka, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Jan Korniluk, Wojciech Z. Pawlak, Renata Duchnowska, Katarzyna Szarlej-Wcisło.
  Tytuł: Celowana terapia antyangiogenna raka nerki.
  Tytuł równoległy: Targeted terapy against angiogenesis in renal cell carcinoma.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 242-248, tab., bibliogr. 49 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  35/62
  Autorzy: Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Paweł Nurzyński, Justyna Barzał, Krzysztof Brzozowski, Paweł Twarkowski, Wojciech Z. Pawlak.
  Tytuł: Chemioterapia lokoregionalna pierwotnych i wtórnych nowotworów złośliwych wątroby - przegląd literatury.
  Tytuł równoległy: Locoregional chemotherapy in primary and secondary neoplasms of the liver - review of the literature.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 4, 234-241, 3 tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  36/62
  Autorzy: Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek, Przemysław Langiewicz, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Wojciech Z. Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Chemioterapia wysokodawkowa guzów zarodkowych - koniec czy początek drogi?
  Tytuł równoległy: High-dose chemotherapy of germ-cell tumors - is it the end of the road?
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 7, 434-450, il., 3 tab., bibliogr. 71 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak.
  Tytuł: Geny myb jako cel terapii przeciwnowotworowej.
  Tytuł równoległy: The myb genes as a target for anticancer therapy.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 4, 216-221, 2 tab., bibliogr. 55 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  38/62
  Autorzy: Gabriel Wcisło, Jan Korniluk, Katarzyna Szarlej-Wcisło, Wojciech Z. Pawlak, Paweł Nurzyński, Renata Duchnowska.
  Tytuł: Leczenie chorób nowotworowych czynnikiem martwicy nowotworów - alfa (TNF-alfa).
  Tytuł równoległy: The role of tumor necrosis factor (TNF-alpha) in therapy of malignant diseases.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 222-227, tab., bibliogr. 36 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  39/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, Gabriel Wcisło, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Jan Korniluk.
  Tytuł: Przerzut do kości jako źródło pierwszych objawów klinicznych.
  Tytuł równoległy: The metastasic bone disease as a first clinical symptom in cancer.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 4, 206-215, 5 tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  40/62
  Autorzy: Agnieszka Kozak, Wojciech Z. Pawlak, Katarzyna Ząbkowska, Justyna Pronobis, Joanna Sielużycka, Maria Górnasiowa.
  Tytuł: Testy genetyczne w ocenie ryzyka zachorowania na dziedzicznego raka piersi i jajnika.
  Tytuł równoległy: Genetic testing for hereditary breast and ovarian cancer susceptibility.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 4, 201-204, bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  41/62
  Autorzy: Krzysztof Leśniewski-Kmak, J. Wojtacki, Wojciech Z. Pawlak.
  Tytuł: Wpływ leczenia cytotoksycznego na tkankę kostną.
  Tytuł równoległy: The effect of cytotoxic treatment on bone tissue.
  Czasopismo: Współcz. Onkol.
  Szczegóły: 2002 : 6, 8, 490-496, bibliogr. 57 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  42/62
  Autorzy: Jan Korniluk, Gabriel Wcisło, Krzysztof Brzozowski, Paweł Nurzyński, Wojciech Z. Pawlak, Mirosław Osiecki, Paweł Twarkowski.
  Tytuł: Chemioterapia dotętnicza metodą bolus z zastosowaniem 5-FU przerzutów raka jelita grubego do wątroby. Badanie fazy II.
  Tytuł równoległy: Experience in hepatic arterial infusion (HAI) with 5FU due to liver metastases in patients (Pts) witgh colorectal cancer (CC).
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 250-258, bibliogr. 27 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/62
  Autorzy: Jolanta Szenajch, Agnieszka Kozak, Wojciech Z. Pawlak, Jacek Anusik, Jacek Doniec, Andrzej Micuła, Piotr Wiśniewski, Gabriel Wcisło.
  Tytuł: Ekspresja leptyny i jej receptora w wybranych ludzkich nowotworach - wyniki wstępne.
  Tytuł równoległy: Expression of leptin and its receptor in selected human cancers - preliminary results.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2002 : T. 6, nr 4, s. 228-233, bibliogr. 35 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Rozpoznawanie przerzutów nowotworowych do kości.
  Tytuł równoległy: Diagnostic of neoplastic metastases in bones.
  Czasopismo: Zwalczanie Nowotworów
  Szczegóły: 2002 : 1, 6, 260-266, 6 tab., bibliogr. 9 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/62
  Autorzy: J[acek] Usowski, I[reneusz] Kantor, D[ariusz] Jurkiewicz, W[ojciech] Pawlak.
  Tytuł: The influence of cisplatyna on the damages equallibrium system and hearing organ.
  Tytuł całości: W: Abstract Book of 6th EFAS Congres European Federation of Audiology Societes, 28-31 May 2003, Crete, Greece
  Adres wydawniczy: Crete, 2003
  Strony: s. 69
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/62
  Autorzy: A. Z. Dudek, Wojciech Z. Pawlak, M. N. Kristein.
  Tytuł: Molecular targets in the inhibition of angiogenesis.
  Czasopismo: Expert Opinion on Therapeutic Targets
  Szczegóły: 2003 : Vol. 7, nr 4, s. 527-541, il., bibliogr. 190 poz., sum.
  ISSN: 1472-8222
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  47/62
  Autorzy: Jacek Usowski, Ireneusz Kantor, Dariusz Jurkiewicz, Piotr Rapiejko, Wojciech Pawlak.
  Tytuł: The influence of cisplatin on the equilibrium system - a primary report.
  Czasopismo: Neurootol. Newsletter
  Szczegóły: 2003 : 7, 1, 84-85, bibliogr. 11 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/62
  Autorzy: W[ojciech] Z. Pawlak, R[enata] Duchnowska, A. Jagiełło-Gruszfeld, M. Sikorska, G[abriel] Wcisło, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Leczenie miejscowe przerzutów nowotworowych do skóry z zastosowaniem rekombinowanego czynnika wzrostu kolonii granulocytarno-makrofagowych (rHuGM-CSF).
  Czasopismo: Nowotwory
  Szczegóły: 2003 : 53, supl. 1, 57
  Uwagi: III Ogólnopolska Konferencja "Diagnostyka i leczenie raka piersi"
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/62
  Autorzy: T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, P[rzemysław] Langiewicz, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, P[iotr] Rzepecki, W[ojciech] Z. Pawlak, W. W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: High-dose chemotherapy autologus hematopoietic stem cell transplantation in the treatment of poor-prognosis germ cell tumors. Warsaw experience.
  Czasopismo: Proc. ASCO
  Szczegóły: 2003 : Vol. 22, s. 842, [Abst.] 3385.
  Uwagi: Meeting / Proceedings American Society of Clinical Oncology, Thirty-Ninth Annual Meeting, May 31 - June 3, 2003, Chciago, Illinois.
  ISSN: 1548-8748
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, M. Wawrocka-Pawlak.
  Tytuł: Mikromacierze w hematoonkologii - stan obecny i perspektywy.
  Tytuł całości: W: V Konferencja Naukowa Firmy SCHERING AG : "Postępy w leczeniu onkohematologicznym", 14-15 listopada 2003, Falenty k/Warszawy
  Adres wydawniczy: [Falenty, 2003]
  Strony: s. 45-46
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, M. Wawrocka-Pawlak.
  Tytuł: Patogeneza i leczenie hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej.
  Tytuł całości: W: V Konferencja Naukowa Firmy SCHERING AG : "Postępy w leczeniu onkohematologicznym", 14-15 listopada 2003, Falenty k/Warszawy
  Adres wydawniczy: [Falenty, 2003]
  Strony: s. 20-22
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/62
  Autorzy: Przemysław Langiewicz, Joanna Paprocka-Langiewicz, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Tomasz Sarosiek, Jakub Żołnierek, Wojciech Pawlak.
  Tytuł: Biochemioterapia przerzutowego czerniaka skóry - doświadczenia kliniczne i analiza perspektyw.
  Tytuł równoległy: Biochemotherapy of mestastic melanoma - clinical experience and perspective analysis.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 611-618, bibliogr. 42 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Przemysław Langiewicz
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  53/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, Marlena Wawrocka-Pawlak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Biologia molekularna czerniaka skóry.
  Tytuł równoległy: Molecular biology of cutaneous melanoma.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 8, s. 548-555, bibliogr. 21 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencytjny: Wojciech Z. Pawlak
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  54/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, M. Wawrocka-Pawlak.
  Tytuł: Hiperkalcemia w chorobie nowotworowej - patofizjologia, diagnostyka, leczenie.
  Tytuł równoległy: Hypercalcemia in malignant disease - pathophysiology, diagnosis and treatment.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 7, s. 482-496, bibliogr. 86 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, Maria Górnasiowa, R. Zaucha, J. Mądrzak, Justyna Barzał, Krzysztof Leśniewski-Kmak, Jan Korniluk, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Nowa klasyfikacja zaawansowania nowotworów złośliwych. Omówienie zmian wprowadzonych w szóstym wydaniu AJCC Cancer Staging Manual.
  Tytuł równoległy: New staging system for cancer. Review of changes published in the sixth edition of the AJCC Cancer Staging Manual.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 10, s. 795-807, bibliogr. 12 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: OPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/62
  Autorzy: Wojciech Z. Pawlak, M. Wawrocka-Pawlak.
  Tytuł: Rola kwasu zoledronowego w leczeniu nowotworów złośliwych.
  Tytuł równoległy: The role of zolendronic acid in the treatment of malignancies.
  Czasopismo: Współczesna Onkologia
  Szczegóły: 2003 : T. 7, nr 9, s. 714-727, bibliogr. 64 poz., sum.
  ISSN: 1428-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 2.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/62
  Autorzy: P[rzemysław] Langiewicz, J[oanna] Paprocka-Langiewicz, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek, P[iotr] Rzepecki, W[ojciech] Pawlak, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: CVD BIO biochemotherapy of metastatic melanoma - one center clinical experience.
  Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
  Szczegóły: 2004 : 23, 40th Annual Meeting, June 5-8, 2004, Ernest N. Morial Convention Center, New Orleans, LA, [br. s.]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/62
  Autorzy: G[abriel] B. Wcisło, J[an] Korniluk, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, P[aweł] Nurzyński, W[ojciech] Pawlak, M[irosław] Osiecki, K[rzysztof] Brzozowski, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic arterial infusion (HAIN) with 5FU due to liver metastases in patients (Pts) with colorectal cancer (CC) : a phase II study.
  Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
  Szczegóły: 2002 : 21, Part 2 of 2 : Program/Proceedings Thirty-Eighth Annual Meeting, May 18-21, 2002, Orlando,Fl, 139b
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/62
  Autorzy: J[an] Korniluk, G[abriel] Wcisło, P[aweł] Nurzyński, K[atarzyna] Szarlej-Wcisło, K[rzysztof] Brzozowski, W[ojciech] Pawlak, M[irosław] Osiecki, P[aweł] Twarkowski, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Hepatic artery injections (HAIN) with 5FU in adjuvant setting for Dukes C stage colorectal cancer : a pilot study.
  Czasopismo: Am. Soc. Clin. Oncol.
  Szczegóły: 2002 : 21, Part 1 of 2 : Program/Proceedings Thirty-Eighth Annual Meeting, May 18-21, 2002, Orlando,Fl, 143b
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/62
  Autorzy: J[akub] Żołnierek, P[aweł] Nurzyński, B[eata] Obrocka, S[ylwia] Oborska, J[an] Korniluk, W[ojciech] Pawlak, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, C[ezary] Szczylik, A[ndrzej] Małczyński, J[acek] Anusik, H[enryk] Zieliński.
  Tytuł: Chemioimmunoterapia przerzutowego raka nerki.
  Tytuł całości: W: XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego : Akredytowana przez European Board of Urology, Rudnik, 16-18 września 2004
  Adres wydawniczy: Rudnik, 2004
  Strony: s. 34
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/62
  Autorzy: P[aweł] Nurzyński, J[akub] Żołnierek, B[eata] Obrocka, S[ylwia] Oborska, J[an] Korniluk, W[ojciech] Pawlak, K[rzysztof] Leśniewski-Kmak, C[ezary] Szczylik, A[ndrzej] Małczyński, J[acek] Anusik, H[enryk] Zieliński.
  Tytuł: Nefrektomia z synchronicznymi przerzutami raka nerki do innych narządów. Czy warto? Opis przypadków.
  Tytuł całości: W: XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego : Akredytowana przez European Board of Urology, Rudnik, 16-18 września 2004
  Adres wydawniczy: Rudnik, 2004
  Strony: s. 36
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/62
  Autorzy: Cezary Szczylik, Wojciech Pawlak.
  Tytuł: Perspektywy terapii genowej w onkologii.
  Tytuł całości: W: Onkologia kliniczna. T. 1.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: pod redakcją Macieja Krzakowskiego
  Adres wydawniczy: Warszawa : BORGIS Wydaw. Medyczne, 2006
  Strony: s. 351-363, tab., bibliogr. 32 poz.
  Informacje o wydaniu: Wyd. 2 rozsz.
  ISBN: 83-85284-61-3
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 3.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM