WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: PIOTROWICZ RYSZARD
Liczba odnalezionych rekordów: 170Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Podwójny blok lewej odnogi pęczka Hisa.
Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
Szczegóły: 1978 : 60, 6, 503-509, ryc., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Waldemar Gawryszewski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Numeryczna metoda obliczania gradientu komorowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1979 : 22, 6, 623-626, ryc., tab., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/170
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Gradient komorowy w przerywanym bloku lewej odnogi pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 2, 153-159, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

4/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Bloki wielozwiązkowe.
Czasopismo: Wiad. Lek.
Szczegóły: 1980 : 33, 7, 539-545, ryc. 3, tab., bibliogr. 29 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

5/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Historia naturalna bloków wielowiązkowych. Rozprawa doktorska / Ryszard Piotrowicz ; Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej.
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: 119 k. , il., tab., , 30 cm , streszcz., bibliogr. 121 poz.
Uwagi: Promotor: doc.dr hab. Andrzej Dąbrowski. - 27.01.1981
Typ publikacji: PD
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

6/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Historia naturalna bloków wielowiązkowych. Część 2. Zagrożenia nagłym zgonem sercowym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 12, 1043-1048, tab., bibliogr. 19 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Historia naturalna bloków wielowiązkowych : Część I. Ryzyko całkowitego bloku przedsionkowo-komorowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 12, 1035-1042, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Nieprawidłowości elektrokardiograficzne towarzyszące blokom wielowiązkowym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 11-12, 769-776, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/170
Autorzy: Leszek Kubik, Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Przedwczesne pobudzanie komorowe w blokach odnogi.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1983 : 26, 11-12, 761-767, il., tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Blok zatokowo-przedsionkowy podczas elektrokardiograficznej próby wysiłkowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 11-12, 679-682, ryc.,bibliogr. 5 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

11/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Bloki wiązek. Diagnostyka elektrokardiograficzna.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 1-2, 51-59, ryc.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/170
Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Elektrokardiogram wysiłkowy a czynniki ryzyka choroby wieńcowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 245-250, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Kliniczne znaczenie bloku przedniej wiązki lewej odnogi pęczka Hisa.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 11-12, 663-666, ryc., bibliogr. 32 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Orzecznictwo wojskowo-lekarskie w zaburzeniach przewodzenia śródkomorowego.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 117-122, ryc., tab., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Wpływ sytuacji klinicznej na losy chorych z blokami wielozwiązkowymi.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1983 : 38, 3, 77-80, ryc., tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski.
Tytuł: Clinical significance of the pattern of incomplete left bundle branch block with bifascicular block.
Czasopismo: Cor Vasa
Szczegóły: 1985 : 27, 1, 47-53, il., tab., bibliogr., zsfg., res.
Uwagi: Toż w mutacji ros.
Typ publikacji: ZA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: EN
Polskie hasła przedmiotowe:

17/170
Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, B[ożena] Ostrowska.
Tytuł: Zaburzenia rytmu w późnej fazie szpitalnej świeżego zawału serca.
Tytuł całości: W: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 18-19 X 1985 : Streszcz. ref
Adres wydawniczy: Poznań, 1985
Strony: s. 19-29
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

18/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Ocena kliniczna proksymalnych i dystalnych bloków lewej odnogi pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 7, 449-454, il., tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Zmienność elektrokardiograficznych obrazów zespołu wczesnej repolaryzacji.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1985 : 28, 12, 759-766, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

20/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Rejestracja elektrokardiogramu metodą Holtera.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 7-8, 503-509, il., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

21/170
Autorzy: Wiktor Rozegnał, Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Zaburzenia rytmu serca u uczniów szkół lotniczych.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 740-745, tab., ryc., bibliogr. 5 poz., rez., sum.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski, Bożena Ostrowska.
Tytuł: Zaburzenia rytmu u chorych po zawale serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 774-781, tab., ryc., bibliogr. 27 poz., rez., sum.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

23/170
Autorzy: A[nna] Frank-Piskorska, Z[bigniew] Wąsek, R[yszard] Malinowski, R[yszard] Piotrowicz.
Tytuł: Salbutamol prolongatum - wpływ na wybrane wskaźniki czynnościowe oddychania i krążenia u chorych z astmą.
Tytuł całości: W: Sympozjum: Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków, 28-30 listopad 1985 rok: Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 85
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

24/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Znaczenie kliniczne patologicznego lewogramu u osób z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1986 : 29, 7, 425-431, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

25/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Nagły zgon sercowy w pierwotnej i wtórnej chorobie układu przewodzącego serca.
Tytuł całości: W: Xl Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin, 1986
Strony: s. 12-13
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

26/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Rytm dobowy przewodzenia zatokowo-przedsionkowego.
Tytuł całości: W: Xl Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 21-22 listopada 1986 : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Lublin, 1986
Strony: s. 33-34
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

27/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Bożena Ostrowska, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Przetrwałe uniesienie odcinka ST a zaburzenia rytmu po przebytym zawale serca.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1987 : 30, 10-11, 638-643, tab., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

28/170
Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Wiarygodność morfologicznej oceny odcinka ST w echokardiogramie rejestrowanym metodą Holtera przy pomocy aparatury Meddlog 2 typu direct recording.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1987 : 30, 9, 589-596, ryc., tab., bibliogr 4 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

29/170
Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
Tytuł: Zależność między częstotliwością rytmu serca a czasem przewodzenia zatokowo-przedsionkowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1987 : 30, 8, 489-494, ryc., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

30/170
Autorzy: Wanda Aleksandrow, Ryszard Piotrowicz, Piotr Borkowski, Wojciech Kwiatkowski, Ludwik Iwanowski.
Tytuł: Zespół variant angina : porównanie wyniku koronarografii z obrazem klinicznym i elektrokardiograficznym.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1987 : 30, 10-11, 617-625, ryc., tab., bibliogr. 16 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  31/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Postępy w dynamicznej elektrokardiografii holterowskiej.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 5-6, 320-323, bibliogr. 26 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Wiktor Rozegnał.
  Tytuł: Zmiany ukształtowania zespołu ST-T elektrokardiogramu u słuchaczy szkół lotniczych.
  Tytuł równoległy: Changes in the shape of the ST-T complex of electrocardiogram in cadets of air force schools.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1987 : 63, 1-2, 14-21, ryc., tab., bibliogr. 9 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/170
  Autorzy: M. Pałka, Ryszard Piotrowicz, A. Rogoziński.
  Tytuł: Próg mleczanowy a koszt fizjologiczny pracy.
  Czasopismo: Medycyna Pracy
  Szczegóły: 1987 : 38, 1, 26-33, il., tab., bibliogr. 21 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Elektrokardiografia ambulatoryjna - holtera / Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Adres wydawniczy: Zabrze : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznej Aparatury Medycznej, [1987]
  Strony: [2],III,[1],195 s. , il., err. , 24 cm , bibliogr.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Czas przewodzenia zatokowo-przedsionkowego w różnych sytuacjach aktywności życiowej człowieka.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1988 : 31, 4, 229-234, il., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Napadowy blok przedsionkowo-komorowy związany ze zwolnieniem rytmu serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1988 : 31, 1, 62-65, il., bibliogr. 2 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wartość holterowskiej metody oznaczania czasu przewodzenia zatokowo-przedsionkowego w diagnostyce choroby węzła zatokowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1988 : 31, 10, 643-648, il., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Piotr Kołodziej, Andrzej Krupienicz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Programowana stymulacja prawej komory u osób z komorowymi zaburzeniami rytmu serca.
  Tytuł równoległy: Programmed right ventricular pacing in patients with ventricular arrhythmias.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 563-571, ryc., tab., bibliogr. 8 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Sprawozdanie. III Międzynarodowe Sympozjum Monitorowania Holterowskiego (Wiedeń, 28-30.06.1988 r.).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 673-674
  Uwagi: 3 Międzynarodowe Sympozjum Monitorowania Holterowskiego, Wiedeń, 28-30.06.1988.
  Typ publikacji: SPR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/170
  Autorzy: Sylwester Czaplicki, Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Zaburzenia rytmu serca podczas 24-godzinnego monitorowania elektrokardiogramu osób z zespołem preescytacji.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 558-563, ryc., tab., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/170
  Autorzy: Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: [Dwudziestocztero] 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 27, s. 867-871, il., bibliogr. 38 poz.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Dobowe monitorowanie elektrokardiogramu chorych z napadową utratą przytomności.
  Tytuł całości: W: XLIV Posiedzenie Naukowe : Streszczenia referatów, Warszawa, 16-19.XI.1988 / Instytut Kardiologii
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Instytut Kardiologii
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1988
  Strony: s. P446
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Postępowanie diagnostyczne w napadowej utracie przytomności / Diagnostic management in sudden consciousness loss.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : 65, 1-2, 57-61, ryc., tab., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wpływ leków beta adrenolitycznych na występowanie bezbólowego niedokrwienia po zawale serca.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1989 : T. 65, nr 11-12, s. 676-682, il., tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wpływ leków blokujących receptory adrenergiczne beta na występowanie bezbólowego niedokrwienia po zawale serca.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Białystok, 28-30. 09. 1989: Streszcz. ref
  Adres wydawniczy: Białystok, 1989
  Strony: s. 73-74
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Ambulatory ST segment monitoring in healthy persons with early repolarization syndrome.
  Tytuł całości: W: 3rd International Conference on Non-invasive Cardiology, Tel-Aviv., 1990
  Adres wydawniczy: [Tel-Aviv, 1990]
  Strony: s. 36
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Nagły zgon sercowy w świetle badania holterowskiego.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1990 : 66, 11-12, 773-775, bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wpływ leków beta adrenolitycznych na wartość prognostyczną próby wysiłkowej.
  Tytuł całości: W: 49 Posiedzenie Naukowe PTK, Kraków, 4-5 września 1991: streszczenia zjazdowe
  Adres wydawniczy: Kraków, 1991
  Strony: p. 69
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Ambulatory ECG monitoring versus electrophysiological testing in the evaluation of syncope.
  Tytuł całości: W: 10th European Conference of the International Society of Noninvasive Cardiology, Rotterdam, 1992.- [Rotterdam, 1992]
  Strony: s. 55
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Diurnal variability of heart rate during ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Eur. J. Card. Pac. Electrophysiol.
  Szczegóły: 1992 : 2, 2 : Suppl. 1 A, 149
  Uwagi: 8th International Congress, Nicea Acropolis - French Riviera, June 17-20, 1992
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: [Piąty] 5th International Congress on Ambulatory Mnitoring (Saint Louis, USA, 13-15 maj 1992).
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1992 : 37, 8, 121-124
  Uwagi: 5 Międzynarodowy Kongres Monitoringu Ambulatoryjnego, Saint Louis (US), 13-15.05.1992.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz, L. Giec, J. Kuch, S. Pasyk, W. Piwowarska, H. Pracka, Z. Sadowski, M. Trusz-Gluza, J. Wodniecki.
  Tytuł: Wpływ leków beta adrenolitycznych na wartość prognostyczną obniżonego odcinka ST w elektrokardiogramie wysiłkowym.
  Tytuł równoległy: Effect of beta adrenergic blocking drugs on the prognostic value of ST-segment depression during exercise testing.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1992 : T. 36, nr 3, s. 131-135, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  53/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Zmienność dobowa częstotliwości rytmu serca podczas napadowego częstoskurczu komorowego.
  Tytuł równoległy: Diurnal variability of heart rate during ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1992 : 37, 11, 287-290, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wyniki nieinwazyjnych badań serca a możliwość wywołania trwałego częstoskurczu komorowego metodą programowej stymulacji komór.
  Tytuł całości: W: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Szczecin, 7-8 października 1993: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Szczecin, 1993]
  Strony: P53
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Utility of signal-averaged electrocardiogram in selecting elderly patients with unexplained syncope for programmed ventricular stimulation.
  Źródło ogółem lub miejsce: Cardiol. Elderly, 1993, 1()
  Strony: s. 311-317
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN

  56/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Role of signal-averaged electrocardiogram in selecting patients with unexplained syncope for programmed ventricular stimulation.
  Tytuł całości: W: EURO-PACE 93.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Edited by : A. E. Aubert, H. Ector, R. Stroobandt
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore, 1993
  Strony: s. 131-135, bibliogr. 6 poz.
  Konferencja: European Society of Cardiology; European Working Group on Cardiac Pacing Arrhythmias, Oostende, 1993.06.06.
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  57/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Leszek Kubik.
  Tytuł: Wpływ propranololu na występowanie bólów dławicowych podczas elektrokardiograficznej próby wysiłkowej.
  Tytuł całości: W: II Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Lublin, 14 maja 1993: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Lublin, 1993]
  Strony: 01
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Andrzej Krupienicz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Ventricular late potentials as predictor of inducible ventricular tachycardia in elderly patients with unexplained syncope.
  Tytuł całości: W: International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Sankt-Petersburg, 3-6 luty 1993
  Adres wydawniczy: [Sankt-Petersburg, 1993]
  Strony: s. 64
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: An analysis of time-relations of ventricular tachycardia rate.
  Czasopismo: J. Amb. Monitoring
  Szczegóły: 1993 : 6, 4, 263-268, 2 il., 2 tab., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  60/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Napadowa utrata przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Prawdopodobieństwo wywołania trwałego częstoskurczu komorowego w badaniu elektrofizjologicznym.
  Tytuł równoległy: Predicing of inducible sustained ventricular tachycardia in patients with unexplained syncope with noninvasive methods.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1993 : 39, 10, 273-278, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Napadowa utrata przytomności. Porównanie wynikow badania elektrofizjologicznego i monitorowania holterowskiego.
  Tytuł równoległy: Electrophysiological testing performed after holter monitoring considerably increases the accuracy of diagnosis of unexplained syncope.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1993 : 39, 7, 4-9, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Wiktor Rozegnał.
  Tytuł: Wartość rokownicza nietrwałego częstoskurczu komórkowego w aspekcie orzecznictwa wojskowo-lekarskiego.
  Tytuł równoległy: Diagnostic value of transient ventricular tachycardia in the aspect of military medical expertise.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1993 : 69, 11-12, 533-539, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Lengthening of QT interval before the appearance of ventricular tachycardia as a marker of sudden cardiac death.
  Czasopismo: New Frontiers of Arrhythmia
  Szczegóły: 1993 : 12, s. 579-582
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN

  64/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, L[eszek] Kubik, A[ndrzej] Krupienicz, P[iotr] Kołodziej, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Role of signal-averaged electrocardiogram in selecting patients with unexplained syncope for programmed ventricular stimulation.
  Czasopismo: PACE-Pacing and Clinical Electrophysiology
  Szczegóły: 1993 : Vol. 16, nr 5 Pt 2, s. 1206
  Konferencja: European Working Group on Cardiac Pacing, European Society of Cardiology, Ostend, 1993.06.06
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  65/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Cardiac death in patients with monomorphic versus polymorphic nonsustained ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Riv. Cardiochir. Cardiol.
  Szczegóły: 1993 : 10, suppl. 5, 333
  Uwagi: 6th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Corfu, 1993. Il Core.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  66/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Predictors of inducible sustained ventricular tachycardia in patients with unexplained syncope.
  Czasopismo: Riv. Cardiochir. Cardiol.
  Szczegóły: 1993 : 10, suppl. 5, 372
  Uwagi: 6th Annual Meeting of Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Corfu, 1993. Il Cuore
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  67/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wartość badania holterowskiego w rozpoznawaniu choroby tętnic wieńcowych: rozprawa habilitacyjna / Ryszard Piotrowicz; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. B. Szareckiego Centralny Szpital Kliniczny, Instytut Medycyny Wewnętrznej, Zakład Kardiometrii w Warszawie
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1993
  Strony: [2], 175, 6 [luź.] s. , tab. , bibliogr. 92 poz., streszcz., maszyn.
  Typ publikacji: HAB
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Late potentials as predictor of outcome of patients with syncope and nonsustained ventricular tachycardia.
  Tytuł całości: W: 12th European Conference of the Noninvasive Cardiology, Varese, 1994
  Strony: s. 99
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  69/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, A[ndrzej] Krupienicz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Morphology of nonsustained ventricular tachycardia as predictor of inducible and spontaneous sustained ventricular tachycardia.
  Tytuł całości: W: 4th International Congress on Cardiac Pacing and Electrophysiology (ICPEP 93), Antalya (Turkey), October 3-6, 1993 / ed. by Ali Oto
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore, 1994
  Strony: s. 29- 33, tab., bibliogr. 9 poz.
  ISBN: 88-323-1003-1
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  70/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Prognostic significance of Holter monitoring results in patients with syncope.
  Tytuł całości: W: 7th Annual Meeting of Mediterraneam Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Hammamet, 1994 : Abstract
  Adres wydawniczy: [Hammamet, 1994]
  Strony: s. 228
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, W Banasiuk, R. Baranowski, A. Filipecki, A. Pietrucha, P. Ponikowski, K. Szydło, W. Zaręba.
  Tytuł: [6 Międzynarodowy Kongres Monitorowania Ambulatoryjnego, 19-21.05.1994, Barcelona].
  Tytuł równoległy: 6-th International Congress of Ambulatory Monitoring, Barcelona 19-21 May 1994.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1994 : T. 41, nr 8, s. 149-160
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Kwiatkowski.
  Tytuł: Wartość badania holterowskiego w rozpoznawaniu choroby naczyń wieńcowych w świetle teorii Bayesa.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1994 : 41, supl. 1, 2
  Uwagi: 55 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 15-17.09.1994.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  73/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wartość prognostyczna badania holterowskiego u osób z napadową utratą przytomności.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1994 : 40, supl.1, 48
  Uwagi: 54 Konferencja Naukowa PTK, Toruń 13 maja 1994 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  74/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Kwiatkowski.
  Tytuł: Znaczenie uzupełnienia interpretacji zmian ST o analizę częstotliwości rytmu serca w diagnostyce choroby tętnic wieńcowych metodą holterowską.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1994 : 41, supl. 1, 3
  Uwagi: 55 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 15-17.09.1994.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Barbara Dąbrowska, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Elektrokardiografia holterowska / Andrzej Dąbrowski, Barbara Dąbrowska, Ryszard Piotrowicz.
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Medyczne : Oxford Polska, 1994
  Strony: 260 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 83-86437-02-2
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Comparison of two procedures for identification of high risk patients with unexplained syncope and ventricular arrhythmias.
  Tytuł całości: W: 11th Asian-Pacific Congress of Cardiology, Denpasar, 1995: abstracts
  Adres wydawniczy: [Denpasar, 1995]
  Strony: s. 212
  Uwagi: 11 Asian-Pacifi Congress of Cardiology, Denpasar, 1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Effect of autonomic nervous system activity on ventricular tachycardia rate.
  Tytuł całości: W: 11th Asian-Pacific Congress of Cardiology, Denpasar, 1995: abstracts
  Adres wydawniczy: [Denpasar, 1995]
  Strony: s. 212
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Dobowa zmienność rytmu serca u chorych z nietrwałym częstoskurczem komorowym.
  Tytuł równoległy: Diurnal variations of heart rate variability in patients with nonsustained ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1995 : T. 2, nr 3, s. 180-185, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  79/170
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Cwetsch, A[licja] Rączka, E[lżbieta] Kramarz, J[acek] Nowak.
  Tytuł: 24-h ECG monitoring in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 1995 : Vol. 16, nr 6, s. 848-851, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.682
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  80/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Zmienność rytmu serca / pod red. Ryszarda Piotrowicza
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Medyczne Via Medica, 1995
  Strony: 253 s. , il., tab. ; 24 cm
  ISBN: 83-901477-8-6
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Heart rate variability before the occurrence of ventricular tachycardia in patients with congestive heart failure.
  Czasopismo: J. Heart Failure
  Szczegóły: 1995, 2, 802
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, A[ndrzej] Krupienicz, L[eszek] Kubik, Ryszard Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Comparison of two procedure models in predicting of outcome in patients with unexplained syncope.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1995 : 43, supl. 1, 4
  Uwagi: 57 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 31.08- 1.09.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  83/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Napadowa utrata przytomności o niewyjaśnionej przyczynie. Analiza komputerowych zaburzeń rytmu wskazuje ryzyko nagłej śmierci.
  Tytuł równoległy: Prognostic significance of ventricular arrhythmias in patients with unexplained syncope.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 43, nr 11, s. 372-379, bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Pierwsza Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Holterowskiej PTK, Zakopane-Kościelisko 6-8.04.95.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1995 : 42, 5, 440-441
  Uwagi: - I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Holterowskiej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane- Kościelisko, 06-08.04.1995.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Sekwencyjna ocena komorowych zaburzeń rytmu serca u chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1995 : 43, supl. 1, 21
  Uwagi: 56 Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kielce, 19.05.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/170
  Autorzy: Andrzej Bochenek, Maria Popczyńska-Markowa, W. Zaręba, Ryszard Piotrowicz, W. Rydlewska-Sadowska, Piotr Hoffman, Grażyna Brzezińska-Rajszys, M. P. Dąbrowski, M. Demkow, Grażyna Świątecka, Maria Jakubowska-Najnigier.
  Tytuł: Sympozja Sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na 55 Kongresie PTK w Poznaniu (wrzesień 1994).
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1995 : 42, 1, 58-73
  Uwagi: 55 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań 09.1994.
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Wpływ układu autonomicznego na częstotliwość rytmu częstoskurczów komorowych.
  Tytuł równoległy: Effect of autonomic nervous system on ventricular tachycardia rate.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1995 : 43, 10, 289-293, ryc., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Zmienność rytmu serca przed wystąpieniem wolnych i szybkich częstoskurczów komorowych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1995 : 43, supl. 1, 19
  Uwagi: 56 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kielce, 19.05.1995.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  89/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz, Antoni Jędrusiak.
  Tytuł: Odległe losy chorych z omdlenieniami niewyjaśnionego pochodzenia. Wartość rokownicza monitorowania holterowskiego.
  Tytuł równoległy: Remote fates of patients with fainting attacts of unknown origin. Prognostic value of Holter monitoring.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 5-6, s. 266-274, il., tabl., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wartość rokownicza zmienności rytmu częstoskurczów komorowych.
  Tytuł równoległy: Prognostic significance of ventricular tachycardia rate variability.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1995 : T. 71, nr 11-12, s. 625-632, ryc., bibliogr. 10 poz., rez., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  91/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, A[ndrzej] Krupienicz, L[eszek] Kubik, Ryszard Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Prognostic significance of ventricular arrhythmias in patients with unexplained syncope.
  Czasopismo: PACE
  Szczegóły: 1995 : Vol. 18, nr 5, s. 1128
  Uwagi: 7th European Symposium in Cardiac Pacing : Euro-Pace 95, Istanbul, Turkey, 4-7.07.1995 r.
  ISSN: 0147-8389
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Metody oceny zmienności odstępów R-R rytmu serca w badaniu holterowskim.
  Tytuł całości: W: Zmienność rytmu serca / pod red. Ryszarda Piotrowicza
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. Medyczne Via Medica, 1995
  Strony: s. 38-61
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Ventricular rate variability and mortality after myocardial infarction.
  Tytuł całości: W: 14th European Conference of the International Society of Non-Invasive Cardiology, Cambridge, 18-21 September, 1996 : Programme and Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: [Cambridge, 1996]
  Strony: s.[b.s.], Abst. [P14]
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: New approach to selection of high-risk patients with ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1996 : Vol. 1, nr 2, s. [b.s.], P-2-17
  Uwagi: 7th International Congress on Ambulatory Monitoring, Maihama, Chiba [Japan] 8-10.05.1996, abstracts.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Prognostic significance of sinoatrial conduction time prolongation determined by Holter ECG monitoring.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1996 : Vol. 1, nr 2, s. 257, Poster
  Uwagi: 7th International Congress on Ambulatory Monitoring, Maihama, Chiba [Japan] 8-10.05.1996, abstracts.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Relationship between ventricular rate variability in nonsustained ventricular tachycardia and subsequent cardiac events.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1996 : Vol. 1, nr 1, s. 27-32, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:


  97/170
  Autorzy: R[obert] Wierzbowski, Ryszard Piotrowicz, R[yszard] Roszczyk.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna zmienności rytmu serca w ocenie niedokrwienia u osób z chorobą wieńcową (doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 83
  Konferencja: , Zakopane-Kościelisko, 1996.03.28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wpływ zmienności rytmu komorowego na czas trwania częstoskurczów komorowych.
  Tytuł równoległy: Effect of ventricular rate variability on duration of ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 4, s. 321-328, bibliogr. 13 poz., sum.
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  99/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Ventricular tachycardia rate variability as a new predictor of sudden death in patients with remote myocardial infarction.
  Czasopismo: Journal of Cardiovascular Risk
  Szczegóły: 1996 : Vol. 3, nr 5, s. 417-421, bibliogr. 17 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Dąbrowski
  ISSN: 1350-6277
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:


  100/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Krupienicz, Leszek Kubik, Piotr Kołodziej, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz, Wojciech Marciniak.
  Tytuł: Chorzy z arytmią komorową i omdleniami. Znaczenie prognostyczne stymulacji komór. Porównanie dwóch modeli postępowania.
  Tytuł równoległy: Programmed ventricular stimulation as a prognostic test in patients with syncope and complex ventricular arrhythmias. Comparison of two strategies used for identification of high-risk patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 44, 5, 390-395, ryc., tab. bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Wartość rokownicza holterowskich pomiarów czasu przewodzenia zatokowo-przedsionkowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 44, supl. 3, P. 39
  Uwagi: 58 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polanica Zdrój, 17 maja 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Zmienność częstotliwości rytmu nietrwałych częstoskurczów komorowych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 44, supl. 3, P38
  Uwagi: 58 Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polanica Zdrój, 17 maja 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Zmienność rytmu komorowego jako nowy wskaźnik zagrożenia nagłym zgonem po zawale serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1996 : 45, supl. 1, P034
  Uwagi: 59 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa, 5-7 września 1996.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Wartość badania holterowskiego w przewidywaniu zagrożenia nagłym zgonem sercowym.
  Tytuł całości: W: Nagła śmierć sercowa : etiologia - diagnostyka - leczenie / pod red. Grażyny Świąteckiej i Andrzeja Lubińskiego.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 1996
  Strony: s. 61-82, bibliogr. 83 poz.
  Konferencja: , Gdańsk, 1994.11.18
  ISBN: 83-86899-04-2
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, A[ndrzej] Krupienicz, L[eszek] Kubik, Ryszard Piotrowicz, P[iotr] Kołodziej, W[ojciech] Marciniak.
  Tytuł: Utility of programmed ventricular stimulation in predicting cardiac events in patients with unexplained syncope and complex ventricular arrythmias.
  Czasopismo: New Trends Arrhythm.
  Szczegóły: 1995 : 11, 1-4, 123-124, il., tab., bibliogr.
  Uwagi: 12 International Congress "The New Frontiers of Arrhythmias", Marilleva (Italy), 27.01-03.02.1996.
  ISSN: 0393-5302
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Low variability of cycle lengths in nonsustained ventricular tachycardia as an independent predictor of mortality after myocardial infarction.
  Czasopismo: American Journal of Cardiology
  Szczegóły: 1997 : Vol. 80, nr 10, s. 1347-1350, bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Letter ; Autor korespondencyjny: Andrzej Dąbrowski
  ISSN: 0002-9149
  Typ publikacji: ZLT
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.402
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:


  107/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Prognostic significance of prolonged sinoatrial conduction time in patients with unexplained syncope.
  Czasopismo: Cardio Stimolazione
  Szczegóły: 1996 : 14, 3, 205
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Variability of nonsustained ventricular tachycardia cycle lengths and sudden cardiac death after myocardial infarction.
  Czasopismo: Cardio Stimolazione
  Szczegóły: 1996 : 14, 3, 210, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/170
  Autorzy: E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Normy badania holterowskiego. Obniżenie odcinka ST.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 228
  Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/170
  Autorzy: E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Normy badania holterowskiego. Zaburzenia rytmu serca.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 228
  Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
  ISSN: 232-941X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Odległe losy chorych z przerwą rytmu zatokowego w czasie badania holterowskiego.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1997 : T. 4, nr 1, s. 71
  Konferencja: , Zakopane- Kościelisko, 1997.04.03
  ISSN: 1232-941X
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  112/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: The value of ambulatory monitoring in the recognition of coronary artery disease with respect to Bayes theory.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 1997 : 18, Abstr. Suppl., 640 (P3678)
  Uwagi: XIXth Congress of the European Society of Cardiology, 32nd Annual General Meeting of the Association of European Paediatric Cardiologists (AEPC), August 24-28, 1997, Stockholm, Sweden
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  113/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Variability in cycle length of ventricular tachycardia as an independent predictor of postinfarcion mortality.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 1997 : 18, Suppl., 665, (P3784), tab.
  Uwagi: XIXth Congress of the European Society of Cardiology, 32nd Annual General Meeting of the Association of European Paediatric Cardiologists (AEPC), August 24-28, 1997, Stockholm, Sweden.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Krupienicz.
  Tytuł: New predictor of inducible ventricular tachycardia in patients with unexplained syncope.
  Tytuł całości: W: EUROPACE' 97. The Official Meeting of the Working Groups on Cardiac Pacing and Arrhythmias of the European Society of Cardiology
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Panos E. Vardas
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore, 1997
  Strony: s. 313-316, bibliogr. 7 poz., sum.
  Konferencja: European Soc Cardiol, Working Grp Cardiac Pacing; European Soc Cardiol, Athens, 1997.06.08
  Uwagi: Proceedings Paper
  ISBN: 88-923-0608-5
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • Web of Science


  115/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Prognostic significance of sinoatrial pauses detected on ambulatory monitoring.
  Tytuł całości: W: EUROPACE' 97. The Official Meeting of the Working Groups on Cardiac Pacing and Arrhythmias of the European Society of Cardiology
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Ed. by Panos E. Vardas
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore, 1997
  Strony: s. 73-77, bibliogr. 8 poz., sum.
  Konferencja: European Soc Cardiol, Working Grp Cardiac Pacing; European Soc Cardiol, Athens, 1997.06.08
  ISBN: 88-923-0608-5
  Typ publikacji: PPR
  Typ publikacji: PCP
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  116/170
  Autorzy: P. Kułakowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Komentarz [do pracy : P. Ponikowski i wsp. : Czy obniżona zmienność rytmu serca u chorych z niewydolnością krążenia wskazuje na zagrożenie częstoskurczem komorowym.- Kard. Pol., 1997, T. 47, nr 7, s. 9-17]
  Tytuł równoległy: Coment on : [P. Ponikowski et. al. : Depressed heart rate variability (HRV) in patients with advanced chronic heart failure and episodes of ventricular tachycardia].
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, nr 7, s. 9-17, bibliogr. 24 poz. + 4 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  117/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Obniżona zmienność rytmu częstoskurczu komorowego jest niezależnym wskaźnikiem złego rokowania po zawale serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 46, supl. 2, s. II-7
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdynia, 1997.05.16
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Omdlenia niewyjaśnionego pochodzenia. Wartość rokownicza czasu przewodzenia zatokowo - przedsionkowego obliczonego metodą holterowską.
  Tytuł równoległy: Prognostic significance of sinoatrial conduction time estimated using Holter ECG monitoring in patients with unexplained syncope.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 46, nr 2, s. 102-107, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  119/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Trzecia Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej PTK, Zakopane-Kościelisko 3.04.97-5.04.97.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 46, nr 6, s. 569-570
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  120/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: Wartość badania holterowskiego w diagnostyce choroby wieńcowej w przypadku zmian w jednym naczyniu.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, [Abstr. P344]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: New predictor of inducible ventricular tachycardia in patients with unexplained syncope.
  Czasopismo: PACE
  Szczegóły: 1997 : 20, 5, Part 2, 1528, tab.
  Uwagi: EUROPACE'97 : VIIIth Congress of the Working Groups on Cardiac Pacing and Cardiac Arrhytmias of the European Society of Cardiology, June 8-11, 1997, Athens, Greece.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  122/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Prognostic significance of sinoatrial pauses detected on ambulatory ECG monitoring.
  Czasopismo: PACE
  Szczegóły: 1997 : 20, 5, Part 2, 1483, tab.
  Uwagi: EUROPACE '97. VIIIth Congress of the Working Groups on Cardiac Pacing and Cardiac Arrhytmias of the European Society of Cardiology, June 8-11, 1997, Athens (Greece).
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/170
  Autorzy: E[lżbieta] Kramarz, A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Arrhythmias detected on Holter ECG monitoring in apparently healthy subjects.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 3 Part 2, s. S35, tab.
  Uwagi: Abstracts of the 8th International Congress on Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ulm (Germany), May 22-23, 1998.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  124/170
  Autorzy: R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: The diagnostic value of ambulatory ECG monitoring for coronary artery disease detection in females : application of Bayes theorem.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 3 Part 2, s. S3
  Uwagi: Abstracts of the 8th International Congress on Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ulm (Germany), May 22-23, 1998.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  125/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Kwiatkowski.
  Tytuł: The diagnostic value of ST segment analysis in ambulatory ECG monitoring evaluated using Bayes' theorem in patients screened for coronary artery disease.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 2, s. 131-138, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  DOI:

  126/170
  Autorzy: R[yszard] Piotrowicz, R[obert] Wierzbowski, R[yszard] Roszczyk.
  Tytuł: Heart rate variability parameters in ischemic and nonischemic heart rate acceleration recorded during mild physical effort.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 3 Part 2, s. S43, tab.
  Uwagi: Abstracts of the 8th International Congress on Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ulm (Germany), May 22-23, 1998
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Index of extremes in diurnal heart rate as a new predictor of sick sinus syndrome.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 3 Part 2, s. S34, tab.
  Uwagi: Abstracts of the 8th International Congress on Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ulm (Germany), May 22-23, 1998.
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  128/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Niska amplituda dobowej częstotliwości rytmu serca jako wskaźnik choroby węzła zatokowego.
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1998 : 5, supl. 1, 56
  Uwagi: 4 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane-Kościelisko, 2-4.04.1998.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  129/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Rafał Baranowski, Andrzej Dąbrowski, Mirosław Dłużniewski, Artur Filipecki, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Król, Piotr Kułakowski, Wanda Popławska.
  Standardy postępowania dotyczące wybranych zagadnień elektrokardiologii nieinwazyjnej / Oprac. zespół Ryszard Piotrowicz et al.
  Tytuł: Badanie holterowskie - analizy podstawowe.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1 supl. 2, s. 15-28, bibliogr. [38] poz.
  Uwagi: [poprzednio: Elektrofizjol. Stymul. Serca ; ISSN1232-941X]
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  130/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Rafał Baranowski, Andrzej Dąbrowski, Mirosław Dłużniewski, Artur Filipecki, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Król, Piotr Kułakowski, Wanda Popławska.
  Standardy postępowania dotyczące wybranych zagadnień elektrokardiologii nieinwazyjnej / Oprac. zespół Ryszard Piotrowicz et al.
  Tytuł: Badanie holterowskie - analizy uzupełniające.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1 supl. 2, s. 29-42, bibliogr. [30] poz.
  Uwagi: [poprzednio: Elektrofizjol. Stymul. Serca ; ISSN1232-941X]
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  131/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Rafał Baranowski, Andrzej Dąbrowski, Mirosław Dłużniewski, Artur Filipecki, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Król, Piotr Kułakowski, Wanda Popławska.
  Standardy postępowania dotyczące wybranych zagadnień elektrokardiologii nieinwazyjnej / Oprac. zespół Ryszard Piotrowicz et al.
  Tytuł: Badanie holterowskie: technika, schemat analizy, dokumentacja.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1 supl. 2, s. 1-14, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: [poprzednio: Elektrofizjol. Stymul. Serca ; ISSN1232-941X]
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  132/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Rafał Baranowski, Andrzej Dąbrowski, Mirosław Dłużniewski, Artur Filipecki, Maria Trusz-Gluza, Włodzimierz Kargul, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Król, Piotr Kułakowski, Wanda Popławska.
  Standardy postępowania dotyczące wybranych zagadnień elektrokardiologii nieinwazyjnej / Oprac. zespół Ryszard Piotrowicz et al.
  Tytuł: Wybrane metody elektrokardiologii nieinwazyjnej.
  Czasopismo: Folia Cardiologica
  Szczegóły: 1998 : T. 5, nr 1 supl. 2, s. 43-49, bibliogr. 27 poz.
  Uwagi: [poprzednio: Elektrofizjol. Stymul. Serca ; ISSN1232-941X]
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  133/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Dispersion of QT interval in ectopic ventricular beats. A new approach to assesment of ventricular inhomogeneity.
  Czasopismo: G. Ital. Cardiol.
  Szczegóły: 1998 : 28, Suppl. 1, 408-411, 2 fig., 2 tab., bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Proceedings the "New Frontiers" of Arrhythias 1998. 13th International Congress, Marilleva - Val di Sole - Trento - Italy, January 24-31, 1998.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index


  134/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: QT interval dispersion in ventricular premature beats and mortality after myocardial infarction.
  Czasopismo: JACC
  Szczegóły: 1998, Suppl., 29C
  Uwagi: World Congress of Cardiology, Rio de Janeiro, 1998
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  135/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Variability in cycle lenght of nonsustained ventricular tachycardia as an independent predictor of malignant ventricular arrhythmias in postinfarction patients.
  Czasopismo: JACC
  Szczegóły: 1998, Suppl., 11C
  Uwagi: 13 World Congress of Cardiology, Rio de Janeiro, 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  136/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Dispersion of QT interval in premature ventricular beats as a marker of susceptibility to arrhythmic events.
  Czasopismo: Journal of Cardiovascular Risk
  Szczegóły: 1998 : Vol. 5, nr 2, s. 97-101, bibliogr. 18 poz., sum.
  ISSN: 1350-6277
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index
 • Web of Science

  DOI:


  137/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Dyspersja odstępu QT przedwczesnych pobudzeń komorowych u chorych po zawale serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-223
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  138/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Koment. [do pracy : Beata Średniawa, Stanisław Pasyk, Agata Musialik-Łydka, Teresa Zielińska, Zbigniew Kalarus, Mariusz Gąsior, Mirosława Heredyńska-Wąs, Jarosław Wasilewski Zawał serca. Wpływ reperfuzji na zmienność rytmu zatokowego.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, nr 10, s. 285-294, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  139/170
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, W[ojciech] Marciniak, R[yszard] Piotrowicz, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Wnuk, W. Witczak, T. Żechowicz, H. Tuszyński.
  Tytuł: Leczenie beta-blokerami objawowej kardiomiopatii rozstrzeniowej - roczna obserwacja.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-51
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  140/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Zmienność rytmu częstoskurczów komorowych w przewlekłej niewydolności serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 48, supl. 1, s. I-4
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Bydgoszcz, 1998.05.09
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  141/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Niska amplituda dobowej częstotliwości rytmu jako wskaźnik wystąpienia choroby węzła zatokowego.
  Tytuł równoległy: Low amplitude of diurnal heart rate as a predictor of sick sinus syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 11-12, s. 633-640, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  142/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Variability in cycle lenght of nonsustained ventricular tachycardia as an independent predictor of malignant ventricular arrhythmias in postinfarction patients.
  Tytuł całości: W: XIII World Congress of Cardiology, Rio de Janeiro, Brazil, April 26-30, 1998
  Adres wydawniczy: Bologna : Monduzzi Editore S.p.A, 1998
  Strony: s. 231-235, 3 il., 2 tab., bibliogr. 6 poz.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  143/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Dispersion of QT interval in ventricular premarure [premature] beats and mortality after myocardial infarction.
  Tytuł całości: W: 12th Asian Pacific Congress of Cardiology & 7th Asian Congress of Paediatric Cardiology, Lahore (Pakistan), October 17-20 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Lahore, 1999]
  Strony: s. 3
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  144/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Dispersion of QT interval following ventricular premature beats and mortality after myocardial infarction.
  Czasopismo: Cardiology
  Szczegóły: 1999 : Vol. 91, nr 2, s. 75-80, bibliogr. 22 poz., sum.
  ISSN: 0008-6312
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.739
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:


  145/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Test pochyleniowy: zagadnienia metodyczne i znaczenie kliniczne : referaty / pod red. Piotra Kułakowskiego i Ryszarda Piotrowicza.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : 6, 1, 1-49
  Uwagi: IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 2-4.04.1998 r.
  Typ publikacji: RED
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  146/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, E[lżbieta] Kramarz, R[yszard] Piotrowicz.
  Tytuł: Wartość rokownicza dyspersji odstępu QT przedwczesnych pobudzeń komorowych.
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : 6, 1, 96
  Uwagi: I Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko, 25-27 marca 1999 roku.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  147/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Elektrokardiografia kliniczna / Antoni Bayes de Luna
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Tł. z jęz. ang. Ewa Orłowska-Baranowska, Rafał Baranowski ; red. nauk wyd. pol. Ryszard Piotrowicz; przedm. do wyd. pol. Ryszard Piotrowicz.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 1999
  Strony: XII, 387 s. , il. , 26 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 83-7258-004-9
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  148/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Prognostic value of QT dispersion with respect to Bayes theory of probability.
  Czasopismo: Giornale Italiano Di Cardiologia
  Szczegóły: 1999 : Vol. 29, Suppl. 5, s. 269-271, bibliogr. 9 poz., sum.
  Uwagi: Proceedings of the "New Frontiers" of Arrhythmias, January 29-February 5, 2000.
  ISSN: 1972-6481
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  149/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Assessment of QT dispersion in ventricular extrasystoles and in sinus beats for prediction of postinfarction mortality.
  Czasopismo: Int. J. Clin. Nutrition
  Szczegóły: 1999 : 1, 102
  Uwagi: 7th World Congress on Clinical Nutrition : International Congress on Atherosclerosis, Hypertension and Coronary Artery Disease, New Delhi Oct. 14-16, 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  150/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Dispersion of QT interval following ventricular premature beats and sudden cardiac death after myocardial infarction.
  Tytuł całości: W: International Congress "Fighting Sudden Cardiac Death, A Worldwide Challenge", Paryż, 1999 : Abstract Book
  Adres wydawniczy: [Paryż, 1999]
  Strony: s. 33
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  151/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz, Elżbieta Kramarz.
  Tytuł: Prognostic significance of incraesed QT dispersion in ventricular extrasystoles and in sinus beats after myocardial infarction.
  Czasopismo: J. Am. Coll. Cardiol.
  Szczegóły: 1999 : 33, Suppl., A151
  Uwagi: 48 Annual Scientific Session, New Orleans, 1999.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  152/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: [Pierwsza] I Międzynarodowa Konferencja International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologiczego, Zakopane-Kościelisko 25-27 marca 1999.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1999 : 50, 5, 469-470
  Typ publikacji: SPR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  153/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, B. Dąbrowska, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Sutocnoje monitorirovanije EKG.
  Adres wydawniczy: Moskva : Medpraktika, 1998
  Strony: 208 s. , ryc., tab., bibliogr. 91 poz.
  ISBN: 5-901-11-02-3
  Typ publikacji: ZM
  Język publikacji: RU
  Polskie hasła przedmiotowe:

  154/170
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Śnigurowicz, R[yszard] Piotrowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, W[ojciech] Marciniak, R[yszard] Czarnecki.
  Tytuł: Beta-blokery w leczeniu objawowej kardiomiopatii rozstrzeniowej - 5 letnie doświadczenia.
  Tytuł całości: W: Od farmakologii do farmakoterapii : spotkania teorii z praktyką / pod red. Grzegorza Opolskiego, Ewy Widy-Tyszkiewicz
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Radius s.c., 1999
  Strony: s. 36
  Uwagi: [Sympozjum "Warszawski dzień farmakologii i farmakoterapii 1999", Warszawa, 8.06.1999 r.]
  ISBN: 83-912058-0-0
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  155/170
  Autorzy: R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Dąbrowski, W[ojciech] Kwiatkowski.
  Tytuł: Evaluation of heart rate increases effectiveness of ECG ambulatory monitoring in coronary artery disease diagnosis. Analysis with respect to Bayes' theory.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 2000 : Vol. 5, nr 4 Part 2, s. S19
  Konferencja: Working Groups on Cardiac Pacing and Arrythmias, European Society of Cardiology, Istanbul, 2000.09.23
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  156/170
  Autorzy: Andrzej Dąbrowski, Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz, Leszek Kubik.
  Tytuł: Predictive power in increased QT dispersion in ventricular extrasystoles and in sinus beats for risk stratification after myocardial infarction.
  Czasopismo: Circulation
  Szczegóły: 2000 : Vol. 101, nr 4, s. 1693-1697, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Andrzej Dąbrowski
  ISSN: 0009-7322
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 10.893
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:


  157/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Ambulatoryjna rejestracja EKG metodą Holtera w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca u kobiet.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2000 : T. 52, Supl. 3, s. III-25-III-27, bibliogr. 7 poz.
  Uwagi: Choroby układu sercowo-naczyniowego u kobiet / red. Jadwiga Kłoś, Michał Tendera
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  158/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: QT interval measured in ventricular premature beats as a marker of mortality after myocardial infarction.
  Czasopismo: PACE
  Szczegóły: 2001 : 24, 9 Part 2, S26
  Uwagi: 7th Asian-Pacific Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology (APSPE), October 13-16, 2001, Beijing, China.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  159/170
  Autorzy: A[ndrzej] Dąbrowski, R[yszard] Piotrowicz, E[lżbieta] Kramarz.
  Tytuł: Clinical significance of QT dispersion depends on the methodology of QT interval measurement.
  Czasopismo: Giornale Italiano di Aritmologia e Cardiostimolazione
  Szczegóły: 2002 : Vol. 5, nr 1 Suppl. 1, s. 74-77, bibliogr. 11 poz.
  Konferencja: , Marilleva-Val di Sole-Trento, 2002.04.06
  ISSN: 1971-730X
  Typ publikacji: ZAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  160/170
  Autorzy: Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Elektrokardiografia holterowska / Barbara Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski, Ryszard Piotrowicz.
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Via Medica, 2004
  Strony: [6], 230 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  ISBN: 83-89493-83-7
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 18.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  161/170
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Ewa Piotrowicz, Paweł Krzesiński, Jarosław Kowal, Monika Grzęda, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: The effects of cardiac rehabilitation on haemodynamic parameters measured by impedance cardiography in patients with heart failure.
  Tytuł równoległy: Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na określone metodą kardiografii impedancyjnej parametry hemodynamiczne u osób z niewydolnością serca.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2011 : T. 69, nr 4, s. 309-317, bibliogr. 34 poz., streszcz.
  Uwagi: Epub 2011 April 26 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 0.515
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  Adres url:

  162/170
  Autorzy: Grzegorz Gielerak, Paweł Krzesiński, Ewa Piotrowicz, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: The usefulness of impedance cardiography for predicting beneficial effects of cardiac rehabilitation in patients with heart failure.
  Czasopismo: BioMed Research International
  Szczegóły: 2013 : Vol. 2013, Article ID 595369, s. 1-8, bibliogr. 45 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2013 Aug 26 ; Autor korespondencyjny: Grzegorz Gielerak
  ISSN: 2314-6133
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.706
  Punktacja Min. Nauki: 30.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  163/170
  Autorzy: Mirosław Dłużniewski, Zbigniew Kalarus, Witold Pikto-Pietkiewicz, Ryszard Piotrowicz, Beata Średniawa.
  Tytuł: Sport wyczynowy i rekreacyjny : problemy kardiologa i internisty.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Pod red.: Mirosława Dłużniewskiego, Zbigniewa Kalarusa, Witolda Pikto-Pietkiewicza, Ryszarda Piotrowicza, Beaty Średniawy.
  Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2014
  Strony: 378 s. , il., tab. , 30 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: [pozycja nie należy do bibliografii]
  ISBN: 978-83-7563-187-6
  Typ publikacji: RED
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  164/170
  Autorzy: Elżbieta Kramarz, Ryszard Piotrowicz, Krystian Krzyżanowski, Paulina Kramarz.
  Tytuł: Comparison of sinoatrial conduction time measured by Holter method and premature stimulation method.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 2015 : Vol. 20, nr 3, s. 258-262, bibliogr. 12 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2014 Dec 29 ; Autor korespondencyjny: Ryszard Piotrowicz
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.569
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  165/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Paweł Balsam, Marcin Grabowski, Maciej Kempa, Łukasz Kołtowski, Paweł Krzesiński, Ewa Lewicka, Ewa Piotrowicz, Jakub Podolec, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Telemedycyna - zmiany w procesie świadczenia usług kardiologicznych. Możliwości i realia.
  Tytuł równoległy: Telemedicine - changes in a way of delivering medical services.
  Czasopismo: Nauka
  Szczegóły: 2016, nr 4, s. 53-69, bibliogr. 37 poz., sum.
  ISSN: 1231-8515
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 10.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  166/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Paweł Krzesiński, Paweł Balsam, Maciej Kempa, Renata Główczyńska, Marcin Grabowski, Łukasz Kołtowski, Ewa Lewicka, Michał Peller, Ewa Piotrowicz, Jakub Podolec, Adam Stańczyk, Justyna Zajdler, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Rozwiązania telemedyczne w kardiologii - opinia ekspertów Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk
  Tytuł równoległy: Cardiology telemedicine solutions - opinion of the experts of the Committee of Informatics and Telemedicine of Polish Society of Cardiology, Section of Non-invasive Electrocardiology and Telemedicine of Polish Society of Cardiology and Clinical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2018 : T. 76, nr 3, s. 698-707, sum.
  Uwagi: Epub 2018 Feb 14 ; Autor korespondencyjny: Paweł Balsam
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.674
  Punktacja Min. Nauki: 15.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  167/170
  Autorzy: Ewa Piotrowicz, Ryszard Piotrowicz, Grzegorz Opolski, Wojciech Zaręba, Maciej Banach.
  Tytuł: Telekardiologia w niewydolności serca.
  Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Redakcja naukowa: Ewa Piotrowicz, Ryszard Piotrowicz, Grzegorz Opolski, Wojciech Zaręba, Maciej Banach
  Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
  Strony: 160 s. , il., tab. , 24 cm , bibliogr. przy rozdz.
  Uwagi: [pozycja nie należy do bibliografii]
  ISBN: 978-83-200-6055-3
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  168/170
  Autorzy: K. Sadowski, Ryszard Piotrowicz, Mariusz Klopotowski, Jadwiga Wolszakiewicz, Adrian Lech, A. Witkowski, E. Smolis-Bak, I. Kowalik, Anna Mierzyńska, D. Piotrowska, Piotr Dobrowolski, M. Dabrowski, E. Sadowy, E. Piotrowicz.
  Tytuł: Hybrid telerehabilitation in patients with hypertrophic cardiomyopathy without left ventricular outflow tract obstruction and preserved left ventricular ejection fraction-the randomised clinical trial.
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 2021 : Vol. 42, Suppl. 1, s. 3106
  Konferencja: European Society of Cardiology, Virtual, 2021.08.27
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  DOI:

  169/170
  Autorzy: Ryszard Piotrowicz, Paweł Krzesiński, Paweł Balsam, Ewa Piotrowicz, Maciej Kempa, Ewa Lewicka, Renata Główczyńska, Marcin Grabowski, Łukasz Kołtowski, Michał Peller, Bartosz Szafran, Justyna Zajdel-Całkowska, Jan Pachocki, Jakub Podolec, Adam Stańczyk, Grzegorz Opolski.
  Tytuł: Telemedicine solutions in cardiology: a joint expert opinion by the Information Technology and Telemedicine Committee of the Polish Cardiac Society, the Section of Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine of the Polish Cardiac Society, and the Clinical Research Committee of the Polish Academy of Sciences (short version, 2021).
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2021 : Vol. 79, nr 2, s. 227-241, bibliogr. 100 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Feb 24 ; Autor korespondencyjny: Paweł Krzesiński
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.108
  Punktacja Min. Nauki: 100.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  170/170
  Autorzy: Anna Mierzyńska, Andrzej Kokoszka, Grażyna Jerzak-Wodzyńska, Małgorzata Sobieszczańska-Małe, Tomasz Zieliński, Ryszard Piotrowicz.
  Tytuł: Involvement in health behavior after heart transplantation: the role of personal resources and health status. single-center observational study.
  Czasopismo: Frontiers in Psychology
  Szczegóły: 2022 : Vol. 12, Art. nr 710870, s. 1-10, bibliogr. [47] poz., sum.
  Uwagi: Epub 2021 Dec 23 ; Autor korespondencyjny: Anna Mierzyńska
  ISSN: 1664-1078
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.988
  Punktacja Min. Nauki: 70.000
  Praca afiliowana przez WIM
  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM