WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: RĄCZKA ALICJA
Liczba odnalezionych rekordów: 127Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/127
Autorzy: Kazimierz Sułek, Jerzy Adamus, Alicja Rączka.
Tytuł: Ocena wartości diagnostycznej heparynowo-trombinowego czasu krzepnięcia w zawale serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 7-8, 382-387, ryc., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/127
Autorzy: Kazimierz Sułek, Jerzy Adamus, Alicja Rączka.
Tytuł: Zachowanie się poziomu antytrombin w różnych okresach choroby wieńcowej.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1979 : 55, 7-8, 388-392, tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/127
Autorzy: E[dward] Stanowski, J[an] Lisicki, W[ojciech] Witkowski, J[anina] Iwańska, A[licja] Rączka.
Tytuł: Zachowanie się układu krzepnięcia krwi u operowanych z zastosowaniem hemodilucji i autotransfuzji.
Tytuł całości: W: VIII Zjazd Towarzystwa Anestezjologów Polskich ; III Międzynarodowy Kongres Anestezjologów Krajów Socjalistycznych, Wrocław, 16-18.06.1979 : streszczenia referatów / red. Antoni Aroński
Odpowiedzialni za całość: redakcja: red. Antoni Aroński
Adres wydawniczy: Wrocław : Pol. Tow. Anestezjologiczne, 1979
Strony: s. 653
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/127
Autorzy: T[adeusz] Płusa, A[licja] Rączka, Z[bigniew] Wąsek, J[erzy] Kruszewski.
Tytuł: Porównawcza ocena niektórych wskaźników immuno-biochemicznych w surowicy krwi i popłuczynach oskrzelowych chorych z roztrzeniami oskrzeli i z astmą oskrzelową.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1983 : 8, 3, 277
Uwagi: Materiały IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Bydgoszcz, 18-20 września 1983 r. Tematyka: Immunoregulacja, Autoimmunizacja, Atopia, Tematy wolne
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/127
Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Alicja Rączka.
Tytuł: Zastosowanie plazmaferezy w leczeniu krioglobulinemii.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 60, 3-4, 182-184, tab., bibliogr. 4 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/127
Autorzy: Kazimierz Sułek, Alicja Rączka, Mirosław Kłos.
Tytuł: Zachowanie się chemotaksji i fagocytozy granulocytów w niepowikłanym bakteryjnym zapaleniu płuc.
Czasopismo: Probl. Krwiod.
Szczegóły: 1983 : 20, 77
Uwagi: Sympozjum na temat "Metabolizm składników morfotycznych krwi", Jabłonna k. Warszawy , 21-23 października 1982 r. : Streszczenia referatów
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

7/127
Autorzy: Alicja Rączka, Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos.
Tytuł: Dynamika odpowiedzi chemotaktycznej granulocytów w przebiegu niepowikłanego odoskrzelowego zapalenia płuc.
Czasopismo: Diagn. Lab.
Szczegóły: 1984 : 20, 4, 225-230, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/127
Autorzy: Tadeusz Płusa, Alicja Rączka, Jerzy Kruszewski, Zbigniew Wąsek.
Tytuł: Ocena niektórych wskaźników immunobiochemicznych w surowicy i popłuczynach oskrzelikowo-pęcherzykowych u chorych z rozstrzeniami oskrzeli i z atopową astmą oskrzelową.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1984 : 52, 9, s. 435-440, tab., bibliogr. 29 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

9/127
Autorzy: Kazimierz Sułek, Alicja Rączka, Mirosław Kłos.
Tytuł: Dynamika odpowiedzi fagocytarnej granulocytów w przebiegu odoskrzelowego zapalenia płuc.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1985 : 53, 2, s. 73-79, tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/127
Autorzy: T[adeusz] Płusa, H. Tchórzewski, A[licja] Rączka.
Tytuł: Interakcja enzymów lizosomalnych z naturalnymi inhibitorami enzymów proteolitycznych w popłuczynach oskrzelo-pęcherzykowych i w surowicy chorych z atopową astmą oskrzelową.
Tytuł całości: W: Sympozjum Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków 28-30 listopad 1985 rok : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 11-12
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

11/127
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, J[erzy] Kruszewski, A[licja] Rączka, A. Szady, E[lżbieta] Zaraś.
Tytuł: Porównanie czułości i swoistości oznaczania IgE metodą radioimmunologiczną i enzymatyczną.
Tytuł całości: W: Sympozjum Postępy Alergologii i Immunologii Klinicznej, Kraków 28-30 listopad 1985 rok : Streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Kraków, 1985
Strony: s. 175-176
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

12/127
Autorzy: Wiesław Piechota, Zofia Wańkowicz, Alicja Rączka, Norbert Symonowicz, Elżbieta Panasiuk.
Tytuł: Ferrytyna surowicy krwi oraz inne wskaźniki gospodarki żelazem u chorych z nieodwracalną niewydolnością nerek leczonych powtarzanymi hemodializami.
Tytuł równoległy: Serum ferritin and other iron metabolism indices in patients with irreversible renal failure treated with repeated haemodialyses.
Czasopismo: Diagnostyka Laboratoryjna
Szczegóły: 1986 : T. 22, nr 2-3, s. 57-62, bibliogr. 9 poz., rez., sum,
ISSN: 1509-2305
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

13/127
Autorzy: Ś. Ziemlański, M. Wartanowicz, A. Kłos, A[licja] Rączka, M[irosław] Kłos.
Tytuł: The effects of ascorbic acid and alpha-tocopherol supplementation on serum proteins and immunoglobulin concentrations in the elderly.
Czasopismo: Nutrit. Int.
Szczegóły: 1986 : 2, 4, 245-249, tab., bibliogr. 27 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

14/127
Autorzy: Elżbieta Zaraś, Jerzy Kruszewski, Zbigniew Wąsek, Alicja Rączka, Janina Szady.
Tytuł: Porównawcza ocena przydatności różnych metod badania stężenia IgE w surowicy krwi dla wykrywania astmy oskrzelowej atopowej.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1986 : 41, 44-45, 1397-1399, tab., bibliogr. 14 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

15/127
Autorzy: T[adeusz] Płusa, E[lżbieta] Zaraś, A[licja] Rączka, J[erzy] Kruszewski, A[nna] Frank-Piskorska.
Tytuł: Enzymy lizosomalne i ich naturalne inhibi-tory w surowicy i popłuczynach oskrzelowo - pęcherzykowych w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc.
Tytuł równoległy: Lysosomal enzymes and their natural inhibitors in serum and bronchoalvesoral lavage fluidin chronic bronchitis and pneumonia.
Tytuł całości: W: XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego: Referaty (streszczenia), Lublin, 19-21 czerwca 1986 roku
Adres wydawniczy: [Lublin, 1986]
Strony: s. 151-152
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

16/127
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, E. Panasiuk, B[ożena] Pietrzak, C[ezary] Szczylik, A[licja] Rączka, A[nna] Fuksiewicz, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów /Towarzystwo Internistów Polskich
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 49-50
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

17/127
Autorzy: Z[ofia] Wańkowicz, E. Panasiuk, B[ożena] Pietrzak, C[ezary] Szczylik, A[licja] Rączka, A[nna] Fuksiewicz, M[irosław] Kłos.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s. 49-50
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/127
Autorzy: Tadeusz Płusa, Henryk Tchórzewski, Alicja Rączka.
Tytuł: Interaction of lysosomal enzymes and their natural inhibitors in bronchoalveolar lavage fluid and serum in atopic bronchial asthma.
Czasopismo: Arch. Immun. Ther.
Szczegóły: 1987 : 35, 1, 49-55, il., tab., bibliogr. 19 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

19/127
Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk, Bożena Pietrzak, Alicja Rączka, Cezary Szczylik, Anna Fuksiewicz.
Tytuł: Powikłania infekcyjne dializy otrzewnowej.
Czasopismo: Przegl. Lek.
Szczegóły: 1987 : 44, 4, 386-389, tab.
Uwagi: (Referaty Sympozjum o dializie otrzewnowej, Warszawa, 12 grudnia 1985 r.).
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

20/127
Autorzy: Zbigniew Anusz, J. Knap, Zygmunt Kuleta, Kazimierz Borko, Aleksandra Platt-Samoraj, Alicja Rączka, Jerzy Adamus, Elżbieta Zduńczyk, Cezary Lichtenstein, Jerzy Makiełowski.
Tytuł: Ognisko gorączki Q w fermie owiec w województwie olsztyńskim.
Tytuł równoległy: A focus of Q in a sheep farm in the province of Olsztyn.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1988 : 64, 9-10, 609-615, tab., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

21/127
Autorzy: Tadeusz Płusa, Elżbieta Zaraś, Alicja Rączka, Henryk Tchórzewski, Jerzy Kruszewski, Anna Frank-Piskorska.
Tytuł: Enzymy lizosonalne i ich naturalne inhibitory w surowicy i popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych w przewlekłym zapaleniu oskrzeli i zapaleniu płuc.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1988 : 56, 3, 94-99, tab., bibliogr. 27 poz., rez., sum.
Uwagi: 22 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego, Lublin, 1986 r.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

22/127
Autorzy: Tadeusz Płusa, Zbigniew Wąsek, Jerzy Kruszewski, Elżbieta Józefczak, Alicja Rączka.
Tytuł: Teofilina w surowicy i materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (Bal) u chorych ze stanami bronchospastycznymi.
Czasopismo: Pneumonol. Pol.
Szczegóły: 1988 : 56, 11, s. 523-527, tab., bibliogr. 31 poz., rez., sum.
Uwagi: Zjazd nt. Postępy w leczeniu astmy oskrzelowej, Jachranka, 24-26.09.1987.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

23/127
Autorzy: Jerzy Kruszewski, Zbigniew Wąsek, Alicja Rączka, Elżbieta Zaraś, Maciej Gontarewicz.
Tytuł: Stężenie swoistych i nieswoistych IgE w surowicy u dawców krwi.
Tytuł równoległy: Serum levels of the specific and unspecific IgE in blood donors.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1988 : 43, 34, 1079-1081, ryc., bibliogr. 12 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

24/127
Autorzy: Z[bigniew] Wąsek, Jerzy Kruszewski, A[licja] Rączka.
Tytuł: Evaluation of enzymoassay-fast for diagnosis of atopic respiratory diseases.
Tytuł całości: W: The Congress of Allergology and Clinical Immunology of the Socialist Countries : Abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1988
Strony: s. 89
Typ publikacji: ZSZ

25/127
Autorzy: Tadeusz Płusa, Elżbieta Zaraś, Alicja Rączka.
Tytuł: Równowaga proteolityczna u chorych na raka płuca.
Tytuł równoległy: Proteolytic balance in patients with cancer of the lung.
Czasopismo: Nowotwory
Szczegóły: 1989 : 39, 1, 5-11, 4 tab., bibliogr. 34 poz., rez., sum
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • Science Citation Index
 • MEDLINE/PubMed


  26/127
  Autorzy: Jerzy Smoszna, Alicja Rączka, Anna Fuksiewicz, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wybór optymalnej metody oceny zagrożenia zapaleniem otrzewnej u chorych leczonych standardową dializą otrzewnową.
  Tytuł równoległy: Chosing the optimal way to detect the impending risk of peritonitis in patients on chronic standard peritoneal dialysis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1989 : 81, 2, 92-99, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/127
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Serum allergen specific IgG-4 in patients with atopic bronchial asthma.
  Tytuł całości: W: Annual Meeting of EAACI, 8-11 July 1990, Glasgow : abstracts book
  Adres wydawniczy: [Glasgow, 1990]
  Strony: s. [nlb.], Abst. P29.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/127
  Autorzy: Alicja Rączka, J. Knap.
  Tytuł: Oznaczanie poziomu przeciwciał anty-borrelia Burgdorferi w klasie IgG/IgM metodą ELISA. I. Ocena testu i założenia metodyczne.
  Tytuł równoległy: Analysis of anti-Borrelia burgdorferi antibodies of the IgG/IgM classes by the ELISA method. I. Evaluation of the test and the methodological principles.
  Czasopismo: Przegl. Epidemiol.
  Szczegóły: 1990 : 44, 4, 327-331, bibliogr. 9 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/127
  Autorzy: Kazimierz Sułek, Mirosław Kłos, Jacek Nowak, Maria Jarczewska, Irena Federowicz, Grażyna Ostrowska, Jarosław Nowosielski, Romuald Carewicz, Dorota Witman, Andrzej Kański, Alicja Rączka, Ewa Szulkowska.
  Tytuł: Pierwsze własne doświadczenia z allo- i autotransplantacją krwiotwórczych komórek macierzystych.
  Tytuł równoległy: The first experiences with allotransplantation and autotransplantation of haematopoietic stem cells.
  Czasopismo: Wiad. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 43, 23-24, 1155-1163, 3 tab., bibliogr. 11 poz., res., sum.
  Typ publikacji: VAR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/127
  Autorzy: E. Rudzki, Z[bigniew] Samochocki, D. Litewska, P. Rebandel, E. Saciuk, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Clinical features of atopic dermatitis and a family history of atopy.
  Czasopismo: Allergy
  Szczegóły: 1991 : Vol. 46, nr 2, s. 125-128, tab., bibliogr. 10 poz., SUM.
  ISSN: 0105-4538
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.088
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  31/127
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Grzegorz Kamiński, Alicja Rączka, Wacław Górnicki.
  Tytuł: Występowanie alergenowo swoistych IgG-4 przeciwko alergenom pokarmowym u dawców krwi.
  Tytuł całości: W: IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Łódź, 1991
  Strony: s. 3
  Uwagi: - 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Łódź, 29-31.08.1991.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/127
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Częstość występowania zwiększonych surowiczych stężeń alergenowo swoistych IgG-4 u chorych z chorobami atopowymi układu oddechowego.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 59, Supl. 1-2, 16-22, tab., bibliogr. 24 poz.
  Uwagi: - Sympozjum firmy 3M Diagnostic Systems, Rydzyna, 11-13.05.1990.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/127
  Autorzy: J. Knap, Alicja Rączka, Zbigniew Anusz, M. Bartoszcze, J. Mierzejewski, Z. Dąbrowski.
  Tytuł: Test 3M Fast-Lyme w diagnostyce boreliozy z Lyme w Polsce.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 59, Supl. 1-2, 69-74, tab., bibliogr. 12 poz.
  Uwagi: - Sympozjum firmy 3M Diagnostic Systems, Rydzyna, 11-13.05.1990.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/127
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Paweł Maleszka, Alicja Rączka.
  Tytuł: Występowanie alergenowo swoistych IgG-4 u chorych z podejrzeniem alergii na pokarmy.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1991 : 59, Supl. 1-2, 53-57, tab., bibliogr. 25 poz.
  Uwagi: - Sympozjum firmy 3M Diagnostic Systems, Rydzyna, 11-13.05 1990
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/127
  Autorzy: E. Panasiuk, Cezary Szczylik, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena niektórych parametrów immunologicznych u chorych leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową(CADO).
  Tytuł równoległy: Evaluation of the some immunologic parameters in patients treated with continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1991 : 86, 2, 88-93, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/127
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Barbara Ligęzińska, Stanisław Zabielski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Lyme disease in clinical practice.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, supl. 1, 71-75, tab., bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: - 2 Sympozjum pt. Metody Systemów Diagnostycznych 3M/Whittaker Bioproducts, Rydzyna (PL). 11-13.05.1991.
  Typ publikacji: ZPZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/127
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Grzegorz Kamiński, Alicja Rączka, Wacław Górnicki.
  Tytuł: Occurence of high serum levels of allergen - specific IgG4 to antigens from common food allergens in blood donors.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1992 : 60, supl. 1, 5-7, tab., bibliogr. 16 poz.
  Uwagi: 2 Symposium on the Diagnostic Metods of 3M Diagnostic System/Whittaker Bioproducts, Rydzyna, 11-13.05.1991.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/127
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, R. Piotrowicz, Andrzej Cwetsch, Alicja Rączka, Elżbieta Kramarz, Jacek Nowak.
  Tytuł: Dwudziestoczterogodzinne monitorowanie elektrokardiogramu u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: A 24-hour ECG monitoring in patients with rheumatoidal arthritis.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1992 : 47, 40-41, 910-912, tab., bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/127
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, E. Panasiuk-Jarzyło, Bożena Pietrzak, Cezary Szczylik, Alicja Rączka, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Wpływ dootrzewnowego podawania sandoglobuliny na zawartość IgG - 165 - płynu otrzewnowego u chorych leczonych standardową dializą otrzewnową (SDO).
  Tytuł równoległy: Influence of intraperitoneal sandoglobulin infusion (SI) on IgG peritoneal effluent (PE) concentration in patients treated with standard peritoneal dialysis (SPD).
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1992 : 87, 1, 14-20, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/127
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Allergen-Specific IgG-4 in patients with atopic diseases of the respiratory tract.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 1993 : 41, 2, 115-119, tab., bibliogr. 36 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/127
  Autorzy: Beata Mamełka, Tadeusz Płusa, Andrzej Chciałowski, Karina Jahnz-Różyk, Jolanta Bejm, Alicja Rączka.
  Tytuł: Markery nowotworowe w materiale z BAL u chorych na raka płuca i choroby zapalne układu oddechowego.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1993 : 61, supl.3, 38
  Uwagi: Miejsce Płukania Oskrzelowo-Pęcherzykowego we Współczesnej Pneumonologii. Zakopane, 14-15 listopada 1993.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/127
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, K. Czubalski, P. Rebandel, Alicja Rączka, W. Kuzak.
  Tytuł: Poziom IgE a świąd w atopowym zapaleniu skóry.
  Tytuł równoległy: The level of IgE and pruritus in atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1993 : 80, 1, 45-48, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/127
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, Z. Piela, P. Rebandel, Alicja Rączka, D. Dynowska.
  Tytuł: Przebieg i nasilenie atopowego zapalenia skóry i czterech innych chorób alergicznych u pary bliźniąt jednojajowych oraz obserwacje kliniczne i wyniki badań laboratoryjnych dotyczące alergenów wywołujących te zmiany .
  Tytuł równoległy: The course of atopic dermatitis and four other allergic diseases in monozygotic twins : clinical observations and allergological testing.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1993 : 80, 5, 422-428, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/127
  Autorzy: Edward Rudzki, Zbigniew Samochocki, Paweł Rebandel, Alicja Rączka.
  Tytuł: Objawy kliniczne i występowanie swoistych IgE u osób, u których AZS wystąpiło w różnym wieku.
  Tytuł równoległy: Occurrence of clinical symptoms and the presence of specific IgE in patients with atopic dermatitis in relation to the age at onset.
  Czasopismo: Przegląd Dermatologiczny
  Szczegóły: 1993 : T. 80, nr 4, s. 315-320, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0033-2526
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/127
  Autorzy: K[azimierz] Sułek, T[adeusz] Płusa, A. Sułek, A[licja] Rączka, V. Stępień, K[atarzyna] Budziszewska, P[iotr] Rzepecki.
  Tytuł: Ocena profilu cytokin i białek ostrej fazy w przebiegu odoskrzelowego zapalenia płuc.
  Tytuł równoległy: Evaluation of the cytokines and acute phase proteins profile during bronchopneumonias.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 25, supl. 1, 204-205
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/127
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: High serum levels of allergen specific IgG-4 (asIgG-4) for common food allergens in healthy blood donors.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther. Exp.
  Szczegóły: 1994 : 42, 4, 259-261, tab., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/127
  Autorzy: J. Knap, Alicja Rączka.
  Tytuł: Klinika i aspekty epidemiologiczne przypadków boreliozy w materiale własnym.
  Tytuł całości: W: Borelioza - choroba z Lyme ; materiały Polsko-Litewskiej Konferencji Naukowej, Poznań, 13 listopada 1993
  Adres wydawniczy: [Poznań, 1993]
  Strony: s. 55-68, bibliogr. 34 poz.
  Uwagi: - Polsko-Litewska konferencja naukowa pt. Borelioza - choroba z Lyme, Poznań (PL), 13.11.1993.
  Typ publikacji: PPZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/127
  Autorzy: E. Rudzki, Z[bigniew] Samochocki, P. Rebandel, E. Saciuk, W. Gałecki, A[licja] Rączka, A. Szmurło.
  Tytuł: Frequency and significance of the major and minor features of Hanifin and Rajka among patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Dermatology (Basel)
  Szczegóły: 1994 : Vol. 189, nr 1, s. 41-46, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  ISSN: 1018-8665
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.069
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  49/127
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Zachowanie się stężeń immunoglobulin IgA, IgG, IgM u chorych z nowotworami złośliwymi głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Changes of IgA, IgG and IgM concentrations in patients with malignancies of the head and neck.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1994 : 70, 5-6, 255-262, il., bibliogr. 15 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/127
  Autorzy: Tadeusz Płusa, Alicja Rączka, Barbara Ligęzińska, Stanisław Zabielski, Aleksander Ligęziński.
  Tytuł: Ocena przydatności testów firmy 3M Diagnostic Systems i BioWhittaker w wykrywaniu boreliozy z Lyme.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 62, supl. 2 : 3 Sympozjum nt. metod diagnostycznych w alergologii, Solina (PL), 05.1992, 72-76, tab., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/127
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Janusz Żuber, Alicja Rączka, Paweł Maleszka.
  Tytuł: Wpływ diet ubogo- i bogatoalergenowych na surowicze stężenia przeciwciał klasy IgG4 przeciwko alergenom mleka i jaja kurzego.
  Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 62, supl. 2, 11-15, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Uwagi: 3 Sympozjum nt. metod diagnostycznych w alergologii, Solina, 05.1992.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/127
  Autorzy: Paweł Syzdół, Alicja Rączka, Stefan Antosiewicz, Daniel Baczyński, Kazimierz Sułek, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Dyskrazje komórek plazmatycznych w materiale własnym.
  Tytuł całości: W: VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego: Zaburzenia hematologiczne w chorobach nerek. Białystok, 16-17 wrzesień 1994. .
  Strony: s. 40
  Typ publikacji: ZSZ

  53/127
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, R[yszard] Piotrowicz, A[ndrzej] Cwetsch, A[licja] Rączka, E[lżbieta] Kramarz, J[acek] Nowak.
  Tytuł: 24-h ECG monitoring in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: European Heart Journal
  Szczegóły: 1995 : Vol. 16, nr 6, s. 848-851, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.682
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:

  54/127
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Alicja Rączka, Mirosław Kłos, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Paweł Maleszka.
  Tytuł: Allergen specific IgG-4 (aslgG-4) for common food allergens in patients with food allergy, food intolerance and/or suspected food allergy, and in healthy people, and it's dependence on diet.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 1, 2, 24-32, tabl., bibliogr. 17 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/127
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Krzysztof Polberg, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Ocena różnic stężeń immunoglobulin G, A, i M w przebiegu nowotworów złośliwych głowy i szyi.
  Tytuł równoległy: Differences of evaluation in serum levels of IgG, IgA and IgM in course of malignant tumors of the head and neck.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1995 : T. 49, supl. 20, s. 133-137, bibliogr. 19 poz., sum.
  Konferencja: , Solina, 1995.06.01
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PAS
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  56/127
  Autorzy: Marian Cholewa, Sławomir Tarka, Witold Tłustochowicz, E[lwira] Paluchowska, Alicja Rączka, Jerzy Kruszewski, Stanisław Zabielski.
  Tytuł: Arthritis as a picture of Borrelia Burgdorferi infection in polish population.
  Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar of the Treatment of Rheumatic Diseases. 10-16.12.1995 Israel : Programme and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Tel Aviv, 1995]
  Strony: , 116.
  Uwagi: 7 International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseses, Tel Aviv, 10-16.12.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/127
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, J[an] Musiał, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Systolic function of left ventricle in patients with rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: The Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases, Tel Aviv, Israel, December 10-16, 1996: Program and Abstracts
  Adres wydawniczy: [Tel Aviv, 1995]
  Strony: , 112.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/127
  Autorzy: Bożena Pietrzak, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wyniki kontrolowanego leczenia zachowawczego nefropatii cukrzycowej (NC) w materiale własnym (1989-93).
  Tytuł całości: W: V Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Lublin - Poland, 8-10 września 1995: streszczenia, abstracts
  Adres wydawniczy: [Lublin, 1995]
  Strony: s. 249
  Uwagi: Toż w jęz. ang.: Results of controlled conservative treatment of diabetic nephropathy (DN) in own material (1989-93). Tamże s. 248.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/127
  Autorzy: S[ławomir] A. Tarka, J[erzy] Kruszewski, E[lwira] Paluchowska, S[tanisław] Zabielski, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Clinical features of Lyme borreliosiss (LB) in Polish.
  Tytuł całości: W: 7th International Congress for Infectious Diseases, Hong Kong June 10-13, 1996: Abstracts
  Adres wydawniczy: [Hong Kong, 1996]
  Strony: s. 141, tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/127
  Autorzy: Jerzy Kruszewski, Sławomir Tarka, Anna Muszyńska, Alicja Rączka, Janusz Ślusarczyk, Marek Radkowski, Waldemar Halota, Anita Olczak, Dorota Dybowska.
  Tytuł: Surowicze stężenia IgE w populacji zakażonych HIV w Polsce.
  Tytuł równoległy: Serum IgE concentrations in HIV infected patients in Poland.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunologia
  Szczegóły: 1996 : T. 1, nr 2, s. 109-114, bibliogr. 37 poz., sum.
  ISSN: 1427-3101
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  61/127
  Autorzy: E[lwira] Paluchowska, Z[bigniew] Samochocki, S[ławomir] Tarka, A[licja] Rączka, S[tanisław] Zabielski.
  Tytuł: Borrelia burgdorferi antigen in patients with skin changes after insect bite.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1996 : 2, 2, 62-65, 4 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/127
  Autorzy: J[erzy] Kruszewski, S[ławomir] Tarka, J[anusz] Ślusarczyk, M[arek] Radkowski, W[aldemar] Halota, Anita Olczak, D[orota] Dybowska, A[nna] Muszyńska, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Surowicze stężenia IgE u zakażonych HIV.
  Tytuł całości: W: Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS nt. Medyczne i społeczne aspekty HIV/AIDS, Mikołajki, 14-15 września 1996 : streszczenia
  Adres wydawniczy: [Mikołajki, 1996]
  Strony: , s. 36.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  63/127
  Autorzy: E. Rudzki, Zbigniew Samochocki, Z. Piela, P. Rebandel, Alicja Rączka, D. Dynowska, Jacek Nowak.
  Tytuł: Atopic diseases in a pair of monozygotic twins.
  Czasopismo: Materia medica Polona
  Szczegóły: 1996 : T. 28, nr 1, s. 13-16, bibliogr. 25 poz.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Edward Rudzki
  ISSN: 0025-5246
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  64/127
  Autorzy: Wojciech Silny, Tadeusz Płusa, Bogumiła Stępień, Magdalena Czarnecka-Operacz, Alicja Rączka.
  Tytuł: Wyniki oznaczeń przeciwciał przeciwko Borelia burgdorferi u chorych na twardzinę ograniczoną.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1996 : T. 51, nr 23-26, s. 329-330, bibliogr. 10 poz.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  65/127
  Autorzy: Anna Jung, Bolesław Kalicki, Jacek Rutka, Barbara Szlasa, Alicja Rączka.
  Tytuł: Czynniki wpływające na nawrotność zakażeń układu oddechowego u dzieci.
  Tytuł całości: W: Postępy w pneumonologii i alergologii dziecięcej.
  Odpowiedzialni za całość: redakcja: Redakcja: Ryszard Kurzawa, Anna Jung, Janusz Żuber
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Agama s.c., 1996
  Strony: s. 82-86
  Uwagi: X Jubileuszowa Konferencja Pediatrów Wojskowej Służby Zdrowia nt. postępów w pneumonologii i alergologii dziecięcej, Warszawa 1996.
  Informacje o wydaniu: Wydanie 1
  ISBN: 83-903972-1-8
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  66/127
  Autorzy: J[erzy] Kruszewski, S[ławomir] Tarka, J[anusz] Ślusarczyk, M[arek] Radkowski, W[aldemar] Halota, A[nita] Olczak, D[orota] Dybowska, A[nna] Muszyńska, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Surowicze stężenia IgE u zakażonych HIV.
  Czasopismo: Problemy HIV i AIDS
  Szczegóły: 1996, 2, 133
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  67/127
  Autorzy: E. Rudzki, D. Dynowska, Zbigniew Samochocki, Zdzisława Grzywa, P. Rebandel, Alicja Rączka.
  Tytuł: Występowanie innych chorób alergicznych u osób z atopowym zapaleniem skóry.
  Tytuł równoległy: The occurence of other allergic diseases in patients with atopic dermatitis.
  Czasopismo: Przegl. Dermatol.
  Szczegóły: 1995 : 82, 6, 507-511, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  68/127
  Autorzy: P[aweł] Syzdół, A[licja] Rączka, S. Antosiewicz, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Influence of causal treatment of renal involvement in plasmatic cells dyscrasia (PCD).
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : 53, supl. 2, 135
  Uwagi: 13th Danube Symposium on Nephrology. 18 - 22 September, Cracow.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  69/127
  Autorzy: P[aweł] Syzdół, A[licja] Rączka, S. Antosiewicz, D[aniel] Baczyński, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Renal involement in plasmatic cells dyscrasia (PCD) in own material.
  Czasopismo: Przegl. Lek.
  Szczegóły: 1996 : . 53, supl. 2, 136
  Uwagi: 13th Danube Symposium on Nephrology. 18 - 22 September, Cracow.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  70/127
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Dariusz Jurkiewicz, Grzegorz Krzymański, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Ocena surowiczych stężeń immunoglobulin G, A, M w przebiegu raka głowy.
  Tytuł równoległy: Evaluation of serum G, A, N immunoglobulins concentrations in the course of head cancer.
  Czasopismo: Stomatol. Współcz.
  Szczegóły: 1996 : 3, 5, 364-367, 3 tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  71/127
  Autorzy: E. Rudzki, Z[bigniew] Samochocki, D. Dynowska, P. Rebandel, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Coexistence of atopic dermatitis with other allergic diseases.
  Czasopismo: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol.
  Szczegóły: 1997 : 3, 2, 87-91, 7 tab., bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  72/127
  Autorzy: Witold Tłustochowicz, Andrzej Cwetsch, Marian Cholewa, Alicja Rączka, J. Nowak.
  Tytuł: Ocena echokardiograficzna struktur serca u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł równoległy: Echocardiographic assessment of cardiac structures in patients with rheumatoid arthritis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1997 : T. 97, nr 4, s. 352-358, bibliogr. 20 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  73/127
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Przemysław Szwech, Adam A. Kruszewski, Alicja Rączka, Aleksander Zakrzewski, Mirosław Kłos.
  Tytuł: Podskórne infuzje immunoglobulin w substancji niedoboru przeciwciał u chorej uczulonej na immunoglobuliny dożylne. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Subcutaneous immunoglobulin substitution in a patient with antibody deficiency sensitized to intravenous immunoglobulins. Case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1997 : T. 97, nr 4, s. 359-363, bibliogr. 6 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  74/127
  Autorzy: J. Knap, Alicja Rączka.
  Tytuł: Korelacje kliniczno-serologiczne i porównanie wartości różnych testów diagnostycznych boreliozy z Lyme w materiale własnym.
  Czasopismo: Probl. Hig.
  Szczegóły: 1997, 54, 41-53, 2 ryc., 4 tab., bibliogr. 29 poz.
  Uwagi: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Boreliozy z Lyme, Warszawa, 5.11.1996.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  75/127
  Autorzy: Elwira Paluchowska, Zbigniew Samochocki, Sławomir Tarka, Alicja Rączka, Stanisław Zabielski.
  Tytuł: Współistnienie fałszywie dodatnich kiłowych odczynów serologicznych w zakażeniach krętkiem Borrelia burgdorferi.
  Czasopismo: Probl. Hig.
  Szczegóły: 1997 : 54 : "Borelioza z Lyme" : zapobieganie swoiste, diagnostyka, leczenie i epidemiologia, 100-104, il., bibliogr. 10 poz., streszcz., sum.
  Uwagi: Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Borelioza z Lyme", Warszawa, 05.11.1996.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  76/127
  Autorzy: W[itold] Tłustochowicz, A[ndrzej] Cwetsch, M[arian] Cholewa, J[an] Musiał, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Systolic function of left ventricle in patients with rheumatoid arthritis.
  Tytuł całości: W: Progress in Rheumatology. Vol. 6: Proceedings of the Seventh International Seminar on the Treatment of Rheumatic Diseases / Ed. by Israel Machtey
  Adres wydawniczy: Petah Tiqva, 1996
  Strony: s. 22-28, tab., bibliogr.
  Typ publikacji: PPR
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  77/127
  Autorzy: Sławomir Tarka, Witold Tłustochowicz, Jerzy Kruszewski, Marian Cholewa, Elwira Paluchowska, Alicja Rączka.
  Tytuł: Zapalenie stawów w przebiegu boreliozy z Lyme.
  Tytuł równoległy: Arthritis in the course of Lyme disease.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1998 : T. 74, nr 1-2, s. 22-28, bibliogr. 16 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  78/127
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Alicja Rączka, Maria Konieczna.
  Tytuł: Ocena surowiczych stężeń antygenu żołądkowo-jelitowego (Ca 19-9) oraz immunoglobulin G, A, M u chorych z nowotworami złośliwymi głowy.
  Tytuł równoległy: Gastrointestinal cancer antigen and immunoglobulins G, A, M in patients with head cancer.
  Czasopismo: Otolaryngologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 52, nr 6, s. 655-660, bibliogr. 25 poz., sum.
  ISSN: 0030-6657
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  79/127
  Autorzy: Iwona Obroniecka, Anna Olszowska, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Problemy diagnostyki i leczenia pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego.
  Tytuł równoległy: Diagnostic and therapeutic problems in primary antiphospholipid syndrome.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1999 : 102, 1, 609-613, ryc., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  80/127
  Autorzy: I[wona] Obroniecka, A[nna] Olszowska, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Problemy diagnostyki i leczenia pierwotnego zespołu antyfosfolipidowego.
  Tytuł całości: W: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 3-5 czerwca 1999 Polanica Zdrój / Polskie Towarzystwo Nefrologiczne
  Adres wydawniczy: [Polanica Zdrój, 1999]
  Strony: s. 19
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  81/127
  Autorzy: Grzegorz Adamiak, Aleksander Ligęziński, Dariusz Jurkiewicz, Maciej Hermanowski, Maria Konieczna, Alicja Rączka, W. Harmata.
  Tytuł: Ocena surowiczych stężeń neuronowej swoistej enolazy immunoglobulin G, A i M u chorych z nowotworami złośliwymi głowy.
  Tytuł równoległy: The assessment of serum concentrations of neuron-specific enolase (NSE) and G, A, and M immunoglobulins in patients with malignant tumours of the head.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2000 : T. 76, nr 1, s. 17-19, bibliogr. 14 poz., sum.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  82/127
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Kazimierz Sułek, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena "ryzyka" nerkowego w świeżo wykrytych przypadkach dyskrazji komórek plazmatycznych w materiale własnym (lata 1994-2000).
  Tytuł równoległy: Evaluation of nephrological "risk" factors in recently recognized plasma cell dyscrasias in own material (1994-2000).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2000 : T. 9, nr 54, s. 830-833, bibliogr. 11 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  83/127
  Autorzy: J[oanna] Tomaszewicz, A[licja] Rączka, E[lżbieta] Łuczak.
  Tytuł: IgE-zależna alergia na tytoń u chorych atopowych.
  Tytuł równoległy: IgE-mediated tobacco allergy in atopic patients.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2001 : 6, supl. 1 : Alergia Astma Immunologia Kliniczna : III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Łódź 6-9 czerwca 2001 : Materiały naukowe, 142
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  84/127
  Autorzy: S[tanisław] Zabielski, M[arek] Antiszko, R. Pomykała, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Częstość zakażeń Chlamydia trachomatis cewki moczowej u młodych mężczyzn.
  Tytuł równoległy: Frequency of Chlamydia trachomatis urethra infections in young men.
  Czasopismo: Derm. Klin. Zabieg.
  Szczegóły: 2001 : 3, supl. 1 : XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Wrocław 21-24.06.2001, 159
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  85/127
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Filtracja kłębuszkowa (GFR) w dyskrazjach komórek plazmatycznych (DKPL) przebiegających z zajęciem nerek - jaki test w praktyce ambulatoryjnej?
  Tytuł równoległy: Glomerular filtration rate (GFR) in plasma cell dyscrasias (PCD's) with renal involvement (RI) - which test for ambulatory practice?
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2001 : 12, Programs and Abstracts ASN/ISN World Congress of Nephrology, October 10-17, 2001, San Francisco, USA, 131A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  86/127
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Filtracja kłębuszkowa (GFR) w dyskrazjach komórek plazmatycznych (DKPL) przebiegających z zajęciem nerek - jaki test w praktyce ambulatoryjnej?
  Czasopismo: Nefrol. Dializ. Pol.
  Szczegóły: 2001 : 5, supl. 1 : VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Kraków, 109, tab.
  Uwagi: Toż w jęz. ang. Glomerular filtration rate (GFR) in plasma cell dyscrasias (PCD's) with renal involvement (RI) - which test for ambulatory practice?
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  87/127
  Autorzy: Anna Dudek, Marek Dudziak, Witold Tłustochowicz, Artur Bachta, Emilia Wojciechowska, Alicja Rączka, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Objawy stawowe u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 105, supl., s. 72
  Uwagi: Pamiętnik XXXIV Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich, Poznań, 19-22.09.2001 r.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  88/127
  Autorzy: Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena filtracji kłębuszkowej w dyskrazjach komórek plazmatycznych - jaki test w praktyce ambulatoryjnej?
  Tytuł równoległy: Evaluation of glomerular filtration rate in plasma cell dyscrasias - which test for ambulatory practice?
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 2001 : T. 106, nr 5, s. 1049-1053, bibliogr. 9 poz., sum.
  ISSN: 0032-3772
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  89/127
  Autorzy: A[nna] Dudek, M[arek] Dudziak, W[itold] Tłustochowicz, A. Bachta, E. Wojciechowska, A[licja] Rączka, W[ojciech] Kozłowski.
  Tytuł: Objawy reumatologiczne u chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby.
  Czasopismo: Przegl. Wojsk. Med.
  Szczegóły: 2001 : 43, 3, 308-309
  Uwagi: 14 Ogólnopolska Konferencja Gastroenterologów WP ; 18 Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Chorób Zakaźnych WP, Łódź, 25-26 września 2001.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  90/127
  Autorzy: Joanna Tomaszewicz, Alicja Rączka, Elżbieta Łuczak.
  Tytuł: Obecność swoistych przeciwciał IgE dla alergenów tytoniu u chorych z alergią atopową.
  Tytuł równoległy: Tobacco specific IgE in atopic patients.
  Czasopismo: Alergia Astma Immunol.
  Szczegóły: 2002 : 7, 1, 55-60, 4 il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  91/127
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, J[erzy] Adamus, R[obert] Olszewski, W[iktor] N. Piechota, Z. Cywińska, A[licja] Rączka.
  Tytuł: High sensitivity CRP and homocysteine in young military conscripts.
  Czasopismo: Clin. Chem.
  Szczegóły: 2002 : 48, 6, Suppl. : 54th Annul Meeting, July 28-August 1, 2002, Orlando, Florida, A72
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  92/127
  Autorzy: W. Dudek, M[arek] Dudziak, W[itold] Tłustochowicz, A. Bachta, A[licja] Rączka, W[ojciech] Kozłowski.
  Tytuł: Objawy reumatyczne u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.
  Czasopismo: Gastroenterol. Pol.
  Szczegóły: 2002 : 9, supl. 1, 149
  Uwagi: X Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Lublin, 13-15 czerwca 2002. Toż w jęz. ang.: Rheumatic manifestations in patients with chronic viral hepatitis. Tamże s. 149.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  93/127
  Autorzy: Anna Dudek, Marek Dudziak, Witold Tłustochowicz, Artur Bachta, Alicja Rączka, Wojciech Kozłowski.
  Tytuł: Objawy reumatyczne u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby.
  Tytuł równoległy: Rheumatic manifestations in patients with chronic viral hepatitis.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2002 : T. 78, nr 3, s. 166
  Konferencja: Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, Rynia, 2002.09.26
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  94/127
  Autorzy: Stanisław Zabielski, Marek Antiszko, Alicja Rączka, J. Lach.
  Tytuł: Zastosowanie testu Hybrid Capture System II w diagnostyce skąpo- i bezobjawowych zapaleń cewki moczowej (NGU) o etiologii chlamydialnej.
  Tytuł równoległy: The use of the Hybrid Capture System II test in the diagnosis of mildly manifested and asymptomatic urethritis (NGU) caused by Chlamydia.
  Czasopismo: Nowa Med. Dermatologia
  Szczegóły: 2002 : 9, 3, 35-39, sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  95/127
  Autorzy: K[rzysztof] Gawroński, A[licja] Rączka, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Profil izoenzymów LDH w niektórych schorzeniach hematologicznych.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 2003 : T. 34, supl. 2, s. 359
  Uwagi: XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Gdańsk, 11-13 września 2003 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  96/127
  Autorzy: K[rzysztof] Gawroński, A[licja] Rączka, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Profiles of LDH isoenzymes in some hematological diseases.
  Czasopismo: Hematol. J.
  Szczegóły: 2003 : Vol. 4, Suppl. 2, s. 87
  Uwagi: The 8th Annual Congress of the European Hematology Association, Lyon, France, 12-15 June 2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  97/127
  Autorzy: G[rzegorz] Żelichowski, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Cystatyna C jako wskaźnik filtracji kłębuszkowej u osób w wieku podeszłym.
  Tytuł całości: W: XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : streszczenia, Opole, 19-20 września 2003
  Adres wydawniczy: [Opole, 2003]
  Strony: s. 8, 2 tab.
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  98/127
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, W[iktor] N. Piechota, J[erzy] Adamus, E[lżbieta] Józefczak-Bergier, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Wadowska, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Preliminary clinical experience with Abbott AxSYM BNP immunoassay.
  Czasopismo: Clin. Chem.
  Szczegóły: 2004 : 50, 6, Suppl. : 56th Annual Meeting, July 25-29, 2004, Los Angeles Convention Center South Hall : Abstracts of Scientific Posters, A10
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  99/127
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Relationship between selected hematological parameters and non-invasive indicators of renal function in patients with bening monoclonal gammopathy.
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2004 : 15, American Society of Nephrology Renal Week 2004, October 27- November 1, 2004 - St. Louis, MO, USA, 118A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  100/127
  Autorzy: Zofia Wańkowicz, Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka.
  Tytuł: Relationship between selected hematological parameters and non-invasive indicators of renal function in patients with multiple myeloma.
  Czasopismo: J. Am. Soc. Nephrol.
  Szczegóły: 2004 : 15, American Society of Nephrology Renal Week 2004, October 27- November 1, 2004 - St. Louis, MO, USA, 118A
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  101/127
  Autorzy: P[iotr] Rapiejko, S. Białek, A. Lipiec, A[licja] Rączka, B. Samoliński.
  Tytuł: Immunologiczna metoda pomiarów stężenia aeroalergenów.
  Tytuł całości: W: Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe - Nowoczesne Techniki w Rynologii a Alergologii, Warszawa, 2004
  Adres wydawniczy: Warszawa, 2004
  Strony: s. 18
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  102/127
  Autorzy: G[rzegorz] Żelichowski, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Ocena związku wybranych parametrów hematologicznych z nieinwazyjnymi wskaźnikami czynności nerek u chorych z łagodną gammapatią monoklonalną.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : Abstracts Book, Białystok 2-5 czerwiec 2004
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2004]
  Strony: s. 52
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. : Relationship between selected hematological parameters and non-invasive indicators of renal function in patients with bening monoclonal gammopathy. Tamże s. 53.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  103/127
  Autorzy: G[rzegorz] Kade, M[onika] Prokopiuk-Wierzbicka, P[rzemysław] Wierzbicki, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Współistnienie mikroalbuminurii (MI) z czynnikami ryzyka miażdżycy u potencjalnie zdrowych mężczyzn.
  Tytuł całości: W: VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego : Abstracts Book, Białystok 2-5 czerwiec 2004
  Adres wydawniczy: [Białystok, 2004]
  Strony: s. 228
  Uwagi: Tekst równolegle w jęz. ang. : Microalbuminuria versus other atheroslerosis risk factors (ARF) in potentially healthy men - preliminary report. Tamże s. 229.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  104/127
  Autorzy: Piotr Rapiejko, S. Białek, Andrzej Wojdas, Alicja Rączka, K. Domański, B. Samoliński.
  Tytuł: Prognoza pylenia drzew w 2005 roku - zastosowanie immunologicznych metod badania stężenia alergenów w powietrzu.
  Tytuł równoległy: Tree pollen forecast for the year 2005 - usage of immunological methods for determination allergen concentrations in air.
  Czasopismo: Alergia
  Szczegóły: 2005, nr 1, s. 19-22, 24, bibliogr. 7 poz., sum.
  ISSN: 1641-5728
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 1.000
  Polskie hasła przedmiotowe:

  105/127
  Autorzy: A[nna] Dudek, W[itold] Tłustochowicz, M[arek] Dudziak, A[rtur] Bachta, A[nna] Ciechomska, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Rheumatic manifestations in patients with chronic viral hepatitis.
  Tytuł całości: W: Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2005, Vienna, 8-11 June 2005 : Abstracts
  Adres wydawniczy: [b.m., 2006]
  Strony: Prezentacja w internecie adres http: // www.eluar.org. (01.03.2006)
  Konferencja: European League Against Rheumatism, Vienna, 2005.06.08
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  106/127
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, J[erzy] Adamus, W[iktor] N. Piechota, J[olanta] Korzeniowska, J[olanta] Bejm, E[lżbieta] Józefczak-Bergier, A[licja] Rączka, E[lżbieta] Wadowska.
  Tytuł: Troponin I and CRP after elective percutaneous coronary intervention in patients with stable coronary disease.
  Czasopismo: Clin. Chim. Acta
  Szczegóły: 2005 : 355, Suppl., S99-S100
  Uwagi: 16th IFCC - FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2005, 8-12 May 2005, Glasgow.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  107/127
  Autorzy: M[arek] Dudziak, A[leksander] Zakrzewski, J[erzy] Kruszewski, K[rzysztof] Kłos, A[licja] Rączka, A[ndrzej] Bant.
  Tytuł: The anti-HAV, the IgE concentration and the sIgE occurrence for common inhalant allergens in healthy men - blood donors.
  Czasopismo: Int. J. Immunorehab.
  Szczegóły: 2005 : 7, 1, 28, [39]
  Uwagi: Proceedings of the III World Congress on Immunpathology & Respiratory Allergy, Pattaya, Thailand February 5-8, 2005/ ed. Revaz I. Sepiashili.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  108/127
  Autorzy: Grzegorz Kade, Przemysław Wierzbicki, Monika Prokopiuk-Wierzbicka, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Atherosclerosis risk factors (ARF) versus microalbuminuria in potentialy healthy men - preliminary report.
  Czasopismo: Nephrol. Dial. Transplant.
  Szczegóły: 2005 : 20, Suppl.5: XLII Congress of the European Renal Association, June 4-7, 2005, Istambul, Turkey, v285-v286
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  109/127
  Autorzy: J[acek] Staszewski, J[arosław] Świstak, B[ogdan] Brodacki, R[afał] Koczorowski, A[licja] Rączka, J[erzy] Kotowicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Związek między poziomem leptyny a ryzykiem wystąpienia udaru nawrotowego.
  Tytuł równoległy: Relationship between leptin levels and recurrent ischemic strokes.
  Czasopismo: Neurol. Neurochir. Pol.
  Szczegóły: 2005 : 39, 4, supl. 2, S 224-S 225, streszcz., sum.
  Uwagi: XIX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 31 sierpnia - 3 września 2005 r., Łódź: Streszczenia.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL, EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  110/127
  Autorzy: W[iesław] T. Piechota, W[iktor] N. Piechota, K. Potocka, E[lżbieta] Józefczak-Bergier, E[lżbieta] Wadowska, A[licja] Rączka.
  Tytuł: Homocysteine and CRP in type 2 diabetes.
  Czasopismo: Clinical Chemistry
  Szczegóły: 2006 : Vol. 52, nr 6 Suppl., A119
  Konferencja: American Association for Clinical Chemistry, Chicago, 2006.07.22
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  111/127
  Autorzy: Andrzej Bant, Jerzy Kruszewski, Wiesław Piechota, Alicja Rączka.
  Tytuł: Narastanie częstości uczuleń na pospolite alergeny wziewne i pokarmowe u młodych mężczyzn w Polsce.
  Tytuł równoległy: Increased sensitization prevalence to common inhalant and food allergens in young Polish males.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 119, s. 535-538, tab., bibliogr. 25 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  112/127
  Autorzy: J. P. Knap, T. Brzostek, Alicja Rączka, W. Burzyński, U. Litarska.
  Tytuł: Przypadek gorączki krwotocznej z zespołem nerkowym (HFRS).
  Tytuł równoległy: A case of haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS).
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2006 : T. 21, nr 125, s. 474-476, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PPK
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 5.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  113/127
  Autorzy: E[wa] Wąsak-Szulkowska, A[licja] Rączka, K[azimierz] Sułek.
  Tytuł: Błędne rozpoznanie przewlekłej białaczki szpikowej u chorej z krioglobulinemią.
  Czasopismo: Acta Haematologica Polonica
  Szczegóły: 2007 : T. 38, Supl. 2, s. 422
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, 2007.09.06
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  114/127
  Autorzy: Zbigniew Samochocki, Witold Owczarek, Paweł Rujna, Alicja Rączka.
  Tytuł: Hypersensitivity to aeroallergens in adult patients with atopic dermatitis develops due to the different immunological mechanisms.
  Czasopismo: European Journal of Dermatology
  Szczegóły: 2007 : Vol. 17, nr 6, s. 520-524
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Zbigniew Samochocki
  ISSN: 1167-1122
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.294
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science

  DOI:

  115/127
  Autorzy: G[rzegorz] Żelichowski, A[rkadiusz] Lubas, A[licja] Rączka, Z[ofia] Wańkowicz.
  Tytuł: Evaluation of cystatin C and creatinine-based formulas as markers of glomerular filtration rate (GFR) in the elderly.
  Tytuł całości: W: World Congress of Nephrology, April 21-25, 2007, Rio de Janeiro, Brazil : WCN 2007 Book of Abstracts
  Adres wydawniczy: Rio de Janeiro, 2007
  Strony: s. 272
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  116/127
  Autorzy: Lubomir Bodnar, Gabriel B. Wcisło, Grzegorz Żelichowski, Alicja Rączka, Zofia Wańkowicz, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Cystatyna C jako wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek u kobiet chorych na raka jajnika.
  Tytuł równoległy: Cystatin C as a marker of glomerular filtration rate in patients with ovarian cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2008 : T. 24, nr 142, s. 307-311, bibliogr. 29 poz., sum.
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  117/127
  Autorzy: Katarzyna Jobs, Alicja Rączka, Anna Jung, Marianna Lichosik.
  Tytuł: Ocena stężenia ludzkiej obojętnochłonnej lipokaliny (NGAL) w surowicy i moczu dzieci z wadami układu moczowego, poddanych badaniu z użyciem dożylnego środka kontrastowego - doniesienie wstępne.
  Tytuł równoległy: Estimation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) in blood and urine of children with cogenital urinary abnormalities, after intravenous radiocontrast media - pilot study.
  Czasopismo: Pediatria i Medycyna Rodzinna
  Szczegóły: 2010 : Vol. 6, nr 1, s. 44-47, tab., bibliogr., streszcz., sum.
  ISSN: 1734-1531
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  118/127
  Autorzy: Tomasz Targowski, Paweł Janda, Witold Owczarek, Alicja Rączka, Karina Jahnz-Różyk, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Ocena częstości występowania krążącego białka p53 w surowicy chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł równoległy: Evaluation of occurrence frequency of circulating p53 protein in serum of patients with chronic obstructive pulmonary diseases and non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Polski Merkuriusz Lekarski
  Szczegóły: 2010 : T. 28, nr 166, s. 265-267, bibliogr. 20 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 1426-9686
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  119/127
  Autorzy: Tomasz Targowski, Karina Jahnz-Różyk, Witold Owczarek, Alicja Rączka, Paweł Janda, Tomasz Szkoda, Tadeusz Płusa.
  Tytuł: Telomerase activity and serum levels of p53 protein as prognostic factors of survival in patients with advanced non-small cell lung cancer.
  Czasopismo: Respiratory Medicine
  Szczegóły: 2010 : Vol. 104, nr 9, s. 1356-1361, bibliogr. 36 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Tomasz Targowski
  ISSN: 0954-6111
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.525
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus

  DOI:
  Adres url:

  120/127
  Autorzy: K[atarzyna] Jobs, A[licja] Rączka, A[nna] Jung, M[arianna] Lichosik.
  Tytuł: Ocena stężenia w surowicy i moczu ludzkiej obojetnochłonnej lipokaliny (NGAL) u dzieci poddanych badaniu z użyciem dożylnego środka kontrastowego - doniesienie wstępne.
  Tytuł całości: W: X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, Poznań, 14-15 maja 2010 : Program - streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. K. Marcinkowskiego, 2010
  Strony: s. 21
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  121/127
  Autorzy: Jacek Staszewski, Renata Piusińska-Macoch, Ewa Skrobowska, Bogdan Brodacki, Rafał Pawlik, Tomasz Dutkiewicz, Wiesław Piechota, Alicja Rączka, Kazimierz Tomczykiewicz, Adam Stępień.
  Tytuł: Significance of haemodynamic and haemostatic factors in the course of different manifestations of cerebral small vessel disease.The SHEF-CSVD Study - study rationale and protocol.
  Czasopismo: Neuroscience Journal
  Szczegóły: 2013 : Vol. 2013, Article ID 424695, s. [1-9], bibliogr. 67 poz., sum.
  ISSN: 2314-4262
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  122/127
  Autorzy: J[acek] Staszewski, E[wa] Skrobowska, R[enata] Piusińska-Macoch, B[ogdan] Brodacki, K[atarzyna] Macek, A[licja] Rączka, W[iesław] Piechota, K[azimierz] Tomczykiewicz, A[dam] Stępień.
  Tytuł: Endothelial function is impaired in patients with different clinical manifestations of severe cerebral small vessel disease: preliminary results of SHEF-CSVD study.
  Czasopismo: Austin Journal of Cerebrovascular Disease & Stroke
  Szczegóły: 2014 : Vol. 1, nr 4, ID 1019, s.1-4, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN:
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  123/127
  Autorzy: Paweł Rozbicki, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Wiesław Piechota, Alicja Rączka, Grzegorz Gielerak, Andrzej Skrobowski.
  Tytuł: Parametry płytkowe a zaburzenia metaboliczne u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł równoległy: Platelet parameters and metabolic disorders in patients with arterial hypertension.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2017 : T. 95, nr 3, s. 264-268, bibliogr. 13 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Paweł Rozbicki
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  124/127
  Autorzy: Wiesław Piechota, Paweł Krzesiński, Katarzyna Piotrowicz, Adam Stańczyk, Alicja Rączka, Magdalena Wójtowicz, Agnieszka Woźniak-Kosek, Sławomir Literacki, Małgorzata Dzierżanowska.
  Tytuł: Insulinooporność i jej laboratoryjne korelaty u mężczyzn z zespołem metabolicznym.
  Tytuł równoległy: Insulin resistance and its laboratory correlates in males with metabolic syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 3, s. 228-236, bibliogr. 49 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Wiesław Piechota
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  125/127
  Autorzy: Magdalena Wójtowicz, Wiesław Piechota, Alicja Rączka, Katarzyna Galas, Izabela Podstawka, Sławomir Literacki, Agnieszka Woźniak-Kosek.
  Tytuł: Stężenie uromoduliny w surowicy pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadiach III-V : korelacje z parametrami przesączania kłębuszkowego i markerami gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz kostnej.
  Tytuł równoległy: Uromodulin serum concentration in patients with chronic kidney disease stages 3 to 5 : correlations with markers of glomerular filtration rate and markers of calcium-phosphate and bone metabolism.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 2018 : T. 96, nr 3, s. 213-220, bibliogr. 24 poz., sum.
  Uwagi: Autor korespondencyjny: Magdalena Wójtowicz
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 6.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Adres url:

  126/127
  Autorzy: Aleksandra Rymarz, Anna Matyjek, Magdalena Mosakowska, Wiesław Piechota, Alicja Rączka, Stanisław Niemczyk.
  Tytuł: The association between free testosterone levels and body composition in hemodialysis patients.
  Czasopismo: Nephrology, Dialysis, Transplantation
  Szczegóły: 2018 : Vol. 33, suppl. 1, s. i568, Abstr. SP659
  Konferencja: European Renal Association - European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA), Copenhagen, 2018.05.24
  ISSN: 0931-0509
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  127/127
  Autorzy: Katarzyna Gniadek-Olejniczak, Józef Mróz, Kazimierz Tomczykiewicz, Małgorzata Banak, Sylwia Wiśniewska, S. Szymańska, Alicja Rączka.
  Tytuł: Influence of rehabilitation on the blood serum BDNF concentration in multiple sclerotic patients.
  Czasopismo: Journal of Neurology and Neuroscience
  Szczegóły: 2019 : Vol. 10, s. 29
  Konferencja: EuroSciCon, Tokyo, 2019.06.17
  ISSN: 2171-6625
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM