WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIM



Zapytanie: RATAJCZAK MARIUSZ Z
Liczba odnalezionych rekordów: 63



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/63
Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, D. Jaskulski.
Tytuł: Metody testosowania skuteczności działania leków przeciwnowotworowych.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1984 : 39, 51-52, 1745-1749, bibliogr. 30 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/63
Autorzy: Mariusz Ratajczak, Andrzej Ptasznik.
Tytuł: Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w medycynie klinicznej.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1984 : 39, 46, 1521-1525, ryc., bibliogr. 30 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

3/63
Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Wykorzystanie krwiotwórczych komórek wątroby płodowej do przeszczepów.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1985 : 40, 33, 917-920, ryc., bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

4/63
Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, Z. Pojda, C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Ratajczak, A[ndrzej] Krupienicz, D. Jaskulski.
Tytuł: Practical aspects of fetal liver procurement from immature deliveries.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 226
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/63
Autorzy: W[iesław] Wiktor Jędrzejczak, M[aksymilian] Siekierzyński, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, J. Pejcz, D. Jaskulski, M[ariusz] Ratajczak, P[aweł] Górnaś, A[ndrzej] Krupienicz.
Tytuł: Success of bone marrow transplantation in congenital Diamond-Blackfan anemia-evidence for a stem cell origin of disease.
Tytuł całości: W: VIIIth Meeting of the International Society of Hematology European and African Division organized by the Polish Society of Haematology and Transfusiology, Warsaw - Poland, September, 8-13th 1985 : abstracts
Adres wydawniczy: Warsaw, 1985
Strony: s. 222
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

6/63
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak, Aftab Ahmed.
Tytuł: Congenital murine osteopetrosis inherited with osteosclerotic (OC) gene : hematological characterization.
Czasopismo: Exp. Hematol.
Szczegóły: 1986 : 14, 9, 819-826, il., tab., bibliogr. 28 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/63
Autorzy: E. Pronicka, Joanna Litwin, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Mariusz Ratajczak, Danuta Pieniążek, E. Wieczorek, A. Tylki-Szymańska.
Tytuł: Neutropenia u dzieci z glikogenozą typu IB.
Czasopismo: Immunol. Pol.
Szczegóły: 1986 : 11, 2, s. 208
Uwagi: Sympozjum nt. niedobory odpornościowe, Warszawa, 13 kwietnia 1985 r
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

8/63
Autorzy: Wiesław Jędrzejczak, R. Rokicka-Milewska, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Danuta Derulska, Mariusz Ratajczak, Mirosław Kłos, Jerzy Kansy, Władysław Nowakowski, Anna Skrobowska-Woźniak.
Tytuł: Autologiczny przeszczep szpiku jako próba podtrzymania całkowitej remisji u dziecka chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Tytuł równoległy: Autologous bone marrow transplantation as a trial of maintenance of complete remission in a child with acute lymphoblastic leukaemia.
Czasopismo: Pediatria Polska
Szczegóły: 1986 : 61, 3, 177-180, il., bibliogr. 20 poz.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/63
Autorzy: W[iesław] Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 66
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

10/63
Autorzy: M[ariusz] Ratajczak, W[iesław] Jędrzejczak.
Tytuł: Optymalizacja techniki przygotowania komórek ludzkiej wątroby płodowej do przeszczepów krwiotwórczych.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łodź, 26-28 września 1986 : Streszczenia referatów
Odpowiedzialni za całość: redakcja: Towarzystwo Internistów Polskich
Adres wydawniczy: Łódź, 1986
Strony: s. 67
Typ publikacji: PSZ
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

11/63
Autorzy: W[iesław] W. Jędrzejczak, C[ezary] Szczylik, Z. Pojda, M[aksymilian] Siekierzyński, M[ariusz] Ratajczak, J[erzy] Kansy, M[irosław] Kłos, D. Jaskulski, E[lżbieta] Urbanowska, P[aweł] Górnaś.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego - doświadczenia własne.
Tytuł całości: W: XXIX Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich, Łódź 26-28 września 1986 : streszczenia referatów
Adres wydawniczy: Warszawa, 1986
Strony: s. 66
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

12/63
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Mariusz Z. Ratajczak, J. Pejcz, D. Jaskulski, Paweł Górnaś.
Tytuł: Success of bone marrow transplantation in congenital diamond-blackfan anaemia : a case report.
Czasopismo: Eur. J. Haematol.
Szczegóły: 1987 : 38, 2, 204-206, il., bibliogr. 9 poz.
Typ publikacji: ZA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/63
Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Maksymilian Siekierzyński, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, D. Jaskulski, J. Pejcz, Elżbieta Urbanowska, Paweł Górnaś.
Tytuł: Praktyczne problemy przeszczepiania szpiku na podstawie własnych doświadczeń.
Tytuł równoległy: Practical problems of bone marrow transplantation in the light of our experiences.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1987 : 42, 24, 753-756, 2 il., bibliogr. 13 poz., sum., rez.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

14/63
Autorzy: Mariusz Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Usuwanie krwinek czerwonych ze szpiku przed niezgodnym grupowo przeszczepem krwiotwórczym za pomocą wirowania na gradiencie stężeń mieszaniny wielocukrów i ditrizoatu.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1987 : 42, 30, 907-910, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

15/63
Autorzy: M[ariusz] Z. Ratajczak, E[lżbieta] Urbanowska, T. Skórski, M. Kawalec, C[ezary] Szczylik.
Tytuł: Haemopoietic and immunologic status in murine short and long term survivors after total body irradiation and transplantation of syngeneic bone marrow cells.
Czasopismo: Blut
Szczegóły: 1988 : 57, 4, 235
Uwagi: Doroczny Kongres Austriackiego i Niemieckiego Towarzystw Hematologii i Onkologii, Salzburg, 2-5 paŤdziernika 1988 r.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

16/63
Autorzy: C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Z. Ratajczak, E[lżbieta] Urbanowska, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
Tytuł: Hemopoietic reconstitution after Busulfan / Cyclophosphamide conditioning and allogeneic bone marrow transplantation.
Czasopismo: Blut
Szczegóły: 1988 : 57, 4, 235
Uwagi: Doroczny Kongres Austriackiego i Niemieckiego Towarzystw Hematologii i Onkologii, Salzburg, 2-5 paŤdziernika 1988 r.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

17/63
Autorzy: C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Z. Ratajczak, T. Skórski, E[lżbieta] Urbanowska, J. Kysik, W. Stec, W[iesław] W. Jędrzejczak.
Tytuł: The influence of recombinant human tumor necrosis factor on murine hemopoiesis in vivo.
Czasopismo: Blut
Szczegóły: 1988 : 57, 4, 224
Uwagi: Doroczny Kongres Austriackiego i Niemieckiego Towarzystw Hematologii i Onkologii, Salzburg, 2-5 paŤdziernika 1988 r.
Typ publikacji: ZSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

18/63
Autorzy: Mariusz Ratajczak, W. Trawicki.
Tytuł: System kinazy C w regulacji matabolizmu wewnątrzkomórkowego.
Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
Szczegóły: 1988 : 43, 30, 963-967, ryc., bibliogr. 33 poz.
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

19/63
Autorzy: Wiesław W. Jędrzejczak, H. Matej, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, E. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, Jacek Nowak.
Tytuł: Allogeniczne przeszczepy szpiku identycznego w układzie HLA. Pierwsze wyniki.
Tytuł równoległy: Allogenic bone marrow transplantations, identical in HLA system. Preliminary results.
Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 125-130, tab., bibliogr. 21 poz., sum., rez.
ISSN: 0032-3756
Typ publikacji: PA
Typ publikacji: PO
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  20/63
  Autorzy: Mariusz Ratajczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Autologiczne przeszczepy krwiotwórcze.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1988 : R. 43, nr 5, s. 148-153, il., bibliogr. 47 poz.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  21/63
  Autorzy: Cezary Szczylik, Mariusz Ratajczak, Zbigniew Dumański, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Zbigniew Rybicki, Mirosław Kłos, Sławomir Zaboklicki, Piotr Zaborowski, B. Nowakowska, Henryk Matej, Wiesław Jędrzejczak.
  Tytuł: Odrzucenie allogenicznego przeszczepu szpiku. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Rejection of allogenic marrow transplant. Case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1988 : 79, 1, 30-37, ryc., bibliogr. 12 poz., rez., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/63
  Autorzy: C[ezary] Szczylik, M[ariusz] Z. Ratajczak, E[lżbieta] Urbanowska, W[iesław] W. Jędrzejczak.
  Tytuł: Kinetics of destruction and regeneration of the haemopoietic system after administration of busulphan and cyclophosphamide followed by bone marrow transplantation. Peripheral blood parameters.
  Czasopismo: Acta Medica Polona
  Szczegóły: 1989 : Vol. 30, nr 3-4, s. 93-109
  ISSN: 0001-608X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  23/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, Leszek Berger.
  Tytuł: Assessment of the viability of haemopoietic cells in the livers of mouse fetuses stored at 4 C. Comparison of various methods of testing their usefulness for haemopoietic transplantation.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther.
  Szczegóły: 1989 : 37, 3-4, 269-276, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/63
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Mariusz Ratajczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Bone marrow transplantation in polish conditions. Method for removal of red cells from the transplant in the case of major blood group incompatibility.
  Czasopismo: Arch. Immunol. Ther.
  Szczegóły: 1989 : 37, 3-4, 261-267, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/63
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Matej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, Ewa Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation for HLA-identical siblings following conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide. First results.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1989 : 116, 3-4, 403-408, 3 tab., bibliogr. 13 poz.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum nt. transplantacji szpiku kostnego, w kooperacji z Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologii Krwi NRD, Lipsk, 29-30.07.1987.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/63
  Autorzy: M[ariusz] Z. Ratajczak, C[ezary] Szczylik, W[iesław] Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Elimination of red blood cells from marrow suspension pror to transplantation using polysaccharide-ditrizoate gradient centrifugation. Experimental studies.
  Czasopismo: Folia Haematol.
  Szczegóły: 1989 : 116, 3-4, 469-473, il., bibliogr. 10 poz.
  Uwagi: Międzynarodowe Sympozjum nt. transplantacji szpiku kostnego, w kooperacji z Towarzystwem Hematologicznym i Transfuzjologii Krwi NRD, Lipsk, 29-30.07.1987.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/63
  Autorzy: Mariusz Ratajczak, Elżbieta Urbanowska, T. Skórski, M. Kawalec, C[ezary] Szczylik.
  Tytuł: Stan układu hematologicznego i immunologicznego u myszy badany w drugim i osiemnastym miesiącu po letalnym napromienieniu na całe ciało i przeszczepie sygenicznego szpiku.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1989 : 14, 3-4, 296-297
  Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Gdańsk 27-30.09. 1989
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  28/63
  Autorzy: T. Skórski, M. Kawalec, G. Hoser, Mariusz Ratajczak, B Gnatowski, J. Kawiak.
  Tytuł: Usuwanie komórek nowotworowych ze szpiku za pomocą mafosfamidu - wpływ na rekonstrukcję immunohematologiczną.
  Czasopismo: Immunol. Pol.
  Szczegóły: 1989 : 14, 3-4, 312
  Uwagi: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologicznego, Gdańsk 27-30.09. 1989
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL

  29/63
  Autorzy: Andrzej Ptasznik, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Hematologia układu fagocytów jednojądrzstych.
  Tytuł całości: W: Ultrastruktura i funkcja komórki. T. 4 : Komórki układu krwiotwórczego. Cz. 2
  Adres wydawniczy: Warszawa, 1989
  Strony: s. 56-70, ryc., tab., bibliogr. [28] poz.
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/63
  Autorzy: T. Skórski, M. Kawalec, M[ariusz] Z. Ratajczak, C[ezary] Szczylik, J. Kawiak.
  Tytuł: Return of immunohematopoietic impairment a long time after murine syngeneic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Bone Marrow Transplantation
  Szczegóły: 1990 : Vol. 6, nr 5, s. 315-319, bibliogr. 26 poz., sum.
  ISSN: 0268-3369
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 1.352
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  31/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Marek Dudziak.
  Tytuł: Powikłania gastroenterologiczne po przeszczepieniu szpiku.
  Tytuł równoległy: Gasrointestinal complications of human bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 34-35, 716-720, bibliogr. 33 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Marek Dudziak.
  Tytuł: Powikłania nefrologiczne po przeszczepieniach szpiku.
  Tytuł równoległy: Nephrologic complications of bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 40-41, 836-840, bibliogr. 34 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Zmiany stężeń białek surowicy u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Serum proteins in allogenic bone marrow-transplants.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1990 : 45, 51-52, 1051-1055, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/63
  Autorzy: Cezary Szczylik, J. Knap, Aleksander Badowski, Mariusz Z. Ratajczak, Maksymilian Siekierzyński.
  Tytuł: Interleukina-2(IL-2) w leczeniu czerniaka złośliwego. Opis przypadku.
  Tytuł równoległy: Interleukin-2 (IL-2) in the treatment of malignant melanoma. A case report.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1990 : 84, 5, 328-334, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/63
  Autorzy: Cezary Szczylik, E. Panasiuk, Elżbieta Urbanowska, Mariusz Z. Ratajczak, Zofia Wańkowicz.
  Tytuł: Wpływ płynów dializacyjnych o różnych wartościach pH i rodzajach buforów stosowanych w dializie otrzewnowej na układ fagocytów jamy otrzewnowej.
  Tytuł równoległy: Effect of hemodialysis fluids with different pH values and buffer types used in peritoneal dialysis on the phagocyte system in the peritoneal cavity. Ehe experimental part.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1990 : 84, 3, 138-143
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/63
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Henryk Madej, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak, A. Myc, Maksymilian Siekierzyński, Jerzy Kansy, Mirosław Kłos, Zbigniew Rybicki, Zbigniew Dumański, Piotr Zaborowski, Sławomir Zaboklicki, B. Nowakowska, Elżbieta Urbanowska, J. Kurył.
  Tytuł: Allogenic bone marrow transplantation from HLA-identical siblings following conditioning with busulphan and cyclophosphamide.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1991 : Vol. 39, nr 4, s. 441-447, tab., bibliogr. 13 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/63
  Autorzy: Mariusz Ratajczak, Ryszard Issakiewicz.
  Tytuł: Powikłania pulmonologiczne po przeszczepieniach szpiku.
  Tytuł równoległy: Pulmonary complications of bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1991 : 46, 22-23, 399-402, bibliogr. 45 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany stężeń elektrolitów w surowicy u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes in serum electrolytes concentratiopn in patients with allogenic bone marrow transplants.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1991 : 46, 43-44, 829-833., il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany niektórych parametrów oceniających czynność nerek u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes in selected parameters of renal function in allogenic bone marrow recipients.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1991 : T. 46, nr 40-42, s. 764-769, bibliogr. 21 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  40/63
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Z. Pojda, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Przeszczepianie szpiku jako metoda lecznicza.
  Tytuł całości: W: Ultrastruktura i funkcja komórki. - T. 5 : Wybrane zagadnienia z immunologii nowotworów
  Adres wydawniczy: Warszawa : Państ. Wydaw. Nauk., 1991
  Strony: s. 204-239
  Typ publikacji: PR
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/63
  Autorzy: T. Skórski, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak, L. Malaguarnera, A. M. Gewirtz.
  Tytuł: Growth factor-dependent inhibition of normal hematopoiesis by N-ras antisense oligodeoxynucleotides.
  Czasopismo: Biomed. Pharmacotherapy
  Szczegóły: 1992 : 46, 5/6/7, 259
  Uwagi: 5th International Congress on Differentiation therapy, Villasimius, Sardinia, Italy, September 2-5, 1992.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/63
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Mariusz Z. Ratajczak, Andrzej Ptasznik, K. W. Sell.
  Tytuł: CSF-1 deficiency in the op/op mouse has differential effects on macrophage populations and differentiation stages.
  Czasopismo: Exp. Hematol.
  Szczegóły: 1992 : 20, 8, 1004-1010, tab., bibliogr. 23 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 3.059
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/63
  Autorzy: Tomasz Skórski, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak, Lucia Malaguarnera, Alan M. Gewirtz, Bruno Calabretta.
  Tytuł: Growth factor-dependent inhibition of normal hematopoiesis by N-ras antisense oligodeoxynucleotides.
  Czasopismo: Journal of Experimental Medicine
  Szczegóły: 1992 : Vol. 175, nr 3, s. 743-750, bibliogr. 38 poz.
  ISSN: 0022-1007
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 13.862
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Science Citation Index
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

  44/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Marek Karwacki.
  Tytuł: Powikłania kardiologiczne i endokrynologiczne po przeszczepieniu szpiku.
  Tytuł równoległy: Cardiological and endocrinological complications of the bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1992 : 47, 22-23, 505-508, bibliogr. 29 poz.
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik.
  Tytuł: Wewnątrzustrojowe inhibitory układu krwiotwórczego.
  Tytuł równoległy: Haemopoietic inhibitors.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1992 : 47, 5-6, 115-122, bibliogr. 52 poz.,sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/63
  Autorzy: Małgorzata Nieborowska-Skórska, T. Skórski, Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, L. Malaguarnera, B. Calabretta.
  Tytuł: Succesfull mafosfamide purging of bone marrow from chronic myelogenous leukemia (CML) cells.
  Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.
  Szczegóły: 1993 : 31, 4, 161-167, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  47/63
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak, Z. Pojda, Grażyna Ostrowska.
  Tytuł: Ocena odległych skutków przeszczepiania allogenicznego szpiku.
  Tytuł całości: W: I Zjazd Towarzystwa Transplantacyjnego. Warszawa, 6-9 czerwiec 1993. .
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: PL

  48/63
  Autorzy: T. Skórski, P. Kanakaraj, M. Nieborowska-Skórska, M[ariusz] Z. Ratajczak, C[ezary] Szczylik, R.B. Arlinghaus, A. Gewirtz, B. Perussia, B. Calabretta.
  Tytuł: p 120 GAP requirement in normal and malignant human hematopoesis.
  Czasopismo: J. Exp. Med.
  Szczegóły: 1993 : 178, 6, 1923-1933
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 13.862
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, T. Skórski, Janina Ratajczak.
  Tytuł: Pre-stimulation of the human bone marrow CD34+ cells before storage at 4 st.C with the early acting cytokines enhance their survival and increase proliferative potential. Transplantological implications.
  Czasopismo: Materia medica Polona
  Szczegóły: 1993 : 25, 3/4, 133-136, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Potencjalne możliwości i perspektywy wykorzystania oligonukleotydów w onkologii klinicznej.
  Tytuł równoległy: Potential and perspective use of oligonucleotides in the clinical oncology.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1993 : 48, 23-24, 527-531, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/63
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Stan zdrowia rekonwalescentów po przeszczepieniu allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Health status of the allogenic bone marrow transplants recipients.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1993 : 48, 25-26, 543-545, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Cezary Szczylik, Wiesław Wiktor Jędrzejczak.
  Tytuł: Zmiany niektórych parametrów biochemicznych czynności wątroby u chorych poddanych przeszczepieniom allogenicznego szpiku.
  Tytuł równoległy: Changes of certain biochemical parameters of liver function in patients after allogenic bone marrow transplantation.
  Czasopismo: Polski Tygodnik Lekarski
  Szczegóły: 1993 : T. 48, nr 11-13, s. 276-281, bibliogr. 19 poz., sum.
  ISSN: 0032-3756
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus


  53/63
  Autorzy: Wojciech I. Kuczyński, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Gen receptora SRK-1 jest wyrażony w różnych niehemopoetycznych nowotworowych liniach komórkowych - bezpośrednia analiza RT-PCR eksppresji receptora STK-1 mRNA. Doniesienie wstępne.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1994 : 25, 43-46
  Typ publikacji: PPW
  Język publikacji: PL

  54/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Wojciech I. Kuczyński, Janina Ratajczak.
  Tytuł: Influence of different temperature of cryopreservation on tje proliferative potential of human bone marrow progenitor cells. Transplantological applications.
  Czasopismo: Archivum Immunologiae and Therapiae Experimentalis
  Szczegóły: 1994 : Vol. 42, nr 3, s. 217-221, bibliogr. 18 poz.
  ISSN: 0004-069X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  55/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Janina Ratajczak.
  Tytuł: Badania in vitro nad niedokrwistością towarzyszącą przewlwkłym stanom zapalnym i nowotworowym. Wpływ kachektyny (TNF-alfa) i limfotoksyny (TNF-beta) na ludzką erytropoezję.
  Tytuł równoległy: In vitro studies of anemia accompanyina chronic inflammatory proceses. An effect of TNF-ŕ on TNF-á on human erythropoiesis.
  Czasopismo: Pol. Tyg. Lek.
  Szczegóły: 1994 : 49, 12-13, 280-283, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Janina Ratajczak, Wojciech I. Kuczyński, T. Skórski.
  Tytuł: Badania in vitro nad niedokrwistością towarzyszącą przewlekłym stanom zapalnym. Wpływ remombinowanej interleukiny-1B na ludzką erytropoezę.
  Tytuł równoległy: In-vitro study of anaemia in chronic inflammatory conditions. Effect of recombined interleukin-1á on human erythropoiesis.
  Czasopismo: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Szczegóły: 1994 : 91, 2, 97-104, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Podstawy molekularne proliferacji najwcześniejszych komórek hemopoetycznych człowieka.
  Czasopismo: Acta Haematol. Pol.
  Szczegóły: 1995 : T. 26, nr 2 supl. 1, s. 34-43, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Uwagi: 16 Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Warszawa, 21-24 czerwca 1995
  ISSN: 0001-5814
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/63
  Autorzy: Wiesław Wiktor Jędrzejczak, Cezary Szczylik, Mariusz Z. Ratajczak, Z. Pojda, Przemysław Szwech.
  Tytuł: Evaluation of long term results of allogeneic bone marrow transplantation (BMT).
  Czasopismo: Pol. J. Immunol.
  Szczegóły: 1995 : 20, 2, 171-172
  Uwagi: - Conference Bone Marrow Transplantation in Poland, Warsaw, 28-29.11.1994.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/63
  Autorzy: Mariusz Z. Ratajczak, Przemysław Szwech.
  Tytuł: Hematopoetyny hybrydowe.
  Tytuł całości: W: Cytokiny : zastosowanie kliniczne / pod red. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka, Marii Podolak-Dawidziak
  Adres wydawniczy: Wrocław : Volumed, 1997
  Strony: s. 199-207, bibliogr. 5 poz.
  ISBN: 83-85564-66-7
  Typ publikacji: PR
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/63
  Autorzy: M[arek] Honczarenko, M[arcin] Świerkowski, Y. Le, A[leksandra] M. Głodek, M[ariusz] Z. Ratajczak, A[nne] Nicholson-Weller, L[eslie] E. Silberstein.
  Tytuł: C3a primes B cell responses to SDF-1/CXCL12 by increasing its binding affinity to the CXCR4 chemokine receptor.
  Czasopismo: Blood
  Szczegóły: 2003 : Vol. 102, nr 11 part 1, s. 823A, Meeting Abst.3047
  Konferencja: , San Diego, CA, 2003.12.06
  ISSN: 0006-4971
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • Web of Science


  61/63
  Autorzy: M. Tendera, W. Wojakowski, W. Rużyłło, L. Chojnowska, C. Kępka, W. Tracz, P. Musiałek, W. Piwowarska, J. Nessler, P. Buszman, S. Grajek, P. Bręborowicz, M. Majka, Mariusz Z. Ratajczak, C[ezary] Szczylik, P[iotr] Rzepecki, T[omasz] Sarosiek, J[akub] Żołnierek.
  Tytuł: Intracoronary infusion of bone marrow-derived selected CD34+CXCR4+ cells and non-selected mononuclear cells in patients with acute STEMI and reduced left ventricular ejection fraction results of randomized, multicentre Myocardial Regeneration by Intracoronary Infusion of Selected Population of Stem Cells in Acute Myocardial Infarction (REGENT) Trial.
  Czasopismo: Eur. Heart J.
  Szczegóły: 2009 : Vol. 30, nr 11, s. 1313-1321, bibliogr 25 poz., sum.
  ISSN: 0195-668X
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 9.800
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Praca afiliowana przez WIM
  Polskie hasła przedmiotowe:

  62/63
  Autorzy: Radosław B. Maksym, Maciej Tarnowski, Katarzyna Grymula, Joanna Tarnowska, Marcin Wysoczynski, Riu Liu, Bogusław Czerny, Janina Ratajczak, Magda Kucia, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: The role of stromal-derived factor-1-CXCR7 axis in development and cancer.
  Czasopismo: European Journal of Pharmacology
  Szczegóły: 2009 : Vol. 625, nr 1-3 spec. iss., s. 31-40, bibliogr. 99 poz.
  Uwagi: Epub 2009 Oct 14 ; Autor korespondencyjny: Mariusz Z. Ratajczak
  ISSN: 0014-2999
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 2.585
  Punktacja Min. Nauki: 27.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed

  DOI:
  Adres url:

  63/63
  Autorzy: Maciej Tarnowski, Katarzyna Grymula, Ryan Reca, Kacper Jankowski, Radosław Maksym, Joanna Tarnowska, Grzegorz Przybylski, Frederic G. Barr, Magdalena Kucia, Mariusz Z. Ratajczak.
  Tytuł: Regulation of expression of stromal-derived factor-1 receptors: CXCR4 and CXCR7 in human rhabdomyosarcomas.
  Czasopismo: Molecular Cancer Research
  Szczegóły: 2010 : Vol. 8, nr 1, s. 1-14, bibliogr. 39 poz., sum.
  Uwagi: Epub 2010 Jan 12 ; Autor korespondencyjny: Mariusz Z. Ratajczak
  ISSN: 1541-7786
  Typ publikacji: ZA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: EN
  Wskaźnik Impact Factor ISI: 4.373
  Punktacja Min. Nauki: 32.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Scopus
 • Web of Science

  DOI:
  Adres url:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM