WIM

Bibliografia Publikacji Pracowników
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Baza tworzona przez Bibliotekę Naukową WIMZapytanie: ROSZCZYK RYSZARD
Liczba odnalezionych rekordów: 61Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | Nowe wyszukiwanie
1/61
Autorzy: Ryszard Roszczyk.
Tytuł: Radioizotopowe metody badania ognisk niedokrwienia mięśnia sercowego.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1980 : 23, 9, 799-805, il., bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

2/61
Autorzy: Janina Szady, Ryszard Roszczyk.
Tytuł: Radioimmunologiczny test cea-riakit do wykrywania antygenu rakowoembrionalnego w krwi.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1981 : 57, 3-4, 147-149, tab., bibliogr. 6 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:

3/61
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, [Andrzej] Dąbrowski, P[iotr] Borkowski, M[ichał] Kapuza.
Tytuł: Porównanie scyntygrafii mięśnia sercowego z użyciem 99mTc-Sn-Pirofosforanu z wieloodprowadzeniowym elektrokardiogramem u chorych w późnym okresie po zawale serca.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 51
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

4/61
Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, M[irosława] Wróblewska, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Porównanie wyników angiokardiografii radioizotopowej z scyntygrafią mięśnia sercowego z użyciem 99mTc-Sn-Pirofosforanu u chorych w późnym okresie po zawale serca.
Tytuł całości: W: XIX Zjazd Naukowy Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich: streszczenia, Warszawa 22-23 listopada 1981
Adres wydawniczy: Warszawa, 1981
Strony: s. 52
Uwagi: XXXVII Posiedzenie Naukowe Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Typ publikacji: PSZ
Polskie hasła przedmiotowe:

5/61
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Piotr Borkowski, Ewa Roszczyk.
Tytuł: Rozpoznawanie ostrych zawałów mięśnia sercowego za pomocą scyntygrafii z użyciem pirofosforanu znakowanego technetem-99m.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 231-240, ryc., tab., bibliogr. 18 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

6/61
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska, Michał Kapuza, Eugeniusz Dziuk.
Tytuł: Rozpoznawanie powikłań po kardiowersji i reanimacji za pomocą scyntygrafii mięśnia sercowego z użyciem pirofosforanu znakowanego technetem-99m.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1982 : 25, 3, 241-246, ryc., tab., bibliogr. 7 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

7/61
Autorzy: Jan Gietka, Andrzej Gietka, Witold Tłustochowicz, Ryszard Roszczyk.
Tytuł: Bóle przyśrodkowej strony stawu kolanowego w przebiegu gonartrozy.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1983 : 59, 5-6, 264-270, tab., bibliogr., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

8/61
Autorzy: M[arek] Ostrowski, R[yszard] Roszczyk, S[ylwester] Czaplicki, W[iesław] Konieczny.
Tytuł: Wartość rokownicza frakcji wyrzutowej oznaczanej metodą angiokardiografii radioizotopowej.
Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia : III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek, 3 czerwiec 1983
Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
Strony: s. 262-267, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

9/61
Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Borkowski.
Tytuł: Scyntygrafia z użyciem 99mTc-pirofosforanu w diagnostyce sierdzia.
Tytuł całości: W: Nieinwazyjne metody badania układu krążenia. III Konferencja Kardiologiczna Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej, Włocławek 3 czerwiec 1983
Adres wydawniczy: Włocławek, 1983
Strony: s. 255-261, bibliogr.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

10/61
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Ewa Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Michał Kapuza, Piotr Borkowski.
Tytuł: Scyntygrafia zawału serca.
Tytuł całości: W: Radioizotopy w kardiologii
Adres wydawniczy: Wrocław [etc.] : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1983
Strony: s. 99-122, il, bibliogr. 66 poz.
Typ publikacji: PR
Polskie hasła przedmiotowe:

11/61
Autorzy: Ryszard Roszczyk, Ryszard Mazur, Marian Gajewski.
Tytuł: Wtórna farmakologiczna profilaktyka zawału serca.
Czasopismo: Lekarz Wojskowy
Szczegóły: 1985 : 61, 11-12, 694-701, bibliogr. 32 poz.
Uwagi: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologów, Warszawa, 5-6 grudnia 1985.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

12/61
Autorzy: Jan Gietka, Ryszard Roszczyk, Witold Tłustochowicz, Andrzej Gietka.
Tytuł: Znaczenie badań scyntygraficznych w wykrywaniu wczesnych (przedradiologicznych) postaci choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.
Tytuł równoległy: The importance of scintigraphic investigations in the detection of early forms of gonarthrosis.
Czasopismo: Reumatologia
Szczegóły: 1985 : 23, 3, 213-217, il., tab., bibliogr. 14 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Polskie hasła przedmiotowe:

13/61
Autorzy: Wanda Aleksandrow, Piotr Borkowski, Ludwik Iwanowski, Wojciech Kwiatkowski, Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska.
Tytuł: Dożylne leczenie streptokinazą świeżego zawału serca. Cz. 1 : Wpływ leczenia na przebieg zawału i drożność tętnicy zaopatrującej obszar zawałowy.
Czasopismo: Kardiologia Polska
Szczegóły: 1989 : 32, 4, 194-201, tab., bibliogr. 13 poz., rez., sum.
Typ publikacji: PA
Język publikacji: PL
Polskie hasła przedmiotowe:
Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed


  14/61
  Autorzy: Wanda Aleksandrow, Piotr Borkowski, Ludwik Iwanowski, Wojciech Kwiatkowski, Ryszard Roszczyk, Bożena Ostrowska.
  Tytuł: Wpływ dożylnego podania streptokinazy na drożność tętnic wieńcowych i czynność lewej komory w świeżym zawale serca.
  Tytuł całości: W: VI Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Białystok, 28-30. 09. 1989 : Streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: Białystok, 1989
  Strony: s. 50
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  15/61
  Autorzy: W[anda] Aleksandrow, P[iotr] Borkowski, L[udwik] Iwanowski, W[ojciech] Kwiatkowski, R[yszard] Roszczyk, B[ożenna] Ostrowska.
  Tytuł: Dożylne leczenie streptokinazą świeżego zawału serca. II. Wpływ drożności tętnicy zaopatrującej obszar zawału na masę zawału i pozawałowy ubytek czynności lewej komory.
  Tytuł równoległy: [Intravenous treatment with streptokinase of acute myocardial infarction. II. Effect of patency of the artery supplying the infarction area on the infarction size and post-infarction impairement of left-ventricular function].
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1990 : T. 33, nr 1, s. 3-7, bibliogr. 8 poz., sum.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PO
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Inne bazy podające opis:
 • MEDLINE/PubMed
 • Web of Science


  16/61
  Autorzy: Elżbieta Bartnikowska, Ryszard Roszczyk, Ewa Roszczyk, Piotr Borkowski.
  Tytuł: The effect of transoesophageal fast atrial pacing on free fatty acids and lipid peroxides levels in blood of healthy subjects and patients with coronary heart disease.
  Tytuł całości: W: 3rd International Symposium on Lipid Metabolism in the Normoxic and Ischemic Heart, Rotterdam, the Netherlannds, 9-10 September 1991 r.
  Adres wydawniczy: [Rotterdam, 1991]
  Strony: s. 54
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Medical Subject Headings:

  17/61
  Autorzy: Michał Wawreszuk, Wanda Wysznacka-Aleksandrow, Bożena Ostrowska, Ryszard Roszczyk, Andrzej Krupienicz.
  Tytuł: Przypadek bakteryjnego zapalenia wsierdzia leczonego operacyjnie.
  Tytuł równoległy: A case of bacterial endocarditis treated surgically.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1991 : 67, 11-12, 768-771, bibliogr. 14 poz.
  Typ publikacji: PA
  Polskie hasła przedmiotowe:

  18/61
  Autorzy: Marek Ostrowski, Leszek Kubik, Ryszard Roszczyk, Wanda Koziarska, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Scyntygrafia serca za pomocą 99mTc-MIBI w ocenie zaburzeń perfuzji w niestabilnej chorobie wieńcowej.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1992 : 6, 11, 2-3
  Uwagi: III Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  19/61
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Wiesław Konieczny, Jolanta Krakowiak, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Waldemar Mielcarek, Marek Ostrowski, H. Tuszyński.
  Tytuł: Wpływ rewaskularyzacji na czynność lewej komory serca u chorych z chorobą wieńcową.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1992 : 6, 1, 10
  Uwagi: 3 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Cieszyn-Ustroń, 20-23.09. 1992
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  20/61
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Wiesław Konieczny, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiografii ilościowej (RAI) w badaniu wpływu szybkiej przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1993 : 7, 1, 19-32, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  21/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: The use of gated radioisotope angiocardiography (GRA) in the study of the effect of fast transesophageal left atrium pacing on left ventricle function. Assessment of the degree of left ventricular damage, of the effect of revascularization, and of the treatment with phosphocreatine.
  Czasopismo: Rev. Int. Serv. Sante Forces Armees
  Szczegóły: 1993 : 66, 7/8/9, 189-198, il., bibliogr. 8 poz.
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  22/61
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Andrzej Krupienicz, Jerzy Adamus, Wojciech Marciniak, R. Piotrowicz, Leszek Kubik, I. Wasilewska, Ewa Roszczyk, Piotr Borkowski, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Programed electrical stimulation (PES) in patients with coronary heart disease (CHD) : does reversible left ventricular dysfunction cause torsade des pointes (TdD).
  Tytuł całości: W: IX International Congress Cardiostin 94. Nicea, 15-18 kwiecień 1994: abstracts. .
  Strony: s. 706
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN

  23/61
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Piotr Borkowski, Piotr Kołodziej, Ewa Roszczyk, Bożena Ostrowska, Ryszard Roszczyk.
  Tytuł: Powikłania inwazyjnych badań bodźców elektrofizjologicznych. Analiza 690 zabiegów u 663 chorych.
  Tytuł równoległy: Complications of invasive electrophysiological studies (EPS) : analysis of 690 investigations in 663 patients.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1994 : 40, 6, 466-4714, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  24/61
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Radioizotopowa ocena wpływu Neotonu na czynność lewej komory serca w trakcie szybkiej przezprzełykowej stymulacji l.przedsionka.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1994 : 8, 15, 37
  Uwagi: IV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów, Kraków 26-29.05.1994
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  25/61
  Autorzy: E[ugeniusz] Dziuk, R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, J[acek] Wnuk.
  Tytuł: Effect of phosphocreatine on left ventricular function changes studied by gated radioisotope angiocardiography.
  Tytuł całości: W: Radiobiologicka Konference 1994 : Program, Souhrny referato, Hradec Kralowe, 24-26 listopadu 1994
  Adres wydawniczy: [Hradec Kralove, 1994]
  Strony: s. [nlb.] 19
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  26/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, D[ariusz] Borkowski, E[ugeniusz] Dziuk, W[ojciech] Kwiatkowski, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, M. Zarębiński.
  Tytuł: Left ventricular function after the coronary revascularization assessed by gated radioisotope angiocardiography.
  Czasopismo: Cor Europaeum
  Szczegóły: 1995 : 4, 3, 117-120
  Typ publikacji: ZA
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  27/61
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Effect of coronary revascularization on left ventricle function studied by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
  Czasopismo: J. Nucl. Cardiol.
  Szczegóły: 1995 : 2, 2 Suppl., S81
  Uwagi: - 2 International Conference of Nuclear Cardiology, Cannes (France), 23-26.04.1995.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: ES
  Polskie hasła przedmiotowe:

  28/61
  Autorzy: Eugeniusz Dziuk, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk.
  Tytuł: Effect of coronary artery bypass graft on left ventricle function studies by gated radioisotope angiocardiography during fast transesophageal left atrium pacing.
  Czasopismo: Nuclearmedicizin
  Szczegóły: 1995 : Vol. 34, nr 2, s. A179
  Konferencja: , Dresden, 1995.03.29
  ISSN: 0029-5566
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN, DE
  Polskie hasła przedmiotowe:

  29/61
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Wpływ szybkiej stymulacji lewego przedsionka na regionalne i globalne wskaźniki czynności lewej komory serca u chorych z zespołem X.
  Tytuł całości: W: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej Wojskowej Służby Zdrowia "Postępy Medycyny Nuklearnej i Ochrony Radiologicznej", Szklarska Poręba, 5-7 października 1995: streszczenia referatów
  Adres wydawniczy: [Szklarska Poręba, 1995]
  Strony: s. 29
  Typ publikacji: PSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  30/61
  Autorzy: R[obert] Wierzbowski, Ryszard Piotrowicz, R[yszard] Roszczyk.
  Tytuł: Wartość diagnostyczna zmienności rytmu serca w ocenie niedokrwienia u osób z chorobą wieńcową (doniesienie wstępne).
  Czasopismo: Elektrofizjologia i Stymulacja Serca
  Szczegóły: 1996 : T. 3, nr 1, s. 83
  Konferencja: , Zakopane-Kościelisko, 1996.03.28
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  31/61
  Autorzy: Jacek Wnuk, Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk.
  Tytuł: Wpływ szybkiej stymulacji lewego przedsionka na regionalne i globalne wskaźniki czynności lewej komory serca u chorych z zespołem X.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 19, 55
  Uwagi: V Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, Gdańsk, 29-31 maja 1996 r.
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  32/61
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, B[ożena] Ostrowska-Pomian, E[wa] Roszczyk, R[yszard] Roszczyk, D[ariusz] Osowski, I. Wasilewska, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: Programmed ventricular stimulation in 222 patients with ventricular arrhythmia and/or syncopy: long term follow-up.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-208, [Abstr. 207]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  33/61
  Autorzy: A[ndrzej] Krupienicz, B[ożena] Ostrowska, E[wa] Roszczyk, R[yszard] Roszczyk, D[ariusz] Osowski, I. Wasilewska, K[atarzyna] Jacewicz, R[obert] Szczechowicz, R[obert] Czarnecki, J[erzy] Adamus.
  Tytuł: QT dispersion does not predict the electrical induction of ventricular tachycardia.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1997 : T. 47, supl. 1, s. I-240, [Abstr. 239]
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Warszawa, 1997.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  34/61
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Mirosław Dziuk, Piotr Śnigurowicz.
  Tytuł: Hiperinsulinemia a zespół X.
  Tytuł równoległy: Hyperinsulinaemia and the X syndrome.
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : T. 73, nr 3-4, s. 167-170, bibliogr. 18 poz.
  ISSN: 0024-0745
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  35/61
  Autorzy: L. Kopka, Ewelina Zawadzka-Bartczak, Andrzej Sumiński, K. Mazurek, Ryszard Roszczyk, Roman Walichnowski.
  Tytuł: Przydatność próby podciśnienia zastosowanego na dolną połowę ciała w diagnostyce niedokrwiennej choroby serca u personelu lotniczego. (Doniesienie wstępne).
  Tytuł równoległy: Usefulness of the test of low pressure applied to the lower half of the body in the diagnosis of ischaemic heart disease in flying personnel. (Preliminary report).
  Czasopismo: Lekarz Wojskowy
  Szczegóły: 1997 : 73, 1-2, 9-16, tab., bibliogr. 11 poz., sum., rez.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  36/61
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Eugeniusz Dziuk, Jerzy Adamus, Jacek Wnuk, Wojciech Kwiatkowski, Waldemar Mielcarek, Grzegorz Olejniczak, Cezary Żelaśkiewicz.
  Tytuł: Zastosowanie radioizotopowej angiokardiografii ilościowej (RAI) z przezprzełykową stymulacją lewego przedsionka w ocenie wpływu werapamilu o przedużonym uwalnianiu na czynność lewej komory serca.
  Tytuł równoległy: Application of quantitative radioisotope angiocardiography (QRA) with transesophageal left atrium pacing for the assessment of the effect of sustained-release verapamil on left ventricular function.
  Czasopismo: Probl. Med. Nukl.
  Szczegóły: 1996 : 10, 20, 263-276, ryc., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  37/61
  Autorzy: R[yszard] Piotrowicz, R[obert] Wierzbowski, R[yszard] Roszczyk.
  Tytuł: Heart rate variability parameters in ischemic and nonischemic heart rate acceleration recorded during mild physical effort.
  Czasopismo: Annals of Noninvasive Electrocardiology
  Szczegóły: 1998 : Vol. 3, nr 3 Part 2, s. S43, tab.
  Uwagi: Abstracts of the 8th International Congress on Holter and Noninvasive Electrocardiology. Ulm (Germany), May 22-23, 1998
  ISSN: 1082-720X
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  38/61
  Autorzy: R[obert] Wierzbowski, R. Piotrowicz, R[yszard] Roszczyk.
  Tytuł: Did heart rate variability parameters reflect circadian variations of the ischemic threshold?
  Czasopismo: JACC
  Szczegóły: 1998, Suppl., 106C
  Uwagi: World Congress of Cardiology, Rio de Jeneiro, 1998.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  39/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Borkowski, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, W[ojciech] Marciniak, R[yszard] Piotrowicz, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Wnuk, W. Witczak, T. Żechowicz, H. Tuszyński.
  Tytuł: Leczenie beta-blokerami objawowej kardiomiopatii rozstrzeniowej - roczna obserwacja.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 1998 : T. 49, supl. 1, s. I-51
  Konferencja: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katowice, 1998.09.04
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  40/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, W[ojciech] Kwiatkowski, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Wnuk, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, A. Wiechowicz, G[rzegorz] Olejniczak.
  Tytuł: Isoptic estimation of extension of left ventricle reversible systolic dysfunction in patients with one vesel coronary disease.
  Tytuł całości: W: European Society of Cardiology, August 28 - September 11, 1999 - Barcelona, Spain
  Adres wydawniczy: Barcelona, 1999.
  Strony: s. [b.s.], tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  41/61
  Autorzy: E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[erzy] Adamus, R[yszard] Roszczyk, J[acek] Janczak, P[iotr] Śnigurowicz, A[nna] Roszczyk, K[atarzyna] Jacewicz, J[olanta] Bejm, R[obert] Czarnecki, B[ogna] Foss-Nieradko.
  Tytuł: Value of noninvasive coronary reperfusion indices in acute myocardial infarction.
  Tytuł całości: W: European Society of Cardiology, August 28 - September 11, 1999 - Barcelona, Spain
  Adres wydawniczy: Barcelona, 1999.
  Strony: s. [bs.], tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  42/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, P[iotr] Śnigurowicz, R[yszard] Piotrowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, W[ojciech] Marciniak, R[yszard] Czarnecki.
  Tytuł: Beta-blokery w leczeniu objawowej kardiomiopatii rozstrzeniowej - 5 letnie doświadczenia.
  Tytuł całości: W: Od farmakologii do farmakoterapii : spotkania teorii z praktyką / pod red. Grzegorza Opolskiego, Ewy Widy-Tyszkiewicz
  Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Radius s.c., 1999
  Strony: s. 36
  Uwagi: [Sympozjum "Warszawski dzień farmakologii i farmakoterapii 1999", Warszawa, 8.06.1999 r.]
  ISBN: 83-912058-0-0
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  43/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Egurowicz [Śnigurowicz].
  Tytuł: Beta-blockers treatment of patients with symptomatic dilated cardiomyopathy - five year follow-up.
  Czasopismo: European Journal of Heart Failure
  Szczegóły: 2000 : Vol. 2, Suppl. 2, s. 59
  Konferencja: European Society of Cardiology, Venice, 2000.06.29
  ISSN: 1388-9842
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  44/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P. O. Enigurowicz [Śnigurowicz], A[nna] Roszczyk, M. Sobótka.
  Tytuł: Beta-blokers treatment of patients with symptomatic congestive heart failure - seven years follow-up.
  Czasopismo: Eur. J. Heart Failure
  Szczegóły: 2001 : 3, Suppl.1 : Heart Failure 2001 Meeting, Barcelona, Spain, 9-12 June 2001, S75
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  45/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, A[nna] Roszczyk, M. Sobótka.
  Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with one vessel coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Heart Failure
  Szczegóły: 2001 : Vol. 3, Suppl.1, s. 42
  Uwagi: Heart Failure 2001 Meeting, Barcelona, Spain, 9-12 June 2001
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  46/61
  Autorzy: Andrzej Krupienicz, Bożena Ostrowska, Ewa Roszczyk, Ryszard Roszczyk, Robert Czarnecki, Katarzyna Jacewicz, Jerzy Adamus.
  Tytuł: QT dispersion and inducibility of sustained ventricular tachycardia. Analysis of 245 patients. / Dyspersja odstępu QT a trwały częstoskurcz komorowy wywołany programową stymulacją komór. Analiza wyników u 245 chorych.
  Czasopismo: Kardiologia Polska
  Szczegóły: 2001 : T. 54, nr 2, s. 100-103, tab., bibliogr. 18 poz.
  Uwagi: Tekst równol. w jęz. pol. Tamże s. 104-105.
  ISSN: 0022-9032
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 4.000
  Polskie hasła przedmiotowe:
  Adres url:

  47/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on paceinduced reversible ischemic systolic and diastolic left ventricular dysfunction in patients with coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna : Final Programme
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
  Strony: , S115.
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  48/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Janczak, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Pace-induced reversible ischemic left ventricular dysfunction in patients with one vessel coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna : Final Programme
  Adres wydawniczy: Vienna, 2002
  Strony: S223
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  49/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with syndrome X.
  Tytuł całości: W: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, August 31 - September 4, 2002, Austria, Vienna: Final Programme
  Adres wydawniczy: [Vienna, 2002]
  Strony: S114
  Typ publikacji: ZSZ
  Polskie hasła przedmiotowe:

  50/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, J[acek] Janczak, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on paceinduced reversible ischemic systolic and diastolic left ventricular dysfunction in patients with coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S115
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  51/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, J[acek] Janczak, D[ariusz] Borkowski, A[nna] Roszczyk, R[obert] Czarnecki.
  Tytuł: Pace-induced reversible ischemic left ventricular dysfunction in patients with one vessel coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S223
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  52/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, J[acek] Wnuk, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Reversible systolic dysfunction of the left ventricle in patients with syndrome X.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2002 : Vol. 29, Suppl. 1, s. S115
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 31.08-04.09.2002, Vienna, Austria
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  53/61
  Autorzy: G[rzegorz] Gielerak, R[yszard] Roszczyk, M[arian] Cholewa.
  Tytuł: Ocena przydatności testu pochyleniowego w rozpoznawaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia. Czy stać nas na lepsze wyniki?
  Czasopismo: Folia Cardiol.
  Szczegóły: 2002 : T. 9, streszcz., s. 37
  Uwagi: IV Międzynarodowa Konferencja Wspólna International Society for Holter & Noninvasive Electrocardiology oraz Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zakopane Kościelisko. 7-9 marca 2002.
  ISSN: 2353-7752
  Typ publikacji: PSZ
  Język publikacji: PL
  Polskie hasła przedmiotowe:

  54/61
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus, Piotr Pawluczuk.
  Tytuł: Blokada płytkowych receptorów IIb/IIIa w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych bez przetrwałego uniesienia ST.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1134-1140, 3 tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  55/61
  Autorzy: Ryszard Roszczyk, Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Nieinwazyjna diagnostyka miażdżycy.
  Tytuł równoległy: Non-invasive diagnosis of atherosclerosis.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1168-1174, il., bibliogr. 31 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  56/61
  Autorzy: Ewa Sztwiertnia-Roszczyk, Bożena Ostrowska-Pomian, Ryszard Roszczyk, Jerzy Adamus.
  Tytuł: Ostry kardiogenny obrzęk płuc : patofizjologia, diagnostyka i nowe kierunki leczenia.
  Tytuł równoległy: Acute cardiogenic pulmonary edema : pathophysiology, diagnosis and new treatment directiones.
  Czasopismo: Nowa Klinika
  Szczegóły: 2002 : 9, 11-12, 1156-1162, 2 il., 2 tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Typ publikacji: PA
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

  57/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Effect of sustained-release verapamil treatment on pace-induced reversible ischemic left ventricular systolic dysfunction in patients with sydrome X.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, May 7-10, 2003 - Barcelona, Spain : Final Program
  Adres wydawniczy: [Barcelona, 2003]
  Strony: [s. nlb.], tab.
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  58/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, J[erzy] Adamus, E[ugeniusz] Dziuk, P[iotr] Śnigurowicz, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Influence of sustained-release verapamil treatment on pace-induced reversible ischemic left ventriular dysfunction in patients with coronary artery disease.
  Tytuł całości: W: 12th International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy, May 7-10, 2003 - Barcelona, Spain : Final Program
  Adres wydawniczy: [Barcelona, 2003]
  Strony: , s. [nlb.].
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  59/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Effect of sustained-release verapamil treatment on pace-induced reversible ischemic left ventricular systolic dysfunction in patients with sydrome X.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S256
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  60/61
  Autorzy: R[yszard] Roszczyk, E[ugeniusz] Dziuk, J[erzy] Adamus, E[wa] Sztwiertnia-Roszczyk, P[iotr] Śnigurowicz, R[obert] Czarnecki, A[nna] Roszczyk.
  Tytuł: Pace- induced reversible ischemic left ventricular systolic dysfunction in patients with nonsignificant one vessel coronary artery disease.
  Czasopismo: Eur. J. Nucl. Med.
  Szczegóły: 2003 : 30, Suppl. 2, S255-256
  Uwagi: Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, Amsterdam, The Netherlands 23-27.08.2003
  Typ publikacji: ZSZ
  Język publikacji: EN
  Polskie hasła przedmiotowe:

  61/61
  Autorzy: Anna Roszczyk, Ryszard Roszczyk, Joanna Sobotka, Sebastian Szmit.
  Tytuł: Pierwotna niefarmakologiczna prewencja choroby niedokrwiennej serca.
  Czasopismo: Gabinet Prywatny
  Szczegóły: 2003, nr 7, s. 14-35, bibliogr. 30 poz., sum.
  ISSN: 1230-4719
  Typ publikacji: PA
  Typ publikacji: PP
  Język publikacji: PL
  Punktacja Min. Nauki: 0.500
  Polskie hasła przedmiotowe:

    Wyświetl ponownie stosując format:
 • Wyświetl/ukryj etykiety | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Nowe wyszukiwanie | WIM